Page 1

19. november 2013

Ročník XXXVIII.

Cena 0,30 €

Číslo 44

Ľubovnianske noviny

+ TV program

Vyskúšali si prácu moderátorov a novinárov

Prvé taxíky v Ľubovni šoférovala aj žena

3.

2.

Pribudne nový umelý trávnik na futbalovom ihrisku?

2.

Bezpečnejšie na Zámockú po rokoch budeme mať chodník

Na Popradskú i Zámockú ulicu budú môcť chodci konečne prechádzať bezpečnejšie. Minulý týždeň sa totiž začalo s realizáciou jednej z významných akcií rozvojového programu, konkrétne s vybudovaním úplne nového chodníka od autobusovej stanice po najbližšiu križovatku smerom na hrad.

O chýbajúcom chodníku sa hovorilo už roky. Na zlé, priam „život ohrozujúce“podmienky pre chodcov sa sťažovali domáci, ale aj návštevníci mesta, ktorí úsek od autobusovej stanice museli prejsť vedľa rušnej hlavnej cesty len po nebezpečnej krajnici. Ľudia sa museli často uhýbať autám a prechádzať cez frekventovanú cestu s veľkou ostražitosťou. Tento kritický úsek by ale mal byť už čoskoro minulosťou. „V uplynulých dňoch sme začali budovať chodník pre peších od autobusovej stanice po križovatku ciest Popradská – Zámocká tak, ako to bolo naplánované v  rámci Rozvojového programu mesta. V 1. etape do konca roka urobíme 180 metrov dlhý a zhruba 1,5 metra široký chodník, ku ktorému vybudujeme nové zábradlie, v niektorých častiach aj oporné múry a tak-

Verejnú súťaž na dodávateľa stavby vyhrala firma Alpine Slovakia, s.r.o. zo Žiliny . Jej mechanizmy začali s prácami na výstavbe chodníka minulú stredu a trvať by mali, ak to dovolí počasie, nanajvýš jeden mesiac. tiež cestné vpuste na odtok dažďovej a povrchovej vody,“ povedal vedúci oddelenia výstavby MsÚ František Benko. Nová akcia počíta s  umiestnením dvoch priechodov pre chodcov, jeden bude nadväzovať na už existujúci chodník pri futbalovom štadióne a druhý pri križovatke Popradská a  Zámoc-

ká smerom na hrad, no ten pribudne až v 2. etape. To naznačuje, že s  výstavbou chodníka by sa malo pokračovať. „Projektová dokumentácia na vybudovanie chodníka pre peších v tejto lokalite bola spracovaná už pred tromi rokmi v  rámci revitalizácie mesta, a to od tržnice po futbalový štadión a ďalej

ku križovatke až po reštauračné zariadenie. Na základe tohto projektu sme napokon vybrali najviac kritický úsek, ktorý momentálne realizujeme a v budúcom roku, ak to schvália poslanci v rámci RPM, by sme pokračovali ďalších zhruba 240 metrov po Popradskej ulici až po salaš,“ vysvetlil F. Benko a dodal,

že celkový rozpočtovaný náklad prestavuje sumu zhruba 80 tisíc eur, pričom v 1. etape bude preinvestovaných okolo 50 tisíc €. n Dobré rozhodnutie Úplne nový chodník je dobrou správou nielen pre domácich Staroľubovňanov, ale aj turistov a  predovšetkým náv-

števníkov hradu. Myslí si to aj riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík. „Chválim to a som rád, že jednej z našich dlhoročných požiadaviek bude vyhovené. My sme na chýbajúci chodník stále upozorňovali každé štyri roky a prijímali sme podnety od škôl, od turistov, pretože nie všetci chodia k nám autom. Beriem to ako prvý krok a verím, že mesto bude v iniciatíve - aspoň čo sa týka osvetlenia, priechodov a osadenia lavičiek, ďalej pokračovať,“ povedal D. Mikulík. Chodník zvýši bezpečnosť a  plynulosť chodcov aj podľa šéfa oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš – Pieniny Aleša Solára. „Je to pozitívne, no v tejto akcii bude treba pokračovať, či už smerom na hrad, ale aj do centra mesta, kde je chodník autobusová stanicaparkovisko pod Tiamom v dezolátnom stave. Čo sa týka súčasného chodníka, je potrebné doriešiť aj priechod pre chodcov smerom na Zámockú a treba pouvažovať aj nad obmedzením rýchlosti pre autá prichádzajúce od Popradu, keďže prípadný priechod ich zastihne hneď po zákrute,“ uviedol A. Solár a dodal, že za organizáciu cestovného ruchu sľubuje osadiť na nový chodník značenie pre turistov. Text (dj), foto (eh)

Poľský veľvyslanec v Ľubovni

Na pôde tunajšej radnice sa v ostatných rokoch vystriedalo množstvo zahraničných veľvyslancov. Najnovšie Stará Ľubovňa privítala mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Poľska Tomasza Chłońa.

Nové zastávky pre cestujúcich

Cestujúci mestskou autobusovou dopravou (MAD) budú mať čoskoro nové zastávky. Jedna z nich vyrastá pri futbalovom štadióne medzi autobusovou a železničnou stanicou, druhá bude oproti.

9 771 338 03 400 5

47

Nové stanovištia so spevnenými plochami sa budujú kvôli zmene dopravcu, ktorá nastala v auguste tohto roku. Nový prevádzkovateľ mestskej dopravy, michalovská firma DZS M.K. Trans musí pri vstupe na majetok svojho predchodcu, a  teda na autobusovú stanicu, platiť za vjazd, čo navyšuje

náklady na mestskú dopravu. Poslanci preto súhlasili na jednom zo svojich rokovaní s uvoľnením 18-tich tisíc eur v rámci Rozvojového programu mesta na vybudovanie nových stanovíšť na mestských pozemkoch. Označníky a  rozpisy spojov budú už v  réžii prepravcu. „Nové stanovištia predĺžia linky k železničnej stanici. Cestujúci využívajúci vlakovú a mestskú autobusovú dopravu sa už nebudú musieť presúvať peši medzi železničnou a autobusovou stanicou,“ vyjadril sa k novinke konateľ fir-

my Mikuláš Koščo. Nový prepravca zároveň podotkol, že firma si po počiatočných ťažkostiach v Starej Ľubovni našla efektívny spôsob fungovania prevádzky. Po prázdninách a dovolenkách im stúpla aj vyťaženosť spojov, kým v auguste previezli 21 900 cestujúcich, v septembri im počty prepravených stúpli na 38 460. „V súčasnosti nebudeme pridávať ani rušiť spoje. Stále ale očakávame pripomienky od občanov, organizácií, mesta i zamestnávateľov,“ dodal konateľ M.K.Trans. Text (hm), foto (eh)

Toto stretnutie sa plánovalo už dlhšie, spolupráca oboch krajín je v tomto prihraničnom regióne mimoriadne dôležitá. „Tých oblastí je strašne veľa, od realizácie spoločných európskych projektov cez vytvorenie spoločnej infraštruktúry. Navyše je tu obrovský turistický potenciál. Viem si predstaviť situáciu, že, keď si Poliaci budú plánovať víkend, tak napríklad sobotu môžu stráviť v Zakopanom alebo Muszyne a v nedeľu môžu ísť na dobrý obed do Starej Ľubovne. Ale, samozrejme, nielen to je dôležité, treba rozvíjať spoluprácu v oblasti biznisu a ja, ako veľvyslanec, chcem byť istým katalyzátorom, ktorý bude eliminovať prekážky, aby sa veci dali urobiť,“ zhrnul možnosti spolupráce poľský hosť, ktorý vyzdvihol hlavne úlohu médií vo vzájomnej prepojenos-

ti oboch krajín. „Informácie sú veľmi dôležité,“ dodal. Sympatické od poľského veľvyslanca bolo aj pripomenutie výsledkov prieskumu, v rámci ktorého vyšli Poliaci ako najoptimistickejší európsky národ. Aj Tomasz Chłoń prišiel do Starej Ľubovne s  presvedčením, že sa reálna spolupráca pohne k lepšiemu, hlavne v najbližšom projektovom období EÚ, kedy by hlavne prihraničné projekty mali dostať zelenú. V to verí aj primátor Starej Ľubovne. „Nedávno sa uskutočnilo slovensko-poľské ekonomické fórum, ktoré organi-

zuje Euroregión Tatry na oboch stranách a má obrovský význam pre tento región. Jeho 12. ročník mal pritom významné zastúpenie z  oboch krajín na najvyšších úrovniach a túto dobrú spoluprácu krajín chceme pretaviť aj do regionálnej politiky, aby to pocítili hlavne občania regiónu,“ dodal Michal Biganič, ktorý zahraničného hosťa previedol naším mestom. „Budem všetkým mojim známym odporúčať, aby navštívili tento krásny kút,“ zložil poľský veľvyslanec kompliment Starej Ľubovni. Text a foto (hm)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

19. november 2013 ĽN č. 44

Zo zasadnutia MsZ

n Dvaja laureáti Ceny mesta

Bude umelá tráva?

Po novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sú známe mená tých, ktorí si na sviatok Roky-rokúce snívajú staroľusv. Mikuláša prevezmú najprestížnejšie mestské ocenenia. Po tom, ako mestská rada vybrala zo šty- bovnianski futbalisti o ihrisku roch návrhov dva, poslanci o nich rozhodovali v tajnom hlasovaní. Potrebné boli tri pätiny hlasov. s umelou trávou. No zdá sa, že Obidvaja navrhnutí Staroľubovňania – Roman Šipoš a František Solár získali podporu poslancov. už nemusia. Ich sen totiž v posledných týždňoch nabral poriadne reálne kontúry.

n Prijali reštrukturalizačný úver

Poslanci MsZ po dlhšej rozprave schválili prijatie úveru vo výške maximálne 430 tisíc eur za účelom refundácie vlastných zdrojov mesta použitých na predčasné splatenie zostatkov existujúcich úverov mesta. Reštrukturalizácia doterajších úverov sa ukázala ako nevyhnutná a prinesie v konečnom dôsledku úsporu, poslancov rozdeľovala iba doba splatnosti nového úveru. Z návrhov – na 5 a 10 rokov napokon podporili kratšiu dobu.

€,“ uviedol základné fakty myšlienky Pavol Gurega. Ako poznamenal, financie na investíciu by mali pochádzať z viacerých zdrojov - približne jednu tretinu z čiastky (140 tis.) tvorí dotácia Slovenského futbalového zväzu, 80-timi by prispel VÚC. „Skupina sa zaviazala, že súkromný sektor vstúpi do projektu 50-timi tisícami a sľúbených je aj ďalších 90 tisíc €. Pre samosprávu by potom ostalo na spolufinancovanie 90  tisíc € rozdelených do dvoch rovnako vysokých splátok,“ dopl-

„Ako predsedu športovej komisie ma oslovila skupinka ľudí so zaujímavým projektom. Ide o to, že na tréningovú plochu futbalového štadióna by sa mohol položiť  umelý trávnik, a to už v nasledujúcom roku. Náklady na výstavProblém firmy Ekos – čo s poškodeným fermentorom - sa uzavrel. Poslanci súhlasili s tým, aby bu by mali dosiahnuť 450 tisíc Mesto financovalo opravu tejto najdôležitejšej súčasti kompostárne, ktorá stála okolo 450 tisíc eur a totálne sa poškodila zatopením počas povodní v roku 2010. Fermentor opraví český výrobca za približne 40 tisíc eur. Ukázalo sa to ako najschodnejšia cesta po tom, ako boli vyjednávania s po- Výhody umelého trávnika isťovňou neúspešné. Za opravu hral aj fakt, že Mesto tlačí čas, do konca roka musí spustiť kom- - Využitie za každého počasia a vo všetkých ročných obdobiach. Pri hre sa postáreň bioodpadov, na ktorú získalo projektové zdroje. nevíri prach a po daždi na ňom nevznikne blato.

n Fermentor poputuje do Čiech

n Zrovnali dotáciu pre zariadenia školského stravovania

Poslanci sa zaoberali aj školstvom. O. i. podporili návrh poslanca Františka Orlovského a zdvihli ruku za zvýšenie, resp. zrovnanie dotácie pre zariadenia školského stravovania. Dotácia na rok 2014 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej spoločnosti, súkromnej fyzickej a právnickej osoby sa tak v tomto prípade zdvihne zo 108,24 eur na 123 eur.

n Hodnotenie Ľubovnianskeho jarmoku

Radnica zhodnotila, že pilotná zmena Ľubovnianskeho jarmoku sa ujala. Informovala poslancov aj o nedostatkoch, ktoré by sa mali v budúcnosti odstrániť. Jednou z nich bol nepostačujúci počet verejných toaliet. Rovnako by sa malo vyhovieť aj sťažujúcim sa obyvateľom bývajúcim v blízkosti hlavnej tribúny, ktorí mali pod oknami občerstvovaciu zónu a obťažoval ich tak dym i hluk. A riešiť sa bude iným rozmiestnením stánkov aj zúžený prechod, ktorý nastal v lokalite pri starom cintoríne. Investovať ale musí Mesto do vyriešenia prívodu vody a elektriny, septembrový jarmok mal len provizórne napojenie. Nová sieť by mala stáť okolo 20-25 tisíc eur.

- Je zdravotne bezchybný, bezpečný proti popáleniu pokožky, nefarbí textílie. - Jeho odhadovaná životnosť sa pohybuje okolo 20-tich rokov a keďže ho netreba kropiť ani zavlažovať, dá sa prevádzkovať pri minimálnych nákladoch.

