Page 1

15. november 2011

Ročník XXXVI.

Cena 0,25 €

Číslo 44

Ľubovnianske noviny Schody a nové lavičky pred Domom kultúry dostávajú zabrať

Súhvezdie umenia s povestnou trinástkou prial 20-tim umelcom

3.

2.

Roboti v Starej Ľubovni zaujali školákov základných a stredných škôl

3.

Martin prišiel na koni hnedom 20 rokov iba štyrikrát snežilo za

Martin patrí aj dnes medzi svätcov, ktorému sa vzdáva veľká úcta a pamiatka. Svedčí o tom nielen mnoho kostolov, ale aj inštitúcií, ktoré nesú jeho meno. S 11. novembrom sú spojené aj niektoré ľudové pranostiky, ako nové víno či prvý sneh. Práve druhé spomenuté však tento rok akosi nevyšlo.

Za posledných 22 rokov prišiel Martin na bielom koni iba štyrikrát. „Bolo to v roku 1994, kedy napadla dvojcentimetrová vrstva snehu a  vydržala celý mesiac. O rok neskôr sme privítali prvú, 17-centimetrovú bohatú nádielku snehu už začiatkom novembra,“ prezradil čosi z histórie pozorovateľ počasia u nás Štefan Pekár, ktorý dodal, že v roku 2002 sme už na Martina mali pri maximálnej dennej teplote 1 stupeň Celzia tiež sneh a pred štyrmi rokmi sme Martina na bielom koni privítali poslednýkrát. „Vtedy napadlo 8 centimetrov snehu, ale čo je zaujímavé, za viac ako dvadsať rokov bola vždy 11. novembra plusová denná teplota,“ dodal Š. Pekár z meteorologickej stanice v Plavči. Martina na bielom koni sme sa teda v jeho sviatok nedočkali, ale v predvečer tohto sviatku sme sa mohli tešiť aspoň z „Martina“, ktorý dorazil do Starej Ľubovne na hnedom erdžiacom tátošovi. Na počesť tohto významného muža, ktorý žil v 4. storočí, sa totiž z iniciatívy ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni uskutočnil Svätomartinský pochod svetla. „Táto akcia vznikla najmä vďaka tradícii, ktorú už tretíkrát organizujeme na svätého Martina. Hlavným motívom

je nielen zážitok pre deti, ale najmä to, aby sa dozvedeli, kto bol tento človek,“ povedala jedna z  usporiadateliek, učiteľka Michaela Fábová. Podvečerná akcia začala lampiónovým sprievodom detí a ich rodičov v parku na Námestí sv. Mikuláša, pokračovalo sa cez pešiu zónu až ku kostolu sv. Petra a Pavla, kde celé podujatie vy-

vrcholilo sv. omšou o spomínanom svätcovi. „Svetlo je symbolom dobra a keďže aj svätý Martin bol dobrým človekom, chceli sme touto symbolikou pripomenúť sviatok, aj tým, že prinášame svetlo,“ prezradila už M. Fábová k sprievodu s lampášikmi. Vydarený večer bol najmä o spomienke na kresťana, ktorého práve v deň, kedy majú Martinovia

skončila dobrým pocitom všetkých zúčastnených i napriek tomu, že prvých snehových vločiek sme sa nedočkali. Zúfať ale nemusíme, pretože ako pripomenul pranostiku Š. Pekár, „keď je na sv. Martina slnečno, nastáva tuhá zima... a je tomu naozaj tak, pretože príjemných 16 stupňov Celzia zo začiatku mesiaca vystriedali mínusové teploty. V pondelok bolo nameraných – 9 stupňov Celzia a zem je zamrznutá až do hĺbky 10 centimetrov.“ A o tom, že samotné meno Martin sa teší aj dnes veľkej obľube, je zjavné aj v našom meste. Ako totiž prezradila Katarína Pavelčáková z tunajKto bol svätý Martin? šieho referáSvätý Martin Tourský bol synom vyššieho rímskeho dôstojníka a narodil sa v roku 316 alebo tu ohlasovne 317 v dnešnom Maďarsku. Ako mladému vojakovi sa mu vo Francúzsku stala príhoda, ktorá sa pobytu a rev súvislosti s ním často spomína. Jednej zimnej noci, keď mal kontrolovať vojenské hliadky, zagistra obyzrel na ulici polonahého žobráka, ktorý pýtal almužnu. Martin nemal peniaze, ale chcel úbožiavateľov na kovi pomôcť, a preto mečom rozrezal svoj vojenský plášť a polovicu mu daroval. Nasledujúcej MsÚ, „s  trnoci sa mu vo sne zjavil Kristus prikrytý polovicou jeho plášťa. Po tejto príhode sa Martin stal valým pokresťanom a neskôr bol vysvätený za biskupa. Zomrel vo veku 80 rokov a je pochovaný v Tobytom v Staurs, odkiaľ má aj prívlastok Tourský. rej Ľubovni svoj sviatok, vo veku 80 rokov, ktorej deti s vlastnoručne vyro- máme 335 mužov, ktorí nosia pochovali. benými lampášikmi, nasledova- meno Martin.“ Neopísateľná atmosféra, v li „Martina na hnedom koni“ sa Text a foto (eh)

Dom sv. Anny sa po piatich rokoch ťažkej práce sťahuje

9 771338 034005

46

Na šesť jednotiek v piatkovom magickom dátume - 11.11. 2011 určite nezabudnú v Dome sv. Anny. Jediné zariadenie v okrese Stará Ľubovňa, ktoré zastrešuje starostlivosť o handicapované deti a mladých ľudí, sa takmer po piatich rokoch od začatia rekonštrukcie presťahovalo do nových priestorov. A to z tzv. Lentilky, kde sa tiesnilo 12 rokov.

Novozrekonštruovaná budova pamätala od začiatku na svojich obyvateľov a bola nielen navrhnutá, ale aj postavená najmä pre potreby občanov so zdravotným postihnutím. „Vstup do budovy na Štúrovej ulici je riešený automatickými dverami. V zariadení sa nachádzajú dve miestnosti pre výkon sociálnej rehabilitácie a výcho-

vy a nechýba tiež miestnosť na poskytovanie ošetrovateľskej rehabilitácie v koncepte bazálnej stimulácie,“ povedala spokojne k novým priestorom riaditeľka

zariadenia Soňa Gaborčáková. V novej budove sa môžu tešiť z výťahovej plošiny, ktorá je bezpečná pre klientov i pracovníkov a  celý priestor je archi-

tektonicky prispôsobený ľuďom so zdravotným postihnutím. V zariadení si prácu nájdu - sociálny pracovník, sociálny pedagóg, majsterka odbornej prípravy, špeciálny pedagóg, opatrovateľka, sestra – ošetrovateľka a  pracovníci chráneného pracoviska s  pracovnou asistentkou. „Novinkou bude aj tzv. ateliér alebo dielňa pre odborný výcvik a technické práce, ktorej výstupom bude zaradenie klienta do chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,“ prezradila S. Gaborčáková. Postupne by sa mala pripraviť aj miestnosť na tréning domácich prác. Klienti zariadenia by sa pomocou aktivít v rámci týchto činností mali vedieť zaradiť a ubytovať v chránenom bývaní. Podľa slov riaditeľky sa aj naďalej bude posky-

tovať vzdelávanie pre deti s ťažkým stupňom mentálnej retardácie v pomocnej triede, ktorá je už takmer jedenásť rokov detašovaným pracoviskom Spojenej školy internátnej v  Starej Ľubovni. Už v  stredu 16. novembra

privíta nové zariadenie aj oficiálne svojich klientov. Slávnostné posvätenie za účasti významných hostí, ktorí pomáhali pri rekonštrukcii nových priestorov, sa uskutoční o mesiac neskôr, 13. decembra 2011. Text (eh), foto (Dom sv. Anny)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

15. november 2011 ĽN č. 44

Romantika v praxi

Listnaté stromy sa každoročne postarajú o poriadnu nádielku, ktorá púta zrak a hýri všakovakými farbami, s padaním listov však prichádza aj kopec roboty. Každoročne sa z mesta vyvezie neuveriteľných 20 ton pohrabaného lístia.

„Lístie sa začína hrabať a zbierať už v  septembri, keď nastane čas jeho opadávania. Pokračuje sa až dovtedy, kým nenapadne prvý sneh. Spracováva sa to ako bioodpad v malej kompostárni, ktorá sa nachádza v areáli firmy. Každoročne sa zbavíme vyše 20-tich ton tohto bioodpadu,“ povedal vedúci strediska skleníkového hospodárstva a verejnej zelene firmy EKOS, Ivan Gbur. O  to, aby sme sa nemuseli brodiť v  listovej nádielke, sa každoročne starajú zamestnanci EKOSu. „Je toho dosť, každý deň v sezóne vyzbierame kopu veľkých vriec lístia,takže máme o  robotu postarané. Škoda, že nepadá to lístie aj v zime, vtedy totiž pre nás už nie je práca,“ dodal jeden zo zamestnancov. No nielen títo pracovníci, ale aj občania mesta môžu prispieť k skrášleniu, či už svojich súk-

romných alebo mestských častí zelene. „Vzhľadom na to, že sa snažíme v poslednej dobe dosť propagovať možnosť dovozu bioodpadu, tak ten nárast od občanov mesta je citeľný. Či už sa jedná o pokosenú trávu, konáre zo svojich ovocných a okrasných drevín alebo burinu. Vozia to k nám ľudia stále vo väčšom množstve. Ako občania nášho mesta to majú, samozrejme, zadarmo,“ dodal I. Gbur. Treba dodať, že to je aj legálna cesta ako sa zbaviť jesennej „krásy.“ Spaľovanie vo dvoroch rodinných domov by sa totiž nemuselo vyplatiť. „Ako sa uvádza vo všeobecno-záväznom nariadení mesta o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, je prísny zákaz pálenia a vypaľovania trávy alebo lístia, za čo hrozí pokuta vo výške 33 eur. Ak zbadáme, že sa niečo také deje, snažíme sa to riešiť dohovorom,“ dodal náčelník mestskej polície Ján Pivovarník. Beztrestne sa zbaviť lístia môže tak občan vo vlastnej záhrade, ak tam má kompostovisko, alebo odvezením do Ekosu. Text a foto (š)

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

Mladých umelcov u nás pribúda

Galéria Provinčného domu sa stala začiatkom novembra už po 13-krát domovom pre výstavu s názvom Súhvezdie umenia. Mladí umelci zo Starej Ľubovne a blízkeho okolia tak dostali opäť šancu zviditeľniť svoju prácu a priblížiť verejnosti nové trendy v umení. Ponuku po 13-krát prezentovať svoje umenie využila dvadsiatka výtvarníkov, maliarov a  fotografov, ktorých kreatívnymi nápadmi dýchal každý kút Provinčného domu. Množstvo expozícií rozmiestnených po celej galérii tvorili zväčša maľby, fotografie a grafické plagáty, nechýbali však ani šperky či živý model.

„Sme radi, že sú tu nielen stáli umelci, ale máme možnosť privítať aj piatich nových, ktorí začali tento rok vystavovať,“ povedala na úvod vernisáže riaditeľka CVČ Marta Hanečáková. Na Súhvezdí umenia zažiarila teda aj pätica mladých nádejných umelcov, ktorí svoje práce vystavovali prvýkrát. Tak tomu bolo aj v prípade štvrtáčky na tunajšom Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša, ktorá sa maľovaniu venuje od detstva. „Vyskúšala som veľa výtvarných tipov, ale s olejom maľujem asi tri roky a  veľmi sa mi to páči,“ povedala už Kristína Fedáková (na menšej fotografii). Zimu vraj kreslí nerada, aj preto sa v jej siedmich prácach objavilo najmä leto, kvety a pestré farby. Výnim-

kou bol akurát portrét jej babičky namaľovaný ceruzou. Na výstave si miesto našli aj starší a skúsenejší autori, ktorí prezentujú svoje diela už roky. „Som tu šiestykrát. Väčšinou robím grafické plagáty, ktoré sú školskými zadaniami. Mám rada jednoduchosť a farebnosť a také sú aj moje práce,“ prezradila študentka grafického dizajnu Jarmila Hriňová. Do popredia sa dostali nielen mnohé zaujímavé diela, ale

tiež audiovizuálne prezentácie cez počítač a jeden živý, technický model. Ten upozorňoval na náš zlozvyk, ktorým je dlhodobé pozeranie televízie. Umelec ním chcel poukázať na to, že čas sa dá využiť aj lepším spôsobom. Tí, ktorí nestihli vernisáž výstavy, rozhodne smútiť nemusia. Širokej verejnosti budú totiž impozantné umelecké diela sprístupnené do konca novembra. Text a foto (eh)

Kompostáreň v Starej Ľubovni onedlho v prevádzke

Po troch rokoch funišujú práce na výstavbe staroľubovnianskej kompostárne. Za dokončením projektu financovanom Európskou úniou stál najmä zákon, ktorý zakazuje mestám a obciam zneškodňovať na svojom území bioodpady formou vývozu na skládku, ale aj získaná dotácia a doterajšie malé priestory kompostárne vo firme Ekos. Onedlho sa teda spustí vedľa Čistiarne odpadových vôd tá najmodernejšia premena biologicky rozložiteľného odpadu.

postovacích boxov, preosievacích plôch, ale aj prípojka vody, elektrickej energie, trafostanica, oplotenie, vybudovanie novej prístupovej cesty, ale aj technológia, ktorá zahŕňa rôzne stavebné a manipulačné stroje a zariadenia,“ povedal vedúci oddelenia regionálneho rozvoja, podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu MsÚ Jozef Greizinger.

