Page 1

6. november 2012

Ročník XXXVII.

Cena 0,25 €

Číslo 41

Ľubovnianske noviny Misijný jarmok cirkevných škôl pomáha už 19 rokov

Iba 13-ročná školáčka vyrába nádherné šperky

Televízny program na celý týždeň súčasťou novín

Učitelia avizujú ďalší štrajk nechcú sa uspokojiť s 5-timi % 2.

3.

5.-6.

O niekoľko dní nás č ak á ďalší štrajk učiteľov a pracovníkov v školstve. Ak teda máte školopovinné deti, do kalendára si poznačte dátum 26. november. Vtedy sa totiž štrajk začne. Kedy sa ale skončí, nevedno.

O štrajku sa rozhodlo 15. októbra na rokovaní školských odborárov. Tí neprijali ponuku vlády na päťpercentné zvýšenie platov. „V praxi by to prinieslo učiteľom 36 eur mesačne a nepedagogickým zamestnancom 18 eur. A s tým my nesúhlasíme,“ povedal pre naše noviny šéf Odborového zväzu pracovníkov školstva a  vedy na Slovensku Pavel Ondek. Ako dodal, „momentálne je situácia taká, že sme v kontakte s vládou, stretávame sa aj s ministrom školstva a hovoríme spolu o  našich požiadavkách. Ak by sme boli úspešní v rokovaniach, štrajk by vôbec nemusel

byť.“ Podľa jeho slov by totiž mohol spôsobiť mnohým rodičom nemalé starosti, čo v čase voľna s deťmi. Ak sa ale vláda a  odborári nedohodnú, všetky školy, vrátane materských, sa znovu zatvoria. A  to až do odvolania štrajkového výboru.

Štrajk by mal podľa P. Ondeka prebiehať podobne ako v septembri. Dátum 26. november ale nebol vybraný náhodne. Práve v tom čase by totiž poslanci Národnej rady SR mali rozhodovať o rozpočte na budúci rok. „Naše požiadavky nie sú len pre rok 2013, ale pre celé volebné obdobie. Chceme, aby sa

vláda vážne zamyslela nad súčasným stavom v školstve a krízou v odmeňovaní jeho zamestnancov,“ dodal šéf odborárov. Okrem 10-percentného nárastu platov tak učitelia požadujú 1,2 až 1,6-násobok priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve do roku 2015 a zvýšenie podielu hrubého domáceho produktu pre školstvo z rozpočtu.

n ROKOVALO SA AJ U NÁS „Žiaci chcú usmievavých učiteľov a riaditelia by radi ponúkali školy rodičom na základe ich úspechov a príjemnej klímy. Nespokojný a zamračený učiteľ ale nemôže vytvoriť pre deti optimálne podmienky,“ dodala na margo štrajku okresná šéfka odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Lýdia Hricíková (vpravo dole).

Cezhraničnú stavbu spomalil poľský škandál

O výstavbe mosta z Mníška nad Popradom do Piwnicznej sa toho popísalo a pohovorilo neúrekom. Samotná myšlienka je stará viac ako 15 rokov. Odvtedy sa vymenili ľudia na ministerstvách i významných pozíciách na oboch stranách štátov a často to vyzeralo tak, že most ani nebude. Napokon sa v marci tohto roku predsa len pohli ľady a symbolicky sa poklepkal základný stavebný kameň a veľká sláva s vtedajším ministrom dopravy Jánom Figeľom a jeho poľských kolegov odštartovala stavbu desaťročia za viac ako 15 miliónov eur na našej strane. Zdalo sa, že prekážky niet. V týchto dňoch sa ale opäť ukázal zádrhel, a to na Starostu Mníška nad Popradom začali nedávno bombardovať poľské médiá a chceli vedieť, čo sa stane, ak poľská strana nenájde svoje peniaze na poľskej strane. cezhraničný projekt. Takú alternatívu si však P. Žemba ani len nechcel pripustiť. Bol by to naozaj škandál, zvlášť preto, že u nás sa už stavia.

9 771 338 03400 5

45

n Zrazu v poľsku nebolo peňazí Poľské médiá sa dokonca nebáli situáciu nazvať škandálom, či dokonca medzinárodným škandálom. Kým totiž na slovenskej strane rozbehli stavbu podľa dohôd, Poliaci zrazu nemali peniaze. Pritom tu naozaj nejde o malú sumu. Naši severní susedia musia vložiť do projektu, ktorý zahŕňa až 16 stavieb (dva mosty, kruhový objazd, atď.) 25 mil. eur. Novinári si tak začali podávať kľučky aj u starostu

v Mníšku nad Popradom. „Tak, nebolo nám všetko jedno, ide o  medzinárodnú stavbu, a tak to finančné bremeno musia niesť aj Poliaci,“ vyjadril sa k  neželanej publicite Peter Žemba (na fotografii), starosta obce Mníšek nad Popradom, kde od marca naozaj nezaháľali. Vysúťažených necelých 7 mil. eur je pritom na slovenskej strane istých. „Sme asi optimistickejší ako Poliaci. Ale bol tu veľký stres, nevedeli sme - čo bude. Začali sa opäť rokovania na najvyš-

ších úrovniach na poľskej strane a, našťastie, prišla v  týchto dňoch dobrá správa,“ vydýchol si P. Žemba, ktorý verí, že podobné „šoky“ im už nikto nepripraví. Stavbu im totiž tieto prieťahy opäť spomalili, aj keď starosta verí, že rok 2014 by mali stihnúť. Momentálne už prekladajú cestu tretej triedy a do zimy chcú stihnúť zabetónovať všetky stĺpy pre budúci most a dokončiť preložku cesty prvej triedy, aj s  jej povrchovou úpravou. Nejde naozaj o  jednodu-

chú stavbu, most povedie ponad rieku i železničnú trať a za hranicami sa naň napojí poľská strana, ktorá dobuduje svoju časť až do Piwnicznej. n Kritici sa boja nákladiakov Síce sa ozývajú aj kritici, ktorí polemizujú o  veľkotonážnych autách, ktoré sa budú premávať pohraničím i  historickým námestím Piwnicznej, starosta Mníška nad Popradom si však myslí, že inej cesty pre rozvoj regiónu niet. „Samozrej-

me, že kritici a odporcovia, nejakých desať percent, sa nájdu, ale ostatní fandia mostu. Bude veľkým prínosom pre rozvoj turizmu a navyše aj nevyhnutnosťou. Pretože cesty do Poľska sú naozaj v  dezolátnom stave a  je len otázkou času, kedy sa zosypú,“ dodal starosta, ktorí verí, že Poliaci časom odklonia dopravu z  námestia Piwnicznej vybudovaním obchvatu. Nateraz je v pláne rozšírenie ciest poľského historického námestia. Text a foto (hm)

A to v podstate potvrdila aj predsedníčka krajskej rady odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Darina Nagyová (na malej fotografii vľavo) na nedávnom pracovnom stretnutí riaditeľov škôl nášho okresu a odborárov. „Štrajk za dôstojnejší život sa týka nielen učiteľov, ale aj nepedagogických pracovníkov, a  preto je nutná spolupráca, jednotnosť a súdržnosť všetkých pracovníkov v školstve.“ Do štrajku sa tak pomaly chystajú aj zamestnanci tunajších škôl. „Zatiaľ neviem presne povedať koľkí, ale pedagogickí sa určite zapoja. Rodičia a deti nás podporujú,“ povedala riaditeľka ZŠ Za vodou v Starej Ľubovni Zuzana Sušková. Čo sa týka zapojenosti ZŠ v Podsadku, kde bola pred dvoma mesiacmi situácia úplne iná ako v ostatných školách, k tomu sa vyjadrila jej riaditeľka Mária Kurucová: „Do štrajku sme sa v septembri nezapojili. A zatiaľ neviem povedať, či do novembrového pôjdeme. Doteraz som nedostala od zamestnancov ani jednu žiadosť, tak uvidíme.“ Text (eh), foto (mv)

Ulica v tme

Vytrhané káble, rozbité kandelábre, dokonca dva zhorené stĺpy - to je výsledok vyčíňania vandalov, ktorí si za svoj cieľ vybrali verejné osvetlenie na Komenského ulici v Starej Ľubovni. „Opakuje sa to už od augusta, približne dvakrát do mesiaca. Vždy cez víkend máme potom minimálne jeden stĺp rozkopaný,“ ozrejmil, že nešlo o ojedinelý prípad, riaditeľ Verejnoprospešných služieb Ľubomír Krett. Podľa jeho slov sa vandali vždy zamerali na úsek od ZŠ po potraviny Fresh, na čo už upozornili mestskú políciu. „Kamery, ktoré v tejto lokalite momentálne máme, sledujú školu a priestor za ňou. Pri slabom osvetlení však ľudí nevidno detailne,“ naznačil dôvod, ktorý zatiaľ bráni v  identifikácii páchateľov, náčelník MsP Ján Pivovarník. Ako teda na margo toho podotkol, aj preto chcú v najbližšom čase posilniť kamerový systém v tejto časti sídliska. Páchatelia, ktorých totožnosť zatiaľ ostáva zahalená tajomstvom, môžu v lepšom prípade čeliť pokute (až do 33 €). V tom horšom - priestupkovému konaniu. „Pokiaľ by škoda bola väčšia, môžu byť obvinení z trestného činu poškodzovania verejnoprospešného zariadenia,“ dodal J. Pivovarník, ktorý je, spoločne s Ľ. Krettom, presvedčený, že raz padne kosa na kameň. (mv)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

6. november 2012 ĽN č. 41

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

Marihuana nie je u nás neznáma Dotácie po novom

Alkohol a cigarety už dávno nie sú jediné drogy, ktoré nás ohrozujú. Aj v našich končinách sa totiž stretávame s látkami, ktoré môžeme prirovnať k tvrdým a návykovým drogám. Marihuana nie je výnimkou. Svoje o tom vedia aj tunajší policajti, iba nedávno zadržali troch mladíkov so zelenou sušenou rastlinou. „Priebežne vykonávame preventívno-bezpečnostné akcie so zameraním na páchanie rôznych druhov činností, či je to v súvislosti so správaním mládeže, drogami alebo krádežami,“ povedal riaditeľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Starej Ľubovni Andrej Vandžura. A  práve na základe jednej z takýchto akcií došlo vo štvrtok 25. októbra k zastaveniu vozidla a jeho následnej kontrole, pri ktorej boli v Podolínci zadržané dve osoby. „Pri prehliadke vozidla sme našli deväť igelitových vrecúšok s neznámou zelenou sušinou. Kriminalisticko-expertíznym skúmaním sa zistilo, že ide o necelých 8 gramov marihuany, z ktorej by sa dalo vyrobiť najmenej 37 jednorazových dávok,“ prezradil A. Vandžura.

Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta bude od nasledujúceho roku adresnejšie. Poslanci totiž na svojom zasadnutí upravili Všeobecno-záväzné nariadenie číslo 44, ktoré tak od 2. októbra nesie v sebe viacero zmien.

