Page 1

17. júl 2012

Ročník XXXVII.

Cena 0,25 €

Číslo 28

Ľubovnianske noviny Sochy vo Vyšných Ružbachoch potrebujú záchranu

Svetový jazdec vo flatlande pochválil Jána Nemerguta

8.

3.

Televízny program na celý týždeň súčasťou novín

5.-6.

Klíma -esluxus na pracoviskách? tskom úrade sa dočkali na m

Počas horúčav, ktoré začiatkom júla lámali teplotné rekordy, túžili mnohí po osviežení v bazéne alebo strávení príjemného dňa pri vode. Lákavá predstava ale ostala iba pri týchto myšlienkach. Napriek tropickým teplotám totiž museli byť tisícky ľudí v práci. A o tom, že to často bolo na nevydržanie aj na tunajších pracoviskách, by vedeli rozprávať mnohí Staroľubovňania. „Keď boli tropické dni, pracovalo sa veľmi ťažko. Nepomáhali ani otvorené okná či dvere a  celý deň sedieť za počítačom a sústrediť sa na prácu, nebolo jednoduché,“ posťažovala sa istá zamestnankyňa pracujúca v podkrovných priestoroch. Je zjavné, že v extrémnych horúčavách trpia najmä tam, kde nemajú klimatizáciu. Táto moderná technika nielen privádza vzduch z vonka, ale ho aj čistí a  ovplyvňuje jeho vlhkosť. Na prvý pohľad by sa teda mohlo zdať, že s klímou na pracovisku to majú zamestnanci vyhrané. Nie je to ale vždy pravidlom. Jej používanie môže totiž viesť aj k  rôznym zdravotným problémom. „Ľudia, ktorí

pracujú v klimatizovaných budovách, trpia 2,5-krát častejšie respiračnými chorobami ako tí, ktorí sa zdržiavajú v prirodzene

vetraných budovách. A môžu sa u nich prejaviť tiež bolesti hlavy, hrdla a nachladnutie. Závisí to ale od vnímavosti jedinca, od

celkovej odolnosti organizmu a stavu imunitného systému,“ povedal Štefan Slivko z Regionálneho úradu verejného zdravot-

totiž klimatizovaných pracovísk ako šafranu. Jedná sa najmä o banky a niektoré časti Ľubovnianskej nemocnice. „Klimatizované sú pôrodná sála, operačná sála a pracovisko CT. Ostatné oddelenia fungujú aj počas horúčav bez zmeny. K dispozícii sú pacientom ventilátory, ktoré im aspoň trochu spríjemnia pri tropických teplotách pobyt v nemocnici,“ dodal zástupca riaditeľa Jaroslav Marinčín z tunajšej nemocnice. Čo sa týka zamestnancov, tí majú pitný režim podľa jeho slov zabezpečený a pracovný odev je predpísaný. Už onedlho by malo pribudnúť v našom meste aj ďalšie klimatizované pracovisko. Zamestnancom Mestského úradu v  Starej Ľubovni totiž poPotili sa aj slanci na druhýkrát klimatizáciu schválili. Teda, aspoň jej časť, na operačných ktorá sa inštalovala do kancelárií sálach. Strpieť na najvyššom poschodí radnice tam totiž muv uplynulých dňoch. „Kancelárie, ktoré budú vybavené klimasia nie najtentizovanými jednotkami, sú verejší predpísaný ným pracoviskom aj pre vybaodev. vovanie stránok. V horúčavách, ktoré sa aj v našom regióne vyskytujú čoraz častejšie, sa pracuje naozaj ťažko,“ doplnil Rudolf níctva v Starej Ľubovni. K l i m a t i z á c i a j e a l e a j Jeleň z MsÚ k novinke, ktorá by v  dnešnej dobe veľkým luxu- mala Mesto stáť 15 tisíc eur. Text (eh), foto (hm) som. V  Starej Ľubovni máme

Na EĽRE sa predviedli aj traja remeselníci zo staroľubovnianskeho regiónu

Susedné mesto Kežmarok uplynulý týždeň hostilo tisíce návštevníkov. V priebehu 22 rokov nabral festival Európske ľudové remeslo (EĽRO) na prestíži a láka aj čoraz viac remeselníkov.

Staroľubovňan jednoznačne potvrdil, „že jeho remeslo už svoje zlaté časy prežilo.“ Dnes už iba s nostalgiou spomína na časy, kedy nestíhal vyrábať pre gazdov a jeho rukami prešlo vyše 7 tisíc kolies. Malou satisfakciou za roky driny mu je titul Kráľ kolárov, ktorý získal na EĽRE v roku 2003. Na nedostatok roboty sa ale nesťažoval ďalší zástupca nášho regiónu - Ladislav Repka z Novej Ľubovne. „Akurát zdra-

vie už tak neslúži,“ posťažoval sa na zdravotné problémy, pod ktoré sa podpísali aj roky tvrdej driny za hrnčiarskym kruhom. Výrobca úžitkovej keramiky a umeleckých kachlí sa tiež posťažoval, ako napokon mnohí účastníci EĽRa, na ťažký život remeselníka - živnostníka. „Remeslo určite nemá zlaté dno, na poctivých remeselníkov štát vždy ušije nový bič.“ Jediné čomu sa ale vyučený keramikár teší, je to, že záujem zákazníkov je stabil-

ný. „Kvalita výrobku musí presvedčiť. Ak výrobok pri varení popraská, určite to nie je dobrá vizitka,“ dodal. Svoje dobré meno si na EĽRE pomaly buduje už vo svojom stánku aj mladý iba 22-ročný Dominik Mošoň z Kamienky. Mladý husliar uzatváral aj vekovo trio staroľubovnianskych remeselníkov na EĽRE 2012. Predvádzal náročnú výrobu huslí. Okrem toho

ale opravuje sláčikové nástroje a okrem drevených predmetov ako sú črpáky, hračky... vyrába aj rôzne píšťaly. Jeho učiteľ - Michal Fiľo - výrobca fujár, v stánku ktorého Dominik začínal pred dvomi rokmi, sa tohto roku dokonca stal kráľom EĽRA 2012. Text (hm), foto (mm)

9 771338 03 400 5

29

Na EĽRO 2012 sa ich prihlásilo takmer štyristo, vyhovieť však mohli pre priestorové možnosti iba polovici. Medzi majstrami svojho remesla nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Litvy, Španiel-

ska a Holandska sa nestratili ani staroľubovnianski remeselníci. Na svojom stabilnom mieste blízko hradných brán sa opäť rozložil 85-ročný majster-kolár Ján Smrek zo Starej Ľubovne. Je až neuveriteľné, že svoje remeslo nezavesil na klinec od roku 1946. Kolesá, hrable, vozíky, ale aj cepy a ukážky drevených výzdob, z ktorých mnohé zdobia aj staroľubovnianske hradné nádvoria, priviezol do Kežmarku spolu s vnučkami. Stále čiperný

Manželia Repkoví z Novej Ľubovne predviedli aj tzv. ufo. Praktický a hlavne na energiu úsporný pekáč si obzerali mnohí zákazníci.

