Page 1

12. február 2013

Ročník XXXVIII.

Cena 0,30 €

Číslo 6

Ľubovnianske noviny Kde stále mizne značka?

3.

Stredné školy bojujú o svojich budúcich školákov aj otvorením brán

4.

Televízny program na celý týždeň súčasťou novín

5.-6.

Prekliatie zimného štadióna Po uplynulom víkende mnohí Staroľubovňania len neveriacky krútia hlavou nad ďalším osudom zimného štadióna. Hovoria doslova o veľkej smole Starej Ľubovne. Sotva po roku 2010 a štátnej miliónovej dotácii svitla nádej, že sa vyše 25-ročné socialistické torzo predsa len dostavia, príroda to vyriešila inak. Z nedokončenej zakonzervovanej stavby je dnes len kopa plechov. Situácia prekvapila mnohých o to viac, že poslanci už viedli polemiky, či sa Mesto pustí ešte tohto roku do pokračovania stavby. V noci z piatka na sobotu sa u nás stalo to, s čím asi nikto nerátal. Zrejme pod náporom ťažkého snehu sa preborila strecha. Našťastie sa nikomu nič nestalo, polícia ešte v sobotu prehľadala zborenú stavbu s policajnými psami. „Neviem si ani predstaviť, aké fatálne dôsledky by to malo, keby bola stavba dokonče-

ná a korčuľovalo by tam niekoľko desiatok ľudí,“ povedal bezprostredne po zistení situácie primátor Michal Biganič. O tom, čo bolo príčinou pádu stavby, do ktorej sa doposiaľ preinvestovalo viac ako 1 milión 20 tisíc eur, vrátane technológie za viac ako 400 tisíc eur, ukážu až expertízne skúmania. Vhodnosť

konštrukcie a použitých materiálov ostáva na posúdení odborníkov. „Na mieste je aj otázka, či nedošlo k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia. Budeme teda konať v súčinnosti s príslušnými orgánmi,“ dodal primátor. Polícia v tejto veci už koná, v pondelok 11. februára sa vyjadril Ján Beňa, zástupca riaditeľa OR PZ v Starej Ľubovni: „Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecného ohrozenia.“ Preukázať pochybenie zrejme nebude jednoduché, skúmať sa bude dokumentácia a potrebné budú znalecké posudky. Už uplynulú sobotu sa stretli zástupcovia Mesta, projektant, zástupcovia firmy HUPRO, s. r. o, Pienstavu a ďalší zainteresovaní. n ČO SA STALO? Halu projektovala žilinská spoločnosť HUPRO. Tá ponúka

Z profilu firmy HUPRO, s. r. o. zo Žiliny: Kým mnohí polemizujú o tom, či oblúková plechová stavba bola vhodná do našich klimatických podmienok, firma HUPRO už na svojej webovej stránke upokojuje týmto vyjadrením: „Naša technológia umožňuje výstavbu aj tam, kde ostatné typy montovaných a stanových objektov nie je možné z hľadiska klimatického zaťaženia snehom a vetrom použiť. Možné klimatické zaťaženie nášho systému je až do 600 kN/m2.“

Chrípka už zatvorila školy

Chrípkový vírus, ktorý začal v okrese šarapatiť po Troch kráľoch, zo svojej sily nič neubral. Koncom januára zatvoril brány škôl v Kamienke, Šarišskom Jastrabí i Ľubotíne, neubránila sa mu ani MŠ sv. Cyrila a Metoda. Minulý týždeň dokonca na lopatky položil aj najväčšiu staroľubovniansku „zéešku.“

9 771338 03 400 5

07

„Už od pondelka sa nám počet chýbajúcich žiakov pohyboval od 19 do 19,8 percent. A potom, zo stredy na štvrtok, zrazu skočil na takmer 25,“ uviedla na margo situácie v ZŠ na Komenského ulici Alžbeta Chamillová. Tá sa tak po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva rozhodla vy-

hlásiť chrípkové prázdniny. „Do 12. februára sme teda prerušili vyučovanie. Potom uvidíme, či sa situácia zlepší alebo nie.“ n PRÁZDNINY POMôŽU Prerušenie vyučovacieho procesu, ktoré podľa usmernenia Ministerstva školstva SR prichádza do úvahy pri absencii aspoň 20tich percent detí/žiakov, má, mimochodom, svoj význam. Skúsenosti z minulosti hovoria, že tým šírenie akútnych respiračných a chrípke podobných ochorení poklesne. Podľa epidemiológov však ťažko povedať, aký smer naberie ich krivka v  nasledujúcich dňoch. „Skutočný vývoj totiž závisí od viacerých okolností: von-

kajšej teploty, odolnosti populácie, možnosti šírenia v kolektíve a podobne. Blížiace sa jarné prázdniny síce ovplyvnia šírenie ochorení tým, že dôjde k výraznému poklesu, ale neznamená to STOP chrípke,“ podotkla Štefánia Kolcunová. Ako na vysvetlenie dodala, okrem škôl existujú aj iné kolektívne zariadenia - domovy dôchodcov, nemocnice... „A navyše, ak má vírus vhodné podmienky, dochádza k šíreniu infekcie aj mimo nich.“ Mimochodom, nielen školy doplatili vo februári na influenzu. Od minulého utorka je totiž prísny zákaz návštev aj na lôžkových oddeleniach Ľubovnianskej nemocnice, až do odvolania. (mv)

podľa informácií na svojej stránke unikátnu technológiu výroby samonosných oceľových oblúkových konštrukcií od roku 1985 a stojí za viac ako 2500 celosvetovými projektmi. Od soboty však zaryto mlčí, na telefonáty a emaily médií nereaguje. Čo sa teda stalo s konštrukciou za približne

200 tisíc eur, sa zatiaľ nedozvieme. „Pre Mesto je to ale ešte stále stavba, ktorú sme neprevzali a je na generálnom dodávateľovi firma Pienstav, ako sa s tým vysporiada,“ uviedol M. Biganič. Aj keď nebol štadión v prevádzke, podľa informácií od náčelníka tunajšej Mestskej polície

sa denne vykonávali pravidelné kontroly. Nateraz je miesto označené len policajnou páskou. „Naďalej budeme tento priestor kontrolovať a kým sa situácia neobjasní, bude to tu uzavreté,“ ozrejmil Ján Pivovarník. Text a foto (eh)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

12. február 2013 ĽN č. 6

Mestské novinky

n Mamičky ocenili pôrodnicu

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

Poslanci počkajú na závery

Staroľubovnianska pôrodnica je známa tým, že až 25 percent mamičiek prichádza priviesť svoje dieťa do Starej Ľubovne z iných okresov. A najnovšie uspela aj v prieskume, ktorý koordinoval Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku. V hodnotení Sprievodca pôrodnicami 2012 sa ocitla Ľubovnianska nemocnica, n.o. na prvej priečke v kategórii – hodnotenie mamičiek. Prieskumu boli pritom podrobené služby pôrodníc, kvalita zdravotníckej starostlivosti a spokojnosť mamičiek. Najnovšie celorepublikové testovanie prinieslo celkové prvenstvo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, rovnako sa jej ušlo zlato v expertnom hodnotení a v kategórii služby uspelo bratislavské sanatórium Koch. Do hodnotenia sa v roku 2012 zapojilo 3165 mamičiek, zdravotnú starostlivosť hodnotilo 14 zdravotníckych expertov.

Kolaps strechy na „zimáku“ prekvapil i šokoval. A to aj poslancov mestského zastupiteľstva. Pred týždňom ešte riešili, koľko treba investovať do dostavby, dnes hovoria o vyvodení zodpovednosti.

n 999 sporiteľov odišlo z 2. piliera

Internet je zaplavený názormi, hľadá sa hlavne príčina

Z druhého penzijného piliera odišla takmer tisícka poistencov Staroľubovnianskeho okresu. Možnosť vystúpiť z 2. piliera mali poistenci do 31. januára tohto roku, druhý penzijný pilier bol otvorený päť mesiacov. V  okrese Stará Ľubovňa sa tak rozhodlo vrátiť sa do Sociálnej poisťovne presne 999 sporiteľov. Podľa riaditeľky pobočky v Starej Ľubovni Danky Matiovej poistenci vystupovali priebežne, nebola to záležitosť posledného možného dňa. V rámci republiky sa rozhodlo vystúpiť z 2. piliera celkom 63 061 poistencov. Koľkí ale opačne vstúpili do II. piliera, sa momentálne spracúva. Vystupujúci totiž nemali povinnosť oznámiť to Sociálnej poisťovni. Uzatvorili zmluvu s konkrétnou DSS-kou, ktorá odovzdá túto informáciu najprv Ústrediu Sociálnej poisťovni v Bratislave a potom pobočkám.

n Eduard Batmendijn opäť bodoval Eduard Badmendijn - študent Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša opäť potvrdil svoju vedomostnú dominanciu. Tentoraz v rámci krajského kola 62. ročníka Matematickej olympiády, ktorá sa konala v polovici januára. Najvyššiu kategóriu tejto súťaže zvládol najlepšie zo všetkých a postúpil do ďalšieho kola. Prvé miesto si udržal naozaj s prehľadom, vďaka plnému počtu bodov. Náročnosť jednotlivých zadaní potvrdzuje fakt, že okrem Staroľubovňana sa úspešným riešiteľom stal už len jeden účastník, ktorý za ním zaostal o osem bodov.

dí za iným účelom, keďže v nej býva ruch a hokej sa tam nehrá,“ nechal sa najskôr počuť Pavel Jeleň. Ako na margo pádu poznamenal, je ešte skoro hovoriť, kto je za to zodpovedný – či ľudský faktor alebo prírodný živel. „Ale v každom prípade budem žia„Vďaka bohu, že sme mali dať, aby pád strechy prešetrili šťastie v nešťastí a v hale nebola súdni znalci a dali nám odpoveď, mládež, ktorá tam i v zime cho- kto v tomto prípade pochybil. A

treba tiež urobiť všetky správne kroky k tomu, aby sa táto stavba nanovo postavila.“ Sobotňajšia udalosť prekvapila aj Pavla Guregu. Ako poznamenal, projektanti, statici i stavbári predsa u nás musia počítať s množstvom snehu a ľadu. „Predpokladám ale, že stavba bola poistená, takže by to nemal byť veľký problém. Kým sa to však ne-

vyšetrí a nepadne nejaký záver, ťažko povedať, či tohto roku budeme v dostavbe pokračovať.“ V  podobnom duchu sa vyjadril aj jeho kolega z poslaneckých lavíc, Ľuboš Tomko: „Pokiaľ podľa neho nebudeme vedieť výsledky vyšetrovania a nebude vyvodená zodpovednosť, je predčasné hovoriť o ďalšom financovaní.“ (mv)

DISKUSIA od soboty 9. februára diskutujú na tému zimného štadióna nielen Staroľubovňania Búrlivé diskusie však prebiehali aj na internete. Názory sa rôznili, veľká väčšina sa však pádu strechy minimálne čudovala.

— Viktor Čistič: - V Starej Ľubovni mali šťastie. Keby to ***** v okamihu, keď by tam trénovali nejaké deti, bolo by to neporovnateľne horšie.

— Mikuláš: - Aj naši pradedovia vedeli, že také typy striech v kraji, kde vládnu

tuhé zimy s výdatnou snehovou pokrývkou, nie sú vhodné ani na udiareň klobás. — Bea to Petar: - Ale hej, to sme my, Slováci - všetko za najlacnejšie a neuvedomujeme si, že koľko do toho v konečnom dôsledku musíme vraziť. — Marchius: - Preboha, veď tá konštrukcia je súca akurát tak na latrínu. — anti_rom: - Záver bude taký, že nepochybil nikto, iba ten sneh... že si dovolil napadať na strechu a ešte v 40 cm hrubej vrstve! Fakt drzosť.  — Zelený mužíček: - My sme v detstve nemali žiadne kryté štadióny a boli sme viac vonku ako sú deti teraz. Zamrzlo jazero, tak sme korčuľovali, napadol na ľad sneh, sami sme si odhrnuli. A nehrozilo, že nám padne strecha na hlavu. — Ján Činčabalka: - Chodil som na „strojarinu“ a nikdy by som si nedovolil ani pre seba naprojektovať strechu, čo by mala zaťaženie po napadnutí snehu 40 cm, hoci bývam v okolí Zvolena. — Trasesa: Každá stavba v procese výstavby znesie toho podstatne menej ako po dokončení. O ten sneh sa mal niekto postarať. Stačili vnútorné podporné skruže v čase ohrozenia snehom. Niekto to naprojektoval, niekto urobil statiku a niekto to aj dozoroval. Za tieto úkony berie jeden človek mzdu viac ako 100 robotníkov. Tu je ich zodpovednosť . Šetríme na múdrych ľuďoch a hlupáci „vytvoria“ len hlúposti. — Mathiasus: - A či vôbec za to niekoho „zavesia na hák“, alebo vyšetrovatelia to uzavrú a obvinia sneh, že neprimerane napadol. Na Slovenku je to možné. — Martina Ch.: - Našim deťom nechýba sprostý štadión, ale detské ihriská. Korčuľovať majú kde a dúfam, že toto komunistické čudo konečne zrovnajú so zemou. — Brakpolitiy: - Stavba bola pred kolaudáciou, takže náklady znáša ten, čo to staval..., ešte šťastie, že sa nikomu nič nestalo.