ľa J. Greizingera to však nie je ani zďaleka všetko. „Od roku 2013 plánujeme v meste zaviesť separáciu ďalšej zložky komunálneho odpadu. Malo by sa jednať o tzv. biologicky nezlučiteľný odpad, ktorý sa nachádza v  domácnostiach.“ Obyvatelia by tak mohli začať v  budúcnosti triediť aj šupky z pomarančov, banánov, zemiakov či cibule. Biologicky spracovateľné odpady budú končiť v tunajšej kompostárni a modernou technológiou sa budú ďalej spracúvať. Výsledný produkt, ktorým je kompost sa bude môcť použiť napríklad na zeleň v našom meste alebo bude slúžiť obyvateľom, ktorí si ho budú môcť vziať, poprípade

sa využije na úpravu terénu či „Ten sa môže používať priamo ako kompost, alebo dokonca je k novej výsadbe rastlín. možnosť túto biohmotu využín MODERNÉ STROJE vať ako alternatívne biopalivo. Dôležitou časťou technologic- Ak by bol niekedy v Starej Ľukej linky, ktorá bude už v najbliž- bovni kotol, ktorý by bol schopšom období inštalovaná, je tzv. ný spaľovať alternatívne palibiofermentor. Jedná sa o zaria- vo, tak pokiaľ by nebol záujem denie, ktoré umožňuje spracovať o kompost, bolo by možné tena  rozložiť dovezený bioodpad to výstup spracovávať aj energev neporovnateľne kratšom čase ticky, napríklad na výrobu tepla či teplej vody,“ dodal J. Greinež za normálnych okolností. Celý proces kompostova- zinger. Táto možnosť je síce ešte nia je prepracovaný do najmen- hudbou budúcnosti, ale v rámci ších detailov a zaujímavé je i vy- úsporných opatrení vo využívaužitie výsledného produktu. ní tepla, chcú odborníci vyskúšať aj iné druhy paliva, ktoré by mohli Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézmať aj takéto využineho fondu v rámci Operačného programu Životné prostredie, prioritná os 4 Odpadové tie. Biomasa, ktorá

sa bude produkovať, by svojou výhrevnosťou mohla byť dokonca aj alternatívnym palivom na výrobu tepla a tým spôsobom aj náhradou za plyn, čo by bolo cenovo oveľa viac výhodnejšie ako v súčasnosti. m m m

Keďže súčasná produkcia odpadu v našom meste tvorí zhruba 50 percent celej kapacity kompostárne, je veľmi pravdepodobné, že bude v budúcnosti slúžiť pre celý náš región. Postupne by sa tak v nej mohli spracovávať všetky odpady, ktoré sa vyprodukujú nielen v meste Stará Ľubovňa, ale aj v jeho blízkom okolí. Text a foto (eh)

n TRIEDENÝ ODPAD Moderná stavba s kapacitou dvetisíc ton spracovania odpadu ročne bude vo svojich začiatkoch spracovávať odpad, ktorý vznin MINULOSŤ STAVBY S  vybavovaním formalít ká v meste pri prácach so zelea  zmluvy ohľadom výstav- ňou. Pôjde najmä o trávu a odby kompostárne sa začalo ešte pad z orezávania stromov. Podhospodárstvo, operačný cieľ 4.2 Podpora akv roku 2008. O rok neskôr sa už tivít na zhodnocovanie odpadov. Realizáciou rozbehla samotná výstavba, ktoprojektu sa dosiahne vyššia kvalita životného rá sa však z dôvodu finančných prostredia prostredníctvom zhodnocovania problémov firmy, ktorá stavbiologicky rozložiteľných odpadov. bu realizovala, musela minulý rok prerušiť. Medzitým došlo k tendru na nového dodávateľa, a tak sa v máji tohto roku opätovne mohlo začať s  prácami. Tie v  súčasnosti dokončuje firma BIOCLAR z Bratislavy. Dobrou správou po všetkých peripetiách ale je, že celý areál je v podstate pred dokončením, práce na kompostárni by mali totiž skončiť už tento mesiac. „Celý projekt stojí 2,3 mil. eur, v čom je zahrnutá nielen samotná výstavba celého areálu kompostárne, to znamená pre- V súčasnosti sa ešte robia na samotných halách kompostárne posledné úpravy. Moderné stroje a zariade- Proces rozkladu bioodpadov prirodzeným spôsobom trvá okolo 4 - 6 mesiacov, v biofermentore (na fotografii) sa tento proces skráti na tri dni. vádzkovej budovy, garáží, kom- nie, vrátane špeciálnych áut, už čakajú v areáli firmy Ekos.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

strana

15. november 2011 ĽN č. 44

3

V parku vyčíňajú skateboardisti

Pýtame sa za vás

Pred Domom kultúry sú zničené nové lavičky, schody... Nové lavičky pred Domom kultúry v Starej Ľubovni ešte nestihli ani vychladnúť a už vyzerajú akoby tam stáli večnosť. Množstvo rýh na nich nezanechal zub času, ale ostré hrany skateboardov a kolobežiek.

Priechod pre chodcov by pomohol Chcem sa opýtať, či by nebolo možné spraviť nový priechod pre chodcov z hlavnej cesty smerom na Podsadek. Zjednodušilo by to prechod cez frekventovanú cestu najmä obyvateľom Zámockej a Mýtnej ulice, tiež aj Podsadku. Kľučkovať pomedzi autá je veľmi nebezpečné, a aj keď je jeden priechod pre chodcov cez cestu na Popradskú ulicu, po pravej strane v smere na Podsadek chýba časť chodníka, čo v zime alebo v období dažďov neumožňuje bezpečný prechod. (čitateľ)

n DEMOLÁTORI? „Len prednedávnom sme polepili a obnovili schody, pred budovou sa urobili nové lavičky a zrazu je všetko doškriabané, zo schodov sú poodlamované kúsky po celej dĺžke. Za tie roky som už zažila rôznych mladých, hocičo, vždy im vyjdem v ústrety, rada sa dohodnem, prediskutujem, ale takto to predsa nejde,“ argumentuje sklamaná Ľubomíra Slodičáková z MsÚ. Pracovníčke kultúrneho domu, ktorá skákajúcich skateboardistov upozornila, sa dostal od mladých záškodníkov len hlasitý výsmech. Dokonca vedela presne o koho sa jedná, a tak na tento problém upozornila aj políciu. „Chcela by som vedieť, aký je za to postih, čo by to stálo tých, ktorí to zničili. Nevieme už ako ďalej, tak chceme aj prostredníctvom médií upozorniť hlavne rodičov týchto detí, aby im dohovorili. Veď - zober skateboard a jazdi po chodníkoch, ale nenič nové lavičky a iné objekty!“ apeluje Ľ. Slodičáková.

Odpovedá Stanislav Ondirko, odborný radca Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove: - Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove je cestným správnym orgánom pre cesty I. triedy, ktorý v zmysle príslušných zákonov rozhoduje o určení použitia dopravného značenia. O zriadenie nového priechodu pre chodcov v obci zvyčajne žiada obec, ktorá zastupuje v konaní obyvateľov, t.j. chodcov. K návrhu sa musí kladne vyjadriť aj príslušný dopravný inšpektorát. Je nutné pripomenúť, že každý novonavrhovaný priechod pre chodcov musí spájať dva chodníky alebo aspoň nástupnú plochu tam, kde chodník vybudovaný nie je. Podľa zaslanej fotografie by sa mal zriadiť chodník v priestore priesečnej križovatky cesty I/68 a miestnych komunikácií ulíc Popradská, Mýtna a Továrenská, kde predovšetkým na Mýtnej ulici absentuje chodník a vybudovaniu nástupnej plochy v súčasnosti bránia cestné zvodidlá. Miestna cesta Mýtnej ulice bola vybudovaná tak, akoby sa s pohybom chodcov na nej vôbec neuvažovalo. V prípade, že bude na tejto ulici vybudovaný chodník (alebo aspoň vyho- n RUB AJ LÍC Na jednej strane je tu problém vujúca nástupná plocha) zaústený do vyššie spomínanej križovatky, bude možné zriadiť v danej lokalite priechod pre chodcov. (eh) zničených lavičiek a schodov, no na druhej strane, ako hovorí jeden z najpovolanejších v oblasti Sepeho kresby skateboardingu a snowboardingu Igor Štefaňák, netreba hádzať

všetkých do jedného vreca. „Skateboarding je šport ulice a doma v obývačke sa jednoducho robiť nedá. Ak nemá mladý zanietenec príležitosť a priestor, kde skákať, tak si hľadá nové objekty. Je to lepšie, ako keby sa mal niekde zašívať, motať sa a  drogovať,“ obhajuje I. Štefaňák, ale zdôrazňuje, „mne osobne sa ešte nikdy nestalo, aj keď sa jazdilo na námestí, aby som odtrhol kus zo schodov alebo nejakej dlažby. Ľudia počujú hluk a myslia si, že je to sila, že niečo polámeme, no v živote sa mi nestalo nič podobné. Je pravda, že sa to trošku ničí, tým, že sa to voskuje, a tým sa mení povrch i farba, a tak sa to zašpiní. Je to ale na človeku, ja osobne by som nikdy nešiel

rozbitých fliaš a všetka vina padla na skateboardistov. Lenže my si predsa nebudeme sami hádzať sklo po skate parku, je to absurdné, po skle sa nedá jazdiť. Chodili tam iné skupiny mladých,“ povedal o  ďalších problémoch I. Štefaňák. Teraz, ešte pred rekonštrukciou športovej haly, sa mali na zimu odložiť prekážky z parku za halou. Pracovníci VPS sa o to postarali, poopravovali a natreli sa prekážky, no teraz v čase rekonštrukcie ležia voľne pohodené v blate, v mieste staveniska. Mladí teraz v  podstate nemajú kde jazdiť, a  tak si len provizórne spravili prekážky na ihrisku v medzibytovkovom priestore na sídlisku Západ na Okružnej ulici. A  veria, že na jar, by sa mal vybudovať aj nový skatepark. „No ako to bude, to naozaj nevieme,“ na novú lavičku, radšej si sám uzavrel tému I. Štefaňák. m m m postavím niečo z dreva. Ale nieZástupcovia prvého i druhéktorým mladým chlapcom je to jedno, a tak buď rozbijú výklad, ho tábora sa zhodujú v jednom alebo rozbijú schody na skejte,“ je to o ľuďoch. A pravdou je aj to, že mestská samospráva chce vyjsť dodáva Igor. v ústrety mladým ľuďom. „Určite sa po rekonštrukcii mestskej n CHÝBA SKATEPARK Igor Štefaňák je zároveň hlav- haly budeme zaoberať aj skateným iniciátorom skateparku za parkom pre mladých,“ prisľúbil športovou halou, ktorý sa tam primátor Michal Biganič. Dovtedy by ale za „odmenu“ predčasom vybudoval. „Keď sme začali jazdiť za halou, mali sme nemali nadšenci skateboardov s  neporiadkom tiež problémy, rozdrúzgať všetko, čo im napadText a foto (š) nachádzali sme tam stále skla od ne.

Rómske hliadky fungujú ďalej

Rómske hliadky sa počas svojho fungovania osvedčili, a tak boli z osady vďaka tomu vybraní v  priebehu tohto roka ďalší adepti. Náplňou práce rómskej hliadky, ktorú tvoria piati muži v Podsadku a jeden na Továrenskej ulici, je starať sa najmä o verejný poriadok. Každý deň majú rozplánované služby, v rámci ktorých

Aj náčelník Mestskej polície v Starej Ľubovni Ján Pivovarník doterajšiu činnosť rómskej hliadky iba chváli: „Ich prístup k práci je zodpovedný a majú veľký rešpekt u rómskeho obyvateľstva.“ V súčasnosti pomáhajú Rómovia aj pri odkanalizovaní celej osady. Hliadky sú v kontakte s mestskou políciou a v prípade potreby vedia aj adekvátne zakročiť.

Majú služobný mobil, čiže ak je nejaký problém, zavolajú členov mestskej polície. Projekt rómskych hliadok bude teda pokračovať. Nové výberové konanie je na spadnutie a možno si prácu nájdu aj ďalší záujemcovia. Ohľad sa však bude brať v prvom rade na to, aby neboli trestaní a vedeli si získať autoritu. (eh)

Aj roboti sa vedia zabávať či hrať futbal

Všimli sme si

Máme ďalšie smetisko!?

