Page 1

8. február 2011

Ročník XXXVI.

Cena 0,25 €

Číslo 5

Ľubovnianske noviny Kraj ocenil aj našich športovcov - M. Hlinku a A. Vorobeľa

Sťažnosť pozostalí versus pohrebníci

Na zraze takmer tisícka turistov od Bratislavy po Medzilaborce

8.

2.

8.

Čierna stavba v meste obišiel úradníkov Slobyterm

Iba nedávno pribudla na parkovisku pri bloku nazývanom Šariš na Mierovej ulici v Starej Ľubovni rampa. Obyvatelia bytovky sú s ňou spokojní, napokon sami ju iniciovali a cez fond opráv aj uhradili. Vyriešili si tak dlhoročný problém s parkovaním. Celá vec má však jeden háčik - ide o čiernu stavbu, ktorú Mesto nepovolilo. „Táto stavba tam vznikla neoprávnene. Je to mestský majetok, verejné priestranstvo a je protizákonne čokoľvek budovať na cudzom majetku,“ reagoval primátor mesta na stavbu, ktorá vyrástla pod oknami mestského úradu, Michal Biganič. Radnici však nie je celkom neznáma žiadosť obyvateľov dotknutej bytovky o vybudovanie rampy, ktorá by zamedzila vstup iným motoristom na „ich“ parkovisko. „Je pravdou, že Slobyterm ako správca bytovky požiadal Mesto o súhlas na výstavbu rampy. Mestský úrad ešte v minulom roku odpovedal, že treba

Každá rodina z bytovky má diaľkové ovládanie rampy. Tí, ktorí aj napriek zákazu vjazdu parkovali pred bytovkou, sa tam už nedostanú. vec prešetriť. Čiže nedal žiaden súhlas,“ zdôraznil primátor. Vysvetlil aj okolnosti, ktoré zrejme brzdili rozhodnutie. Okrem iného išlo aj o vyjadrenia zložiek záchranného systému - zdravotníkov a hasičov. Na tie však nik nečakal. „Nápad prišiel od ľudí, schválili si to takmer jednohlasne. Potom sme

to riešili cez správcovskú spoločnosť Slobyterm, ktorá robila len prívod elektriny a rampu samotnú sme vybrali cez dodávateľa,“ vysvetlil za obyvateľov domovník Jozef Kačmarský. Obyvatelia bytovky tak zrejme žili v dobrej viere, že všetko je lege artis aj napriek tomu, že „pečiatku“ na papieri nik z nich ne-

Vlaky sa rušiť určite budú

Plánované rušenie vlakových spojov sa nateraz zastavilo. Aj keď rokovania na najvyššej štátnej úrovni a iniciatíva miest a krajov nateraz pribrzdili plány Železničnej spoločnosti Slovensko vyškrtať k 6. marcu z grafikonu 550 kilometrov tratí, ružovo to nevyzerá. Dôležité totiž teraz budú čísla. A tie nehovoria ani v prospech zachovania tratí, ktoré sa dotýkajú staroľubovnianskeho regiónu.

boli jediným spôsobom hromadnej osobnej dopravy pre niektoré obce. Kraje rovnako požadujú, aby sa situácia riešila v dostatočnom predstihu a aby sa vyriešil aj dopad na rozpočty samosprávnych krajov v  súvislosti s  navýšením rozpočtu pre prímestskú dopravu. Rovnako navrhujú legislatívne riešenie dopravy zákonom o  verejnej doprave prípadne zákonom o  integrovanej doprave, ktorá by okrem iného preferovala verejnú hromadnú dopravu pred individuálnou. „S rušením tratí treba myslieť aj na to, kto sa bude starať o  udržiavanie dopravných ciest a  prevádzku staníc,“ doplnil P. Sokol. Kraje nateraz požadujú, aby železnice hľadali rezervy šetrenia aj znižovaním ich fixných nákladov. Operujú tým, že aj v minulosti zrušené tzv. stratové trate, resp. spoje nepriniesli plánované úspory. (hm)

hodnote okolo 2400 €. Pri inej krádeži si zas zlodej prisvojil dva bicykle, ktoré ukradol z pivnice bytového bloku na Mierovej ulici. Lup sa stal niekedy medzi 26. januárom a 5. februárom. Škoda na oboch bicykloch prevýšila dve tisíc eur.

Uplynulý týždeň bol na našich cestách vcelku pokojný. V okrese Stará Ľubovňa sa stala iba jedna dopravná nehoda, pri ktorej sa nikto nezranil. Škoda na majetku presiahla 300 €. (MM)

06

Ekonomika rentabilnosti spojov hovorí jasnou rečou. Tak napríklad na trati číslo 185 zo Starej Ľubovne do Plavča sa síce za rok prepraví 64 123 cestujúcich, v priemere je to len 9 ľudí na jeden spoj. Náklad železníc tu pritom predstavuje 8,55 eur na jeden vlakový kilometer a tržba 0,21 eur. Železnice tak v tomto prípade vykazujú stratu – 8,33 eur/km. Podobne je na tom aj spoj Lipany-Plaveč-Čirč, kde sa v priemere denne na jeden spoj pre-

praví 10 ľudí (ročne 49 392), ktorý vykazuje stratu takmer 8,5 eur na jednom kilometri. „Škrtať sa zrejme bude, sami vidíte, že máme aj tu nerentabilné spoje. Je však dôležité, aby štát zadefinoval prepravu vo verejnom záujme a aby riešil obslužnosť regiónu spolu s  krajmi, v  ktorých kompetencii zatiaľ vlaková preprava nie je,“ povedal k situácii predseda dopravnej komisie VÚC PSK Peter Sokol. Ako dodal, kraje, ktoré sa zúčastnili rokovania so zástupcami ministerstva dopravy a  železníc v  Žiline 20. januára, iniciovali, aby sa prihliadalo na to, ako sa nahradí železničná doprava autobusovou. Teda tam, kde je nevyhnutná. V prípade staroľubovnianskeho regiónu pôjde zrejme o  nedeľné a  piatkové spoje, keď sa prepravuje dotknutými vlakmi najviac cestujúcich, hlavne študentov do a zo škôl. A náhrada bude nevyhnutná aj u  spojov, ktoré

9 771338 03 4005

Tiene týždňa Dve krádeže

Doposiaľ neznámy páchateľ vykradol v noci z 30. na 31. januára autoservis na Popradskej ulici v Starej Ľubovni. Z dielne ukradol náradie a materiál v

Týždeň na cestách

videl. Prečo dnes už bývalý riaditeľ Slobytermu, ktorý je rovnako obyvateľom bloku Šariš, nečakal na povolenie od mesta, sme sa napriek snahe nedozvedeli. Rampa sa podľa obyvateľov bloku mala stavať ešte v jeseni minulého roku, ochladenie však pribrzdilo práce, a tak dodávateľ vyhotovil dielo za približne 4 ti-

síc eur len nedávno. A zdá sa aj, že radosť Staroľubovňanov, ktorí majú zrazu parkovisko iba pre seba, nepotrvá dlho. „Mesto prijme opatrenia, aby bola rampa zákonným spôsobom legalizovaná a aby bolo užívanie verejného priestranstva riadne spoplatnené, alebo bude odstránená,“ vyjadril sa k čiernej stavbe primá-

tor. Ako dodal, určite sa samospráva bude problémom parkovania v tejto centrálnej lokalite zaoberať. „Budeme hľadať riešenia, ale rozhodne nemôžeme dovoliť, aby si obyvatelia svojvoľne vyhradzovali plochy a zamedzovali prístup na verejné priestranstvo budovaním rámp,“ dodal primátor. Text a foto (hm)

Boj o prvákov skončil

Uplynulý týždeň sa v Starej Ľubovni ukončili zápisy do prvých ročníkov. Pre všetky školy sú to mimoriadne dôležité dni. Počty zapísaných totiž hovoria o ich budúcnosti. Ani tohtoročné zápisy nepriniesli veľa optimizmu, aj keď do septembra ostáva nádej, že nejaká „duša“ školám ešte pribudne.

Záujem o ňu je stabilný, tento rok bol dokonca o 2 - 3 vyšší. Ich školu si vybralo 23 rodičov. Zaujímavé je, že prevažne s mužskými potomkami. V školskom roku 2011/12 budú mať podľa všetkého iba päť dievčat-prváčok. Keďže ešte s nejakými prírastkami rátajú, plánujú dokonca prvýkrát v histórii otvoriť dve triedy nováčikov. No a absolútna spokojnosť môže panovať v ZŠ v Podsadku, tam sa to deťmi len tak hemží a  škola kapacitne nestačí. Na tohtoročný zápis ich prišlo 38, manažment školy však vie, že ešte „visia“ nejaké detičky. Táto škola je napokon špecifická aj samotnými zápismi. „U nás by nejaké výzvy v novinách alebo televízii nezabrali, minulo by

sa to účinku. Posielame preto výzvy priamo na meno otca a matky podľa údajov z evidencie obyvateľstva,“ podotkla k zápisom riaditeľka Mária Kurucová. Napokon aj samotné zápisy musia byť v tejto škole veľmi jednoduché, mnohí z budúcich prvákov ovládajú iba rómsky jazyk. Podčiarknuté, zrátané – do lavíc by podľa zápisov malo sadnúť po letných prázdninách okolo 180 nových žiakov (aj s cirkevnou). Je to opäť úbytok. Uplynulý rok ich bolo totiž bez cirkevnej školy 187. Čísla pre budúci školský rok sú ale len orientačné, školy ešte rátajú s 2 až 5-timi zábudlivcami či prisťahovanými. S enormným skokom ale nik nepočíta. Text (hm), foto (jp)

Najväčšiu mestskú školu na Komenského ulici poctilo uplynulý týždeň svojím výberom 51 rodičov s budúcimi školákmi. Oproti minulému roku je to však prepad. Vtedy prišlo na zápis 66 predškolákov a v septembri nastúpilo 72 detí. Škola však nezúfa, otvoriť chce aj napriek tomu tri triedy. Podľa záznamov z matriky, by do ich obvodu mali nejaké detičky pribudnúť. Či ale títo rodičia nenasmerovali svoje kroky do iných škôl mimo obvodu, nie je isté. Aj v ZŠ na Levočskej ulici čakali podľa štatistík o 15 detí viac. „Prišlo k nám 39 detí, z toho máme ale šesť odkladov. Otvoríme dve triedy,“ reagoval na strategické počty Mikuláš Hreško, riaditeľ ZŠ na Levočskej ulici. V  najmladšej škole Za vodou majú zatiaľ istých 29 budúcich prvákov, je tu však rovnako veľa odkladov, a tak je možné, že otvoria iba jednu triedu Spokojná môže byť cirkevná škola v meste, ktorá ako jediná nemá svoj nováčikov. Spokojní sú v jedinej cirkev- rajón. Po minuloročných 17-tich zapísaných žiakov si polepšila. 23 nonej škole sv. Cyrila a  Metoda. váčikov ich dokonca núti uvažovať o dvoch triedach.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

8. február 2011 ĽN č. 5

Mestské novinky

Most opäť sprejazdnený Vo štvrtok 3. februára Poliaci prostredníctvom Spoločného kontaktného pracoviska Poľskej republiky potvrdili informáciu od veliteľa hraničného odboru Nowy Sacz, že železničný most na rieke Poprad (na území Poľskej republiky), ktorý bol poškodený povodňovou vlnou 4. júna minulého roka, bol kompletne zrekonštruovaný. V súvislosti s tým bola 16. januárom t.r. obnovená nákladná doprava so SR a 23. januárom aj osobná doprava so Slovenskom.

