Page 1

4. september 2012

Ročník XXXVII.

Cena 0,25 €

Číslo 32

Ľubovnianske noviny Marcela Petriľaková si podmanila hradné publikum

Viete, kde patria lieky, ktoré sa nespotrebovali?

2.

Televízny program na celý týždeň súčasťou novín

2.

5.-6.

Počty žiakov klesli o päť tried istický je nárast prvákov optim

Letným prázdninám v pondelok 3. septembra odzvonilo. 65 dní leňošenia si školáci vyčerpali a už opäť zarezávajú v školských laviciach. Každoročne najviac pozornosti pútajú prváci. Prekvapením pre tento rok je, že nových žiačikov konečne citeľnejšie pribúda. Tento rok si školy v pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa môžu pripísať o 30 nováčikov viac ako vlani. A najväčším prekvapením je cirkevná škola, tam museli kvôli záujmu rodičov zriadiť dokonca nové triedy pre prváčikov.

Do prvého ročníka tak nastúpilo 176 žiakov (Komenského – 65, Levočská – 37, Za vodou – 30 a ZŠ Podsadek - 44 detí). „To sú ešte stále predbežné čísla, prvé dva týždne sa to ešte môže mierne hýbať,“ dodal vedúci školského úradu pri MsÚ Štefan Joštiak. Ako dodal, nárast prvákov vlieva optimizmus, že sa postupne aj celkové počty zastabilizujú. Aj napriek dobrým správam totiž netreba vidieť situáciu až tak ružovo, celkové počty vzhľadom na každoročný úbytok silných tried deviatakov - klesajú! Mestské základné školy bude v tomto školskom roku navšte-

vovať 1 509 žiakov v 70-tich triedach, čo je o 39 žiakov a 5 tried menej ako vlani. Dodať treba, že mestské školy pritom držia aj okolité obce, až 147 cezpoľných sa rozhodlo cestovať do okresného mesta už za základným vzdelaním. Najväčší pokles sa tento rok dotkol žiakov v najväčšej škole na Komenského ulici, tam sa musia uspokojiť s úbytkom 19-tich žia-

kov. Mínus osem školákov zatiaľ hlásia z Levočskej ulice a z Podsadku a o štyroch žiakov menej budú mať v škole Za vodou. Osobitnou kapitolou je jediná cirkevná škola v meste. Tá je na tom, čo sa čísiel týka, priam výborne. Po 12-tich rokoch škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímsko-katolíckej cirkvi otvorila namiesto jednej – hneď dve triedy, do ktorých si sadlo 35 prvá-

čikov (minulý rok ich mali 22). Enormný záujem o cirkevné školstvo, ktoré v meste nemá svoju rajonizáciu, si riaditeľka Monika Maníková vysvetľuje aj tým, že škola sa kompletne vynovila, a teda má čo ponúknuť: „Všetko je tu nové. Celé prázdniny sme mali absolútne pracovné. Robili sme nielen rekonštrukciu zvonku, zateplenie, fasádu,... ale aj zvnútra. Pribudli nám štyri úpl-

ne nové triedy, aj s interaktívnou tabuľou. Noviniek je veľa.“ Viac žiakov síce rovná sa viac starostí, ale aj viac peňazí a  pracovných miest. Na cirkevnej škole si tak už teraz mohli dovoliť prijať novú učiteľku. Cirkevná  škola sv. Cyrila a Metoda s 20-ročnou históriou si pritom polepšila aj v celkových číslach, oproti minuloročným 203 školákom, ich tento školský rok

bude mať už 218. Škola na Štúrovej ulici má aj predškolské zariadenie, ktoré tiež žiari spokojnosťou. Predškolákov tam „nazbierali“ až 88 (minulý rok 66). Dve mestské škôlky s alokovanými pracoviskami (na Komenského ul. a Za vodou) sa musia uspokojiť so 407-mimi deťmi, čo je takmer identické s minulým školským rokom. Text (hm), foto (E.F.)

Nový kompaktor predĺži životnosť skládky

Skládka tuhého komunálneho odpadu zažila nedávno výmenu kompaktorov. Staré KTO, ktoré Ekosu slúžilo 12 rokov, totiž začiatkom augusta vystriedala fínska TANA.

Viac než osem metrov dlhá Gx260-tka patrí, mimochodom, k tomu najlepšiemu, čo trh momentálne ponúka. Pod kapotou skrýva 186 kilowattový motor a  najnovšie vymoženosti akými sú nezávislé decentralizované elektronické zariadenie či dvojité zhutňovacie bubny po celej svojej šírke. V  neposlednom rade však, podľa Milana Fabiana, treba spomenúť i komfort vodiča. „Kabína je nezávisle odpružená, vybavená klimatizáciou a tiež, kvôli bezpečnosti, aj cúvacou kamerou. Je to jedna z najdôležitejších vecí, ktoré tento kompaktor obsahuje,“ vysvetlil vedúci strediska odpadového hospodárstva firmy Ekos. Oproti pôvodnému je nový hutniaci stroj takmer o polovicu ťažší. Vďaka svojim 26-tim tonám tak do jedného kubíka dokáže stlačiť dvakrát väčšie množstvo odpadu. Čo, pochopiteľne, výrazným spôsobom ušetrí miesto na skládke. „Tento stroj nám predĺži životnosť kazety číslo tri

o dva až tri roky. A to nám vytvorí časovú rezervu na dobudovanie kazety číslo štyri,“ opísal prvú výhodu TANY konateľ Ekosu Anton Karniš. Tou druhou by mala byť priama úspora na palive a servise. „Kompaktor KTO 150, ktorý sme mali predtým, bol zastaraný. Len na opravy sme vynakladali okolo 10 - 11 tisíc € ročne, navyše, vďaka jeho veku sme mali problém s poistením,“ poznamenal M. Fabian. Aj to bol podľa neho jeden

z dôvodov, prečo už pred dvoma rokmi začali uvažovať o jeho výmene. S  príchodom nového stroja však musel Ekos riešiť aj ďalší problém. Skládka na Vabci je totiž obľúbeným miestom neprispôsobivých, ktorí sa v nej, aj napriek zákazu, zvyknú prehrabávať. Anton Karniš: „Máme strach, aby nám tento drahý stroj nepoškodili. Preto sme posilnili strážnu službu a od 1. augusta je celý objekt skládky strážený deň a noc.“

Kúpou kompaktora má nateraz Ekos vozový park, čo sa skládky týka, vyriešený. Pred strediskom odpadového hospodárstva tak stoja už len dve úlohy - súrne zabezpečiť nové vozidlo na zber druhotných surovín a tiež zvozové vozidlo na komunálny odpad so zabudovanou automatickou váhou. Čím by zároveň splnili sľub, ktorý pred niekoľkými rokmi dali obciam regiónu. Text a foto (mv)

Pripomenuli si SNP

29. august. Okrem toho, že tento deň je u nás od roku 1992 štátnym sviatkom, tohto roku sme si pripomenuli aj 68. výročie začiatku Slovenského národného povstania. I keď sa jeho centrom stala Banská Bystrica, jedna z najvýznamnejších udalostí slovenských národných dejín sa týka celého nášho územia. Nemecké vojská totiž v tento deň pred 68-mi rokmi prekročili hranice Slovenského štátu a začala sa okupácia obsadzovaním prvých území Slovenska nemeckými oddielmi. Ani Stará Ľubovňa nezabúda na tisícky padlých, ranených a zajatých bojovníkov, vojakov a partizánov. 30. augusta sme si spomienkovým stretnutím, ktoré začalo na Ľubovnianskom hrade, pripomenuli dejiny. „S určitosťou vieme, že v roku 1944 na hrade sídlilo gestapo a vtedajší majitelia boli väznení. Hrad bol počas SNP aj popraviskom a domnievame sa, že hradná studňa by mohla byť masovým hrobom. To by mali ale potvrdiť alebo vyvrátiť momentálne prebiehajúce archeologické výskumy,“ uviedol Dalibor Mikulík. Oslavy pokračovali kladením vencov pri Pamätníku padlých pred Domom kultúry, kde sa pamiatke bojovníkov poklonili účastTáto fínska kráska by pri dobrej obsluhe i údržbe mala vydržať 10 až 15 rokov. Ekos vyšla na 310 tisíc €, níci slávnostného zhromaždenia. ktoré bude splácať prostredníctvom leasingu päť rokov. Text (eh), foto (M.B.)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

4. september 2012 ĽN č. 32

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

Zvyšné lieky nepatria do odpadu

Lieky máme v domácnostiach všetci a mnohí z nás sa už iste zamysleli nad tým, čo v prípade, ak ich nespotrebujeme a zvýšia sa nám. Počet takýchto liekov každoročne stúpa a jednou z možností je tento nebezpečný odpad odovzdať v lekárňach.

Hrad dobyla hudba z muzikálov Žiadny katapult, žiadne baranidlo, ba ani delá nebolo treba na to, aby sa 22. augusta dokorán otvorila hradná brána. Dominantu mesta totiž večer dobyla hudba a spev.

Nádvorie hradu Ľubovňa tak na 90 minút patrilo koncertu, ktorý bol spojený s prezentáciou nového CD. A hoci na ňom nechýbalo viacero známych osobností, hlavnou hviezdou večera bola Marcela Petriľaková. Speváčka, ktorej hlas obliekol na nosiči 22 piesní. „S každou ma viažu pekné spomienky, ale moje obľúbené sú najmä pomalé... a ešte tie „čertovské“, pri ktorých sa spevácky vyšantím,“ dodala samotná Marcela. Tá za song s komerčne najväčším potenciálom považuje jednoznačne Život je divadlo. Po otázke, pri ktorej piesni sa najviac „zapotí,“ už bolo váhanie o trochu dlhšie. „Ťažko povedať, ktorá je najťažšia, ale na rozsah to bude asi Morena. Po nej sa hlas trochu unaví. Dá sa ale povedať, že každá má niečo do seba, takže pri nej treba vydať nejakú energiu.“ Známa speváčka napokon od-

spievala viac piesní, než na nosiči v skutočnosti je. Okrem Mórica Beňovského, Diablovej skaly, Zamurovanej nevesty, Princeznej pre draka či Troch vlasov deda Vševeda tak zazneli aj songy z posledného muzikálu – Medvedej kože.

n HUDBU ZLOŽIL, TEXTY NAPÍSALA... Hoci Marcela dala cédečkovým piesňam konečnú podobu, tá sa ešte predtým mixovala z materiálov Jána Sivuľku a  Evy Kollárovej. Prvý sa postaral o hudbu, druhá zložila slová. A hoci má autorka textov, ako správna „matka“, rada všetky svoje deti, najradšej má piesne z toho roku, kedy sa divadlo hráva. Dôvod? „Pretože sú nové a kým človeku vojdú pod kožu, tak sú neošúchané. Ak mám ale vytypovať jednu, tak je to pesnička Život je divadlo. Tá sa u nás spieva už sedem rokov a medzi ľuďmi naozaj zľudovela.“ Napísané texty za keyboardom ozvučil Ján Sivuľka. Jeho majstrovstvo pritom podčiarkuje fakt, že na to, aby slová zaodel do hudobného šatu, má každý

rok najviac dva týždne. „Väčšinou skladám na jedno posedenie. Prečítam si text a podľa neho mi už napadnú nejaké asociácie,“ poznamenal dvorný skladateľ hradných muzikálov, podľa slov ktorého tak o nejakej extra inšpirácii nemôže byť kvôli krátkosti času reč. Za to, že sa medzi múrmi pevnosti odohral už druhý koncert zložený z piesní hradných muzikálov, môže aj riaditeľ Ľubovnianskeho múzea. Ten sa totiž, ešte ako kastelán hradu, postaral v roku 2006 o vznik novej tradície. No ako priznal, išiel do toho s malou dušičkou. „Po tých šiestich rokoch som preto o to radšej, že mnoho ľudí si pesničky z  hradných muzikálov pospevuje a, že ten nápad dostal úplne nový rozmer,“ uzavrel Dalibor Mikulík, ktorý zároveň potvrdil, že s hradnými muzikálmi takéhoto charakteru určite neplánujú skončiť. Mimochodom, CD s názvom Rozprávka, čo si na nás ešte vymyslíš, sa do bežného predaja nedostane. Dostať ho, za päť eur, môžete len na hrade Ľubovňa. Text a foto (mv)

„Lieky, ktoré už nebudete užívať a tie, ktoré sú po dátume exspirácie, by sa nemali odhadzovať do komunálneho odpadu. Môžu totiž znečistiť prostredie a ohroziť zdravie ľudí,“ upozornil Ján Mazag zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ktorý zabezpečuje ich likvidáciu v spaľovniach z prostriedkov štátneho rozpočtu. Ročne sa tak zlikviduje asi 100 tisíc kilogramov odpadu z  nespotrebovaných liekov, čo stojí okolo 300 tisíc eur. Ako dodal J. Mazag, „nadmerné množstvo nevyužitých liekov zaťaží našu peňaženku dvakrát. Prvýkrát, keď za lieky platíme, či už ako občania alebo prostredníctvom zdravotných poisťovní a druhýkrát za ich likvidáciu.“ n LEKÁRNE TO ISTIA Mali by sme preto dbať na to, ako s liekmi hospodárime. Nespotrebované liečivá je lepšie odniesť do lekárne, ako ich nechať doma či vyhodiť do bežného odpadu. Podľa lekárnikov sú ale ľudia nedisciplinovaní, nakúpia veľa liekov a potom ich nespotre-

Kvôli zabezpečeniu správnej likvidácie nespotrebovaných liekov ako nebezpečného odpadu by občania mali dodržiavať isté zásady: v nespotrebované lieky odovzdať do lekárne najlepšie vybrané z vnútorných obalov (blister, sklenená alebo plastová nádoba, hliníková tuba). v vonkajší obal lieku a príbalová informácia pre pacienta z nespotrebovaných liekov patria do bežného komunálneho odpadu. v medzi tento odpad nepatrí odpad z výživových doplnkov - vitamíny a iné doplnky stravy, z kozmetických prípravkov, zo zdravotníckych pomôcok a z homeopatických liekov.

