Page 1

18. október 2011

Ročník XXXVI.

Cena 0,25 €

Číslo 40

Ľubovnianske noviny Šťastná výherkyňa prvej tombolovej ceny

Princezná dvoch Sicílií na hrade Ľubovňa

Vansovej Lomnička s mladou generáciou

Ako zchfilmu pre pamätníkov árky to nemajú vôbec ľahké 3.

4.

1, 2

ku

Doslova starinami je vybavená školská kuchyňa na Levočskej ulici. Niektoré elektrické spotrebiče tam majú vyše 40 rokov. Vývarovňa pre 340 školákov a zamestnancov školy nevyhovuje ani súčasným požiadavkám regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

„Je najvyšší čas, aby aj naše kuchárky po toľkých rokoch už dostali darček, ktorý bude spĺňať všetky hygienické a bezpečnostné požiadavky,“ myslí si riaditeľ najstaršej mestskej školy Mikuláš Hreško. V  škole varia na zariadeniach, ktoré si pamätajú ešte otvorenie školskej jedálne v  roku 1970. Majú tam aj doslova historickú raritu. „Z roku 1965 máme prístroj na miesenie cesta. Je funkčný, tak ho používame,“ priznala vedúca školskej vývarovne Anna Damičová. Aj keď buchty, ktoré na ňom miesia, nijako netrpia na kvalite, ako dodala vedúca, „nové zariadenia by určite uľahčili prácu kuchárkam.“ O tom, že vývarovňa na Levočskej ulici je oproti ostatným školským jedálňam ukrátená,

Aj keď stravníci na kvalite stravy rozhodne nestrácajú, v kuchyni na Levočskej ulici sa kuchárky rozhodne nemôžu spoliehať na moderné výdobytky techniky. vie aj mestská samospráva. „Za posledných osem rokov prešli všetky školské jedálne úplnou alebo čiastočnou rekonštrukciou, okrem jedálne v

ZŠ Levočská,“ priznal prednosta MsÚ Anton Karniš. Radnica v rozpočte na rok 2011 vyčlenila pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľ-

skej pôsobnosti mesta kapitálové výdaje na školstvo v sume 110 tisíc eur.  „Všetky akcie z tejto kapitoly  rozpočtu sú už vykonané, teda dokončila sa jedáleň v

riadení na alokovanom pracovisku MŠ Vsetínska, tiež sa vymenili sklobetónové steny v najväčšej škôlke na Vsetínskej ulici a rovnako beží rekonštrukcia chodieb v MŠ na Tatranskej ulici,“ vyrátal prednosta MsÚ. Na rade je teda škola na Levočskej ulici. „Bude to zložitejšia rekonštrukcia, pretože jedáleň sa nachádza na poschodí a treba vymeniť všetky rozvody, teda plyn, elektriku, vodu a kanál, vrátane ventilácie a, samozrejme, výmenu si žiada celé vnútorné zariadenie,“ povedal A. Karniš. Premena si vyžiada nemalé financie, napriek tomu by sa mali kuchárky na L e vo č s k e j tešiť. Začiatok celej prestavby, už historickej kuchyne, by sa mal podľa prísľubov radnice MŠ Tatranská, urobila sa rekon- spustiť ešte tohto roku. Text (hm), foto (eh, mv) štrukcia tried a hygienických za-

Stará Ľubovňa hlavným mestom umeleckého prednesu

9 771 338 03 4005

42

ria, treba, okrem Júlie Čurillovej, Dany Regentovej či dvoch Márií – Kotorovej a Škarohlídovej, prirátať i Lenoru Nátherovú. Tá to napokon potvrdila aj obhajobou Ceny primátora mesta. Ako však ešte v piatok poznamenala, teší sa nielen na to, čo bude v najbližších hodinách počuť, „ale predovšetkým na stretnutia.“ Text a foto (mv)

Terézia Vansová by na Našu Vansovej Lomničku bola bezpochyby hrdá. Aj jej ostatný ročník totiž pomohol k tomu, o čo sa táto známa spisovateľka pred dávnymi rokmi snažila - aby vzťah žien k umeleckému slovu nevyhynul. Hoci ročník s dvomi štvorkami nebol na účasť priamo rekordný, pred porotu sa napriek tomu postavilo 26 recitátoriek

z celého Slovenska. Nechýbali medzi nimi stálice, no sem-tam sa medzi nimi mihli aj nové tváre, ktoré o  Našej Vansovej Lomničke doteraz len počuli. „Je to tu úžasné. Prišla som k  vám po prvýkrát a hneď sa mi tu zapáčilo. Vidno, že ľudia sú tu veľmi ochotní,“ prezradila svoje dojmy ešte pred slávnostným otvorením súťaže Monika Slobodová zo Serede. Mladú recitátorku k nám poslala triedna

učiteľka, ktorá jej to zdôvodnila nasledujúcimi slovami: „Povedala, že to mám skúsiť na Lomničke a podľa toho uvidím, na akej úrovni som.“ Už s trochu väčšími skúsenosťami vstupovala do obradnej siene MsÚ Veronika Grešová. Tá totiž pred dvomi rokmi získala Cenu okresnej organizácie Únie žien Slovenska za výrazný štylizovaný prejav, a tak sa mohlo zdať, že trému už ne-

chala doma. Opak bol však pravdou. „Áno, mám ju, ale to je prirodzené,“ priznala úspešná recitátorka z mnohých súťaží, ktorú tentoraz sprevádzala jej sestra Dominika. Obe domáce recitátorky pritom neponechali nič na náhodu a na svoj výstup sa pripravovali zhruba mesiac. Medzi najjagavejšie hviezdy, ktoré, ak na Lomničke vystúpia, tak bezpodmienečne zažia-

44. ročník celoslovenského festivalu umeleckého prednesu žien opäť nebol len o vlastných výkonoch. Mnohé z prítomných dám v ňom našli čosi, čo im rozochvelo dušu, rozohrialo srdce a naplnilo radosťou, šťastím. Tak, ako to vyjadrila aj dlhoročná porotkyňa Ľudmila Bekényiová z Prešova.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

Potravinová pomoc opäť mešká

V niektorých obciach a mestách program potravinovej pomoci určený osobám v núdzi akosi viazne. Stará Ľubovňa nie je výnimkou, keďže termín dodávky 32 ton potravín je zatiaľ naplánovaný na koniec novembra.

Variť a piecť z dvadsiatich kilogramov pšeničnej hladkej múky a rovnakého množstva bezvaječných cestovín budú môcť už onedlho tí, ktorí splnili podmienky a prihlásili sa na sociálnom oddelení tunajšieho mestského úradu. „Doteraz evidujeme okolo 750 prihlásených Staroľubovňanov. Sklady pre potravinovú pomoc sú pripravené, no problém nastal s jej prepravou. V krátkom čase by sa malo rozhodnúť o  spôsobe a  úhrade špedičnej spoločnosti, ktorá by nám múku a cestoviny prepravila z  Liptovského Hrádku. Pozmenili sa totiž podmienky a potravinovú pomoc nám nevydajú, pokiaľ si ju sami nedovezieme,“ povedala vedúca referátu sociálnych vecí na MsÚ v Starej Ľubovni Ľudmila Murcková. Termín dodávky potravín

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

18. október 2011 ĽN č. 40

sa teda posúva na november, no podľa vedúcej referátu sociálnych vecí netreba podliehať panike. Okolité obce, ktoré už pomoc dostali, si jej dopravu zabezpečili sami a hradili ju z vlastného rozpočtu. Ostáva teda na Meste, aby našlo finančnú rezervu na prepravu spomínanej pomoci. Ako totiž dodala Ľ. Murcková, „neradi by sme teraz cúvli, keďže občania túto pomoc očakávajú a chodia sa k nám informovať.“

n Šanca pre zábudlivcov Pre tých, ktorí sa nestihli zaregistrovať, je tu ale dobrá správa. „Je ešte možnosť prihlásiť sa. Aj teraz sa nájdu ľudia, ktorí prídu na mestský úrad, referát sociálnych vecí a zapíšeme ich,“ informovala Ľ. Murcková. Šancu v najbližších dňoch by teda ešte mali využiť poberatelia dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, ľudia na hranici životného minima či poberatelia starobného, predčasného alebo invalidného dôchodku, ktorého výška nepresahuje 305 eur, prípadne tí, ktorí majú zverené dieťa do náhradnej rodinnej starostlivosti. (eh)

Elektráreň bude bezpečnejšia

Rozhovor s predsedníčkou predstavenstva AQUA-EKO, a. s. Ak by sa mala vybrať energia, ktorá je čistá, nezaťažujúca prostredie, ktorá neprodukuje odpad a pri citlivom a technicky správnom riešení nespôsobuje devastáciu prírodného prostredia, voľba by najskôr padla na vodnú. Aj preto začala v posledných rokoch stúpať popularita malých vodných elektrárni (MVE), ako v podstate najmenej kontroverznom obnoviteľnom zdroji energie. Prvou lastovičkou na popradskom toku mala byť MVE pri Ružbašskej Miľave. No hoci košický Rotor s jej stavbou začal už v roku 2001, stavebný ruch čoskoro utíchol. A tak to bolo až dovtedy, kým elektráreň v dražbe nezískala bratislavská akciovka Aqua-Eko. Viac v rozhovore s Renátou Kormanovou. n Vaša spoločnosť sa o elektráreň začala zaujímať v roku 2008, o rok neskôr ju nadobudla do svojho vlastníctva. V akom stave? - My sme vlastne kúpili rozostavanú budovu MVE. Za dva ďalšie roky sme ju obstavili, navýšili o poschodie a v koryte rieky postavili hať. Po povodniach sme tiež na základe odporúčaní postavili dvanásť metrov vysokú tesniacu stenu, ktorá zadrží všetku vodu. Preveril nám to nedávno druhý stupeň povodňovej aktivity, takže, myslím, že to bude v  poriadku. Čo sa teda týka bezpečnosti, dali sme si na tom záležať. Stálo to síce viac, dlhšie to trvá, ale dovolím si povedať, že teraz robíme pre to územie maximum, aby zostalo také, aké má byť. n Takže, ak dobre rozumieme, bude elektráreň nakoniec ešte bezpečnejšia, ako mala byť? - Dovolím si to povedať, a tvrdí to aj profesor Dušička, šéf katedry hydrotechniky, na ktorého sme sa obrátili, aby stavbu dozoroval. n Dobre, poďme teraz k dvom udalostiam, ktoré minulý rok naštrbili meno MVE. Najskôr ju mnohí obviňovali z toho, že vo februári zapríčinila ľadochod. - V prvom rade treba povedať, že rieka Poprad, ktorá nie je príliš hlboká, premŕzala vždy. Takže si ne-

myslím, že by to bola výnimočná situácia, ona po pár rokoch vždy nastane a spôsobí problémy. Ale aby som sa vrátila k  spomínanej udalosti - tá nastala kvôli tomu, že príliš rýchlo začalo mrznúť, teploty klesli až na -20 stupňov Celzia a  tento stav sa  držal viac než desať dní. Problém nastal už v Nižných Ružbachoch, kde sa ľad navyšoval, voda tiekla ponad neho a  zamŕzala ďalej. Čím sa vlastne dvíhala úroveň vody. Akonáhle sme boli o tejto situácii informovaní, tak sme v spolupráci so správcom toku i obvodným úradom dodali techniku a snažili sa tieto bariéry likvidovať. Chcela by som tiež dodať, že po dokončení MVE dokážeme pomocou vaku mierne regulovať tok rieky. Takže včasnou manipuláciou budeme môcť zabrániť tomu, aby sa ľady hromadili, ale rozbili a preplavili na druhú stranu priehrady. Čiže na 99 percent by už takáto situácia nastať nemala. n Druhý úder dostala elektráreň v júni 2010. Veľa ľudí si totiž myslelo, že prívalová vlna pretrhla hať a na základe toho voda zaplavila domy na Mýtnej ulici. - Áno, počula som, že sa hlina z Miľavy našla v záhradách Starej Ľubovne. Treba však povedať, že hať zostala. Voda túto hať ani nepodmyla, ani neposunula. Za problém môže voda z povodia Ľu-

bice. Zaplavila Kežmarok a behom dvoch hodín sa dovalila k nám. Prevalila sa cez hať, našla si miesto aj na svahu mimo elektrárne, kde začala obmývať hlinu. A vymyla ju tak krásne, že naša elektráreň sa po povodni stala doslova ostrovom. n Takže podľa vašich slov - MVE nemá vplyv na to, koľko vody pretečie Popradom. - Presne tak. Táto elektráreň je prihaťová, prietočná a je postavená na to, aby tú vodu v  podstate využila a  zmenila na elektrickú energiu. Inými slovami - riečna voda stečie do turbín, tie sa roztočia a vyrobia elektrinu. No a  voda zase odtečie. Chcela by som ešte podotknúť, že minuloročná povodeň bola momentom, ktorý nás donútil prehodnotiť pôvodné projekty. Preto sme uložili našim projektantom, aby sa takéto veci už nikdy nestali. A postavili sme 12 metrov vysokú tesniacu stenu a zastabilizovali ju do svahu. Preto sme na svoje náklady zasanovali svah, vrchom ktorého ide štátna cesta. Pochopiteľne, všetko sme to dali posúdiť znalcom z  odboru geológie a pôdohospodárstva, aby prehodnotili, či sú naše stabilizačné opatrenia v poriadku. Zatiaľ máme stanoviská, že áno. A  vlastne, aj tieto okolnosti sú dôvodom toho, že výstavba trvá dlhšie. n Ale záujmom investora býva predsa dokončiť dielo v čo najkratšom čase? - Samozrejme, chceme vyrábať čo najskôr. Keď sme nadobudli do vlastníctva tých pár stien a vybudované SAV-ky od predchádzajúceho investora, tak sme mali cieľ spustiť výrobu do roka, dvoch. Naším záujmom je ale spraviť bezpečnú a kvalitnú MVE, ktorá vydrží 50 a viac rokov. n Poznáte už čas, kedy vy-

robíte prvý kilowatt elektriny? - Ťažko hovoriť o nejakom presnom dátume. Čakáme na to, kým sa dokončia všetky rozrobené procesy a  tiež na rozhodnutia povoľovacích orgánov. n Na záver sa ešte vrátime k  biokoridoru. Podľa informácií, ktoré máme k  dispozícii, by totiž mal byť najmodernejší v SR. - Áno, dá sa povedať, že bude na Slovensku prvý tohto druhu. Je to typ, ktorý majú bežne osadený v  Nemecku a ktorý simuluje prírodnú bystrinu. Jeho špecifikom je, že voda v ňom nebude narážať na kamene, ako je to bežné v iných rybovodoch, ale bude prúdiť cez umelú trávu - polmetrové kefy. Navyše, vytvoríme v ňom akési odpočinkové zóny, čiže ryby tak nebudú stresované a mali by bez problémov prejsť 8 metrov do výšky proti prúdiacej vode. n A nestačil by klasický biokoridor, ako majú iné MVE? - Pravdaže, stačil. Prestavba klasického na štetinový však nie je možná. A možno sa raz budeme musieť aj v tomto prispôsobiť Európskej únii. Radšej teda robíme veci nad rámec súčasnej legislatívy a rozmýšľame o krok dopredu. Text (mv), foto (LTV)