Vraky aj z tragických nehôd

Až z Chebu, mesta v najzápadnejšom cípe Českej republiky bolo vozidlo, ktoré svoj „život“ skončilo v Starej Ľubovni. Majiteľ ho totiž kvôli poruche nechcel „trepať“ späť, a preto ho na spracovanie odovzdal v tunajšom Ekose. Tak, ako to spolu s ním spravilo ďalších 148 vodičov.

n BEZ POPLATKU Aj keď v minulosti prešli podmienky prijatia určitými úpravami (napr. min. 90-percentná kompletnosť automobilu), postup sa v podstate nezmenil. Vozidlo možno (po dohode) priviezť do Ekosu každý pondelok až piatok medzi 7.00 - 10.30 h a nasledujúci pracovný deň máte potvrdenie pre políciu v ruke. Nečakajte však, že za to čosi dostanete. „Áno, je pravdou, že zákon ukladal spracovateľskému zariadeniu vyplatiť majiteľovi starého vozidla 33 €, ale my sme boli a sme iba zberňou. To znamená, že ak má vozidlo slovenské ŠPZ, nič nežiadame, no ani

nedávame. Navyše, po úpravách zákona povinnosť vyplatiť motivačný príspevok zanikol i spracovateľským zariadeniam. Aj napriek tomu sa stále nájdu ľudia, ktorí si za odovzdanie pýtajú peniaze,“ upozornil na pomerne rozšírenú dezinformáciu J. Špes. Tí, ktorí by tak chceli „zarobiť“, musia svoj vrak odviezť do Hanušoviec n/Topľou. A to sa im za tú sumu určite neoplatí. Mimochodom, v okrese je EKOS jedinou spoločnosť, ktorá potvrdenia potrebné na odhlásenie vozidla vydáva. Tie ďalšie sídlia vo Veľkej Lomnici či Kechneci, obci vzdialenej 18 km od Košíc. Text a foto (mv)

„Ľudia k nám najviac chodia v marci, júni, septembri a decembri, teda v čase, kedy im končia štvrťročné poistky. No a, samozrejme, z tohto dôvodu je vždy najsilnejší koniec roka, prípadne začiatok toho nasledujúceho,“ opísal scenár, ktorý už pokojne môže dostať prívlastok klasický, Juraj Špes. Za nič prekvapujúce nemožno podľa neho považovať najčastejšie odovzdávanú značku. Zo 149-tich „odpísaných“ a na zrecyklovanie prijatých áut totiž až 71 nieslo názov Škoda. „Čoho však bolo menej, sú Lady. V uplynulom roku sme ich na spracovanie prijali len sedem,“ doplnil J. Špes. A ako dodal, hoci v  zbernom dvore Ekosu skončili i vozidlá z tragických nehôd – Audi z Pustého Poľa či skúter z Kolačkova, Trend z minulého roka, kedy vrakom vládli škodovky, nastolil aj janu„o  výnimočných značkách sa ár. Spomedzi 19-tich prijatých vozidiel bolo až 10 vyrobených v Mladej Boleslavi. tentoraz nedá hovoriť.“

Pozostalí vs. pohrebníci Uplynulý týždeň sa na stôl Mestského úradu v Starej Ľubovni dostala sťažnosť obyvateľa mesta Dávida Sekelského. Radnica sa tak bude musieť zaoberať problémom, ktorý postavil proti sebe pozostalých a súkromné pohrebné služby. Vedno so sťažnosťou magistrátu putuje podnet aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

„Prišli sme si pre zosnulého starého otca, ktorý zomrel v nemocnici, aj s kúpenou rakvou a  tu nám nechceli vydať telo, že sme nekúpili u  nich truhlu. Nechceli nám ani dať previesť pozostatky,“ reagoval rozhorčený vnuk Dávid Sekelský (na fotografii vľavo). Vedno so svojou rodinou sa tak po stretoch rozhodli podať oficiálnu sťažnosť a nepozdával sa im ani poplatok, ktorý museli dotknutej pohrebnej firme, ktorá jediná v meste „berie“ po dvoch hodinách od úmrtia nebožtíkov z nemocnice, zaplatiť za prevoz z oddelenia a úschovu v ich chladiacom zariadení. „Povedali mi, že ak nevyplatím, nedajú mi telo. Pritom nový zákon definuje, že prevoz

podujatiach sa rozhoduje podstatne ťažšie. „Kým na Slovensku máte v kategórii desať pretekárov, tam vám môže prísť aj 40 až 50. A  treba určiť poradie každého z nich,“ opísal rozdiel medzi národnou a medzinárodnou scénou skúsený arbiter. Pod„Svet je svet. Sú tam dosť veľ- skôr som musel získať licenciu.“ ľa neho je tak rozhodovanie streké tlaky, a  keď v  ňom nemáte A to sa stalo pred štyrmi rokmi sujúce, „pretože väčšinou naňho svojich ľudí, je veľmi ťažké uhrať v Bratislave. máte veľmi krátky čas.“ aj to, čo je spravodlivé,“ vysvetlil, prečo „zatúžil“ po preuka- n ČASOVÝ STRES n LOBBING ze medzinárodného rozhodcu Práve vtedy sa v  hlavnom Aby človek pochopil súvislospredseda ŠKM Stará Ľubovňa. meste Slovenska konal európsky ti, treba si čosi povedať o princíAko popritom priznal, motivo- šampionát v kulturistike a kla- poch svetového rozhodovania. vali ho k tomu i vlastní preteká- sickej kulturistike. Andrej Hlin- Ten je totiž taký, že každú súťaž ri. Od roku 1999, keď mal klub ka ho hodnotil spolu s oficiálny- hodnotí desať rozhodcov, prina MS Ellu Kováčovú, nepreš- mi rozhodcami a  pokiaľ chcel čom posledný sa berie do úvahy la sezóna, aby sa niektorí z kul- získať preukaz, muselo byť jeho len vtedy, keď niektorý z predturistov, klasikov, fitnesákov či bodovanie s ich prakticky chádzajúcich nemá „svoj deň“. bodyfitnesiek nekvalifikoval na zhodné. Rodák A práve „desiatkou“ bol v Platja vrcholné podujatie. „Chcel som z  Hniezdned’Aro (2007) A. Hlinka. „Každý, tam chodievať s  nimi a  rozho- ho už vtedy kto začína, začína práve na pozídovať o ich umiestnení. No naj- zistil, že na cii náhradného rozhodcu. Ak je v r vaše rozhodovanie v poriadku, choltak vás posúvajú nižšie a nižšie. ných Ja som sa pri ďalších súťažiach dostal na pozíciu štyri až šesť,“ poznamenal muž, pod vedením ktorého vyrástli mnohí skvelí pretekári. Ten sa tiež dotkol témy lobbingu. Ako totiž priznal, istý spôsob ovplyvňovania existuje vo všetkých „vizuálnych“, teda eu ť va do ho na hodnotenie subjektívroz ho oprávnené Preukaz rozhodcu ristike má ltu ku nych športoch. „Pochov ty ná pio je rópske či svetové šam žov. Jedným z nich piteľne, pokiaľ je niekto mu sať de len ku ns na Slove 06. rý ho získal v máji 20 slabý, nedostane sa doaj Andrej Hlinka, kto predu. Ale ak máte de-

zo zdravotníckeho zariadenia do márnice hradí zdravotnícke zariadenie,“ dodáva sťažovateľ. Oslovili sme aj majiteľa dotknutej firmy Petra Duranku (vpravo). Ten sa na celú vec pozerá ako na jedno komunikačné zlyhanie. „Viem, že nášho pracovníka kontaktoval iba rodinný príslušník zosnulého po telefóne. Náš pracovník ho vyzval, aby prišiel do prijímacej kancelárie, kde veci vybavia tak, ako sa má.“ Na margo vydania mŕtvoly dodal, že práve to rieši nový zákon, ktorý im doslova zakazuje vydať telo, ak preň neprišlo auto pohrebnej služby spĺňajúce prevozné podmienky. „Príbuzní tam boli autom s prívesom. My sme povedali, že áno, ale

musí ho odviesť buď naše auto alebo vozidlo inej pohrebnej služby. Príbuzní sa už neozvali a tým to vlastne skončilo,“ vyjadril sa k  sťažnosti P. Duranka. Na margo inde zakúpených rakiev iba dodal, že aj to ošetruje nový zákon, ktorý doslova zakazuje predávať truhly iným ako licencovaným pohrebným službám. Rovnako si majiteľ obhájil poplatok za prevoz z nemocnice do márnice: „To sú platné poplatky.“ m m m

Ako celý spor dopadne, nevedno. Majiteľ pohrebníctva si verí. Rovnako aj sťažovateľ. Isté je, že celý prípad, respektíve riešenie pohrebných služieb v meste sa zrejme dostane aj na pôdu mestského parlamentu a  svoje stanovisko do zákonnej lehoty podá aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. (hm)

Výrobok zo Starej Ľubovne bodoval Liehovar spoločnosti GAS FAMILIA, s.r.o v Starej Ľubovni opäť zbiera ceny. Len necelé štyri týždne stačili novej Goral Vodke MASTER na to, aby si získala rešpekt zo strany slovenských odborníkov a priniesla cenu DANUBIUS GASTRO 2011. Prvé uznanie výrobku prišlo už po vyjadreniach zahranič-

Rozhodovanie si musí platiť sám

...išiel som rozhodovať finále majstrovstiev sveta, no keď som vošiel do haly, musel som zaplatiť vstupné. Nehovoriac o tom, že som ďalšie eurá dal za cestu i ubytovanie..., aj takúto, pre mnohých asi neuveriteľnú spomienku, má Andrej Hlinka na španielske Platja d’Aro. Pekný balík ho tiež stála Budapešť, ešte väčší Novi Sad, no napriek tomu, že za to nikdy neuvidel ani cent, sa nechce rozhodovania vzdať. Dôvod?

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

ných expertov z nezávislej medzinárodnej organizácie UNITED VODKA so sídlom v Bruseli. Na trh uviedla staroľubovnianska spoločnosť nový výrobok v decembri minulého roka. Zdá sa, že pokračuje v tradícii staršej sestry Goral Vodky, ktorá doposiaľ získala 9 ocenení kvality z celého sveta. Nová vodka pri výrobe prechádza technic-

ky unikátnou 7-kolónovou destiláciou a 7-násobnou filtráciou. Najznámejšie a najdrahšie vodky sveta s kúskami zlata či inými lákadlami sú pritom filtrované maximálne 3 až 5-krát. Goral vodka MASTER je filtrovaná cez špeciálnu zmes obohatenú o pravý diamantový prach dovážaný z Juhoafrickej republiky. Barbara Šomská

Cez fotoobjektív

sať pretekárov, z ktorých by každý mohol byť prvý, tam už ten lobbing hrá úlohu.“ Príkladom toho sú podľa neho rozhodcovia z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Tí si, pokiaľ môžu, vždy pomôžu. Ak sa to, samozrejme, dá. n BEZ ODMIEN Posledným šampionátom, na ktorom sa A. Hlinka predstavil, boli ženské majstrovstvá Európy 2009. Aj minulý rok mal síce niektoré v  pláne, no ako povedal, „nakoniec som nešiel z  finančných dôvodov.“ Hoci sa to nezdá, s funkciou medzinárodného arbitra totiž nie sú (na rozdiel od futbalu) spojené žiadne odmeny. „S takým systémom, aký má naša federácia, sa asi nestretnete nikde. Keď som chcel vojsť do haly, aby som rozhodoval finále MS, ešte som si musel zaplatiť vstupné. Rovnako je to s ubytovaním i s cestovným. Nehovoriac o  tom, že 300-eurový poplatok za súťaž mi tiež nikto nikdy nevráti,“ skonštatoval predseda ŠKM. Napriek tomu by tohto roku rád absolvoval aspoň dve súťaže. Ktoré konkrétne, bude podľa neho závisieť aj od toho, kde sa dostanú jeho pretekári. „Michal má ponuku na majstrovstvá sveta, v klube sú ďalší chlapci, ktorí majú šancu na Európu či svet. Takže uvidíme.“ Čo je ale už dnes jasné, je to, že jeho výber a vlastne aj počet výrazne ovplyvnia financie. Ako totiž na záver utrúsil samotný arbiter, všetko stojí peniaze. „A ja som si už dosť poplatil z vlastného vrecka.“ Text a foto (mv)

Neber drogy, zober foťák - pod takýmto názvom uviedli 28. februára v Galérii Provinčného domu v Starej Ľubovni výstavu dvaja mladí nádejní fotografi z nášho okresu. Snímky 18-ročného Henricha Šalamona a 17-ročného Dávida Ploščicu budú v týchto priestoroch vystavené až do 25. februára. Pre oboch začínajúcich umelcov je výstava akýmsi štartom, vo fotografovaní však nie sú ani zďaleka začiatočníkmi. „Dostal som sa k tomu možno pred desiatimi rokmi, venujem sa foteniu v podstate od detstva,“ pripomenul H. Šalamon z Plavča na prvé pokusy hoci aj s  fotoaparátom na mobilnom telefóne. Práve on doviedol k tomuto koníčku aj D. Ploščicu zo Starej Ľubovne, ktorý tak už viac ako rok a  pol nepustí fotoaparát z ruky. Obaja sa snažia vo svojich výtvoroch zachytiť čo najzaujímavejšie okamihy zo života ľudí i prírody a kvôli ich ma-

lým dielam sú ochotní obetovať naozaj všetko. Svedčí o tom aj najobľúbenejšia Dávidova fotografia, ktorá si vyžiadala budíček už o  štvrtej ráno. Výsledný efekt umeleckej kvapky vody však nepochybne ocenil nielen samotný autor. Základom úspechu je nepochybne nápad, ktorý prichádza podľa slov oboch vystavujúcich väčšinou sám, iba sa treba na svet vedieť pozrieť trochu inými očami. „Som veľmi milo prekvapená, pretože aj keď nie som odborník, tieto fotografie naozaj majú svojské videnie a myslím si, že každý návštevník si nájde to svoje,“ pochválila mladé talenty Eva Kollárová, vedúca oddelenie kultúry MsÚ. „Všetko je o tom, či si človek verí a vie sa predať,“ spokojný s možnosťou vystavovať bol aj Dávid. Obaja študenti Obchodnej akadémie sa zhodli v tom, že fotografia bude hrať dôležitú rolu aj v ich budúcom živote. Text a foto (D.O.)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

8. február 2011 ĽN č. 5

Pýtame sa za vás

Chcem platiť a nemám komu Prosím vás - ako to je s tými výzvami o zaplatenie poplatku za psa? Chcel som stihnúť termín do konca mesiaca a dvakrát ma otočili z úradu, že vraj musím prísť inokedy, lebo zlyhal nejaký systém. Ako mám tomu rozumieť? Dúfam, že nejde len o preháňanie poctivo platiaceho občana, ktorého napokon bude niekto sankcionovať kvôli omeškaniu. (občan) Odpovedá Ján Sumilas, vedúci Referátu daní a poplatkov MsÚ v Starej Ľubovni: - V  žiadnom prípade nejde o  preháňanie občana. Platby z dane za psa nebolo možné v minulých dňoch realizovať z dôvodu, že v informačnom systéme MsÚ je platba priradená k variabilnému symbolu, ktorý je pre každého poplatníka v danom roku iný. Prevod platieb z roku 2010 na rok 2011 bol realizovaný firmou CORA – geo, od ktorej bol program zakúpený 26. januára tohto roku. Až po tomto dátume je možné tieto platby realizovať. Od zmeny informačného systému v  roku 2006 riešime tento problém tým, že platobné výmery na daň za psa zasielame spolu s výmermi na daň z nehnuteľnosti a poplatku za odpad (aj z dôvodu šetrenia nákladov) v mesiacoch apríl – máj. Ešte dodáme, že ani jedna oneskorená platba z dane za psa nebola doposiaľ z našej strany sankcionovaná. (hm)                   

Úsmevne

Koniec zdvíhania pacientov

Tunajšie áro-oddelenie sa z praktického zdvíhacieho zariadenia v hodnote okolo 4 tisíc eur teší o to viac, že ide o novinku na Slovensku. „V rámci akútnych lôžkových oddelení sme prví, ktorí to majú. Toto zariadenie je skôr v liečebniach pre dlhodobo chorých,“ potvrdil primár Jaroslav Fedorko. Pritom práve pacienti v bezvedomí patria medzi tých, ktorí si vyžadujú intenzívnu starostlivosť, časté polohovanie a úpravu lôžka. „Sú to často obéznejší pa-

Posledný februárový piatok sa v Starej Ľubovni niesol v znamení skvelej zábavy, neopakovateľných tanečných kreácií a chytľavej hudby až do skorých ranných hodín. Aj tohto roku sa totiž už po štvrtýkrát konal mládežnícky ples pod názvom Party bez kravát.

