Page 1

12. november 2013

Ročník XXXVIII.

Cena 0,30 €

Číslo 43

Ľubovnianske noviny

+ TV program

Pripomíname si tradície. Dnes o úžitku oviec

Následník trónu určite navštívil mesto Stará Ľubovňa

V škole na Jarmočnej ulici trénovali evakuáciu v prípade úniku amoniaku

Voľby bez výrazných zmien 4.

2.

Peter Bizovský, Peter Sokol, Anna Aftanasová a Jozef Kandráč. To sú po sobote 9. novembra novozvolení poslanci Prešovského samosprávneho kraja za okres Stará Ľubovňa. Definitívne je známe aj meno predsedu župy. Na jej čele už štvrté volebné obdobie bude stáť Peter Chudík (SMER-SD), ktorý si svoj post tentoraz zabezpečil už v prvom kole.

V tohtoročných voľbách do VÚC v staroľubovnianskom obvode záujem o  štyri poslanecké mandáty prejavilo 28 kandidátov. Svoje pozície si obhájili traja staronoví poslanci PSK. Tak ako v roku 2009 najúspešnejším z nich sa stal riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice Peter Bizovský (SMER-SD) so ziskom 3778 hlasov. Za nim skončili s 2975 hlasmi prednosta Okresného úradu v Starej Ľubovni Peter Sokol (SMER-SD) a  nezávislá kandidátka, riaditeľka ÚPSVaR Anna Aftanasová, ktorá dostala 2880 podporných hlasov. Štvoricu úspešných uzatvára Jozef Kan-

Aj táto volička prispela k lepším percentám účasti v obvode Stará Ľubovňa, ktorá prekonala Slovensko (20,11 %) i kraj (22,13 %).

3.

dráč, ktorý sa vracia do krajského parlamentu ako nezávislý kandidát po štyroch rokoch. Podporu získal od 2327 voličov. Tesne pod hranicou zvoliteľnosti skončil primátor Starej Ľubovne Michal Biganič (SMER-SD) i doterajší poslanec František Orlovský (KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD), ktorý obsadil 6. pozíciu. V 62 okrskoch Staroľubovnianskeho okresu sa volebné miestnosti otvorili dovedna pre 39 463 voličov. Svoje právo napokon využilo 9718 ľudí, čo predstavuje 24,63 %. V rámci okresu najvyššiu účasť pritom zaznamenali v obci Obručné (70,97 %), najnižšiu v Lomničke (8,44 %). V  samotnej Starej Ľubovni sa k  volebným urnám vybralo z počtu 12 684 oprávnených voličov 3061, čo v percentách účasti predstavuje 24,13 %. Zaujímavé bolo rozdelenie hlasov pre kandidátov na poslancov, Staroľubovňania najviac nadelili P. Bizovskému (1172), nasledujú M. Biganič (945), P. Sokol (802), A. Aftanasová (763). V ďalšom poradí vedľa seba skončili F. Orlovský

Peter Bizovský bol zvolený za poslanca trikrát - v decembri 2001, v novembri 2009 a znova v tomto roku. Peter Sokol a Anna Aftanasová zastávajú post poslancov v krajskom parlamente po celý čas, a teda už štvrté volebné obdobie. Jozef Kandráč sedel v poslaneckých laviciach PSK jedno volebné obdobie v rokoch 2005-2009.

(683) a V. Jaržembovský (602). Podľa obvodnej volebnej komisie bol priebeh volieb pokojný a bez problémov. „Komisia robila kontroly v  okrskoch a neriešila žiaden oficiálny podnet. Nielen samotné hlasovanie, ale aj spracovanie výsledkov prebiehalo v  pokojnej atmosfére.

Vzhľadom k tomu, že štatistický úrad používa nový program, zápisnice sme odovzdávali elektronickou formou. Ten priebeh spočítavania bol oveľa dlhší, ale mal by byť dôslednejší,“ uviedol zapisovateľ Mikuláš Mayer. (Výsledky na strane 2) Text (dj), foto (mv, archív LMS)

Premiér na hrádzi

Rekonštrukcia barokového kaštieľa

V Ľubovnianskom hrade je v tomto období rušno. Presnejšie, v jeho podhradí, kde sa len nedávno spustila veľká rekonštrukcia. Vďaka PSK, Ľubovnianskemu múzeu – hradu a Agentúre regionálneho rozvoja PSK by mal Barokový kaštieľ z 18. storočia do polovice budúceho roka vylepšiť svoju podobu. Dopomôcť k tomu má 770 tisíc eur z peňazí Európskej únie.

plnil D. Mikulík. Nie všetky historické predmety sa totiž dajú inštalovať v hrade alebo skanzene, aj preto by v barokom kaštieli mal byť vytvorený tzv. otvorený depozitár s kolekciou historických kníh a kachlíc. n VZÁCNY OBJAV Už v  prvý deň rekonštrukcie odhalil kaštieľ vzácne historické tajomstvo. „Keď začali robotníci čistiť stropy, našli nád-

Z histórie podhradia Súčasťou barokového podhradia hradu Ľubovňa, o ktorého prestavbu a dostavbu sa zaslúžila poľská kráľovná Mária Jozefína, bol aj najstarší kamenný liehovar na území Strednej Európy a tiež pivovar. Okrem čulého hospodárskeho života s chovom dobytka a pestovaním plodín tu od polovice 18. storočia sídlila aj administratíva spišského starostovstva. Súčasťou podhradia bol okrem hospodárskych stavieb aj kaštieľ. Jeho vznik možno datovať medzi roky 1747 – 1773. Po odchode posledných súkromných majiteľov hradu – Raiszovcov a Zámojských v ňom pôsobilo ešte učilište a neskôr riaditeľstvo a depozitáre múzea.

herný drevený kazetový strop. Bol celý zachovaný, originálny z polovice 18. storočia,“ povedal riaditeľ múzea. Ak by sa v tomto historickom objekte, ktorý nie je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, ale iba v ochrannom pásme Ľubovnianskeho hradu, našli ďalšie skvosty, v spolupráci s  Pamiatkovým úradom SR a pamiatkarmi z Prešova bude o  nich náležite postarané. „To znamená odkryjeme ich, zakonzervujeme a prípadne zreštaurujeme,“ nechal sa už počuť D. Mikulík. Po celkovej rekonštrukcii by mal kaštieľ budúci rok slúžiť ako administratívna a  depozitárna budova. Otvorený depozitár bude sprístupnený verejnosti počas letnej turistickej sezóny. Text (eh), foto (ĽM)

9 771338 034005

46

Historický objekt, kde ešte pred pár dňa sídlilo riaditeľstvo Ľubovnianskeho múzea, sa len nedávno začal rekonštruovať. „Budova bola v takom stave, že si opravu nevyhnutne vyžadovala. Kaštieľ bol zavlhčený a boli tam absolútne nevhodné priestory pre personál a 25 tisíc kusov zbierkových predme-

tov historickej hodnoty,“ prezradil riaditeľ Ľubovnianskeho múzea – hradu Dalibor Mikulík. Zároveň dodal, že súčasťou rekonštrukcie bude kompletné odvlhčenie kaštieľa, prestavba podkrovia, rekonštrukcia fasády a vybudovanie nových inžinierskych sietí. „V podkroví by mala byť knižnica, trieda pre školy na vyučovacie hodiny a sídlo riaditeľstva. V suteréne a na prízemí budú moderné depozitáre,“ do-

Súčasnosť. Barokový kaštieľ pred rekonštrukciou v roku 2013

História. Barokové podhradie za čias Raiszovcov z roku 1879

B

odku za výstavbou ľavobrežnej hrádze na rieke Poprad dala 4. novembra vládna návšteva. Premiér republiky Robert Fico (na fotografii s prednostom OÚ a primátorom mesta) a minister životného prostredia Peter Žiga (druhý sprava) si prišli osobne pozrieť novovybudovaný násyp za 1,3 milióna eur, ktorý začali stavať v júni tohto roku. Spokojní by ale mali byť hlavne obyvatelia Mýtnej ulice, ktorým voda zaplavila v roku 2010 príbytky do výšky 1,5 metra a napáchala obrovské škody nielen na psychike ľudí. „Mal som možnosť sledovať poškodenie týchto domov, škody sa vtedy vyšplhali na úroveň okolo jedného milióna eur, možno viacej. Investícia, do ktorej sa pustilo samotné ministerstvo životného prostredia bola bez akýchkoľvek fondov EÚ, je približne na tej istej úrovni. A garantuje, že tieto domy v prípade, ak by došla rovnaká voda ako v  roku 2010, už nebudú ohrozené,“ povedal predseda vlády SR Robert Fico.

Prácam so skrotením riek Poprad a Jakubianka pritom nie je koniec. Ako informoval minister životného prostredia Peter Žiga, prvé dva objekty protipovodňových opatrení na rieke Poprad v Starej Ľubovni sú dokončené, ďalšie dve stavby sú naplánované na rok 2014. „Prítok Jakubianka je ďalším, ktorý by mal nasledovať. Tam by sa malo jednať o 4-kilometrový úsek spevnenia brehu,“ povedal k  ďalšiemu budovaniu protipovodňových opatrení v staroľubovnianskom regióne minister Peter Žiga. Ako dodal, na tieto práce by už mali byť využité prostriedky EÚ v  ďalšom programovacom období a  v  pláne je aj výstavba poldrov v  povodí riek Poprad a Jakubianka. „Pripravujú to vojenské lesy v rámci projektu a predpokladám, že ak sa vyriešia aj majetkové problémy, tak tento projekt, ktorý zahŕňa celkom 18 poldrov až k mestu Kežmarok v celkovom objeme 8 - 9 mil. eur, by sa mal zrealizovať v priebehu 3 - 4 rokov,“ dodal minister životného prostredia. Text a foto (hm)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

Výsledky volieb pre voľby poslancov PSK vo volebnom obvode Stará Ľubovňa 1. Peter Bizovský (SMER-SD) - počet platných hlasov 3778, 2. Peter Sokol (SMER-SD) - 2975, 3. Anna Aftanasová (nez.) - 2880, 4. Jozef Kandráč (nez.) - 2327. 5. Michal Biganič (SMER-SD) - počet platných hlasov 2288, 6. František Orlovský (KDH, SDKÚ-DS, Most-HÍD) – 2179, 7. Valent Jaržembovský (nezávislý kandidát) – 1318, 8. Pavol Gurega (KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD) – 1232, 9. Juraj Jedinák (SMER-SD) – 1208, 10. Ján Sivuľka (KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD) – 1123, 11. Peter Žemba (nezávislý kandidát) – 980, 12. Jozef Abrahamovský (nez.) – 765, 13. Eva Repková (Nová väčšina – Dohoda (D. Lipšic) – 662, 14. Mi-

REKLAMA / PUBLICISTIKA

12. november 2013 ĽN č. 43

chal Marhefka (nez.) – 617, 15. Michal Didik (nez.) – 599, 16. Milan Šoltýs (KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD) – 573, 17. Jozef Vasilík (KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD) – 523, 18. Václav Homišan (KSS) – 338, 19. Ján Jakubiansky (SNS) – 320, 20. Mikuláš Benko (KSS) – 319, 21. Vladimír Živčák (SĽS) – 300, 22. Radoslav Plučinský (SNS) – 295, 23. Ľuboš Filiač (Nová väčšina – Dohoda (D. Lipšic) – 292, 24. Anna Vírová (Magnificat Slovakia) – 287, 25. Vladimír Šipoš (PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, 99 % - občiansky hlas) – 268, 26. Ondrej Dragošek (SNS) – 233, 27. Mária Lekešová (NÁŠ KRAJ) – 148, 28. Jozef Bravis (PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, 99 % občiansky hlas) – 125.

Výsledky volieb pre voľby predsedu PSK vo volebnom obvode Stará Ľubovňa 1. Peter Chudík (SMER- Straka (KSS) – 193, 5. Ján Baj-SD) – 5766. us (Zmena zdola) – 149, 6. Vladimír Klein (ĽSMŠ) – 140, 2. Ján Hudacký (KDH, SD- 7. Anton Korba (nez.) – 134, KÚ-DS, MOST-HÍD) – 2184, 8. Ľubomír Vasilišin (7 Statoč3. Dorota Bujňáková (Nový ných) – 109, 9. Jozef Mihalčin parlament) – 278, 4. Štefan (SŠ) – 41. (dj)