Uzamknutý obsah totiž vykrádačov dráždil viac než červená farba býka. Už o pár dní tak prišli na to, ako do nich preniknúť cez radlicu na vkladanie textilu. A keďže tento spôsob bol podľa všetkého málo výnosný, zlodeji vytiahli z rezervoáru tie najťažšie zbrane. „V Starej Ľubovni mám trinásť kontajnerov. No, keď som ich chcel naposledy vyviezť, desať som našiel rozbitých,“ krútil hlavou nad realitou, ktorá mu

poriadne dvihla adrenalín, Dávid Olejník. Ako totiž poznamenal, hoci má zberné nádoby rozmiestnené v celom Prešovskom kraji, „s niečím takým som sa nikde inde nestretol.“ Reakcia vývozcu na seba, pochopiteľne, nenechala dlho čakať. Špeciálne nádoby, ktoré Staroľubovňanom slúžili od mája t.r., si tak v priebehu pár dní odvezie preč. Tento fakt pritom vyznieva o to smutnejšie, že novinka, ktorá má nielen environmentálny, ale i humanitný charakter, sa v meste pod Ľubovnianskym hradom okamžite ujala. „Zo začiatku to bolo výborné. S napĺňaním som bol veľmi spokojný, ale v poslednom čase to už bola katastrofa,“

Kontajner na Letnej ul., ktorý tiež doplatil na neprispôsobivých.

poznamenal D. Olejník, podľa ktorého za tým treba hľadať len a len vykrádanie. Nápad, ktorý mal mestu pomôcť pri pomalšom zapĺňaní skládky či  zvýšení poriadku v uliciach, teda v  Starej Ľubovni

definitívne končí. Ako totiž potvrdil muž, ktorý zber šatstva, textílií, obuvi a hračiek zabezpečuje, o tom, že by nám kontajnery v budúcnosti vrátil, už neuvažuje. Text a foto (mv)

Potulky za umením v našom meste (9.) V potulkách za umením v meste Stará Ľubovňa pokračujeme. Pozreli sme sa na školské objekty a nádvoria. n ZŠ NA KOMENSKÉHO ULICI V  budove Základnej školy na Komenského ulici postavenej v 2. polovici 80. rokov minulého storočia nájdete vo vstupnom vestibule, na čelnej stene, umiestnenú rozmernú mozaiku (360 x 260 cm) z pestrofarebnej glazovanej keramiky. Dielo zobrazuje symbiózu prírody, v ktorej dominuje slnko. V pravom hornom rohu je dielo signované menom autora Š. Makara 87. Štefan Makara, akademický maliar a zaslúžilý umelec sa narodil na Zemplíne v obci Ložín (1925). Už počas štúdia na učiteľskej aka-

Máte doma nespotrebované lieky? Pokojne ich vhoďte do modrého kontajnera napríklad aj v lekárni Elixír.

nym ústavom pre kontrolu liečiv. Prijaté odpady dočasne uskladníme a vyradíme v našom zariadení na zber odpadov,“ objasnil pracovník spoločnosti. n POZOR I NA TEPLOMERY Niektoré lieky by sa však mali spotrebovať čo najskôr a ak sa aj zvýšia, radšej ich treba vyhodiť. Tak ako v prípade sirupov. „Keď je už sirup načatý, mal by sa najneskôr do dvoch týždňov spotrebovať, pretože sa môže napríklad lyžičkou alebo vzduchom kontaminovať,“ prezradila jedna z farmaceutiek. K  občanom sa tiež nemôžu dostať z lekárne načaté balenia liekov. A opatrnosti nikdy nie je dosť ani pri ortuťových teplomeroch. Tie totiž podobne ako nepotrebné lieky nepatria do bežného komunálneho odpadu a z dôvodu toxického obsahu ich krajiny EÚ od apríla 2009 nesmú predávať. V prípade poškodenia alebo nepoužívania ich teda odovzdajte v lekárni tak ako nespotrebované lieky. Text a foto (eh)

Menej z vlastnej kasy

Kontajnerom na šatstvo je koniec! Kontajnerom na šatstvo je v Starej Ľubovni koniec. „Poďakovať“ sa za to môžeme neprispôsobivým, ktorí sa pri ich drancovaní nezastavili pred ničím.

bujú. To potvrdili aj pracovníci z tunajšej lekárne Elixír: „V našich priestoroch je možnosť nespotrebované lieky vhadzovať do modrého kontajnera. Stáva sa, že sú tam aj takmer nové, nepreexpirované balenia,“ dodala vedúca. S  ponukou priniesť nespotrebované lieky sa môžu občania Starej Ľubovne stretnúť aj v ďalších lekárňach. O túto službu je vraj veľký záujem. „Kontajner na tieto lieky sme mávali vonku, ľudia si však mysleli, že je to odpadkový kôš a hádzali tam smeti. Teraz, keď pacienti prinesú nespotrebované lieky, vyberú ich zo škatuliek alebo iných obalov a odovzdajú nám ich (na menšej fotografii, poznámka red.). Dáme to do kontajnera, ktorý je vo vnútorných priestoroch lekárne,“ povedala farmaceutka z lekárne Laudanum. Tá zároveň dodala, že majú uzatvorenú zmluvu s bratislavskou spoločnosťou Modrá planéta. Tá odpad kvartálne bezplatne vyberá a odváža. „Zabezpečujeme pravidelný zber nespotrebovaných liekov vyzbieraných od obyvateľstva. Ide o službu hradenú Štát-

sadbu štvorice líp na Letnej ulici v blízkosti Baly a ušetrené peniaze využije skôr na údržbu verejnej zelene – t.z. ošetrenie drevín, terénne úpravy či kosenie verejných plôch.  Text a foto (mv)

Dnes základné školy

démii prejavil pod vplyvom pôsobenia Teodora J. Moussona, maliara Zemplína, cieľavedomejší záujem o výtvarnú tvorbu. Výtvarné umenie študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ( u profesora P. Matejku a L. Čemického). Verejnosti sa postupne predstavoval ako bytostný krajinár. Autor často opúšťal ateliér a verný svojim starším zvyklostiam a záujmom, maľoval aj v bezprostrednom kontakte s prírodou. V roku 1968 sa začal venovať monumentálno-dekoratívnej tvorbe spojenej s architektúrou. Jeho diela sa nachádzajú vo viacerých mestách východného Slovenska. Okrem výtvarnej tvorby sa venoval práci novinára-reportéra a dramaturga v televízii. n ZŠ NA LEVOČSKEJ ULICI Pôvodná základná deväťročná škola na Levočskej ulici bola otvorená v školskom roku

O Starej Ľubovni sa zvykne hovoriť ako o jednom z  najzelenejších miest Slovenska. Hoci do novej výsadby investuje každoročne  okolo 3 000 - 4 000  tis. €, tentoraz na ňu plánuje vynaložiť len minimum. Dôvod? Revitalizácia verejných priestranstiev. Práve ona totiž mestu pomohla tohto roku financovať výsadbu drevín a  krovín v  centre mesta, vrátane výmeny  dvanástich platanov,  ktoré neprežili arktické mrazy (na fotografii na Popradskej ul.). Z vlastných prostriedkov tak radnica zaplatí len vý-

1962/1963.V areáli školského dvora je umiestnené monumentálne dielo Zemeguľa v otvorených dlaniach, ktoré je vyhotovené z betónu (ruky) a z hrubého mosadzného plechu s plastickým reliéfom (zemeguľa). Autorom diela je pravdepodobne Mikuláš Siranko, rodák z Prešova. Začal tvoriť hlavne v povojnovom období, jeho práce mali moderný smer. Snažil sa vytvoriť vlastný expresionalisticky ladený výraz, ktorý zodpovedá jeho dynamickému životnému naturelu. Jeho monumentálna tvorba dopĺňa architektúru administratívnych budov, podnikov, hotelov, bánk a iných budov. Pri práci s drevom používa techniku taušírovania, ktorá je na Slovensku ojedinelá. Žije a pracuje v Poráči. M. Pavelčíková, Ľubovnianske múzeum Foto: V. Štefančík


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

Pýtame sa za vás

Máme generel zelene?

strana

4. september 2012 ĽN č. 32

Núdzové bývanie v Starej Ľubovni

Aj v našom meste žijú občania, ktorí nemajú kde bývať. PodNa niektorých webstranách slovenských miest som sa streľa zákona o sociálnych službách sa ale Mesto musí o takéto socitol s dokumentom, ktorý obsahuje analýzu stavu drevín. Chcel álne prípady postarať. A preto v Starej Ľubovni fungujú už nieby som sa spýtať, či má aj Stará Ľubovňa takýto „generel zekoľko rokov mestské nájomné byty. lene“ a ak áno, či je možné doň nahliadnuť, prípadne ho pripomienkovať. (S.) „ Na Ulici SNP býva v súča- senosti sociálnych pracovníkov. sosti jedenásť rodín, evidovaOdpovedá Miroslav Pristáš, pracovník MsÚ v Starej Ľubovni, refe- ných je tam spolu 69 ľudí. Soci- n PROBLÉMY S BÝVANÍM rátu životného prostredia: álne odkázaní občania sú ubytoRodiny na Ulici SNP sa priro- Generel zelene, oficiálne ekonomizáciu údržby verejnej ze- vaní aj v mestských nájomných dzene rozrastajú o nových členov lene, nám pred dvanástimi rokmi spracoval trnavský projekto- bytoch na Letnej a na Levočskej i novú generáciu. Podmienky sú vý ateliér ZAAR. Obsahuje rozborovú časť, v ktorej sú popísa- ulici a v Podsadku v dome čís- ale podľa Rómov, ktorí tu žijú, né výmery jednotlivých plôch či popis existujúcich stromov. lo 117,“ prezradila, kde všade neúnosné. „V jednej izbe bývaNávrhová časť zase uvádza, čo s tou zeleňou treba robiť (napr. je v  meste možnosť núdzové- me šiesti. Je tu neporiadok, v noci kosiť 3x), možnosti dosadby, resp. výrubu drevín a podobne. ho ubytovania, Mária Motýľo- hluk, vonku pobehujú psy, a preTreba ale povedať, že náš „pasport“ by, kvôli zastaralosti, bolo vá z MsÚ. to sa aj bojím púšťať deti samé,“ dobré aktualizovať a dať aj do elektronickej podoby. V prípade Správcom mestských nájom- povedala nám jedna z obyvatezáujmu je ale k nahliadnutiu na MsÚ, referáte životného pros- ných bytov je spoločnosť Sloby- liek tzv. azylového domu. Aj ostredia. (mv) term, s r. o., ktorá eviduje aj plat- tatní nájomcovia majú podobby nájomného a platby za ostat- ný názor, ale nemienia s tým nič né služby spojené s  bývaním. robiť. Vraj sa má o nich postarať Všimli sme si Ako doplnila pracovníčka z od- Mesto. Mnohí nie sú schopní pladelenia sociálnych vecí, „nie- tiť ani nájom, ktorý nie je v tých- tov i Mestom. Chodíme tam praktoré rodiny majú záväzky voči to prípadoch vysoký a požiadali videlne a doteraz nebol konštaMyslíme, že nebolo v novi- nie! Len ich odteraz, namiesto Správcovi bytov, ktoré im vznik- Mesto a Úrad práce o zaradenie tovaný havarijný stav,“ vysvetlinách častejšie kritizovanej činnos- ĽN, posielajte na stránku: parli ročným vyúčtovaním nákla- do inštitútu osobitného príjem- la pracovníčka MsÚ. Rómovia si ti, než hlúpe parkovanie áut. V kujemakodebil.blogspot.sk. My dov. Majú ale snahu to riešiť for- cu, ktorý im platby spojené s bý- ale myslia svoje. „Do dvora nám poprádzninovej edícii sa tak ešte sme síce boli benevolentní a evimou dohodnutých splátkových vaním reguluje. padajú kamene a  zo svahu trraz vraciame k niektorým z nás, denčné čísla sme (podobne ako kalendárov.“ čia aj konáre. Bojím sa hlavne o Situácia je komplikovaná aj ktorí by mali buď navštíviť očné- dnes) vždy, zatreli, no tam sa už Nájomcov v  týchto bytoch v ďalšom núdzovom bývaní na deti, pod svahom máme latrínu ho lekára alebo vrátiť vodičák. s nimi nebabrú. navštevujú a kontrolujú pracov- Ulici SNP. Podľa miestnych sa to- a nechcem si ani predstaviť, čo Upozorňujeme však, že na Takže, vodiči, pozor, aby sa o níčky MsÚ pravidelne. „V spo- tiž za jedným z domov začal zvá- by sa stalo, keby na nich spadol stránkach novín sa už nimi zao- vašej čiaroslepote, ignorancii či lupráci so Správcom mestských žať svah. „Za domom číslo 157/11 kameň veľký ako päsť,“ povedaberať nechceme. Neznamená to neekologickom správaní nedonájomných bytov sa snažíme, je oporný múr a jeho stav je pra- la Iveta Pompová, ktorá v dome ale, že si takéto „psie kusy“ šo- čítalo celé Slovensko. Prípadne i v rámci možností, riešiť ich po- videlne monitorovaný Správ- býva s rodinou už desať rokov. férov prestanete všímať. To teda svet. Text (mv), foto (M.B.) treby a  požiadavky a  tiež ich com mestských nájomných byĎalším problémom je tiež to, problémy s uhrádzaním nákladov spojených s bývaním,“ dodala M. Motýľová. Podľa jej slov sú totiž ich možnosti nájsť si iné ubytovanie veľmi obmedzené. „Niektorí nájomcovia týchto bytov si napriek všetkému túto pomoc nevážia a často dochádza z ich strany k poškodzovaniu majetku mesta i k porušovaniu zásad susedského spolunažívania. Neudržiavajú ani dostatočObyvatelia rodinného domu na Ulici SNP č. 11 majú strach. Na hlavy ný poriadok, najmä v spoločných im vraj padajú kamene a konáre zo svahu nad ich domom. Parkovisko pred „Bielym domom“, ktoré je často svedkom takýchto obpriestoroch a okolí,“ také sú skú-

Och, tá čiaroslepota...