Master gg Majster-kolár si vždy berie do Kežmarku posilu. Jeho vnučky sa iba pousmejú, keď dedko povie, že je na EĽRE poslednýkrát. Na svojom konte má totiž už takmer dvadsiatku účasti.

Dominika Mošoňa zastúpila v stánku aj mama Viera. Na syna je patrične hrdá.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

Nový prednosta MsÚ

Tiene týždňa Riskantné obiehanie

Vo štvrtok 12. júla v podvečer došlo k nehode za odbočkou na dedinu Lacková v smere do Popradu. Vodič striebornej služobnej Fabie sa pravdepodobne ponáhľal až tak, že riskoval svoj život aj životy iných. V nepriehľadnej zákrute, kde je, mimochodom, aj značka o zákaze predchádzania, sa rozhodol obehnúť kamión. Z protismeru sa ale vyrútilo auto, a tak sa 41-ročný muž dostal do bezvýchodiskovej situácie. Vodič, ktorý išiel oproti, sa sna-

Rozhovor s Rudolfom Žiakom

žil zabrániť čelnej zrážke, a tak sa nalepil na zvodidlá pri ceste. Hrozilo, že ich môže preraziť a spadne do rieky Poprad. Na-

šťastie, nik neprišiel o život, záchranky odviezli do nemocnice troch zranených, oboch vodičov a spolujazdca z Octavie.

Práva zamestnancov v lete Za extrémne horúčavy, ktoré môžu ohroziť zdravie zamestnancov, sa považujú teploty nad 30 °C. V Zákonníku práce je preto stanovené, že zamestnávateľ je v tomto prípade povinný zabezpečiť svojim zamestnancom primerané pracovné podmienky.

Určite to dobre poznáte. Vonku páli slnko, teplomer ukazuje viac ako tridsiatku a na pracovisku sa to nedá vydržať. „Vysoké teploty nikomu neprospievajú. Hrozí nebezpečná dehydratácia, prehriatie organizmu a následné závraty. Na zamestnancov v takejto situácii preto pamätá zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,“ vysvetlil Štefan Slivko z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Starej Ľubovni. Spomínaný zákon ukladá zamestnávateľom povinnosť zabezpečiť vhodné pracovné podmienky, vrátane pitného režimu. Ako dodal vedúci oddelenia PPL, „aj vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR z roku 2007 hovorí o ochrane zdravia pred zá-

ťažou teplom a chladom pri práci. Zákon ani vyhláška však neupravujú podmienky pre krátkodobú záťaž teplom na pracoviskách počas letných horúčav.“

n NA ČO JE NÁROK Zamestnávateľ by však v extrémnych podmienkach nemal zabúdať na pracovníkov. „Samozrejmosťou by mal byť dostatok pitnej vody a vhodný pracovný odev. Chýbať by nemala ani možnosť osprchovania alebo umytia sa chladnou vodou, tienenie okien žalúziami a v prípade, ak nemáte klimatizáciu, mali by ste aspoň vetrať alebo používať ventilátory,“ dodal Š. Slivko. Či sa v horúčavách bude pracovať kratšie, alebo sa predĺžia prestávky, závisí od ochoty nadriadeného. Týka sa to však najmä prác s nadmernou fyzickou záťažou a prác na vonkajších pracoviskách. V takomto prípade môže šéf dokonca posunúť pracovnú zmenu alebo upraviť jeho dĺžku. Zamestnávateľ by sa tak mal riadiť Zákonníkom práce alebo kolektívnou zmluvou.

n OZVITE SA! Ak je vám v práci horúco a máte pocit, že podmienky sú neznesiteľné, neváhajte. „Ak zamestnávateľ nerealizuje žiadne z vyššie uvedených opatrení počas horúčav, odporúčam, aby ho podriadení oficiálne požiadali o zabezpečenie vhodných pracovných podmienok. Ak sa s  ním nepodarí dohodnúť, je možné podať podnet na príslušný Inšpektorát práce alebo RÚVZ, ktoré to musia prešetriť,“ dodal vedúci oddelenia PPL. Podľa jeho slov ale doteraz nebol na tunajšom RÚVZ podaný žiaden podnet na riešenie nedodržiavania pracovných podmienok na pracovisku v súvislosti s vyššie uvedenou problematikou. A na záver ešte jedna zaujímavosť. Ak vás zamestnávateľ dostatočne nechráni pred nadmerným teplom, hrozí mu sankcia od 1 659 eur do 33 193 eur. A pri porušení predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, môžu inšpektori práce firme uložiť pokutu až 100 tisíc eur.   (eh)

Odpad legálne a zadarmo

Príroda bez smetí a čiernych skládok by v Starej Ľubovni nemusela byť utópiou. Možnosti ako sa legálne a väčšinou aj úplne bezplatne zbaviť odpadu, je totiž v okresnom meste pomerne dosť. Jednou z nich je objednanie si veľkoobjemového kontajnera v zľavnenej cene (1x ročne), tou ďalšou, napríklad privezenie nepotrebných vecí priamo na smetisko. „Obyvateľ Starej Ľubovne tak môže v zmysle

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

17. júl 2012 ĽN č. 28

VZN vyviezť mesačne do 500 kilogramov odpadu. Ide o každý druh odpadu, ktorý je možné ukladať k nám na skládku,“ doplnil k druhej alternatíve vedúci strediska odpadového hospodárstva firmy Ekos Milan Fabian. Ako na margo toho poznamenal, táto ich služba je v letných dňoch využívaná pomerne často. Len v minulom mesiaci, trebárs za týmto účelom navštívilo „Skalku“ približne 350 ľudí. „Tí k nám privážali tzv. „óčkový“ odpad - t.z.

klasický komunálny, veľkoobjemový, stavebný a zmiešaný stavebný odpad. Výnimkou však neboli ani odpady z  dreva či plastov, ktoré nemožno využiť na ďalšie spracovanie,“ dodal ešte M. Fabian, podľa ktorého je služba k dispozícii počas prevádzkovej doby skládky - cez prázdniny od 6.00 do 22.00 h, na jeseň do 18.00 h a v zime do 16.00 h. V jarných mesiacoch môžu s takouto možnosťou rátať Staroľubovňania do ôsmej hodiny večer. (mv)

