Page 1

6. marec 2012

Ročník XXXVII.

Cena 0,25 €

Číslo 9

Ľubovnianske noviny Cestoviny nie sú len cestoviny

Prázdniny s CVČ-kom boli bez nudy

Televízny program na celý týždeň súčasťou novín

Mladé talenty a ich podpora zaspievala aj prvá superstar 3.

2.

5.-6.

Stará Ľubovňa každý rok oceňuje mladé talenty v oblasti kultúry a vzdelávania. Inak tomu nebolo ani 24. februára v obradnej sieni mestského úradu. Tentoraz ceny tým, ktorí šíria dobré meno nielen v našom meste či regióne, ale aj za hranicami Slovenska, odovzdávala aj prvá superstar Katka Koščová.

Slávnostná udalosť sa niesla počas piatkového popoludnia najmä v tónoch hudby a poézie. Ceny v niekoľkých kategóriách získalo 59 žiakov základných a stredných škôl. Za nadaním a úspechmi mladých talentov stoja často okrem rodičov aj ich učitelia. Tak ako je to aj v prípade učiteľky zo ZUŠ Jána Melkoviča. Okrem toho, že vedie akordeónový súbor Veselé harmoniky, stojí aj za rastom a  napredovaním hudobníkov,

Jakub Fedák

Pod úspechy talentovaných žiakov sa podpísali najmä rodičia a učitelia. Ich podpora nechýbala ani na slávnostnej udalosti. ktorí žnú úspechy doma i v zahraničí. „Vážim si to, že Mesto myslí na talenty a stále im vyslovuje dôveru a  podporuje ich. Naša činnosť je totiž nielen o trpezlivosti, ale aj o láske. Bez nej to nejde,“ povedala Mária Budzáková. Dosiahnuté výsledky sú

teda zrkadlom práce učiteľov a žiakov. Počas odovzdávania ocenení sa osobitnej pozornosti ušlo aj im. Z rúk primátora si symbolicky siedmi prebrali ďakovné listy. „Vo svete je veľa zabudnutých talentov. Je ale dôležité ich nájsť a hlavne s nimi pracovať. Aj touto cestou teda patrí vďaka učiteľom, ktorí sa mladým venujú. Bez ich trpezlivej práce by určite tieto úspechy neboli možné,“ dodal primátor Starej Ľubovne Michal Biganič.

Medzi najúspešnejšími reprezentantmi za minulý rok nechýbala ani slávica Andrea Sokoľáková. Hlas siedmačAndrea Sokoľáková ky z Kamienky sme mohli vlani obdivovať dových piesní takmer bez trénielen doma, ale aj v Poľsku a my. „Mám aj strach či obavy, Česku. Po striebornom slávi- ale podľa toho o aké vystúpekovi z roku 2008 si minulý rok nie ide. Keď som na väčších súvyspievala zlatého. Spevácke ťažiach, mám veľkú trému, ale súťaže zvláda interpretka ľu- keď som na tých menších, tak

Nepríjemné prekvapenie - zatekajúca strecha

9 771 338 03 400 5

10

Pracovníci Domu kultúry v Starej Ľubovni zostali nemilo prekvapení, keď uplynulý týždeň prišli do práce. Na strope a stenách svojich kancelárií spozorovali tmavé škvrny. Okrem toho, že im kvapká zo stropu, z niektorých sa dokonca šíri zápach. Problémom je totiž zatekajúca strecha. Na Slovensku sa v druhej polovici minulého storočia stavali v rámci hromadnej výstavby bytové domy zastrešené obvykle plochou strechou. Výnimkou nebola ani Stará Ľubovňa. Súčasný stav takýchto striech je však nevyhovujúci najmä kvôli rozsiahlym problémom so zatekaním. Podľa ich majiteľov či nájomcov

nie sú ploché strechy tým najlepším riešením pre naše prírodné podmienky. Dochádza pri nich totiž k nemalým problémom. S tými sa boria aj pracovníci Domu kultúry. „Pri odmäku, ktorý bol minulý týždeň,

nám začalo zatekať do miestností v budove. 30 až 40-centimetrová vrstva snehu, ktorá je ešte na streche, sa topí a voda si nájde miesto, kam prerazí dovnútra,“

uviedol technik a správca budovy Štefan Vančo (na menšej fotografii). Nateraz si ale zamestnanci musia pomôcť sami. Neostáva im teda nič iné, len vziať do ruky lopatu a ísť na strechu. „Pod vrstvou snehu je asi desať centimetrov ľadu. Stačí škárka veľká ako špendlíková hlavička a máme mokro,“ doplnil Š. Vančo.

Voda tak môže pretekať aj do ďalších miestností. Situáciu na mestskej budove už teda začalo riešiť aj Mesto. „Keďže prekrytie strechy nie je až také dokonalé, strecha zateká. Vzhľadom k tomu bola aj snaha sneh z kultúrneho domu zhodiť, aby nedošlo k  ďalšiemu premočeniu budovy,“ skonštatoval Rudolf Jeleň, vedúci Správy majet-

už ju nemám,“ dodala s úsmevom talentovaná žiačka. Komisia pre kultúru a vzdelávanie sa rozhodla udeliť aj 36 ďakovných listov za reprezentáciu nášho mesta. Za účasť na celoslovenskej súťaži Mladý účtovník bola ocenená aj Adriana Tyrpáková. „Navštevovala som školský krúžok na Obchodnej akadémii a v rámci neho som sa zapojila aj so spolužiakom do súťaže. Získali sme finančnú odmenu, ktorá bola zároveň aj motiváciou,“ prezradila terajšia študentka 1. ročníka Ekonomickej univerzity v Bratislave Špeciálnym hosťom podujatia bola aj víťazka prvej superstar. Tej sa atmosféra slávnostného udeľovania cien nadaným žiakom veľmi páčila. „I keď máme v  Prešove súťaže rôzneho druhu, musím povedať, že som nikdy nezažila odovzdávanie cien mladým talentom, tak ako tu v  Starej Ľubovni. Milo ma prekvapilo, že v meste a okolí máte toľko talentovaných mladých ľudí, ktorí vás reprezentujú aj za hranicami Slovenska,“ dodala Katka Koščová, ktorá slávnostnú akciu ukončila svojimi piesňami. (Mená najlepších na str. 2) Text a foto (eh)

ku mesta MsÚ. Vyčkať ale musia zamestnanci do jari. Potom sa bude hľadať schodná cesta, ako havarijnú situáciu so strechou zvládnuť čo najlepšie. „Východiskom by mohla byť nová strecha. Každý rok sa to rieši len prekrývaním a lepením. To ale priesaku vody nezabráni,“ dodal Š. Vančo. Nová šikmá strecha, ktorá by spĺňala náležité podmienky, by sa v  budúcnosti mohla podľa vedúceho oddelenia Správy majetku mesta riešiť cez projekty alebo v rámci investičných aktivít mesta. „Nateraz sa budeme snažiť strechu opraviť. Novú však momentálne finančne zabezpečiť nevieme, i  keď by si to tento objekt určite zaslúžil,“ ukončil R. Jeleň. Už v minulosti sa vážne hovorilo o veľkom projekte obnovy celého „kulturáku“, stroskotal však na nevysporiadaných pozemkoch. Text a foto (eh)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

Najlepší za rok 2011 Talent roka

6. marec 2012 ĽN č. 9

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

Prázdniny s CVČ boli bohaté

Novinkou stavanie hradnej pevnosti v parku

Emma Tomková a Martin Mackovčin - vlastná literárna tvorba, Diana Zimová - hra na akordeón, Klára Neupauerová a Daniel Vislocký Školáci z Prešovského a Kohra na husle, Alexandra Saganová, Jakub Fedák a Maroš Dufala - výšického kraja mohli minulý týžtvarná tvorba. deň leňošiť. Spolu deväť dní voľna počas jarných prázdnin tráNajúspešnejší reprezentant Marianna Vislocká - umelecký prednes, vlastná literárna tvorba, Lívia vil každý po svojom. Mnohé deti a rodičia využili aj možnosť Krafčíková - umelecký tunajšieho Centra voľného času. prednes v NJ, vlastná literárna tvorba, Katarína Jarembinská – akordeón, Marcus Oliver Polomčák - výtvarná tvorba, Andrea Sokoľáková – spev, Beáta Štefančíková - olympiáda v SJ, chemická olympiáda, vlastná literárna tvorba.

Mimoriadne ocenenia

Michaela Majerčáková - umelecký prednes a olympiáda v NJ, vlastná literárna tvorba, Barbora Plutová - umelecký prednes, vlastná literárna tvorba, Jana Biganičová, Erika Virostková a Veronika Grešová - vlastná literárna tvorba, Richard Sokol, Peter Zamiška a Katarína Ščigulinská – akordeón, Erik Koky - klavír

Prázdniny s CVČ v Starej Ľubovni sa začali už počas poslednej februárovej nedele ľadovým karnevalom. Zašantiť na ľade pri dobrej hudbe si prišlo 35 masiek. Svoju zdatnosť na korčuliach si mohli myšky, lienky, hokejisti či korytnačky overiť v súťažiach jednotlivcov i v štafetách. Bohatý program pre deti pokračoval aj počas prázdninového týždňa. „Každý deň bola k dispozícii herňa, počítač pre každého a hrala sa mestská hokejbalová liga. Uskutočnila sa aj súťaž v stolnom futbale a tenise a v stre-

du sme pripravili celodenný výlet do Aquacity v Poprade,“ prezradila o aktivitách pre deti Miroslava Poľanská z CVČ. Okrem štvrtkovej zázračnej noci, ktorá bola už dopredu obsadená kvôli vysokému záujmu detí, sa v pia-

Ďakovné listy

Natália Timaniková - umelecký prednes, pantomíma, Miroslava Ščigulinská, Renáta Stričová a Janka Redajová - vlastná literárna tvorba, Klaudia Rybovičová – pantomíma, Adam Kollár - vlastná literárna tvorba, Veronika Stolárová – akordeón, Mária Šalamonová – violončelo, Katarína Glória Ondičová – klavír, Soňa Sokolová – klavír, Adam Alexanderčík – flauta, Marek Tančák – saxofón, Mária Mišenková, Marcel Kovaľák, Natália Sikorová, Peter Dubiel, Branislav Mikluš, Jozef Majkut, Jozefína Borbéliová, Sára Chamilová, Andrea Pavlinská, Katarína Hrabčáková, Veronika Orlovská, Zuzana Štefančíková, Soňa Šútorová, Marek Pavlišin - výtvarná tvorba, Adriana Tyrpáková, Šimon Šlosár - olympiáda mladý účtovník, Barbora Čurová, Filip Buxár - písanie na PC, Peter Tyrpák - kongres mladých bádateľov, Katarína Zbušková, Juliána Folvarčíková – SOČ, Patrik Iľkovič a Michal Dudiak - súťaž zručnosti, Róbert Kačanek - výtvarná tvorba.

tok konala pre dievčatá zo základných škôl súťaž Super účes. Poslednou aktivitou bol medzinárodný večer s dobrovoľníkmi z Dánska, Portugalska a Macedónska. Tí predstavili nielen svoje kultúry, ale aj kuchyňu. Zaujímavou prázdninovou novinkou bolo aj stavanie hradnej pevnosti zo snehu. Toho bolo počas jarných prázdnin dosť. Keďže aj počasie deťom prialo, neostávalo nič iné, len sa pustiť do práce. „Verím, že tento nultý ročník bude mať aj v budúcich rokoch pokračovanie a  zapojí sa ešte viac detí. Trápi ma len to, že večer nám takmer celý hrad niekto zbúral. Je za tým veľa ná-

mahy a hlavne deti zamrzelo, že ich práca vyšla navnivoč,“ dodala M. Poľanská k  dielu, ktoré počas troch dní stavalo v parku vedľa Pošty viac ako 90 detí. Tým, ktorí ho zničili, školáci odkazujú, aby sa v budúcnosti radšej k nim pripojili. CVČ má už teraz nielen pre deti, ale aj dospelých prichystané ďalšie zaujímavé akcie. Jednou z nich bude už túto nedeľu Detektív Očko. V súťaži, ktorá je určená pre deti vo veku 8 až 10 rokov, budú spolu s rodičmi hľadať v meste odkazy a lúštiť hádanky i predávať odkazy tajným agentom. (Viac na www.cvc.sk.) Text (eh), foto (eh, CVČ)

Ďakovné listy pre pedagógov Eva Balboneová, Jozef Borbély, Paulína Benková, Helena Fröhlichová, Dana Gburová, Monika Fedáková, Dana Knapíková.