Pri prechádzke po našom meste som si bol pozrieť svoju bývalú Základnú školu na Štúrovej ulici. Dnes tam sídli cirkevné školstvo. Všimol som si, že budova školy sa odvtedy len máločo zmenila, niečo sa opravilo a  niečo schátralo, časť školy má nové okná... Čo ma ale prekvapilo - je skládka stavebného a iného odpadu priamo pred budovou školy, na miestach, kde sme ako žiaci v teplých dňoch trávili veľké pre-

dohliadajú na príchody a odchody žiakov do a zo školy a starajú sa aj o čistotu v rómskej časti mesta. Podľa slov primátora Starej Ľubovne Michala Biganiča sa ich činnosť osvedčila. „Čo sa týka poriadku, musím povedať, že sa situácia zlepšila. V lete boli Rómovia zapojení aj do kosenia v Podsadku. Dôležité je, že mali záujem.“

stávky. A teraz toto! Úlohou školy je pripraviť deti na život v spoločnosti, vyzbrojiť ich vedomosťami či kompetenciami a vychovať z nich harmonicky rozvinuté osobnosti, atď. K  tomuto určite patrí aj environmentálna výchova - výchova k ohľaduplnosti k životnému prostrediu a jeho rôznorodosti, k svojmu okoliu, iným tvorom a k sebe samému. Ťažko sa k tomu vychováva v škole, ktorá má, takpovediac, pod oknami smetisko. (čitateľ)

pili v rámci projektov podporovaných EÚ. „Práca s týmito robotmi je veľmi zaujímavá, ale nie je lacnou záležitosťou. Jeden robot stojí 12 tisíc eur a len preto, že sme univerzita a kúpili sme ich vo väčšom množstve, dali nám zľavu. Inak je cena jedného robota o tri tisíc eur viac,“ prezradil J. Vaščák, v akých cenách sa „plechoví ľudia“ poRoboti dokážu zvládnuť mno- hybujú. hé činnosti, ak ich to programátori a inžinieri naučia. Aktivity, kto- n JE TO HRAČKA Vývoj nepochybne ré ukazujú, k čomu snáď niekedy bude možné schopnosti robo- napreduje, čo je možtov používať, mohli vidieť ško- né vidieť aj na moláci počas prezentácie a praktic- derných prístrojoch, kých ukážok v tunajšom kultúr- ktoré dnes už zvládajú množstvo vecí, nom dome. „Na našom pracovisku sa za- o  akých sa nám keoberáme robotikou, a preto sme dysi ani nesnívalo. dnes prišli s robotmi, ktorí sa vo- Roboti majú k dispolajú Nao. Na nich testujeme naše zícii špeciálny ovlápostupy a algoritmy, ktoré vyví- dací program, pomojame v oblasti umelej inteligen- cou ktorého je možcie,“ prezradil Ján Vaščák z Tech- né vidieť na obrazovnickej univerzity v Košiciach. Fa- ke čo robia a predpísať kulta elektrotechniky a informa- im rôznorodé pohyby. tiky má vo výbave predovšet- Ako nás uistil odborkým robotov, ktorých si zakú- ný asistent z Katedry Roboti už nie sú len strojmi na pomoc v domácnosti, ale postupne nás nahrádzajú aj v práci a čo je veľmi zaujímavé, čas si nájdu aj na zábavu. O tom, ako roboti tancujú či hrajú futbal, sa na vlastné oči mohli presvedčiť žiaci staroľubovnianskych základných a stredných škôl v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

kybernetiky a umelej inteligencie, „ovládanie robotického stroja nie je vôbec zložité a základná práca sa dá zvládnuť veľmi rýchlo. Závisí to, samozrejme, od financií, počtu študentov, ale aj od priestorových možností. K  dispozícii totiž musia byť rozsiahle laboratóriá.“ Odjakživa sa ľudia delia na

Pri futbale robotov sa okolo pásu priviaže farebná páska a podľa nej sa dá družstvo rozlíšiť. Samozrejme každý robot sa dá aj pomenovať.

mužské a ženské pohlavie a presne tak je to aj v prípade robotov. „Dievčatám nalepíme ružové srdiečko, no a tí, čo ho nemajú, sú chlapci. Máme vo zvyku dávať im aj mená a takýmto spôsobom ich môžeme ľahšie rozlíšiť,“ dodal J. Vaščák. n FUTBAL ROBOTOV V Nemecku či Japonsku sú v  rámci majstrovstiev sveta vo futbale robotov rôzne zápasy. U nás sa takáto hra ešte len rozvíja, ale veľký potenciál dotiahnuť aj slovenské „družstvo“ na majstrovstvá sveta majú študenti z Košíc. Jedným z nich je štvrták na inžinierskom stupni štúdia Radko Sabol. „V rámci svojej záverečnej práce sa venujem už spomínanému robotickému futbalu a moja predstava je taká, aby sme vedeli odohrať s robotmi pekný zápas.“ I keď je to vízia budúcnosti, tešiť nás môže momentálne to, že na Slovensku sú Košice jediné, kde takýchto robotov majú. Text a foto (eh)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

môjNAJVäČŠÍ ˇ úlovok ˇ sútaz

N

aša súťaž o najväčší životný úlovok pokračuje. Tí, ktorí k nám doručili fotografie, vedia, že v hre sú ceny za viac ako 300 eur od Mikulá-

ša Kačmára z firmy TAMATEX. Aj ďalekohľad, elektrický gril či mikrosystém s DVD môže tak vyhrať aj dnešný súťažiaci - Jozef Norko. Tomu sa 10. ok-

tóbra o 16.00 hodine podarilo uloviť na štrkovisku medzi Plavčom a Orlovom jesetera, ktorý mal dĺžku 125 centimetrov a zabral na živú 5-centimetrovú rybičku ostriežika... Aby sme uverili, pripísal nám rybár aj mená svedkov - sú nimi Emil Brunovský a Emil Labaš. Nuž - Petrov zdar! všetkým rybárom, ale aj tým, ktorí sa ešte objavia so svojimi úlovkami v našej rubrike. Fotografií je ešte dosť, preto ich do konca roka budeme uverejňovať a potom zasadne porota, ktorá vyberie tých NAJ. Tešíme sa a veríme, že ste sa inšpirovali a ešte doručíte fotografiu, ktorá vám môže priniesť pekné ceny. (red.)

Študentky v Štrasburgu

Na sklonku októbra sa študentky Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni Radka Rabíková a  Júlia Ondičová zúčastnili pobytu v meste Štrasburg. Takáto príležitosť sa im naskytla vďaka tomu, že sa zapojili do súťaže „SPOTREBA PRE ŽIVOT“, ktorú každoročne vyhlasuje Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska s  podporou Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Podstatou súťaže je tvorba časopisu, vďaka ktorej mladí ľudia poznávajú práva a povinnosti spotrebiteľov. Téma 14. ročníka celoslovenskej a 11. roč-

níka medzinárodnej súťaže bola Náš spotrebiteľ a výber produktov. Časopis, ktorý zostavili študenti cirkevného gymnázia, získal jednu z hlavných cien pre stredné školy zo Slovenskej republiky i členských krajín Európskej únie. V  rámci výhry absolvovali študentky exkurziu v sídle Európskeho parlamentu, kde mali možnosť naživo sledovať zasadnutie poslancov i krátky brífing. V Paláci Európy sa viac dozvedeli o činnosti Rady Európy dohliadajúcej na ochranu ľudských práv. Čas strávený vo francúzskom meste využili i na prehliadku historických pamiatok. (jo)

Mladí (nielen) mladým BOLO TO OZAJ ALL INCLUSIVE Milí čitatelia! Mladí aktívni ľudia z nášho mesta nechcú iba všetko kritizovať a stáť pritom v úzadí. Rozhodne plánujú priložiť k posunu Starej Ľubovne dopredu - svoj um, kreativitu, nekonečnú energiu a vôľu meniť veci k lepšiemu. Aj o tom by mala byť nová rubrika Mladí (nielen) mladým, v ktorej chce Mládežnícky parlament prinášať informácie o svojich aktuálnych aktivitách, ale aj diskutovať o problémoch či ponúkať svoje nápady a hlavne sily.

OTÁZKA - KUPÓN

"

a už ste v osudí, z ktorého každý týždeň vyžrebujeme jedného výhercu. Na koho sa šťastie pri žrebovaní neusmeje, má tiež šancu získať knihu o 25 % lacnejšie ako v  kníhkupectvách. Stačí vystrihnúť priložený súťažný kupón a poslať ho do vydavateľstva AB ART press, Lichardova 51, 976 13 Slovenská Ľupča a kniha vám príde na dobierku domov. V dnešnom treťom kole súťa-

Potravinová pomoc Dlho očakávaná potravinová pomoc sa blíži aj do Starej Ľubovne. V rámci nej dostanú tí obyvatelia mesta, ktorí splnili podmienky - 20 kilogramov múky a rovnaké množstvo cestovín.

Mesto Stará Ľubovňa oznamuje zapísaným žiadateľom o potravinovú pomoc, že odovzdávanie potravinovej pomoci sa uskutoční v  skladových priestoroch pod Družbou v  týchto dňoch a termínoch: 24. novembra (štvrtok) v  čase od 8.00 do 20.00 h bude potravinová pomoc vydávaná oby-

vateľom osady v Podsadku, obyvateľom Továrenskej ulice a Ulice SNP. Obyvateľom ďalších častí mesta bude potravinová pomoc vydávaná 25. novembra (piatok) v čase od 8.00 do 18.00 hodiny,26. novembra (sobota) v  čase od 8.00 do 13.00 h a 28. novembra (pondelok) v čase od 8.00 do 16.00 h. Príjemca potravinovej pomoci si so sebou musí priniesť občiansky preukaz, poradové číslo, pod ktorým je v zozname zapísaný, prípadne splnomocnenie na prevzatie pomoci. (MsÚ)

kého množstva fotiek). Ďakujeme organizátorom aj CVČ, že sme dostali možnosť cítiť sa výnimočne a robiť to, čo nás baví v ešte väčšom rozsahu. Zároveň dúfame, že všetko, čo sme sa naučili, využijeme v praxi a podelíme sa o získané poznatky. Viac informácií nájdete na stránke www.mpsl.sk Zuzana Chabová, predsedníčka MP

Tak, toto sa mi nepáči!

že vám predstavujeme publikáciu Spiš mini, ktorej autori sú fotografi Vladimír Bárta a Vladimír Barta ml. O  publikácii viac prezradí je anotácia na prebale: Spiš mini -  obrazová, publikácia o regióne Slovenska, ktorý sa pýši nádhernou príro-

Tretia súťažná otázka znie: Na obálke knihy Spiš mini sa nachádza výjav z diela známeho gotického sochára, ktorého meno je späté s mestom Levoča. Poznáte meno tohto umelca? Odpoveď pošlite na adresu: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa do 18. novembra. Kupón si pre istotu vystrihnite a odložte, ak knihu nevyhráte, môžete si ju objednať s 25% zľavou. Takúto zľavu na náš kupón poskytne vydavateľstvo AB ART press aj na iné knihy, ktoré si vyberiete zo stránky www.knihyoslovensku.sk Adresa vydavateľstva: AB ART press, Lichardova 51, 976 13 Slovenská Ľupča

problematike sa tam umocnili, a tie, ktoré neboli správne, sa napravili. Vďaka výmene vieme rozlíšiť predsudky od kritiky, vieme aj v zlom nájsť niečo dobré a pokoriť problémy, ktoré sa nám na prvý pohľad zdajú neriešiteľné. Taktiež sme získali nové poznatky vďaka práci vo workshopoch - tvorba plagátov, fotografií, videa, či stop motion (video vytvorené z veľ-

A teraz niečo zo zaujímavého stretnutia. Od 21. do 29. októbra sme sa zúčastnili medzinárodnej mládežníckej výmeny pod názvom ALL INCLUSIVE v Maďarsku, neďaleko hlavného mesta v kempe nad dedinkou VERŐCE. Hlavnou témou celého týždňa bola sociálna inklúzia a stereotypy. Problémy, ktoré nás obklopujú a tvoríme ich bez toho, aby sme si to uvedomovali. Jednoducho – ľudská prirodzenosť. Naučili sme sa mnoho vecí a  spoznali veľa nových ľudí z Maďarska, Švédska, Portugalska a Francúzska. Našli sme si priateľov a zažili sme s nimi neopakovateľné chvíle. Naše dobré názory k danej

Knihy o Spiši a Tatrách - súťaž O spišskom regióne a Tatrách vyšlo veľa krásnych kníh. Keďže, čo nevidieť je tu čas Vianoc a kniha býva tým najuniverzálnejším darčekom, niektoré z nich vám predstavíme v našej jesennej súťaži, ktorú pripravujeme s vydavateľstvom AB ART press. A tak krásne obrazové knihy už nemusíte obdivovať len v kníhkupectvách, ale môžete niektoré z nich aj vyhrať. Stačí, ak správne odpoviete na súťažnú otázku

REKLAMA/PUBLICISTIKA

15. november 2011 ĽN č. 44

Sme radi, že naši čitatelia reagujú svojimi postrehmi do rubriky Tak, toto sa mi nepáči. Nášmu stálemu čitateľovi sa tentoraz nepáči postoj nezod-

dou a vzácnymi kultúrno-historickými pamiatkami. Texty v slovenčine, angličtine, nemčine, maďarčine, poľštine a ruštine. Počet strán 64, tvrdá väzba. m m m

Víťazkou druhého kola sa stala Zuzana Štupáková z Plavnice. Blahoželáme a čakáme ju v redakcii ĽN.

povedného vodiča, ktorý nielenže parkoval na Farbiarskej ulici na nesprávnom mieste, ale tiež bránil susedným vozidlám vo výjazde. (red.)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM

TELEVÍZNY PROGRAM Strážcovia pokladu

20:15

Dobrodružný Nemecko, 2011, 90 min

SOBOTA 19.11.