Naša Vansovej Lomnička v znamení mladých

Až 26-tich účastníčok vrátane dvoch recitátoriek z Poľska sľuboval už na začiatku súťaže veľký poetický zážitok. 44. ročník Našej Vansovej Lomničky sa niesol v znamení neprekonaných stálic, ale aj mladých a kvalitných recitátoriek. Tie boli nepochybne ozdobou i budúcnosťou festivalu. Originálnosť a výnimočnosť Vansovej Lomničky je známa už desaťročia. Tentokrát celú súťaž umeleckého slova sprevádzal symbol jesene. „Po minuloročných motýľoch bolo podujatie tento rok gaštanové. V našom meste totiž práve gaštany spájajú históriu s mladosťou, keďže gaštanová alej vedie na Ľubovniansky hrad a gaštany zrejú aj v záhrade ZUŠ Jána Melkoviča,“ prezradila vedúca kultúry MsÚ Eva Kollárová. Tohtoročná Vansovej Lomničky sa okrem iného vyznačovala

(ako vždy) srdečnosťou a úprimnosťou. Jednoznačne prekonala očakávania nielen samotných recitátoriek, ale aj porotcov. Jedným z trojice tých, ktorí dohliadali odborným okom na umelecké prednesy, bol aj stabilný Štefan Popovič zo Starej Ľubovne. Ten vyzdvihol najmä vysoký počet účastníčok a potešili ho aj nové tváre. „Mladšie ročníky sú budúcnosťou Vansovej Lomničky, ale privítali sme aj stálice, ktoré k nám chodievajú každoročne. Každá skupina recitátoriek má svoje špecifikum a to je práve to, čo tvorí podstatu súťaže,“ povedal porotca. Okrem Štefana Popoviča a Ľubice Bekéniovej z Prešova sa tentoraz v  úlohe odbornej porotkyne ocitla aj Bratislavčanka Jarmila Čajková. Odborníčka z  Osvetového centra dokázala najmä pri hodnotení ponúknuť recitátorkám mnoho námetov, ako zlepšiť svoje výko-

Nestor Vansovej Lomničky Štefan Popovič odovzdáva diplom a spomienkové predmety aj recitátorke na vozíčku.

Absolútnou víťazkou sa stala Mária Kotorová z Miňoviec (v strede). Nechýbala ani dlhoročná recitátorka Janka Lukáčová zo Starej Ľubovne (druhá sprava).

ny a nesporne vyzdvihla i klady rá navštevuje celoslovenský festi- pani zo Svitu. prednesov. val umeleckého prednesu žien už Najvzácnejšia cena napokon mnoho rokov. „Chodím tu hlav- pripadla do rúk dlhoročnej stálice n Všetky generácie ne pre krásu slova a myslím si, že Vansovej Lomničky. „Vnímam to Náš okres reprezentovala Vansovej Lomnička je vrchol kul- vždy tak, že víťazkami sú vlastne prvýkrát aj gymnazistka Maria- túrnych udalostí nielen v samot- všetky ocenené, ale naozaj Cena na Vislocká z  Litmanovej. „Pre nom meste, ale aj v umeleckom poroty je pre mňa veľkým zamňa to bol veľký zážitok, preto- svete,“ dodala 73-ročná čiperná dosťučinením a radosťou,“ poveže som sa naučila nové veci a spoznala vynikajúcich ľudí,“ pove- Výsledky: dala jedna z najmladších účastní- Cena poroty: Mária Kotorová čok. Tá napriek počiatočným oba- Cena predsedu PSK: Júlia Čurillová Cena primátora Starej Ľubovne: Lenora Nátherová vám predviedla vynikajúci vý- Cena ĽOS: Mária Škarohlídová kon. Veľká konkurencia však Cena prednostu MsÚ Stará Ľubovňa: Adriana Ilavská bola i v kategórií starších a skú- Cena ved. odd. školstva a kultúry MsÚ Stará Ľubovňa: Michaela Piesyková senejších recitátoriek. Tú zastu- Cena Okresnej organizácie Únie žien Slovenska: Zuzana Bartošová povala aj Emília Nedzelová, kto- Cena divákov: Júlia Čurillová

dala Mária Kotorová z Miňoviec v okrese Stropkov. Takmer rodinné stretnutia a atmosféru, ktorá bola počas sviatku slova v Starej Ľubovni, spestrili aj členovia staroľubovnianskeho ZPOZ-u a žiaci ZUŠ J. Melkoviča. m m m

I keď „naše dievčatá“ nezískali žiadne z vyšších umiestnení, vyslúžili si obdiv a pochvalu. Ako to znelo zo všetkých kútov, Vansovej Lomnička je v prvom rade o  stretnutí blízkych duší, ktoré majú k sebe i k poézií blízko. Text (eh), foto (eh, mv)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

strana

18. október 2011 ĽN č. 40

Pýtame sa za vás

Prečo svieti červená zbytočne? Chcel by som reagovať na semafory v Starej Ľubovni. Neviem, kto ich naprogramoval, ale mne osobne vadí, ak vodič smerujúci zo sídliska Západ a odbočujúci vpravo, smer Nová Ľubovňa, má červenú, aj keď tým smerom nejde ani jediné auto. A zbytočne tam čaká. Skúste isť do väčších miest, napríklad Košíc, Krakova, Viedne, Innsbrucku, Mníchova a podobne. Pri odbočovaní vpravo sa na takomto type križovatky nečaká. Stačí dať prednosť idúcim vozidlám. (Stály čitateľ)

Kúpeľňa už v rukách výherkyne

3

Deň pred jarmokom si kúpila výherný tombolový lístok Do najmenších detailov prepracovaná kúpeľňová zostava so skrinkami, umývadlom i zrkadlom, plus exkluzívny sprchový kút so striebornými lištami a špeciálnou povrchovou úpravou skla - to všetko čakalo na víťaza tohtoročnej jarmočnej tomboly. Ten bol pre verejnosť neznámy, až kým neprišiel 13. október a s ním slávnostné preberanie ceny.

Odpovedá Michal Sovič, zodpovedný pracovník na úseku Investičná činnosť, pozemné komunikácie a verejné obstarávanie na MsÚ Stará Ľubovňa: - Po predbežnej konzultácii so spracovateľom projektu a dodávateľom stavby Pavlom Titlom - PT Inžiniering Košice, je požadovaná úprava cestnej svetelnej signalizácie - semaforov možná. Firma VPS ako správca miestnych komunikácií a semaforov vstúpi Štvrtkové dopoludnie, mido rokovania s dodávateľom zariadenia a dohodnú potrebnú tech- mochodom, potvrdilo aj nepínickú úpravu semaforu pri odbočke z Ul. 1. mája na Levočskú uli- sané jarmočné pravidlo - kto cu v smere do Novej Ľubovne. (mv) chce v  tombole vyhrať, mal by nákup žrebov zveriť nežnejšiemu pohlaviu. Po dvoch Sepeho kresby šťastných majiteľkách áut, či predchádzajúcom roku, kedy sa z výhry tešila Ľudmila Ry-

bovičová, sa totiž šťastie opäť usmialo na ženu – tentoraz Evu Strakovú zo Starej Ľubovne. „Tie emócie boli pri zistení výhry oveľa väčšie, no myslím, že z radosti nič neubral ani čas. Je to super,“ nechala sa počuť pri preberaní ceny dojatá víťazka. Tá zrejme na hviezdy pôsobila viac ako iní. Pôvodne totiž chcela kúpiť len jeden žreb, no napokon sa rozhodla inak. „Deň pred jarmokom som šla z pošty a pri novinovom stánku som si kúpila ďalší. A dúfala som, že to bude kúpeľňová zostava, pretože práve tá sa mi momentálne neskutočne hodí,“ dodala ešte Eva Straková. Naozaj netradičnú cenu v hodnote 1600 € venoval do tombo-

Zoznam neprebratých cien 31. permanentka na 10 vstupov – Rolletic aktívna žena - 00354 32. permanentka na 10 vstupov – Rolletic aktívna žena – 01079 34. nákup obuvi alebo kabelky – 02483 35. posedenie v pizzerii Palma – 01685 40. dve poukážky na obed v Chate Pieniny – 01791 47. doprava na Ukrajinu – 02436 50. voľný vstup na kultúrne podujatia pre dve osoby organizované Mestom Stará Ľubovňa v Dome kultúry – 01293 Mimoriadna cena – vypožičanie auta na jeden víkend s plnou nádržou na poznávanie krás ľubovnianskeho regiónu - 00589

E. Straková (pri preberaní ceny od P. Jeleňa ml.) priznala, že do tomboly sa zapája každý rok. No až teraz sa na ňu usmialo šťastie.

ly Pavol Jeleň mladší. Ako sám povedal, chcel ňou ukázať, že aj v Starej Ľubovni sú možnosti nákupu tak exkluzívneho materiálu, ako i materiálu, ktorý je dostupný pre široké vrstvy obyvateľstva. A  nevylúčil tiež, že o podobnú cenu budú jarmočníci bojovať aj na budúci rok. „Nebudem používať obligátne - keď pánboh dá, ale samozrejme, ak situácia dovolí, opäť by sme chceli prispieť minimálne

takou hodnotnou cenou ako teraz, a možno aj hodnotnejšou.“ Okrem víťazného lístka sa počas žrebovania tomboly vytiahlo ďalších 53 výherných žrebov. A hoci je väčšina cien už v správnych rukách, stále ostáva osmička tých, ktoré na svojich majiteľov ešte len čakajú. Tí sa o ne môžu prihlásiť do konca roka v staroľubovnianskom Dome kultúry. Text a foto (mv)

Týždeň podujatí na obvodnom úrade Všimli sme si

Nevidím auto, nepočujem auto Nič nevidím! - aj takto si môže zakričať vodič vchádzajúci na Farbiarsku ulicu v smere od Allianz-u a pokojne to okoreniť šťavnatou nadávkou. Pretože taká „inteligencia“, akú v tejto križovatke prejavili tri možno štyri stojace autá, sa len tak často nevidí. Aj keď síce Zákon o cestnej premávke § 25 odsek d) hovorí, že „vodič nesmie zastaviť a stáť na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou (tento zákaz neplatí v obci na križovatke typu „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty), v skutočnosti sa na tomto mieste veselo

porušuje. A porušovať sa bude až dovtedy, kým sa niekomu nepokrivia plechy (čo je, pravdupovediac, len otázkou času). Pre vodiča smerujúceho do mesta je totiž táto križovatka z ľavej strany absolútne neprehľadná a pokiaľ sa nespoľahne na inštinkt, sluch, prípadne len šťastie, stál by na nej do súdneho dňa. Mimochodom, niekedy sa veci javia inak, než v skutočnosti sú. Veľké prepáčte tak dnes vyslovujeme pani, ktorú sme pred dvoma týždňami odfotili pri kvetinovom záhone pod Družbou. Ona ich totiž nekradla, ona sa totiž o nich profesionálne stará. Takže ešte raz: pardon. Text a foto (mv)

V rámci 1. ročníka Európskeho týždňa miestnej demokracie si staroľubovniansky Obvodný úrad (ObÚ) pripravil atraktívne podujatia, ktorých sa zúčastnila takmer tisícka záujemcov. Ústrednou témou akcie, ktorá prebieha v 47 členských krajinách Rady Európy, boli tentoraz Ľudské práva na miestnej úrovni. Aktivity, ktoré prebiehali počas celého týždňa na tunajšom Obvodnom úrade mali za cieľ najmä informovať širokú verejnosť o  práci tejto inštitúcie. „Chceli sme priblížiť náš úrad a kompetencie jednak klientom, ale aj ostatným záujemcom. Viac ako stovka ľudí sa mohla minulý týždeň v  pondelok stretnúť s pracovníkmi a pozrieť si naše priestory,“ priblížila novinku prednostka ObÚ Zita Pleštinská. Prvý deň otvorených dverí privítali najmä budúci úradníci z Obchodnej akadémie. Na druhákov čakal odborný výklad s prehliadkou pracoviska. Ako povedala učiteľka Dana Gburová, „využili sme túto prvú akciu Obvodného úradu, aby sme sa

oboznámili s celou činnosťou. Bolo to pre mňa a študentov veľmi prínosné.“ Na stretnutí so splnomocnencom vlády SR pre samosprávu a integrovaný manažment povodí Martinom Kováčom sa neskôr hovorilo o povodniach, ktoré sužovali Slovensko len nedávno. Po diskusiách starostov o skúsenostiach s protipovodňovými opatreniami, patril utorok okresnému kolu súťaže Mladý záchranár CO, ktorého sa zúčastnilo osem družstiev. Víťazom sa stala Základná škola s materskou školou Malý Lipník. V stredu akcia pokračovala Tretím okrúhlym sto-

lom. Stretnutie prítomných sa tentoraz nieslo v znamení témy Ako ďalej v rómskej agende. „Zhodnotili sme všetky aktivity, ktoré sa určili pri predchádzajúcich okrúhlych stoloch. Dnes už môžeme skonštatovať, že to prinieslo úspech. Za pozitívum sa pokladá, napríklad to, že obce a mestá dostali šancu rozhodovať v  oblasti hracích automatov na svojej pôde,“ objasnila Z. Pleštinská. Nabitý program pokračoval ďalej. Po štvrtkovom predpoludní plnom praktických ukážok záchranárskej techniky sa v piatok 14. októbra k slovu do-

stala medzinárodná návšteva. „Náš úrad navštívila poslankyňa Európskeho parlamentu za Švédsko Anna Ibrisagic. So študentmi stredných škôl i občanmi mesta diskutovala o rôznych témach. Študenti dostali odpovede na otázky týkajúce sa Eurovalu, eurozóny či švédskeho postoja k euru,“ dodala prednostka ObÚ, ktorá celotýždňové podujatie zhodnotila ako veľmi zaujímavé a podnetné. Verejnosť má podľa nej poznať, čo sa na jednotlivých úradoch v okrese Stará Ľubovňa vybavuje a takéto akcie sú práve na to určené. Text a foto (eh)

Cestárom v Prešovskom kraji sa začala zima

Situácia, aká vzniká na Farbiarskej ulici bežne. Hlavne počas exponovaných hodín (9.00 – 15.30 h).