úrad o nové pracovné miesta. Bude potrebné skvalitniť koordináciu jednotlivých oddelení a vzájomnú komunikáciu. Potrebujeme posilniť a skvalitniť činnosť prípravy a  realizácie projektov na získanie finančných prostriedkov z EÚ. V budúcnosti to bude rozhodujúci zdroj na financovanie rozvojových aktivít mesta. n Zrejme ale mnohých budú zaujímať personálne zmeny. Nevylučujete ich? - O personálnych zmenách je predčasné hovoriť. Zmena štruktúry a zamerania jednotlivých oddelení, resp. referátov si môže vyžiadať aj potren Je táto nová pozícia pre bu personálnych zmien, ale to ešte ukáže čas. vás zároveň no„Treba sa n Určite vou výzvou. Povzájomne budú mnohí tešila vás táto akceptointenzívnejšie ponuka primávať a  počúvať argusledovať vaše tora mesta? Zvamenty druhých.“ prvé rozhodnužovali ste dlho? tia, resp. kroky. - Myslím si, že každá nová situácia je aj no- Aké budú vaše priority? - Musíme rýchlo rozhodvou výzvou. Keď ponuka prišla, nebolo to rýchle a ľahké roz- núť o  podpise zmluvy na rehodnutie. Takmer dve volebné alizáciu projektu Centrum soobdobia som mal na starosti re- ciálnych služieb. Spolufinangionálny rozvoj Prešovského covanie výstavby a hlavne presamosprávneho kraja a, samo- vádzka takého zariadenia po zrejme, sme mali rozpracova- zmene legislatívy môže byť riné mnohé projekty, pripravo- zikom pre mesto a iné pripravali sme nové stratégie a kon- vované aktivity. Je potrebné cepcie na programové obdo- dopracovať ekonomickú anabie 2014 – 2020. Nie je jedno- lýzu. Konečné rozhodnutie duché a zodpovedné zo dňa na bude aj na poslancoch mestdeň všetko nechať a odísť. Na ského zastupiteľstva. n Využijete v novej pozícii druhej strane som ako poslanec mestského zastupiteľstva aj kontakty, ktoré máte z býmal možnosť vnímať problé- valého pracovného pôsobemy mesta, jeho obyvateľov. Ži- nia? Môžeme očakávať väčjem tu s rodinou viac ako 30 ro- šiu podporu kraja? - Za tie roky sa vytvoria kov a aj keď som často dochádzal za prácou, či už do Brati- nielen pracovné, ale aj osobslavy alebo do Prešova, som tu né, ľudské vzťahy, priateľstvá. doma. A záleží mi na tom, aby Tie pretrvávajú, aj keď človek sa tu dobre žilo. Preto som na- zmení pozíciu. Je to o vzájompokon ponuku od primátora nej dôvere a rešpektovaní. n Ako ste vnímali doteMichala Biganiča prijal. n S novým vedením väčši- rajšiu spoluprácu: prednosnou prichádza zmena. Bude ta MsÚ-poslanci a  prednossa týkať aj novej organizač- ta MsÚ-primátor? Ako sa bunej štruktúry mestského úra- dete snažiť túto spoluprácu du? Plánujete oklieštiť alebo ovplyvniť, resp. aká by podnaopak posilniť niektoré od- ľa vás mala byť? - Ako poslanec mestskédelenia? - Cieľom nie je zmena za ho zastupiteľstva som vnímal, každú cenu. Na úrade pracu- že sme niekedy nevedeli nájsť jú skúsení, odborne zdatní pra- spoločnú reč. Samozrejme, do covníci. Nevylučujem, že k ne- toho vstupuje aj politika. Je lejakým zmenám dôjde. Som si gitímne, keď poslanci, ktorí ale vedomý, že ekonomická si- kandidovali za rôzne politictuácia nám nedovolí rozšíriť ké strany so svojimi volebnýOd prvého júla t.r. má Mestský úrad v Starej Ľubovni nového prednostu. Po Antonovi Karnišovi, ktorý sa stal dočasným konateľom mestskej firmy Ekos, s.r.o., preberá „žezlo“ nad vyše stočlenným aparátom MsÚ Rudolf Žiak (na fotografii). Pred prijatím novej pozície pôsobil v rôznych funkciách v štátnej správe a samospráve. Bol tiež poslancom v Národnej rade SR a určité obdobie pôsobil aj v Európskom parlamente. V tomto volebnom období sa stal mestským poslancom a zvolený bol aj do mestskej rady.

Potulky za umením v našom meste (6.)

mi programami, presadzujú záujmy svojich voličov. V každom prípade sa ale budem snažiť zlepšiť komunikáciu s poslaneckými klubmi, aby sme sa v  strategických otázkach týkajúcich sa rozvoja mesta, dohodli. Naučil som sa za tie roky, že sa treba vzájomne akceptovať a počúvať argumenty aj „druhej strany“. Kandidoval som za Smer, ale nevnímam poslancov klubu SDKÚ, KDH a SAS ako protivníkov. n Na záver všeobecnejšia otázka. Čo by, podľa vás, Stará Ľubovňa nutne potrebovala? Čo z  toho viete alebo by ste chceli z pozície prednostu mestského úradu ovplyvniť? - Ak sa to isté opýtate občanov mesta, dostanete rôzne odpovede. Podľa toho, koho oslovíte, sú formulované aj jeho priority. Poviem svoj názor. Potrebujeme rozšíriť ponuku a  kvalitu služieb v  cestovnom ruchu. Som rád, že sa založila oblastná organizácia cestovného ruchu a  spájajú sa najvýznamnejší aktéri a zamestnávatelia. Ak ale hovoríme o  cestovnom ruchu, podmieňujúcim faktorom je nielen marketing, kvalita služieb a  ponúkaných produktov, ale aj dostupnosť – komunikácie a  celý dopravný systém. Z  môjho pohľadu pre ďalší rozvoj mesta je prioritou číslo jeden dobudovanie obchvatu mesta a odbremenenie námestia a  historického centra mesta od dopravnej záťaže. Naše mesto a  jeho okolie má potenciál na ďalší rozvoj – kultúrne bohatstvo a  pamiatky, krásna príroda a hlavne ľudia. A je len na nás, ako to dokážeme využiť. Text (hm), foto (www.staralubovna.sk)

Dnes MsÚ, námestie

Za ďalšími dielami akademického sochára Štefana Kovaľa z VyšPo krátkej prestávke pokračujeme ďalej v našich potulkách za umením. Prenesieme sa do parku na Námestie sv. Mikuláša v Sta- ných Ružbách sa môžeme vybrať do obradnej siene v budove MsÚ rej Ľubovni, kde sa nachádza pekná fontána so súsoším troch žien v Starej Ľubovni, ktorú pri významných príležitostiach zaiste navštívil každý obyvateľ nášho mesta. Vpravo od obradného stola je sediacich na podstavcoch kvádrového tvaru. umiestnené 215 centimetrov vysoké mramorové súsošie znázorňuIde o tri monolity tvoriace jeden harmonický celok symbolizujúci júce rodinu. Na ľavej stene je v lipovej doske vyrezaný reliéf zobradomovinu, vrchovinu a poéziu. Toto monumentálne dielo bolo zho- zujúci dievčatá - rovesníčky lúčiace sa s nevestou. tovené koncom 80. rokov 20. storočia akademickým sochárom Štefanom Kovaľom. Mesto Stará Ľubovňa, ktoré bolo objednávateľom tohto diela, chcelo týmto zámerom zdôrazniť úzku spätosť s dlhoročnou tradíciou celoslovenskej súťaže prednesu ženskej poézie a prózy. Súťaž je organizovaná na počesť významnej slovenskej spisovateľky a predstaviteľky ženského hnutia Terézie Vansovej, ktorá isté obdobie svojho života prežila so svojím manželom, evanjelickým farárom Jánom Vansom v Lomničke. Dielo je zhotovené zo svetlého mramoru s výškou 300 centimetrov a obvodom 530 cm. Nestráca na aktuálnosti ani v súčasnosti, pretože predstavuje krásu života v domovine obkolesenej vrchovinou.