TIPY TÝŽDŇA PIATOK 18.11.

strana

15. november 2011 ĽN č. 44

5

15.11. - 21.11. 2011 Všetky moje ex

20:00

Komédia / Romantický / Fantasy USA, 2009, 96 min zdroj foto: www.csfd.cz

UTOROK 15.11.2011

05:45 Dámsky klub „N“ 07:05 Správy STV „N“ 07:25 Góly - body - sekundy 07:40 Vojna kuchárov 08:10 5 proti 5 08:50 Duel 09:25 Tajomstvo mojej kuchyne 10:10 Profesionáli II: Útok na CI5 11:05 Sila lásky III. 196/244 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Dedičstvo Guldenburgovcov: Verejné tajomstvo 4/40 14:25 Divoký anjel 48 15:10 JAG II: Tajomstvá 2/15 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Vojna kuchárov 17:00 Duel 17:35 5 proti 5 18:20 Sila lásky V. 48 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:45 Góly - body - sekundy 19:55 Počasie 20:05 Kto hovorí pravdu? 20:55 Luther 4/6 21:50 GYMPEL.TV: Štipce 9/13 22:45 Nočné správy STV 22:55 Počasie

23:00 Góly - body - sekundy 23:05 JAG II: Tajomstvá 2/15 23:55 Profesionáli II: Útok na CI5 00:45 Divoký anjel 48 01:25 Luther 4/6 02:20 Reportéri 02:45 Štýlovo 03:15 Sila lásky III. 196/244

06:45 Profesionál 07:00 Regionálny denník 07:30 Komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Dovidenia, Zuzanka! 08:55 Ovce.sk 09:00 Dámsky klub „N“ 10:20 Športové ozveny 10:45 Ja nie som Šuko 11:05 Príroda zblízka: Bociany v Predpomeransku 2 11:45 Fokus - práca 12:30 Živá panoráma 13:10 Keď ja budem mašírovať 13:40 VAT 14:05 Diagnóza: Miniinvazívna operácia kĺbov 14:30 Medicína - Operačné výkony s tumoroznou náhradou pri zachovaní končatín 15:35 Orientácie 16:10 Môj príbeh: Zemiaky už

nekradneme 16:25 Národnostný magazín: Srbský 17:00 Spektrum vedy: Spektrum vedy 17:30 Regionálny denník 18:00 Medzinárodný terorizmus po roku 1945: Násir a egyptský terorizmus 10/26 18:28 6 miliárd názorov - Radosť 2 18:30 Večerníček: Dobrodružstvá kuchárika Buchtičku 9/13 18:40 Fokus - zdravie 19:30 Správy STV „N“ 19:45 Správy - Hírek 19:50 Keno 10 20:00 Na križovatke sk+cz: Nádej 21:30 Komentáre 21:55 Polícia 22:05 Večer na tému 23:35 Autosalón 00:00 Udalosti ČT 00:30 Správy - Hírek 00:40 Správy STV „N“

06:00 Teleráno 08:25 Bez servítky 09:20 Kobra 11 X. 9/16 10:25 Unesené: Hodiny zúfalstva 12:10 Bez stopy IV. 16/24 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 Odložený prípad VI. 13/23 14:05 Monk IV. 15/16

14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Teória veľkého tresku III. 15:30 Krok za krokom VII. 14/19 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS I. 12/23 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Tisíc a jedna noc 178/180 21:00 Ordinácia v ružovej záhrade 22:55 Nočné Televízne noviny 23:15 Adela show 00:00 Mentalista III. 3/24 00:55 Predurčený zabíjať 02:40 Tieň zabijaka 06:00 NOVINY TV JOJ 06:20 KRIMI 06:45 NOVINY TV JOJ 07:10 KRIMI 07:40 NOVINY TV JOJ 08:00 Súdna sieň: Chorá manželka 09:00 Panelák VIII.: Klamárka Iveta 57 10:00 Náš nový dom IV. 7 11:00 Profesionáli III.: Bobor je šéf 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Numb3rs III. 18

14:00 NEUVERITEĽNÉ! Záhady Crissa Angela III. 16 14:30 Takešiho hrad II. 9 15:00 C.S.I.: Kriminálka Miami 16:00 Náš nový dom IV. 7 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Kutyil s.r.o.: Narodeniny 18:00 Súdna sieň: Do tretice 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VIII.: Zbližovanie 21:15 Nevinní: Mladosť bolí; Klamstvá 3,4 23:15 C.S.I.: Kriminálka New York 00:15 Špeciálne komando III. 3 01:15 Farmár hľadá ženu 02:25 C.S.I.: Kriminálka New York 03:10 Numb3rs II. 6 03:50 Numb3rs II. 13 04:30 Bostonské zločiny III. 14

06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:50 VIP zprávy 08:25 M*A*S*H 214 09:10 Prostřeno! 10:05 Ochránce II: Druhá šance 10 11:05 Diagnóza vražda II: Osudné

vítězství 12 12:05 Policie Hamburk IV: Mořský vlk v nesnázích 5 13:05 Odpadlík III: Jako za starých časů 6 14:05 Kutil Tim I: Jak pravil Freud 14 14:35 Můj přítel Monk IV: Pan Monk a malý Monk 8 15:35 Rosamunde Pilcher: Návrat domů 1/2 17:40 Minuty regionu 17:40 Regionální zpravodajství 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy: Aktuální zpravodajství 19:35 Krimi plus: Publicistika: rozhovory, komentáře, analýzy 19:50 VIP zprávy 20:00 Nikdo není dokonalý 21:20 Soukromá dramata 22:20 Sběratelé kostí V: Zázračné dítě 3 23:20 Myšlenky zločince V: Odplata 11 00:15 Nedokonalé zločiny V: Heslo 8 01:20 Volejte Věštce 03:30 Nedokonalé zločiny V: Heslo 8 04:20 Svět 2011

STREDA16.11.2011

06:15 Udalosti ČT 06:45 Slovensko dnes 07:00 Správy STV „N“ 07:15 Góly - body - sekundy 07:30 Vojna kuchárov 08:00 5 proti 5 08:40 Duel 09:15 Nebíčko v papuľke: Myjavské Kopanice 09:50 Zverinec 10:10 Profesionáli II: Arabská mozaika 12/13 11:05 Sila lásky III. 197/244 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Dedičstvo Guldenburgovcov: Rýchlo získané peniaze 14:25 Divoký anjel 49 15:10 JAG II: Kliatba 3/15 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Vojna kuchárov 17:05 Duel 17:35 5 proti 5 18:20 Sila lásky V. 49 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:45 Góly - body - sekundy 19:55 Počasie 20:05 Muž bez tváre

22:05 Nočné správy STV 22:15 Počasie 22:18 Góly - body - sekundy 22:25 Unesení 6/10 23:55 JAG II: Kliatba 3/15 00:40 Profesionáli II: Arabská mozaika 12/13 01:35 Unesení 6/10

06:50 Polícia 07:00 Regionálny denník 07:30 Komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Fidlibumove rozprávky 08:55 Ovce.sk 09:00 Dámsky klub „N“ 10:20 Národnostný magazín: Srbský 10:50 Extrémizmus - iný uhol pohľadu 11:15 Medzinárodný terorizmus po roku 1945: Násir a egyptský terorizmus 10/26 11:50 Fokus - zdravie 12:40 Živá panoráma 13:10 Zahrajte mi takúto 13:45 Família: Európska láska 14:20 Večer na tému 16:00 Hlavne,keď sa radi máme 16:25 Maďarský magazín 17:00 Senior klub

17:30 Regionálny denník 18:00 Cena prírody II.: Trvalé zisky 11 18:25 6 miliárd názorov - Radosť 3 18:30 Večerníček: Dobrodružstvá kuchárika Buchtičku 10/13 18:38 Načo sú rodičia deťom v puberte? 18:40 Fokus - peniaze 19:30 Správy STV „N“ 19:45 Správy - Hírek 19:50 Keno 10 20:05 Generácia na prelome 21:00 Občan za dverami 21:30 Komentáre 21:55 Malé revolúcie 23:15 Spektrum vedy: Spektrum vedy 23:40 Udalosti ČT 00:10 Správy - Hírek

06:00 Teleráno 08:25 Bez servítky 09:20 Kobra 11 X. 10/16 10:20 Ničivá hrozba 12:10 Bez stopy IV. 17/24 13:05 Rýchle Televízne noviny 13:10 Odložený prípad VI. 14/23 14:05 Monk IV. 16/16 15:00 Rýchle Televízne noviny 15:05 Teória veľkého tresku III. 22/23

15:30 Krok za krokom VII. 15/19 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS I. 13/23 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Modré z neba 22:10 Nočné Televízne noviny 22:30 NCIS VIII. 17/24 23:25 Explózia

05:15 Kutyil s.r.o. 05:45 KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ 06:35 KRIMI 07:00 NOVINY TV JOJ 07:30 KRIMI 08:00 Súdna sieň: Úplatkár 09:00 Panelák VIII.: Zbližovanie 58 10:00 Náš nový dom IV. 8 11:00 Profesionáli IV.: Nápoj lásky 3 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Numb3rs III. 19 14:00 NEUVERITEĽNÉ! Záhady Crissa Angela III. 17

14:30 Takešiho hrad II. 10 15:00 C.S.I.: Kriminálka Miami VI. 16 16:00 Náš nový dom IV. 8 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Kutyil s.r.o.: Narodeniny 18:00 Súdna sieň: Kto je zlodejom? 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VIII.: Nový byt 59 21:15 Hawaii 5.0 14 22:15 Kosti VI. 13 23:15 Kosti IV. 16 00:15 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas IV. 8,9 02:05 Hawaii 5.0 14 02:50 Numb3rs II. 7 03:30 Numb3rs II. 14 04:10 Bostonské zločiny III. 15 04:55 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas

06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:50 VIP zprávy 08:25 M*A*S*H 215 09:10 Prostřeno! 10:05 Ochránce II: Černá, nebo

bílá 11 11:05 Diagnóza vražda II: Drákulovské blues 13 12:05 Policie Hamburk IV: Kaiovo rozhodnutí 6 13:05 Odpadlík III: Král a já 7 14:05 Kutil Tim I: Správná trefa 15 14:35 Můj přítel Monk IV: Pan Monk a tajný Santa 9 15:35 Rosamunde Pilcher: Návrat domů 2/2 17:40 Minuty regionu 17:40 Regionální zpravodajství 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy: Aktuální zpravodajství 19:35 Krimi plus: Publicistika: rozhovory, komentáře, analýzy 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů: Zkušební provoz 84 21:20 TOP STAR magazín 22:25 Castle na zabití II: Nikki bude hořet 17 23:25 Anatomie lži I: Nevinné oběti 13 00:20 Nedokonalé zločiny V: Dům vyvolených 9 01:35 Volejte Věštce 03:30 Nedokonalé zločiny V: Dům vyvolených 9

05:35 Kutyil s.r.o. 06:00 NOVINY TV JOJ 06:30 Lov na myš 08:35 Pozná ju ako svoje boty 11:25 Zvláštne puto 13:30 Príbeh o hľadaní lásky 15:30 Múmia sa vracia 18:00 Súdna sieň: Hladujeme 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VIII.: Zhrozená Soňa 60 21:15 „Ano, šéfe !“ 22:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas XI. 21 23:30 Múmia sa vracia 02:10 C.S.I.: Kriminálka Miami VI. 17 02:50 Črepiny 03:20 Príbeh o hľadaní lásky 04:40 Zvláštne puto

