Page 1

19. október 2010

Ročník XXXVI.

Cena 0,23 €

Číslo 40

ĽUBOVNIANSKE UBOVNIANSKE noviny Za Adamovým striebrom deväť rokov driny

Slovensko-poľská príloha Popradské vráta

Rozhovor s manželkou Viktora Kubala

8.

5., 6.

2.

Pod hradom pálili gorzalku V Starej Ľubovni stojí najstarší zachovaný liehovar na Slovensku. O jeho unikátnosti svedčí aj fakt, že má o 100 rokov viac, než napríklad ten, kde sa vyrába svetoznáma whisky Jack Daniels (USA). Jedinečný objav sa podaril Miroslavovi Števíkovi z Ľubovnianskeho múzea. Z archívnych dokumentov, ktoré preskúmal, totiž vyplýva, že pod hradom sa alkohol pálil už pred 250-timi rokmi. „Dostal sa mi do rúk plán z Viedenského archívu vypracovaný v r. 1773, ktorý o.i. obsahoval aj podrobný popis ľubovnianskeho podhradia. Na základe neho sme premerali rozmer tohto objektu a zistili sme, že zodpovedá liehovaru, ktorý tu bol postave-

ný v polovici 18. stor.,“ uviedol pred bývalým „Petersom“ stojaci historik. Naši predkovia (tí zámožnejší, pochopiteľne) sa tak, podľa všetkého, mali dobre. Na hrade sa varilo pivo, v podhradí zas pálila žitná. Záznam z levočského archívu totiž uvádza, že časť žita, ktoré sa tu pestovalo na majeri, „bolo odovzdávané miestnym gorzelnikom na pálenie gorzalky.“ Ako však M. Števík dodal, určite to nebol jediný druh alkoholu, ktorý produkoval kamenný liehovar. „V pláne je zaznamenaná aj časť, kde sa umývali plodiny. Sortiment tak bol širší, ale to už bude predmetom ďalšieho bádania...“ (Viac o týždeň) Text a foto (mv)

Budovu bývalého hostinca prerába súčasný majiteľ na penzión. Ako pre médiá poznamenal jeho otec, pri rekonštrukcii nenašli žiadne artefakty, preto ich historický objav zaskočil.

Cestári zdvihli most v Novej Ľubovni

Cestári Prešovského kraja uplynulý štvrtok špeciálnou technológiou zdvihli most v Novej Ľubovni, ktorý poškodili tohtoročné povodne. Spojenie totiž od leta zabezpečoval len pontónový most, ktorý by nebolo možné používať v zimnom období. Most je už v pôvodnej nivelete a pokračujú rekonštrukčné práce na jeho sprejazdnení. Treba dobetónovať stredový pilier a mostné závery. „Všetko prebieha podľa harmonogramu. Hoci práce budú pokračovať, najťaž-

Symbol vzdelanosti

9 771338 034005

42

Zámer prepožičať nové sochárske dielo tejto strednej škole vznikol ešte pred rokom. Mesto odtiaľ do Provinčného domu premiestnilo pamätnú izbu spisovateľky, no zaviazalo sa symbolicky ju tu opäť vrátiť. „Tento priestor patrí Terézii Vansovej. Sú tu jej diela, citáty, portréty. Navyše so cťou nosíme meno patrónky a čestný názov školy už od roku 2001,“ uviedol pri odhalení busty riaditeľ gymnázia Anton Karniš. Dielo vzniklo v ateliéri akademickej sochárky Margaréty Horákovej, ktorá už pred 13-timi rokmi vytvorila prvú podobi-

zeň Vansovej. „Moje stvárnenie sa môže zdať priveľmi jednoduché. Ja som ju však brala ako osobnosť, ktorú vykryštalizoval život a vybrúsil ako diamant. Preto som sochu zbavila prebytočných ozdôb a všelijakých detailov, aby som nechala vyniknúť jej tvár, jej múdrosť a nesmiernu silu,“ vyznala sa po trojmesačnej práci na diele sochárka. Gesciu nad umeleckým projektom prebralo Mesto, ktoré výrobu tohto nového umeleckého skvostu financovalo z grantu ministerstva kultúry. Text a foto (dj)

šiu časť máme za sebou – most sme vrátili do pôvodnej výšky,“ potvrdil riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Vladimír Kozák. Ako zdôraznil, „nevedeli sme, či sa nám to podarí. Použitou technológiou sme ušetrili obrovské finančné prostriedky, ktoré by sme museli vynaložiť na stavbu nového mostu.“ Ak budú práce pokračovať doterajším tempom, v zimnej sezóne už budú vodiči jazdiť cez zrekonštruovaný pôvodný mostný objekt. Podob-

nú technológiu použili cestári aj pri moste Plaveč, ktorý tiež poškodili tohtoročné povodne. Povodne v Prešovskom kraji v tomto roku poškodili 12 mostov, pričom takmer všetky z nich sa nachádzajú v okresoch Stará Ľubovňa a Kežmarok. Náklady na ich opravu sú predbežne odhadnuté na 4,7 mil. €. Celkové náklady a škody spôsobené povodňami a mimoriadnymi situáciami v máji a júni v Prešovskom kraji dosiahli 23,7 mil. €. Veronika Fitzeková

Ihriská budú pribúdať

Sídlisko Východ sa doč- i na Mierovej ul. (blízko pla- ského ul. Tam, kde už teraz atletickú dráhu, akú má len kalo. Minulú stredu tu to- várne). A s celým komple- športuchtivá verejnosť vyu- päť miest na Slovensku. Text (mv), foto (E.F.) tiž s veľkou slávou otvori- xom sa uvažuje aj na Komen- žíva multifunkčné ihriská a li ihrisko, ktoré na dvadsať rokov „zabudnutej“ ploche vyrástlo za 75 dní. Keďže celý komplex stál mesto nemalé peniaze (158 tis. €, vrátane 40-tisícovej štátnej dotácie), pred samosprávou tak vyvstala otázka, ako ho uchrániť pred vandalmi. „Dosť sme rozoberali tento vážny problém. Zatiaľ naň dohliadajú ľudia cez malé obecné služby, ale pretože tých ihrísk pribudne, na VPS vznikne pravdepodobne samostatné oddelenie, ktoré sa bude zaoberať ich pravidelnou údržbou i ochranou,“ uviedol primátor Starej Ľubovne Valent Jaržembovský. Ako totiž potvrdil, po „Východe“ sa s podobnou výstavbou plánuje aj ďalej. V rámci (už schválenej) revitalizácie centra mesta vznikne v parku pri pošte detský Architektkou, ktorá projektovala vnútroblokový priestor, bola Marcela Masaryková zo ZAAR Trnava. A tu je areál, rozpracované veci sú jej návrh v reáli: vľavo ihrisko s umelou trávou, vpravo detská časť s pieskoviskom a rôznymi atrakciami.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

19. október 2010

Umelec s veľkým srdcom a talentom Nestor slovenského animovaného filmu, karikaturista Viktor Kubal sa už za svojho života stal legendou. Na jeho rozprávkových večerníčkoch Puf a Muf či Panákovi z križovatky vyrastali a na jeho vtipoch v Roháči sa smiali celé generácie. Časť z jeho unikátnej tvorby ukazuje v týchto dňoch najnovšia výstava v Provinčnom dome. Na pozoruhodnom priestore v galérii sú na obdiv vystavené desiatky kresbičiek a vtipov Viktora Kubala. Pochádzajú zo vzácnej súkromnej zbierky, ktorú do Starej Ľubovne priniesla jeho najbližšia rodina. „On videl svet trochu ináč ako všetci ostatní. Nič si nevymýšľal, on všetko naozaj prežil,“ reagovala dcéra slávneho autora Bernadetta Šilingerová na otázku, odkiaľ bral toľko humoru a energie. Práve jej meno si otec vybral do legendárneho seriálu v humoristickom týždenníku Roháč a urobil z nej rovnako slávnu Ditu. „Ťahalo sa to so mnou dlhú dobu, seriál vychádzal takmer 40 rokov a ľudia si to stále žiadali. Mnohí si mysleli, že to píšem ja, ale bol to otec,“ dodala. Viktor Kubal bol právom považovaný za tvorcu modernej karikatúry. „Osobitosťou

jeho práce je, že zväčša bol nielen autorom výtvarných a animovaných návrhov, ale aj autorom námetu, scenára i režisérom, niekedy dokonca kameramanom a strihačom,“ uviedla zo životopisu všestranného umelca kurátorka výstavy Anna Dragannová. Viktor Kubal zomrel v roku 1997 v Bratislave ako 74- ročný. Za sebou zanechal 430 krátkych, niekoľko celovečerných animovaných filmov (Zbojník Jurko, Krvavá pani), viac ako 300-tisíc karikatúr a kreslených vtipov. Je autorom viacerých kníh pre deti a mládež (Výlet Toma Philbyho, Otcovia a deti, Ja a môj brat). Jeho filmy získali mnoho prestížnych domácich a medzinárodných ocenení. „V rámci výstavy premietame pre školy rozprávky, sériu príbehov o nezbedných kocúroch Puf a Muf, ale aj jeho kultové celovečerné filmy. Išlo nám o to, aby tak skvelého umelca spoznala najmä mladšia generácia,“ dodala A. Dragannová. Kreslené postavičky Viktora Kubala budú v galérii Provinčný dom zabávať obdivovateľov karikatúry a trefného humoru do konca októbra. (dj)

ĽN č. 40

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

„Celý život ma volal Hanička“ Rozhovor s manželkou V. Kubala Hanou Kubalovu

Viktor Kubal bol geniálny výtvarník, animátor, karikaturista, nezabudnuteľný autor kresleného humoru nielen v kultovom Roháči. Bol však aj milujúci manžel, otec, trochu nepraktický, s hlavou v oblakoch a s ceruzkou a papierom vo vačku. Takmer polstoročie („s nohami pevne na zemi,“ ako vraví s humorom dcéra Dita) stála pri ňom jeho manželka Hana Kubalová. Decentná, milá a stále svieža dáma sa pri spomienkach na svojho slávneho manžela pri našom rozhovore veľakrát pousmiala. Aj vtedy, keď priznala, že svadobnú kyticu kúpil na poslednú chvíľu, za svoj prvý honorár...  Prežili ste s manželom asi šej domácnosti, keď pripravoval trebárs celovečerný film? veľmi zábavný život... -Manžel stále pracoval a vždy -To áno, povedala by som, že miestami až smiešny. Manžel bol doma. Ani v Roháči, kde robil mierny, tichý človek, aj napriek takmer 20 rokov a neskôr na Kotomu všetko u nás vždy konči- libe nemal pracovný stôl. Pritom nebolo dňa, aby niečo nenakreslo smiechom. lil či nenapísal. Každý boží deň  Napríklad? -Keď sme išli na ples výtvarní- s niečím novým prišiel. Pri filkov, celého som ho vyfešákova- moch dokázal stráviť mesiace, la, motýlik som mu uviazala, až ba roky. To boli haldy pauzákov v električke som si všimla, že na a výkresov. Na každý animovanohách mu zostali papuče. Raz si ný film potreboval námet, literárny a technicdokonca oblieký scenár, a to kol sako aj s ve„Najradšej by bolo treba napíšiakom, zistili som namaľoval sať. V tom som sme to až v šattakú karikatúru, mu aj pomáhani v Carltone. na ktorej by nebolo nič a čitala. Vždy mi hoTaký bol, keď teľ by aj napriek tomu porozudil rukopis a ja som mu nenamel jej obsahu. To sa mi zasom to prepinútila to alebo tiaľ nepodarilo.“ (motto Viksovala. Zbojník ono, tak si to tora Kubala) Jurko aj Krvavá ani nezobral. pani to bola jedOn fakticky vedel úžasne kresliť, no klinec do na kniha. Bolo to dosť náročné steny zabiť nevedel. Ale inak bol pre celú rodinu, ale páčil sa nám nesmierne láskavý a dobrý člo- ten celý virvar okolo toho.  Aj ste si dovolili jeho dievek. Mala som šťastie na dobré la hodnotiť a povedať svoj námanželstvo.  Asi nepopierate, že tvorivé zor? -To určite. Bola som jeho prvý zázemie u vás doma bola aj vaša zásluha. Ako to vyzeralo vo va- kritik, on to aj sám hovoril. Ve-

dela som otipovať, čo sa bude páčiť a čo nie. Napríklad krátky film o šachistoch bol pre mňa tým najlepším, čo robil. Napokon to malo obrovský úspech dokonca v Hollywoode, kde si ho všimli filmári a pozvali ho do Kalifornie.  Tak to je niečo! Mnoho filmov vášho manžela ale bolo ocenených. Išiel si po ceny aj osobne? -Doma opatrujem ceny, diplomy z rôznych kútov sveta od „Tak ako potreboval k životu vzduch na dýchaJaponska po Ameri- nie, potreboval aj humor a iróniu.“ ku. Niektoré prišli len poštou, pretože do cudziny za uraziť! Riadil sa tým tak v živosocializmu sa príliš nechodilo. te, ako pri svojej práci, pri svojich Najďalej si išiel pre ocenenie na filmoch i kresbách. Kubu. Ale pravdu povediac, ne Je pravdou, že si stále so serád cestoval, najradšej bol doma. bou nosil ceruzku a papier, aby Keď sme sa raz vybrali na dovo- si zapisoval nápady? lenku na zájazd do Paríža, z ho-Áno, takú malú ceruzku mal, tela ani päty nevytiahol. Ľahol si kúštik papiera, a keď dostal nádo postele a lúštil krížovku. „Ja sa pad, napísal si jedno slovo, a pona Paríž môžem vykašľať,“ pove- tom už z toho urobil kresbu aledal mi. A keď som sa ho opýtala, bo kreslený vtip. A keď si to náprečo som mnou šiel, len mi mi- hodou nemohol zapísať, tak len lučko odpovedal: „Kto by na teba mi povedal: „Hanička, povedz dával pozor, Hanička!“ mi doma, napríklad tvaroh a ja  Mal svojský humor i po- už viem čo s tým.“ Tak to bolo hľad na svet. Bol taký aj v spo- bežné. A to som mu dala aj do ločnosti? hrobu, tú ceruzku, štetec i pero, -Mal rád vtipy. Tak ako potre- aj tuš, nech si tam kreslí.... boval k životu vzduch na dýcha Čo by povedal Viktor Kunie, potreboval aj humor a iró- bal, keby tu bol medzi nami na niu.Aj sa rád prezentoval. Vedel vlastnej výstave v Starej Ľuzabávať seba i iných. Často bol bovni? nechtiac stredobodom pozornos-On by sa bavil, ale iba tak titi. No vždy hovoril, veľké ume- chučko. A bol by šťastný. nie je robiť si žarty a nikoho neText a foto (dj)

Lomnička očarila svojou krásou, farebnosťou i originalitou V Ľubovni sa diali uplynulé dni zázraky. Aspoň tak to konštatovala porota 43. ročníka celoslovenského festivalu Naša Vansovej Lomnička. Fascinujúce prednesy, výborné texty, úprimné výpovede. Všetko v takej koncentrovanej podobe, že „človek by musel byť z kameňa, aby sa ho to nedotýkalo.“ Symbolicky si tohtoročná Lomnička obliekla na dva dni, piatok 15. a sobotu 16. októbra motýlie krídla. Tie očarili svojou krásou a farebnosťou, podobne ako prednesy viac ako dvoch desiatok recitátoriek z celého Slovenska a jednej zástupkyne z Poľska. Ako povedal jeden z najstabilnejších porotcov prehliadky, domáci Štefan Popovič, Lomnička nebola tohto roku vôbec tuctová. „Bola originálna a svoja. Svedčia o tom tohtoročné výkony interpretiek. Okrem ocenených tu bolo mno-

ho takých, ktoré obohatili i moje ľudské zázemie. Skutočne kvalita tohtoročných prednesov bola ohromujúca, miestami až dojemná,“ nadviazala svojim hodnotením predsedníčka Ľubica Bekéniová z Prešova. Lomnička bola prehliadkou recitátorského umenia aj podľa ďalšieho arbitra Jána Petríka zo Spišskej Novej Vsi. „Som veľmi prekvapený tohtoročnou úrovňou, pretože tu bolo minimálne desať neskutočne fantastických prednesov. Viem, že aj minulé ročníky boli veľmi silné, no tento ich bezkonkurenčne tromfol,“ povedal za seba jeden z mála mužských zástupcov na takmer výsostne ženskom podujatí.  ÚŽASNÉ BYTOSTI Stali sa nimi všetky interpretky, ktoré do Starej Ľubovne priniesli aj tento rok dobrú literatúru a v prednesoch vnútornú har-