Och, tie nešťastné stĺpy!

Veru tak, tie nešťastné stĺpy. Niektoré z nich už totiž ani hlúpejšie stáť nemôžu. Klasickým príkladom je dvojica, ktorá vyrastá priamo z frekventovaného chodníka „autobusová stanica – centrum“.

Pochopiteľne, sme radi, že projektant pri rekonštrukcii mosta (2005) myslel i na svetielka v tme. Lenže na strane druhej - tie teraz v podobe iskričiek môžete (auvajs) vidieť aj vtedy, keď sa vaša hlava stretne s oceľovou platňou. Stĺpy verejného osvet-

cienti napojení na prístroje, a tak sme si doteraz museli k zdvíhaniu volať všetkých na oddelení. Potrebných bolo aj 5 6 ľudí,“ tešia sa hlavne sestričky, ktorých novinka podstatne odbremení a  ušetrí im chrbtice. Dômyselným hydraulickým zariadením môže teraz pomocou pohodlných závesov

aj jedna sestra alebo ošetrovateľka bezproblémovo pacienta zdvihnúť vo vertikálnej polohe, upraviť mu posteľ a opatrne ho položiť naspäť. Prípadne uložiť ho do sedu a premiestniť do kresla alebo zaviesť do kúpeľne. Napokon práve sestričky už pred dvomi rokmi objavili

Vyhodnotenie o týždeň

Veľké vyhodnotenie prinesieme už v budúcom čísle. Dozviete sa mená tých, ktorí boli najlepší so svojimi historickými fotografiami a titulom Remeselník roka 2010 počastu-

zvykom, členovia mládežníckeho parlamentu si pre hostí pripravili aj krátky program a tombolu, v ktorej sa súťaži-

„zdvihák“ na internete a iniciovali jeho zakúpenie. Dočkali sa. „Sme nesmierne radi a chceme poďakovať všetkým darcom a sponzorom i nemocnici za túto pre nás nesmierne dôležitú pomôcku,“ dodáva primár obdarovaného oddelenia. Text a foto (hm)

lo o zaujímavé ceny podporené sponzormi. Večer spestril aj folklórny súbor Vrchovina, ktorý funguje pri Centre voľného času. Svojimi tanečnými choreografiami, nádhernými krojmi a „školou tanca“ prispel k dokonalosti celého podujatia. Do tanca hral DJ Scary a nepochybne vďaka nemu bol tanečný parket vždy plný tancujúcich nôh, tlieskajúcich rúk a šťastných tvárí. Ostáva len veriť, že táto myšlienka mládežníckeho parlamentu, ktorá sa ujala pred štyrmi rokmi, bude mať svoju tradíciu a, že ďalšie a ďalšie generácie v nej budú pokračovať. Natália Špesová

Aj cirkevné gymnázium otvorilo dvere

Žiaci deviatych ročníkov základných škôl, ich rodičia i učitelia mali 27. januára možnosť zblízka nazrieť do života školy, ktorá produkuje úspešných vysokoškolských študentov. „Rozhodli sme sa uskutočniť Deň otvorených dverí kvôli tomu, aby tí, ktorí premýšľajú o štúdiu na našej škole, si ju mohli doslova ohmatať, vyskúšať, stretnúť sa s učiteľmi, ktorí ich budú učiť a zároveň priaHoci most na Popradskej ul. „patrí“ Slovenskej správe ciest, o chodní- mo zažiť jej atmosféru,“ pove-

Milí naši súťažiaci, naši čitatelia! Vieme, že ste už nedočkaví a aj sa pýtate, kto vyhral súťaže z minulého roka. Tak vedzte, o týždeň to príde!

vá (na fotografii), ktorí symbolickým rozstrihnutím kravaty spoločne otvorili tohtoročný ples mladých. Ako je už

Toto podujatie opäť zorganizoval Mládežnícky parlament Stará Ľubovňa v spolupráci s Centrom voľného času a občianskym združením Naša Ľubovňa. Zaplesať si tak prišlo vyše 120 mladých ľudí. Nechýbal primátor mesta Stará Ľubovňa Michal Biganič a riaditeľka Centra voľného času Marta Hanečáko-

lenia však nevadia len chodcom. Ako nám potvrdil riaditeľ VPS Ľubomír Krett, ich pozícia tiež bráni zimnej údržbe chodníka. Takže tých mínusov je viac. Na záver ešte jedna vec: hoci sa nám to nechce veriť, ale ak by ste predsa len natrafili na hlúpejšie postavený stĺp, dajte nám to vedieť. Vaša fotografia nás jednak pobaví, no najmä – poslúži ako satisfakcia. Komu? No predJediná cirkevná stredná sa tým, ktorí dennodenne prechádzajú mostom a myslia si, škola v Starej Ľubovni po prvýkrát vo svojej krátkej existenže sú na tom úplne najhoršie. Text a foto (mv) cii pripravila pre svojich potenciálnych budúcich študentov Deň otvorených dverí.

ky sa starajú pracovníci VPS. Ako poznamenal ich riaditeľ, nešťastne postavené stĺpy ale zimnej údržbe sčasti bránia.

jeme jedného z remeselníkov, ktorí sa zapojili do súťaže. V tomto týždni zasadá porota historikov z Ľubovnianskeho múzea, aby vybrala tie najzaujímavejšie archívne snímky. Ceny dostanú aj tí, ktorých ste si vybrali v hlasovaní cez kupóny v novinách. Máte sa na čo tešiť, veľké defilé tých najlepších - už o týždeň! (red.)

3

Všetci tí, ktorí v ostatných rokoch neváhali a svoje dve percentá z daní venovali Ľubovnianskej nemocnici, môžu byť naozaj spokojní. Peniaze totiž nemocnica spolu so svojimi zdrojmi použila na veľmi dobrú vec, ktorá uľahčí prácu zdravotníckeho personálu na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny a prispeje hlavne k väčšiemu pohodliu pacientov.

Mladí majú svoj ples bez kravát

Všimli sme si

strana

dal o podujatí riaditeľ gymnázia Pavol Chmeliar. Pre návštevníkov tu bol pripravený pestrý program. Žiaci sa zúčastnili otvorených hodín anglického jazyka a matematiky s formou výučby prostredníctvom moderných informačných a komunikačných technológií, dozvedeli sa rôzne zaujímavosti o druhej svetovej vojne na hodine dejepisu a pozreli si zábavné scénky v angličtine, ktoré pod vedením pedagógov pripravili stredoškoláci. V jednotlivých učebniach si mohli preveriť nielen úroveň svojich vedomostí, ale aj šikovnosť v riešení matematických úloh, zručnosť pri zaujímavých fyzikálnych a chemických poku-

soch či kreativitu pri tvorbe literárnych textov. Za asistencie študentov gymnázia deviataci zisťovali svoju krvnú skupinu a vytvárali vlastné webové stránky. Duchovnú zložku programu zabezpečila dramatizácia osudov blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej. „Naučila som sa mnoho nových vecí a veľa nového som aj videla. Bol to neobyčajný deň, ktorý sa mi veľmi páčil,“ ocenila akciu návštevníčka Alžbeta Vislocká. Veľkým prínosom pre deviatakov určite boli aj rozhovory s

už skúsenými stredoškolákmi, pri ktorých získali informácie z prvej ruky o študentskom živote, činnosti študentskej rady,  tvorbe školského časopisu či akciách, ktoré na škole prebiehajú. „Prekvapil a potešil nás vysoký záujem, pretože nahlásený počet 90 účastníkov sa napokon rozrástol na 140 deviatakov z  celého okresu ,“ zhodnotil účasť na Dni otvorených dverí Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša jeho riaditeľ P. Chmeliar a dodal, „takýto bezprostredný kontakt môže pomôcť mladým ľuďom a  ich rodičom rozhodnúť sa pri výbere stredoškolského štúdia.“ V rámci Dňa otvorených dverí si predsedníčka študentskej rady cirkevného gymnázia Júlia Ondičová (na menšej fotografii) prevzala za účasti primátora Starej Ľubovne Michala Biganiča a prednostu mestského úradu Antona Karniša symbolický šek na štipendium od občianskeho združenia AMOS. Rodina, ktorá chce zostať v anonymite, bude nádejnej študentke mesačne prispievať sumou 25 eur. Text: (jp) Foto: (M.J., J.CH.)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

8. február 2011 ĽN č. 5

PUBLICISTIKA / REKLAMA

Na linke dopravná polícia dôležitých čísiel, ktoré hodnotia rok 2010 z dopravného hľadiska: Na území okresu bolo uplynulý rok evidovaných 212 dopravných nehôd, pri ktorých zomreli siedmi ľudia, ťažko sa zranilo 15 osôb a 76 osôb vyviazlo s ľahkým zranením. Napriek tomu, že počet nehôd na cestách je historický najnižší za posledných 20 rokov, došlo k vysokému počtu usmrtení. Cieľom ďalšieho pôsobenia polície bude preto predchádzanie nehodám a zníženie ich následkov. Veríme, že spoločne, nielen preventívnym a represívnymi pôsobením policajtov Dopravnej polí-

cie, ale najmä vzájomnou toleranciou a ohľaduplnosťou jedného vodiča k druhému, prispôsobením rýchlosti jazdy vodičov zlému stavu vozovky a svojim schopnostiam, dosiahneme v roku 2011 požadovaný cieľ. Pre vodičov dôležitá informácia: 11. februára t.r. od 14.00 h do 22.00 h ODI Stará Ľubovňa bude vykonávať v  celom okrese osobitnú kontrolu so zameraním na dodržiavanie ustanovených a  obmedzených rýchlostí a  požívanie alkoholických nápojov vodičmi pred a počas jazdy. Jozef Vasilík, riaditeľ ODI

ĽN 38/2011

Milí čitatelia, otvorením novej rubriky Na linke dopravná polícia chcú zástupcovia Okresného dopravného inšpektorátu (ODI) v Starej Ľubovni informovať o ich činnosti, o stave nehodovosti v cestnej premávke a iných dôležitých, resp. zaujímavých novinkách pre vodičov. Rovnako môžete do tejto rubriky prispievať svojimi postrehmi z ciest, reagovať na rôzne nezrovnalosti v cestnej doprave alebo čímkoľvek, čo súvisí s  dopravnou políciou a  vodičmi. Môžete sa aj pýtať na rôzne novinky, aplikácie zákonov do praxe, ale môžete sa aj sťažovať, ak sa vám niečo nepáči. Dnes prinášame niekoľko


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM

TELEVÍZNY PROGRAM Záhada Mont Blanc

20:15

Krimi Franc., 2009, 90 min

SOBOTA 12.2.

TIPY TÝŽDŇA PIATOK 11.2.

strana

8. február 2011 ĽN č. 5

5

8.2. - 14.2. 2011 Už sme doma?