PUBLICISTIKA

nil ešte P. Gurega, podľa ktorého by ale všetko ostalo v majetku mesta. Či „staré“ ihrisko pri autobusovej stanici pokryje koberec zo špeciálnych vlákien, dnes, samozrejme, isté nie je. Myšlienke sú však, okrem iniciátorov, rodičov mladých futbalistov a ich trénerov, naklonení i viacerí poslanci. Navyše, keď s tým ide ruka v ruke úprava okolia. „Myslím si, že by to pomohlo aj k zveľadeniu prostredia a zatraktívneniu lokality,“ dodal ešte P. Gurega. Umelý trávnik by mal, mimochodom, slúžiť hlavne pre futbalovú školu Junošport. Využívať by ho mali aj hráči MFK či ďalších klubov počas sústredení. Ročné príjmy z jeho prenájmu by, podľa projektu, mali dosiahnuť asi 20 000 €. (mv)

So zlodejmi sa roztrhlo vrece!

Dlhoprstí úradovali okrem krádeže v obchodnom centre (str. 3) aj v škole v Plavnici. 11. novembra si neznámy páchateľ otvoril bez poškodenia plastové okno WC na prvom poschodí a odtiaľ sa vlámal do počítačovej učebne. Tam ukradol monitor, dve mechaniky, Wi-Fi router a kompletnú počítačovú zostavu. Následne sa vlámal aj do kancelárie ria-

diteľa a ukradol notebook, fotoaparát, USB kľúč a telefón. Tiež do fyzikálnej učebne, kde mu ale nič nepadlo do oka. Škole vznikla škoda vo výške 2500 eur. A neželaných hostí mali aj v katastrálnom území obce Šambron v časti Poľana. Zlodej tu vylomil dvere na lesnom pracovnom stroji LARX 3 T, z ktorého ukradol napínacie kladky, auto-

rádio, počítače, riadiace jednotky, a iné súčasti za takmer 23 tisíc eur. Smolu mala aj nakupujúca z Čirča, ktorej zlodej v obci Leluchów v Poľsku ukradol z kabelky peňaženku, ktorú mala položenú v stánku na stoličke. Mala v nej 50 eur, elektronickú platobnú kartu aj lístoček s PIN kódom. Páchateľ jej tak v meste Bardejov vybral z karty 500 eur.

Objavené v ľubovnianskom archíve

proti neštoviciam a vždy po piatich rokoch preočkovaní.“

Stará Ľubovňa nepatrí a nikdy nepatrila k veľkým mestám, kde by si ľudia nevedeli predstaviť život bez verejnej hromadnej dopravy. V priebehu niekoľkých minút dokážeme prejsť celý intravilán mesta a dostať sa tam, kam chceme. Je pravdou, že v súčasnosti, kedy technika prehlbuje ľudskú lenivosť, už aj na presun po meste používame osobné automobily, autobusy alebo služby taxikárov. Avšak živnosť, akou je taxislužba, nie je v Starej Ľubovni nič nové a už vôbec nie je atribútom iba tejto „modernej“ doby. „Drožkárstvo“ a neskôr „autodrožkárstvo“ patrili v meste k službám tak, ako každé iné remeslo.

Rozruch spôsobila taxikárka

Pauza cestujúcich v hostincoch

mostom smerom na Poprad pri sky. Posledný z trojice dokonca vlastnil autobus Graf&Stift, kúrii Dlugolinských. ktorým zabezpečoval pravidelPodnikanie v oblasti pre- Prvý autobus nú dopravu osôb z Podolínca pravy osôb vzniklo v našom v Starej ĽubovnI do Starej Ľubovne. meste z  dôvodu odľahlosti Starej Ľubovne od hlavných Paradoxom je, že moder- Plat – 100 korún komunikačných tepien, nizácia dopravy v druhej a to hlavne po vybupolovici 19. storočia Začiatkom tridsiatych rodovaní Košicodsunula Sta- kov minulého storočia sa ko-bohumínr ú Ľ u b o v - k  nim pridal Jindřich Trauskej železnice ňu na perifé- rig, ktorý bol majiteľom troch v rokoch 1869 riu a pre oby- osobných automobilov. Pod- 1872. V stavateľov začal ľa materiálov nájdených v arrých  časoch, problém s  do- chíve vieme, že zamestnával teda pred vys t u p n o s ť o u ešte dvoch šoférov z  mesačbudovaním väčších miest. ným platom 100 Kč (korún železničnej Pravidelné lin- československých) so stravou siete v Uhorsku, ky konskej do- a  ubytovaním. Traurig býval krajinu križovali vetvy pravy finančne pod- spolu s 25-ročnou manželkou pravidelnej osobnej preporované uhorskou vládou a  8-ročným synom v  podnájpravy ťažkých kočov ťaprestali fungovať a  najbliž- me na „Hlavnom námestí č. p. haných konským záprašia železničná stanica bola 11“ V roku 1937 získal „konhom. Cez Starú Ľubovnajprv v  Poprade (1870), ne- cesiu na nepravidelnú, nehroňu prechádzala tzv. „seskôr v Kežmarku (1889) a dlhú madnú dopravu osôb“ Karol verná vetva“ z  Prešodobu v  Podolínci (od roku Alexik. Ako hlavné stanovište va cez Sabinov, Lipa1893). A práve v tejto dobe za- jeho auta je tu uvedená adresa ny, Plaveč a potom do Galí- čali v Starej Ľubovni písať svo- „Farbiarska ul. 6“. Ide o zaujície (dnešné Malopoľské voj- ju históriu „drožkári,“ pred- mavý dokument, kde sa dozvevodstvo), kde sa napájala na chodcovia dnešných taxikárov. dáme, aké povinnosti mali au„viedenskú cestu“ (spojni- Pravda, o  prvých drožkároch todopravcovia v tom čase aleca medzi Viedňou a  Krako- toho veľa nevieme, ale s pou- bo aj ako boli značené dopravvom). Po trase takmer kaž- žívaním automobilov a  hlav- né prostriedky. Nevieme, či si dých 20 kilometrov existova- ne s ich povinnou registráciou ešte niekto zo žijúcich spoluli „prepriahacie“ stanice, kde v roku 1929 vychádzajú z ano- občanov pamätá, aké štátne sa menili kone a kde si cestu- nymity aj vtedajší „autodrož- poznávacie značky boli na aujúci mohli oddýchnuť v dob- kári“. Majiteľmi áut a podni- tomobiloch počas prvej Českore udržiavaných hostincoch. kateľmi v autodoprave vtedy slovenskej republiky. Tak naV Starej Ľubovni ešte done- boli Salamon Kornhauser, Im- príklad spomínaný pán Aledávna táto budova stála za rich Haas a  Štefan Dlugolin- xik vlastnil osobné auto Tatra

Prvé taxíky

g

30 (na obrázku) s „lajstrikovou značkou“ S - 45 561. Porovnávaním s  inými automobilmi vieme, že „S“ znamenalo Slovensko, číslom „45“ bol označený okres Stará Ľubovňa (napríklad okres Levoča mal „44“) no a kombinácia ďalších troch čísel tvorila kód registrácie motorového vozidla v okrese. Aj prísna hygiena Vráťme sa však k niektorým nariadeniam uvedeným v  koncesnej listine. Nebudeme tu vymenúvať všetky body, pretože na to nemáme priestor, ale uvedieme aspoň tie najzaujímavejšie: „Motorové vozidlo, ktorého sa pri prevádzaní koncesovanej dopravy používa, musí mať na jeho prednom ochrannom skle nápis o  velikosti najmenej 7/20 cm tohto znenia: Koncesovaná nehromadná doprava osôb, Ka-

rol Alexik, stanovište živnosti: Stará Ľubovňa.“ Štát vtedy chránil pôsobnosť pošty, preto jedno z nariadení znelo: „3./ Poštovému regálu podliehajúce zásielky nesmie koncesionár o  svojej ujme sbierať alebo dopravovať.“ Alebo zaujímavé sú aj hygienické predpisy: „5./ Vozidlo musí byť udržované v čistote a vždy v takom stave, aby vyhovovalo aspoň všeobecným zdravotným požiadavkám. Koncesionár a  jeho zamestnanci sú povinní ihneď oznámiť najbližšiemu okresnému úradu ten prípad, keď dopravia osobu postihnutú nákazlivou chorobou. Dokiaľ dotyčné vozidlo úradne nebolo dezinfikované, nesmia na ňom nikoho dopravovať. 6./ Riadič vozidla a osoby zamestnané u dopravy motorovými vozidlami pokiaľ prichádzajú v styk s obecenstvom, musia byť očkovaní

V roku 1939 predal pán Alexik svoju koncesiu a auto Karolovi Dlugolinskému, pretože sa stal majiteľom a prevádzkovateľom hotela „Koruna“ na námestí. V tom čase boli v Starej Ľubovni podľa dostupných materiálov traja držitelia prepravnej koncesie. Okrem Karola Dlugolinského ešte Ferdinand Ištván a  Michal Kohút. Avšak v roku 1941 vyvolala medzi ľubovnianskymi taxikármi rozruch žiadosť Eleonóry Alexikovej, manželky Karola Alexika, o pridelenie koncesie. Ďalší autodopravca v malom meste znamenal zmenšenie príjmov pre už existujúcich živnostníkov, preto svorne napísali na okresný úrad list, kde sa okrem iného spomína: „Vydaním koncesie aj p. Alexikovi, alebo jeho manželke, trpeli by sme len my traja autodrožkári, keďže okrem taxarstva ničím iným sa nezaoberáme, takže nemáme iného príjmu len z toho taxarstva. Vzhľadom na vyšeuvedené prosíme slávny okresný úrad, aby mal ohľad na naše rodiny a nevydal mu koncesiu, lebo týmto bola by zničená existencia nás a našich rodín.“ Okresný úrad tieto argumenty nepresvedčili, a  tak vydal pani Alexikovej koncesiu a povolenku na 5 litrov benzínu denne, čím sa stala prvou a zrejme jedinou registrovanou taxikárkou v našom meste. Text: Pavol Mišenko, foto archív V. Dlugolinského


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

19. november 2013 ĽN č. 44

Pýtame sa za vás

Prečo vznikli rany na stromoch?

Hrad Ľubovňa aj pre nepočujúcich

Pri prechádzke lesoparkom som zaregistroval, že okrem turistických trás sú už vyznačené aj „kuriérske chodníčky.“ Chcem povedať, že tento zámer veľmi vítam. Všimol som si však, že informácie o nich sú viackrát umiestnené priamo na stromoch. Napríklad pri hrade je turistický smerovník, no tabuľa je pribitá o pár Po sprístupnení skanzemetrov ďalej na dube. Nemohli byť teda umiestnené na už exis- nu a hradu Ľubovňa pre netujúcich smerovníkoch? (R.) vidiacich a slabozrakých sa tu uplynulý týždeň pokračovaOdpovedá Erika Šalatová, koordinátorka projektu Spomienky na slo- lo v búraní bariér. Ľubovnianvensko-poľské kuriérske chodníčky: sky hrad sa tentoraz viac otvo- Kuriérske chodníčky boli v rámci projektu značené turistickým ril a priblížil nepočujúcim návznačkárom (verejne obstaraným), ktorý má oprávnenie značiť turis- števníkom. tické chodníky a tiež vedomosť, kde a ako umiestniť značky. 11. 11. o  11. hodine. TenOdpovedá Ernest Rusnák, vedúci značkárov, predseda Regionálnej rady to magický dátum si zapamäKlubu slovenských turistov Levočské vrchy – Branisko: tajú najmä žiaci Spojenej ško- Samotné značenie kuriérskych chodníkov bolo financované cez ly internátnej Pavla Mesto Stará Ľubovňa, ktoré bolo v tomto prípade investorom zna- Sabadoša v  Prešočenia. V rámci uvedeného projektu sa vyznačili tri chodníky, a to ve. Viac ako štyrid(1.) Stará Ľubovňa - Mníšek nad Popradom, (2.) Oslí vrch - Eliášov- siatka z nich v tenka, (3.) Doštená, sedlo - Chaty (pod Eliášovkou). Z nich bol chod- to deň absolvovaník Doštená - Hraničné - chaty pod Eliášovkou vyznačený miest- la špeciálnu prenym značením žltou farbou. Okrem toho sme osadili 39 špeciál- hliadku hradu. Žianych tabuliek podľa schváleného grantu. Tie sme namontovali na ci s  pedagógmi sa všetky smerovníky na uvedených chodníkoch, čiže aj na smerov- tiež zhostili úlohy ník pod Ľubovnianskym hradom. Okrem toho tiež na smerovník tlmočníkov, keď v sedle Doštená, na Eliášovke, v Starej Ľubovni, v sedle Vabec, atď. do posunkovej reči Kde sa dalo, osadili sme ich na telefónne stĺpy, resp. stĺpy elektric- pretlmočili odborkého osvetlenia. Takto sme urobili napríklad v obci Hraničné. Na né texty do videsmerovníky sme použili špeciálne uchytenia na zadnú časť tabuľ- ozáznamu. „Nikdy predtým ky, na stĺpy zase SK pásku. Keďže uvedených tabuliek bolo až 39 som podobné video nerobil. a bolo ich potrebné rozmiestniť aj po turistickom chodníku, riešili Niektoré slová bolo preto ťažké sme to osadením na stromy. V tomto prípade bolo výhodnejšie pri- prekladať a museli sme vymysbiť ich, ako využiť spomínanú SK pásku. lieť aj veľa nových posunkov. Chcem ešte podotknúť, že samotné práce sme realizovali i v daž- Napríklad gotika, renesancia di, aby sme stihli splniť termín odovzdania chodníkov. (mv) či barok,“ pretlmočil nám posunky Richarda Demčáka, jedného zo žiakov školy, pedagóg Peter Guľaš. A ako dodal, „vďaVšimli sme si ka wi-fi, ktoré má dobré pokrytie na celom hrade, si nepočujúci môže virtuálny záznam stiahKeď niečo presiahne mieru Práve s  nimi totiž začína nuť pomocou aplikácie v mobilúnosnosti, je to väčšinou zlé. mať okresné mesto čoraz väčší nom telefóne, ktorá umožňuje V  prípade živelnej, nepláno- problém. Tmolia sa ľuďom po- čítanie QR kódov.“ vanej fertility už ale prestávajú medzi nohy, obtierajú sa o nich Tí, ktorí takúto aplikáciu všetky žarty. V Starej Ľubovni a „žobrú“ jedlo. Väčšinou sa sú takým príkladom mačky. potulujú okolo staníc. Pár mačiat však nájdete pri supermarketoch a, samozrejme, v okolí kontajnerov na sídlisku Západ. Pohľad na ne môže v ľuSúd medzi Mestom a firmou ďoch evokovať rôzne pocity. BUS Karpaty napokon nebude. U niekoho odpor a hnus, ďal- Obe strany, ktoré viedli spor ší by ich najradšej vzali do ná- ohľadom výšky nedoplatku pri ručia, poľutovali a nasýtili. No vyúčtovaní nákladov na mestpozor! Odborníci radia – nekŕ- skú autobusovú dopravu (MAD) miť. Ak si totiž na to privyk- za rok 2012, sa totiž dohodli na nú, nikdy si už potravu nenáj- mimosúdnom vyrovnaní. du samé. A ešte jeden ťažko pochopi- Nezhody vznikli ešte začiatteľný postreh. Keďže väčšinou kom tohto roka. Dopravná ide o naozaj malé mačence, ne- spoločnosť vtedy uviedla, že rozumieme, ako môžu byť od- prevádzka mestských autokázané samé na seba. Pochopi- busov je pre ňu nevýhodná teľne, starať sa o 3 až 8 potom- a chcela tak preplatiť viaceré Toto vychudnuté mača sa v okolí au- kov (zdroj: wikipedia) musí položky. S  mnohými však na tobusovej stanice potuluje už niekoľ- byť určite zložité. Pokiaľ však radnici nesúhlasili. „Považoko dní. Keďže do karanténnej stani- žije matka, tá by mala byť mat- vali sme ich za neoprávnené. ce v Ekose smú iba psy, buď si ho kou. Veď ľudská by predsa nič Sporné boli napríklad niektoré niekto adoptuje alebo ho blížiaca také nikdy nespravila... či áno? náklady na palivo alebo výkazima pošle do zvieracieho nebíčka. Text a foto (mv) zy prejazdených kilometrov,“

