__MAIN_TEXT__

Page 1

LAPIN MAAKUNTAKORKEAKOULU


Sisällys Vaihtoehdot avoinna?

2

Aloita avoimesti!

4

Tutkinto tähtäimessä

6

Avoimen opintoja Saksasta käsin

8

Ammattiosaamista laajentamassa

10

Uutta osaamista ruuhkavuosista huolimatta

12

Elämää varten

14

Eväitä yhteisen vastuun kantamiseen

16

Kuinka pääsen alkuun?

18

Lapin korkeakoulujen koulutusalat

20

Lapin maakuntakorkeakoulu

3


OPINTOJA MEILTÄ JA MUUALTA Lapissa avointa korkeakouluopetusta järjestävät Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu sekä ympäri vuoden toimiva Lapin kesäyliopisto, joka tuo Lappiin useiden eri yliopistojen opintoja täydentäen alueen korkeakoulujen tarjontaa.

Vaihtoehdot avoinna? Mietitkö, mitä avoin korkeakouluopetus voisi tarjota juuri sinulle? Meidän opiskelijamme ovat uranälkäisiä nuoria, tuoreita äitejä, hoitoalan rautaisia ammmattilaisia, filosofiasta kiinnostuneita sikafarmareita, entisiä pankkitoimihenkilöitä, nykyisiä oloneuvoksettaria ja kaikkea tältä väliltä. Tahdommekin kertoa sinulle, että meillä kaikenlaiset, tavalliset lappilaiset ihmiset saavat oppia, iloa ja hyötyä – kukin omien tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Kiinnostaako sinua ammattiosaamisesi laajentaminen, tie tutkintoon vai haluatko pitää mielesi virkeänä uusien asioiden äärellä? Kenties haluat tätä kaikkea. Tutustu tarjontaamme ja jatka kohti uusia oivalluksia.

MITÄ ON AVOIN KORKEAKOULUOPETUS? Avoin korkeakouluopetus edistää koulutuksellista tasa-arvoa tuomalla yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutustarjonnan kaikkien saataville. Avoimessa yliopistossa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella kuka tahansa iästä, pohjakoulutuksesta ja tavoitteista riippumatta. Opiskelu sopii oman ammattiosaamisen laajentamiseen ja päivittämiseen, tutkinto-opintoihin ja valintakokeisiin valmistautumiseen tai itsensä sivistämiseen harrastusmielessä. Avoin opetus vastaa korkeakoulujen tutkinto-opetusta, joten se mahdollistaa suorituksien hyväksilukemisen mahdollisissa tutkinto-opinnoissa korkeakoulun tutkintosäännön/tutkintovaatimusten mukaisesti.

4

Avoin korkeakouluopetus

Lapin maakuntakorkeakoulu

5


Verkossa vaikka missä

Aloita avoimesti!

Avoimina korkeakouluopintoina on tarjolla laaja valikoima verkko-opintoja, joita voi suorittaa omalla kotipaikkakunnalla. Verkko-opiskelussa käytetään virtuaalisia oppimisympäristöjä, joiden avulla opiskelu onnistuu vaikkapa kotikoneella internetyhteyden välityksellä. Verkko-opiskeluun on saatavilla ohjausta, neuvontaa sekä teknistä tukea. Verkko-opiskeluun tarvitaan tietokone, internetyhteys ja yleensä myös kuulokkeet. Opinnot eivät vaadi erityistä tietoteknistä osaamista, tietokoneen ja internetin peruskäyttötaidot riittävät.

Avoimen korkeakouluopetuksen kautta voi opiskella yliopiston kandidaatti- ja maisteritutkintoihin sekä ammattikorkeakoulun AMK ja ylempi AMK-tutkintoihin kuuluvia opintoja. Tutkintoihin kuuluvia opintoja on saatavilla avoimen kautta lukuun ottamatta työharjoitteluita ja opinnäytetyötä. Tutkintoa avoimen korkeakouluopetuksen kautta ei voi suorittaa, mutta hakeutuessasi tutkinto-opiskelijaksi sinun kannattaa tarkistaa myös mahdollisuus hyödyntää suoritettuja opintojasi jo hakuvaiheessa. Avointa korkeakouluopetusta järjestetään yksittäisinä opintojaksoina tai laajempina opintokokonaisuuksina. Opintoja on mahdollista suorittaa avoimen järjestämillä erillisopintojaksoilla sekä tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä/yliopiston perusopetukseen integroituina avoimen opintoina (PIA-opinnot). Opetusta järjestetään päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Maakuntakorkeakoulun nettisivuilta www.maakuntakorkeakoulu.fi voit käydä katsomassa, minkälaista koulutusta omalla kotipaikkakunnallasi ja verkko-opintoina on tarjolla.