v O autorovi

Akademický sochár Štefan Kovaľ (1953), rodák z Vyšných Ružbách, je autorom viacerých umeleckých diel v  našom meste, ktoré postupne predstavíme. Umelec žije a tvorí vo svojej rodnej obci. V minulosti sa významne zaslúžil o organizovanie 16-tich ročníkov Medzinárodného sochárskeho sympózia vo Vyšných Ružbachoch, ktoré bolo už v období socializmu, ale aj v súčasnosti, známe na celom svete. Umelecký odbor sochárstvo ukončil v roku 1978 na Akademii Sztuk Pieknych vo Varšave. Je členom Slovenskej výtvarnej únie a Komory reštaurátorov a jeho tvorba sa nachádza v zbierkach slovenských galérií a na námestiach i vo  významných priestoroch miest a obcí na Slovensku. O jeho tvorbe aj v ďalšom pokračovaní. Monika Pavelčíková, Ľubovnianske múzeum Foto: V. Štefančík


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

strana

17. júl 2012 ĽN č. 28

3

Sepeho kresby

Sochy v Ružbachoch chátrajú

Všimli sme si

Prírodná galéria Medzinárodných sochárskych sympózií (MSS) vo Vyšných Ružbachoch je obrovským kultúrnym dedičstvom nielen obce. Vyše stovku unikátnych sôch tu v priebehu desaťročí vytvorili umelci z rôznych kútov sveta. Aj napriek tomu areál pustne a len vďaka zanieteným ľuďom ho celkom nezničil zub času a tiež vandali. Aj najnovšie aktivity vo Vyšných Ružbachoch sú preto zamerané hlavne na záchranu sôch.

Chodník alebo cesta?

Že sa sídliská stavali kedysi bez koncepcie, je, hádam, každému jasné. Stačí si pozrieť staroľubovniansky Západ a hneď v ňom nájdete pár absurdností. Napríklad takú „chodníkocestu“. Chodníko-cesta je komunikácia známeho pôvodu (socializmus), no neznámeho účelu. Slúži totiž rovnako peším ako i autám, ktoré často vystrašia neznámeho chodca tak, že ostane stáť ako soľný stĺp a premýšľa, kedy sa vlastne dostal

na cestu. U nás ju nájdete najmä na Mierovej (na fotografii) i  Letnej ul. (pri Bale), pričom nie sú vylúčené ani ďalšie výskyty. Najhoršie na tom všetkom je, že stopercentná ochrana voči nej neexistuje. Jedinou prevenciou je kombinácia - oči na stopkách, predvídavosť a prípadne i skvelý sluch. No ani tá nikomu nezaručí, že stretnutie s ňou prežije bez psychickej či dokonca fyzickej ujmy na zdraví. „Zabudnutý a zdevasto Text a foto (mv) vaný Areál Medzinárodných sochárskych sympózií v Ružbachoch, žiaľ, dnes pripomína doslova cintorín sôch a nie národnú kultúrnu pamiatku,“ myslí si aj Anna Ondrušeková, riaditeľka Tatranskej galéria a autorka projektu, vďaka ktorému sa v týchto dňoch robia aktivity nasmerované na obnovu unikátnych umeleckých diel, sochárov dnes už svetového významu, vytvorených počas dlhoročnej tradície konania sochárskych sympózií. K úspešnému projektu dopomohol aj fakt, že sa Košice stali hlavným mestom kultúry. „Podujatie v Ružbachoch Klasický príklad „chodníko-cesty“. Ak totiž chcete prejsť od Družby predstavuje v konfrontácii s k bytovým domom, musíte si to „strihnúť“ cez cestu po akomsi kvázi inými aktivitami, viažucimi chodníku (nie priechode). Pokiaľ to, samozrejme, nechcete obchádzať. sa na Košice ako hlavné mesto

kultúry, výnimočnú príležitosť na manifestáciu mimoriadnej kultúrnej úrovne regiónu, ktorého historickým centrom sú Košice. Sympoziálny areál v Ružbachoch je v Európe bez analógie, potvrdzuje to aj fakt, že tu tvorili sochári zo 16tich krajín sveta. Areál predstavuje dôležitý bod na kultúrnej mape slovenského umenia, ojedinelú zbierku diel na jednom mieste,“ dodala riaditeľka Tatranskej galérie, ktorá v spolupráci s obcou Vyšné Ružbachy, reštaurátorskou firmou PEGAS B.E.K.D., v zastúpení s akademickým sochárom Štefanom Kovaľom, dlhoročným komisárom MSS v osemdesiatych rokoch 20. stor., organizuje s podporou Ministerstva kultúry SR projekt pod názvom Vyšné Ružbachy – GENIUS LOCI. Podujatia sa budú realizovať v troch sférach. Najprv pôjde o obnovu, respektíve záchranu sôch najvýznamnejších účastníkov sympózia s perspektívou pokračovania v nasledujúcich rokoch. Ide o reštaurovanie vandalmi zničených sôch a o ošetrenie, zakonzervovanie plastík proti poveternostným vplyvom. Zreštaurujú sa tak plastiky účastníkov z rokov 1964, 1965 a 1967. Sú to diela renomovaných svetových so-

chárov ako sú Karl Prantl z Rakúska, zakladateľ najstaršieho sochárskeho sympózia v Európe v Sant Margarethen a spoluzakladateľ sympózia vo Vyšných Ružbachoch, Yasuo Mizui z Japonska, zo Slovenska to budú diela Rudolfa Uhera, zakladateľa sympózia a Andreja Rudavského, jedného z prvých účastníkov sympózia.

n Dôležité informácie Ďalším krokom bude spropagovanie a uvedenie MSS do širšieho celoeurópskeho povedomia pre kultúrnu verejnosť. To bude spočívať v umiestnení informačných panelov o MSS, vydaní informačného bulletinu,

Ako si žijú ženy na materskej dovolenke (1.)