06:00 Zpravodajství TV Prima 06:35 Nekonečný příběh 2 08:35 Prostřeno! 09:25 Falešná kočička 11:25 Listopadová romance 14:05 Kouzelníci z Waverly 16:05 Johnny English 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy: Aktuální zpravodajství 19:35 Krimi plus: Publicistika: rozhovory, komentáře, analýzy 19:50 VIP zprávy 20:00 Bubo bubo 21:20 To dáš! 22:25 Hawaii 5-0: Začátek 13 23:25 Nikdo není dokonalý 00:45 Dva v tom 02:45 Volejte Věštce 04:30 Trní: Večerní talk show Báry Štěpánové. Režie A. Vomáčka

ŠTVRTOK 17.11.2011

05:00 Udalosti ČT 05:30 Slovensko dnes 05:45 Správy STV „N“ 06:00 Góly - body - sekundy 06:10 Rozprávky bratov Grimmovcov: Sedliakova múdra dcéra 07:15 Willy Fog: Cesta do stredu Zeme 08:30 Čaro múdrosti a lásky 09:30 Chlapec z majera 10:55 Inšpirácie Adriany Sklenaříkovej 12:00 Dámsky klub 13:20 Rozprávky bratov Grimmovcov: Sedliakova múdra dcéra 14:20 Muž bez tváre 16:15 Tunel slobody 1/2 17:55 Tunel slobody 2/2 19:30 Správy STV 19:45 Góly - body - sekundy

19:55 Počasie 20:05 Kolja 21:55 Nebíčko v papuľke 22:25 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania IV: Vrah na úteku 19/20 23:30 Tunel slobody 1/2 01:10 Tunel slobody 2/2 02:40 Nebíčko v papuľke 03:10 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania IV: Vrah na úteku 19/20 04:10 Inšpirácie Adriany Sklenaříkovej

07:00 Regionálny denník 07:30 Komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Husliar a sirota 09:20 Ovce.sk 09:25 Dámsky klub „N“ 10:45 Maďarský magazín 11:15 Cena prírody II.: Trvalé zisky 11 11:35 Fokus - peniaze 12:20 Živá panoráma

13:00 Pesničkári slovenskí: Dnes vám spieva Ivan Hoffman z Bratislavy 13:15 Občan za dverami 13:45 Polícia 13:55 Profesionál 14:10 Československý filmový týždenník 14:20 Malé revolúcie 15:35 Koncert pre ľudskosť;Boli sme tam všetci 16:45 Koniec a začiatok 17:55 Filmová kronika: Svedomie proti násiliu 18:10 Junáci z prachu 18:35 6 miliárd názorov - Sloboda 18:40 Večerníček: Dobrodružstvá kuchárika Buchtičku 11/13 18:50 Slovíčka 19:30 Správy STV „N“ 19:45 Správy - Hírek 19:50 Keno 10 20:00 Večer pod lampou 00:00 Udalosti ČT 00:30 Správy - Hírek 00:40 Správy STV „N“ 00:59 Záver vysielania

05:40 Duck Dodgers I. 1/13 06:00 Scooby Doo, ako sa máš II. 4/14 06:25 Zachráňte myšiaka 08:25 Šarlotina pavučinka 10:25 O statočnom kováčovi 11:50 Cesta okolo sveta za 80 dní 14:20 Ružový panter 16:15 Rýchle Televízne noviny 16:20 Madagaskar 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Doktor od jezera hrochů 22:45 Adela show 23:30 Tankový prápor 01:10 Potkany útočia 02:40 Lovci pokladov 5/6 03:35 Kobra 11 X. 10/16 04:50 TELEVÍZNE NOVINY


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TV PROGRAM

15. november 2011 ĽN č. 44 PIATOK 18.11.2011

05:15 Potulky po Chorvátsku 05:40 Dámsky klub „N“ 07:00 Udalosti ČT 07:30 Správy STV „N“ 07:55 Vojna kuchárov 08:25 5 proti 5 09:05 Duel 09:40 Štýlovo 10:10 Profesionáli II: Mrtvý svedok 13/13 11:10 Sila lásky III. 198/244 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:40 Dedičstvo Guldenburgovcov: Otvorený nôž 6/40 14:25 Divoký anjel 50 15:10 JAG II: Hrdinovia 4/15 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:35 Vojna kuchárov 17:05 Duel 17:35 5 proti 5 18:15 Fenomén Junior 18:50 Slovensko v obrazoch 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:45 Góly - body - sekundy 19:55 Počasie 20:05 Legendy popu: Richard Müller

21:50 Tandemy 22:15 Nočné správy STV 22:25 Počasie 22:30 Góly - body - sekundy 22:40 Obdobie zločinu: Ruská ruleta 4/6 00:25 JAG II: Hrdinovia 4/15 01:15 Profesionáli II: Mrtvý svedok 13/13 02:05 Divoký anjel 50 02:45 Sila lásky III. 198/244 03:35 Správy STV o 16:00 03:55 Góly - body - sekundy 04:00 Obdobie zločinu: Ruská ruleta 4/6

08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Maškrtníček 6 08:55 Ovce.sk 09:00 Dámsky klub „N“ 10:20 Rómsky magazín 10:45 ...pokiaľ dýcham, dúfam 11:30 Junáci z prachu 12:00 Živá panoráma 12:40 Zahrajte mi takúto 13:20 Profesionál 13:35 Senior klub 14:00 Aj my Rómovia dokážeme veľké veci - Silvia Šaköziová 14:15 5 minút po dvanástej - Pozitívna diskriminácia

15:25 Expedícia Líbya - 2.časť 15:55 V srdečnom ovzduší 16:25 Separé 17:00 Z mesta do mesta: Trenčín 17:30 Regionálny denník 18:00 Televíkend: Televíkend súťaž 18:28 6 miliárd názorov - Príroda 18:30 Večerníček: Dobrodružstvá kuchárika Buchtičku 12/13 18:40 Fokus - rodina 19:30 Správy STV „N“ 19:45 Správy - Hírek 19:50 Keno 10 20:00 Divoká Čína: Krajina pánd 20:55 Família - Keď dvaja robia to isté ... 21:30 Komentáre 21:55 České milovanie: O láske k bohom 22:25 Udeľovania Cien Pamäti národa 23:25 Big Bít 17/42 00:25 Správy - Hírek 00:30 Udalosti ČT 01:05 Správy STV „N“ 01:29 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:30 Bez servítky 09:25 Bez servítky 10:25 Nekalé úmysly

12:15 Bez stopy IV. 18/24 13:05 Rýchle Televízne noviny 13:10 NCIS VIII. 17/24 14:05 Monk V. 1/16 15:00 Rýchle Televízne noviny 15:05 Teória veľkého tresku III. 23/23 15:30 Krok za krokom VII. 16/19 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS I. 14/23 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 LET´S DANCE 23:00 LET´S DANCE - Rozhodnutie 23:20 Dlhý bozk na dobrú noc 01:40 Tunel smrti 03:05 Fešák Johny

Zhrozená Soňa 59,60 11:00 Profesionáli IV.: Košický zlatý poklad 4 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Kosti IV. 16 14:00 Kosti VI. 13 15:00 C.S.I.: Kriminálka Miami VI. 17 16:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Kutyil s.r.o.: Výbavička 18:00 Súdna sieň: Chorobný žiarlivec 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Strážcovia pokladu 22:15 Con Air 00:50 3. svetová vojna 02:40 Blízko smrti 03:25 Nevinní: Mladosť bolí; Klamstvá 3,4 04:45 3. svetová vojna

06:15 KRIMI 06:40 NOVINY TV JOJ 07:00 KRIMI 07:30 NOVINY TV JOJ 08:00 Súdna sieň: Deti potrebujú Boha 09:00 Panelák VIII.: Nový byt;

06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:50 VIP zprávy 08:25 M*A*S*H 216 09:10 Prostřeno!

10:05 Ochránce II: Hra na slepou bábu 12 11:05 Diagnóza vražda II: Mladí lékaři 14 12:05 Policie Hamburk IV: Zelenáč 7 13:05 Odpadlík III: Rancho Escondido 8 14:05 Kutil Tim I: Jill má narozeniny 16 14:35 Můj přítel Monk IV: Pan Monk jde na módní přehlídku 10 15:35 Rosamunde Pilcher: Zámek Nancherrow 1/2 17:40 Regionální zpravodajství 17:40 Minuty regionu 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy: Aktuální zpravodajství 19:35 Krimi plus: Publicistika: rozhovory, komentáře, analýzy 19:50 VIP zprávy 20:00 Vteřiny před vraždou: Velká láska 15 21:05 Show Jana Krause 22:05 Cesty k úspěchu 22:15 Pravda zabíjí 00:50 Záblesk z pekel 02:35 Volejte Věštce 04:20 Receptář prima nápadů

06:10 NOVINY TV JOJ 06:35 KRIMI 07:05 NOVINY TV JOJ 07:30 Beyblade Metal Fusion 08:00 Princezná Sissi 09:00 Fantastická štvorka 09:30 Rozprávková jazda 10:00 Gepardie kočky: Jeden svet 12:00 NOVINY O 12:00 12:55 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 14:55 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT PLUS 15:35 Farmár hľadá ženu 17:00 X FACTOR USA 2011 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Čivava z Beverly Hills 22:10 Kráľ Škorpión 2 00:40 Pohyblivý terč 02:30 Legenda o Pátračovi 15,16 03:50 Kráľ Škorpión 2: Návrat kráľa

06:00 Zpravodajství TV Prima 06:50 Beyblade Metal Fusion: Cesta na bojové Bladers 23 07:20 Tutenstein I: Královnou na jediný den 23 07:50 M*A*S*H 216 08:20 Autosalon 09:35 Top Gear USA I 3 10:35 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT - DRUHÉ SEMIFINÁLE 12:55 Velký 15:15 Columbo: Vrah zavolá v deset 16:50 Moje místo 18:00 Jak se staví sen 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy: Aktuální zpravodajství 19:35 Krimi plus: Publicistika: rozhovory, komentáře, analýzy 19:50 VIP zprávy 20:00 Stmívání 22:35 Království

06:50 Ako Mike 2 08:45 Simpsonovci XVI. 5,6,7 10:10 Stratené duše V. 22/22 11:00 Stratené duše II. 7 12:00 Glee II. 11 13:00 Čivava z Beverly Hills 15:00 Strážcovia pokladu 17:15 TOP STAR 18:20 Nové bývanie 18:58 Najštedrejšie Vianoce 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 22:20 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 23:00 C.S.I.: Kriminálka Miami VII. 19 00:00 Elitné komando 02:10 Stratené duše II. 7 02:50 Glee II. 11 03:35 Posledný zabijak

07:40 Tutenstein I 08:10 Tajemství 2. světové války 09:20 Svět 2011 09:55 Ochránce II 11:00 Partie 11:50 Receptář prima nápadů 13:10 Terezu bych kvůli žádné holce neopustil 15:05 Vraždy v Midsomeru IX 17:10 Životní úklid 18:00 Česko na talíři 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy: Aktuální zpravodajství 19:35 Krimi plus: Publicistika: rozhovory, komentáře, analýzy 19:50 VIP zprávy 20:00 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT - POSLEDNÍ SEMIFINÁLE 22:20 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT - ROZHODNUTÍ 23:05 Sejmi eso 01:20 Myšlenky zločince II 5 02:15 Volejte Věštce 04:00 Vteřiny před vraždou 04:45 Tajemství 2. světové války: Největší námořní a letecká bitva 11

SOBOTA 19.11.2011

06:45 Správy STV „N“ 07:00 Góly - body - sekundy 07:10 Šmolkovia: Sestra Šmolinka 07:25 Šmolkovia: Maškrtný Papajko 07:40 Garfield: Dokonalá pizza 07:55 Garfield: Garfield mamou 08:05 Fidlibum 08:35 Superchyty 09:05 Hádaj, kto nás pozval 09:35 Deti o deťoch: Otec a ja 09:50 V našom meste býva Gulliver 11:00 Legendy popu: R. Müller 12:50 Autosalón 13:20 Zlomok sekundy 11/14 14:30 Život Verdiho 5 15:45 Veľký Moln 17:30 On Air 17:55 Zverinec 18:15 GYMPEL.TV: Štipce 9/13 19:10 Poklady sveta: 19:30 Správy STV 19:45 Góly - body - sekundy 19:55 Počasie 20:05 Pošta pre teba 21:15 Zlomok sekundy 12/14

22:20 Góly - body - sekundy 22:35 Miesto činu: 00:15 On Air 00:35 Poklady sveta: Kamčatka Pekelný raj, Rusko 00:50 Zlomok sekundy 12/14 01:55 Miesto činu: Borowski a otázka chuti 03:25 Potulky po Chorvátsku 03:45 Karpaty 04:00 Planéta Zem zhora IV. 04:45 Život Verdiho 5

07:00 Regionálny denník 07:30 Komentáre 08:00 Živá panoráma 08:35 Televíkend: 09:00 Extr@ german 09:25 Separé 09:50 Divoká Čína: Krajina pánd 10:40 Televízny klub nepočujúcich 11:10 Občan za dverami 11:35 „Střídavka“ - Výchova na striedavku 12:05 5 minút po dvanástej - Čo to počúvaš?!