Kto boli banderovci? (13.)

(Pokračovanie seriálu) Vpád banderovcov do okresu Stará Ľubovňa Banderovci vpadli aj na územie okresu Stará Ľubovňa. Boli to oddiely Brodyčovej roty z práporu Rena, ktoré patrili k operačnej skupine Ukrajinskej povstaleckej armády Západ. Ukrajinská povstalecká armáda (UPA) bola rozdelená na štyri operačné skupiny. V rámci skupiny Západ pôsobili oddiely UPA pod krycím menom SAN. Operačným územím skupiny bola oblasť lublinského, ržešovského a  krakovského vojvodstva. Organizačne sa skupina SAN skladala z  práporov (kurínov) Bajda, Železniak a Rena. Jeden prápor tvorilo 4-6 rôt (sotní). Každá rota pozostávala z 3-4 čiat (čot) a jedna čata sa skladala z troch družstiev (rojov). V pohraničnom území blízko hraníc okresu operovala jednotka Michala Fedáka - „Smyrného“ Brodyčovej stotiny, práporu Rena. Hlavnými strediskami pôsobenia jednotky boli mestá: Tylicz, Grybow, Labowa, Navojowa, Krynica, Muzsyna a Piwniczna. Najmä Krynica, Muzsyna a Piwniczna, ktoré ležia v bezprostrednej blízkosti Slovenska, boli základňou, z ktorej banderovci prenikali na územie okresu.

ské jednotky, ktoré utvorili zvláštnu skupinu Zaistenie pohraničného územia ( ZPU). Po ďalších vpádoch banderovcov z jednotiek IV. Vojenskej oblasti, doplnených dvoma motorizovanými prápormi z Čiech a Moravy, bola vytvorená stíhacia skupina „Oceľ,“ neskôr premenovaná na „Teplice“ pre zaistenie severných hraníc Slovenska a podriadená veliteľstvu 10. pešej divízie v Košiciach. Aj na území okresu boli v obciach ležiacich blízko hraníc umiestnené vojenské jednotky. Vojenskému veleniu boli podriadené tiež orgány NB a finančnej stráže (FS). Banderovci zasiahli aj do predvolebnej kampane v roku 1946. Pri svojich vpádoch vystupovali proti Sovietskemu zväzu, Židom, komunistom, propagovali ukrajinský nacionalizmus a podporovali protikomunistickú predvolebnú kampaň. Smernice politického vedenia banderovcom ukladali: 1. Sústavnou protisovietskou propagandou ovplyvnite do najvyššej miery obyvateľstvo východného Slovenska. Majte pritom stále na pamäti, že v Československu sú voľby predo dvermi. Z územia, ktorým prejdete, musí sa prikázaná propaganda šíriť ďalej na západ. 2. Snažte sa všetkými prostriedkami nájsť medzi obyvateľstvom priaznivcov a propagátorov, ktorí sú ochotní riadiť ďalej našu propagandu aj tlačou. Vyhľadávajte za tým účelom aj príslušníkov slovenn TERORIZOVALI CIVILOV Banderovci boli dobre vyzbrojení. Pôsobili v  ťažkom hor- ských demokratov, najmä z radov mládeže. Pri debatách vyslovujte svoje rozhorčenie nad tým, že je súdenatom a zalesnenom teréne, používali taktiku rýchlych a nečakaných úderov a vedeli veľmi dobre organizovať a zastierať ný dr. Tiso. svoj pohyb. Prepadávali dediny, terorizovali civilné obyvateľstvo, ktoré okrádali o potraviny, šatstvo, obuv, dobytok, lieky, n LETÁKY PRE VOJAKOV vraždili a hrozbami a násilím vymáhali rôzne informácie o koNiektoré letáky rozširované banderovcami boli adresované munistoch, Židoch, politickej situácii, o  rozmiestnení jedno- československým vojakom. „Česi a Slováci!“ píšu v jednom z letiek československej armády a príslušníkov Národnej bezpeč- tákov, „my, ukrajinskí povstalci začali sme boj so zbraňou v ruke na nosti. K prvým vpádom banderovcov na územie okresu doš- obranu svojho národa, na obranu ľudského práva a života. Budeme sa lo v roku 1945. Po nich boli na poľsko-československých hrani- brániť všetkými existujúcimi prostriedkami proti poľsko-boľševickým ciach uskutočnené bezpečnostné opatrenia a zosilnené vojen- ľudožrútom... Vojaci československej armády! Ste vojakmi, ale máte

„Chaj b k o l i n a y krovi po , aby viľna Ukrajin a!“ (Nech by bolo krv kolená, l en aby bo i po la s bodná U krajina!) lo-

ľudské srdce a vedomie. My vieme, že vy Česi a Slováci ste synovia kultúrnych, skutočne demokratických a politicky veľmi zrelých národov. Preto sme presvedčení, že sa postavíte spoločne s nami proti boľševicko-poľskému barbarstvu a ľudožrútstvu. Preto nebojujte proti ukrajinským povstalcov. Ale spolčujte sa s nami a pomáhajte nám.. Sláva našim slobodomilovným bratom, českým a slovenským demokratom!“ n POMÁHAL IM KŇAZ Pomoc banderovcom poskytovali aj niektorí gréckokatolícki duchovní. Spojenie s banderovcami z okresu Stará Ľubovňa udržiaval Jozef Sirko, gréckokatolícky farár v Jarabine. Už na sklonku druhej svetovej vojny často konal cesty do poľského kúpeľného mestečka Krynica, kde bolo stredisko Ukrajinského pomocného výboru ako okresného orgánu ukrajinských nacionalistov. Po oslobodení v tejto činnosti pokračoval a udržiaval s nimi úzke kontakty. Tesne pred voľbami v noci zo 16. na 17. mája 1946 prišli ozbrojení banderovci na gréckokatolíckú faru v Jarabine k Jozefovi Sirkovi, tajomníkovi Miestnej organizácie Demokratickej strany (MO DS) zistiť, koľko je v obci komunistov a Židov. Medzi banderovcami boli traja Ukrajinci, dvaja Slováci a jeden Rus. V roku 1947 J. Sirko odišiel do pohraničnej obce Milikov, kde bola vytvorená gréckokatolícka farnosť pre veriacich gréckokatolíckeho vierovyznania, ktorí odišli do pohraničia. Jeho farnosť bola jedným z bodov ilegálnej civilnej siete ukrajinských nacionalistov, ktorej centrála bola na gréckokatolíckej fare sv. Klimenta v Prahe. (Pokračovanie o týždeň) Michal Murcko


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

6. marec 2012 ĽN č. 9

Cestovanie s cestovinami

Sepeho kresby

Všimli sme si

Cestoviny - nejde o žiaden recept na nelepivé makaróny či iné fígle ako správne uvariť tento taliansky zázrak. Ide o ďalšiu skvelú akciu organizovanú Mestom Stará Ľubovňa. Počas niekoľkých večerov sa pri výbornom čaji v Dome na rohu podelia cestovatelia zo Starej Ľubovne a okolia so svojimi zážitkami, ktoré sa im prihodili počas ich dobrodružných ciest. Takýto večer sa uskutočnil aj uplynulú sobotu, kedy si mohli návštevníci naplno vychutnať zážitky Slavomíra Strakulu a Jany Smrekovej (na menšej fotografii) z ich potuliek s s papierikom v ruke k najbližšie- názvom Vandrovačka po Indii. mali vždy nejakú zaujímavú lom Buchomu odpadkovému košu, alebo... Dobrú atmosféru umocnili fot- príhodu či iba malú „pikošku“. v e c k ý m a Po vydarenej akcii s Micha- ostatnej Vannapadá nám ešte jedna možnosť, ky, ku ktorým hostitelia večera ale tú radšej nevyslovíme nahlas. Pobúrili by sme totiž ochrancov prírody. Text a foto (eh)

strana

3

drovačke po Indii s Janou a Slavom sa už teraz môžu všetci tešiť na ďalší večer, ktorý sa uskutoční po Veľkej noci. Aj keď téma ešte nie je známa, organizátori projektu lákajú na zážitky z Turecka, Lotyšska či New Yorku. (M.J.)

Nedostupný odpadkový kôš Určite všetci dobre poznáte situáciu, keď idete po ulici s keksíkom alebo inou balenou dobrotou v ruke. Tí uvedomelí už dopredu myslia - čo s papierikom. Problém ale nastane, keď ho niet kam vyhodiť. A presne to sa vám môže stať pod schodmi vedúcimi na pešiu zónu. Je tam síce kôš na odpadky, ale čuduj sa svete, nie je ani preplnený zapáchajúcimi odpadkami, ani rozbitý... Je takmer celý pod snehom. Vytŕča z neho iba vrchná časť. Aj jeho obsah tvorí zatiaľ iba sneh. Na odpadky už akosi nezostáva miesto. Čo robiť v takomto prípade? Možností je viacero. Buď si odoprieme sladké či slané balené pochúťky po ceste z práce, alebo pôjdeme

Zábavný večer s dobrovoľníkmi Niekomu sa môže zdať priam nemožné navštíviť za jeden večer tri krajiny. Za necelé tri hodiny sa to dá len vo filmoch, no uplynulý piatok sa to podarilo aj Centru voľného času, ktoré so svojimi dobrovoľníkmi z Dánska, Macedónska a Portugalska pripravilo pre verejnosť prezentáciu týchto krajín. „Už počas celého dňa sme sa pripravovali na večer, aby bolo všetko hotové,“ povedal Ulrik z Dánska (na fotografii v strede). Návštevníci si mohli okrem dobrej atmosféry vychutnať aj špeciality pripra-

vované dobrovoľníkmi. „Pripravovali sme ajvar z opekaných paprík a baklažánu, ktorý sme podávali s pečivom,“ prezradila Marta z Portugalska (vpravo). Všetky jedlá boli pripravené podľa receptúr, ktoré si doniesli hostitelia zo svojich domovov. Našincom exotické pokrmy chutili. „Bolo to vynikajúce, som rada, že som ochutnala jedlá z krajín, kde sa možno nikdy nedostanem,“ zhodnotila kulinárske umenie zahraničných dobrovoľníkov Denisa Hnatkovičová. Text a foto (M.J.)

Mgr. Peter Krajňák - kandidát strany Most-Híd na poslanca NR SR č. 22

Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do politiky? Tradície a hodnoty nášho regiónu – Východu – sú súčasťou môjho ja. Som presvedčený, že je našou povinnosťou ich chrániť. Chcem rozvíjať hodnoty akými sú tolerancia, zodpovednosť a spolupráca. Myslím si, že sa všetci potrebujeme vrátiť k týmto hodnotám, pretože vzájomné rešpektovanie sa, je predpokladom dobrých vzťahov nielen medzi ľuďmi navzájom, ale aj vo verejnom živote. Ak by ste sa dostali do parlamentu, čo by ste chceli presadzovať? Aktívne sa chcem zaoberať a vstúpiť do riešenia: 1. slovenského školstva 2. rusínskeho školstva a kultúry, 3. podpory vidieka, 4. rómskej problematiky, 5. efektívneho fungovania samospráv a tiež aktuálnej témy 6. vzťahy Cirkev – štát. V našej spoločnosti sú nutné zmeny. Okrem morálnej roviny i v konkrétnych oblastiach: školstvo, zdravotníctvo, súdnictvo a vymožiteľnosť práva, podpora pracujúcich občanov

Kandidát na poslanca NR SR

www.peterkrajnak.sk

„Bojujem za východ“, tak znie krédo novej tváre v politike - pedagóga, katechétu, zástancu slabých, zanieteného predstaviteľa Rusínov a propagátora rusínskej histórie a kultúry - Petra Krajňáka. Poviete si: „takých tu už bolo“! Všetci bojovali za východ, len aby sa dostali do Bratislavy.“ Nie je to však prípad Petra Krajňáka. Odmietol ponuku ísť pracovať do Bratislavy. Jeho miesto je tu na východe, kde má svoje korene, svojich predkov, z ktorých viacerí boli gréckokatolíckymi kňazmi a chce pracovať pre lepší život ľudí v tomto cípe republiky. Znie to až symbolicky keď 22 rokov od Nežnej revolúcie kandiduje na 22. mieste volebnej kandidátky za stranu MOST - HÍD.