Približne takto (ne)vidí šofér, keď zastaví na križovatke.

Prešovský samosprávny kraj postihla prvá snehová nádielka už v piatok 7. októbra v oblasti Tatier a Starej Ľubovne. V minulom roku to bolo až 21. októbra.

Podľa riaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) Vladimíra Kozáka je to však na základe dlhodobých sledovaní v  októbri extrém: „Zimný dispečing zavedieme podľa vývoja počasia. Poveternostné podmienky sú zatiaľ relatívne priaznivé. Stav pracovníkov budú ovplyvňovať ďalšie zrážky. Na výkony bude počas nadchádzajúcej zimnej sezóny nasadených vyše 500 pracovníkov – ale nie naraz, postupne.“ Cestári sú podľa jeho slov zatiaľ v  domácej pohotovosti:

„Znamená to, že monitorujeme počasie, vozidlá sú v pohotovosti ako teraz, takže okamžite môžu ísť do terénu podľa potreby.“ V súčasnosti pripravujú vozidlá na zimu. „Základná zostava je pripravená hlavne vo vysokohorských oblastiach - od Tatier cez Pieniny až po Medzilaborce a  zvyšok sa pripravuje systémovo v časových termínoch, ktoré sú overené v týchto zemepisných šírkach,“ priblížil V. Kozák. Zdôraznil, že cestári nemali čas vydýchnuť si, pretože všetky sily a financie sústreďovali na odstraňovanie minuloročných povodňových škôd. Úlohou SÚC PSK je počas zimy zabezpečiť zjazdnosť na 2  989 kilometroch ciest v  Prešovskom kraji. V tom je zahrnutých 628 km ciest I. triedy a 2 483

km ciest II. a III. triedy v správe krajskej samosprávy. Cesty sú na zimnú údržbu rozdelené do 111 okruhov, ktoré sa snažia cestári aj ekonomicky zokruhovať. „Máme pripravené kapacity v  18 strediskách, aby sme dokázali zvládnuť 20 centimetrovú vrstvu snehu,“ uviedol V. Kozák. SÚC PSK má k  dispozícii viac ako 113 posypových vozidiel. V  zálohe je pripravených ďalších 27 vozidiel a špeciálnych strojov. Aj materiál na zimnú sezónu 2011/2012 je zabezpečený. V súčasnosti je na skládkach pripravených 50 – 80 percent zásob – množstvo závisí od druhu posypového materiálu a  kapacity skládok. Priemerné náklady na zimnú údržbu ciest sa každoroč-

ne pohybujú okolo päť miliónov eur. „Konečné náklady však budú závisieť od skutočného počtu výjazdov sypačov, aj na úkor financií rezervovaných na letnú údržbu ciest,“ vysvetľuje V. Kozák. Ako dodal, „všetko závisí od počasia. Tomu prispôsobujeme kapacity, aby sme vedeli usmerňovať naše náklady.“ „Veríme, že zvládneme nápor zimy v nadchádzajúcej sezóne. Významnou mierou k tomu môžu prispieť aj motoristi. Ak nastane radikálna zmena počasia, na letných pneumatikách sa to ťažko zvláda. Preto prosíme vodičov, aby jazdu prispôsobili zimným podmienkam,“ uzatvoril Vladimír Kozák. Veronika Fitzeková hovorkyňa PSK


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

môjNAJVäČŠÍ ˇ úlovok ˇ sútaz

T

ešíme sa, že húfne reagujete na našu súťaž O najväčší úlovok. A teší nás aj vaše poňatie témy. Snažíte sa vniesť cez fotografie aj trochu humoru a aj romantiky, ako je tomu dnes. Bod dávame dnešnému súťažiacemu Lukášovi Rojekovi zo Sta-

rej Ľubovne. Vie, že najväčší úlovok nemusí byť vždy po smrti. Takýto krásny pohľad určite stojí za námahu. A môže priniesť autorovi snímky aj jednu z cien v hodnote 300 eur od sponzora Mikuláša Kačmára z firmy TAMATEX. (red.)

Severka postúpila na celoštátnu súťaž

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove, Prešovský samosprávny kraj a mesto Bardejov usporiadali v nedeľu 9. októbra už XVIII. ročník krajskej súťažnej prehliadky folku, country, bluegrassových skupín a jednotlivcov - STRUNOBRANIE 2011.  Prvý raz mala na tejto súťažnej prehliadke zástupcov aj Stará Ľubovňa, a  to chlapcov z country kapely SEVERKA. „Napriek chladnému a mrazivému počasiu naša kapela rozohriala

a, myslíme, že aj získala srdcia bardejovských divákov a  milovníkov country hudby. Trojčlenná porota ocenila našu zohratosť,  výborný kontakt s publikom, pohyb na pódiu a podľa slov porotcov hrala Severka tak presný rytmus, ako keby mala pustený metronom alebo ako keby to hral všetko jeden človek,“ spokojne skonštatoval Rudolf Ondič. Úspech Severky podčiarkuje fakt, že vybojovala postup na celoštátnu súťaž STRUNOBRANIE 2011.

Vzácny obraz na hrade

Ľubovnianske múzeum je opäť bohatšie. Tohto roku sa mu podarilo z podporného programu Ministerstva kultúry SR získať dotáciu na nákup významného zbierkového predmetu - portrétu Karolíny Zamoyskej de Burbon.

Princezná dvoch Sicílií Karolína de Burbon sa narodila v roku 1856 v  Neapole a v roku 1885 v  Paríži uzavrela manželstvo s grófom Andrejom Zamoyskim, ktorý mal rodinné sídlo neďaleko Varšavy. V roku 1883 navštívili Starú Ľubovňu a za veno princeznej si odkúpili hrad s hradným panstvom a  kúpele Vyšné Ružbachy. Rodina s 8 deťmi žila striedavo v  Starej Ľubovni a v rodinnom sídle pri Varšave. Kňažná Karolína v pokročilom veku, najmä v  zimných mesiacoch, neznášala studenú klímu

PUBLICISTIKA

18. október 2011 ĽN č. 40

nášho územia, a preto v sprievode svojej komornej Janky Malczyk - Černeckej odchádzala na francúzsku riviéru do mesta Cannes. Keď jej manžel Andrej v roku 1927 zomrel, utiahla sa do Varšavy, kde počas vojny v roku 1941 zomrela. Dedičom ľubovnianskeho panstva sa už v roku 1926 stal ich najmladší syn Ján Zamoyski. Portrét zobrazuje kňažnú Karolínu už ako vdovu. V 30. rokoch 20. storočia ju pravdepodobne vo Varšave namaľoval nemecky hovoriaci maliar Oskar Stohandl (1883 – 1944), ktorý je na obraze podpísaný. Maľoval predovšetkým impresionizmus a scenérie miest. K jeho najznámejším die-

Jakubany na taiwanskej konferencii Spolupráca Základnej školy s materskou školou v Jakubanoch s predstaviteľmi Taiwanu sa rozbehla ešte minulý rok. Účelom rokovaní a stretnutí bolo pomôcť škole finančným grantom skvalitniť podmienky vyučovania, čo sa aj podarilo. Priateľské vzťahy ale neskončili, vyvíjajú sa sľubne ďalej. Iba nedávno sa spomínanej škole dostalo významnej pocty. Vďaka spolupráci s ostrovným štátom sa niektorí žiaci i učitelia zúčastnili veľkolepej akcie v bratislavskom hoteli Carlton. Vybraní žiaci na tri dni vymenili školské lavice v Jakubanoch za medzinárodnú konferenciu v našom hlavnom meste. Tam sa totiž v prvý októbrový týždeň konala pri príležitosti 100. výročia Číny a Taiwanu významná spoločenská udalosť. „Konferencie taiwanského veľvyslanectva v hoteli Carl-

ton sa zúčastnilo okolo tristo významných osobností zo spoločenského a politického života. Keďže naša škola má s taiwanskou vládou priateľský vzťah a vzájomná spolupráca trvá viac ako rok, požiadali nás, či by sme im pri tejto významnej príležitosti nepripravili krátky kultúrny program,“ priblížil detaily riaditeľ ZŠ s MŠ v Jakubanoch Ladislav Žilecký. Pozvanie taiwanského veľvyslanca Davida Nan-yang Leeho vedenie školy potešilo a piati žiaci s troma učiteľmi strávili tri nezabudnuteľné dni v Bratislave. Okrem samotného vystúpenia mali žiaci možnosť vidieť aj historické pamiatky a užiť si metropolu Slovenska. Samotný program konferencie tvorili príhovory i vystúpenia v anglickom jazyku. Malebnú dedinku Jakubany, školu i spoluprácu s Taiwanom priblížil vo svojej slovenskej prezentácii aj Ladislav Žilecký.

Darovali krv

Infoservis

Na Hematologicko-transfúznom odd. Ľubovnianskej nemocnice darovali v 39. týždni krv títo občania: STARÁ ĽUBOVŇA: Martina Hajasteková, Dávid Filičko, Mário Zeman, Jozef Vrábeľ, Ľubomír Bucha, Martin Gaduš, Martin Hmeľár, Ján Staš, Slavomír Arendáč, Dominika Myciová, Jaroslav Kofira, Dávid Derevjanik. NOVÁ ĽUBOVŇA: Karoľ Konkoľ, Zuzana Štefaňáková, Miroslav Hudák,   Eva Boďová, Ján Repka, Peter Repka. PODSADEK: Vladimír Kuľka. JARABINA: Peter Janoščík. MALÝ LIPNÍK: Marek Brunovský, Jakub Brunovský. PLAVEČ: Andrej Gladiš. ŠARIŠSKÉ JASTRABIE: Štefan Šalamon. STRAŇANY: Jakub Kuzmiak. HROMOŠ: Jozef Kaščák. Ďakujeme, Ľudmila Udičova, SČK

pozvánka

lam patrí obraz Gasse im Abenlicht (Ulička vo večernom svetle). Kúpou portrétu obohatí múzeum zbierkový fond a už existujúcu expozíciu venovanú šľachtickej rodine Zamoyskich významným výtvarným dielom historickej a umeleckej hodnoty. Je to olejomaľba na plátne s rozmermi 90 x 60 cm a je to zatiaľ  jediný portrét vlastníkov panstva Zamoyskich, ktorý sa doteraz zachoval. Ministerstvo kultúry SR podporilo túto významnú akvizíciu finančnou čiastkou 1 800 eur a spolufinancovanie zabezpečil Úrad Prešovského samosprávneho kraja v Prešove. Monika Pavelčíková

PSK, ĽOS a obec Š. Jastrabie pozývajú 23. októbra o 14.00 h na okresnú súťažnú prehliadku dedinských folklórnych skupín NOSITELIA TRADÍCIÍ do kultúrneho domu v Š. Jastrabí. m m m

Koncert FELICE gospelová hudba - 23. októbra o 18.00 h v Dome kultúry. m m m

MK SR, PSK, ĽOS v Starej Ľubovni pozýva na IV. ročník PHOTOGRAPHY WORKSHOP 2011 (fotografické dielne) Jesenná krajina 20. – 23. októbra – okolie Starej Ľubovne. www.osvetalubovna.sk

oznam Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 18. októbra - lekáreň SCHNEIDER (Obrancov mieru 8), 19. októbra

Kultúrny program už patril Barbore Žileckej, ktorá svojím precíteným spevom zanechala u prítomných krásny umelecký zážitok. Pred medzinárodným publikom vystúpila aj rómska kapela Integra. „Ide o našu školskú skupinu, ktorá funguje len niekoľko mesiacov práve prostredníctvom zakúpenia hudobných nástrojov taiwanskou vládou. Vystúpili s krátkym programom a môžem povedať, že boli úspešní,“ zhodnotil riaditeľ školy. Samotná prezentácia i vystúpenia žiakov dopadli teda nad očakávania a čo je dôležité, zo školskej pokladnice tento výlet nevytiahol ani cent. Ako totiž vysvetlil L. Žilecký, „pre nás je veľmi zaujímavé, ak niekto chce pomôcť škole, najmä finančne. Celú cestu, ktorá stála tiež nemalé peniaze, nám hradila taiwanská vláda, takže sme veľmi radi, že máme s nimi takú dobrú spoluprácu, ktorá verím, bude