Trojlístok vnímavých porotcov - láskavých radcov i chápavých kritikov. Ján Petrík, Ľubica Bekéniová, Štefan Popovič.

móniu a čarovanie so slovami. ako vždy super,“ vyznala sa reBez výhrad to platilo aj pre Lu- citátorka, ktorá prešla všetkými ciu Čurillovú z Domaňoviec. Jej súťažami na Slovensku, no táto interpretácia sa zaradila právom v Starej Ľubovni jej prirástla k medzi najpôsobivejšie prednesy srdcu. Podobné pocity neskrýLomničky patriace podľa porot- vali ani ďalšie stálice podujatia. cov na dosky Slovenského ná- Mária Škarohlídová z Bratislavy si vybrala oproti rodného Cena poroty – Júlia Čurillová, Cena iným ročníkom diadivadla. predsedu Prešovského kraja – Lemetrálne odlišný text, „V a n nora Nátherová, Cena primátora už nie humorný, ale sovej mesta Stará Ľubovňa – Mária Kovážny od Timravy Lomničtorová, Cena prednostky MsÚ Staa vyšlo jej to. Danka bola rá Ľubovňa – Alžbeta Polačková, Cena ved. odd. školstva a kultúka Regentová stavivždy súry MsÚ Stará Ľubovňa – Michaela la na „strohom“ Válťažou, Piesyková, Cena Ľubovnianskeho kovi a bola spokojná. kde ma osvetového strediska – Viera SláJana Vidová z Adaporoviková, Cena okresnej organizácie movských Kochanota poÚŽS – Mária Škarohlídová, Danka viec predstavila michopila Regentová, Cena divákov – Mária lovanú ruskú autora pochoŠkarohlídová. ku Cvetajevovú. Ak pili aj diváci. Aj dnes sa mi tu dobre reci- by na Lomničku nemohla prísť, tovalo, fungovala som mimo tex- veľmi by ju to mrzelo... Novým prísľubom pre butu, nesústreďovala som sa vôbec na tok slov, ale na to, čo v sebe dúce ročníky, čo musí tešiť i ornesú. Cítila som v sebe obrovskú ganizátorov, boli tohto roku aj energiu z publika, takže to bolo mladučké recitátorky. Svoju pre-

miéru si odbili viaceré nové tváre. Z domácich prišli recitátorské skúsenosti naberať Paula Pataráková z Kamienky a Simona Straková zo Starej Ľubovne. Z neznámych mien v tejto vekovej kategórii najviac zapôsobila Michaela Piesyková z Prešova: „Tá atmosféra je tu úplne atypická oproti ostatným prehliadkam. Je to tu veľmi priateľské. Aj keď som mala trému, veľmi mi to pomohlo. Sú tu úžasní ľudia.“

Neuveriteľný súzvuk generácií. Na Lomničke sa stretávajú skalné recitátorky, ale aj nové - mladé tváre.

Piatkový večerný galaprogram. Skupina Sonus so speváčkou Marcelou Petriľakovou a najúspešnejšie prednesy tohtoročného festivalu.

jej meno a tiež slávnostný galaprogram v Dome kultúry. Pre Mesto Stará Ľubovňa, Prešovský samosprávny kraj a Ľubovnianske osvetové stredisko, ale aj pre účastníčky prehliadky, je tu pred ďalším ročníkom nová výzva. Pripraviť o rok stretnutie a ešte farebnejšiu jeseň s umeleckým slovom. Prekonať tu tohtoročnú nebude totiž vôbec jednoduché. Vďaka za to. Text (dj), foto (dj,V.Z.)

 ROZMERY LOMNIČKY Naša Vansovej Lomnička je festival, ktorý nechce byť len strohým podujatím pre úzky okruh ľudí. Preto aj 43. ročník bol otvorený pre verejnosť. Okrem prednesov si sviatok umeleckého slova mohli vychutnať milovníci poézie i v rámci sprievodných podujatí. V piatok 15. októbra to bolo odhalenie busty Terézie Vansovej na gymnáziu, ktoré nesie


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

19. október 2010

Pýtame sa za vás

Absolvent živnostníkom Som absolvent a chcel by som začať podnikať ako živnostník. Počul som ale, že prvý rok nemusím platiť odvody. Je to naozaj tak? (A) Odpovedá Peter Višváder, Riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne – ústredie. - Ak si absolvent štúdia založí živnosť – stane sa samostatne zárobkovo činnou osobou, prvý rok vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti nemá voči Sociálnej poisťovni (SP) žiadne povinnosti. Podľa zákona o sociálnom poistení povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti bol vyšší ako zákonom stanovená hranica. To znamená, že ak absolvent štúdia začne vykonávať samostatne zárobkovú činnosť kedykoľvek v období po skončení štúdia do konca roka 2010, jeho povinnosti voči SP sa začnú posudzovať až od 1. júla 2011. Absolvent v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby sa však môže už teraz poistiť dobrovoľne. Má možnosť platiť si poistné na sociálne poistenie – na dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti (či už na všetky alebo len na niektoré z nich) sám ako dobrovoľne poistená osoba. Ak sa na dobrovoľné poistenie prihlási, potom musí platiť poistné na toto poistenie, kým sa z neho neodhlási. Upozorňujeme, že odhlásením z dobrovoľného poistenia nie je zastavenie platieb poistného, ale formálny akt odhlásenia sa. Inak sa platiteľ stáva dlžníkom SP. (mv)

Všimli sme si

Brloh, ...ale nie oáza narkomanov To, že nedostavaný „zimák“ patrí k vyhláseným brlohom tínedžerov, bolo známe už dávnejšie. Že sa tam ale „droguje“, to sme počuli po prvý raz. A tak sme sa skúsili povŕtať v jeho útrobách. Hoci prvý dojem vo vás okamžite navodí atmosféru vojnových (resp. povojnových) čias, v skutočnosti to nie je až tak hrozné. Len rozbité tehly, nápisy po stenách, sem-tam neidentifi-

kovateľný smrad. No pozostatky po narko- či iných orgiách? To nie. Vážne, žiadne prezervatívy, žiadne ihly, žiadne striekačky. Dokonca sme tam, na počudovanie, nenašli ani obyčajnú fľašu tvrdého alkoholu. Aby sme vás však zbavili falošných nádejí - že sa tam „nehulí mariška“, to vám nezaručíme. Vôňa konope je totiž tak prchavá ako študentská láska... Text a foto (mv)

Náročnú prácu, kvantum času, ale i lobbing stál Podtatranskú vodárenskú spoločnosť, a.s. (PVS) projekt, ktorý sa 8. októbra posunul z výkresov do fázy realizácie. Jeho výsledkom však bude nielen dobudovanie kanalizácie, ale tiež zrekonštruovanie a modernizovanie čistiarne odpadových vôd v Starej Ľubovni (ČOV).

Obe stavby, na ktorých sa finančne podieľa Európska únia (15,77 mil. €) a samotná PVS (0,83 mil. €), by mali byť hotové v októbri 2012. Podľa Vladimíra Pastorka sa však termín ich dokončenia môže trochu posunúť. „Samozrejme, záleží to od viacerých faktorov, ale predpokladám, že stavby budú dané do užívania o šesť mesiacov skôr,“ uviedol počas pracovného stretnutia generálny riaditeľ PVS. Začatie prác, mimochodom, veľmi potešilo staroľubovniansku radnicu. Okrem ČOV, ktorá si už modernizá-

Kým práce na ČOV bude prevádzať bratislavská fy ZIPP, kanalizáciu v Starej Ľubovni a dvoch priľahlých obciach - Novej Ľubovni a Jakubanoch, bude mať na starosti ARPORG Poprad.

ciu nevyhnutne žiadala, jej totiž projekt vyrieši i ďalší dlhoročný problém. „S definitívnou platnosťou tak potvrdzujem, že v roku 2011 nastane komplexné odkanalizovanie Ul. Janka Kráľa s prepojením na Jarmočnú ul.,“ uviedol minulý týždeň Valent Jaržembovský. Bez odpadového zberača tak podľa neho ostane len rómska časť v Podsadku. „No

iba nakrátko. Máme už schválené prostriedky z Envirofondu, avšak len teraz nám ministerstvo potvrdilo výber obstarávateľa. S prácami tak začneme až počas nasledujúceho roku,“ dodal primátor. Ako na margo toho poznamenal, toto zdržanie im trochu zamiešalo karty. Poruchy septikov, ktorú podsadskú ZŠ trápili od povodňových dní, si totiž

Volga - symbol celých generácií

O najstaršiu fotografiu 1919 (1), samotná Staroľubovňanka. Petronelu Steigauf (1842 - 1936), synom ktorej bol napríklad známy ľubovniansky kňaz radu Milosrdných bratov a provincionál František Moscevitz, však môžete vidieť aj, medzi ľubovnianskými mešťanmi v roku 1925 (2). A ideme ďalej, k starým ro„Je to moja prababička,“ hovorí o žene, ktorej tvár si môže- dičom našej súťažiacej. Na fotote pozrieť na fotografii z roku grafii č. 3 sú totiž zvečnení Kata-

3

Ľubovňa konečne odkanalizovaná

Je len málo vecí, ktoré bývalý režim pripomínajú tak intenzívne ako práve Volga. Pretože kedysi ste ju šoférovať mohli len v tom prípade, že ste mali konexie na správnych miestach, so svedomím ste si to vydiskutovali a závisť ostatných vám skôr vyhovovala. Dnes je, pochopiteľne, situácia iná. No ruskú legendu, ktorá z výrobného pásu po prvýkrát zišla v r. 1956, ale na našich cestách takmer nestretnete. Na IV. Volga zraze, ktorý sa nedávno uskutočnil Pieninách, ich však došlo jedenásť. Medzi nimi aj Denis Šajgalík: „Prvú Volgu som získal v roku 1988, keď sme ju s otcom zachránili z Kovošrotu. Bola to „24-ka“ hráškovej farby - síce musela prejsť úplnou generálkou Víno, pivo, energetické nápoje, zopár cigaretových škatuliek a, na pre- a z pôvodného auta ostal kvapenie, slaninu či chipsy... to je sumár vecí, ktoré sme našli v hlav- iba podvozok, ale stálo to nom „doupě“ zimáku. Pozostatky po drogách však nie. za to.“ Ako mladý Poprad-

Ak by sa súťaž nevolala O najstaršiu fotografiu ale O najslávnejšieho potomka, víťazom by sa pravdepodobne stala Mária Tureková-Olessáková. Tá totiž vo svojej prebohatej zbierke skrýva i snímku vnučky Márie Terézie.

strana

ĽN č. 40

rína Mária Duchoň (21.11. 1872 1946) a Július Olessák (2.10.1864 - 1918), ktorí si, spolu s rodičmi, takto zapózovali v deň svojej svadby (1892). „Dedo bol náčelník na železničnej stanici v Podolínci, babka sa starala o domácnosť, tri deti a výzdobu tamojšieho kostola,“ poznamenala k páru, ktorý býval na podolínskom námestí majiteľka fotografií. Poslednou snímkou (4) sa

čan dodal, pri nej, pochopiteľne, neostalo. Nasledovala čistokrvná 2410, „a keď sme už mali tretiu, mamička nám

už chcela pobaliť kufre a poslať na psychiatriu,“ poznamenal „Denda“. Že tam neskončili, je jasné. No môže

História modelu (hlavné míľniky): 1956 - predstavenie modelu GAZ 21. 1962 - modernizácia, 3. séria, kombi verzia GAZ 22. 1968 - výroba modelu GAZ 24. Nová karoséria, ale technika pôvodného modelu GAZ 21. 1970 - Ukončenie výroby GAZ 21 a 22. 1971 - Výroba GAZ 24 kombi, verzia Taxi so zníženým výkonom a kompletne vinylovým odolnejším interiérom. 1982 - GAZ 3102, nový model postavený na technických základoch GAZ 24, súbežná výroba klasického GAZ 24. 1985 - modernizovaný model GAZ 24-10. 1992 - ukončenie výroby GAZ 24-10.

Zaujímavosti: Volgy začal Sovietsky zväz vyrábať v 50. rokoch v snahe demonštrovať, že dokáže vyprodukovať také veľké autá ako jeho najväčší rival v časoch studenej vojny, Spojené štáty. Ich výhodou bola robustná konštrukcia, odolný podvozok a komfortné odpruženie. Nevýhodou zase vysoká spotreba, korózia, jazdné vlastnosti. Na pohon typu GAZ 21 a neskôr aj GAZ 24 slúžil benzínový štvorvalec s objemom 2445 cm3 a výkonom 52 kW (71 k). Neskôr jeho výkon trochu podrástol. V službách KGB sa však objavili aj upravené „V8-čky“ s objemom úctyhodných 5530 cm3.

presunieme do roku 1925, kedy na Korune, ako sa volal „podnik“ v priestoroch dnešnej OTP banky, vyhrával cigánsky primáš. Fráter, ako znelo jeho meno, totiž tak skvelo ovládal husle, že ich počúval nielen jej bratranec Arpád Marušinský (na fotografii dole), „ale každé nedeľné popoludnie a sviatky aj staroľubovnianskí mešťania v parku pri fontáne. Často však bol aj stálym hudobným doprovodom u rodiny grófa

Zamoyského na hrade Ľubovňa,“ pridala informáciu navyše M. Tureková-Olessáková. A navyše, ako dodala, tiež vzorne vychovával svoje deti. „Mal ich deväť. Chlapci skončili vysoké školy, aj dievčatá boli slušne vychované. S jeho Gabikou sa ešte kontaktujeme.“ Pochopiteľne, týmto výbe-

vyžiadali jej prepojenie na kanalizáciu ešte skôr, než sa do zeme zahryznú mechanizmy za „europeniaze“. „Prefinancujeme to zatiaľ z vlastných zdrojov. Pochopiteľne, hlavný dodávateľ, ktorý má na starosti odkanalizovanie ZŠ, kultúrneho domu a celej rómskej časti, by nám tieto čiastočné výdavky vrátil na budúci rok.“ Text a foto (mv)

za to aj ťah, ktorý na ňu s otcom vymysleli. „Odkedy sme ju vzali na zraz , je prvá, čo sedí v aute.“ Ruský mercedes, ako auto z Nižného Novgorodu občas nazývali, bol prakticky nezničiteľný. Vydržal všetko a keď ste sa zmierili s obrovskými plochami hrdzavejúcej ocele a veľkou spotrebou, nemali ste dôvod zbaviť sa ho. Tak, ako to nespravil ani František Šebesta z českej Vysočiny. „Kedysi som ju používal ako služobné vozidlo. A dnes, dnes je to už koníček,“ poznamenal k volga-mánii najvzdialenejší účastník zrazu (622 km). Ten ich totiž vlastní viac než 20 a kvôli svojej záľube si verte, či nie, vyslúžil od najbližších poklopkanie po čele. „Rodina si najskôr myslela , že som blázon. Teraz si to už veľmi nemyslia, ale říkají to pořád...“ (mv)

rom naša súťaž nekončí. V zálohe ešte čaká približne 30 starých fotografií, takže tí, ktorí obľubujete návraty do čias minulých, tešte sa - o týždeň sme späť. (mv) 1

Okrem svadobného páru sú na fotografii zvečnení aj rodičia oboch strán – vľavo nevesty (Katarína, rod. Unhaiser a Július Duchoň) a vpravo ženícha - Karol Olessák a Mária rod. Signarovič.