„Bojujem za Východ“

i staro dôchodcov a prirodzene jednotlivých národnostných menšín (zvlášť autochtónnych ako Rusíni). A nespochybniteľne vstup zahraničných firiem ponúkajúcich nové pracovné miesta. To všetko by som videl ako oblasti, ktoré je nutné urýchlene začať vylepšovať a osobne chcem priložiť ruku k dielu. Krédo strany MOST - HÍD znie „Len zodpovedne“. Čo by ste konkrétne vypichli? Strana ide do volieb so štyrmi základnými piliermi: spolupráca pre stabilitu, Slovensko ako pevná súčasť EÚ, zodpovedná hospodárska politika a pokojné spo-

školstvo. V prípade zvolenia budem dôstojne, ale razantne reprezentovať Rusínov v parlamente i mimo neho, aktívne sa zapájať do práce parlamentného výboru pre školstvo. Rusíni budú mať dvere mojej kancelárie vždy otvorené, môj asistent bude z radov mladých Rusínov a každý mesiac poukážem 1/4 platu poslanca rusínskym aktivistom na konkrétne projekty (napr.: slovensko-rusínsky slovník, vydávanie rusínskych liturgických kníh, historických publikácií, pamätných tabúľ, opravu náhrobkov, vecné ceny na súťaž Duchnovičov Prešov a pod.). Mám myšlienku zriadiť motivačné štipendium pre bohoslovcov grécko-katolíckeho kňazského seminára v Prešove, ktorí sa popri štúdiu teológie rozhodnú študovať rusínčinu. Ak budem zvolený, môj celý prvý plat poukážem škole s vyučovaním rusínskeho jazyka v Čabinách. Tak preto! V rámci predvolebných mítingov, ste nedávno spolu s ďalšími kandi-

lunažívanie menšín. Programové ciele strany nájdete ich na webovej stránke www.most-hid.sk. Spomeniem aspoň tri z môjho pohľadu zaujímavé: mikropôžičky pre začínajúcich podnikateľov, valorizácia dôchodkov pevnou sumou, či prijatie zákona o odpadoch rozpracovaný na jednotlivé kraje. Chceme tiež doživotnú rentu pre olympijských medailistov Slovenska. Je to hutný, realistický a splniteľný program. Ste Rusín a hrdo sa k Rusínom hlásite. Prečo by Rusíni mali voliť práve vás? Mojou dlhodobou prioritou je rozhodne rokmi zanedbávané rusínske

dátmi za stranu MOST – HÍD z Prešova predstavili vo viacerých obciach severovýchodného Slovenska. Áno. Konkrétne okrem mňa aj Jozef Čokina, Andrej Džugan a Štefan Szidor – všetko Prešovčania - sme nové tváre v politike. Naše mítingy dopĺňal krásnym programom plným neskutočnej energie- Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS). Čo sa týka strany MOST – HÍD – je podľa slov jej predsedu Bélu Bugára nielen na Slovensku, ale v celom regióne Karpatskej kotliny a možno aj v celej Európe jediná strana, ktorá sa snaží robiť politiku tak, že vo vnútri strany sa dohodnú Slováci, Maďari, Rusíni a Rómovia a iní príslušníci menšín. Na našich mítingoch ľuďom odporúčam ísť voliť, aj keby nevolili nás. Odporúčam tiež, aby počúvali politikov, ale hlavne, aby ich hodnotili na základe činov. Viete hovorí sa: nikto vám nedá to, čo vám my sľúbime. My rozhodne touto cestou nejdeme! A je na voličoch, aby spárovali sľuby politikov s konkrétnymi čin-

mi. Potom môžu aspoň plus mínus povedať, či je alebo nie je ten-ktorý politik dôveryhodný. Čo hovoríte na stranu Náš kraj? Držím jej palce, na kandidátke má viacero osobností, avšak ľutujem, že nevyužili ponuku byť na kandidátke MOST – HÍD. Určite by sme boli spoločne získali viac. Čo odkážete čitateľom na záver? Rozhodne treba ísť voliť a vo voľbách vyjadriť svoj názor na politickú situáciu v krajine. Netreba podliehať populistickým heslám, ale voliť zodpovedné strany. Most-Híd je mladá strana, avšak má veľkú politickú skúsenosť. Z 26 kandidujúcich strán odporúčam zvoliť stranu Most-Híd, ktorá má číslo 16. Na kandidátke máme aj Rusínov a aj touto cestou Vás všetci prosíme o podporu. Ak sa tak rozhodnete, tak verím, že „zakrúžkujete“ 22 a tiež mojich kolegov. Všetkých pozývam na moju webovú stránku: www.peterkrajnak.sk

Kandidáti strany Most-Híd na mítingu v najvýchodnejšom cípe Slovenska, v obci Ulič, okr. Snina - zľava: 22 Peter Krajňák, 60 Andrej Džugan, 101 Jozef Gregorovič, 133 Štefan Szidor a 140 Jozef Čokina.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

REKLAMA / PUBLICISTIKA

6. marec 2012 ĽN č. 9

Mladí (nielen) mladým Marec jednoducho patrí knihám

Krajské kolo v Starej Ľubovni

V dvadsiatom roku svojej existencie privítala Obchodná akadémia v Starej Ľubovni účastníkov krajského kola v súťaži žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.

Súťaž má medzi strednými odbornými školami svoju dlhoročnú tradíciu. V tomto roku sa uskutočnil jej 46. ročník. V Starej Ľubovni sa z poverenia Krajského školského úradu v Prešove konala súťaž prvýkrát, a to pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja.

Súťažiaci kopírujúc vývoj a pokroky v technike prešli od stenografie, stenotypistky, písania na mechanických, elektrických a elektronických písacích strojoch k písaniu na počítačoch. V 46. ročníku si svoje rýchle prsty v súťažnej disciplíne písanie na počítači zmeralo 34 súťažiacich, v disciplíne úprava textu na počítači 17 pretekárov. Pretekári Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni v silnej konkurencii získali v písaní na počítači 3. miesto (Simona Sýkorová – výkon 374,70 čistých

úderov/min), 5. miesto (Lukáš Nemergut – výkon 361,00 čistých úderov/min), 6. miesto (Filip Buxár - 356,90 čistých úderov/min), 8. mieste – Michaela Kravčáková. Simona Sýkorová, Lukáš Nemergut a Filip Buxár budú Obchodnú akadémiu v Starej Ľubovni a  Prešovský kraj reprezentovať na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 22. – 23. marca v Prešove. Viac informácií, videozáznam a obrazový materiál ponúkame na www.oasl.edu.sk. (OA)

Zápis do materskej školy

Riaditeľstvo MŠ Vsetínska ul. č. 36, Stará Ľubovňa oznamuje zákonným zástupcom dieťaťa, že zápis detí do MŠ Vsetínska a alokovaných tried na Komenského ul. na školský rok 2012/2013 sa bude konať v termíne od 12. do 15. marca v budove MŠ Vsetínska v čase od 10.00 do 16.00 h. K žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdeláva-

nie je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a vyjadrenie lekára o jeho zdravotnom stave. Podmienky prijatia: na predprimárne vzdelávanie v MŠ prijímame spravidla deti od 3 do 6 rokov, výnimočne, ak je voľná kapacita, aj deti od 2 rokov. Prednostne prijímame dieťa: - ktoré dovŕšilo 5-ty rok veku, s odloženou a dodatočne odlože-

nou povinnou školskou dochádzkou, - žijúce v neúplnej rodine, - ktorého prednostný pobyt je odporúčaný lekárom z dôvodu, napr. oneskoreného vývoju reči a pod. Žiadosť a viac informácií: osobne alebo na www.msvsetinska.sk Ivana Kirkov, riaditeľka materskej školy

Milí čitatelia, v dnešnom okienku by sme chceli informovať o druhom stretnutí Klubu mladých KNIHOBEŽNÍKOV, ktoré sa konalo v stredu 22. februára. Knihobežníci sa nenechali vyviesť z  miery a  pustili sa do kníh! Vďaka diskusii, ktorú viedli počas posledného stretnutia, sa rozhodli ďalej venovať psychológii, no rozširujú ju aj o  beletriu. Tentokrát sa  bližšie zameriavajú na tvorbu Ernesta Hemingwaya. Keďže máme pred sebou ma-

Fejtón Ženy, ženy, ženy...

Každý ženatý muž vie, že žena je to najväčšie šťastie, ktoré ho mohlo stretnúť... Slobodnému to nemá kto povedať, a tak využívam situáciu a píšem, kým môžem. Aj keď ma feministky asi upália na hranici, risknem to. Veď nejde o nič, len o pár krátkych riadkov na odreagovanie sa. Zabúdať totiž netreba, že k ženám (ale, úprimne, aj k niektorým mužom) neodmysliteľne patrí skriňa plná oblečenia so slovami - Nemám čo na seba! Pravdaže, česť výnimkám! Ale treba aj vedieť, že ak žena požiada o nové záclony, tak si to môže muž preložiť, že chce aj nábytok, koberce, spálňu,... No ale aj napriek malilinkým chybám, si ženy nadovšetko vážime a každej mojej čitateľke darujem pomyselný červený klinček k MDŽ. (M.J.)

rec, mesiac kníh, máme v plánoch naplno rozvinúť knižnú tematiku rôznymi aktivitami, ktoré budú určené najmä pre základné a stredné školy. Žiakom a uči- na internetovej stránke www. teľom chceme priblížiť aj mož- mpsl.sk. Zuzana Chabová, nosti neformálneho vzdelávania. predsedníčka MPSL Bližšie informácie môžete nájsť


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM

TELEVÍZNY PROGRAM Temný rytier

21:15

Akčný / Thriller / Krimi / Dráma USA / GB, 2008, 152 min

SOBOTA 10.3.

TIPY TÝŽDŇA PIATOK 9.3.

strana

6. marec 2012 ĽN č. 9

5

6.3. - 12.3. 2012 72 hodín k slobode

20:20

Krimi / Dráma / Romantický / Thriller Franc., 2008, 96 min zdroj foto: www.csfd.cz

UTOROK 6.3.2012

05:00 Dámsky klub „N“ 06:20 Správy STV „N“ 07:05 Góly - body - sekundy 07:20 Práca pre teba 07:25 Duel 07:55 5 proti 5 08:45 Maigret: Maigret a minister 10:20 Sila lásky IV. 21/203 11:10 Voľby do NRSR 2012 12:00 Poludňajšie správy 12:05 Dámsky klub 13:25 Práca pre teba 13:35 Chodili sme spolu 14:25 Divoký anjel 122 15:15 Dve tváre Anny 42/60 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Práca pre teba 16:30 Sila lásky V. 111 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:40 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:00 Kto hovorí pravdu? 20:35 Liga majstrov 22:45 Nočné správy 22:55 Počasie 22:58 Góly - body - sekundy

23:05 Liga majstrov - zostrihy 23:35 Maigret: Maigret a minister 01:05 Dve tváre Anny 42/60 01:50 O 5 minút 12 02:55 Slovensko v obrazoch 03:15 Sila lásky IV. 21/203 04:05 Sila lásky V. 111 04:55 Dámsky klub „N“

07:20 Profesionál 07:30 Komentáre 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Stará mať rozpráva 1/7 09:00 Práca pre teba 09:05 Dámsky klub „N“ 10:25 Národnostný dokument 10:50 Správy - Hírek 11:10 Fokus práca 11:40 Živá panoráma 12:00 ArtSpektrum 12:05 Zahrajte mi takúto 12:50 Športové ozveny 13:25 Televízia po slovensky: 1980-1984 14:35 Chlap prezývaný Brumteles 15:55 Rusínsky magazín 16:30 Fokus zdravie 16:55 Práca pre teba - magazín 17:15 Práca pre teba 17:30 Voľby do NRSR 2012 18:25 6 miliárd názorov

18:30 Večerníček: Buvirozprávky 13/14 18:40 Bohovia a hrdinovia antických mýtov: Herakles a Olympia 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:53 (Ne)celebrity: Zuzana Pončáková 20:00 Mučivé tajomstvo 21:30 Komentáre 21:55 Práca pre teba 22:00 Polícia 22:15 Srdce z Jeninu 23:15 Autosalón 23:40 6 miliárd názorov 23:45 Udalosti ČT 00:25 Správy STV „N“ 01:05 ArtSpektrum 01:39 Záver vysielania

14:30 FARMA - DEŇ PRVÝ 15:30 Dva a pol chlapa I. 2/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS IV. 10/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 Počasie 19:59 Športové noviny 20:15 FARMA - DEŇ DRUHÝ 21:15 Ordinácia v ružovej záhrade VI. 22:10 Kobra 11 XV. 1/14 - NOVÉ ČASTI 23:10 Voľby 2012 - SÚBOJ 00:00 Mr. Brooks 02:00 Las Vegas: Kasíno II. 4-5/24 03:25 Komisár Rex II. 11/15 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

06:00 Teleráno 08:30 Bez servítky 09:20 Komisár Rex II. 11/15 10:20 Krásna a nebezpečná 12:05 Nezvestní I. 12/18 12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 FBI: Prípady Sue Thomasovej I. 1/20 14:00 Krok za krokom I. 17/22 14:25 Rýchle Televízne noviny

05:55 NOVINY TV JOJ 06:20 KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:20 Súdna sieň: Priveľká rodina 08:15 Súdna sieň: Zákerný kolega 09:20 Panelák IX.: Sklenené peklo 37 10:25 Dom snov I. 4 11:25 Riskni milión!