20:00

Komédia USA, 2007, 88 min zdroj foto: www.csfd.cz

UTOROK 8.2.2011

05:35 Udalosti ČT 06:05 Slovensko dnes 06:20 Správy STV 06:45 Správy a komentáre 07:05 Repete 07:55 Vtipnejší vyhráva 08:35 Niečo za niečo 09:25 Profesionáli II 9/13 10:25 Bianca - cesta za šťastím 209/224 11:10 Bianca - cesta za šťastím 210/224 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín STV 13:35 Sila lásky II. 322 14:30 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:27 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:05 Sila lásky IV. 105/256 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Zázraky slnečnej sústavy 21:05 Dr.House VI. 20/22

21:50 Správy a komentáre 22:05 Počasie 22:09 Góly - body - sekundy 22:15 Obete a tí druhí 22:40 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka V. 5/19 23:25 Profesionáli II 9/13 00:20 Niečo za niečo 01:05 Zázraky slnečnej sústavy 02:00 Reportéri 02:25 Obete a tí druhí 02:50 Svet v obrazoch 03:20 Správy STV o 16:00 03:35 Góly - body - sekundy 03:55 Sila lásky II. 322 04:45 Sila lásky IV. 105/256

08:00 Živá panoráma 08:30 Regionálny denník 09:00 Poštár Pat II 1 09:15 Poštár Pat II 2 09:30 Fokus - práca 10:15 Zdravíčko, pán doktor Chrípka a následky prechodenej chrípky 10:45 Z televízneho archívu 11:40 Portrét 12:20 Živá panoráma 12:55 Zahrajte mi takúto 13:40 Cesty nádeje 14:05 VAT 14:35 Variácie

15:05 Fenomén 15:35 Zákulisie slovenčiny 16:00 Nie si sám 16:30 Nie si sama 17:00 Národnostný magazín 17:30 Regionálny denník 18:00 SEPARÉ 18:25 Večerníček 10 18:40 Fokus - zdravie 19:30 Správy STV „N“ 19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 10 20:05 Zlý žart 21:25 Test magazín 21:35 Muži a kamióny 1/10 22:10 Krížnik Potemkin 23:10 Udalosti ČT 23:45 Správy - Hírek 23:50 Správy STV „N“ 00:15 Záznam zo zasadnutia NR

17:00 Góly - body - sekundy 17:10 Najlepší 17:35 Teraz to príde 18:05 Športové ozveny 18:30 Týždeň v KHL 18:55 Magazín NHL 19:10 Paralympijský magazín 20:00 Futbal Liga majstrov 21:45 Nesmrteľní smrteľníci 22:00 Góly - body - sekundy 22:19 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:40 4 svadby 09:25 Slepá nespravodlivosť 11:00 Nezvestní II. 16/18 12:00 Komisár Rex V. 7/15 12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 FBI: Prípady Sue Thomasovej I. 20/20 14:00 Flashpoint: Smrtiaci výstrel 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Priatelia V. 11-12/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House I. 22/22 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 4 svadby 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 19:55 Koleso šťastia a pomoci 20:00 Tisíc a jedna noc 35-36/180 22:00 Nočné Televízne noviny 22:25 Adela show 23:00 Osobná spravodlivosť 01:00 Smrtiaci experiment 02:30 Hrdinovia I. 19/23 03:10 Škaredá Betty II. 18/18 03:50 Superfízli I. 6/12 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:35 NOVINY TV JOJ 06:00 KRIMI NOVINY 06:25 NOVINY TV JOJ 06:50 KRIMI NOVINY 07:15 NOVINY TV JOJ 07:35 KRIMI NOVINY 08:00 NOVINY TV JOJ 08:30 Súdna sieň 09:20 Garfield 2 11:00 Profesionáli 18/18 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 FlashForward II. 3,4 14:15 Zločinné úmysly 6 15:15 Vražedné čísla III. 21 16:00 C.S.I.: Kriminálka Miami VII. 22 17:00 PRVÉ NOVINY 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 C.S.I.: Kriminálka Miami IX. 1,2/22 22:15 Vtierka Castle II. 23,24/24 00:15 Sexi kosť 02:10 Mafstory 03:00 Zločinné úmysly 6 03:40 Zločinci

06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:55 M*A*S*H 196 08:35 Will & Grace VI 6 09:20 Prostřeno! 10:05 To je vražda, napsala IV 8 11:05 Diagnóza vražda I 14 12:05 Policejní divize III 10 13:05 M*A*S*H 197 13:40 Kutil Tim I 2 14:10 Přátelé V 6 14:35 Přátelé V 7 15:05 Médium V 14 16:05 Columbo 17:40 Regionální zpravodajství 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Nikdo není dokonalý 21:20 Soukromá dramata 22:15 Myšlenky zločince V 16 23:15 Show Jana Krause 00:15 Kriminálka Kolín I 5 01:15 Volejte Věštce 03:05 Výklad snů 04:00 Na čem záleží 139

05:10 SHARK I. 19 06:00 NOVINY TV JOJ 06:20 KRIMI NOVINY 06:45 NOVINY TV JOJ 07:10 KRIMI NOVINY 07:35 NOVINY TV JOJ 07:50 Súdna sieň 09:00 C.S.I.: Kriminálka Miami 11:00 Profesionáli II. 1/17 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kutyil s.r.o. 10 13:15 Vtierka Castle II. 24/24 14:15 Zločinné úmysly 7 15:15 Vražedné čísla III. 22 16:00 C.S.I.: Kriminálka Miami 17:00 PRVÉ NOVINY 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 C.S.I.: Kriminálka Miami 22:15 Kosti IV. 13,14 00:15 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas IX. 13,14 01:35 Môj najhorší nepriateľ 6 02:20 Zločinné úmysly 7 03:00 V mene spravodlivosti 12,13/13 04:25 Obeť

06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:55 M*A*S*H 197 08:35 Will & Grace VI 7 09:20 Prostřeno! 10:10 To je vražda, napsala IV 9 11:10 Diagnóza vražda I 15 12:10 Policejní divize III 11 13:10 M*A*S*H 198 13:40 Kutil Tim I 3 14:15 Přátelé V 8 14:45 Médium V 15 15:40 Columbo 17:40 Minuty regionu 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů 27 21:20 TOP STAR magazín 22:20 Castle na zabití II 11 23:20 Sběratelé kostí I 5 00:20 Kriminálka Kolín I 6 01:20 Volejte Věštce 03:05 Výklad snů 04:05 Na čem záleží 140 04:30 TOP STAR magazín

06:00 KRIMI NOVINY 06:25 NOVINY TV JOJ 06:45 KRIMI NOVINY 07:10 NOVINY TV JOJ 07:35 KRIMI NOVINY 08:00 NOVINY TV JOJ 08:30 Súdna sieň 09:20 C.S.I.: Kriminálka Miami 11:10 Profesionáli II. 2 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas IX. 13,14 14:15 Zločinné úmysly 8 15:15 Vražedné čísla III. 23 16:00 C.S.I.: Kriminálka Miami VII. 24 17:00 PRVÉ NOVINY 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 C.S.I.: Kriminálka Miami IX. 5,6 22:15 Klamári II. 11 23:15 Po prečítaní spáľte 01:20 Mafstory 02:15 Zločinné úmysly 8 03:00 SHARK I. 20 03:40 Po prečítaní spáľte

06:00 Teleshopping 06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:55 M*A*S*H 198 08:35 Will & Grace VI 8 09:20 Prostřeno! 10:10 To je vražda, napsala IV 10 11:10 Diagnóza vražda I 16 12:10 Policejní divize III 12 13:10 M*A*S*H 199 13:40 Kutil Tim I 4 14:10 Přátelé V 9 14:40 Médium V 16 15:40 Columbo 17:40 Regionální zpravodajství 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 TOP STAR: Miloš Kopecký 21:20 Sběratelé kostí IV 24 22:15 Zoufalé manželky VI 23 23:15 Nikdo není dokonalý 00:20 Kus života 02:10 Volejte Věštce 03:55 Na čem záleží 141 04:20 Receptář prima nápadů

STREDA 9.2.2011

05:35 Udalosti ČT 06:05 Slovensko dnes 06:20 Správy STV 06:45 Správy a komentáre 07:00 Repete 07:55 Vtipnejší vyhráva 08:35 Niečo za niečo 09:25 Profesionáli II 10/13 10:25 Bianca - cesta za šťastím 211/224 11:10 Bianca - cesta za šťastím 212/224 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín STV 13:35 Sila lásky II. 323 14:25 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:27 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:05 Sila lásky IV. 106/256 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Kráľ vinár 5/13 20:55 Chodili sme spolu

22:00 Správy a komentáre 22:15 Počasie 22:18 Góly - body - sekundy 22:25 Vášnivý bozk 23:50 Profesionáli II 10/13 00:45 Niečo za niečo 01:35 Kráľ vinár 5/13 02:15 Správy STV o 16:00 02:35 Góly - body - sekundy 02:40 Chodili sme spolu 03:40 Halali 04:05 Sila lásky II. 323 04:55 Sila lásky IV. 106/256

06:19 Záver vysielania 08:00 Živá panoráma 08:30 Regionálny denník 09:00 Fidlibum 09:25 Fokus - zdravie 10:20 Národnostný magazín 10:55 Pamätáte sa na nich? 12:00 SEPARÉ 12:25 Živá panoráma 13:00 Zahrajte mi takúto 13:45 Portrét 14:20 Autosalón 14:45 5 minút po dvanástej - Ako deťom (ne)zhnusiť školu 15:55 Elixír 16:25 Maďarský magazín 16:55 Muži a kamióny 1/10 17:30 Regionálny denník

18:00 Teraz to príde 5/16 18:30 Večerníček 11 18:40 Fokus - peniaze 19:30 Správy STV „N“ 19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Hľadači 20:40 Ženy o ženách 21:05 Spektrum vedy 21:35 Zelené raje III 22:00 VAT 22:30 Svetlonos 22:55 Udalosti ČT 23:25 Správy - Hírek 23:30 Správy STV „N“ 00:00 Záznam zo zasadnutia NR

16:30 Góly - body - sekundy 16:40 Šport v roku 1964 18:10 Tango 3/1994 19:00 Magazín NHL 19:20 Legendy medzi sedmičkami 19:25 Hádzaná - liga majstrov 21:05 Nesmrteľní smrteľníci 21:35 Kométy a legendy 22:00 Góly - body - sekundy 22:19 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:35 4 svadby 09:25 Akcia v oblakoch 11:05 Nezvestní II. 17/18 12:00 Komisár Rex V. 8/15 12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 FBI: Prípady Sue Thomasovej II. 1/22 14:00 Flashpoint: Smrtiaci výstrel II. 14/22 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Priatelia V. 13-14/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House II. 1/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 4 svadby 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 19:55 Koleso šťastia a pomoci 20:00 Tisíc a jedna noc 37-38/180 21:55 Nočné Televízne noviny 22:20 Adela show 23:05 Hodinu nevíš... 01:00 Smrtiaca klinika 02:50 Hrdinovia I. 20/23 03:30 Superfízli I. 7/12 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

ŠTVRTOK 10.2.2011

05:45 Udalosti ČT 06:15 Slovensko dnes 06:25 Správy STV 06:50 Správy a komentáre 07:05 Repete 07:55 Vtipnejší vyhráva 08:40 Niečo za niečo 09:30 Profesionáli II 11/13 10:25 Bianca - cesta za šťastím 213/224 11:10 Bianca - cesta za šťastím 214/224 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín STV 13:35 Sila lásky II. 324 14:30 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:27 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:05 Sila lásky IV. 107/256 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Nora Robertsová: Prekliata zátoka

21:45 Správy a komentáre 22:00 Počasie 22:04 Góly - body - sekundy 22:10 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania 23:00 Osudom skúšaní 23:30 Profesionáli II 11/13 00:20 Niečo za niečo 01:10 Nora Robertsová: Prekliata zátoka 02:40 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania 03:30 Správy STV o 16:00 03:50 Góly - body - sekundy 03:55 Sila lásky II. 324 04:45 Sila lásky IV. 107/256

06:05 Záver vysielania 08:00 Živá panoráma 08:30 Regionálny denník 09:00 Poštár Pat II 3 09:15 Poštár Pat II 4 09:30 Fokus - peniaze 10:15 Maďarský magazín 10:45 Slovensko - prírodný klenot 11:25 Hľadači 11:50 Ženy o ženách 12:20 Živá panoráma 12:55 Zahrajte mi takúto 13:40 Mama to vie najlepšie 14:10 Spektrum vedy 14:40 Sféry dôverné

15:50 S Jakubom na rybách 16:10 Profesionál 16:25 Slováci vo svete - 5.časť 17:00 Zelené raje III 17:30 Regionálny denník 18:00 INTEGRUJ ! 18:30 Večerníček 12 18:40 Fokus - právo 19:30 Správy STV „N“ 19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 10 20:05 Návrat rysov 21:00 Família 21:25 Ulice sveta 21:55 Večer na tému 23:30 Polícia 23:40 Udalosti ČT 00:10 Správy - Hírek 00:15 Správy STV „N“ 00:40 Záznam zo zasadnutia NR

17:00 Góly - body - sekundy 17:10 Legendy medzi sedmičkami 18:30 Kométy a legendy 19:00 Magazín NHL 19:15 Ola, ola, clausura volá 20:05 Futbal Liga majstrov 21:50 Nesmrteľní smrteľníci 22:05 Góly - body - sekundy 22:19 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:40 4 svadby 09:30 Krásna a nebezpečná 11:05 Nezvestní II. 18/18 12:00 Komisár Rex V. 9/15 12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 FBI: Prípady Sue Thomasovej II. 2/22 14:00 Flashpoint: Smrtiaci výstrel II. 15/22 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Priatelia V. 15-16/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House II. 2/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 4 svadby 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 19:55 Koleso šťastia a pomoci 20:00 Tisíc a jedna noc 39-40/180 21:55 Nočné Televízne noviny 22:20 Adela show 22:55 Vrany útočia 00:50 Na vlastnú päsť 02:30 Hrdinovia I. 21/23 03:15 Superfízli I. 8/12 04:50 TELEVÍZNE NOVINY