–Dr. MAX (OD Kaufland), 20. októbra – ADRIA (v Poliklinike nemocnice), 21. októbra – PRI NEMOCNICI (Sládkovičova 10), 22. októbra - ELIXÍR (Obchodná 3), 23. októbra - VIVA (Mierová 94), 24. októbra – LAUDANUM (Levočská 4), 25. októbra - Dr. MAX (OD Kaufland). Po - Pia od 16.00 do 20.00 h, So - Ne - sviatky od 8.00 do 18.00 h.

kino VRESKOT 4 21. - 22. októbra (piatok, sobota o 19.00 h), USA, horor, 111 min., titulky, MP od 15 r. Najdesivejšia hororová séria je späť! Nová dekáda, nové pravidlá! Sidney, Dewey a Gale sú opäť spolu, pripravení na ďalší boj s Ghostfaceom. Jediní, ktorí prežili vraždy vo Woodsburrow sú späť, otázkou je, či sa im opäť podarí prežiť. Wes Craven brilantne zvlá-

pokračovať aj ďalej,“ dodal L. Žilecký. Už v minulosti taiwanská vláda poskytla financie na zlepšenie podmienok školy. Za ne sa nakúpilo zariadenie do učebne domácich prác, kde sa vytvorila aj nová kuchyňa a postupne sa zriadila Taiwansko-slovenská učebňa varenia a stolovania. Spoločné jednania sa posunuli ďalej a okrem materiálnej i finančnej pomoci škole, veľvyslanec ponúkol aj taiwanské štipendium pre štyroch najlepších žiakov. m m m

Konferencie sa zúčastnil aj primátor Starej Ľubovne Michal Biganič a riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík. Nedávno totiž múzejníkom predstavitelia Taiwanu finančne prispeli na reštaurovanie hlavného oltára sv. Michala Archanjela v hradnej kaplnke. Na konferencii bola teda spomenutá aj podpora našich historických pamiatok. (eh)

dol pravidlá žánru hororu - husia koža a zimomriavky vám naskočia, keď sa budete pokúšať rozlúštiť totožnosť vraha Ghostface...

oprava Organizátorom výstavy Kouzelný svět ilustrací Jana Černého je Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni, České centrum Bratislava a Český spolok v Starej Ľubovni a nie Ľubovnianske osvetové stredisko, ako to bolo uvedené v ĽN č. 39 z 11. októbra 2011.

Uzávierka plošnej reklamy je v stredu do 15.30 h a riadkovej inzercie vo štvrtok do 15.30 h.

Súkromná ZUŠ vystavuje v Plavnici

Pod ochranou Sedembolestnej pod takýmto názvom sa konala vernisáž výstavy 11. októbra v Pastoračnom centre v Plavnici. Výstavu tvorí množstvo žiackych výtvarných prác, ktoré namaľovali malí šikovní Plavničania, ktorí navštevujú Súkromnú ZUŠ v Starej Ľubovni. Prehliadka je výsledkom dobrej spolupráce Súkromnej ZUŠ v Starej Ľubovni, ZŠ s MŠ v Plavnici a Farským úradom v Plavnici. Výstava potrvá do konca októbra. Priatelia umenia sú na ňu srdečne pozvaní. (Súkromná ZUŠ)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM

TELEVÍZNY PROGRAM Lovci pokladov

20:15

Akčný / Dobrodružný / Mysteriózny / Thriller USA, 2007, 119 min

SOBOTA 22.10.

TIPY TÝŽDŇA PIATOK 21.10.

strana

18. október 2011 ĽN č. 40

5

18.10. - 24.10. 2011 Star Trek

20:00

Sci-Fi / Dobrodružný / Akčný USA / Nemecko, 2009, 127 min zdroj foto: www.csfd.cz

UTOROK 18.10.2011

06:55 Slovensko dnes 07:10 Správy STV 07:25 Góly - body - sekundy 07:40 Vojna kuchárov 08:10 5 proti 5 08:50 Duel 09:25 Tajomstvo mojej kuchyne 10:10 Profesionáli: Hrdinovia 5/13 11:05 Sila lásky III. 177/244 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Sladká Valentína 163/178 14:25 Divoký anjel 30/270 15:10 JAG: Déjá vu 3/20 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Vojna kuchárov 17:05 Duel 17:35 5 proti 5 18:20 Sila lásky V. 31/274 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:45 Góly - body - sekundy 19:55 Počasie 20:05 Kto hovorí pravdu? 21:00 GYMPEL.TV: Videobúdka 21:50 Zákon a poriadok 22:30 Nočné správy STV 22:40 Počasie 22:45 Góly - body - sekundy

22:55 JAG: Déjá vu 3/20 23:45 Profesionáli: Hrdinovia 5/13 00:35 Divoký anjel 30/270 01:15 Reportéri 01:45 Štýlovo 02:10 Správy STV o 16:00 02:30 Góly - body - sekundy

07:00 Regionálny denník 07:30 Komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy 09:05 Ovce.sk 09:10 Dámsky klub „N“ 10:30 Športové ozveny 11:00 Rieky sveta: Niger, rieka duchov 7/7 11:35 Fokus - práca 12:20 Živá panoráma 12:55 Klenotnica východoslovenského folklóru: Remeselníci 13:35 VAT 14:05 Diagnóza: Cystická fibróza 14:25 Medicína - Lupus 15:35 Orientácie 16:10 Môj príbeh: Prehral som milión a pol 16:25 Národnostný magazín: Židovský 17:00 Regionálny denník 17:30 Medzinárodný terorizmus po roku 1945

18:00 Občan za dverami 18:28 6 miliárd názorov- Láska 4 18:30 Večerníček 18:40 Fokus - zdravie 19:30 Správy STV „N“ 19:45 Správy - Hírek 19:50 Keno 10 20:00 Film o filme 20:10 Právo pre ľudí 20:30 Futbal Liga majstrov 22:50 Futbal Liga majstrov - zostrihy 00:10 Polícia 00:20 Autosalón 00:45 Udalosti ČT 01:15 Správy - Hírek 01:25 Správy STV „N“

17:25 Počasie 17:30 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Tisíc a jedna noc 167/180 21:00 Ordinácia v ružovej záhrade 22:00 Adela show 22:45 Nočné Televízne noviny 23:10 Mentalista II. 23/23 00:05 Prenasledovaný 01:55 Tvár vraha 03:25 Flash Gordon 1/22 04:05 Kobra 11 IX. 8/16 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

06:00 Teleráno 08:25 Bez servítky 09:20 Kobra 11 IX. 8/16 10:20 Co je doma, to se počítá, pánové... 12:05 Bez stopy III. 21/23 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 Odložený prípad V. 16/18 14:00 Monk III. 12/16 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Teória veľkého tresku III. 15:30 Krok za krokom VI. 23/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Myšlienky vraha VI. 17/24 17:00 Prvé Televízne noviny

05:20 NOVINY TV JOJ 05:40 KRIMI 06:00 NOVINY TV JOJ 06:30 KRIMI 06:55 NOVINY TV JOJ 07:15 KRIMI 07:40 NOVINY TV JOJ 08:00 Súdna sieň 09:00 Panelák VIII. 10:00 Náš nový dom III. 7 11:00 Profesionáli II. 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Numb3rs III. 8 14:00 Bostonské zločiny III. 3

15:00 C.S.I.: Kriminálka Miami V. 16:00 Takešiho hrad I. 16:30 NEUVERITEĽNÉ! Záhady Crissa Angela II. 15 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Kutyil s.r.o. 16 18:00 Súdna sieň: Citový tulák 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VIII.: Parkovacie miesto 42 21:15 Mama, ožeň ma! - Týždeň siedmy 22:40 C.S.I.: Kriminálka New York 23:40 C.S.I.: Kriminálka Miami 00:30 Špeciálne komando IV. 18 01:30 Mama, ožeň ma! - Týždeň siedmy 02:30 C.S.I.: Kriminálka New York 03:10 Náš nový dom III. 7 03:55 Numb3rs I. 10 04:35 Bostonské zločiny III. 3

06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:50 VIP zprávy 08:25 M*A*S*H 193 09:10 Prostřeno!

10:05 To je vražda, napsala XII: Pomsta paní Parkerové 21 11:05 Diagnóza vražda I: Schůzka se smrtí 12 12:05 Policie Hamburk III: Rodinná tajemství 11 13:05 Odpadlík II: Charlie 9 14:05 Kutil Tim VIII: Teď, nebo nikdy 23 14:35 Můj přítel Monk III: Pan Monk se setkává s kmotrem 5 15:35 Rosamunde Pilcher: Růže z Kerrymoru 17:40 Minuty regionu 17:40 Regionální zpravodajství 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy: Aktuální zpravodajství 19:35 Krimi plus: Publicistika: rozhovory, komentáře, analýzy 19:50 VIP zprávy 20:00 Nikdo není dokonalý 21:20 Soukromá dramata 22:15 Sběratelé kostí IV: Kritik ve víně 25 23:15 Myšlenky zločince V: Fanynka až za hrob 7 00:15 Nedokonalé zločiny IV: Barvy lásky 16 01:20 Volejte Věštce

STREDA 19.10.2011

05:00 Dámsky klub „N“ 06:20 Udalosti ČT 06:50 Slovensko dnes 07:05 Správy STV 07:20 Góly - body - sekundy 07:40 Vojna kuchárov 08:05 5 proti 5 08:45 Duel 09:20 Reportéri 09:45 Zverinec 10:10 Profesionáli 11:05 Sila lásky III. 178/244 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Sladká Valentína 164/178 14:20 Divoký anjel 31/270 15:10 JAG: Pilotova chyba 4/20 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Vojna kuchárov 17:05 Duel 17:35 5 proti 5 18:20 Sila lásky V. 32/274 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:45 Góly - body - sekundy 19:55 Počasie 20:05 Reči, to zvieratám svedčí 20:35 Futbal Liga majstrov 22:45 Nočné správy STV

22:55 Počasie 22:59 Góly - body - sekundy 23:10 Futbal Liga majstrov - zostrihy 00:30 JAG: Pilotova chyba 4/20 01:15 Profesionáli: Kde končí džungľa 6/13 02:10 Divoký anjel 31/270 02:50 Správy STV o 16:00 03:15 Sila lásky III. 178/244 04:05 Sila lásky V. 32/274

07:25 Regionálny denník 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Fidlibumove rozprávky 08:55 Ovce.sk 09:00 Dámsky klub 10:20 Národnostný magazín: Židovský 10:45 Medzinárodný terorizmus po roku 1945: Červené brigády 7/26 11:25 Fokus - zdravie 12:10 Živá panoráma 12:45 Klenotnica východoslovenského folklóru: Výtvarníci 13:25 Občan za dverami 13:55 Turčianski zemani dnes 14:30 Spomíname na Vincenta Šikulu: Vincent Šikula 15:20 Manduľa

16:00 Listy 16:25 Maďarský magazín 17:00 Fokus - peniaze 17:45 Senior klub 18:15 Cena prírody II.: Prírodné katastrofy 7 18:38 6 miliárd názorov 18:40 Večerníček: Lienkin domček 4/7 18:50 Správy - Hírek 19:00 EL v basketbale žien 20:50 Keno 10 21:00 Spektrum vedy: Kvantitatívne metódy 21:30 Komentáre 21:55 Na tanieri 23:00 Udalosti ČT 23:30 Správy - Hírek 23:35 Správy STV 23:50 Záznam zo zasadnutia NR

06:00 Teleráno 08:10 Bez servítky 09:05 Kobra 11 IX. 9/16 10:00 Adela ešte nevečerala 12:10 Bez stopy III. 22/23 13:05 Rýchle Televízne noviny 13:10 Odložený prípad V. 17/18 14:05 Monk III. 13/16 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Teória veľkého tresku III. 15:30 Krok za krokom VI. 24/24

15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Myšlienky vraha VI. 18/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Modré z neba 22:10 Nočné Televízne noviny 22:35 NCIS VIII. 13/24 23:30 Air Force Two 01:15 ROMing 03:10 Flash Gordon 2/22 03:50 Kobra 11 IX. 9/16

05:15 Kutyil s.r.o. 16 05:35 KRIMI 06:00 NOVINY TV JOJ 06:25 KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:15 KRIMI 07:40 NOVINY TV JOJ 08:00 Súdna sieň: Firemná párty 09:00 Panelák VIII.: Parkovacie miesto 42 10:00 Náš nový dom III. 8 11:00 Profesionáli II.: Čierna vdova 13 12:00 NOVINY O 12:00

13:00 Numb3rs III. 9 14:00 Bostonské zločiny III. 4 15:00 C.S.I.: Kriminálka Miami 16:00 Takešiho hrad I. 16:30 NEUVERITEĽNÉ! Záhady Crissa Angela II. 16 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Kutyil s.r.o. 17 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VIII.: Barteltova misia 43 21:15 Hawaii 5.0 9 22:10 Kosti VI. 9 23:10 Kosti IV. 12 00:05 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 01:00 Hawaii 5.O 9 01:50 Črepiny 02:50 Náš nový dom III. 8 03:35 Numb3rs I. 11 04:15 Bostonské zločiny III. 4

06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:50 VIP zprávy 08:25 M*A*S*H 194 09:10 Prostřeno!