12:00 NOVINY O 12:00 12:55 Klamári II. 16 13:50 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas III. 1/23 14:45 HOTEL PARADISE 16:00 Profesionáli II.: PR a očistná diéta 5 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Zaslepený blázon 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák IX.: Tajné rande 38 21:30 HOTEL PARADISE 22:30 Profesionáli VI.: Profesionáli mimo služby 14 23:15 C.S.I.: Kriminálka New York VI. 2 00:15 Špeciálne komando II. 20,21 02:00 Numb3rs III. 11 02:40 Damages - V ohrození života III. 5 03:20 District 83 04:05 Nezvestní IV. 6,7

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:50 Closer III: Ruby 4 08:05 M*A*S*H 80

08:50 Prostřeno! 09:40 Diagnóza vražda V: Hlavní předmět vražda 19 10:40 Policejní divize III: Chamtivý otec 9 11:40 Knight Rider II: Ohnivé kolo 10 12:40 Closer III: Kulatý archiv 5 13:40 Alf II: Nový soused 12 14:15 Siska II: Klíč k vraždě 1 15:40 Big Ben III: Vražda ve sboru 6 17:40 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Nikdo není dokonalý 21:20 Soukromá dramata 22:20 Sběratelé kostí V: Dravec v akváriu 18 23:20 Hotel Paradise 00:20 Nedokonalé zločiny II: Mlčenlivý svědek 1 01:25 Volejte Věštce 03:10 Nedokonalé zločiny II: Mlčenlivý svědek 1 04:00 Prima SVĚT: To nejzajímavější ze zahraničí. Už od roku 1995! 04:30 Trní

STREDA 7.3.2012

06:15 Správy STV „N“ 07:00 Autosalón 07:30 Práca pre teba 07:35 Duel 08:10 5 proti 5 08:55 Maigret: Maigret a štyri esá 10:30 Sila lásky IV. 22/203 11:20 Voľby do NRSR 2012 12:00 Poludňajšie správy 12:05 Dámsky klub 13:25 Práca pre teba 13:35 Chodili sme spolu 14:25 Divoký anjel 123 15:15 Dve tváre Anny 43/60 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Práca pre teba 16:30 Sila lásky V. 112 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Magazín Euro 2012 20:35 Liga majstrov: Liga majstrov - zápasy 22:45 Nočné správy 22:55 Počasie 22:58 Góly - body - sekundy

23:05 Liga majstrov - zostrihy 23:35 Maigret: Maigret a štyri esá 01:05 Dve tváre Anny 43/60 01:50 Žiť ako lev 1/6 03:20 Reportéri 03:45 Sila lásky IV. 22/203 04:35 Sila lásky V. 112

07:45 Polícia 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Fidlibumove rozprávky 09:00 Práca pre teba 09:10 Dámsky klub „N“ 10:30 Rusínsky magazín 10:55 Správy - Hírek 11:15 Fokus zdravie 11:45 Ján Ilavský 12:05 Živá panoráma 12:35 ArtSpektrum 12:45 Zahrajte mi takúto 13:30 Cesty 13:55 Família: Nechcem nič, len aby si žila ! 14:30 Zlatá rybka 15:40 Tempo 15:55 Maďarský magazín 16:30 Fokus - peniaze 16:55 Práca pre teba 17:00 Senior klub - magazín 17:30 Voľby do NRSR 2012 18:25 6 miliárd názorov

18:30 Večerníček: Buvirozprávky 14/14 18:45 Zákulisie slovenčiny 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:53 (Ne)celebrity: Mária Dravecká 20:00 Generácia na prelome 21:00 Občan za dverami 21:30 Komentáre 21:55 Práca pre teba 22:00 Profesionál 22:15 Televízna sezóna: Blúznenie srdca a rozumu 23:30 Umenie 2012: Divadlo a tanec 00:00 Udalosti ČT 00:40 Správy STV „N“ 01:20 ArtSpektrum 01:39 Záver vysielania

14:30 FARMA - DEŇ DRUHÝ 15:30 Dva a pol chlapa I. 3/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS IV. 11/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 Počasie 19:59 Športové noviny 20:15 Modré z neba - NOVÉ ČASTI 22:05 Kobra 11 XV. 2/14 23:15 Voľby 2012 - SÚBOJ 00:00 Zámena manželiek 01:05 Ako zostať pannou 02:30 NCIS IV. 11/24 03:10 Las Vegas: Kasíno II. 6/24 03:50 Komisár Rex II. 12/15 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

06:00 Teleráno 08:30 Bez servítky 09:20 Komisár Rex II. 12/15 10:15 Pavučina hrôzy 12:05 Nezvestní I. 13/18 12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 FBI: Prípady Sue Thomasovej I. 2/20 14:00 Krok za krokom I. 18/22 14:25 Rýchle Televízne noviny

05:25 HOTEL PARADISE 06:10 NOVINY TV JOJ 06:35 KRIMI 07:05 NOVINY TV JOJ 07:30 Súdna sieň: Žobrali o jedlo 08:25 Súdna sieň: Nevážia si nič a nikoho 09:25 Panelák IX.: Tajné rande 38 10:25 Dom snov I. 5 11:25 Riskni milión!

12:00 NOVINY O 12:00 13:00 C.S.I.: Kriminálka New York VI. 2 14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas III. 2 15:00 HOTEL PARADISE 16:00 Profesionáli II.: Vodná kríza 6 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Besnota 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák IX.: Avatar 39 21:30 HOTEL PARADISE 22:30 Kosti VI. 2 23:30 C.S.I.: Kriminálka Miami VIII. 20 00:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas V. 15,16 02:05 Numb3rs III. 12 02:45 Damages - V ohrození života III. 6 03:25 District 84 04:10 Nezvestní IV. 8,9

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:50 Closer III: Kulatý archiv 5 08:05 M*A*S*H 81

08:50 Prostřeno! 09:40 Diagnóza vražda V: Vražda v cílové rovince 20 10:40 Policejní divize III: Radioaktivní pavouci 10 11:40 Knight Rider II: Ztráta paměti 11 12:40 Closer III: Hloupá smůla 6 13:40 Alf II: Soud 13 14:15 Siska II: Konec profesora Hauga 2 15:40 Big Ben III: Rudé růže 7 17:40 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů: Špatnou macechu ti nedovolím 103 21:20 TOP STAR magazín 22:25 Castle na zabití III: Vrah na videu 8 23:25 Hotel Paradise 00:25 Nedokonalé zločiny II: Síť se zatahuje 2 01:30 Volejte Věštce 03:15 Nedokonalé zločiny II: Síť se zatahuje 2 04:10 Česko na talíři

ŠTVRTOK 8.3.2012

05:25 Dámsky klub „N“ 06:45 Správy STV „N“ 07:35 Práca pre teba 07:40 Duel 08:10 5 proti 5 09:00 Maigret: Maigret v škole 10:30 Sila lásky IV. 23/203 11:20 Voľby do NRSR 2012 12:00 Poludňajšie správy 12:05 Dámsky klub 13:25 Práca pre teba 13:35 Kto hovorí pravdu? 14:25 Divoký anjel 124 15:15 Dve tváre Anny 44/60 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Práca pre teba 16:30 Sila lásky V. 113 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 5 proti 5 špeciál 21:00 Dr.House VII.: Sebectvo 2/23 21:45 Obvinení: Frankieho príbeh 22:45 Nočné správy 22:55 Počasie

23:00 Góly - body - sekundy 23:05 Trestný prápor 9/11 00:00 Maigret: Maigret v škole 01:25 Dve tváre Anny 44/60 02:10 Obvinení: Frankieho príbeh 03:05 Sila lásky IV. 23/203 03:55 Sila lásky V. 113 04:45 Dámsky klub „N“

07:00 Profesionál 07:15 Komentáre 07:40 Práca pre teba - magazín 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Slniečko 08:55 Práca pre teba 09:00 Dámsky klub „N“ 10:25 Maďarský magazín 10:50 Správy - Hírek 11:00 Fokus - peniaze 11:35 Profily: Život, pravda, umenie 12:05 Živá panoráma 12:35 ArtSpektrum 12:40 Zahrajte mi takúto 13:25 Občan za dverami 14:00 Polícia 14:10 Profesionál 14:25 Orientácie 14:50 Radosť zo života: Vladimír Durdík 15:30 Ryby, rybky, rybičky

15:55 Rómsky magazín 16:30 Fokus právo 16:55 Slováci vo svete: Bulharsko 17:20 Práca pre teba 17:30 Voľby do NRSR 2012 18:05 Zvieratá záchrancovia: O slonovi, ktorý zachránil dievčatko 4/6 18:30 6 miliárd názorov 18:35 Večerníček: Blyskáčik a Hromotĺk 1 18:45 Futbal - Európska liga 20:55 Sila tanca 21:30 Komentáre 21:55 Práca pre teba 22:00 Večer na tému: Večer na tému - Okrúhly stôl 23:30 Udalosti ČT 00:10 Správy STV „N“ 00:55 ArtSpektrum 01:39 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:30 Bez servítky 09:20 Komisár Rex II. 13/15 10:15 Prázdna kolíska 12:05 Nezvestní I. 14/18 12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 FBI: Prípady Sue Thomasovej I. 3/20 14:00 Krok za krokom I. 19/22

14:25 Rýchle Televízne noviny 14:30 Kobra 11 XV. 1/14 - NOVÉ ČASTI 15:30 Dva a pol chlapa I. 4/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS IV. 12/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 Počasie 19:59 Športové noviny 20:15 FARMA - DEŇ TRETÍ 21:15 Ordinácia v ružovej záhrade VI. 22:15 Voľby 2012 - SÚBOJ 23:35 7 sekúnd 01:30 Vzbura 03:05 Las Vegas: Kasíno II. 7/24 03:45 Komisár Rex II. 13/15 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:30 HOTEL PARADISE 06:15 NOVINY TV JOJ 06:40 KRIMI 07:10 NOVINY TV JOJ 07:35 Súdna sieň: To si vypiješ 08:25 Súdna sieň: Skrachovanec

09:25 Panelák IX.: Avatar 39 10:25 Dom snov I. 6 11:25 Riskni milión! 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 C.S.I.: Kriminálka Miami VIII. 20 14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas III. 3 15:00 HOTEL PARADISE 16:00 Profesionáli II.: Károly a Skajka 7 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Znamienko 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák IX.: Rozchod 40 21:30 HOTEL PARADISE 22:30 Profesionáli 2012 1 23:15 Lovci väzňov 9 00:15 Špeciálne komando II. 22,23/23 02:00 Numb3rs III. 13 02:40 Damages - V ohrození života III. 7 03:25 District 85 04:05 Nezvestní IV. 10,11

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:50 Closer III: Hloupá smůla 6

08:05 M*A*S*H 82 08:50 Prostřeno! 09:40 Diagnóza vražda V: Především neškodit 21 10:40 Policejní divize III: Ukvapený soud 11 11:40 Knight Rider II: Pomoc v nouzi 12 12:40 Closer III: Starostlivost 7 13:40 Alf II: Návštěva strýčka 14 14:15 Siska II: Vražedná hokejka 3 15:40 Big Ben III: Vražedný trojúhelník 8 17:40 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Česká 30 21:20 Jste to, co jíte 22:25 Námořní vyšetřovací služba L. A. II: Zvláštní zásilka 4 23:25 Hotel Paradise 00:30 Co kdyby Bůh byl sluncem... 02:10 Volejte Věštce 03:55 Autosalon