2

3

4

Horný rad (zľava): Štefan Krajger (učiteľ), Mária Horanská, Anna Krajger, rod. Horanský, Anton Zentko, Margita Zentková, rod. Horanský, pôrodná asistentka Mária Marušinská, rod. Vitkovský a jej syn Karol Marušinský. Dolný rad (zľava): Katarína Pavlovská, rod. Moscevitz, Horanský, jeho vnuk, neskorší riaditeľa Vzorodevu „Pubi“ Krajger, Mária Horanská, rod. Moscevitz a spomínaná Petronelu Moscevitz, rod. Steigauf


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

19. október 2010

ĽN č. 40

REKLAMA / PUBLICISTIKA

Jeseň v Materskej škole Za vodou Seniorom pre potešenie Len čo sa u nás udomácnili naši najmenší z triedy zvedavých kačiatok, roztočili sme pestrý jesenný kolotoč hier a aktivít. Pani učiteľky spolu so svojimi deťmi pripravili v jeden slnečný jesenný deň výstavku ovocia a zeleniny, spojený s ich ochutnávkou v rámci projektu Zdravá škola. Detičky sa zahrali rôzne edukačné hry ako napr. „Jazýček povedz mi čo ochutnávaš“... Takto sme sa hrali aj so zemiačikmi, mrkvičkami, repami i gaštanmi, z ktorých si naši malí nezbedníci v tvorivej dielni vyrobili kamarátov. Tešíme sa, že do našej MŠ prišla jeseň ako víla, stromom vlasy zafarbila. Teraz už má klobúk zlatý, červené a žlté vlasy. Iveta Furtkevičová

Vo Veľkom Lipníku sa začala nová spoločensko – kultúrna tradícia. Skupinka detí a mládeže sa celé prázdniny a cez víkendy pod vedením študentky Aleny Kaminskej stretávala pri príprave kultúrneho programu pre seniorov. Zozbierali piesne, riekanky a zvyky zo svojej rodnej obce. V sobotu 9. októbra sa v plnej kráse predstavili svojim babičkám, dedkom a všetkým starkým. Pozvanie obecného úradu pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším, pri-

jalo vyše 100 dôchodcov. Po nádhernom vystúpení poroznášali mladí slávnostnú večeru. A po nej znovu zazneli veselé piesne. Starkí si pri harmonike nielen zanôtili, ale s mladými dievčatami poniektorí veru aj zakrepčili. Toto mimoriadne vydarené podujatie je krokom k zbližovaniu generácií, k vzájomnému poznávaniu sa a možno aj následnému častejšiemu stretávaniu. (K. Špesová)

piteľne, seniori obrovskú radosť. Ako sa za všetkých vyjadrila O. Dudláková: „Nás, dôchodcov, milo prekvapilo toto dojemné kultúrne podujatie v domácom dialekte. Prierez zvykov niekdajšieho života v našej obci - Veľkou nocou, vorodajom, trávnicami, večurkami, svadbou, detskými hrami a prekrásnym dievčenským spevom v rovine profesionálov, oživili naše spomienky. A za to patrí všetkým, kto   rí toto podujatie pripravili, veľZ podujatia mali, pocho- ká vďaka.“

Výluka trate

V dňoch 20. - 21.októbra 2010 v čase 9,10 14.30 h budú ŽSR vykonávať výluku traťovej koľaje medzi stanicami Spišská Belá – Podolínec. Z tohto dôvodu budú všetky vlaky v uvedenom čase nahradené autobusovou dopravou Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. . Autobusy budú pristavené: Spišská Belá zastávka - pri železničnej stanici, Bušovce - na zastávke SAD, Podhorany pri Kežmarku - na zastávke SAD, Toporec - na zastávke SAD, Podolínec - pri železničnej stanici. Cestujúcich prosíme, aby zvýšili pozornosť a pri cestovaní sa riadili pokynmi zamestnancov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. a ŽSR.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PRÍLOHA

SK

rozdelené do šiestich oddelených úsekov. Už máme ukončený úsek na hraničnom priechode, úseky Spišská Stará

Niedzica. Zasadnicza część planowanych po słowackiej i polskiej stronie prac jest już gotowa”, podsumował spotkanie Dyrektor Zarządu i Utrzymania Dróg Kraju Preszowskiego Vladimír Kozák. Na Słowacji drogowcy wyremontują około 13,8 km dróg. „Remonty zostały podzielone na sześć odrębnych odcinków. Zakończyliśmy już odcinek w okolicy przejścia granicznego, odcinki Stara Wieś Spiska, Spiskie Hanušovce, Matiašovce aż do Os-

Ves, Spišské Hanušovce, Matiašovce až po Osturňu, “ vysvetlil V. Kozák. V projekte je zahrnutá aj modernizácia troch

mostov. Jeden z nich – v Lysej nad Dunajcom je už ukončený, dva drevené mosty priamo v Osturni sa budú rekonštru-

ovať až v budúcom roku. Ako doplnil riaditeľ SÚC PSK, „ich rozpočtový náklad predstavuje takmer 850 000 €.“ Projekt Modernizácia cestného prepojenia Osturňa – štátna hranica – Niedzica začal PSK realizovať v decembri 2009. Ako zdôrazňuje predseda PSK Peter Chudík, „ide doteraz o finančne najnáročnejší úspešný projekt PSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Na modernizáciu cestnej siete v našom kraji sme získali tri milióny eur.“ Celková hodnota projektu presahuje sedem miliónov eur. Okrem Správy a údržby ciest PSK sú partnermi projektu Okresná správa ciest v Nowom Targu, mesto Spišská Stará Ves a obec Osturňa. Do-

dávateľom prác sú Inžinierske stavby, a. s., Košice. Projekt by mal byť ukončený v novembri 2011. Z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2007-2013 PSK získal tiež finančné prostriedky na projekt Cestné spojenie Krosno-Jaslo-Bardejov v celkovej hodnote 4,58 mil. €. Tento projekt je v záverečnej fáze, slávnostné ukončenie je naplánované na 21. októbra. Správa a údržba ciest PSK plánuje v budovaní kvalitného dopravného prepojenia Poľska a Slovenska pokračovať. Najbližšie by chceli realizovať projekt spojenie národných parkov Pieniny na oboch stranách hranice. Veronika Fitzeková hovorkyňa PSK

turni“, wyjaśnił V. Kozák. Projekt obejmuje również modernizację trzech mostów. Jeden z nich w Łysej nad Dunajcem jest już zakończony, dwa mosty drewniane w samej Osturni będą remontowane dopiero w przyszłym roku. Jak dodał dyrektor Zarządu Dróg Preszów „ich koszty według budżetu wynoszą prawie 850 000 €.“ Projekt Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Osturnia – granica państwa – Niedzica Preszów zaczął re-

alizować w grudniu 2009 r. Jak podkreśla marszałek województwa Peter Chudík, „jest to jak dotąd najbardziej kosztowny projekt województwa preszowskiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013. Na modernizację sieci drogowej w naszym regionie uzyskaliśmy trzy miliony euro”. Całkowita wartość projektu przekracza siedem milionów euro. Poza Zarządem i Utrzymaniem Dróg Województwa

Preszowskiego partnerami projektu jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, miasto Stara Wieś Spiska i gmina Osturnia. Wykonawcą prac jest firma Inžinierske stavby, a.s. z Koszyc. Projekt powinien zostać zakończony w listopadzie 2011. Z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013 województwo preszowskie uzyskało także środki na projekt Połączenie drogowe Krosno – Jasło – Bardiów o cał-

kowitej wartości 4,58 mln. €. Projekt wszedł w fazę końcową, uroczyste zakończenie zaplanowano na 21 października. Zarząd i Utrzymanie Dróg Preszów planuje kontynuować budowę dobrych połączeń między Polską a Słowacją. W najbliższym czasie chcielibyśmy realizować projekt połączenia Parków Narodowych Pieniny po obu stronach granicy. Veronika Fitzeková rzecznik województwa preszowskiego

Kultúra poľsko-slovenského pohraničia Združenie Región Tatry má za sebou úspešné finále slovensko-poľských hudobných dielní, ktorých sa zúčastnili žiaci, učitelia a umelci z regiónu, širšieho okolia a Poľska. Hudobné dielne boli zamerané najmä na hru na klavír, husle a operný spev. Osobne sa ich zúčastnil Jan Kanty Pawluśkiewicz, jeden z najznámejších skladateľov filmovej a divadelnej hudby v Poľsku. „Tento nesporne neobyčajný umelec a človek, nepredvídateľný a multimediálny vo svojej tvorbe znamenite spája

PL

5

Połączenie drogowe między Polską a Słowacją jest coraz lepsze W Czerwonym Klasztorze w ostatnim tygodniu września na konferencji spotkali się drogowcy z Województw Preszowskiego i Małopolskiego. Podczas spotkania podsumowano postęp prac związanych z modernizacją infrastruktury drogowej Zamagurza. „Wszystkie prace realizujemy w ramach projektu Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Osturnia – granica państwa –

SK

strana

ĽN č. 40

Cestné spojenie s Poľskom sa skvalitňuje V Červenom Kláštore sa posledný septembrový týždeň na konferencii stretli cestári z Prešovského kraja a Malopoľského vojvodstva, aby zhodnotili postup prác na modernizácii dopravnej infraštruktúry v Zamagurí. „Všetky práce realizujeme v rámci projektu Modernizácia cestného spojenia Osturňa – štátna hranica – Niedzica. Podstatná časť plánovaných prác je už hotová na slovenskej i na poľskej strane,“ zhodnotil riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Vladimír Kozák. Na Slovensku majú cestári v tejto lokalite zrekonštruovať asi 13,8 kilometrov ciest. „Opravy sú

PL

19. október 2010

hudbu a maľbu, kde sa stretávajú stopy mnohých kultúr a tradícií. Najčastejšie sa tu objavujú stopy podhalanskej kultúry, ale tiež slovenské, maďarské, rómske, židovské a dokonca orientálne stopy,“ uviedla projektová manažérka ZRT Jana Garstková po večernom koncerte poľského umelca na nádvorí Kežmarského hradu. Tvorbou Jana Kanty Pawluśkiewicza, držiteľa ocenenia

Vavrin Krakova, ktorý je priznávaný za vynikajúce umelecké diela, previedli publikum viacerí sólisti: Elżbieta Towarnicka (soprán), Jacek Wójcicki (tenor), Lukáš Šimonov (tenor), Andrij Shkurhan (barytón), Jacek Bylica (klavír) a Konrad Mastylo (klavír). So sólistami spoluúčinkoval Orchester Beethovenovej Akadémie z Krakova, jeden z popredných symfonických súborov. Koncert dirigovala Halina Jarczyk, ktorá sa zároveň predviedla ako vynikajúca huslistka. Výnimočným zážitkom a vyvrcholením slávnostného večera bola skladba pod

názvom Pejzaź Horyzontalny, ktorú si spoločne s orchestrom a sólistami zahrali absolventi hudobných dielní. Na javisku účinkujúcich podporil samotný skladateľ. Hudobné dielne a koncert sa konali v rámci projektu Stretnutie siedmich kultúr poľsko-slovenského pohraničia - Od Ladislava Medňanského po Jana Kanty Pawluśkiewicza, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013. (jg)

Kultura polsko-słowackiego pogranicza Stowarzyszenie Region Tatry ma za sobą pomyślne zakończenie słowacko-polskich warsztatów muzycznych, w których udział wzięli uczniowie, nauczyciele i artyści z regionu, okolicy i Polski. Warsztaty muzyczne były ukierunkowane zwłaszcza na grę na fortepianie, skrzypcach oraz na śpiew operowy. Osobiście wziął w nich udział Jan Kanty Pawluśkiewicz, jeden z najbardziej

znanych kompozytorów muzyki filmowej i teatralnej w Polsce. „ Te n n i e z w y k ł y a r t y s t a i człowiek, którego twórczość przekracza wszelkie schematy i świetnie łączy plastyczne i muzyczne środki wyrazu, przepla-

tając ślady licznych kultur i tradycji. Najczęściej przejawiają się tu elementy kultury podhalańskiej, ale także słowackiej, węgierskiej, romskiej, żydowskiej a nawet orientalnej”, powiedział kierownik projektu ZRT Jana Garstková po wieczornym koncercie polskiego artysty na dziedzińcu zamku w Kieżmarku. Twórczość Jana Kantego Pawluśkiewicza, nagrodzone-

go Wawrzynem Krakowa – nagrodą, która jest przyznawana za wyjątkowe dzieła artystyczne, przedstawiło kilku solistów: Elżbieta Towarnicka (sopran), Jacek Wójcicki (tenor), Lukáš Šimonov (tenor), Andrij Shkurhan (baryton), Jacek Bylica (fortepian) i Konrad Mastylo (fortepian). Solistom towarzyszyła Orkiestra Akademii Beethovenowskiej z Krakowa, jedna z najlepszych

orkiestr symfonicznych. Koncert dyrygowała Halina Jarczyk, która jednocześnie pokazała swój talent skrzypaczki. Wyjątkowym przeżyciem i kulminacją uroczystego wieczora był utwór pod tytułem Pejzaż Horyzontalny, który wspólnie z orkiestrą i solistami wykonali uczestnicy warsztatów. Podczas występu na scenie pojawił się nawet sam kompozytor.

Warsztaty muzyczne i koncert odbyły się w ramach projektu Spotkanie siedmiu kultur - Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013. (jg)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

SK

strana

19. október 2010

Na výlet na bicykli Aj keď v staroľubovnianskom okrese je minimálny počet značkovaných cyklotrás, podmienky na bicyklovanie sú výborné. Pre vyznávačov aktívneho oddychu predstavujeme obľúbenú trasu cyklistov, ktorá meria 52 km, prechádza po cestách so znesiteľnou premávkou áut a hlavne prekrásnou prírodou Ľubovnianskej vrchoviny. Trasa začína v centre na námestí v Starej Ľubovni a pokračuje smerom na Poprad. Za železničným mostom odbočíme doprava, kde nás čaká nepríjemné, 4 km dlhé stúpanie na sedlo Va b e c , ktoré sa nachádza v nadmorskej výške 766 m. n. m. Je tu aj križovatka peších turistických chodníkov do Starej Ľubovne na Jarabinský prielom, alebo Oslí vrch (859 m n. m.). Zo sedla sú pekné výhľady na Levočské vrchy, ale aj Vysoké Tatry. Po namáhavom stúpaní nasleduje prekrásny 10 km dlhý

zjazd do obce Mníšek nad Popradom, kde sa nachádza cestný hraničný priechod do Poľska (najnižšie položený bod v okrese – 382 m.n.m.). Oplatí sa asi v polovici zjazdu pribrzdiť v obci Hraničné a pozrieť si drevený kostolík – národnú kultúrnu pamiatku (rok výstavby: 1785 – 1787). Za obcou Mníšek nad Popradom prichádzame do údolia rieky Poprad, ktorej stred tvorí štátnu hranicu s Poľskom. Pokračujeme proti prúdu rieky a prechádzame prvou miestnou časťou obce Mníšek - Kače. Štátnu cestu sme opustili a dostávame sa na úsek, ktorý je rajom pre cykloturistov. Meandre rie-

TÚRU TIP NA CYKLO

PL

ky tu vytvárajú krásne čarovné zákutia. Na poľskom brehu vedie dolinou cesta a železničná trať. Po štyroch kilometroch vchádzame do druhej miestnej časti obce Mníšek – Medzibrodie, v ktorom sa veľa miestnych domčekov premenilo na súkromné chatky. S bicyklami ďalej pokračujeme po lesnej ceste v dĺžke asi 3 km na Závodie (miestna časť obce Sulín). Na tento povrch je vhodný horský bicykel. Až v obci Sulín sa dostávame znova na štátnu cestu, ktorá nás privedie do polovice našej trasy, k príjemnému zdroju občerstvenia, k liečivému minerálnemu prameňu Sulínka. Za prameňom sa začína rekreačná oblasť, v ktorej sa nachádza viacero súkromných chát. Mierne zvlneným terénom, hustým listnatým lesom a prekrásnymi serpentínami vchádzame do obce Malý Lipník, kde nás čaká druhé tiahle stúpanie v dĺžke asi 2 km. Na vrchole kop-

ca máme prekrásne výhľady na Levočské vrchy a Čergovské pohorie. Za príjemným zjazdom nás čaká posledná obec na trase, a to Plavnica. Tu sa už ale nevyhneme 10

km dlhému úseku po hlav- sy dobrý pocit z aktívne prenej frekventovanej ceste do žitého dňa. Verte, stojí to za Starej Ľubovne. to. Krásne vyšportovaní, príText a foto: Pavel Mrug jemne unavení budeme mať Klub slovenských po absolvovaní tejto cyklotraturistov Stará Ľubovňa

rowy zjazd do Mniszka nad Popradem, w którym znajduje się przejście graniczne z Polską (najniżej położone miejsce w powiecie – 382 m n.p.m.). W połowie zjazdu w miejscowości Hraničné warto przystanąć i obejrzeć drewniany kościółek – zabytek kultury narodowej (lata budowy: 1785 – 1787). Za Mniszkiem nad Popradem wjeżdżamy w dolinę granicznej rzeki Poprad. Jedziemy w górę rzeki i przejeżdżamy przez pierwszą osadę Mniszka