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TV PROGRAM

8. február 2011 ĽN č. 5 PIATOK 11.2.2011

05:35 Udalosti ČT 06:05 Slovensko dnes 06:20 Správy STV 06:45 Správy a komentáre 07:00 Repete 07:55 Vtipnejší vyhráva 08:35 Niečo za niečo 09:25 Profesionáli II 12/13 10:25 Bianca - cesta za šťastím 215/224 11:10 Bianca - cesta za šťastím 216/224 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín STV 13:35 Sila lásky II. 325 14:25 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:27 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:05 Sila lásky IV. 108/256 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Tanečná skupina roka 21:45 Správy a komentáre

22:00 Počasie 22:03 Góly - body - sekundy 22:10 Johan Falk 5/6 23:45 Profesionáli II 12/13 00:35 Niečo za niečo 01:35 Johan Falk 5/6 03:15 Stratení Nomádi 03:40 Sila lásky II. 325 04:30 Sila lásky IV. 108/256

06:59 Záver vysielania 08:00 Živá panoráma 08:30 Regionálny denník 09:00 Maškrtníček 09:25 Fokus - právo 10:15 Rómsky magazín 10:40 Skvosty prírody 11:15 Návrat rysov 12:10 Živá panoráma 12:40 Zahrajte mi takúto 13:20 INTEGRUJ ! 13:45 Slováci vo svete - 5.časť 14:20 Família 14:45 Večer na tému 16:25 Bohovia a hrdinovia antických mýtov 5/13 16:45 Encyklopédia slov.obcí 17:05 Ulice sveta 17:30 Regionálny denník 18:00 Televíkend 18:30 Večerníček 13 18:40 Fokus - rodina

19:30 Správy STV „N“ 19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Kangchenjunga 21:15 Gen.sk 21:30 Hlas Európy 21:55 Prosím, daj mi hlas 22:55 Udalosti ČT 23:25 Správy - Hírek 23:30 Správy STV „N“ 00:00 Záznam zo zasadnutia NR

17:00 Góly - body - sekundy 17:10 Najlepší 17:35 Ola, ola, clausura volá 18:20 Koncoročné striháky 19:20 Magazín NHL 19:40 Príbehy Veľkých cien F1 20:05 Za scénou futbalových MS 2010 21:15 Futbal Európska liga - zostrihy 22:00 Góly - body - sekundy 22:15 Slovakia Cup 22:39 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:40 4 svadby 09:25 Ničivé zemetrasenie 11:05 Nezvestní III. 1/19

12:00 Komisár Rex V. 10/15 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 FBI: Prípady Sue Thomasovej II. 3/22 14:05 Flashpoint: Smrtiaci výstrel II. 16/22 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Priatelia V. 17-18/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House II. 3/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 4 svadby - finále 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 19:55 Koleso šťastia a pomoci 20:00 Tisíc a jedna noc 41-42/180 22:00 Prezidentov muž 2: Ground Zero 23:40 Red Bull Crashed Ice Mníchov 2011 23:50 Muži na zabitie 01:20 Vnútorné záležitosti 03:10 Muž z Laramie 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:10 NOVINY TV JOJ 05:35 KRIMI NOVINY 06:00 NOVINY TV JOJ

06:25 KRIMI NOVINY 06:50 NOVINY TV JOJ 07:15 KRIMI NOVINY 07:40 NOVINY TV JOJ 08:00 Súdna sieň 09:10 C.S.I.: Kriminálka Miami IX. 5,6 11:10 Profesionáli II. 3 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti IV. 13,14 14:15 Zločinné úmysly 9 15:15 Vražedné čísla III. 24 16:00 C.S.I.: Kriminálka Miami VII. 25/25 17:00 PRVÉ NOVINY 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Záhada Mont Blanc 22:15 Pozná ju ako svoje boty 00:45 Záhadné zmiznutie 02:45 Zločinné úmysly 9 03:30 C.S.I.: Kriminálka Miami VII. 25/25 04:10 Záhadné zmiznutie

05:10 Trní 06:00 Teleshopping

06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:50 VIP zprávy 08:10 M*A*S*H 199 08:55 Will & Grace VI 9 09:35 Prostřeno! 10:20 To je vražda, napsala IV 11 11:20 Diagnóza vražda I 17 12:20 Policejní divize III 13 13:20 M*A*S*H 200 13:50 Kutil Tim I 5 14:20 Přátelé V 10 14:50 Médium V 17 15:50 Columbo 17:40 Regionální zpravodajství 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Vraždy v Midsomeru XII 21:50 Show Jana Krause 22:55 Satan přichází 01:10 Za branami pekla 02:50 Volejte Věštce 04:30 Na čem záleží 142 04:55 Miláčci

SOBOTA 12.2.2011

06:30 Správy a komentáre 06:45 S Jakubom na rybách 07:10 Willy Fog 07:35 Garfield 07:50 Garfield 08:00 Fidlibumove rozprávky 08:30 Hádaj, kto nás pozval 09:00 Stratené mesto 09:25 Hannah Montana II. 9/30 09:50 Hannah Montana II. 10/30 10:15 Milionár 11:30 Planéta Zem zhora II. 12:20 Tanečná skupina roka 13:35 Autosalón 14:05 Štúrovci 2/5 15:20 Obdobia lásky 1/12 17:10 Postav dom, zasaď strom 17:40 Čo dokáže ulica 18:25 Dempsey a Makepeacová 19:10 Počasie 19:15 Večerníček 19:30 Správy STV 19:50 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Silvester 2010

22:45 Krycie meno Čistič 00:15 Dempsey a Makepeacová 01:00 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 01:30 Obchodovanie s ľuďmi manušengero bikenkeriben 02:05 Krycie meno Čistič

08:00 Živá panoráma 08:35 Televíkend 09:05 Extr@ English 21/30 09:25 Dvaja muži z Terchovej 09:40 Poštár Pat II 5 09:55 Poštár Pat II 6 10:15 Prosím, daj mi hlas 11:10 Televízny klub nepočujúcich 11:35 Mediálni špióni 12:05 5 minút po dvanástej 13:10 Zákulisie slovenčiny 13:20 Bohovia a hrdinovia antických mýtov 5/13 13:40 Gen.sk 13:50 Poltón 14:25 Európska únia pre ľudí so zdravotným postihnutím 14:40 Klub Rozmarín

15:20 Kapura 16:05 Farmárska revue 16:20 Zelená revue 16:35 Dance show 2010 17:30 Smejeme sa storočiami 18:00 Podmorský svet Chorvátska 18:30 Večerníček 14 18:45 Zlaté hity 19:30 Správy STV „N“ 19:50 Národnostné správy 20:00 Keno 10 20:05 Lincolnova posledná noc 20:55 Československý filmový týždenník 21:00 Československý filmový týždenník 21:10 Anjeli strážni Borisa Hanečku 21:45 Zo Zeme na Mesiac 3/12 22:50 BJD 2009 Singas Projekt (Maďarsko) 23:45 Udalosti ČT

16:30 Góly - body - sekundy 16:40 Za scénou futbalových MS 2010 17:45 Slovakia Cup

18:00 Teraz to príde 18:30 NHL 20:55 Argentínska liga 22:55 Slovakia Cup

05:55 Záhady Sylvestera a Tweetyho IV. 9-11/26 06:25 Dobrodružstvá Jackieho Chana II. 19/39 06:50 Scooby Doo I. 18/24 07:15 Flintstonovci v akcii 6/54 07:40 Trapasy mojej sestry III. 7-8/22 08:30 Olsen Twins: Sestry v Londýne 10:15 Bláznivý Jimov život VIII. 15/18 10:40 Dva a pol chlapa I. 15/24 11:05 Prvá liga 2 13:05 Zamilovaný profesor 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:05 Posledný pirát 16:55 Rýchle Televízne noviny 17:00 Lara Croft - Tomb Raider 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie

19:50 Športové noviny 19:55 Koleso šťastia a pomoci 20:00 Už sme doma? 22:05 Kód smrti 23:55 Americký ninja 2 01:30 Lara Croft - Tomb Raider 03:00 Zbičovaní 04:15 Partička 04:50 Bláznivý Jimov život VIII. 15/18

06:00 KRIMI NOVINY 06:25 NOVINY TV JOJ 06:45 Kutil Manny II. 07:15 Legenda o Tarzanovi 07:40 Timon a Pumbaa 08:00 Gumkáči II. 08:35 Farmár hľadá ženu 5 09:45 Nové bývanie 10:15 Záhada Mont Blanc 12:10 Zlatokopka 14:15 Pozná ju ako svoje boty 16:50 Pod toskánskym slnkom 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT

19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Déja vu 22:45 Ja, robot 01:00 Agent II. 11,12 02:20 Iba obchod

06:05 Zpravodajství TV Prima 07:10 Pokémon: Diamant a perla 07:35 Mickeyho klubík II 9 08:00 Supermix 08:15 M*A*S*H 200 08:45 Autosalon 09:55 M*A*S*H 201,202 10:55 Agentura Jasno II 11 11:55 Projekt X 14:10 Policejní akademie 3: Znovu ve výcviku 16:05 Julie Lescautová VI 4 18:00 Jak se staví sen 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Fantastická 4 a Silver Surfer 22:10 Rachot v Bronxu 00:05 Sex po telefonu

NEDEĽA 13.2.2011

05:05 Extra 05:35 Udalosti ČT 06:10 Správy STV 06:30 Autosalón 06:55 Postav dom, zasaď strom 07:25 Willy Fog 07:50 Garfield 08:00 Garfield 08:15 Maškrtníček 08:40 Rozum nadovšetko 2/3 09:10 Básnikova cesta do neba 10:05 3 2 1 štart! 10:20 Ushuaia - expedície do prírody VII. 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Agatha Christie : Poirot 14:45 Desatinka citu 16:20 Pošta pre teba 17:30 Zmenáreň 18:00 Extra 18:30 Tajomstvo mojej kuchyne 19:10 Počasie 19:15 Večerníček 19:30 Správy STV 19:50 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie

20:15 Vražedné vlny 1/2 21:45 Vražedné vlny 2/2 23:10 Poklady.sk 23:30 Agatha Christie : Poirot 01:15 Vražedné vlny 1/2 02:40 Vražedné vlny 2/2

07:25 Národnostné správy 07:30 Televíkend 08:00 Živá panoráma 08:30 Podmorský svet Chorvátska 09:00 SEPARÉ 09:30 Kapura 10:10 Farmárska revue 10:30 Zelená revue 10:45 Lincolnova posledná noc 11:35 Československý filmový týždenník 11:40 Československý filmový týždenník 11:50 Cik-cak cik-cak-bum 12:55 Orientácie 13:20 Slovo 13:25 Folklórny festival Terchová 14:50 Família 15:20 Portrét 15:50 Hluchý muž na hranici 16:55 Anjeli strážni Borisa Hanečku

17:20 To je váš prípad,Šetaffy 4/4 18:20 Erna Masarovičová - Dotyky kovu 18:30 Večerníček 1/13 18:40 3 2 1 štart! 18:55 Nemocnica na konci sveta 19:20 Invencie 19:30 Správy STV „N“ 19:50 Keno 10 20:00 Zdravie v Európe 20:50 Umenie 2011 21:10 Kinorama 21:45 Retro noviny 22:00 Noc v archíve 23:00 Slovo 23:05 Udalosti ČT 23:35 Správy STV „N“

17:00 Góly - body - sekundy 17:10 Teraz to príde 17:40 Slovakia Cup 17:55 Magazín Ligy majstrov 18:25 Futbal Európska liga - zostrihy 19:10 Magazín NHL 19:30 Legendy medzi sedmičkami 19:35 Kométy a legendy

20:00 Šport v roku 1965 21:00 Zostrihy EL UEFA 22:00 Góly - body - sekundy 22:10 Slovakia Cup 22:20 Teraz to príde 22:50 Legendy medzi sedmičkami 23:00 NHL 01:39 Záver vysielania

05:10 Dva a pol chlapa I. 15/24 05:50 Záhady Sylvestera a Tweetyho IV. 12-14/26 06:20 Dobrodružstvá Jackieho Chana II. 20/39 06:40 Scooby Doo I. 19/24 07:10 Flintstonovci v akcii 7/54 07:35 Van Helsing junior 4/6 08:25 Nenarodený 10:05 Bláznivý Jimov život VIII. 10:30 Dva a pol chlapa I. 16/24 11:00 Už sme doma? 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:25 Lampáreň 14:10 Nájdem ťa, dcérka! 16:05 Rýchle Televízne noviny 16:15 Neodolateľná 18:05 Rýchle Televízne noviny

18:10 Hviezdna dráha Markízy 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 19:55 Koleso šťastia a pomoci 20:00 Skaza zámku Herm 23:15 Špecialista 01:15 Kód smrti 02:50 Skaza zámku Herm