Príliš veľa mačiek

strana

3

Tiene týždňa Zlodeji z Podsadku Štyria zlodeji vo veku 14, 17 a 19 rokov z Podsadku skončili uplynulý týždeň v rukách polície. 12. novembra v čase okolo 20.00 hodiny sa vkradli do jedného z obchodných centier v  Starej Ľubovni. Uzamknuté hlavné vchodové dvere do predajne roztiahli rukami, po tom ich držali zvnútra, následne roztiahli a držali železné zábrany nachádzajúce sa v chodbe pred vstupom do predajne v polohe otvorené. Potom sa už zamerali na sladkosti. Ukradli 21 balení cukroviniek, takmer 60 bonboniér a 75 čokolád. Škoda – vyše 200 eur.

Pili a šoférovali

Sprístupnenie hradu nepočujúcim spočíva vo využívaní moderných technológií. Tie umožňujú uloženie videozáznamu obsahujúceho prerozprávaný sprievodný text do posunkovej reči.

vo svojich mobiloch nemajú, nemusia smútiť. K bezplatnému zapožičaniu je päť tabletov. Virtuálny sprievodca tak preloží do posunkovej reči 17 označených stanovíšť. Túto myšlienku by však nebolo možné zrealizovať bez finančnej podpory PSK a dotačného systému pre tento rok z Ministerstva kultúry SR. „Stálo to dokopy okolo päť tisíc eur. V tejto sume sú zahrnuté tablety, príprava, natáčanie a zhotovenie virtuálneho videozáznamu,“ zhrnul už riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mi-

kulík, ktorý doplnil, že táto investícia určite stojí za to. „Ak by prišiel iba jeden návštevník v roku a nájde takúto službu, je to opodstatnené. Títo ľudia majú neskutočnú radosť, že aj na nich sa myslí a majú možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo.“ Ľubovniansky hrad je tak jednou z mála pamiatok, ktorá rúca bariéry jednu za druhou. A tým sa stáva dostupnejší ľuďom s handicapom, ktorí majú inak sťažené podmienky aj v bežnom živote. Text a foto (eh)

Popri zlodejoch bol uplynulý týždeň bohatý aj na opitých vodičov. 17. novembra skončil v policajnej cele 26-ročný vodič z Novej Ľubovne, ktorý šoféroval Mazdu v obci s 1,4 promile alkoholu v krvi. A v ten istý deň si pred jazdou vypila aj 25-ročná vodička z Chmeľnice. Renault Thalia viedla v obci Chmeľnica, kde pri prejazde zákrutou v dôsledku rýchlej jazdy nezvládla riadenie, prešla mimo vozovky, kde narazila do betónového stĺpa elektrického vedenia. Po náraze sa auto dostalo do bočného šmyku a narazilo do elektrickej rozvodnej skrine. Vozidlo skončilo v miestnom potoku. Vodička sa ľahko zranila. Pri podrobení sa dychovej skúške sa zistilo, že nebola triezva, namerali jej 1,41 mg/l, čo je v prepočte najmenej 2,94 promile alkoholu v krvi.

Mesto sa dohodlo s firmou BUS Karpaty znelo vyjadrenie MsÚ. Hoci pôvodne žiadal dopravca od Mesta 25 519 €, po rokovaní zľavil z požiadavky 20 percent. „My sme ale navrhli zníženie na 13  633,44 €, čo prestavuje 46,38 percent. A v BUS Karpaty to v plnom rozsahu akceptovali,“ uviedol už prednosta MsÚ Rudolf Žiak. Ako na doplnenie poznamenal, tento kompromis bol BUS KAPRATY vs. DZS M.K. Trans Miroslav Srnka: „Bývalý dopravca požadoval 107 tisíc € pri 54 tisíc km. Teraz zaplatíme 108 tisíc za 80 tisíc km. Výška dotácie je tak, pri predpokladanej tržbe 68 tisíc € - 1,35 € / km. Pri BUS Karpaty to vychádzalo na 1,96 €.“

pre nich výhodný. Hoci si obe strany dali vypracovať vlastné audity (s rozdielnymi výslednými sumami), „pokiaľ by vo veci rozhodoval súd, v žiadnom prípade by ani jeden nevyhral na 100 percent.“

n ROK 2013 EŠTE OTÁZNY Akceptovanie ponuky však nebolo konečnou bodkou. Na to, aby peniaze z mestskej kasy reálne odišli, bolo treba súhlas zastupiteľstva. Po krátkej diskusii ale poslanci finančné vyrovnanie s  bývalým dopravcom schválili. A podľa všetkého si podobné hlasovanie zopakujú. Pretože, aj keď je nedoplatok za poskytovanie služieb MAD za uplynulý rok už vy-

rovnaný, Mestu ešte ostali neuhradené záväzky za sedem mesiacov t.r. Ich výška bude závisieť od rokovaní, no magistrát, podľa slov prednostu, neočakáva vysoké plnenie. „Bus Karpaty uvádza sumu 3602 €, je ale možné, že bude nižšia,“ povedal R. Žiak. m m m

Posledný autobus na mestské linky vypravil BUS Karpaty 31. júla. Od 1. augusta začal MAD prevádzkovať michalovský DZS – M. K. Trans. Ten obnovil zrušené linky, čím navýšil počet najazdených kilometrov na približne 80 tisíc. Za poskytované služby mu Mesto zaplatí 108 tis. eur ročne. (mv)

Naživo si mohli vyskúšať kameru i prácu redaktorov a moderátorov Do dverí Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti otvorených dokorán pre všetkých, ktorí sa chceli pozrieť 12. novembra na prácu tunajších médií, vstúpili aj žiaci mediálneho krúžku ZŠ Za vodou.

„Potešili sme sa, že sa môžeme pozrieť do zákulisia tejto nie ľahkej práce. Táto návšteva bola pre nás všetkých mimoriadnym zážitkom, o to viac, že sme na ňu dlhšiu dobu čakali a veľmi sme sa na ňu tešili,“ povedala učiteľka Ivana Murdzová. Ako dodala, žiaci si uvedomujú, že v súčasnosti médiá hýbu svetom a problematika ich fungovania i vplyvu na človeka je veľmi aktu-

álna a zaujímavá. „Stretávame sa s ňou aj v škole v rámci mediálnej výchovy ako prierezovej témy na vyučovacích hodinách niektorých predmetov, najmä na slovenskom jazyku, a  tiež formou mimoškolskej činnosti v mediálnom krúžku. Považujeme za veľmi potrebné vedieť sa v  dnešnom mediálnom svete orientovať, selektovať rôzne mediálne obsahy a vnímať nielen prínos, ale aj nástrahy masmédií,“ dodala I. Murdzová, učiteľka ZŠ za vodou.

A aké boli dojmy žiakov? — Simona B.: - Uvedomila som si, že táto práca nie je taká jednoduchá ako sa na prvý pohľad zdá. Treba vynaložiť veľké úsilie, aby si čitateľ

či divák mohol naozaj vychutnať to, čo číta v novinách alebo sleduje v telke. A preto týchto zamestnancov obdivujem. Tiež sa mi páčili síce malé, no veľmi útulné priestory, v ktorých

Počas uplynulého utorka sa v ĽMS vystriedala vyše stovka návštevníkov. Okrem žiakov materských, základných a stredných škôl, CVČ sa prišli pozrieť na prácu tunajších médií aj dospelí.

títo ľudia pracujú. No najviac ma zaujalo a inšpirovalo to, že sme si mohli vyskúšať moderovanie i prácu s profesionálnou kamerou a „natáčaním“. — Simona G.: - Kým chlapcov zaujali hlavne kamery a technická stránka vysielania, mňa očarilo moderovanie. Zábavné boli aj videá s nie vždy vydarenými vstupmi, ktoré by som ako divák v riadnom vysielaní nikdy nevidela. V budúcnosti by som aj ja chcela byť moderátorkou – redaktorkou, a preto bolo fajn, že som mohla nakuknúť do zákulisia televízneho vysielania. Ďakujem. — Zuzana H.: -  Veľmi ma dostalo, ako sa pripravujú Ľubovnianske noviny. Myslela som si, že je to ľahšie. A tiež sa mi páčilo viesť interview a byť „moderátorkou“. Je to však dosť náročné a treba sa pri tom

veľmi ovládať a sústrediť. — Peter K.: - Páčilo sa mi prostredie a práca s kamerou. Byť reportérom alebo moderátorom je tiež zábavné, ale aj náročné. Človek, ktorý robí noviny, musí byť fakt múdry! — Zlatka Š.: - Bolo to super! Naučili sme sa zasa niečo nové a zažili aj kopec zábavy. Nevedela som však, že je táto práca až taká ťažká. Veľmi ma to bavilo. — Ema H.: - Dozvedela som sa veľa zaujímavostí o  výrobe novín a spravodajstva. Najúžasnejšie bolo, že som si mohla vyskúšať stáť za redaktorským pultom alebo držať kameru, a tak zažiť, ako sa cítite pred vysielaním, pocítiť aj stres a očarila ma zručnosť kameramana. Text: mediálny krúžok ZŠ Za vodou, foto: ĽMS


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

19. november 2013 ĽN č. 44

PUBLICISTIKA / REKLAMA

Piráti v škole nevzbudili paniku

dinátorka akcie, ktorá nevybočila z radu a  moderovala ju v kostýme Anny Shirleyovej (Anny zo Zeleného domu). Keďže hlavnú úlohu v podujatí zohral nevyčerpateľný zdroj múdrosti a informácií, jeho cieľom bolo podporiť vzťah detí ku knihe i k samotnému čítaniu. A tiež k školskej knižnici, ktorá sa na Komenského v ostatnom čase Za to, že aspoň na chvíľu zažiporiadne rozrástla. „Nakúpili li žiaci čarovnú rozprávkovú atsme encyklopédie, beletriu a vďamosféru, môže (nepriamo) Sloka projektu aj knihy v anglickom venská pedagogická knižnica. jazyku,“ uviedla M. Obrochtová, Práve tá vyhlásila 9. ročník sú- Keďže u detí slávila akcia úspech, ZŠ na Komenského ul. ju chce (s už podľa slov ktorej s nimi žiaci praťaže o najzaujímavejšie poduja- vychytanými „muchami“) o rok usporiadať opäť. Rozprávkovú atmosfé- cujú nielen na vyučovaní, „ale ru si tak, aj v kostýmoch, budú môcť vyskúšať ďalší žiaci. tie školskej knižnice. „Tohtoročmôžu si ich požičať i domov.“ ná téma znela Školské knižnice: na jazykov otvorená,“ uviedla už vé dopoludnie pripravila. Ako na m m m Brána do života. My sme si však Monika Obrochtová, ktorá, spo- margo neho dodala, počas troch Mimochodom, súťaž pre piak tomu pridali ďalšie motto - Brá- lu s Annou Gerberyovou, tvori- hodín tak piataci netradičnou, zá- takov nebola jedinou akciou, ktožitkovou formou riešili zábavné rá sa tento deň v škole uskutočnii problémové úlohy nielen v ma- la. Prváci a druháci totiž na hoČo povedali žiaci terinskej reči, ale aj cudzom jazy- dine čítali rozprávkovú knihu a Emma Drabantová: - Toto podujatie bolo„suprové“, lebo bolo o knihách. ku. „Decká hrali scénky, hádali li- následne ju ilustrovali, prípadne Určite to bolo lepšie ako vyučovanie - dalo by sa povedať, že škola hrou, terárne postavy či lúštili tajničky. voľne dramatizovali. Ostatní žiaako to hovoril Komenský. No najviac sa im páčilo hľada- ci zas absolvovali čitateľský maLucia Konevalová: - Najviac sa mi páčilo, že sme pracovali s knihami, hľadali sme v nich informácie. Boli tu aj super masky postáv z kníh. nie indícií dômyselne ukrytých ratón. Do Medzinárodného dňa Matúš Ciesarik: - Bol som už na mnohých súťažiach, ale táto bola zábavná v  objekte a  areáli školy. A  tiež školských knižníc sa tak zapojilo a dobrá. Najlepšie boli úlohy v anglickom jazyku, hľadanie, skladanie viet. test z angličtiny, pretože bol iný, celkom 639 žiakov najväčšej staAnetta Pastyrčáková: - Školská knižnica má veľa kníh, ani som nevedeako ho zvyknú robiť na vyučo- roľubovnianskej „zéešky . la, že až toľko. Veľa sme sa naučili a všetci aj výborne bavili. Text (mv), foto: P.Greguš vacej hodine,“ prezradila koorPondelok 28. októbra bol v ZŠ na Komenského ul. trochu zvláštny. Medzi žiakov sa totiž priplietli piráti, Červená čiapočka, množstvo čarodejníc či dokonca kocúr v čižmách. Dôvodom však nebol maškarný ples, ale akcia, ktorú tam, pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, usporiadali po prvý raz.