Jedna z kľúčových sa dotkla článku štyri. Dotácie bude po preskúmaní žiadostí v príslušnej komisii schvaľovať už len mestské zastupiteľstvo. DotePri prehliadke auta zn. BMW sa našla okrem 9-tich igelitových vrecúraz tak, do istej výšky, mohla šok marihuany za 90 eur aj fajka a drvička sušiny. urobiť aj mestská rada. „Absolútnou novinkou je i pevne Muži zákona odhalili aj díle- posedieť 4 až 10 rokov. stanovený pomer prerozdelera. Bol ním 25-ročný Popradčan, nia sumy medzi jednotlivé obktorý drogu predal dvom mladí- n PREVENCIA kom vo večerných hodinách na Marihuana a hašiš patria podjednom z  popradských parko- ľa prieskumov k najponúkanejvísk. Nasledovala domová pre- ším drogám na Slovensku. Podhliadka, kde policajti zaistili ďal- ľa odborníkov sa dajú dostať najších asi 70 gramov sušiny, ktorá mä na diskotékach, rôznych podbude taktiež zasla- ujatiach, ale aj v  internátoch či ná na skúmanie. školských zariadeniach. „Ide o „Podarená trojka“ finančne dostupné drogy aj pre tak skončila na 48 dospievajúcich a tí začínajú expehodín v cele poli- rimentovať v čoraz nižšom veku. cajného zaistenia Zameriavame sa preto aj na mlás obvinením pre dež a robíme preventívno-bezzločin nedovole- pečnostné akcie v  tunajších zánej výroby omam- bavných podnikoch a školách,“ ných a psychotropných látok, je- dodal riaditeľ kriminálnej polídov alebo prekurzorov, ich drža- cie, ktorý ocenil aj pomoc štvornie a obchodovanie s nimi. Akté- nohého špeciálne vycvičeného rov drogovej aféry to môže vyjsť psa Harryho. draho, vo väzení si totiž môžu Text (eh), foto (OR PZ)

lasti - 70 percent dotácie pôjde pre športovcov, dvadsať dostane kultúra a sedem sociálna oblasť. Ostávajúce tri percentá budú vyhradené pre limit primátora,“ uviedla k možno najdôležitejšej úprave Monika Dušeková z MsÚ. Ako zároveň dodala, každá komisia tiež musí vopred vypracovať kritériá, podľa ktorých navrhne prerozdelenie dotácií. Mimochodom, príspevok Mesta môže byť poskytnutý len na základe písomnej žiadosti doručenej najneskôr do 30. novembra. V II. etape potom do 15. mája nasledujúceho roka. „Podľa platného VZN je

žiadateľ o dotáciu odteraz povinný zabezpečiť si minimálne 50 percent vlastných finančných prostriedkov z poskytnutej sumy. Za vlastné zdroje sa pritom nepovažujú úver a  pôžička,“ podotkla k  ďalšej novinke M. Dušeková. Navyše, ako poznamenala, žiadateľ, ktorý nepredloží vyúčtovanie dotácie v určenom termíne, „nemôže v nasledujúcom roku žiadať o jej poskytnutie.“ Mierna zmena sa dotkla aj formuláru na podávanie žiadostí. Ten, podobne ako úplné znenie VZN, nájdu záujemcovia na webovej stránke mesta (www.staralubovna.sk). (mv)

Kresbami proti drogám

Hrad Ľubovňa na známke!

Mesto Stará Ľubovňa si pripomína tento rok niekoľko významných udalostí. Okrem prvej písomnej zmienky o meste, patrí rok 2012 aj pripomenutiu začiatku a konca Spišského zálohu (1412-1772). Pri tejto príležitosti vyjde už tento týždeň - 8. novembra prvá poštová známka s motívom hradu Ľubovňa, a to v edícii Historické výročia. A keďže bude mať nominálnu hodnotu 90 centov, táto známka sa bude používať aj na poštovú komunikáciu so zahraničím.

Nielen filatelisti sa majú na čo tešiť. K dispozícii budú rôzne certifikáty či pamätné listy, ktoré budú so sprievodným textom v predaji na hrade a Pošte v Starej Ľubovni. Pre zberateľov bude zrejme cenná pečiatka prvého dňa známky. Tú môžu získať priamo na hrade od 12. do 14. hodiny. Kto ale nestihne, nemusí zúfať. Samotná známka, pamätný list a pečiatka budú aj na tunajšej pošte 8. novembra a následne ešte niekoľko dní.

n Nielen pre filatelistov Veľká sláva inaugurácie poštovej známky s vyobrazeným hradom Ľubovňa sa chystá v  priestoroch novozrekonštruovaného renesančného paláca. Súčasťou programu bude aj vernisáž výstavy Spiš v  známkovej tvorbe Martina Činovského a  Františka Horniaka v  Galérii Provinčný dom.

n Milión známok Novú známku uvedú do života 8. novembra, teda presne v deň podpísania Spišského zálohu. Zálohovú listinu vystavil 8. novembra 1412 v Záhrebe uhorský kráľ Žigmund Luxemburský. Tejto sláve ale predchádzali veľké, vyše dvojročné prípravy. A to od samotného nápadu, cez komunikáciu so Slovenskou

poštou až po realizáciu známky. „Poslom medzi nami a Slovenskou poštou je filatelista Andrej Janovský, ktorý to celé vlastne sprostredkoval,“ doplnil riaditeľ múzea Dalibor Mikulík. Nafotenie hradu zverili historici domácemu skúsenému fotografovi Jozefovi Česlovi. Výtvarný návrh napokon spracoval akademický maliar Martin Činovský a  vyhotovil rytec František Horniak. Na známke by sa mal hrad Ľubovňa vynímať vo svojej plnej kráse a dominantnosti. „Bude na nej hrad z južného pohľadu,“ prezradil riaditeľ múzea. Náklad výroby predstavuje milión kusov a známky budú distribuované po celom Slovensku. Nová známka je mimoriadne prestížna aj pre samotné mesto. Všetci lokálpatrioti môžu totiž už na vianočné pozdravy, smerujúce aj do zahraničia, nalepiť známku s naším hradom, aby sa dostal do celého sveta. (hm)

V

aj žiaci našich škôl a sú už niekoľko rokov veľmi úspešní,“ povedala Viera Filičková z Ľubovnianskeho osvetového strediska. Konkurencia bola tentoraz veľká. V množstve hodnotných prác sa ale nestratila žiačka Základnej školy Za vodou v  Starej Ľubovni Alexandra Saganová. 15-ročná školáčka získala so svojou prácou s názvom Stop buVýnimočnosť a úspech pro- límii a anorexii 2. miesto (na menjektu, ktorý tento rok dosiahol pl- šej fotografii hore). Darilo sa aj noletosť, potvrdzuje jeho udrža- ZUŠ Jána Melkoviča. Pomyselteľnosť, no predovšetkým atrak- né striebro pre ňu v kategórii tivita pre cieľovú skupinu 14 až Umelecké školy získala 17-roč18-ročných mladých ľudí. Do ná Daniela Krempaská. „Tenfinálového kola to ročník bol Hlavným garantom a realizátobolo totiž zapona veľmi vyrom projektu je Národné osvetojených rekord- vé centrum v Bratislave. Na projeksokej úrovni. ných 1 129 auto- te sa podieľa aj Kancelária národVšetky prárov, čo je v histó- nej rady SR, OZ Prečo som na svece boli zaujírii projektu tre- te rád/rada a OZ Prima. O usporiamavé a  rôztí najvyšší počet danie celoštátnej putovnej výstavy nym spôsotvorcov. „Som so sprievodnými podujatiami u nás bom vystirada, že sa do sa postaralo Ľubovnianske osvetohovali tému vé stredisko. súťaže zapájajú drog,“ doda-

ýtvarný projekt s protidrogovým zameraním, medzinárodné prezentácie a aktívne zapojenie slovenských i zahraničných autorov. Reč je o projekte s názvom Prečo som na svete rád/rada, ktorý si za obdobie svojej existencie získal stabilné miesto v prevencii drogových závislostí.

la V. Filičková. Pre žiakov druhého stupňa a študentov stredných škôl boli realizované aj sprievodné podujatia, o ktoré sa postaral Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni. Hodnotné informácie o drogách ponúkol mládeži film a zmerať si mohli dať aj hladinu CO v pľúcach a v krvi. Výstavu 58 prác zo Slovenska,  Uzbekistanu a  Malty si je možné pozrieť v  priestoroch tunajšieho Domu kultúry do 7. novembra. Text (eh), foto (M.J.)

Mladú školáčku Luciu Ňaňkovú z Jarabiny uchvátili šperky Asi každý z nás vlastní nejaký šperk alebo ho aspoň obdivuje na druhých. Šperky odpradávna plnili funkciu amuletov alebo boli symbolom spoločenského postavenia. Dnes je šperkárstvo považované za jedno z odvetví umenia. A jeho čaru čoraz častejšie podlieha aj mladšia veková kategória. „S korálkami som začala robiť, keď som mala osem. Ani neviem, ako som sa k tomu dostala. Prišlo tak spontánne,“ prezradila Lucia Ňaňková, ktorá v tom čase vyrábala najmä náramky a korálkové zvieratká. Pred dvoma rokmi skúsila aj prácu s drôtikmi. „Spočiatku ma boleli z toho prsty, keďže drôt je dosť drsný. Už som si ale zvykla a neprekáža mi to,“ dodala 13-ročná školáčka. Ako ďalej doplnila, drôtiky nakupuje v jednom z obchodných centier alebo v rôznych kreatívnych obchodoch vo väčších mestách. Korálky, najmä perleťové a sklenené, ktoré používa najviac, si Lucia objednáva cez internet. „Tak raz za tri mesiace si kúpim okolo 20 balíkov rôznych korálok. Mám už vyskúšané české stránky, kde sa oplatí nakupovať omnoho viac ako u nás. Na Slovensku sú totiž veci, ktoré potrebujem, dosť drahé.“ n TRPEZLIVOSŤ JEJ NECHÝBA Šperky na rozdiel od bižutérie boli a sú vždy najmä individuál-

nym umeleckým dielom. Ich hodnota je umoc- n ÚSPECH NA ĽUBOVNIANSKOM JARMOKU nená aj materiálom, z ktorého sú zhotovené. A Jedným z problémov, ktoré nadaná šperkárka vidí, je to, že v podľa mladej umelkyne je dnes v móde všetko, okolí je veľmi málo ľudí, ktorí sa tomuto odvetviu venujú. Nazávisí od vkusu. Letia pierka, korálky, aj drôte- priek tomu nemá s hľadaním inšpirácie pre svoje diela probné šperky. A najviac si ženy kupujú celé sady. lém. „Väčšinou robím to, čo už mám vyskúšané, nevymýšľam „Náušnice a prívesok urobím asi za hodi- žiadne novinky,“ podotkla Jarabinčanka, ktorá má podporu nu, samotné náušnice trvajú menej, ale pred- nielen vo svojej rodine, ale fandia jej aj spolužiačky a kamaráti. tým som tomu musela venovať omnoho viac Lucia tvorí momentálne len pre ženy. Aj keď už rozmýšľala času, aby to bolo pekné,“ povedala študent- o tom, že by niečo originálne vyrobila aj pre mužov, nápad zaka osemročného gymnázia Terézie Vansovej tiaľ nemá. Čo ju ale milo prednedávnom prekvapilo, bol veľký v  Starej Ľubovni. Drôtiky, ktoré spracuváva záujem o jej originálne šperky. „Tohto roku som bola prvýkrát klieštikmi a rukami, sa na Ľubovnianskom jarmoku a bola tak v priebehu pár misom veľmi spokojná. Stretla som sa nút menia na náušnice, s  tým, že ľuďom sa moje výrobky prstene, náramky či prívesky. „Najviac poveľmi páčili a obdivovali ich,“ preužívam strieborné drôtiky, ale veľmi dobzradila L. Ňaňková. re ukáže aj zlatý alebo farebný. Inak, doma Najbližšie sa mladá umelkyňa mám korálky po celej izbe a  často mám chystá na vianočné trhy. Sortiment problém ju upratať,“ uviedlo dievča, ktosvojich výrobkov by chcela doplniť ré v žiadnom prípade neľutuje, že sa na to hlavne o brošne, ktoré doteraz u nej pred pár rokmi dalo. „Aspoň sa nenudím chýbali a  bol po nich veľký dopyt. a napriek tomu, že do toho niečo investuA  tešiť sa môžu jej priaznivci aj na jem, oplatí sa to. Veľmi ma to baví a chce- Mladá, šikovná a navyše aj skromná. Aj taká je Lucia niečo veľmi prepracované. O tom ale la by som sa tomu venovať aj v budúcnos- Ňaňková z Jarabiny. Pod jej rukami vznikajú krásne viac Lucia neprezradila. ozdoby pre ženy a mladé dievčatá. ti,“ dodala gymnazistka. Text a foto (eh)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

strana

6. november 2012 ĽN č. 41

Studňa, cisterna či niečo iné?