13:10 Poltón 13:40 Pamätáte sa na nich? 14:50 Senior klub 15:15 Kapura 16:00 Farmárska revue 16:15 Zelená revue 16:35 Test magazín 16:40 Stavba roka 2011 18:10 Na ceste 18:35 6 miliárd názorov - Príroda 18:40 Večerníček: 18:50 Táraninky: Mesto 18:55 Sigord 19:30 Správy STV „N“ 19:45 Národnostné správy 19:50 Keno 10 20:00 Najriskantnejšie technické operácie: Výmena vysielača 20:50 Anjeli strážni Vladimíra Weissa 21:20 Gen.sk: Dušan Hanák 21:35 Československý filmový týždenník 21:50 Anjel skazy 23:20 NOF 2 - Bojová noc z Prešova 00:20 Skoky na trampolíne 01:30 Udalosti ČT

05:20 TELEVÍZNE NOVINY 06:10 Dobrodružstvá Jackieho Chana III. 1/17 06:35 Scooby Doo, ako sa máš II. 07:00 Malí Flintstonovci 22/26 07:25 Alf IV. 21/24 07:55 Perfektné skóre 09:45 Priatelia I. 5-6/24 10:45 Môj sused zabijak 12:45 Kung Fu panda: Tajomstvá Zúrivej päťky 13:15 Vertical Limit 15:45 Križovatka smrti 2 17:35 Rýchle Televízne noviny 17:40 Partička 18:20 Rýchle Televízne noviny 18:25 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Všetky moje ex 22:20 Univerzálny vojak 3 00:20 Vojna gangov 02:15 Vzdušný úder 03:40 Klon draka

NEDEĽA 20.11.2011

05:55 Autosalón 06:20 Udalosti ČT 06:50 Správy STV 07:05 Góly - body - sekundy 07:20 Šmolkovia 07:35 Šmolkovia 07:50 Garfield: Túlavý pes 08:00 Garfield: Zamilovaný Odie 08:15 Maškrtníček 08:45 Mať tak o koliesko viac: Písací stroj 08:50 Heidi 09:20 Nekonečný príbeh 8/13 10:05 Planéta Zem zhora IV.: Sopky: nespútaná Zem 2. časť 10:55 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:05 Agatha Christie : Poirot: Karty sú na stole 14:45 Film pre pamätníkov: „Proti všem“ 16:40 Pošta pre teba 17:50 A3UM 18:25 Tajomstvo mojej kuchyne 19:10 Poklady sveta 19:30 Správy STV

19:45 Góly - body - sekundy 20:00 Počasie 20:05 Arn - templársky rytier 23:25 Góly - body - sekundy 23:35 Odpískané 00:20 Agatha Christie : Poirot: Karty sú na stole 01:55 Arn - templársky rytier 1/2

05:30 Najriskantnejšie technické operácie: Výmena vysielača 9/10 06:20 Na ceste: Na ceste po jazere Titicaca 06:50 Televíkend: Televíkend súťaž 07:15 Kapura 08:00 Živá panoráma 08:30 Národnostné správy 08:40 Farmárska revue 08:55 Zelená revue 09:20 Test magazín 09:30 Ukončenie Roku Panny Márie Trnavskej 11:40 Spišský rebel 12:35 Slovo 12:40 Orientácie 13:05 Môj príbeh: Keď zlyhajú

ľudia 13:30 Família - Keď dvaja robia to isté ... 14:00 Slovakia Open 15:40 On Air 18:35 6 miliárd názorov - Príroda 3 18:40 Večerníček: Diviak Alojz 1/7 18:50 Táraninky: ZOO 19:05 Potulky po Chorvátsku 2. časť 19:30 Správy STV „N“ 19:45 Keno 10 19:50 Invencie: Rasťo Trizma -Rezonancie minulosti 20:00 Dokumentárny klub: Prosím, daj mi hlas 20:55 Umenie 2011: Literatúra 21:20 Kinorama 21:50 Noc v archíve 22:55 Retro noviny 23:10 Pozvánka do divadla: La Musica 00:05 Skoky na trampolíne 03:05 Československý filmový týždenník 03:15 Slovo 03:20 Udalosti ČT 03:50 Správy STV „N“

05:25 TELEVÍZNE NOVINY 06:20 SpongeBob v krátkych nohaviciach 07:50 Alf IV. 22/24 08:20 Krok za krokom VII. 16/19 08:50 LET´S DANCE 11:55 Zita na krku 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:25 Lampáreň 14:10 V mene Angela 16:10 Rýchle Televízne noviny 16:20 Unesená: Dcéra v ohrození 18:10 Rýchle Televízne noviny 18:15 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Slnko, seno a pár faciek 23:00 STEVEN SEAGAL 23:55 Terminátor 2 02:25 Cloverfield: Monštrum

05:40 Blízko smrti 06:25 NOVINY TV JOJ

06:05 Zpravodajství TV Prima 07:10 Beyblade Metal Fusion: Vznešený orel 24

PONDELOK 21.11.2011

07:15 Udalosti ČT 07:45 Správy STV „N“ 08:10 Vojna kuchárov 08:35 Fenomén Junior 09:05 Duel 09:40 Tandemy 10:10 Profesionáli III 11:05 Sila lásky III. 199/244 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Dedičstvo Guldenburgovcov 14:25 Divoký anjel 51 15:10 JAG II: Slávnosť Neptúna 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:35 Vojna kuchárov 17:05 Duel 17:35 5 proti 5 18:20 Sila lásky V. 50 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:45 Góly - body - sekundy 19:55 Počasie 20:05 Klub pozostalých 21:50 Reportéri

22:15 Nočné správy STV 22:25 Počasie 22:30 Góly - body - sekundy 22:35 Genesis: Zrodenie vraha 23:35 JAG II: Slávnosť Neptúna 00:20 Profesionáli III 01:15 Divoký anjel 51 01:50 Klub pozostalých

06:40 Dokumentárny klub 07:35 Extr@ german 08:00 Živá panoráma 08:30 Hádaj, kto nás pozval 08:55 Ovce.sk 09:00 Dámsky klub „N“ 10:20 Televízny klub nepočujúcich 10:45 Potulky po Chorvátsku 2. časť 11:20 Fokus - rodina 12:05 Živá panoráma 12:50 Pod tým naším okienečkom 13:20 Umenie 2011: Literatúra 13:45 Kinorama 14:20 Autosalón 14:40 Odpískané 15:35 Magazín Ligy majstrov 16:00 Športové ozveny 16:25 Rómsky magazín

17:00 VAT 17:30 Regionálny denník 18:00 Príroda zblízka 18:28 6 miliárd názorov - Strach 18:30 Večerníček: Diviak Alojz 18:40 Fokus - práca 19:30 Správy STV „N“ 19:45 Správy - Hírek 19:50 Keno 10 20:00 Diagnóza 20:20 Medicína 21:30 Komentáre 21:55 Gosford park 00:15 Test magazín

09:05 Kobra 11 X. 11/16 10:05 Smrtiace zásnuby 12:00 Bez stopy IV. 19/24 12:50 Rýchle Televízne noviny 12:55 Odložený prípad VI. 16/23 13:50 Monk V. 2/16 14:45 Rýchle Televízne noviny 14:50 Teória veľkého tresku IV. 15:15 Susedia 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS I. 15/23 17:00 Prvé Televízne noviny

17:25 Počasie 17:30 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Tisíc a jedna noc 179/183 21:15 Zita na krku 21:55 Partička 22:40 Nočné Televízne noviny 23:00 48 hodín 01:00 Vražda v priamom prenose

06:10 KRIMI 06:35 NOVINY TV JOJ 07:00 KRIMI 07:30 NOVINY TV JOJ 08:00 Súdna sieň 09:00 Panelák VIII. 10:00 Náš nový dom IV. 9 11:00 Profesionáli IV. 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Numb3rs III. 20 14:00 NEUVERITEĽNÉ! Záhady Crissa Angela III. 18 14:30 Takešiho hrad II. 11

15:00 C.S.I.: Kriminálka Miami 16:00 Náš nový dom IV. 9 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Kutyil s.r.o. 18:00 Súdna sieň: Znásilnil dcéru 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VIII.: Stávka 61 21:15 Farmár hľadá ženu 22:55 Hoď svišťom: Kontrola 12 23:30 Californication - Orgie v Kalifornii I. - FINÁLE SÉRIE 00:00 V mysli vraha 02:20 C.S.I.: Kriminálka Miami 03:00 Numb3rs II. 8 03:40 Numb3rs II. 15

06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:50 VIP zprávy 08:25 M*A*S*H 217 09:10 Prostřeno! 10:05 Ochránce II

11:05 Diagnóza vražda II: Klauzule nepopiratelnosti 15 12:05 Policie Hamburk IV: Dvojí život 8 13:05 Odpadlík III: Rodeo zlodějů 14:05 Kutil Tim I: Jaké štěstí být Taylorem 17 14:35 Můj přítel Monk IV: Jak se pan Monk uhodil do hlavy 15:35 Rosamunde Pilcher 17:40 Regionální zpravodajství 17:40 Minuty regionu 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy: Aktuální zpravodajství 19:35 Krimi plus: Publicistika: rozhovory, komentáře, analýzy 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů: Nezvěstná 85 21:20 O mé rodině a jiných mrtvolách: Nic pro slabé žaludky 21:55 Partička 22:30 Anatomie lži III 23:30 Sběratelé kostí IV 00:30 Nedokonalé zločiny V: Závod se smrtí 10


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

INZERCIA / REKLAMA / INFOSERVIS

Inzeráty

služby n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, SAMOLEPIACE FÓLIE, LIŠTY A SIETE PROTI HMYZU – predajňa na Nám. sv. Mikuláša 9 (nad rýchločistiarňou), Šmida – TREND. ) 0905 364  246, 4369 678. ĽN 506/2011 n Osobná a nákladná doprava, autopožičovňa, Fiat Ducato 9-miest., 1,5 t, Škoda Octavia. ) 0905 502 421, 432 1908. ĽN 931/2010 n Ponúkam: - zemné práce s mini bagrom 3,5 t a autosklápačom 4 t, - prenájom kontajnerov. ) 0918 811 207. ĽN 446/2011 n TV KAMERAMAN PONÚKA: FOTENIE A NAKRÚCANIE SVADIEB A STUŽKOVÝCH. ) 0908 547  210. ĽN 508/2011 n PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE. ZĽAVA 50 %. ) 43 68 172, 0911 625 547, slora@ slora.sk ĽN 534/2011 n NOVÉ POŽIČKY – výhodnejšie ako v banke, s úrokom od 4,6 %. Určené aj na kúpu bytu. Stará Ľubovňa: 0918 709 021, 0905 974 281. ĽN 562/2011 n POŽIČOVŇA automobilov a  prívesných vozíkov. Dodávka od 30 €, osobné od 20 €, vozík od 10 €/deň. Volajte: 0949 630 905. ĽN 621/2011 n Máte doma staré VHS kazety? My vám ich profesionálne prerobíme na DVD za bezkonkurenčnú cenu – iba 3 €. ) 0905 104 434. ĽN 610/2011 n SALON S&M PONÚKA ÚČESY NA STUŽKOVÉ A PLESY + LÍČENIE ZA 4 €. ) 0902 072 873, 0911 536 386. ĽN 626/2011 n Rekonštrukcia kúpeľní, bytov, bytových jadier, obklady, dlažby od 8 €/m2. ) 0904 935 690. ĽN 640/2011 n MONTÁŽ STREŠNÝCH SNEHOVÝCH ZÁBRAN. ) 0905 480 575. ĽN 657/2011

n Študentka prekladateľstva a tlmočníctva ponúka doučovanie anglického jazyka. Cena dohodou. ) 0908 268 435. ĽN 658/2011

byty n VÝHODNÁ INVESTÍCIA = NOVÝ BYT. ANDOSA, s r.o. ponúka na predaj: 4x – 1-izb. byt, 2 x – 2-izb., 2 x – 3-izb., na prenájom: 1 x - 3-izb. byt, 1 x – 1-izb. Ceny dohodou, prípadne na splátky. Info.: 0905 252 517, 0917 235  120, 432 3778. ĽN 585/2011 n Predám 4 a pol izbový byt v SĽ. Cena dohodou - ponúknite. Potrebné vidieť. ) 0917 546  551, 052/238 8171. ĽN 639/2011 n Dám do prenájmu 4-izbový byt. Voľný ihneď. ) 0902 329 298. ĽN 646/2011 n Prenajmem 1 a  pol-izbový byt v SĽ (pri Bille). ) 0903 479 282. ĽN 652/2011 n Predám 2-izbový byt po rekonštrukcii na sídl. Západ. ) 0908 426 569. ĽN 655/2011 n Dám do prenájmu 3-izbový byt, SĽ, Mierová, zrekonštruovaný, zariadený, práčka, chladnička. ) 0903 855 350. ĽN 669/2011 n Predám 3-izbový byt s garážou v Údole. ) 0903 286 534. ĽN 671/2011

