Page 1

1. marec 2011

Ročník XXXVI.

Cena 0,25 €

Číslo 8

Ľubovnianske noviny Florbal naberá na atraktivite aj u dievčat

Prečo Stará Ľubovňa nemá aspoň malý lyžiarsky vlek?

Obyvatelia mesta si bránia svoju cestu, ktorá je už v zúfalom stave

8.

2.

3.

Máme najviac chorých sprísňuje kontroly Poisťovňa

Stará Ľubovňa si opäť potvrdila neslávne prvenstvo v počte maródujúcich. Aj v roku 2010 sa s priemerným percentom práceneschopnosti 8,6 zaradila na najhoršiu priečku v republike. Pre porovnanie, priemerná práceneschopnosť na Slovensku bola vlani na úrovni 3,9 %.

„Péenkari“ Staroľubovnianskeho okresu tak v uplynulom roku totálne prečerpali fond nemocenského poistenia. „Vývoj príjmov a  výdavkov nemocenského poistenia bol veľmi nepriaznivý. Kým na strane príjmov je suma 2,942 miliónov eur, výdavky sú takmer dvojnásobné, a to vo výške 5,764 mil. eur. V priebehu roka bolo vyplatených vyše 25 tisíc nemocenských dávok, čo znie neuveriteľne,“ potvrdila neustále stúpajúce čísla výdavkov pre maródov vedúca oddelenia posudkovej činnosti pobočky Sociálnej poisťovne v  Starej Ľubovni Magdaléna Klincová (na fotografii). Výdavky pre „vypísaných“ pacientov sa tak len od roku 2008, kedy už práceneschopní v okrese Stará Ľubovňa prečerpali fond na 136 percent a vyplatilo sa im 3,7 mil. eur., takmer zdvojnásobili. Pritom aj doba trvania do-

Tiene týždňa Krádež na etapy

Z prečinu krádeže obvinili 16. februára policajti z Ľubotína 40-ročného muža z obce Šambron. Počas jedného januárového popoludnia preskočil obvinený oplotenie dvora jedného z rodinných domov v rodnej obci, ktorý je dlhodobo neobývaný. Železnou tyčou vylomil visací zámok na drevených dverách stodoly a vytiahol z nej cirkulár, ktorý ponechal na dvore. O osem dní okolo 21.00 h sa rozhodol po cirkulár vrátiť. Opätovne preskočil oplotenie a z dvora ukradol pripravený cirkulár, ktorý ťahal po miestnej komunikácii. Pri jednom z domov bol vyru-

časnej pracovnej neschopnosti je v našom regióne rovnako rekordná, kým celoslovenský priemer je 46,94 dňa, naši maródi si pobudnú na PN-ke v priemere až 57 dní. Či sme aj skutočne najviac chorí v rámci republiky, na to hľadajú odpovede aj posudkoví lekári, ktorí v  priebehu roka vykonali 1208 kontrol dodržiavania liečebného režimu, z toho v meste Stará Ľubovňa 222 a v okolí 986 kontrol. „Podozrenie z porušenia liečebného režimu bolo konštatované u  203 osôb, z  toho 143 bolo ospravedlnených po predložení dokladu od lekára, že v  čase kontroly boli na lekárskom ošetrení. 24 kontrolovaných ukončilo dočasnú pracovnú neschopnosť,“ uviedla ku kontrolám M. Klincová. Ako dodala, iba u  32 osôb bolo pozastavené vyplácanie nemocenských dávok z dôvodu porušenia liečebného režimu. Zistiť však či lekár vypísal „zdravého“ pacienta na šený neznámou osobou, preto cirkulár nechal na miestnej komunikácií a ušiel.

Zmizli dve štvorkolky

Policajti zo Starej Ľubovne vyšetrujú krádež dvoch štvorkoliek v Ľubovnianskych Kúpeľoch. Ku krádeži došlo minulý týždeň v noci z utorka na stredu, kedy doposiaľ neznámy páchateľ prišiel k jednému z penziónov v Ľubovnianskych Kúpeľoch a z dreveného neuzamykateľného altánku pred penziónom ukradol dve čierne štvorkolky. Pre leasingovú spoločnosť, ktorá je vlastníkom štvorkoliek, vznikla škoda vo výške takmer 10 tisíc € a pre 40-ročného muža, držiteľa vozidiel - takmer 6 tisíc eur.

09

Výmena hygieničok

9 771 338 03 400 5

Ani Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, ktorý zamestnáva 22 pracovníkov, sa nevyhol výmene na najvyššom poste. Aj keď ho naďalej oficiálne vedie Ida Hudáková, po prevzatí odvolania poštou bude post re-

gionálnej hygieničky zastupovať Mária Salamonová. „Odvolanie, ktoré bolo doručené osobne, si bývalá riaditeľka nemohla prevziať, pretože v deň doručenia bola práceneschopná,“ vysvetlila hovorkyňa ÚVZ SR Lenka Šramková.

maródku je podľa kontrolórov oveľa problematickejšie. „Dovolím si však upozorniť, že vystavenie dočasnej pracovnej neschopnosti z nemedicínskych dôvodov je nielen nemorálne, ale môže napĺňať aj skutkovú podsta-

tu trestného činu, keďže lekár rozhodne o neoprávnenom použití verejných zdrojov,“ podotkla vedúca posudkovej činnosti. Aj alarmujúce čísla spôsobujú, že Sociálna poisťovňa sprísňuje opatrenia na odhaľovanie a  elimináciu tejto latentnej trestnej činnosti. „Ve-

rejnosť iste postrehla medializované prípady zneužívania nemocenského poistenia, ktoré sa stali aj v našom okrese,“ podotkla M. Klincová. Sociálna poisťovňa môže uložiť aj lekárovi za porušenie zákona o sociálnom poistení pokutu do výšky takmer 16 600 eur.

Rovnako pobočka prešetruje všetky podnety, aj anonymné. „Niektoré sú opodstatnené, niektoré pramenia z neznalosti, ba povedala by som, že až zo zlomyseľnosti anonymného oznamovateľa,“ dodáva vedúca posudkovej činnosti. Text (hm), foto (MM, hm)

Materská škola už mala byť zatvorená Materskej škole na Štúrovej ulici, ktorá patrí pod MŠ na Vsetínskej ulici, hrozí zatvorenie. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal ešte 2. júna 2010 príkaz na odstránenie nedostatkov, ktoré sa týkajú hygienických zariadení a spálne. Keďže ani po opakovanej výzve nové umývadlá, WC misy a priečky medzi nimi v škôlke, ktorá sídli v budove cirkevnej školy, dobudované neboli, k 31. decembru minulého roka mala byť škôlka de facto zatvorená.

Pripomenul to prednosta Mestského úradu v Starej Ľubovni Anton Karniš na ostatnom mestskom zastupiteľstve. „Mimoriadnu situáciu sme riešili tak, že sme požiadali o predĺženie termínu do konca júna tohto roku. A  dovtedy máme priestor na to, aby sa na tomto alokovanom pracovisku buď urobila nejaká rekonštrukcia, ktorá si vyžiada okolo 13 tisíc eur, alebo aby sme týchto 40 detí zobrali a rozdelili medzi ostatné svoje škôlky,“ predbežne načrtol

problém, ktorým sa bude musieť mestský parlament zaoberať, prednosta. MŠ na Štúrovej ulici je pritom v špecifickom postavení. Budova, v ktorej sídli, je majetkom Biskupského úradu v Spišskej Kapitule, ktorý ide realizovať projekt zateplenia celej budovy. Chce, aby sa na tom finančne podieľalo aj Mesto, keďže má v  budove umiestnenú

škôlku. Mesto Stará Ľubovňa pritom za nájom neplatí, hradí iba prevádzkové náklady. Cirkevné školstvo má v budove rovnako svoju vlastnú škôlku so 40-timi deťmi. Na zvláštnu situáciu, ktorá zrejme v priebehu leta rozbúri diskusie poslancov i verejnosti, reagovala poslankyňa Klaudia Satkeová. Ako bývalá prednostka pripomenula, že prob-

lémom sa zaoberalo bývalé vedenie mesta s tým, že, „padol návrh Biskupského úradu, že keďže mi nemôžeme investovať do ich zariadenia, tak formou dotácie na služby uhradíme dostavbu umývadiel.“ Ako ešte podotkla, zrušenie škôlky by nebolo dobré z geografického hľadiska a prísľubu bývalého vedenia, že škôlka na Štúrovej ulici ostane. Ako ale poznamenal prednosta MsÚ Anton Karniš: „Škôlka pre dlhodobé neriešenie týchto nedostatkov už mala byť zatvorená.“ Napokon túto diskusiu ukončil primátor mesta Michal Biganič, ktorý poznamenal, že o tom, ako sa bude riešiť materská škola, sa bude rozhodovať až po podrobnej analýze, ktorú Mesto do júna vypracuje. „Ak rastú počty detí, tak sa ani rodičia, ani učitelia nemusia obávať,“ poznamenal. Nevylúčil však variant, že sa bude v budúcnosti rozostavovať škôlka na Tatranskej ulici, ktorá je „veľmi dobre situovaná.“ Text (hm), foto (MM)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

Vírusy sa nevzdávajú Chrípkovej epidémii stále nie je koniec. Vírus influenzy, ktorý pred dvoma týždňami zatvoril I. stupeň v Kolačkove, totiž v školáchvystrájalajpredprázdninami. O  čosi dlhšie voľno si tak mohli užiť žiaci v Litmanovej, vyučovací proces museli tiež čiastočne prerušiť aj v ZŠ v Kamienke (4., 7. a 8. ročník). „Minulý týždeň nám z okresu nahlásili 984 prípadov akútnych respiračných ochorení, z čoho 166 tvorili chrípke podobné ochore-

nia. Najvyššiu chorobnosť sme pritom zaznamenali medzi 15- až 19-ročnými, najnižšiu vo vekovej skupine 60 a viac rokov,“ uviedla vedúca odd. epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni Štefánia Kolcunová. Ako na doplnenie dodala, po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov by v týchto dňoch mohla byť chrípka na ústupe najmä u detí a dorastu. Dôvodom sú jarné prázdniny, ktoré šírenie vírusov vždy pribrzdia. (mv)

Školy majú dozorcov

Nové mestské zastupiteľstvo rozhodlo na svojej prvej pracovnej februárovej schôdzi aj o zložení mestskej školskej rady a radách škôl a školských zariadení. Z jednotlivých rád boli odvolaní bývalí poslanci a miesta po nich boli doplnené (v tabuľke). Jediná zmena oproti návrhu predloženom prednostom MsÚ Antonom Karnišom sa týkala návrhu poslankyne Klaudie Satkeovej. Tá požadovala, aby bola namiesto Petra Sokola navrhnutá v mestskej školskej rade. Argu-

mentovala tým, že chce pracovať v mestskej školskej rade, hlavne z dôvodov, že je profesijne pedagogičkou a ako bývalá prednostka MsÚ viedla štyri roky úsek školstva v meste. Návrh bol akceptovaný hlavne z dôvodu, že sa takto dohodol ľavicový klub a  k  pravicovému nominantovi – Františkovi Orlovskému, tak do mestskej školskej rady napokon pribudla Klaudia Satkeová. Poslanci v hlasovaní so zapracovanou zmenou podporili jednohlasne všetky návrhy. (hm)

Zbavte sa elektra! Svojho elektroodpadu sa môžete zbaviť už aj na tunajšej radnici. Minulú stredu tam totiž pribudla nádoba, do ktorej môžete vhadzovať nielen batérie, ale i nefunkčné mobily, fotoaparáty, kalkulačky, nabíjačky, varné kanvice či žehličky.

„Tento tzv. E-box je určený iba na zber drobných elektrospotrebičov, batérií a akumulátorov. No nemajú v ňom čo hľadať žiarovky, žiarivky, televízory, počítačové monitory, DVD či CD nosiče a pochopiteľne, komunálny

Mäsiarčina na stromoch

Ak ste ešte nevideli mäsiarčinu na stromoch, zájdite ma Ul. 17. novembra. Z koruny javora, ktorý krášlil prostredie pri úrade práce, ostalo len torzo. Otrasné torzo.

„Keby to spravili pekne, nepoviem nič. No oni vzali motorovú pílu a zrezali to meter od drôtov,“ nechal sa počuť rozhorčený muž, ktorý surovosť elektrikárov nevie ani po niekoľkých týždňoch pochopiť. On sám pritom nemá nič proti takýmto zásahom, „ale keď sa už robia, nech sa to nechá na firmu, ktorá ma cit k prírode a ktorá to spraví v súlade so zásadami orezávania stromov. Pretože tu neboli dodržané...“ Jeho slová potvrdil aj Ivan Gbur z  firmy Ekos. Hoci, ako priznal, ide o bezpečnostné orezávky, energetici pri nich postupovali svojvoľne, bez porady s nimi. „Jednoducho to spravia tak, aby to vyhovovalo im.

Na orezanie stromov majú elektrikári právo zo zákona. Stačí, aby 15 dní pred prácami o tom dali vedieť samospráve. Čo sa aj v  prípade Ul. 17. novembra stalo.

A ako vyzerá strom, to ich už nezaujíma,“ skonštatoval vedúci strediska verejnej zelene. Takéto konanie však jeho osobne mrzí. Neodborné rezy si to-

tiž ľudia všimnú, „a potom to na nás vrhá zlé svetlo.“ Aby sa v budúcnosti zamedzilo takýmto situáciám, Ekos (resp. Mesto) by chcel energeti-

kom navrhnúť, aby každý zásah do stromov vopred konzultovali. Ak sa ich už rovno nerozhodnú nechať na odborníkov. Text a foto (mv)

Ožije opäť svah na Krivuli?