10:05 To je vražda, napsala XII: Riziko sledovanosti 22 11:05 Diagnóza vražda I: Lily 13 12:05 Policie Hamburk III: Slib 12 13:05 Odpadlík II: Bonnie a Claire 10 14:05 Kutil Tim VIII: Díky, Almo ! 14:35 Můj přítel Monk III: Pan Monk a dívka, která dělala zbytečný poplach 6 15:35 Rosamunde Pilcher: Ve svitu ohně 17:40 Minuty regionu 17:40 Regionální zpravodajství 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy: Aktuální zpravodajství 19:35 Krimi plus: Publicistika: rozhovory, komentáře, analýzy 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů: Co teď? 76 21:20 TOP STAR magazín 22:25 Castle na zabití II: Rána pod pás 13 23:25 Anatomie lži I: Bezcenný život 9 00:25 Nedokonalé zločiny IV: Smrt v manéži 17 01:30 Volejte Věštce 03:25 Nedokonalé zločiny IV: Smrt v manéži 17

ŠTVRTOK 20.10.2011

05:00 Dámsky klub „N“ 06:20 Udalosti ČT 06:50 Slovensko dnes 07:05 Správy STV 07:20 Góly - body - sekundy 07:35 Vojna kuchárov 08:00 5 proti 5 08:45 Duel 09:15 Kto hovorí pravdu? 10:10 Profesionáli: V obkľúčení 11:05 Sila lásky III. 179/244 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Sladká Valentína 165/178 14:25 Divoký anjel 32/270 15:10 JAG: Vojnové náreky 5/20 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Vojna kuchárov 17:05 Duel 17:35 5 proti 5 18:20 Sila lásky V. 33/274 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:45 Góly - body - sekundy 19:55 Počasie 20:05 Krajina rebelov 7/7 21:50 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania IV: Krvavý kúpeľ 15/20

22:45 Nočné správy STV 22:55 Počasie 23:00 Góly - body - sekundy 23:10 JAG: Vojnové náreky 5/20 23:55 Profesionáli: V obkľúčení 00:50 Divoký anjel 32/270 01:25 Slovensko v obrazoch 01:50 Svet v obrazoch 02:15 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania IV: Krvavý kúpeľ 15/20

07:30 Komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy 08:55 Ovce.sk 09:00 Dámsky klub 10:25 Maďarský magazín 10:50 Cena prírody II.: Prírodné katastrofy 7 11:20 Fokus - peniaze 12:10 Živá panoráma 12:40 Na ľudovú nôtu 2002: Podpoľanci 13:10 Senior klub 13:45 Polícia 13:55 Život je vábny 14:50 Na tanieri 15:55 Hana Hegerová jubiluje: Nešťastná šťastná Hana Hegerová 16:45 Profesionál

17:00 Regionálny denník 17:30 Muži a kamióny: Jordánsko 6/10 18:00 INTEGRUJ ! 18:30 Večerníček: Lienkin domček 5/7 18:40 Fokus - právo 19:30 Správy STV „N“ 19:45 Správy - Hírek 19:50 Keno 10 20:00 Večer pod lampou 20:55 Futbal Európska liga - zápasy 23:00 Večer pod lampou 02:10 Udalosti ČT 02:40 Správy - Hírek 02:50 Správy STV „N“ 03:05 Záznam zo zasadnutia NR

06:00 Teleráno 08:10 Bez servítky 09:05 Kobra 11 IX. 10/16 10:05 Jackie Chan a majstrov syn 12:10 Bez stopy III. 23/23 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 Odložený prípad V. 18/18 14:05 Monk III. 14/16 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Teória veľkého tresku III. 4/23 15:30 Krok za krokom VII. 1/19 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Myšlienky vraha VI. 19/24

17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Tisíc a jedna noc 168/180 21:00 Ordinácia v ružovej záhrade 22:05 Adela show 22:50 Nočné Televízne noviny 23:15 NCIS: Los Angeles I. 20/24 00:10 Diablova hrobka 01:55 Požierač kostí 03:15 Flash Gordon 3/22 03:55 Kobra 11 IX. 10/16 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:40 KRIMI 06:00 NOVINY TV JOJ 06:30 KRIMI 06:55 NOVINY TV JOJ 07:15 KRIMI 07:45 NOVINY TV JOJ 08:00 Súdna sieň: Žiarlivá fešanda 09:00 Panelák VIII.: Barteltova misia 43 10:00 Náš nový dom III. 9 11:00 Profesionáli II.: Poslankyňa 14 12:00 NOVINY O 12:00

13:00 Kosti IV. 12 14:00 Bostonské zločiny III. 5 15:00 C.S.I.: Kriminálka Miami VI. 2 16:00 Takešiho hrad I. 16:30 NEUVERITEĽNÉ! Záhady Crissa Angela II. 17 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Kutyil s.r.o. 17 18:00 Súdna sieň: Mám ťa plné zuby 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VIII.: Tutoky 44 21:15 Áno, šéfe! 22:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas XI. 17 23:30 C.S.I.: Kriminálka Miami VI. 3 00:30 Špeciálne komando IV. 19 01:20 Áno, šéfe! 02:15 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas XI. 17 03:00 Náš nový dom III. 9 03:45 Numb3rs I. 12 04:20 Bostonské zločiny III. 5

06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí

07:20 Párty s kuchařem 07:50 VIP zprávy 08:25 M*A*S*H 195 09:10 Prostřeno! 10:05 Ochránce I 1 11:05 Diagnóza vražda I: Anděl strážný 14 12:05 Policie Hamburk III: Srdce boxera 13 13:05 Odpadlík II: Věc cti 11 14:05 Kutil Tim VIII: Velké finále Kutila Tima 1/3 25 14:35 Můj přítel Monk III: Pan Monk a zaměstnanec měsíce 7 15:35 Rosamunde Pilcher: Pobřeží snů 17:40 Minuty regionu 17:40 Regionální zpravodajství 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy: Aktuální zpravodajství 19:35 Krimi plus: Publicistika: rozhovory, komentáře, analýzy 19:50 VIP zprávy 20:00 Bubo bubo 21:20 Ano, šéfe! 22:25 Hawaii 5-0: Vražedné spiknutí 9 23:25 Nikdo není dokonalý 00:40 Paralelní lži 02:25 Volejte Věštce


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TV PROGRAM

18. október 2011 ĽN č. 40 PIATOK 21.10.2011

05:10 Dámsky klub „N“ 06:35 Udalosti ČT 07:05 Slovensko dnes 07:20 Správy STV 07:35 Góly - body - sekundy 07:55 Vojna kuchárov 08:20 5 proti 5 09:05 Duel 09:35 Štýlovo 10:10 Profesionáli: Takto bol dobytý Everest 8/13 11:05 Sila lásky III. 180/244 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Sladká Valentína 166/178 14:25 Divoký anjel 33/270 15:10 JAG: Útek z väzenia 6/20 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Vojna kuchárov 17:05 Duel 17:35 5 proti 5 18:20 Sila lásky V. 34/274 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:45 Góly - body - sekundy 19:55 Počasie 20:05 Legendy popu: Tublatanka 21:45 Tandemy 22:15 Nočné správy STV

22:25 Počasie 22:30 Góly - body - sekundy 22:35 Inšpektor Rocca: Zlo sa vracia 00:25 JAG: Útek z väzenia 6/20 01:15 Profesionáli: Takto bol dobytý Everest 8/13 02:05 Divoký anjel 33/270 02:45 Tandemy 03:15 Správy STV o 16:00 03:35 Góly - body - sekundy 03:45 Záhorie 04:05 Sila lásky III. 180/244

07:25 Regionálny denník 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Maškrtníček 08:55 Ovce.sk 09:00 Dámsky klub 10:20 Rómsky magazín 10:45 Muži a kamióny: Jordánsko 6/10 11:25 Fokus - právo 12:10 Živá panoráma 12:55 Cesty za folklórom: Myslava 13:15 Spektrum vedy: Kvantitatívne metódy 13:45 Profesionál 14:00 INTEGRUJ ! 14:30 Vtáčí raj Senné a Medzibodrožie

15:05 Papradinový vŕšok 15:25 Veľké preteky 16:00 Futbal Európska liga - zostrihy 16:25 Separé 17:00 Regionálny denník 17:30 Z mesta do mesta: Vysoké Tatry 18:00 Televíkend: Televíkend súťaž 18:30 Večerníček: Lienkin domček 6/7 18:40 Fokus - rodina 19:30 Správy STV „N“ 19:45 Správy - Hírek 19:50 Keno 10 20:00 Divoká Čína: V srdci draka 1/6 20:55 Família - Stavanie hniezda 21:30 Komentáre 21:55 České milovanie: O láske, keď miluje staršia žena 22:25 Kino na Dvojke: V pasci 00:10 Big Bít 13/42 01:10 Správy - Hírek 01:15 Udalosti ČT 01:45 Správy STV „N“ 02:00 Záznam zo zasadnutia NR

06:00 Teleráno 08:25 Bez servítky 09:20 Kobra 11 IX. 11/16

10:20 Mach 2 12:10 Bez stopy IV. 1/24 13:05 Rýchle Televízne noviny 13:10 NCIS VIII. 13/24 14:05 Monk III. 15/16 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Teória veľkého tresku III. 5/23 15:30 Krok za krokom VII. 2/19 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Myšlienky vraha VI. 20/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 LET´S DANCE 23:00 LET´S DANCE - Rozhodnutie 23:20 Pomsta vlkolakov 01:15 Táto krajina nie je pre starých 03:15 Domáce väzenie

05:00 Kutyil s.r.o. 17 05:25 KRIMI 05:50 NOVINY TV JOJ 06:15 KRIMI 06:40 NOVINY TV JOJ

06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí

07:20 Párty s kuchařem 07:50 VIP zprávy 08:25 M*A*S*H 196 09:10 Prostřeno! 10:05 Ochránce I: Rukojmí 2 11:05 Diagnóza vražda I: Nirvána 15 12:05 Policie Hamburk III: Miluj bližního svého 14 13:05 Odpadlík II: Rukojmí 12 14:05 Kutil Tim VIII: Velké finále Kutila Tima 2/3 26 14:35 Můj přítel Monk III: Pan Monk a televizní soutěž 8 15:35 Rosamunde Pilcher: Vítr nad řekou 17:40 Minuty regionu 17:40 Regionální zpravodajství 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy: Aktuální zpravodajství 19:35 Krimi plus: Publicistika: rozhovory, komentáře, analýzy 19:50 VIP zprávy 20:00 Žhavé výstřely 2 22:10 Show Jana Krause 23:10 Cesty k úspěchu 23:20 Ledová planeta 01:25 Čelisti - Pomsta 03:10 Volejte Věštce

05:55 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 06:40 KRIMI 07:10 NOVINY TV JOJ 07:35 Ninjago - Zbraň osudu 07:45 Beyblade Metal Fusion 08:10 Princezná Sissi 09:10 Fantastická štvorka 09:35 Rozprávková jazda 10:00 Mama, ožeň ma! - Týždeň siedmy 11:15 Hoď svišťom: Frajer 7 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 15:00 X FACTOR USA 2011 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Dedičstvo kráľa Artuša 22:30 Záchranári 01:30 Dni hromu 03:10 Legenda o Pátračovi 7,8 04:35 Záchranári

06:00 Zpravodajství TV Prima 06:50 Beyblade Metal Fusion: Tajemný Hyoma 15 07:20 Tutenstein I: Cleino neštěstí 15 07:50 M*A*S*H 196 08:20 Autosalon 09:40 Top Gear 2011 8 10:45 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 12:55 Láska s výstrahou 15:15 Columbo: Vydat, nebo zemřít 16:50 Moje místo 18:00 Jak se staví sen 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy: Aktuální zpravodajství 19:35 Krimi plus: Publicistika: rozhovory, komentáře, analýzy 19:50 VIP zprávy 20:00 Letopisy Narnie: Princ Kaspian 23:20 Nemilosrdná spravedlnost

07:00 KRIMI 07:30 NOVINY TV JOJ 08:00 Súdna sieň: Sklamanie 09:00 Panelák VIII.: Tutoky 44 10:00 Náš nový dom III. 10 11:00 Profesionáli II.: Nudisti 15 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Kosti VI. 9 14:00 Bostonské zločiny III. 6 15:00 C.S.I.: Kriminálka Miami VI. 3 16:00 Takešiho hrad I. 16:30 NEUVERITEĽNÉ! Záhady Crissa Angela II. 18 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Kutyil s.r.o. II. 1 18:00 Súdna sieň: Zákerný kolega 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Lovci pokladov: Kniha tajomstiev 22:55 Nindža 00:50 Kamufláž 02:20 Náš nový dom III. 10 03:10 Numb3rs I. 13/13 03:45 TOP STAR

SOBOTA 22.10.2011

05:00 Sila lásky V. 34/274 05:50 Slovensko v obrazoch 06:10 Udalosti ČT 06:45 Slovensko dnes 06:55 Správy STV 07:15 Góly - body - sekundy 07:25 101 dalmatíncov 59/65 07:50 Rýchla rota Chipa a Dala 08:10 Fidlibum 08:40 Superchyty 09:10 Hádaj, kto nás pozval 09:35 Deti o deťoch: Ako Axa Šťastná šťastie priniesla 09:55 ... a just! (dohoda možná) 10:20 Bud Bindi: Vitajte v NATO 10:45 Legendy popu: Tublatanka 12:35 Autosalón 13:00 Zlomok sekundy 7/14 14:10 Život Verdiho 1 15:45 Krajina rebelov 7/7 17:35 On Air 18:00 Zverinec 18:20 GYMPEL.TV: Videobúdka 19:10 Poklady sveta: Paestum a Velia Taliansko

19:30 Správy STV 19:45 Góly - body - sekundy 19:55 Počasie 20:05 Pošta pre teba 21:05 Zlomok sekundy 8/14 22:15 Góly - body - sekundy 22:25 Pod jednou strechou s nepriateľom 00:00 On Air 00:25 Zlomok sekundy 8/14 01:30 Život Verdiho 1 03:00 Pod jednou strechou s nepriateľom 04:30 ... a just! (dohoda možná) 04:55 Enviro Oscar 2011

07:00 Komentáre 07:25 Regionálny denník 08:00 Živá panoráma 08:30 Televíkend: Televíkend súťaž 09:00 Extr@ german 09:25 Separé 09:50 Divoká Čína: V srdci draka 10:40 Občan za dverami 11:10 Televízny klub nepočujúcich