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TV PROGRAM

6. marec 2012 ĽN č. 9 PIATOK 9.3.2012

06:05 Udalosti ČT 06:45 Správy STV „N“ 07:30 Práca pre teba 07:40 Štýlovo 08:05 Duel 08:40 5 proti 5 09:25 Maigret: Maigret a hubatá slúžka 11:10 Sila lásky IV. 24/203 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Práca pre teba 13:45 Nebíčko v papuľke 14:20 Divoký anjel 125 15:10 Dve tváre Anny 45/60 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Práca pre teba 16:29 Práca pre teba - žrebovanie 16:30 Sila lásky V. 114 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy

20:10 Osobnosť televíznej obrazovky 2011 22:30 Nočné správy 22:40 Počasie 22:45 Góly - body - sekundy 22:55 Tajomná žiara nad Pacifikom 00:40 Maigret: Maigret a hubatá slúžka 02:20 Dve tváre Anny 45/60 03:05 Tajomná žiara nad Pacifikom 04:45 Sila lásky IV. 24/203

08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Maškrtníček 09:00 Práca pre teba 09:05 Dámsky klub „N“ 10:30 Rómsky magazín 10:55 Fokus právo 11:35 Zvieratá záchrancovia: O slonovi, ktorý zachránil dievčatko 4/6 12:00 Živá panoráma 12:35 ArtSpektrum 12:40 Ja svoje srdce dám 13:15 Senior klub - magazín 13:45 Večer na tému: Večer na tému - Okrúhly stôl 15:30 Európska liga - zostrihy 15:55 Tvárou v tvár

16:30 Fokus - rodina 17:00 Japonská mozaika IV 17:20 Práca pre teba 17:30 Regionálny denník 17:55 Práca pre teba - žrebovanie 18:00 Televíkend 18:25 6 miliárd názorov 18:30 Večerníček: Blyskáčik a Hromotĺk 2 18:40 Encyklopédia slov.obcí: Liptovský Ján 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:53 (Ne)celebrity: Ivan Chalupecký 20:00 Zamrznutá planéta 21:00 Família: Família - Iba okamih 21:30 Komentáre 21:55 Práca pre teba 22:00 České milovanie: O láske v starobe 22:30 Kino na Dvojke: Starý dom uprostred Madridu 00:15 BJD z roku 2010: BJD 2010 Roberta Gambarini Quartet (Taliansko) 01:10 Udalosti ČT 01:50 Správy STV „N“ 02:35 ArtSpektrum 02:49 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:30 Bez servítky 09:20 Komisár Rex II. 14/15 10:15 Náhodný svedok 12:05 Nezvestní I. 15/18 12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 FBI: Prípady Sue Thomasove 14:00 Krok za krokom I. 20/22 14:25 Rýchle Televízne noviny 14:30 FARMA - DEŇ TRETÍ 15:30 Dva a pol chlapa I. 5/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS IV. 13/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 Počasie 19:59 Športové noviny 20:15 FARMA - DEŇ ŠTVRTÝ 21:15 Temný rytier (HD) 00:35 Blast 02:05 Talent na zabíjanie 04:30 TELEVÍZNE NOVINY

05:30 HOTEL PARADISE 06:15 NOVINY TV JOJ

06:40 KRIMI 07:05 NOVINY TV JOJ 07:30 Súdna sieň: Manžela sa nevzdám! 08:25 Súdna sieň: Upotená láska 09:25 Panelák IX.: Rozchod 40 10:25 Dom snov I. 7 11:25 Riskni milión! 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Kosti VI. 2 14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas III. 4 15:00 HOTEL PARADISE 16:00 Profesionáli II.: Miňo opäť policajtom 8 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Skapeš v kontajneri 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 HOTEL PARADISE 21:30 Geissenovci - Ťažký život milionárov 2 22:30 Veterán 00:30 X-Men 02:30 HOTEL PARADISE 03:15 Numb3rs III. 14 03:55 Damages - V ohrození života III. 8 04:35 Nezvestní IV. 12,13

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:50 Closer III: Starostlivost 7 08:05 M*A*S*H 83 08:50 Prostřeno! 09:40 Diagnóza vražda V: Hlava, nebo orel 22 10:40 Policejní divize III: Lež jako věž 12 11:40 Knight Rider II: Cesta za pokladem 13 12:40 Closer III: Vrah z dálnice 8 13:40 Alf II: Občané a zloději 1/2 15 14:15 Siska II: Leonardovo tajemství 4 15:40 Big Ben III: Sioux City 9 17:40 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Julie Lescautová VIII: Diplomatická imunita 2 22:10 Show Jana Krause 23:10 Noc v ráji 00:15 Vetřelci 02:50 Volejte Věštce 04:35 Trní

06:00 NOVINY TV JOJ 06:20 Timon a Pumbaa II. 06:45 Myška v prérii 07:30 Rozprávková jazda 07:55 Hero Factory 08:30 Beyblade Metal Fusion 08:50 X-Men 11:00 HOTEL PARADISE 12:10 Reťazová reakcia 14:35 Nepobozkaná 17:00 HOTEL PARADISE 18:00 Geissenovci - Ťažký život milionárov II. 2 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 72 hodín k slobode 22:30 Ja, moje druhé ja a Irena 00:55 Pištoľníčky 02:40 Dobrá čarodejnica 04:05 Cudzinec v mojom dome

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:50 Ninjago: Král stínů 2 07:15 Mickeyho klubík III: Goofy hlídá batolata 31 07:50 M*A*S*H 83 08:20 Autosalon 09:35 Aréna národů 10:40 Česká 30 11:55 Burani z Beverly Hills 13:55 Sám doma 2: Ztracen v New Yorku 16:25 Columbo: Zkus mě chytit 18:00 Jak se staví sen 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Aréna národů 21:10 Rambo 23:15 Zastav a nepřežiješ 2 - Vysoké napětí 01:20 Myšlenky zločince II 20 02:15 Volejte Věštce 04:00 Receptář prima nápadů 04:55 Nikdo není dokonalý

SOBOTA 10.3.2012

05:30 Sila lásky V. 114 06:20 Slovensko v obrazoch 06:40 Správy STV „N“ 07:25 Včielka Maja: Maja a Iffi v daždi 07:50 Alica v krajine zázrakov: Kapitán Havran 9/26 08:15 Fidlibum 08:40 Superchyty 09:10 Hádaj, kto nás pozval 09:40 5 proti 5 špeciál 10:30 Osobnosť televíznej obrazovky 2011 13:00 Autosalón 13:30 On Air 13:55 Trh márnosti 3/6 15:00 Správy STV 15:10 Trh márnosti 4/6 16:05 Žriebä 17:30 Postav dom, zasaď strom 18:00 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy

20:10 Pošta pre teba 21:30 Volebné štúdio - voľby do NRSR 2012 01:40 Skutočný príbeh: Vodný chlapec 03:20 Žriebä 04:40 Trh márnosti 3/6

07:00 Regionálny denník 07:25 Komentáre 07:50 Správy - Hírek 08:00 Živá panoráma 08:35 Televíkend 09:00 Extr@français 9/13 09:25 Zamrznutá planéta 10:15 Televízny klub nepočujúcich 10:40 Občan za dverami 11:10 Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku: Útočisko 11:35 Trezor: Nezábudky Mateja Hrebendu 12:05 5 minút po dvanástej: Traste sa - mám vodičák! 13:00 Mário, zapískaj ...! 14:25 KE 2013

14:35 Kapura 15:20 Farmárska revue 15:35 Test magazín 15:45 Vyšné Hágy 1941 - 2011 16:00 Zločin Arthura Savilla 17:25 Život v pohybe: Individuálne športy 17:55 Na ceste: Na ceste po južnom Izraeli 18:25 6 miliárd názorov 18:30 Večerníček: Blyskáčik a Hromotĺk 3 18:35 Táraninky: More 18:45 Varím, varíš, varíme a pečieme: Kysnutý koláč s medom 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Národnostné správy 19:50 Počasie 19:53 (Ne)celebrity: Rastislav Revúcky 20:05 Cesta človeka: Odchod z Afriky 1/5 21:00 Anjeli strážni: Anjeli strážni Viktora Horjána 21:25 Československý filmový týždenník 21:40 Falošný pohyb

23:20 Udalosti ČT 00:05 Správy STV „N“ 00:49 Záver vysielania

05:50 Dobrodružstvá Jackieho Chana IV. 5/13 06:10 Duck Dodgers II. 7/26 06:30 Scooby Doo I. 9/24 07:00 Flintstonovci v akcii 9/54 07:25 Nenarodený 09:10 Dva a pol chlapa VIII. 16/16 09:35 Zamilovaný profesor 11:30 Hlas Česko Slovenska 13:35 Muži v čiernom 2 15:30 Lara Croft - Tomb Raider 17:30 Rýchle Televízne noviny 17:35 Partička 18:15 Rýchle Televízne noviny 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 Počasie 19:59 Športové noviny 20:15 FARMA - DEŇ PIATY 21:50 Voľby 2012 - VÝSLEDKY 01:20 Nepodplatiteľní 03:15 Virtuozita

NEDEĽA 11.3.2012

05:35 Trh márnosti 4/6 06:25 Správy STV „N“ 07:10 Včielka Maja: Maja a svetluška 07:35 Alica v krajine zázrakov: Dobrá rada nad zlato 10/26 08:00 Maškrtníček 08:30 Góóól 09:00 Volebné štúdio - voľby do NRSR 2012 10:00 Čarovné miesta Zeme: Egypt 10:55 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:30 Agatha Christie : Poirot: Zrkadlo mŕtveho muža 14:30 Film pre pamätníkov - režisér Martin Frič: Kristián 15:55 Na ceste: Na ceste po južnom Izraeli 16:25 Pošta pre teba 17:45 Štýlovo 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy

20:10 Dedičky 1/2 21:40 Dedičky 2/2 23:20 Góly - body - sekundy 23:30 Odpískané 00:15 Agatha Christie : Poirot: Zrkadlo mŕtveho muža 01:05 Dedičky 1/2 02:35 Dedičky 2/2

07:05 Ryby, rybky, rybičky 07:30 Televíkend 08:00 Živá panoráma 08:40 Kapura 09:25 Farmárska revue 09:45 Test magazín 09:55 Život v pohybe: Individuálne športy 10:20 50 rokov Košického televízneho štúdia 11:00 Cesta človeka: Odchod z Afriky 1/5 11:50 6 miliárd názorov 11:55 Nevestine šaty 12:55 On Air 13:15 Orientácie 13:45 Slovo 14:00 Folklórny festival Terchová: Teraz Vám vyhráva... II.

14:55 Família: Família - Iba okamih 15:20 Anjeli strážni: Anjeli strážni Viktora Horjána 15:50 Majstrovstvá SR v spoločenských tancoch 17:00 Televízia po slovensky: 1985-1989 18:00 Hľadanie stratených svetov: Zlaté mesto kráľa Karola 18:25 6 miliárd názorov 18:30 Večerníček: Blyskáčik a Hromotĺk 4 18:35 Táraninky: Ako sa stavia dom 18:45 Čarovný svet animovaného filmu: Oko animovaného filmu 19:00 Správy STV „N“ 19:40 ArtSpektrum 19:50 Počasie 20:00 12.ročník Benefičného galavečera Trebbia 21:35 Umenie 2012: Literatúra 22:05 Noc v archíve: Kultúrny život 23:10 Slovo 23:15 Udalosti ČT 23:55 Správy STV „N“ 00:39 Záver vysielania

05:30 Dobrodružstvá Jackieho Chana IV. 6/13 05:50 Duck Dodgers II. 8/26 06:10 Scooby Doo I. 10/24 06:35 Flintstonovci v akcii 10/54 07:00 Čarodejnice III. 14/22 07:55 Moja mama je tréner 09:30 Hellcats: Superkočky v akcii 3/22 10:30 Voľby 2012 - VÝSLEDKY 11:45 NCIS IV. 13/24 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:25 Lampáreň 14:05 Mr. Bean 14:30 Americký prezident 16:50 Rýchle Televízne noviny 16:55 Neznesiteľná krutosť 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 Počasie 19:59 Športové noviny 20:15 Hlas Česko Slovenska 22:00 Výnimoční 00:20 Fringe II. 1/22 - NOVÉ ČASTI 01:10 Netopiere 02:40 Krvavý kšeft

05:30 NOVINY TV JOJ 05:55 Pištoľníčky 07:40 Simpsonovci XVIII. 1,2,3/22 09:05 Nepobozkaná 11:20 Stratené duše III. 12,13 13:15 Dobrá čarodejnica 15:05 Hui - Buh: Dobrodružstvo na zámku 17:15 TOP STAR 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Kameňák 3 22:35 HOTEL PARADISE 00:20 Californication - Orgie v Kalifornii I. 1/12 01:00 Hra na skrývačku 02:40 L.A.- Okrsok 187 04:05 Nevesta na dobierku