Pýtame sa za vás

Pes v lesoparku

3

Na hrade Ľubovňa si archeoPočas víkendov chodievam so svojím vlčiakom do lesoparku - samozrejme, bez vôdzky. Na internete som sa ale dočítal, že lógovia vzali na mušku hradnú niektoré mestá, napr. Žilina, v nich zakazujú voľný pohyb psov studňu, ktorá im mala odhaliť kvôli plašeniu zveri. Ako je to v prípade toho nášho? (P. H.) pár svojich tajomstiev. Odpovedá Miroslav Pristáš, pracovník na referáte životného prostredia MsÚ v Starej Ľubovni: - Na území mesta Stará Ľubovňa platí VZN č. 42 o chove a držaní psov, kde sú v čl. 8 ods. 2 uvedené lokality s dovoleným voľným pohybom psov za dozoru držiteľa: v  okolí rieky Poprad, potoka Jakubianka, v  okolí miestnej komunikácie zo sídliska smerom na nový cintorín, poľnej cesty spájajúcej Okružnú a Vansovej ulicu, mimo zastavanej časti mesta vo voľnej krajine. Z vyššie uvedeného vyplýva, že lokalita lesoparku (mimo zastavanej časti) je určená na voľný pohyb psov za dozoru držiteľa. Otázku, resp. problematiku plašenia zveri voľným pohybom psov je možné riešiť aj prevádzkovým a návštevným poriadkom lesoparku priamo u jeho prevádzkovateľa - t.j. Ekos, s.r.o., podľa priamych skúsenosti z prevádzky. Odpovedá Milan Sivuľka, vedúci strediska lesného hospodárstva Ekos, spol s.r.o.: - Lesopark mesta Stará Ľubovňa patrí do lesa osobitného určenia subkategórie „ C“ – Lesy prímestské s rekreačnou funkciou. Podľa zákona o lesoch 326/2005 v znení n.p. § 31 písm. o je zakázané voľne púšťať psov okrem psov poľovníckych a služobných podľa osobitných predpisov. (mv)

Všimli sme si

Nižné Ružbachy už svetoznáme

Najväčší vydavateľ príručiek pre cestovateľov pripravil Slovensku poriadne prekvapenie. Pred dvoma týždňami ho totiž zaradil do zoznamu desiatich najlepších cestovateľských cieľov pre rok 2013. Krajinu pod Tatrami ocenili autori za kultúru, dobrodružnosť a množstvo turistami neprebádaných oblastí. Text pritom ilustrovali fotografiou po-

núkajúcou - a teraz príde šok - úchvatný pohľad na údolie Nižných Ružbách. Malá obec s približne 620 obyvateľmi sa tak z noci do rána stála slávnou a po (už „ošúchanom“) Bratislavskom či Spišskom hrade bude, hádam, ďalším symbolom Slovenska. Minimálne pre čitateľov Lonely Planet. Text (mv), foto (www.lonelyplanet.com)

Hradné studne sú na všetkých európskych hradoch miestom bohatých nálezov. Archeologický prieskum tej našej však mal zodpovedať aj otázku, či studňa bola skutočne studňou alebo len vodu zadržujúcou cisternou. Podľa Dalibora Mikulíka je totižto známe, že hradnú studňu vyhĺbili do skalného brala v stredoveku. „Ale už v 16. storočí boli na hrade takí machri, že mali vodovod, ktorý sťahoval vodu z  priľahlého kopca. A tá potom drevenými rúrami stekala do cisterny,“ povedal riaditeľ Ľubovnianskeho múzea, podľa ktorého je tak možné, že ňou bola práve domnelá studňa. n ŠTYRI VEDRÁ MINCÍ Výskum, ktorý začal 6. augusta, sa prakticky od prvého dňa niesol v  náročných podmienkach. Situáciu jaskyniarom sťažovali vypadávajúce kamene zo stien, ktoré si vyžiadali drevené paženia. Kvôli bezpečnosti sa však 9,5 metra pod povrchom práce nadobro zastavili. „Tie vrstvy, ktoré sme zatiaľ odkryli, sú prevažne novoveké. Našli sa ale aj hodnotné nálezy - napríklad stredoveké misy, črepy z prelomu 15. až 16. storočia a tiež veľmi pekné vitráže. Tie sa pôvodne nachádzali v kaplnke sv. Michala Archanjela,“ vymenovala nájdené poklady archeologička Ľubov-

Aká hlboká bola v skutočnosti hradná studňa, si nik netrúfne ani povedať. Naznačiť by to mohol jej ďalší výskum, ktorý sa však, podľa slov D. Mikulíka, môže rozbehnúť až po stabilizácii a obnove muriva.

nianskeho múzea Mária Slobodová, ktorá v kancelárii uchováva aj štyri vedrá plné mincí. Hodnota väčšiny z nich je však pre historikov takmer nulová do studne ich totiž, pre šťastie, nahádzali novodobí návštevníci hradu. Keďže stredoveké hrady sú opradené viac či menej pravdivými legendami, pár ich nájdete aj na tom Ľubovnianskom. Jedna z  nich hovorí o  tom, že studňa pri renesančnom paláci siahala pôvodne až 150 metrov pod zem. A keď do nej hodili kačicu, tak vyplávala na rieke Poprad. Tri týždne kopania ale, mož-

počas predchádzajúcich týždňov na hrade prebiehali. Kopalo sa aj pár metrov od nej, v miestach, kde sa už minulý rok podarilo zachytiť múry kasární. „Odkryli sme tiež drevené konštrukcie, o  ktorých sme si neboli istí čo to je,“ vrátila sa späť do minulosti M. Slobodová. Ako ale dodala, počas augusta až septembra však hádanka dostala jasnejšie kontúry. Zistilo sa totiž, „že sme zachytili úroveň podlahy kasární a pod ňou zrejme renesančnú fortifikáciu.“ No to podľa jej slov ozrejmí až ďaln PREKOPANÉ KASÁRNE Mimochodom, práce v ší výskum. Text a foto (mv) studni neboli jediné, ktoré no definitívne, vyvrátili ďalší zaužívaný predpoklad. „Počas II. svetovej vojny bol hrad miestom verejnej popravy židov a partizánov, ktorých tam, v roku 1944, zvážalo gestapo,“ uviedol fakt, o ktorom svedčí pomník s nápisom: Večná sláva vám, hrdinovia padlí v protifašistickom boji! D. Mikulík. Ako ale podotkol, mnohé tieto telá, a s nimi munícia, mali údajne skončiť v hradnej studni. „No to zatiaľ archeologický výskum nedokázal.“

Cirkevné školy opäť pomáhali misiám Podeliť sa a myslieť na iných! To bolo základné motto ďalšieho ročníka duchovno-spoločenskej akcie Misijný jarmok. Koncom októbra Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda a Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša opäť upriamili svoju pozornosť na ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc.

Tiene týždňa Opitý Rumun

Do potýčok so zákonom sa dostal uplynulý týždeň 41-ročný vodič z Rumunska. Policajná hliadka totiž zastavila jeho vozidlo Dacia Logan pri  obci Šarišské Jastrabie, kde pri kontrole bolo vodičovi namerané 0,64 mg alkoholu na liter vydýchnutého vzduchu, čo je 1,33 promile alkoholu na liter krvi. Následne bol vodič umiestnený v cele policajného zaistenia. Začaté je voči nemu trestné stíhanie a súčasne vznesené obvinenie pre prečin Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1/ Tr. zákona.

19. ročník Misijného dňa za-

Preverili diskotékový klub čal už tradične sv. omšou v kosV sobotu 3. novembra v skorých ranných hodinách sa tunajšia Polícia v súčinnosti s  Colným úradom Prešov a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa pozrela v rámci preventívno-bezpečnostných akcií bližšie na diskotékový klub v meste Stará Ľubovňa, kde bolo zistených 10 priestupkov proti verejnému poriadku. Colný úrad zistil porušenie zákona o spotrebných daniach pri predaji tabakových výrobkov a Regionálny úrad verejného zdravotníctva zistil porušenie predpisov na úseku ochrany zdravia.

tole sv. Petra a Pavla. Svoju misijnú činnosť prišiel tento rok prezentovať dobrovoľník pôsobiaci v južnom Sudáne Jozef Baša. Po sv. omši priblížil často veľmi ťažký život ľudí z tejto africkej krajiny, ktorí sa však napriek ťažkostiam dokážu tešiť z toho mála, čo dostávajú. Následne sa program akcie presunul do priestorov cirkevných škôl, kde deti a žiaci predávali výrobky rôzneho druhu a poskytli tak možnosť prispieť

aj finančne. Misijný jarmok mohol navštíviť naozaj ktokoľvek. Počas jeho priebehu sa pri stánkoch, v „triednych reštauráciách“ či remeselných dielniach vystriedali deti s rodičmi, dôchodcovia, ale aj samotní študenti cirkevných škôl z nášho mesta. „Hlavnou myšlienkou tohto dňa je, že sa, my, ktorí máme,

podelíme s tými, ktorí nemajú. Deti našej škôlky a školy vedieme v misijnom duchu k pomoci žiakom našej adoptívnej triedy zo Sudánu,“ zdôraznila primárny zámer Monika Maníková, riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda. „V nemalej miere majú na tomto jarmoku podiel aj rodičia, ktorí počas celého mesiaca pomá-

O vlasy sa po lete treba starať

Starostlivosť o vlasy bola vždy zrkadlom prístupu človeka k vlastnej hygiene a podriaďovala sa dobovej móde a zvykom. Dnes sa starostlivosť o vlasy dostala na vyššiu úroveň. Viete ale čo robiť, aby koruna vašej krásy vyzerala čo najlepšie?

V lete sú vlasy vystavené vonkajším vplyvom slnka, dažďa, UV filtrov, ale aj chlóru. Zvlášť farbené a zosvetlené vlasy potrebujú preto ochranu, aby nestrácali potrebnú hydratáciu. Aj ostatným typom vlasov by sme ale

livosť o ne. „Odporúčala by som používať oleje zo slnečníc, ktoré vyživujú vlas a  posilňujú jeho štruktúru, hydratáciu dodávajú aj výťažky z minerálov. Dobrý je aj šampónový kúpeľ, ktorý jemne očistí z vlasov a pokožky hlavy zbytky soli, piesku a chlóru,“ povedala odborníčka na vlasy Lýdia Gernátová (na fotografii). Vhodná a cenovo prístupná je aj maska na vlasy. „Tá vlasy hlboko hydratuje, vyživuje a zároveň ich chráni pred vonkajším vplymali venovať náležitú pozornosť vom a slnečným žiarením. Po jej a nezabúdať na patričnú starost- aplikácii sú vlasy lesklé, pružné

hali svojim deťom s ručnými prácami, pripravovali rôzne darčeky a piekli koláče. Taktiež prispeli aj učiteľky, ktoré spolu s deťmi chystali rôzne výrobky na predaj, a teda na pomoc misiám,“ doplnila M. Maníková. Účasť študentov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša na Misijnom dni priblížil jeho riaditeľ Pavol Chmeliar: „Gymnazisti sa tak ako každý rok zapojili do tejto akcie v tom zmysle, že sú aktívni kupujúci, čiže takto prispievajú k pomoci misiám. Zároveň študenti druhého ročníka pripravujú dramatizácie o životoch svätých. Tento rok sú ich predstavenia o sv. Lucii a o sv. Mikulášovi.“ Ako dodal, „vždy keď človek myslí na iných, niečoho sa zrieka a niečo obetuje, má to vtedy veľký význam. Pretože dostáva takto šancu budovať sám seba i celý svet.“ Text: Adam Takáč, foto: Pavol Boďo

a účes vyzerá každý deň sviežo,“ dodala L. Gernátová. Obdobie jari a  jesene je tiež jedným z faktorov, ktorý prispieva k väčšiemu vypadávaniu vlasov. Denne tak prídeme aj o približne 80 vlasov, strachovať by sme sa ale podľa odborníčky nemali. „Je to prirodzené a pre obnovu vlasov dôležité. Na redukciu tohto vypadávania sú vhodné ampulky, ktoré masírovaním do pokožky hlavy, najmä večer pred spánkom, prekrvia pokožku a vlasový korienok,“ doplnila kaderníčka. Text a foto (eh)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

6. november 2012 ĽN č. 41

PUBLICISTIKA / REKLAMA

V Plavnici nezabúdajú ďakovať

27. október v Plavnici. Sobota ako každá iná a predsa niečím výnimočná. Vencom a stuhami ozdobený misijný kríž pred kostolom Sedembolestnej Panny Márie naznačoval slávnostnú atmosféru. Práve v poslednú októbrovú sobotu sa slávila ďakovná sv. omša za požehnanú úrodu našich záhrad a polí, ktorú celebroval vdp. Peter Kyšeľa, rodák z Plavnice momentálne pôsobiaci v Šarišských Michaľanoch. Na ďakovnej svätej omši nechýbali okrem farára s kaplánom, ktorí posvätili úrodu, ani ľudia, ktorí sú profesionálne spätí s prírodou a poliami. Medzi nimi aj starosta Rastislav Grich. Ten sa aktívne zúčastnil a podporil túto akciu. Vzácnu atmosféru dokresľovali vo svätyni kostola rôzne zaujímavé jesenné dekorácie (kytice z bylín, sud nené semenami rastlín, dožinko- a nadšeniu. A pripojili sa aj mlás kapustou,  koše s ovocím a ze- vý veniec...), ktoré aranžovali dô- denci a dievčence odetí v plavnicleninou či korením, koleso vypl- chodcovia vďaka svojmu dôvtipu kom kroji. Mladí prinášali obetné