05:10 Pod toskánskym slnkom 06:50 Agent II. 07:30 NOVINY TV JOJ 07:50 Zlatokopka 09:55 Profesionáli II. 1/17 10:45 Stratené duše III. 17,18 12:40 Kráľova priazeň 15:00 Ja, robot 17:10 Putá, ktoré zväzujú 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Bravo Girls: Všetko alebo nič 22:15 Mafiánova dcéra 00:15 Rýchly ako blesk 02:00 Kráľova priazeň

03:50 Putá, ktoré zväzujú

06:00 Supermix 06:10 Zpravodajství TV Prima 06:55 Pokémon: Diamant a perla 49 07:20 Mickeyho klubík II 10 07:50 M*A*S*H 202 08:15 Stalin 2 09:20 Svět 2011 09:55 M*A*S*H 203 10:25 M*A*S*H 204 11:00 Partie 11:45 Receptář prima nápadů 12:55 Zločiny v zahradách III 5 13:55 20 000 mil pod mořem 2/2 15:55 Vraždy v Midsomeru III 18:00 S Italem v kuchyni 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Smrtonosná past 4 22:50 Válka Roseových 01:05 Za bílého dne 02:45 Volejte Věštce 04:25 Napoleon a Josefína 3/3

PONDELOK 14 .2.2011

06:40 Svet v obrazoch 07:10 Repete 08:00 Vtipnejší vyhráva 08:35 Niečo za niečo 09:25 Profesionáli II 13/13 10:25 Bianca - cesta za šťastím 217,218/224 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín STV 13:35 Sila lásky II. 326 14:25 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:40 Vojna kuchárov 18:10 Sila lásky IV. 109/256 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Svadby podľa Mary 21:55 Správy a komentáre

22:10 Počasie 22:15 Góly - body - sekundy 22:20 Reportéri 22:50 Klinika Grace V. 22/24 23:30 Extra 00:05 Profesionáli II 13/13 01:00 Svadby podľa Mary 02:40 O 5 minút 12 03:50 Európska únia pre seniorov 03:55 Sila lásky II. 326 04:45 Sila lásky IV. 109/256

08:30 Extr@ English 21/30 08:55 Kapitulská ulica 09:00 Zlatá brána 09:45 Fokus - rodina 10:35 Televízny klub nepočujúcich 11:10 Zdravie v Európe 11:55 Profesionál 12:10 Polícia 12:20 Živá panoráma 12:45 Zahrajte mi takúto 13:15 Orientácie 13:45 Umenie 2011 14:15 Magazín Ligy majstrov 14:45 Mediálni špióni

15:15 Autosalón 15:40 Retro noviny 16:00 Kinorama 16:30 Rómsky magazín 17:00 Nemocnica na konci sveta 17:30 Regionálny denník 18:00 VAT 18:30 Večerníček 2/13 18:40 Fokus - práca 19:30 Správy STV „N“ 19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Fenomén 20:40 Zákulisie slovenčiny 6 20:55 Nie si sám 21:25 Nie si sama 21:55 Tajomstvo 23:35 Anjeli strážni Borisa Hanečku 00:05 Udalosti ČT 00:35 Správy - Hírek 00:40 Správy STV „N“

06:00 Teleráno 08:40 4 svadby - finále 09:25 Desivé spomienky 11:05 Nezvestní III. 2/19 12:00 Komisár Rex V. 11/15

13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 FBI: Prípady Sue Thomasovej II. 4/22 14:05 Flashpoint: Smrtiaci výstrel 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Priatelia V. 19-20/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House II. 4/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 19:55 Koleso šťastia a pomoci 20:00 Niekto to rád blond 22:15 Nočné Televízne noviny 22:40 Partička 23:25 Kickboxer 2: Cesta späť 01:05 Niekto to rád blond 02:50 Superfízli I. 9/12 03:40 Dr. House II. 4/24

07:10 KRIMI NOVINY 07:35 NOVINY TV JOJ 08:00 Súdna sieň 09:00 Stratené duše III. 17,18/18 11:00 Panelák 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Bravo Girls: Všetko alebo nič 14:15 Mafiánova dcéra 16:00 Vražedné čísla IV. 1/18 17:00 PRVÉ NOVINY 17:30 PROMI NOVINY 18:00 CHUTÍŠ MI - Deň prvý 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VII. 1 21:15 Rande s hviezdou 23:15 FlashForward II. 5,6 00:50 CHUTÍŠ MI - Deň prvý 01:45 Panelák VII. 1 02:30 Penthouse 03:55 Zvodná zlodejka

05:15 Rýchly ako blesk 06:45 NOVINY TV JOJ

06:00 Teleshopping 06:05 Zpravodajství TV Prima

06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:55 M*A*S*H 204 08:35 Will & Grace VI 10 09:15 Prostřeno! 10:05 To je vražda, napsala IV 12 11:05 Diagnóza vražda I 18 12:05 Policejní divize III 14 13:05 M*A*S*H 205 13:40 Kutil Tim I 6 14:10 Přátelé V 11 14:45 Médium V 18 15:40 Columbo 17:40 Minuty regionu 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů 28 21:20 Mladší o pár let 22:20 Anatomie lži I 2 23:20 Na doživotí II 21 00:15 Kriminálka Kolín I 7 01:15 Volejte Věštce 03:00 Výklad snů 03:55 Na čem záleží 143


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

INZERCIA / INFOSERVIS / ŠPORT

Inzeráty

služby n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, LIŠTY A SIETE PROTI HMYZU – predajňa na Nám. sv. Mikuláša 9 (nad rýchločistiarňou), Šmida – TREND. ) 0905 364  246, 4369 678. ĽN 647/2010 n Osobná a  nákladná doprava, autopožičovňa, Fiat Ducato 9-miest., 1,5 t, Škoda Octavia. ) 0905 502 421, 432 1908. ĽN 931/2010 n Obklady stavieb prírodným kameňom. Novootvorená firma ponúka: Renovácie hrobov, pomníkov, výkopy + hrobky, základy a predaj náhrobných súprav. Kríže, svietniky, vázy, lavičky k hrobu, písmo 23,75 karata, porcelánové fotky (farebné, čiernobiele), ryté portréty, sošky a veľa ďalšieho príslušenstva. Kuchynské dosky, parapety, veľký výber farieb kameňa všetko zo žuly. Na rok 2011 ZĽAVA 17 % na pomníky a súpravy. Výstava pri Slovenskej sporiteľni. Mobil 0944 404 637, 0910 317 161. ĽN 808/2010 n NONSTOP ALFA TAXI DEJAN. ) 0905 745 186. ĽN 701/2010 n Pôžičky načokoľvek od 350 do 50  000 eur s  výhodným úrokom pre zamestnaných, živnostníkov a dôchodcov. Volajte: 0918 709 021, 0917 649 497. ĽN 814/2010 n POTREBUJETE POŽIČAŤ? VOLAJTE 0911 184 431. Ľ N 932/2010 n VIDMAX STUDIO svadby, 1. sv. prijímania, stužkové... www.vidmax. sk, 0905 349 989. ĽN 20/2011 n PLASTOVÉ OKNÁ S  BONU-

SOM A ZĽAVOU AŽ 60 %. Možnosť uskladnenia u nás (zdarma), montáž počas roka. SLORA -15 ROKOV KVALITNÝCH SLUŽIEB. Tel. 43 68 172, 0911 625 547, 0918 476 271, slora@slora.sk, www.slora.sk. Výpredaj plastových okien, (model 2010/5k) – cena 50 €/ks okno. ĽN 23/2011 n Robíme sadrokartóny, podkrovia, kazetové stropy + maľovanie. ) 0905 983 766. ĽN 45/2011 n Spracujem daňové priznanie 2010 a jednoduché účtovníctvo. ) 0905 697 965. ĽN 56/2011

byty n Predám 2 a pol izbový byt v SĽ a chatu v Mníšku n/P. Cena dohodou. ) 0903 253  603, 0904 464 038. ĽN 17/2011 n Predám 3-izbový byt v Jakubanoch, kompletne prerobený, vlastné kúrenie + kozub a garáž. Cena dohodou. ) 0908 307 486. ĽN 18/2011 n Dám do prenájmu 3-izbový byt s  vlastným kúrením. ) 0911 415 541, 0907 374 338. ĽN 49/2011 n Dám do prenájmu 2-izbový byt. ) 0915 874  634. ĽN 54/2011 n Dám do prenájmu byt. ) 0949 684 839. ĽN 59/2011

nehnuteľnosti n Predám chatu s pozemkom nad salašom, 450 m2, všetko je vysporiadane. Cena dohodou. ) 0904 114 558. ĽN 48/2011 n Predám stavebný pozemok v  Bachledovej Doline. ) 0948 336 322. ĽN 52/2011 n Kúpim domček v Novej – Starej

Ľubovni, príp. pozemok do 500 m2. ) 0944 070 232, 00393487047153. ĽN 61/2011

auto - moto n AUTOMOBILE BERILA! Bezpečná kúpa a sprostredkovanie nákupu osobných a úžitkových vozidiel. E-mail: tomasberila@hotmail. de. ) 0948 001 955 (SK), ) 00491 601 576 299 (D). ĽN 623/2010 n Predám Multicar 25 (pojazdná). ) 0918 023 328. ĽN 58/2011

kúpim n Stavebnú miešačku 150 – 200 l, 380 V. ) 0908 478 827. ĽN 29/2011 n Stavebný cirkulár, motor nad 5 kW. ) 0907 083 803. ĽN 33/2011 n Staré čierne dosky, ktoré sú nabité na stodole a hranoly. Za výhodnú cenu. ) 0944 426 027. ĽN 34/2011

predám n Značkový počítač HP s LCD monitorom. Cena 200 €. ) 0907 749 785. ĽN 46/2011 n Rohovú lavicu a kuchynský stôl. Cena 60 €. ) 432 2040. ĽN 47/2011 n TV SONY, gaučovú súpravu, obývaciu stenu, stolík, spoločenské šaty, počítač a tlačiareň. ) 4369 179. ĽN 56/2011

práca n Ponúkam prácu na pozíciu: pracovník na vymáhanie pohľadávok a sprostredkovanie úverov. ) 0907 947 468. ĽN 933/2010

TO NAJDÔLEŽITEJŠIE O SČÍTANÍ

Sčítanie je osobitný druh štatistického zisťovania. Jeho obsah, rozsah a spôsob vykonania upravuje zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Podľa tohto zákona poskytnúť údaje na účely sčítania je povinný: 4 každý obyvateľ okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunitu; cudzinec, ktorý má pobyt na území Slovenskej republiky kratší ako 90 dní, poskytne údaje v  obmedzenom rozsahu (pohlavie, dátum narodenia, štátna príslušnosť), 4 vlastník domu alebo správca domu alebo nájomca domu za každú budovu určenú na bývanie alebo inú budovu, ktorá je obývaná v rozhodujúcom okamihu sčítania, 4 vlastník bytu alebo správca bytu alebo nájomca bytu alebo podnájomník bytu pri sčítaní bytov. Sčítanie obyvateľov, domov a  bytov v  roku 2011 bude výnimočné najmä z  dvoch dôvodov. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 sa uskutoční po prvý raz v  histórii v  tom istom roku vo všetkých členských štátoch Európskej únie pri využití rovnakých, respektíve podobných definícií zisťova-

ných údajov. Zvýši sa tým porovnateľnosť výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov, čo má z  hľadiska rozhodovania a  prognózovania osobitný význam. Pri sčítaní obyvateľov, domov a  bytov v  roku 2011 si obyvatelia Slovenskej republiky budú môcť po prvý raz v histórii vybrať, či vyplnia sčítacie formuláre v listinnej podobe alebo v elektronickej forme prostredníctvom pripravovanej internetovej stránky www.scitanie2011.sk. Na území Slovenskej republiky sa sčítanie vykoná k 21. máju 2011. Do sčítacích tlačív A. Údaje o  obyvateľovi, B. Údaje o  byte, C. Údaje o dome sa zaznamenajú údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. To znamená, že všetky udalosti, akými sú napríklad narodenie dieťaťa, sobáš, sťahovanie, zmena zamestnania a pod., ktoré sa udejú do polnoci 20. mája 2011, sa budú zaznamenávať do sčítacích formulárov. Všetky udalosti, ktoré sa udejú po polnoci 20. mája 2011, budú predmetom zisťovania až v ďalšom sčítaní. Sčítacie tlačivá sa okrem štátneho jazyka vyhotovia aj

v jazyku maďarskom, rómskom, rusínskom a  ukrajinskom v listinnej a elektronickej forme a  v  elektronickej forme aj v anglickom jazyku. Sčítanie vykonajú sčítací komisári. Ich výber a výkon činnosti zabezpečia obce. Sčítacím komisárom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý je bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Sčítacieho komisára po jeho predchádzajúcom súhlase vymenuje starosta obce. Sčítací komisár je povinný preukazovať sa počas výkonu činnosti osobitným poverením starostu obce. Ak ho obyvateľ požiada, vyplní sčítacie formuláre podľa jeho pokynov. Zákon zaväzuje sčítacieho komisára chrániť vyplnené sčítacie tlačivá pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím a zachovávať mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa oboznámil. Za výkon činnosti má sčítací komisár nárok na odmenu, ktorú mu vyplatí obec. Obce sú kompetentné riešiť aj nedostatky v práci sčítacích komisárov. Počet sčítacích komisárov bude závisieť od počtu vytvorených sčítacích obvodov. Sčítacie obvody vytvoria obvodné úrady podľa návrhu obcí pomerne k poč-