Akú sezónu mal Marmon? Rozhovor s konateľom P. Kocurkom Ako„ani najlepšiu, ani najhoršiu“ zhodnotil letnú turistickú sezónu (LTS) konateľ Marmonu Pavol Kocurko. Čo mal pod tým na mysli, a, samozrejme, aké plány má mestská agentúra cestovného ruchu so svojimi zariadeniami počas zimy a v ďalšom roku, už v nasledujúcom rozhovore. n Poďme sa najskôr na prvých deväť mesiacov pozrieť z pohľadu, ktorý ľudí zaujíma najviac - peňazí. Ste v pluse? - Áno. Za prvý polrok dosiahol Marmon 7157-eurový zisk, ktorý sa k 30. septembru ešte zvýšil. Teraz nás však čakajú výdavky. Peniaze totiž chceme použiť na ďalší rozvoj tábora a tiež propagačné materiály. n A čo návštevníci? Koľko ich k  vám tento rok zavítalo? - Stredoveký vojenský tábor navštívilo od začiatku mája 10 174 platiacich a  3 236 neplatiacich návštevníkov, ktorí tam prišli v rámci firemných akcií. Ubytovaných sme v ňom mali 10 škôl. Dom ľubovnianskeho mešťana si prezrelo 2240 turistov. n Väčšinou šlo asi o Slovákov. - Presne. Naše zariadenia sú totiž v prevažnej miere orientované na deti a mládež, ktorí k nám prišli v  rámci letných táborov alebo školských výletov. Samozrejme, podarilo sa  nám prilákať i ľudí zo zahraničia - prevažne Čechov a Poliakov. Bránu tá-

bora však prekročili aj anglicky či španielsky hovoriaci turisti. n Pohľad na čísla hovorí, že vaším najväčším ťahúňom bol opäť tábor. Čo v ňom ľudia najviac ocenili? - Som rád, že sa nám podarilo znovu oživiť tradíciu šermiarskych dní, pretože sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom. A u tej mladšej generácie sa, samozrejme, stal lákadlom novootvorený lanový park. Ten zvýšil atraktívnosť tábora, čo sa prejavilo aj na našej mene – Ľubovnianskom zlatom, o ktorý bol v zmenárni väčší záujem. n Nepriniesla adrenalínová zábava rozbité kolená či oškreté lakte? - Nie, všetko prebehlo v poriadku, až na to, že sme v závere sezóny mali nevítaného návštevníka. Ten nám odcudzil jednu z jeho častí - tzv. „skok“. A hoci sa škoda nepohybuje vo veľkých číslach, približne 200 €, na pár ostávajúcich dní to trochu narušilo funkčnosť atrakcie. n Nepríjemná skúsenosť. Neplánujete teda kroky, aby sa v  budúcnosti už nič podobné nezopakovalo? - Určite, po rozhovore s primátorom mesta i  náčelníkom MsP uvažujeme dať tábor pod stály kamerový systém alebo v  ňom nainštalovať „fotopasce“. n Je momentálne zatvorený? - Áno, od októbra je mimo

prevádzky, ale pre ohlásené návštevy vieme vždy zabezpečiť program. Čo sa týka plánov na zimu, uvažujeme, že na prelome rokov by sme zorganizovali zabíjačku. Závisí to však od počasia, pretože pri silnejších mrazoch nám tam zamŕza voda. n Čo ďalšie zámery? - Mojím zámerom je postupná obnova starých, osemročných stanov. Niečo sa podarilo už vlani, tento rok plánujeme zakúpiť ešte ďalšie tri. Treba nám tiež zrekonštruovať husitský voz a katapult. Záleží od peňazí, no uvažoval som aj o výmene zdevastovanej kostry za smrtku. n Pred časom sa hovorilo o výstavbe zrubových domčekov na lúke, ktoré by, okrem ubytovania počas chladnejších mesiacov, umožnili usporadúvať i školy v prírode. Zapadol tento projekt prachom? - Nie, je stále uložený v zásuvke na MsÚ. Marmon si totiž nedokáže vytvoriť toľko vlastných zdrojov, aby z  nich financoval výstavbu. A tak sú pre nás riešením len eurofondy. Čakáme teda na vhodnú výzvu, aby sme sa do toho mohli pustiť. n Presuňme sa teraz k Domu ľubovnianskeho mešťana. O návštevnosti sme už hovorili skôr, čo ale expozície? Plánujete ich obmeniť? - Keďže výstavné kusy boli zakúpené cez projekt, meniť sa nebudú. Pokiaľ však príde niekto

so zaujímavou starožitnosťou, ktorá by sa nám do meštianskeho domu hodila, radi ju prijmeme. Ak mám byť úprimný, o pár predmetov sme sa už takto v minulosti obohatili. n A informačné centrum? - Čo sa týka návštevnosti IC, tá sa zvýšila. A to aj vďaka tomu, že sme sa stali kontaktným miestom nového dopravcu MAD. Tržby z predaja suvenírov nám ale klesli. n Spomedzi mestských eseročiek ste, čo sa týka personálneho obsadenia, najmenšou. Ak totiž nerátam brigádnikov počas LTS, figurujete v nej len traja. Hodláte to zmeniť? - Traja pracovníci na TPP si akurát na seba vyrobia, pretože zima je u nás kvázi mŕtva. Kvázi hovorím preto, že hoci tábor nefunguje, pripravujeme ponuky pre školské výlety, detské tábory a tiež nové letáky pre tábor i Dom ľubovnianskeho mešťana. V plnej prevádzke už na to niet času. Text (mv), foto (ĽMS) g

Objavené v ľubovnianskom archíve

V odbornej tlači venovanej histórii Ľubovnianskeho hradu sa občas nesmelo spomína návšteva španielskeho kráľa Alfonza XIII., ktorá sa mala podľa nepodložených správ uskutočniť niekedy v tridsiatych rokoch minulého storočia. Tieto informácie majú svoj pôvod v „oral history“ - teda odborníci doteraz vychádzali iba z ústneho podania súčasníkov, a preto ich nemohli považovať za dôveryhodné. Nám sa však podarilo v archíve nájsť materiály objasňujúce spomínané udalosti a hlavne potvrdzujúce staré príslovie, že bez vetra sa ani lístok nepohne. Štyri zbrojné pasy Tak isto ako presný popis stavu autoparku grófa Zámoyskeho (písali sme o  tom v  ĽN 11. júna t.r.) aj tieto zdokumentované udalosti vnášajú viac svetla do života posledných šľachticov žijúcich na ľubovnianskom hradnom panstve. Ale najdôležitejšie je, že môžeme s  určitosťou rozšíriť zoznam vplyvných európskych aristokratov s  kráľovskou krvou zdržujúcich sa v  našom meste a regióne. Dôkazným materiálom sú teraz pre nás „zbrojné lístky,“ o ktoré žiadal v  roku 1932 gróf Zámoyský na Okresnom úrade v  Starej Ľubovni. Tam sme v množstve „nezaujímavých“ rôznych zákazov a povolení objavili štyri zbrojné pasy s  menami vzbudzujúcimi okrem rešpektu a úcty aj milé prekvapenie. Dve z nich patrili nám dobre známym manželom: Jánovi Zámoyskému a „Izabel de Bourbon Comtesse Jean Zamoyska“ (pre nás známa ako Izabela). Na treťom je meno

„Alfonzo de Bourbon Infant nom lístku tituloval ako „Infant d´Espagne“, pretod´ Espagne“ a na štvrtom „Reže to bolo síce postanier de Bourbon“. Adrevenie všetkých sa pobytu žiadadetí vládnuteľov je na všetcich kráľov kých rovnaká v Španiel„Podsadek, Ľusku a Porbovňanský zátugalsku, mok.“ To znaale on, ako mená, že inforbudúci kráľ, mácie získané mal právo od pamätnípoužívať tikov boli takmer tul „princ aspresné, až na to, že si potúrsky“, ktorý mu aj ofimýlili syna s otcom. ciálne patril. Vysvetlenie je zrejme jednoduché. Do Skromný Starej Ľubovne prišiel na budúci kráľ prelome rokov 1931 - 1932 (na lístku je dátum 22. jaTotiž prvý zo vzácnuár 1932), teda v čase, keď nych hostí bol Alfonzo Pio Cristino Eduardo Fran- jeho otec bol vo vyhnancisco Guillermo Carlos En- stve - bez kráľovstva. Po korique Eugenio Fernando An- munálnych voľbách 12. aprítonio Venancio Borbon y Bat- la 1931, kde zvíťazili republitenberg. Zrozumiteľnejšie káni a v Španielsku bola dva povedané Alfonz, princ z As- dni nato vyhlásená republiturie (10. máj 1907 - 6. septem- ka. Kráľ s celou rodinou ešte ber 1938), najstarší syn špa- v ten istý deň odišiel do exinielského kráľa Alfonza XIII. lu, najprv do Paríža a  Mara následník trónu. Jeho pra- seille, neskôr do Ríma. To je babičkou bola známa anglic- určite aj dôvod pobytu jeho ká kráľovná Viktória. Je síce syna u  svojej príbuznej na zaujímavé, že sa na zbroj- Ľubovnianskom hrade.

Návšteva princa

Na princa sa zabudlo Aj keď nedošlo k formálnej abdikácii na trón, predsa len jeho otec bol panovníkom bez krajiny a Alfons de Bourbon bol princom bez kniežatstva, čiže bez Astúrie. Preto používal iba základný titul - infant (v latinčine infans - dieťa, dojča, chlapec princ). Spomínaný zbrojný lístok mal platnosť do 31. decembra 1932, preto je na mieste sa domnievať, že jeho pobyt v  regióne bol plánovaný na dlhšiu dobu. So svojimi hostiteľmi pravdepodobne navštívil aj mesto, veď ako člen španielskej kráľovskej rodiny bol úprimne veriaci katolík. Z tohto dôvodu je aj možná jeho účasť na bohoslužbách vo farskom kostole sv. Mikuláša. Zaiste si ho všimli aj domáci a z následníka trónu urobili samotného kráľa, čo ostalo rozšírené medzi obyvateľstvom ešte dlhú dobu. Ale ako

je známe, ľudská pamäť je krátka, a tak sa aj na takúto vzácnu návštevu zabudlo. Niet divu, veď od jeho návštevy sa udialo v  spoločnosti toľko radikálnych zmien spojených s neopísateľnou krivdou pre jednotlivcov, ale aj celé skupiny, že stopy po španielskom princovi zmizli pod ich ťarchou.

Predčasná smrť V čase jeho pobytu ešte aj u nás existoval rebríček hodnôt a morálnych zásad typicky pre vtedajšiu európsku spoločnosť. Každý vedel, kam patrí a robil to, čo robiť vedel. Pastier bol pastierom, sedliak sedliakom, remeselník remeselníkom a  šľachtic šľachticom. V našich časoch by chcel každý patriť k  tej najvyššej triede, aj keď niekde v  podvedomí stále zviera v ruke pastiersku palicu. Ale Alfonzovi v žilách prúdila krv tých najvyššie postavených aristokratických rodín v  Európe. Zodpovedal tomu aj jeho denný program strávený v kaštieli pod hradom. Okrem dlhých debát so svojimi spoločníkmi

vo fajčiarskom salóne, hodín času presedených v knižnici hostiteľa a  pravidelných spoznávacích prechádzok po okolí, trávil veľa času aj na poľovačkách. Svedčia o  tom aj tri hodnotné lovecké zbrane, ktoré si so sebou priniesol a ktoré sú zapísané na spomínanom zbrojnom lístku. Ide o  jednu guľovnicu ráže 9,5 mm a dve dvojrúrové zbrane zn. James Thurdey. Osud nechcel, aby sa stal kráľom, a tak predčasná smrť v roku 1938 na Floride v Spojených štátoch amerických otvorila dvere k španielskemu trónu jeho mladšiemu bratovi Juanovi Carlosovi (1913 - 1993), otcovi terajšieho španielskeho panovníka. m m m

Meno druhého z hostí bolo tiež v  tej dobe známe vo vyšších kruhoch európskej elity. Renier de Bourbon, princ dvojitej Sicílie a  vojvoda de Castra (3. december 1883 - 13. január 1973). Bol príbuzným Jána aj Izabelly. V  roku 1923 si totiž vzal za manželku Karolínu Zámoysku (1896 - 1968), Jánovu sestru, s ktorou mal už v čase pobytu v  Ľubovni dve deti. Preto predpokladáme, že ho jeho rodina sprevádzala aj na tejto ceste. To isté platí aj o Alfonzovi, ktorý ako mladoženáč isto nenechal svoju polovičku (na fotografii krátko po svadobnom obrade) niekde v Taliansku. Pavol Mišenko


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

Všimli sme si

Predvolebný boj? Nuda!

Tak, a ďalšie voľby máme za sebou. Kto však očakával, že si v nich pôjdu strany po krku, mýlil sa. A keďže sa nepredviedli ani nezávislí kandidáti, predvolebný boj o župana a kreslá poslancov bol pre voličov... nudný. Žiadne kupovanie hlasov (aspoň nie okato), osočovanie, žiadna hektika ani hystéria, ktoré väčšinou sprevádzajú parlamentné voľby, sa totiž nekonali. A pokiaľ by niekto nepočarbal pár billboardov a nestrhol plagáty, dal by sa nazvať až slušným. Akurát, pravdupovediac, nevieme, čo si o tom myslieť. Buď sa svet zbláznil alebo sa politici zmenili a k osobám z iného spektra sa stali úctivými. I keď to takto malo byť už dávno. Text a foto (mv)

V galérii sa mení vykurovanie

bovaní. Podmienky súťaže sú opäť veľmi jednoduché, stačí poslať poštou alebo emailom odpoveď na otázku: V sprievode koho bude účinkovať v Košiciach The TENORS? Odpovede čakáme do 29. novembra. (red.)

Ignoroval políciu

V nedeľu 3. novembra okolo 19. hodiny ignoroval vodič Škody Felícia políciu. Napriek zastavovaniu hliadky smeroval ďalej od mesta Podolínec do obce Vyšné Ružbachy. Polícia ho prenasledovala až k rodinnému domu, kde vodič zastavil, vystúpil z vozidla a kráčal smerom k vstupnej bráne. Nerešpektoval výzvy hliadky a bol agre-

trické akumulačky. „Tie pece už boli zastarané a, dá sa povedať, že aj energeticky nevýhodne. Preto sme mali vysoké prevádzkové nálady na vykurovanie,“ uvie-

mali byť veľmi rušivé,“ uviedol ešte vedúci odd. výstavby MsÚ. Po ich zriadení by mala nasledovať inštalácia radiátorov i kotla a realizácia plynovodnej prípojky. A hoci by sa všetko malo stihnúť do 30. novembra, brána galérie (ako i oboch pamätných izieb) sa pre verejnosť otvorí skôr. Ako totiž E. Kollárová poznamenala, už 12. novembra sa v nej uskutoční vernisáž Súkromnej ZUŠ, „a od toho dátumu bude v Provinčnom dome prebiehať všetko tak, ako sme zvyknutí.“ Text (mv), foto (eh) Výber dodávateľa sa uskutočnil prieskumom trhu. Na podanie cenovej ponuky boli oslovené tri firmy (dve miestne a jedna so sídlom v okrese), z ktorých dve ju aj doručili. O víťazovi potom rozhodla nižšia suma.