— pb26: - No na zodpovednosť by mali momentálne brať všetkých (architekt,

staviteľ, stavebný dozor). Podľa mňa je chyba, ak nová stavba padne pod náporom snehu. V našich končinách sa očakávajú snehové zrážky, aj snehové kalamity a preto by mali byť takéto haly tak projektované a stavané. Snáď vyšetrovanie k niečomu povedie. — pade421: - Pokiaľ bude hlavným kritériom najnižšia cena a nie kvalita, dovtedy budú padať haly, mosty a ostatné stavby. Cena musí zodpovedať kvalite. Z h*vna sa bič upliesť nedá. — ulicnik24: - Naprojektované to určite bolo, možno aj správne, ale keďže bola stavba nedokončená, tak niektoré nosné časti ešte nemuseli byť na mieste a mohlo sa to začať lokálne rúcať. A potom sa to už môže zosypať ako domino. — pepinoski: - Takže milión je fuč! A to si dovolím tvrdiť, že stačilo len trochu zdravého sedliackeho rozumu a nedopadlo by to tak katastrofálne. A druhá vec, koľkým ľuďom v núdzi by pomohol príspevok z toho rozprášeného milióna? Veľmi smutné. — Rudolf Fornadel: - Fico im už na to ďalší milión € asi nedá. — avanrt: - To nie je otázka plechu, možno čiastočne. Ako tak pozerám na tie obrázky, tak to určite nebolo dimenzované na zaťaženie snehom a vetrom, k čomu by mali byť pri projekte prepočty. Ja sa pýtam, čo robil ten, čo projekt schválil a vydal na to stavebné povolenie a pokiaľ v projekte bolo všetko v poriadku, čo potom robil stavebný dozor, ak tam nejaký bol? — serge55: - V 50-tych rokoch by minimálne 20 - 30 ľudí dostalo za to 20 až 25 rokov Jáchymova, ako za sabotáž a marenie výstavby socialistického zajtrajška (viď. 3. diel knihy Triedni nepriatelia od Rudolfa Dobiáša). — Michal: - Dobre, že to dopadlo takto, aspoň sa do toho projektu nebudú vrážať ďalšie zbytočné prostriedky a nebude to ohrozovať hlavy našich detí! Mimochodom, jeden príspevok z internetovej diskusie:„Technický a skúšobný ústav vystavil technické osvedčenie oblúkovým halám Hupro, kde v tabuľke uvádza, že všetky typy hál Hupro sú do snehovej oblasti III. Najvyššiu pevnosť dosiahol určitý typ s 1,8kN/m2. A Stará Ľubovňa je na hranici III. a IV. pásma od 1,5 - 2,25 kN/m2.“

Zachránili mnohé židovské rodiny riskujúc pritom svoje životy

Tmavý priestor za falošnou stenou pri peci pre dve osoby, ktoré tam mohli len ležať alebo sedieť – nič viac. Kýchnutie či šuchnutie znamenalo v prípade návštevy či kontroly prezradenie a istú smrť. Všetkých! To bol úkryt pre židovských manželov – Serenu a Davida Traurigovcov, ktorí ale za takéto milosrdenstvo ostali naveky vďační rodine Márie Lampartovej zo Starej Ľubovne. Podobných záchrancov prenasledovaných Židov je na malom Slovensku mimoriadne veľa. Vyše 500. O  konkrétnych hrdinstvách sa dá do konca februára dozvedieť na výstave v Galérii Provinčného domu v Starej Ľubovni. Autorka výstavy Anna Nagyová (na menšej fotografii) v  spolupráci s  Petrom Borzom a  potomkami ocenených titulom Spravodlivý medzi národmi priniesla do Starej Ľubovne výnimočnosť, aká na Slovensku a  v  širokom okolí ešte nebola. O  týchto pohnutých časoch sa totiž zachovalo minimum dokumentov a socializmus túto

tému tabuizoval. „Riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave profesor Mešťan mi poskytol preklad anglickej encyklopédie, ktoré vydalo múzeum YAD VASCHEN v  Jeruzaleme a mohla som si vybrať 25 príbehov, ktoré majú korene na východnom Slovensku,“ priblížila autorka, ako sa dostali jedinečné informácie na 16 vystavovaných panelov. „Zlo rezonuje denno-denne, tak je potrebné mladým poskytnúť vzory morálky,“ podotkla k potrebe pripomenúť udalosti spred 70 rokov A. Nagyová.

n Dôkazy o hrdinstve Výstava s názvom (Ne)zabudnutí prináša chronologický prehľad udalostí spojených s  prenasledovaním Židov, ale aj informácie o  udeľovaní titulu za záchranu Spravodlivý medzi národmi. Vyzdvihuje tiež skutky biskupa Gojdiča, ktorý otvorene protestoval proti deportáciám a zachránil životy desiatkam Židov. Mimoriadne emotívne sú však príbehy obyčajných ľudí, ktorí sami žili vo veľkej biede a napriek tomu pomáhali. „Naj-

Za záchranu životov udelila organizácia YAD VASHEM (organizácia vyhľadávajúca hrdinov holokaustu) v roku 1998 v Jeruzaleme Márii Lampartovej, jej synovi Jánovi a jej matke Salomei Zvolinskej medailu Spravodliví medzi národmi. Navyše ich mená sú navždy napísané na stene cti v záhrade spravodlivých v YAD VASHEM v Jeruzaleme.

Príbeh so šťastným koncom

Zachránení David a Serena sa mohli tešiť zo svojho potomstva.

prv ukrývala svojich priateľov - manželov Traurigovcov, Salomea Zvolinská a neskôr, keď dostala avízo, že by sa to mohli dozvedieť Nemci, tak ich presťahovala k dcére Márii Lampartovej, ktorá bývala na Ulici za vodou sama so 6-timi deťmi, lebo manžel bol v Amerike,“ vrátila sa k staroľubovnianskemu príbehu kurátorka výstavy Monika Pavelčíková. Len ťažko si možno predstaviť denno-denný strach z prezradenia, zvlášť, keď v  tom istom dome istý čas museli ubytovať aj nemeckého dôstojníka a  nevyhli sa opakovaným domovým prehliadkam. Židovskí manželia sa ukrývali najprv v stodole a keď prišla zima, tak jeden zo synov - Janko, urobil skrýšu v dome – za kachľovou pecou. Vymurovanú proNa vernisáži výstavy sa stretli aj potomkovia odvážnej M. Lampartovej. vizórnu stenu zamaskovali tak,

že si nikto počas takmer dvoch rokov nič nevšimol. n Nezabudli! S potomkami rodiny Lampartovej sa napokon v 90. rokoch skontaktovali zachránení Židia až z ďalekej Austrálie a poskytli svedectvo o  svojich záchrancoch. Na slávnostnom otvorení výstavy nechýbali ani ďalší potomkovia M. Lampartovej. Spomínali si na ňu ako na odvážnu a veľmi dobrú ženu. „Je dôležité, aby sme si to pripomínali a posúdili, čoho boli schopní ľudia niekedy, akých veľkých činov. Môžeme si to porovnať so sebou. Či by sme to boli schopní urobiť aj my?“ pripomenula to podstatné vnučka záchrankyne Jolana Križalkovičová. Text (hm), foto (V.Z.)

Ešte v roku 1930 žilo v okrese 752 Židov, z toho 351 v Starej Ľubovni. Osudným pre nich bol 28. máj 1942, kedy bolo v okrese odvlečených 454 osôb. Tí, ktorí mali vďaka pomoci priateľov to šťastie, že sa im podarilo prežiť v úkrytoch a prečkať do konca vojny, boli vďační svojim záchrancom a prirovnávali ich k anjelom z neba. „So slzami v očiach sme všetci v dome privítali koniec vojny. Na chvíľu, keď Dávid a  Serena vyšli za bieleho dňa z úkrytu a bozkávali našu matku, nikdy nezabudneme,“ spomínala si ešte v roku 2007 jedna z dcér Márie Lampartovej – Terézia Bocáková. Tá v spomienkach nezabudla Monike Pavelčíkovej, ktorá zozbierala osobné čriepky spomienok o Židoch, pripomenúť, že ukrývaný David mal ešte brata, ktorého volali Joši. Ten sa schovával pred Nemcami v Jakubianskych lesoch. V jednu studenú novembrovú noc v roku

1944 prišiel do domu Lampartových. Jeho príchod bol ale prezradený gestapu, ktoré sídlilo na hrade. Počas ďalšej noci vtrhli do domu ôsmi Nemci, ktorí Jošiho našli spať v izbe, v posteli s jedným so synom M. Lampartovej. Ihneď ho zobrali. Všetci museli pritom zomierať hrôzou, pretože práve v tom čase boli dvierka do úkrytu k Serene a Davidovi otvorené kvôli prívodu vzduchu. Nočná návšteva sa nezaobišla bez vyhrážok, že ráno si prídu po všetkých. Každý pritom vedel, že za ukrývanie Židov bol jediný trest – SMRŤ! Našťastie, sa tak nestalo a neskôr sa dozvedeli, že aj Joši sa zachránil útekom. Po vojne si Traurigovci zmenili meno na Veselý/á a odišli do Austrálie. Mali dvoch synov, vnúčatá, pravnúčatá.... Do Sydney za nimi prišiel aj Joši. Nebyť Márie Lampartovej (na dobovej fotografii s deťmi), život by im napísal zrejme úplne iný príbeh.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

12. február 2013 ĽN č. 6

Kde je Podsadek? Nevieme!

Pýtame sa za vás

Aké psi sú oslobodené od dane?

Domáci sa nad tým nepoProsím, opýtajte sa kompetentných v meste Stará Ľubovňa na zastavujú, no ak by niekto cuplatenie dane za psa pre ľudí s preukazom ZŤP. Od platenia dane dzí hľadal miestnu časť Podsaza psa sú celkom oslobodení ľudia s preukazom ZŤP v Tatrách, v dek podľa zvislého dopravnéPoprade, vo Svite, atď. Prečo tomu tak nie je aj v Starej Ľubovni? ho značenia, isto by sa nahľadal. A bezúspešne. Keďže v tejto loOdpovedá Alena Arendáčová, vedúca referátu daní a poplatkov MSÚ kalite dochádza k častým kráv Starej Ľubovni: dežiam dopravných značiek, aj - Problematika miestnych daní, a teda aj dane za psa, je upravená tabuľku s týmto slovným oznav zákone č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatčením prímestskej časti by ste ku za komunálne odpady. V tomto zákone sú určené základné pratu hľadali, už pár dní po jej osavidlá, ktorých podrobnejšia úprava sa ponechala na obciach a je obdení, márne. sahom všeobecne záväzných nariadení (VZN) vydaných samosprávou. Takže aj oslobodenie alebo zníženie dane za psa si upravuje vo „Chýbajúca dopravná značsvojom VZN každá obec/mesto. ka s názvom Podsadek pri vstuNa základe novely zákona platnej od 1.1.2006 je v zmysle zákona pe do tejto miestnej časti bola po 582 /2004 Z.z. oslobodený od dane: (1.) pes chovaný na vedecké účepredchádzajúcej krádeži nami ly a výskumné účely, (2) pes umiestnený v útulku zvierat a (3.) pes osadená a  neskôr opäť odcuso špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní občan s ŤZP. Ide o psa so dzená,“ objasnil nekonečný košpeciálnym výcvikom, napr. vodiaci pes, ktorý je zaradený medzi polotoč Michal Drobňák, riaditeľ môcky pre občanov s ŤZP a preukazuje sa osobitným potvrdením. Správy a  údržby ciest PSK za Mesto Stará Ľubovňa ako správca dane vo VZN č. 41, čl. 22 oslooblasť Starej Ľubovne. Ako dobodzuje od dane za psa chovaného pri rodinnom i v bytovom dome dal, obnovu zvislého dopravnéosamelé osoby staršie ako 70 rokov, ktoré sú vlastníkmi alebo držiho značenia a osadenie, či doplteľmi psa. (mv) nenie chýbajúcich dopravných značiek má organizácia zahrnuté vo Vecnom pláne činnosti v

Všimli sme si

A štadión zase nemáme...