V minulosti boli v prevádzke až ský subjekt, organizáciu, prípad- určite nebude zisková záležitosť. tri detské vleky - dva pod hra- ne mesto, ktorý by ho dokázal „Na druhej strane máme plno akdom v časti Pasterník a jeden na prevádzkovať.“ tivít, na ktorých sa vo verejnom Krivuli. A všetky stihol rovnaký Samotný magistrát je myšlien- záujme podieľame na financoosud. „Mali totiž smolu, že klub, ke vleku naklonený. No ako po- vaní. Takže v tom by som probktorému patrili, zanikol. A tým sa znamenal primátor, kedy sa ňou lém nevidel.“ stratil prevádzkovateľ,“ vysvetlil budú reálne zaoberať, ešte nevie Pokiaľ by sa však našiel záudlhoročný lyžiarsky inštruktor. povedať. „Tento rok považujeme jemca, ktorý by chcel vlek preHoci, ako podotkol, dnes nie je za stabilizačný, aby sme sa vede- vádzkovať na vlastné „tričko“, po nich ani zmienka, na Krivuli li odraziť, plánovať niekoľko ro- magistrát mu v tom, podľa prije doteraz funkčná elektrická prí- kov dopredu. Ale ak budú finan- mátora, nebude brániť. „Pretopojka i obslužná miestnosť. „Pod- cie, tak- prečo nie?“ nehádže zá- že takúto iniciatívu môžeme len „Určite je škoda, že Stará Ľu- ľa mňa tu teda existuje priestor ležitosť do „šuplíka“ Michal Bi- a len uvítať.“ Text a foto (mv) bovňa ako okresné mesto nemá pre športový klub, podnikateľ- ganič. A to aj napriek tomu, že to v prímestskej časti lyžiarsky vlek. Boli by to dobré najmä pre mládež. Nie nadarmo totiž platí, že najlepšou telocvičňou je príroda,“ poznamenal k absencii čo i len maličkej „trojstovky“ Igor Fabian. Navyše, ako dodal, určite by to k športu pritiahlo viac detí. Nie každý má totiž rodičov, ktorí majú čas i peniaze a vezmú ich do lyžiarskych stredísk. „Je to náročné na dopravu, cena lístkov je tiež neprimerane vysoká. Je teda naozaj škoda, že takéto skromné lyžiarske stredisko, ktoré by vy- Ak by mal vlek vzniknúť, tak určite na Krivuli. Dôvodom nie je len infraštruktúra, ale aj blízkosť sídliska so hovovalo mládeži, u nás nie je,“ 7000 obyvateľmi a dvoch základných škôl, ktoré by ho mohli využiť aj v rámci telesnej výchovy či lyžiarskych výcvikov. Za jeho znovuzrodenie je aj ďalší odborník z radov lyžiarov, majiteľ lyžiarskej školy Alexanzdupľoval I. Fabian. der Ružbašan: „Určite je škoda, že chýba. Deti by to mali bližšie.“ Nie vždy však tomu bolo tak. Hoci má lyžovanie v meste Stará Ľubovňa veľkú tradíciu, podmienky tomu už dávno neodpovedajú. Z troch lyžiarskych klubov a dvoch školských športových stredísk, v ktorých počas dvoch desaťročí prebiehala športová príprava mnohých detí tak neostalo nič, podobne ako možnosti vyviezť sa kotvou na zasnežený svah.

odpad,“ upozorňuje Miroslav Pristáš z referátu životného prostredia MsÚ. Práve do jeho rúk sa dostala ponuka firmy Asekol SK, ktorú sa Mesto rozhodlo využiť. Dôvodom bola služba občanom, ale zavážilo i to, že „inštaláciou, zberom, odvozom, ba ani recykláciou elektroodpadu nám nevzniknú žiadne náklady.“ Všetko je totiž hradené spoPoslanci MsZ schválili 17. febmínanou spoločnosťou, ktorá podobné E-boxy ponúkla viac ruára dotácie Mesta na rok 2011 než 2900 samosprávam po ce- na prevádzku a mzdy na žiaka lom Slovensku. Text a foto (mv) základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, cirkvi a súkromných prevádzkovateľov (v tabuľke).

Rozdielne dotácie chce radnica zrovnať

Návrh predkladal prednosta MsÚ Anton Karniš. Ako poznamenal, „nechávame to v takých istých hodnotách, ako to bolo

Nefunkčné klávesnice, to áno. Do E-boxu, ktorý obsahuje oddelenú časť na zber akumulátorov a batérií, však nehádžte staré „dévedéčka“, žiarovky či žiarivky.

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

1. marec 2011 ĽN č. 8

doteraz s tým, že vznikla úloha, aby sa tieto normatívy pre všetky typy škôl približne zrovnali.“ Rôzne výšky dotácií pre rovnaké zariadenia (niekde aj so 100 a 200-eurovým rozdielom na žiaka) kopírujú podľa prednostu momentálne požiadavky každej školy, t.z. ich prevádzkové náklady, vekovú skladbu zboru učiteľov (priemernú výšku mzdy) a podobne. To ale radnica v budúcnosti nechce akcepto-

vať. „Chceme otvoriť priestor pre manažérske schopnosti jednotlivých riaditeľov, aby sme dospeli k nejakému zrovnaniu. Do júnového zastupiteľstva pripravíme materiál s novým systémovým rozdelením týchto normatívov s tým, že 5 percent necháme

v mestskom rozpočte ako rezervu, ak by nejaká škola mala problémy,“ naznačil novinky prednosta MsÚ. Školy sa tak podľa všetkého budú musieť v budúcnosti vmestiť do balíka, ktorý im navrhne Mesto a schvália poslanci. (hm)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

Pýtame sa za vás

Kaskadérska jazda v autobuse

Všimli sme si

Majitelia garáží pri kotolni K3 sa bránia

Toto je zábrana, ktorá mnohým majiteľom „mestských“ garáží obrazne povedané - pije krv. Svoj význam ale má.

ktosi demontoval. Na prvú garáž tak zavesili tabuľku „Súkromný pozemok“ a cestu prehradili múrikom. Časť z neho tiež niekto rozobral. „Preto sme tam navozili kamene a označili ich reflexným sprejom, aby si tam v noci ktosi nerozbil náhodou auto,“ uviedla k poslednej zábrane, ktorá de facto oddeľuje mestské garáže od súkromných jedna z dotknutých majiteliek a dodala, „ak by nepomohla ani tá, budeme uvažovať aj nad postavením múru. Možno si uvedomia, že je to skutočne náš pozemok, cez ktorý by nemali prechádzať.“

Komunikácii, na ktorej sú už viditeľné prepady, nepomáha ani prejazd mnohotonových nákladiakov. Tie cez ňu chodia sypať stavebný, no často aj komunálny odpad na blízky svah. Paradoxom je, že nelegálne. „Áno, je to nepovolená skládka,“ priznal Miroslav Pristáš z referátu životného prostredia MsÚ. Ako na margo nej dodal, už aspoň trikrát ju prekryli zeminou, „bohužiaľ, tá navážka tam stále pokračuje.“ Lacného zbavovaniu sa odpadu nielen firiem, ale aj občanov z  rodinných domov by však

určite nemalý. „Na svoju prácu nikdy nezabudnem,“ povedala ex-predsedníčka s úsmevom. „Stála som pri Z. Chabová zrode parlamentu a  vždy som sa tešila z každého jeho úspechu. Je úžasné, že mladí ľudia sa dokázali spojiť a  podieľať sa na príprave kvalitných vecí,“ dodala M. Tokarčíková, ktorú po voľbách v  prvej polovici februára nadpolovičnou väčšinou

M. Tokarčíková hlasov všetkých členov MPSL vystriedala študentka 1. ročníka Gymnázia Terézie Vansovej Zuzana Chabová. „Na najbližšie dva roky práce sa veľmi teším,“ uviedla už nová predsedníčka, „obklopuje ma totiž tím šikovných

Máme plné zuby deravých ciest!

Po tomto chodníku prejde denne množstvo ľudí, vrátane mamičiek s deťmi. Ľudí ľahostajne sa prizerajúcich svojim „kadiacim“ miláčikom, to zjavne nezaujíma.

Reakcia na... článok v ĽN č. 7

Problém bude vyriešený Chcel by som reagovať na článok uverejnený v minulom čísle ĽN s názvom Problém bude vyriešený. Hovorí sa v ňom o osadení značky Cestička pre chodcov zo strany od ZŠ na Komenského ulici v Starej ˇĽubovni. Podľa mňa navrhované riešenie stav iba zhorší, keďže všetky autá sa budú otáčať pri škole, a tým budú ohrozovať žiakov neuvedomujúcich si riziko. Najprv bolo treba zmapovať stav hlavne v zimnom období, keď je veľa snehu, kedy sú v úseku ZŠ – Družba na jednej strane odparkované vozidlá a na druhej strane kopy nahrnutého snehu. Ak ide vozidlo oproti a k tomu prirátate zopár arogantných chodcov, ktorým vybudovaný chodník nestačí, je iba otázkou času, kedy k niečomu dôjde. Mohol by som menovať mnoho ulíc v meste, kde nie sú vybudované chodníky a všetci účastníci sa navzájom, predstavte si, rešpektujú celý rok. Preto možným lacným riešením by bolo trošku tolerancie aj zo strany chodcov a vytvorenie jednosmernej cesty so zníženou rýchlosťou na 20 km/h a prípadne vybudovanie zbrzďovacieho pásu pre rýchlych jazdcov. Veď ide iba o dve hodiny denne počas školskej dochádzky. Ak by sa pokutovali aj chodci za hrubé porušenia dopravných predpisov v celom meste tak intenzívne ako vodiči, mali by sme dostatok peňazí nielen na vybudovanie chodníkov. Róbert Fuchs

malo odzvoniť. Situácia je taká, že túto skládku musí Mesto zlikvidovať na vlastné náklady (predbežne) do roku 2013. Ak sa tak stane, majitelia súkromných garáží budú mať o problém menej. Či však dokážu vyhrať nad tvrdohlavými a často i krátkozrakými susedmi, ukáže až budúcnosť. O svoje práva budú vraj bojovať do konca. „Niektorí ľudia to jednoducho nechcú pochopiť. Stále totiž hovoria, že keď tade chodili dvadsať rokov, budú chodiť aj naďalej,“ dodáva obyvateľka mesta. Text a foto (mv)

Výmeny aj v mládežníckom parlamente

Nielen v mestskej samospráve, ale aj v Mládežníckom hom, boli by sme mestom mili- parlamente v Starej Ľubovonárov. Výkaly totiž ležia všade. ni (MPSĽ) nastali personálne Tých, ktorým skončili počas výmeny. roka na topánke však môže tešiť aspoň jedno: že to „ka-ko“ majú Zoskupenie mladých akaj mnohí majitelia psov. Ale zrej- tívnych ľudí, ktorí sa podieľame v hlave. Text a foto (mv) jú na tvorbe mnohých podujatí v meste, funguje už od roku 2006 pri Centre voľného času. Od vzniku parlamentu bola jeho predsedníčkou Mária Tokarčíková, študentka 4. ročníka Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. Túto funkciu zastávala dve po sebe nasledujúce volebné obdobia a  jej prínos pre spríjemnenie kultúrneho života v meste bol

Ka-ko na každom kroku

3

Súkromná cesta je v zúfalom stave

Cestoval som autobusom zo Spišskej Belej do Starej Ľubovne. Na ceste bolo pri krajnici množstvo výtlkov. Šofér v snahe dodržať grafikon jazdil rýchlo, pričom sa pokúšal obehávať výtlky. Ako Cervantesov Don QuiČasto prekračoval aj plnú stredovú čiaru na ceste. Je takáto jazda jote sa musia cítiť majitelia vyše bezpečná? Viliam Václav tridsiatich garáži na Okružnej ul. Už tri roky totiž vedú márny boj Odpovedá riaditeľ Okresného dopravného inšpektorátu PZ v Starej Ľu- so svojimi susedmi, ktorí absobovni Jozef Vasilík: lútne nerešpektujú ich súkrom- Na vašu otázku by som odpovedal vybranými ustanovenia- né vlastníctvo. mi zákona o cestnej premávke. Na problém obchádzania výtlkov je potrebné uviesť, že vodič pri obchádzaní prekážky vybočením zo Pointa všetkého tkvie v posmeru svojej jazdy nesmie ohroziť ani obmedziť vodiča protiidúce- hodlnosti vodičov. Namiesto ho vozidla, nesmie ohroziť ani obmedziť vodiča idúceho za ním, ani toho, aby auto viedli po normáliného účastníka cestnej premávky a pritom je vodič povinný dávať nej ceste, veľa z nich ignoruje (ruznamenie o smeru jazdy. kou písaný) zákaz a sekundy sa Na rýchlosť autobusu je potrebné uviesť, že vodič je povinný rých- snažia ušetriť prejazdom cudzielosť jazdy prispôsobiť svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla ho pozemku. Ten sa ale začína a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozov- prepadať. ky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať. V zákone sa nespo„Po tejto ceste prejde denne mína výnimka rýchlosti autobusu z dôvodu dodržania grafikonu. veľa vozidiel. No v súčasnosti je v takom zúfalom stave, že máme strach, aby sme sa dostali k svojim Úsmevne garážam,“ uvádza nás do problému pani Marta (na fotografii). Ako poznamenáva, príčinu treba hľadať aj v majiteľoch mestských garáží, ktorí nerešpektujú fakt, „že prístupová komunikácia je naša a skracujú si po nej cestu. Takže sme sa rozhodli brániť.“ Nezákonný vjazd na pozemok, ktorý je mimochodom, riadne zapísaný na tunajšom katastri ako súkromné vlastníctvo, sa najskôr snažili riešiť v dobrom. Keď však nepomáhalo slovo, museli nastúpiť činy. Najskôr tam teda postavili štyri oceľové stĺpiky. Tie ale za niekoľko dní

Stúpiť do h**na znamená mať podľa povery šťastie. Príkladom toho, že to pravda asi nebude, je i Stará Ľubovňa. Ak by totiž každý človek, ktorý nohou okúsil výlučok psieho (či iného) metabolizmu, mal neskôr chrochtať bla-

strana

1. marec 2011 ĽN č. 8

Cesty v staroľubovnianskom regióne nepotrebujú komentár. Denne na nich hromžia tisícky vodičov, výtlky sa nedajú ani zrátať. Poškodené autá končia na drahých opravách. Známa omieľaná veta – nie sú financie, už nikoho nebaví.