11:35 Spomíname na Vincenta Hložníka: Vincent Hložník 12:05 5 minút po dvanástej: Internet - dobrý sluha, zlý pán 13:10 Človek tejto zeme 13:50 Senior klub 14:30 International Gypsy Fest 2010 15:15 Kapura 16:00 Farmárska revue 16:15 Zelená revue 16:30 Test magazín 16:40 Germinie 18:05 Zvieratá pomocníci: Borderkólie, všetko poslúcha na ich povel 5/6 18:38 6 miliárd názorov - Láska 5 18:40 Večerníček: Lienkin domček 7/7 18:50 Táraninky: Veda 18:55 Sigord 19:30 Správy STV „N“ 19:45 Národnostné správy 19:50 Keno 10 20:00 Enviro Oscar 2011 21:20 Anjeli strážni Štefana Nosáľa 21:50 GEN.sk: Miroslav Žbirka 22:10 Zahraj to znova,Sam 23:35 BJD 2009 Bella Wagner & Band

00:25 Udalosti ČT 00:55 Správy STV „N“

05:25 Dobrodružstvá Jackieho Chana II. 26-27/39 06:20 Scooby Doo, ako sa máš I. 06:45 Malí Flintstonovci 15/26 07:10 Alf IV. 8-9/24 08:10 Zachráňte Willyho 2 10:10 Priatelia I. 1/24 10:40 Stratení vo vesmíre 13:15 Monštrá verzus votrelci: Útok tekvicových mutantov 13:35 Monštrá verzus votrelci 15:30 Charlieho anjeli 17:30 Rýchle Televízne noviny 17:35 Partička 18:20 Rýchle Televízne noviny 18:25 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Star Trek 22:50 Likvidátor 01:05 V zajatí osudu 02:35 Sám v temnote

NEDEĽA 23.10.2011

06:15 Autosalón 06:40 Udalosti ČT 07:10 Správy STV 07:30 101 dalmatíncov 60/65 07:55 Rýchla rota Chipa a Dala 08:15 Maškrtníček 08:45 Mať tak o koliesko viac: Internet 08:55 Heidi: Proti prúdu 21/26 09:15 Nekonečný príbeh 4/13 10:05 Planéta Zem zhora IV.: Senegal, národný park Djoudj 2. časť 10:55 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:05 Agatha Christie : Poirot: Tmavý Cyprus 14:45 Film pre pamätníkov: „Dívka v modrém“ 16:20 Pošta pre teba 17:25 Fenomén Junior 17:55 A3UM 18:30 Tajomstvo mojej kuchyne 19:10 Poklady sveta V.: Essaouira Maroko 19:30 Správy STV

19:45 Góly - body - sekundy 20:00 Počasie 20:05 Októbrová noc 1/2 21:50 Októbrová noc 2/2 23:35 Góly - body - sekundy 23:40 Odpískané 00:30 Agatha Christie : Poirot: Tmavý Cyprus

06:55 Zvieratá pomocníci: Borderkólie, všetko poslúcha na ich povel 5/6 07:25 Národnostné správy 07:30 Televíkend: Televíkend súťaž 08:00 Živá panoráma 08:30 Kapura 09:10 Farmárska revue 09:30 Zelená revue 09:45 Test magazín 09:55 Jozef Gregor Tajovský 10:20 Ženský zákon 11:45 Netradičný orchester 12:30 Princezná v ježovej koži 13:35 Slovo 13:40 Orientácie 14:10 Môj príbeh 14:35 Folklórny festival Detva:

Idem, idem, lebo misím... 16:00 Família - Stavanie hniezda 16:30 Anjeli strážni Štefana Nosáľa 17:00 Nedokončená partia 18:00 Na ceste 18:28 6 miliárd názorov - Čo ma život naučil? 18:30 Večerníček: Pa a Pi 18:40 Táraninky: Papier 18:50 On Air 19:10 Poklady.sk: Penový hliník mladšie vynálezy 19:30 Správy STV „N“ 19:45 Keno 10 19:50 Invencie: Daniel Brogyányi Farebné vízie 20:00 Dokumentárny klub: Večera s prezidentom 20:55 Umenie 2011: Literatúra 21:25 Kinorama 21:55 Noc v archíve 22:55 Retro noviny 23:10 Takí sme boli: Vznik prvého seriálu v LDV 23:25 Československý filmový týždenník 23:35 Slovo 23:40 Udalosti ČT 00:10 Správy STV „N“ 00:29 Záver vysielania

05:00 Dobrodružstvá Jackieho Chana II. 28-29/39 05:55 Scooby Doo, ako sa máš I. 06:20 Malí Flintstonovci 16/26 06:45 Alf IV. 10-11/24 07:45 Anna zo Zeleného domu I. 08:55 LET´S DANCE 11:55 Zita na krku 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:25 Lampáreň 14:05 Smiem prosiť? 16:05 Rýchle Televízne noviny 16:10 Pravá blondínka 18:05 Rýchle Televízne noviny 18:10 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 STEVEN SEAGAL: Ochranca 22:10 STEVEN SEAGAL: Strážca spravodlivosti 23:05 Okrsok 13: Ultimátum 01:05 Ultraviolet 02:30 Chrobák 04:05 Smotánka 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:10 S Italem v kuchyni 06:05 Zpravodajství TV Prima

07:10 Beyblade Metal Fusion: Úžasný Aries 16 07:40 Tutenstein I: Lovec stínů 16 08:10 Tajemství 2. světové války: Tajemství Enigmy 7 09:20 Svět 2011 09:55 Zločiny v zahradách III: Pamětní pohár 7 11:00 Partie 11:45 Receptář prima nápadů 13:05 Víkend bez rodičů 15:05 Vraždy v Midsomeru IX: Dům v lese 17:10 Nové hnízdo 18:00 S Italem v kuchyni 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy: Aktuální zpravodajství 19:35 Krimi plus: Publicistika: rozhovory, komentáře, analýzy 19:50 VIP zprávy 20:00 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 22:05 Země policajtů 00:20 Myšlenky zločince II 1 01:20 Volejte Věštce 03:05 Zločiny v zahradách III: Pamětní pohár 7 03:50 Tajemství 2. světové války: Tajemství Enigmy 7

13:00 Numb3rs III. 10 14:00 Bostonské zločiny III. 7 15:00 C.S.I.: Kriminálka Miami 16:00 Takešiho hrad I. 16:30 NEUVERITEĽNÉ! Záhady Crissa Angela II. 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Kutyil s.r.o.: Pytačky 18:00 Súdna sieň: Nevážia si nič a nikoho 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VIII.: Fešák 45 21:15 Hoď svišťom: Tiger 8 22:00 C.S.I.: Kriminálka Miami VI. 4 23:00 Californication - Orgie v Kalifornii I. 8 23:45 Liečba sexom 01:45 Profesionáli III.: Forenzný kriminalista 1 02:25 Náš nový dom III. 11 03:10 Numb3rs II. 1/24 03:50 Californication - Orgie v Kalifornii I. 8 04:15 Bostonské zločiny III. 7

07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:50 VIP zprávy 08:25 M*A*S*H 197 09:10 Prostřeno! 10:05 Ochránce I: Zabijáci 3 11:05 Diagnóza vražda I 12:05 Policie Hamburk III 13:05 Odpadlík II: Štvanice 13 14:05 Kutil Tim VIII 14:35 Můj přítel Monk III 15:35 Rosamunde Pilcher 17:40 Minuty regionu 17:40 Regionální zpravodajství 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus: Publicistika 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů: Felix 77 21:20 O mé rodině a jiných mrtvolách 21:55 Partička 22:30 Anatomie lži III 23:30 Sběratelé kostí IV: 00:30 Nedokonalé zločiny IV

06:45 TOP STAR 07:30 Blízko smrti 08:15 Simpsonovci XX. 12,13,14,15 10:15 Stratené duše V. 18 11:10 Glee II. 7 12:00 Klamári III. 7 13:00 Tu starú treba zabiť! 15:00 Dedičstvo kráľa Artuša 17:15 TOP STAR 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 22:20 C.S.I.: Kriminálka Miami 23:15 Netvor z hlbín 01:00 Novodobí robinzoni 02:45 Glee II. 7 03:30 Klamári III. 7 04:15 Netvor z hlbín

PONDELOK 24.10.2011

07:35 Poklady sveta V. 07:50 Správy STV 08:15 Vojna kuchárov 08:40 Fenomén Junior 09:10 Duel 09:40 Tandemy 10:10 Profesionáli: Keď sa ochladí 11:10 Sila lásky III. 181/244 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Sladká Valentína 167/178 14:25 Divoký anjel 34/270 15:10 JAG: Šabľa 7/20 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Vojna kuchárov 17:05 Duel 17:35 5 proti 5 18:20 Sila lásky V. 35/274 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:45 Góly - body - sekundy 19:55 Počasie 20:05 Boh ochraňuje milencov 21:35 Reportéri

22:05 Nočné správy STV 22:15 Počasie 22:18 Góly - body - sekundy 22:25 Genesis: Zrodenie vraha 23:20 JAG: Šabľa 7/20 00:10 Profesionáli: Keď sa ochladí 01:00 Divoký anjel 34/270 01:40 Boh ochraňuje milencov

06:40 Dokumentárny klub: Večera s prezidentom 07:30 Extr@ german 08:00 Živá panoráma 08:30 Hádaj, kto nás pozval 08:55 Ovce.sk 09:00 Dámsky klub „N“ 10:25 Televízny klub nepočujúcich 10:50 Na ceste 11:30 Fokus - rodina 12:20 Živá panoráma 12:55 Cesty za folklórom: Jarabina 13:15 Umenie 2011: Literatúra 13:45 Kinorama 14:15 Autosalón 14:40 Odpískané 15:30 Magazín Ligy majstrov 16:00 Športové ozveny

16:25 Rómsky magazín 16:55 Potulky po Chorvátsku 17:30 Regionálny denník 18:00 VAT 18:29 6 miliárd názorov 18:30 Večerníček: Pa a Pi 18:40 Fokus - práca 19:30 Správy STV „N“ 19:45 Správy - Hírek 19:55 Keno 10 20:05 Diagnóza: Neplodnosť 20:25 Medicína-Asistovanáreprodukcia 21:30 Komentáre 21:55 Soul kitchen 23:35 Test magazín 23:45 Udalosti ČT

08:10 Bez servítky 09:10 Kobra 11 IX. 12/16 10:10 Mŕtvy bod 12:00 Bez stopy IV. 2/24 12:50 Rýchle Televízne noviny 12:55 Odložený prípad VI. 1/23 13:55 Monk III. 16/16 14:50 Rýchle Televízne noviny 14:55 Teória veľkého tresku III. 15:20 Susedia

15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Myšlienky vraha VI. 21/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky - Celebrity 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Tisíc a jedna noc 169/180 21:15 Zita na krku 21:50 Partička 22:35 Nočné Televízne noviny 23:00 Jožo Ráž 23:30 Elitná jednotka 2 01:25 Brána draka a tigra

06:10 NOVINY TV JOJ 06:30 KRIMI 07:00 NOVINY TV JOJ 07:25 KRIMI 08:00 Súdna sieň: Platí telom 09:00 Panelák VIII.: Tutoky 44 10:00 Náš nový dom III. 11 11:00 Profesionáli III. 12:00 NOVINY O 12:00


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

INZERCIA / REKLAMA / INFOSERVIS

Inzeráty

služby n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, SAMOLEPIACE FÓLIE, LIŠTY A SIETE PROTI HMYZU – predajňa na Nám. sv. Mikuláša 9 (nad rýchločistiarňou), Šmida – TREND. ) 0905 364 246, 4369 678. ĽN 506/2011 n Osobná a nákladná doprava, autopožičovňa, Fiat Ducato 9-miest., 1,5 t, Škoda Octavia. ) 0905 502 421, 432 1908. ĽN 931/2010 n Ponúkam: - zemné práce s mini bagrom 3,5 t a  autosklápačom 4 t, - prenájom kontajnerov. ) 0918 811 207. ĽN 446/2011 n TV KAMERAMAN PONÚKA: FOTENIE A NAKRÚCANIE SVADIEB A STUŽKOVÝCH. ) 0908 547 210. ĽN 508/2011 n PIESOK, ŠTRK, KAMENIVO + DOVOZ. LACNO. ) 0948 300 988. ĽN 523/2011 n PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE. ZĽAVA 50 %. ) 43 68 172, 0911 625 547, slora@slora. sk ĽN 534/2011 n NOVÉ POŽIČKY – výhodnejšie ako v banke, s úrokom od 4,6 %. Určené aj na kúpu bytu. Stará Ľubovňa: 0918 709 021, 0905 974 281. ĽN 562/2011 n Požičiame: dôchodcom, zamestnaným, živnostníkom aj ženám – opatrovateľkám v Rakúsku. ) 0907 947 468. ĽN 571/2011 n TAROT A  VÁŠ OSUD. Kozmetický salón AFRODITA. ) 0911 478 841. ĽN 597/2011

byty n VÝHODNÁ INVESTÍCIA = NOVÝ BYT. ANDOSA, s r.o. ponúka na predaj: 4x – 1-izb. byt, 2 x – 2-izb., 2 x – 3-izb., na prenájom: 1 x - 3-izb. byt, 1 x – 1-izb. Ceny dohodou, prípadne na splátky. Info.: 0905 252 517, 0917 235 120, 432 3778. ĽN 585/2011 n Predám 4-izbový byt v SĽ. ) 0914 243 468. ĽN 549/2011 n Predám 4 a  pol izbový byt na Okružnej ul. 54 v SĽ, 7. posch., samostatné kúrenie, po kompl. rekonštrukcii a málo používanú garáž pri