3

Jeden z domov núdzového bývania na Ul. SNP v Starej Ľubovni.

že niektorí rómski občania sa neodhlásia z trvalého bydliska, odídu do iných miest a potom sa vrátia späť a žiadajú ubytovanie. I keď sa už podľa M. Motýľovej v súčasnosti takéto prípady nevyskytujú, pretrvávajú tie staré. „Mesto riešilo v minulosti dve takéto rodiny. Na Ulici SNP boli ubytované dočasne, kým si zabezpečia vlastné bývanie. Je pravdou, že sa im to doteraz nepodarilo.“ Problematickými sa javia aj požiadavky od obyvateľov osady v Podsadku. „Žiadajú o pridelenie nájomného bytu alebo o pridelenie pozemku na výstavbu domu. S týmito rodinami pracujeme individuálne,“ dodala M. Motýľová. Nateraz je teda otázne, ako sa Mesto vysporiada so sociálne odkázanými občanmi, ktorí dlhodobo obývajú mestské nájomné byty. Veľa riešení v týchto prípadoch ale nie je. Text (eh), foto (M.B.)

rázkov. A to aj napriek tomu, že voľné miesto je tu doslova luxusom.

Sepeho kresby

Ženy na materskej dovolenke (4.) Nápadne sa na seba podobajú, vedia, čo sa tomu druhému preháňa hlavou a spája ich aj rovnaký deň narodenia. Aj keď sú pri starostlivosti a výchove dvojčiat náročné obdobia, je mnoho okamihov, keď rodičia cítia dvojitú radosť a dvojnásobnú dávku šťastia. Nie nadarmo sa hovorí, že dostanete dva za cenu jednej.

Glosa

A je tu škola! Drahí spolubojovníci, je dobojované, prázdniny sú .... Vlastne už nie sú! Išiel deň za dňom, trvalo to asi tak „týždeň“ a je tu nový školský rok. Tak, dúfame, že každý má zastrúhanú ceruzu, naplnené pero, nákupné zošity a prešiel si vlaňajšie učivo. Cha! Lebo len takto potešíte naše, bohužiaľ, alebo, bohuvďaka, prefeminizované školstvo. Študenti určite spájajú toto obdobie s vetou typu: „Tohto roku sa už budem učiť!“ Následne po polroku: „Tak tento polrok mi to nevyšlo, ale budúci polrok!“ No a na konci roka už len konštatujú: „Snáď nabudúce!“ A tak to ide najprv 9 rokov, potom štyri a nakoniec zistia, že maturity sú fraška, no treba dodať, že sa na nich zapotil každý! A na záver jedna prosba na vás - študenti, patrioti, ktorí snáď zachránite tento štát .... Raz. Nenechajte sa znechutiť najnovším dielom Ako figliar titul získal. Lebo nie je dôležité ani to, čo je pred menom, ani to, čo je za menom, ale najdôležitejšie je - aké hodnoty sa skrývajú v mene, a to v konečnom dôsledku vo vás. Prejdime cez rozum týmto „figeľom“ a iným (ne)morálnym predstaviteľom. Lebo tí rástli za svetla červenej hviezdy. Tej, ktorá - verte tomu, nesvieti na všetkých rovnako! (M. J.)

„Po nádhernej polročnej svadobnej ceste naprieč Indiou a Nepálom, zrelaxovaná a nabitá životným optimizmom a elánom, som sa vrátila opäť do práce vo Vyšných Ružbachoch. To som ale netušila, že len nakrátko,“ začala svoje rozprávanie Anetta Buchovecká. Onedlho sa totiž z úst lekárky pri ultrazvukovom vyšetrení dozvedela úžasnú správu. „Na vetu pani doktorky, že v brušku mi bijú dve srdiečka, nikdy nezabudnem. Bol to krásny pocit. Kto ma pozná, vie, že keď sa ma niekto opýtal, koľko chcem mať detí a kedy, vždy som odpovedala - v Kristových rokoch a keď, tak len dvojčatá. A tak aj bolo,“ dodala šťastná mamina teraz už osemmesačných chlapčekov. Ako vraví, ďalšia životná skúsenosť a nová etapa v jej živote znamená pre ňu veľa. „I keď sa celý deň spolu s manželom veľmi intenzívne venujeme našim ratolestiam, môj denný kolobeh sa ničím výnimoč-

ným neodlišuje od iných mamičiek na materskej. Rozdiel je asi len v tom, že môj kočík neprejde všetkými dverami,“ zavtipkovala žena, ktorá popri materskej učí v jazykových kurzoch a prednáša na tunajšej vysokej škole. Ako však podotkla, jej cestovateľská vášeň a láska k veľhorám musí ešte chvíľu počkať.

n DLHŠIA MATERSKÁ Jednou z výhod materskej dovolenky pri narodení dvojčiat alebo viac detí je jej dĺžka, trvá 43 týždňov. Musíte si ale zvyknúť na to, že na prechádzke ste stredobodom pozornosti. „Keď príroda obdarí matku takýmto spôsobom, zabezpečí, aby to aj zvládala. Najnáročnejšie boli prvé dva mesiace, počas ktorých mi dennodenne pomáhala starať sa o malých manželova mama,“ zaspomínala na nedávne časy, keď sa nestíhal ani pripraviť obed, mama Michala a Matiáša. Nezanedbateľnou výhodou mať dve a viac detí naraz je tiež to, že sa už odmalička učia byť spoločenskými a žiť ako súrodenci. „Zatiaľ ich baví spoznávať všetko naokolo, našťastie majú denný režim dosť podobný, to znamená, že idú spať spoločne, spoločne papajú, spolu sa hrajú...i keď to vždy ideálne nie je, snažíme sa im harmonogram zladiť, samo-

Život

dv oj či at

zrejme s veľkým ohľadom na ich osobité potreby,“ dodala A. Buchovecká. Stáva sa však aj to, že s jedným ide babka von na prechádzku a  druhý spinká doma v  postieľke. Starostlivosť o  dvojčatá nie je teda jednoduchá a  cení sa aj pomoc manžela a  starých rodi- Michal a Matiáš sú dvojvaječné dvojčatá - modrooký čov, ktorí po- blonďák a  hnedookový brunet. Sú úplne odlišní vo máhajú ako všetkom, spája ich ale rovnaký deň narodenia. sa len dá. dve deti naraz, sa zasmiala ale na tom, že sa pri stretnutí s  inými n VIAC RADOSTI... „Po finančnej stránke je to veľ- mamičkami dvakrát viac narozmi náročné. Našťastie existuje práva, dvakrát viac pobaví a všetmnožstvo internetových bazárov, ko vrátane fľašky na čaj, plienok pomocou ktorých sa dá ušetriť,“ a podbradníčkov musí mať hneď prezradila Anetta. Nevýhodou je, dvakrát. A  k  milým starostiam napríklad veľký kočík, ktorý sa určite patrí aj to, že ráno neviemálokde vojde do dverí a zabe- te, ktoré bábätko máte vystískať rie veľa miesta. Tiež s oblečením ako prvé. „Za to, že mi pomohli dvojčiat mávajú mamičky prob- priviesť na svet tieto dve zdravé lém, keďže musia všetko kúpiť nádherné stvorenia vďačím cedvakrát a deti nemôžu po sebe lému personálu gynekologickodediť. Podobne je to aj s hračka- -pôrodníckeho oddelenia v staromi a o spotrebe plienok radšej ani ľubovnianskej nemocnici,“ donetreba hovoriť. Mladá žena, kto- dala šťastná mama. Text (eh), foto (A.B.) rej sa hneď prvýkrát podarilo mať


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

Hromoš slávil výročie

Obec Hromoš si pripomenu- síce klesá, no snažíme sa zachola 585. výročie prvej písomnej vávať naše zvyky a tradície. S hlzmienky. bokým uznaním, úctou a vďakou sa skláňam pred všetkými, ktorí Tá pochádza z  roku 1427, svojou prácou, umom a láskou kedy bol vykonaný súpis sedliac- pretvárali našu rodnú dedinku,“ kych usadlosti v Šarišskej župe. podotkol starosta Maroš Kočiš. V ňom sa obec Hromoš uvádza Malá obec je dnes hrdá aj na pod názvom Sumus, kopaničiar- gréckokatolícky chrám zasväteska obec vybudovaná na podnet ný sv. Lukášovi evanjelistovi pošľachtica Horváta Šoltysa z úze- stavený v roku 1895 a rímskokamia panstva Plaveč. Momentálne tolícky chrám postavený v roku žije v obci 502 obyvateľov z toho 1912 v Kozelci. v miestnej časti Kozelec 108 oby„Máme peknú históriu, ktorú vateľov. „Počet žijúcich občanov si vážime a cez ňu budujeme sú-

REKLAMA / PUBLICISTIKA

4. september 2012 ĽN č. 32

Lackovský košík opäť nesklamal

Po roku sa v obci Lacková konal ďalší ročník podujatia Lackovský košík, ktorý opäť do tejto malej, no hrdej obce prilákal mnoho návštevníkov. Tento rok mohli hostia vidieť expozíciu košikárstva, ktorú symbolickým prestrihnutím prútenej brány otvorili tri generácie košikárov, a tak sprístupnili v  regióne jedinečnú ukážku tohto remesla. Podujatie pokračovalo folklórnymi vystúpeniami miestnych detí, žien i  mužov, poprepletané ukážkami tradičného košikárstva, výroby šindlí či masla. Prítomní časnosť a krajšiu budúcnosť. Spo- si mohli pochutnať na miestmienka patrí aj tým, ktorí našu obec budovali a zveľaďovali a už nie sú medzi nami,“ dodal starosta, ktorý počas slávnosti odovzdal čestné plakety oceneným občanom obce, ako aj plakety in memoriam. „V  mene všetkých občanov, ako aj rodákov chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pripojili a pomohli pri organizácii tohto podujatia,“ dodal na záver M. Kočiš. Text a foto (OcÚ)

nych jedlách a zasúťažiť si v pílení dreva či štripkaní (lúpaní) prútov. K programu nezištne prispela hudobná skupina Zamiškovci, pri ktorej miestne devy vyzvŕtali okrem domácich chlapov i starostov z okolitých dedín. Po zotmení sa pridali aj členovia súboru z  Kolačkova, vracajúci sa z  folklórneho festivalu a vytvorili tak bezprostrednú a úprimnú zábavu, ktorá pokračovala za hudobnej podpory skupiny Artist až do neskorých nočných hodín. „Tohtoročný Lackovský košík nebol len príležitosťou na stretnutie a  uvedo-

Kozelec (Štefan Kosturko, TK KBS) - Do dejín komunity veriacich katolíkov v obci Kozelec sa natrvalo zapíše dátum 19. augusta 2012. Toto spoločenstvo spolu s duchovným otcom Ľubošom Lipkom,

s celou farskou rodinou farnosti Plaveč a veriacich blízkeho okolia, vtedy prežívalo slávnosť požehnania tunajšieho kostola, ktorý je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Postavený bol presne pred 100

menie si spätosti s tradíciami, ale bol aj dôstojným odkazom úcty k  umu a  pracovitosti našich predkov i posolstvom pre mladú generáciu,“ zdôraznil Marek Gallík, starosta obce Lacková. (M.G.)