– Kače. Zjechaliśmy już z drogi krajowej i wjeżdżamy na wymarzony dla rowerzystów odcinek. Meandry rzeki tworzą tu piękne zakątki. Po polskiej stronie doliną biegnie droga i linia kolejowa. Po czterech kilometrach wjeżdżamy do kolejnej części Mniszka – Medzibrodie, pełnej malowniczych domków. Rowerami jedziemy dalej drogą leśną długości około 3 km na Závodie (dzielnica Sulína). Tu przyda się rower gór-

ski. Dopiero w Sulinie znów wjeżdżamy na drogę krajową, która doprowadzi nas do półmetka naszej trasy, po łyk odświeżenia do źródełka leczniczej wody mineralnej Sulinka. Za źródełkiem zaczynają się tereny rekreacyjne, na których znajdują się liczne prywatne domki. Przez zróżnicowany teren gęstego lasu liściastego po przepięknych serpentynach wjeżdżamy do miejscowości Mały Lipnik, gdzie czeka na nas drugi dłuższy podjazd liczący około 2 kilometry. Ze szczytu możemy za to podziwiać piękną panoramę Gór Lewoc-

kich i Czergowskich. Po łagodnym zjeździe wita nas ostatnia miejscowość na trasie – Plavnica. Niestety nie mamy jak ominąć 10-kilometrowego odcinka po ruchliwej głównej drodze do Starej Lubowli. W świetniej kondycji, przyjemnie zmęczeni po przejechaniu tej trasy będziemy mieli poczucie dobrze i aktywnie spędzonego dnia. Wierzcie mi – warto!

mi dlhšie trénoval, takže som vedel , čo od neho môžem očakávať.“ Mimochodom, Jozefa Petrána veľmi teší jeho angažovanie. Ako totiž dodal, práve takýto typ hráča mužstvo potrebovalo. „Je dobrý pozične, silný vo vzduchu a skvele číta hru.“ Odchovanec Stal Rzeszów,

ktorý posledné štyri sezóny pôsobil v Sandecji Nowy Sącz, je v MFK Goral na hosťovaní. Po Pawlovi Szczepanikovi, Lukazszovi Krupovi a Piotrovi Niećovi sa tak stal štvrtým Poliakom, ktorý tunajšiemu klubu pomáha zachrániť druholigovú súťaž. Text a foto (mv)

dłuższego czasu, więc wiedziałem, czego mogę od niego oczekiwać.“ Jozef Petrána jest bardzo zadowolony z nowego nabytku. Jak powiedział, zespół potrzebował właśnie takiego zawodnika. „Jest dobry pozycyjnie, mocny w powietrzu i świetnie czuje grę.” Wychowanek Stali Rzeszów,

który przez ostatnie cztery lata grał w Sandecji Nowy Sącz, jest w MFK Goral gościem. Po Pawle Szczepaniku, Łukaszu Krupie i Piotrze Nieciu został w ten sposób czwartym Polakiem, który tutejszemu klubowi pomaga obronić miejsce w drugiej lidze. Tekst i zdjęcia (mv)

Wycieczka na rowerze Mimo, że w powiecie lubowelskim jest bardzo mało znakowanych tras rowerowych, warunki do uprawiania tego sportu są wspaniałe. Miłośnikom aktywnego wypoczynku polecamy ulubioną trasę wielu cyklistów. Liczy ona 52 kilometry, wiedzie drogami o niewielkim natężeniu ruchu w otoczeniu przepięknej przyrody Gór Lubowelskich. Trasa rozpoczyna się w centrum na rynku w Starej Lubowli i wiedzie w kierunku na Poprad. Za mostem kolejowym należy skręcić w prawo, gdzie rozpoczyna się nieprzyjemny 4-kilometrowy podjazd na przełęcz Vabec znajdującą

SK

się na wysokości 766 m n.p.m. Znajduje się tu także krzyżówka szlaków pieszych do Starej Lubowli na Przełom Jarabiński lub Ośli Wierch (859 m n.p.m.). Z przełęczy roztaczają się widoki Gór Lewockich i Tatr Wysokich. Po męczącym podjeździe czeka nas przepiękny 10-kilomet-

RASĘ POMYSŁ NA T ROWEROWĄ

K trom Poliakom pribudol štvrtý Poľskú légiu v Starej Ľubovni rozšíril ďalší futbalista. Deviate- Škoda, ale nabudúce už trafím,“ ho októbra totiž na svoj prvý zápas v novom drese nastúpil ešte zastrájal sa s úsmevom. len 20-ročný Zbygniew Dabek. Fyzicky výborne pripravený stopér, ktorý obľubuje tesný kon„Bolo to veľmi ťažké stret- menal k víťaznej premiére talen- takt s protihráčmi, sa proti Podnutie. Súper nám nedával príliš tovaný obranca. Ten sa divákom brezovej predviedol v tom najčasu na rozohranie lopty, hrali predviedol aj v roli útočníka, keď lepšom svetle. To však pre trésme však výborne a každý z nás mal dobrú príležitosť skórovať. nera Goralov nebolo vôbec predrel na prvé víťazstvo,“ pozna- „Zle som položil hlavu do lopty. kvapením: „Zbygniew už s na-

PL

PRÍLOHA

ĽN č. 40

Tekst i zdjęcia: Pavol Mrug Klub Słowackich Turystów Stara Lubowla

Do trzech Polaków przybył czwarty Legię Polaków w Starej Lubowli wzmocnił kolejny piłkarz. da, ale w przyszłości już trafię”, 9 października na swoim pierwszym meczu w nowych barwach zarzekał się z uśmiechem. Fizycznie świetnie przygotowawystąpił zaledwie 20-letni Zbigniew Dąbek. ny zawodnik, który lubi bliski kon„Było to bardzo trudne spotka- premierze utalentowany obroń- takt z rywalem, w meczu przeciw nie. Rywal nie zostawiał nam dużo ca. Widzom zaprezentował się ta- Podbrezovej pokazał się z najlepczasu na rozegranie piłki, graliśmy kże w roli napastnika, miał wtedy szej strony. Ale nie było to żadnym jednak świetnie i każdy z nas chciał dobrą możliwość zdobycia punk- zaskoczeniem dla trenera Górali: wygrać”, powiedział o zwycięskiej tów. „Źle ustawiłem głowę. Szko- „Zbigniew trenował już z nami od


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

INZERCIA / INFOSERVIS / REKLAMA

Inzeráty

19. október 2010

byty

služby  CERTIFIKOVANÉ PLASTOVÉ OKNÁ S JESENNOU ZĽAVOU 50 PERCENT.  4368 172 (aj fax), 0911 625 547, 0918 476 271, slora@slora.sk, www.slora.sk. ĽN 252/2010  Osobná a nákladná doprava, autopožičovňa, Fiat Ducato 9-miest., 1,5 t, Škoda Octavia.  0905 502 421, 432 1908. ĽN 860/2009  Natieranie plechových striech.  0907 545 258. ĽN 606/2010  AUTODOPRAVA DEJAN - sťahovanie, preprava tovaru - valník s plachtou 3,5 t, Slovensko, EÚ.  0915 554 505. ĽN 641/2010  ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, LIŠTY A SIETE PROTI HMYZU – predajňa na Nám. sv. Mikuláša 9 (nad rýchločistiarňou), Šmida – TREND.  0905 364 246, 4369 678. ĽN 647/2010  Dovoz piesku, štrku, kameniva. Lacno! Realizácia strojových betónových poterov.  0911 100 768. ĽN 664/2010  NONSTOP ALFA TAXI DEJAN.  0905 745 186. ĽN 701/2010  Spracujem jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a DPH.  0905 697 965. ĽN 726/2010  Máte doma staré VHS kazety? My vám ich profesionálne prerobíme na DVD za bezkonkurenčnú cenu iba 5 eur!  0905 104 434. ĽN 690/2010  Plynové kotly zn. Protherm a Vaillant – revízie, servisné prehliadky, záručné a pozáručné opravy, uvedenie do prevádzky.  0905 347 203. ĽN 682/2010  VIDMAX STUDIO svadby, 1. sv. prijímania, stužkové... www.vidmax.sk ĽN 746/2010

 Dám do prenájmu zariadený 2-izbový byt od 1. novembra.  0915 907 351. ĽN 742/2010  Dám do prenájmu 3-izbový byt na Ul. 17. novembra v SĽ.  0908 088 138, 432 4137 po 20.00 h. ĽN 749/2010 Dám do prenájmu 3-izbový byt na sídl. Západ.  0904 420 097. ĽN 750/2010  Predám 3-izbový tehlový byt v peknom prostredí v Podolínci s možnosťou odkúpenia garáže.  0948 119 350. ĽN 751/2010  Predám slnečný, 3-izb. byt na Mierovej ul. Murované jadro, plastové okná, rozvody. Výhľad na Tatry i hrad. Bytový dom je novo zrekonštruovaný, zateplený a zastrešený.  0911 363 852. ĽN 736/2010

nehnuteľnosti  Predám drevenicu na rozobratie v obci Plaveč. Cena 1700 €.  0902 332 909. ĽN 714/2010  Predám pozemok v intraviláne mesta Stará Ľubovňa, výmera 679 m2. Cena 8000 €.  0902 277 004. ĽN 730/2010  Kúpim pozemok na stavebný účel, 1000 m2 v Novej Ľubovni.  0902 238 657. ĽN 734/2010  Predám rodinný dom v Podolínci.  0905 346 501. ĽN 753/2010  Ponúkam na prenájom obchodné/kancelárske priestory od 1.1.2011 na prízemí v centre mesta na Levočskej ul. č. 8, rozloha 93 m2.  0907 948 422. ĽN 755/2010

predám  Tatranský profil - perodrážku, brúsený, I. tr. 3,50 €, II. tr. 2,70 €, dlážkovica, dokončovacie lišty. DOVEZIEM.  0915 863 227, 0911 168 982. ĽN 691/2010

 Nové vchodové plastové dvere, závetrie. Cena dohodou.  0904 234 775. ĽN 723/2010  Pneumatiky zimné s diskami zn. Matador 185/60/R14 na Fabiu a Seat Ibizu. Cena 150 €.  0907 451 936, 052/428 5760. ĽN 728/2010  Farbu na fasádu Barlet akrylat 25 kg, baza BP A-CPS (zelená). Cena dohodou.  0904 115 119. ĽN 718/2010  Snehovú frézu – takmer novú, nepoužívanú. V záruke. Zn. Výhodná cena.  0907 612 650. ĽN 748/2010

auto - moto  AUTOMOBILE BERILA! Bezpečná kúpa a sprostredkovanie nákupu osobných a úžitkových vozidiel. E-mail: tomasberila@hotmail.de.  0948 001 955 (SK),  00491 601 576 299 (D). ĽN 623/2010  Predám Škodu Favorit, r.v. 1993. Cena 130 €.  4364 167, 0918 132 059. ĽN 729/2010  Predám traktor ZETOR PROXIMA. Bližšie info: 0911 281 252. ĽN739/2010

kúpim  Staré čierne dosky zo stodôl, prípadne vymením za nové.  0910 953 803, 0918 813 666. ĽN 652/2010  Kvádre na stavbu maštale aj staré.  0907 956 111. ĽN 735/2010

7

Spoločenská rubrika spomíname Tak veľmi sme verili, že sa Vaše oči otvoria, tak pevne sme verili, že Vaše ústa prehovoria. 20. októbra uplynie 20 rokov, čo nás navždy tak náhle opustil drahý a dobrý otecko, manžel a dedko Štefan Glosík z Kamienky. Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomína manželka a dcéra Oľga s rodinou Mama, už niet domova, už niet kam ísť, len k hrobu k Tebe prísť. Kytičku položiť, sviečku zapáliť a so slzami v očiach odísť. Kto poznal spomenie si, kto mal rád nikdy nezabudne. 18. októbra uplynulo 18 rokov čo nás navždy opustila naša milovaná mamka Oľga Heržáková z Kamienky. Vďačné deti: Oľga, Mišo, Juro a Jano s rodinami

Infoservis

pozvánka Mesto Stará Ľubovňa a RO pozýva na divadelné predstavenie rusínskeho divadla ŤAPÁKOVCI, ktoré bude 21. októbra o 18.00 h v Dome kultúry.

meraním PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA (XVI. roč.), ktorá je v priestoroch Domu kultúry.

oznam

ĽOS a Mesto Stará Ľubovňa pozývajú od 27. októbra do 8. novembra na celoslovenskú putovnú výstavu s protidrogovým za-

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 19. októbra – lekáreň ELIXÍR (Obchodná 3), 20. októbra – VIVA (Mierová 94), 21. októbra - LAUDANUM (Levočská 4), 22. októbra – Dr. MAX (OD Kaufland), 23. októbra – SCHNEIDER (Obrancov mieru 8), 24. októbra - Dr. MAX (OD Kaufland), 25. októbra - ADRIA (v Poliklinike nemocnice), 26. októbra - PRI NEMOCNICI (Sládkovičova 10). Po - Pia od 16.00 do 20.00 h, So Ne - sviatky od 8.00 do 18.00 h.

písané na LV 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa, spolu za cenu 527 783 €, b/ časti pozemku p. č. KN-C 2846/305 s výmerou 886 m2 podľa geometrického plánu č. 58/2010 na nebytové účely – poskytovanie zdravotníckych a sociálnych služieb za minimálnu cenu 30 €/m2. Záujemcovia môžu svoje súťažné návrhy zasielať na adresu: Mesto Stará Ľubovňa, Mestský úrad, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa v zapečatenej obálke s heslom:

NEOTVÁRAŤ - NÁVRH NA ODKÚPENIE NEHNUTEĽNOSTI Pre zaradenie záujemcov o odkúpenie ponúkaných nehnuteľností do súťaže je potrebné splniť podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností, ktoré sú uverejnené na úradných tabuliach Mesta Stará Ľubovňa. Záujemcovia si môžu tieto podmienky vyžiadať na odd. správy majetku mesta, Mestského úradu v Starej Ľubovni.Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté osobne,

prípadne telefonicky na č. t. 052/ 4315 230. Súťažné návrhy je možné v písomnej forme zasielať v termíne do 25. októbra 2010 alebo podať v podateľni Mestského úradu v Starej Ľubovni. Obhliadky ponúkaných nehnuteľností je možné vykonávať za účasti zodpovedných pracovníkov mestského úradu – odd. správy majetku mesta v čase od 8.00 do 15.00 h v dňoch pondelok – piatok.