Už po dvadsiatykrát sa na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Cyrila a Metoda a Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša v Starej Ľubovni uskutočnila duchovno-spoločenská akcia Misijný jarmok. To, že ani po toľkých rokoch na význame nestráca, ba práve naopak, sa potvrdilo v utorok 29. októbra.

Študenti cirkevného gymnázia pripravili dramatické predstavenia zo životov svätých.

pre samotných účastníkov, deti a ich rodičov, pretože v  nich vzbudzuje istý pocit solidarity s tými, ktorí potrebujú určitú podporu,“ zdôraznil asi najzákladnejší zmysel podujatia páter Quirin, ktorý v  Starej Ľubovni pred časom pôsobil ako kaplán. Okrem toho tiež prezradil, na aký účel budú smerovať peniaze vyzbierané z misijného jarmoku: „Poslúžia na výstavbu detského ihriska pre deti v jednej misijnej komunite v Brazílii.“ V  priestoroch školy následne pokračoval bohatý program.

Jeho strojcami boli najmä žiaci a študenti, ktorí však každoročne nachádzajú pri jeho vytváraní aj nemalú podporu učiteľov a rodičov. Kreatívne stánky s  rôznymi výrobkami alebo triedne reštaurácie s množstvom jedál a koláčov boli doplnené o dramatické predstavenia študentov cirkevného gymnázia o svätých – sv. Kláre a sv. Filipovi Nerim. „Aj tentokrát som veľmi milo prekvapená tvorivosťou a zapojením detí, najmä tých najmladších. Zároveň však aj do „fareb-

nej zbierky“ sladkostí pre detský domov v Ružomberku, kde už musíme pomaly zháňať kamión, aby sme sa tam s tým všetkým mohli dopraviť,“ povedala s úsmevom riaditeľka ZŠ s MŠ Monika Maníková. Upozornila, že touto akciou sa aktivity spojené s pomocou slabším rozhodne nekončia. „Počas celého roka sa snažíme viesť deti v misijnom duchu. Zapájame sa do viacerých charitatívnych zbierok a akcií, ktoré sú sprevádzané aj modlitbami za ľudí doma i v zahraničí,“ Spokojnosť bolo vidieť aj na tvárach mnohých návštevníkov. Niektorí sú pravidelní účastníci už od začiatkov akcie, našli sa však aj nováčikovia. „Som tu úplne prvýkrát a veľmi sa mi páči veselá a živá atmosféra. Už som si kúpila fantastické koláče, obložené chlebíky a teraz čakáme na cukrovú vatu,“ reagovala jedna z účastníkov, ktorá, podobne ako ostatní, prišla na opätovne vydarený ročník tejto udalosti míňať preto, aby pomohla druhým. Text: Adam Takáč, foto: Pavol Boďo

V prípade úniku amoniaku pri škole

Tiene týždňa Uplynulý týždeň otriasol Šambronom výbuch plynu v rodinnom dome. Stalo sa tak ráno 7. novembra, keď si 83-ročná starenka išla uvariť kávu. Výbuch, pri ktorom došlo k devastácii domu, ju pritom zranil, skončila s popáleninami 2. stupňa v Ľubovnianskej nemocnici. Príčiny sa vyšetrujú, zrejme išlo o technickú chybu na prívode k sporáku.

Plynofikáciu bývalého sídla správcu zálohovaných spišských miest prevádza firma Inštala Nova, ktorá by, podľa zmluvy, mala práce ukončiť do konca mesiaca.

n O 2700 € MENEJ Keďže akcia sa dostala do Rozvojového programu mesta, investície do nej si vzala na starosť radnica. A hoci rozpočtový náklad hovoril o 16-tich tisícoch, staroľubovnianska Inštala Nova, sa ju podujala spraviť za podstatne nižšiu sumu 13 299 €. „S rekonštrukčnými prácami sa začalo 21. októbra. V súčasnosti sa v jednotlivých miestnostiach realizujú rozvody vykurovacieho systéme, ktoré sú odsúhlasené Pamiatkovým úradom. Takže by ne-

sívny. Policajti museli použiť donucovacie prostriedky, vodič skončil v putách. Navyše bolo zistené, že 61-ročný vodič mal zákaz činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu.

Chytili zlodeja

Polícia už vypátrala zlodeja dvoch koní v Stráňanoch. Je ním 42-ročný Poliak, ktorý teraz čelí obvineniu z prečinu krádeže.

Kradli

Traja zlodeji z Košíc a Humenného kradli 6. novembra v noci v predajni s motorovými pílami v obci Plavnica. Po vlámaní sa do objektu ukradli 10 motorových píl značiek STIHL a DOLMAR a pokladničku so 150 €. S lupom ďaleko neušli, pri nakladaní do auta ich zadržala polícia. Škoda pre majiteľa sa vyšplhala na 6 tisíc eur.

3

Peniaze poslúžia na detské ihrisko v Brazílii

Úspešné dve desiatky ročníkov konania tejto udalosti v sebe zahŕňajú množstvo krajín, a teda i mnoho ľudí, ktorým svojou činnosťou žiaci cirkevných škôl nášho mesta každoročne pomáhajú. Okrúhly ročník podujatia sa začal sv. omšou v  kostole sv. Petra a  Pavla, po ktorej sa misionár Quirin Barník prihovoril žiakom, pedagógom a  ďalším účastníkom, ktorí prišli podporiť stále aktuálnu myšlienku pomoci misiám. Po sv. omši sprostredkoval fotkami, no najmä osobnými zážitkami a skúsenosťami život v nehostinných častiach Brazílie. „Myslím, že táto akcia má veľký význam nielen pre konkrétny zámer materiálnej pomoci skupine ľudí, ale takisto

Výbuch plynu

dol na margo vynakladaných 8 500 € ročne František Benko z MsÚ. Ako ďalej poznamenal, najdôležitejšiu úlohu však zohral fakt, že boli po životnosti, „a nevytvárali v priestoroch tepelnú pohodu.“

V Galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni si umenie dalo na chvíľu pauzu. Práve v týchto dňoch tam totiž prebiehajú práce, po skončení ktorých sa budú tešiť tak návštevníci, ako jej zriaďovateľ. Prví z väčšej tepelnej pohody, mesto zas z nižších účtov za vykurovanie.

K plynofikácii poschodia jednej z najvýznamnejších budov námestia viedli samosprávu dva dôvody. „V priestoroch galérie sa nachádzajú stále expozície i diela, ktoré si vyžadujú konštantnú teplotu a vlhkosť. A  práve pre ich kolísavosť v nej odmietli vystavovať renomovaní umelci,“ naznačila prvý z nich vedúca odd. kultúHoci pár plagátov skončilo na zemi, ry MsÚ Eva Kollárová. Druhá nič zvláštne sa počas predvolebné- príčina bola ekonomická. Viac ho boja neudialo. Alebo áno? V tom než 200 štvorcových metrov toprípade nám dajte vedieť! tiž vykurovali „pažravé“ elek-

Súťažte o vstupenky! Záver roka v Košiciach uzavrie veľkolepý koncert kanadskej štvorice The TENORS, na ktorý môžu ísť zadarmo aj tí, ktorí sa zapoja do súťaže s Ľubovnianskou mediálnou spoločnosťou a budú, pochopiteľne, vyžre-

strana

12. november 2013 ĽN č. 43

Neďaleko Strednej odbornej školy na Jarmočnej ulici v Starej Ľubovni došlo k dopravnej nehode cisterny, ktorá prevážala amoniak. Táto nebezpečná látka začala unikať a ohrozila životy a zdravie mnohých ľudí. Školu bolo potrebné z tohto dôvodu evakuovať. Našťastie, len cvične. Pokojnú atmosféru na škole tak v utorňajšie ráno vystriedali sirény hasičov, záchranárov a policajtov. Na miesto dorazili medzi prvými aj odborníci z  kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany v Jasove. „Po včasnom informovaní riaditeľa školy bolo potrebné dostatočne izolovať objekty od nebezpečnej látky. Uzatvorenie okien a otvorov na dverách bolo samozrejmosťou. Potom sa už čakalo na pokyny riaditeľa, ktoré mu odovzdal náš veliteľ a následne došlo k evakuácii,“ prezradil Dušan Farkaš z OR HaZZ v  Starej Ľubovni. Ako dodal

riaditeľ SOŠ na Jarmočnej ulici Vladimír Buvalič, na toto cvičenie sa chystali dlhší čas. „Cvičná evakuácia raz ročne je povinnosťou každého riaditeľa. Oslovili sme tak Okresný úrad v Starej Ľubovni a integrovaný záchranný systém, s  ktorými sme cvičenie zorganizovali.“

nút sa 260 študentov a 40-tka pedagógov z 8 objektov ocitla za školou mimo ohrozeného priestoru. V  triede ale zostali ešte ranení (maskovaní žiaci), o ktorých sa postarali zdravotníci z troch záchranárskych organizácií. Hasiči v špeciálnych oblekoch s  niekoľkokilogramovými dýchacími prístrojmi n ÚSPEŠNÁ ZÁCHRANA tiež nemali jednoduchú prácu. V priebehu niekoľkých mi- „Dôvodov na evakuáciu školy

je veľmi veľa. Ide tu o to, aby ľudia v prípade ohrozenia čo najskôr dokázali opustiť školské objekty,“ zdôraznil riaditeľ školy. Ako dodal, v nácvikoch evakuácie budú každý rok pokračovať. Dôležité totiž je, aby sa žiaci i  učitelia naučili pri ohrození organizovane opustiť školu a predísť stresu a panike. Takéto cvičenia majú veľký osoh aj pre ďalších zúčastnených. „Musím sa priznať, že počas môjho pôsobenia v  hasičskom a  záchrannom zbore som sa s takou situáciou v našom okrese ešte nestretol. Pokiaľ by sa ale niečo také stalo, budeme vedieť lepšie ako zareagovať,“ prízvukoval hasič D. Farkaš. Práca integrovaného záchranného systému ale evakuáciou školy neskončila. Pokračovali totiž mnohé praktické ukážky. Napríklad ako zadržať ozbrojeného páchateľa či vyslobodiť z auta zakliesneného raneného. Text a foto (eh)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

12. november 2013 ĽN č. 43

Pripomíname si tradície Bryndza preslávila Slovensko už v 18. storočí V horských oblastiach bolo zvykom robiť menšie hostiny pri príležitosti prvého výhonu oviec alebo pri ukončení pasenia. K takýmto oslavám patrila na jar „miešačka oviec“ a na jeseň zas „mitrovanie“. Pasenie salašníckym spôsobom trvalo od Juraja (24. apríl) do Demetera – ľudovo Mitra (26. október). n Va l a Šs k é h o d y Na Horehroní sa prvá hostina nazývala „mješaňje“ a  druhá „mitrova zábava“, pretože sa ovce zaháňali do dediny na deň sv. Dimitrija. Na Liptove si pred výhonom oviec ovčiari vyberali „vyhnanô“. Podľa počtu oviec dostávali od gazdov rôzne potraviny, z ktorých si na salaši varili. Osobitný charakter mali pastierske alebo valašské hody na Mitra, počas ktorých prišiel bača a  valasi vo sviatočnom oblečení do kostola, kde obetovali syr a oštiepky. Po vyúčtovaní s  majiteľmi oviec (rozsuda) nasledovala spoločná hostina s  muzikou, spevom a  tancom. Na Mitra sa šlo zo salaša do dediny a viezla sa aj koliba, aj „redika“ – všetok salašnícky riad.

znamenalo sezónne obydlie, prístrešie. Salašníctvo preniklo na územie Slovenska v období 15. až 17. stor. valašskou kolonizáciou, prastarou pastierskou nomádskou kultúrou valachov pochádzajúcich z  oblasti dnešného Rumunska. Na Slovensku nadobudol chov oviec osobité črty s vlastným názvoslovím, spôsobom života a charakteristickým folklórom. Pasenie oviec a  s  ním spojené salašníctvo malo v živote ľudí veľký význam, a preto sa hlboko zapísalo do ľudovej kultúry. Spájali sa s ním viaceré zvyky (koledy), piesne a tance (odzemok, medvedí tanec). Pastieri a valasi boli tvorcami mnohých typických predmetov – vyrezávané palice, valašky, črpáky, ale aj hudobných nástrojov – píšťaly, fujary a gajdy.

n N a ša z áz r a čn á b ry n d z a Názov črpák má staroslovanský pôvod v slove čerp. Prvý historický doklad o  valaške pochádza z  roku 1692, keď sa spomína v cenníku remeselných výrobkov pre Zvolenskú stolicu. Bryndza sa začala remeselnícky vyrábať v 18. storočí. n V ýz n a m sl o va Žinčica predstavovala na salaš salašoch hlavný pokrm pastieSlovo salaš pochádza z tu- rov, užívala sa aj ako účinný rečtiny a  tatárčiny, pôvodne liek pri pľúcnych, žalúdoč-

ných a črevných chorobách. V sladkej žinčici si valasi varili baraninu, údajne chutila oveľa viac ako varená v slanej vode. Prvú bryndziareň založil v  Detve v  roku 1787 Ján Vagač, obchodník zo Starej Turej. Od roku 1797 prosperovala najmä bryndziareň Petra Moleca vo Zvolenskej Slatine a  bryndziareň Teodora Wallu vo Zvolene. Medzi najstaršie bryndziarske rodiny patrí tiež rodina Makovických, ktorá založila bryndziareň v roku 1850 v Ružomberku a  je dodnes v  prevádzke. Prvý export bryndze smeroval do Viedne, kde sa dopravovala v sudoch. Bryndza sa preslávila ďaleko za našimi hranicami. Za najlepšiu sa vždy považovala liptovská bryndza. Písomné pramene potvrdzujú, že v 18. storočí sa prirovnávala k benátskemu lieku, tzv. Theriaku, ktorý liečil najrozličnejšie choroby. Do tejto „zázračnej bryndze“ sa primiešavalo víno a potlčená materina dúška spolu s inými aromatickými bylinkami. V  oblasti stredného Slovenska bol chov oviec najrozšírenejší. MITROVANIE pretrvávalo do polovice minulého storočia. V niektorých dedinkách na tento pekný zvyk ani dnes nezabúdajú. Viera Mošoňová