Sto rokov od posviacky kostola

August opäť patril hudobnému festivalu Musefest. V Stredovekom vojenskom tábore v Starej Ľubovni sa konal už jeho 4. ročník. Tentoraz sa predviedli tri ľubovnianske kapely - Cryply, ktorí mali svoju premiéru, No more waiting a No brake. Zavítali aj skupiny z Banskej Bystrice - Unisex a Plastic Swans. Headlinerom večera bola formácia Billy Barman z Bratislavy. Jej frontmani sa nám priznali, že tento kraj ich očaril a budú sa tešiť na ďalšiu návštevu.

rokmi (1912). Na oslavu, ako aj na odpustovú slávnosť zavítal k ním Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, aby požehnal prácu ľudských rúk, obnovený chrám. Bola to prvá svätá omša biskupa v histórii kostola. Predtým tam žiaden otec biskup svätú omšu neslávil. Otec arcibiskup Bober vo svojej homílii povzbudil prítomných, aby mali v úcte Boží chrám, aby sa naďalej s láskou o neho starali. Na jeho obnovených stenách, síce nie je slovom napísané, ale predsa tam je - „Kozelčania z lásky k Ježišovi.“ Na záver slávnosti sa o. arcibiskupovi poďakoval miestny farár a zároveň mu zablahoželal k sviatku jeho patróna sv. Bernarda.

Musefest si nenechalo ujsť viac ako 350 ľudí. Tí, ktorí prišli, si nielen zatancovali, ale mohli sa aj občerstviť v Kapitánskej krčme priamo v tábore. „Ľudia sa bavili do skorých ranných hodín a hudobníci si pochvaľovali skvelú atmosféru. Sme spokojní a tešíme sa na ďalší ročník,“ vyjadrila sa za organizátorov zo spoločnosti Marmon Zuzana Dlugolinská. (Marmon)

Musefest

LETNÁ FOTOSÚŤAŽ Milí čitatelia! Je po prázdninách, a to je ten najvhodnejší čas, aby sme spustili tradičnú Veľkú letnú fotosúťaž amatérskych fotografov. Celé prázdniny ste sa isto činili a fotografovali svoje ratolesti na prázdninách u svojich starých rodičov. Taká je totiž téma tohtoročného zápolenia s Ľubovnianskymi novinami. Zhostil sa jej aj Ján Kupecký, ktorý nám poslal fotografiu svojej vnučky s prababkou. Spoločné pasenie ovečiek naozaj nemožno zažiť v paneláku, a preto veríme, že nám prostredníctvom vašich snímok ukážete ako úžasne je u starkých. Ani táto súťaž, samozrejme, nebude bez cien. Náš stabilný sponzor Mikuláš Kačmár už po siedmykrát venoval pre vás hodnotné ceny. Vysávač (70 eur), šľahač (40 eur), varná konvica (25 eur) a dávkovač mydla (20 eur) a iné prekvapenia už čakajú na tých najlepších. (red.)

M

ilí čitatelia! Doslova ste nás zavalili fotografiami sladkých výtvorov, za čo vám, pochopiteľne, ďakujeme. Všetci totiž budeme mať možnosť inšpirovať sa vašou tvorivosťou. Tá, samozrejme, neostane nepovšimnutá. Ľubovnianska mediálna spoločnosť sa rozhodla vďaka svojim sponzorom odmeniť víťazov. Tí najlepší môžu získať fotoaparát, brúsené poháre, MP3 či fotografické služby od sponzorov - Vlada Šipoša a Kristiána Kaletu. Súťaž sme dokonca rozšírili. Sledujte videotext v Ľubovnianskej televízii! Aj tu môžete získať pekné ceny - jazykové kurzy od TARGET SCHOOL v Starej Ľubovni. Medzi adeptov na výhry sa zaradila aj Monika Čarnogurská, ktorej torty môžete dnes obdivovať.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM

TELEVÍZNY PROGRAM Záložnýplán

20:20

Romantický /Komédia USA, 2010, 100 min

NEDEĽA 9.9.

TIPY TÝŽDŇA SOBOTA 8.9.

strana

4. september 2012 ĽN č. 32

5

4.9. - 10.9. 2012 Kráľovstvo prsteňa

13:10

Dráma / Akčný / Dobrodružný / Fantasy Nemecko / USA, 2004, 2x90 min zdroj foto: www.csfd.cz

UTOROK 4.9.2012

05:20 Sila lásky IV. 144 06:10 Sila lásky V. 228 07:00 Správy STV 07:40 Góly - body - sekundy 07:45 Práca pre teba 08:00 Postav dom, zasaď strom 08:25 Duel 09:00 5 proti 5 09:40 Úsmev, prosím! 10:10 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VI. 3/22 10:55 Sila lásky IV. 145 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Helenine oči 15/18 14:20 Divoký anjel 243 15:05 Doktor z hôr: Bez dychu 38/45 15:50 Práca pre teba 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Sila lásky V. 229 17:15 Vojna kuchárov 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Doktor z hôr - Nové osudy

1/8 20:55 Otázka rešpektu 1/6 22:30 Nočné správy 22:40 Počasie 22:45 Góly - body - sekundy 22:50 Johan Falk:GSI - špeciálna policajná jednotka 00:30 Otázka rešpektu 1/6 02:05 Nočné správy 02:15 Johan Falk:GSI - špeciálna policajná jednotka 03:55 Dámsky klub „N“

07:05 Regionálny denník 07:30 Komentáre 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Čiernoočko 09:05 Práca pre teba 09:10 Dámsky klub „N“ 10:40 Podmorský svet Chorvátska III.: Brač 11:10 Z mesta do mesta: Levoča 11:40 Národnostný magazín mix: Mix 12:05 Správy - Hírek 12:15 Živá panoráma 12:40 ArtSpektrum 12:45 Slovenské pastierské umenie 13:20 Medicína: Celiakia 14:20 Zásnuby

15:35 Športové ozveny 16:05 Ukrajinský magazín 16:35 Paralympiáda- magazín 17:00 Práca pre teba - magazín 17:20 Práca pre teba 17:30 Regionálny denník 18:00 Súčasné bývanie 4/20 18:30 Večerníček: Príbehy z medovej stráne 3/7 18:40 Šport minulých liet: 19771978 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:53 (Ne)celebrity: Jozef Úradník 20:00 Veda o rodovej identite 21:00 Spektrum vedy: Spektrum vedy 21:30 Komentáre 21:55 Práca pre teba 22:00 Doslova 23:05 Polícia 23:15 Udalosti ČT 00:00 Správy STV „N“

06:00 Teleráno 08:30 Bez servítky - NOVÉ ČASTI 09:25 Kobra 11 VIII. 4/14 10:25 Milujúci manžel 12:10 Melrose Place: Nová generácia 17/18

13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 Zámena manželiek: Hysterik 14:05 Rýchle Televízne noviny 14:10 Mentalista I. 9/23 15:05 Priatelia VI. 20/25 15:35 Dva a pol chlapa VI. 10/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS IX. 18/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 Bez servítky - NOVÉ ČASTI 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 HORÚCA KRV - NOVÝ SERIÁL 21:30 Moja dcéra nie je vrah 23:35 Nočné Televízne noviny 00:00 NCIS IX. 18/24 00:50 Mentalista I. 9/23 01:35 Dva a pol chlapa VI. 10/24 01:55 Hrdinovia III. 2/25 02:35 Smallville VIII. 10/22 03:15 Kobra 11 VIII. 4/14

05:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas XI. 7 05:45 KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ 07:45 Súdna sieň: Liga otcov

08:50 Dom snov III. 18 09:50 Panelák: Maketa 1 11:00 Pekelná kuchyňa I. 2 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Súdna sieň: Syfilis 14:00 Panelák: Maketa 1 15:10 C.S.I.: Kriminálka Miami VII. 15 16:10 Hoď svišťom II.: Salón krásy 2 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Pomsta na deťoch 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Burčiak 6 21:30 POD POVRCHOM 8 22:30 Kosti IV. 22 23:30 Vidiecka farma 01:35 Mafstory: Zabili Prca! 02:30 Neporaziteľná Jane: Ťažko ju zabiť! 1/22 03:15 POD POVRCHOM: . 04:00 Vidiecka farma

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:50 Knight Rider IV: Přízrak 1/2 1

07:50 Kutil Tim V: Předvánoční let 12 08:35 M*A*S*H 255 09:20 Prostřeno! 10:10 Diagnóza vražda III: Vražda jako východisko 9 11:10 Big Ben I: Smrt v internátu 2 13:10 Můj přítel Monk VI: Pan Monk a jeho mistrovské dílo 14 14:05 Vraždy v Kitzbühelu II: Jízda smrti 6 15:05 Námořní vyšetřovací služba L. A. II: Černá vdova 2 16:05 Rosamunde Pilcher: Čtyři roční období - Podzim 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 VIP PROSTŘENO! 21:30 Nikdo není dokonalý 22:50 Sběratelé kostí VI: Hledač pokladů 19 23:50 Myšlenky zločince: Chování podezřelých: Sniper 4 00:45 Anatomie lži II: Dobře mířená kulka 17 01:40 Volejte Věštce 03:25 Anatomie lži II: Dobře mířená kulka 17 04:05 Autosalon

STREDA 5.9.2012

05:20 Sila lásky IV. 145 06:10 Sila lásky V. 229 06:55 Správy STV 07:40 Góly - body - sekundy 07:45 Práca pre teba 07:55 Taxík 08:25 Duel 09:00 5 proti 5 09:40 Úsmev, prosím! 10:10 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VI. 4/22 11:00 Sila lásky IV. 146 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Helenine oči 16/18 14:20 Divoký anjel 244 15:05 Doktor z hôr: Čierny anjel 39/45 15:50 Práca pre teba 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Sila lásky V. 230 17:15 Vojna kuchárov 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Chicago

22:05 Nočné správy 22:15 Počasie 22:18 Góly - body - sekundy 22:25 Radosť zo života: Karol Duchoň 22:55 Doktor z hôr: Čierny anjel 39/45 23:40 O 5 minút 12 00:45 Chicago 02:35 Helenine oči 16/18 03:20 Divoký anjel 244 04:00 Dámsky klub „N“

06:40 Polícia 06:50 Regionálny denník 07:15 Komentáre 07:40 Práca pre teba - magazín 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Fidlibum 09:00 Práca pre teba 09:05 Dámsky klub „N“ 10:40 Súčasné bývanie 4/20 11:05 Z mesta do mesta: Medzilaborce 11:30 Ukrajinský magazín 12:00 Správy - Hírek 12:05 Živá panoráma 12:40 ArtSpektrum 12:45 Zlaté ruky starej mamy 13:20 Veda o rodovej identite 14:20 Doslova

15:30 Slovenské unikáty 1999: Slanický ostrov umenia 15:40 Tempo 15:50 Maďarský magazín 16:25 Paralympiáda- magazín 16:50 Senior klub - magazín 17:20 Práca pre teba 17:30 Regionálny denník 18:00 Architektúra: Dom zo skla v Paríži 18:30 Večerníček: Príbehy z medovej stráne 4/7 18:45 Test magazín: Test magazín 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:53 (Ne)celebrity: Kamil Fischer 20:00 Svet z gauča - Grécko 21:00 Občan za dverami 21:30 Komentáre 21:55 Práca pre teba 22:00 Na križovatke SK+CZ: Ukradnutá hranica 23:25 Profesionál 23:40 Udalosti ČT 00:25 Správy STV „N“ 01:05 ArtSpektrum

10:25 Cesta za zázrakom 12:10 HORÚCA KRV - NOVÝ SERIÁL 13:10 Rýchle Televízne noviny 13:15 V tieni zločinu I. 2/22 14:05 Rýchle Televízne noviny 14:10 Mentalista I. 10/23 15:05 Priatelia VI. 21/25 15:35 Dva a pol chlapa VI. 11/24 16:00 Rýchle Televízne noviny 16:05 NCIS IX. 19/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 Bez servítky - NOVÉ ČASTI 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 MODRÉ Z NEBA 22:20 Nočné Televízne noviny 22:50 NCIS IX. 19/24 23:50 Mentalista I. 10/23 00:40 Dva a pol chlapa VI. 11/24 01:00 Hrdinovia III. 3/25 01:45 Smallville VIII. 11/22 02:25 V tieni zločinu I. 2/22 03:05 Kobra 11 VIII. 5/14 04:45 TELEVÍZNE NOVINY

06:00 Teleráno 08:30 Bez servítky - NOVÉ ČASTI 09:25 Kobra 11 VIII. 5/14

05:30 NOVINY TV JOJ 05:50 KRIMI 07:45 Súdna sieň: Včela medonosná

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:35 Knight Rider IV: Přízrak

2/22 07:35 Kutil Tim V: Rodinu nikdy nezaměstnávat 13 08:20 M*A*S*H 1 09:10 Prostřeno! 10:05 Diagnóza vražda III: Život na ulici může skončit i vraždou 10 11:05 Big Ben I: Palermo je blízko 3 13:05 Můj přítel Monk VI: Pan Monk je na útěku 1/2 15 14:05 Vraždy v Kitzbühelu III: Barvy smrti 1 15:05 Námořní vyšetřovací služba L. A. II: Hranice 3 16:05 Rosamunde Pilcher: Čtyři roční období - Zima 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů: To si nezasloužím 135 21:30 TOP STAR magazín 22:35 Castle na zabití IV: Návrat 1 23:35 Sběratelé kostí IV: Doktor v tygřím výběhu 18 00:30 Myšlenky zločince I 5 01:25 Volejte Věštce 03:15 Sběratelé kostí I: Kluk ve křoví 5 04:00 Česko na talíři