Napísali ste nám

Stihli sme poupratovať

Tak sme to stihli – ešte počas posledného jesenného slnečného víkendu sme dali dokopy deti z našej bytovky na Levočskej ulici č. 38, aby sme pred napadaním snehu upratali okolie. Deti sa zišlo neúrekom, v nádejnom očakávaní večerného posedenia pri ohníku s opekaním špekáčikov. Zberače odpadov boli v plnom nasadení a vo vreci končili v tráve pohodené fľaše, škatuľky i opalky od cigariet, plechovky, papieriky... Vyzbierané odpady skončili v kontajneri a  všetkých zúčastnených potešil pohľad na prečistené okolité trávniky, do zelene ktorých mäkko dopadávali padajúce listy z okolitých

líp. Tie v tráve žiarili v posledných lúčoch zapadajúceho jesenného slnka. No skrátka, nádhera. Deti sa rýchle rozpŕchli domov pre teplejšie večerné oblečenie. Staršie dievčatá prakticky z ničoho vykúzlili stôl – na pneumatiky položili dosku zo zlomeného stola, na ňu priniesli z domu staršiu dekoračnú látku, postavili fľaše s vodou, „denko derevjané“ na krájanie špekáčikov... Chlapci vytiahli z kríkov odložené ražne na opekanie, pripravili ohnisko z opadaných konárov, ktoré počas celého leta zbierali pod okolitými lipami a  malý Kamil dostal do ruky zápalku, aby mohol zapáliť jesen-

Pozornosť pútal aj dožinkový veniec uvitý z klasov obilnín.

dary, ktoré po skončení sv. omše rozdali veriacim pred kostolom. „Kultúra sa začína prejavovať, ak nezabúdame ďakovať. Tak aj táto ďakovná svätá omša nech je prejavením a vyznaním našej viery, kultúry,“ pripomenul duchovný otec.    (K.A.)

V

ný ohník. Ten sa šikovne rozhorel a pri tónoch pesničky, „...vatra horí, dáva žiaru, oheň všetko čistí, vedie k zdaru...“ sme ešte vyrezali z dyne jesenného strašiaka. Potom sa už iba opekalo a spievalo. „Ako dobre, že sme tu taká partia,“ šťastne si pritakávali medzi sebou Marienka, Zuzka, Barborka, Kamil, Miško, Jožo, Simona, Dáša, Šimon, Miška, Monika, keď k  schodom na tmavej chodbe ukladali svietiaceho dyňového strašiaka (P.S. Len čo boli deti doma, strašiaka som odložila, nebol určený na strašenie, ale pre potešenie detských očí). Ela Štefanová, ochranárka

našej súťaži o najkrajšiu tortu chce zabojovať aj Lucia Bohinská z Nižných Ružbách, ktorej je pečenie koníčkom. (red.)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM

TELEVÍZNY PROGRAM Modrý blesk

22:50

Komédia / Akčný / Krimi / Thriller USA / Nemecko, 1999, 93 min

SOBOTA 10.11.

TIPY TÝŽDŇA PIATOK 9.11.

strana

6. november 2012 ĽN č. 41

5

6.11. - 12.11. 2012 Múmia: Hrob Dračieho cisára

20:20

Dobrodružný / Fantasy / Akčný / Thriller USA / Kanada / Nemecko, 2008, 112 min zdroj foto: www.csfd.cz

UTOROK 6.11.2012

05:40 Dámsky klub „N“ 07:00 Správy STV 07:40 Práca pre teba 07:55 Vojna kuchárov 08:20 Duel 08:50 5 proti 5 09:40 Galileo 10:10 Dempsey a Makepeacová: Na prahu smrti 11:00 Sila lásky IV. 189 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Postav dom, zasaď strom 14:05 Žena na úteku 16 15:00 Doktorka Quinnová II.: Únos II. 15:50 Práca pre teba 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Sila lásky V. 273 17:15 Galileo 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Doktor z hôr - Nové osudy II.: V dobrých aj v zlých časoch 1/13

20:55 Otázka rešpektu II. 4/6 22:45 Nočné správy 22:55 Počasie 22:58 Góly - body - sekundy 23:05 Luther 4/6 00:00 Dempsey a Makepeacová: Na prahu smrti 00:45 Doktorka Quinnová II.: Únos II. 01:35 Doktor z hôr - Nové osudy II.: V dobrých aj v zlých časoch 1/13 02:20 Otázka rešpektu II. 4/6 04:10 Sila lásky IV. 189 04:55 Sila lásky V. 273

06:50 Profesionál 07:05 Regionálny denník 07:30 Komentáre 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Zázračné gajdičky 09:05 Práca pre teba 09:10 Dámsky klub „N“ 10:40 Život rýb: Morské púšte 11:05 Fokus - práca 11:35 Národnostný magazín mix: Český 12:05 Správy - Hírek 12:10 Živá panoráma 12:30 ArtSpektrum 12:35 Piesne moje,piesne

13:15 Medicína: Medicína - Osteoporóza 14:15 Doktor Bencúr 15:15 Športové ozveny 15:45 Eurovirtuál - Anton Srholec 15:55 Rusínsky magazín 16:30 Fokus zdravie 16:55 Práca pre teba - magazín 17:15 Práca pre teba 17:20 Teleantikvárium: Drotárstvo 17:30 Regionálny denník 18:00 Súčasné bývanie 13 18:30 Večerníček: Príbehy s Bublinkou 18:40 Príbehy k Roku dobrovoľníctva 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:53 (Ne)celebrity: Slavomír Benko 20:00 Príbeh Baracka Obamu 21:00 Spektrum vedy 21:30 Komentáre 22:00 Doslova 23:00 Polícia 23:10 Autosalón 23:35 Tempo 23:50 Práca pre teba 23:55 Udalosti ČT 00:40 Správy STV „N“ 01:25 ArtSpektrum 01:39 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:20 Bez servítky 09:15 Kobra 11 XI. 1/10 10:20 Otec na plný úväzok 12:25 V tieni zločinu II. 1/22 13:20 Mentalista III. 2/24 14:20 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa VIII. 8/16 16:00 Dr. House II. 16/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA 21:40 HORÚCA KRV 23:00 Nočné Televízne noviny 23:25 Dr. House II. 16/24 00:20 Mentalista III. 2/24 01:15 Eleventh Hour - nulová šanca 7/18 02:10 Hrozba z temnoty III. 13/16 02:50 Kobra 11 XI. 1/10 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

07:45 Súdna sieň: Hladujeme 08:50 Panelák: Príliš veľa bicyklov 10:00 Najkrajšie bývanie 10 11:00 Áno, šéfe USA IV. 8 12:00 NOVINY o 12:00 12:55 Súdna sieň: Syna si mi zabil 14:00 Panelák: Príliš veľa bicyklov 15:00 Najkrajšie bývanie 10 16:00 Dr. Dokonalý: Ilúzie 3 17:00 NOVINY o 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: „Vydriduch“ v sukni 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 Recept na bohatstvo 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Dáma z parku 21:30 Pod povrchom 26 22:45 Najprísnejší rodičia na svete 1/18 23:45 Farmár hľadá ženu 01:15 Mafstory: Neslušný návrh 02:20 Neporaziteľná Jane: Ťažko ju zabiť! 5 03:15 Pod povrchom 26 04:05 NOVINY TV JOJ 04:30 Posledný zabijak

05:45 KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ

08:40 M*A*S*H 47 09:25 Prostřeno!

10:15 Diagnóza vražda V: Televize musí zemřít 9 11:15 Big Ben IV: Sladké pokušení 11 13:10 Castle na zabití II: Cuba Libre 15 14:05 Komisař Rex II: Smrtelná dávka 12 15:05 Walker, Texas Ranger II: Nebezpečné vidiny 18 16:05 Rosamunde Pilcher: Léto u moře 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 VIP PROSTŘENO! 21:40 Obchoďák: Ředitelka 19 22:55 Sběratelé kostí VII: Smrt lovce tornád 5 23:55 Myšlenky zločince: Chování podezřelých: Život za život 13 00:50 Nedokonalé zločiny IV: Smrt v manéži 17 01:55 Volejte Věštce 03:40 Sběratelé kostí I: Žena ze záhrobí 22 04:25 Prima SVĚT: To nejzajímavější ze zahraničí. Už od roku 1995!

STREDA 7.11.2012

05:45 Dámsky klub „N“ 07:05 Správy STV 07:50 Práca pre teba 08:00 Vojna kuchárov 08:25 Duel 08:55 5 proti 5 09:40 Galileo 10:15 Dempsey a Makepeacová: Cortézova spojka 11:00 Sila lásky IV. 190 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Taxík 14:05 Žena na úteku 17 15:00 Doktorka Quinnová II.: Bludný kruh 15:50 Práca pre teba 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Sila lásky V. 274 17:15 Galileo 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Liga majstrov: Liga Majstrov 22:55 Nočné správy

23:05 Počasie 23:10 Góly - body - sekundy 23:15 Liga majstrov - zostrihy 00:35 Dempsey a Makepeacová: Cortézova spojka 01:20 Doktorka Quinnová II.: Bludný kruh 02:10 O 5 minút 12 03:15 Správy STV 03:55 Sila lásky IV. 190 04:45 Sila lásky V. 274

06:40 Polícia 06:50 Regionálny denník 07:15 Komentáre 07:40 Práca pre teba - magazín 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Fidlibum 09:00 Práca pre teba 09:05 Dámsky klub „N“ 10:40 Súčasné bývanie 13 11:05 Fokus zdravie 11:35 Rusínsky magazín 12:00 Správy - Hírek 12:10 Živá panoráma 12:45 ArtSpektrum 12:50 Cesty za folklórom 13:15 Príbeh Baracka Obamu 14:15 Doslova 15:20 Slováci vo svete: Morava 15:55 Maďarský magazín

16:30 Fokus - peniaze 16:55 Senior klub 17:25 Práca pre teba 17:30 Regionálny denník 18:00 Architektúra: Budova firmy Johnson Wax 18:30 Večerníček: Príbehy s Bublinkou 18:50 Test magazín: Med 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:55 Môj otec Gulag 21:00 Občan za dverami 21:30 Komentáre 21:55 Práca pre teba 22:00 Na križovatke SK+CZ: Jahodové víno 23:55 Profesionál 00:05 VAT 00:35 Udalosti ČT 01:20 Správy STV „N“ 02:00 ArtSpektrum 02:09 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:15 Bez servítky 09:10 Kobra 11 XI. 2/10 10:15 Jesse Stone: Dokonalý zločin 12:10 HORÚCA KRV 13:20 Mentalista III. 3/24

14:20 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa VIII. 9/16 16:00 Dr. House II. 17/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 MODRÉ Z NEBA 22:30 Nočné Televízne noviny 22:55 Dr. House II. 17/24 23:50 Mentalista III. 3/24 00:45 Rukojemníčka 02:30 Hrozba z temnoty III. 14/16 03:05 Kobra 11 XI. 2/10 03:55 Bez servítky 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

05:55 KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:55 Súdna sieň: Zahýba so susedom 08:55 Panelák: Žiarovky 10:00 Najkrajšie bývanie 11 11:00 Áno, šéfe USA IV. 9 12:00 NOVINY o 12:00 12:55 Súdna sieň: „Vydriduch“ v sukni

14:00 Panelák: Žiarovky 15:00 Najkrajšie bývanie 11 16:00 Kosti V. 17 17:00 NOVINY o 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Rodinné bolesti 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 Recept na bohatstvo 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Kosti VII.: - NOVÉ ČASTI 3,4 22:30 Vtierka Castle 10 23:30 Kosti V. 17 00:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas XII. 4 01:30 Mafstory: Puč 02:40 Neporaziteľná Jane: Ťažko ju zabiť! 6 03:25 Vtierka Castle 10 04:05 C.S.I.: Kriminálka Miami IX. 4 04:45 Črepiny

06:00 Zpravodajství FTV Prima 07:00 Policie Hamburk IV: Staří přátelé 23 07:55 Kutil Tim VII: Noc, na kte-

rou je lépe zapomenout 5 08:40 M*A*S*H 48 09:25 Prostřeno! 10:15 Diagnóza vražda V: Zavržení 10 11:15 Big Ben IV: Sport zabíjí 12 13:10 Castle na zabití II: Domina vždy plácne dvakrát 16 14:05 Komisař Rex II: Tři vteřiny do smrti 13 15:05 Walker, Texas Ranger II: Únos 19 16:05 Rosamunde Pilcher: Bouřlivé setkání 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů: Dítě nebude 153 21:35 TOP STAR magazín 22:45 Castle na zabití IV: V poutech 10 23:40 Sběratelé kostí V: Ďábel na oltáři 14 00:40 Myšlenky zločince I 22 01:30 Volejte Věštce 03:20 Sběratelé kostí II: Obr na kolejích 1 04:05 Nové hnízdo

ŠTVRTOK 8.11.2012

05:35 Dámsky klub „N“ 06:55 Správy STV 07:40 Práca pre teba 07:50 Vojna kuchárov 08:15 Duel 08:50 5 proti 5 09:35 Galileo 10:10 Dempsey a Makepeacová: Pasca 11:00 Sila lásky IV. 191 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Radosť zo života: Eva Kostolányiová 14:05 Žena na úteku 18 15:00 Doktorka Quinnová II.: Voľby 15:50 Práca pre teba 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Sila lásky VI. 1 17:15 Galileo 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Rossella 4/7 21:50 Prežiť!