Rojek, Daniela Bondrová, Ružena Česelková, Peter Schultz, Ľubomír Mindek, Tomáš Lampart, Juraj Kačmarčík, Alena Maňková -Vachtárová, Ján Bondra, Jaroslav Šelesták. ČIRČ: Peter Kovalčík, Milan Ženčuch. MALÝ LIPNÍK: Milan Vasilík. KAMIENKA: Milan Lichvár. PLAVEČ: Lenka Kosturková. ĽUBOTÍN: Ján Hudák. HROMOŠ: Maroš Kočiš, Peter Hricko. NOVÁ ĽUBOVŇA: Dominika Konkoľo-

vá, Jana Folvarčíková. PLAVNICA: Ladislav Urban. FORBASY: Peter Zágora. JAKUBANY: Miroslav Oračko. V 40. týždni darovali: STARÁ ĽUBOVŇA: Milan Diňa, Roman Gladiš, Vladislav Bukovský, Peter Sloboda, Patrícia Vaščáková, Martin Demčák, Andrej Mikula, Vladimír Kulka, Jozef Fedák, Lukáš Kravčák, Daša Billiková, Jana Bjalončíková, Ivana Oravcová. HROMOŠ: Jozef

Prihoda. ČIRČ: Ján Vrabeľ. KOZELEC: Tomáš Buk. PLAVNICA: Peter Kušlita. PODOLÍNEC: Gérard Reľovský. LACKOVÁ: Martin Selep. JARABINA: Vasil Janoščík, Ján Janoščík. DUBOVICA: Peter Hudák. KAMIENKA: Vladimíra Venglarčíková, Alena Zimová. CHMEĽNICA: Silvia Lompartová, Patrik Lompart. JAKUBANY: Štefan Sasák. Ďakujeme. Ľudmila Udičová, SČK

ponuka

 Agentúra TIMEA – práca v Anglicku a ČR pre ženy, mužov a páry.  0904 891 941. ĽN 608/2010  REŠTAURÁCIA U BAŽANTA V. Ružbachy č. 8 prijme čašníčku – brigádničku do PP. Možnosť ubytovania. Výhodné platové podmienky.  0911 656 706. ĽN 715/2010

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, Stará Ľubovňa ponúka podnikateľskej verejnosti nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa: a/ meštiansky dom na Nám. sv. Mikuláša 6 v Starej Ľubovni, súpisné č. 6, postavený na pozemku p. č. KN-C 35 s pozemkom p. č. KN-C 35, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 978 m2 a pozemok p. č. KN-C 36, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 114 m2 s drobnými stavbami postavenými v dvorovej časti, za-

Darovali krv Na Hematologicko-transfúznom odd. Ľubovnianskej nemocnice darovali v 39. týždni krv títo občania: STARÁ ĽUBOVŇA: Michaela Guľašová, Dušan Kohút, Peter Vojtek, Marek Vojtek, Igor Kaleta, Martin Kosturko, Ivan Troščák, Lukáš Vojtek, Dária Diňová, Ondrej Haky, Roman Vorobeľ, Peter Vojtek, Marta Šipošová, František

Mesto Stará Ľubovňa upozorňuje, že z jarmočnej tomboly ostávajú neprevzaté ešte dve ceny – robot mixér (č. lístka 0844) a 10 vstupov do fitness v športovej hale (1079). Ich majitelia si môžu svoje výhry vyzdvihnúť v Dome kultúry na I. poschodí.

 Ponúkame prácu pre ženy v ČR v potravinárskom priemysle a práce pre mužov tiež v ČR pre automobilový priemysel a v skladoch. Ubytovanie a cestovné hradené firmou. Bližšie informácie na t. č. 054/7391551, 0904 760 393,0903 764 144. ĽN 720/2010  Prijmem vodiča MKD skupiny C, E, minimálna prax 3 roky.  0907 462 862. ĽN 758/2010  Sofer, s.r.o. prijme zváračov STN EN 287-141/111, -135/136, zámočníkov, potrubárov, vodoinštalatérov, lešenárov, žeriavnikov, bagristov a pasové traktory na montážne práce do Nemecka, Holandska. Prax 5 r., znalosť NJ, AJ výhodou. V prípade záujmu zašlite životopis na sofer@sofersk.sk, tel.č.0911 100 339. ĽN 744/2010  Hľadám prácu v okrese SĽ inštalatér-kúrenár ZG-1, kurič-údržbár, školník, vodič B. 0915 164 074. ĽN 747/2010  Spoločnosť PL – PROFY s.r.o., 065 43 Orlov č. 344 prijme do zamestnania: - lakýrnik na úpravu povrchov výrobkov a konštrukcií. Požiadavky: - prax 1 rok. Nástup ihneď. ĽN 752/2010

 Zváračská škola pri SOŠT na Levočskej ul. 40 v Starej Ľubovni otvára v októbri zváračské kurzy ZM-1, ZE-1. Informujte sa osobne u Ing. Gladiša, Ing. Hudáka alebo na tel. č. 432 2150, 432 3331. ĽN 725/2010  Hľadám spolucestujúcich na denné cestovanie do Kežmarku autom o 6.30 h zo SĽ. Bližšie info.: 0915 953 082. ĽN 733/2010

práca

strana

ĽN č. 40

  

Mesto Stará Ľubovňa pozýva 27. októbra o 19.00 h na hudobné podujatie REPETE z príležitosti Dňa úcty k starším. V program vystúpi Lýdia Volejníková, Martin Jakubec, Ján Hruška a Zdeněk Sychra. Vstupné 5 €, dôchodcovia a deti 2 €.   

ŠPORT

Šport v skratke

futbal Okresné majstrovstvá, 11. kolo: Orlov - MFK SL B 1:2, Podolínec - Plaveč 1:2, Jakubany - Š. Jastrabie 5:1, V. Lipník Údol 6:0, V. Ružbachy - N. Ľubovňa 2:4, Litmanová - Kyjov 1:2, Ľubotín Jarabina 0:2. (K.K.) N. Ľubovňa Jakubany MFK SL „B“ Š. Jastrabie Jarabina Kyjov V. Lipník Ľubotín Orlov Litmanová Podolínec Plaveč V. Ružbachy Údol

11 11 11 10 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11

9 7 6 6 6 5 4 3 4 3 2 3 2 2

1 3 2 1 1 3 3 5 0 2 5 2 0 0

1 1 3 3 4 3 4 3 7 5 4 6 9 9

33:8 30:12 21:21 16:14 17:17 24:16 20:15 14:23 10:16 27:18 22:25 14:20 11:30 10:34

Brezovica - MFK Goral 1:6 (0:2). G: Nemergut 3, Kačmarčík, Turlík, Demčák. Brezovica - MFK Goral 1:3 (1:3). G: Mačok 2, Klanduch. I. liga U13, U12, 11. kolo: Michalovce - MFK Goral 2:1 (0:0). G: Jedinák. MFK Goral - Stropkov 2:1 (0:0). G: Furtkevič. (P.F.)   

V. liga, SZ: Výbornú streleckú formu má v súčasnosti trojica Matej - Janič - Jacko. Aj vďaka ich gólom si Plavnica stále drží líderskú pozíciu s už šesťbodovým náskokom pred Hranovnicou. Čirč je siedmy. 12. kolo: Plavnica - Gaboltov 2:1 (2:0) M. Dopirák, G: Janič 2, Štrba Čirč 2:1 (0:1). 13. kolo: Šiba - Plavnica 2:3 (1:1), G: Matej, Janič, Jacko. Čirč - Š. Dravce 0:1 (0:0). (mv)

28 24 20 19 19 18 15 14 12 11 11 11 Plavnica 6 Hranovnica 6 Uzovce Gaboltov    III. liga SD a MD, 9. kolo: MFK Goral Štrba Stará Ľubovňa – Čaňa 1:2 (0:1). G: Dra- Pušovce hovský. MFK Goral - Čaňa 6:2 (2:1). G: Čirč Konkoľ, Aftanas (11m), Libák, Lajčák, Sp. Bystré Š. Dravce Kosturko, Mušinský. II. liga SŽ a MŽ sk. Sever, 11. kolo: Malcov

13 10 1 2 13 8 1 4 13 7 3 3 13 7 2 4 13 7 2 4 13 6 4 3 13 7 1 5 13 7 1 5 13 6 2 5 13 4 3 6

41:21 30:18 35:21 22:15 26:21 28:20 22:20 19:22 28:31 20:21

31 25 24 23 23 22 22 22 20 15

Záborské Záhradné Miklušovce Župčany Šiba Vrbov

13 13 13 13 13 13

4 4 4 2 2 2

3 2 0 4 3 2

6 7 9 7 8 9

16:26 18:29 13:28 14:25 23:31 26:32

15 14 12 10 9 8

volejbal 1. liga juniori: VKM Stará Ľubovňa Slávia VKPU Prešov 2:3 (-13, -19, 20, 17, -10) a 1:3 (-22, -19, 20, -22). Zostava: T. Senko, Urda, M. Senko, Zima, Didecky, Dufala, Haky, Truska, Filičko, Malachovský, Krajger, Krafčík. (J.S.)

basketbal Cenné víťazstvo dosiahli ženy na domácej palubovke proti favoritovi súťaže Tydamu Košice. ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa – Tydam UPJŠ Košice 49:45 (20:19). Štvrtiny: 7:12, 13:7, 16:12, 13:14. Zostava a body. Štefaňáková 21, Čarnotová 13, Obercianová 9, Popadičová 4, Kovalčíková 2, Fröhlichová, Marková. Dvojciferné víťazstvo dosiahli aj kadetky, keď proti rovesníčkam z Michaloviec zvíťazili rozdielom 62 bodov. ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa – 1. BKD Michalovce 94:32 (47:12). Štvrtiny: 21:3, 26:9,

stolný tenis

22:4, 25:16. Zostava a body: Michalová 39, Nemergutová 16, Furtkevičová 14, Silvia Garneková 10, A. Konkoľo- Výborný vstup do súťaže zaznavá 9, Waclavová 6, J. Konkoľová, An- menala prvá rezerva Slobytermie. drašová, Simona Garneková. (J.B.) Po troch kolách totiž jej hráči nestratili ani bod a s deviatimi bodmi vedú treťoligovú tabuľku sk. Západ. III. liga: TJ Javorinka Levoča B - STK V nedeľu 10. októbra bol o 10.00 h Slobytermia Stará Ľubovňa B 2:16 odštartovaný 10-kilometrový Lesný (Body: O. Haky st., O. Haky ml. a M. beh Birutovou dolinkou, ktorá sa naHaky po 4,5, P. Haky 2,5). 1. PPC Forchádza v okolí Važca. Bežalo sa po tuna Kežmarok - Slobytermia C 16:2 bežeckých tratiach, takže povrch bol (Starinský a Šipoš po 1). (mv) prevažne trávnatý a časť trate viedla St. Ľubovňa B 3 3 0 0 44:10 9 aj po lesnej ceste. Z Bežeckého kluSev. KK A 3 2 1 0 34:20 8 bu v Starej Ľubovni sa V. ročníka zúRožňava C 3 2 1 0 31:23 8 častnil Jozef Klimčák, ktorý vo svo3 2 0 1 34:20 7 jej kategórii, muži B (40-49 r.), s ča- Sp. Vlachy som 0:46:44.5 h, obsadil pekné tretie Margecany B 3 2 0 1 32:22 7 miesto. (A. Hudák) Vet. Poprad A 3 2 0 1 25:29 7 Levoča B 3 1 1 1 24:30 6 Fort. Kež. 3 1 0 2 30:24 5 Vet. Poprad B 3 1 0 2 22:32 5 3 0 1 2 24:30 4 Novú sezónu odštartovalo druž- Sev. KK B stvo Stará Ľubovňa B, ako nováčik v St. Ľubovňa C 3 0 0 3 12:42 3 3. lige, takmer na 100 %. Svojmu súpe- Krompachy B 3 0 0 3 12:42 3 rovi dovolilo uhrať len pol boda, čím V. liga Podtatranská: Spišský Štiavsa zaradilo do čela tabuľky. Stará Ľu- nik „B“ - Chata Pieniny Lesnica 1:17. bovňa B - CVČ Poprad 7,5 : 0.5. (Body: Body: P. Hovana a T. Hovana po 4,5, L. Tropp, Ch. Repka, O. Tropp, Mat. Strakula 3, A. Hovana st. a A. Hovana Nemergut, P. Nemergut, Mich. Ne- ml. po 2,5. Domáci nastúpili v oslabemergut, M. Kaleta 1, D. Šesták 0,5). nej zostave, ktorá nevedela nájsť recept (M. N.) na bezchybnú hru Lesnice. (A.H.)

beh

šach

Šport servis

volejbal Extraliga muži: 24. októbra (nedeľa) o 19.00 h v MŠH VKM Stará Ľubovňa - STU Bratislava.

futbal II. liga, 24. októbra (nedeľa) o 14.00 h: St. Ľubovňa – B. Bystrica B.

stolný tenis III. liga mužov – skupina Západ 4. kolo 24. októbra o 10.00 h: Slobytermia Stará Ľubovňa „B“ – ŠKST Spišské Vlachy, Slobytermia „C“ – TJ Severka Kežmarok „B“.   

Komisia rozhodcov SSTZ v súčinnosti s VSSTZ organizuje 22. – 23. októbra školenie rozhodcov na kvalifikačný stupeň 1 (licencia C), 2 (B) a 3 (A) a seminár rozhodcov licencie A,B,C, ktorým skončila platnosť. Školenie sa uskutoční v Starej Ľubovni (športová hala), Tehelná 1. Začiatok je o 22. októbra o 15.00 h. Bližšie informácie na tel. 0903 627 718, e-mail hakyo@centrum.sk


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

19. október 2010

Roky driny stáli za to Stále vyššie a vyššie méty zdoláva karatista Adam Vorobeľ. Viacnásobný majster Slovenska, ktorého hruď zdobí už i medaila z majstrovstiev Európy, si totiž začiatkom októbra uložil do vitrínky najcennejší kus striebro zo svetového šampionátu Goju-Ryu.

Cesta k nemu však vôbec nebola jednoduchá. Počas prázdnin musel absolvovať špeciálne testy pozostávajúce zo šiestich disciplín (napr. šprintu na 50 m, zhybov, bench pressu či FiTRO AgilityCheck - testu reakčno-rýchlostných schopností dolných končatín) a až na základe výsledkov, a pochopiteľne, najmä umiestnení na pretekoch, si mladý Staroľubovňan vybojoval letenku do Cascais.

nevyšli, „tak som sa snažil vyhrať aspoň prvé dva zápasy. A to sa mi aj podarilo.“ Eliminačnými bojmi prešiel 16-ročný karatista ako nôž maslom. Rusa Zyat‘kova vyprevadil z tatami ešte pred súťažným limitom (10:1), podobne dopadol aj domáci Pinto (12:4). A zrazu pred ním stála posledná prekážka - Maxim Rutkevich. „Viedol som 1:0. Potom Bielorus odskočil na 1:3, ešte som stihol znížiť, ale v závere som fauloval a dostal trestný bod,“ opísal priebeh finálového zápasu Adam. Ten po zápase (2:4) len ticho sedel a rozmýšľal. „Možno sa dalo urobiť čosi lepšie, možno mal súper len viac šťastia... neviem. Napriek počiatočnému sklamaniu som ale s výsledkom maximálne spokojný.“

Tenisové majstrovstvá Tenisová sezóna 2010 bola do veľkej miery poznačená vylúčením z prevádzky hlavného „stánku“ tenisu (areálu tenisových kurtov) z dôvodu povodní, keď prevádzka tohto športoviska začala skoro v polovici sezóny. Táto skutočnosť však nenarušila dlhodobú tradíciu majstrovstiev okresu. Pre tento rok, aj keď sa majstrovstvá uskutočnili, boli obmedzené v tom, že kategórie mládeže boli „vynechané“ z časových dôvodov, spojených s nepriazňou počasia. Mládež nášho mesta však mala organizované iné klubové turnaje, ako určitú náhradu. Majstrovstvá boli uskutočnené počas dvoch víkendov osobitne pre dvojhru a štvorhru. Pri dvojhre sa súťažilo v dvoch kategóriách do a nad 50 rokov veku. Aj keď organizátori podujatí TK Stará Ľubovňa rátali

s početnejšou účasťou, športová úroveň sa udržala, ako aj v predošlých rokoch. Výsledky: Jednotlivci – dvojhra sa hrala 19. septembra pri účasti 18 hráčov s podmienkou bydliska v okrese Stará Ľubovňa, rozdelením do dvoch kategórií. Muži do 50 rokov veku: 1. J. Venglar – Kamienka, 2. R. Knap – SĽ, 3. D. Šesták – Plavnica, 4. P. Žedenyi – SĽ. Muži nad 50 rokov: 1. R. Vitkovský, 2. P. Vitkovský, 3. J. Pružinský, 4. I. Fabian – všetci SĽ. Dvojice – štvorhra: sa hrali o týždeň neskôr 25. septembra za účasti 9 dvojíc bez obmedzenia veku taktiež s podmienkou trvalého bydliska v okrese Stará Ľubovňa: 1. R. Vitkovský, P. Vitkovský, 2. E. Gurega, J. Greizinger, 3. R. Šipoš, Š. Turčáni. Týmito turnajmi bola súťažná sezóna dospelých pre rok 2010 ukončená. I. Fabian

Debakel u lídra

Otec František (vľavo) je na svojho syna patrične hrdý.

níkom nielen pre neho ale i celý staroľubovniansky klub. „Tento rok máme 30. výročie jeho založenia. Takže nám dal naozaj pekný darček,“ poznamenal s úsmevom František Vorobeľ. Ako dodal, Adam je dosť pohyblivý pretekár so silnými nohami, čím sú tie techniky dynamické a rýchle. „Treba nám ešte popracovať na rukách a možno z toho vzíde aj zlato.“ Dúfať v tom bude určite aj jeho brat Roman. Sám skvelý ka-

Bridžisti na hrade Ľubovňa grófa Jozefa Zamoyského (†2010), posledného súkromného majiteľa hradu. Jeho pamiatku si všetci hráči pri otvorení turnaja uctili minútou ticha.