06:20 NOVINY TV JOJ 07:45 Súdna sieň: Chorobná žiarlivosť 08:50 Dom snov III. 20 09:50 Panelák: Ako sa zbaviť Betky 4 11:00 Pekelná kuchyňa I. 4 12:00 NOVINY O 12:00 12:50 Súdna sieň: Smradľavý plot 13:50 Panelák: Ako sa zbaviť Betky 4 14:55 Kuriér 3 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Skoro ma zabila učiteľka 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Kolaps 7 21:30 POD POVRCHOM: . 9 22:30 Kosti IV. 24 23:30 HALÓ 00:15 Webmaster: Braňo Mojsej 01:05 Mafstory: Pán prezident 02:05 Neporaziteľná Jane: Ťažko ju zabiť! 3 02:55 POD POVRCHOM: . 03:45 KRIMI 04:10 Prepadnutie 2: Temné územie

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:40 Knight Rider IV: Únos 3 07:40 Kutil Tim V: O dva ročníky výš 14 08:25 M*A*S*H 2 09:15 Prostřeno! 10:05 Diagnóza vražda III: Vražda na vraždu 11 11:05 Big Ben I: Mezi přáteli 4 13:05 Můj přítel Monk VI: Pan Monk je na útěku 2/2 16 14:05 Vraždy v Kitzbühelu III: Skateboard 2 15:05 Námořní vyšetřovací služba L. A. II: Zvláštní zásilka 4 16:05 Rosamunde Pilcher: Čtyři roční období - Jaro 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 VIP PROSTŘENO! 21:30 Nikdo není dokonalý 22:50 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně I 1 23:50 Anatomie lži III: Skvělá partie 10 00:50 Zákon a pořádek: Los Angeles: Carthay Circle 10 01:40 TOP STAR magazín

08:50 Dom snov III. 19 09:55 Panelák: Na mizine 2 11:00 Pekelná kuchyňa I. 3 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Súdna sieň: Pomsta na deťoch 14:00 Panelák: Na mizine 2 15:00 C.S.I.: Kriminálka Miami VII. 16 16:00 Kosti IV. 22 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Smradľavý plot 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Kuriér 3 22:30 Vtierka Castle III.: - NOVÉ ČASTI 1/24 23:30 Kosti IV. 23 00:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas XI. 8 01:35 Mafstory: Rafinéria 02:25 Neporaziteľná Jane: Ťažko ju zabiť! 2 03:10 Vtierka Castle III.: - NOVÉ ČASTI 1/24 03:50 KRIMI

ŠTVRTOK 6.9.2012

05:20 Sila lásky IV. 146 06:10 Sila lásky V. 230 06:55 Správy STV 07:40 Góly - body - sekundy 07:45 Práca pre teba 08:00 Hurá do záhrady 08:25 Duel 09:00 5 proti 5 09:40 Úsmev, prosím! 10:10 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VI. 5/22 10:55 Sila lásky IV. 147 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Helenine oči 17/18 14:20 Divoký anjel 245 15:05 Doktor z hôr: Príležitosť robí zlodeja 40/45 15:50 Práca pre teba 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Sila lásky V. 231 17:15 Vojna kuchárov 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Sokol a holubica 1/6

21:55 Prežiť! 22:45 Nočné správy 22:55 Počasie 23:00 Góly - body - sekundy 23:05 Helicops:Chameleón 23:55 Doktor z hôr: Príležitosť robí zlodeja 40/45 00:40 Reportéri 01:10 Prežiť! 02:00 Nočné správy 02:10 Góly - body - sekundy 02:15 Helicops:Chameleón

07:05 Regionálny denník 07:30 Komentáre 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Nové Pištáčikove dobrodružstvá 09:00 Práca pre teba 09:05 Dámsky klub „N“ 10:35 Architektúra: Dom zo skla v Paríži 11:05 Z mesta do mesta: Komárno 11:30 Maďarský magazín 12:00 Správy - Hírek 12:05 Živá panoráma 12:40 ArtSpektrum 12:45 Komu rastie lipa 13:15 Svet z gauča - Grécko 14:10 Polícia 14:25 Profesionál 14:35 Občan za dverami

15:05 Televízny klub nepočujúcich 15:40 Vyšné Hágy 1941 - 2011 15:55 Rómsky magazín 16:25 Paralympiáda- magazín 16:50 Integruj! 17:20 Práca pre teba 17:30 Regionálny denník 18:00 Zelené raje III: Ostrovy chutí - Fidži 18:25 6 miliárd názorov 18:30 Večerníček: Príbehy z medovej stráne 5/7 18:45 Slovenské unikáty: Senné vtáčí raj 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:53 (Ne)celebrity: Marta Součková 20:00 My Európania: 15. storočie Európa začína rozmýšľať 20:50 Konzervy času: Citlivé témy 21:30 Komentáre 21:55 Práca pre teba 22:05 Večer pod lampou 00:05 Spektrum vedy: Spektrum vedy 00:30 Udalosti ČT

06:00 Teleráno 08:30 Bez servítky - NOVÉ ČASTI 09:25 Kobra 11 VIII. 6/14

10:25 Útek pred psychopatom 12:20 Melrose Place: Nová generácia 18/18 13:10 Rýchle Televízne noviny 13:15 V tieni zločinu I. 3/22 14:05 Rýchle Televízne noviny 14:10 Mentalista I. 11/23 15:05 Priatelia VI. 22/25 15:35 Dva a pol chlapa VI. 12/24 16:00 Rýchle Televízne noviny 16:05 NCIS IX. 20/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 Bez servítky - NOVÉ ČASTI 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 HORÚCA KRV - NOVÝ SERIÁL 21:30 Flynn Carsen: Kliatba Judášovho kalicha 23:35 Nočné Televízne noviny 00:00 NCIS IX. 20/24 00:50 Mentalista I. 11/23 01:35 Dva a pol chlapa VI. 12/24 01:55 Hrdinovia III. 4/25 02:35 Smallville VIII. 12/22 03:15 Kobra 11 VIII. 6/14

05:20 Nové bývanie 05:50 KRIMI


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TV PROGRAM

4. september 2012 ĽN č. 32 PIATOK 7.9.2012

05:15 Sila lásky IV. 147 06:05 Sila lásky V. 231 06:50 Správy STV 07:35 Góly - body - sekundy 07:40 Práca pre teba 07:55 Nebíčko v papuľke 08:25 Duel 08:55 5 proti 5 09:40 Úsmev, prosím! 10:10 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VI. 6/22 10:55 Sila lásky IV. 148 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Helenine oči 18/18 14:20 Divoký anjel 246 15:00 Doktor z hôr: Šťuka v rybníku 41/45 15:50 Práca pre teba 15:55 Práca pre teba - žrebovanie 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Sila lásky V. 232 17:15 Vojna kuchárov 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie

19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Legendy popu: Karel Gott 22:25 Nočné správy 22:35 Počasie 22:38 Góly - body - sekundy 22:45 Miesto činu: Rukojemník za mrežami 00:25 Doktor z hôr: Šťuka v rybníku 41/45 01:10 Dámsky klub „N“ 02:30 Miesto činu: Rukojemník za mrežami 04:00 Sila lásky IV. 148 04:50 Sila lásky V. 232

07:05 Regionálny denník 07:30 Komentáre 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Maškrtníček 09:00 Práca pre teba 09:10 Dámsky klub „N“ 10:40 Zelené raje III: Ostrovy chutí - Fidži 11:05 Z mesta do mesta: Trenčín 11:35 Rómsky magazín 12:00 Správy - Hírek 12:10 Živá panoráma 12:40 ArtSpektrum 12:45 Do zajtra čakaj 13:30 My Európania: 15. storočie - Európa začína rozmýšľať

14:20 Integruj! 14:50 Senior klub - magazín 15:15 Orientácie 15:55 Tvárou v tvár 16:25 Paralympiáda- magazín 16:55 Mama to vie najlepšie 17:20 Práca pre teba 17:30 Regionálny denník 17:55 Práca pre teba - žrebovanie 18:00 Televíkend: Turistické inšpirácie 18:30 Večerníček: Príbehy z medovej stráne 6/7 18:45 Encyklopédia slov.obcí: Čičava 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:53 (Ne)celebrity: Pavol Hudák 20:00 Planéta mláďat: Materský inštinkt 1/5 21:00 Família: Família - Vitajte v Holandsku! 21:30 Komentáre 21:55 Práca pre teba 22:00 Kino na Dvojke: Ôsmy deň 23:55 BJD Raúl Midón Trio (USA) 00:55 Udalosti ČT 01:40 Správy STV „N“ 02:25 ArtSpektrum 02:39 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:30 Bez servítky - NOVÉ ČASTI 09:25 Kobra 11 VIII. 7/14 10:20 Posadnutá láskou 12:10 HORÚCA KRV - NOVÝ SERIÁL 13:10 Rýchle Televízne noviny 13:15 V tieni zločinu I. 4/22 14:05 Rýchle Televízne noviny 14:10 Mentalista I. 12/23 15:05 Priatelia VI. 23/25 15:35 Dva a pol chlapa VI. 13/24 16:00 Rýchle Televízne noviny 16:05 NCIS IX. 21/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 Bez servítky - NOVÉ ČASTI 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 Madagaskar 2: Útek do Afriky (HD) 22:00 AKČNÝ PIATOK: Lovec policajtov 00:10 AKČNÝ PIATOK: Zóna úniku 01:50 Lovec policajtov 03:30 Zóna úniku

05:50 NOVINY TV JOJ 06:15 KRIMI 07:45 Súdna sieň: Krik a bitka 08:50 Dom snov III. 21 09:50 Panelák: Príliš mnoho manažérok 5 11:00 Pekelná kuchyňa I. 5 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Súdna sieň: Skoro ma zabila učiteľka 14:00 Panelák: Príliš mnoho manažérok 5 15:00 Kosti IV. 23,24 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Kóma 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Život na vlásku 8 21:30 ŠPECIÁLNE EXTRÉMNE RODINY 23:00 Živý terč 01:10 Prekliaty dom 02:55 Živý terč 04:30 V osídlach vášne

06:00 Zpravodajství FTV Prima

06:35 K night Rider IV: Hluboký spánek 4 07:35 Kutil Tim V: Díky za vzpomínky 15 08:20 M *A*S*H 3 09:10 Prostřeno! 10:05 Diagnóza vražda III: Vražda v temnotě 12 episoda 11:05 Big Ben I: Smrt u oltáře 5 13:05 Můj přítel Monk VII: Pan Monk kupuje dům 1 14:05 Vraždy v Kitzbühelu III: Smrt a la carte 3 (2002) 15:05 Námořní vyšetřovací služba L. A. II: Andílci 5 16:05 Rosamunde Pilcher: Rodný statek 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Z rcadlo tvého života Lucie Bílá 21:15 Ano, šéfe! 22:20 S how Jana Krause 23:25 Pod povrchem 01:50 Země mrtvých 03:30 Volejte Věštce

SOBOTA 8.9.2012 05:35 Reportéri 06:05 Správy STV 06:45 Góly - body - sekundy 06:55 Jurošík: Jurošík a drotár Ondrej 07:05 Včielka Maja: Lietajúci Alexander 07:30 Traja medvedíci: Návrat supermuchy 25 08:00 Fidlibum 08:25 Superchyty 08:55 Hádaj, kto nás pozval 09:25 Dom plný zvieratiek: Voľný ako vták 3/26 09:55 Reči, to zvieratám svedčí 10:25 Na vysokej skale: Spievanka 11:35 Zakázané uvoľnenie 13:00 Autosalón 13:30 On Air 13:50 Sokol a holubica 1/6 15:40 Nezadaný podľa zmluvy 17:30 Postav dom, zasaď strom 18:00 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy STV

19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Pošta pre teba 21:15 Slečna Drotová 22:45 Góly - body - sekundy 22:55 Nádherné dievčatá 00:55 On Air 01:15 Slečna Drotová 02:45 Nezadaný podľa zmluvy 04:25 Slovensko v obrazoch 04:45 Svet v obrazoch

07:00 Regionálny denník 07:25 Komentáre 07:50 Správy - Hírek 08:00 Živá panoráma 08:40 Televíkend: Turistické inšpirácie 09:05 Planéta mláďat: Materský inštinkt 1/5 10:00 Púť mladých 12:30 Encyklopédia slov.obcí: Čičava 12:45 Mama to vie najlepšie 13:10 Televízny klub nepočujúcich

13:45 Spomíname na Františka Dibarboru: Pštrosí večierok 15:05 Kapurka špeciál 15:35 Farmárska revue 15:55 Test magazín: Test magazín 16:05 Paralympiáda- magazín 16:35 Na stope zločinu: Šanca 18:00 Na ceste II.: Na ceste po srdci Nového Južného Walesu 18:30 Večerníček: Príbehy z medovej stráne 7/7 18:40 Táraninky: Rastliny 18:50 Košice - Európske hlavné mesto kultúry 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Národnostné správy 19:50 Počasie 19:53 (Ne)celebrity: Pavol Poremba 20:00 Narodení v koncentračnom tábore 20:50 Fotografi: VILIAM MALÍK 21:15 Anjeli strážni: Anjeli strážni Ľuboša Kostelného 21:45 Festivalové minúty Cinematik 21:50 Vlak života 23:30 Československý filmový

týždenník 23:40 Umenie z archívu: Uskutočnené a neuskutočnené sny Štefana Svetka 00:05 Udalosti ČT 00:55 Správy STV „N“ 01:39 Záver vysielania