Opintoja ikääntyville Lapin yliopisto tarjoaa Ikääntyvien yliopistotoimintaa vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa ja ammattikorkeakoulut Ikääntyvien AMK-opintoja. Opinnot ja toiminta keskittyvät ikääntyviä kiinnostaviin aihealueisiin.

6

Avoin korkeakouluopetus

Lapin maakuntakorkeakoulu

7


Tutkinto tähtäimessä Korkeakoulututkinto ei ole vain korea paperi, vaan pääsylippusi eteenpäin – ja ylöspäin. Olet ehkä vasta löytänyt alan, joka kiinnostaa tai jäit tällä kertaa valinnan ulkopuolelle. Joka tapauksessa on paikallaan onnitella sinua, sillä olet tehnyt hyvän valinnan, jolla on kauaskantoiset vaikutukset. Lisäksi opinnot voi sisällyttää tutkintoon korkeakoulun tutkintosäännön/tutkintovaatimusten mukaisesti. Tutustu koulutustarjontaamme osoitteessa www.maakuntakorkeakoulu.fi. Ota askel kohti tulevaisuutta.

Opiskelijapalvelut – tietoa, ohjausta ja neuvontaa Avoimia korkeakouluopintoja suorittavilla on käytössään korkeakoulujen ohjaus- ja neuvontapalvelut. Tarjolla on henkilökohtaista ohjausta ja välineitä opintojen suunnitteluun, opiskelutaitojen kehittämiseen, oppiainevalintoihin, opintojen sisältöihin sekä opiskeluun liittyviin käytännön järjestelyihin. Myös korkeakoulujen kirjasto- ja tietopalvelut sekä virtuaaliopintojen tukipalvelut ovat opiskelijoiden käytettävissä.

8

Avoin korkeakouluopetus

Lapin maakuntakorkeakoulu

9


Avoimen opintoja Saksasta käsin Saksassa asuva Nina Heikkinen on opiskellut avoimessa ammattikorkeakoulussa taloushallintoon liittyviä opintojaksoja verkko-opintoina. Hänellä on tarkoituksena hakea liiketalouden tutkinto-opiskelijaksi ja hän on saanut avoimen ammattikorkeakoulun kautta suoritettua tutkintoon hyväksiluettavia opintoja. Nina hoitaa kotona perheen kahta lasta ja opiskelee lasten hoidon ohella. ”Olin jo jonkin aikaa miettinyt mahdollisuutta opiskeluun ja, kun löytyi etäopiskelumahdollisuus, aloitin opinnot, koska etäopiskelu sopii tämän hetkiseen elämäntilanteeseeni.” ”Avoimen opintotarjonnan lisäksi olen tarvittaessa etsinyt sopivia opintojaksoja myös tutkinto-opiskelijoiden opintotarjonnasta ja näille olen ilmoittautunut mukaan, jos opintojaksolla on ollut tilaa. Ilmoittautuminen opintojaksoille on käynyt helposti avoimen sivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella.” Lue lisää oppimistarinoita osoitteesta www.maakuntakorkeakoulu.fi.

10

Avoin korkeakouluopetus

Lapin maakuntakorkeakoulu

11


Ammattiosaamista laajentamassa Työ on monelle elämän suola ja se luja lanka, joka johdattaa eteenpäin suuntaa antaen. Ammattitaito on opilla sekä kokemuksella hankittua ja ylpeydellä vaalittua omaisuutta, jota kukaan ei voi viedä pois. Työelämä ei kuitenkaan ole pysyvä, muuttumaton tila, vaan se elää ja tuo eteen aina uusia haasteita. Nämä haasteet on hyvä ottaa tilaisuutena kasvaa ja kehittyä, viedä oma osaaminen, työyhteisö ja –ympäristö aivan uudelle tasolle. Avoimen korkeakouluopetuksen piirissä pääset toteuttamaan ammatillisia tavoitteitasi ryhmässä tai yksilönä, työn ja perhe-elämän vaatimukset huomioon ottaen. Ilta- ja viikonloppuopinnot sekä joustavat verkko-opiskelumahdollisuudet ja aikataulut varmistavat innostuksesi säilymisen ja tavoitteiden saavuttamisen, vaikka eläisitkin elämäsi ruuhkavuosia. Tutustu koulutustarjontaamme osoitteessa www.maakuntakorkeakoulu.fi. Osaamisen päivittäminen antaa aina tuoreen näkökulman tuttuihin asioihin.