Komentár z futbalových ihrísk

FK Sp. Nová Ves - MFK Goral S. Ľubovňa 4:0 (1:0)

 DARČEK K VÝROČIU Adamove výkony, pochopi V PORTUGALSKU Práve v tomto prímorskom, teľne, sledovala aj jeho rodina. približne 35-tisícovom predmes- Podľa otca (a zároveň trénera) je tí Lisabonu, sa totiž na prelome tento úspech historickým medzseptembra a októbra konali prvé Majstrovstvá sveta Goju-Ryu kaKata vs Kumite detov, juniorov a seniorov. Zo Adam svoju medailu dosiahol v športovom zápase – kumite. Pre laiSlovenska tam putovala 23-členkov - je to zápas, kde sa bojuje proti súperovi a používajú sa techniky ná výprava športovcov a hoci si kopov a úderov podľa daných kritérií (rýchlosť, vzdialenosť , umiestnenie, technika, sila a stav sústredenosti). Kata je naproti tomu boj proniektorí z nich nič iné než „kov“ ti imaginárnemu nepriateľovi. Na súťaži sa boduje dynamika, techninepripúšťali, v cieľoch jedinéka, ale aj celkový vzhľad kata. Ako poznamenal František Vorobeľ, ide ho kadeta medaila nefigurovala. o to zacvičiť čo najčistejšie, najrýchlejšie, najtvrdšie a najtechnickejšie. „To naozaj nie,“ priznal samotný V kata rôznych systémov má Godžu Ryu 42, Šotokan a Wado Ryu viac Adam. Ako dodal, majstrovstvá než 50 a ŠitoRyu dokonca viac ako 80 kata. v Maroku či Turecku mu veľmi

Druhá októbrová nedeľa na hrade Ľubovňa patrila bridžistom, ktorí sa tu stretli na 3. slovensko-poľskom turnaji v športovom bridži pod patronátom

ŠPORT

ĽN č. 40

Turnaja, ktorého organizátorom bolo Ľubovnianske múzeum a TKKF Poprad Muszyna, sa celkom zúčastnilo 19 párov. Slovensko reprezentovali členovia klubov z Košíc a Michaloviec. Z Poľska zavítali členovia klubov z Noweho Sącza a Krakowa. Bridž sa hral vo výstavnej miestnosti hradu Ľubovňa pri zelených stoloch so sústredenou mysľou a pohľadom na karty. Nad všetkým dohliadal hlavný rozhodca Adam Waśko z Noweho Sącza.

ratista je totiž Adamovým najväčším fanúšikom a častým sparring-partnerom. „Povedal by som, že mladší syn získal medailu aj vďaka nemu,“ poznamenal F. Vorobeľ. „Kategória nad 70 kg je totiž otvorenou a pretekári, ktorí v nej štartujú, sú väčšinou vyšší s hmotnosťou aj o 20 kilogramov viac. A tak to, že trénuje s bratom, mu pri zápasoch s nimi pomáha.“   

Čerstvý vicemajster sveta si po zisku medaily veľmi neoddýchol. Hneď po príchode domov cestoval do Bratislavy na Rapid Cup a nabitý program ho čaká i ďalej: dve kolá Slovenského pohára, Kachikan Cup v Nitre a pochopiteľne, decembrové majstrovstvá Slovenska. Tie totiž veľa napovedia v otázke, či Adam, už ako junior, pocestuje na ME v Srbsku. Text (mv), foto (R.V.)

Tohto roku si ocenenia a diplomy z rúk organizátorov prevzali prevažne Slováci. Na prvom mieste sa umiestnili M. Ploščica a D. Števák z Košického bridžového klubu. Potešilo nás to, pretože Miroslav Ploščica je rodákom zo Starej Ľubovne. Na 2. mieste skončili M. Filipowski a W. Strzemecki a na 3. mieste Vladimír Munka a Ján Pankovič. Bridž je považovaný za jednu z najkrajších kartových hier. Vyžaduje a rozvíja logické myslenie, cvičí pamäť a koncentráciu. Otília Pavelčíková

Po výhre nad Podbrezovou sa Gorali snažili pokoriť aj ďalšieho favorita. Vo výbornej forme hrajúci Spišiaci ich však k slovu nepustili a svoj trojbodový scenár začali napĺňať už v 12. minúte. Na jej začiatku totiž Čekovského center našiel Stadnyka, od toho sa lopta odrazila k Čomičovi a agilný stredopoliar si proti bývalému zamestnávateľovi otvoril tohtosezónny strelecký účet. Nabudení domáci sa okamžite snažili pridať gólovú poistku. Priamy kop Sedláčka však Bičuš chytil a o chvíľu neskôr zachránil aj pri šanci Stadnyka. Gorali mohli vyrovnať v 23. min., strelu Štiebera ale Gáborčík chytil. Druhý polčas začali lepšie domáci, no v 55. min. mohli inkasovať. To by však lopta z Dabekovej hlavy nesmela letieť tesne nad. Spišskonovoveská légia sa dočkala v 60.min. Gumanova štandardka padla presne na Stanislava a ten nedal Bičušovi šancu - 2:0. O osem minút neskôr bolo po zápase. Kucka zbytočne zastavil Standykov prienik faulom, rozhodca ukázal na biely bod a sám Ukrajinec rozjasal plné tribúny. V 73.min. sa mohol do listiny strelcov druhýkrát zapísať Stanislav, jeho pokus o prehodenie však gól-

Obrat o 180º Sklamaný a rozčarovaný ostal po sobote Jozef Petrán. Jeho zverenci totiž nedokázali nadviazať na skvelý výkon spred týždňa a z hry, ktorá sa vtedy páčila všetkým, teraz boleli oči. „Bol to veľmi slabý futbal. Ani jeden zo súperov si nezaslúžil vyhrať a keď domáci hrali slabo, my ešte slabšie,“ zhrnul duel na Spiši tréner Goralov. Ten si, ako poznamenal, po prestávke myslel, že chlapci pristúpia k zápasu zodpovednejšie, že začnú konečne behať. „Hrali sme však odovzdane, a hoci sme si po štandartdách vypracovali dve šance, nedokázali sme ich využiť.“

Zo Starého do Nového Saczu III. Bieg Uliczny "Sądecka Dycha" O Puchar NEWAG S.A. presne pod takýmto názvom sa 10. októbra konal pretek v poľskom meste Nowy Sacz. Bežalo sa zo Starého do Nowého Saczu. Trať bola dlhá 10 km. Zo staroľubovnianskeho bežeckého klubu (BK) sa ho zúčastnilo 9 členov. Ladislav Šimko využil túto možnosť a trať absolvoval len ako prípravu na maratón do Dublinu. O najväčšie prekvapenie sa postarala Jarmila Leščinská, ktorá časom 0:46:30 h skončila v kategórii K30 na treťom mieste, čím ako prvá členka BK zabodovala u našich severných susedov na tejto trati. Dekorovaná však bola ako druhá vo svojej kategórii, lebo podľa pravidiel poľskej atletiky môže byť pretekárka ocenená na preteku len raz. Prvá v kategórii K30 totiž dobehla celkovo zo žien na treťom mieste, čím sa posúvalo poradie. Najrýchlejšie z našich trať zabehol Anton Hudák, ktorý si časom 0:37:54 hod. utvoril osobák a skončil celkovo na 43. mies-

te, vo svojej kategórii M 40 bol 10. Umiestnenie ostatných: 66. (v M40 -14.) Jozef Šromovský - 0:40:21 h, 72. (M16- 11.) Ľuboš Hudák - 0:41:09 h (osobný rekord), 121. (M40- 26) On-

drej Šľachtovský - 0:45:06 h (osobný rekord), 135. (M 3029.) Michal Pješčák - 0:45:49 h. 172. (M30- 36.) Maroš Hajdu 0:50:31 h, 203. (K30 - 7.) Denisa Udžanová - 0:57:50 h, Ladislav

man hostí vystihol. Do konečného hvizdu stoja ešte za zmienku dva momenty- kuriózny gól Kiššáka, ktorý využil nedorozumenie v ľubovnianskej obrane a strela Štiebera (87. min.), ktorá sa zastavila na pravej tyči Gáborčíkovej brány. Spišská Nová Ves sa po 12. kole usadila na čele druholigovej tabuľky, Starej Ľubovni patrí stále posledná priečka. Góly: 12.Čomič, 60. Stanislav, 68. Stadnyk (11m), 82. Kiššák. Stará Ľubovňa: Bičuš – Hricov, Kucko, Dabek, Szeczepanik – Kosturko, Kupec, Pekár, Krajňák (71. Niec), Mariančík (65. Krupa) Štieber. (mv) Tabuľka: Sp. N. Ves 12 Dolná Ždaňa 12 Podbrezová 12 Ružiná 12 Zvolen 12 Bardejov 12 Žilina B 12 B. Bystrica B 12 MFK KE B 11 Lipany 12 Humenné 12 Trebišov 12 Vranov n/T. 11 Tatran jun. 12 Poprad 12 St. Ľubovňa 12

9 8 8 6 6 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 1

03 1 0 4 1 3 3 5 3 2 2 2 4 2 2 2

3 4 2 5 4 4 3 4 6 6 6 4 7 7 9

24:142 23:10 20:9 24:15 12:11 17:13 17:18 16:12 13:14 11:9 10:19 9:20 18:14 19:23 14:21 5:30

7 25 24 22 19 18 18 17 15 14 14 14 13 11 11 5

Naopak, v obrane Staroľubovňania ďalej kopili chyby. Najprv nepokryli Stanislava (2:0), potom nasledoval zbytočný zákrok na Standyka. Ukrajinského útočníka totiž mohol Kucka, podľa trénera, vytlačiť bez toho, aby do súboja vložil nohu. No a aby toho nebolo málo, osem minút pred koncom sa Dabek, ktorý inak podal solídny výkon, snažil hlavou o „malú domov“. Ako to skončilo, je zrejmé z konečného výsledku. J. Petrána tak v sobotu potešil len bojujúci a s nasadením hrajúci Štieber. To však, ako poznamenal, nestačí. „Pobiť sa o výsledok musia chcieť všetci hráči.“ (mv)

Šimko dobehol spolu s Denisou, pretože jej robil doprovod. Celkovým víťazom sa stal Jakub Burghardt s časom 0:30:57 h a cieľom prebehlo 214 bežcov. Text a foto (A. Hudák)

Deviatka z BK Stará Ľubovňa (hore zľava): A. Hudák, L. Šimko, O. Šľachtovský, J. Šromovský, M. Hajdu a M. Pješčák, dole: D. Udžanová, Ľ. Hudák a J. Leščinská.

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktor: Mário Veverka, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, fax: 42 84 581, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TVPUBLICISTIKA PROGRAM

19. október 2010

TELEVÍZNY PROGRAM TIPY TÝŽDŇA

21:15

Komédia / Dráma / Romantický USA, 2007, 106 min

9

19.10. - 25.10. 2010 Largo Winch

SOBOTA 23.10.

PIATOK 22.10.

Dievča na stráženie

strana strana.

ĽN č. 40

20:20

Dobrodružný / Thriller / Akčný Franc., 2008, 108 min zdroj foto: www.csfd.cz

UTOROK 19.10.2010

05:10 05:20 05:50 06:05 06:10 06:35 07:00 07:30 08:30 09:15 10:00 10:45 11:30 12:20 13:35 14:30 15:15 16:00 16:15 16:25 16:30 17:00 17:50 19:00 19:05 19:15 19:30

Góly - body - sekundy Udalosti ČT Slovensko dnes Počasie Správy STV Správy a komentáre Úsmev, prosím! Repete Vtipnejší vyhráva Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka IV. 13/22 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka IV. 14/22 Bianca - cesta za šťastím 79/224 Bianca - cesta za šťastím 80/224 Dámsky magazín STV Sila lásky II. 256 Kaviareň Slávia Divoký anjel 266/270 Správy STV o 16:00 Góly - body - sekundy Počasie Vojna kuchárov Sila lásky IV. 40/256 Život bez konca 2/5 Počasie Večerníček Slovensko dnes Správy STV

19:55 20:05 20:15 22:40 23:10 00:00 00:25 01:20 02:10 03:45 04:30

Góly - body - sekundy Počasie Futbal Liga majstrov Správy a komentáre Trestný prápor 7/11 Svet v obrazoch Reportéri v ohrození 7/8 Trestný prápor 7/11 Epicentrum Sila lásky II. 256 Sila lásky IV. 40/256

08:00 08:30 09:00 09:25 10:10 10:35 11:10 12:10 12:35 13:20 13:50 14:20

Živá panoráma Regionálny denník Plánka Fokus - práca Mama to vie najlepšie Majster Čemický Nebeské geto Živá panoráma A pri tom speve VAT Fenomén Bohovia a hrdinovia antických mýtov 6/13 V láske je naša pravda Hlava XXI Telgárt - malý Stalingrad Národnostný magazín Dizajn 25 Regionálny denník Separé

14:35 15:20 15:50 16:35 17:05 17:35 18:05

18:35 18:40 18:45 19:30 19:55 20:00 20:10 21:35 22:05 23:35 00:10

Večerníček Uspávanie Fokus - zdravie Správy STV „N“ Správy - Hírek Keno 10 Andrej Mojžiš jubiluje Na ceste Syn leva Udalosti ČT Záznam zo zasadnutia NR SR

18:05 18:15 18:30 19:00 19:15

Góly - body - sekundy Dostihové ozveny Týždeň v KHL Magazín NHL Argentínska liga - zostrihy Futbal Liga majstrov Góly - body - sekundy Odpískané - hokej Futbal Liga majstrov zostrihy Záver vysielania

20:15 22:40 22:50 23:05 00:29

05:35 Reflex 06:00 Teleráno 08:35 Bez servítky

09:30 Ako svet prichádza o básnikov 11:10 Zajtrajšie noviny IV. 1/22 12:10 Komisár Rex I. 6/13 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 Bez stopy V. 9/24 14:00 Odložený prípad V. 16/18 14:50 Rýchle Televízne noviny 14:55 Priatelia I. 12/24 15:25 Dva a pol chlapa VI. 20/24 15:50 Rýchle Televízne noviny 15:55 Monk VI. 6/16 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:35 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Ordinácia v ružovej záhrade IV. 22:00 Nočné Televízne noviny 22:15 Adela show 22:55 Myšlienky vraha III. 14/20 23:45 Paranoja 01:30 Psych, s.r.o. II. 3/16 02:20 Alias V. 5-6/17 03:40 Xena II. 5/22 04:45 TELEVÍZNE NOVINY

05:45 06:10 06:30 06:55 07:25 08:00 08:30 09:00 10:00 12:00 14:00 15:00 16:00 16:59 17:30 18:00 19:00 19:30 19:55 19:59 20:15 21:15 22:15 23:15 00:15 01:15 02:00 02:55 03:40 04:20

PROMI NOVINY NOVINY TV JOJ KRIMI NOVINY NOVINY TV JOJ KRIMI NOVINY NOVINY TV JOJ PROMI NOVINY Panelák VI. 31 Bostonské zločiny III. 3,4 Kolíska Medicopter 117 17 Myšlienky vraha I. 11 C.S.I.: Kriminálka Miami IV. PRVÉ NOVINY PROMI NOVINY Súdna sieň KRIMI NOVINY NOVINY TV JOJ ŠPORT NAJLEPŠIE POČASIE Panelák VI. 32 Odsúdené III. 11 Vtierka Castle II. 9 Profesionáli V. 7 Mafstory Agent I. 7 Odsúdené III. 11 Bostonské zločiny III. 4 Agent I. 7 C.S.I.: Kriminálka Miami IV. 8

06:15 06:25 06:35 06:55 07:20 08:10 08:55 09:30 10:30 11:35 12:35 13:10 13:40 14:40 15:30 17:40 17:50 18:00 18:55 19:35 19:50 20:00 21:20 22:25 22:30 23:30 00:30 01:30 03:20 04:15 04:40