05:10 TELEVÍZNE NOVINY 05:55 Scooby-Doo na ostrove Zombiov 07:10 Madagaskar 2: Útek do Afriky (HD) 08:45 Krok za krokom V. 1/24 09:10 Superman sa vracia 12:20 MASTERCHEF - VEĽKÉ SITO 1 - NOVÁ SHOW 13:40 Zorro: Tajomná tvár 17:15 Rýchle Televízne noviny 17:20 Vo štvorici po Slovensku 18:25 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 Záložný plán 22:35 Partička

23:25 Okrsok 13: Ultimátum 00:55 Red Bull 2012 - Sydney 02:15 Superman sa vracia 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

05:55 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 06:50 Kutil Manny III. 07:40 Aladin I. 08:10 Rozprávková jazda 08:35 Beyblade Metal Fusion I. 09:05 Bakugan 09:25 Kontakt 12:35 ŠPECIÁLNE EXTRÉMNE RODINY 14:00 Romanca 16:35 RECEPT NA BOHATSTVO 17:55 Najlepšie torty I. 2 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 FARMÁR HĽADÁ ŽENU 22:00 Bruno 23:50 Kontakt 02:50 Časovaná bomba

04:15 Bruno

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:55 Hero Factory: My stavíme hrdiny: Zpustlá planeta 1/2 6 07:25 Mistr Manny I: Superchlapík; Jak se dorozumět 9 07:55 Hračkování 08:30 Autosalon 09:45 Columbo: Vražda podle knihy 11:20 Pod dozorem 13:15 Zná ji jako svý boty 16:00 Vraždy v Midsomeru VIII: Orchis Fatalis 18:00 Jak se staví sen 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Milý Johne 22:20 Bourneovo ultimátum 00:35 Let 93 02:15 Volejte Věštce 04:00 Dutch aneb Bláznivá cesta

NEDEĽA 9.9.2012 05:10 Reči, to zvieratám svedčí 05:40 Autosalón 06:05 S právy STV 06:50 G óly - body - sekundy 07:00 Jurošík: Jurošík a tátošík 07:10 Včielka Maja: Mušia princezná 07:35 Traja medvedíci: Útek 26 08:05 M aškrtníček 08:30 G óóól 09:05 P rípady detektíva Kulmena 09:45 D om plný zvieratiek: Stanovanie s ovečkami 4/26 10:15 Ushuaia - expedície do prírody VI.: Karibik tam, kde sa potopila zem. 2. časť 11:05 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Veľká cena F1 - Taliansko 16:10 Na ceste po Malte 16:40 Pošta pre teba 17:45 Hurá do záhrady

18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Pomôže celé Slovensko 22:30 G óly - body - sekundy 22:40 O dpískané 23:00 P riateľstvo naveky 00:35 N ádherné dievčatá 02:20 L ord Norton a sluha James 02:35 P riateľstvo naveky

07:30 Televíkend: Turistické inšpirácie 08:00 Ž ivá panoráma 08:35 K apurka špeciál 09:05 Farmárska revue 09:25 Test magazín: Test magazín 09:35 Noc v archíve: Pre deti a mládež 10:40 Família: Família - Vitajte v Holandsku! 11:05 Handrigula 12:15 On Air 12:35 Narodení v koncentrač-

nom tábore 13:20 O rientácie 13:45 S lovo 13:50 Z lý záber 15:00 Folklórny festival Východná - zostrihy: Málo nás, málo nás, poďte všetci medzi nás... 15:55 Anjeli strážni: Anjeli strážni Ľuboša Kostelného 16:20 Paralympiáda- magazín 16:50 Drotár 18:05 Fotografi: VILIAM MALÍK 18:25 6 miliárd názorov 18:30 Večerníček: Čo rozprávala teta Srna 18:50 Táraninky: Mesto 19:00 Správy STV „N“ 19:40 ArtSpektrum 19:50 Počasie 19:55 Dokumentárny klub: Prípad Pinochet 21:50 Umenie 2012: Divadlo a tanec 22:15 Festivalové minúty Cinematik 22:20 G EN.sk: Ondrej Lenárd 22:35 Noc v archíve: Ani zrno

nazmar! 23:35 S lovo 23:40 U dalosti ČT 00:25 S právy STV „N“ 01:09 Záver vysielania

05:50 O pičiak Dodo 07:10 Trampoty s opicou 09:00 K rok za krokom V. 2-3/24 09:50 Z orro: Tajomná tvár 12:40 Z o zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:25 L ampáreň 14:15 Lepšie neskoro ako nikdy 16:55 Rýchle Televízne noviny 17:00 Ľadové ostrie 3: Splnený sen 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 Š PORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 9 6 hodín 22:30 FARMA - ZAČÍNAME 23:05 N ájomný zabijak 00:50 9 6 hodín 02:20 N ájomný zabijak 04:45 T ELEVÍZNE NOVINY

05:30 Kolíska 07:20 KRIMI 07:50 Romanca 10:20 Najlepšie torty I. 2 11:20 Vtierka Castle II. 14,15 13:10 Kráľovstvo prsteňa 1,2/2 17:00 TOP STAR JE SPÄŤ! 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Č ESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 22:30 D -Tox 00:45 Temná voda 02:45 K ráľovstvo prsteňa Nibelungov 1,2/2

06:00 Z pravodajství FTV Prima 07:10 Hero Factory: My stavíme hrdiny: Zpustlá planeta 2/2 7 07:40 Mistr Manny I: Velký ka-

marád; Nářadí na prodej 10 8:10 Tajemství 2. světové války: Tajemství Enigmy 7 09:20 P rima SVĚT 09:55 Z ločiny v zahradách I: Tak zhynou všichni nepřátelé 2 11:00 Partie 12:05 Receptář prima nápadů 13:20 Nedělní receptář extra 13:45 H onba za klenotem Nilu 16:00 Vraždy v Midsomeru VIII: Bantling Boy 18:00 Česko na talíři 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Č ESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 22:10 Armageddon 01:15 Sběratelé kostí II: Dívka v krokodýlovi 13 02:10 Volejte Věštce 03:55 Tajemství 2. světové války: Tajemství Enigmy 7 04:50 M iláčci

PONDELOK 10.9.2012 05:45 Ushuaia - expedície do prírody VI.: Karibik - tam, kde sa potopila zem. 2. časť 06:30 Svet v obrazoch 06:55 Správy STV 07:40 Góly - body - sekundy 07:50 Práca pre teba 08:00 Vojna kuchárov 08:30 Duel 09:00 5 proti 5 09:45 Úsmev, prosím! 10:15 Zákon a poriadok: Špec. jednotka VI.: Posttraumatická stresová porucha 7/22 11:00 Sila lásky IV. 149 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Tajomstvo mojej kuchyne 14:20 Divoký anjel 247 15:05 Doktor z hôr: Investor 42/45 15:50 Práca pre teba 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Sila lásky V. 233

17:15 Vojna kuchárov 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Malý kúsok neba 21:55 Reportéri 22:25 Nočné správy 22:35 Počasie 22:38 Góly - body - sekundy 22:45 Hlavný podozrivý: Posledný svedok,1.časť 00:25 Malý kúsok neba

08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Slniečko 08:55 Práca pre teba 09:00 Dámsky klub „N“ 10:30 Prípad Pinochet 12:20 Lesy Slovenska - Prečo hynú smreky? 12:30 Živá panoráma 12:50 ArtSpektrum 13:00 Lubinskí varechári 13:30 Národnostné správy

13:35 Tvárou v tvár 14:10 Autosalón 14:35 Odpískané 14:55 Športové ozveny 15:35 Magazín Ligy majstrov 16:00 Národnostný magazín mix: Nemecký 16:30 Volá Londýn 17:00 VAT 17:30 Regionálny denník 18:00 Podmorský svet Chorvátska III.: Šolta 18:30 Večerníček: Čo rozprávala teta Srna 18:45 GEN.sk: Lajoš Grendel 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:55 Medicína: Medicína - Neurochirurgia 20:55 Jeden deň: Je tu pošta ! 21:30 Komentáre 21:55 Festivalové minúty Cinematik 22:00 Práca pre teba 22:05 Pa-ra-da 23:40 Umenie 2012: Divadlo a tanec 00:10 Udalosti ČT

02:10 Hrdinovia III. 5/25 06:00 Teleráno 08:30 Bez servítky 09:25 Kobra 11 VIII. 8/14 10:20 Záložný plán 12:25 V tieni zločinu I. 5/22 13:20 Rýchle Televízne noviny 13:25 Mentalista I. 13/23 14:20 Rýchle Televízne noviny 14:25 FARMA - ZAČÍNAME 15:00 Priatelia VII. 2/24 15:30 Dva a pol chlapa VI. 14/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS IX. 22/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA - DEŇ PRVÝ 21:30 MASTERCHEF 22:40 Dva a pol chlapa VIII. 15/16 23:15 Nočné Televízne noviny 23:40 NCIS IX. 22/24 00:30 Okrsok 13: Ultimátum

05:40 NOVINY TV JOJ 06:10 KRIMI 08:00 Súdna sieň: Matka je vždy istá 09:00 Dom snov III. 22 10:00 Súdna sieň: Kóma 11:00 Pekelná kuchyňa I. 6 12:00 NOVINY O 12:00 12:50 Nebezpečná známosť 14:55 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Čistota - peklo života 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Záhadné zmiznutie 21:30 RECEPT NA BOHATSTVO 23:00 Hoď svišťom II.: Dôkaz lásky 3 23:50 HALÓ 00:30 Beznádej

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:50 Knight Rider IV: Pohřebiště 5 07:50 Kutil Tim V: Vasektomie 16 08:35 M*A*S*H 4 09:25 Prostřeno! 10:15 Diagnóza vražda III: 35milimetrová vražda 13 11:15 Big Ben I: Smrt v pivovaru 6 13:15 Můj přítel Monk VII: Pan Monk a génius 2 14:15 Vraždy v Kitzbühelu III: Pád 4 15:15 Námořní vyšetřovací služba L. A. II: Mrtvý bod 6 16:10 Rosamunde Pilcher: Cornwallská romance 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů: Dobře, odejdu! 21:30 Základka: Kauza Oktábes 3 22:05 Partička 22:45 Predátor 00:55 Myšlenky zločince I 6


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

REKLAMA / INZERCIA

Inzeráty

služby n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, SAMOLEPIACE FÓLIE, LIŠTY A SIETE PROTI HMYZU – predajňa na Nám. sv. Mikuláša 9 (nad rýchločistiarňou), Šmida – TREND. ) 0905 364 246, 4369 678. ĽN 335/2012 n Osobná a nákladná doprava, autopožičovňa, Fiat Ducato 9-miest., 1,5 t, Škoda Octavia. ) 0905 502 421, 432 1908. ĽN 332/2012 n PLASTOVÉ + AL OKNÁ a DVERE – GARANCIA NAJLEPŠEJ CENY. ) 43 68 172, 0911 625 547, slora@slora.sk ĽN 161/2012 n Kvalitné natieranie striech. )0907 545 258. ĽN 436/2012 n Najľahšie pôžičky v meste, rýchle vybavenie. ) 0915 621 222. ĽN 441/2012 n Potrebujete požičať? Volajte, pomôžeme, poradíme. ) 0907 947 468, 0911 184 431. ĽN 455/2012 n Pôžičky živnostníkom bez ručiteľa do 500 €. ) 0917 708 076. ĽN 455/2012 n Nátery striech. Lacno, rýchl o a   k va l i t n e . ) 0 9 1 5 3 3 4 786. ĽN 458/2012 n Poskytujem komplexné poradenstvo pri projekcii záhrady, prevádzam všetky práce pri úprave  záhrady, ošetrení ovocných stromov a zeleniny, kosení záhrad a pridomových lokalít. ) 439 7252, 0918 531 562.  ĽN 462/2012

nehnuteľnosti n Predám budovu potravín a pohostinstva v Podsadku – možnosť prerobenia na bývanie. ) 0907 468 424. ĽN 425/2012 n Predám starší rod. dom so záhradou v obci Bajerovce. Cena dohodou. ) 0911 270 948. ĽN 438/2012

strana

4. september 2012 ĽN č. 32 n Predám starší rodinný dom v Plavnici, pozemok 1200 m 2 . Cena 33  000 €. ) 0910 967  443. ĽN 442/2012 n Predaj stavebných pozemkov na Poľskej ulici – smer Mníšek n/P. Cena dohodou. ) 0907 353  053, 0908 688 338. ĽN 447/2012 n Predáme rodinný dom v Starej Ľubovni s rozsiahlym pozemkom. Cena dohodou. ) 0911 126 096. ĽN 452/2012 n Dám do prenájmu nebytový priestor 25 m2 na námestí v  Starej Ľubovni, vchod z ulice (voda, WC, WIFI). ) 0905 349 248. ĽN 448/2012