Osaaminen on tärkeintä! Avoin korkeakouluopetus on avointa kaikille – iästä, tavoitteista ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Sinulla pitää vain olla tahto kehittää omaa ammattitaitoasi ja saada lisää muita työelämän valmiuksia. Joskus riittää yksi opintojakso ja joskus tunnet ehkä tarvetta laajempaan osaamisesi päivitykseen.

12

Avoin korkeakouluopetus

Lapin maakuntakorkeakoulu

13


Uutta osaamista ruuhkavuosista huolimatta Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa tarjosi Pia Lempiäiselle sekä valmennusta tutkinto-opintoihin, että mahdollisuuden päivittää omaa ammattitaitoaan. Pia opiskeli ammattikorkeakoulun matkailu-alan opintoja avoimen ammattikorkeakoulun kautta vuonna 2006 ja pääsi samana vuonna suorittamaan restonomitutkintoa. Keväällä 2009 Pia valmistui restonomiksi (AMK). Valmistumista nopeutti se, että avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot sai hyväksiluettua osaksi tutkintoa. Pia päätti suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja, kun niitä alettiin syksyllä 2009 tarjota avoimen kautta. Keväällä 2010 hän haki opiskelijaksi restonomi (ylempi AMK) -tutkintoon johtavaan koulutukseen. Pia on työskennellyt vanhassa työpaikassaan koko opiskelun ajan ja jatkaa siellä edelleen. Työn ja opiskelun yhteen sovittaminen on välillä haastavaa. ”Tarkkaan joutuu sovittamaan ajankäyttönsä ja vapaa-aika jää vähiin. Onneksi mieheni suhtautuu myönteisesti opiskeluuni. Kodin tuki on tärkeä.” Pia suosittelee avoimia korkeakouluopintoja kaikille, jotka haluavat päivittää omaa osaamistaan tai suunnittelevat tutkinto-opintoja. ”Tutkintoon tähtäävät aikuiset, joilla on pitkä aika edellisistä opinnoista, oppivat avoimessa opiskelutaitoja, kuten kirjoittamista ja tiedon hakua. Nuoremmat taas voivat avoimen kautta tutustua haluamaansa alaan ja kokeilla, onko ala oikea.” Lue lisää oppimistarinoita osoitteesta www.maakuntakorkeakoulu.fi. 14

Avoin korkeakouluopetus

Lapin maakuntakorkeakoulu

15


Elämää varten Tieteet ja taiteet ovat aina olleet ihmiskunnan yhteinen intohimo ja inspiraation lähde. Elämää helpottavat ja avartavat taidot tuovat lisää sisältöä ja iloa arkipäivään. Jokaisen opitun tiedon ja taidon kautta itsetunto kohenee ja henkinen pääoma kasvaa. Opiskelun ei aina tarvitse olla niin vakavaa tai päämääräkeskeistä. Kurssi sieltä, toinen täältä; ajatustenvaihtoa ryhmässä tänään ja verkkoluento huomenna. Avoin korkeakouluopetus on juuri niin vapaata ajasta ja paikasta kuin sinä haluat. Aseta omat tavoitteesi tai mene spontaanisti kiinnostustesi mukaan. Tutustu kurssitarjontaamme osoitteessa www.maakuntakorkeakoulu.fi. Aloita jännittävä matka jo tänään.

SINÄ VOIT VAIKUTTAA! Avoimen korkeakouluopetuksen koulutustarjonta toteutetaan paikalliseen ja ajankohtaiseen kysyntään perustuen. Opiskelijat voivat esittää toiveitaan tulevista opinnoista. Mitä juuri sinä haluaisit oppia? Kerro se meille osoitteessa www.maakuntakorkeakoulu.fi

