Page 1

Arbetsuppgift 1. Lånedisk låna ut och återlämna böcker, fylla på utskrifts- och kopieringskonton, enklare hänvisnings-frågor, tillverka lånekort, hantera förseningsagifter.

2. Lokallån ta ut beställningar ur bibliotekssystemet, hämta böckerna på hylla och sätta upp dem på reservationshyllan, plocka bort reserverade böcker som ej hämtats ut, underhålla cirkulationsmodulen i bibliotekssystemet, kravhantering

3. Fjärrlån in ta emot beställningar på böcker som inte finns i biblioteket, lokalisera dem i svenska och utländska bibliotekskataloger och låna in dem till vårt bibliotek, göra böckerna utlåningsbara i vårt system (Ekonomihantering redovisas under ”Administration”)

4. Fjärrlån ut ta emot beställningar på våra böcker från andra bibliotek, registrera dem och tillse att de sänds iväg, kravhantering (Ekonomihantering redovisas under ”Administration”)

5. Bokuppsättning Av nyförvärv, återlämnat

6. Reproverksamhet Så som kopiering, skanning, digitalfotografering

7. Posthantering ta emot inkommande post och fördela den, packa paket och adressera dem, tillse att utgående post går ut

8. Service- och underhållsarbete felanmälningar, underhåll av utlånings- och återlämningsmaskiner, smärre reparationer hantering av kartong- och pappersreturer Underhåll, utskrifts- och kopieringssystemet.

9. Informationsdisk (inkl. boka en bibliotekarie) lokalisera böcker i bibliotekskatalogen och hänvisa till hylla, lokalisera resurser på bibliotekets webbplats, handleda i informationssökning, bemanna bibliotekets frågetelefon, svara på e-post till biblioteket

10. Kontaktbibliotekarieuppgifter 11. Undervisning programvara, introduktioner, informationssökning, planering, marknadsföring, kontakter, lokalbokning mm.

12. Nätbaserat lärande, lärobjekt teknisk support till lärare och studenter, pedagogisk stöd för lärare i form av handledning och utbildning, pedagogiska lösningar, tekniska lösningar, kompetensutveckling, planering, administration av kursverktyg

13. Förvärv av fysiskt material selektion, beställning

14. Katalogisering av fysiskt material inklusive klassifikation

15. Periodicahantering tryckta tidskrifter registrering, beställning, reklamation

Antal timmar Mån Tis Ons

Tor

Fre

Lör

sön


16. Bokvård/inbindning 17. Förvärv av digitala medier selektion, upphandling

18. Administration av elektroniska resurser, inkl. e-tidskrifter marknadsöversikt, leverantörskontakter, inköp, tillgängliggörande, utvärdering, kostnadsanalys, registrering, reklamation

19. Katalogisering av digitala medier inklusive klassifikation

20. Periodicahantering e-tidskrifter registrering, beställning, reklamation

21. Publikations/publiceringsverksamhet papperspublicering och e-publicering samt redaktionellt arbete med manus. Praktisk hantering så som lagerhållning, marknadsföring, försäljning

22. Internt IT-stöd support till anställda. Underhåll av mjukvara, datorprogram. Installationer, uppgraderingar. Underhåll av IT- och AVutrustning. Skötsel av hårdvara. Upphandling av IT- och AV-utrustning. Inköp av hårdvara.

23. Externt IT-stöd support till användare vid disk, via telefon, via e-post. Support i datorsal, hörsal, mediarum. Installationer, uppgraderingar. Underhåll av IT- och AV-utrustning. Skötsel av hårdvara. Upphandling av IT- och AV-utrustning Inköp av hårdvara.

24. Drift av lokala system Serverdrift, underhåll av hårdvara, backup, OS uppdatering etc. etc

25. Utveckling av lokala system (exkl programmering, systemarkitektur) Krav- och funktionsspecifikationer

26. Programmering och systemuppbyggnad av lokala system 26. Informationsarbete (inkl webb) Arbete med bibliotekets hemsid, informationsarbete om biblioteket, marknadsföring av biblioteket, tjänster och service

27. Administration fakturahantering, personaladministration, lokalfrågor, arkiv/diarium, planering av kompetensutveckling

28. Ledning, styrning och uppföljning budgetarbete, utvecklingssamtal, förhandlingar, arbetsfördelning, planering, utvärdering, kvalitetsarbete

29. Handläggning övergripande handläggning, utredningar av engångskaraktär handläggning av specifika frågor till respektive arbetskategori

30. Generella möten avdelningsmöten, strategimöten. (Övriga möten till respektive arbetskategori)

31. Forskning 32. Kompetensutveckling seminarier, konferenser, internutbildning m.m. Avser egen kompetensutveckling


33. Extern verksamhet externa uppdrag som ing책r i befattningen

34. Andra arbetsuppgifter hittar du inte dina arbetsuppgifter i listan ovan s책 g책r det bra att skriva in dem nedan! 1.

2.

3.

4.

5.

5.

Formular  

Formlär vid rapportering av arbetstid

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you