Napísali ste nám

Prváci v rozprávke Základná škola na Levočskej ulici v Starej Ľubovni sa 29. októbra obliekla do slávnostných rozprávkových šiat. Konala sa tam totiž imatrikulácia prvákov. Zázračnou „zlatou bránou“ žiaci vstúpili do sveta rozprávok, kde ich privítal kráľ, princezné, šašo, lienka, fialka. Prváci ukázali svoju bystrosť a šikovnosť v úlohách z  matematiky a  slovenčiny, dokázali, že ani rytmus a  spev im nerobia problémy. Svoje majstrovstvo predviedli aj v  športových disciplí-

ky získané body a pán kráľ rozhodol, že všetci predpísanú skúšku úspešne zvládli. Telocvičňou zaznel slávnostný sľub prvákov a zástupca školy v úlohe kráľa pristúpil k imatrikulácii. „Pasujem ťa za prváka,“ znelo nad hlavou každého žiaka, „a dovoľujem ti užívať tento titul.“ Malé srdiečka sa rozbúchali... V  závere zaznelo trikrát „sláva“ a rytmickou piesňou i  tancom sa žiaci vrátili do skutočného školského sveta. Radosť a  pekné nach, v  ktorých by zahanbili zážitky mali nielen deti, ale aj aj starších kamarátov. Napo- ich rodičia. ZŠ na Levočskej ul. kon princezné spočítali všet-

Dni českej kultúry priniesli hudbu špičkových umelcov Rovnako ako pred rokom mohol Český spolok v Starej Ľubovni ponúknuť širokej verejnosti vysokokvalitný kultúrny program. Mohli sme tieto kultúrne podujatia realizovať len vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR a Ministerstva zahraničných vecí ČR. Za sprostredkovanie a organizačnú výpomoc patrí poďakovanie aj Českému centru v Bratislave a Českému spolku v Košiciach. Ďakujeme za spoluprácu Ľubovnianskej knižnici v Starej Ľubovni, ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni, Rímskokatolíckej farnosti a Gréckokatolíckej farnosti v Starej Ľubovni. m m m

Výstava fotografií nazvaná Magický svet Bohumila Hrabala spojená s prednáškou a besedou o tomto moravskom spisovateľovi svetového formátu, bola úvodnou vydarenou kultúrnou akciou v rámci Dní českej kultúry v našom okresnom

meste. Riaditeľka Ľubovnianskej knižnice Ivana Šipošová profesionálne a predovšetkým farbisto a s nevšedným záujmom priblížila osobnostný a umelecký profil vynikajúceho spisovateľa Bohumila Hrabala. Z tejto besedy, ktorá mala komorný charakter, sme odchádzali veľmi obohatení. m m m

České centrum v Bratislave sprostredkovalo veľmi milú akciu pre deti s názvom Listovanie. Mladí českí herci pripravili pôsobivé scénické pásmo o čajke a mačke, ktorá ju učila lietať. Predstavenie sa uskutočnilo za veľkého nadšenia detí, tiež v priestoroch Ľubovnianskej knižnice. Naozajstným kultúrnym sviatkom v našom okresnom meste sa stalo vystúpenie kvarteta Martinů. Toto špičkové sláčikové hudobné teleso vystúpilo v Starej Ľubovni už druhýkrát, ale v rímskokatolíckom filiálnom kostole svätého Petra a Pavla to bola veľmi

vydarená premiéra. 16. októbra sa úderom osemnástej hodiny rozozvučali ľubozvučné tóny chrámovými priestormi. Hudobné skladby Bohuslava Martinů a Antonína Dvořáka sme si vypočuli vo virtuóznom podaní. 22. októbra o sedemnástej hodine sa uskutočnil v ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni koncert Jiřího Bártu hrajúceho na violončelo a klavíristky Terezy Fialovej. Toto česko-moravské duo naplnilo tunajšie priestory vznešenými tónmi Dvořákových, Bránsových a Paganiniho skladieb. Poslucháči si odniesli domov hlboké hudobné zážitky. m m m

Tohtoročné jesenné Dni českej kultúry priniesli do nášho mesta predovšetkým hudbu špičkových umelcov. Som presvedčený o tom , že významne obohatili kultúrny život v našom meste aj v celom našom regióne. František Gruber

PUBLICISTIKA / REKLAMA

Úspech akordeonistov Už po 23-krát hostila Dunajská Streda Európsky akordeónový festival Franka Marocca. Jeho súčasťou bola, okrem majstrovských kurzov či koncertov, aj medzinárodná súťaž mladých akordeonistov Coupe Jeunesse 2013. A v konkurencii talentov zo Slovenska, Maďarska, Čiech či Poľska sa nestra-

V

šetkým mojim voličom a podporovateľom, korí mi dali hlas v regionálnych voľbách a chceli, aby som zastupovala záujmy občanov okresu v krajskej samospráve, vyslovujem srdečné ĎAKUJEM. A. Aftanasová

tili ani Staroľubovňania. Medzinárodná porota zložená z významných interpretov a pedagógov totiž v sólovej hudbe prisúdila Petrovi Zamiškovi (na fotografii vpravo) 2. miesto, Alžbeta Chlebáková (vľavo) skončila tretia. Text (mv), foto (M. Budzáková)

UNO

Ján Džunda - UNO, Továrenská 51, Stará Ľubovňa

Zber a spracovanie starých motorových vozidiel Tel. 052/432 6365, 0905 855 322


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM

TELEVÍZNY PROGRAM Piráti Karibiku: V neznámych vodách

20:30

Dobrodružný / Akčný / Fantasy / Komédia USA, 2011, 131 min

NEDEĽA 17.11.

TIPY TÝŽDŇA SOBOTA 16.11.

strana

12. november 2013 ĽN č. 43

5

12.11. - 18.11. 2013 RED

20:30

Akčný / Komédia / Krimi / Thriller USA, 2010, 107 min zdroj foto: www.csfd.cz

UTOROK 12.11.2013

05:20 Góly - body - sekundy 05:35 Počasie 05:45 Destinácia svet: Amazónia 06:35 Podvodníci v akcii V 6/10 07:05 Medicopter 117: Únos 07:50 Správy RTVS „N“ 08:40 Góly - body - sekundy 08:55 Počasie 09:00 Sila lásky V. 230 09:50 Asijina voľba 50/88 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:00 Postav dom, zasaď strom 14:30 Hurá do záhrady 15:10 Asijina voľba 51/88 16:00 Správy RTVS 16:20 Destinácia svet: Maroko 17:10 Podvodníci v akcii V 7/10 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Nikto nie je dokonalý 21:30 Sanitka II. 10/13 22:30 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska: Vrah stopárok 22:55 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska: Otec...?

23:25 Medicopter 117: Únos 00:10 O 5 minút 12 01:20 Dámsky klub 02:50 Sila lásky V. 230 03:40 Asijina voľba 51/88 04:30 Správy RTVS „N“

07:10 Správy - Hírek 07:20 Správy RTVS z regiónov 07:30 Správy a komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Elá hop! 08:55 Pesničky z Hviezdičky: Bubeník Maťko 09:00 Výnimočné ženy: Amelia Earhart 09:50 Vašimi očami: Kanada 10:20 Národnostný magazín mix: Český 10:50 Fokus práca „N“ 11:35 Športové ozveny 12:00 Živá panoráma 12:30 ArtSpektrum 12:40 Predstavujeme vám Darinu Laščiakovú 13:05 Eygletiérovci 1/3 14:40 VAT - Veda a technika 15:05 Família: Família - Daný čas 15:30 Orientácie 16:00 Ukrajinský magazín 16:25 Veda v Európe II: Choroby

srdca 16:45 Fokus zdravie „N“ 17:30 Správy RTVS z regiónov 17:45 Počasie 17:50 Správy - Hírek 18:00 Koniari sveta: Kirgizi 18:25 Obnovme si domov 18:45 Večerníček: Podaj mi ruku a poď 18:50 Macko Uško: Šarkan 18:55 Bolek a Lolek na prázdninách: Prvý deň prázdnin 19:05 Doma chutí najlepšie: Joe z Libanonu 19:20 Hádaj, kto nás pozval 19:55 Správy RTVS pre nepočujúcich „N“ 20:00 Pekné, ale škodlivé 20:55 Ambulancia: Zatočte s osteoporózou, skôr než vás zlomí 21:30 Správy a komentáre 21:55 MFF Bratislava 22:00 Počasie 22:05 Góly - body - sekundy 22:10 Biela garda 3/8 23:10 Umenie 2013: Vizuálne umenie 23:40 Kinorama 00:05 Energetika 00:25 Správy RTVS „N“ 01:10 Správy RTVS pre nepočujúcich „N“ 01:15 ArtSpektrum

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 Chlapi neplačú 10:45 Kobra 11 XI. 7/10 11:45 Bez stopy VII. 3/24 12:45 Dr. House VI. 9/22 13:40 Krok za krokom IV. 7/24 14:10 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa IX. 11/24 16:00 NCIS 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 FARMA 23:00 NCIS 00:00 Kobra 11 XI. 7/10 00:55 Bez stopy VII. 3/24 01:35 Dr. House VI. 9/22 02:20 NCIS 03:00 FARMA 04:00 Kobra 11 XI. 7/10

05:40 KRIMI 06:10 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ

07:10 Nakupuje vám to 07:25 Súdna sieň: Postaraj sa! 08:30 Súdna sieň: Zbabelec 09:35 Panelák: „Čilanás“ 10:55 Pod povrchom 7 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti III. 8 13:30 Kosti V. 17 14:30 Vtierka Castle III. 15 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:05 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Pátranie 21:40 Česká spojka 00:00 Vyvolení - Dom snov - PREMIÉRA 01:30 Kosti V. 17 02:30 C.S.I.: Kriminálka New York VII. 5 03:20 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 04:40 Modrí templári 1/22

06:10 Policie Hamburk II: Není cesty zpátky 7 07:10 Kutil Tim VIII: Vstupenka do zákulisí 28 07:55 Alf III: Alfova šou 1/2

08:40 To je vražda, napsala V: Ohni hoř a kotli vař 13 09:45 Policie Hamburk II: Turecká nevěsta 8 10:45 Charlotte Sophie Bentincková I: Síla citů 3 11:55 Charlotte Sophie Bentincková I: Tvrdá pravda 4 13:10 Walker, Texas Ranger IV: El Coyote 2/2 14:10 Doktor z hor: Nové příběhy III: Zakázaná láska 3 15:10 Žena zákona: Mělo to jedinou vadu 8 17:40 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 VyVolení - Zúčtování 21:35 Drahá tchyně: Bonsaj 3 22:10 Partička 22:50 Myšlenky zločince VII 12 23:50 Spravedlnost v krvi: Podivný Valentýn 14 00:50 Nedokonalé zločiny III: Krev nelže 6 01:55 Doktor z hor: Nové příběhy III: Zakázaná láska 3 02:40 Walker, Texas Ranger IV: El Coyote 2/2 03:25 Anatomie lži III: Dvojí hra 4 04:10 Prima SVĚT

STREDA 13.11.2013

05:15 Góly - body - sekundy 05:30 Počasie 05:35 Destinácia svet: Maroko 06:25 Podvodníci v akcii V 7/10 07:00 Medicopter 117: Porucha systému 07:45 Správy RTVS „N“ 08:35 Góly - body - sekundy 08:50 Počasie 09:00 Sila lásky V. 231 09:50 Asijina voľba 51/88 10:45 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:25 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou: Dom 15:10 Asijina voľba 52/88 16:00 Správy RTVS 16:20 Destinácia svet: Indonézia - najväčšie súostrovie na Zemi 17:10 Podvodníci v akcii V 8/10 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Tichá vojna 22:15 Smrť darebáka

00:15 Medicopter 117 01:00 Reportéri 01:25 Slovensko v obrazoch 01:50 Dámsky klub 03:20 Sila lásky V. 231 04:05 Asijina voľba 52/88 04:55 Správy RTVS „N“

07:10 Správy - Hírek 07:20 Správy RTVS z regiónov 07:30 Správy a komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Fidlibum 08:55 Pesničky z Hviezdičky: Včela 09:00 Pekné, ale škodlivé 09:50 Koniari sveta: Kirgizi 10:20 Ukrajinský magazín 10:55 Fokus zdravie „N“ 11:35 Ambulancia: Zatočte s osteoporózou, skôr než vás zlomí 12:05 Živá panoráma 12:30 ArtSpektrum 12:35 Čepce,kápky za dve zlatky 13:10 Eygletiérovci 2/3 14:30 Biela garda 3/8 15:30 Slováci vo svete 2012: Švédsko - Uppsala

15:55 Maďarský magazín 16:25 Energetika 16:45 Fokus spotrebiteľ „N“ 17:30 Správy RTVS z regiónov 17:40 Počasie 17:45 Správy - Hírek 17:55 Súčasné bývanie 18:30 Test magazín 18:45 Večerníček: Podaj mi ruku a poď 18:50 Macko Uško: Stratený Petrík 18:55 Bolek a Lolek na prázdninách: Pytliak 19:05 Doma chutí najlepšie: Rafael z Bretónska 19:20 Hádaj, kto nás pozval 19:55 Správy RTVS pre nepočujúcich „N“ 20:00 Historická panoráma: Zrod chobotnice 20:35 Rozhovor 21:10 Disident bez kotolne 21:30 Správy a komentáre 21:55 Počasie 22:00 Góly - body - sekundy 22:05 Nová vlna v českom filme: „Já, truchlivý bůh“ 23:30 Polícia 23:40 Profesionál 00:00 Autosalón 00:25 Správy RTVS „N“ 01:10 Správy RTVS pre nepočujúcich „N“ 01:20 ArtSpektrum