Aj preto sa občianski aktivisti zo Starej Ľubovne rozhodli vyburcovať ľudí troch okresov – Kežmarok, Bardejov a Stará Ľubovňa, aby v petícii dali najavo Ministerstvu dopravy SR, aby konečne myslelo aj na regióny na severovýchode Slovenska. „Každý iba sľubuje a bije sa do pŕs, že tu prídu peniaze, že sa tie cesty urobia a nerobí sa nič poriadne. Je to nesystematické, látajú sa iba nekonečné diery. Chceme preto po 14. marci, keď sa vyzbierajú podpisy, odniesť petičné hárky priamo ministrovi dopravy. Požiadame ho, aby sa venoval tejto téme, aby osobne dohliadal na túto vec,“ vyjadril sa k aktivite za obnovu hlavného ťahu od Spišskej Belej cez Starú Ľubovňu a ďalej v smere na Pusté

Pole, Michal Šipoš zo združenia Naša Ľubovňa. Aktivisti plánujú vyzbierať aspoň 12 tisíc podpisov. Za necelé dva týždne im vyjadrilo podporu takmer 4 tisíc ľudí. „Ohlasy sú veľmi pozitívne, v podstate som sa nestretol s negatívnym názorom,“ dodal M. Šipoš, ktorý si myslí, že už nestačí iba upozorňovať. „Ak sa nám to nepodarí, budeme ďalej búšiť, klopať, chodiť, nenecháme to tak. Sme už v  takej situácii, že ľudia už rezignovali na riešenia. Už sa ani

nesťažujú, lebo neveria, že sa to bude riešiť,“ dodal iniciátor petície a zdôraznil, „ale my tu chceme normálne žiť!“ Od vlády očakáva, že sa cesty 1. triedy konečne opravia tak, aby sa tu neobracali turisti kvôli zlým cestám a Ľubovni s okolím neprirástol prívlastok - lokalita s najhoršími cestami na Slovensku. „Určite by sa mali pokrývať minimálne 5-centimetrovou vrstvou súvislého asfaltu. V Poľsku ich pokrývajú dokonca 15-centimetrovou vrstvou,“ dodávajú aktivis-

Aktivisti petície na tlačovej besede ukázali novinárom zúfalé ukážky stavu našich ciest. Michal Šipoš pred novinármi dokonca sľúbil tisíc eur tomu, kto prejde autom úsek od Spišskej Belej do Starej Ľubovne tak , aby netrafil výtlk.

a schopných mladých ľudí, s  ktorými mládežnícky parlament určite dosiahne vynikajúce výsledky.“Ako dodala, chce, aby sa život mladých ľudí v meste posunul ďalej. Nová tvár takisto nastúpila aj do funkcie podpredsedu MPSĽ. Stal sa ním Jakub Liščinský, študent 1. ročníka Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša, ktorý skončil vo voľbách na druhom mieste. Rovnako sa tento rok budú obsadzovať aj posty jednotlivých komisií v rámci mládežníckeho parlamentu. Ide o komisiu mediálnu, technickú, estetickú a organizačnú. Natália Špesová

ti a pridali skúsenosti o tom, keď turisti neodporúčajú Starú Ľubovňu a okolie preto, lebo si na dovolenke u nás poškodili auto. Podporu petičnej akcii vyjadrila aj prednostka obvodného úradu v Starej Ľubovni Zita Pleštinská. „Aj keď cesty nie sú v kompetencii obvodného úradu, urobím všetko preto, aby sa život občanov regiónu zlepšil aj v tejto oblasti. Jednala som preto so štátnym tajomníkom ministerstva dopravy Jánom Hudackým, generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest Pavlom Pavláskom, generálnym riaditeľom sekcie pozemných komunikácií na ministerstve dopravy Milínom Kanuščákom a odovzdala som im list s vyčíslením potreby finančných prostriedkov. Urobím všetko čo je v mojich možnostiach, aby sme peniaze do okresu dostali,“ vysvetlila svoj postoj k situácii prednostka ObÚ. Podľa jej výpočtov by vláda mala na riešenie havarijných problémových ciest u nás vyčleniť minimálne 3 milióny eur. Text a foto (hm)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

Brodil sa cestou - necestou

Spoločenská rubrika spomíname

Ľubovnianske múzeum má vďaka dlhoročnej spolupráci s Muzeom okrengowym v Nowom Saczi ďalšiu výstavu. Ide o Hrady a pevnosti doliny Dunajca, ktoré na fotografiách zachytil poľský historik Piotr Drozdzik (na fotografii vľavo).

V rámci viac ako 20-ročnej múzejníci zamenili už niekoľko spolupráce si poľskí a slovenskí výstav. Podobne to je aj v tomto prípade. „Pri inštalovaní výstavy Dialógy o mníšstve v Nowom Saczi nám Piotrik ponúkol, či nechceme na výmenu výstavu hradov a pevností doliny Dunajca. My sme to prijali, keďže momentálne máme také hluché obdobie, keď je turistov menej. Výstavná sieň aspoň nebude prázdna,“ pripomenula, ako sa nová výstava dostala do Starej Ľubovne riaditeľka tunajšieho múzea Monika Pavelčíková (na hornej fotografii v strede). „Je to zaujímavé aj z toho pohľadu, že z väčšiny hradov na fotografiách dnes už ostali iba ruiny a kopa kameňa,“ pripomenul autor, ktorý musel často absolvo-

Niet smrti tam, kde bol celý život naplnený prácou, láskou a obetavosťou. Práve dnes - 1. marca uplynie 7 rokov od smutného okamihu, keď nás navždy opustil náš milovaný manžel a otec plk. František Pružinský. S láskou spomínajú manželka a deti So smútkom v srdci sme si 26. februára pripomenuli deň, kedy nás navždy opustil milovaný manžel, otec, dedko, brat, dobrý kamarát a poľovník Peter Grinč. S úctou a vďakou spomíname na jeho nedožité 60-te narodeniny (10. januára). S láskou manželka, deti, vnúčatá a všetci blízki.

ďakujeme vať neľahké cesty pomedzi neupravený lesný porast, aby dospel k tým najlepším záberom. Vernisáž tejto výstavy bola obohatená aj o ďalšie dielo. Múzejníci uviedli do života piatu časť Sandecko-spišských zošitov. „Je to odborný časopis, ktorý sa zaoberá našou regionálnou históriou,“ pripomenul Miroslav Števík, historik tunajšieho múzea (vpravo). Ten sa v odbornej pub-

likácii na niekoľkých stranách zaoberá vznikom a umiestnením kláštorov v  Spišskom regióne. Časopis je v historickej obci veľmi významný, a to aj vďaka prekladu do poľského a nemeckého jazyka. Aj napriek vysokej odbornosti je podľa historikov prístupný a zrozumiteľný širokej škále čitateľov, ktorých zaujíma história nášho územia. Text a foto (MM)

Slovensko-francúzska výstava v Poľsku

Za účasti generálneho konzula SR v Poľsku Mareka Lisánskeho, vedúcej odboru kultúry Úradu PSK Evy Arvayovej i poslanca Malopoľského vojvodstva Leszka Zegzdu sa 11. februára konalo v Novom Sandeci slávnostné sprístupnenie slovensko-francúzskej výstavy Dialógy. Účastníkom slávnosti sa prihovoril riaditeľ hostiteľského múzea Robert Ślusarek, ako aj riaditeľka Ľubovnianskeho múzea (ĽM) Monika Pa-

na nej fotografie vysokej umeleckej úrovne Francúza Pascala Le Doaré a Poliaka Adama Bujaka. Záverečná časť slávnosti patrila prezentácii piateho zväzku časopisu Sandecko-spišské zošity, ktorý je výsledkom spolupráce Ľubovnianskeho múzea a Oblastného múzea v Novom Sandeci. Výstava Dialógy bola predstavená v uplynulých rokoch vo Francúzsku a na Slovensku. Poslednou krajinou, kde sa ukončí jej viacročná velčíková. Výstava predstavu- roch kartuziánov, kamaldulov prezentácia, bude Česká repubje každodenný život v klášto- a  cistercitov. Prezentované sú lika. Miroslav Števík, ĽM

Definitívnou bodkou za súťažami s Ľubovnianskymi novinami v uplynulom roku bolo odovzdanie všetkých cien. Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. vďaka sponzorom rozdala víťazom v súťaži O najstaršiu fotografiu a Remeselník roka 2010 víťaz (Ľ. Tkáčik na prvej fotografii) ceny za viac ako 500 eur. Veľká vďaka za to našim stálym i novým donorom, veľmi si to vážime. Apropo, o týždeň štartujeme ďalšie nové súťaže! (red.)

Primátor si vymenil miesto s druhákom Primátor mesta sa v uplynulú stredu, keď má deň vyhradený pre verejnosť, návšteve dvoch druháckych tried nebránil a hodinu vlastivedy žiakom zatraktívnil. Vymenil

si totiž pozíciu s jedným zo žiakov a na „nového“ primátora aj s mestskou insígniou na krku tak smerovali otázky malých zvedavcov. Otáznikov bolo dosť, druhákov trápia v meste chodníky i detské ihriská. Aby malý náhradník zodpovedal erudovane na všetky otázky nezaobišiel sa bez pomoci (a našepkávania) skutočného prvého muža mes-

Srdečne ďakujem MUDr. R. Šipošovi, primárovi chirurgického odd. Ľubovnianskej nemocnice, lekárom, zdravotným sestrám, pomocnému personálu za starostlivosť a opateru počas mojej hospitalizácie. Prajem celému kolektívu pevné zdravie a veľa úspechov pri poskytovaní zdravotníckych služieb, ktoré majú vysokú profesionálnu úroveň. S úctou a vďakou pacient Peter Kollár Touto cestou sa chcem úprimne poďakovať za vysoko profesionálnu prácu a príkladnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie v Ľubovnianskej nemocnici, n.o. – MUDr. R. Šipošovi, primárovi chirugického odd., ako aj celému kolektívu. Súčasne moja vďaka patrí aj lekárom na internom odd. pod vedením primára MUDr. J. Skrovného, MUDr. A. Krajčikovej a primárovi OAIM – MUDr. J. Fedorkovi a celému kolektívu. pacientka Repková

Na linke dopravná polícia Minulý týždeň sme sa venovali negatívnemu javu na našich cestách, a to používaniu alkoholu a iných návykových látok vodičmi motorových vozidiel pred alebo počas jazdy. Dnes chceme nadviazať a vysvetliť situáciu, ktorá vznikne, keď bola udelená správnym orgánom sankcia - zákaz činnosti a vodič chce vodičský preukaz vrátiť.

Treba vedieť, že vodič pred vrátením vodičského preukazu so zákazom činnosti do dvoch rokov sa musí podrobiť preskúšaniu z predpisov o cestnej premávke. Ak bola uložená sankcia - zákaz činnosti nad 2 roky, tu je nevyhnutné preskúmanie zdravotnej a  psychickej spôsobilosti a preskúšanie z  odbornej spôsobilosti. Pozostáva zo skúšky z predpisov o cestnej premávke, vedenia motorového vozidla a  náuky o vozidlách, o ich údržbe pri skupinách C,C+E,D,D+E,T a  ich podskupín. Samozrejme, všetky náklady spojené s  preskúmaním spôsobilosti alebo z  preskúšania odbornej spôsobilosti uhrádza ten, kto je povinný sa im podrobiť, čiže priestupca. V daných prípadoch tak nie sú sankcie ta. „Nuž, ale veď primátor ne- - pokuta a zákaz činnosti pomusí vedieť všetko, potrebuje sledných postihom, pretoa napokon aj má svojich porad- že nasledujú ďalšie finančné cov,“ nevidel v tom nič zlé Michal Biganič. Napokon žiaci druhých ročníkov boli spokojní a takúto hodinu vlastivedy by si radi zopakovali. „Bolo to zábavné. Mohli sme sa rozprávať s primátorom a podať mu ruku,“ zhodnotil jeden z druhákov. Text (hm), foto (V.Z.)

Ceny za viac ako 500 eur sú rozdané

Niet nad skúsenosť! Asi to si povedali učiteľky druhákov ZŠ na Levočskej ulici v Starej Ľubovni a namiesto mentorovania o fungovaní mesta v triede zobrali žiakov rovno na radnicu.

PUBLICISTIKA / REKLAMA

1. marec 2011 ĽN č. 8

položky, vrátane straty času chodením po ambulanciách a úradoch. m

m

m

Vzhľadom k tomu, že dopravno-bezpečnostná situácia sa na danom úseku nezlepšuje, Prezídium PZ pripravuje návrh novely zákona o cestnej premávke na sprísnenie postihov závažných priestupkov. Jedným z  návrhov sú napríklad návrhy, že ak sa vodič s vodičským oprávnením do 2 rokov v  priebehu danej doby dopustí dvoch priestupkov alebo dopravnej nehody, musí sa opätovne podrobiť vykonaniu skúšky z odbornej spôsobilosti. Alebo, ak sa v priebehu 5-tich rokov dopustí vodič priestupkov v  cestnej premávke pod vplyvom alkoholu, vodičské oprávnenie sa mu odoberie natrvalo. m

m

m

Pre vodičov dôležitá informácia: ODI Stará Ľubovňa vyzýva vodičov motorových vozidiel na zvýšenie pozorností a ohľaduplností na našich cestách. Je to veľmi dôležité hlavne počas školských prázdnin od 28. februára do 6. marca. V tomto období bude zvýšená činnosť hliadok dopravnej polície na cestách v celom okrese so zameraním najmä na dodržiavanie rýchlosti. Jozef Vasilík riaditeľ ODI


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM

TELEVÍZNY PROGRAM Kráľ Škorpión 2

21:50

Akčný / Dobrodružný USA / J. Afrika / Nemecko, 2008, 109 min

SOBOTA 5.3.