nehnuteľnosti n Predám garáž na sídl. Východ. Cena dohodou. ) 0902 475 985. ĽN 647/2011 n Predám nový rodinný dom v SĽ. ) 0907 930 326. ĽN 659/2011 n Kúpim pozemok vo Vyšných Ružbachoch na stavbu chaty. ) 0908 825 963. ĽN 663/2011 n Obec Nová Ľubovňa ponúka na predaj lukratívne stavebné pozemky s  inžinierskymi sieťami. 1. pozemok – s výmerou 1187 m2, 2. pozemok – s výmerou 1056 m2, 3. pozemok – s výmerou 1049 m2. Minimálna cena 33 €/1 m2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 30.11.2011 do 17.00 h. Ďalšie

podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce www.novalubovna.sk alebo ich získate priamo na Obecnom úrade v Novej Ľubovni, resp. na tel. č. 052/428 3431. ĽN 664/2011 n Prenajmem garáže na dobu určitú na Zimnej ul. v  SĽ. ) 0905 252 517. ĽN 667/2011

kúpim n Staré čierne dosky, ktoré sú nabité na stodole a hranoly. Za výhodnú cenu. ) 0944 426 027. ĽN 34/2011 n Použité izbové dvere (ľavé, 90 cm). ) 0911 981 223. ĽN 668/2011

auto moto n Predám anglické Ford Mondeo na náhradné diely, 2.OTDCi, 96 kW, r.v. 2004, vo výbornom stave, pojazdné, má iba chybné streky. Cena dohodou. ) 0911 195 557. ĽN 649/2011

predám n Tatranský profil - perodrážku, brúsený, I. tr. 4,00 €, II. tr. 3,00 €, dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. ) 0905 508 163, 0911 168 982. ĽN 108/2011 n Palivové drevo smrek, 4 m dĺžka, 1 m/25 €, minimálny odber 20 m. ) 0915 915 492, 0908 404 970. ĽN 435/2011 n Staršie kvádre na murovanie, vhodné na rod. dom alebo garáž. Rozmery: 50x20x30 cm. Cena dohodou. ) 0911 195 557. ĽN 684/2011 n Úplne nový obojživelník 150 l, ohrevom drevom, uhlím, elektrickou aj plynom. Cena dohodou. ) 4361 332. ĽN 660/2011 n Staršie kvádre. Cena 70 € (za jedno nákladné auto). ) 0905 252 517. ĽN 665/2011 n Plynový kotol ATAK, 5-ročný. Cena 300 €. Plynový ohrievač vody,

Darovali krv

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“ „Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“ Základná škola s materskou školou Čirč, oznamuje, že v období od 1. októbra 2009 sa realizuje projekt s názvom Premena programového, metodologického a materiálneho zázemia školy v Čirči, cesta k modernej vidieckej základnej škole. Jeho realizácia sa predĺžila do marca 2012. Cieľom je inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. Cieľovou skupinou sú všetci zamestnanci spoločnosti. ĽN 662/2011

strana

15. november 2011 ĽN č. 44

Na Hematologicko-transfúznom odd. Ľubovnianskej nemocnice darovali v 45. týždni krv títo občania: NOVÁ ĽUBOVŇA: Dušan Žid, Viera Konkoľová, Ján Alexovič, Marcel Handzel, Štefan Majerčák, Pavol Barlík, Marek Pjatak, Marek Rusiňák. VEĽKÝ LIPNÍK: Dana Jarembinská, Jana Juhásová. STARÁ ĽUBOVŇA: Miroslav Pružinský, Karol Budziňák, Roman Gladiš, Michal Kuzár, Milan Krajňák, Tomáš Lampart, Ladislav Haničák, Dávid Selep, Slavomír Trúchly, Jozef Lukačovský, Anna Kičurová, Lukáš Pompa, Jozef Heteš, František Rojek, Pavol Vnenk, Mária Rusiňáková, Monika Ľašová. HALIGOVCE: Ján Krišanda. KOZELEC: Tomáš Buk. VYŠNÉ RUŽBACHY: Marián Sekelský,  Dušan Janický, Erik Bebko. NIŽNÉ RUŽBACHY: Martin Knapik. PUSTÉ POLE: Jozef Tibenský. ČIRČ: Ľuboslav Dufala. PLAVNICA: Peter Varga, Miroslav Vojtek, Mária Janíčková. PODOLÍNEC: Roman Faja. VISLANKA: Mária Koberová. FORBASY: Oto Polomčák. KAMIENKA: Peter Sroka. HNIEZDNE: Maroš Kuzár. CHMEĽNICA: Katarína Langová, Jozef Pavlík. ŠARIŠSKÉ JASTABIE: Ján Tkáč. RUSKÁ VOĽA: Dušan Kolcun. Ďakujeme. Viera Pristášová, SČK

Bezplatná linka Ústredia práce pomáha aj deťom – 0800 191 222 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa oznamuje, že Ústredie práce, sociálnych vecí a  rodiny Bratislava rozšírilo využitie svojej bezplatnej telefonickej linky. Občania tak teraz môžu nahlasovať okrem prípadov zneužitia sociálneho systému aj prípady zanedbávania starostlivosti o deti. V extrémnom ponímaní to môžu byť aj prípady týrania detí.

5-ročný. Cena 300 €. Poskytnem záruku. ) 0905 252 517. ĽN 666/2011

chovateľstvo n Predám strážneho psa. ) 0905 405 398. ĽN 644/2011 n Predám 10-mesačného NO (čierno-pálený) a 8-týždňové šteňa NO. Cena dohodou. ) 0907 063 645. ĽN 652/2011

práca n Agentúra TIMEA - práca v Anglicku a ČR pre ženy, mužov a páry. ) 0904 891 941. ĽN 16/2011 n EUROTECHNIK-SL, s.r.o. prijme do pracovného pomeru zamestnancov pre výrobu a montáž hliníkových a plastových okien. ) 052/4324109. ĽN 583/2011 n Prijmeme účtovníčku so znalosťou španielčiny na jednoduché a podvojné účtovníctvo. Práca na ŽL. Mesačný plat 1000 €. ) 0902 913 484. ĽN 654/2011 n Hľadáme brigádnika/čku do baru v Novej Ľubovni. Nástup ihneď – možná aj absolventská prax. ) 0905 892 113. ĽN 661/2011 n Práca v PP. Stála! 700 €. ) 0940 899 771. ĽN 670/2011

kurzy n KURZY OPATROVANIA aj priamo u Vás doma - dennou alebo diaľkovou formou! RÝCHLO a za NAJLEPŠIU CENU 170 €. Úradné preklady - všetky jazyky, aj na počkanie. Sprostredkovanie práce pre opatrovateľky v zahraničí. ) 0915 544 915, 0905 357  424, www.asined.sk ĽN 564/2011

n Uzávierka plošnej reklamy je v stredu do 15.30 h a riadkovej inzercie vo štvrtok do 15.30 h. n Adresu inzerenta redakcia neposkytuje.

7

Infoservis

pozvánka ĽOS v Starej Ľubovni pozýva všetky ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ a SŠ na celoštátnu putovnú výstavu so sprievodným podujatím PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA (XVII. roč.), zameranú na primárnu prevenciu drogových závislostí. Výstava bude sprístupnená v priestoroch Domu kultúry od 18. do 29. novembra. Sprievodne podujatia sa uskutočnia v zasadačke DK pre II. stupeň ZŠ a  Stredné školy v  spolupráci s RÚNZ v Starej Ľubovni. Návštevníkom bude sprístupnená: Po – Št od 8.00 – 14.00 h, Pia od 8.00 do 12.00 h. Info: V. Filičková, č. tel. 43 23983, mob. 0908 998 795.

ozanm Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 15. novembra – lekáreň ELIXÍR (Obchodná 3), 16. novembra - VIVA (Mierová 94), 17. novembra – LAUDANUM (Levočská 4), 18. novembra - Dr. MAX (OD Kaufland), 19. novembra - SCHNEIDER (Obrancov mieru 8), 20. novembra - Dr. MAX (OD Kauflnad), 21. novembra – ADRIA (v Poliklinike nemocnice), 22. novembra – PRI NEMOCNICI (Sládkovičova 10). Po - Pia od 16.00 do 20.00 h, So - Ne sviatky od 8.00 do 18.00 h. m m m

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že pre odberné miesto Stará Ľubovňa: Nám. sv. Mikuláša 1, Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 12, Nám. sv. Mikuláša 2, Nám. sv. Mikuláša 24, Nám. sv. Mikuláša 9, Nám. sv. Mikuláša 6, 1. mája 5 a obyvateľstvo ulíc: Farbiarska č.1, 2, 3, Garbiarska č.1, Nám. sv. Mikuláša č.17, 16, 15, 14, 13, 11 – 12, 10, 9, 8, 7, 5 – 6, 4, 21B, 25B, 26, 26A, 24A, 23A, 23B, 21A, 19A, 22A, 18A, 18B, 2, 1, Popradská č. 2, 4, 6, Levočská č. 3, 3A, 41, 4, 50, 1. mája č.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Nám. gen. Štefá-

nika č. 8, 9, 10,11 bude v termíne 22. novembra 2011 v čase od 08.40 do 15.00 h prerušená disribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia. m m m

Odberné miesto Stará Ľubovňa: Budovateľská 22 a obyvateľstvo ulíc: Levočská č.d. 8, č.d. 6, Obrancov mieru 2, 4, 6, 7, 14, 11, 16, 2 -9, 13, 15, 17, 19, 21, Sládkovičova 10, 7, 14, 12, 5, 15, 4, 2, 9,8 11, 3, 1, 6, Okružná 1, 7, 19, 21, 23, 15, 13, 11, 5, 3, Bernolákova 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 12. Budovateľská 40, 39, 13, 15, 14, 12, 10, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, Štúrova č.d. 1. bude v termíne 23. novembra v čase od 8.10 do 15.00 h prerušená disribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia. m m m

Odberné miesto Stará Ľubovňa: Budovateľská 22 a obyvateľstvo Budovateľská 1 – 12, 24 bude v termíne 23. novembra v čase od 12.00 do 13.00 h a 24. novembra od 8.10 do 15.00 h prerušená disribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia. Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedených termínoch realizovaná distribúcia elektriny do vášho odberného miesta.

kino NEVINNOSŤ 18. - 19. novembra (piatok, sobota o 19.00 h), ČR, dráma, 98 min., české znenie, MP od 12 r. Lásky sa nikdy nezbavíš. Cesta z vrcholu na absolútne dno môže byť veľmi rýchla. Niekedy stačí jediná veta a všetko, čo ste doteraz budovali, sa zrúti ako domček z kariet. Uznávaný lekár, milovaný otec a manžel (O. Vetchý), čelí obvineniu z veľmi ťažkého zločinu....


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

ŠPORT

15. november 2011 ĽN č. 44

Futbal bez peňazí?

Šport v skratke

volejbal Extraliga muži Aj napriek dobrému výkonu našich, keď takmer v každom sete viedli aj o 5 - 6 bodov proti súperovi zo Zvolena, si vlastnými chybami v koncovke na útoku prehrali sami zápas. VKM Stará Ľubovňa – MVK Lokomotíva Zvolen 0:3 ( -28, - 24, -22). Kadeti Jasný favorit na zisk titulu Majstra Slovesnka Chemes Humenné zostal svojim výkonom za očakávaním a naopak bojovne hrajúcim mladíkom z VKM podľahol 2-krát 3:0 VKM Stará Ľubovňa – Chemes Humenné “A“ 3:0 (14,15,19),3:0 (15,18,16). Zostava: Alexik, Fecko,Gabor, Greizinger, Bittner, Krajger, Čudejko, Zima.

basketbal Bez troch zranených hračiek základnej zostavy nastúpili ženy na domácej palubovke proti družstvu z Rožňavy posilnenej dvomi hráčkami z extraligy, a tak dostali príležitosť aj hráčky z lavičky. Priebeh celého stretnutia bol značne vyrovnaný, ale zodpovednou obranou si naše ženy počas celého zápasu udržiavali 2 až 3 bodový náskok. Záver lepšie zvládli naše dievčatá a udržali si 2 bodové víťazstvo. S jednou prehrou sú v priebežnej tabuľke na treťom mieste. ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa – MBK Región Rožňava “B“ 71:69 /32:29. Štvrtiny: 16:14, 16:15, 21:22, 18:18. Zostava a  body: Obercianová 27, Furtkevičová 18, Waclavová 8, Garneková 8, Andrašová 6, Nemergutová 2, Konkoľová 2, Marková. (J.B.)

futbal IV. liga SEVER (dospelí) 17. kolo Plavnica - Bystré 2:0.

stolný tenis 1. liga muži - Východ ŠŠK Centrál Svidník „A“  -  STK Stará Ľubovňa „A“ 6:8 Poľa  P.  2,5, Dubec1,5, Tušim, Eštok po 1 Guman S. 3,5, Senkulič 2,5, Kováč Z., Haky M. po 1. m m m

ŠKST Humenné „A“ -  STK Stará Ľubovňa „A“ 4:10. Serbak 1,5, Brnčal, Fink po 1, Stojak 0,5, S. Guman, Senkulič po 3,5, M. Haky 2, Z. Kováč 1. m m m

V. liga Podtatranská STT klub Toporec - Chata Pieniny Lesnica 2:16. Body: Strakula 4, A. Hovana ml. a T. Hovana po 3,5, A. Hovana a P. Hovana po 2,5. Lesnica zohrala susedské derby, v ktorom nemohla zaváhať, čo aj jednoznačne potvrdila. (A.H.)

cyklokros V 10. kole Slovenského pohára v Krupine sa v nabitej konkurencii, za účasti bývalých majstrov sveta i Európy umiestnil náš Ivan Saloň na 16. mieste.