Byť ženou v domácnosti, ktorá sa stará o deti a manžela, zrejme nie je snom súčasných mladých dievčat. Niet sa ale čomu čudovať, emancipácia totiž spôsobila, že založenie rodiny ženy odkladajú po tridsiatke. Tie, ktoré sa už ale pre dieťa rozhodnú, sa na materskej dovolenke rozhodne nenudia. Aktivít je aj v našom meste viac než dosť. Štúdium, kariéra, cestovanie... Až potom prichádza v  dnešnej dobe na rad rodina. Ak sa ale chce, dá sa skĺbiť všetko. A  príkladom môžu byť aj mnohé mamičky zo Starej Ľubovne. „Sme taká normálna rodina, s dvoma deťmi a ockom,

ktorý chodí za prácou na týždňovky. Manželmi sme šesť rokov a v  podstate od začiatku sme spolu len cez víkendy. Má to svoje výhody i nevýhody. Chýbame si, no cez týždeň máme o  to viac času venovať sa svojim záľubám,“ prezradila mamička päťročnej Alice a  dvojročného Filipka, ktorá si stihla popri dvoch deťoch urobiť aj vysokú školu. „Počas prvých troch rokov materskej

študovala Alicka so mnou a pri štátniciach mi už pomáhal aj Filipko. Dnes si už túto dovolenku užívam naplno,“ dodala Anna Jozefíková zo Starej Ľubovne, ktorá sa venuje okrem svojich ratolestí, aj domácnosti, záhrade a andulkám. Po večeroch si ale čas nájde aj na svoje záľuby. „Najradšej kreslím portréty, príležitostne pečiem torty, ale skúsila som už aj servítkovú techniku a papierové pletenie,“ pochválila sa mladá mamička. Tá sa nemôže sťažovať ani na nedostatok aktivít pre deti v  našom meste. „Okrem centra voľného času využívam aj služby tunajšieho BabyClubu. Urobím niečo pre správny vývoj svojho dieťaťa a zároveň naberiem nové sily a oddýchnem si. Takto relaxujem napríklad pri brušnom tanci, ktorý odporúčam všetkým mamičkám,“ doplnila A. Jozefíková. Tá zároveň vyzdvihla aj činnosť materskej škôlky, ktorá organizuje rôzne akcie pre deti a rodičov. Ponuka trávenia voľného času je aj podľa ďalšej mamičky zo Starej Ľubovne pestrá. „Je si z čoho vybrať, ale keďže mám ešte malú dcérku, v súčasnosti uprednostňujem skôr prechádzky a  stretávanie sa s  os-

Život

v meste

Anna Jozefíková popri deťoch a domácnosti rozhodne nezabúda ani na svoje záľuby, napríklad na pečenie či kreslenie portrétov.

tatnými mamičkami na mater- aj nekonečný príbeh menom pošskej,“ povedala mama polroč- ta. Mamičky s kočiarmi tiež „vreného dievčatka. lo vítajú“ úzke chodbičky medzi regálmi niektorých obchodíkov či n KLADY A ZÁPORY množstvo schodov, kým sa k nim Čo ale ženám s malými deťmi vôbec dostanú. Ďalšou kapitolou v meste prekáža, je nespočetné sú detské ihriská. „Je dosť takých, množstvo bariér. Jednou z nich je ktoré sú nefunkčné, ale najnovšie

plagátov a pohľadníc. „Myslím, že musíme oživiť to, čo tu máme, lebo my, miestni, si často ani neuvedomujeme, aké cennosti tu sú. A rovnako dôležité je, aby tieto diela boli označené, aby turisti dostali materiály, kde by sa dozvedeli informácie o unikátnych dielach i ich autoroch,“ dodal starosta obce Vyšné Ružbachy Ján Dudjak. Najnovšie zámery tiež rátajú so živými stretnutiami s umelcami, účastníkmi predchádzajúcich ročníkov MSS a slávnostným koncertom. Ten by mal byť 21. júla a priamo v sochárskom areáli by mali vystúpiť operní speváci Babjakovci. Text a foto (hm)

sa tešíme z toho na Východe a radosť deťom robia aj nové atrakcie v parku pri pošte,“ zhodli sa viaceré mladé mamičky. Najväčším záporom materskej dovolenky sú podľa mnohých financie, keďže rodina je odkázaná na jeden príjem. Ženy na Slovensku to ale majú podľa názorov viacerých vo všeobecnosti ťažké všetky, nielen tie na materskej. A bolo by to ešte ťažšie, keby nebolo starých rodičov. „Keď treba, postrážime vnúčatá. Vieme, ako to dnes chodí, preto sme k dispozícii. V zahraničí si pracujúce ženy môžu zaplatiť detské opatrovateľky, u nás to nie je možné,“ povedala babka jednej z pracujúcich matiek. To, že žena ostane doma s dieťaťom, má určite aj celý rad výhod. „Najväčším kladom materskej dovolenky je čas. Sama si organizujem to, kedy sa venujem rodine, domácnosti, sebe a svojim záľubám. Jednoducho, žena robí to, na čo je od prírody stvorená a plní svoju najdôležitejšiu funkciu matky bez obmedzení,“ dodala A. Jozefíková. Nuda teda na materskej nehrozí. A mamy sa nesťažujú ani na nedostatok kontaktov. Spojenie so svetom totiž podľa nich nemôže stratiť v dnešnej internetovej dobe nik, aj keby chcel. (O týždeň - Život na dedine) Text (eh), foto (A.J)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

17. júl 2012 ĽN č. 28

REKLAMA / PUBLICISTIKA

Ľubovniansky hrad ovládla Medvedia koža Ľubovniansky hrad opäť obsadili rozprávkové i menej fantazijné bytosti. Zamurovanú nevestu, Princeznú pre draka či Tri zlaté vlasy deda Vševeda totiž minulý týždeň vystriedala ďalšia rozprávka, ktorú pokojne možno nazvať ako„živú“ - Medvedia koža. „Scenár sa rodil asi dva-tri mesiace. Námet je trochu požičaný od bratov Grimmovcov, je však prispôsobený hradnému prostrediu i súčasnej dobe,“ uviedol scenárista a režisér v jednej osobe Peter Karpinský. Ten už pri písaní myslel na konkrétne mená, takže viacerým hercom ušil rolu doslo-

va na mieru. „Už ich za tie roky poznám, takže viem, čo od nich môžem čakať. Františka si vyžiadala, že chce postavu princeznej, tak ju teda dostala. A je to jej životná úloha,“ dodal s úsmevom P. Karpinský. S výsledným dielom, ktoré sa medzi múrmi hradu hralo 4-krát denne, bola spokojná aj Eva Kollárová. Bez problémov totiž nadviazalo na úspech predchádzajúcich inscenácií, k čomu, okrem výkonu hercov a kvalitného scenára, prispeli i songy. „Všetko sú to originálne texty. Tým, že je to už šiesta rozprávka, sa teraz, kvôli opakovaniu, písali trochu ťažšie. Janko Sivuľka ich potom obliekol do hudby a dal tým pesnič-