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 Chlapi neplačú 10:45 Kobra 11 XI. 8/10 11:45 Bez stopy VII. 4/24 12:45 Dr. House VI. 10/22 13:45 Krok za krokom IV. 8/24 14:10 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa IX. 12/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 13/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Modré z neba 22:30 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 13/24 23:30 Kobra 11 XI. 8/10 00:30 Bez stopy VII. 4/24 01:20 Dr. House VI. 10/22 02:00 Sila búrky 04:00 Kobra 11 XI. 8/10

05:35 KRIMI 06:05 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ

07:05 Nakupuje vám to 07:20 Súdna sieň: Samé klamstvá 08:25 Súdna sieň: Kozmetička 09:30 Panelák: Pátranie 10:50 Pod povrchom 8 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti III. 9 13:30 Kosti V. 18 14:30 Vtierka Castle III. 16 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ: Obetoval som sa 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:05 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Hubová 21:40 Kosti IX. 2 22:50 Vtierka Castle V. 13 23:50 Vtierka Castle III. 20 00:50 Kuriér 3,4 02:55 Zločin 3,4 04:20 KRIMI 04:45 Modrí templári 2

06:10 Vraždy v Kitzbühelu V 12 07:10 Alf III: Alfova šou 1/2 08:00 Alf III: Alfova šou 2/2

08:45 To je vražda, napsala V: Pozdrav z Ruska 14 09:50 Policie Hamburk II: Luckyho labutí píseň 9 10:50 Charlotte Sophie Bentincková I: Zmatek 5 11:55 Charlotte Sophie Bentincková I: Nemanželské dítě 6 13:15 Walker, Texas Ranger IV: Mstitel 19 14:15 Doktor z hor: Nové příběhy III: Dvojboj 4 15:20 Žena zákona: Smrt v kalných vodách 9 17:40 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Cesty domů II: Pravda může někdy zabít 223 21:30 Už dost, šéfe! 22:45 Kriminálka Stuttgart IV: Noční směna 10 23:45 Myšlenky zločince II 7 00:45 Nedokonalé zločiny III: Mezi životem a smrtí 7 01:50 Doktor z hor: Nové příběhy III: Dvojboj 4 02:35 Walker, Texas Ranger IV: Mstitel 19 03:20 Anatomie lži III: Pokusný králík 5

ŠTVRTOK 14.11.2013

05:45 Destinácia svet: Indonézia - najväčšie súostrovie na Zemi 06:35 Podvodníci v akcii V 8/10 07:05 Medicopter 117: Štvanci 07:50 Správy RTVS „N“ 08:40 Góly - body - sekundy 08:50 Počasie 09:00 Sila lásky V. 232 09:50 Asijina voľba 52/88 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:50 Postav dom, zasaď strom 14:20 Tajomstvo mojej kuchyne 15:10 Asijina voľba 53/88 16:00 Správy RTVS 16:20 Geo report: Rwanda - krajina žien 17:10 Podvodníci v akcii V 9/10 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Kriminálka Staré Mesto II. 4/6 21:15 Reportéri 21:45 Wallander II: Vrahovia bez tváre 1/3

23:15 Medicopter 117: Štvanci 00:05 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska: Vrah stopárok 00:30 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska: Otec...? 01:00 Dámsky klub 02:25 Sila lásky V. 232 03:15 Asijina voľba 53/88 04:00 Slovensko v obrazoch 04:25 Správy RTVS „N“

07:10 Správy - Hírek 07:20 Správy RTVS z regiónov 07:30 Správy a komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Maškrtníček 08:55 Pesničky z Hviezdičky: Nikto mi nič nepovie 09:00 Historická panoráma: Zrod chobotnice 09:35 Súčasné bývanie 10:05 A3UM 10:30 Maďarský magazín 11:05 Fokus spotrebiteľ „N“ 11:45 Živá panoráma 12:35 ArtSpektrum 12:40 Defilé 13:40 Eygletiérovci 3/3 15:00 Senior klub 15:30 Televízny klub nepočujúcich

15:55 Berieme to do vlastných rúk 1.časť 16:25 Polícia 16:45 Fokus právo „N“ 17:30 Správy RTVS z regiónov 17:45 Počasie 17:50 Správy - Hírek 18:00 Cena prírody III.: Veľká voda 2. časť 18:20 Halali 18:45 Večerníček: Podaj mi ruku a poď 18:50 Macko Uško: Nákup 18:55 Bolek a Lolek na prázdninách: Žirafa 19:05 Doma chutí najlepšie: Hlengin z J. Afriky 19:20 Hádaj, kto nás pozval 19:55 Správy RTVS pre nepočujúcich „N“ 20:00 Najriskantnejšie technické operácie: Rekonštrukcia nadjazdu 20:50 Spektrum vedy 21:30 Správy a komentáre 21:55 Počasie 22:00 Góly - body - sekundy 22:05 Večer pod lampou 00:10 Medzinárodný terorizmus po roku 1945: Raný izraelský terorizmus 00:35 Medzinárodný terorizmus po roku 1945: Hrozba Al-Káidy

01:00 Správy RTVS „N“ 01:50 Správy RTVS pre nepočujúcich „N“ 01:55 ArtSpektrum

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Modré z neba 10:30 Chlapi neplačú 11:35 Kobra 11 XI. 9/10 12:40 Bez stopy VII. 5/24 13:35 Dr. House VI. 11-12/22 15:30 Dva a pol chlapa IX. 13/24 16:00 NCIS 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 FARMA 23:00 NCIS 00:00 Kobra 11 XI. 9/10 00:50 Bez stopy VII. 5/24 01:30 Dr. House VI. 11-12/22

05:40 KRIMI 06:10 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:10 Nakupuje vám to

07:25 Súdna sieň: Tá istá pesnička 08:25 Súdna sieň: Rozídení milenci 09:30 Panelák: Hubová 10:50 Pod povrchom 9 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti III. 10 13:30 Kosti V. 19 14:30 Vtierka Castle III. 17 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ: Ty môžeš za synovu chorobu! 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:05 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Faux pas 21:40 Kick-Ass 00:00 Vyvolení - Dom snov - PREMIÉRA 01:30 Gigolovia III. 02:40 Kosti V. 19 03:30 Hawaii 5.0 II. 11 04:10 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas X. 20 04:50 Modrí templári 3

06:15 Policie Hamburk II: Luckyho labutí píseň 9 07:15 Vraždy v Kitzbühelu V: Druhá tvář 13

08:30 Alf III: Tajnosti 6 09:15 To je vražda, napsala V: Alma Mater 15 10:15 Policie Hamburk II: Na život a na smrt 10 11:15 Nikdy se nevzdávej 13:15 Walker, Texas Ranger IV: Odznak 20 14:15 Doktor z hor: Nové příběhy III: Obžalovaný 5 15:15 Žena zákona: Kradené děti 10 17:40 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 VyVolení - Výzva 21:35 Křižovatky života: Násilník ohrožuje bývalou ženu 22:40 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně II: Sežeňte mi svědka 11 23:35 Myšlenky zločince II 8 00:35 Slunečno, místy vraždy I: Manželství je vražda 8 01:30 Doktor z hor: Nové příběhy III: Obžalovaný 5 02:20 Walker, Texas Ranger IV: Odznak 20 03:05 Anatomie lži III: Věřte, nevěřte 6 03:50 Receptář prima nápadů


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TV PROGRAM

12. november 2013 ĽN č. 43 PIATOK 15.11.2013

05:10 Góly - body - sekundy 05:25 Počasie 05:30 Geo report: Rwanda - krajina žien 06:25 Podvodníci v akcii V 9/10 06:55 Medicopter 117: Hrozba na kolesách 07:45 Správy RTVS „N“ 08:35 Góly - body - sekundy 08:50 Počasie 08:55 Sila lásky V. 233 09:45 Asijina voľba 53/88 10:45 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:30 Nebíčko v papuľke: Turecká 15:10 Asijina voľba 54/88 16:00 Správy RTVS 16:20 Geo report: India - klinika džungle 17:10 Podvodníci v akcii V 10/10 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS

19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Milujem Slovensko 21:40 Legendy popu: Olympic 23:40 Nikto nie je dokonalý 00:50 Medicopter 117: Hrozba na kolesách 01:40 Dámsky klub 03:10 Sila lásky V. 233 03:55 Drišľakoviny

06:40 Profesionál 06:55 Polícia 07:10 Správy - Hírek 07:20 Správy RTVS z regiónov 07:30 Správy a komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Rozprávky 15 sestier 09:00 Pesničky z Hviezdičky: Môj motýľ 09:05 Najriskantnejšie technické operácie: Rekonštrukcia nadjazdu 09:55 Cena prírody III.: Veľká voda 2. časť 10:15 Berieme to do vlastných rúk 1.časť 10:50 Fokus právo „N“ 11:35 Spektrum vedy 12:00 Živá panoráma 12:30 ArtSpektrum

12:35 Šaffova ostroha 2009 13:15 Večer pod lampou 15:25 Nerozhodnosť duše 15:55 Tvárou v tvár 16:25 Eurovirtuál - Anton Srholec 16:45 Fokus rodina „N“ 17:30 Správy RTVS z regiónov 17:40 Počasie 17:45 Správy - Hírek 17:55 Národnostné správy 18:05 Televíkend: Turistické inšpirácie 18:35 (Ne)celebrity: Ján Ambróz 18:45 Večerníček: Podaj mi ruku a poď 18:50 Macko Uško: Snehuliačik 18:55 Bolek a Lolek na prázdninách: Dobrodružstvo na púšti 19:05 Doma chutí najlepšie: Rosario z Argentíny 19:20 Hádaj, kto nás pozval? 19:55 Správy RTVS pre nepočujúcich „N“ 20:00 Veľká koralová bariéra: Od útesu po dažďový prales 20:50 Família: Família - Narodeniny 21:20 Góly - body - sekundy 21:25 Počasie 21:35 Kinorama 22:00 Redigované 23:30 Bratislavské jazzové dni

2012: Till Brönner Quintet (Nemecko) 00:30 Správy RTVS „N“ 01:15 Správy RTVS pre nepočujúcich „N“ 01:20 ArtSpektrum

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 Chlapi neplačú 10:45 Kobra 11 XI. 10/10 11:45 Bez stopy VII. 6/24 12:45 Dr. House VI. 13/22 13:45 Krok za krokom IV. 9/24 14:10 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa IX. 14/24 16:00 NCIS 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 FARMA 23:00 AKČNÝ PIATOK: Zabijak 00:45 NCIS 01:25 Kobra 11 XI. 10/10 02:10 Bez stopy VII. 6/24 02:50 FARMA 04:00 Kobra 11 XI. 10/10

05:40 KRIMI 06:10 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:10 Nakupuje vám to 07:25 Súdna sieň: Niečo za niečo 08:25 Súdna sieň: Mužský vzor 09:25 Panelák: Faux pas 10:50 Pod povrchom 10 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti III. 12 13:30 Kosti V. 20 14:30 Vtierka Castle III. 18 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ - PREMIÉRA: Nebudem žiť v háreme 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:05 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Odhalenie 21:40 LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT 23:15 Agent bez minulosti 02:00 Pozor, hryzie! 03:55 KRIMI 04:15 Modrý motýľ

06:05 Policie Hamburk II: Na život a na smrt 10 07:05 Vraždy v Kitzbühelu V: Padělané obrazy 1/2 08:20 Alf III: Odhalení 1/2 09:05 To je vražda, napsala V: Motel 16 10:10 Policie Hamburk II: Výjimečný stav 11 11:10 Šílená láska 13:15 Walker, Texas Ranger IV: Výpadek 21 14:15 Doktor z hor: Nové příběhy III: Osudový den 6 15:15 Žena zákona: Justiční omyl 11 17:40 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 VyVolení - Duel 22:10 Show Jana Krause 23:10 Hannibal 01:45 Spi, holčičko, spi 03:40 Doktor z hor: Nové příběhy III: Osudový den 6 04:25 Walker, Texas Ranger IV: Výpadek 21

SOBOTA 16.11.2013

05:40 Správy RTVS „N“ 06:25 Góly - body - sekundy 06:40 Dračie poviedky 07:05 Flipper a Lopaka 07:30 Včielka Maja - Nové dobrodružstvá: Nový Šelby 07:45 Bol raz jeden život 21/26 08:10 Fidlibumove rozprávky 08:40 Výprava nádeje 09:30 Megamozog 10:00 Berlin, Berlin: Rande ako zo zlého sna 16 11:00 Milujem Slovensko 12:20 On air 12:50 Pošta pre teba 13:50 Moje dcéry III. 8/8 15:35 Super mama 17:15 Postav dom, zasaď strom 18:00 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke: Gaštany 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Pošta pre teba 21:20 Pravdivé príbehy s Katkou

Brychtovou: Odvaha 21:55 Dych nebies 00:10 Super mama 01:45 Moje dcéry III. 8/8 03:20 Dych nebies

07:35 Správy - Hírek 07:45 Správy RTVS z regiónov 08:00 Živá panoráma 08:30 Televíkend: Turistické inšpirácie 08:55 Veľká koralová bariéra: Od útesu po dažďový prales 09:50 Ambulancia: Zatočte s osteoporózou, skôr než vás zlomí 10:15 Cesta 10:45 Slováci vo svete: Bulharsko II 11:10 Piloti 11:40 5 minút po dvanástej: ČO SA DEJE PO VEČEROCH 12:40 GYMPEL.TV: Zamat 10/13 13:30 Magazín Ligy majstrov 14:00 Vždy s úsmevom: Spevák 15:05 Kapura