TIPY TÝŽDŇA PIATOK 4.3.

strana

1. marec 2011 ĽN č. 8

5

1.3. - 7.3. 2011 Hitman

20:15

Akčný / Krimi / Dráma / Thriller USA / Franc., 2007, 89 min zdroj foto: www.csfd.cz

UTOROK 1.3.2011

05:40 Udalosti ČT 06:10 Slovensko dnes 06:25 Správy STV 06:50 Správy a komentáre 07:10 Repete 08:05 Vtipnejší vyhráva 08:45 Niečo za niečo 09:40 Uragán 10:15 Profesionáli III 11/13 11:05 Sladká Valentína 7/178 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín STV 13:35 Sila lásky II. 337 14:30 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:05 Sila lásky IV. 120/256 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Medvede čierne v Severných lesoch 21:05 Komisár Manara 1/12 22:00 Správy a komentáre

22:15 Počasie 22:20 Góly - body - sekundy 22:25 Obete a tí druhí 22:55 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka V. 8/19 23:35 Profesionáli III 11/13 00:30 Komisár Manara 1/12 01:25 Medvede čierne v Severných lesoch 02:15 Reportéri 02:40 Obete a tí druhí 03:10 Svet v obrazoch 03:35 Správy STV o 16:00 03:55 Góly - body - sekundy 04:05 Sila lásky II. 337 04:55 Sila lásky IV. 120/256

08:00 Živá panoráma 08:30 Regionálny denník 09:05 Banícke rozprávky 1/4 09:35 Fokus - práca 10:20 Energetika 10:45 Chatam Sofer 11:40 Živá panoráma 12:25 Zahraj nám,muzika,vesele 13:10 VAT 13:35 Profily 14:05 Televízny klub nepočujúcich 14:35 Fenomén 15:05 V hlbinách mora 15:15 Nie si sám

15:45 Nie si sama 16:25 Národnostný magazín 16:55 Inside/Offside 17:30 Regionálny denník 18:00 Kto bol Weinwurm 18:30 Večerníček 4/13 18:40 Fokus - zdravie 19:30 Správy STV 19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Televízna sezóna 21:05 Test magazín 21:15 Muži a kamióny 4/10 21:45 Mesto Zero 23:25 Udalosti ČT 23:55 Správy - Hírek 00:05 Správy STV

17:00 Góly - body - sekundy 17:10 Teraz to príde 17:40 Športové ozveny 18:05 Týždeň v KHL 18:35 Kúzla bielej loptičky - Abeceda stolného tenisu 18:50 Magazín NHL 19:10 Hokej KHL 20:55 Argentínska liga - zostrihy 21:45 Góly - body - sekundy 22:00 Odpískané - hokej 22:15 Magazín Ligy majstrov 22:49 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:40 Bez servítky 09:30 Šialený exmanžel 11:05 Nezvestní III. 13/19 12:00 Komisár Rex VI. 8/15 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 FBI: Prípady Sue Thomasovej 14:05 Flashpoint: Smrtiaci výstrel 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Priatelia VI. 17-18/25 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House II. 15/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 19:55 Koleso šťastia a pomoci 20:00 Tisíc a jedna noc 59/180 21:00 Ordinácia v ružovej záhrade 22:00 Nočné Televízne noviny 22:20 Adela show 23:00 Nebezpečný svedok 00:50 Šialený exmanžel 02:20 Pátracie oddelenie 4/16 03:10 Dr. House II. 15/24 03:50 Ordinácia v ružovej záhrade 04:45 TELEVÍZNE NOVINY

05:00 Božská mrcha I. 1/13 05:50 KRIMI NOVINY 06:15 NOVINY TV JOJ 06:35 KRIMI NOVINY 07:00 NOVINY TV JOJ 07:20 KRIMI NOVINY 07:50 NOVINY TV JOJ 08:15 Súdna sieň 09:15 Panelák VII. 11 10:15 CHUTÍŠ MI - Deň prvý 11:15 Tajný sen 12:00 NOVINY O 12:00 13:15 Life: Najbohatší policajt I. 14:15 Stratené duše I. 1/22 15:15 Tajný sen 16:00 CHUTÍŠ MI - Deň druhý 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VII. 12 21:15 Dr. LUDSKY 5 22:30 Vtierka Castle I. 5 23:30 Pravdivé lži 02:00 Dr. LUDSKY 5 02:50 Vtierka Castle I. 5 03:35 CHUTÍŠ MI - Deň druhý 04:15 Panelák VII. 12

06:00 Teleshopping 06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:50 M*A*S*H 223 08:35 Will & Grace VI 21 09:15 Prostřeno! 10:05 To je vražda, napsala V 1 11:05 Diagnóza vražda II 10 12:05 Policejní divize IV 3 13:05 M*A*S*H 224 13:35 Kutil Tim I 17 14:10 Přátelé VI 6 14:40 Médium VI 10 15:40 Columbo 17:40 Minuty regionu 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Nikdo není dokonalý 21:20 Soukromá dramata 22:15 Myšlenky zločince V 21 23:15 Show Jana Krause 00:20 Kriminálka Kolín II 3 01:15 Volejte Věštce 03:05 Výklad snů 04:00 Na čem záleží 157

06:25 KRIMI NOVINY 06:45 NOVINY TV JOJ 07:10 KRIMI NOVINY 07:35 NOVINY TV JOJ 08:15 Súdna sieň 09:15 Panelák VII. 12 10:15 CHUTÍŠ MI - Deň druhý 11:15 Tajný sen 12:00 NOVINY O 12:00 13:15 Life: Najbohatší policajt I. 2 14:15 Stratené duše I. 2 15:15 Tajný sen 16:00 CHUTÍŠ MI - Deň tretí 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VII. 13 21:15 C.S.I.: Kriminálka Miami IX. 9 22:15 Kosti V. 18 23:15 Kosti IV. 19 00:15 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas IX. 17 01:15 Môj najhorší nepriateľ 9/9 01:55 CHUTÍŠ MI - Deň tretí 02:35 Panelák VII. 13 03:25 Tajný sen 04:00 Kráľovstvo surikát 3,4 04:45 C.S.I.: Kriminálka Miami IX. 9

06:00 Teleshopping 06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:50 M*A*S*H 224 08:35 Will & Grace VI 22 09:15 Prostřeno! 10:05 To je vražda, napsala V 2 11:05 Diagnóza vražda II 11 12:05 Policejní divize IV 4 13:05 M*A*S*H 225 13:35 Kutil Tim I 18 14:10 Přátelé VI 7 14:40 Médium VI 11 15:40 Columbo 17:40 Minuty regionu 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů 33 21:20 TOP STAR magazín 22:20 Castle na zabití II 14 23:20 Sběratelé kostí I 10 00:20 Kriminálka Kolín II 4 01:20 Volejte Věštce 03:05 Výklad snů 04:05 TOP STAR magazín

05:20 Črepiny 05:55 KRIMI NOVINY 06:15 NOVINY TV JOJ 06:40 KRIMI NOVINY 07:00 NOVINY TV JOJ 07:25 KRIMI NOVINY 07:50 NOVINY TV JOJ 08:15 Súdna sieň 09:15 Panelák VII. 13 10:15 CHUTÍŠ MI - Deň tretí 11:15 Tajný sen 12:00 NOVINY O 12:00 13:15 Life: Najbohatší policajt I. 3 14:15 Stratené duše I. 3 15:15 Tajný sen 16:00 CHUTÍŠ MI - Deň štvrtý 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VII. 14 21:15 Dr. LUDSKY 6 22:30 Áno, šéfe! 23:30 Klamári II. 14 00:30 NÁVRAT KRÁĽOV 02:00 Dr. LUDSKY 6 02:35 Áno, šéfe! 03:20 CHUTÍŠ MI - Deň štvrtý

06:00 Teleshopping 06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:50 M*A*S*H 225 08:35 Will & Grace VI 23 09:15 Prostřeno! 10:05 To je vražda, napsala V 3 11:05 Diagnóza vražda II 12 12:05 Policejní divize IV 5 13:05 M*A*S*H 226 13:35 Kutil Tim I 19 14:10 Přátelé VI 8 14:40 Médium VI 12 15:40 Columbo 17:40 Minuty regionu 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Čápi s mákem 21:20 Sběratelé kostí V 1 22:15 Myšlenky zločince V 22 23:15 Nikdo není dokonalý 00:30 Ani stín podezření 02:30 Volejte Věštce 04:15 Receptář prima nápadů

STREDA 2.3.2011

05:45 Udalosti ČT 06:15 Slovensko dnes 06:30 Správy STV 06:55 Správy a komentáre 07:10 Repete 08:05 Vtipnejší vyhráva 08:50 Niečo za niečo 09:40 Uragán 10:10 Profesionáli III 12/13 11:05 Sladká Valentína 8/178 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín STV 13:35 Sila lásky II. 338 14:20 Kaviareň Slávia 15:05 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:10 Sila lásky IV. 121/256 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Kráľ vinár 8/13 20:55 Chodili sme spolu 21:50 Správy a komentáre 22:00 Počasie

22:05 Góly - body - sekundy 22:15 Zima kúzelníkov 23:35 Profesionáli III 12/13 00:25 Niečo za niečo 01:15 Kráľ vinár 8/13 02:00 Chodili sme spolu 02:45 Správy STV o 16:00 03:05 Góly - body - sekundy 03:15 Európska únia pre seniorov 03:20 Cirkus, Cirkus 2010 - 2.časť 04:10 Sila lásky II. 338

08:00 Živá panoráma 08:30 Regionálny denník 09:05 Fidlibumove rozprávky 09:30 Fokus - zdravie 10:15 Národnostný magazín 10:45 Portrét Juraja Straussa 11:20 Budmerické literárne rozhovory 12:05 Živá panoráma 12:45 Tuto nám nedali, tuto nám dajú.... 13:05 Kto bol Weinwurm 13:30 Autosalón 13:55 5 minút po dvanástej - prvý ples 15:00 Povodne 15:35 Lov na city 16:30 Maďarský magazín 16:55 Muži a kamióny 4/10 17:30 Regionálny denník

18:00 Teraz to príde 8/16 18:30 Večerníček 5/13 18:40 Fokus - peniaze 19:30 Správy STV 19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 10 20:15 Historická panoráma 20:50 Historická panoráma 21:35 Zelené raje III 22:05 Kaviareň Lýra 22:55 VAT 23:20 Udalosti ČT 23:55 Správy - Hírek 00:00 Správy STV 00:29 Záver vysielania

17:00 Góly - body - sekundy 17:10 Paralympijský magazín 17:35 Argentínska liga - zostrihy 18:30 Kúzla bielej loptičky - Abeceda stolného tenisu 18:45 Magazín NHL 19:05 NHL 21:05 Hádzaná - liga majstrov 22:25 Góly - body - sekundy 22:35 Odpískané - hokej 22:59 Záver vysielania

09:30 Ničivá sopka 11:05 Nezvestní III. 14/19 12:00 Komisár Rex VI. 9/15 12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 FBI: Prípady Sue Thomasovej II. 16/22 14:00 Flashpoint: Smrtiaci výstrel III. 7/13 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Priatelia VI. 19-20/25 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House II. 16/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Modré z neba 21:55 Nočné Televízne noviny 22:20 Adela show 23:00 Eurotrip 00:30 Králi ro(c)ku 02:00 Pátracie oddelenie 5/16 02:50 Modré z neba 04:45 TELEVÍZNE NOVINY

05:00 Tajný sen 05:35 PROMI NOVINY 06:00 NOVINY TV JOJ

06:00 Teleráno 08:40 Bez servítky

ŠTVRTOK 3.3.2011

05:00 Sila lásky IV. 121/256 05:50 Udalosti ČT 06:20 Slovensko dnes 06:35 Správy STV 07:00 Správy a komentáre 07:15 Repete 08:10 Vtipnejší vyhráva 08:55 Niečo za niečo 09:40 Uragán 10:15 Profesionáli III 13/13 11:05 Sladká Valentína 9/178 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín STV 13:35 Sila lásky II. 339 14:25 Kaviareň Slávia 15:10 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:05 Sila lásky IV. 122/256 18:58 Počasie 19:00 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Otázka rešpektu 3/6 21:50 Správy a komentáre 22:00 Počasie

22:05 Góly - body - sekundy 22:15 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania 23:05 Osudom skúšaní 23:35 Profesionáli III 13/13 00:30 Niečo za niečo 01:05 Otázka rešpektu 3/6 02:40 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania 03:30 Správy STV o 16:00 03:50 Góly - body - sekundy 04:00 S Jakubom na rybách 04:20 Sila lásky II. 339

08:00 Živá panoráma 08:30 Regionálny denník 09:05 Bolo a nebolo 1/3 09:40 Fokus - peniaze 10:30 Maďarský magazín 11:05 Historická panoráma 11:45 Historická panoráma 12:25 Živá panoráma 13:05 A pri tom speve 13:50 Dunajské zákutia 1/3 14:10 Zdravíčko, pán doktor 14:40 Spevák 15:35 Halali 16:05 Profesionál 16:30 Hlas Európy 16:55 Zelené raje III 17:30 Regionálny denník 18:00 Slováci vo svete