M

ilí čitatelia! Súťaž O najkrajšiu tortu pokračuje. Sme radi, že k nám posielate svoje sladké výtvory. Dnes tu máme cukrárenský talent Tonky Kačmarčíkovej spred 18-tich rokov. Takto kedysi piekla iba 14-ročná tínedžerka. Fotografie nám priniesla jej mama, ktorá na svoju dcéru prezradila, že pečenie tort bolo pre ňu veľkou záľubou odmalička. Dnes už vraj nemá čas. Škoda, lebo napríklad torta hrad, ktorú piekla Tonka pre kamarátku, bola na tú dobu „revolučná.“

kám konečnú tvár,“ uviedla autorka textov, podľa ktorej je Medvedia koža zo všetkých doterajších hier najutancovanejšia a najinteraktívnejšia. „Takmer v každej scéne sa do hry zapája aj publikum - buď tancovaním alebo komunikáciou s hercami. A práve v tomto je tá rozprávka iná.“

n INÁ PRINCEZNÁ Spomedzi tridsiatky hercov, ktorí sa v rozprávke objavili, sa na pľaci najčastejšie vyskytoval Martin Jakubčo. Ten si v  nej zahral Jana na peci ležiaceho a o princeznej snívajúceho. Až pokým ho „mati“ do sveta nevyhnala. „Už minulý rok som bol kráľ, čo bola taká väčšia úloha, ale hlavnú postavu som hral po prvýkrát,“ prezradil mladý herec, ktorého tvár sa objavila v každej z doterajších hradných hier. Aj keď, ako poznamenal, mal tých replík nepomerne viac, než po minulé roky, dali sa zvládnuť v pohode. „Peťo robí skvelé, prirodzené dialógy, preto nie je ťažké sa ich naučiť. Navyše, texty sú písané voľne, takže si ich môžeme prispôsobiť,“ doplnil Martin. Okrem Jana sa na piatich scé-

Leto na hrade opäť ovládli čerti, rusalky a iné, viac či menej fantazijné bytosti.

nach vystriedalo množstvo postáv i komparzných postavičiek. Medzi tie najvýraznejšie bezpochyby patrila princezná, ktorá sa však od tých bežných poriadne líšila. Ukričaná, sebavedomá dáma oháňajúca sa v pekle právnikom totiž do klasického rozprávkového konceptu určite nezapadá. „Peťovi Karpinskému som povedala, že tento rok budem hrať len

vtedy, keď zo mňa spraví princeznú. Vždy som totiž hrala sudičku, babičku, čarodejnicu či iné potvory... a ono mi to ostalo, len šaty som si vymenila,“ pousmiala sa nad tým Františka Marcinová, ktorá si podľa vlastných slov už nabudúce dá pozor, čo si bude želať. Hoci sa medzi hradnými múrmi odohralo presne 28 predstave-

ní, ani jedno z nich nebolo absolútne rovnaké. Ako totiž na záver priznali obaja herci, výsledok veľmi záležal od divákov. „Keď sme videli, že  len tak sedia s  unudeným výrazom na tvári, ani nás to potom nebavilo. Ak ale na predstavenie reagovali, hralo sa lepšie a  viac sme sa potom odviazali.“ Text a foto (mv)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM

TELEVÍZNY PROGRAM DědictvíanebKurvahošigutntág

20:20

Komédia Československo, 1992, 120 min

SOBOTA 21.7.

TIPY TÝŽDŇA PIATOK 20.7.

strana

17. júl 2012 ĽN č. 28

5

17.7. - 23.7. 2012 Príbehy na dobrú noc

20:20

Fantasy / Komédia / Rodinný USA, 2008, 95 min zdroj foto: www.csfd.cz

UTOROK 17.7.2012

05:35 Sila lásky IV. 110 07:15 Správy STV 07:55 Góly - body - sekundy 08:00 Práca pre teba 08:05 Willy Fog: Búrka 08:30 Kúzelné mestečko 12/13 09:05 Tajomný ostrov 11/44 09:35 Obchod so šťastím: Návrat 10:05 Doktor z hôr 10:55 S Talianom v kuchyni 11:30 Sila lásky IV. 111 12:25 Divoký anjel 210 13:10 Práca pre teba 13:20 Zlomené srdcia 11/16 14:15 Doktor z hôr: Marcipán 15:45 Práca pre teba 15:50 Práca pre teba - žrebovanie 15:55 Počasie 16:00 Správy STV o 16.00 16:10 Góly - body - sekundy 16:15 Sila lásky V. 196 17:05 Vojna kuchárov 17:30 Helicops: Zánik Babylonu 18:25 S Talianom v kuchyni: Kňaz 19:00 Správy STV 19:40 Počasie 19:45 Góly - body - sekundy 20:10 Cirkus Humberto 5/12 21:00 Kto hovorí pravdu? 21:50 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VII.: Podpaľač

22:30 Nočné správy 22:40 Počasie 22:45 Góly - body - sekundy 22:50 Helicops: Zánik Babylonu 23:40 Zlomené srdcia 11/16 00:25 Divoký anjel 210 01:10 Kto hovorí pravdu? 01:55 Takí sme boli 02:55 Nočné správy 03:10 Po stopách židovskej kultúry v Kežmarku a okolí 03:40 Dámsky klub „N“

07:25 Správy - Hírek 07:30 Od východu na východ 08:00 Živá panoráma 08:35 Práca pre teba 08:40 Symboly krásy 09:05 Leto s telkou 09:15 Čierna ovca 10:15 Fenomén Junior 10:55 Mojich sedem divov 11:30 Živá panoráma 12:00 ArtSpektrum 12:05 Spievajte s nami 12:50 Siesta: Senior klub 13:20 Týždeň naopak 14:05 Moja láska Libanon 14:40 Putovanie storočiami s Pavlom Dvořákom: Muránska Venuša - Mária Séčiová 15:40 Mandragora

16:55 Ryby 17:30 Práca pre teba 17:35 Práca pre teba - žrebovanie 17:40 Skryté svety 18:00 Moja misia: Podnikateľ s dušami /Slovensko/ 18:25 6 miliárd názorov 18:30 Večerníček: Čo rozprávala teta Srna 18:40 Šport minulých liet: 19691970 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:45 Počasie 19:53 (Ne)celebrity: Milan Očenáš 20:00 Prežiť Kábul 20:50 Nie si sama 21:20 Pozvánka do divadla 23:10 Tempo 23:25 Práca pre teba 23:30 Udalosti ČT 00:20 Správy STV „N“ 00:55 Polnočný ateliér 01:20 6 miliárd názorov 01:25 ArtSpektrum

13:45 Rýchle Televízne noviny 13:50 Flashpoint: Smrtiaci výstrel 14:40 Rýchle Televízne noviny 14:45 Krok za krokom IV. 20/24 15:10 Priatelia IV. 5/24 15:35 Dva a pol chlapa IV. 19/24 16:00 Rýchle Televízne noviny 16:05 NCIS VIII. 8/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 PLÁŽ 33 21:30 Expozitúra - NOVÝ SERIÁL 5/16 23:15 Nočné Televízne noviny 23:40 NCIS VIII. 8/24 00:30 Terminátor: Príbeh Sarah Connorovej II. 6/22 01:15 Hrdinovia III. 6/25 02:00 Crusoe 6/12 02:40 Kobra 11 IV. 13-14/17 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

06:00 Teleráno 08:30 Dva a pol chlapa IV. 18/24 08:55 Kobra 11 IV. 13-14/17 10:45 90210: Nová generácia 5/24 11:35 PLÁŽ 33 - NÁSTUP 12:40 Zámena manželiek

06:00 NOVINY TV JOJ 06:25 KRIMI 06:55 NOVINY TV JOJ 07:20 Súdna sieň: Susedské peklo 08:00 Panelák 2010