16

Avoin korkeakouluopetus

Lapin maakuntakorkeakoulu

17


Eväitä yhteisen vastuun kantamiseen Ylitornion Kainuunkylässä asuva Teija Kannala suoritti kesäyliopiston kautta hallintotieteen perusopinnot ja aikoo nyt jatkaa aineopintoihin. Teija on Ylitornion kunnanvaltuustossa nyt kolmatta kautta ja tällä hetkellä mukana myös kunnanhallituksessa. Luottamustoimien kautta heräsi kiinnostus hallintotieteen opintoja kohtaan. Hallintotieteen perusopintoihin kuului sekä verkko-opiskelua, että Kemissä järjestettyä lähiopetusta. Aluksi puolet opetuksesta oli kontaktiopetusta ja puolet LearnLinc-verkkoluentoja. Lopuksi opetus tapahtui pelkästään LearnLincissä. Teija on tyytyväinen verkko-opiskeluun. ”Tykkäsin, kun pystyi opiskelemaan kotoa käsin. On myös hyvä, kun LearnLinc-luennot nauhoitettiin, niin voin palata asiaan, jos jokin jäi kaivertamaan mieltä.” Teija suosittelee avoimia korkeakouluopintoja kaikille itsensä sivistämisestä kiinnostuneille. ”Opinnot sopivat esimerkiksi aikuisille, jotka haluavat elämäänsä jotain uutta. Toisaalta myös nuoret, jotka eivät heti pääse opiskelemaan haluamaansa alaa, voivat hakea avoimen opinnoista valmennusta pääsykokeisiin ja tutkinto-opintoihin. Räätälöimällä avoimen koulutustarjonnasta kuka tahansa löytää omansa.” Lue lisää oppimistarinoita osoitteesta www.maakuntakorkeakoulu.fi. 18

Avoin korkeakouluopetus

Lapin maakuntakorkeakoulu

19


Kuinka pääsen alkuun? Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.tokem.fi/avoinamk_ilmoittautuminen tai maakuntakorkeakoulun (www.maakuntakorkeakoulu.fi) koulutushaun kautta. Ilmoittautuminen on sitova ja opintomaksu peritään kaikilta ilmoittautuneilta.

Lapin kesäyliopisto Opintoihin ilmoittaudutaan annettuun ajankohtaan mennessä ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy internetistä (www.lapinkesayliopisto.fi tai www.maakuntakorkeakoulu.fi) opintojen esittelyn yhteydestä. Opintomaksu vaihtelee opintojen laajuuden ja erilaisten järjestämismuotojen mukaan. Maksun suuruus ilmoitetaan opintojen esittelyn yhteydessä. Työttömien, maahanmuuttajien, ikääntyvien, eläkeläisten ja korkeakoulututkinnon keskeyttäneiden on mahdollista hakea opintoseteliavustusta osallistumismaksuun.

Opiskelijat hyväksytään opiskelemaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojaksoille otetaan rajallinen määrä opiskelijoita. Opiskelija voi valita opintojen laajuuden mukaan opintomaksun 10€ /opintopiste

Lapin yliopisto

tai 275€ vuosimaksun jolla voi suorittaa opintoja rajattoman määrän. Opintomaksu laskutetaan opintojen alkaessa.

Rovaniemen ammattikorkeakoulu Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella osoitteessa www.ramk.fi/ilmoittautuminen tai maakuntakorkeakoulun koulutushaun (www.maakuntakorkeakoulu.fi) kautta. Ilmoittautuminen opintojaksolle on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Ilmoittautuminen on sitova ja opintomaksu peritään kaikilta ilmoittautuneilta.

Avoimen yliopiston opetusohjelmat ja hakulomakkeet ovat saatavilla avoimen yliopiston internetsivuilla (www.ulapland.fi/avoin) sekä avoimen korkeakouluopetuksen asiakaspalvelussa. Hakuaika syyslukukaudella käynnistyviin opintoihin päättyy 31.8. ja kevätlukukaudella käynnistyviin opintoihin 31.1., ellei opintojakson tai -kokonaisuuden kohdalla toisin mainita. PIA-opintojen hakuajat päättyvät syksyllä alkavaan koulutukseen 15.8 ja keväällä alkavaan koulutukseen 1.12. Ilta- ja viikonloppuopetuksessa opintojakso maksaa opintojakson laajuudesta riippuen 10 – 35 €, perusopintokokonaisuus 135 € ja aineopintokokonaisuus 170 €. PIA-opinnoissa opintojakso maksaa 10 – 25 €, perusopintokokonaisuus 100 €, aineopintokokonaisuus

20

Avoin korkeakouluopetus

Opiskelijat hyväksytään opiskelemaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

150 € ja syventävä opintokokonaisuus 200 €. Lapin yliopistosta

Opiskelija voi valita opintojen laajuuden mukaan opintomaksun 10€

valmistuneelle opiskelijalle PIA-opinnot ovat maksuttomia kahden

/opintopiste tai 275€ vuosimaksun, jolla voi suorittaa opintoja rajat-

vuoden ajan, jos haettu opintokokonaisuus on ollut kesken valmistu-

toman määrän. Opintomaksu laskutetaan opintojen alkaessa.

mishetkellä.