18:30 Večerníček 6/13 18:40 Fokus - právo 19:30 Správy STV 19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Úžasné premeny prírody 3/6 21:00 Família 21:30 Japonská mozaika III 1/8 21:45 Japonská mozaika III 2/8 22:05 Na tanieri 23:05 Polícia 23:15 Udalosti ČT 23:45 Správy - Hírek 23:55 Správy STV 00:29 Záver vysielania

17:00 Góly - body - sekundy 17:10 Športový lekár - štítna žľaza 17:25 Odpískané - hokej 17:40 Športové ozveny 18:10 MS 2010 v aerobiku 18:30 Kúzla bielej loptičky 18:45 Magazín NHL 19:00 Futbal Liga majstrov 20:50 Paralympijský magazín 21:15 Najlepší 21:40 Góly - body - sekundy 21:50 Odpískané - hokej 22:59 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:40 Bez servítky 09:30 Pretekárka 11:05 Nezvestní III. 15/19 12:00 Komisár Rex VI. 10/15 12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 FBI: Prípady Sue Thomasovej 14:00 Flashpoint: Smrtiaci výstrel 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Priatelia VI. 21-22/25 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House II. 17/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Tisíc a jedna noc 60/180 21:00 Ordinácia v ružovej záhrade 22:00 Nočné Televízne noviny 22:20 Adela show 23:00 Predátor z hlbín 00:25 Ničivá sopka 02:00 Pátracie oddelenie 6/16 02:55 Dr. House II. 17/24 03:40 Ordinácia v ružovej záhrade V. 04:45 TELEVÍZNE NOVINY


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TV PROGRAM

1. marec 2011 ĽN č. 8 PIATOK 4.3.2011

05:10 Sila lásky IV. 122/256 06:00 Udalosti ČT 06:30 Slovensko dnes 06:45 Správy STV 07:10 Správy a komentáre 07:25 Repete 08:20 Vtipnejší vyhráva 09:00 Niečo za niečo 09:45 Uragán 10:15 Profesionáli IV 1/13 11:10 Sladká Valentína 10/178 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín STV 13:35 Sila lásky II. 340 14:30 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:10 Sila lásky IV. 123/256 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Kaviareň Slávia 20:55 TOP STAR Extra 22:00 Správy a komentáre

22:10 Počasie 22:15 Góly - body - sekundy 22:25 Svedectvá vraždy: Mŕtvy v práčovni 23:55 Profesionáli IV 1/13 01:00 Niečo za niečo 01:45 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 02:10 Svedectvá vraždy: Mŕtvy v práčovni 03:40 Sila lásky II. 340 04:30 Sila lásky IV. 123/256

08:00 Živá panoráma 08:30 Regionálny denník 09:05 Maškrtníček 09:30 Fokus - právo 10:15 Rómsky magazín 10:45 Dunajské zákutia 2/3 11:10 Úžasné premeny prírody 3/6 12:00 Živá panoráma 12:35 Takú nám,hudba,zahraj 13:25 Psovod 13:45 Slováci vo svete 14:15 Família 14:45 Na tanieri 15:55 Miestopis cechov a manufaktúr 16:20 Bohovia a hrdinovia antických mýtov 8/13 16:35 Právo pre ľudí - 1.časť

16:50 Japonská mozaika III 1/8 17:05 Japonská mozaika III 2/8 17:30 Regionálny denník 18:00 Televíkend 18:30 Večerníček 7/13 18:40 Fokus - rodina 19:30 Správy STV 19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Jagavá púť Lhoce Šar 21:15 Gen.sk 21:30 Navždy a večne 1/7 22:00 Prekliate karikatúry 22:50 Československý filmový týždenník 23:05 Československý filmový týždenník 23:10 Udalosti ČT 23:40 Správy - Hírek 23:50 Správy STV 00:29 Záver vysielania

17:00 Góly - body - sekundy 17:10 Futbal Liga majstrov 18:55 Kúzla bielej loptičky 19:10 Magazín NHL 19:30 Príbehy Veľkých cien F1 19:55 Majstrovstvá SR v latinsko-amerických tancoch 21:25 MS 2010 v aerobiku 21:55 Góly - body - sekundy 22:10 Odpískané - hokej

22:29 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:40 Bez servítky 09:25 Muž z temnôt 11:15 Nezvestní III. 16/19 12:05 Komisár Rex VI. 11/15 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 FBI: Prípady Sue Thomasovej II. 18/22 14:05 Flashpoint: Smrtiaci výstrel 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Priatelia VI. 23-24/25 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House II. 18/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Tisíc a jedna noc 61-62/180 21:50 Kráľ Škorpión 2: Zrod bojovníka 23:50 Red Bull Crashed Ice Moskva 2011 00:00 Aljašský expres 01:40 Poliš a bandita 2 03:15 Kráľ Škorpión 2: Zrod bojovníka

05:25 Črepiny 05:50 KRIMI NOVINY 06:15 NOVINY TV JOJ 06:40 KRIMI NOVINY 07:00 NOVINY TV JOJ 07:25 KRIMI NOVINY 07:50 NOVINY TV JOJ 08:15 Súdna sieň 09:15 Panelák VII. 14 10:15 CHUTÍŠ MI - Deň štvrtý 11:15 Tajný sen 12:00 NOVINY O 12:00 13:15 Kosti V. 18 14:15 Kosti IV. 19 15:15 Tajný sen 16:00 CHUTÍŠ MI - Finále 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VII. 15 21:15 Kapor na torte 22:45 SEDEM 23:45 „Poslední plavky“ 01:35 Prekliaty dom 03:00 CHUTÍŠ MI - Finále 03:45 Panelák VII. 15 04:30 Tajný sen

06:00 Teleshopping 06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:50 M*A*S*H 226 08:35 Will & Grace VI 24 09:15 Prostřeno! 10:05 To je vražda, napsala V 4 11:05 Diagnóza vražda II 13 12:05 Policejní divize IV 6 13:05 M*A*S*H 227 13:35 Kutil Tim I 20 14:10 Přátelé VI 9 14:40 Médium VI 13 15:40 Columbo 17:40 Minuty regionu 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Vraždy v Midsomeru XIII 7 21:50 Show Jana Krause 22:55 Cold Creek Manor 01:15 Feťáci 03:05 Volejte Věštce 04:50 Na čem záleží 159

20:00 Spider-Man 3 22:50 Purpurové rieky 00:45 Kriminál 02:30 Spider-Man 3 04:40 Dva a pol chlapa I. 23-24/24

02:15 Zlý poliš 04:15 Podivné dedičstvo

SOBOTA 5.3.2011

05:20 Udalosti ČT 05:50 Slovensko dnes 06:05 Správy STV 06:30 Správy a komentáre 06:45 S Jakubom na rybách 07:10 Willy Fog 07:35 Garfield 07:50 Garfield 08:05 Fidlibum 08:30 Hádaj, kto nás pozval 09:00 Stratené mesto 09:25 Hannah Montana II. 15/30 09:50 Takmer ružový príbeh 11:35 Planéta Zem zhora II. 12:35 TOP STAR Extra 13:35 Autosalón 14:00 Štúrovci 5/5 15:20 Obdobia lásky 4/12 17:10 Postav dom, zasaď strom 17:40 Čo dokáže ulica 18:25 Dempsey a Makepeacová 19:10 Počasie 19:15 Večerníček 19:30 Správy STV 19:50 Góly - body - sekundy

19:55 Počasie 20:00 Krištáľový ples 20:35 Miss Universe SR 2011 22:35 Chlapci v pasci 00:10 Dempsey a Makepeacová 01:05 Letná láska 02:40 Chlapci v pasci 04:05 Planéta Zem zhora II.

07:00 Pestúni zvierat 1 07:25 Regionálny denník 08:00 Živá panoráma 08:25 Televíkend 08:50 Extr@ English 24/30 09:15 Navždy a večne 1/7 09:40 Prekliate karikatúry 10:35 Cesty nádeje 11:00 Mediálni špióni 11:35 Zákulisie slovenčiny 8 11:45 Deň v SND 1/3 12:30 Radosť zo života 12:55 Kapura 13:40 Farmárska revue 13:55 Trate života Jozefa Kronera 14:25 Jolana Fogašová 15:10 Radosť zo života

15:40 GEN.sk 15:55 Divadelná komédia 18:25 Osobnosti a udalosti /Vznik SND/ 18:35 Večerníček 8/13 18:45 GEN.sk 18:55 Režisér Budský 19:30 Správy STV 19:50 Národnostné správy 20:00 Keno 10 20:05 Národné 21:40 Anjeli strážni Ondreja Šotha 22:10 Cudzia žena a muž pod posteľou 22:50 BHS 00:00 Československý filmový týždenník 00:15 Československý filmový týždenník 00:20 Udalosti ČT 00:50 Správy STV

14:30 GRID 14:55 Hokej KHL - zápasy 17:25 Magazín EL basketbalistov 17:40 Kúzla bielej loptičky

18:00 O.K. Hokej Retro 18:25 Teraz to príde 19:00 NHL 21:20 Hádzaná - liga majstrov 22:40 Góly - body - sekundy 22:50 Odpískané - hokej 23:05 Argentínska liga

05:40 Záhady Sylvestera a Tweetyho 06:10 Dobrodružstvá Jackieho Chana II. 25/39 06:30 Scooby Doo I. 24/24 07:00 Flintstonovci v akcii 12/54 07:25 Trapasy mojej sestry III. 08:15 Olsen Twins: Zábavná cesta a sladkých šestnásť 09:50 Dva a pol chlapa I. 23-24/24 10:40 Česko Slovenská SuperStar 13:15 Nikdy to nevzdávaj! 15:20 Rýchle Televízne noviny 15:25 Harry Potter a Kameň mudrcov 18:10 Rýchle Televízne noviny 18:15 Partička 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny

05:00 Kráľovstvo surikát 5,6 05:50 KRIMI NOVINY 06:10 NOVINY TV JOJ 06:30 Binkove dobrodružstvá 08:30 Barbie z Labutieho jazera 10:00 Tajný sen 10:45 CHUTÍŠ MI - Finále 11:30 Áno, šéfe! 12:30 NÁVRAT KRÁĽOV 14:00 Kapor na torte 15:30 Podivné dedičstvo 18:00 PRVÉ NOVINY 18:20 Bordelári 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Hitman 22:15 Zlý poliš 00:45 Hitman

06:00 Zpravodajství TV Prima 07:10 Pokémon: Diamant a perla 07:35 Mickeyho klubík II 15 08:00 Klukoviny Toma a Jerryho 08:15 M*A*S*H 227 08:50 Autosalon 10:05 M*A*S*H 228,229 11:05 Agentura Jasno II 14 12:05 Příliš hezké, než aby to byla pravda 14:10 Policejní akademie 7: Moskevská mise 16:05 Julie Lescautová VI 7 18:00 Jak se staví sen 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Moderní Popelka 22:10 Silver Hawk: Maska spravedlnosti 00:20 Blade II 02:25 S Italem v kuchyni 03:05 Volejte Věštce

NEDEĽA 6.3.2011 23:45 Agatha Christie : Poirot 01:25 Kráľovná rieky 05:05 Zmenáreň 05:35 Extra 06:05 Udalosti ČT 06:35 Správy STV 06:55 Autosalón 07:20 Willy Fog 07:45 Garfield 08:00 Garfield 08:15 Maškrtníček 08:40 Mrázik 10:15 3 2 1 štart! 10:30 Slávnosti 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Agatha Christie : Poirot 14:45 Uzlíky nádeje 15:50 Oko za oko 17:25 Zmenáreň 17:55 Extra 18:30 Tajomstvo mojej kuchyne 19:10 Počasie 19:15 Večerníček 19:30 Správy STV 19:50 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Kráľovná rieky 22:10 Miliónové kočky

06:45 Halali 07:15 Národnostné správy 07:20 Televíkend 07:50 Test magazín 08:00 Živá panoráma 08:35 Pestúni zvierat 1 09:05 Kapura 09:50 Farmárska revue 10:05 Noc v archíve 11:05 Zlatý rez - Kapitoly z kultúrnych dejín Slovenska 11:30 Slovenské národné divadlo 2/3 12:20 Gen.sk 12:35 Ľudská láska 13:30 Orientácie 14:00 Slovo 14:05 Família 14:40 Folklórny festival Detva 15:35 Anjeli strážni Ondreja Šotha 16:05 Tak sa na mňa prilepila 17:25 Poklady.sk 17:45 Keby skriňa bola oknom 18:15 Čo sa stalo medvedíkovi 18:30 Večerníček 9/13

18:40 3 2 1 štart! 18:55 Expedícia Líbya - 3.časť 19:20 Invencie 19:30 Správy STV 19:50 Keno 10 20:00 Zdravie v Európe 20:50 Umenie 2011 21:15 Kinorama 21:45 Svokrovia 23:30 Slovenské národné divadlo 3/3 00:15 Invencie 00:20 Slovo 00:25 Udalosti ČT 00:55 Správy STV 01:29 Záver vysielania

15:45 Hádzaná - liga majstrov 17:25 Teraz to príde 17:55 Magazín Ligy majstrov 18:40 Kúzla bielej loptičky 18:55 O.K. Hokej Retro 19:25 Magazín NHL 19:40 GRID 20:05 Šport roka 1968 21:05 MS 2010 v aerobiku 21:40 Góly - body - sekundy

21:55 Odpískané 22:59 Záver vysielania

05:40 Záhady Sylvestera a Tweetyho V. 4-6/10 06:15 Dobrodružstvá Jackieho Chana II. 26-27/39 06:55 Scooby Doo II. 1/16 07:20 Flintstonovci v akcii 13/54 07:45 Alf I. 1-2/25 08:45 Chlpatí kamoši 10:10 Dva a pol chlapa II. 1-2/24 11:05 Orange County 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:25 Lampáreň 14:00 Zákon príťažlivosti 15:50 Rýchle Televízne noviny 15:55 Tanec je môj život 18:10 Rýchle Televízne noviny 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Česko Slovenská SuperStar 21:30 Bitkári 23:30 Špina 01:15 Bitkári