Starej Ľubovni raz nie je zimák súdený. Trápeniu s jeho dokončením totiž zďaleka neodzvonilo a stavbu tisícročia už niektorí začínajú považovať za „trest.“ A pritom stačilo tak málo! Napríklad, keby sa november ‘89 odohral o rok - dva neskôr. Okrem športovej haly sme teraz mohli mať hneď vedľa bikrosovú trať, tenisové dvorce, kolkáreň či gymnastický kútik. A samozrejme, ľadovú plochu (i keď otvorenú) slúžiacu cez leto ako amfiteáter. Alebo keby sa namiesto „fóliovníka“ postavila klasická budova so sedlovou strechou, trebárs aj

ako prístavba k športovej hale. Alebo, alebo.... Poslanci by sa dnes nemuseli hádať, decká by sa korčuľovali a v druhej lige by účinkoval HK Stará Ľubovňa. Takto máme opäť len ruiny, ktoré sa akurát môžu stať „atrakciou“ pre turistov.  Text (mv), foto (internet)

zmysle vyhlášky č. 9/2009. Tak je pravdepodobné, že ju tam čoskoro osadí nanovo. Pracovníkov správy ciest rozmáhajúce sa krádeže a poškodzovanie značiek znepokojujú, zvlášť keď v mnohých prípadoch ide doslova o vandaliz-

mus. Náprava či osadenie nového dopravného značenia ale nie je lacný špás, cena jednej značky s nosičom sa totiž pohybuje okolo 70 eur bez osadenia. Náklady za jej výmenu si organizácia po oznámení a preverení skutočnosti na ODI PZ, môže

3

vymáhať od vinníka. Samozrejme, ak je známy. „Ak páchateľ nie je známy, chýbajúcu dopravnú značku doplníme na vlastné náklady,“ ozrejmil M. Drobňák. Kde sa ale ukradnuté dopravné značenie stratilo, nevedno. „Robím tu už dva roky a za ten čas sa nám nestalo, aby prišiel niekto s  dopravnou alebo inou značkou,“ vyvrátil predpoklad, že značky putujú do zberu, riaditeľ staroľubovnianskeho závodu Zberných surovín Michal Guláš. Ako dodal, ak by aj niekto chcel speňažiť takéto hliníkové tabule, v žiadnom prípade ich zamestnanci zberných surovín vziať nemôžu, ich povinnosťou je v takom prípade kontaktovať políciu. Kam teda mizne značka s označením Podsadek nevedno, isté je, že jej opätovné osadenie vytiahne zo spoločnej kasy nemalé peniaze. A zbytočne. (eh)

Hrozí ďalší štrajk? Sú ohrozené maturity?

Momentálne sa v školstve opäť skloňuje slovo štrajk. Napriek tomu, že zástupcovia z Odborového združenia pracovníkov školstva štrajk prerušili, iní školskí odborári chcú v ostrom proteste pokračovať. Trvajú totiž na pôvodných požiadavkách. Časť učiteľov je presvedčená, že najlepší čas na štrajk by bol práve 13. marec, keď bude prebiehať Testovanie 9, tzv. monitor a  externá časť maturitných skúšok. Zástupcovia Nových školských odborov (NŠO) ale zatiaľ zbierajú mandát v písomnej forme. Výsledok bude známy začiatkom marca po zasadnutí predsedníctva v Ružomberku. „Štrajk bude vyhlásený len vtedy, ak získame mandát aspoň 50 percent.

Málokto asi vie, že nedostavanú halu, do ktorej bol bezproblémový prístup, využívali aj skejťáci.

Cudzí vodič by na tomto mieste tabuľu s nápisom Podsadek hľadal márne.

strana

A v  tom prípade bude štrajk podľa môjho názoru aj úspešný. Štrajkovať totiž treba krátko a účinne. A vďaka monitoru a maturitám je vhodný termín, ktorý to umožňuje,“ vyjadril sa predseda Nových školských odborov Ľudovít Sebelédi, podľa ktorého by malo vyjadrenie ich požiadaviek vyzerať ako všade inde vo svete. „Štrajkovať treba na ulici a nie ako to organizoval odborový zväz - v tichosti pred školami,“ dodal Ľ. Sebelédi. Postup Nových školských odborov ale považuje vedenie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV), aj v  Starej Ľubovni, za neadekvátny. Od ich iniciatívy sa dištancuje a na avizovanom štrajku plánovanom na 13. marca sa odborári nezú-

častnia. „Podľa doterajších informácií ministerstvo školstva robí do konca marca dôslednú analýzu súčasného stavu rezortu školstva s vyhliadkami do ďalších rokov. Ako budeme postupovať ďalej, sa vyjadríme na základe obsahu analýzy a stanovených cieľov,“ povedala už predsedníčka Rady ZO OZPŠaV v okrese Stará Ľubovňa Lýdia Hricíková. Ani pedagógovia v tunajších školách nie sú ďalším štrajkom nadšení. Napríklad, riaditeľ Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni iniciatívu NŠO v deň externej časti maturitnej skúšky nepovažuje za vhodnú. „Nekonaním externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, ktorá je naplánovaná na 13. marca, by všetci žiaci školy vlastne nezmatu-

rovali a vina by bola pripísaná škole,“ dodal Pavol Chmeliar. Podľa neho sa ale pracovníci školy môžu slobodne rozhodnúť, či sa do prípadného štrajku zapoja alebo nie. Aj riaditeľ Gymnázia Terézie Vansovej Rastislav Chobor si myslí, že tento termín nebude reálny a v prípade štrajku počas maturitnej skúšky by sa situácia v školstve nezlepšila. „Nie som za tento štrajk z dôvodu ohrozenia konania externej časti maturitnej skúšky a následného problému pre žiakov dostať sa na vysoké školy,“ vyjadril sa R. Chobor. Pripomenúť treba, že učitelia vstúpili do časovo neobmedzeného štrajku už 26. novembra minulého roku. Či v ňom teda budú pokračovať, sa uvidí už čoskoro. (eh)

Dotované pracovné miesta pre mladých do 29 rokov

Novými nástrojmi pomoci sú v podstate dva národné projekty financované z Európskeho sociálneho fondu. „Určené sú mladým ľuďom do 29 rokov (vrátane), ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace. V  oboch prípadoch ide o  poskytnutie finančného príspevku zamestnávateľom, ktorí vytvoria nové pracovné miesto a  obsadia ho práve uchádzačom z  tejto cieľovej skupiny,“ vysvetlil podrobnosti vedúci oddelenia ÚPSVaR v Starej Ľubovni Vladimír Čokina. V prvom projekte nazvanom Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve dostali šancu hlavne obce, mestá, samosprávne kraje a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie. „Oprávneným žiadateľom sa tu poskytujú príspev-

ky v trvaní od 6 do 9 mesiacov s tým, že doba záväzku udržania vytvoreného pracovného miesta je dvojnásobná k  dobe poskytnutia príspevku. Mesačná finančná podpora predstavuje 95% z celkovej ceny práce zamestnanca, maximálne však 456,54 eur. Plusom je aj jednorazový príspevok na pracovný odev a pomôcky, najviac vo výške 40 eur na jedno vytvorené pracovné miesto,“ informu-

je V. Čokina. Druhý projekt Podpora vytvárania pracovných miest obsahuje dva druhy podpory a mal by motivovať hlavne podnikateľskú sféru. V prvom prípade príspevky smerujú k  zamestnávateľom, malým i  veľkým podnikom, dokonca i k neziskovým organizáciám či občianskym združeniam. „Príspevok je tu poskytovaný po dobu 12 mesiacov a doba záväzku je 18

Štruktúra UoZ do 29 rokov podľa stupňa vzdelania

5. 4.

1. Zdroj: ÚPSVaR v Starej Ľubovni

Krivka nezamestnanosti neúprosne rastie. Alarmujúce sú pritom čísla mladých ľudí bez práce. Práve tým majú pomôcť nové projekty, ktoré rozbehli úrady práce už koncom minulého roka. Motivovať majú aj zamestnávateľov, ktorí vytvorením nového pracovného miesta pre túto kategóriu nezamestnaných môžu získať nielen pracovnú silu, ale aj zaujímavé finančné príspevky.

3. 2.

1.

2.

stredné odborné

úplné základné

3.

4.

5.

učňovské

vysokoškolské

nedok. základné a bez vzdelania

mesiacov. Úrad práce na vytvorené pracovné miesto prispieva na úhradu mzdových nákladov 90-timi percentami celkovej ceny práce, opäť je tu ale strop 456,54 eur mesačne,“ doplnil V. Čokina. Osobitná podpora v rámci druhého opatrenia je adresovaná zamestnávateľom v oblasti cestnej nákladnej dopravy, a to konkrétne na vytvorenie dvoch pozícií - vodič a  závozník. Povinná doba trvania pracovného miesta je najmenej 30 mesiacov s  podporou 9 mesiacov. „Príspevok sa poskytuje mesačne vo výške 95% celkovej ceny práce, najviac však vo výške 1,2 násobku Jednou z firiem, ktorá dala minimálnej ceny práce zamestnanca, t.j. maximálne do sumy prácu tunajším mladým ľuďom 547, 85 eur,“ dodal vedúci od- a  získala aj podporu z  úradu práce je spoločnosť mkem, s.r.o. delenia úradu práce. Od 1. februára vytvorila 16 nových pracovných miest. „Naša n Zamestnávatelia spoločnosť uvažovala o  zvýmajú záujem Projekty zamerané na uľah- šení počtu výrobných zamestčenie zamestnávania mladých nancov ešte v priebehu minuľudí sa rozbehli ešte len vla- lého roka. No keď bol vyhláni v novembri, no staroľubov- sený úradom práce tento proniansky úrad práce zaevidoval jekt, tak sme sa rozhodli vyuuž niekoľko žiadostí. „Zamest- žiť ho a dať šancu mladým ľunávatelia prejavujú záujem o ďom, ktorí sú už dlhodobejšie tieto príspevky a pravidelne sa nezamestnaní alebo ešte neinformujú. Najviac zatiaľ rea- mali možnosť zamestnať sa po gujú podnikateľské subjekty. ukončení školy,“ uviedla vePodpísali sme tu 26 dohôd na dúca ekonomicko-personálnevytvorenie zhruba 60 pracov- ho úseku spoločnosti Hilda Jených miest,“ uviedol V. Čokina. leňová. Ako dodala, snahou je,

aby títo ľudia zostali v pracovnom pomere aj po uplynutí dohodnutej doby, no či sa tak stane, záleží od obojstrannej spokojnosti i zákazkách. Podobne uvažuje aj tunajšie Centrum voľného času. „Je to príležitosť hlavne pre mladých ľudí, ktorí sú väčšinou bez praxe. Budeme sa snažiť vytvoriť pracovné miesto tak, aby sme ho aj udržali,“ povedala riaditeľka CVČ Marta Hanečáková. Mladých ľudí bez práce je totiž stále dosť. Staroľubovniansky ÚPSVaR eviduje v okrese zhruba 1 600 nezamestnaných vo veku do 29 rokov, celkovo je ich na Slovensku takmer 130 tisíc. (dj)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

12. február 2013 ĽN č. 6

PUBLICISTIKA

Otvorené aj v Podolínci

Stredné odborné učilište sv. Klementa Hofbauera v Podolínci organizovalo pre širokú verejnosť Deň otvorených dverí. Na muške mali hlavne deviatakov, ktorí sa v tomto čase rozhodujú, akú strednú školu si vyberú. Aj napriek snehovej kalamite do školy zavítalo viac ako 300 návštevníkov.

Cirkevné gymnázium dokorán

Šanca pre školu ukázať deviatakom, aká v skutočnosti je Fakt, že učenie nemusí byť nezaujímavá činnosť sa snažili dokázať študenti Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša spolu so svojimi profesormi. Dialo sa tak v rámci tretieho ročníka Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal v stredu 6. februára a vtiahol do svojho priebehu množstvo potenciálnych študentov. Deviataci z  celého okolia mohli spoločne s  učiteľmi či rodičmi nahliadnuť do útrob cirkevného gymnázia a  presvedčiť sa o možnostiach, ktoré ponúka. Počas návštevy si okrem spoznania jeho členov mohli pozrieť aj jednotlivé učebne, v  ktorých im tamojší študenti zábavnou a  hra-

vou formou prezentovali svoje schopnosti azda zo všetkých predmetov. „Je to všetko pripravené naozaj zaujímavým a originálnym štýlom,“ bezprostredne reagovala Janka, jedna z účastníčok, ktorá absolvovala všetky „stanovištia.“ Dymiace, lietajúce či farbu meniace predmety nabrali vďaka fyzikálnym či chemickým zákonom a  reakciám vlastnosti, ktoré pozorovali žiaci na neobyčajných hodinách prírodovedných predmetov. Návštevníci počas Dňa otvorených dverí využívali svoju fantáziu pri tvorivom písaní alebo si overili svoje schopnosti v  matematických

súbojoch. Historické predstavenie o Alžbete Báthoryovej v rámci dejepisu, ale aj scénky a  dialógy v  anglickom či nemeckom jazyku pohltili návštevníkov, a tak im neobyčajnou formou spestrili tento deň. „Prišiel som sa presvedčiť o rodinnej a dobrej atmosfére tejto školy a  jej rozličných aktivitách. Očakávania sa mi naplnili, veľmi sa mi tu páči a  rád sa tu vrátim už aj ako študent,“ prezradil ďalší milo prekvapený deviatak Dominik. Význam tejto akcie a taktiež ponuku cirkevného gymnázia priblížil jeho riaditeľ Pavol Chmeliar: „Každý Deň otvorených dverí je šancou pre školu ukázať, aká v  sku-

točnosti je. Jedna vec je to, čo sa o nej hovorí, avšak tá druhá a  podstatná je tá, ako ju skutočne môžu vnímať študenti, ktorí k nám prídu a zažijú jej prostredie. Naša škola sa snaží o čo najvyššiu vzdelanostnú úroveň, ktorá sa prejavuje aj na viacerých dobrých výsledkoch z rôznych súťaží. Zároveň ponúka takisto istý bonus v podobe duchovného rozmeru.“ Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša tak týmto dňom svojim budúcim žiakom naozaj ukázalo, že pri vzdelávaní nejde len o  získavanie vedomostí, ale aj  o  ich prospešné využitie a uvedenie do života. Adam Takáč Foto: Jozefína Borbélyová

Na veľtrhu aj Severný Spiš Pieniny

Už po devätnástykrát sa výstavisko Incheba stalo dejiskom najväčšieho a pre Slovensko najdôležitejšieho veľtrhu cestovného ruchu - ITF Slovakiatour. Medzi viac než 700 vy-

stavovateľmi z 24 krajín sveta opäť nechýbali zástupcovia regiónu, ktorí sa, prvýkrát v histórii, prezentovali pod spoločnou značkou Severný Spiš Pieniny.