06:05 Zpravodajství FTV Prima 07:15 Ninjago: Vzpoura hadů 3 07:45 Mickeyho klubík III: Mic-

keyho kosmické dobrodružství 1/2 32 08:15 Tajemství 2. světové války: Plavby tajných korzárů 26 09:25 Prima SVĚT 09:55 Vraždy v Kitzbühelu I: Smrt u stolu 4 11:00 Partie 11:55 M*A*S*H 84 12:30 Receptář prima nápadů 13:40 Muž od Sněžné řeky 16:05 Vraždy v Midsomeru XIII: Guillaumův meč 18:00 Česko na talíři 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Zázraky života II: Bezesné noci 4 21:10 Vikingové 23:20 Pojídač hříchů 01:20 Myšlenky zločince II 21 02:10 Volejte Věštce 03:55 Tajemství 2. světové války: Plavby tajných korzárů 26 04:50 Vraždy v Kitzbühelu I: Smrt u stolu 4

PONDELOK 12.3.2012

07:35 Práca pre teba 07:50 Taxík 08:15 Duel 08:50 5 proti 5 09:35 Maigret: Maigret a kňažná 11:10 Sila lásky IV. 25/203 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Práca pre teba 13:40 Tajomstvo mojej kuchyne 14:25 Divoký anjel 126 15:15 Dve tváre Anny 46/60 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Práca pre teba 16:30 Sila lásky V. 115 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Dotknutie 21:50 Reportéri 22:15 Nočné správy

22:25 Počasie 22:30 Góly - body - sekundy 22:40 Komisár Manara 23:35 Maigret: Maigret a kňažná 01:05 Dotknutie

08:00 Živá panoráma 08:35 Hádaj, kto nás pozval 09:00 Práca pre teba 09:05 Dámsky klub „N“ 10:30 Tvárou v tvár 10:55 Národnostné správy 11:05 Fokus - rodina 11:40 Hľadanie stratených svetov: Zlaté mesto kráľa Karola 12:10 Živá panoráma 12:35 ArtSpektrum 12:45 Zahrajte mi takúto 13:20 Autosalón 13:50 Odpískané 14:30 Športové ozveny 15:05 Magazín NHL 15:30 Magazín Ligy majstrov 15:55 Národnostný magazín - mix 16:30 Fokus - práca 16:55 Spektrum vedy 17:20 Práca pre teba

17:30 Regionálny denník 18:00 Symboly krásy 18:25 6 miliárd názorov 18:30 Večerníček 18:35 GEN.sk: Ferdinand Klinda 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:55 Medicína 21:05 Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku 21:30 Komentáre 21:55 Práca pre teba 22:00 Test magazín 22:10 Ženy bez mužov 23:50 12 rokov s Nickym 00:15 Udalosti ČT 00:55 Správy STV „N“ 01:40 ArtSpektrum

08:30 Bez servítky 09:20 Komisár Rex II. 15/15 10:15 Zaslepený pomstou 12:05 Nezvestní I. 16/18 12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 FARMA - DEŇ ŠTVRTÝ 14:10 FARMA - DEŇ PIATY

15:25 Rýchle Televízne noviny 15:30 Dva a pol chlapa I. 6/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS IV. 14/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 Počasie 19:59 Športové noviny 20:15 FARMA 21:15 Zámena manželiek 22:25 Partička 23:10 Nočné Televízne noviny 23:35 Jackie Chan: Superpoliš 1 01:10 Waynov svet 2

05:30 Nezvestní IV. 14/14 06:10 NOVINY TV JOJ 06:35 KRIMI 07:00 NOVINY TV JOJ 07:25 Súdna sieň: Feťáčka 08:20 Súdna sieň: Čudák 09:25 Panelák IX.: Rozchod 40 10:30 Dom snov I. 8

11:25 Riskni milión! 12:00 NOVINY O 12:00 12:50 Hui - Buh 15:00 HOTEL PARADISE 16:00 Profesionáli II. 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Gádža 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák IX. 21:30 HOTEL PARADISE 22:55 Geissenovci - Ťažký život milionárov II. 2 23:55 Californication - Orgie v Kalifornii III. - 2 00:30 Špeciálne komando „Z“ 02:15 Numb3rs III. 15 02:55 Damages - V ohrození života III. 9 03:35 District 86 04:20 Nebezpečná známosť

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:50 Closer III: Vrah z dálnice 8

08:05 M*A*S*H 85 08:50 Prostřeno! 09:40 Diagnóza vražda V 10:40 Policejní divize III: Bohaté děvče, chudé děvče 13 11:40 Knight Rider II: Není diamant jako diamant 14 12:40 Closer III 13:40 Alf II: Občané a zloději 2/2 14:15 Siska II: Vražda na dosah 5 15:40 Big Ben III: Policista v lázních 10 17:40 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů: Vyřízená záležitost 104 21:20 Farmář hledá ženu: Volba 22:35 Partička 23:15 Slunečno, místy vraždy I: Holub v hrsti 2 00:15 Anatomie lži II: Černý pátek 01:10 Nedokonalé zločiny II: Vinní, nebo nevinní? 3 02:15 Volejte Věštce 04:00 Autosalon


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

INFOSERVIS / REKLAMA / INZERCIA

Inzeráty

služby n STAVEBNÉ PRÁCE. www.stavebnepracelubovna.wbl.sk, ) 0944 331 868. ĽN 24/2012 n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, SAMOLEPIACE FÓLIE, LIŠTY A  SIETE PROTI HMYZU – predajňa na Nám. sv. Mikuláša 9 (nad rýchločistiarňou), Šmida – TREND. ) 0905 364  246, 4369 678. ĽN 93/2012 n Osobná a  nákladná doprava, autopožičovňa, Fiat Ducato 9-miest., 1,5 t, Škoda Octavia. ) 0905 502 421, 432 1908. ĽN 741/2010 n Daňové priznanie 2011. Účtovníctvo, DPH, mzdy. Levočská 1, St. Ľubovňa, ) 0907 281 617, 0903 617 130. ĽN 1/2012 n Foto-video-rekvalifikácie.  Obsluha stavebného stroja,  vysokozdv. vozíka, žeriava, hydr. ruky, viazač bremien. Info: DV 0905 625 775, www.favorit-vt.sk ĽN 13/2012 n PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ, ZIMNÁ ZĽAVA 55 % do 16.3.2012. Možnosť uskladnenia u  nás (zdarma), montáž počas roka. ) 43 68 172, 0911 625 547, slora@slora.sk. ĽN 19/2012 n Pôžičky, výhodnejšie ako v  banke, rýchlo a  na čokoľvek. Od 350 do 100  000 €. Tel. 0915 600 221. PO - PIA 10.00 - 16.00 h. ĽN 42/2012 n Žalúzie, siete, rolety, plastové okná, vstavané skrine. Prev. Nám. gen. Štefánika 7, hotel Vrchovina, prízemie. ) 0907 910 214 Č. Lompart. ĽN 44/2012 n Overené preklady s pečiatkou z/ do nemeckého a anglického jazy-

ka. Mgr. Zuzana Bittnerová, 0908 322 662. ĽN 56/2012 n Pôžičky pre všetkých. Výhodné podmienky pre ženy opatrovateľky v Rakúsku. ) 0907 947 468. ĽN 58/2012 n VODOINŠTALAČNÉ A  KÚRENÁRSKE PRÁCE. ) 0902 350 308. ĽN 96/2012

byty n Predám 4-izbový byt v OV v pôvodnom stave. Voľný ihneď. ) 0914 243 468. ĽN 41/2012 n Predám 4 a pol izbový byt na prízemí v SĽ. Cena 57 000 € - dohoda možná. ) 0917 546 551, 238 8171. ĽN 68/2012 n Predám 3-izb.byt v OV na Mierovej ul. v SĽ. Po rekonštrukcii, vlastné kúrenie. + 0948 308 312,0949 545 513. ĽN 76/2012 n Predám 2-izbový byt po čiastočnej rekonštrukcii na Levočskej ul. 38. Cena 22 990 €. ) 0911 967 209. ĽN 79/2012 n Dám do prenájmu 2-izbový byt na sídl. Východ v SĽ. Volať po 17.00 h na tel. č. 4921 327. ĽN 88/2012 n Predám 3-izbový byt v  Údole. Cena dohodou. ) 0903 286 534. ĽN 100/2012 n Predám 3-izbovy byt v OV v Podolínci na Družstevnej ul. Cena dohodou. ) 0904 113 590. ĽN 101/2012 n Dám do prenájmu 3-izbový byt v centre mesta. ) 0902 356 790. ĽN 106/2012

nehnuteľnosti n Predám starší rodinný dom v Plavnici. Rekonštrukcia nutná. Cena 3800 €. Dohoda možná. ) 0910 967 443. ĽN 103/2012

n Ponúkam do prenájmu obchodné priestory, 120 m2 - predaj. a 40 m2 sklad. plochy – Okružná 852 teraj. predajňa Potravín CBA, od 1.5.2012. Výhodné podmienky. ) 0905 743 214. ĽN 104/2012

predám n Tatranský profil - perodrážku, brúsený, I. tr. 3,80 €, II. tr. 3,00 €, dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. ) 0905 508 163, 0911 168 982. ĽN 82/2012 n Nábytok do obývacej izby. Cena 150 €. Ďalej predám 4 ks izbových dverí. ) 052/436 4167. ĽN 109/2012 n Chladničku Calex a  televízor SONY. Lacno. ) 0907 437 924. ĽN 113/2012 n Garážové okná, chladničku Calex, práčku Tatramat, novú smaltovanú vaňu, dvojkrídlové dvere, montovaný prístrešok, plynový sporák a použité parkety vo výbornom stave. ) 0918 159 076. ĽN 114/2012

kúpim n Staré čierne dosky, ktoré sú nabité na stodole a hranoly. Za výhodnú cenu. ) 0944 426 027. ĽN 28/2012

auto-moto n Predám Škodu Fabia, r.v. 2004 v dobrom stave, najazd. 117 km, centrálne zamykanie, letné a zimné gumy na diskoch. Cena dohodou. ) 0907 536 999. ĽN 78/2012

chovateľstvo n Predám 3-mesačné šteniatka nemeckého ovčiaka, pálenej farby, odčervené a 2 krát očkované. ) 0907 102 952. ĽN 81/2012

n Predám kone, plemeno originálny arab. 0918 159 076. ĽN 115/2012

práca n Agentúra TIMEA - práca v Anglicku a ČR pre ženy, mužov a páry. ) 0904 891 941. ĽN 750/2011 n Hľadám šikovných ľudí na ambulantný predaj slnečných okuliarov od 1.5. do 30.8. ) 0905 908 098. ĽN 72/2012 n Spoločnosť PL – PROFY s.r.o., 065 43 Orlov č. 344, okres Stará Ľubovňa prijme do zamestnania: - zámočníka, - zvárača CO2, - lakerníka – natierača. Dvojsmenná prevádzka. Požiadavky: - prax 2 roky. Nástup ihneď. PL- Profy, spol. s r.o., tel. 052/7849202, Fax: 052/7849201, Mob. 0908 974814, e-mail: helena.parilakova@plprofy.sk ĽN 116/2012

kurzy n Kurz opatrovania – individuálne, diaľkovo, rýchlo, od 150 €. Úradné preklady - všetky jazyky, www.asined.sk, 0915 544 915, 0905 357 424. ĽN 111/2012

n Redakcia nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov. n Uzávierka plošnej reklamy je v stredu do 15.30 h a riadkovej inzercie vo štvrtok do 15.30 h. n Adresu inzerenta redakcia neposkytuje.