15:45 Farmárska revue 16:10 Test magazín 16:25 Senior klub-magazín 17:00 Herecké legendy - Eva Kristínová 17:05 Mojmír II. 18:15 Na ceste II. 18:45 Večerníček 18:50 Macko Uško: Sťahovanie 18:55 Bolek a Lolek na prázdninách: Poklad 19:05 Doma chutí najlepšie: Donatello z Talianska 19:20 Hádaj, kto nás pozval? 19:55 Správy RTVS pre nepočujúcich „N“ 20:00 Berlínsky múr - Kronika rozdeleného mesta 20:55 Anjeli strážni 21:20 A3UM: INDUSTRIÁL 21:50 Tess 00:35 Umenie 2013 01:00 ArtSpektrum 01:05 Československý filmový týždenník 01:20 Správy RTVS „N“ 02:05 Správy RTVS pre nepočujúcich „N“

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Dr. House VI. 13/22 06:45 Zajac Bugs a priatelia 07:15 Kung Fu Panda II. 12/26 07:40 Tučniaky z Madagaskaru III. 11/15 08:05 Alf IV. 17/24 08:35 Krok za krokom IV. 9/24 09:05 Tlsťoch z Beverly Hills 10:50 2 baby na mizine 11:15 Návštevníci 2 13:35 Stormbreaker 15:25 Hádaj, kto príde 17:35 Hurikán 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 FARMA - DUEL 22:15 Pritiahni si šťastie 00:25 Zabijak 02:00 Hrozba z temnoty V. 1819/22 03:15 FARMA - DUEL

06:20 My Little Pony 06:45 Max Steel 07:15 Legenda o Tarzanovi 08:30 MOVE UP! 10:00 LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT 11:25 Príbeh o hľadaní lásky 13:25 Agent bez minulosti 16:10 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 17:55 Cena je správna 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:05 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Piráti Karibiku: V neznámych vodách 23:30 Vyvolení - Dom snov - SÚBOJ 01:35 Liga výnimočných 03:40 C.S.I. 04:20 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:55 Jake a piráti ze Země Neze-

mě 1 07:25 Mickeyho klubík III: Minniein myškakalendář 3 07:55 Malá mořská víla I: Vzkaz v láhvi 5 08:30 Autosalon 09:50 Největší bitvy II. světové války: Bitva o Stalingrad 29 10:20 Největší bitvy II. světové války: Bitva o Dieppe 30 10:50 Hawaii 5-0 II: Odplata 15 11:50 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 13:50 Další šance 15:50 Vraždy v Midsomeru XII: Pomsta špionů 18:00 VyVolení - Speciál 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Česko vaří s Pohlreichem ŽIVĚ 21:40 A-Team 00:15 Země mrtvých 02:10 Vraždy v Midsomeru XII: Pomsta špionů 03:45 Hawaii 5-0 II: Odplata 15

NEDEĽA 17.11.2013

05:40 Správy RTVS „N“ 06:25 Góly - body - sekundy 06:45 Počasie 06:50 Dračie poviedky 07:15 Flipper a Lopaka: Cirkus 15/52 07:40 Včielka Maja - Nové dobrodružstvá: Vilko stráži úľ 07:55 Bol raz jeden život 22/26 08:25 My sme malí muzikanti: Rýmeľ 9/10 08:55 My sme malí muzikanti: Dirigent 10/10 09:20 60 zabijakov divočiny 24/26 09:50 Autosalón 10:15 Planéta Zem I.: Od pólu k pólu 11:05 Slovensko v obrazoch 11:30 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:05 Občan za dverami 13:50 Agatha Christie : Poirot: Smrť na Níle 15:30 Zlatá klasika: Varúj..!

17:00 Nikto nie je dokonalý 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body sekundy 20:10 Počasie 20:20 Pupendo 22:20 Koncert 00:20 Prípady detektíva Murdocha: Okrem zomierania 01:50 Agatha Christie : Poirot: Smrť na Níle

07:30 Televíkend: Turistické inšpirácie 08:00 Živá panoráma 08:30 Farmárska revue 08:50 Test magazín 09:00 Família: Família - Narodeniny 09:30 Trnavská novéna 11:15 Rozprávka o tichej krajine 12:25 On air 12:45 Orientácie 13:15 Slovo

13:25 Folklórne slávnosti pod Poľanou: NAŠE DEDINY 14:20 Tóny v tichu 14:50 Berlínsky múr - Kronika rozdeleného mesta 15:50 Anjeli strážni: Anjeli strážni Lenky Filipovej 16:20 Hokej - Extraliga 19:10 Večerníček 19:15 Macko Uško: Prešibaná vrana 19:25 Bolek a Lolek na prázdninách: Stopári 19:35 Doma chutí najlepšie: Salome z Gruzínska 19:55 Správy RTVS pre nepočujúcich „N“ 20:00 100 názorov 20:10 Nesmrteľní: Hon na legendu 21:25 Odpískané 22:05 Dokumentárny klub: Naqoyqatsi 23:35 Noc v archíve: Čo sme vysielali v roku 1989 00:35 Pred rokmi... 01:00 Správy RTVS „N“ 01:50 Správy RTVS pre nepočujúcich „N“ 01:55 Slovo

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Hurikán 06:40 Zajac Bugs a priatelia 07:05 Scooby-Doo, ako sa máš? 07:30 Kung Fu Panda II. 13/26 08:00 Tučniaky z Madagaskaru III. 12/15 08:20 Stormbreaker 10:05 O statečném kováři 11:50 Žandár vo výslužbe 14:00 Báječná Angelika 16:15 Osobný strážca 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 RED 22:50 Barbar Conan 01:00 RED: Vo výslužbe a extrémne nebezpeční 02:45 Barbar Conan 04:35 Smotánka

05:05 Príbeh o hľadaní lásky 07:10 Barbie Mariposa a Kvetinová princezná

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:40 Jake a piráti ze Země Nezemě: Klobouk kapitána Hooka; Útěk z hory Krkavky 2 07:10 Mickeyho klubík III: Minniein večírek v pyžamkách 4

07:40 Malá mořská víla I: O zakletém náramku 6 08:10 Tajemství války: Válka v Zálivu: Tajemství skrytá v písku 16 09:20 Prima SVĚT 09:55 Vteřiny před vraždou: Ostřelovač 4 11:00 Partie 11:55 Receptář prima nápadů 13:00 Nedělní receptář extra 13:25 Zrcadlo tvého života - Hana Zagorová 14:35 Srdce si nedá poroučet 16:35 Vraždy v Midsomeru XII: Chybná teorie 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 23:05 VyVolení - Noční show 00:15 Odpočítávání smrti 02:30 Vraždy v Midsomeru XII: Chybná teorie 04:05 Tajemství války: Válka v Zálivu: Tajemství skrytá v písku 16

05:45 KRIMI 06:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:10 Nakupuje vám to 07:25 Súdna sieň: Sanitka 08:30 Súdna sieň: Otec ignorant 09:35 Panelák: Odhalenie 10:55 Pod povrchom 11 12:00 NOVINY O 12:00 12:55 Divočina 14:30 Vtierka Castle III. 19 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Útek 21:40 DEDIČSTVO 7 23:00 Kuriér 6 00:00 Kosti V. 21 01:00 MOVE UP! 02:30 X FACTOR USA 2013 04:10 Slnečno, sem-tam vraždy 9 04:50 Modrí templári 5

05:00 Vteřiny před vraždou 06:20 Policie Hamburk II 07:20 Vraždy v Kitzbühelu V 08:30 Alf III: Odhalení 2/2 09:20 To je vražda, napsala V 10:20 Policie Hamburk II 11:20 Srdce si nedá poroučet 13:20 Walker, Texas Ranger IV 14:20 Doktor z hor 15:20 Žena zákona 17:40 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Cesty domů II: Cukr v trezoru 224 21:30 TOP STAR magazín 22:45 Muž z minulosti 00:45 Nedokonalé zločiny III 01:50 Doktor z hor 02:35 Walker, Texas Ranger IV 03:20 Anatomie lži III: Veronika 7 04:05 Autosalon

08:50 Liga výnimočných 11:20 Pasca na rodičov 14:15 Divočina 16:10 Čivava z Beverly Hills 2 17:55 Cena je správna 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 23:15 Stroj na zabíjanie 01:20 Edison 03:35 KRIMI 04:00 Stroj na zabíjanie

PONDELOK 18.11.2013

05:05 Správy RTVS „N“ 05:50 Počasie 05:55 Geo report 06:50 Podvodníci v akcii V 10/10 07:20 Medicopter 117: Pád 08:05 Správy RTVS „N“ 08:50 Počasie 09:00 Sila lásky V. 234 09:50 Asijina voľba 54/88 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Taxík 14:20 Postav dom, zasaď strom 15:10 Asijina voľba 55/88 16:00 Správy RTVS 16:20 Geo report 17:10 Podvodníci v akcii VI 1/10 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Kohút na víne

22:20 Rossella II 5/5 00:20 Medicopter 117: Pád 01:05 Autosalón 01:30 Občan za dverami 01:55 Dámsky klub

07:50 Národnostné správy 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy 08:45 Pesničky z Hviezdičky 08:50 Naqoyqatsi 10:20 Tvárou v tvár 10:50 Fokus rodina „N“ 11:35 Miestopis cechov a manufaktúr: Pernikári a voskári 12:00 Živá panoráma 12:35 ArtSpektrum 12:40 Šaffova ostroha 13:10 Tóny v tichu 13:40 Magazín Ligy majstrov 14:10 Odpískané 14:50 Športové ozveny 15:30 Autosalón 15:55 Národnostný dokument 16:20 Profesionál 16:45 Fokus práca „N“

17:30 Správy RTVS z regiónov 17:45 Počasie 17:50 Správy - Hírek 18:00 Vašimi očami: Maďarsko 18:25 Veda v Európe II 18:35 Košice - Európske hlavné mesto kultúry 18:45 Večerníček 18:50 Macko Uško: Kúpeľ 18:55 Bolek a Lolek na prázdninách 19:05 Doma chutí najlepšie: Jackson z New Yorku 19:20 Hádaj, kto nás pozval? 19:55 Správy RTVS pre nepočujúcich „N“ 20:00 100 názorov 20:05 Výnimočné ženy 20:55 VAT - Veda a technika 21:30 Správy a komentáre 21:50 Počasie 21:55 Góly - body - sekundy 22:05 Radostná udalosť 23:50 A3UM: INDUSTRIÁL 00:15 Správy RTVS „N“ 01:05 Správy RTVS pre nepočujúcich „N“ 01:10 ArtSpektrum

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 Chlapi neplačú 10:40 Kobra 11 XII. 12:40 FARMA 13:45 FARMA - DUEL 15:30 Dva a pol chlapa IX. 15/24 16:00 NCIS 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Lampáreň 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 FARMA 23:00 NCIS 00:00 Kobra 11 XII.: Mesto v strachu 01:35 NCIS 02:15 FARMA 03:15 Kobra 11 XII.: Mesto v strachu 04:45 Lampáreň


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA / REKLAMA / INZERCIA

Inzeráty

služby n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, SAMOLEPIACE FÓLIE, LIŠTY A SIETE PROTI HMYZU – predajňa nákupné centrum G, Popradská ul. 8, Šmida – TREND. ) 0905 364 246, 4369 678. ĽN 222/2013 n PLASTOVÉ OKNÁ a DVERE. GARANCIA NAJLEPŠEJ CENY (GEALAN – 6 kom) s faktúrou, zárukou, európskym certifikátom a  odborným inžinierskym poradenstvom. Posezónne zľavy a výpredaje výrobkov. Žalúzie, siete a roletky. slora@slora.sk, 43 68 172, 0911 625 547. ĽN 9/2013 n Kameraman TV JOJ ponúka fotenie a nakrúcanie svadieb. ) 0908 547 210. ĽN 249/2013 n Osobná a  nákladná doprava, autopožičovňa, Fiat Ducato 9-miest., 1,5 t, Škoda Octavia. ) 0905 502 421. ĽN 235/2013 n Najlepšie pôžičky v Starej Ľubovni - Peniaze na Vašom účte už dnes do 20 000 € bez ručenia. Pôžičkový špecialista, v starej budove Mestského úradu, Nám sv. Mikuláša č.2, SL. ) 0905 974 281. ĽN 393/2013   n Vedenie účtovníctva vrátane DPH. Spracovanie daňových priznaní (aj jednorazovo na konci roka). ) 0911 385 187. ĽN 452/2013

byty n Dám do prenájmu kompletne zrekonštruovanú garsónku na Okružnej ulici. ) 0907 402 471. ĽN 430/2013

n ANDOSA, s.r.o., Stará Ľubovňa ponúka na predaj nové byty. Cena dohodou. ) 0905 252 517. ĽN 427/2013 n Predám garsónku po kompletnej rekonštrukcii na Okružnej ulici. Cena 21 990 €. ) 0907 402 471. ĽN 430/2013

nehnuteľnosti n Firma ANDOSA, s.r.o., Stará Ľubovňa predá 3 stavebné pozemky po 600 m2 na Zimnej ul. v SĽ. Cena dohodou. ) 0905 252 517. ĽN 428/2012 n Predám stavebný pozemok v obci Chmeľnica s výmerou 725 m2. Bližšie info.: 0904 848 355. ĽN 418/2013 n Obec Jakubany ponúka do prenájmu dva uvoľnené 3-izbové byty v  novovybudovanom nájomnom bytovom dome č. 666 v  lokalite medzi Novou Ľubovňou a  Jakubanmi. Bližšie informácie: jakubany@jakubany.sk, tel. 052/428 3652. ĽN 420/2013 n Predám alebo zamením garáž s elektrinou na Levočskej ul. za inú garáž pri K1, K2, K3, K4. Pri predaji cena dohodou. ) 0903 678 108. ĽN 440/2013 n Predám rod. dom - poschodový, kompletne zariadený v  Litmanovej s hospodárskou bodovou. Dom je vhodný na súkromné a komerčné využitie. V blízkosti je pútnické miesto s peknou prírodou a lyžiarske vleky. Cena dohodou. ) 0944 287 670. ĽN 441/2013 n Predáme rod. dom s  pozemkom v  SĽ na Jarmočnej 9, pozemok vhodný aj na výstavbu druhého domu so samostatným prístu-

strana

12. november 2013 ĽN č. 43 pom z druhej strany s IS. Celková výmera 911 m2 z toho dom 157, nádvorie 238, záhrada 516 m2. Cena dohodou. ) 0918 908 689. ĽN 442/2013 n Dám do prenájmu dom pri Bille s garážou alebo garáž samostatne. ) 0903 479 282. ĽN 448/2013

predám n Leštený smrekový TATRAN obklad 2,9 €/m2, hranoly, zrubový obklad a dlážku. ) 0908 234 866. ĽN 16/2013 n TATRANSKÝ PROFIL - PERODRÁŽKA, brúsený, I. tr. 3,80 €, II. tr. 3 €, dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. ) 0905 508 163, 0911 168 982. ĽN 344/2013 n TATRANSKÝ PROFIL – PERODRÁŽKA, brúsený, 1.tr 3,9 €, 2.tr 3 €, zrubový  obklad.  Doveziem. ) 0911 811 880, 0905 450 267. ĽN 295/2013 n Včelí med – kvetový 5 €/kg, lipový, pohánkový a  agátový 6 €/ kg, medovicový 7 €/kg. ) 0905 502 421. ĽN 236/2013 n Motorovú pílu zn. Stihl 180 vo výbornom stave. Cena 120 €. ) 0944 414 321. ĽN 451/2013

kúpim n Staré čierne dosky, ktoré sú nabité na stodole a hranoly. Za výhodnú cenu. ) 0944 426 027. ĽN 58/2013

auto-moto n Predám v dobrom tech. stave FIAT PUNTO 60 1.2, šedá metalíza, r.v. 1999, benzín + LPG, 2 x