Úspechy gymnazistov

Aj tento rok nechal štvorčlenný matematický tím študentov z Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša veľkú väčšinu súperov za sebou. Obhájené druhé miesto z prestížnej súťaže Košický Matboj 2013 je po niekoľkonásobných úspechoch z takýchto podujatí pre školu ďalším vynikajúcim výsledkom. Postarali sa o  to Eduard Batmendijn, Štefan Hnát, Marek Fedák a Norbert Miloslav Dlugoš, ktorí koncom októbra na 14. ročníku súťaže našli tak ako vlani len jedného premožiteľa, a to  Košické gymnázium na Poštovej ulici. Spolu sa tento rok stretlo takmer päťdesiat mužstiev. Tie si porovnávali svoje matematické vedomosti v náročných ma-

tematických úlohách. Za 90 minút museli v troch polhodinových pásmach zvládnuť až 36 zadaní. „Priznávam, že osobne mi prišli niektoré úlohy dosť ťažké. K záveru sme ani sami nevedeli, ako dopadneme, ale myslím si, že nakoniec sme boli všetci spokojní,“ zhodnotil náročnosť a výkon v súťaži jeden z členov staroľubovnianskeho družstva Štefan Hnát. Na podujatí, ktoré si vyžaduje okrem súťaživého ducha a výborného matematicko-logického myslenia aj schopnosť pracovať tímovo, zaznamenalo výborné umiestnenie aj druhé mužstvo cirkevného gymnázia - Pavol Hudák, Boris Rúra, Šimon Vančo, Kristína Konkoľová. Tí obsadili trináste miesto. Adam Takáč

Ú

primne ďakujem všetkým, ktorí ma prišli podporiť vo voľbách do krajskej samosprávy. Dôveru, ktorú ste mi prejavili, si veľmi vážim. Verím, že Vás nesklamem. Ing. Jozef Kandráč

UNO

súťaž S

úťaž s Ľubovnianskou mediálnou spoločnosťou pokračuje fotografiou, ktorú sme dostali od Danky Bobuľskej a Petra Sema-

na. „Posielame vám fotografiu romantického jesenného pohľadu na vysoké Tatry nad mestom Podolínec,“ pripísali nám v emaile. P.S. Posielajte ešte fotografie, čas máte do konca novembra. (red.)

Napísali ste nám

V správnom čase na správnom mieste

Každý z nás chce byť určite zdravý. K zdraviu patrí zdravé jedlo. Čo si pod tým pojmom predstavíte? No veľa zeleniny, ovocia a málo sladkostí. O týchto múdrych slovách sa presvedčili žiaci zo ZŠ Za vodou. V rámci ochutnávky zdravých jedál sa 23. októbra konalo aj slávnostné pasovanie prvákov do školského cechu Ovocníčkov. Pre našich malých prváčikov si ho pripravili ich starší kamaráti štvrtáci pod vedením učiteľky Ľ. Jelenčíkovej. Premenili sa na farbičky a svojím uvítacím tancom tak zaviedli prváčikov do krajiny farieb. Pod vedením triednej učiteľky A. Špesovej prváci preukázali svoju šikovnosť v prednášaní ovocných básničiek a pesničiek, tvorením humorných veršíkov

a kráľovským tancom Ovocníčkov. Odmenou za dobré výkony prvákov bol nielen pamätný list a medaila usmievavého jabĺčka, ale hlavne pasovačka veľkou štvrtáckou farbičkou do prváckeho cechu Ovocníčkov. V tomto okamihu sa prejavila úprimná detská radosť a nadšenie zo získania prváckeho titulu - Ovocníček. Aj v očiach rodičov sa zaligotala slzička radosti. Túto slávnostnú chvíľu vystriedala ochutnávka maškŕt, ktoré pripravili a naaranžovali pedagógovia a chytré ruky pani kuchárok. Mnohí si vyskúšali, ako chutia neznáme pokrmy. Potvrdilo sa, že Ovocníčkovia sa naozaj vyskytli v správnom čase a na správnom mieste. ZŠ Za vodou

Ján Džunda - UNO, Továrenská 51, Stará Ľubovňa

Zber a spracovanie starých motorových vozidiel Tel. 052/432 6365, 0905 855 322

Slávnosť v Sulíne

Obec Sulín má za sebou veľkú udalosť. V nedeľu 10. novembra ju svojou návštevou poctil prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak. Stalo sa tak v rámci odpustovej slávnosti, pri ktorej vladyka posvätil nedávno dokončenú farskú budovu a  tiež obnovený Chrám sv. Michala Archanjela. Ako povedal arcibiskup, chvályhodné je, že kos-

tol si gréckokatolícki veriaci vynovili svojpomocne, urobili fasádu, novú strechu, inštalovali okná, zrekonštruovali interiér, ikonostas i svätyňu. Súčasťou sviatku bol aj vklad miestnych poľovníkov, ktorí spolu s  obyvateľmi obce oslávili svojho patróna sv. Huberta obetnými darmi i chutným jelením guľášom. (J.D., foto: M. Malast)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM

TELEVÍZNY PROGRAM Čierny Blesk

20:20

Akčný / Dobrodružný / Sci-Fi Rusko, 2009, 106 min

NEDEĽA 24.11.

TIPY TÝŽDŇA SOBOTA 23.11.

strana

19. november 2013 ĽN č. 44

5

19.11. - 25.11. 2013 Kuriér 3

20:30

Akčný / Thriller Franc. / GB, 2008, 99 min zdroj foto: www.csfd.cz

UTOROK 19.11.2013

05:05 Správy RTVS „N“ 05:50 Počasie 05:55 Geo report 06:50 Podvodníci v akcii VI 1/10 07:20 Medicopter 117: Horor 08:05 Správy RTVS „N“ 08:55 Počasie 09:00 Sila lásky V. 235 09:50 Asijina voľba 55/88 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:00 Postav dom, zasaď strom 14:30 Reportéri 15:10 Asijina voľba 56/88 16:00 Správy RTVS 16:20 Geo report 17:10 Podvodníci v akcii VI 2/10 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Nikto nie je dokonalý 21:30 Sanitka II. 11/13 22:30 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 22:55 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 23:25 Medicopter 117: Horor

00:10 O 5 minút 12 01:25 Dámsky klub 02:55 Sila lásky V. 235 03:45 Asijina voľba 56/88 04:30 Správy RTVS „N“

07:10 Správy - Hírek 07:20 Správy RTVS z regiónov 07:30 Správy a komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Elá hop! 08:55 Pesničky z Hviezdičky: Zajac Pajác 09:00 Výnimočné ženy: Agatha Christie 09:55 Vašimi očami: Maďarsko 10:20 Národnostný dokument: Komárno 10:50 Fokus práca „N“ 11:35 Športové ozveny 12:05 Živá panoráma 12:30 ArtSpektrum 12:35 Hontianska paráda 13:05 Drahí príbuzní 14:40 VAT - Veda a technika 15:05 Família: Família - Narodeniny 15:35 Orientácie 16:00 Rusínsky magazín 16:30 Veda v Európe II: Genetické poruchy

16:45 Fokus zdravie „N“ 17:30 Správy RTVS z regiónov 17:45 Počasie 17:50 Správy - Hírek 18:00 Koniari sveta: Čikóši 18:25 Obnovme si domov 18:45 Večerníček: Podaj mi ruku a poď 18:50 Macko Uško: Zlý deň 18:55 Bolek a Lolek medzi baníkmi: Strýko trpaslík 19:05 Doma chutí najlepšie: Shlomio z Izraela 19:20 Hádaj, kto nás pozval? 19:55 Správy RTVS pre nepočujúcich „N“ 20:00 100 názorov 20:05 Klonované mäso - jedálny lístok budúcnosti 20:55 Ambulancia: Medicína krásy - mýty a fakty 21:30 Správy a komentáre 21:50 Počasie 21:55 Góly - body - sekundy 22:05 Biela garda 4/8 22:50 Umenie 2013: Divadlo a tanec 23:15 Kinorama 23:45 Piloti 00:15 Správy RTVS „N“ 01:00 Správy RTVS pre nepočujúcich „N“ 01:05 ArtSpektrum

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 Chlapi neplačú 10:45 Kobra 11 XII. 1/10 11:45 Bez stopy VII. 7/24 12:45 Dr. House VI. 14/22 13:45 Krok za krokom IV. 10/24 14:10 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa IX. 16/24 16:00 NCIS 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 FARMA 23:05 NCIS 00:00 Kobra 11 XII. 1/10 00:50 Bez stopy VII. 7/24 01:35 Dr. House VI. 14/22 02:20 NCIS 03:00 FARMA 04:00 Kobra 11 XII. 1/10

05:45 KRIMI 06:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ

07:10 Nakupuje vám to 07:25 Súdna sieň: Žiarlivá fešanda 08:30 Súdna sieň 09:30 Panelák: Útek 10:50 Pod povrchom 12 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti III. 15/15 13:30 Kosti V. 21 14:30 Vtierka Castle III. 20 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Hlavne pokoj! 21:40 Hlboko v gangu 23:30 Vyvolení - Dom snov - PREMIÉRA 01:05 Kosti V. 22/22 02:05 C.S.I. 03:05 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 04:25 KRIMI 04:50 Modrí templári 6

06:20 Policie Hamburk II: Jednou vyhrát 12 07:20 Vraždy v Kitzbühelu VI: Vražda v jeskyni 1 08:30 Alf III: Změna je život 9

09:20 To je vražda, napsala V: Dědictví Trevora Hudsona 18 10:20 Policie Hamburk II: Opuštěné dítě 13 11:20 Celou dlouhou noc 13:20 Walker, Texas Ranger IV: V obležení 23 14:20 Doktor z hor: Nové příběhy III: Nový pořádek 8 15:20 Žena zákona: Týraná žena 13 17:40 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 VyVolení - Zúčtování 21:35 Drahá tchyně: Výročí svatby 22:10 Partička 22:55 Myšlenky zločince VII 13 23:50 Spravedlnost v krvi: Stíny minulosti 15 00:45 Nedokonalé zločiny III: Autobus 9 01:55 Doktor z hor: Nové příběhy III: Nový pořádek 8 02:40 Walker, Texas Ranger IV: V obležení 23 03:25 Anatomie lži III: Podraz 8 04:10 Prima SVĚT: To nejzajímavější ze zahraničí. Už od roku 1995!

STREDA 20.11.2013

05:20 Góly - body - sekundy 05:35 Počasie 05:40 Geo report: Taipan - kráľ hadov 06:30 Podvodníci v akcii VI 2/10 07:00 Medicopter 117: Vyvrheľ 07:50 Správy RTVS „N“ 08:35 Góly - body - sekundy 08:50 Počasie 09:00 Sila lásky V. 236 09:50 Asijina voľba 56/88 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:30 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou: Odvaha 15:10 Asijina voľba 57/88 16:00 Správy RTVS 16:20 Geo report: Gibraltar - loď do Afriky 17:10 Podvodníci v akcii VI 3/10 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 JFK 23:15 Medicopter 117: Vyvrheľ 00:00 Reportéri

00:30 Slovensko v obrazoch 00:50 Dámsky klub 02:20 Sila lásky V. 236 03:10 Sila lásky: Najkrajšie momenty: Laura a Alexander 04:00 Asijina voľba 57/88 04:50 Správy RTVS „N“

07:10 Správy - Hírek 07:20 Správy RTVS z regiónov 07:30 Správy a komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Fidlibumove rozprávky 08:55 Pesničky z Hviezdičky: Kremnické mince 09:00 Klonované mäso - jedálny lístok budúcnosti 09:45 Koniari sveta: Čikóši 10:10 Rusínsky magazín 10:45 Fokus zdravie „N“ 11:30 Ambulancia: Medicína krásy - mýty a fakty 11:55 Vyšné Hágy 1941 - 2011 12:10 Živá panoráma 12:40 ArtSpektrum 12:45 Svadba z Kračunoviec 13:25 Nočný spev 14:35 Biela garda 4/8 15:20 Ventily zeme 15:55 Maďarský magazín 16:25 Tempo

16:45 Fokus spotrebiteľ „N“ 17:30 Správy RTVS z regiónov 17:45 Počasie 17:50 Správy - Hírek 18:00 Súčasné bývanie 18:25 Test magazín 18:45 Večerníček: Podaj mi ruku a poď 18:50 Macko Uško: Motorček 18:55 Bolek a Lolek medzi baníkmi: Strážca pokladu 19:05 Doma chutí najlepšie: Sinolda z Grécka 19:20 Hádaj, kto nás pozval? 19:55 Správy RTVS pre nepočujúcich „N“ 20:00 100 názorov 20:10 Šmejdi 21:30 Správy a komentáre 21:50 Počasie 21:55 Góly - body sekundy 22:05 Nová vlna v českom filme: „Skřivánci na niti“ 23:35 Polícia 23:50 Profesionál 00:05 Autosalón 00:30 Správy RTVS „N“ 01:15 Správy RTVS pre nepočujúcich „N“ 01:25 ArtSpektrum