„Myslím si, že sme tam celkom zaujali. A to nielen jednotnou rovnošatou, ale aj ponukou,“ poznamenal k  bratislavskej premiére riaditeľ oblastnej organizácie cestovné-

Aj keď tri vody mali medzi ľuďmi veľký úspech, na „koštovku“ prvej slovenskej whisky to asi nemalo.

ho ruchu Aleš Solár. Ako na vysvetlenie uviedol, pre návštevníkov nepripravili len „suché“ propagačné materiály. Tí, ktorí od 24. do 27. januára zavítali k ich stánku, tak mohli ochutnať i typickú slovenskú kuchyňu - klobásy, jaternice či syry. „Keďže náš región je bohatý aj na minerálne pramene, vzali sme so sebou dve minerálne vody a  jednu pramenitú, z  hory Zvir. Nazvali sme ich Zdravé srdce, Zdravá koža a Zdravá duša. Tú reprezentovala svätená voda z Litmanovej,“ dodal A. Solár. Mimochodom, po Slovakiatour chce organizácia združujúca osem obcí a desať podnikateľských subjektov v  regióne propagovať značku na ďalších veľtrhoch. Za sebou už má účasť na Holiday Travel v Prahe (7. - 10. februára), v marci sa jej zástupcovia chystajú do Katovíc. Okrem toho sa tiež predstavia na viacerých otvorených podujatiach, ako napríklad Slovenských dňoch v Krakove. Text (mv), foto (visitspis.sk)

„Stredných škôl je veľa, konkurencia silná a deviatakov málo. Museli sme vymyslieť veľa lákadiel, aby sme pritiahli ich pozornosť a následne záujem podať si na našu školu prihlášku,“ uviedla k dôvodom akcie zástupkyňa školy. Svojou šikovnosťou sa prezentovali všetky učebné i študijné odbory. Trojročný odbor stolár zaujal výstavkou prác žiakov – drevené mini výrobky ako napríklad počítačový stolík, postele, domček, skrine či studňa, ktoré sú presnými kópiami úžitkového nábytku, ktoré vie absolvent odboru stolár vyrobiť. Zo strany verejnosti bol záujem zakúpiť si tieto výrobky ako detské hračky. Návštevníci si mohli pozrieť i prácu s magnetickým spojom a šikovní majstri vyrezávali dievčatám srdiečka na pamiatku. Montéri suchých stavieb, ktorých hlavným pracovným materiálom je sadrokartón, sa ukázali deviatakom priamo pri práci. „Prerábame totiž časť školskej budovy na nové učebne. Delia ich sadrokartónovými priečkami, murujú, znižujú stropy, betónujú, obkladajú tak, ako hotoví

majstri, samozrejme, pod dozorom skúseného pedagóga, majstra odborného výcviku,“ dodala zástupkyňa školy. Ďalší trojročný odbor – kaderník bol príťažlivý hlavne tým, že návštevníci si mohli dať urobiť na počkanie akýkoľvek trendy účes, pozrieť si prezentáciu s úspechmi žiačok, víťaziek medzinárodnej súťaže otvorených majstrovstiev Slovenska a  Čiech Rolandov hrebeň, v školskom kaderníckom salóne si mohli vyskúšať prácu kaderníka. Práca kuchárov (trojročných i štvorročných) sa stretla s  najväčším ohlasom. Ochutnávka jedál a nápojov ulahodila aj náročným návštevníkom. Chuťovky, zeleninové pasty, zapekaná zmrzlina, flambované palacinky a ovocie, miešané drinky alebo čokoládová fontána presvedčili každého, že sa do školy oplatí prísť a štúdium je rozhodne zaujímavé. Slinky sa zbiehali aj pri výstavke jedál zo zeleniny a ovocia. A mäsové, vaječné i sladké kreácie dali všetkým v rámci skúšky odolnosti poriadne zabrať. Slávnostné tabule, ktoré každý rok pripravujú žiaci tretieho ročníka, boli inšpiratívne. Posledným odborom, ktorý si môžu deviataci a hlavne deviatačky vybrať, je kozmetik. Tetovanie, gélové nechty, lakovanie nechtov, formovanie obočia a masáže tváre boli len zlomkom toho, čo zákazníci mohli vyskúšať na vlastnom tele a bol o to nesmierny záujem. Text (D.L.), foto (A.D.)

V Dome sv. Anny v znamení karnevalovej zábavy, radosti a smiechu

Uplynulý štvrtok bolo v Dome sv. Anny veselo. Uskutočnil sa tam totiž už po 14krát karneval, ktorý sa niesol v znamení zábavy, radosti a smiechu. Od tohtoročného karnevalu neodradila klientov a zamestnancov ani snehová kalamita a skoro ráno sa začalo s odhŕňaním snehu. „S ním si poradil Anton Kapitančík. Keby nebolo jeho, asi by sa deti do zariadenia ani nedostali,“ prezradila vedúca Domu sv. Anny Soňa Gaborčáková, ktorá dodala, že karneval je ich dlhoročnou tra-

díciou a vyvrcholením zábavy a dobrej nálady v ich zariadení. „Tohto roku sa k nám pridali aj mladí ľudia so zdravotným postihnutím, ktorí sú klientmi nášho projektu Švajčiarskeho finančného mechanizmu od minulého roku,“ doplnila S. Gaborčáková. Zabúdať pritom podľa nej netreba na to, že všetci handicapovaní chcú prežiť fašiangové obdobie rovnako ako ich rovesníci. Karneval sa tak začal predstavením masiek, pri ktorom sa klienti učili odprezentovať svoju osobu. Nasledovali súťaže a vyvrcholením bola diskotéka, na ktorej

mladí so zdravotným postihnutím tancovali aj balónový tanec. Nezabudlo sa ani na vyhodnotenie súťaží a najkrajších masiek. Špeciálna cena sa tak ušla aj najaktívnejšej maske karnevalu. „Myslím si, že všetky akcie, pri ktorých sa môžu klienti zviditeľniť, majú význam pre ich budúce fungovanie v spoločnosti. Získavajú sebavedomie a  sú schopnejší v  neskoršom životnom období začleniť sa do bežného života. Najhoršie je, ak ich začneme ľutovať, lebo tým im nepomôžeme,“ uviedla vedúca zariadenia. Text (eh), foto (Dom sv. Anny)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM

TELEVÍZNY PROGRAM Úder z nebies

20:20

Akčný / Thriller USA / Rumunsko, 2007, 98 min

SOBOTA 16.2.

TIPY TÝŽDŇA PIATOK 15.2.

strana

12. február 2013 ĽN č. 6

5

12.2. - 18.2. 2013 Prci, prci, prcičky 3: Svadba

22:00

Komédia / Romantický USA / Nemecko, 2003, 96 min zdroj foto: www.csfd.cz

UTOROK 12.2.2013

05:25 Góly - body - sekundy 05:40 Počasie 05:45 Dámsky klub „N“ 07:05 Správy RTVS 07:50 Góly - body - sekundy 08:00 Počasie 08:10 Galileo 08:45 Duel 09:20 5 proti 5 10:05 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania IV: Infikovaní 13/20 11:05 Sila lásky V. 46 12:00 Správy RTVS o 12.00 12:10 Dámsky klub 13:40 Postav dom, zasaď strom 14:20 Žena na úteku 76 15:05 Doktorka Quinnová IV.: Posledná šanca 16:00 Správy RTVS o 16.00 16:17 Počasie 16:20 Góly - body - sekundy 16:25 Sila lásky VI. 59 17:15 Galileo 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Nikto nie je dokonalý 21:10 Hlavne, že sa máme radi...

6/15 21:40 Dr.House VIII.: Rodičia 6/23 22:25 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VIII.: Poznamenaní 6/24 23:05 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania IV: Infikovaní 13/20 00:05 Doktorka Quinnová IV.: Posledná šanca 00:50 Nikto nie je dokonalý 01:50 O 5 minút 12 02:55 Žena na úteku 76 03:45 Sila lásky V. 46 04:30 Sila lásky VI. 59

06:55 Správy - Hírek 07:05 Regionálny denník 07:30 Správy a komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Elá hop 09:00 Táraninky: Sny 09:05 Kniha na ceste 09:30 Športové ozveny 10:00 Magazín Ligy majstrov 10:25 Národnostný magazín mix: Nemecký 10:55 Fokus práca 11:30 60 zabijakov divočiny 2/26 12:00 Živá panoráma

12:35 ArtSpektrum 12:40 Pozdrav z domova 13:20 Prvá vina odpustená 14:15 Megastavby IV.: Fenomenálny vrtuľník 15:15 Andrej Kmeť 15:40 Orientácie 16:05 Rusínsky magazín 16:30 Halali 16:55 Fokus zdravie 17:30 Regionálny denník 17:55 Počasie 18:00 Ako to funguje 18:30 Večerníček: Dvorček za domom 18:35 Japonská mozaika V 19:00 Správy RTVS „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 20:00 Zločiny proti prírode: Piráti rybolovu 20:55 VAT - Veda a technika 21:30 Správy a komentáre 21:55 Góly - body - sekundy 22:00 Počasie 22:05 Umenie 2013: Divadlo a tanec 22:30 Medzivojnová kaviareň „Humoresky“ 23:15 Depresia - Čakanie na úsvit 23:55 Správy RTVS „N“ 00:35 ArtSpektrum

06:00 Teleráno 08:40 Búrlivé víno 09:40 Extrémne premeny: Druhá šanca na život 10:35 Ukradnutý život 12:25 Komisár Rex III. 1/12 13:25 Odložený prípad II. 4/23 14:15 Monk II. 14/16 15:10 Alf I. 20-21/25 16:05 Dr. House V. 12/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:55 Búrlivé víno 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 Sekerovci 21:30 HORÚCA KRV II. - PREMIÉROVÉ ČASTI 22:45 Nočné Televízne noviny 23:10 Dr. House V. 12/24 00:05 Monk II. 14/16 00:55 Odložený prípad II. 4/23 01:40 Ukradnutý život 03:10 Komisár Rex III. 1/12 03:55 Alf I. 21/25 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

05:15 Bostonské zločiny V. 2 06:00 KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:45 Súdna sieň: Fotky na internete 08:50 Súdna sieň: Zanedbaný 09:50 Panelák: Podnikateľky 11:00 Náš nový dom III. 1/19 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 SUPERMAMA 14:00 John Tucker musí zomrieť 16:00 PÁLI VÁM TO? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Mňa nevyhodíš 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 11 000 EUR od JOJky 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Pečiem, pečieš, pečieme 21:30 Pod povrchom 49 22:45 Zločin II. 5 23:45 Kosti 16 00:45 Iba obchod 02:15 Californication - Orgie v Kalifornii II. 1,2/12 03:10 Transplantačná jednotka 1/13 03:50 Črepiny 04:35 Zločinné úmysly 12

06:05 Zpravodajství FTV Prima 06:45 Policie Hamburk II: Hořké pravdy 4 07:40 Kutil Tim I: Jak pravil Freud 08:30 M*A*S*H 117 09:15 Prostřeno! 10:10 Diagnóza vražda VIII 11:10 Schimanski: Sourozenci 13:05 Policie Hamburk II 14:05 Komisař Rex VI: Paprsky pomsty 15 15:05 Walker, Texas Ranger V: Odsouzení 6 16:05 Rosamunde Pilcher 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:45 Reportéři na vaší straně 20:00 VIP zprávy 20:15 VIP PROSTŘENO! 21:45 Ano, šéfe! 22:55 Sběratelé kostí VI 23:50 Myšlenky zločince VI: Rituál 12 00:45 Nedokonalé zločiny V: Čas běží 12 01:50 Volejte Věštce 03:35 Anatomie lži II: Krysař 19 04:20 Prima SVĚT: To nejzajímavější ze zahraničí. Už od roku 1995!