byty n Dám do prenájmu 3-izbová s balkónom na 1. posch. v  SĽ. ) 0911 141  050, 052/7747 443. ĽN 463/2012 n Predám 3-izbový byt na Mierovej ulici v  Starej Ľubovni. ) 0908 854  522. ĽN 464/2012 n Kúpim dvoj, dva a  pol alebo menší 3-izbový byt na sídl. Západ. ) 0904 554 329. ĽN 467/2012

predám n Drevený smrekový obklad - 3

€/m2 aj zrubový obklad, hranoly a dlážkovicu na podlahu. ) 0908 234 866. ĽN 347/2012 n Suché a  naštiepané palivové drevo (smrek, jedľa). ) 0902 52 4 979. ĽN 446/2012 n Tatranský profil - perodrážku, brúsený, I. tr. 3,80 €, II. tr. 3,00 €, dlážkovica a  dokončovacie lišty. DOVEZIEM. ) 0905 508 163, 0911 168 982. ĽN 451/2012 n Strešné okno Velux 120 x 80. Cena 150 €. ) 0918 748 922. ĽN 456/2012 n Mikrovlnku. Cena 20 eur. ) 0903 619 536. ĽN 453/2012

n Predaj bukového palivového dreva v 4-metrových dĺžkach. Cena 30 €/prm., vrátane dopravy v okrese SĽ. ) 0905 527 426, 0908 987 563. ĽN 470/2012 n Starší zachovalý nábytok do obývacej izby (2x skrina, 2 x vitrína so zásuvkami. Cena 60 €. ) 0907 246 892. ĽN 473/2012

auto-moto n Traktor domácej výroby (motor z Trabantu), štvorkolesový. Cena 1000 €. ) 0918 748 922. ĽN 456/2012 nPredám dvojrýchlostnú babetu po kompletnom servise. Cena dohodou. ) 0907 535 090. ĽN 468/2012 n Predám Jawu 350, typ 348 s  platnou ŠPZ. Dobrý technický stav. Cena dohodou. ) 0907 246 892. ĽN 473/2012 n Predám letné pneumatiky, málo jazdené, 185/60/R14. Cena 100 € za 4 ks. ) 0907 246 892. ĽN 473/2012

chovateľstvo n Predaj živej hydiny - HUDÁK Juraj, Jusková Voľa 115, okr. Vranov nad Topľou:. - 1 ročné nosnice, - mladé nosničky, - brojlerové kurčatá, morky. Dovoz zdarma! Aktuálne ceny a objednávky na t. č. 057/449 0325, 0915 788775, 0908 366105. ĽN 320/2012

kúpim nStaré čierne dosky, ktoré sú nabité na stodole a hranoly. Za výhodnú cenu. ) 0944 426 027. ĽN 28/2012

práca n Agentúra TIMEA - práca v Anglicku a ČR pre ženy, mužov a páry. ) 0904 891 941. ĽN 750/2011

n Hľadám prácu ako pomocníčka v domácnosti - opatera seniorov a detí. Čas a chuť pracovať mám. Volať nonstop 0907 413 032. ĽN 450/2012 n Hľadáme čašníčku na dohodu. Piváreň Neptún. ) 0948 049 185. ĽN 460/2012

ponuka n Automobile Berila. Bezpečná kúpa a sprostredkovanie nákupu osobných a  úžitkových vozidiel. Email: tomasberila@hotmail.de, tel. SK 0948 001955, 0949 147 712, D: 00491601576299. ĽN 454/2012 n PENZIÓN SILVIA ponúka usporadúvanie rôznych spoločenských akcií v  príjemnom prostredí Ľubovnianskych kúpeľov: rod. oslavy, jubileá, prvé sv. prijímanie, krstiny, firemné večierky. Ku každému typu akcie vám vieme zostaviť menu podľa vášho želania. ) 052/432 1241, 0905 527 426, www. penzion-silvia.sk ĽN 469/2012

kurzy n Kurz opatrovania – individuálne,  diaľkovo, rýchlo, od 150 €. Úradné preklady - všetky jazyky, www.asined.sk, 0915 544 915, 0905 357 424, 0908 665 046. ĽN 162/2012 n Vyučovanie angličtiny, kurzy, maturita, konverzácia. Mgr. M. Melkovičová, ) 0904 656 081. ĽN 457/2012

Spoločenská rubrika spomíname Odišiel nečakane, na rozlúčku nebol čas, v srdci nám bolesť zanechal, nikto z nás to nečakal. 30. augusta sme si pripomenuli 1. výročie smutnej chvíle, keď nás opustil Martin Vlado Beňo. Za tichú spomienku ďakujeme tým, ktorí ho poznali a mali radi. Manželka, deti a vnúčatá V tichu zamyslenia sme si 1. septembra pripomenuli 1. výročie úmrtia manžela, otca, svokra a dedka Františka Szentivanyiho. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina

Drahá naša mamka Anna Hennelová, chceli sme Ti zablahoželať k nedožitým 50-tim narodeninám. Ale všetko je ináč. Už nás nevíta Tvoj láskavý pohľad, neprihováraš sa k nám s milým úsmevom, nepodáš nám ruku, neotvoríš láskyplnú náruč. Vyhasli oči, onemeli pery, znehybneli ruky... Veľmi nám chýbaš, mamka naša. Spomíname s láskou. Syn Vilko s manželkou Monikou a dcérkou Ninkou a syn Patrik s priateľkou Dankou

Dňa 2. septembra uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec MUDr. Viliam Hennel. S  láskou na Teba spomíname a  navždy ostaneš v  našich srdciach. Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Manželka a synovia s rodinami

oznam n Obec Nová Ľubovňa zrealizovala projekt v oblasti prevencie kriminality „Vybudovanie kamerového bezpečnostného systému v  obci Nová Ľubovňa“. Kamerový systém monitoruje areál základnej školy, futbalového ihriska a budovu obecného úradu. „Projekt bol podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“. ĽN 465/2012

7

Aj slnko zapadá ústupom do noci, kto raz púť dokonal, nieto viac pomoci... Dňa 12. augusta sme si pripomenuli prvé výročie úmrtia manžela, otca, svokra a dedka Štefana Chovanca z Plavnice. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou a úctou spomína celá rodina

Infoservis

pozvánka KULTÚRNY ŠTVRTOK na pešej zóne – 6. septembra o 14.00 h - divadelné predstavenie pre deti - ZÁZRAČNÉ KAPSY – Cililing z Prešova. m m m

Obec Kamienka pozýva 8. – 9. septembra na Dni rusínskych zvykov a tradícií – 60. výročie založenia FS Barvinok. Viac info: www. barvinok.sk

oznam Rozpis lekárenských pohotovost-

ných služieb v Starej Ľubovni: 4. septembra – lekáreň LAUDANUM (Levočská 4), 5. septembra - Dr. MAX (OD Kaufland), 6. septembra – SCHNEIDER (Obrancov mieru 8), 7. septembra - Dr. MAX (OD Kaufland), 8. septembra - ADRIA (v  Poliklinike nemocnice), 9. septembra - ANETT, Levočská 59 (za Tatra bankou), 10. septembra – PRI NEMOCNICI (Sládkovičova 10), 11. septembra - ELIXÍR (Obchodná 3). Pondelok - Piatok od 16.00 do 20.00 h, Sobota - Nedeľa - sviatky od 8.00 do 18.00 h.

Darovali krv Na Hematologicko-transfúznom odd. Ľubovnianskej nemocnice darovali v 32. týždni krv títo občania: STARÁ ĽUBOVŇA: Matúš Mézeš, Lukáš Orlovský, Jakub Bodnár, Marián Orlovský, Rastislav Pavlílšin,  Rastislav Kaleta, Vladimíra Juričková, Miroslava Duranková, Martin Kollár, Marek Pjatak, Štefan Smrek, Helena Hlipalová, Martin Sipko, Lukáš Ogurčák, Marián Petrus, Dávid Grich, Richard Ondrejček, Ivan Redaj, Rudolf Šulik. NOVÁ ĽUBOVŇA: Anna Olšavská, Jana Mershynets,  Matúš Folvarčík, Lukáš Konkoľ, Cyrik Záleš, Pavol Barlík. KAMIENKA: Marek Holík. LESNICA: Mária Gondeková. PLAVNICA: Jaroslav Kontra. VEĽKÁ LESNÁ: Peter Smoleň. MALÝ LIPNÍK: Júlia Čandová. PLAVEČ: Vladimír Nemergut, Jozef Pčolka. HAJTOVKA: Jaroslav Sova, Peter Haľko. NIŽNÉ RUŽBACHY: Vladimír Pavelčák. PODOLÍNEC: Ján Andrejovský, Anna Andrejovská.

Verejná obchodná súťaž

Obec Hromoš v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu a uzatvoreniu kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce. PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE Úvodné ustanovenie: Predaj nehnuteľnosti sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hromoš a uzneseniami OZ obce Hromoš. Predmet obchodnej verejnej súťaže: Predmetom obchodnej verejnej súťaže je nehnuteľný majetok obce a to: - budova Materskej školy, súpisné číslo 119 na parcele číslo 349 s príslušenstvom a pozemkov parcelné číslo 349 s výmerou 1292,00 m² z toho zastavaná plocha 118,8 m² (prízemie - suterén 124,8 m², poschodie 124,8 m², podkrovie 118,8 m²), druh pozemku zastávané plochy a nádvoria a parcelné číslo 350 s výmerou 148,00 m², druh pozemku ostatné plochy. Spolu výmera 1440,00 m², vlastník Obec Hromoš za min. cenu 47 900 €. Časový plán súťaže: Vyhlásenie súťaže dňom: 4.8.2012. Obhliadku nehnuteľností môžete vykonať po telef. rozhovore 0903 825 196. Ukončenie predkladania návrhov súťaže pre nehnuteľnosti podmienok dňom: 5.9.2012 do 14 h. Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční na rokovaní obecného zastupiteľstva najneskôr do 2 mesiacov od ukončenia súťaže. Oznámenie vybraného návrhu: do 10 dní od vyhodnotenia návrhov OZ. Uzatvorenie kúpnych zmlúv do 30 dní od vyhodnotenia návrhov OZ. Podmienky obchodnej verejnej súťaže: - sú k nahliadnutiu na ObÚ v Hromoši alebo na www.hromos.sk Podanie ponuky/návrhu: Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke na adresu vyhlasovateľa: Obec Hromoš, Hromoš 114, 065 45 Plavnica s viditeľným označením - textom: NEOTVÁRAŤ - NÁVRH NA ODKÚPENIE NEHNUTEĽNOSTÍ. ĽN 472/2012  


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

4. september 2012 ĽN č. 32

Región spoznávali na dvoch kolesách

Staroľubovniansky Klub slovenských turistov (KST SL) má za sebou organizáciu ďalšej mega-akcie. Po letnom a zimnom zraze však tentoraz vstúpil do trochu neprebádaných vôd. Krásou tunajšej prírody sa totiž po prvýkrát nadchýnali cykloturisti. Po Tatranskej Kotline a Rožňave, ktoré sa dejiskom zrazu stali minulý rok, tak kroky cykloturistov opäť smerovali na východ. A hoci v prípade Starej Ľubovne šlo o organizačnú premiéru, usporiadatelia z nej strach absolútne nemali. „Pred tromi - štyroma rokmi sa nám vytvorila silná skupina cykloturistov. Navyše, mali sme skúsenosti z väčších zrazov, takže myslím, že sme sa rozhodli správne,“ uviedol ešte po-

34. slovenský cyklozraz by pokojne mohol dostať prívlastok medzinárodný. V pelotóne sa totiž objavilo aj deväť Poliakov a tucet Čechov.

čas podujatia predseda KST SL Ján Kunák. Ako na margo toho dodal, náš región predurčujú pre tento druh turistiky aj výborné terénne podmienky. „Nie sú tu samé roviny, nie sú tu ani bočné vetry. Údolia rieky Poprad alebo Torysy sú pre cykloturistiku veľmi dobre profilované.“ n MENEJ ZNÁME TRASY Keďže medzi prihlásenými

Kopce, kopce a opäť kopce... Únavu z náročnejších tratí ale vyvážil zážitok z úchvatnej prírody. Kto má predsa len radšej roviny, môže sa už teraz tešiť na budúcoročný zraz v Piešťanoch.