Teleshopping Klukoviny Toma a Jerryho Klukoviny Toma a Jerryho Frasier X 9 Párty s kuchařem Will & Grace III 8 M*A*S*H 56 Knight Rider III 20 To je vražda, napsala I 4 Policie Hamburk II 18 M*A*S*H 57 Will & Grace III 9 Closer IV 13 JAG VIII 13 Big Ben IV 6 Regionální zpravodajství Fakta Barbory Tachecí Prostřeno! Zprávy TV Prima Sport TV Prima VIP zprávy Nikdo není dokonalý Na nože! Jak chutná úspěch Myšlenky zločince V 2 Na doživotí II 6 Kriminálka Kolín IV 5 Volejte Věštce Výklad snů Na čem záleží 51 Svět 2010

06:15 06:40 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:59 17:30 18:00 19:00 19:30 19:55 19:59 20:15 21:15

NOVINY TV JOJ KRIMI NOVINY NOVINY TV JOJ KRIMI NOVINY NOVINY TV JOJ PROMI NOVINY Panelák VI. 32 Bostonské zločiny III. 5,6 Vtierka Castle II. 9 V mene spravodlivosti 5 Medicopter 117 18 Myšlienky vraha I. 12 C.S.I.: Kriminálka Miami IV. PRVÉ NOVINY PROMI NOVINY Súdna sieň KRIMI NOVINY NOVINY TV JOJ ŠPORT NAJLEPŠIE POČASIE Panelák VI. 33 C.S.I.: Kriminálka New York VI. 6 Kosti V. 8 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas X. 8 Špeciálne komando III. 7 Vyjednávači 7 C.S.I.: Kriminálka New York VI. 6 Bostonské zločiny III. 6 Vyjednávači 7 C.S.I.: Kriminálka Miami IV. 9

05:10 06:15 06:25 06:35 06:55 07:20 08:10 08:55 09:25 10:30 11:35 12:35 13:10 13:40 14:40 15:30 17:40 17:50 18:00 18:55 19:35 19:50 20:00 21:20 22:25 23:25 00:30 01:25 03:15 04:10 04:35

Trní Teleshopping Klukoviny Toma a Jerryho Klukoviny Toma a Jerryho Frasier X 10 Párty s kuchařem Will & Grace III 9 M*A*S*H 57 Knight Rider III 21 To je vražda, napsala I 5 Policie Hamburk II 19 M*A*S*H 58 Will & Grace III 10 Closer IV 14 JAG VIII 14 Big Ben IV 7 Regionální zpravodajství Fakta Barbory Tachecí Prostřeno! Zprávy TV Prima Sport TV Prima VIP zprávy Cesty domů 10 TOP STAR magazín Castle na zabití I 7 Hledá se táta a máma Kriminálka Kolín IV 6 Volejte Věštce Výklad snů Na čem záleží 52 TOP STAR magazín

06:15 06:25 06:35 06:55 07:20 08:10 08:55 09:30 10:35 11:35

Teleshopping Klukoviny Toma a Jerryho Klukoviny Toma a Jerryho Frasier X 11 Párty s kuchařem Will & Grace III 10 M*A*S*H 58 Knight Rider IV 1 To je vražda, napsala I 6 Policie Hamburk II 20 M*A*S*H 59 Will & Grace III 11 Closer IV 15 JAG VIII 15 Big Ben IV 8 Minuty regionu Fakta Barbory Tachecí Prostřeno! Zprávy TV Prima Sport TV Prima VIP zprávy TOP STAR: Josef Vinklář Soukromá dramata Hledá se táta a máma Zoufalé manželky VI 9 Ve službách FBI 6 Mapa lidského srdce Volejte Věštce Na čem záleží 53 Receptář prima nápadů

STREDA 20.10.2010

05:20 05:30 06:00 06:10 06:15 06:40 07:05 07:35 08:30 09:15 09:55 10:45 11:30 12:20 13:35 14:30 15:20 16:00 16:18 16:25 16:30 17:00 17:50 19:00 19:05 19:15 19:30

Góly - body - sekundy Udalosti ČT Slovensko dnes Počasie Správy STV Správy a komentáre Úsmev, prosím! Repete Vtipnejší vyhráva Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka IV. 15/22 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka IV. 16/22 Bianca - cesta za šťastím 81/224 Bianca - cesta za šťastím 82/224 Dámsky magazín STV Sila lásky II. 257 Kaviareň Slávia Divoký anjel 267/270 Správy STV o 16:00 Góly - body - sekundy Počasie Vojna kuchárov Sila lásky IV. 41/256 Život bez konca 3/5 Počasie Večerníček Slovensko dnes Správy STV

19:55 20:05 20:15 21:45 22:10 23:50 00:50 01:25 03:05 03:25 03:30 04:20

Góly - body - sekundy Počasie Drišľakoviny Správy a komentáre Duch jazera Reportéri v ohrození 8/8 Multikultúrne mesto Košice Duch jazera Správy STV o 16:00 Góly - body - sekundy Sila lásky II. 257 Sila lásky IV. 41/256

08:00 08:30 09:00 09:25 10:10 10:35 11:25 12:25 12:55 13:35 14:05 14:25

Živá panoráma Regionálny denník Fidlibum Fokus - zdravie Národnostný magazín Profily Medicína Živá panoráma A pri tom speve Separé Poklady.sk 5 minút po dvanástej - Za zavretými dverami ...a čakalo ich peklo Maďarský magazín Na ceste Regionálny denník Zdravíčko, pán doktor - Chrípka a následky pre-

15:35 16:35 17:05 17:35 18:05

chodenej chrípky Uspávanie Večerníček Fokus - peniaze Správy STV „N“ Správy - Hírek Keno 10 Óda na latku pod Urpínom Futbal Liga majstrov Futbal Liga majstrov zostrihy 00:10 Udalosti ČT 00:40 Záznam zo zasadnutia NR SR 18:30 18:35 18:45 19:30 19:55 20:00 20:10 20:20 22:50

00:19

Góly - body - sekundy Magazín NHL Basketbal liga Green- 16.jamka ihriska Black River v Bernolákove Olympijský magazín Futbal Liga majstrov Futbal Liga majstrov zostrihy Záver vysielania

05:35 06:00 08:30 09:25

Reflex Teleráno Bez servítky Ako básnici prichádzajú o

15:30 17:05 17:35 18:05 18:35 18:40 18:45 19:30 19:55 20:00 20:10 21:00 21:30 21:45 22:05 23:35 23:45 00:15

Stavba roka 2010 Ryby, rybky, rybičky Regionálny denník Slováci vo svete - 1.časť Večerníček Cena Dunaja Uspávanie Fokus - právo Správy STV „N“ Správy - Hírek Keno 10 Myslenie zvierat 5/5 Família Japonská mozaika III 7/8 Japonská mozaika III 8/8 Cena Dunaja Polícia Udalosti ČT Záznam zo zasadnutia NR SR

17:35 17:45 18:00 19:45 19:50 20:20 22:50

11:15 12:15 13:05 13:10 14:05 14:55 15:00 15:30 15:55 16:00 17:00 17:25 17:35 17:55 18:00 19:00 19:45 19:50 20:00 22:05 22:20 22:55 23:45 01:20 02:00 03:25 04:45

ilúzie Zajtrajšie noviny IV. 2/22 Komisár Rex I. 7/13 Rýchle Televízne noviny Bez stopy V. 10/24 Odložený prípad V. 17/18 Rýchle Televízne noviny Priatelia I. 13/24 Dva a pol chlapa VI. 21/24 Rýchle Televízne noviny Monk VI. 7/16 Prvé Televízne noviny Počasie Reflex Rýchle Televízne noviny Bez servítky TELEVÍZNE NOVINY Počasie Športové noviny Modré z neba Nočné Televízne noviny Adela show Myšlienky vraha III. 15/20 Nebezpečné hry 3 Psych, s.r.o. II. 4/16 Alias V. 7-8/17 Xena II. 6/22 TELEVÍZNE NOVINY

05:10 Črepiny 05:30 PROMI NOVINY 05:55 KRIMI NOVINY

22:15 23:15 00:15 01:15 02:00 02:50 03:35 04:20

ŠTVRTOK 21.10.2010

05:10 05:20 05:50 06:00 06:05 06:35 07:00 07:25 08:25 09:10 09:55 10:45 11:30 12:20 13:35 14:25 15:05 16:00 16:18 16:25 16:30 17:00 17:50 19:00 19:05 19:15 19:30

Góly - body - sekundy Udalosti ČT Slovensko dnes Počasie Správy STV Správy a komentáre Úsmev, prosím! Repete Vtipnejší vyhráva Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka IV. 17/22 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka IV. 18/22 Bianca - cesta za šťastím 83/224 Bianca - cesta za šťastím 84/224 Dámsky magazín STV Sila lásky II. 258 Kaviareň Slávia Divoký anjel 268/270 Správy STV o 16:00 Góly - body - sekundy Počasie Vojna kuchárov Sila lásky IV. 42/256 Život bez konca 4/5 Počasie Večerníček Slovensko dnes Správy STV

19:55 20:05 20:15 21:55 22:20 23:15 23:45 01:25 02:20 02:40 03:05 03:30 04:20

Góly - body - sekundy Počasie Noc nádejí 2010 Správy a komentáre R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania 8/12 Záhady SK Kameňák 3 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania 8/12 Správy STV o 16:00 Špania Dolina Halali Sila lásky II. 258 Sila lásky IV. 42/256

Živá panoráma Regionálny denník Rozprávky 15 sestier Fokus - peniaze Maďarský magazín Slovenský kras Príbeh ornitológa Živá panoráma A pri tom speve Zdravíčko, pán doktor - Chrípka a následky prechodenej chrípky 13:50 Diabetes mellitus a recepty na zdravie 14:40 Spektrum vedy 12/25 15:10 Profesionál 08:00 08:30 09:00 09:30 10:15 10:40 11:25 12:00 12:35 13:20

16:45 Góly - body - sekundy 16:55 Gymnastika športová MS 2010 18:55 Futbal Európska liga 20:55 Futbal Európska liga 22:59 Záver vysielania

05:35 Reflex 06:00 Teleráno 08:30 Bez servítky

09:25 11:20 12:10 13:00 13:05 14:00 14:55 15:00 15:30 15:55 16:00 17:00 17:25 17:35 17:55 18:00 19:00 19:45 19:50 20:00 22:00 22:15 22:55 01:00 02:35 03:15 04:45

Ako básnikom chutí život Zajtrajšie noviny IV. 3/22 Komisár Rex I. 8/13 Rýchle Televízne noviny Bez stopy V. 11/24 Odložený prípad V. 18/18 Rýchle Televízne noviny Priatelia I. 14/24 Dva a pol chlapa VI. 22/24 Rýchle Televízne noviny Monk VI. 8/16 Prvé Televízne noviny Počasie Reflex Rýchle Televízne noviny Bez servítky TELEVÍZNE NOVINY Počasie Športové noviny Ordinácia v ružovej záhrade IV. Nočné Televízne noviny Adela show 15 minút Terminátor: Príbeh Sarah Connorovej II. 21-22/22 Alias V. 9/17 Xena II. 7/22 TELEVÍZNE NOVINY

05:00 Špeciálne komando III. 7 05:45 PROMI NOVINY

06:10 06:30 06:55 07:25 08:00 08:30 09:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:59 17:30 18:00 19:00 19:30 19:55 19:59 20:15 21:15 22:15 23:15 00:15 01:15 02:00 03:00 03:45 04:30

NOVINY TV JOJ KRIMI NOVINY NOVINY TV JOJ KRIMI NOVINY NOVINY TV JOJ PROMI NOVINY Panelák VI. 33 Bostonské zločiny III. 7,8 Kosti V. 8 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas X. 8 Medicopter 117 19 Myšlienky vraha I. 13 C.S.I.: Kriminálka Miami IV. 10 PRVÉ NOVINY PROMI NOVINY Súdna sieň KRIMI NOVINY NOVINY TV JOJ ŠPORT NAJLEPŠIE POČASIE Panelák VI. 34 Odsúdené III. 12 Klamári 10 Mafstory Profesionáli Kriminálka San Francisco 7 Odsúdené III. 12 Bostonské zločiny III. 8 Kriminálka San Francisco 7 C.S.I.: Kriminálka Miami IV. 10

12:35 13:10 13:40 14:40 15:30 17:40 17:50 18:00 18:55 19:35 19:50 20:00 20:50 21:20 22:25 23:25 00:25 02:30 04:10 04:35


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

10

strana

19. október 2010

TV PROGRAM

ĽN č. 40

PIATOK 22.10.2010

05:10 05:40 05:50 06:20 06:45 07:10 08:10 09:20 10:00 10:45 11:30 12:20 13:35 14:25 15:10 16:00 16:15 16:20 16:50 17:40 19:00 19:05 19:15 19:30 19:55 20:05 20:15

Udalosti ČT Slovensko dnes Správy STV Správy a komentáre Úsmev, prosím! Repete Vtipnejší vyhráva Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka IV. 19/22 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka IV. 20/22 Bianca - cesta za šťastím 85/224 Bianca - cesta za šťastím 86/224 Dámsky magazín STV Sila lásky II. 259 Kaviareň Slávia Divoký anjel 269/270 Správy STV o 16:00 Počasie Vojna kuchárov Sila lásky IV. 43/256 Život bez konca 5/5 Počasie Večerníček Slovensko dnes Správy STV Góly - body - sekundy Počasie Kaviareň Slávia

21:00 21:55 22:20 23:45 01:35 03:00 03:25 04:15

STV2 08:00 08:30 09:00 09:20 10:05 10:30 11:10 12:00 12:40 13:00 13:45 14:10 14:45 16:15 16:40 16:55 17:15

TOP STAR Extra Správy a komentáre Lži a podvod Miláčik Lži a podvod Hlas Európy Sila lásky II. 259 Sila lásky IV. 43/256

Živá panoráma Regionálny denník Maškrtníček Fokus - právo Rómsky magazín - So Vakeres Slovenský kras Myslenie zvierat 5/5 Živá panoráma Encyklopédia slovenských obcí A pri tom speve Ryby, rybky, rybičky Família Cena Dunaja Energetika Bohovia a hrdinovia antických mýtov 7/13 Japonská mozaika III 7/8 Japonská mozaika III 8/8

17:35 Regionálny denník 18:05 Televíkend 18:35 Večerníček Cena Dunaja 18:40 Uspávanie 18:45 Fokus - rodina 19:30 Správy STV „N“ 19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Moja naj kniha 20:25 Moja naj kniha 20:45 Svetlana 2/2 21:30 Hlas Európy 22:00 GEN.sk 22:15 Dokumentárny klub 23:45 Československý filmový týždenník 00:00 Udalosti ČT 00:30 Záznam zo zasadnutia NR SR

15:45 Góly - body - sekundy 15:55 Gymnastika športová MS 2010 18:20 Hádzaná liga 20:00 Gymnastika športová MS 2010 22:00 Góly - body - sekundy 22:15 Odpískané - hokej 22:39 Záver vysielania

05:35 06:00 08:40 09:00 09:55 12:10 13:00 13:05 14:00 14:55 15:00 15:30 15:55 16:00 17:00 17:25 17:35 17:55 18:00 19:00 19:45 19:50 20:00 22:10 00:00 01:50 04:45

Reflex Teleráno Reflex Bez servítky Ako básnici nestrácajú nádej Komisár Rex I. 9/13 Rýchle Televízne noviny Bez stopy V. 12/24 Odložený prípad VI. 1/23 Rýchle Televízne noviny Priatelia I. 15/24 Dva a pol chlapa VI. 23/24 Rýchle Televízne noviny Monk VI. 9/16 Prvé Televízne noviny Počasie Reflex Rýchle Televízne noviny Bez servítky TELEVÍZNE NOVINY Počasie Športové noviny Rýchlo a desivo: Šialené preteky Čierny úsvit Zóna úniku Vtedy na Západe Rodinná vojna II. 22/22

16:59 17:30 18:00 19:00 19:30 19:55 19:59 20:15 21:15 23:15 00:30 02:15 03:00 04:25

Črepiny PROMI NOVINY KRIMI NOVINY NOVINY TV JOJ KRIMI NOVINY NOVINY TV JOJ KRIMI NOVINY NOVINY TV JOJ PROMI NOVINY Panelák VI. 34 Bostonské zločiny III. 9,10 Klamári 10 Cesta do minulosti 5 Medicopter 117 20 Myšlienky vraha I. 14 C.S.I.: Kriminálka Miami IV. 11 PRVÉ NOVINY PROMI NOVINY Súdna sieň KRIMI NOVINY NOVINY TV JOJ ŠPORT NAJLEPŠIE POČASIE Panelák VI. 35 Dievča na stráženie SEDEM Nebezpečné známosti C.S.I.: Kriminálka Miami IV. Bostonské zločiny III. 9,10 Cesta do minulosti 5

06:15 Teleshopping 06:25 Klukoviny Toma a Jerryho 06:35 Klukoviny Toma a Jerryho 06:55 Frasier X 12 07:20 Párty s kuchařem 08:10 Will & Grace III 11 08:55 M*A*S*H 59 09:30 Knight Rider IV 2 10:35 To je vražda, napsala I 7 11:35 Policie Hamburk II 21 12:35 M*A*S*H 60 13:10 Will & Grace III 12 13:40 Closer V 1 14:40 JAG VIII 16 15:30 Big Ben IV 9 17:40 Regionální zpravodajství 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:35 Sport TV Prima 19:50 VIP zprávy 20:00 Hádej, kdo jsem! 21:15 Skečbar 21:50 Show Jana Krause 22:55 Parfém: Příběh vraha 01:50 Volejte Věštce 03:40 Okamžik vyzrazení

20:00 22:50 23:30 00:55

TALENTMANIA Partička Cloverfield: Monštrum Silent Hill

06:15 06:40 07:10 07:35 08:10 08:35 09:00 09:30 10:30

NOVINY TV JOJ Krajina dávnych vekov Fantastická štvorka Princezná Sissi Káčerovo I. Gumkáči Simpsonovci XIII. 4 Profesionáli ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT C.S.I.: Kriminálka Miami VII. 24 Nevesty pre milionára Teraz neplač! PRVÉ NOVINY Áno, šéfe! KRIMI NOVINY NOVINY TV JOJ ŠPORT NAJLEPŠIE POČASIE

20:20 Largo Winch 22:30 S. Seagal: Muž so znakom smrti 00:30 Master & Commander: Odvrátená strana sveta 03:00 Nevesty pre milionára 04:25 Teraz neplač!