22:40 Nočné správy 22:50 Počasie 22:58 Góly - body - sekundy 23:05 Tonyho pomsta 3/8 23:55 Dempsey a Makepeacová: Pasca 00:45 Doktorka Quinnová II.: Voľby 01:30 Reportéri 02:00 Prežiť! 02:45 Tonyho pomsta 3/8 03:40 Sila lásky IV. 191 04:30 Sila lásky VI. 1

07:05 Regionálny denník 07:30 Komentáre 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Krajina Haliganda 1/4 09:05 Práca pre teba 09:10 Dámsky klub „N“ 10:45 Architektúra: Budova firmy Johnson Wax 11:10 Fokus - peniaze 11:40 Maďarský magazín 12:10 Správy - Hírek 12:15 Živá panoráma 12:45 ArtSpektrum 12:50 Cesty za folklórom: Kurov 13:15 Môj otec Gulag 14:25 Polícia 14:40 Profesionál

14:50 Občan za dverami 15:30 Televízny klub nepočujúcich 15:55 Rómsky magazín 16:30 Fokus právo 16:55 Práca pre teba 17:00 Separé 17:30 Regionálny denník 18:00 Rieky sveta: Niger, rieka duchov 18:28 Ovce.sk 18:30 Večerníček: Príbehy s Bublinkou 18:45 Rozvoj vidieka - Kopaničiarske tradície 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:55 Cisár František Jozef a Prvá svetová vojna 20:45 Futbal - Európska liga 23:00 Spektrum vedy 23:25 Práca pre teba 23:30 Udalosti ČT 00:15 Správy STV „N“ 01:00 ArtSpektrum 01:09 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:10 Bez servítky 09:05 Kobra 11 XI. 3/10 10:05 Prekliaty poklad

12:10 V tieni zločinu II. 2-3/22 14:05 Mentalista III. 4/24 15:00 Priatelia VIII. 9/24 15:30 Dva a pol chlapa VIII. 10/16 16:00 Dr. House II. 18/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA 21:40 HORÚCA KRV 23:00 Nočné Televízne noviny 23:25 Dr. House II. 18/24 00:20 Mentalista III. 4/24 01:15 Eleventh Hour - nulová šanca 8/18 02:10 Hrozba z temnoty III. 15/16 02:50 Kobra 11 XI. 3/10 03:35 Bez servítky 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

05:15 NOVINY TV JOJ 05:45 KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ 07:45 Súdna sieň: Chcem byť s bratom 08:55 Panelák: Nie je Milan ako Milan 10:00 Najkrajšie bývanie 12

11:00 Áno, šéfe USA IV. 10 12:00 NOVINY o 12:00 12:55 Súdna sieň: Rodinné bolesti 14:00 Panelák: Nie je Milan ako Milan 15:00 Najkrajšie bývanie 12 16:00 Kosti VII. 3 17:00 NOVINY o 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Nebezpečné potvory 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 Recept na bohatstvo 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Zasadací poriadok 21:30 Pod povrchom 27 22:45 Najprísnejší rodičia na svete 2 23:45 Haló 00:30 Webmaster 01:25 Mafstory: Falošné peniaze 02:30 Neporaziteľná Jane: Ťažko ju zabiť! 7 03:15 Pod povrchom 27 04:05 KRIMI 04:30 Črepiny

06:00 Zpravodajství FTV Prima 07:00 Policie Hamburk IV: Žena na břehu Labe 24

07:55 Kutil Tim VII: Neteř 6 08:40 M*A*S*H 49 09:25 Prostřeno! 10:15 Diagnóza vražda V: Je strašné zabít mima 11 11:15 Big Ben IV: Válka hvězd 13 13:10 Castle na zabití II: Nikki bude hořet 17 14:05 Komisař Rex II: Nad střechami Vídně 14 15:05 Walker, Texas Ranger II: Nebezpečná cesta 20 16:05 Rosamunde Pilcher: Konec jednoho léta 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 VIP PROSTŘENO! 21:40 Obchoďák: To místo patří mně 20 22:55 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně I: Absolutní oběť 10 23:55 Sběratelé kostí V: Kosti v metru 15 00:50 Zákon a pořádek: Los Angeles: East Pasadena 19 01:40 Reportéři na vaší straně 02:20 Volejte Věštce 04:05 Myšlenky zločince II 1


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TV PROGRAM

6. november 2012 ĽN č. 41 PIATOK 9.11.2012

05:20 Dámsky klub „N“ 06:40 Správy STV 07:25 Góly - body - sekundy 07:35 Práca pre teba 07:45 Vojna kuchárov 08:10 Duel 08:45 5 proti 5 09:30 Galileo 10:05 Dempsey a Makepeacová: Anjel strážny 11:00 Sila lásky IV. 192 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Nebíčko v papuľke 14:10 Žena na úteku 19 15:00 Doktorka Quinnová II.: Mesiačan 15:50 Práca pre teba 15:55 Práca pre teba - žrebovanie 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Sila lásky VI. 2 17:15 Galileo 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Legendy popu: Michal

David 22:00 Nočné správy 22:10 Počasie 22:15 Góly - body - sekundy 22:25 Falošná identita 23:45 Dempsey a Makepeacová: Anjel strážny 00:50 Doktorka Quinnová II.: Mesiačan 01:35 Slovensko v obrazoch 01:55 Svet v obrazoch 02:20 Falošná identita 03:45 Správy STV 04:25 Sila lásky IV. 192

07:30 Regionálny denník 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Maškrtníček 09:00 Práca pre teba 09:05 Dámsky klub „N“ 10:40 Rieky sveta: Niger, rieka duchov 11:05 Fokus právo 11:35 Rómsky magazín 12:00 Správy - Hírek 12:10 Živá panoráma 12:40 ArtSpektrum 12:45 Šláger na šláger 13:10 Cisár František Jozef a Prvá svetová vojna 14:00 Orientácie

14:35 Tvárou v tvár 15:00 Práca pre teba 15:15 Európska liga - zostrihy 15:45 Hokej : Nemecký pohár 1 18:25 Práca pre teba - žrebovanie 18:28 Ovce.sk 18:30 Večerníček: Príbehy s Bublinkou 18:45 Diskriminácia sa ma (do) týka: Medzigeneračná solidarita 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:53 (Ne)celebrity: Peter Novysedlák 20:00 Let okolo Zeme: Ázia a Austrália 21:00 Família: Família - Nech nezapadne slnko nad naším hnevom 21:30 Komentáre 21:55 Festivalové minúty z MFF 22:00 Kino na Dvojke: Anjel a bandita 23:40 Práca pre teba 23:45 Metalinda 25 rokov - Život a show na ostrí noža 02:50 Udalosti ČT 03:35 Správy STV „N“ 04:15 ArtSpektrum 04:29 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:15 Bez servítky 09:10 Kobra 11 XI. 4/10 10:10 Protokol 12:10 HORÚCA KRV 13:20 Mentalista III. 5/24 14:20 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa VIII. 11/16 16:00 Dr. House II. 19/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA 21:30 MASTERCHEF 22:50 AKČNÝ PIATOK: Modrý blesk 00:45 AKČNÝ PIATOK: Elitná jednotka 2 02:30 Kobra 11 XI. 4/10 03:15 Bez servítky 04:30 TELEVÍZNE NOVINY

05:00 C.S.I.: Kriminálka Miami 05:50 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 07:50 Súdna sieň: Rozprávka so zlým koncom 08:50 Panelák: Tajné rande 10:00 Najkrajšie bývanie 13/13 11:00 Áno, šéfe USA IV. 11 12:00 NOVINY o 12:00 12:55 Súdna sieň: Nebezpečné potvory 14:00 Panelák: Tajné rande 15:00 Najkrajšie bývanie 13/13 16:00 Kosti VII. 4 17:00 NOVINY o 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Hluční nájomníci 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 Recept na bohatstvo 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Záletníci 21:30 Kde bolo, tam bolo 5,6 23:30 Dom snov IV. 9 00:30 Na ostrie noža 03:00 KRIMI 03:25 NOVINY TV JOJ 03:50 Črepiny 04:20 Darjeeling s ručením obmedzeným

06:00 Zpravodajství FTV Prima 07:00 Policie Hamburk IV: Pan Mubiru v ráji 25 07:55 Kutil Tim VII: Vášnivá Jill 7 08:40 M*A*S*H 50 09:25 Prostřeno! 10:15 Diagnóza vražda V: Prachsprostě mrtvý 12 11:15 Schimanski: Přátelé 13:10 Castle na zabití II: Vražda jako předloha 18 14:05 Komisař Rex II: Stockiho poslední případ 15 15:05 Walker, Texas Ranger II: Nájezd 21 16:05 Rosamunde Pilcher: Hra světel 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Rosamunde Pilcher: Odstíny lásky: Obětavá duše 22:05 Show Jana Krause 23:05 Cesty k úspěchu 23:15 Hra 01:45 Vidění 03:25 Volejte Věštce

05:50 KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ 06:45 Rýchla rota Chipa a Dala 07:15 Timon a Pumbaa 07:40 Gumkáči 08:10 Ninjago 08:40 Beyblade Metal Fusion 09:05 Bakugan 09:30 Na ostrie noža 12:00 Panelák: Záletníci 13:00 Dom snov IV. 9 14:00 Kde bolo, tam bolo 5,6 16:00 Česko Slovensko má talent 18:00 Najlepšie torty 11 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 KINOPREMIÉRA: Múmia: Hrob Dračieho cisára 23:00 Farmár hľadá ženu 00:35 Veľký rešpekt 02:20 Časovaná bomba 03:50 Črepiny 04:25 Veľký rešpekt

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:55 Ninjago 15 07:25 Mickeyho klubík I 1 07:55 Hračkování 08:30 Autosalon 09:50 Columbo: Dvojitý šok 11:25 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT - VELKÝ TŘESK 13:40 Rozpoutané peklo 15:55 Vraždy v Midsomeru X: Smrt a prach 18:00 Reportéři na vaší straně 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Návrh 22:25 Muž s cejchem smrti 00:25 Annapolis 02:25 Volejte Věštce 04:10 Receptář prima nápadů

08:00 Žraloky na súš(h)i 10:00 Najlepšie torty 11 11:00 Bez syna neodídem 5 12:00 Deväť životov 5 13:00 Recept na bohatstvo 14:30 Múmia: Hrob Dračieho cisára 17:00 TOP STAR 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Česko Slovensko má talent: POSLEDNÝ VEĽKÝ TRESK 22:30 Bournov mýtus 01:00 Manipulátor 03:05 Bez syna neodídem 5 03:50 Manipulátor

05:00 Když vaří táta 06:00 Zpravodajství FTV Prima 07:10 Ninjago 16

07:40 Mickeyho klubík I: Překvapení pro Minnie 2 08:10 Tajemství 2. světové války: Lovci min 16 09:20 Prima SVĚT 09:55 Zločiny v zahradách II: Záhada ve Stagford Lodge 5 11:00 Partie 11:40 Receptář prima nápadů 12:40 Nedělní receptář extra 13:05 Nové hnízdo 13:55 Nora Roberts: Prokletá zátoka 15:55 Vraždy v Midsomeru X: Nevinnost sama 18:00 Když vaří táta 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:15 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT - VELKÝ TŘESK 22:20 Tajemný let 00:25 Myšlenky zločince V 1 01:20 Volejte Věštce 03:05 Doom