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 Chlapi neplačú 10:45 Kobra 11 XII. 2/10 11:50 Bez stopy VII. 8/24 12:45 Dr. House VI. 15/22 13:45 Krok za krokom IV. 11/24 14:10 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa IX. 17/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 18/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Modré z neba 22:30 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 18/24 23:30 Kobra 11 XII. 2/10 00:30 Bez stopy VII. 8/24 01:20 Dr. House VI. 15/22 02:00 Generálova dcéra 04:00 Kobra 11 XII. 2/10

05:45 KRIMI 06:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ

07:10 Nakupuje vám to 07:25 Súdna sieň: Máš radšej cudzie? 08:25 Súdna sieň: Láska kvitne v každom veku 09:30 Panelák: Hlavne pokoj! 10:55 Pod povrchom 13 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti IV. 1/26 13:30 Kosti V. 22/22 14:30 Vtierka Castle III. 21 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ: Lož má krátke nohy 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: V ohrození 21:40 Kosti IX. 3 22:45 Vtierka Castle V. 14 23:45 Vtierka Castle III. 21 00:45 Kuriér 5,6 02:45 Zločin 5,6 04:10 Slnečno, sem-tam vraždy 10 04:50 Modrí templári 7

06:20 Policie Hamburk II: Opuštěné dítě 13 07:20 Vraždy v Kitzbühelu VI:

Zázračné lyže 2 08:30 Alf III: Staré dobré časy 10 09:20 To je vražda, napsala V: Ve dvojí palbě 19 10:20 Policie Hamburk II: Tajemství čtvrti na předměstí 14 11:20 Mateřské galeje 13:20 Walker, Texas Ranger IV: Moskevská spojka 24 14:20 Doktor z hor: Nové příběhy III: Nebezpečný vztek 9 15:20 Žena zákona: Klinická smrt 14 17:40 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Cesty domů II: Panenka 225 21:30 Už dost, šéfe! 22:50 Kriminálka Stuttgart IV: Vražedné účty 11 23:50 Myšlenky zločince II 9 00:45 Nedokonalé zločiny III: Médium 10 01:55 Doktor z hor: Nové příběhy III: Nebezpečný vztek 9 02:40 Walker, Texas Ranger IV: Moskevská spojka 24 03:25 Anatomie lži III: Ústav 9 04:10 Nikdo není dokonalý

ŠTVRTOK 21.11.2013

05:35 Počasie 05:40 Geo report: Gibraltar - loď do Afriky 06:35 Podvodníci v akcii VI 3/10 07:05 Medicopter 117 07:50 Správy RTVS „N“ 08:40 Góly - body - sekundy 08:50 Počasie 09:00 Sila lásky V. 237 09:50 Asijina voľba 57/88 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:45 Postav dom, zasaď strom 14:20 Tajomstvo mojej kuchyne 15:10 Asijina voľba 58/88 16:00 Správy RTVS 16:20 Geo report 17:10 Podvodníci v akcii VI 4/10 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Kriminálka Staré Mesto II. 21:15 Reportéri 21:40 Wallander II: Muž s úsmevom na tvári 2/3 23:10 Medicopter 117: Correrova pomsta

00:00 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 00:25 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 00:55 Dámsky klub 02:20 Sila lásky V. 237 03:10 Sila lásky: Najkrajšie momenty: Miriam a Robert 04:00 Asijina voľba 58/88 04:50 Správy RTVS

07:10 Správy - Hírek 07:20 Správy RTVS z regiónov 07:30 Správy a komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy 08:55 Pesničky z Hviezdičky 09:10 Bienále ilustrácií Bratislava 2013 09:25 Krásna Ves - perla Podhoria 09:50 Súčasné bývanie 10:20 A3UM: INDUSTRIÁL 10:50 Maďarský magazín 11:20 Fokus spotrebiteľ „N“ 12:05 Živá panoráma 12:35 ArtSpektrum 12:40 Smiem prosiť...? 13:35 Zdena Grúberová jubiluje 14:40 Ján Ilavský 15:00 Senior klub-magazín 15:30 Cesta 15:55 Berieme to do vlastných rúk

2.časť 16:25 Polícia 16:45 Fokus právo 17:30 Správy RTVS z regiónov 17:45 Počasie 17:50 Správy - Hírek 18:00 Cena prírody III. 18:20 Halali 18:45 Večerníček 18:50 Macko Uško: Sánkovačka 18:55 Bolek a Lolek medzi baníkmi: Sviatok svätej Barbory 19:05 Doma chutí najlepšie: Christie z Cyprusu 19:20 Hádaj, kto nás pozval? 19:55 Správy RTVS pre nepočujúcich 20:00 100 názorov 20:05 Najriskantnejšie technické operácie: Vysoké napätie 21:00 Spektrum vedy 21:30 Správy a komentáre 21:50 Počasie 21:55 Góly - body - sekundy 22:05 Večer pod lampou 00:05 Medzinárodný terorizmus po roku 1945 00:35 Medzinárodný terorizmus po roku 1945 01:00 Správy RTVS 01:45 Správy RTVS pre nepočujúcich 01:50 ArtSpektrum

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Modré z neba 10:30 Chlapi neplačú 11:35 Kobra 11 XII. 3/10 12:40 Bez stopy VII. 9/24 13:35 Dr. House VI. 16-17/22 15:30 Dva a pol chlapa IX. 18/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 19/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 FARMA 23:00 NCIS 00:00 Kobra 11 XII. 3/10 00:50 Bez stopy VII. 9/24 01:35 Dr. House VI. 17/22 02:20 NCIS 03:00 FARMA 04:00 Kobra 11 XII. 3/10

05:45 KRIMI 06:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:10 Nakupuje vám to

07:25 Súdna sieň 08:25 Súdna sieň: Dom hrôzy 09:30 Panelák: V ohrození 10:50 Pod povrchom 14 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti IV. 2 13:30 Kosti VI. 1/23 14:30 Vtierka Castle III. 22 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ: Nekompromisný otec 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Logo 21:40 Air Force Two: V rukách rebelov 23:30 Vyvolení - Dom snov - PREMIÉRA 01:00 Gigolovia III. 02:05 Kosti VI. 1/23 03:05 Hawaii 5.0 II. 12 03:45 C.S.I. 04:25 KRIMI 04:50 Modrí templári 8

06:15 Policie Hamburk II: Tajemství čtvrti na předměstí 14 07:15 Vraždy v Kitzbühelu VI: Poslední případ 3

08:30 Alf III: Samota tíží 11 09:15 To je vražda, napsala V: Riskantní hra 20 10:15 Policie Hamburk II: Opilost 15 11:15 Láska navzdory osudu 1/2 13:20 Walker, Texas Ranger IV: Zázrak v Middle Creeku 25 14:20 Doktor z hor: Nové příběhy III: Všechno, nebo nic 10 15:20 Žena zákona: V sobotu večer 15 17:40 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 VyVolení - Výzva 21:35 Křižovatky života: Svobodné matce hrozí exekuce 22:40 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně II: Potíže s bratrem 12 23:40 Myšlenky zločince II 10 00:40 Slunečno, místy vraždy I: Prokletá kytara 9 01:35 Doktor z hor: Nové příběhy III: Všechno, nebo nic 10 02:20 Walker, Texas Ranger IV: Zázrak v Middle Creeku 25 03:05 Anatomie lži III: Skvělá partie 10 03:50 Receptář prima nápadů


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TV PROGRAM

19. november 2013 ĽN č. 44 PIATOK 22.11.2013

05:35 Počasie 05:40 Geo report: Trubadúr z Azerbajdžanu 06:35 Podvodníci v akcii VI 4/10 07:05 Medicopter 117: Lietadlo bez pilota 07:50 Správy RTVS 08:40 Góly - body - sekundy 08:50 Počasie 09:00 Sila lásky V. 238 09:50 Asijina voľba 58/88 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:30 Nebíčko v papuľke: Gaštany 15:15 Asijina voľba 59/88 16:00 Správy RTVS 16:20 Geo report: Auvergne: Na ostrí noža 17:10 Podvodníci v akcii VI 5/10 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie

20:20 Milujem Slovensko 21:40 Legendy popu: Lucie Bílá 00:00 Nikto nie je dokonalý 01:15 Medicopter 117: Lietadlo bez pilota 02:00 Dámsky klub 03:35 Sila lásky V. 238 04:25 Drišľakoviny

06:40 Profesionál 06:55 Polícia 07:10 Správy - Hírek 07:20 Správy RTVS z regiónov 07:30 Správy a komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Lásky dar 08:55 Pesničky z Hviezdičky: Som jednoducho zložitá 09:00 Najriskantnejšie technické operácie: Vysoké napätie 09:50 Cena prírody III.: 21 gigatonová bomba 10:15 Berieme to do vlastných rúk 2.časť 10:45 Fokus právo 11:30 Spektrum vedy 12:00 Živá panoráma 12:30 ArtSpektrum 12:35 Tekov

13:15 Večer pod lampou 15:25 Jasovská jaskyňa 15:55 Tvárou v tvár 16:25 Eurovirtuál - Jozef Mikloško 16:45 Fokus rodina „N“ 17:30 Správy RTVS z regiónov 17:45 Počasie 17:50 Správy - Hírek 17:55 Národnostné správy 18:05 Televíkend: Turistické inšpirácie 18:35 (Ne)celebrity: Svetozár Dluholucký 18:45 Večerníček: Podaj mi ruku a poď 18:50 Macko Uško: Okuliare 18:55 Bolek a Lolek medzi baníkmi: Pasovanie na baníka 19:05 Doma chutí najlepšie: Nida z Turecka 19:20 Hádaj, kto nás pozval? 19:55 Správy RTVS pre nepočujúcich „N“ 20:00 100 názorov 20:05 Veľká koralová bariéra: Útes a planéta 21:00 Família: Família - Praskanie balónov 21:30 Góly - body - sekundy 21:35 Počasie 21:40 Kinorama 22:05 Lúpež po taliansky 23:45 Bratislavské jazzové dni

2012: Kool & The Gang (USA) 00:45 Správy RTVS „N“ 01:35 Správy RTVS pre nepočujúcich „N“ 01:40 ArtSpektrum

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 Chlapi neplačú 10:45 Kobra 11 XII. 4/10 11:45 Bez stopy VII. 10/24 12:45 Dr. House VI. 18/22 13:40 Krok za krokom IV. 12/24 14:10 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa IX. 19/24 16:00 NCIS 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 FARMA 23:00 AKČNÝ PIATOK 01:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 20/24 02:25 Kobra 11 XII. 4/10 03:10 Bez stopy VII. 10/24 03:50 FARMA

05:45 KRIMI 06:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:10 Nakupuje vám to 07:25 Súdna sieň: Nedostaneš ani fuka 08:30 Súdna sieň: Ješiťák 09:35 Panelák: Logo 10:55 Pod povrchom 15 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti IV. 3 13:30 Kosti VI. 2 14:30 Vtierka Castle III. 23 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ: Staraj sa o svoje deti! 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Nečakaný hosť 21:40 LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT 23:15 Bournov mýtus 01:30 Votrelci vs. Predátor 2 03:25 Slnečno, sem-tam vraždy 11 04:10 Chudobný ženích

06:15 Policie Hamburk II: Opilost 15 07:15 Vraždy v Kitzbühelu VI: Dokud nás vražda nerozdělí 4 08:30 Alf III: Mistr magie 12 09:15 To je vražda, napsala V: Pověz mi, zrcadlo... 1/2 10:15 Policie Hamburk II: Na ostří nože 16 11:15 Láska navzdory osudu 2/2 13:20 Walker, Texas Ranger IV: Dvorana slávy 26 14:20 Doktor z hor: Nové příběhy III: Pád do hlubin 11 15:20 Žena zákona: Dvojí metoda 16 17:40 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 VyVolení - Duel 22:10 Show Jana Krause 23:10 Hannibal - zrození 01:35 Kniha krve 03:40 Doktor z hor: Nové příběhy III: Pád do hlubin 11 04:25 Walker, Texas Ranger IV: Dvorana slávy 26

SOBOTA 23.11.2013

05:40 Správy RTVS „N“ 06:25 Góly - body - sekundy 06:40 Počasie 06:45 Dračie poviedky 07:15 Flipper a Lopaka 07:40 Včielka Maja 07:50 Bol raz jeden život 23/26 08:20 Fidlibum 08:50 Výprava nádeje 09:40 Megamozog 10:10 Berlin, Berlin 11:10 Milujem Slovensko 12:35 On air 13:00 Pošta pre teba 14:10 Elisa z Rivombrosy 1/13 15:40 Pekná vyhliadka 17:15 Postav dom, zasaď strom 18:00 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Pošta pre teba 21:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou: Z kola von

21:50 Cena Nadácie Tatra banky za umenie 2013 23:05 Pekná vyhliadka 00:35 Elisa z Rivombrosy 1/13 02:05 Sila lásky 02:55 Drišľakoviny 04:05 Drišľakoviny

06:55 Správy - Hírek 07:05 Správy RTVS z regiónov 07:15 Tempo 07:30 Piloti 08:00 Živá panoráma 08:30 Televíkend: Turistické inšpirácie 08:55 Veľká koralová bariéra 09:45 Ambulancia: Medicína krásy - mýty a fakty 10:15 Hypertenzia - vysoký krvný tlak 10:50 Televízny klub nepočujúcich 11:20 Halali 11:35 Slováci vo svete: Poľsko 12:05 5 minút po dvanástej: POZOR, ÚCHYL !