Pozvánka na Deň otvorených dverí

kontakt:

2%

Občianske združenie Priatelia hradu Ľubovňa ďakuje všetkým, ktorí doposiaľ prispeli 2 % z dane na našu činnosť. Ak ste sa aj tento rok rozhodli podporiť nás 2 % z dane, veľmi vám ďakujeme za dôveru. Občianske združenie Priatelia hradu Ľubovňa, Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37881931, DIČ: 2021969961, č. účtu: 7534136/5200 (OTP Banka Slovensko, a.s.,)

Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa ponúka žiakom základných škôl v školskom roku 2012/2013 denné štúdium v 4-ročných študijných odboroch: 46317 6 obchodná akadémia, 46341 6 škola podnikania. Kontakt: www.oasl.edu.sk, dbchodni@stonline.sk, tel. 052/428 00 30 Informácie o  možnostiach štúdia poskytujeme v  pracovných dňoch od 8.00 h do 15.00 h. ĽN 102/2012

Venujte nám

2% z dane

Milí priaznivci vzdelávania a mimoškolských aktivít, venujte nám 2 % z dane z príjmu! Ich poukázaním v prospech Združenia rodičov pri Gymnáziu Terézie Vansovej v Starej Ľubovni o nič neprichádzate, práve naopak, získa tým naša mládež! Všetky takto získané prostriedky budú použité na kvalitnejšie a modernejšie vzdelávanie, ale hlavne na podporu mimoškolských aktivít a reprezentáciu školy. Tlačivá sú k dispozícii na stránke školy www.gymsl.sk a v kancelárii GTV. Ďakujeme! ĽN 107/2012

ďakujeme Moje poďakovanie patrí primárovi gyn.-pôr. odd. Ľubovnianskej nemocnice MUDr. J. Pružinskému a MUDr. K. Eliašovej, ako aj celému tímu za príkladnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie. Myšlienka, že nestačí len jednoduché poďakovanie, vychádzala z mojich dobrých pocitov, s ktorými som išla do domácej liečby. Bola som nadmieru spokojná s milým prístupom, skvelou komunikáciou, pokojnou atmosférou a čistotou. Vysoko si vážim prácu operačného tímu a skláňam sa pred ich profesionalitou. V takýchto zariadeniach, kde práca je aj poslaním a pacient sa považuje za ľudskú bytosť, je aj zdarný priebeh liečby. Vďačná pacientka M. Kolcunová

Infoservis

oznam Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 6. marca – lekáreň ELIXÍR (Obchodná 3), 7. marca – VIVA (Mierová 94), 8. marca - LAUDANUM (Levočská 4), 9. marca – Dr. MAX (OD Kaufland), 10. marca - SCHNEIDER (Obrancov mieru 8), 11. marca – Dr. MAX (OD Kaufland), 12. marca - ADRIA (v Poliklinike nemocnice), 13. marca - Lekáreň Anett, Levočská 59(za Tatra

bankou). Po - Pia od 16.00 do 20.00 h, So - Ne - sviatky od 8.00 do 18.00 h. m m m

Mesto Stará Ľubovňa vydalo kalendár na propagáciu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na rok 2012, ktorý je k dispozícii bezplatne v  Galérii Provinčného domu, na podateľni mestského úradu, v Ľubovnianskej knižnici a  v  staroľubovnianskom Informačnom centre.

VOLEBNÉ OKRSKY A MIESTNOSTI Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012 Volebný okrsok č. 1 Volebná miestnosť - Provinčný dom (bývalé Informačné centrum), Nám. sv. Mikuláša č. 12: 1. mája, Hviezdoslavova, Farbiarska, Garbiarska, Nám. sv. Mikuláša, Levočská, Vansovej, Popradská 2, 4, Stará Ľubovňa - bez ulice. Volebný okrsok č. 2 Volebná miestnosť - Základná škola Za vodou, Ul. Za vodou č. 14: SNP, Janka Kráľa, Prešovská, Duklianskych hrdinov, Za vodou 1, Jarmočná. Volebný okrsok č. 3 Volebná miestnosť - Základná škola Za vodou, Ul. Za vodou č. 14: Za vodou 2 – 26. Volebný okrsok č. 4 Volebná miestnosť - Okr. riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Mýtna ul. č. 4: Popradská - okrem č. 2 a 4, Mýtna, Poľská, Zámocká, Zamoyského, Továrenská.

Volebný okrsok č. 7 Volebná miestnosť - Športová hala, Tehelná ul. č. 1: Okružná 1 - 23 (nepárne čísla), Okružná 2 - 34 (párne čísla), Mierová 1 – 6, Letná 1 – 5, Obrancov mieru. Volebný okrsok č. 8 Volebná miestnosť - Základná škola Komenského, Komenského ul. č. 6: Okružná 25 - 99 (nepárne čísla), Komenského, Tatranská. Volebný okrsok č. 9 Volebná miestnosť - Základná škola Komenského, Komenského ul. č. 6: Letná 7, Letná 8 – 38 (párne čísla).

Zima už kon čí, priprav te sa na ja r...

0907 942 924

Spoločenská rubrika

Volebný okrsok č. 6 Volebná miestnosť - Športová hala, Tehelná ul. č. 1: Zimná, Vsetínska, Bernolákova, Tehelná, Štúrova.

ÚPRAVA ZELENE - PROJEKTOVÝ ATELIÉR PROJEKTY – REALIZÁCIA – ÚDRŽBA

• odborný rez ovocných a okrasných drevín • vertikutácia trávnika s prihnojením • plán celoročnej starostlivosti o trávnik • poradenstvo

7

Volebný okrsok č. 5 Volebná miestnosť - Základná škola Podsadek - Podsadek č. 140: Podsadek.

Srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 16. marca 2012 od 8.00 do 12.00 h. Škola nie je iba škola, a tak príďte zažiť neočakávané, nevídané a možno aj kúzelné ... Tešíme sa na vás a zároveň prosíme početnejšie skupiny, aby sa vopred ohlásili na tel. č. 4323575. ĽN 110/2012

Ponúkame Vám:

strana

6. marec 2012 ĽN č. 9

Volebný okrsok č. 10 Volebná miestnosť - Základná škola Komenského, Komenského ul. č. 6: Mierová 7 91 (nepárne čísla), Letná 11 - 23 (nepárne čísla).

Vážení spoluobčania, asi každý z Vás už pocítil ťarchu choroby, či už svojej vlastnej alebo svojich blízkych. Práve v takýchto chvíľach si uvedomujeme, že zdravie nie je samozrejmosťou. Často hľadáme pomoc, v rodine, u lekára. Zrazu nie je nič dôležitejšie, ako byť opäť zdravý. Náš tím lekárov a zdravotných sestier Vám každodenne pomáha pri napĺňaní tejto Vašej túžby. Na realizáciu tohto poslania však potrebujeme neustále modernizovať naše vybavenie. Preto si Vás aj takouto formou dovoľujeme osloviť a uchádzať sa o 2% z Vašich daní. Niekedy stačí naozaj málo na záchranu ľudského života. Pomôžte aj Vy. ĽN 35/2012

Volebný okrsok č. 11 Volebná miestnosť - Základná škola Komenského, Komenského ul. č. 6: Okružná 36 - 76 (párne čísla), Letná 25 - 33 (nepárne čísla) Volebný okrsok č. 12 Volebná miestnosť - Kláštor Redemptoristov a Gréckokatol. farský úrad - Mierová ul. č. 34A: Mierová 14 - 54 (párne čísla), Lipová. Volebný okrsok č. 13 Volebná miestnosť - Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika č. 5: Mierová 8 - 12 (párne čísla), Nám. gen. Štefánika, 17. novembra, Sládkovičova, Budovateľská. Volebný okrsok č. 14 Volebná miestnosť - Plaváreň, Mierová ul. č. 62: Mierová 56 - 92 (párne čísla).

4 priority v činnosti strany NÁŠ KRAJ pre parlamentné voľby 2012 I. Hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj zaostávajúcich regiónov Slovenska, zlepšenie kvality života ich obyvateľov. A/ Transparentná, systematická, efektívna a spravodlivá regionálna politika na prospech všetkých krajov Slovenska, zvlášť doteraz znevýhodňovaných. B/ Uľahčenie a zjednodušenie prístupu k národným programom a fondom EÚ na podporu regionálneho rozvoja, vrátane ich lepšej koordinácie. C/ Zlepšená mobilita pre občanov našich krajov. D/ Dobré a pozitívne susedstvo – rozvoj cezhraničnej spolupráce s našimi susedmi. II. Zmena volebného systému SR z pomerného na väčšinový s ôsmimi

volebnými obvodmi. Budeme presadzovať (v parlamente alebo referendom) zmenu pomerného volebného systému na väčšinový s ôsmimi volebnými obvodmi Budeme presadzovať zmenu zákona o referende, navrhujeme nižšie kvórum na jeho platnosť. III. Transparentná tvorba verejnej politiky bez korupcie. V každom odvetví verejnej politiky na Slovensku budeme presadzovať systém pravidiel eliminujúci koruptívne správanie verejných činiteľov. IV. Obhajoba národnostných práv

a záujmov občanov hlásiacich sa k rusínskej, ukrajinskej, goralskej a iným národnostiam, ktoré nemajú politickú reprezentáciu. Pre rusínsku národnostnú menšinu na Slovensku budeme presadzovať politický status vymierajúceho národa a zabezpečíme etnickú a jazykovú revitalizáciu vymierajúcich národov na území Slovenskej republiky, zvlášť rusínskeho a goralského. Budeme podporovať kultúrnu diverzitu všetkých národov a národností žijúcich na území Slovenska. Konkrétne požiadavky na zmeny v oblasti národnostnej politiky:

• PUĽS a DAD – organizačne prideliť pod Úrad vlády, nie pod PSK, prideliť im adekvátne priestory. • Zoznam obcí, kde žijú príslušníci národnostnej menšiny zostaviť podľa výsledkov ostatného sčítania obyvateľov, bytov a domov v roku 2011, nie podľa sčítania ľudu z roku 1991! • Zmeniť znenie Zákona o používaní jazykov národnostných menšín – používať jazyk národnostnej menšiny v obci, kde sa prihlásilo 10% občanov k danej národnosti v obci v ostatnom sčítaní obyvateľov, bytov a domov v roku 2011. ĽN 117/2012 Prešov 28. 2. 2012 Ľuba Kráľová, predsedníčka strany NÁŠ KRAJ


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

ŠPORT

6. marec 2012 ĽN č. 9

Chcú so cťou dohrať ročník Rozhovor s Karolom Kačmarčíkom Futbalisti treťoligového futbalového klubu Goral Stará Ľubovňa už takmer dva mesiace zarezávajú v zimnej príprave na jarnú časť sezóny 2011/2012. Mužstvo vedie Karol Kačmarčík, ktorý prevzal kolektív pred začiatkom sezóny. S domácim kormidelníkom sme sa porozprávali o priebehu prípravy, problémoch a cieľoch v odvetnej časti ligy. n Aké ciele ste si dali v zimnej príprave a  čo od nej očakávate? - Cieľom každého trénera je stopercentne naplniť plán zimnej prípravy. Boríme sa najmä s  hráčskym kádrom. Každý mladý človek, ktorý skončí školu, tu nemá dostatok pracovných príležitostí, a tak mladí odchádzajú za prácou do zahraničia alebo do väčších miest. S kádrom, ktorý sa nám podarilo poskladať, sme 6. januára začali zimnú prípravu a sme prakticky na jej konci. Všetko, čo sme si naplánovali, sme splnili tak na 80 percent. Výpadok bol spôsobený silnými mrazmi, keď neboli vhodné plochy ani podmienky na plnenie tréningových plánov.

n Aké teda sú podmienky našich futbalistov? Majú kde trénovať? - Podmienky najmä na zimnú prípravu sú v našom meste mizerné. Hlavne tohto roku, keď prebieha rekonštrukcia športovej haly, ktorú sme nemohli využívať. Ďalším negatívom je absencia tréningovej plochy s umelou trávou, okolité mestá ich už majú. Takže podľa toho sme naplánovali aj prípravu, niečo do posilňovne, niečo do telocvične. Raz týždenne chodíme na umelú trávu do Sabinova a v utorky a soboty sme hrávali prípravné zápasy. n Koľko hráčov nastúpilo do zimnej prípravy, ako ste spokojný so zložením kádra? Na ktorých postoch treba mužstvo posilniť? - Do zimnej prípravy nastúpilo 18 hráčov vrátane perspektívnych dorastencov. Čo sa týka posilnenia niektorých postov, o tom nemôže byť reč. Sme radi, že sme vôbec nazbierali nejakých 18 hráčov, ktorí chcú hrať za Starú Ľubovňu. Snažíme sa to nejako poskladať, aby sme na prvý majstrovský zápas boli pripravení.

Slovenská špička

Domáci klub ŠRC Baldi Stará Ľubovňa usporiadal v sobotu 3. marca ŠRC Oliver Squash Cup, majstrovský turnaj C kategórie. Turnaja sa zúčastnilo 18 hráčov.