14:00 Súdna sieň: Mňa nevyhodíš 15:00 Kosti 16 16:00 PÁLI VÁM TO? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Skvelý brat 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 11 000 EUR od JOJky 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Kuriér 7 21:30 Kosti 14 22:30 Vtierka Castle III. 22 23:30 Zločin II. 6 00:30 Kosti 17 01:20 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas XII. 17 02:00 Kuriér 7 02:45 Myšlienky vraha - Správanie podozrivých 10 03:25 Transplantačná jednotka 2 04:05 Črepiny 04:35 Zločinné úmysly 13

07:35 Kutil Tim I: Správná trefa 15 08:20 M*A*S*H 118 09:10 Prostřeno! 10:05 Diagnóza vražda VIII: Trik se slepotou 2 11:05 Schimanski: Touha 13:05 Policie Hamburk II: Toulavé boty 6 14:05 Komisař Rex VII: Policisté se nelíbají 1 15:05 Walker, Texas Ranger V: Kódový název: Vážka 7 16:05 Rosamunde Pilcher: Cornwallská romance 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:45 Reportéři na vaší straně 20:00 VIP zprávy 20:15 Cesty domů: Neuč ryby plavat 163 21:45 TOP STAR magazín 22:50 Castle na zabití IV: Navždy 23 23:50 Právo a pořádek XIX: Křivé svědectví 9 00:45 Nedokonalé zločiny V: Soukromá spravedlnost 13 01:55 Volejte Věštce 03:40 Anatomie lži II: Odhalený 20 04:25 Ženy na cestách

STREDA 13.2.2013

05:20 Správy RTVS 06:05 Počasie 06:10 Dámsky klub „N“ 07:30 Správy RTVS 08:10 Počasie 08:20 Galileo 08:55 Duel 09:25 5 proti 5 10:10 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania IV: Legionár 14/20 11:10 Sila lásky V. 47 12:00 Správy RTVS o 12.00 12:10 Dámsky klub 13:40 Taxík 14:10 Žena na úteku 77 15:10 Doktorka Quinnová IV.: Čo dokáže strach 16:00 Správy RTVS o 16.00 16:15 Počasie 16:20 Góly - body - sekundy 16:25 Sila lásky VI. 60 17:15 Galileo - špeciál o futbale 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Liga majstrov: Real Madrid Manchester United 22:45 Liga majstrov - zostrihy

23:30 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania IV: Legionár 14/20 00:30 Taxikárka 1/4 02:10 Taxikárka 2/4 03:45 Sila lásky V. 47 04:35 Sila lásky VI. 60

06:05 Správy - Hírek 06:10 Regionálny denník 06:40 Správy a komentáre 07:05 Zločiny proti prírode: Piráti rybolovu 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Fidlibum 08:55 Táraninky: Námorníctvo 09:00 SVETOVÝ DEŇ RÁDIA: Viera Bálinthová - Herečka bez javiska 09:35 Osudy slávnych: Sen o kováčovi 10:35 Rusínsky magazín 11:00 Fokus zdravie 11:35 Ako to funguje 12:00 Živá panoráma 12:30 ArtSpektrum 12:40 Rozmarín zelený 13:05 Spisovateľka Elena Antalová jubiluje: Návrat 14:05 SVETOVÝ DEŇ RÁDIA: Obrátená pyramída

14:40 Tempo 14:55 Maďarský magazín 15:25 Fokus - spotrebiteľ 16:00 Svätá omša na Popolcovú stredu 17:15 MS v biatlone 19:10 Život v pohybe: Zimné športy 19:35 Test magazín: Lyžiarske prilby 19:45 Správy - Hírek 19:50 Počasie 20:00 Televízia po slovensky: 1985-1989 21:00 SVETOVÝ DEŇ RÁDIA: Rááádio 21:30 Správy a komentáre 21:55 Góly - body - sekundy 21:57 Počasie 22:00 Na križovatke SK+CZ: Organ 23:35 Polícia 23:45 Profesionál 00:05 VAT - Veda a technika 00:30 SVETOVÝ DEŇ RÁDIA: Hudba zvukov 01:00 Správy RTVS „N“ 01:40 ArtSpektrum

06:00 Teleráno 08:40 Búrlivé víno

09:40 HORÚCA KRV II. 10:40 V pazúroch medveďa 12:25 Komisár Rex III. 2/12 13:20 Odložený prípad II. 5/23 14:15 Monk II. 15/16 15:05 Alf I. 22-23/25 16:05 Dr. House V. 13/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:55 Búrlivé víno 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 Víťazstvo hriešnice 23:00 Nočné Televízne noviny 23:25 Dallas 8/10 00:15 Dr. House V. 13/24 01:05 Monk II. 15/16 01:45 Odložený prípad II. 5/23 02:25 V pazúroch medveďa 03:50 Komisár Rex III. 2/12 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

05:15 Bostonské zločiny V. 3 06:00 KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:45 Súdna sieň: Zasran 08:50 Súdna sieň: Veno 09:50 Panelák: Veľké sťahovanie 11:00 Náš nový dom III. 2 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 SUPERMAMA

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:35 Policie Hamburk II: Ztracený syn 5

ŠTVRTOK 14.2.2013

05:25 Správy RTVS 06:05 Dámsky klub „N“ 07:30 Správy RTVS 08:10 Počasie 08:20 Galileo: Galileo - špeciál o futbale 08:55 Duel 09:30 5 proti 5 10:10 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania IV: Krvavý kúpeľ 15/20 11:05 Sila lásky V. 48 12:00 Správy RTVS o 12.00 12:10 Dámsky klub 13:40 Občan za dverami 14:15 Žena na úteku 78 15:05 Doktorka Quinnová IV.: Jeden národ 16:00 Správy RTVS o 16.00 16:15 Počasie 16:20 Góly - body - sekundy 16:25 Sila lásky VI. 61 17:15 Galileo 17:50 Duel

18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Krajina rebelov - Nový svet 3/8 22:00 Borgiovci 6/9 22:50 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania IV: Krvavý kúpeľ 15/20 23:45 Doktorka Quinnová IV.: Jeden národ 00:30 Žiť ako lev 3/6 02:05 Borgiovci 6/9 02:55 Žena na úteku 78 03:40 Sila lásky V. 48 04:30 Sila lásky VI. 61

07:25 Správy - Hírek 07:30 Správy a komentáre 08:00 Živá panoráma 08:25 Pre materské školy: Maškrtníček 08:50 Táraninky: Láska 08:55 Maďarský magazín

09:20 Fokus - spotrebiteľ 10:00 MS v zjazdovom lyžovaní 12:15 Živá panoráma 12:40 ArtSpektrum 12:50 Polícia 13:00 Profesionál 13:30 MS v zjazdovom lyžovaní 15:35 Senior klub-magazín 16:05 Rómsky magazín 16:40 Fokus právo 17:15 MS v biatlone 18:55 Futbal - Európska liga: Neapol - Plžeň 21:00 Jeden deň: Jeden deň - Valentín 21:30 Správy a komentáre 21:55 Góly - body - sekundy 22:00 Počasie 22:05 Večer pod lampou 00:10 Správy RTVS „N“ 00:50 ArtSpektrum

06:00 Teleráno 08:35 Búrlivé víno 09:35 Zámena manželiek - NOVÉ ČASTI

10:35 Vydierači 12:25 Komisár Rex III. 3/12 13:25 Odložený prípad II. 6/23 14:15 Monk II. 16/16 15:10 Alf I. 24-25/25 16:05 Dr. House V. 14/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:55 Búrlivé víno 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 NAJPRÍSNEJŠÍ RODIČIA NOVÁ SHOW 21:30 HORÚCA KRV II.- PREMIÉROVÉ ČASTI 22:40 Nočné Televízne noviny 23:05 Dr. House V. 14/24 00:05 Monk II. 16/16 00:55 Odložený prípad II. 6/23 01:40 Vydierači 03:15 Komisár Rex III. 3/12 04:00 Alf I. 25/25 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

06:30 NOVINY TV JOJ 07:45 Súdna sieň: Diéta 08:50 Súdna sieň: Nymfa 09:50 Panelák: Had na hrudi 11:00 Náš nový dom III. 3 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 SUPERMAMA 14:00 Súdna sieň: Skvelý brat 15:00 Kosti 17 16:00 PÁLI VÁM TO? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Vianočná pečienka 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 11 000 EUR od JOJky 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Škatule, hýbte sa! 21:30 Pod povrchom 50 22:45 Zločin II. 7 23:45 Kosti 18 00:45 Pach smrti na ostrove 02:20 Californication - Orgie v Kalifornii II. 3,4 03:15 Transplantačná jednotka 3 03:55 Črepiny 04:35 Zločinné úmysly 14

05:15 Bostonské zločiny V. 4 06:00 KRIMI

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:35 Policie Hamburk II: Toulavé

boty 6 07:35 Kutil Tim I: Jill má narozeniny 16 08:20 M*A*S*H 119 09:10 Prostřeno! 10:05 Diagnóza vražda VIII: Pohotová reakce 3 11:05 Schimanski: Smrtící láska 13:05 Policie Hamburk II: Není cesty zpátky 7 14:05 Komisař Rex VII: Léčka u baru 2 15:05 Walker, Texas Ranger V: Tichý výkřik 8 16:05 Rosamunde Pilcher: Pírka ve větru 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:45 Reportéři na vaší straně 20:00 VIP zprávy 20:15 VIP PROSTŘENO! 21:45 Ano, šéfe! 22:55 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně II: Potíže s bratrem 12 23:50 Firma: Kapitola desátá 10 00:45 Živí mrtví II: Čerokézská růže 4 01:45 Volejte Věštce 03:30 Reportéři na vaší straně 04:05 Receptář prima nápadů


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TV PROGRAM

12. február 2013 ĽN č. 6 PIATOK 15.2.2013

05:20 Správy RTVS 06:05 Počasie 06:10 Dámsky klub „N“ 07:30 Správy RTVS 08:10 Počasie 08:20 Galileo 08:55 Duel 09:25 5 proti 5 10:10 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania IV: Farby lásky 16/20 11:05 Sila lásky V. 49 12:00 Správy RTVS o 12.00 12:10 Dámsky klub 13:40 Nebíčko v papuľke 14:15 Žena na úteku 79 15:05 Doktorka Quinnová IV.: Keď sa narodí dieťa I. 16:00 Správy RTVS o 16.00 16:17 Počasie 16:20 Góly - body - sekundy 16:25 Sila lásky VI. 62

17:15 Galileo 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Legendy popu 22:10 Film s Alainom Delonom:Kto nastaví kožu 23:55 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania IV: Farby lásky 16/20 00:55 Doktorka Quinnová IV.: Keď sa narodí dieťa I. 01:40 Film s Alainom Delonom:Kto nastaví kožu 03:25 Sila lásky V. 49 04:15 Sila lásky VI. 62

07:20 Polícia 07:30 Správy a komentáre 08:00 Živá panoráma 08:25 Uralské rozprávky: Strieborné kopýtko 08:50 Táraninky: Jedlo 08:55 Rómsky magazín

09:20 Fokus právo 10:00 MS v zjazdovom lyžovaní 12:15 Živá panoráma 12:55 ArtSpektrum 13:00 Mama to vie najlepšie 13:30 MS v zjazdovom lyžovaní 15:40 Európska liga - zostrihy 16:05 Tvárou v tvár 16:40 Fokus rodina 17:15 MS v biatlone 18:50 Večerníček: Viki a Tiki 19:00 Správy RTVS „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 20:00 Putovanie kontinentov: Európa - tropické začiatky 20:50 Família: Família - Na dobu určitú 21:20 Kino na Dvojke: Celebrity 23:10 Góly - body - sekundy 23:15 Počasie 23:20 BHS 1975: Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert B dur pre klavír a orchester K.V. 456 23:55 Správy RTVS „N“ 00:35 ArtSpektrum

06:00 Teleráno 08:40 Búrlivé víno 09:40 HORÚCA KRV II. - PREMIÉROVÉ ČASTI 10:40 Prisahal som pomstu 12:30 Komisár Rex III. 4/12 13:25 Odložený prípad II. 7/23 14:15 Monk III. 1/16 15:10 Alf II. 1-2/24 16:05 Dr. House V. 15/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:55 Búrlivé víno 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 AKČNÝ PIATOK: Úder z nebies 22:25 AKČNÝ PIATOK: Beštia 00:10 Misia pomsty 01:45 Úder z nebies

03:15 Komisár Rex III. 4/12 04:00 Alf II. 1/24

05:15 Bostonské zločiny V. 5 06:00 KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:45 Súdna sieň: Sklamanie 08:50 Súdna sieň: Počasie 09:50 Panelák: Karkulka 11:00 Náš nový dom III. 4 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 SUPERMAMA 14:00 Súdna sieň: Vianočná pečienka 15:00 Kosti 18 16:00 PÁLI VÁM TO? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: „Hviezda“ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 11 000 EUR od JOJky 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Srdiečko 21:30 Narnia: Lev, šatník a čarodejnica 00:35 Pomstiteľ 02:15 Incest 03:45 Transplantačná jednotka 4 04:25 Zločinné úmysly 15