03:00 Zákon príťažlivosti 04:45 TELEVÍZNE NOVINY

06:15 Bordelári 06:40 KRIMI NOVINY 07:05 NOVINY TV JOJ 07:25 KRIMI NOVINY 07:50 NOVINY TV JOJ 08:00 Návrat z doby ľadovej 10:00 Glee 5,6 11:55 Stratené duše V. 20 12:50 Hovorme o sexe 3 13:00 Knight Rider 12 14:00 Medové týždne 16:00 Dobrodružstvo s gorilou 18:00 PRVÉ NOVINY 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Šéfka 22:00 Klub hrôzy 00:15 Ostreľovači 02:00 Knight Rider 12 02:40 Medové týždne 04:10 Stratený svet

06:00 Zpravodajství TV Prima 06:45 Pokémon: Diamant a perla XI 4 07:10 Mickeyho klubík II 16 07:40 M*A*S*H 229 08:10 Hitlerovi falzifikátoři 09:20 Svět 2011 09:55 M*A*S*H 230 10:25 M*A*S*H 231 11:00 Partie 11:45 Receptář prima nápadů 12:50 Zločiny v zahradách III 8 13:50 Ženich na útěku 16:00 Vraždy v Midsomeru IV 18:00 S Italem v kuchyni 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 ŠÉFKA 21:50 Dokonalá vražda 00:00 Portrét dámy 02:30 Volejte Věštce 04:10 Kryštof Kolumbus 1/3

PONDELOK 7.3.2011

06:35 Svet v obrazoch 07:05 Repete 08:00 Vtipnejší vyhráva 08:40 Niečo za niečo 09:30 Uragán 10:15 Profesionáli IV 41/13 11:05 Sladká Valentína 11/178 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín STV 13:35 Sila lásky II. 341 14:30 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:05 Sila lásky IV. 124/256 18:55 Počasie 19:00 Večerníček 1 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Mamy vedia najlepšie... 22:05 Správy a komentáre

22:17 Počasie 22:20 Góly - body - sekundy 22:30 Reportéri 22:55 Zúfalí romantici 23:50 Extra 00:20 Profesionáli IV 41/13 01:15 Mamy vedia najlepšie... 03:05 O 5 minút 12 04:10 Správy STV o 16:00

07:45 Profesionál 08:00 Živá panoráma 08:30 Extr@ English 24/30 08:53 Práva cestujúcich máte poruke - Ľudia s obmedzenou mobilitou 1 08:55 Zlatá brána 09:50 Fokus - rodina 10:35 Cesty nádeje 11:10 Zdravie v Európe 11:55 Polícia 12:05 Živá panoráma 12:30 Orientácie 13:00 Umenie 2011 13:30 Kinorama 14:00 Autosalón 14:20 Odpískané

15:20 Magazín Ligy majstrov 15:50 Mediálni špióni 16:20 Rómsky magazín 16:55 Expedícia Líbya - 3.časť 17:30 Regionálny denník 18:00 VAT 18:30 Večerníček 10/13 18:40 Fokus - práca 19:30 Správy STV 19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 10 20:05 Fenomén 20:40 Zákulisie slovenčiny 20:55 Nie si sám 21:25 Nie si sama 21:55 Once 23:20 Anjeli strážni Ondreja Šotha 23:45 Udalosti ČT 00:15 Správy - Hírek 00:25 Správy STV

08:40 Bez servítky 09:50 Tanec je môj život 12:00 Komisár Rex VI. 12/15 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 FBI: Prípady Sue Thomasovej II. 19/22

14:05 Flashpoint: Smrtiaci výstrel III. 10/13 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Priatelia VI. 25/25 15:30 Priatelia VII. 1/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House II. 19/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Česko Slovenská SuperStar Hviezdna rota 21:30 Tisíc a jedna noc 63/180 22:20 Nočné Televízne noviny 22:45 Partička 23:25 Max Havoc: Ohnivý kruh 01:00 Vražda v čínskej štvrti 02:40 Pátracie oddelenie 7/16 03:35 Dr. House II. 19/24 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

06:35 KRIMI NOVINY 07:00 NOVINY TV JOJ 07:25 KRIMI NOVINY 07:45 Súdna sieň 08:45 Panelák VII. 15 09:45 Bezuchí zajkovia 12:00 NOVINY O 12:00 13:15 Dobrodružstvo s gorilou 15:15 Tajný sen 16:00 Chutíš mi - Deň prvý 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VII. 16 21:15 Profesionáli VI. 1 22:00 Áno, šéfe! 23:00 Mafstory 00:00 Hory majú oči 02:15 Chutíš mi - Deň prvý 03:00 Panelák VII. 16

05:50 KRIMI NOVINY 06:10 NOVINY TV JOJ

06:00 Teleshopping 06:05 Zpravodajství TV Prima

06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:50 M*A*S*H 231 08:35 Will & Grace VII 1 09:15 Prostřeno! 10:05 To je vražda, napsala V 5 11:05 Diagnóza vražda II 14 12:05 Policejní divize IV 7 13:05 M*A*S*H 232 13:40 Kutil Tim I 21 14:15 Přátelé VI 10 14:45 Médium VI 14 15:45 Columbo 17:40 Regionální zpravodajství 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů 34 21:20 Farmář hledá ženu 22:20 Anatomie lži I 5 23:20 Sběratelé kostí I 11 00:25 Kriminálka Kolín II 5 01:20 Volejte Věštce 03:05 Na čem záleží 160 03:25 Svět 2011


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

INZERCIA / INFOSERVIS / REKLAMA

Inzeráty

byty

služby

n Dám do prenájmu 3-izbový byt s vlastným kúrením. ) 0911 415 541, ĽN 49/2011 n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, 0907 374 338. LIŠTY A  SIETE PROTI HMYZU n Predám 2-izbový byt v  OV, bal– predajňa na Nám. sv. Mikuláša kón, 2. posch., 61,56 m2, nové plasto9 (nad rýchločistiarňou), Šmida – vé okná, byt. jadro, výborná poloha. TREND. ) 0905 364 246, 4369 678. Okružná ul. 4. Cena dohodou. ) 0902 ĽN 62/2011 ĽN 647/2010 813 616. n Osobná a nákladná doprava, au- n Prenájom bytu v SĽ, rozloha 51 m2. ĽN 73/2011 topožičovňa, Fiat Ducato 9-miest., ) 0904 973 838. 1,5 t, Škoda Octavia. ) 0905 502 421, n RE/MAX Rozvoj: Súrne hľadáme 432 1908. ĽN 931/2010 1 alebo 1 a pol izbový byt na prízemí, n POTREBUJETE POŽIČAŤ? VO- max. 1. poschodie. Platba v hotovosti. LAJTE 0911 184 431. ĽN 932/2010 Kontakt: ) 0907 221 541. ĽN 81/2011 n NONSTOP ALFA TAXI DEJAN. n Predám 3+1 byt v Plavnici aj s gará) 0905 745 186. ĽN 701/2010 žou. Cena dohodou. ) 0911 635 141, ĽN 83/2011 n TV KAMERAMAN PONÚKA: 0910 520 027. FOTENIE A NAKRÚCANIE SVA- n Dám do prenájmu 3-izbový byt DIEB A STUŽKOVÝCH SLÁVNOS- na Letnej ul. Cena 290 €. ) 0944 ĽN 87/2011 TÍ. ) 0908 547 210. ĽN 15/2011 428 056. n VIDMAX STUDIO: svadby, 1. sv. n Predám garsónku na Okružnej ul. ĽN 111/2011 prijímania, stužkové, 0905 349 989, ) 0907 402 471. www.vidmax.sk. ĽN 113/2011 n Dám do prenájmu 2-izbový byt, rozn PLASTOVÉ OKNÁ S BONUSOM loha55m2.)0915874 634. ĽN117/2011 A ZĽAVOU AŽ 60 % do 15.3.2011. n Ponúkam na predaj byt 2 + KK s balMožnosť uskladnenia u nás (zdar- kónom v tehlovej bytovke v SĽ, 1. poma), montáž počas roka. SLORA -15 schodie. Byt je kompletne, nadštanROKOV KVALITNÝCH SLUŽIEB. dardne a kvalitne zrekonštruovaný. Tel. 43 68 172, 0911 625 547, 0918 476 ) +420775909612. ĽN 119/2011 271, slora@slora.sk, www.slora.sk. Výpredaj plastových okien (model 2010/5k) – cena 50 €/ks okno. ĽN 23/2011 n Predám chatu s pozemkom nad san Spracujem daňové priznanie 2010 lašom, 450 m2, všetko je vysporiadaa jednoduché účtovníctvo. ) 0905 né. Cena dohodou. ) 0904 114 558. 697 965. ĽN 55/2011 ĽN 48/2011 n Elektromontážne práce, kamero- n Predám stavebný pozemok, 672 m2 vé systémy, elektronické zabezpeče- v Bardejovských Kúpeľoch. Cena 60 nie. ) 0908 313 923. ĽN 64/2011 €/m2. ) 0905 807 835. ĽN 70/2011 n Daňové priznania už od 20 eur. n Predám stavebný pozemok v BarSpracujem JÚ, PÚ a daňové prizna- dejove - Dlhá lúka, 26 árov, všetky IS. nie. Dostupná kancelária a spoľah- Cena 35 €/m2, 2 km Bardejovské Kúlivosť. ) 0911 924 174. ĽN 65/2011 pele. ) 0905 807 835. ĽN 71/2011 n Vykonávam obklady, dlažby, sad- n Predám stavebný pozemok na sídl. rokartón, zatepľovanie obytných Západ. 3770 m2. Cena dohodou. 0917 domov. Rozumná cena. ) 0907 235 120. ĽN 122/2011 356 518. ĽN 96/2011 n Preprava 9-miestnym autom na rôzne spoločenské, kultúr. a  súkromné akcie. ) 0915 990 534. n AUTOMOBILE BERILA! Bezpeč ĽN 103/2011 ná kúpa a  sprostredkovanie náku-

nehnuteľnosti

auto - moto

8 - ročné gymnázium Rodičia, uvažujete nad možnosťou štúdia vášho dieťaťa na osemročnom gymnáziu? Aj v tomto školskom roku Gymnázium Terézie Vansovej ponúka túto šancu žiakom piatych ročníkov. Najväčšou výhodou tohto štúdia je rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, kvalitná výučba prírodovedných predmetov a kontinuálny prechod medzi základnou a strednou školou. Kritéria na

úspešné vykonanie prijímacích skúšok, ako aj ostatné podmienky prijatia sú zverejnené na webovej stránke školy www.gymsl.sk. Radi vás privítame aj na Dni otvorených dverí 16. marca 2011, kde sa môžete aktívne zapojiť do vyučovacieho procesu, osobne sa porozprávať s pedagógmi i študentmi a uistiť sa vo vašom správnom rozhodnutí. ĽN 105/2011

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“ „Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“ Základná škola s materskou školou Čirč realizuje dopytovo orientovaný projekt, spolufinancovaný Európskou úniou, pod názvom „Premena programového, metodologického a materiálneho zázemia školy v Čirči, cesta k modernej vidieckej základnej škole.“ Aktivita č. 1.2 Názov aktivity: 1.2 Tvorba a implementácia vzdelávacieho programu a inovácia didaktickej základne pre 3. ročník. Cieľ aktivity: Vypracovanie vzdelávacieho programu príslušného ročníka školy ako integrálnej súčasti školského vzdelávacieho programu a jeho implementácia do praxe školy v kontexte s modernizáciou didaktických prostriedkov a metodických postupov. ĽN 115/2011 Vážení spoluobčania, asi každý z Vás už pocítil ťarchu choroby, či už svojej vlastnej alebo svojich blízkych. Práve v takýchto chvíľach si uvedomujeme, že zdravie nie je samozrejmosťou. Často hľadáme pomoc, v rodine, u lekára. Zrazu nie je nič dôležitejšie, ako byť opäť zdravý. Náš tím lekárov a zdravotných sestier Vám každodenne pomáha pri napĺňaní tejto Vašej túžby. Na realizáciu tohto poslania však potrebujeme neustále modernizovať naše vybavenie. Preto si Vás aj takouto formou dovoľujeme osloviť a uchádzať sa o 2% z Vašich daní. Niekedy stačí naozaj málo na záchranu ľudského života. Pomôžte aj Vy. ĽN 43/2011