Šport servis

stolný tenis Stolnotenisový klub Stará pozýva 19. novembra o 10.00 h na stretnutie I. ligy mužov v stolnom tenise STK Stará Ľubovňa – STK Lučenec – Kalinovo a o 16.00 h STK Stará Ľubovňa – Rimavská Sobota, ktoré bude v športovej hale.

volejbal Extraliga muži: VKM Stará Ľubovňa – VK Slávia Svidník, 19. novembra, 18.00 h, SOŠ Jarmočná 108.

Rozhovor s K. Kačmarčíkom, trénerom MFK Goral Po jesennej časti sú naši futbalisti na chvoste tabuľky s jedným nelichotivým bodom. V čom možno hľadať príčinu tejto nevydarenej jesennej sezóny, aj na to sme sa opýtali trénera Goralov Karola Kačmarčíka. n Futbaloví fanúšikovia nemajú veľa dôvodov na optimizmus pri pohľade na umiestnenie Goralov v tabuľke. Treba asi ale povedať, že staroľubovniansky futbal sa borí s množstvom problémov. Skúste teda zhrnúť sezónu. - Nepovedal by som, že máme za sebou nevydarenú sezónu. Jedná vec je, že sme s  jedným bodom na 17. mieste tabuľky, ale druhá, tá pozitívna, je zázrak, že sme túto jesennú časť vôbec dohrali. Borili sme sa s nedostatkom hráčov. Kmeňoví hráči, ktorí tu boli vychovaní a v minulosti, kedy im klub vytvoril veľmi dobré podmienky pre rozvoj, sa zachovali macošsky. Ušli do iných klubov, za nižšou súťažou, kde sa prakticky ich talent, respektíve ich hráčske schopnosti nedokázali rozvíjať. Ubíjajú sa v dedinských mužstvách. n Hráčsky káder sa teda výrazne zúžil. Kto ostal alebo prišiel na miesto skúsených odchovancov? - Ostali hráči, ktorí síce nie sú výkonnosťou, ktorá je potrebná pre 3. ligu, na tom tak dobre, ale majú srdce pre ľubovniansky futbal. Aj napriek tomu, že hrali stále pod psychickým tlakom, hlavne v tých prvých zápasoch, keď sme dosť vysoko prehrávali, stále sa zúčastňovali tréningového procesu a hájili farby ľubov-

nianskeho futbalu. n S akým predsavzatím chcete vstúpiť do jarnej časti? Čo plánujete počas dlhej zimnej prestávky a  ako vidíte budúcnosť futbalu v  našom meste? - Posledným zápasom sa uzatvorila tá jesenná časť. Prakticky nevieme, čo bude ďalej, pretože Mesto sa dosť macošsky stavia k  rozvoju futbalu v tomto meste. Je tu veľa ľudí, ktorí negatívne pôsobia na rozvoj futbalu. Uvidíme, či sa niekto z týchto ľudí dá na túto tŕnistú cestu a bude robiť futbal dospelých, pretože futbal mužov sme zastrešili iba my, ako mládežnícky klub Juno šport. Ináč by sa futbal v našom meste vôbec nehral. Čo sa týka zimnej prípravy, neviem ešte povedať presnú víziu. Je dlhá zimná prestávka a dosť veľký priestor na to, aby sa seniorský futbal v našom meste skonsolidoval. n Kto ho bude kočírovať? - Kto ho bude trénovať - ja alebo niekto iný, kto bude prezidentom, nevedno. Základná otázka je položená na tom, aby sa vytvoril nejaký výbor, ktorý bude aktívne pracovať na čele s prezidentom, lebo celý predchádzajúci polrok sme nemali na čele nijakého lodivoda. Zastrešoval to celé predseda správnej rady Vladimír Jaceník, ekonomický úsek mal na starosti Matej Zamkovský a zvyšok bol prakticky na mojej hlave. Pomohli mi najviac tréneri, ktorí pôsobia pri mládežníckych družstvách, či už Jarabinský, Furtkevič alebo Sivuľka. n Ako je to s financovaním klubu? Budú peniaze na to,

aby v jarnej časti vybehli Gorali na zelené trávniky? - Túto jesennú časť vykryla všetko firma predsedu správnej rady. Nejaké peniaze budú, ale určite to nie sú peniaze, ktoré postačia na tretiu ligu. Sponzorské nie je, sponzori neexistujú. n Dá sa vôbec takto fungovať? - Ťažko sa dá takto fungovať. Keď si zoberiete - líder Svit, ktorý hráva o súťaž nižšie, má rozpočet 200 000 eur. Treba povedať, že nemá zmysel tu ťahať dobrých hráčov, pretože peniaze, ktoré boli v dobrých časoch klubu, nedokážeme zabezpečiť každý rok. Tam vznikol problém, chceli sme hrať to, na čo nemáme. My sme malé mesto, my máme vychovať troch, štyroch, aby hrali niekde vonku. Toto je asi poslanie tých malých miest. Načo sa máme kdesi tiskať a potom tí, ktorí to niekde dostali, to musia hasiť. Tí, ktorí chodili pol roka v  kravatách a  ukazovali sa v časoch, keď bol ľubovniansky futbal na výslní, tých teraz niet. Mne tiež bolo dobre. Mám dobre rozbehnutý mládežnícky klub, ja som to nemusel robiť - prácu trénera, počúvať oplzlé slová fanúšikov. Na druhej strane to patrí k futbalu, ten divák sa príde na zápas vykričať. (š)

Kto sa stane naj-športovcom? Prešovský samosprávny kraj po deviatykrát pripravuje vyhlásenie najúspešnejších športovcov kraja za rok 2011. Nielen športové kluby, ale po prvýkrát aj široká verejnosť môže posielať návrhy na ocenenie tých najlepších jednotlivcov i športových kolektívov, ktorí v tomto roku reprezentovali náš kraj a dosiahli výnimočné úspechy.

Kraj podľa výsledkov určí desať najúspešnejších športovcov PSK - jednotlivcov v kategórii dospelých bez určenia poradia, tri najúspešnejšie športové kolektívy v kategórii dospelých a tri športové kolektívy v mládežníckej kategórii. Osobitne budú vyhodnotení najúspešnejší študenti stredných škôl a podľa dosiahnutých výsledkov môžu byť udelené aj ďalšie zvláštne ceny. Rozhodne o tom odborná porota. „Už tradične začíname komunikovať so športovými klubmi v  jednotlivých okresoch kraja. Aby sme však skutočne nezabudli na nikoho, nomináciu môže poslať ktorýkoľvek občan,“ priblížil Ladislav Dvorščák z Krajského športového centra v  Prešove, ktoré je odborným garantom udeľovania ocenení.

Návrhy možno poslať e-mailom na adresu kscpresov@gmail.com, alebo elektronickým formulárom na webovej stránke PSK – www. po-kraj.sk, prípadne poštou na adresu Krajské športové centrum, Ul. kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov. „Podstatné je, aby návrh obsahoval krátke zdôvodnenie a dosiahnuté výsledky podľa stanovených kritérií. U jednotlivcov to znamená účasť a  umiestnenie na majstrovstvách sveta, Európy, majstrovstvách Slovenska, u kolektívov účasť a  umiestnenie v  najvyšších európskych, prípadne slovenských súťažiach. Zohľadňovať budeme však aj konkurencieschosť v  jednotlivých športoch,“ konkretizoval L. Dvorščák. Všetky potrebné informácie sú uverejnené sa webovej stránke samosprávneho kraja. m

m

m

Nominácie možno podávať do 1. decembra, potom sa už nimi bude zaoberať komisia. Zároveň v decembri prebehne aj internetové hlasovanie, v  ktorom o „naj“ športovcovi rozhodne verejnosť. Slávnostné vyhlásenie najúspešnejších športovcov a športových kolektívov Prešovského samosprávneho kraja za rok 2011 sa uskutoční v  prvej polovici januára v  prešovskom Divadle Jonáša Záborského. Veronika Fitzeková hovorkyňa PSK

Na maratóne cez dva kontinenty

33. ročník unikátneho 42,165 m dlhého behu spájajúceho dva kontinenty - Európu a Áziu sa v polovici októbra konal v tureckej metropole Istanbul. Na tomto jedinečnom podujatí sa zúčastnil aj predseda ľubovnianskeho bežeckého klubu - Ladislav Šimko.

„Istanbulský maratón bol pre mňa taká kombinácia zhody náhod a mojej práce. Presne v tom čase som mal totiž v Turecku naplánovaný pobyt, takže som sa mohol prihlásiť už vo februári. Vďaka tomu ma aj štartovné stálo iba 40 tureckých lír, čo je asi 16 eur,“ opísal ako sa to celé zomlelo, vytrvalec Ladislav Šimko. Ako poznamenal, motiváciou preňho bolo aj to, že je to unikátny bežecký zážitok, ktorého trať spája dva kontinenty, a tak aj názov Eurázijsky je na mieste. Maratón sa koná každoročne už od roku 1979. Beh začína na Ázijskej strane mesta, pokračuje cez 1,5 km dlhý Bosporský most, odkiaľ je ne-

skutočný výhľad na úžinu Bospor rozdeľujúcu Európu od Ázie. „Počasie nám trošku neprialo, pár dni predtým som sa na juhu kúpal pri vysokých teplotách v mori a tu na severe nás zrazu privítal dážď a jemné mrholenie. Bežalo sa mi dobre, v úvode som išiel celkom rýchlo, no neskôr ma potrápili tráviace problémy a musel som si dvakrát odskočiť. Okrem toho som nemal väčšiu krízu, no v závere som kvôli žalúdočným bolestiam musel časť odchodiť a  tak sa môj čas trochu zhoršil,“ priblížil nám zážitky z  behu L. Šimko. Istanbul je nádherné mesto, plné zaujímavostí a neskutočných starobylých, ale aj novodobých stavieb. Bežci tak majú možnosť zhliadnuť množstvo historických pamiatok, vrátane Modrej mešity a  jednej z  najznámejších sakrálnych stavieb sveta Chrámu Svätej Múdrosti (Hagia Sofia). Títo vytrvalci trikrát prekročia suchou nohou vody Marmarského mora, z toho cez dva mosty ponad známy záliv Zlatý Roh.

„S výsledným časom som spokojný. Perličkou je to, že na 33. ročníku som do cieľa prišiel v  symbolickom čase 3:33:07 min. Až keď som dobehol, tak mi napadlo, že som mohol tých pár sekúnd počkať, aby tam namiesto 5-tich trojok bolo 7. Hovorím, už nechcem robiť nejaké super časy, veľa som toho pochodil a som rád, že môžem svoje dva koníčky, cestovanie a beh spojiť dokopy,“ zhodnotil predseda ľubovnianskeho bežeckého klubu. Spolu s Ladislavom sa maratónu zúčastnili aj siedmi ďalší Slováci. Jeden z  nich Dag Ulehla opísal svoj dobrý výkon takto, „neskôr, pozerajúc výsledky som zistil, že som v záverečnom finiši zdolal dovtedy vedúceho Slováka Ladislava Šimka o 6 sekúnd. Na 30-tom kilometri mal na mňa skoro 10 minút!“ Napriek problémom dokončil Ladislav Šimko pretek a spomedzi 1400 bežcov sa umiestnil na 276. mieste a  vo svojej vekovej kategórii 45-49 dobehol na 53. priečke. Text (š), foto (archív L.Š.)

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktori: Mgr. Eva Halamová, Mgr. Daniel Šak , grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, fax: 42 84 581, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Ľubovnianske noviny č. 44  

9 771338 034005 Kto bol svätý Martin? svoj sviatok, vo veku 80 rokov, pochovali. Neopísateľná atmosféra, v Číslo 44 Martin patrí aj dnes med...

Ľubovnianske noviny č. 44  

9 771338 034005 Kto bol svätý Martin? svoj sviatok, vo veku 80 rokov, pochovali. Neopísateľná atmosféra, v Číslo 44 Martin patrí aj dnes med...

Advertisement