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:35 Policie Hamburk II: Není cesty zpátky 7 07:35 Kutil Tim I: Jaké štěstí být Taylorem 17 08:20 M*A*S*H 120 09:10 Prostřeno! 10:05 Diagnóza vražda VIII: Z důvodu nepříčetnosti 4 11:05 Schimanski: Schimanski musí trpět 13:05 Policie Hamburk II: Turecká nevěsta 8 14:05 Komisař Rex VII: Smrti vstříc 3 15:05 Walker, Texas Ranger V: Labutí píseň 9 16:05 Rosamunde Pilcher: Láska ve hře 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:45 Reportéři na vaší straně 20:00 VIP zprávy 20:15 Žhavé výstřely 2 22:10 Show Jana Krause 23:10 X-Men 2 01:45 Chlapec v pruhovaném pyžamu 03:30 Volejte Věštce

SOBOTA 16.2.2013

05:05 Slovensko v obrazoch 05:25 Svet v obrazoch 05:55 Správy RTVS 06:35 Góly - body - sekundy 06:50 Škaredé káčatko: Úbohé lasice 07:15 Garfield II.: Krtkov tunel 07:25 Bola raz jedna planéta: Podnebie 07:55 Fidlibumove rozprávky 08:20 Mediteránske rozprávky: Kus jazyka 3/3 09:00 Tanečná akadémia: Jeden dokonalý deň 11/26 09:25 Tanečná akadémia: Pod tlakom 12/26 10:00 Legendy popu 12:00 Nikto nie je dokonalý 13:05 Autosalón 13:35 On air 14:00 Krajina rebelov - Nový svet 3/8 15:45 Na krídlach lásky 17:15 Postav dom, zasaď strom 18:00 Taxík

18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Pošta pre teba 21:15 Skutočný príbeh: Únos 22:40 Góly - body - sekundy 22:50 Liečiace ruky 00:15 Na krídlach lásky 01:40 Skutočný príbeh: Únos 03:10 Správy RTVS 03:50 Góly - body - sekundy 04:00 Počasie 04:10 Liečiace ruky

07:50 Správy - Hírek 08:00 Živá panoráma 08:30 Extrémne v horách 08:55 Putovanie kontinentov: Európa - tropické začiatky 09:50 Test magazín 10:00 MS v zjazdovom lyžovaní 12:00 5 minút po dvanástej: Uče-

nie - mučenie 13:00 Televízny klub nepočujúcich 13:30 MS v zjazdovom lyžovaní 15:15 MS v biatlone 17:00 Senior klub 17:35 Sedemnásť zastavení jari 5/12 18:25 Ovce.sk 18:30 Večerníček: Viki a Tiki 18:40 Košice - Európske hlavné mesto kultúry 18:50 (Ne)celebrity: Květa Perečinská 19:00 Správy RTVS „N“ 19:40 Národnostné správy 19:50 Počasie 20:00 Apokalypsa - Druhá svetová vojna: 2. časť: Útlak 20:50 Anjeli strážni: Anjeli strážni Sharleen Spiteri 21:20 Izba 666 22:05 Československý filmový týždenník 22:15 Michael Jackson ako ho nepoznáme 23:05 Správy RTVS „N“

03:20 Zmena je život I. 10,11 04:40 Zločinné úmysly 2,3 05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Škaredá Betty III. 3-4/24 07:20 Kung Fu panda I. 6/16 07:45 Tučniaky z Madagaskaru 5/16 08:10 Good Burger 09:55 Bláznivý Jimov život VIII. 3-4/18 10:45 Tommy Boy 12:40 SUPERSTAR ZAČÍNAME 14:50 Harry Potter a Kameň mudrcov 17:45 Sekerovci 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 Cudzinec (HD) 22:30 Skrytá identita 01:15 Beštia 02:40 Cudzinec (HD)

05:05 Bostonské zločiny V. 6 05:50 Rýchla rota Chipa a Dala 06:35 Timon a Pumbaa 06:55 Gumkáči III. 07:55 Beyblade Metal Fusion 08:25 Bakugan 09:00 Dobrodružstvo v tábore 11:00 Najprísnejší rodičia na svete 10 12:00 Dom snov IV. 28/28 13:00 Geissenovci sú späť 6 14:00 Kým nás smrť nerozdelí 15:50 Nora Roberts: Vražedná nevinnosť 18:00 Panelák: Srdiečko 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 11 000 EUR od JOJky 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 NAJLEPŠIE SLOVENSKÉ TORTY 22:00 Prci, prci, prcičky 3: Svadba 00:10 12 dní hrôzy 01:45 Prci, prci, prcičky 3: Svadba

06:05 Zpravodajství FTV Prima 07:10 Tutenstein I: Tut junior 17 07:40 Mickeyho klubík II: Kutil Goofy 3 08:10 M*A*S*H 120 08:45 Autosalon 10:05 Columbo: Osudné cvičení 12:10 Paklíč 13:50 Servírka 16:00 Vraždy v Midsomeru XIII: Trn v oku 18:00 Reportéři na vaší straně 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:45 Reportéři na vaší straně 20:00 VIP zprávy 20:15 Obhájce 22:50 Inkvizitor 00:50 Duel Frost - Nixon 03:00 Volejte Věštce 04:45 Nikdo není dokonalý

NEDEĽA 17.2.2013

05:35 Autosalón 06:00 Správy RTVS 06:40 Góly - body - sekundy 06:50 Počasie 07:00 Škaredé káčatko: Strýko Max 07:25 Garfield II.: Smutný papagáj 07:40 Bola raz jedna planéta: Poľnohospodárstvo 08:05 Maškrtníček 08:35 Zbojnícke fašiangy: Marčuša a Pecko gazdujú 3/3 09:05 Sršne v úli: Súperi 3/7 09:35 S Jakubom na rybách 10:00 Planéta Zem zhora III.: Japonsko, Tokio. Masový konzum. 1. časť 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:30 Rosemary a Thymeová II: Pamäť vody I. 14:15 Rosemary a Thymeová II: Pamäť vody II. 15:10 Film pre pamätníkov - rež. Štefan Uher: Keby som mal

pušku 16:45 Pošta pre teba 17:45 Hlavne, že sa máme radi... 6/15 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Môj dom je plný zrkadiel 1/2 22:00 Môj dom je plný zrkadiel 2/2 23:50 Góly - body - sekundy 00:00 Rosemary a Thymeová II: Pamäť vody I. 00:50 Rosemary a Thymeová II: Pamäť vody II. 01:35 Môj dom je plný zrkadiel 1/2

05:45 Michael Jackson ako ho nepoznáme 06:35 Apokalypsa - Druhá svetová vojna: 2. časť: Útlak 07:30 Extrémne v horách 08:00 Živá panoráma 08:25 Kapura 09:05 Farmárska revue

09:25 Test magazín 09:35 On air 10:00 Služby Božie na 1. pôstnu nedeľu 11:30 Família: Família - Na dobu určitú 12:00 MS v biatlone 12:55 Orientácie 13:20 Slovo 13:30 MS v zjazdovom lyžovaní 15:00 MS v biatlone 16:15 Trezor: Pomník Hurbanovi 16:45 Anjeli strážni: Anjeli strážni Sharleen Spiteri 17:10 Jazda na spiacom obrovi 18:05 Pred rokmi... 18:30 Večerníček: Viki a Tiki 18:40 Táraninky: Hudba II. 18:50 (Ne)celebrity: Jozef Rodák 19:00 Správy RTVS „N“ 19:40 ArtSpektrum 19:50 Počasie 20:00 Dokumentárny klub: Irán storočie bojov o ropu 21:30 Odpískané 21:55 Pozvánka do divadla: Skon Paľa Ročku 23:15 Umenie 2013: Divadlo a tanec 23:40 Kultúrna pasovačka

23:50 Správy RTVS „N“ 00:30 Slovo

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Škaredá Betty III. 5-6/24 07:30 Kung Fu panda I. 7/16 07:55 Tučniaky z Madagaskaru 6/16 08:20 Príbeh o oslíkovi 09:50 Bláznivý Jimov život VIII. 5-6/18 10:40 Nežiadaj svoj posledný tanec 13:00 Na telo 13:50 Záchranári 2/18 14:45 Zmluva s diablom 16:35 Únos letu 181 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 SUPERSTAR 22:00 Let‘s Dance 00:10 Hady v lietadle 01:50 Izba číslo 6 03:15 Záchranári 2/18 04:10 Na telo 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

06:00 NOVINY TV JOJ 06:25 KRIMI 07:20 Geissenovci sú späť 6 08:30 Ambiciózna blondínka 10:30 Fantastické torty 12 11:30 Kde bolo, tam bolo 6 12:30 Telo ako dôkaz 5 13:20 Zabiť Hitlera 1/2 14:30 Anna a kráľ 17:25 Bučkovci 5 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 11 000 EUR od JOJky 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 22 výstrelov 23:05 Prebudená smrť 01:05 22 výstrelov 02:50 KRIMI 03:20 NOVINY TV JOJ 03:45 Zmena je život I. 11,12

06:00 Zpravodajství FTV Prima 07:10 Tutenstein I: Tajné přání 18

07:40 Mickeyho klubík II: Goofy batoletem 4 08:10 Tajemství 2. světové války: Tajná mise v severní Africe 3 09:20 Prima SVĚT 09:55 Zločiny v zahradách III: Vražda v divadle 8 11:00 Partie 11:50 M*A*S*H 121 12:20 Receptář prima nápadů 13:20 Nedělní receptář extra 13:45 Předtím a potom 16:00 Vraždy v Midsomeru XIII: Fit pro vraždu 18:00 Ženy na cestách 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:45 Reportéři na vaší straně 20:00 VIP zprávy 20:15 Výměna 23:15 Vraždy podle předlohy 01:40 Myšlenky zločince V: Odplata 11 02:30 Volejte Věštce 04:15 Anatomie lži II: Světlo na konci tunelu 21 04:55 Tajemství 2. světové války: Tajná mise v severní Africe 3

PONDELOK 18.2.2013

05:15 Planéta Zem zhora III. 06:10 Dámsky klub „N“ 07:30 Správy RTVS 08:15 Galileo 08:50 Duel 09:20 5 proti 5 10:05 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania IV 11:05 Sila lásky V. 50 12:00 Správy RTVS o 12.00 12:10 Dámsky klub 13:35 Tajomstvo mojej kuchyne 14:20 Žena na úteku 80 15:10 Doktorka Quinnová IV. 16:00 Správy RTVS o 16.00 16:17 Počasie 16:20 Góly - body - sekundy 16:25 Sila lásky VI. 63 17:15 Galileo 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Lilly Schönauerová 21:40 Na krok od neba: Duch vlka

22:35 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania IV 23:35 Doktorka Quinnová IV. 00:20 Lilly Schönauerová: Milujem cudzinca 01:50 Na krok od neba: Duch vlka 02:45 Žena na úteku 80

07:50 Národnostné správy 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy 08:50 Sládkova abeceda 09:05 Irán - storočie bojov o ropu 10:35 Tvárou v tvár 11:05 Fokus rodina 11:40 Pesničkári slovenskí 12:10 Živá panoráma 12:40 ArtSpektrum 12:45 Materina pieseň 13:15 Umenie 2013 13:40 Família: Família - Na dobu určitú 14:05 Cesta 14:35 Odpískané 15:00 Športové ozveny 15:35 Magazín Ligy majstrov 16:05 Spolunažívanie s národnos-

ťami na Slovensku 16:30 Profesionál 16:55 Fokus práca 17:30 Regionálny denník 17:55 Počasie 18:00 60 zabijakov divočiny 3/26 18:25 Ovce.sk 18:30 Večerníček: Viki a Tiki 18:40 GEN.sk: Ján Filc 19:00 Správy RTVS „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 20:00 Megastavby 20:50 Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku 21:30 Správy a komentáre 21:55 Góly - body - sekundy 22:00 Počasie 22:05 V krajine slobody 23:35 On air 00:00 Správy RTVS „N“ 00:40 ArtSpektrum

06:00 Teleráno 08:40 Búrlivé víno 09:40 NAJPRÍSNEJŠÍ RODIČIA NOVÁ SHOW

10:40 Únos letu 181 12:50 Komisár Rex III. 5/12 13:50 Odložený prípad II. 8/23 14:40 Monk III. 2/16 15:35 Alf II. 3/24 16:05 Dr. House V. 16/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Lampáreň 17:55 Búrlivé víno 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 Zámena manželiek 21:30 Extrémne premeny: Druhá šanca na život 22:30 2 baby na mizine 7/24 23:00 Nočné Televízne noviny 23:30 Dr. House V. 16/24 00:20 Monk III. 2/16 01:10 Odložený prípad II. 8/23 01:50 Neznáme obete 16-17/17 03:15 Alf II. 3/24 03:35 Komisár Rex III. 5/12 04:40 Lampáreň

06:15 NOVINY TV JOJ 07:35 Súdna sieň: Pošmyknutie 08:40 Súdna sieň: Andrejka 09:40 Pod povrchom 49,50 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 SUPERMAMA 14:00 Nora Roberts: Vražedná nevinnosť 16:00 PÁLI VÁM TO? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Koniec sveta 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 11 000 EUR od JOJky 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Veľký brat 21:30 Bučkovci 6 23:15 Experti 6 00:00 Zabiť Hitlera 1/2 01:05 Bučkovci 6 02:15 Transplantačná jednotka 5,6 03:40 Zločinné úmysly 4,5