kotolni K-4. Cena dohodou. ) 0903 242 603. ĽN 580/2011 n Predám 2-izbový byt po rekonštrukcii na sídl. Západ. Rozloha 55 m2. ) 0908 426 569. ĽN 581/2011 n Predáme 3-izb. byt, Mierová ul., SL. Cena 50 990 EUR, RK AXIS REAL. ) 0903 855 350. ĽN 608/2011 n Predáme 4-izb. byt, Okružná ul., SL. Cena 60 990 EUR, RK AXIS REAL. )0903 855 350. ĽN 609/2011 n Predáme 2-izb. byt, Levočská ul., SL. Cena 24 500 EUR, RK AXIS REAL. )0903 855 350. ĽN 610/2011 n Predáme 2-izb. byt, Levočská ul., SL. Cena 28 000 EUR, RK AXIS REAL. ) 0903 855 350. ĽN 611/2011 n Predáme 3-izb. byt, Mierová ul., SL. Cena 47 990 EUR, RK AXIS REAL, ) 0903 855 350. ĽN 612/2011 n Predáme 4-izb. byt, Mierová ul., SL. Cena 48 000 EUR, RK AXIS REAL. ) 0903 855350. ĽN 613/2011 n Predáme 2-izb. byt, Budovateľská, SL. Cena 31 000 EUR, RK AXIS REAL. ) 0903 855 350. ĽN 614/2011 n Predám 2-izbový byt s  dvoma balkónmi na Levočskej ul. ) 0910 570 929. ĽN 618/2011

cenu. ) 0944 426 027. ĽN 34/2011 n Za rozumnú cenu funkčný dvojkolesový príves za traktor, nosnosť 4 t, dĺžka asi 4 - 5 m (plateňák aj bez TP). ) 0903 625  545. ĽN 568/2011

predám

n Tatranský profil - perodrážku, brúsený, I. tr. 4,00 €, II. tr. 3,00 €, dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. ) 0905 508 163, 0911 168 982. ĽN 108/2011 n Palivové drevo smrek, 4 m dĺžka, 1 m/25 €, minimálny odber 20 m. ) 0915 915 492, 0908 404 970. ĽN 435/2011 n Tatranský profil - perodrážku, brúsený, I. tr. 3,80 €, II. tr. 3,- €, dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. ) 0907 947 776, 0905 674 797. ĽN 474/2011 n Staršie kvádre na murovanie, vhodné na rod. dom alebo garáž. Rozmery: 50x20x30 cm. Cena dohodou. ) 0911 195 557. ĽN 577/2011 n Predaj bukového palivového dreva v 4 metrových dĺžkach. Cena 29 €/ prm., vrátane dopravy v okrese SĽ. ) 0905 527 426, 0908 987 563. ĽN 586/2011 n Predám cirkulár s 5,5 kW motorom n Predám rodinný dom v Plavnici. za 330 €. ) 0905 280 339. ĽN 598/2011 Cena 42 000. Dohoda možná. ) 0910 967 443. ĽN 548/2011 n Dám do prenájmu garáž na Okružnej ul. v SĽ. Dlhodobo. Cena dohodou. ) 0917 054  827. ĽN 575/2011 n Predám kravu. Bližšie info na tel. ĽN 587/2011 n Predám drevenicu, vhodná na cha- č. 0948 046 248. tu v Starine (kúpeľňa, voda). Cena do- n Predám 4-ročnú kravu – vysohodou. ) 0915 173 725. ĽN 599/2011 koteľnú. Cena dohodou. ) 0903 ĽN 589/2011 n Kúpim menší pozemok vo Vyš- 571 815. ných Ružbachoch. )0908 825 963. ĽN 604/2011 n Predáme starší dom v Hniezdnom. Cena 10 990 EUR, RK AXIS REAL. n Predám anglické Ford Mondeo na )0903 855 350. ĽN 615/2011 náhradné diely, 2.OTDCi, 96 kW, r.v. n Predáme stavebný pozemok M. 2004, vo výbornom stave, pojazdné, Lipník. Cena 24 908 EUR, RK AXIS má iba chybné streky. Cena dohodou. REAL.) 0903 855 350. ĽN 616/2011 ) 0911 195 557. ĽN 578/2011 n Predáme rod. dom, Mníšek n/Popradom. Cena 64 990 EUR, RK AXIS REAL. ) 0903 855 350. ĽN 617/2011

nehnuteľnosti

chovateľstvo

auto - moto

práca

n Agentúra TIMEA - práca v Anglicku a ČR pre ženy, mužov a páry. ) 0904 891 941. ĽN 16/2011 n Staré čierne dosky, ktoré sú nabi- n Stolárska firma so sídlom v Kežté na stodole a hranoly. Za výhodnú marku prijme do zamestnania sto-

kúpim

Oznámenie o vyhlásení výberu Predsedníčka Okresného súdu Stará Ľubovňa v zmysle zák. č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom v znení neskorších predpisov vyhlasuje výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii odborný radca – vyšší súdny úradník Služobný úrad: Okresný súd Stará Ľubovňa, 17. novembra 30, 064 27 Stará Ľubovňa. Druh štátnej služby: stála štátna služba. Odbor štátnej služby: 2.06 – Justícia. Opis činností: samostatná rozhodovacia činnosť v rozsahu vymedzenom právnymi predpismi upravujúcimi konanie pred súdom (zák. č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch). Predpoklady na vykonávanie štátnej služby: podľa § 19 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, ovládanie štátneho jazy-

ka). Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou. Na uvedené služobné miesto nie je potrebné oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností. Ďalšie požiadavky: práca s  PC (Word, Excel), spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť v konaní a rozhodovaní, komunikatívnosť, schopnosť pracovať v tíme, rýchlosť uvažovania a rozhodnosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu. Zoznam požadovaných dokladov: - písomná žiadosť o zaradenie do výberu (uviesť aj telefonický kontakt a mailovú adresu), - označenie jedného z troch cudzích jazykov, z ktorých uchádzač vykoná písomný preklad textu (anglický, nemecký alebo francúzsky),- kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, profesij-

strana

18. október 2011 ĽN č. 40

ný štruktúrovaný životopis, - písomné čestné vyhlásenie o tom, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, - písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, - písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, vo vysvedčení, v diplome alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom životopise, - potvrdenie príslušného daňového orgánu o splnení všetkých povinností a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých daňových povinností, ak ide o uchádzača, ktorý vykonával podnikateľskú činnosť, resp. prehlásenie uchádzača, že nevykonával podnikateľskú činnosť, - písomný súhlas s tým, že Okresný súd Stará Ľubovňa môže spracúvať osobné údaje uchádzača na účely výberu až do jeho ukončenia. Forma a obsah výberu * písomná časť – odborný písomný test zo znalostí Ústavy Slovenskej republiky a všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov, z oblasti trestného práva, občianskeho práva, ob-

lára. Požiadavky: - samostatnosť, aktívna prax v odbore posledných min. 5 rokov, - odbornosť a profesionalita. Kontakt: 0903 620 471, 0905 884 119. ĽN 567/2011 n Prijmem prevádzkára penziónu v Červenom Kláštore. Odborná zdatnosť + skúsenosti z oblasti turistického ruchu. )0903 625 545. ĽN 576/2011 n EUROTECHNIK-SL, s.r.o. prijme do pracovného pomeru zamestnancov pre výrobu a montáž hliníkových a plastových okien. ) 052/4324109. ĽN 583/2011 n EUROTECHNIK-SL, s.r.o. prijme do pracovného pomeru ekonómku. Podmienka: znalosť podvojného účtovníctva. ) 0911 637 843, 052/432 4109. ĽN 590/2011 n Hľadám prácu v SĽ a okolí ako inštalatér-kúrenár, údržbár, kurič, vodič sk. B. ) 0949 166 764. ĽN 600/2011 n Prijmem zváračov so štátnymi skúškami argón, elektrika. Práca na 2 roky. ) 0948 336 322. ĽN 607/2011

kurzy n KURZY OPATROVANIA ajpriamo u Vás doma - dennou alebo diaľkovou formou! RÝCHLO a za NAJLEPŠIU CENU 170 €. Úradné preklady - všetky jazyky, aj na počkanie. Sprostredkovanie práce pre opatrovateľky v zahraničí. ) 0915 544 915, 0905 357 424, www.asined.sk ĽN 564/2011

kurzy n Súkromná obchodná spoločnosť zameraná na predaj zdravotníckej techniky vypisuje výberové konanie na pozíciu obchodný zástupca pre okres Stará Ľubovňa. Ponúkame: Odborné zaškolenie,  zaujímavé finančné ohodnotenie (základ + odmena), možnosť kariérneho rastu + iné benefity. Požadujeme: chuť pracovať, schopnosť komunikovať, seriózne vystupovanie, ochota prispieť niečím vlastným, vlastný automobil. Info: 0911 973 025. Svoj profesný životopis a aktuálne foto posielajte do 20.10. 2011 na pastorak@ebc-sro.eu ĽN 595/2011 n OV KSS v Starej Ľubovni pozýva občanov na verejné zhromaždenie 21.10.2011 o 15.00 h v Dome kultúry. ĽN 596/2011

chodného práva, pracovného práva a správneho práva, - prípadová štúdia – riešenie možnej prípadne skutočnej situácie, - písomný preklad textu z cudzieho jazyka; * ústna časť – prezentácia uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon činností na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste a odpovede na otázky členov výberovej komisie. Písomné žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu Okresný súd Stará Ľubovňa, 17. novembra 30, 064 27 Stará Ľubovňa, alebo osobne do podateľne súdu, prípadne zaslať mailom, na adresu podatelnaossl@justice.sk, najneskôr do 26.10.2011. Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na poštovej pečiatke alebo dátum podania žiadosti v podateľni súdu. Ak uchádzač podá žiadosť mailom, je povinný ju najneskôr v deň uskutočnenia výberu doručiť služobnému úradu aj písomne spolu so všetkými požadovanými dokladmi. Termín uskutočnenia výberu bude uchádzačom písomne oznámený. ĽN 605/2011

7

Spoločenská rubrika spomíname Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname... Dnes 18. októbra uplynú dva roky, čo nás navždy opustila naša milovaná dcéra, sestra a vnučka Janka Tinathová. Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú rodičia a súrodenci Mirka, Matúš a Patrícia.

Kto mal ľudí rád, navždy zostane v ich srdciach. 21. októbra uplynie 10 rokov, keď od nás odišla do večnosti naša láskavá a starostlivá mama a babka Anna KOLLÁROVÁ, rod. Slabikovská z Kolačkova vo veku 86 rokov. Prosíme tých, ktorí ju poznali, o tichú spomienku. S láskou, úctou a vďakou spomínajú: syn Peter s manželkou Agnesou a rodinou, nevesta Helena s rodinou a rodina Zamišková. Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud vzal. Odišiel si nám všetkým, ktorí Ťa radi mali. Odišiel si bez toho, aby nám Tvoje ústa zbohom dali. Len ten, kto niekoho navždy stratí, vie, čo je bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále boli a zabudnúť nedovolí. So smútkom v srdci si 19. októbra pripomíname 2. výročie, keď nás navždy opustil náš drahý otec a dedko Jozef GABŠTUR z Jakubian. S láskou spomína celá rodina

Dňa 22. októbra uplynie rok, čo nás navždy opustila milujúca manželka, mamka, babka, svokra... Mgr. Božena Fedorková. Kto ste ju poznali, venujte je tichú spomienku. S láskou spomína manžel, deti a celá rodina.

ďakujeme Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim milovaným manželom, otcom, bratom, švagrom, starým otcom a priateľom Michalom Hricovom. Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a  kvetinové dary. Vyslovujeme úprimné poďakovanie Pohrebným službám VPS v Starej Ľubovni – Jánovi Grešovi za ľudský prístup a ústretovosť, ktorú nám prejavil pri zariaďovaní pohrebu. Smútiaca rodina

Oznámenie o dobrovoľných dražbách

Spoločnosť Slobyterm, spol. s r.o., Levočská 20, Stará Ľubovňa, ako správca bytových a nebytových priestorov v bytových domoch, ktoré sú predmetom dobrovoľných dražieb, oznamuje nasledovné: Dátum konania dražby: 8.11.2011. Čas otvorenia dražby: 10.45 h. Miesto konania dražby: Notársky úrad Heleny Gočovej, Levočská 1, Stará Ľubovňa. Predmet dražby: Byt č. 14 na 4. poschodí BD Komenského 4, Stará Ľubovňa, LV č. 3748, jedna obytná miestnosť, plocha 27,29 m2. Všeobecná hodnota majetku: 12 900,00 €. Najnižšie podanie: 12 900,00 €. Výška dražobnej zábezpeky: 2 000,00 €. Obhliadka predmetu dražby: 1/ 24.10.2011 o 10.30 h, 2/ 25.10.2011 o 15.30 h. Dátum konania dražby: 8.11.2011. Čas otvorenia dražby: 11.30 h. Miesto konania dražby: Notársky úrad Heleny Gočovej, Levočská 1, Stará Ľubovňa. Predmet dražby: Byt č. 603 na 7. poschodí BD Levočská 38, Stará Ľubovňa, LV č. 4355, dve obytné miestnosti a príslušenstvo, plocha 45,06 m2. Všeobecná hodnota majetku: 19 000,00 €. Najnižšie podanie: 19  000,00 €. Výška dražobnej zábezpeky: 2 000,00 €. Obhliadka predmetu dražby: 1/ 24.10.2011 o  11.00 h, 2/ 25.10.2011 o 16.00 h. Dátum konania dražby: 8.11.2011. Čas otvorenia dražby: 12.15 h. Miesto konania dražby: Notársky úrad Heleny Gočovej, Levočská 1, Stará Ľubovňa. Predmet dražby: Byt č. 23 na 5. poschodí BD Ul. 1. mája Stará Ľubovňa, LV č. 4059, dve obytné miestnosti a prí-

slušenstvo, plocha 56,41 m2. Všeobecná hodnota majetku: 29 100,00 €. Najnižšie podanie: 29 100,00 €. Výška dražobnej zábezpeky: 3 000,00 €. Obhliadka predmetu dražby: 1/ 24.10.2011 o 11.30 h, 2/ 25.10.2011 o 16.30 h. Dátum konania dražby: 8.11.2011. Čas otvorenia dražby: 13.00 h. Miesto konania dražby: Notársky úrad Heleny Gočovej, Levočská 1, Stará Ľubovňa. Predmet dražby: Byt č. 3 na 1. poschodí BD č. 35, Vyšné Ružbachy, LV č. 2318, jedna obytná miestnosť a príslušenstvo, plocha 43,19 m2. Všeobecná hodnota majetku: 11 500,00 €. Najnižšie podanie: 11  500,00 €. Výška dražobnej zábezpeky: 2 000,00 €. Obhliadka predmetu dražby: 1/ 24.10.2011 o  12.15 h, 2/ 25.10.2011 o 17.15 h. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1. Bezhotovostným prevodom na účet č. 4350268216/3100, VOLKSBANK Slovensko 2. V hotovosti do pokladne dražobníka na adrese Kukučínova 7, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka 3. Banková záruka 4. Notárska úschova Dovoľujeme si upozorniť záujemcov o dražbu, aby si pozorne prečítali podmienky, hlavne čo sa týka zloženia dražobnej zábezpeky, nakoľko pri  predchádzajúcich dražbách neboli nehnuteľnosti vydražené práve z dôvodu nesplnenia tejto podmienky. ĽN 602/2011