13:05 GYMPEL.TV 13:55 Magazín Ligy majstrov 14:20 Vždy s úsmevom 15:05 Kapura 15:45 Farmárska revue 16:10 Test magazín 16:25 Senior klub 17:00 Herecké legendy - Eva Kristínová 17:10 Syn 18:00 Na ceste II.: Na ceste po Porýní - Falcku 18:25 Encyklopédia slovenských obcí: Ábelová 18:45 Večerníček 18:50 Macko Uško: Sánkovačka 19:00 Bolek a Lolek medzi baníkmi: V starej bani 19:10 Doma chutí najlepšie 19:20 Hádaj, kto nás pozval? 19:55 Správy RTVS pre nepočujúcich „N“ 20:00 100 názorov 20:05 Deň, kedy zomrel Kennedy 21:00 Anjeli strážni 21:30 A3UM 22:00 Diplomová práca 00:00 Umenie 2013

00:25 ArtSpektrum 00:35 Pred rokmi... 01:00 Československý filmový týždenník 01:15 Správy RTVS „N“ 02:00 Správy RTVS pre nepočujúcich „N“

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Dr. House VI. 18/22 06:45 Zajac Bugs a priatelia 06:55 Scooby-Doo, ako sa máš? 07:20 Kung Fu Panda II. 14/26 07:50 Tučniaky z Madagaskaru 08:40 Krok za krokom IV. 12/24 09:00 Nekonečný príbeh 2 10:45 2 baby na mizine 11:10 Rex - superpes 13:25 Kučeravá Sue 15:35 Horúce strely v Mexiku 17:35 Hurikán 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 FARMA - DUEL

22:15 Mesto hriechu (HD) 00:50 Päste šampióna 02:15 Hrozba z temnoty 03:30 FARMA - DUEL

05:45 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 06:45 My Little Pony 07:10 Max Steel 07:40 Legenda o Tarzanovi 08:55 MOVE UP! 10:20 LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT 11:50 Čo urobíme s fotrom? 13:40 Bournov mýtus 16:10 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 17:55 Cena je správna 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Čierny Blesk 23:00 Vyvolení - Dom snov - SÚBOJ 01:00 Čo urobíme s fotrom? 02:45 C.S.I.: Kriminálka New York IV. 10,11 04:20 Kým nás smrť nerozdelí

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:55 Jake a piráti ze Země Nezemě 07:25 Mickeyho klubík III 07:55 Malá mořská víla I 08:30 Autosalon 09:50 Největší bitvy II. světové války: Bitva o Arnhem 31 10:20 Největší bitvy II. světové války: Bitva na Okinawě 32 10:50 Hawaii 5-0 II: Zúčtování 16 11:50 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 13:50 V síti lží 15:50 Vraždy v Midsomeru XII 18:00 VyVolení - Speciál 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Česko vaří s Pohlreichem ŽIVĚ 21:45 Nezastavitelný 00:05 Vražedná terapie 02:05 Vraždy v Midsomeru XII 03:40 Stav obležení

NEDEĽA 24.11.2013

05:30 Správy RTVS „N“ 06:20 Góly - body - sekundy 06:40 Počasie 06:45 Dračie poviedky 07:10 Flipper a Lopaka: Tajná zbraň 17/52 07:35 Včielka Maja - Nové dobrodružstvá: To som povedal ja? 07:50 Bol raz jeden život 24/26 08:20 Rudienka 09:15 60 zabijakov divočiny 25/26 09:45 Autosalón 10:15 Planéta Zem I.: Horské výšiny 11:05 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:35 Agatha Christie : Poirot: Tmavý Cyprus 15:15 Zlatá klasika: Priehrada 17:00 Nikto nie je dokonalý

18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Ničivé plamene lásky 1/2 22:00 Ničivé plamene lásky 2 /2 23:40 Prípady detektíva Murdocha: Konstáblova smrť 01:05 Agatha Christie : Poirot: Tmavý Cyprus 02:40 Planéta Zem I.: Horské výšiny

07:30 Televíkend: Turistické inšpirácie 08:00 Živá panoráma 08:30 Kapura 09:10 Farmárska revue 09:35 Test magazín 09:45 Família: Família - Praskanie balónov 10:15 Noc v archíve: Čo sme vysielali v roku 1989 11:15 Čaro múdrosti a lásky 12:15 Deň, kedy zomrel Kennedy

13:20 On air 13:45 Orientácie 14:10 Slovo 14:20 Integrácia 15:50 Anjeli strážni: Anjeli strážni Ľubice Čekovskej 16:20 Hokej - Extraliga 19:10 Večerníček: Príbehy figliara Kacabajku 19:15 Macko Uško: Stratený kľúčik 19:25 Bolek a Lolek medzi baníkmi: Zelený kopec 19:30 Doma chutí najlepšie: Muhammad z Izraela 19:55 Správy RTVS pre nepočujúcich „N“ 20:00 Divadlo nás baví 20:10 Sedem dní do pohrebu 22:20 Zamatoví teroristi 23:40 Odpískané 00:25 Správy RTVS „N“ 01:10 Správy RTVS pre nepočujúcich „N“ 01:20 Slovo

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Hurikán

06:40 Zajac Bugs a priatelia 07:05 Scooby-Doo, ako sa máš? 07:50 Kung Fu Panda II. 15/26 08:20 Tučniaky z Madagaskaru III. 14/15 08:40 Princezná Lissi 10:15 Horúce strely v Mexiku 12:05 Mr. Bean 12:35 Žandár a mimozemšťania 14:30 Angelika a kráľ 16:45 Strážca 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Kuriér 3 (HD) 22:35 Nebezpečný pomstiteľ 00:30 Strážca 02:15 Hrozba z temnoty V. 22/22 03:00 Nebezpečný pomstiteľ 04:35 Smotánka

06:05 Rin Tin Tin: Skutočný príbeh 08:10 Rozprávková jazda 09:30 Geissenovci - Ťažký život milionárov IV. 7,8

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:40 Jake a piráti ze Země Nezemě: Jdou hou za sváčou; Pirátský basket 4 07:10 Mickeyho klubík III: Donald z pouště 6 07:40 Malá mořská víla I: Zlý rejnok 8

08:10 Tajemství války 09:20 Prima SVĚT 09:55 Vteřiny před vraždou 11:00 Partie 11:55 Receptář prima nápadů 13:05 Nedělní receptář extra 13:25 Zrcadlo tvého života - Ivan Trojan 14:35 Danielle Steelová: Rodinné album 1/2 16:35 Vraždy v Midsomeru XII: Slídil 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT - PRVNÍ SEMIFINÁLE 22:35 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT - PRVNÍ ROZHODNUTÍ 23:20 VyVolení - Noční show 00:30 Zalknutí 02:20 Vraždy v Midsomeru XII: Slídil 03:55 Tajemství války: Špioni na obloze 17 04:50 Vteřiny před vraždou: Smrt v plamenech 5

05:45 KRIMI 06:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:10 Nakupuje vám to 07:25 Súdna sieň 08:30 Súdna sieň 09:30 Panelák: Nečakaný hosť 10:50 Pod povrchom 16 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti IV. 4 13:30 Kosti VI. 3 14:30 Vtierka Castle III. 24/24 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Náhody neexistujú 21:40 DEDIČSTVO: Dožinky 8 23:00 Kuriér 7 00:05 Kosti VI. 3 01:00 MOVE UP! 02:30 X FACTOR USA 2013 04:10 Slnečno, sem-tam vraždy

06:15 Policie Hamburk II 07:15 Vraždy v Kitzbühelu VI 08:30 Alf III 09:15 To je vražda, napsala V: Pověz mi, zrcadlo... 2/2 10:20 Policie Hamburk II: Strach 11:20 Danielle Steelová 13:20 Walker, Texas Ranger V 14:20 Doktor z hor: Nové příběhy III: Srdeční záležitost 12 15:20 Žena zákona 17:40 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Cesty domů II: Testy 226 21:30 TOP STAR magazín 22:45 Holky z kalendáře 01:15 Nedokonalé zločiny III 02:25 Doktor z hor 03:10 Walker, Texas Ranger V 03:55 Anatomie lži III: Záchranářka 11

11:30 Vtierka Castle V. 14 12:30 Herbie: Na plný plyn 14:40 Čierny Blesk 17:15 Nové bývanie 17:55 Cena je správna 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 22:20 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 23:15 Pomsta rytiera 02:00 Geissenovci - Ťažký život milionárov IV. 7 03:00 KRIMI 03:25 Nebezpečná rýchlosť 2 Zásah

PONDELOK 25.11.2013

05:05 Góly - body - sekundy 05:25 Počasie 05:30 Geo report 06:25 Podvodníci v akcii VI 5/10 06:55 Medicopter 117 07:45 Správy RTVS „N“ 08:35 Góly - body - sekundy 08:50 Počasie 09:00 Sila lásky V. 239 09:50 Asijina voľba 59/88 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Taxík 14:20 Postav dom, zasaď strom 15:10 Asijina voľba 60/88 16:00 Správy RTVS 16:20 Geo report 17:15 Podvodníci v akcii VI 6/10 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie

20:20 Lekcie neslušného správania 21:55 Večne mladí 1/4 23:30 Medicopter 117 00:20 Autosalón 00:40 Občan za dverami

07:50 Národnostné správy 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy 08:50 Keď mesiac páli 09:20 Prešiel som hranicu 10:15 Tvárou v tvár 10:50 Fokus rodina „N“ 11:35 Miestopis cechov a manufaktúr: Večný súboj 11:55 Živá panoráma 12:35 ArtSpektrum 12:40 Sviatočné chvíle rodov Hontu a Novohradu 13:15 Magazín Ligy majstrov 13:45 Odpískané 14:25 Športové ozveny 14:50 FIFA magazín 15:30 Autosalón 15:55 Národnostný dokument 16:20 Profesionál

16:45 Fokus práca „N“ 17:30 Správy RTVS z regiónov 17:45 Počasie 17:50 Správy - Hírek 18:00 Vašimi očami: Poľsko 18:25 Veda v Európe II: Starnutie 18:35 Košice - Európske hlavné mesto kultúry 18:45 Večerníček 18:50 Macko Uško: Skrutka 19:00 Bolek a Lolek medzi baníkmi: Čierne zlato 19:10 Čím cestovať 19:20 Hádaj, kto nás pozval? 19:55 Správy RTVS pre nepočujúcich „N“ 20:00 100 názorov 20:05 Výnimočné ženy 20:55 VAT - Veda a technika 21:30 Správy a komentáre 21:55 Počasie 22:00 Góly - body - sekundy 22:05 Padlé ženy 00:00 A3UM 00:30 Správy RTVS „N“ 01:15 Správy RTVS pre nepočujúcich „N“ 01:20 ArtSpektrum

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 Chlapi neplačú 10:40 Kobra 11 XII. 5/10 11:40 Bez stopy VII. 11/24 12:30 FARMA 13:45 FARMA - DUEL 15:30 Dva a pol chlapa IX. 20/24 16:00 NCIS 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Lampáreň 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 FARMA 23:00 NCIS 00:00 Kobra 11 XII. 5/10 00:50 Kuriér 3 (HD) 02:25 NCIS 03:05 FARMA 04:00 Kobra 11 XII. 5/10 04:45 Lampáreň


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA / REKLAMA / INZERCIA

Komunikujte s radnicou cez nový portál

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a Mesto Stará Ľubovňa spustia koncom novembra do užívania portál www.odkazprestarostu.sk. Mesto Stará Ľubovňa sa zapojilo do projektu, ktorý občanom prináša moderný spôsob komunikácie o problémoch samosprávy. Odkazprestarostu.sk je jednoduchým a účinným ná-

strojom, prostredníctvom ktorého môžu občania nahlásiť samospráve každodenné problémy vo svojom okolí, a to aj priamo z mobilného telefónu prostredníctvom mobilných aplikácií pre operačné systémy Android a Apple. Odkazprestarostu.sk sa tak stáva novým spôsobom komunikácie pre obyvateľov Starej Ľubovne so svojím mestom.

Užívatelia portálu nájdu pod jednou strechou možnosť nahlásiť rôzne problémy zo svojho okolia, ktoré by podľa ich názoru mala riešiť radnica (napríklad poškodené lavičky, čierne skládky, neporiadok na ulici, nepojazdné vraky). V prípade, že zaslaný podnet nepatrí do kompetencie samosprávy, príslušná obec alebo mesto informuje oby-

vateľov, na koho sa majú s daným problémom obrátiť. Portál bol po prvýkrát spustený v Bratislave vo februári 2010. Odvtedy sa stal dobre fungujúcou súčasťou komunikácie samosprávy s obyvateľmi aj v ďalších mestách a viedol k jej zlepšeniu. Portál už prispel k vyriešeniu vyše 1000 problémov, ktoré nahlásili občania. (MsÚ)

kuláša č.2, SL. ) 0905 974 281. ĽN 393/2013   n Vedenie účtovníctva vrátane DPH. Spracovanie daňových priznaní (aj jednorazovo na konci roka). ) 0911 385 187. ĽN 452/2013

n Predám rod. dom - poschodový, kompletne zariadený v Litmanovej s hospodárskou bodovou. Dom je vhodný na súkromné a komerčné využitie. V blízkosti je pútnické miesto s peknou prírodou a lyžiarske vleky. Cena dohodou. ) 0944 287 670. ĽN 441/2013 n Predáme rod. dom s  pozemkom v  SĽ na Jarmočnej 9, pozemok vhodný aj na výstavbu druhého domu so samostatným prístupom z druhej strany s IS. Celková výmera 911 m2 z toho dom 157, nádvorie 238, záhrada 516 m2. Cena dohodou. ) 0918 908 689. ĽN 442/2013 n Dám do prenájmu dom pri Bille s garážou alebo garáž samostatne. ) 0903 479 282. ĽN 448/2013 n Predám rodinný dom v  obci Hniezdne. Cena dohodou. ) 0904 121 970. ĽN 463/2013 n Predám garáž pri K-3 (380/220 V). ) 0908 196 660. ĽN 471/2013

Cena dohodou. ) 0907 789 384, 0917 649 750. ĽN 461/2013 n Predám 8-týždňové šteňa NO, čierno pálenej farby, zaočkované, odčervené. Cena dohodou. ) 0907 063 645. ĽN 453/2013