05:05 Bostonské zločiny V. 7 05:45 KRIMI

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:35 Policie Hamburk II: Turecká

nevěsta 8 07:35 Kutil Tim I: Jak se má Bob 18 08:20 M*A*S*H 122 09:10 Prostřeno! 10:05 Diagnóza vražda VIII: Detektiv pacientem 5 11:05 Schimanski: Děti pekla 13:05 Policie Hamburk II: Luckyho labutí píseň 9 14:05 Komisař Rex VII: Čtyřnohý svědek 4 15:05 Walker, Texas Ranger V: Cyklon 10 16:05 Rosamunde Pilcher: Dokud jsi tady 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:45 Reportéři na vaší straně 20:00 VIP zprávy 20:15 Cesty domů: Jde se spát 164 21:45 Partička 22:25 Absolutní moc 00:50 Nedokonalé zločiny V: Poslední přednáška 14 01:55 Volejte Věštce 03:45 Autosalon


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA / REKLAMA / INZERCIA

Inzeráty

nehnuteľnosti n Predám chatu v Mníšku nad Popradom. Cena dohodou. ) 0903 253 603. ĽN 33/2013 n Predám rozostavaný rod. dom v  Poprade – Sp. Sobota. ) 0905 525 377. ĽN 38/2013 n Predám pozemky: lúky, lesy a pasienky v kat. obce Litmanová a členské družst. listy + členstvo v  družstve. ) 0905 405 398. ĽN 39/2013

služby n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, SAMOLEPIACE FÓLIE, LIŠTY A SIETE PROTI HMYZU – predajňa na Nám. sv. Mikuláša 9 (nad rýchločistiarňou), Šmida – TREND. ) 0905 364  246, 4369 678. ĽN 3/2013 n Plastové okná zimná zľava 55 % + 6-komorový profil za cenu 5-komorového. Možnosť uskladnenia u nás /zdarma/, montáž počas roka. SLORA NL tel. 43 68 172, 0911 625 547. ĽN 9/2013

n TV kameraman ponúka: fotenie a nakrúcanie svadieb za super cenu. ) 0908 547 210. ĽN 12/2013 n Najľahšie pôžičky do 4000 eur, Pôžička na bývanie do 20  000 eur bez ručenia, Hypopôžička do 100 000 eur, ľahké vybavenie, výhodnejšie ako v banke ) 0915 621 222, 0905 974 281. ĽN 34/2013 n Využite služby záhradného architekta. Info.: 0907 942 924, 0907 453 326. ĽN 40/2013

byty n Predám 2 a pol izbový byt v SĽ v  OV. Cena dohodou. ) 0903 253 603. ĽN 32/2013 n Dám do prenájmu 3-izbový byt na Mierovej ul. 25 v  SĽ. Cena za nájom 320 €. Predám 3-izbový byt na 1. posch. Mierovej ul. 25. Cena bytu 4500 €. Dohoda možná. Kontakt: 0908 985 070. ĽN 46/2013

auto-moto n Predám Fabiu 1,2 HTP vo veľmi dobrom stave z dôvodu odchodu do zahraničia. Potrebné vidieť. ) 0914 243 468. ĽN 30/2013

n Stredná odborná škola Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa ponúka na predaj osobné motorové vozidlo značky Škoda Felícia Combi, rok výroby 1995. Cena dohodou. Bližšie informácie na tel. čísle: 052/716 4338, 0907 979 138 M. Kovalčík. ĽN 41/2013

predám n Leštený smrekový TATRAN obklad 2,9 €/m2, hranoly, zrubový obklad a dlážku. ) 0908 234 866. ĽN 16/2013 n TATRANSKY PROFIL - PERODRÁŽKA, brúsený, 1. tr. 3,8 €, 2. tr. 3 €, zrubový obklad. Doveziem. ) 0911 811 880, 0905 450 267. ĽN 37/02013 n Prívesný vozík (na malých kolesách) so ŠPZ a  STK do r. 2015. Cena dohodou. ) 0907 063 645. ĽN 44/2013

kúpim n Staršiu zachovalú jedálenskú zostavu: menší stôl s príslušenstvom. ) 0904 223 011. ĽN 21/2013

práca n Agentúra TIMEA - práca v Anglicku a ČR pre ženy, mužov a páry. ) 0904 891 941. ĽN 14/2013 n Upratovacia firma hľadá upratovačku. Kontakt: 0918 514 766, 0907 304 069. ĽN 42/2013

ponuka n Automobile Berila. Bezpečná kúpa a sprostredkovanie nákupu osobných a  úžitkových vozidiel. Email: tomasberila@hotmail.de, tel. SK 0948 001955, 0949 147 712, D: 00491601576299. ĽN 454/2012 n Hľadám heligonkára/-ov do novozaloženej hudobnej skupiny. ) 0903 848 411. ĽN 43/2013

kurzy n Kurz opatrovania – individuálne, diaľkovo, rýchlo, od 150 €. Úradné preklady - všetky jazyky, Práca pre opatrovateľov/-ky v Rakúsku. www.asined.sk, 0915 544 915, 0905 357 424. ĽN 10/2013

Výberové konanie

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA zastúpené primátorom Mesta Stará Ľubovňa PaedDr. Michalom Biganičom podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy, Vsetínska 36, 064 01 Stará Ľubovňa. Kvalifikačné predpoklady: - odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, - absolvovanie prvej atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy), - najmenej päť rokov pedagogickej praxe, - znalosť príslušnej legislatívy, - zdravotná spôsobilosť, - občianska bezúhonnosť, - ovládanie štátneho jazyka, - osobnostné a  morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie,

- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, - flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť. Požadované doklady k prihláške do výberového konania: - prihláška do výberového konania, - štrukturovaný profesijný životopis, - overené doklady o  najvyššom dosiahnutom vzdelaní, - potvrdenie o  pedagogickej praxi, - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, - písomný návrh koncepcie rozvoja školy, - preukázanie zdravotnej spôsobilosti, - čestné vyhlásenie o  pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v  predložených dokladoch, - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Uzávierka prihlášok: 1. marca 2013 do 12.00 h. Prihlášky v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – MŠ Vsetínska - neotvárať“ posielajte na adresu: Mestský úrad, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa. Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámené písomne. (MsÚ)

strana

12. február 2013 ĽN č. 6

Spoločenská rubrika spomíname Už len kyticu mu na hrob môžeme dať, zažnúc sviecu a modlitbu tíško odriekať, tichý sen mu priať a spomienku naňho si v srdci uchovať. Dňa 15. februára si pripomenieme 2. výročie odchodu do večnosti milovaného manžela, otca, dedka a pradedka Mgr. Jozefa Bukoviča. S láskou a vďakou v srdci spomínajú manželka Anna, dcéry Dáša, Dana a syn Jozef s rodinami.

Infoservis

pozvánka Mesto Stará Ľubovňa, P. Jeleň a CVČ pozývajú 12. februára o  14.30 h na POCHOVÁVANIE BASY, ktoré bude na pešej zóne. m m m

Ľubovnianska knižnica pozýva 14. februára o 17.00 h do svojich priestorov na VEČERNÚ UNIVERZITU MODERNÉHO ĽUBOVŇANA (stretnutie s filmovým scenáristom a režisérom Eduardom Grečnerom). m m m

ĽOS v Starej Ľubovni pozýva 15. februára o 10.00 h na Okresnú prehliadku záujmovej umeleckej činnosti študentov stredných škôl, ktorá bude v  Dome kultúry. m m m

CVČ a Mesto Stará Ľubovňa pozývajú na PRÁZDNINOVÝ ĽADOVÝ KARNEVAL, ktorý bude 17. februára so začiatkom o 14.00 h. Karneval sa uskutoční na umelej ľadovej ploche pri autobusovej stanici. m m m

Ľubovnianska knižnica pozýva na výstavu sviečok Viery Mošoňovej – ZBERATEĽSKÉ VÁŠNE. Výstava začne 18. februára a potrvá do

Vážení spoluobčania, asi každý z vás už pocítil ťarchu choroby, či už svojej vlastnej alebo svojich blízkych. Práve v takýchto chvíľach si uvedomujeme, že zdravie nie je samozrejmosťou. Často hľadáme pomoc, v rodine, u lekára. Zrazu nie je nič dôležitejšie, ako byť opäť zdravý. Náš tím lekárov a zdravotných sestier vám každodenne pomáha pri napĺňaní tejto Vašej túžby. Na realizáciu tohto poslania však potrebujeme neustále modernizovať naše vybavenie. Preto si vás aj takouto formou dovoľujeme osloviť a uchádzať sa o 2% z vašich daní. Niekedy stačí naozaj málo na záchranu ľudského života. Pomôžte aj VY! ĽN 13/2013

oznam 15. marca (od 8.00 do 18.00 h). Referát daní a poplatkov MsÚ upozorňuje vlastníkov, držiteľov psov a  prevádzkovateľov predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov na zmenu termínu splatnosti daní. Po novelizácií zák. č. 582/2004 Z.z. sa daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje rozhodnutím, ktoré vám bude doručované každý rok do 15. mája so splatnosťou do 15 dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. m

Voľné dni pre školákov odštartujú už v nedeľu popoludní 17. februára prázdninovým ľadovým karnevalom. „Rodičia s deťmi môžu prísť na ľadovú plochu, kde budú pripravené hry a súťaže. Masky v korčuliach majú vstup zdarma,“ prezradila riaditeľka CVČ Marta Hanečáková. Prázdninový program pre deti pokračuje tiež tradičnými

aktivitami. Každý deň si tak budú môcť vybrať z bohatej ponuky. Chýbať nebude hokejbalová liga, súťaž v stolnom futbale a tenise, štvrtková výroba veľkonočných dekorácií a  denne je otvorená aj klubovňa a  počítačové miestnosti. „Minulý rok mala veľký úspech aktivita v  parku vedľa pošty s názvom Postavme si hrad. Ak bude aj tentoraz sneh a dobré počasie, od začiatku prázdninového týždňa začneme stavať,“ dodala M. Hanečáková, ktorá nezabudla pripo-

m

m

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 12. februára – lekáreň VIVA, Mierová 94, 13. februára - LAUDANUM, Levočská 4, 14. februára - Dr. MAX, OD Kaufland, 15. februára – SCHNEIDER, Obrancov mieru 8, 16. februára - Dr. MAX, OD Kaufland, 17. februára – ADRIA, v  Poliklinike nemocnice, 18. februára – ANETT, Levočská 59 (za Tatrabankou), 19. februára – PRI NEMOCNICI, Sládkovičova 10. Po - Pia od 16.00 do 20.00 h, So - Ne - sviatky od 8.00 do 18.00 h.

Jarné prázdniny s CVČ-kom

Školáci v Prešovskom kraji sa môžu na nasledujúci týždeň tešiť. Čakajú ich totiž jarné prázdniny. A aby sa nenudili, tunajšie Centrum voľného času pre nich pripravilo množstvo aktivít.

7

menúť ani celodenný výlet do Aquacity v Poprade. Koniec týždňa sa bude v CVČ niesť v znamení dvoch zaujímavých aktivít. Štvrtková Zázračná noc bude patriť žiakom 1.- 6. ročníka ZŠ a nemenej lákavou akciou by mal byť piatkový Medzinárodný večer s  dobrovoľníkmi, kde okrem predstavenia Nemecka, Španielska a Dánska, čaká na prítomných aj niečo chutné pod zub. (Viac informácií o  jednotlivých podujatiach na www. cvc.sk) (eh)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

Šport v skratke

basketbal Dvoma víťazstvami vstúpili do súťaže kadetky na rožňavskej palubovke. Kadetky: MBK Región Rožňava – ŠŠK Basket Stará Ľubovňa 52:72 (19:41). Štvrtiny: 11:14, 8:27, 20:14, 13:17. Zostava a body: A. Konkoľová 26, Nemergutová 16, Andrašová 15, Garneková 7, Veselovská 5, Bjalončíková 2, J. Konkoľová, Majerníčková. MBK Región Rožňava – ŠŠK Basket 44:90 (19:52). Štvrtiny: 11:26, 8:26, 15:26, 10:12. Konkoľová 35, Andrašová 18, Veselovská 15, Garneková 10, Nemergutová 8, Bjalončíková 4. Staršie žiačky: ŠŠK Basket - Union Press Košice 31:69 (16:41). Štvrtiny: 7:16, 9:25, 2:16, 13:12. Marková 15, Repková 10, Arendáčová 7, Salamonová 1, Derevjaníková, Pružinská, Horanská, Rusiňáková, Konkoľová, Hudáková, Pavelčáková, Dronzeková. ŠŠK Basket - Union Press Košice 41:76 (24:36). Štvrtiny: 8:18, 16:18, 10:22, 7:18. Repková 15, Marková 7, Pružinská 6, Salamonová 4, Arendáčová 3, Hudáková 6. (J.B.)

stolný tenis V 8. kole 1. ligy mužov cestovalo družstvo STK Stará Ľubovňa do Humenného a Košíc. Obidva družstvá bojujú o záchranu v 1. lige, preto sa očakával odpor domácich. Družstvo STK nastúpilo v pozmenenej zostave, pre chorobu nenastúpil M. Haky a po roku a pol obliekol jeho dres E. Horvát. ŠKST Humenné - STK Stará Ľubovňa 3:11 (P. Poľa 3,5, T. Dubec 3,5, S. Guman 3, E. Horvát 1), STK Stadex Košice - STK Stará Ľubovňa 3:1 (P. Poľa 3,5, S. Guman 3,5, T. Dubec 3,5, E. Horvát 0,5). (O.H.)