10:00 Dom snov I. 10 10:55 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:50 Český farmár hľadá ženu 15:00 EXTRÉMNE PRÍPADY: Čierne oči 4 16:00 Profesionáli IV.: Zamilovaná Skarlet 4 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 RISKUJ 18:00 Súdna sieň: Sex v meste 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 EXTRÉMNE PRÍPADY: Čierna stavba 10 21:30 Hawaii 5.0: - NOVÉ ČASTI 7 22:30 Kosti II. 16 23:30 Webmaster: Jana Mináriková 00:30 C.S.I.: Kriminálka New York VI. 22 01:20 Ochrancovia 3 02:00 Hovorme o sexe 1,2/18 02:40 District 72,73 04:05 C.S.I.: Kriminálka New York 04:50 Hovorme o sexe 1/18

06:15 Zpravodajství FTV Prima 07:30 Knight Rider II: Ztráta paměti 11

08:40 Kutil Tim IV: Smrt začíná ve čtyřiceti 3 09:20 M*A*S*H 195 09:50 Policejní bažanti I: Uprchlík 10:45 Prostřeno! 11:35 Diagnóza vražda I: Nirvána 12:30 Můj přítel Monk IV: Jak se pan Monk uhodil do hlavy 13:25 Specialisté na vraždy III: Odplata 2 14:25 Vteřiny před vraždou: Tvrzení proti tvrzení 10 15:20 Hawaii 5-0: Závod 10 16:15 Julie Lescautová V: Smrt v parku 4 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 VIP PROSTŘENO! 21:20 Léto s Italem 22:10 Sběratelé kostí V: Zázračné dítě 3 23:10 Myšlenky zločince VI: Cizinec 21 00:05 Anatomie lži II: Temná minulost 5 00:55 Rozvedený se závazky: Tak starý / Kamarád na hraní 4 01:20 Volejte Věštce 03:20 Anatomie lži II: Temná minulost 5 04:05 Nikdo není dokonalý

STREDA 18.7.2012

05:00 Sila lásky IV. 111 05:50 Sila lásky V. 196 06:40 Správy STV 07:20 Góly - body - sekundy 07:25 Willy Fog: Cesta späť 07:50 Kúzelné mestečko 13/13 08:30 Tajomný ostrov 12/44 08:55 Obchod so šťastím: Projekt 12 09:25 Doktor z hôr: Marcipán 15/45 10:55 S Talianom v kuchyni: Kňaz 11:35 Sila lásky IV. 112 12:25 Takí sme boli: Juraj Slezáček 13:25 Divoký anjel 211 14:10 Zlomené srdcia 12/16 15:05 Doktor z hôr: Starosti s voľbami 16/45 15:55 Počasie 16:00 Správy STV o 16.00 16:10 Góly - body - sekundy 16:15 Sila lásky V. 197 17:05 Vojna kuchárov 17:35 Helicops: Krvavá nedeľa 18:20 S Talianom v kuchyni: Stracotto 19:00 Správy STV 19:40 Počasie 19:45 Góly - body - sekundy 20:10 Musíš mi veriť 3/4

22:00 Nesmrteľní: Ema B. 23:20 Nočné správy 23:30 Počasie 23:33 Góly - body - sekundy 23:35 Helicops: Krvavá nedeľa 00:25 Zlomené srdcia 12/16 01:15 Musíš mi veriť 3/4 03:05 Takí sme boli: Juraj Slezáček 04:10 Nočné správy 04:20 Dámsky klub „N“

06:35 Prežiť Kábul 07:25 Správy - Hírek 07:30 Od východu na východ: Z Herlian po Rankovské skaly 08:00 Živá panoráma 08:35 Moja misia: Podnikateľ s dušami /Slovensko/ 09:00 Leto s telkou: Bola raz jedna záhrada 09:10 Poviem mu to sám 10:15 Fenomén Junior 10:55 Mojich sedem divov: Martin Porubjak 11:25 Živá panoráma 11:55 ArtSpektrum 12:00 Ujo Mišenko-tanečník zo Šariša 12:25 Siesta: Elixír 13:00 Tour de France 17:30 Keď vyrastiem

17:40 Skryté svety: Útes 18:00 Dizajn: Sacco 24 18:25 6 miliárd názorov 18:30 Večerníček: Čo rozprávala teta Srna 18:45 Test magazín: Tablety 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:45 Počasie 19:53 (Ne)celebrity: Anna Nociarová 20:05 Hrdina našich čias 20:55 Tóny v tichu 21:35 Letné kino na Dvojke: Smrt si říka Engelchen 23:45 Sféry dôverné: Jur Hronec 00:50 Udalosti ČT 01:35 Správy STV „N“ 02:15 Polnočný ateliér 02:40 ArtSpektrum

06:00 Teleráno 08:30 Dva a pol chlapa IV. 19/24 08:55 Krok za krokom IV. 20/24 09:15 Kobra 11 IV. 15-16/17 11:05 90210: Nová generácia 6/24 11:55 PLÁŽ 33 13:00 Škaredá Betty III. 5/24 13:45 Rýchle Televízne noviny 13:50 Flashpoint: Smrtiaci výstrel I. 7/9 14:40 Rýchle Televízne noviny

14:45 Krok za krokom IV. 21/24 15:10 Priatelia IV. 6/24 15:35 Dva a pol chlapa IV. 20/24 16:00 Rýchle Televízne noviny 16:05 NCIS VIII. 9/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 PLÁŽ 33 21:30 Pán Božský 23:30 Nočné Televízne noviny 23:55 NCIS VIII. 9/24 00:45 Terminátor: Príbeh Sarah Connorovej II. 7/22 01:30 Hrdinovia III. 7/25 02:10 Crusoe 7/12 02:50 Kobra 11 IV. 15-16/17 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:10 Ochrancovia 3 05:50 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 06:45 KRIMI 07:15 Súdna sieň: Manžel „šikan“ 08:00 Panelák 2010: Kompromis, Koberček 23,24 10:00 Dom snov I. 11 10:55 EXTRÉMNE PRÍPADY:

Cigánska fašírka 2 12:00 NOVINY O 12:00 13:10 Kosti II. 16 14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. 23 15:00 Hawaii 5.0 7 16:00 Profesionáli IV.: Krčma u fízlú 5 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 RISKUJ 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 EXTRÉMNE PRÍPADY: Nie som jej matka 11 21:30 Hawaii 5.0: - NOVÉ ČASTI 8 22:30 Kosti II. 17 23:30 C.S.I.: Kriminálka Miami V. 16,17 01:10 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. 23 01:50 Hovorme o sexe 3,4 02:30 District 74,75 03:55 C.S.I.: Kriminálka Miami V. 04:40 Hovorme o sexe 3,4