INZERCIA

Inzeráty

služby n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, SAMOLEPIACE FÓLIE, LIŠTY A SIETE PROTI HMYZU – predajňa nákupné centrum G, Popradská ul. 8, Šmida – TREND. ) 0905 364 246, 4369 678. ĽN 222/2013 n PLASTOVÉ OKNÁ a DVERE. GARANCIA NAJLEPŠEJ CENY (GEALAN – 6 kom.) s faktúrou, zárukou, európskym certifikátom a  odborným inžinierskym poradenstvom. Posezónne zľavy a výpredaje výrobkov. Žalúzie, siete a roletky. slora@slora.sk, 43 68 172, 0911 625 547. ĽN 9/2013 n Veštica Mária Anabel z televíznej obrazovky. Očisťujem rodokmeň, rodinu, obytné priestory, podnikateľské budovy a kancelárie, hotely, penzióny, reštaurácie, fitnes centrum, diskotéky, puby, zároveň harmonizujem a  nastavujem pocitové zóny, aby sa ľudia u  vás dobre cítili a  opätovne vás navštevovali. Karmická očista. Objednávky 0908 513 263. ĽN 477/2013 n SLORA NOVÁ ĽUBOVŇA 648. Rok založenia 1996. Kompletná realizácia prác: - geodetické práce a realizačné projekty, - kvalitná dokumentácia krovu, strechy a reziva, - vytyčovanie stavieb, stavebný dozor, - zateplenia a fasády budov, - pokrývačské práce, nadstavby, - dlažby a obklady, prestavby, murárske práce a tesárske práce, odvodnenia a  odvetrania budov, - zemné práce a  terénne úpravy, - vodoinštalatérske a  kúrenárske práce, - rekonštrukcia budov, bytov a  bytových jadier, - plastové a  hliníkové okná, dvere, steny, siete proti hmyzu, žalúzie, roletky, - upratovanie stavieb a  likvidácia odpadov. Dodávky stavieb na kľúč. Kontakt: tel./fax: 052/4368 172, 0911 625 547, slora@slora.sk ĽN 478/2013 n Osobná a  nákladná doprava, autopožičovňa, Fiat Ducato 9-miest., 1,5 t, Škoda Octavia. ) 0905 502 421. ĽN 235/2013 n Najlepšie pôžičky v Starej Ľubovni - Peniaze na Vašom účte už dnes do 20 000 € bez ručenia. Pôžičkový špecialista, v starej budove Mestského úradu, Nám sv. Mi-

byty n ANDOSA, s.r.o., Stará Ľubovňa ponúka na predaj nové byty. Cena dohodou. ) 0905 252 517. ĽN 427/2013 n Ponúkame na prenájom krásny a moderný 3-izbový byt spolu so záhradou a parkovným miestom v obci Hniezdne. Byt je čiastočne zariadený. Cena: 460 EUR vrátane energií a poplatkov za UPC TV a Internet. Kontaktná osoba: 0907 512 505. ĽN 469/2013 n Predám 3-izbový byt v  OV s  vlastným kúrením. Volať večer 0902 073 769. ĽN 470/2013 n Mesto Stará Ľubovňa ponúka na prenájom 1,5 izbový nájomný byt v lokalite Levočská ul., č. 1527/20, 1. posch. (pri Slobyterme). Nájomné a zálohy na služby asi 200 € + platby za odber elektrickej energie. Podmienky prenájmu: žiadateľ si riadne plní platobné povinnosti voči Mestu, vie preukázať schopnosť platiť mesačné nájomné a služby spojené s bývaním (platná pracovná zmluva, SZČO - potvrdenie o príjme). Bližšie informácie: Mestský úrad, Odd. soc. vecí a bytovej politiky, Nám. sv. Mikuláša č. 2, Stará Ľubovňa, tel. 43 15 253. n Prenajmem dlhodobo 2-izbový byt na Levočskej ul. 38. ) 052/432 3402, 0903 626 008. ĽN 475/2013 n Predám novostavaný 3-izbový byt, 100 m2, vlastné kúrenie + garáž pod bytovkou v  Piešťanoch. Cena dohodou. ) 0918 592  222, 0903 652 942. ĽN 476/2013

nehnuteľnosti n Firma ANDOSA, s.r.o., Stará Ľubovňa predá 3 stavebné pozemky po 600 m2 na Zimnej ul. v SĽ. Cena dohodou. ) 0905 252 517. ĽN 428/2012 n Predám alebo zamením garáž s elektrinou na Levočskej ul. za inú garáž pri K1, K2, K3, K4. Pri predaji cena dohodou. ) 0903 678 108. ĽN 440/2013

Súťažte o vstupenky na koncert! Záver roka v Košiciach uzavrie veľkolepý koncert kanadskej štvorice The TENORS, na ktorý môžu ísť zadarmo aj tí, ktorí sa zapoja do súťaže s Ľubovnianskou mediálnou spoločnosťou a budú, pochopiteľne, vyžrebovaní. Podmienky súťaže sú opäť veľmi jednoduché, stačí poslať poštou alebo emailom odpoveď na otázku: V sprievode koho bude účinkovať v Košiciach The TENORS? Sledujte aj videotext ĽTV. Odpovede čakáme do 29. novembra. (red.)

strana

19. november 2013 ĽN č. 44

predám n Leštený smrekový TATRAN obklad 2,9 €/m2, hranoly, zrubový obklad a dlážku. ) 0908 234 866. ĽN 16/2013 n TATRANSKÝ PROFIL - PERODRÁŽKA, brúsený, I. tr. 3,80 €, II. tr. 3 €, dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. ) 0905 508 163, 0911 168 982. ĽN 344/2013 n TATRANSKÝ PROFIL – PERODRÁŽKA, brúsený, 1.tr 3,9 €, 2.tr 3 €, zrubový  obklad.  Doveziem. ) 0911 811 880, 0905 450 267. ĽN 295/2013 n Včelí med – kvetový 5 €/kg, lipový, pohánkový a  agátový 6 €/ kg, medovicový 7 €/kg. ) 0905 502 421. ĽN 236/2013 n Dlabačku, frézu, hupcuk, navijak z vetriesky, profesionálnu motorovú pílu. Lacno. 0905 507 479. ĽN 474/2013

kúpim n Staré čierne dosky, ktoré sú nabité na stodole a hranoly. Za výhodnú cenu. ) 0944 426 027. ĽN 58/2013

chovateľstvo n Predám 6-týždňové šteniatka ovčiaka, zaočkované a odčervené.

auto-moto n Predám v dobrom tech. stave FIAT PUNTO 60 1.2, šedá metalíza, r.v. 1999, benzín + LPG, 2 x EZ okna, autorádio, ťažné, STK a  EK do 11.7.2015, servisná knižka, garážované. Cena dohodou. ) 0907 972 275. ĽN 449/2013

práca n Agentúra TIMEA - práca v Anglicku a ČR pre ženy, mužov a páry. ) 0903 570 688. ĽN 14/2013 n Prijmem čašníčku do baru v Plavnici. Bližšie info: 0904 676 033. ĽN 446/2013 n Firma GSL-CO, s.r.o. prijme do trvalého pracovného pomeru 3 zváračov. Podmienky: skúšky EN 2871, 135 PBW 1 St 12,5 PF ml alebo základný kurz ZM1 s praxou. ) 0917 651 261, 0918 378 641. ĽN 462/2013 n Firma EUROTECHNIK-SL ponúka voľné pracovné miesto pre oblasť výroby a montáže plastových, hliníkových okien a dverí. Žiadosti posielajte na adresu: EUROTECHNIK-SL, s.r.o., Továrenská 22, 064 01 Stará Ľubovňa. Bližšie info na tel. 052/432 4109. ĽN 472/2013

kurzy n Kurz opatrovania – individuálne,  diaľkovo, rýchlo, od 135 €. Úradné preklady - všetky jazyky. www.asined.sk, 0915 544 915, 0905 357 424. ĽN 10/2013

ponuka n STAROŽITNOSTI-BAZÁR, Prešovská 7, SĽ (oproti GAS Família). Každú druhú stredu v mesiaci zľavy 25-50 % na všetko! U nás nájdete zaručene originálny darček. ) 0902 350 305. ĽN 457/2013 n Požičiam profi tepovač s hubicou na korce aj sedačky. Cena 20 € na 24 h. ) 0902 350 305. ĽN 458/2013

7

Ľubovňa predbehla Prešov i Košice Veľkým prekvapením sa skončil 6. ročník súťaže o Najkrajšie mesto Slovenska. Historický Bardejov, ktorý v nej triumfoval v  rokoch 2010-12, totiž na tróne vystriedal Púchov. Výsledky internetového hlasovania, ktoré od 1. apríla do 31. októbra prebiehalo na www. slovakregion.sk, však potešili i Starú Ľubovňu. Dôvod? spomedzi 140 miest obsadila 28. priečku a nechala tak za sebou Prešov (30.), Košice (33.), Bratislavu (34.) či Poprad (38.). Z bezprostredných susedov ju tentoraz predstihli len Spišská

Belá (14.) s Podolíncom (26.), naopak Kežmarok (65.), Lipany (69.) i Sabinov (75.) sa ocitli až za ňou. Súbežne s touto súťažou sa konala aj anketa o najkrajšiu slovenskú obec. Tou sa podľa hlasujúcich stali dolnonitrianske Komjatice. Pomerne veľký úspech ale zaznamenali dediny v okrese. Plavnica skončila piata a ďalším trom - Mníšku nad Popradom (19.), Vyšným Ružbachom (22.) a Čirču (27.) sa podarilo vtesnať do prvej tridsiatky. Na 80. mieste sa ešte umiestnil Plaveč. (mv)

Spoločenská rubrika opustili nás Najviac mi dokážete lásku, keď ma necháte žiť vo svojich srdciach, mysliach a dobrých skutkoch. V týždni od 11. do 17. novembra nás opustili títo Staroľubovňania: Magdaléna Figlárová vo veku 83 rokov a Ivan Čureja (10-dňové dieťa). V srdciach tých, ktorí ich poznali a mali radi, ostáva večná spomienka

spomíname Už len kvet Ti na hrob môžeme dať, zapáliť sviečku a ticho spomínať. Dňa 22. novembra uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný otec a  dedko Karol Valčák zo Starej Ľubovne. S láskou spomínajú dcéry Mária, Gabriela, Bibiána a syn Tibor s rodinami

Infoservis

oznam V súvislosti s vydávaním nového typu občianskych preukazov s elektronickým čipom s možnosťou vloženia osobného bezpečnostného kódu a kvalifikovaného certifikátu pre zaručený elektronický podpis oznamujeme verejnosti, že 29. novembra sa na Oddelení dokladov Okresného riaditeľstva PZ v Starej Ľubovni nebudú prijímať žiadosti o vydanie občianskych preukazov. Prijatie žiadostí o vydanie cestovných pasov a vodičských preukazov bude možné v štandardnom režime. Výdaj občianskych preukazov, vodičských preukazov, cestovných pa-

sov a osvedčení o evidencii časť I nebude obmedzené. m m m

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 19. novembra – lekáreň LAUDANUM, Levočská 4, 20. novembra – Dr. Max, OD Kaufland, 21. novembra - SCHNEIDER, Obrancov mieru 8, 22. novembra – Dr. MAX, OD Kaufland, 23. novembra - ADRIA, v Poliklinike nemocnice, 24. novembra – ANETT, Levočská 59 (za Tatra bankou), 25. novembra - PRI NEMOCNICI, Sládkovičova 10, 26. novembra – ELIXÍR, Obchodná 3. Po - Pia od 16.00 do 20.00 h, So - Ne sviatky od 8.00 do 18.00 h.

PôŽIČKY ŽIVNOSTNÍKOM 4do 5000 € bez ručiteľa

4vychádzame z hrubých obratov

0915 965 075

PRE SPOKOJN É

VIANOCE !


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

ŠPORT

19. november 2013 ĽN č. 44

Osem gólov, no mohla padnúť i desiatka

Šport v skratke

stolný tenis Dve víťazstvá a jednu remízu dokázali v stolnotenisových ligách uhrať zástupcovia okresu. Víkend však nepotešil Staroľubovňanov a rovnako tak hráčov Plavča. Tí totiž aj po šiestykrát v sezóne prehrali. III. liga Západ: Spišský Štiavnik A - STK Stará Ľubovňa B 13:5. (Ondrej Haky, st. a P. Haky po 1,5, P. Kulík a K. Gladiš - 1). IV. liga: Spišský ŠtvrtokA - STK Plaveč A 16:2 (L. Dufala a P. Dufala po 1) V. liga: MŠK Adento Svit - STK Stará Ľubovňa C 10:8 (Šipoš 3, Starinský a P. Szentyványi po 2, Krafčíková 1); STO Poprad Veľká B - Chata Pieniny Lesnica 7:11 (A. Hovana ml. 3.5, P. Hovana st. 3, A. Hovana st. 2.5, T. Hovana a S. Strakula po 1). VI. liga: PPC Fortuna Kežmarok D - MŠK Podolínec 9:9 (R. Faja 4,5, Hangurbadžo 2.5, M. Tomeček 2); TJ Sokol Jakubany TJ Severka Kežmarok D 10:8 (Kandrik 4, Pav. Benko 2.5, Sykora 2, Štucka ml. 1.5). (mv)

squash Piatok 7. novembra patril v ŠRC VII. dorážkovému turnaju dvojíc. Z výhry sa tentoraz tešili I. Hric a  Ľ. Kožík (917 b.). Druhá priečka patrila M. Kovalčíkovej s  M. Bujnovským (883 b.), tretiu obsadil pár J. Tešlová - P. Kušnirik (810 b.), ktorí dosiahli najvyšší bodový súčet na kolo – 169. (mv)

futbal IV. liga, 17. kolo: FK Družstevník Plavnica - FK Starý Smokovec, Vysoké Tatry 1:2 (0:2). Zimná prestávka sa Plavničanom hodí ako soľ. Po prehre v Snine a remíze so Sabinovom totiž naplno nebodovali ani v treťom zápase v rade, keď Hajovského v bráne hostí dokázal prekonať len vlastný spoluhráč. Líderstvo im však ostalo. (mv)

volejbal V Draganna volejbalovej liga mix sa na víťaznej vlne vezú už len Samaritáni, VK Plavnica a OZP-IPA Polícia. Majster podľahol aj VKM žiakom a s obhajobou to bude mať ťažké. V druhom kole sme sa päťsetovej drámy nedočkali, keďže až tri mužstvá svoje zápasy vyhrali hladko 3:0 a dve mužstvá 3:1. 2. kolo: Samaritáni – Fanky 3:0 (25:9, 25:19, 25:13), Memorium – VKM Žiaci 0:3 (18:25, 23:25, 24:26), Barvinok Kamienka - VK Plavnica 1:3 (16:25, 14:25, 25:19, 22:25), OZP–IPA POLÍCIA VKM Juniori 3:0 (25:20, 25:14, 25:17), SL Raketa – VK Atom 3:1 (13:25, 25:12, 25:18, 25:17). Poradie: 1. Samaritáni – 6 b., 2. VK Plavnica – 6, 3. Polícia – 5, 4. Fanky – 3, 5. TJ Mier Kamienka – 3, 6. SL Raketa – 3, 7. VKM žiaci – 3, 8. Barvinok Kamienka – 2, 9. VK Atom – 1, 10. VKM juniori – 1, 11. Elektro Alica – 0, 12. Memorium – 0. (M.F.)