TSS Grade obhájil majstrovský titul

Draganna volejbalová liga mix Stará Ľubovňa: Memorium po víťazstve nad SOŠT Stará Ľubovňa pôjde do play-off z prvého miesta. I keď Fresch-AVK po dvoch setoch prehrával 0:2, dokázal sa tešiť z víťazstva. Upevnil si tak 8. miesto a môže bojovať o titul. V dohrávke VK Plavnica získala 3 body z palubovky SL-Raketa a po základnej časti skončí na druhom mieste. 11. kolo a dohrávky: Fresch AVK – OZP-IPA Polícia 3:2 (20:25, 17:25, 25:17, 25:13, 15:10). Samaritáni – SL-Raketa 1:3 (25:11, 13:25, 21:25, 13:25). Čarovní Kolačkov – SOŠT SL 0:3 (13:25, 10:25, 12:25). ­­­­­­­SOŠT-SL – Memorium 1:3 (23:25, 25:16, 23:25, 20:25). MKEM – Čarovní Kolačkov 3:0 (25:11, 25:22, 25:15). SL-Raketa VK Plavnica 0:3 (26:28, 16:25, 18:25). 8 7 6 4 3 4 2 3 2 2 1 0

1 1 0 2 4 1 5 2 0 1 2 0

1 2 2 2 1 2 0 1 4 1 2 1

1 1 3 2 3 3 4 4 3 5 4 9

30:11 2 7 28:15 2 5 22:19 2 0 23:19 1 8 25:21 1 8 21:19 1 6 23:22 1 6 20:20 1 4 15:22 1 0 14:20 9 17:23 9 3:30 1

Dohrávky: Barvinok Kamienka – Čarovní Kolačkov, OZP-IPA Polícia – VKM Žiaci, Kamienka – Elektro Alica, OZP-IPA Polícia – Samaritáni, Fresch-AVK – VKM Žiaci. M. Furtkevič

Šport servis

basketbal Ženy: 16. februára v telocvični ZŠ na Komenského ul. o  10.30 h ŠŠK Basket St. Ľubovňa – Union Press Košice. Staršie žiačky, kadetky: v telocvični ZŠ na Komenského ul. o 11.45 h a 13.15 h. ŠŠK Basket Stará Ľubovňa Kad. – ŠŠK Basket Stará Ľubovňa st. žiačky.

mu divákov. Návštevy sa pohybovali od 200 do 300 divákov. Veľkú zásluhu na vysokej úrovni majú aj rozhodcovia, ktorí dokázali udržať hráčov na uzde. „Zápasy sa hrali slušne a boli na vysokej úrovni, či to bola prvá alebo druhá liga. Samozrejme, v  zápale boja sa vyskytli aj tvrdšie zákroky, ale nebolo to nič zákerné. Som veľmi spokojný s  úrovňou aj prístupom hráčov,“ skonštatoval jeden z rozhodcov Gabriel Vislocký. Text a foto (J. P.)

V sobotu sa poslednými zápasmi I. aj II. ligy skončil ročník 2012/2013 vo futsale. Ten sa po ročnej prestávke sa opäť vrátil do zrekonštruovanej mestskej športovej haly, čo privítali hráči aj diváci.

O majstrovi rozhodol až posledný zápas celého ročníka. V ňom TSS Grade zvíťazil nad Tiamom a bodovo sa dotiahol na Nestville, takže o titule rozhodlo skóre zo vzájomných zápasov. Lepšie dopadol TSS, keďže dal o jeden gól viac ako dostal (4:3). Spokojnosťou žiaril po poslednom zápase kapitán TSS Ján Fröhlich. „Bol to veľmi kvalitný zápas zo strany obidvoch mužstiev. Chcel by som pochváliť všetkých chlapcov, a nielen našich, za predvedený výkon. Šírili sa hlasy, že sme sa dohodli, ale kto videl zápas a rozumie sa hre, tak tomu určite neuveril. Všetci hráči na palubovke bojovali s plným nasadením, občas sa aj zaiskrilo a  každý túžil po víťazstve. Nám sa to podarilo a obhájili sme titul. Myslím, že sme právom najlepší,“ žiaril spokojnosťou kapitán majstra. Druhé miesto v I. lige obsa-

volejbal

Memorium 11 VK Plavnica 11 SL-Raketa 11 Samaritáni 10 MKEM 11 Elektro Alica 10 SOŠT SĽ 11 Fresch-AVK 10 OZP-Iba Polícia 9 Bar. Kamienka 9 VKM Žiaci 9 Čar. Kolačkov 10

ŠPORT

12. február 2013 ĽN č. 6

TSS Grade

dil nováčik súťaže – Nestville. Ten podával dobré výkony a dlho patril k adeptom na celkové víťazstvo. Prišlo však 9. kolo a v ňom vysoká prehra s TSS. „Zlom nastal v predposlednom zápase, kde sme prehrali rozdielom štyroch gólov. Ďalší vývoj sme už nemali v  rukách, ostávalo len čakať, ako skončí posledný zápas. Prehrali sme hlavne v hlavách,“ sklamane skonštatoval kapitán Nestville Marek Selep. Na treťom mieste skončilo Tiamo, ktoré malo výborný vstup do súťaže. Mužstvo určite oslabil odchod najlepšieho strelca Dlugoša, ktorého góly v  ďalších dôležitých zápasoch chýbali. Najlepším strelcom I. ligy sa stal Matúš Dlugoš z Tiama so 16 gólmi. Organizátori odovzdali trofeje aj pre najlepšieho hráča, ktorú si odniesol Pavol Janič z TSS Grade a najlepšieho brankára, ktorým sa stal Marek Bičuš z Tiama.

Memoriál F. Príhodu

Obecný úrad Hromoš uspo- rov prispeli k vydarenému podriadal prvú februárovú sobo- ujatiu, a tak sa všetci rozchádzatu 2. ročník Memoriálu Fran- li so slovami: ,,Prídeme aj o rok!“ tiška Príhodu na bežkách. Naj M. Kačmar väčšiu účasť mali domáci bežkári, ale prišli aj priaznivci tohto športu zo Starej Ľubovne, Matysovej, Hajtovky a Jarabiny. Účastníkov privítal pri mieste posledného odpočinku Františka Príhodu starosta obce Maroš Kočiš, ktorý vyzdvihol športového ducha ich rodáka, ktorý veľkou mierou prispel k rozvoju športu v ich obci. Potom sa bežkári na čele s vnukom Františka Príhodu, 11-ročným Jakubom Chmeliarom, vybrali na 9 km dlhú trasu. Ideálne snehové podmienky a pohostinnosť organizáto-

Play-off vo vrecku

Len 99 minút stačilo Starej Ľubovni na to, aby pod Dubňom rozosmutnila žilinských volejbalistov. A dokázala to aj napriek tomu, že v jej kádri chýbalo viacero hráčov kvôli zraneniam či chorobe. „Mužstvo podalo celkom dobrý výkon a  zahralo oveľa lepšie ako minulý zápas, keď sme tam prehrali 2:3,“ uviedol po návrate späť prezident VKM Pa-

vol Gurega. Ako poznamenal, ziskom troch bodov si tak vybojovali miestenku do play-off, kde sa, podľa všetkého, stretnú s druhým tímom extraligy - Humenným alebo Svidníkom. VO AC UNIZA Žilina VKM Stará Ľubovňa 1:3 (-23,23,17,-19). Zostava: Fecko, Müncner, Labik, Buvalič, Gut, Kseňák (libero Mir. Senko, Bréda, Závacký, Roman). (mv)

n Druhá liga pre Los Galacticos Druhú ligu zaslúžene vyhrali mladí futbalisti Junošportu, ktorí si dali názov Los Galacticos. V celej súťaži prehrali iba jediné stretnutie, dokázali porážať tímy o generáciu starších futbalistov. Na druhom mieste skončil Plaveč, hlavne zlepšenou hrou v nadstavbovej časti súťaže. Tretiu prieč-

Ble

ku obsadil Spartak. Za najlepšieho brankára vyhlásili Mareka Karpiaka z víťazného mužstva. O titul najlepšieho strelca sa podelili traja hráči: Lukáš Ilčišák zo Spartaka, Tomáš Koneval z M. Lipníka a Vladimír Pyda z Čirča, ktorí vsietili po 13 gólov. Organizátorom sa podarilo pripraviť kvalitný turnaj, ktorý sa tešil aj značnému záuj-

I. liga TSS Grade Nestville Tiamo HANT Team Flamengo Gurman

10 10 10 10 10 10

8 8 7 3 3 0

0 0 0 1 0 1

2 2 3 6 7 9

43:23 47:23 56:24 26:43 38:47 24:41

24 24 21 10 9 1

II. liga, sk. o 1. – 4. miesto Los Galacticos 3 2 0 Plaveč 3 2 0 Spartak 3 1 0 M. Lipník 3 1 0

1 1 2 2

10:11 15:9 13:13 10:15

9 6 5 4

II. liga, sk. o 5. – 8. miesto ŠK N. Ľubovňa 3 3 0 TJ Čirč 3 2 0 YNVA 3 1 0 Litmanová 3 0 0

0 1 2 3

26:6 10:16 9:16 6:16

11 6 4 3

kový rozhovor M I R O S L AV O M F U R T K E V I ČO M

n Ako hodnotíte tohtoročnú ligu? - Myslím si, že patrila medzi vydarené ročníky. Mužstvá dosiahli vysokú kvalitu. Chcel by som sa poďakovať rozhodcom, divákom, mužstvám za férový prístup. Teší ma aj divácky záujem. Verím, že spokojnosť bola na všetkých stranách. n Liga splnila všetky atribúty kvalitnej súťaže: vysoké na-

sadenie, kvalitné výkony, rozuzlenie až v poslednom zápase. - Samozrejme, vždy sa dá niečo vylepšiť. Radi by sme privítali niektorých kvalitných hráčov z  ligy, ktorí sa tu ukazujú iba pred začiatkom sezóny. A chceli by sme ešte viac naplniť hľadisko. n Myslíte už teraz na budúci ročník? - Samozrejme, budeme po-

kračovať. Určite niektoré veci skvalitníme. Už v tomto roku sme mali pripravenú internetovú stránku, ktorá poskytovala aktuálne informácie, výsledky, tabuľky, strelcov. Verím, že budúci ročník priláka svojou úrovňou a kvalitou ešte viac priaznivcov futsalu. (J. P.)

Na bežkách do Matysovej

Obecný úrad Matysová, Salaš u Franka a Tamatex zorganizovali 3. ročník turistického pochodu na bežkách po trase Ľubovniansky hrad, Oslí a Matysová. Na štart sa postavilo vyše 150 účastníkov, od najmladšieho 10- až po 70-ročného bežkára, z Košíc, Banskej Bystrice i Prešova. Najväčšiu skupinu tvorili bežkári zo Starej Ľubovne a okolia. Ideálne snehové podmienky, dobrá nálada od štartu až po cieľ len umocnila zážitky účastníkov z vydareného podujatia. (M. K.)

Štvrtýkrát kamienskym chotárom Obec Kamienka bola aj toho hodnutia organizovať túto šporroku hlavným organizátorom po- tovo-turistickú akciu. chodu na bežkách - Po Kamjunskych stežkach. Už po štvrtý raz sa stretli milovníci bežeckého lyžovania najmä z obce Kamienka, ale nechýbali ani hostia z okolitých miest a obcí. Sedemdesiatdva účastníkov sa vydalo na trať dlhú 16 km,  vedúcu krásnymi časťami kamienskeho chotára, ktorý je rozlohou 2910 ha jedným z najväčších v okrese Stará Ľubovňa. Spomínaný počet účastníkov je pritom najvyšším počtom od vzniku pretekov v roku 2010, čo len potvrdzuje správnosť roz-

Štart pochodu bol na parkovisku pred Poľnohospodárskym družstvom v Kamienke. Účastníci sa vydali po profesionálne pripravených stopách, ktoré skútrom upravovali členovia obnovenej Telovýchovnej jednoty v Kamienke. Pripravená trať s najnižším bodom 620 m.n.m na štarte a s najvyšším bodom 830 m.n.m bola príjemnou prekážkou, ktorú takmer všetci účastníci, aj s jednou prestávkou na teplé občerstvenie, hravo zvládli, a to nechýbali najmladší – žiaci základnej školy, ani tí najstarší – seniori. Martin Karaš

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktori: PhDr. Eva Halamová, Mário Veverka, športový redaktor: Ing. Ján Petrus, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa, IČO 36 477 206. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Ľubovnianske noviny č. 6  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you