05:40 KRIMI 06:10 NOVINY TV JOJ 08:00 Súdna sieň: Kto je vinný? 08:55 Súdna sieň 10:00 Najkrajšie bývanie II. 1/26 11:00 Áno, šéfe USA: IV. 12 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 Bournov mýtus 15:00 Česko Slovensko má talent 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Zohavená 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 Recept na bohatstvo 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Dušan zasahuje 21:35 Dr. Dokonalý 22:30 Dom snov IV. 10 23:35 Lokal TV: Hip-hop je mŕtvy 00:05 Super jazda 02:40 Mafstory: Veľký halloweensky únos 03:30 KRIMI 03:55 Super jazda

06:05 Zpravodajství FTV Prima 06:55 Policejní bažanti I 1 07:50 Kutil Tim VII 08:35 M*A*S*H 51 09:25 Prostřeno! 10:15 Diagnóza vražda V: Odplata 11:15 Schimanski: Falešná hra 13:10 Castle na zabití II: Prastará kletba 19 14:05 Komisař Rex III: Závod smrti 1 15:05 Walker, Texas Ranger II: Setkání 1/2 22 16:05 Rosamunde Pilcher 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů: Vysoká hra 154 21:35 Ano, šéfe! 22:45 Partička 23:25 Prci, prci, prcičky 3: Svatba 01:30 Myšlenky zločince II 2 02:25 Volejte Věštce 04:10 Autosalon

SOBOTA 10.11.2012

05:15 Sila lásky VI. 2 06:05 Reportéri 06:30 Správy STV 07:15 Góly - body - sekundy 07:20 Jurošík: Jurošík a včelia kráľovná 07:30 Včielka Maja: Včielka Maja č.86 07:55 Garfield II.: Nová šelma na farme 08:10 Fidlibumove rozprávky 08:35 Superchyty 09:10 Hádaj, kto nás pozval 09:40 Dom plný zvieratiek: Teror na detskom ihrisku 21/26 10:10 Bud Bindi: Vitajte v NATO 10:40 Legendy popu: Michal David 12:45 Autosalón 13:15 On Air 13:40 Rossella 4/7 15:25 Shane 17:30 Postav dom, zasaď strom 17:55 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke

19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Pošta pre teba 21:15 Cesta k ľadu 22:40 Góly - body - sekundy 22:55 Druhá žena 00:35 On Air 00:55 Cesta k ľadu 02:20 Druhá žena 03:50 Kennedyho mozog 2/2

07:25 Komentáre 07:50 Správy - Hírek 08:00 Živá panoráma 08:40 Televíkend: Turistické inšpirácie 09:05 Let okolo Zeme: Ázia a Austrália 10:00 Občan za dverami 10:25 Cesta 10:55 Senior klub 11:25 Spomíname na Alexandra Dubčeka: Ani Dubček nemlčal

12:05 5 minút po dvanástej: Čo a prečo pozeráme? 13:05 Som závislý? Legálne drogy - Alkohol 13:30 A3UM: Zmena identity 13:55 Ľubomír Paulovič jubiluje: Zurvalec 15:35 Kapura 16:20 Farmárska revue 16:35 Test magazín: Med 16:45 Na stope zločinu: V službách zákona 6 18:05 Na ceste II.: Na ceste po Porýní - Falcku 18:28 Ovce.sk 18:30 Večerníček: Príbehy s Bublinkou 18:45 Košice - Európske hlavné mesto kultúry 18:50 Jeden deň: Jeden deň - Novousadlíci 19:15 Národnostné správy 19:30 Hokej : Nemecký pohár 22:15 Zbohom, súdruhovia: Rebélia 1989 23:10 Festivalové minúty z MFF 23:20 Fotografi: Martin Kollár AUTOPORTRÉT

23:50 Retro noviny 00:05 Československý filmový týždenník 00:15 Udalosti ČT 01:00 Správy STV „N“ 01:49 Záver vysielania

05:25 Čierny krásavec 06:55 Opičí agent 08:45 Priatelia VIII. 10/24 09:15 Škola zvádzania 11:20 MASTERCHEF 13:50 Modrý blesk 15:50 Pán Včielka 17:35 Partička 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA - DUEL 22:15 Partička 23:00 8 MM 01:25 Mníška 03:15 Elitná jednotka 2

NEDEĽA 11.11.2012

05:20 Slovensko v obrazoch 05:40 Svet v obrazoch 06:10 Autosalón 06:35 Správy STV 07:15 Góly - body - sekundy 07:30 Jurošík: Jurošík a cudzí zbojník 07:35 Včielka Maja: Včielka Maja č.87 08:00 Garfield II.: Pizza pre štyroch 08:15 Maškrtníček 08:45 Góóól 09:15 S Jakubom na rybách 09:40 Dom plný zvieratiek: Uštipnutie včelou 22/26 10:10 Ushuaia - expedície do prírody VII.: Dobrodružstvá v Mozambickom prielive. 1. časť 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Agatha Christie: Slečna Marpleová: Nevidieť pre oči

14:45 Film pre pamätníkov - Profil A.Lettricha: Drevená dedina 16:25 Pošta pre teba 17:30 Kráľ vinár: Nečakané dedičstvo 2/13 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Assunta Spina 1/2 21:50 Assunta Spina 2/2 23:35 Góly - body - sekundy 23:45 Odpískané 00:05 Agatha Christie: Slečna Marpleová: Nevidieť pre oči 01:40 Assunta Spina 1/2

07:15 Rozvoj vidieka - Kopaničiarske tradície 07:30 Televíkend: Turistické inšpirácie 08:00 Živá panoráma 08:35 Kapura 09:20 Farmárska revue

09:35 Test magazín: Med 09:50 Noc v archíve: Čo sme vysielali po novembri 1989 1.časť 10:50 Zbohom, súdruhovia: Rebélia 1989 11:45 On Air 12:10 Klamstvo dočasu-pravda naveky 13:15 Orientácie 13:40 Slovo 13:55 Ritro Slovak open - tenis: Tenis - finále muži 16:30 Hokej : Nemecký pohár 19:15 Fotografi: Martin Kollár AUTOPORTRÉT 19:40 ArtSpektrum 19:50 Počasie 19:55 Dokumentárny klub: Záhadný svet peňazí 21:35 A3UM 22:00 Festivalové minúty z MFF 22:05 Umenie 2012: Literatúra 22:35 Pozvánka do národnostného divadla: Niekde v Európe 00:40 Retro noviny 00:55 Slovo 01:00 Udalosti ČT 01:45 Správy STV „N“

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 05:55 Scooby Doo, kde si?! I. 06:15 Škola zvádzania 08:00 Perfektné skóre 09:55 Priatelia VIII. 11-12/24 10:55 Pán Včielka 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:40 Lampáreň 14:20 Medzi vlkmi 16:20 V mene kráľa 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 Parchanti (HD) 22:30 Utečenec 01:10 V mene kráľa 03:10 Parchanti (HD) 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

05:45 NOVINY TV JOJ 06:05 Periskop hore a dole

PONDELOK 12.11.2012

05:00 Ushuaia - expedície do prírody VII. 05:40 Dámsky klub „N“ 07:00 Správy STV 07:45 Góly - body - sekundy 07:55 Práca pre teba 08:05 Duel 08:35 5 proti 5 09:20 Galileo 09:55 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania 10:55 Sila lásky IV. 193 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub „N“ 13:30 Tajomstvo mojej kuchyne 14:15 Žena na úteku 20 15:05 Doktorka Quinnová II.: Kto nepozná uspávanky 15:50 Práca pre teba 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Sila lásky VI. 3 17:15 Galileo 17:45 Duel

18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Posledný tanec 21:35 Reportéri 22:05 Hlavný podozrivý - newyorské prípady: Hanba 6/13 22:50 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania 23:50 Doktorka Quinnová II. 00:35 Posledný tanec 02:00 Hlavný podozrivý - newyorské prípady: Hanba 6/13 02:45 Správy STV 03:25 Góly - body - sekundy 03:40 Sila lásky IV. 193 04:30 Sila lásky VI. 3

08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Slniečko 08:55 Práca pre teba 09:00 Dámsky klub „N“ 10:35 Záhadný svet peňazí 12:10 Tvárou v tvár 12:35 Národnostné správy 12:45 Živá panoráma

13:25 ArtSpektrum 13:35 Autosalón 14:00 Odpískané 14:25 Magazín FIFA 14:50 Športové ozveny 15:30 Magazín Ligy majstrov 15:55 Národnostný magazín mix: Židovský 16:30 Fokus práca 16:55 VAT: Výroba piva 17:25 Práca pre teba 17:30 Regionálny denník 18:00 Život rýb: Farby útesu 18:30 Večerníček 18:45 Eurovirtuál - J. Mikloško 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:55 Medicína 20:55 Jeden deň 21:30 Komentáre 21:55 Festivalové minúty z MFF 22:00 Smrť pána Lazaresca 00:30 ArtSpektrum 00:35 Umenie 2012: Literatúra 01:05 Udalosti ČT 01:50 Práca pre teba 01:55 Správy STV „N“ 02:39 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:20 Bez servítky 09:15 Kobra 11 XI. 5/10 10:20 Medzi vlkmi 12:20 FARMA 13:40 FARMA - DUEL 15:30 Dva a pol chlapa VIII. 12/16 16:00 Dr. House II. 20/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 BEZ SERVÍTKY S MARKIZÁKMI 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA 21:30 MASTERCHEF 22:50 Dva a pol chlapa IX. 8/24 23:15 Nočné Televízne noviny 23:40 Dr. House II. 20/24 00:35 Eleventh Hour - nulová šanca 02:20 Hrozba z temnoty III. 16/16 03:00 Kobra 11 XI. 5/10 03:45 BEZ SERVÍTKY S MARKIZÁKMI 04:55 TELEVÍZNE NOVINY


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA / REKLAMA / INZERCIA

Novým predsedom SNS sa stal Andrej Danko Novým predsedom Slovenskej národnej strany (SNS) je JUDr. Andrej Danko. Na post predsedu národniarov ho zvolilo 153 zo 156 delegátov XVIII. snemu SNS, ktorý sa konal 6.10.2012 v Žiline. Správajme sa kultúrne a pracujme! Niet inej cesty do budúcnosti, ak má byť prijateľnou pre naše deti. Ctime si a pamätajme aj na našich predkov. Ak národ stráca pamäť, mizne aj jeho príbeh. Budeme si pripomínať a pestovať našu národnú históriu a ťažký život našich predkov, ktorí uchovávali našu reč, vieru presvedčenia, kultúru a hodnoty pre nás. Iná

cesta ako cesta práce k tomuto cieľu - nevedie. „SNS je národná strana, ktorá bude hľadať nové komunikačné prvky. Bude oslovovať hlavne mladých ľudí z praxe, ktorí sa už nevedia pozerať na vládu jednej strany. Takisto sa nemienime pozerať na zadlžovanie a ožobračovanie Slovákov. SNS bola pri rozhodujúcich momentoch našej národnej a štátnej histórie, formovala sa, vyjadrovala jasne a nemenne emancipačné ciele, burcovala a bojovala za našu slobodu a zvrchovanosť,“ uviedol nový predseda SNS A. Danko. ĽN 560/2012

Infoservis

oznam Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 6. novembra – lekáreň LAUDANUM, Levočská 4, 7. novembra – Dr. MAX (OD Kaufland), 8. novembra - SCHNEIDER, Obrancov mieru 8, 9. novembra –

Darovali krv Na Hematologicko-transfúznom odd. Ľubovnianskej nemocnice darovali v 43. týždni krv títo občania: STARÁ ĽUBOVŇA: Lukáš Orlovský, Karol Vojtek, Jozef Majerníček, Miroslav Boguský, Miroslava Murcková, Andrea Havranová, Radoslav Šulian, Ľubomír Leščinský, Dominik Murcko, Martin Gaduš, Daniel Ščigulinský. NOVÁ ĽUBOVŇA: Pavol Kaleta, Jozef Folvarčík, Ján Repka, Martin Štellmach. JAKUBANY: Michal Hric, Mikuláš Guzlej, Viera Guzlejová, Mária Štucková. KAMIENKA: Lina Leonenko, Michaela Ochotnícka, Matúš Lichvár, Kristína Krettová. ŠARIŠSKÉ JASTRABIE: Michal Tkáč. ORLOV: Jana Havrilová. BARDEJOV: Peter Grech. PLAVNICA: Marek Štupák. PLAVEČ: Ivan Gernát, Veronika Fuchsová, František Pčolka. LIPANY: Milan Saxa. HALIGOVCE: Erik Neuman, Jana Sekelská. CHMEĽNICA: Martin Lang. ĽUBOTÍN:

Inzeráty

služby n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, SAMOLEPIACE FÓLIE, LIŠTY A SIETE PROTI HMYZU – predajňa na Nám. sv. Mikuláša 9 (nad rýchločistiarňou), Šmida – TREND. ) 0905 364  246, 4369 678. ĽN 335/2012 n Osobná a  nákladná doprava, autopožičovňa, Fiat Ducato 9-miest., 1,5 t, Škoda Octavia. ) 0905 502 421, 432 1908. ĽN 332/2012 n Najľahšie pôžičky v meste, rýchle vybavenie. ) 0915 621 222. ĽN 441/2012 n Partia šikovných chlapov ponúka búracie práce, kladenia plávajúcich podláh a drobné stavebné práce. Kvalitne, rýchlo a lacno. ) 0911 110 419, 0911 328 799. ĽN 554/2012 n Rekonštrukcie bytov, bytových jadier, obklady, dlažby. ) 0904 935 690. ĽN 561/2012

nehnuteľnosti n Predaj stavebných pozemkov na Poľskej ulici – smer Mníšek n/P.