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

Šport v skratke

basketbal S favoritom súťaže mladé hračky ŠŠK Basket držali krok v prvej štvrtine. V  ďalšom priebehu stretnutia Košičanky postupne zvyšovali náskok. O ich víťazstve rozhodli väčšie herné skúsenosti a zohratosť. Staroľubovnianky robili chyby v obranných činnostiach a pokazili množstvo prihrávok. ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa – Tydam UPJŠ Košice 51:77 (22:33). Štvrtiny: 12:19, 10:14, 14:24, 15:20. Obercianová 21, Furtkevičová 11, Dicová 10, Nemergutová 4, Sim. Garneková 3, Andrašová 2, Sil. Garneková, Waclavová, Konkoľová, Marková, Hlinková. (J.B.)

stolný tenis V. liga Podtatranská: MŠK Adento Svit „B“ - Chata Pieniny Lesnica 2:16. Body: P. Hovana a T. Hovana po 4,5, Strakula 4, A. Hovana ml. 3. Lesnica vycestovala na stoly nováčika, kde už od začiatku ukázala, kto na nich bude pánom v tomto stretnutí. (A.H.) m m m

Turnajom v Čadci a Starej Ľubovni odštartovala v sobotu extraliga dorastencov. Domácim sa vstup do súťaže nevydaril, keď okrem očakávaných prehier s Nitrančanmi tesne podľahli aj Lučencu. St. Ľubovňa – Nitra A 2:8 (Haky 1, w.o. 1), St. Ľubovňa – Nitra B 4:6 (Kostelník 2,5, Haky 1,5 – Ţatko 2, Kaluţný 1, w.o. 3), St. Ľubovňa – Lučenec/Kalinovo 4:6 (Kostelník 3,5, Haky 0,5). (mv)

futbal IV. liga Sever, 13. kolo: Ľubotice - Plavnica 1:0 (1:0). Po prehre v Ľuboticiach klesla Plavnica na tretie miesto tabuľky. A pokiaľ nechce padnúť ešte nižšie, musí v nedeľu bezpodmienečne bodovať. O 14.00 h totiž Družstevníci privítajú štvrté Medzilaborce. V. liga: Raslavice - N. Ľubovňa 3:1 (3:0). G: Kačmarčík. Čirč Župčany 1:0 (1:0), Dopirák. (mv) Okresné majstrovstvá: Výsledky: Jakubany – Litmanová 4:0, Kyjov - V. Ružbachy 3:1, Podolínec - Š. Jastrabie 2:0, Údol - V. Lipník 4:6, M. Lipník Plaveč 5:1, Orlov - Ľubotín 2:2. ( K.K.) Litmanová M. Lipník       Jakubany        Kyjov V. Lipník     Podolínec       V. Ružbachy   Ľubotín Š. Jastrabie     Údol  Orlov   Plaveč 

9 9 9  9  9  9  9  9  9  9  9  9 

6 6 6  5  4  4  3  2  3  2  1  1 

ŠPORT

18. október 2011 ĽN č. 40

2 1 0  1  3  2  2  4  1  2  2  2 

1 2 3  3  2  3  4  3  5   5  6  6 

19:14 20 34:18 19 28:13  18 15:14  16 20:16  15 14:9   14 18:18  11 12:15  10 9:14  10 15:24 8 13:27   5 12:27   5

m m m

III. liga, 11. kolo, SD: Moldava - MFK Goral St. Ľubovňa 1:6 (1:1). G: Kyšeľa 2, Mušinský, Štefánik, Pavlovský, vlastný. MD: Moldava - St. Ľubovňa 4:1 (2:0). G: Pa. Bondra. II. liga, 11. kolo, SŽ: Giraltovce - St. Ľubovňa 0:3 (0:1). G: Pe. Bondra, Didik, Nestorik. MŽ: Giraltovce - St. Ľubovňa 5:0 (3:0). I. liga, 11. kolo, U13: Bardejov - St. Ľubovňa 2:0 (1:0). U12: Bardejov - St. Ľubovňa 1:2 (1:1). Góly: Kuba, Kinský. (P.F.)

karate Bez medaily sa napokon z Melaky vrátili traja Staroľubovňania. Ani Jakub Kaleta, ani Samo Truska i Adam Vorobeľ totiž cez svojich úvodných súperov neprešli. Na 7. svetovom juniorskom a kadetskom šampionáte sa oficiálne prezentovalo 1032 reprezentantov zo 70 krajín sveta. Slovensko si z neho odváža päť cenných kovov – jedno striebro a štyri bronzy. (mv)

Šport servis

bowling V Športovom relaxačnom centre sa 21. októbra o 17.30 h uskutoční X. bowlingový turnaj.

Oddychový čas pre VKM

VKM Stará Ľubovňa - Slávia Prešov 0:3 (-20,-21,-16)

Zatiaľ najhorší zápas sezóny odohrali v sobotu volejbalisti Starej Ľubovne. Po ich nevýraznom výkone, keď hru nedokázali ustáť najmä vo svojich hlavách, sa tak duel ani nemohol skončiť inak, než 0:3.

Domáci začali na súpera strácať už od úvodných lôpt a spamätať sa dokázali len uprostred setu. Ani obrat z 10:13 na 14:13 im však nepomohol, pretože vzápätí opäť dovolili Prešovu ujsť na tri body (16:19). A  ten si svoj náskok, aj vďaka jalovému útoku VKM, ustrážil až do konca. Druhý set zastihol červených doslova na dovolenke. Deväť prehratých lôpt v rade (z 3:2 na 3:11) sa totiž ani inak nazvať nedá. A  hoci pri Buvaličovom podaní ukrojili zo straty poriadny kus, záver už, i vďaka dvom pokazeným servisom, nezvládli. Set č. 3 sa tak pre Staroľubovňanov stal, na prekvapenie 400 divákov, bojom o  prežitie. No aj keď sa v ňom dobre rozbehli (6:4), po prehratej najkrajšej výmene stretnutia už svoj pád ne-

Stredom aspoň spočiatku, no cez kolíky to Staroľubovňanom nešlo takmer vôbec. Navyše, Prešov výborne bránil, takže nadrazené lopty dokázali jeho hráči pokryť. Kým domáci nie.

dokázali zastaviť, a tak svojmu hrávke. „Prešov nás v tejto čindovtedajšiemu tabuľkovému nosti jednoznačne prevýšil. Prisusedovi podľahli hladko 0:3. tom jeho hráči nešli do podania razantne, ale účelne. No my sme n PSYCHICKÉ ZLYHANIE mali problém prihrať aj takéto „Neprihráš – nezaútočíš – ne- ľahké lopty,“ sklamane povedal vyhráš. To je to, čo sa dnes udia- tréner, podľa ktorého treba prílo,“ zhrnul 83 minút do dvoch činu prehry hľadať i v psychicviet Ján Senko. Ako na vysvetle- kom zlyhaní Staroľubovňanov. nie dodal, najväčší rozdiel bolo „To chcenie bolo aj u Prešova aj v  športovej hale vidieť na pri- u nás. No súper sa s tým vyspo-

riadal oveľa lepšie než my.“ Hráči VKM sa zo studenej sprchy potrebujú rýchlo otriasť. Nasledujúci víkend ich totiž čakajú dva náročné zápasy. Najskôr cestujú do Bratislavy, kde ich preverí Volley Team s Hriňákom, Jankovičom či Chochoľákom, v  nedeľu (o 18.00 h) potom nastúpia proti mladíkom z Trenčína.

TABUĽKA VKP Bratislava Volley Team Svidník Prešov Zvolen St. Ľubovňa Myjava ATC Trenčín SPU Nitra

3 3 4 4 3 4 4 3 4

3 3 3 2 1 2 1 1 0

0 0 1 2 2 2 3 2 4

9 8 8 7 4 4 4 3 1

Zostava: Fecko, Škvarek, Buvalič, Žilka, Joštiak, Hriňák (libero T. Lampart, Vokál, Keda, Haky, T. Senko). Text a foto (mv)

Squashisti ŠRC vstúpili do ligy úspešne

Bez gólu už 450 minút

Predminulý víkend odštar- li, a tak sa ŠRC tešilo z druhétovala úvodnými kolami squ- ho tohtosezónneho víťazstva. ashová II. liga Východ. Staro Text a foto (mv) ľubovňania v nej najskôr cestovali do Martina, kde ich ča- II. squashová liga Východ kali Rýchle svište a jeden z veľ8. októbra, Martin kých favoritov na postup – ko- Rýchle svište Martin - ŠRC Stará šický tím Oliver. Ľubovňa 3:2

Stará Ľubovňa FK Poprad 0:3 (0:0) Za sprísnených bezpečnostných opatrení sa v stredu popoludní odohralo derby stretnutie medzi Starou Ľubovňou a  Popradom. Napokon sa však ani na tribúnach ani na trávniku nič zvláštne nestalo - MFK Goral opäť neskóroval a na svoje konto si pripísal trinástu prehru v rade. Mladý tím, ktorý už v zápa-

se s Dolnou Ždaňou doplnili dorastenci Kolcun a Mušinský, ale favoritovi vzdoroval vcelku úspešne. V defenzíve podľa slov trénera uhrali chlapci to, čo chcel, takže za prvý polčas bol s ich výkonom spokojný. No po prestávke sa už na nich prejavila únava. „Niektorí hráči hrali tretí zápas v priebehu štyroch dní, trochu kondične odišli a bol tam krátky výpadok v  koncentrácii, kedy sme dostali dva góly. Potom sme opäť dobre bránili, no v závere sme otvorili obranu a inkasovali tretíkrát,“ zhodnotil dianie na

ihrisku v druhej časti hry Karol Kačmarčík. Staroľubovnianski futbalisti si od súťažného futbalu na chvíľu oddýchli. Ostatné kolo mali totiž voľno a dresy si oblečú až 22. októbra, kedy na domácej tráve privítajú Lipany. Góly: 58. Alžbetkin, 62. T. Rusnák, 86. Palutka. Pred 200 divákmi rozhodoval Vlčej. Zostava: Bičuš - Vresilovič, Krajňák, Blaško, Foľvarský - Mariančík, Hojstrič, Štefaňák, Sekelský - Štefánik, Kolcun. Striedali: Selep, Mušinský, Drahovský. Text a foto (mv)

„Za Oliver hrajú celkom dobrí hráči, ale myslím si, že sme ich potrápili. Martin sme mohli aj zdolať. Mne sa podarilo vyhrať nad 69. hráčom slovenského rebríčka, zvíťazil i Tibor Alexík, no napokon to nevyšlo,“ zhodnotil sobotňajší výjazd na Turiec kapitán ŠRC Squash Fitness Bowling Club Kamil Hirka. V nedeľu pokračovala liga turnajom v  ŠRC. Staroľubovňania privítali na domácich kurtoch Squash Liptov B i druhý košický celok v  súťaži – Rekreativo. A darilo sa im nad očakávanie dobre. Po jasnom triumfe nad Liptovským Mikulášom síce s  Košičanmi prehrávali 1:2. Rastislav Repka i Peter Aftanas (na fotografii vľavo) však svoje duely vyhra-

Oliver Košice- ŠRC Stará Ľubovňa 3:1 Zostava : Kamil Hirka, Matúš Krett, Tibor Alexík, Tomáš Drahovský 9. októbra, Stará Ľubovňa ŠRC Stará Ľubovňa- Rekreativo Košice 3:1 ŠRC Stará Ľubovňa- Squash Liptov „B“ 4:0 Zostava : Rasťo Repka, Maroš Zima, Peter Aftanas, Ján Ružík, Tomáš Drahovský.

TABUĽKA Žilina Veteráni 4 Oliver Košice 4 KS 2000 BB A 4 ŠRC St. Ľubovňa 4 Rekr. Košice 4 Squash Liptov B 4 Svište Martin 4 Park Victoria 4 KS 2000 BB B 4

4:0 15:1 12 4:0 14:1 12 3:1 9:5 9 2:2 10:6 7 2:2 8:7 6 1:3 5:11 3 1:3 5:11 2 1:3 2:13 2 0:4 2:14 1

Medaily pre fitnesákov

Ľavou nohou vkročili do jesennej časti sezóny mladí fitnesáci Starej Ľubovne. Z prvej celoslovenskej súťaže si totiž domov odviezli hneď dva cenné kovy. O tento úspech sa pričinil Peter Filip (na fotografii uprostred) s Martinom Oravcom (vpravo), ktorí v  kat. chlapcov nad 12 rokov obsadili druhé resp. tretie mesto. Ďalšia zástupkyňa KŠKM – Daša Damičová, skončila vo svojej kategórii trinásta. Pohárovej súťaže, ktorú 8. októbra usporiadal Klub športovej gymnastiky GY-TA v Poprade, sa zúčastnilo viac než 60 detí zo siedmich klubov Slovenska. Text (mv), foto (KŠKM)

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktori: Mgr. Eva Halamová, Mário Veverka, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, fax: 42 84 581, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Ľubovnianske noviny č. 40  

Aj keď stravníci na kvalite stravy roz- hodne nestrácajú, v kuchyni na Levočskej ulici sa kuchárky rozhodne nemôžu spo- liehať na moderné vý...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you