05:10 05:30 05:55 06:15 06:40 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

SOBOTA 23.10.2010

05:50 06:15 06:40 07:05 07:20 07:30 08:00 08:25 08:55 09:40 11:35 12:30 12:55 13:50 15:20 17:00 17:30 17:55 18:25 19:15 19:20 19:30 19:55 20:00

Správy STV Správy a komentáre S Jakubom na rybách Poštár Pat II 53 Šmolkovia Bola raz jedna planéta Fidlibumove rozprávky Hádaj, kto nás pozval Vrabce z Tŕnia 3/7 Gemini Riftové údolie - Východoafrický zlom Motormagazín TOP STAR Extra Letná zámena Capri III 1/13 ...a just (dohoda možná) Peniaze Postav dom, zasaď strom Čo dokáže ulica Počasie Večerníček Správy STV Góly - body - sekundy Počasie

Pošta pre Teba Modrá hviezda Drsňák Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 00:55 Oheň z neba 02:30 Drsňák 20:15 21:20 22:45 00:20

Regionálny denník Televíkend Živá panoráma GEN.sk Extr@ English 8/30 Dokumentárny klub Svetlana 2/2 Vajnorský kostol Cena Dunaja Mediálni špióni 5 minút po dvanástej Pestrá rodinka 15/36 Pestrá rodinka 16/36 Bohovia a hrdinovia antických mýtov 7/13 14:15 Cesty nádeje 14:55 Poltón 15:20 Energetika 07:00 07:30 08:00 08:25 08:40 09:05 10:30 11:15 11:20 11:35 12:05 13:10 13:35 14:00

15:35 16:20 16:35 16:55 17:30 17:55 18:20 18:30 18:40 18:45 19:30 19:50 20:00 20:05 20:10 21:45 22:20 23:55 00:35

Kapura Farmárska revue Zelená revue Drevená história Elixír Zvieratá záchrancovia 1/6 Táraninky Večerníček Cena Dunaja Uspávanie Zlaté hity Správy STV „N“ Národnostné správy Keno 10 (Ne)celebrity Na križovatke SK + CZ Anjeli strážni Kino na Dvojke ooops!načierno Udalosti ČT

06:50 Formula 1 kvalifikácia 11:55 KHL ( Kontinentálna hokejová liga ) 13:55 Gymnastika športová MS 2010 18:00 Góly - body - sekundy

18:10 18:40 19:55 20:25 20:50 21:45 21:55

Športovkyňa Magazín NHL GRID Magazín F1 Futbal Európska liga zostrihy Góly - body - sekundy Argentínska liga

05:05 Záhady Sylvestera a Tweetyho 12/13 05:25 Fantastický Spiderman I. 6/26 05:45 Dobrodružstvá Jackieho Chana 06:05 Shaggy a Scooby-Doo na stope 06:35 Štvornohý detektív Kalle I. 9/10 07:30 Chaloši v akcii 09:05 Bláznivý Jimov život VI. 09:55 TALENTMANIA 12:40 Blondínka v ťažkostiach 14:40 Agentky D.E.B.S. 16:15 Rýchle Televízne noviny 16:20 Kurz sebaovládania 18:15 Rýchle Televízne noviny 18:20 Partička 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny

12:40 13:00 13:50 15:50 17:45 18:00 19:00 19:30 19:55 19:59

06:20 06:50 07:15 07:45 08:20 09:35 10:30 12:40 16:05 18:00 18:55 19:25 19:35 20:00 23:30 01:35 03:15

Mickeyho klubík I 3 Pokémon: Diamant a perla Frasier X 13 M*A*S*H 61 Autosalon Knight Rider - Legenda se vrací ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT - DRUHÉ SEMIFINÁLE Harry Potter a tajemná komnata Julie Lescautová IV 8 Jak se staví sen Zprávy TV Prima Sport TV Prima Přátelé III 7 Piráti z Karibiku: Na konci světa Soudce Dredd Holčičky na zabití Volejte Věštce

NEDEĽA 24.10.2010

05:00 05:25 05:50 05:55 06:20 06:40 07:10 07:25 07:40 08:05 08:30 08:50 09:15 10:30 11:25 11:55 13:00 14:35 15:55 16:20 17:30 17:55 18:30

...a just (dohoda možná) Peniaze Počasie Správy STV Motormagazín Postav dom, zasaď strom Poštár Pat II 54 Šmolkovia Bola raz jedna planéta Maškrtníček Páni zo semafora Leto s Katkou 6/7 Núraddín Ali a Anísaldžalísa Ushuaia - expedície do prírody V. 1 Svet v obrazoch O 5 minút 12 Agatha Christie: Malé vraždy v rodine 4/4 Jánošík Filmové vyznania Paľa Bielika Pošta pre Teba Zmenáreň Extra Tajomstvo mojej kuchyne

Počasie Večerníček Správy STV Góly - body - sekundy Počasie Odvaha princeznej 1/2 Odvaha princeznej 2/2 Agatha Christie: Malé vraždy v rodine 4/4 01:10 Odvaha princeznej 1/2 02:45 Odvaha princeznej 2/2 19:12 19:15 19:30 19:55 20:05 20:15 21:50 23:35

Živá panoráma Formula 1 - hlavné preteky Zvieratá záchrancovia 1/6 Kapura Farmárska revue Zelená revue Noc v archíve Nedeľné matiné Sokoliar Tomáš Orientácie Slovo Folklórny festival Východná 16:30 Poltón 17:00 Família 17:30 Anjeli strážni 07:10 07:40 10:00 10:25 11:05 11:20 11:35 12:35 13:15 14:55 15:20 15:35

17:55 18:10 18:25 18:35 18:40 18:45 19:00 19:30 19:50 20:00 21:35 22:05 23:15 23:20 23:50 00:19

17:10 17:20 17:50 18:05 22:05 22:20 23:55 02:39

Poklady sveta V. Poklady sveta V. Táraninky Večerníček Uspávanie Poklady.sk Kinorama Správy STV „N“ Keno 10 Cena Dunaja Na doskách Pozvánka do divadla Slovo Udalosti ČT Motormagazín Záver vysielania

Góly - body - sekundy Magazín Ligy majstrov Magazín NHL Gymnastika športová MS 2010 Góly - body - sekundy Odpískané NHL Záver vysielania

05:25 Záhady Sylvestera a Tweetyho 13/13 05:45 Fantastický Spiderman I. 7/26 06:05 Dobrodružstvá Jackieho Chana I. 7/13 06:30 Shaggy a Scooby-Doo na stope II. 13/13 06:55 Štvornohý detektív Kalle I. 10/10 07:35 Súboj titanov 09:50 TALENTMANIA 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:25 Lampáreň 14:10 Hrôza v školskom autobuse 15:50 Rýchle Televízne noviny 15:55 Vertical Limit 18:10 Rýchle Televízne noviny 18:15 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 TALENTMANIA 22:50 Strážca nebeskej brány 01:25 Tunel smrti 02:50 Presidio: Miesto zločinu

05:50 06:35 07:00 07:20 09:00 09:25 09:55 10:50 11:40 12:30 13:15 13:45 15:45 18:00 18:20 19:00 19:30 19:55 19:59 20:15 22:15 23:15 01:35 03:00 04:25

C.S.I.: Kriminálka Miami KRIMI NOVINY NOVINY TV JOJ Medvedí bratia 2 Simpsonovci I. 7 Autosalón Profesionáli V. 7 Stratené duše V. 9 Dobrá manželka I. 12 Črepiny PLUS EXCLUSIV - Noviny úspešných s Brunom Smrť za klamstvo Largo Winch PRVÉ NOVINY Nové bývanie KRIMI NOVINY NOVINY TV JOJ ŠPORT NAJLEPŠIE POČASIE ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT Cela Chlapci to chcú tiež Iba obchod Črepiny PLUS

23:15 01:25 02:15 04:00 04:50

Párty s kuchařem Mickeyho klubík I 4 Pokémon: Diamant a perla Klukoviny Toma a Jerryho Přátelé III 7 Hitlerovi bodyguardi 5 Svět 2010 M*A*S*H 62 M*A*S*H 63 Partie Receptář prima nápadů Zločiny v zahradách I 6 Barbora řádí Vraždy v Midsomeru XII S Italem v kuchyni Zprávy TV Prima Sport TV Prima Přátelé III 8 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT - TŘETÍ SEMIFINÁLE ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT - TŘETÍ ROZHODNUTÍ Sejmi eso Hnutí mysli 4 Volejte Věštce Hitlerovi bodyguardi 5 Miláčci

06:25 06:35 06:55 07:20 08:10 08:55 09:25 10:30 11:35 12:35 13:10 13:40 14:40 15:30 17:40 17:50 18:00 18:55 19:35 19:50 20:00 21:20 22:25 23:25 00:35 01:35

Klukoviny Toma a Jerryho Klukoviny Toma a Jerryho Frasier X 14 Párty s kuchařem Přátelé III 8 M*A*S*H 63 Knight Rider IV 3 To je vražda, napsala I 8 Policie Hamburk II 22 M*A*S*H 64 Will & Grace III 13 Closer V 2 JAG VIII 17 Big Ben IV 10 Minuty regionu Fakta Barbory Tachecí Prostřeno! Zprávy TV Prima Sport TV Prima VIP zprávy Cesty domů 11 Přešlapy III 8 Sběratelé kostí IV 11 Na nože! Kriminálka Kolín IV 7 Volejte Věštce

06:05 06:35 07:05 07:25 07:45 08:15 09:20 09:55 10:25 11:00 12:05 13:15 14:25 15:55 18:00 18:55 19:25 19:35 20:00 22:15

PONDELOK 25.10.2010

06:20 06:40 07:05 07:35 08:35 09:20 10:45 12:20 13:35 14:25 15:05 16:00 16:15 16:25 16:30 17:05 17:55 19:00 19:05 19:15 19:30 19:55 20:05 20:15

Správy STV Svet v obrazoch Úsmev, prosím! Repete Vtipnejší vyhráva Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka IV. 21,22/22 Bianca - cesta za šťastím 87,88/224 Dámsky magazín STV Sila lásky II. 260 Kaviareň Slávia Divoký anjel 270/270 Správy STV o 16:00 Góly - body - sekundy Počasie Vojna kuchárov Sila lásky IV. 44/256 Straty a nálezy 1/5 Počasie Večerníček Slovensko dnes Správy STV Góly - body - sekundy Počasie Kriminálka Staré Mesto 6/7

Reportéri Správy a komentáre Zúfalé manželky IV. 10/17 Extra Zmenáreň Oheň z neba O 5 minút 12 Aj my Rómovia dokážeme veľké veci - Mária Bertóková 02:40 Obchodovanie s ľuďmi - manušengero bikenkeriben 21:15 21:40 22:10 22:50 23:20 23:50 01:25 02:30

07:50 08:00 08:30 08:55 09:00 09:45 10:25 11:05 12:35 13:05 13:45 14:10 14:50 15:15 15:25

Polícia Živá panoráma Extr@ English 8/30 Vinohradnícke múzeum Zlatá brána Fokus - rodina Cesty nádeje Cena Dunaja Živá panoráma A pri tom speve Orientácie Profily Magazín Ligy majstrov Profesionál Motormagazín

Mediálni špióni Rómsky magazín - So Vakeres Poklady sveta V. Regionálny denník VAT Večerníček Uspávanie Fokus - práca Správy STV „N“ Správy - Hírek Keno 10 Fenomén Hlava XXI - finálové večery Dizajn 26 Tmavomodrá, takmer čierna 00:00 Udalosti ČT 00:39 Záver vysielania 15:55 16:30 17:00 17:35 18:05 18:35 18:40 18:45 19:30 19:55 20:00 20:10 20:40 21:50 22:20

05:35 06:00 08:30 09:25 11:20 12:10 13:05 13:55

Reflex Teleráno Bez servítky Top Gun Zajtrajšie noviny IV. 4/22 Komisár Rex I. 10/13 Bez stopy V. 13/24 Rýchle Televízne noviny

14:00 14:55 15:00 15:30 15:50 15:55 17:00 17:25 17:35 17:55 18:00 19:00 19:45 19:50 20:00 22:10 22:25 23:00 23:55 01:30 02:45 03:25 04:45

Odložený prípad VI. 2/23 Rýchle Televízne noviny Priatelia I. 15/24 Dva a pol chlapa VI. 23/24 Rýchle Televízne noviny Monk VI. 10/16 Prvé Televízne noviny Počasie Reflex Rýchle Televízne noviny Bez servítky TELEVÍZNE NOVINY Počasie Športové noviny Moja super Ex Nočné Televízne noviny Adela show Myšlienky vraha III. 16/20 Hon na orla Neodolateľná sila Alias V. 10/17 Xena II. 9/22 TELEVÍZNE NOVINY

05:00 Nové bývanie 05:40 Smrť za klamstvo 07:10 NOVINY TV JOJ

07:40 08:10 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:00 16:59 17:30 18:00 19:00 19:30 19:55 19:59 20:15 21:15 22:15 23:15 01:30 02:20 03:45 04:35

KRIMI NOVINY NOVINY TV JOJ PROMI NOVINY Panelák VI. 35 Stratené duše V. 9 Dobrá manželka I. 12 Čo ste urobili nášmu synovi?! Medicopter 117 21 Myšlienky vraha I. 15 C.S.I.: Kriminálka Miami IV. 12 PRVÉ NOVINY PROMI NOVINY Súdna sieň KRIMI NOVINY NOVINY TV JOJ ŠPORT NAJLEPŠIE POČASIE Panelák VI. 36 Profesionáli V. 8 Mafstory ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT Popcorn Tv Lovci predátorov 3 C.S.I.: Kriminálka Miami IV. 12

Ľubovnianske noviny č. 40  

Za Adamovým striebrom deväť rokov driny Budovu bývalého hostinca prerába súčasný majiteľ na penzi- ón. Ako pre médiá poznamenal jeho otec, p...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you