Dr. MAX (OD Kaufland), 10. novembra - ADRIA, v Poliklinike nemocnice, 11. novembra – ANETT, Levočská 59 (za Tatra bankou), 12. novembra - PRI NEMOCNICI, Sládkovičova 10, 13. novembra – ELIXÍR, Obchodná 3. Po - Pia od 16.00 do 20.00 h, So - Ne - sviatky od 8.00 do 18.00 h.

strana

6. november 2012 ĽN č. 41

Priateľské stretnutie Študent Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni a zároveň člen Stredoškolského parlamentu Prešovského samosprávneho kraja Igor Dopirák sa zúčastnil (15.- 19. októbra) stretnutia mládežníckych lídrov pod názvom Priateľské kraje v zjednotenej Európe, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Strednej odbornej školy v Sabi-

nove. Zišli sa tam aj ďalší dvaja členovia Stredoškolského parlamentu PSK, zástupcovia z Poľska, Nemecka a Ukrajiny. Mladí ľudia počas svojho stretnutia navštívili Starú Ľubovňu, Bardejov a Prešov. Práve tam boli prijatí na Úrade PSK jeho podpredsedom, vedúcim odboru školstva, stretli sa aj s členmi

Mládežníckeho parlamentu Prešova. Voľný čas si mládežníci spríjemňovali energyzermi, tímovými prácami a tvorivými aktivitami v podobe soľného erbu a maľovaných tričiek, ktoré si na konci stretnutia navzájom darovali. Ďalšie dni patrili poznávaniu kultúry, jazyka a národných jedál svojich krajín prostredníctvom prezentácií, vďaka ktorým sa stredoškoláci z PSK dozvedeli niečo nové

7

o Durínsku, Ľvovskej oblasti a Malopoľskom vojvodstve. Večery trávili tradične pri kofole, kde si zdokonaľovali svoju angličtinu a zároveň sa navzájom spoznávali. Na záver stretnutia si sľúbili, že ostanú v kontakte a týždeň plný aktivít, vzájomnej spolupráce a priateľstva zhodnotili ako jednu z najkrajších etáp v ich stredoškolskom živote. Lucia Chmeliarová

Letná fotosúťaž Prázdniny u starých rodičov sú jednoducho vždy super! To asi uzná každý, kto má či mal to šťastie a dva mesiace letného voľna mohol či môže stráviť u najstaršej generácie, ktorá má obyčajne vždy čas na všetko. A vie to zrejme aj Tímea Magdaléna Zavacká z Jarabiny, ktorá rada chodieva k starým rodičom do Kežmarku, kde kŕmi zvieratká a vraj ich aj „cvičí.“ A svoje o prázdninách vie isto aj Riško, ktorý má to šťastie, že u babky spolu s rodičmi býva. Riško je na prázdninách prakticky celý

rok. Objektív fotoaparátu ho zachytil, keď bol pre vajíčka na praženicu a aj vtedy, keď pomáhal s ukladaním dreva na zimu. Fotografie nám poslala Jarmila Kičurová z Malého Lipníka. Tretia súťažiaca - Zuzana Krajňáková zo Starej Ľubovne nám zas poslala momentku, kde sa zvečnili starí rodičia s vnúčatami. Nuž,dnešných adeptov na ceny od firmy TAMATEX (vysávač, rýchlovarná kanvica, dávkovač mydla či iné). Fotografie môžete ešte stále posielať. Do konca roka ich budeme uverejňovať. (red.)

Soňa Mikitová. V 44. týždni darovali: STARÁ ĽUBOVŇA: Miroslav Kober, Ivan Troščák, Monika Sýkorová, Jozef Fedák, Ján Gvozdjak, Alžbeta Kohútová, Jozef Jendrichovský, Vladimír Gbur, Martina Nemergutová, Anna Kovalčíková, Mário Zeman, Peter Tyrpák, Erika Servická, Peter Hurtuk, František Rojek, Barbora Šmidová, Peter Šmida, Ivan Redaj. NOVÁ ĽUBOVŇA: Jaroslav Starinský. PODOLÍNEC: Erika Šoltisová, Ján Spirčák. KAMIENKA: Peter Sroka, Dávid Sroka. ORLOV: Gabriela Kravčáková. MICHALOVCE: Dušan Szentivanyi. LIESKOVEC: Lukáš Sabol. NIŽNÉ RUŽBACHY: Emil Dinda. ŠAMBRON: Mikuláš Katrenič. ČIRČ: Jozef Majerníček, Alena Ženčuchová, Milan Ženčuch. ÚDOL: Ľuboslav Plučinský. MNÍŠEK NAD POPRADOM: Dominik Dlugoš, Filip Dlugoš, Michael Dlugoš. PLAVNICA: Peter Kušlita. Ďakujeme. Viera Pristášová, SČK

Cena dohodou. ) 0907 353 053, 0908 688 338. ĽN 447/2012 n Predám rodinný dom po rekonštrukcii v  Podolínci. Cena dohodou. ) 0902 727 624. ĽN 508/2012 n Predám pozemok v Jakubanoch, rozloha 659 m2. Cena dohodou. ) 0907 690 429. ĽN 515/2012

byty n Predám 4,5 izbový byt v SĽ, na prízemí, 84 m2, vlastné kúrenie, plastové okná a iné. Cena 49 900 € - dohoda možná. ) 0917 546 551, 052/238 8171. ĽN 541/2012 n Predám kompletne prerobený 3-izbový byt na sídl. Západ. Cena 60 000 € + dohoda. ) 0902 138 412. ĽN 549/2012 n Prenajmem 4-izbový byt na Letnej ul. Dlhodobo. ) 0905 826 056. ĽN 553/2012 n Dám do prenájmu 3-izbový byt (75 m2) na sídl. Východ, II. posch. ) 0911 636 044, 0904 464 045. ĽN 546/2012

predám n Drevený smrekový obklad - 3 €/m2 aj zrubový obklad, hranoly a dlážkovicu na podlahu. ) 0908 234 866. ĽN 347/2012

n Tatranský profil - perodrážku, brúsený, I. tr. 3,80 €, II. tr. 3,00 €, dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. ) 0905 508 163, 0911 168 982. ĽN 451/2012

kúpim n Staré čierne dosky, ktoré sú nabité na stodole a hranoly. Za výhodnú cenu. ) 0944 426 027. ĽN 28/2012

práca n Agentúra TIMEA - práca v Anglicku a ČR pre ženy, mužov a páry. ) 0904 891 941. ĽN 750/2011

ponuka n Automobile Berila. Bezpečná kúpa a sprostredkovanie nákupu osobných a  úžitkových vozidiel. Email: tomasberila@hotmail.de, tel. SK 0948 001955, 0949 147 712, D: 00491601576299. ĽN 454/2012 n Ponúkam opatrovanie dieťaťa alebo staršej osoby – aj príležitostne. ) 0902 569 635. ĽN 540/2012 n GALANTERKA HELKA, Nám. sv. Mikuláša 26 ponúka (vo dvore): - posteľnú bielizeň z  mikro-

vlákna, bavlny a bavlneného saténu, posteľné plachty z  mikrovlákna a froté materiálu, posteľné prehozy z  mikrovlákna, * pršiplášte detské a pre dospelých, * látky na kroje a doplnky ku krojom, * perličky na navliekanie, * poťahy na žehliacu dosku, * vlnu na ručné pletenie, háčkovanie a  volánikové šály, * dáždniky dámske a  pánske, * poťahy na odev. Zapožičiavame svadobné dáždniky a poťahy na stoličky (oslavy, svadby a rôzne príležitosti). ĽN 555/2012 n Doučovanie: matematika a slovenský jazyk. ) 0907 950 385. ĽN 557/2012

kurzy n Kurz opatrovania – individuálne, diaľkovo, rýchlo, od 150 €. Úradné preklady - všetky jazyky, www.asined.sk, 0915 544 915, 0905 357 424, 0908 665 046. ĽN 162/2012

n Adresu inzerenta redakcia neposkytuje.

Spoločenská rubrika spomíname „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť aj keď umrie“ (Jn 11,25). Milovali sme ho a on miloval nás, tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas. Dňa 7. novembra si pripomenieme 30. výročie smrti nášho zosnulého otca a dedka Jozefa Kollára z Kolačkova. S  úctou a  láskou na neho v  modlitbách spomínajú manželka Helena, dcéry Anna, Helena a Marta s rodinami. Večný pokoj nech mu daruje drahý Ježiš.

ďakujeme Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 27. októbra rozlúčiť s naším milovaným manželom, otcom a dedkom Vincentom Reľovským z Podolínca. Zároveň ďakujeme za prejavy a kvetinové dary. Smútiaca rodina Rád by som poďakoval profesionálnym hasičom zo Starej Ľubovne a dobrovoľným hasičom z Novej Ľubovne i Kolačkova za profesionálny a rýchly zásah 25. októbra v obci Kolačkov. Vďaka nemu sa pri požiari prístavby rodinného domu podarilo uchrániť veľké materiálne hodnoty. Jozef Žoldák, predseda DHZ Kolačkov


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

ŠPORT

6. november 2012 ĽN č. 41

Šport v skratke

futbal Už s Bičušom v bráne vstúpili do odvetnej časti IV. futbalovej ligy hráči Starej Ľubovne. A úspešne. Vďaka Selepovi totiž Sabinovu vrátili kontumačnú prehru zo svojho trávnika. V  tabuľke im však stále patrí predposledná priečka. 16. kolo: MFK Slovan Sabinov – MFK Stará Ľubovňa 0:1 (0:0). G: 39. Selep. Zostava: Bičuš - Révay, Vresilovič, Vandžura (76. Mušinský), J. Kosturko, Mariančík, Turlík, Selep (87.Zima), P. Foľvarský, Drobňák, Štefánik. (mv)

Povinné víťazstvo Staroľubovňanov AC Uniza Žilina 3:1 (19, 20, -22, 18) VKM Stará Ľubovňa - VO

ne zvíťazil nad húževnatým sú- taktické pokyny dodržiavať od perom, bol vo všetkých činnos- začiatku zápasu. Nakoniec sme tiach lepší ako hosťujúci celok. súpera zatlačili, hlavne servisom a boli sme na útoku lepší ako oni. Ján Senko (tréner VKM Sta- A to rozhodlo.“ rá Ľubovňa): „S výkonom môjho Rozhodovali: Savka, Sluk, zámužstva som nebol celkom spo- pas sledovalo 400 divákov kojný. Chlapci vedia hrať oveľa VKM Stará Ľubovňa: Buvalepšie ako hrali dnes. Znovu tu lič 11, Kseňák 3, Lacek 15, Lábik bolo strašne veľa nevynútených, 9, Gut 20, Müncner 8, libero Senzbytočných chýb. Taktika bola ko (Breda 0, Senko 0, Vokál 0, Zadaná – ako máme brániť, koho vacký 4). máme brániť. Nedarilo sa však Text a foto (J.P.)