Darovali krv Na Hematologicko-transfúznom odd. Ľubovnianskej nemocnice darovali v 4. týždni krv títo občania: STARÁ ĽUBOVŇA: Dávid Selep, Matúš Motýľ, Štefan Kožuškanič, Jaroslav Foľvarský, Ľuboš Orlovský, Milan Kravčák, Stanislav Bartko, Jozef Heteš, Dávid Sekerák, Martin Štefančík, Ján Mrug, Tomáš Lampart, Ivan Šenšel, Milan Diňa, Marián Orlovský, Karol Budziňák ml., Karol Budziňák, Peter Smandra, Jozef Lesník, Ján Dolný, Anežka Michnová, Štefan Vančo, Dominika Fedáková, Marián Gedák, Pe-

n Prijmeme do pracovného pomeru autoelektrikára. Kvalifikačné predpoklady: - SŠ elektrotechnická v danom odbore, alebo vyučený autoelektrikár, - vodičský preukaz skupiny D, - prax v odbore min. 1 rok, - možný je aj zmluvný vzťah so živnostníkom. Bližšie info na tel. č . 0903 619 894. ĽN 14/2011 n Agentúra TIMEA - práca v Anglicku a ČR pre ženy, mužov a páry. ) 0904 891 941. ĽN 16/2011 n Prijmem mechanika priemyselných šijacích strojov. ) 0907 532 935. ĽN 27/2011 n Reštaurácia U  BAŽANTA prijme čašníčku do TPP aj brigádničky – študentky. Možnosť ubytovania. Vyšné Ružbachy č. 8, 0911 656 706. ĽN 32/2011 n Ponúkame prácu vodičom v autobusovej doprave. Kvalifikačné predpoklady: - vodičský preukaz pre skupinu D, - kvalifikačná karta vodiča, - karta vodiča pre digitálny tachograf, - doklady o zdravotnej spôsobilosti. Bližšie informácie na tel. č. 0903 619 894. ĽN 57/2011

ponuka n Ponúkame na dlhodobý prenájom stánok a priestor v  hale autobusovej stanice na predaj novín, časopisov, tabakových výrobkov a pod. od 1.3.2011. ) 0903 619 894. ĽN 4/2011 n Realizácia a  zapožičanie: svadobnej výzdoby, návlekov, pohárov, oznámení, svadobných doplnkov a iné. ) 0918 534 137, predajňa Popradská 1, Stará Ľubovňa pod gymnáziom. ĽN 22/2011

tu obyvateľov, resp. pomerne k rozlohe obce. Jeden sčítací obvod bude tvoriť približne 100 – 120 bytových domácností, čiže jeden sčítací komisár zabezpečí priemerne sčítanie 350 až 400 obyvateľov. Čas sčítania, čiže dobu, počas ktorej sa sčítanie vykoná, ustanovila svojím nariadením č. 1/2011 vláda Slovenskej republiky. Podľa tohto nariadenia sčítanie sa vykoná v čase od 13. mája 2011 do 6. júna 2011. Čas na elektronické sčítanie bude kratší, od 21. mája 2011 do 29. mája 2011, z dôvodu, aby si sčítací komisári mohli skontrolovať, či sa obyvatelia, ktorí im avizovali záujem o elektronické sčítanie, skutočne aj elektronicky sčítali. Ak sa obyvateľ elektronicky nesčíta, sčítací komisár ho navštívi opäť a požiada ho o vyplnenie tlačených sčítacích formulárov. Údaje zistené pri sčítaní sú chránené zákonom a  slúžia pre štatistické potreby. Sú jedinečné a v Slovenskej republike sa nedajú získať inak len spoluprácou s obyvateľmi. Výsledky zo sčítania obyva t e ľ o v, d o m o v a   b y t o v v  roku 2011 sa budú zverejňovať priebežne, komplexné výsledky budú známe najneskôr v marci 2014. Ján Kozoň, pracovisko ŠÚ SR v Prešove

Straty a nálezy ter Kormaník, Janka Kormaníková, Dušan Kohút, Michal Dic, Pavol Vnenk, Lenka Gladišová, Miroslav Nemergut, Ivan Redaj. NOVÁ ĽUBOVŇA: Peter Repka, Karoľ Konkoľ, Stanislav Jendrichovský, Mário Malina, Vladimír Repka, Anna Zálešová, Žofia Barlíková, Alžbeta Barlíková, Daniela Kaletová, Martina Prevužňáková, Jozef Prevužňák. PLAVNICA: Anna Mindeková, Pavol Kušlita, Jana Rindošová. HALIGOVCE: Erik Neuman. STRÁŇANY: Pavol Kuzmiak. MNÍŠEK NAD POPRADOM: Filip Dlu-

strana

8. február 2011 ĽN č. 5

goš. ŠAMBRON: Peter Jarinčík. JAKUBANY: Viera Guzlejová, Veronika Guzlejová, Anna Mačugová, Marek Mašlonka. ĽUBOTÍN: Jana Redajová. VYŠNÉ RUŽBACHY: Marek Platko, Marián Sekelský. JARABINA: Vladimír Čokina. HNIEZDNE: Monika Compľová. PLAVEČ: Vladimír Nemergut. PODSADEK: Gajur Arifi. LACKOVÁ: Dominik Krafčík. KAMIENKA: Vladislav Grega, Ján Kundľa. PODOLÍNEC: Jozef Compeľ. ČIRČ: Matin Vrábeľ. Ďakujeme Ľudmila Udičová, SČK

Stratil sa pes jagteriér, má asi 7 mesiacov. Na obojku má štítok s tel. číslom. Stratil sa v lese nad obcou Kamienka a naposledy bol videný 31. januára za obcou pri hlavnej ceste. Akékoľvek informácie volajte na č. 0903 120 082.

7

Spoločenská rubrika ďakujeme Úprimne ďakujem primátorovi mesta Stará Ľubovňa Michalovi Biganičovi za jeho príkladný čin. Počas nedávnej výstavy Slovakiatour v Bratislave našiel moju peňaženku s nie malou hotovosťou a osobnými dokladmi. Tašku mi osobne doniesol do Dúbravky. Vysoko si vážim jeho čestnosť a ochotu mi pomôcť. Želám mu aj touto formou pevné zdravie, tvorivé úspechy v práci i v osobnom živote. Blahoželám občanom mesta Stará Ľubovňa, že si do vedenia zvolili takého seriózneho človeka. Ing. Ján Babinský,CSc Bratislava Dňa 31. januára sme sa rozlúčili s našou drahou mamkou, babkou a prababkou Máriou Jeleňovou zo Starej Ľubovne, ktorá zomrela vo veku 86 rokov. Ďakujem vdp. dekanovi Mgr. M. Pánikovi za dôstojnú rozlúčku a všetkým, ktorí ju prišli odprevadiť na poslednej ceste. Ďakujem najstaršej sestre Štefánii a bratovi Pavlovi, ktorí ju zahrňovali svojou láskou a všemožnou starostlivosťou. Osobitne ďakujem za lekársku starostlivosť MUDr. A. Križalkovičovi. Vy, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku s modlitbou. (M.M.)

blahoželáme V pokojnom, tichom žitia prúde ďalší rad rokov nech Ti rastie a každý deň nech sviatkom bude, prinesie radosť, lásku, šťastie. Zdvihnime teda hore čase, nech sladkým cvengom za nás vravia a s nimi spolu srdcia naše nech Ti dá Pán Boh veľa zdravia! Krásneho životného jubilea 70 rokov sa dožil 2. februára náš drahý manžel, otec a dedko Eugen Olejník. Všetko najlepšie prajú manželka Zuzana, dcéra Natália, synovia Ján a Alexander s  rodinou, vnuci Nicolas a  Sebastian posielajú velikánsku pusu.

Infoservis

pozvánka Centrum voľného času v Starej Ľubovni pripravilo na mestskej ľadovej ploche 14. februára o  11.00 h Valentínsku ľadovú show (zábavné súťažné hry na ľade medzi školami v meste). m m m

Ľubovniansky hrad s Oblastným múzeom v Nowom Saczi pozývajú na výstavu Hrady v Malopoľsku, ktorá bude vo výstavnej miestnosti hradu Ľubovňa v čase od 14. februára do 1. mája t.r.

oznam Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že pre odberné miesto: Stará Ľubovňa, Prešovská, pravoslávny chrám, J. Kráľa č. 1 – lesný úrad + firmy v budove, č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, SNP č. 12, 16, 17, Jarmočná č. 2 – Kasino a č. 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 57, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72 gascentrum, 74, 76, 78, 80, 126, 128, 130, spoločenstvo firiem, autoumyváreň, autoservis ATCAR, COMCAS, farby laky, železiarstvo, KRYSMOS, stavebniny bude v termíne 21., 23. februára a 4. marca 2011 v čase od

7.30 do 15.30 h prerušená disribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia. m m m

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 8. februára – ELIXÍR (Obchodná 3), 9. februára – lekáreň VIVA (Mierová 94), 10. februára – LAUDANUM (Levočská 4), 11. februára – Dr. MAX (OD Kaufland), 12. februára - SCHNEIDER (Obrancov mieru 8), 13. februára – Dr. MAX (OD Kaufland), 14. februára – ADRIA (v Poliklinike nemocnice), 15. februára - PRI NEMOCNICI (Sládkovičova 10), Po - Pia od 16.00 do 20.00 h, So - Ne - sviatky od 8.00 do 18.00 h.

kino MAČKY A PSY 11. a 13. februára (piatok o 19.00 h, nedeľa o 15.00 h), USA, animovaná rodinná komédia, 90 min., slovenské znenie, MP. V odvekom súboji mačiek a psov zašla jedna šialená mačička so svojou tlapkou príliš ďaleko. V snahe ovládnuť celý svet zosnovala diabolský plán, ktorý má dostať do pekla nielen jej psích nepriateľov, ale aj jej niekdajšie mačacie spojenkyne. Čeliac tejto neslýchanej hrozbe sa mačky a psi budú musieť prvý krát v histórii spojiť a  zachraňovať nielen svoju srsť, ale aj svojich ľudských pánov.

Vážení spoluobčania, asi každý z Vás už pocítil ťarchu choroby, či už svojej vlastnej alebo svojich blízkych. Práve v takýchto chvíľach si uvedomujeme, že zdravie nie je samozrejmosťou. Často hľadáme pomoc, v rodine, u lekára. Zrazu nie je nič dôležitejšie, ako byť opäť zdravý. Náš tím lekárov a zdravotných sestier Vám každodenne pomáha pri napĺňaní tejto Vašej túžby. Na realizáciu tohto poslania však potrebujeme neustále modernizovať naše vybavenie. Preto si Vás aj takouto formou dovoľujeme osloviť a uchádzať sa o 2% z Vašich daní. Niekedy stačí naozaj málo na záchranu ľudského života. Pomôžte aj Vy. ĽN 43/2011


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

ŠPORT

8. február 2011 ĽN č. 5

Zimný zraz bol naozaj zimný

Šport servis

basketbal

V lepší termín a na lepšom mieste sa ani Slovenský zimný zraz turistov (SSZT) nemohol uskutočniť. Po týždňoch tepla, ktoré organizátorom robilo vrásky na tvári v okrese nasnežilo, a tak bol zraz nakoniec taký, aký mal skutočne byť - zimný.

„Krásna príroda, výborné podmienky, ľudí až nadpriemer. Zatiaľ to vyzerá, že to bude dobré, ale spýtajte sa ma po skončení,“ poznamenal ešte počas piatkového (28. január) zostupu do Jarabiny Anton Hasák. A tento Michalovčan, pre ktorého to bol už tridsiaty zraz v živote, na slovách nič nezmenil ani po ďalších dvoch dňoch. „Všetko ostáva a navyše musím dodať, že skvele vyšlo počasie. Bolo tu skutočne nádherne.“

Nečakane vysokú prehru utŕžili ženy v Michalovciach, keď prehrali rozdielom 27 bodov. Úspešne si počínali kadetky v Sabinove, keď zvíťazili o 15 bodov a upevnili si v tabuľke 5. miesto. 1. BK-D Michalovce – ŠŠK Basket Stará Ľubovňa 56:29 (31:16). Štvrtiny: 21:5, 10:11, 19:8, 6:5. Zostava a body: Obercianová 10, Hudecová 10, Štefaňáková 4, Kovalčíková 3, Popadičová 2, Fröhlichová, Marková. MBK Sabinov – ŠŠK Basket Stará Ľubovňa 64:79 (31:10). (J.B.) Pri takomto type podujatia treba, pochopiteľne, rátať i s menej príjemnou stránkou, a tou sú úrazy. J. Kunák: „Áno, boli aj tie, no všetko ľahšieho charakteru. Najvážnejšie z nich boli dve zlomeniny rúk, ktoré sme ošetrili.“

stolný tenis

S rovnakými, ale veľmi podobnými pocitmi však domov odchádzali aj ostatní. Medzi tisíckou zúčastnených by ste totiž darmo hľadali niekoho, kto by si do sýtosti

3. liga Západ, skupina o 1. - 6. miesto: STK Slobytermia Stará Ľubovňa B - Geológ Rožňava C 12:6 (M. Haky 3,5, J. Pavlík a O. Haky st. po 3, P. Haky 2, O. Haky ml. 0,5), Slobytermia C - TJ Severka Kežmarok B 7:11 (Starinský 2,5, Kulik 2, Rejda 1,5, Kunák 1). (mv) V. liga Podtatranská: Chata Pieniny Lesnica - Spišský Štiavnik „B“ 12:6 (Strakula, A. Hovana st., A. Hovana ml. a P. Hovana po 3). Po rozpačitom začiatku sa v polovici stretnutia Lesnica spamätala a potom už súperovi nedala žiadnu šancu. (A.H.)