2%

Venujte nám 2 % z dane Milí priaznivci vzdelávania a mimoškolských aktivít, venujte nám 2 % z dane z príjmu! Ich poukázaním na účet Rodičovského združenia pri Gymnáziu Terézie Vansovej v Starej Ľubovni o nič neprichádzate, práve naopak, získa tým naša mládež! Získané prostriedky budú použité na modernejšie vzdelávanie, na podporu mimoškolských aktivít a reprezentáciu školy i celého okresu. Číslo účtu: 0530662423/0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.) Tlačivá sú k dispozícii na stránke školy www. gymsl.sk Ďakujeme! ĽN 82/2011

strana

1. marec 2011 ĽN č. 8 pu osobných a úžitkových vozidiel. E-mail: tomasberila@hotmail.de. ) 0948 001 955 (SK), ) 00491 601 576 299 (D). ĽN 623/2010 n Predám Multicar 25 (pojazdná). ) 0918 023 328. ĽN 58/2011 n Predám 2-kolesový malotraktor továr. výroby + príslušenstvo (pluh, kultivátor, vozík, obruče). Cena dohodou. ) 0905 669 720. ĽN 92/2011 n Predám Ford Fiesta, r.v. 2008, klíma, ABS, palubný počítač, el. okná, zabudované rádio, 25 000 km, ako nové. Cena dohodou. ) 0904 951 350. ĽN 102/2011

kúpim

1,6 €/kg, - mladé nosničky rôznych farieb od 7 do 18 týž., cena 3,5 € - 6 € / ks (podľa veku), - morky cena od 10 € do 15 €/ ks (podľa veku). DOVOZ ZDARMA! Kontakty: 057/449 0424, 0915 788 775, 0908 366 105, email: hudak.hydina@centrum.sk ĽN 116/2011 n HYDINA KUBUS - VEĽKÝ SLAVKOV prijíma objednávky na moriakov, ktorí sa budú predávať v apríli a máji v Podolínci a v Starej Ľubovni. Objednávky prijímame Po – Pi na tel. 052/77 67 360, 052/77 67 359. ĽN 114/2011

práca

n Ponúkam prácu na pozíciu: pracovník na vymáhanie pohľadávok a sprostredkovanie úverov. ) 0907 947 468. ĽN 933/2010 n Prijmeme do pracovného pomeru autoelektrikára. n Fošne, 7-ročné, 35, 55, 85 mm, dub. Kvalifikačné predpoklady: - SŠ elek3 Cena 600 €/m . ) 0905 807 835. trotechnická v danom odbore, alebo ĽN 72/2011 vyučený autoelektrikár, - vodičský n Šaty na 1. sv. prijímanie, veľ. 134. preukaz skupiny D, - prax v odboCena dohodou. ) 0911 298 329. re min. 1 rok, - možný je aj zmluvný ĽN 106/2011 vzťah so živnostníkom. Bližšie info n Tatranský profil - perodrážku, brú- na tel. č . 0903 619 894. sený, I. tr. 3,90 €, II. tr. 2,80 €, dlážkovi- ĽN 14/2011 ca a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. n Agentúra TIMEA -  práca  v An) 0905 508 163, 0911 168 982. glicku a ČR pre ženy, mužov a páry. ĽN 108/2011 ) 0904 891 941. ĽN 16/2011 n Šaty na 1. sv. prijímanie s doplnka- n Ponúkame prácu vodičom v aumi. Cena 35 €. ) 0918 274 170, 0918 tobusovej doprave. Kvalifikačné 490 978. ĽN 109/2011 predpoklady: - vodičský preukaz n Posilňovacie zariadenie. Treba vi- pre skupinu D, - kvalifikačná kardieť. Cena dohodou. ) 0911 591 522. ta vodiča, - karta vodiča pre digi ĽN 121/2011 tálny tachograf, - doklady o zdravotnej spôsobilosti. Bližšie informácie na tel. č. 0903 619 894. ĽN 57/2011 n Darujem 20-mesačného kokeršpaniela. Bližšie info: 0918 917 454. ĽN 89/2011 n Do dobrých rúk darujem 2-roč- n Ponúkame na prenájom priestoného jazvečíka (čierny s  pálením), ry v centre mesta. Nám. sv. Mikuládobrý spoločník a strážca. ) 0903 ša č. 25. ) 432 3860, 432 3612. ĽN 104/2011 536 499. ĽN 112/2011 n PONUKA ŽIVEJ HYDINY: - n TOTÁLNY VÝPREDAJ OBUVI na 1-ročné nosnice (červ. a biele), cena Mierovej ul. 22 – pod Družbou. ĽN 120/2011 2 €/ ks,  - brojlerové kurčatá cena n Staré čierne dosky, ktoré sú nabité na stodole a hranoly. Za výhodnú cenu. ) 0944 426 027. ĽN 34/2011

predám

chovateľstvo

ponuka

7

Infoservis

pozvánka Pivnica Domu Ľubovnianskeho mešťana pozýva 4. marca (o 19.30 h a 21.00 h) na koncert JAZZ A KLASIKAPOD POVRCHOM, kde si zahrajú mladí nadšenci zo Starej Ľubovne. Pre obmedzenú kapacitu miest sa budú predávať vstupenky v Informačnom centre v Starej Ľubovni.

oznam Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 1. marca - lekáreň Dr. MAX (OD Kaufland), 2. marca - ADRIA (v Poliklinike nemocnice), 3. marca - PRI NEMOCNICI (Sládkovičova 10), 4. marca – ELIXÍR (Obchodná 3), 5. marca – VIVA (Mierová 94), 6. marca – LAU-

DANUM (Levočská 4), 7. marca – Dr. Max (OD Kaufland), 8. marca SCHNEIDER (Obrancov mieru 8). Po - Pia od 16.00 do 20.00 h, So - Ne sviatky od 8.00 do 18.00 h.

kino MONGOLSKO: V TIENI DŽINGISCHÁNA 4. - 5. marca (piatok, sobota o 19.00 h,), SR, dobrodr./dokument, 61 min., slovenské znenie, MP. „Dokument Pavla Barabáša je fascinujúcim putovaním naprieč krajinou, ktorá kedysi pokrývala pol sveta”. Mongolsko, krajina obrovských stepí, vetrom ošľahaných jazdcov a koní Mongolsko, neznáma krajina sľubujúca vzrušujúce objavovanie tajomstiev ukrytých pred zrakom sveta.

Darovali krv Na HTO Ľubovnianskej nemocnice darovali v 7. týždni krv títo občania: STARÁ ĽUBOVŇA: Miroslav Kolcun, Monika Sýkorová, Peter Koršňak, Karol Chovanec, Marta Šipošová, Pavol Bibza, Jaroslav Kofira, Marek Pjatak, Vladimír Sčensný, Miroslav Furtkevič, Branislav Zágora, Andrej Vandžura, Stanislav Hirka, Štefan Folvarčík, Pavol Folvarčík, Rastislav Pavlišin, Martina Nemergutová, Ladislav Korsch, Zuzana Rusiňáková, Veronika Krafčíková, Dušan Matfiak, Martin Demčák, Michal Hovanec, Michal Hriňák, Ľubomír Eged, Marián Havran, Daniel Ščigulinský. STROPKOV: Peter Čakurda. NOVÁ ĽUBOVŇA: Dušan Žid, Ján Folvarčík, Jaroslav Jendrichovský, Michal Pristaš, Lukáš Konkoľ, Matúš Folvarčík, Monika Niemiecová, Jozef Repka, Jana Folvarčíková. VYŠNÉ RUŽBACHY: Maroš Fabis. ĽUBOTÍN: Juraj Varga. KOLAČKOV: Ve-

ronika Zamišková. VEĽKÝ LIPNÍK: Dana Jarembinská. JAKUBANY: Michal Hric, Mikuláš Guzlej, Ján Rybovič, Ján Vasiľ. PLAVEČ: František Nemergut, Marián Šalamon, Lukáš Nemergut, Peter Duch. KAMIENKA: Ján Krett, Michal Bittner. CHMEĽNICA: Miroslav Kyšeľa, Dominik Kyšeľa, Dominik Lang. RUSKÁ VOĽA: Miroslav Kravec, Helena Gmitrová, Milan Gmitro. ORLOV: Gabriela Šašalová. ČIRČ: Michal Čerkala, Ľuboš Krompaščík. HRANIČNÉ: Erika Imrichová. HAJTOVKA: Vladimír Haľko. PLAVNICA: Stanislav Chovanec, Alžbeta Gedrová, Peter Rindoš, Jana Derevjaniková, Ján Knapik, Martin Kyšeľa. JARABINA: Jaroslav Jarabinský. PUSTÉ POLE: Jozef Tibenský. PODOLÍNEC: Jana Gregová. ŠARIŠSKÉ JASTRABIE: Alena Filičková. MALÝ LIPNÍK: Jarmila Kičurová, Peter Čižík. Ďakujeme. Ľudmila Udičová, SČK

p. č. KN-C 2083/2, záhrada s výmerou 14 m2, p. č. KN-C 2083/6, záhrada s výmerou 57 m2, spolu s výmerou 791 m2 za cenu 35 €/m2 – lokalita Zámocká ul. v k. ú. Stará Ľubovňa Záujemcovia môžu svoje súťažné návrhy zasielať na adresu: Mesto Stará Ľubovňa, Mestský úrad v Starej Ľubovni, Ul. obchodná č. 1 064 01 Stará Ľubovňa v  zapečatenej obálke s  heslom: NEOTVÁRAŤ - NÁVRH NA ODKÚPENIE NEHNUTEĽNOSTI Pre zaradenie záujemcov o odkúpenie ponúkaných nehnuteľností do súťaže je potrebné splniť podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností, ktoré sú uverejnené na úradných tabuliach

Mesta Stará Ľubovňa a internetovej stránke Mesta Stará Ľubovňa mesto@ staralubovna.sk. Záujemcovia si môžu tieto podmienky vyžiadať na odd. správy majetku mesta, Mestského úradu v Starej Ľubovni. Ďalšie informácie budú poskytnuté osobne, prípadne telefonicky na č. t. 052/4315 230. Súťažné návrhy je možné v písomnej forme zasielať v termíne do 21. marca 2011 alebo podať v podateľni Mestského úradu v Starej Ľubovni. Obhliadky ponúkaných nehnuteľností je možné vykonávať za účasti zodpovedných pracovníkov mestského úradu – odd. správy majetku mesta v čase od 8.00 do 15.00 h v dňoch: pondelok – piatok.

Mesto informuje - verejná súťaž Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, Stará Ľubovňa ponúka podnikateľskej verejnosti nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa: a) meštiansky dom na Nám. sv. Mikuláša 6 v Starej Ľubovni, súpisné č. 6, postavený na pozemku p. č. KN-C 35 s pozemkom p. č. KN-C 35, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 978 m2 a pozemok p. č. KN-C 36, zastavané plochy a  nádvoria s  výmerou 114  m2 s  drobnými stavbami postavenými v  dvorovej časti, zapísané na LV 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa, spolu za cenu 398 000 €, b) LV č. 3696, vlastník Mesto Stará Ľubovňa, pozemok p. č. KN-C 4520/1, orná pôda s  výmerou 2264 m2 za cenu 10 €/m2 – lokalita Hajtovky v k.

ú. Stará Ľubovňa, c) LV č. 3696, vlastník Mesto Stará Ľubovňa, pozemok p. č. KN-C 3981/15, trvalý trávny porast s výmerou 1989 m2 na účely výstavby kamenárstva za cenu 12 €/m2 – lokalita Kamenec pri Jakubianke v k. ú. Stará Ľubovňa, d) LV č. 3696, vlastník Mesto Stará Ľubovňa, pozemok p. č. KN-C 1572/6, ostatná plocha s  výmerou 300  m2, zameraný geometrickým plánom č. 005/2011 zo dňa 2.2.2011 za cenu 6 €/m2 – lokalita za bývalou mliekarňou na Mýtnej ul. v k. ú. Stará Ľubovňa, e) LV č. 3696, vlastník Mesto Stará Ľubovňa, pozemky p. č. KN-C 2083/5, záhrada s výmerou 720 m2,

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY Riaditeľstvo MŠ Vsetínska ul. č. 36, Stará Ľubovňa oznamuje zákonným zástupcom dieťaťa, že zápis detí do MŠ Vsetínska a alokovaných tried na Štúrovej ul. na školský rok 2011/2012 sa bude konať v termíne od 7. do 12.3. 2011 v budove MŠ Vsetínska v čase od 10.00 do 16.00 h. K žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a vyjadrenie lekára o jeho zdravotnom stave. Podmienky prijatia: na predprimárne vzdelávanie v MŠ prijímame

spravidla deti od 3 do 6 rokov, výnimočne, ak je voľná kapacita, aj deti od 2 rokov. Prednostne prijímame dieťa: ktoré dovŕšilo 5-ty rok veku, s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, žijúce v neúplnej rodine, ktorého prednostný pobyt je odporúčaný lekárom z dôvodu oneskoreného vývoju reči a pod. Žiadosť a viac informácii: osobne alebo na www.msvsetinska.sk Ing. Ivana Kirkov riaditeľka materskej školy

POZVÁNKA NA WORKSHOP V RÁMCI PROJEKTU Nový školský program + inovácia metodologickej základne a technických prostriedkov na báze IKT = moderná škola Za vodou Dátum: 31.3.2011, Čas: 13.30 h, Miesto: ZŠ Za vodou, Stará Ľubovňa. Program: 13.30 Otvorenie, 13.45 – 15.15 Prezentácia vyučovacích hodín a výmena skúseností: - Fungovanie a ovládanie programu LAN SCHOOL, tipy a triky ACTIVINSPIRE, - Práca s vizualizérom na vyučovacej hodine, - Práca s hlasovacím zariadením, - Výukový program SIBELIUS na hudobnej výchove, - Renesančný ornament a výtvarná výchova, - Tvorba interaktívnych testov na internete, - Práca v jazykovom laboratóriu, - Ukážky tvorivých úloh z jednotlivých predmetov na 1. stupni. 15.30 Ukončenie workshopu. ĽN 110/2011


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

ŠPORT

1. marec 2011 ĽN č. 8

Bílí andelé (zatiaľ) nedoleteli

Už aj s trojicou „navrátilcov“ - Dlugošom, Renčkom i Galikom, zarezávajú v príprave na blížiacu sa jar staroľubovnianski futbalisti. Hoci sa v súvislosti s príchodmi skloňovali aj mená dvoch Trnavčanov, ani jeden z nich si modro-biely dres pravdepodobne neoblečie. „Keďže prvé rokovanie s novým vedením Mesta prebehlo trochu neskôr, Gogolák i Bránský sa medzitým dohodli s inými klubmi. Nehovorím ale, že ich príchod alebo angažovanie iných hráčov Spartaka je v bu-

dúcnosti úplne vylúčené,“ uviedol k nezrealizovaniu hosťovania prezident MFK Goral Ján Kovalčík. Bílí andelé však neboli jedinými hráčmi na lane tunajšieho klubu. T. Ogar Funkcionári totiž opäť oslovili Nowy Sacz, ktorý im na skúšku poskytol štyroch hráčov. Dvaja z nich prešli, dvaja nie. „K Dabekovi a Szczepanikovi tak pribudne 25-ročný Bartłomiej Słowik a vekom

Šport v skratke

Šport servis

šach

volejbal

ŠO ŠKM Stará Ľubovňa „B“ - Slovan Gelnica „A“ 1,5:6,5. Domáci narazili na veľmi zdatného a skúseného súpera, ktorý je vážnym kandidátom na postup do vyššej súťaže. Oslabený domáci tím tentoraz nepotvrdil stúpajúcu krivku výkonnosti a utrpel krutú prehru. Kvalita sa presadila a hostia odchádzali domov so zaslúženým plným bodovým ziskom. Bodovali: (P. Nemergut 1 a L. Tropp 0,5). (D.Š.)