Lapin maakuntakorkeakoulu

21


LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEET - Aikuiskasvatus - Erityispedagogiikka - Kasvatustiede - Kasvatuspsykologia - Mediakasvatus - Sukupuolentutkimus

TAIDETEOLLINEN ALA - Audiovisuaalinen mediakulttuuri - Design Management - Graafinen suunnittelu - Kuvataide - Kuvataidekasvatus - Taidehistoria

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA - Hoitotyö (hoitotyö ja terveydenhoitotyö) - Sosiaaliala - Vanhustyö - Social Services - Nursing - Kansalais- ja aluelähtöinen sosiaalialan käytäntöjen kehittäminen - Terveyden edistäminen KAUPAN JA KULTTUURIN ALA - Viestintä - Kuvataide - Liiketalous - Tietojenkäsittely - Business Information Technology - Business Management - International Business Management TEKNIIKAN ALA - Kone- ja tuotantotekniikka - Sähkötekniikka - Tuotantotalous - Teknologiaosaamisen johtaminen

- Tekstiili- ja vaatetusala - Teollinen muotoilu - Valokuvaus OIKEUSTIETEET - Oikeustiede YHTEISKUNTATIETEET - Filosofia - Informaatioteknologia - Johtaminen

LAPIN KESÄYLIOPISTO - monipuolistaa ja täydentää Lapin korkeakouluja tuoden opintoja useista yliopistoista

- Julkisoikeus - Hallintotiede - Kansantaloustiede - Kulttuurihistoria - Kuntoutustiede - Laskentatoimi - Markkinointi - Matkailututkimus - Politiikkatieteet

- Psykologia - Sosiaaligerontologia - Sosiaalityö - Sosiologia - Tutkimusmenetelmät - Yrittäjyysopinnot - Yritysjuridiikka

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYS - Fysioterapia - Hoitotyö (hoitotyö ja terveydenhoitotyö) - Liikunta ja vapaa-aika - Terveyden edistäminen PALVELUALAT - Hotelli- ja ravintola-ala - Matkailu - Tourism - Liiketalous - Innovative Business Services - Matkailuala - Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen TEKNIIKKA - Maaseutuelinkeinot - Metsätalous - Maanmittaustekniikka - Rakennustekniikka - Tietotekniikka - Information Technology - Teknologiaosaamisen johtaminen - Alueiden käytön suunnittelu


ajatus | 2010

Lapin Maakuntakorkeakoulu on osa Lapin korkeakoulukonsernia. Kemin palvelupiste Koulutustori Valtakatu 18, 94100 Kemi Puh. 050 461 1235 Asiakaspalvelu on avoinna ma-pe klo 9-11 ja 12-15 avoin@tokem.fi Tornion palvelupiste Koulutustori L채nsiranta 7, 95400 Tornio Puh. 050 461 1235 Asiakaspalvelu on avoinna ma-pe klo 9-11 ja 12-15 avoin@tokem.fi

Rovaniemen palvelupiste Yliopistonkatu 8, E-siipi, 1. Kerros 96300 Rovaniemi Asiakaspalvelu on avoinna ma-pe klo 9-11 ja 12-15, keskiviikkoisin 16.15 saakka. Lapin kes채yliopisto info@lapinkesayliopisto.fi puh. 0400 190 352 Lapin yliopisto avoin@ulapland.fi puh. 040 484 4495 Rovaniemen ammattikorkeakoulu avoinamk@ramk.fi puh. 020 798 5399

Lis채tietoa: www.maakuntakorkeakoulu.fi

Profile for Anu Pruikkonen

Avoin korkeakouluopetus/Lapin maakuntakorkeakoulu  

Avoimen korkeakouluopetuksen esite. Lapin maakuntakorkeakoulu/Lapin korkeakoukonserni.

Avoin korkeakouluopetus/Lapin maakuntakorkeakoulu  

Avoimen korkeakouluopetuksen esite. Lapin maakuntakorkeakoulu/Lapin korkeakoukonserni.

Profile for luc_mkk
Advertisement