EZ okna, autorádio, ťažné, STK a EK do 11.7.2015, servisná knižka, garážované. Cena dohodou. ) 0907 972 275. ĽN 449/2013

práca n Agentúra TIMEA - práca v Anglicku a ČR pre ženy, mužov a páry. ) 0903 570 688. ĽN 14/2013 n Reštaurácia U  BAŽANTA V. Ružbachy prijme čašníčky, brigádničky. ) 0911 656 706. ĽN 331/2013 n Prijmem čašníčku do baru v  Plavnici. Bližšie info: 0904 676 033. ĽN 446/2013 n Stavebná firma prijme partiu murárov na prácu v  Belgicku – fasádne tehličky. ) 0911 721 117. ĽN 450/2013

kurzy n Kurz opatrovania – individuálne,  diaľkovo, rýchlo, od 135 €. Úradné preklady - všetky jazyky. www.asined.sk, 0915 544 915, 0905 357 424. ĽN 10/2013

ponuka n STAROŽITNOSTI-BAZÁR, Prešovská 7, SĽ (oproti GAS Familia). Každú druhú stredu v mesiaci zľavy 25-50 % na všetko! U nás nájdete zaručene originálny darček. ) 0902 350 305. ĽN 457/2013 n Požičiam profi tepovač s hubicou na korce aj sedačky. Cena 20 € na 24 h. ) 0902 350 305. ĽN 458/2013

Spoločenská rubrika opustili nás Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás. V týždni od 4. do 10. novembra nás opustili títo Staroľubovňania: František Nemec vo veku 37 rokov. V srdciach tých, ktorí ho poznali a mali radi, ostáva večná spomienka

ďakujeme Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás. Dňa 2. 11. 2013 nás náhle opustil milovaný manžel, otec, dedko Anton Lichvár z Kamienky. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí prišli a odprevadili ho na poslednej ceste, pomohli nám znášať veľký žiaľ, za pomoc a slová útechy, ktoré zazneli počas poslednej rozlúčky a za kvetinové dary. V srdciach tých, ktorí ho poznali a mali radi, ostáva večná spomienka. Smútiaca rodina

Infoservis

oznam

pozvánka Ľubovnianska knižnica pozýva: * 12., 19., 26. novembra o 9.00 h na vzdelávacie podujatie Tréning pamäti * 1. – 15. novembra od 8.00 do 18.00 h na výstavbu spojenú s prednáškou Vlk dravý (canis lupus) a jeho potomkovia * 11. – 30. novembra na autorskú výstavu Vladimíra Šipoša. * 13. novembra o 17.00 h prednáška Š. Zakutňanského TRADIČNÁ SLOVENSKÁ SAMOLIEČBA. m m m

Súkromná ZUŠ a Mesto Stará Ľubovňa pozývajú 12. – 30. novembra na výstavu DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM, PANE. m m m

Stredná odborná škola Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa

Telefón: 052/71 643 11 e-mail: sekretariat@sosjsl.sk web: www.sosjsl.sk

ponúka v šk. roku 2014/2015 tieto možnosti štúdia:

Štúdium v 5 – ročnom študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia

Študijný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá. Poskytnuté vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie (maturitná skúška + výučný list). Podmienky prijatia: úspešné vykonanie prijímacích skúšok z predmetov slovenský jazyk a literatúra a zvolený cudzí jazyk.

Štúdium v 4 – ročných študijných odboroch 3650 M staviteľstvo 4211 M 16 záhradníctvo - záhradná a krajinárska tvorba 6405 K pracovník marketingu (cestovný ruch) 6405 K pracovník marketingu (záhradnícke výrobky) 6444 K čašník, servírka 6445 K kuchár 3656 K operátor stavebnej výroby

Študijné odbory sú určené pre chlapcov a dievčatá. Poskytnuté vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie (maturitná skúška + výučný list). Podmienky prijatia: úspešné vykonanie prijímacích skúšok z predmetov slovenský jazyk a literatúry a matematika.

Štúdium v 3- ročných učebných odboroch 6444 H 6445 H 6489 H 2964 H 3661 H 3668 H 3355 H 6456 H 4529 H

čašník, servírka kuchár hostinský cukrár murár montér suchých stavieb stolár kaderník pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby

Spôsob ukončenia: záverečná skúška (získanie výučného listu). Nadväzná odborná príprava: absolventi 3-ročných učebných odborov môžu pokračovať v príslušnom 2-ročnom dennom alebo externom nadstavbovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie. Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok – na základe študijných výsledkov zo ZŠ a monitoru.

Nadstavbové štúdium (2-ročné) 6421 L spoločné stravovanie 3659 L stavebníctvo 6426 L vlasová kozmetika

Spôsob ukončenia: maturitná skúška Podmienky prijatia: úspešné vykonanie záverečnej skúšky v príslušnom 3-ročnom učebnom odbore, splnenie kritérií a podmienok pre prijatie na štúdium.

SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa má viac ako 60-ročnú históriu, predstavuje typ modernej odbornej školy so širokým spektrom odborov zameraných predovšetkým na ekonomiku, obchod a služby, stavebníctvo, potravinárstvo a záhradnú a krajinársku tvorbu. Disponuje modernou didaktickou a výpočtovou technikou a plne kvalifikovaným tímom zamestnancov. Škola zaznamenáva každý rok množstvo úspechov v oblasti výchovy a vzdelávania, športu a tvorby projektov. Žiaci majú možnosť študovať anglický, nemecký a ruský jazyk. ĽN 460/2013

Ú

primne ďakujem všetkým, ktorí ma prišli podporiť vo voľbách do krajskej samosprávy. Dôveru, ktorú ste mi prejavili, si veľmi vážim. Verím, že Vás nesklamem. Ing. Jozef Kandráč

Nominácie

Komisia vzdelávania a kultúry pri MsZ v Starej Ľubovni oznamuje, že nominácie na najúspešnejších reprezentantov Mesta Stará Ľubovňa v oblastiach kultúra a vzdelávanie za rok 2013 v kategóriách: - najúspešnejší reprezentant v oblasti kultúry za rok 2013, - najúspešnejší reprezentant v oblasti vzdelávania za rok 2013, - talent roka do 15 rokov – oblasť kultúry a vzdelávania, treba doručiť Monike Dušekovej - odd. školstva, kultúry a športu do 20. decembra. Viac na www. staralubovna.sk

7

RÚVZ v Starej Ľubovni pozýva 14. novembra na deň otvorených dverí v Poradni zdravia – SVETOVÝ DEŇ DIABETU.

Klub filatelistov v Poprade pozýva zberateľov na Podtatranskú filatelistickú burzu, ktorá bude 16. novembra od 7.00 do 12.00 v Poprade v priestoroch Strednej odbornej školy na Okružnej ulici 25. m m m

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 12. novembra – lekáreň SCHNEIDER, Obrancov mieru 8, 13. novembra – Dr. MAX, OD Kaufland, 14. novembra ADRIA, v Poliklinike nemocnice, 15. novembra – ANETT, Levočská 59 (za Tatra bankou), 16. novembra - PRI NEMOCNICI, Sládkovičova 10, 17. novembra – ELIXÍR, Obchodná 3, 18. novembra – VIVA, Mierová 94, 19. novembra – LAUDANUM, Levočská 4. Po - Pia od 16.00 do 20.00 h, So - Ne - sviatky od 8.00 do 18.00 h.

Ď

akujeme všetkým voličom, ktorí nás podporili vo voľbách do VÚC. Vaša podpora je pre nás motiváciou do ďalšej práce v prospech regiónu. MUDr. Peter Bizovský, MPH a Ing. Peter Sokol

Ý VÝHODN! P U K NÁ

Pozývame vás do bazáru na nákup lacného tovaru.

Zimná 885/1 064 01 Stará Ľubovňa relaxmix@slnet.sk 052/43 23 778, 052/42 85 441 0917 235 120, 0905 252 517

PôŽIČKY ŽIVNOSTNÍKOM 4do 5000 € bez ručiteľa

4vychádzame z hrubých obratov

0915 965 075

PRE SPOKOJN É

VIANOCE !

Zasadnú mestskí poslanci Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni sa uskutoční 14. novembra 2013 (štvrtok) o 13.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Ľubovni. Program: 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania. 2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice. 3. Vystúpenie občanov. 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ. 5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ. 6. Návrh laureátov Ceny Mesta Stará Ľubovňa a Ceny primátora mesta Stará Ľubovňa za r. 2013 v zmysle VZN č. 29. 7. Návrh reštrukturalizácie úverových zmlúv Mesta Stará Ľubovňa a prijatia nového úveru. 8. Správa o vyhodnotení XXII. Ľubovnian-

skeho jarmoku. 9. Informácia o priebehu realizácie Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2013. 10. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. 11. Návrh zmeny VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Mesta Stará Ľubovňa. 12. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2012/2013. 13. Správa o vyhodnotení Kultúrneho leta 2013. 14. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Stará Ľubovňa za 3. štvrťrok 2013. 15. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Stará Ľubovňa na

I. polrok 2014. 16. Plány práce MsR a MsZ v Starej Ľubovni na rok 2014. 17. Plány práce komisií pri MsZ v Starej Ľubovni na rok 2014. 18. Návrh modelu činnosti ĽMS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa od 1.1.2014. 19. Informácia o nehnuteľnostiach vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa, ich využití, finančných príjmoch, technickom stave a predpokladaných nákladoch na ich rekonštrukciu. 20. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. 21. Rôzne: 21.1 Návrh na financovanie opravy fermentora kompostárne z rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa. 21.2 Správa o výsledkoch hospodárenia spol. s r. o. MARMON, Stará Ľubovňa za I. polrok 2013. 21.3 Informácia o darovacej zmluve (finančný príspevok od EUROVIA SK, a. s., Košice). 22. Interpelácia poslancov. 23. Záver.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

Šport v skratke

futbal Až päťsto divákov bolo zvedavých na zápas medzi Sabinovom a Plavnicou. Hoci deľba bodov viac vyhovovala domácim, vďaka zaváhaniam Giraltoviec i  Veľkých Revíšť si udržali na čele štvorbodový náskok. IV. liga, 16. kolo: MFK Slovan Sabinov - FK Družstevník Plavnica 1:1 (0:1). Góly: Bašista (59) - Janič (22). Zostava: Beňo - Fröhlich, Kupec, Pavlišin, Hricko (90. Pekár), Vandžura, P. Janič, Kuľanda (57. T. Janič), Dlugoš, Chovanec, Genčúr (73. Bania). (mv) m m m

Tomčákova nepremenená penalta bola pravdepodobne tým momentom, ktorý rozhodol o osude duelu medzi Radvaňou a Starou Ľubovňou. O  desať minút neskôr už totiž hostia viedli 2:0 a  tri body si udržali aj napriek zníženiu Gabákom (53. min.) či vylúčeniu Sikorjaka (56. min.). Družstevník Radvaň nad Laborcom - MFK Stará Ľubovňa 1:2 (0:2). Zostava: Bičuš - Pavlišin, Mariančík, Joz. Kosturko, Štefánik, Sikorjak, Selep, Jur. Kosturko, R. Nemergut, Sekelský, D. Nemergut (79. Martinek, 89. Arendáč). (mv) Pušovce 16 Kračúnovce 16 Štrba 16 Raslavice 16 Radvaň n/Lab. 16 Stará Ľubovňa 16 Ľubotice 16 Kendice 16 Pakostov 16 Zámutov 16 Medzilaborce 16 Fintice 16 Kľušov 16 Hanušovce n/T. 16 Dlhé Klčovo 16 Kežmarok 16

13 10 10 9 8 8 8 7 8 6 7 6 5 3 4 1

ŠPORT

12. november 2013 ĽN č. 43

1 2 2 4 2 4 3 4 2 6 2 6 2 6 4 5 0 8 3 7 0 9 2 8 0 11 6 7 1 11 0 15

71 : 18 33 : 14 36 : 23 24 : 17 26 : 21 25 : 20 36 : 32 32 : 23 30 : 28 29 : 24 27 : 35 30 : 29 29 : 38 20 : 38 15 : 40 9 : 72

40 32 32 30 26 26 26 25 24 21 21 20 15 15 13 3

stolný tenis Staroľubovnianskej rezerve nevyšiel ani piaty zápas v III. lige Západ. Jediná remíza im tak nestačí na nič viac, než predposledné miesto v tabuľke. Spišské Vlachy A - STK Stará Ľubovňa B 13:5 (O. Haky, st. a P. Haky po 2,5). V regionálnych súťažiach sa darilo Lesničnanom a  Jakubiancom, ktorí tak nestratili kontakt so samou špicou tabuľky. 4 liga: STK Plaveč A - TJ STO Obec S.Bystré A 4:14 (P. Dufala 2,5, L. Duffala 1, Gladiš 0,5). 5. liga: Spišská Teplica - STK Stará Ľubovňa C 9:9 (Starinský 3,5, Šipoš 2, Š. Krafčik a Krafčiková po 1.5, P. Szentiványi 0,5). Chata Pieniny Lesnica - 1. PPC Fortuna Kežmarok C 15:3 (A. Hovana ml. 4,5, P. Hovana st., A. Hovana st. a S. Strakula po 3,5 6. liga: STT klub Toporec - TJ Sokol Jakubany 6:12 (Pokrivčák 4.5, Sykora a Kandrik po 3,5, Venglár 0,5), MŠK Podolínec Slavoj Spišská Belá B 5:13 (R. Faja 3,5, M. Faja 1,5). (mv)

basketbal V derby stretnutiach dominovali herne skúsenejšie kadetky nad staršími žiačkami. ŠŠK Basket Stará Ľubovňa st. žiaci – ŠŠK Basket Stará Ľubovňa kadetky 40:105 a 48:107. Kadetky: Arendáčová 82, Repková 43, Hudáková 34, Pružinská 23, Pavelčáková 14, Konkoľová 14, Bondrová 2. Staršie žiačky: Marková 34, Dronzeková 25, Jendrichovská 12, Horanská 7, Reľovská 6, Zázvorková 2, Krafčíková 2. (J.B.)