Veľmi spokojný bol aj riaditeľ turnaja Tomáš Kozáček. „Účasť v Ľubovni je tradične dobrá, hlavne domácich hráčov. Čo sa týka organizácie, za tie tri roky, čo tu organizujeme turnaje, je tu slušná úroveň. Sú tu hráči z  prvej päťdesiatky, ktorí patria medzi špičku na Slovensku. Dajú sa tu vidieť pekné zápasy,“ konštatoval riaditeľ turnaja. Aj napriek tomu, že sa nejaké veľké prekvapenie nekonalo, turnaj mal svoju športovú úroveň. Zaslúžili sa o to aj domáci squashisti, ktorí sa stále zlepšujú. „Každý rok je vidno, že hlavne domáci hráči sú pre nás, čo sa dlhšie pohybujeme v squashi, stále ťažšími súpermi. Squash je v  mnohom o  skúsenostiach. Treba vedieť ako ten zápas odohrať, na čo sa sústrediť. Celé ľubovnianske družstvo ide kvalitatívne hore,“ hodnotil Tomáš Kozáček. Turnaj vyhral Milan Laporčák, hráč Baldi Košice, ktorý patrí k  slovenskej špičke. V  podstate len potvrdil tabuľkové postavenie a v súťaži hladko zvíťazil. „Nie je to všet-

ko také jednoduché, ako vyzerá. Nevyhral som všetko 3:0, boli tam dva zápasy 3:1, ale dá sa povedať, že som to mal pod kontrolou. Najviac som sa trápil paradoxne nie vo finále, ale v semifinálovom zápase s domácim hráčom Rasťom Repkom. Zaskočil ma, ale ešte som to stihol včas obrátiť. Vyhral som síce 3:1, ale bol to ťažký zápas,“ uviedol víťaz turnaja. Česť domácich hráčov zachraňoval R. Repka, ktorý obsadil nepopulárne štvrté miesto. Podal však kvalitný výkon a  v  boji o  tretie miesto tesne prehral s  J. Ferencom z  Baldi Košice 3:2. „Daroval som súperovi tri body, ktoré boli rozhodujúce. Súpera som posadil na koňa. Prehrával som 2:0 a za tohto stavu sa mi podarilo otočiť zápas, vyrovnal som na 2:2. Získal som istotu a súper ju naopak strácal. A tie tri body prakticky rozhodli. Tento zápas som mal vyhrať, ale stáva sa. Som vďačný aj za takýto výsledok,“ poznamenal R. Repka. Výsledky turnaja: 1. Milan Laporčák, Baldi Košice, 2. Tomáš Kozáček, Baldi Košice, 3. Jaroslav Ferenc, Baldi Košice, 4. Rastislav Repka, ŠRC Stará Ľubovňa. Text a foto (J. P.)

n Postavenie mužstva po jesennej časti je viac než nelichotivé, posledné miesto s jedným bodom za jedinú remízu. Myslíte, že je ešte nejaká šanca zachrániť sa? - Tretia liga je súťaž, ktorú hrajú väčšinou kluby s profesionálnymi kádrami s rozpočtami 300 – 400 tisíc eur. My sme celý rok v  provizóriu. Nemáme profesionálnych futbalistov a veľmi ťažko sa nám súperí s mužstvami z Košíc, Prešova, Banskej Bystrice a ďalšími. Nikdy by sme nehrali tento futbal, keby sme neverili v záchranu. Stále je ešte možné niečo urobiť. Aj napriek postaveniu v tabuľke. Ideme do jarnej časti s tým, aby sme v tomto súťažnom ročníku vylúčili scenáre, ktoré kolujú po Ľubovni, že nenastúpime, že nedohráme... Naším cieľom je - dohrať so cťou tento súťažný ročník. n Máte silu a chuť púšťať sa do boja v takmer bezvýchodiskovej situácii? - Boli aj také šumy - neprihlásiť sa, nehrať, skončiť... Ale motiváciu do tejto práce mi dodal predseda správnej rady Vladimír Jaceník, ktorý pove-

dal, že nedovolí, aby sa tu prestalo hrať. Keď sa totiž raz niečo skončí, potom je veľmi ťažko naštartovať. To je takým hnacím motorom, ale, samozrejme, aj ďalší ľudia, ktorí sú mi blízki a ktorí mi podľa svojich možností pomáhajú. Poznám kluby, ktoré skončili a  už nedokázali naštartovať. Začínali by sme niekde od 1. triedy okresných majstrovstiev a, myslím, že to by už bolo ďaleko horšie. Každý hundre, nadáva na náš futbal, ale my sa snažíme postaviť futbal v  Starej Ľubovni na pevnú zem. Nechceme sa umelo tlačiť do súťaže, na ktorú nemáme. Chceme hrať súťaž, na ktorú máme káder aj finančné prostriedky. Text a foto (J.P.)

Opúšťajú extraligu! VK Mirad PU Prešov – VKM Stará Ľubovňa 3:2 (18, -23, -19, 15, 12). Volejbalisti Starej Ľubovne v poslednom 10. kole nadstavbovej časti o 5. – 10. miesto prehrali v Prešove rozhodujúci zápas o účasť v baráži 3:2 a vypadávajú z extraligy. Hostia dokázali ešte otočiť z 1:0 na 1:2, ale v závere niektorí hráči nesplnili to, čo sa od nich v takých dôležitých dueloch očakáva a zápas prehrali s už tradičným výsledkom 3:2. Tréner Staroľubovňanov bol veľmi nespokojný hlavne so zlyhaním rozhodujúcich hráčov. „Kľúčoví hráči nezahrali to, čo mali. Absolútne vybuchli dvaja. Bolo to veľmi nepríjemné, pretože musela hrať lavička, ktorá na-

Šport v skratke

stolný tenis V. liga Podtatranská OŠK Spišský Štvrtok „B“ - Chata Pieniny Lesnica 3:15. Body: A. Hovana ml. 4, P. Hovana a T. Hovana po 3,5, A. Hovana st. a Strakula po 2. Lesnica v kompletnej zostave v zápase proti súperovi z konca tabuľky výborným výkonom zaslú-

koniec hrala veľmi dobre. V takýchto zápasoch musia vodcovia hrať dominantnú úlohu, musia stmeľovať mužstvo, burcovať, povzbudzovať, ale to sa, bohužiaľ, nestalo. Bol to jeden veľký omyl z ich strany, a to ma dosť zlostí. Škoda, keby sme vyhrali 3:2, a mali sme k tomu blízko, sme v baráži. Nestalo sa, ideme do prvej ligy a musíme hrať opäť od začiatku,“ zhodnotil zápas Ján Senko. (J.P.) Konečná tabuľka skupiny o 5. - 10. miesto 1. Prešov 26 16 2. SPU Nitra 26 13 3. Myjava 26 12 4. ATC Trenčín 26 8 5. Zvolen 26 5 6. St. Ľubovňa 26 6

žene vyhrala.

10 13 14 18 21 20

47 38 36 25 20 19

(A.H.)

Šport servis

turistika Na 17. marca turisti chystajú Výstup na tatranské chaty. Začiatok: o 6.45 h, informácie a prihlášky: do 15. marca u vedúceho akcie, poznámka: v prípade nepriaznivého počasia sa môže výstup zrušiť alebo zmeniť trasa.

Prvýkrát sa postavili na stupeň víťazov

Za účasti takmer štyristo karatistov vo veku od 5 do 13 rokov sa konalo v Rožňave18. februára 1. kolo Slovenského pohára detí,  žiakov a mladších dorastencov v karate. Medzi 44 klubmi Slovenska nechýbal ani klub ŠKM-KK Stará Ľubovňa s 20-timi súťažiacimi. Prvé body tohto pohára si dokázali pripísať najmenší karatisti vo veku 5 rokov, ktorí svoj prvý dotyk s  karate pocítili minulý rok. Naj-

Adam Krafčík, Filip Šenšel

väčšiu radosť spôsobili práve tí, ktorí sa po prvýkrát postavili na stupeň víťazov. V kategórii súborné cvičenie kata 5-7 roční si 3. miesto vybojoval Oliver Barlík. Ostatní pretekári medaily vybojovali v  športovom zápase kumite. Krásne 2. miesto získal Adam Krafčík, v  kategórii kumite chlapci 5-7 rokov do 28 kg. Ďalšie druhé miesta pridali Gabriela Kovalčíková v kategórii žiačky 8-9 ročné do 25 kg a Oliver Barlík v kategórii kumite deti (5-7 ročné) nad 28 kg. Zo starších súťažiacich si druhé miesto v ka-

tegórii mladšie dorastenky do 40 kg vybojovala Zuzana Kaletová. Tretie miesta pozbierali dievčatá v kategórii kumite mladšie dorastenky do 45 kg - Diana Juráková a Vierka Kaletová. Pochváliť treba aj ďalších našich karatistov. Z najmenších to bol Filip Šenšel, ktorý sa nezľakol svojej prvej veľkej súťaže a podarilo sa mu bojovať o 3. miesto, aj keď nakoniec skončil na peknom 5. mieste. Prvé body si pripísal aj Tobias Polomčák v kategórii mladší žiaci (8-9 roční) nad 32 kg. Text a foto (F. V.)

Ružbachy už po tretíkrát vo veľkom štýle

Každý, kto si chcel zmerať svoje sily na vyznačenej trati, chcel zažiť atmosféru pretekov v lyžovaní a príjemne sa zabaviť, bol pozvaný na Ružbašský memoriál 2012. Ten sa už po tretíkrát konal v obci Vyšné Ružbachy. Tieto lyžiarske preteky v obrovskom slalome sa uskutočnili v rámci projektu Rytro - Vyšné Ružbachy Európske susedstvo. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Preteky 25. februára boli v lyžiarskom areáli Skipark Vyšné Ružbachy. V  prekrásnom prostredí sa  za vydareného slnečného počasia pretekov zúčastnilo 106 súťažiacich v  15-tich kategóriách od superbaby až po veteránky/veteránov. Preteky mali medzinárodnú príchuť, keďže sa ho zúčastnili aj

hostia z poľského Rytra. Po registrácii pretekári nastúpili na štart. Začali tí najmenší z kategórie superbaby. Najmladších športuchtivých detičiek bolo pätnásť. Na ich snahu a chuť zvíťaziť, bol úžasný pohľad. Víťazom bol každý, kto sa dostal do cieľa. V kategórii starších žiakov sa víťazom stal Samuel Osvald s časom 33.84, druhý skončil Dominik Hadidom a tretí Dávid Lukčik. Staršie žiačky: 1. Natália Pavláková s časom 37:45, 2. Claudia Halachanová a tretia Kristína Gerčáková. Juniorky: 1. Anastázia Potanková s časom 35:16, 2. Annamária Fečíková a na treťom mieste Simona Oravcová. Juniori: 1. Stano Motyka s časom 34:54, 2. Erik Grech a  3. Dominik Duda tretí. Najsilnejšie kategórie - ženy

a muži mali tiež svojich víťazov. Najlepšie si počínala Denisa Husárová s časom 45:71, druhá skončila Ingrid Zakovičová a  tretia

Janka Oravcová. Kategóriu mužov viedol Martin Konrády s časom 33:23, za ním nasledoval Roman Petriľák a  Dominik Grech. V najzaujímavejšej kategórii - veteráni si pomyselnú palmu víťazstva odniesla Daniela Grechová s časom 45:18, druhá skončila Jana Krempaská a tretia Ľudmila Kaňuková. V  mužskej kategórii bol víťazom Peter Potan-

ka s časom 35:92, 2. skončil František Grech a Jozef Sičár bol tretí. Pretekár s  najrýchlejším časom Martin Konrády, ako ho pekne nazval komentátor El Blesko, zvíťazil celkovým časom 33:23. Pod úspech Ružbašského memoriálu 2012 sa okrem pekného počasia podpísala aj hojná divácka kulisa, ktorá vytrvalo podporovala svojich favoritov. ĽN 118/2012 Martina Konrádyová, asistent koordinátora projektu

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktori: Mgr. Eva Halamová, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, fax: 42 84 581, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Ľubovnianske noviny č. 9  

9 771338 034005 Číslo 9 5.-6. Stará Ľubovňa každý rok oceňuje mladé talenty v ob- lasti kultúry a vzde- lávania. Inak tomu nebolo ani 24. fe...

Ľubovnianske noviny č. 9  

9 771338 034005 Číslo 9 5.-6. Stará Ľubovňa každý rok oceňuje mladé talenty v ob- lasti kultúry a vzde- lávania. Inak tomu nebolo ani 24. fe...

Advertisement