Amatérska volejbalová liga: Amatéri – Bacily (3. marca o 19.00 h

stolný tenis 3. liga, Západ, skupina o 1. - 6. miesto: TJ Severka Kežmarok A - STK Slobytermia Stará Ľubovňa B 3:15 (Horvát a P. Haky po 4,5, M. Haky 3,5, O. Haky st. 2,5). Skupina o 7. - 12. miesto: 1. PPC Fortuna Kežmarok Slobytermia C 14:4 (Rejda 1,5, Kulik a Kunák po 1, Starinský 0,5). (mv) V. liga Podtatranská OŠK Spišský Štvrtok - Chata Pieniny Lesnica 10:8. (T. Hovana 2,5 A. Hovana ml. a Strakula po 2, P. Hovana 1,5). Lesnica na stoloch kandidáta na postup nemala dobrý vstup do zápasu, keď prehrávala už 7:1. Potom nastal zvrat a zrazu bolo 7:7 a nastala dráma, keď o víťazstve domácich sa rozhodovalo až v poslednej päťsetovej dvojhre. (A.H.)

futsal Turnaj o Pohár prezidenta Junošport Stará Ľubovňa ročník 2001 Junošport „A“ - Junošport „B“ 3:0, FK Čaňa - FAMT Prešov 2:1, Junošport „A“ - FK Čaňa 1:2, FAMT Prešov - Junior Košice 4:1, Junošport „B“ FK Čaňa 0:2, Junior Košice - Junošport „A“ 3:4, Junošport „B“ - Junior Košice 0:4, FAMT Prešov - Junošport „A“ 0:2, Junošport „B“ - FAMT Prešov 0:4, FK Čaňa - Junior Košice 3:0. FK Čaňa 4 4 0 0 9:2 12 Junošport „A“ 4 3 0 1 10:5 9 FAMT Prešov 4 2 0 2 9:5 6 Junior Košice 4 1 0 3 8:10 3 Junošport „B“ 4 0 0 4 0:13 3 Najlepší strelec: Marcel Vasiľ (FAMT Prešov), najlepší hráč: Dominik Danilo (FK Čaňa), najlepší brankár: Robin Boško Junošport „A“. (P.F.)

rovnako starý ofenzívne ladený záložník Tomasz Ogar. S mužstvom však začal trénovať aj Bardejovčan Hvišč,“ doplnil výpočet posíl J. Kovalčík. Otvorená tak podľa neho v SOŠT), SŠI Draganna Team - Fresch-AVK (3. marca o 19.00 h v SŠI), Elán SL – SOŠT (2. marca o 19.00 v ZŠ na Levočskej ul.), Barvinok Kamienka - OZP-IPA Polícia SL odohrajú v 10. týždni

Po zjazdároch sa v Litmanovej dočkali aj milovníci iného druhu lyžovania. Obecný úrad totiž pre nich usporiadal prvý ročník Verejného preteku v behu na lyžiach. Aj keď počasie nebolo práve ideálne a termín trochu kolidoval s inými pretekmi (Košice, Levoča), na jediné udržiavané trate okresu sa postupne vydalo 14 pretekárov. To síce organizátorov trochu rozčarovalo, „ale vzhľadom na to, že to bol len prvý ročník, sme nemali

Zmeny vo vedení Prvé zasadnutie výkonného výboru (VV) i správnej rady (SR), ktoré sa konalo ešte v januári, prinieslo so sebou aj zmeny v exekutíve. Jozef Kaleta (VV) a Štefan Barlík (SR) n a s vo j e pozície členov rezignovali, Valenta Jaržembovského na poste

prvého viceprezidenta vystriedal Anton Karniš. „Bez Mesta sa futbal v Starej Ľubovni robiť nedá. Preto dúfam, že nové vedenie bude klub podporovať tak, ako doteraz,“ verí v pokračovanie dobrej spolupráce Ján Kovalčík (na fotografii). Ako dodal, klub má (vďaka mestu i sponzorom) rozpočet na jarnú časť ligy pokrytý a  dúfa, že tak tomu bude i  v  ďalšej sezóne. „Radi by sme totiž pokračovali, pretože futbal do nášho mesta určite patrí.“ (mv)

VKM proti Humennému

VŠK Púchov - VKM Stará Ľubovňa 0:3 (-16,-21,-28)

Potvrdené! Volejbalisti VKM nastúpia v play off proti najlepšiemu tímu pod slovenskými vysokými sieťami. Rozhodlo o tom sobotňajšie kolo, ktoveľké nádeje,“ podotkol staros- ré ukončilo základnú časť exta obce Vasiľ Vislocký. Vyslove- traligy. ne sklamaný tak bol len z účasZápas, ktorý Staroľubovti mládeže, „ktorá o preteky vôňanov mohol v prípade víťazbec neprejavila záujem.“ Ženy (5 km): Zuzana Ma- stva a súčasnej prehry Nitry polachovská -10:05 min., muži - sunúť na siedmu priečku tabuľ15 km: Ivan Saloň – 19:42.. ve- ky, začali lepšie hostia. „Proti oslabenému súperovi teráni (nar. 1960 a  starší) - 10 km: 1. Jozef Derevjanik (Jara- sme úvodné dva sety dominovali a hlavne v tom prvom sme bina) - 15:15. Najstarším účastníkom bol boli oveľa lepší vo všetkých her78-ročný Jozef Klimčák, ktorý ných činnostiach,“ priblížil dianie na púchovskej palubovke dosiahol čas 28:30 min. (mv) Ján Senko.

Pod Fakľovkou

Najdôležitejší z ich pohľadu litnejšiemu súperovi sa hráči bol set č. 3. Prehrávali v  ňom i funkcionári potešili. A to nieuž 24:19, „no potom prišiel na len kvôli kratšiemu cestovaniu. podanie Fecko a stretnutie sme „Pre divákov je totiž lepšie vidotiahli do víťazného konca.“ dieť Chemes, v  drese ktorého O tom, že VKM nastúpi na- nastupuje aj tunajší odchovanec pokon proti Humennému, sa Milan Hriňák, ako bratislavské celý tím dozvedel už pri ná- VKP,“ dodal ešte J. Senko. vrate doP l a y TABUĽKA mov. Podľa -off mužMyjava 26 17 9 60:48 43 slov trénera skej extraliSTU BA 26 14 12 49:45 40 s  tým však gy začína už SPU Nitra 26 13 13 50:54 39 aj trochu rátúto sobotu. St. Ľubovňa 26 12 14 48:49 38 tali. „Keď Hráči VKM Prešov 26 7 19 37:63 33 STU dostasa najskôr Púchov 26 1 25 26:76 27 lo možnosť predstavia hrať na PKO, bola tam asi pod- v  Humennom, účastníka stremienka, aby policajtom pustilo doeurópskej ligy potom pred Nitru, nie nás,“ vysvetlil J. Sen- vlastným publikom privítajú ko. Ako však poznamenal, kva- v stredu 9. marca. (mv)

Stará Ľubovňa - zvyšok okresu 0:2

Dievčatá z Malého Lipní- lepší v stolnom tenise. Deduko- strovstiev, ktoré sa počas febru- skej športovej hale. ka a chlapci z Podolínca sú naj- vať to možno z okresných maj- ára odohrali v staroľubovnianZa zelenými stolmi sa najskôr predstavilo nežnejšie pohlavie. Zástupkyne siedmich škôl rozohrali zápasový kolotoč, na konci ktorého ostala neporazená len štvorica z Malého Lipníka. „Najťažší zápas sme odohrali so školou na Komenského ulici. Súper mal jedno dievča, ktoré síce bolo najlepšie zo všetkých, ale kto chce pomýšľať na úspech, potrebuje do družstva aspoň dve,“ poznamenal tréner víťaziek František Sedlačko. Medzi favoritov, i  keď nie najväčších, patrili aj malolipAž na deviatich stoloch, kvôli vysokej účasti, museli svoje zápasy odohrať žiaci ZŠ. Víťazmi okresu sa stali Podo- nícki chlapci. Ich cieľom bol polínčania, ktorí vo finálovej skupine porazili M. Lipník 4:0 a minuloročného šampióna z Haligoviec 4:1. stup zo skupiny, čo podľa vý-

sledkov napokon aj splnili. „Vo finále som už ale nepredpokladal, že niečo uhráme, pretože Podolínec mal naozaj dobrých hráčov a Haligovce sú zase víťaz z minulého roka,“ dodal ešte F. Sedlačko. Obvodného kola v  stolnom tenise sa zúčastnilo celkom 110 žiakov z pätnástich škôl okresu. Text a foto (mv) Žiačky ZŠ: 1. Malý Lipník (Kristína Jedináková, Slavomíra Sedlačková, Dominika Hutníková a Klaudia Starinská), 2. ZŠ Komenského, 3. ZŠ Levočská Žiaci ZŠ: 1. Podolínec, 2. Haligovce, 3. Malý Lipník.

Dievčatá s hokejkami a plastovou loptičkou

Kombinácia nežné pohlavie + hokejky nešla u nás kedysi dokopy. Všetko ale zmenila ľahšia alternatíva ľadového hokeja - floorball. Popularita tohto športu totiž rastie tak, že ZŠ na Levočskej ul. ho dokonca zaradila do svoAmatérska volejbalová liga mix jich učebných plánov na II. stupni.

volejbal

2010/2011, VIl. kolo: OZP-IPA Polícia SL – Elán SL 1:3 (25:27, 27:25, 11:25, 21:25), SOŠT - SŠI Draganna Team 3:2 (25:13, 21:25, 21:25, 27:25, 15:06), Fresch-AVK - Amatéri 3:1 (22:25, 25:22, 25:11, 25:11), Bacily – Borgas 3:1 (25:20, 23:25, 25:19, 25:19). (M.F.) SOŠT 6 6 0 18:4 12 Kamienka 6 6 0 18:5 12 Polícia SĽ 7 4 3 16:11 11 Draganna Team 6 4 2 16:9 10 Elán SĽ 6 4 2 14:8 10 Bacily 6 2 4 8:15 8 Borgas 7 1 6 6:20 8 Fresch AVK 6 1 5 8:16 7 Amatéri 6 0 6 2:18 6

B. Słowik

ostáva už len brankárska otázka. Sandecja im síce ponúkla svojho tretieho gólmana, „no ten sa nedávno dosť ťažko zranil. Budeme teda uvažovať, čo ďalej. Čas máme do konca marca.“ Keďže Starej Ľubovni patrí po jeseni šestnásta zostupová priečka, cieľ tímu je jasný - odlepiť sa z dna. A nielen diváci, ale aj hráči s funkcionármi dúfajú, že sa tak stane čo najskôr. (mv)

Zaregistrovali sme

„Myslím si, že je to príjemné spestrenie telesnej výchovy. O túto hru pritom mali záujem i dievčatá, takže ju od začiatku hrávali spolu s chlapcami,“ uviedol zástupca spomínanej školy Jozef Bretz. To, že „levice“ majú za sebou

zápasovú prax, dokázali v obvodnom kole Orion Floorball Cup (OFC). Nad Jakubanmi zvíťazili 4:0, Podolínec dokonca deklasovali 7:1 a boli tak na najlepšej ceste k postupu do krajského finále. No najťažší zápas ich len čakal. „Dievčatá si veria, v kútiku duše však majú aj pochybnosti. Dúfame ale, že to dopadne dobre,“ poznamenal tesne pred „finále“ J. Bretz. A tak sa ja stalo. Po triumfe 7:1 nad Plavnicou sa totiž z prvého miesta tešila usporiadateľská škola. Na tom, že sa florbal v našom regióne postupne udomácňuje,

má zásluhu aj Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ). Tá už po druhýkrát usporiadala Orion Floorball Cup, ktorý prilákal veľké množstvo škôl.„Záujem detí

je obrovský a to je dôvod, prečo sme do toho opäť šli. A určite pôjdeme aj v ďalších ročníkoch,“ dal najavo svoju spokojnosť predseda okresnej rady SAŠŠ František

Solár. Jedinou chybičkou krásy je podľa neho to, že v našich telocvičniach nemáme mantinely. „Hra by tak bola plynulejšia a krajšia.“ Text a foto (mv)

Starší žiaci: 1. ZŠ Komenského, 2. ZŠ Levočská, 3. ZŠ Plaveč, 4. ZŠ Za vodou. Staršie žiačky: 1. ZŠ Levočská, 2. ZŠ s MŠ Plavnica, ZŠ s MŠ Jakubany, 4. ZŠ s MŠ Podolínec. Keďže je OFC súťaž postupová, víťazné tímy teraz čaká konfrontácia so špičkou kraja.

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktor: Mário Veverka, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, fax: 42 84 581, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Ľubovnianske noviny č. 8  

Krádež na etapy 9 771338 034005 maródku je podľa kon- trolórov oveľa problematickej- šie. „Dovolím si však upozorniť, že vystavenie do- časn...

Ľubovnianske noviny č. 8  

Krádež na etapy 9 771338 034005 maródku je podľa kon- trolórov oveľa problematickej- šie. „Dovolím si však upozorniť, že vystavenie do- časn...

Advertisement