Tomáš Kubej - tak znie meno staronového víťaza Malého Pieninského maratónu, ktorý sa 1. septembra uskutočnil v obci Červený Kláštor. Časom 1:02:23 h zároveň vytvoril nový rekord podujatia. Medzi ženami triumfovala Patrícia Gánov-

MPM 2012

ská zo Šport teamu Hritz (1:13:19 h), kategória štafiet sa stala korisťou Mateja Balogu s Barborou Balogovou (1:21:01 h). Najlepším Staroľubovňanom bol na siedmom mieste klasifikovaný Tomáš Gemza (1:09:36 h). Na štart 14. ročníka MPM sa postavilo celkom 125 vytrvalcov a jedna chodkyňa. (Viac v  budúcom čísle ĽN). (mv)

boli cyklisti rôznej výkonnostnej úrovne, pri trasovaní sa muselo myslieť na všetkých. Účastníci tak mali na výber vždy dve trate – tú ťažšiu a profilovo i dĺžkou menej náročnú verziu. Kto ale čakal, že sa na svojom bicykli prevezie popod Tri koruny, dúfal márne. Piatok, sobotu a prípadne i nedeľu totiž strávil v úplne iných končinách. „Veľa ľudí nám hovorilo,

Viera Štefutová, Námestovo: O cyklozraze sme sa dozvedeli na zimnom zraze turistov. Toto je teda náš prvý. Vladimír Šaláta, Námestovo: Boli sme v Michalovciach, Kapušanoch, ale tento krásny kraj sme zatiaľ nevideli. A myslím, že sa tu aj viackrát vrátime. Kamil Ranostaj, Prievidza: Už sme tento rok prešli, celá partia, viac krajín v Európe. Boli sme na Korzike, nedávno sme sa vrátili z Holandska a teraz sme prišli pozrieť toto krásne pohorie. Agi, Košice: Peši sme u vás boli, aj na bežkách, no na bicykloch ešte nie. Na trasy sa teším, ale uvidíme po skončení. Stanislav Ščerbák, Košice: Dnes ideme tú dlhšiu trasu, v sobotu by sme chceli zvládnuť Levočské vrchy. Na jar sme ich prešli peši, páčilo sa nám tam a na bicykli to môže byť krásne... je to síce hore kopcom, ale potom je dlho dole.

aby sme spravili Pieniny. Myslím ale, že z tých účastníkov tam už bol asi každý. Rozhodli sme sa preto pre menej navštevované trasy - v piatok Ľubovniansku vrchovinu, sobotu Levočské vrchy,“ prezradil Pavel Mrug, ktorý nechýbal ani a počas oboch dní našľapal takmer 200 kilometrov. n Z DOLNIAKOV I ORAVY Spoznať región na kolesách sa, mimochodom, rozhodlo 190 cyklistov z celého Slovenska. A hoci väčšina z nich dorazila do centra zrazu z východu, staroľubovniansky asfalt či lesné cestičky brázdili aj bajky z Komárna, Žiliny, Prievidze či Trenčína. V početnom pelotóne, ktorý sa na cestu vydával z  Ľubovnianskych kúpeľov, sa však

objavilo aj množstvo domácich dresov. Tých tam neprilákali ani tak trasy, keďže tie mala väčšina z nich už dávno zbehané, ako skôr spoločenská stránka zrazu. „ Vlani sme sa zúčastnili zrazu v Tatranskej kotline, predtým sme boli v Bratislave, na Domaši. Takže sme tu stretli kamarátov, porozprávali sme sa, večer sa zabavili. Aj to patrí k turistike,“ dodal ešte P. Mrug. Hoci sa cyklozraz, ako to pri takýchto podujatiach býva, nezaobišiel bez pádov, tých pár odrenín prekryli, okrem leukoplastov, pozitívne pocity z podujatia. Ako totiž pri odchode poznamenali viacerí účastníci, počas troch dní u nás videli kus kraja a z regiónu si odnášajú len tie najkrajšie spomienky. Text (mv), foto (mv, www. kstsl.sk)

Prvé víťazstvo i tesná prehra v Tatrách

MFK Stará Ľubovňa – brány – 1:0. Domáci pokračovali nedokázali sme ich premeniť. v útočnej aktivite a nútili súpera Výkon však bol ešte ďaleko za MFK Krásna 3:0 (2:0) V sobotu 26. augusta sa v 6. kole IV. futbalovej ligy stretli vo veľmi dôležitom zápase domáci futbalisti so svojím susedom z konca tabuľky, mužstvom z Krásnej. Domáci kolektív po nepríjemnej prehre vo Svidníku nastupoval do zápasu s jednoznačným cieľom – bodovať doma naplno, už pod vedením nového trénera Petra Drobňáka. Svoje predsavzatia sa snažili Ľubovňania napĺňať od začiatku zápasu, hýrili útočnou aktivitou, bojovali o každú loptu. Veľkou oporou mužstva boli starší, skúsenejší hráči ako brankár Marek Bičuš, ďalej Jozef Kosturko, Dávid Krajňák. Mladší sa snažili svoj výkon dopĺňať zodpovednosťou a bojovnosťou. Už v 6. min. na centrovaný rohový kop, ktorý zahrával Štefaník, nabehol Vresilovič a perfektne umiestnil loptu do súperovej

robiť chyby. V 22. min. po hrubej chybe obrany hostí sa ku stratenej lopte dostal Mariančík a pohodlne zvýšil na 2:0. Domáci pokračovali v útočnej aktivite, ale ďalšie šance Štefaníka ani Vresiloviča neskončili gólom v súperovej bráne. Ani v druhom polčase sa obraz hry nezmenil. Domáci príkladne bojovali. V 90. min. bol faulovaný v pokutovom území Vresilovič, rozhodca Maliňák odpískal pokutový kop. K lopte sa postavil Peter Drobňák a uzavrel skóre zápasu na 3:0. Zostava MFK Stará Ľubovňa: Bičuš – Selep (63. T. Sekelský), Straka, Foľvarský (82. Sivuľka), Kosturko – Krajňák, Mušinský, Vresilovič, Mariančík (86. Turlik) – P. Drobňák, Štefaník. Peter Drobňák (tréner Starej Ľubovne): „Víťazstvo sme si zaslúžili, mali sme viac šancí, ale

očakávaním. Musíme však hrať s takými hráčmi, akých máme. Chlapcom musím poďakovať za bojovnosť a dosiahnutý výsledok. Bol to náročný zápas. Hrali sme so susedom z konca tabuľky. Bol to šesťbodový zápas, ktorý sme dokázali vyhrať rozdielom triedy a víťazstvo mohlo byť aj vyššie.“ m m m

FK V. Tatry - MFK Stará Ľubovňa 1:0 (0:0)

V stredu 29. augusta sa dohrávalo 2. kolo IV. futbalovej ligy. Ľubovnianski futbalisti cestovali za súperom do Vysokých Tatier s predsavzatím potvrdiť zlepšujúcu sa formu dobrým výsledkom a bodovaním. Hostia sa snažili napĺňať svoje predstavy od prvej minúty. Bojovali o každú loptu, dobre pokrývali hráčov súpera v šestnástke.

Aktívnejší v prvej polovici polčasu boli domáci, ale šancu si nevypracovali. Naopak boli to hostia, ktorí mohli skórovať. V 23. min. pekne zacentroval Krajňák, ale Selep vypálil prudko nad súperovu bránu. V 44. min. po zaváhaní domácej obrany sa rútil sám na domáceho brankára Selep, ale loptu zbrklo poslal nad bránu. V 69. min. vznikla nepríjemná tlačenica pred ľubovnianskou bránkou, ale Tatranci nedokázali dostať loptu za Bičušov chrbát. V 74. min. mohli domáci otvoriť skóre zápasu. Rozhodca nariadil 11-ku za faul Vresiloviča na domáceho Palgutu, avšak aktér pokutového kopu Maťaš trafil iba tyč. O pár minút neskôr mohol poslať do vedenia hostí Štefaník, ale jeho prudkú strelu z hranice 16-ky domáci zrazili na roh. V 85. min. sa autor neúspešnej jedenástky Maťaš dostal k odrazenej lopte a prudkou strelou dal prvý a ako sa ukázalo aj víťazný

Z galérie Naj-športovec roka 2011 (7.) Kristína Kormaníková

pozrieť na tréningy karatistov, zapáčil sa jej tento šport, a tak padlo rozhodnutie venovať sa mu aktívne. „Začala ako maličké dievčatko. S útlou postavou aj teraz súťaží v najľahších kategóriách, momentálne v kategórii kadetky do 47 kg. Jej váha jej pomáhala v tom, Karate sa deviatačka Kristína aby bola rýchla, výbušná. Popravenuje už deviaty rok. Trénuje od covať musí ešte na kondičnej príprvej triedy. A začiatky? Bola sa prave,“ zhodnotil svoju zverenStrieborná medailistka zo Slovenského pohára žiakov, bronzová na Sloven- karate skom pohári kadetov a juniorov, celková víťazka Európskeho pohára mládeže a bronzová na majstrovstvách Slovenska. V minulom roku bola zaradená do širšej reprezentácie Slovenska.

kyňu tréner František Vorobeľ. Aj toho roku sa nadanej športovkyni podarilo nadviazať na výkony z roku 2011, skončila tretia na majstrovstvách Slovenska medzi kadetkami, v kategórii družstiev kadetiek spolu so sestrami Kaletovými a Dianou Jurákovou obsadili tretie miesto na majstrovstvách Slovenska v Košiciach a získali bronzové medaily.

Čo sa týka rodinného zázemia, to Kristína má. Rodičia ju vo všetkom podporujú, chodia s ňou na tréningy, na súťaže, pritlačia na ňu vtedy, keď sa jej nechce a ona je im za to vďačná. Kristína je mladé sympatické dievča, plné energie. Chce sa baviť, stretávať s priateľmi, zároveň však chce byť aj dobrou žiačkou a úspešnou športovkyňou. Dá sa to všetko zosúladiť? „Všetko sa dá zvládnuť, len si musí-

te správne rozložiť čas a stanoviť poradie priorít. U mňa je to škola, učenie, tréningy, kamaráti. Zatiaľ sa mi všetko darí podľa mojich predstáv a ostáva čas na zábavu aj priateľov,“ s úsmevom dodáva mladá karatistka. Talentovaná športovkyňa túži po ďalšom športovom raste. Vie, čo je potrebné vylepšiť, v čom sa musí ešte zdokonaliť, aby mohla siahnuť po vyšších métach a splniť tak svoje športové ciele. „Chcela by som sa dostať na medzinárodnú súťaž na európskej alebo svetovej úrovni a  snažím

ŠPORT

Šport v skratke

tenis Novy Sacz – Stará Ľubovňa 5:8 Tradičné tenisové stretnutie bolo v znamení vyrovnaných stretnutí so športovou rivalitou, ako tomu je aj na vrcholných „grandslamových“ turnajoch. Treba pripomenúť, že ide o štvorročné družobné športové vzťahy hráčov Starej Ľubovne a N. Saczu vo vekovej kategórii nad 50 rokov, kde stále štartujú osemčlenné družstvá mužov, kde sa hrajú zápasy v štvorhre. Každoročne sa hrajú dve stretnutia. Takáto športová „družba“ s veľkou snahou – vyhrať! zapadá do cezhraničnej spolupráce Slovensko – Poľsko v rámci euroregiónu V. Tatry. Aj keď tieto podujatia nie sú oficiálne vyhlásené v rámci programu, ich poslanie, zmysel a význam to plne napĺňa. Igor Fabian

Šport servis

tenis Tenisový klub LTK Junior Stará Ľubovňa usporiada 9. septembra tenisové turnaje v rámci Majstrovstiev okresu 2012 všetkých kategórií: – mladšie žiačky, mladší žiaci, žiaci 3. – 5. roč., - staršie žiačky, starší žiaci, žiaci 6. – 9. roč. ZŠ, - juniorky, juniori, študenti stredných škôl. Prezentácia v deň turnaja na tenisových dvorcoch ATK v čase od 8.00 – 8.30 h. Žrebovanie: 8.30 h. 22. septembra – dvojhra mužov do 50 a nad 50 rokov, dvojhra žien. 23. septembra – štvorhra mužov. Prezentácia: v čase 8.00 – 8.30 h v deň turnaja. Bližšie info.: 0907 467 510.

gól. V nervóznom závere zápasu, keď sa hostia snažili vyrovnať, hlavný rozhodca neodpískal pokutový kop za faul domácich v pokutovom území. Tatranci sa zabetónovali vo vlastnej šestnástke a udržali tesný jednogólový náskok. Deľba bodov by bola v tomto zápase spravodlivejšia. Zostava MFK Stará Ľubovňa: Bičuš – Selep (71. Sekelský), Straka, Foľvarský, Kosturko - Vresilovič, Krajňák (57. Révay), Mušinský, Mariančík - Drobňák, Štefaník. (J.P.) m m m

MŠK Tesla Stropkov – MFK Stará Ľubovňa 5:0 (5:0).

Góly: 16. a 36. Veselý, 24. Varga, 27. a 29. Bilas. Stará Ľubovňa: Bičuš – Vojtek (51. Vandžura), Vresilovič, Kosturko, Drobňák – Révay, Mušinský, Foľvarský (67. P. Sekelský), Selep – Štefaník, T. Sekelský (77. Blaško).

sa pre to urobiť všetko. Tvrdo trénujem, niekedy cvičím aj doma. Viem, kde mám rezervy a snažím sa pracovať na ich odstraňovaní,“ zdôverila sa Kristína. Fakt, že karatistka ešte nedosiahla svoje maximum a má perspektívnu športovú kariéru pred sebou, potvrdil aj jej tréner F. Vorobeľ: „Na tréningu je pracovitá, hravá. Niekedy ju treba pritlačiť k tomu, aby zabojovala, hlavne na súťažiach. Pri jej prístupe je ešte veľká perspektíva, aby nastalo výrazné zlepšenie.“ Text (J.P.), foto (M.J.)

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktori: Mgr. Eva Halamová, Mario Veverka, športový redaktor: Ján Petrus, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, fax: 42 84 581, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Ľubovnianske noviny č. 32  
Ľubovnianske noviny č. 32  
Advertisement