45. ročník SZZT (27. - 30. januára 2011), Ľubovnianske kúpele Usporiadateľ: Klub slovenských turistov v Starej Ľubovni Počet prihlásených: 990 (od Bratislavy po Medzilaborce) Najmladší účastník: 6-ročný Timotej Ziman z KST Vyhne Najstarší účastník: 87-ročná Nadežda Ollíková z TJ ATOM Jaslovské Bohunice Počet trás: 11 (osem lyžiarskych a tri pešie, vrátane poznávacieho výletu po Starej Ľubovni)

Proti STU to nejde

STU Bratislava - Stará Ľubovňa 3:0 (20, 23, 17) Staroľubovnianski volejbalisti sa po potvrdení záchrany predstavili na pôde celku, ktorý má po príchode legiend (R. Nemec, M. Jankovič, G. Chochoľák) i veľkého talentu (M. Hukel) majstrovské ambície. A proti silnému súperovi dlho držali krok. „Až do stavu 10:10 to vyzeralo sľubne. Potom nám však domáci výborným podaním odskočili o päť bodov a ten náskok sme už ťažko doháňali,“ opísal 70 minút boja v bratislavskej Mlynskej doline Ján Senko. Najhorší, ako dodal, bol

pre jeho zverencov druhý set, kde za stavu 24:23 mali útok na ruke, no M. Vokál nešťastne trafil anténku „Takže tam sme mohli pokojne vyrovnať a možnože aj set otočiť a vyhrať.“ V siedmom kole II. časti extraligy privíta Stará Ľubovňa Prešov, ktorý naposledy len tesne podľahol Nitre. A sobotňajší zápas (od 19.00 h) ich môže posunúť na siedmu priečku tabuľky. Zostava: S. Lampart, T. Lampart, Fecko, Németh, Vokál, P. Hudák (libero Haky, Rusiňák, Billík, T. Senko). (mv)

Futsal: opäť Foremo

Víťazom XXI. futsalovej ligy sa stalo Foremo. Tím okolo Jána Fröhlicha síce pred víkendom strácal na Tiamo jeden bod, sobotňajšie zakopnutie lídra ho

však postavilo do lepšej pozície a na titul mu tak stačila aj remíza. Okrem majstrovského pohára sa v nedeľu večer odovzdávali aj individuálne ocenenia: sošku pre naj-kanoniera si s 15 gólmi vystrieľal Kamil Karaš, najlepším brankárom sa stal Marek Orlovský, hráčom zase Tomáš Drahovský (obaja Chippendales). Premiérovo sa udeľovala aj cena najúspešnejšiemu celku II. ligy po základnej časti. Tú si z rúk priJ. Fröhlich pri mátora Starej Ľubovpreberaní víťazn e Michala Biganiča preného pohára. vzal vedúci tímu Bayern. Pre Tiamo tak (Viac v budúcom čísle ĽN) opäť ostali len Text a foto (mv) oči pre plač.

Šport servis

volejbal Extraliga muži, 12. februára (sobota) o 19.00 h v MŠH: VKM Stará Ľubovňa - Slávia VK PU Prešov. MOV kadeti, 13. februára (nedeľa) o 11.00 a 13.00 h na ZŠ Komenského: VKM Stará Ľubovňa - VK Šaca. Amatérska volejbalová liga: BARVINOK KAMIENKA - SŠI DRAGANNA TEAM (11. februára o 18,00 h., SOS Jarmočná, SL), OZP-IPA POLÍCIA SL - AMATÉ-

RI (9. februára o 17,00 h, SOŠT), SOŠT – BORGAS (9. februára o 19,00 h, SOŠT), FRESCH – AVK - BACILY (10. februára o 18,00 h, SOŠT).

futsal V. Ružbachy, 13. februára: 11.45 h Hniezdne - Kúpele VR, 12.35 Tiamo - FK Ihľany, 13.15 DAT - Kúpele VR, 14.05 TSS – Hniezdne, 15.00 Vyhodnotenie turnaja. Od 16.00 h exhibičný zápas medzi výberom SR do 21 rokov a aktuálne 5. družstvom KYMA Extraligy P.K.P Košice.

neužil pripravených trás. „Jasne najväčší dopyt bol po tých najnáročnejších - z Litmanovej do Lesnice a tú, ktorá viedla z Litmanovej cez Ľubovniansku vrchovinu až do Jarabiny,“ poznamenal po skončení predseda organizačného štábu Ján Kunák. Ako na dokreslenie dodal, v  oboch prípadoch síce v piatok stanovili maximálny počet na 200 účastníkov, „no keď sme videli, aký je o ne záujem, tak sme ten limit na ďalší deň zrušili. A išlo tam až

350 ľudí.“ Obsadené však boli aj ďalšie trasy – napr. okolo Ľubovnianskych kúpeľov, spod Ľubovnianskeho hradu do Hraničného alebo na druhú stranu, do Hajtovky. Pripravený bol tiež výlet z centra zrazu do Hromoša (a späť), no ten sa kvôli snehovým podmienkam napokon zrušil. Okrem tejto neovplyvniteľnej veci však všetko šlo podľa plánu. Netreba sa potom čudovať, že turisti pri odchode nešetrili slovami

chvály a vraveli, že keby sa dalo, tak by tu chodili každý rok. m m m

Na budúci rok sa pohľady bežkárov i milovníkov zasnežených strání upriamia opäť na Spiš. Štafetu zimných zrazov totiž po Starej Ľubovni prebralo ďalšie kráľovské mesto - Levoča. To na budúci rok usporiada už 46. ročník, na ktorom sa očakáva aj účasť zahraničných turistov z Českej republiky či Poľska. Text a foto (mv)

Hlinka a Vorobeľ ocenení krajom V prešovskom Divadle Jonáša Záborského sa 3. februára konalo slávnostné vyhlásenie najúspešnejších športovcov a športových kolektívov Prešovského samosprávneho kraja za rok

2010. A v prvej desiatke (bez určenia poradia) mala, vďaka Michalovi Hlinkovi, zastúpenie aj Stará Ľubovňa. Pre 29-ročného kulturistu to bolo už tretie podobné oce-

nenie (2005, 2008). Jeho brat Andrej si ho prevzal v rokoch 2006-07, v 2009-tke sa jeho držiteľom stal fitnesák Tomáš Pichnarčík. Od minulého roku si krajská samospráva osobitne všíma aj úspechy študentov stredných škôl. Odborná porota vybrala dvoch najúspešnejších: študenta Gymnázia T. Vansovej, člena karate klubu Stará Ľubovňa Adama Vorobeľa a silového trojbojára Dávida Bendíka z Prešova. Tohtoročnou novinkou ankety bolo vyhlásenie najúspešnejších ZŠ, ktoré sa zapojili do športových súťaží o  pohár Olympijského klubu regiónu Prešov. Poháre si prišli prevziať zástupcovia zo všetkých Strieborní medailisti zo svetových šampionátov - M. Hlinka (uprostred) a A. okresov kraja, z toho staroľuVorobeľ (vpravo), spolu s prednostom MsÚ A. Karnišom. Mimochodom, za bovnianskeho to bola ZŠ na posledných šesť rokov sa ani raz nestalo, aby kulturisti / fitnesáci z ŠKM chý- Komenského ul. bali medzi desiatkou najlepších športovcov PSK. Text (mv, vf), foto (FV)

Bez nárazov na mantinel

Bez zlomených rúk, vybitých zubov či iných zranení sa 29. januára ďalší zmysel - bezpečnosť hráčov. skončil hokejový turnaj v Starej Ľubovni. Jeho zámerom totiž neboli Stretnutie sa dokonca prerušilo i vtedy, keď niekomu začali „tietvrdé osobné strety, ale skôr zážitok z tejto dynamickej hry. cť“ nervy. „Jednoducho, hralo sa „Nehráme hokej s príklepmi len 20 cm vysoká,“ vysvetlil dô- tak, aby sa nikomu nič nestalo.“ Víťazom turnaja, ktorý už po ani s vysokými strelami. Samo- vod nedvíhania puku nad úroveň zrejme, stane sa, že sa nejaká tá holenných chráničov Jozef Grei- štvrtýkrát usporiadal prevádzko„žabka“ hodí. V princípe to však zinger. To, že sa hralo bezkontakt- vateľ mestskej mobilnej ľadovej nemá zmysel, pretože bránka je ne a po ľade, malo podľa neho aj plochy Tenisový klub Stará Ľubovňa, sa stal tím pod vedením Martina Klimčaka. Ten po semifinálovej výhre nad MIX-om triumfoval aj vo finále, keď si poradil s mužstvom Klobasy 5:1. Súboj o tretie miesto skončil úspechom celku MIX. To, že o hokej v Starej Ľubovni rastie záujem, však nepotvrdila len táto akcia. Podľa slov organizátorov o  tom jasne hovorí i vyťaženosť plochy počas celej sezóny: „Môžem povedať, že každá hodina je, čo sa týka hokeja, obsadená. Dokonca sú K systému: desať mužstiev, ktoré počas sezóny hrávajú na mobilnej aj dni, kedy ten záujem prevyľadovej ploche, si to v dvoch skupinách rozdalo každý s každým (2x22 šuje možnosti,“ dodal na záver min). Prví dvaja postúpili do semifinále (A1-B2, A2-B1), víťazi sa stre- J. Greizinger. tli v súboji o víťazný pohár. Text a foto (mv)

šach Ďalším dvojkolom sa cez víkend prebojovali šachisti ŠKM Stará Ľubovňa na čelo druhej ligy. V sobotu na domácich šachovniciach deklasovali Košice 7,5:0,5 a v  nedeľu porazili doterajšieho lídra druhej ligy ŠK Margecany 5:3. 2. liga D, 6. kolo: ŠKM Stará Ľubovňa - 1. Sk Košice 7,5:0,5 (E. Repková, V. Jacko, M. Bednár, M. Krajnak, Ch. Repka, P. Nemergut, Mich. Nemergut po 1 a P. Faltičko po 0,5). 7. kolo: ŠK Margecany - ŠKM Stará Ľubovňa 3:5. (M. Mrva, M. Bednár, M. Krajňak, Mat. Nemergut po 1, V. Jacko a Ch. Repka po 0,5). (M. N.)                

volejbal 1. liga, juniori: VKM Stará Ľubovňa - VK Slávia Svidník 3:1 (-19, 15, 22, 21) a 3:0 (23,17,27). Zostava: T. Senko, M. Senko, M., Zima, Didecký, Haky, Urda, Filičko, Dufala, Krajger, Malachovský. MOV žiaci: VK Slávia Svidník - VKM Stará Ľubovňa 3:0 a 3:0. Zostava: Alexík, Čudejko, Malachovský, Krajger, Gábor, Greizinger, Bednarčík, Zima. (J. S.) m m m

Amatérska volejbalová liga mix 2010/2011, IV. kolo: Bacily - SOŠT 0:3 (24:26, 21:25, 18:25), Borgas OZP-IPA Polícia SL 1:3 (21:25, 25:22, 11:25, 20:25), Amatéri – Barvinok Kamienka 0:3 (15:25, 21:25, 16:25), SŠI Draganna Team – Elán SL 3:1 (25:19, 25:12, 15:25,25:22). Predohrávka VI. kola: Borgas – Fresh-AVK 3:2 (25:21, 22:25, 25:17, 20:25, 15:8) (M.F.) Kamienka 4 4 0 12:2 8 Elán SĽ 4 3 1 10:4 7 Polícia SĽ 4 3 1 10:5 7 Draganna Team 3 3 0 9:1 6 SOŠT 3 3 0 9:1 6 Borgas 5 1 4 5:14 6 Fresch AVK 4 0 4 3:12 4 Bacily 4 0 4 2:12 4 Amatéri 3 0 3 0:9 3

futsal V. Ružbachy (S.P.): V sobotu sa odohrali dve stretnutia futsalovej ligy. V tom prvom sa zrodilo menšie prekvapenie, keď Starí pani vyhrali nad Colom Colom tesne 4:3. V tabuľke strelcov sa nič nezmenilo, naďalej v nej vedie Matúš Mariančík s 30-timi gólmi. Výsledky: Colo Colo - Starí páni 3:4 (Vašaš 2, Zima - Sekelský, J. Sčensný, D. Sčensný, J. Hanečák), CVČ Podolínec - Ohne 4:8 (Birošik 2, Marhefka, Fedorek – Koneval 3,Jasenik 2, Pardus, Sčurko, M. Hanečák).

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktor: Mário Veverka, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, fax: 42 84 581, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Ľubovnianske noviny č.5  

9 771338 034005 Týždeň na cestách Číslo 5 Iba nedáv- no pribudla na parkovis- ku pri bloku nazývanom Šariš na Mierovej ulici v Starej Ľubov-...

Advertisement