Volejbalisti čakajú na prvé víťazstvo

šova S. Lampart, ktorý športovo vyrastal v Starej Ľubovni. „Potrebujú odrazový mostík, potrebujú sa od jedného zápasu dobre odraziť, uhrať jeden dobrý set, potom aj druhý a  potom príde aj celý zápas. Verím, že sa v  extralige zachránia a budeme sa tu môcť vracať na zápasy domov.“

V 7. kole volejbalovej extraligy sa stretli v derby zápase domáci volejbalisti s Prešovom. Kým hosťujúcemu mužstvu sa v tejto sezóne darí a je lídrom extraligy, Ľubovňanom to vôbec nejde. Bez víťazstva sa totiž ocitli na chvoste tabuľky.

Hostia nastúpili v športovej hale s  dvomi odchovancami Ľubovnianskeho volejbalu, bratmi Stanom a  Tomášom Lampartovými a od začiatku začali napĺňať svoje predsavzatia. Lepšie podávali a vytvárali si výhodné pozície na úspešný útok. Domácim nemožno uprieť snahu, viac bojovali, ako v predchádzajúcich zápasoch, ale na súpera to nestačilo, aspoň v prvých dvoch setoch. Hostia sa dostali do vedenia 2:0 a očakával sa skorý koniec zápasu. Ľubovňania však v  treťom sete zdvihli hlavy a konečne ukázali, že vedia hrať, že ich volejbal baví. Predvádzali krásne akcie, ktoré bavili divákov, hrali volejbal, aký by si želali vidieť nielen tréner a  funkcionári, ale aj ich priaznivci. Škoda, že im to vydržalo iba jeden set. Vo štvrtom držali krok so súperom iba do stavu 10:10, potom pustili hosťom 8-bodovú šnúru a bolo po zápase. Skúsený súper už nepripustil prekva-

m m m

VKM Stará Ľubovňa – VK Mirad PU Prešov 1:3 (-15, -17, 20, -17) Stará Ľubovňa: Feňo 0, Malachovský 13, Fecko 7, Pollák 9, Lacek 6, Barlík 4, libero Medrzyk (Kasperkevič 0, Kseňák 0, Gut 3, Müncner 1). Pred 250 divákmi rozhodovali: Kubáň a Banáš. Text a foto (J.P.) Spokojný bol, samozrejme, penie a zo Starej Ľubovne si i tréner hostí. Jeho tím si totiž odváža víťazstvo i tri body. víťazstvom udržal líderskú n ROZHODOL SERVIS pozíciu. „Družstvo Starej ĽuNapriek prehre bol po bovne má kvalitných hráčov, stretnutí spokojnejší i domá- ktorí sa chceli na nás vytiahci kouč. „Dnešný súper sa dal nuť. V  treťom sete hrali odzdolať, lenže po znížení na 1:2 vážne, nebojácne, bez zábran, sa znova našli banálne chyby. my sme, naopak, upustili od Prešov nás dotlačil servisom, vecí, ktoré dovtedy fungovamy sme neprihrali štyri lopty li. Aj napriek množstvu poa už bol náskok na ich strane. kazených podaní dnes predBohužiaľ, keď sa dostaneme sa len rozhodol náš kvalitnejší do tejto pozície, tak je problém servis. Súper si trochu horšie s  takým dobrým mužstvom prihrával a z okraja siete sme udržať krok. Na tom musíme ho dokázali ubrániť,“ poznaešte popracovať a  dúfam, že menal Ľuboslav Šalata. v budúcnosti to už bude lepNa nelichotivé postavenie šie,“ skonštatoval Ján Senko. VKM reagoval aj kapitán Pre-

Odštartovala Draganna volejbalová liga mix

Už v prvom kole sa stretli minuloroční finalisti, tento krát VK Plavnica zmietla z palubovky Memorium. VKM Žiaci pod taktovkou Maxa Kseňáka nestačili na Samaritánov. Barvinok Kamienka otočil zápas i keď už prehrával 0:2 aj zásluhou nestarnúceho a najčastejšie bodujúceho hráča Štefana Britaňáka.

1.kolo: SL Raketa - TJ Mier Kamienka 1:3 (15:25, 24:26, 26:24, 18:25) Raketa: Slodičák, Frohlich, Boršovský, Š. Hnat ml., Hanečáková, Ndoja / Š. Hnat. Kamienka: Karaš, Sipko, Krett, Bittner, Karašová, K. Krettová / Matoľak, Čudejko, Krettová. VK Atom – OZP–IPA Polícia 2:3 (13:25, 25:17, 25:21, 18:25, 11:15). Atom: Keda, Hennel, Höger, Zima, Solárová, Simonová/ Štupaková, Burget. Polícia: Ilkovič, Senko, Barlík, Kolega, Ry-

Šport servis

volejbal Extraliga muži, 8. kolo: 16. novembra o 18:00 h v športovej hale VKM Stará Ľubovňa - VK Slávia Svidník m m m

Draganna volejbalová liga mix, 2.kolo 11. - 15. novembra: TJ Mier Kamienka – Elektro Alica (piatok o 18.00 h, ZŠ Kamienka), Samaritáni – Fanky (streda o 19.30 h, ZŠ sv. C+M, Štúrova), Memorium - VKM žiaci (piatok

bovičová, Štellmachová / Haľko. VKM Juniori – Barvinok Kamienka 2:3 (25:23, 25:14, 21:25, 23:25, 11:15). VKM: Greizinger, Gábor, Jozefík, Vaščaková, Alexik, Miženková / Mertiňák, Hudecová, Sykora, Stašenková. Barvinok: J. Bittner ml., Karaš, Britaňák, Zima, Britaňaková, Bittnerová / J. Bittner st. VKM žiaci – Samaritáni 1:3 (20:25, 25:21, 22:25, 20:25). VKM: D. Bednarčík, Arendáč, F. Bednarčík, A. Sekelský, Kseňák, Bittner / Štelmach, Kormaník, Grivalský, Girgoško. Samaritáni: M. Fedák, Stašák, Troščák, Blaško, Fedaková, Penazzi / J. Fedák, Kováčová. Fanky – Elektro Alica 3:0 (25:23, 25:22, 25:22). Fanky: Benko, Šipoš, Obertan, Hudak, Rydziková, Rindošová / Turliková. Elektro Alica: Folvarčík, Barlik, Valčak, Bilik, Valčaková,

o 20.00 h, ZŠ Za vodou), Barvinok Kamienka - VK Plavnica (pondelok o 18.00 h, ZŠ Kamienka), OZP – IPA Polícia - VKM Juniori (piatok o 18.00 h, SOŠT, SL), SL Raketa – VK Atom (pondelok o 18.00 h, športová hala, SL).

stolný tenis Extraliga, 4. kolo: 15. novembra o 16.00 h STK Stará Ľubovňa A - STK Pezinok A a 16. novembra o 10.00 h STK Stará Ľubovňa - Stavoimpex Holíč A. Oba stretnutia sa hrajú v športovej hale.

Ble

kový rozhovor MAREKOM POLL ÁKOM

n Vedenie klubu si dalo za cieľ hrať v tejto sezóne o stred tabuľky. Mužstvo je však zatiaľ na poslednom mieste bez jediného víťazstva. Čo sa v tíme deje? - Ťažko povedať, podľa mňa je to v  zohratosti. Začíname hrať úplne iný štýl volejbalu, aspoň ja si myslím. n Aký cieľ si dávate v tejto nepríjemnej situácii? - Momentálne je to jednoznačne záchrana, tu už ne-

môžeme o niečom inom rozmýšľať. n Rozoberali ste v mužstve, ako sa z tejto krízy dostať? - Máme úzky káder, takže nemôžeme nič podniknúť, iba trénovať, trénovať a zlomiť to. Myslím si, že keď to zlomíme, tak to už bude fajn. Nič iné nám neostáva. Text a foto (J.P.)

Blíži sa Slovenský pohár

Stará Ľubovňa bude v krátkom časovom slede hostiť ďalšie cyklokrosové preteky. Po Šmidová / Kseňak. Memoriáli Juzeka Hutníka sa VK Plavnica - Memo- totiž na jej pôde uskutoční aj rium 3:0 (25:23, 25:13, 25:20). najväčšie podujatie tohto druPlavnica: Štupák, Hricko, Sen- hu v SR - Slovenský pohár (SP). ko, Marek Murcko, Moščovičová, Virostková / Barnovský, MarŠport, ktorý u nás preslávil tin Murcko. Memorium: Rybo- najmä Ondrej Glajza (majster vič, Drobňák, Malast, Didecký, sveta z  r. 1984 Bednarčíková, Saloňová/ Drob- a 1989), sa teší ňák, Jurkovská. veľkej obľube (M.F.) tak medzi špeVK Plavnica - Fanky - Mier Kamienka - Samaritáni - Polícia - Barvinok Kamienka - VKM Juniori - VK Atom - VKM Žiaci - SL Raketa - Elektro Alica - Memorium -

3 3 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0

futbal V. liga Sever, 17. kolo: 16. novembra o 13.00 h MFK Stará Ľubovňa - 1. MFK Kežmarok.

basketbal Mladšie mini 5: 16. novembra o 10.00 h a 11.30 h v telocvični ZŠ na Komenského ulici ŠŠK Basket SL – YOUNG ANGELS 2003 Košice. Staršie žiačky: 16. novembra o 12.30 h a 14.00 h ŠŠK Basket SL – 1. BKD Michalovce.

cialistami, ako aj „cestnými klasikmi“. Napomáhajú tomu trate, v ktorých sa striedajú rôzne povrchy (tráva, hlina, kocky...) i  terén prekážky či strmé stúpaniami. Čo ich robí mimoriadne zaujímavými. „Na východe sa organizuje veľmi málo pretekov. A pritom máme v Starej Ľubovni reprezentantov, ako napríklad Ivan Saloň či Jozef Zima,“ uviedol, prečo sa jedno z kôl SP rozhodli usporiadať aj u nás, Ľubomír Giertl (na fotografii). Ako poznamenal, keďže deň predtým sa koná pretek v  Košiciach, účasť bajkerov by mala byť hojná. Pohár je navyše špecifický v tom, že záleží od umiestnenia v každom jednom kole - jazdci v  ňom totiž získajú body do celkovej klasifikácie. A osobitosťou je i fakt, že v ňom nemôže jazdiť verejnosť. „Aby sa mohol cyklista postaviť na štart, musí mať potrebnú li-

cenciu. Zaregistrovať sa však dá aj priamo pred pretekmi,“ naznačil možnosť pre tých, ktorí by si chceli vyskúšať 2,5 km trať Ľ. Giertl. Podujatie, ktoré sa 17. novembra uskutoční v areáli Spojenej školy internátnej na Levočskej ul., by však mohlo byť zaujímavé aj z iného rozmeru. Ako totiž poznamenal člen ADZ-FLY Sabinov, okorenia ho tiež hlášky najlepšieho cyklistického moderátora Romana Barényiho. „Takže to bude pekný zážitok nielen pre športovcov, ale i divákov, ktorí, navyše, uvidia aj špičkové výkony slovenských a  možno tiež zahraničných cyklokrosárov.“ (mv)

X. kolo Slovenského pohára, 17. novembra 2013 Kategórie: nábor (nepovinná kat.), žiaci / žiačky, kadeti / kadetky, juniori / juniorky, ženy, muži U-23+Elite A+B (1995 a starší), masters A 1965-1984, masters B (1964 a starší) Štartovné: 5 € - muži, juniori, masters, ženy, juniorky, 2 € - kadeti, kadetky, starší a mladší žiaci, žiačky, 0 € - nábor Program: 12.20 h - nábor, 13.00 h - žiaci, 13,30 h- kadeti, ženy, masters B, 14.15 h- juniori, masters A, muži Elite, U-23.

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktori: PhDr. Eva Halamová, Mário Veverka, športový redaktor: Ing. Ján Petrus, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa, IČO 36 477 206. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Ľubovnianske noviny č. 43  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you