basketbal Mladšie mini 5: ŠŠK Basket Stará Ľubovňa – YA Košice 26:34 a 24:39. Zostava a body: S. Faltičková 24, A. Jančišinová 9, Galiková 9, Farkašová 4, Kasenčáková 2, L. Jančišinová 2, D. Faltičková, Hovancová, Lichvarová, Hudáková, Jaržembovská. Staršie žiačky: ŠŠK Basket Stará Ľubovňa - 1. BKD Michalovce 32:69 a 52:101. Zostava a body: Marková 56, Dronzeková 21, Reľovská 3, Bondrová 2, Horanská 2, Gemzová, Koterbová, Krafčíková, Židovská. Kadetky: BK ZŠ Lendak – ŠŠK Basket Stará Ľubovňa 62:47 a 69:50. Zostava a  body: Arendáčová 35, Repková 28, Hudáková 20, Pružinská 9, Konkoľová 3, Jendrichovská, Bondrová. (J.B.)

V poslednom tohtoročnom zápase V. ligy sa domáci futbalisti stretli s outsiderom súťaže - Kežmarkom. Mužstvo hostí, zmietajúce sa v problémoch, nastúpilo iba s deviatimi hráčmi a otázkou bolo iba to, koľkými gólmi zaťažia domáci ich bránku.

Domáci tím si uvedomoval, čo sa od neho v dnešnom zápase očakáva a od začiatku sa pustil do súpera, ktorý nebol schopný poskladať ani 11 futbalistov. Ľubovňania v snahe rýchlo skórovať začali kŕčovito, vytvárali si príležitosti, ale pretlačiť loptu do bránky sa im nedarilo ani z  vyložených pozícií. Pokúšal sa o to veľmi agilný Štefánik, ale aj Selep, Mušinský či Demčák. Domáci kouč Peter Drobňák nebol so situáciou na ihrisku spokojný

a jeho hlasivky dostávali poriadne zabrať. Napokon však situáciu upokojil Štefánik, keď zlomil streleckú nemohúcnosť domácich a strelil dva góly. V  druhom polčase domáci zvýšili obrátky a začali padať aj góly. Najviac sa strelecky darilo ľubovnianskemu Rooneymu,

ako domáci fanúšikovia volajú Jozefa Štefánika. Ten konto Tokarčíka zaťažil piatimi gólmi, ďalšie dva pridal Selep a jeden Mušinský. Osem strelených gólov ale nevystihuje situáciu na ihrisku. Domáci totiž pozahadzovali množstvo ďalších vyložených príležitostí a  súper

Forma volejbalistov stúpa

Trochu nečakaný priebeh malo východniarske derby medzi Starou Ľubovňou a Svidníkom. Po dvoch prehraných setoch totiž domáci vstali z mŕtvych a  zápas sa musel rozhodnúť až v tajbrejku. A hoci v ňom outsider dlho držal krok

(8:8), skúsenosť i istá ruka Buckiho nakoniec rozhodla. Práve tento univerzál bol, mimochodom, hviezdou sobotňajšieho duelu, keď konto VKM zaťažil 35-timi bodmi. Na domácej strane zas vydarený debut v  základe zaznamenal mladý

nahrávač Kasperkevič. VKM Stará Ľubovňa - VK Slávia Svidník 2:3 (-17, -21, 23, 23, -11). VKM: Kasperkevič 6, Malachovský 2, Fecko 12, Lacek 16, Barlík 12, Müncner 5 (libero Medrzyk (Gut 11, Kseňák 0). (mv)

A. Hlinku ocenil minister

Klub športovej kulturistiky mesta žne úspechy nielen na súťažných pódiách. Siedmeho novembra totiž jeho predsedu - Andreja Hlinku ocenil šéf rezortu školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič. Ten mu v mene ministerstva poďakoval za úsilie a zanietenie v práci so športovo talentovanou mládežou. „Ocenenie, ktoré sa vám dostáva, vám patrí aj za osobný a iniciatívny prístup pri príprave mladých športovcov, ako i podiel na úspešnej športovej reprezentácii a  propagácii Slovenska,“ uviedol samotný minister. Tréner, ktorého rukami prešli mnohí medailisti zo svetových či európskych šampionátov, bol po slávnosti príjemne potešený. Pozvanie do Bratislavy, ako sám poznamenal, totiž nečakal.„Pravdupovediac, trochu ma prekvapilo. Hoci tých výsledkov bolo vždy veľmi veľa, v posledných rokoch boli z  našej asociácie ocenení len dvaja,“ nechal sa už počuť A. Hlinka, ktorý si plaketu vyslúžil za minuloročné výsledky. Konkrétne za svetové striebro Tomáša Smreka, ktoré je, podľa jeho slov, „asi najlepšie umiest-

Šport servis

futbal Okresná futsalová liga, 23. novembra (sobota), II. liga: 16.45 h TJ Sokol Jakubany - Plaveč Hojdič Café, 17.30 h FK Plavnica - FC Strachan Cardinals. I. liga: 18.15 h Gurman - Los Galacticos, 19.00 h Tiamo – Nestville.

mohol odísť domov s dvojnásobným prídelom. „Náš výkon bol rozháraný, a aj keď sme vyhrali vysokým rozdielom, nebolo to z našej strany také potešenie, pretože sme sa trápili. Asi trochu účinkovala aj psychika,“ kriticky sa vyjadril k hre svojho tímu kapitán mužstva Jozef

Kosturko. Napriek vysokému víťazstvu nebol spokojný ani domáci tréner. Na svojich zverencov neustále z lavičky zvýšeným hlasom pokrikoval. „Dnes som s výkonom nebol spokojný. Podcenili sme odovzdaného súpera, no ja už tie hlavy hráčom neprerobím, aby hrali tak, ako by som si predstavoval,“ zhodnotil výkon svojich zverencov Peter Drobňák. MFK Stará Ľubovňa – 1. MFK Kežmarok 8:0 (2:0). Góly: 32., 33., 47., 71., 81. Štefánik, 57., 77. Selep, 74. Mušinský MFK Stará Ľubovňa: Bičuš, Pavlišin, Jozef Kosturko, Štefánik, Selep, Juraj Kosturko (28. Arendáč), Richard Nemergut (Martinek), Dávid Nemergut, Marek Demčák, Pristaš (Kessel), Mušinský. Text a foto (J.P.)

Dvakrát na nulu Ľubovniansky stolnotenisový klub privítal v 4. kole extraligy tretí Pezinok a Stavoimpex Holič, ktorý bez prehry vedie extraligovú tabuľku. Na úspech teda domáci nemohli ani pomýšľať. Obidvaja súperi napokon suverénne zvíťazili a domácim nedovolili vyhrať ani v jednom zápase. V prvom stretnutí proti Pezinku nastúpili domáci v zostave: Poľa, Guman, Dubec, Haky. V zostave hostí nechýbal Zoltán Lelkeš, šiesty hráč rebríčka, ktorý z 18-tich odohratých zápasov neuspel iba v dvoch. Favorit bol jasný, domáci sa snažili uhrať aspoň nejaký zápas. Blízko k tomu mal Guman, ktorý zohral vyrovnaný duel s Ježom. V druhom stretnutí čakal Ľubovňanov ešte ťažší súper. Domáci bez Poľu sa snažili, bojovali, ale na „profíkov“ z Holiča nestačili. Pri troche šťastia mo-

hol čestný úspech zaznamenať Tomáš Dubec, ktorý v tajbrejku prehral so Zajícom. „S hrou hráčov som spokojný. Viac sa ani očakávať nedalo. Na to, aby sme získali nejaký bodík, nám chýbalo trochu šťastia, súper bol ale jednoznačne lepší. Je to mužstvo, ktoré v siedmich stretnutiach stratilo iba 2 zápasy a momentálne je najlepšie v extralige,“ skonštatoval po skončení domáci tréner Ondrej Haky. STK Stará Ľubovňa A – STK Pezinok A  0:7 (Poľa, Dubec – Ježo, Lelkeš 0:3, Dubec – Krkoška 0:3, Poľa – Ježo 1:3, Guman – Lelkeš 0:3, Haky – Krkoška 0:3, Dubec – Lelkeš 0:3, Guman – Ježo 2:3. STK Stará Ľubovňa A – Stavoimpex Holič A 0:7 (Guman, Dubec – Hanák, Pavlica 1:3, Haky – Hanák 0:3, Dubec – Zajíc 2:3, Guman – Pavlica 1:3, Dubec – Hanák 0:3, Haky – Pavlica 0:3, Guman – Zajíc 1:3). (J.P.)

P. Balint tretí v Liptove

Prestávku medzi ligovými bojmi si staroľubovnianski squashisti vypĺňajú turnajmi. Začiatkom novembra cestovala na Liptov dvojica Matúš Krett i Kamil Hirka. A hoci obaja vypadli už v I. kole, prvý menovaný to v plate dotiahol až do finále. Turnaj kat. B, v ktorom nechýbali ani štyria hráči prvej slovenskej tridsiatky, vyhral Ján Bánoci z Bal-

di Košice. Herné skúsenosti bol v Liptovskom Mikuláši nabrať aj Peter Balint. Ešte len 16-ročný zverenec Tibora Alexika skončil v Squash Liptov Junior Cup-e tretí. Na konto si však pripísal 80 bodov, čím poskočil na 6. miesto juniorského rebríčka v  kat. do 17 rokov. (mv)

cu s mládežou prevzal aj Andrej Mozolányi, pri príležitosti životného jubilea zase tréner juniorskej reprezentácie PeV  sobotu 23. novembra odter Meško. Text (mv), štartuje prvým kolom 24. ročfoto (archív A. Hlinku) ník okresnej futsalovej ligy. V I. lige bude o majstra bojovať päť mužstiev - TSS Grade, Nestville, Tiamo, Gurman a Los Galacticos. Každé odohrá 10 zápaRaketa (20. novembra o 16.20 h sov. V základnom kole sa stretv MŠH), VK Plavnica – OZP–IPA ne každý s každým dvakrát. Po Polícia (22. novembra o 19.00 h v ňom mužstvá umiestnené na prZŠ Plavnica), VKM Žiaci – Barvom a druhom mieste odohravinok Kamienka (20. novembra jú finále na dva zápasy (výsledo 16.20 h v MŠH), Fanky – Memorium (20. novembra o 19.30 ky zo základného kola sa nezah v ZŠ na Levočskej ul.), Elektro počítavajú). V prípade rovností Alica – Samaritáni (19. novembodov a skóre sa majstrom stabra o 19.30 h v ZŠ sv. CaM, Stane mužstvo, ktoré po základnom rá Ľubovňa). kole skončilo na prvom mieste.

Mužstvá umiestnené na treťom až piatom mieste sa stretnú ešte raz medzi sebou. Výsledky zo základného kola sa opäť nezapočítavajú. V prípade rovnosti bodov a skóre rozhodne o poradí postavenie po základnom kole. Do II. ligy sa prihlásilo 6 mužstiev: Spartak, Veľký Lipník, Plaveč –Hojdič Café, FK Plavnica TJ Sokol Jakubany a FC Strachan Cardinals. Každé mužstvo odohrá 10 zápasov, t.z. že sa každý s  každým stretne dvakrát. Výsledky, štatistiky ako i rozpis zápasov nájdete na http://oflstaralubovna.wix.com/oflsl. (J.K.)

A. Hlinka (na fotografii s D. Čaplovičom) je už držiteľom striebornej a bronzovej medaily IFBB. Čo sa však týka trénerskej činnosti, je to pre neho najvýznamnejší úspech.

nenie juniora vo fitnes vôbec.“ Ocenenie predsedu KŠKM však nebolo jediné, ktoré Slovenská asociácia silového trojboja a kulturistiky v športovej hale Mladosť získala. Okrem A. Hlinku si ho totiž za prá-

24. november (nedeľa), II. liga: 17.00 h Spartak – Plaveč Hojdič Café. I. liga: 17.45 h Gurman – TSS Grade.

volejbal Draganna volejbalová liga mix, 3. kolo: VK Atom - TJ Mier Kamienka (19. novembra o 17.00 h v ZŠ Za vodou, SL), VKM Juniori - SL

Štartuje futsalová liga

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktori: PhDr. Eva Halamová, Mário Veverka, športový redaktor: Ing. Ján Petrus, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa, IČO 36 477 206. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Ľubovnianske noviny č. 44  
Ľubovnianske noviny č. 44  
Advertisement