stolný tenis 3. liga - Západ, tretie dvojkolo: STK Stará Ľubovňa B - Spišské Vlachy 9:9 (O. Haky st. a Kulík po 2,5, Šipoš a Starinský po 2). 4. liga – Podtatr., 5. kolo: STK Plaveč - TJ Obec Sp. Bystré 13:5 (Mikloš 4,5, L. Duffala 3,5, J. Lipták a P. Duffala po 2,5). 5. liga, 5. kolo: St. Ľubovňa C - TJ Baník Hôrka 8:10 (Starinský 4,5, Rejda 3,5), Lesnica - Veterán Poprad B 18:0 (T. Hovana, P. Hovana a A. Hovana ml. po 4,5, A. Hovana st. 2,5, S. Strakula 2), 6. liga: Fortuna Kežmarok D - MŠK Podolínec 8:10 (R. Faja 4,5, M. Faja 2,5, M. Tomeček 2, Oravec 1). (mv)

volejbal 1. liga muži (Východ), 4. kolo: VKM Stará Ľubovňa B - MŠK Vranov n/ Topľou 3:2 (-16,-20,12,16,13) a 3:1 (20,14,18,18). Vďaka dvom víťazstvám nestratila rezerva VKM kontakt so svojimi súpermi. Od Svidníka B ju delí už len bod, od Vranova dva. (mv)

basketbal Ženy ŠSK Basket majú za sebou neúspešný výlet do Bardejova. Na tamojšej palubovke totiž prehrali o 14 bodov. II. liga ženy - Východ, 3. kolo: BKM Bardejov ŠSK Basket Stará Ľubovňa 73:59 (21:19, 18:17, 24:7, 10:16). (mv)

bowling Výsledky X. bowlingového turnaja, ktorý sa konal v ŠRC. Muži:1. J. Venglár 994 b., 2. Ľ. Kožík 988 b., 3. J. Dubaj 954 b. Ženy: 1. J. Tešlová 971 b., 2. K. Folvarčíková 942 b., 3. M. Kovalčíková  908 b. (J.T.)

Ble

kový rozhovor TOMÁŠOM GUTOM

D

omáce mužstvo VKM privítalo v 6. kole volejbalovej extraligy hostí zo Žiliny. Obidva tímy mali na konte po jednom víťazstve. Domáci volejbalisti chceli potvrdiť stúpajúcu formu a získať povinné body s nováčikom súťaže. Po sľubnom výkone sa im to nakoniec podarilo. Domáci začali opäť nesústredene a  prehrávali od začiatku prvého setu a až do stavu 7:7 stále museli doťahovať náskok súpera. A keďže aj súper robil chyby, set bol až do stavu 14:14 vyrovnaný. Potom však zavelil do

Šport servis

squash Športovo-relaxačne centrum pozýva priaznivcov squashu na extraligové zápasy, ktoré sa uskutočnia 17. - 18. novembra za účasti top hráčov Slovenska a Česka. (ŠRC) Vyžrebovali sme výhercov súťaže o voľné vstupy do posilňovne KŠKM St. Ľubovňa. Mená o týždeň.

útoku Lacek a niekoľkými úspešnými útokmi domáci získali niekoľkobodový náskok. Zlepšili podanie, úspešne blokovali súperove útoky a set pohodlne vyhrali 25:19. Hosťujúci volejbalisti sú však známi ako húževnatí bojovníci. Aj v druhom sete držali krok s  domácimi až do stavu 12:12. A keďže aj domáci zlepšili podanie, darilo sa im aj na bloku a Lacek, Gut a Buvalič predviedli niekoľko ukážkových smečov, diváci v športovej hale videli pekné volejbalové momenty. Domáci už nedovolili súperovi priblížiť

sa na dostrel a set s prehľadom dotiahli do víťazného konca. Žilinčania potvrdili svoju povesť v treťom sete, ktorý vyhrali a snažili sa ešte zápas zdramatizovať. Domáci sa opäť dopúšťali tradičných chýb, hlavne na podaní, čo súper dokonale využil. Volejbalisti VKM však žiadnu drámu nepripustili. Vo štvrtom sete sa nekompromisne pustili do súpera. Zodpovedne podávali, na útoku prevýšili súpera a vďačným divákom predviedli pekný útočný volejbal. Zaslúžili sa oň hlavne Lacek, Gut, Buvalič a Müncner. Domáci tím zaslúže-

n Do mužstva VKM ste prišli z Prešova tesne pred začiatkom sezóny. Aké ciele a predsavzatia ste mali po príchode do Starej Ľubovne? - Do ľubovnianskeho tímu som prišiel hrať nový post. Bol som štyri roky liberom. Smeč bol stále pre mňa výzvou, takže mojím cieľom bolo vlastne presadiť sa na smečiarskom poste n Ako ste zatiaľ spokojný so svojím výkonom na novom poste, ako aj s výkonom celého mužstva? - Myslím, že sa mi celkom darí aj s pomocou skvelého kolektívu spoluhráčov. Aj výkon mužstva rastie s každým zápasom.

Môj osobný výkon závisí od kolektívu, jeho výkonu, ako aj od stanovenej taktiky. n Máte na konte už dve víťazstvá, celkom pekná bilancia. Aká je nálada v kabíne? - Začali sme peknú šnúru. Po víťazstve v Trenčíne prišla Žilina, náš hlavný súper v boji o udržanie sa v extralige. Ja myslím, že pokiaľ budeme hrať takýmto spôsobom, že sa dostavia aj výsledky a aj patričné postavenie v tabuľke. Všetko je to o súhre, ktorá by sa mala s pribúdajúcimi zápasmi zlepšovať. Text a foto (J.P.)

Blíži sa veľký stolnotenisový sviatok Po Švédsku, Belgicku a Dánsku spozná horúcu staroľubovniansku pôdu ďalší reprezentačný tím.

Výkonný výbor Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ) totiž tunajší klub poveril organizáciou kvalifikačného stretnutia o postup na majstrovstvá Európy 2013 v ra-

kúskom Schwechate. A súperom Slovákov v ňom nebude nik iný než tím, ktorý v Challenge Division A  ešte neprehral - Česko. „Je to pre nás veľmi atraktívny duel. Pravdupovediac, Čechov sme vyslovene chceli, no keďže o tento zápas bolo veľa záujemcov, museli sme zaň i lobbovať,“ uviedol na

margo blížiaceho sa stolnotenisového sviatku Ondrej Haky, st. Ten, mimochodom, siete rozhodil už v januári a odvtedy tvrdo bojoval o to, aby zápas medzi 28. a 24. tímom sveta hostil práve tunajší klub. „So  SSTZ máme veľmi dobré kontakty, takže som s tým počítal. Oficiálne som sa to ale dozvedel pred niekoľkými dňa-

mi,“ dodal ešte O. Haky. Atraktívne federálne derby je naplánované na pondelok 28. januára 2013 a okoreniť by ho mala aj účasť funkcionárskej celebrity. Do Starej Ľubovne sa totiž chystá aj čerstvý viceprezident Európskej stolnotenisovej federácie Nikolas Endal. (mv)

Cyklokrosový Memoriál korisťou najväčšieho papierového favorita

Presne podľa očakávaní sa 28. októbra skončil pod hradom Memoriál Juzeka Hutníka. Víťazom hlavnej kategórie sa totiž stal Michal Lami z Košíc pred Ivanom Saloňom jazdiacim za banskobystrický Bikepro. Medzi veteránmi zase triumfoval dvojnásobný majster sveta v cyklokrose Ondrej Glajza. S dvoma cieľmi - spraviť ešte kvalitnejšiu trať a pritiahnuť moderátora, ktorý by oživil akciu, vstupovali do II. ročníka súťaže jej organizátori. A hoci sa im oba podarilo splniť, plány im trochu skrížil prvý nápor zimy. „Pravdupovediac, čakali sme oveľa viac prihlásených než minulého roku, no počasie nám to trochu skomplikovalo. Treba však povedať, že aj keď bolo menej pretekárov, úroveň súťaže sa dvihla,“ naznačil, že tentoraz na-

Pretek, ktorý oživilo komentovanie Jozefa Krulčíka, sa tento rok odohrával v chladnom počasí za jemného sneženia. A hoci bol 3,5 km dlhý okruh, aj vďaka 190 metrovému prevýšeniu, podstatne ťažší než ten vlaňajší, podľa všetkého pri ňom organizátori neostanú. „Pravdepodobne ho predĺžime, no minimálne sťažíme. Tak, aby mal memoriál ešte vyššiu úroveň,“ naznačil plány do budúcna M. Alexik.

ozaj nešlo o kvantitu Michal Ale- niny. Dvadsaťšesť jazdcov, medzi mi cyklokrosári, sa však, okrem xik z usporiadateľského SCK Pie- ktorými nechýbali mnohí zná- chladného počasia, muselo vyrovnať aj s blatistým a šmykľaVýsledky vým terénom. Ten ale vietor vo Muži (1993 – 1973) – 10,5 km: 1. Michal Lami (Jumpsport Košice) - 45:11 min., 2. Ivan Saloň (Bikepro B. Bystrica) - 46:08 výsledkoch nenarobil, pretože min, 3. Lukáš Stachura (CK Bardejov) - 47:09 min., ...5. Ivan Kormaník (SCK Pieniny St. Ľubovňa) - 54:05 min., 8. Slavo Šicieľovú pásku pretli presne podpoš (SL) - 59:58 min., 10. Juraj Batmendijn (HK Vabec SL) 1:04:31 h, 11. Martin Sipko (SL) - 1:05:11 h, 12. Matúš Ogurčák ľa predpokladov. Inými slovami 1:10:12 h., 13. Daniel Šak (obaja HK Vabec SL) - 1:12:20 h, 14. Ján Richter - 1:13:58 h, 15. Peter Olejník (obaja SL) 1:20:10 h. podľa kvality a najazdených kiloŽeny – 7 km: 1. Monika Gozdz (SCK Pieniny SL) - 45:09 min. metrov. „Myslím si, že v dobrom Veteráni (1972 a starší) – 7 km: 1. Ondrej Glajza (FC TEAM Považská Bystrica) – 34:04 min. , 2. Peter Benko (CK Enersvetle sa ukázal Ivan Saloň, ktorý gia Svit) - 34:37 min. , 3. Dušan Koneval (HK Marmont) – 42:10 min. po prvom kole dokonca viedol. V

každom prípade sa ale očakávalo, že vyhrá Lami. Čo sa vlastne i stalo,“ uviedol k priebehu cyklistického cross country M. Alexik. n FAMÓZNY LAMI, SPOKOJNÝ SALOŇ 26-ročný Košičan, ktorý úspešne pôsobí na svetovej scéne, tak pod Ľubovnianskym hradom obhájil minuloročné prvenstvo. A

poklonu mu, okrem iných, zložil aj v drese Bikepro Banská Bystrica jazdiaci I. Saloň. „Mišo je úradujúci majster Slovenska v cross country a MTB cyklomaratóne. A tiež mimoriadny talent, ktorý je výkonnostne kdesi úplne inde ako my. Takže to neberiem ako sklamanie,“ poznamenal už k svojmu druhému miestu Staroľubovňan, ktorý s niekoľkonásobným majstrom Slovenska dokázal dlho držať krok. Ako však poznamenal, bolo to spôsobené aj tým, že si M. Lami nevzal do Ľubovne svoj najlepší bicykel. „Mal slabšie obutie, takže v zjazdoch šiel trochu opatrnejšie. A podľa mňa ani nejazdil naplno. Dve kolá si ma kontroloval a potom jednoducho zapol,“ dodal ešte riaditeľ pretekov. Cyklokrosový pretek, ktorý sa od roku 2010 koná na počesť cyklistu a horolezca Juzeka Hutníka, preveril aj ďalších domácich jazdcov. Okrem I. Saloňa vystúpil na bedňu i Dušan Koneval, ktorý medzi veteránmi skončil tretí. Zlata sa však Stará Ľubovňa dočkala zásluhou jedinej ženy na trati – SCK Pieniny reprezentujúcej Poľky Moniky Gozdz. Text (mv), foto (mm)

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktori: PhDr. Eva Halamová, Mário Veverka, športový redaktor: Ing. Ján Petrus, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, fax: 42 84 581, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa, IČO 36 477 206. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Ľubovnianske noviny č. 41  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you