06:15 Zpravodajství FTV Prima 07:30 Knight Rider II: Pomoc v nouzi 12 08:40 Kutil Tim IV: Neříkej to

mámě 4 09:20 M*A*S*H 196 09:50 Policejní bažanti I: Pomáhat, nebo chránit 11 10:45 Prostřeno! 11:35 Diagnóza vražda I: Ukradené diamanty 16 12:30 Můj přítel Monk IV: Pan Monk a kapitánovo manželství 12 13:25 Specialisté na vraždy III: Starosti jedné matky 3 14:25 Vteřiny před vraždou: Odplata 11 15:20 Hawaii 5-0: Zlatokopka 11 16:15 Julie Lescautová V: Zmizelý 5 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 VIP PROSTŘENO! 21:20 TOP STAR magazín 22:25 Slunečno, místy vraždy II: Propadlí lásce 7 23:25 Sběratelé kostí IV: Kost, která vybuchla 11 00:20 Anatomie lži II: Tajnosti 6 01:15 Volejte Věštce 03:05 Anatomie lži II: Tajnosti 6 03:50 Česko na talíři 04:25 Trní

ŠTVRTOK 19.7.2012

05:40 Sila lásky IV. 112 06:30 Sila lásky V. 197 07:20 Správy STV 08:00 Góly - body - sekundy 08:05 Willy Fog: Morská záhada 08:30 Safari: Sova 1/13 09:05 Tajomný ostrov 13/44 09:35 Obchod so šťastím 10:05 Doktor z hôr 10:55 S Talianom v kuchyni 11:30 Sila lásky IV. 113 12:20 Takí sme boli 13:25 Divoký anjel 212 14:10 Zlomené srdcia 13/16 15:05 Doktor z hôr 15:55 Počasie 16:00 Správy STV o 16.00 16:10 Góly - body - sekundy 16:15 Sila lásky V. 198 17:05 Vojna kuchárov 17:30 Helicops: Mŕtvy bod 18:20 S Talianom v kuchyni 19:00 Správy STV 19:40 Počasie 19:45 Góly - body - sekundy 20:10 Cirkus Humberto 6/12 21:00 Kaviareň Slávia 21:45 Dr.House VII.: Byt 18/23 22:30 Nočné správy 22:40 Počasie 22:43 Góly - body - sekundy

22:45 Helicops: Mŕtvy bod 23:35 Zlomené srdcia 13/16 00:25 Divoký anjel 212 01:05 Slovensko v obrazoch 01:25 Svet v obrazoch 01:50 Takí sme boli: Zdena Studenková 1/2 02:55 Cirkus, Cirkus Festival 1.časť 03:45 Cirkus, Cirkus Festival 2.časť 04:30 Sila lásky IV. 113

07:25 Správy - Hírek 07:30 Od východu na východ 08:00 Živá panoráma 08:35 Dizajn: Sacco 24 09:00 Leto s telkou 09:10 Poviem jej to sám 10:20 Fenomén Junior 11:00 Mojich sedem divov 11:30 Živá panoráma 12:00 ArtSpektrum 12:05 Bartošova muzika z Čierneho Balogu 12:35 Siesta: Elixír 13:05 Pesničky z archívu 13:30 Dvojaký život doktora Šela 14:10 Tour de France 17:40 Namiesto pamätí 18:00 Zelené raje III: Na majestátnom východnom pobreží

- Austrália 18:25 6 miliárd názorov 18:30 Večerníček 18:45 Varím, varíš, varíme a pečieme: Mandľový chlebíček 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:45 Počasie 19:53 (Ne)celebrity: Oľga Lauková 20:00 Osloboditelia: Pechota 20:50 Z mesta do mesta 21:20 Hudobné divadlo: Aký ste gavalier 22:40 Kaviareň u Filipa 23:30 Udalosti ČT 00:20 Správy STV „N“ 01:00 Polnočný ateliér 01:23 6 miliárd názorov 01:25 ArtSpektrum 01:32 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:30 Dva a pol chlapa IV. 20/24 08:55 Krok za krokom IV. 21/24 09:15 Kobra 11 IV. 17/17 10:10 Kobra 11 V. 1/18 11:05 90210: Nová generácia 7/24 11:55 PLÁŽ 33 13:00 Škaredá Betty III. 6/24 13:45 Rýchle Televízne noviny 13:50 Flashpoint: Smrtiaci výstrel 14:40 Rýchle Televízne noviny

14:45 Krok za krokom IV. 22/24 15:10 Priatelia IV. 7/24 15:35 Dva a pol chlapa IV. 21/24 16:00 Rýchle Televízne noviny 16:05 NCIS VIII. 10/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 PLÁŽ 33 - ADEPTI NA VYHADZOV 21:30 Expozitúra - NOVÝ SERIÁL 23:15 Nočné Televízne noviny 23:40 NCIS VIII. 10/24 00:30 Terminátor: Príbeh Sarah Connorovej II. 8/22 01:20 Hrdinovia III. 8/25 02:00 Crusoe 8/12 02:40 Kobra 11 IV. 17/17 03:25 Kobra 11 V. 1/18 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:20 Nevera po slovensky 2 06:00 NOVINY TV JOJ 06:25 KRIMI 06:55 NOVINY TV JOJ 07:20 Súdna sieň: Otec bez práce 08:00 Panelák 2010 10:00 Dom snov I. 12

10:55 EXTRÉMNE PRÍPADY: Cigáň nedostane mobil 3 12:00 NOVINY O 12:00 13:10 Kosti II. 17 14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. 24/24 15:00 Hawaii 5.0 8 16:00 Profesionáli IV.: Šéf je teplý 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 RISKUJ 18:00 Súdna sieň: Skapeš v kontajneri 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 EXTRÉMNE PRÍPADY: Sterilizácia 12 21:30 Hawaii 5.0: - NOVÉ ČASTI 9 22:30 Kosti II. 18 23:30 Webmaster: Lukáš Latinák 00:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VI. 13 01:15 Ochrancovia 4 02:05 Hovorme o sexe 5,6 02:45 District 76,77 04:10 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VI. 13 04:55 Hovorme o sexe

06:15 Zpravodajství FTV Prima 07:30 Knight Rider II: Cesta za

pokladem 13 08:40 Kutil Tim IV: V očích to není 5 09:20 M*A*S*H 197 09:50 Policejní bažanti I: Břímě uniformy 12 10:45 Prostřeno! 11:35 Diagnóza vražda I: Zemětřesení 17 12:30 Můj přítel Monk IV: Pan Monk a vysoká odměna 13 13:25 Specialisté na vraždy III 14:25 Vteřiny před vraždou: Milovník zbraní 12 15:20 Hawaii 5-0: Nevyřízené účty 16:15 Julie Lescautová V: Zrádné pátrání v minulosti 6 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 VIP PROSTŘENO! 21:20 Nikdo není dokonalý 22:35 Námořní vyšetřovací služba L. A. II: Podvodníci 23 23:35 Anatomie lži III: Hříšná loajalita 3 00:30 Zákon a pořádek: Los Angeles: Harbor City 3 01:20 Rozvedený se závazky 01:45 Volejte Věštce 03:30 Zákon a pořádek 04:15 Receptář prima nápadů


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TV PROGRAM

17. júl 2012 ĽN č. 28 PIATOK 20.7.2012

05:20 Dámsky klub „N“ 06:40 Sila lásky V. 198 07:30 Správy STV 08:08 Góly - body - sekundy 08:10 Willy Fog: Starí priatelia 08:40 Safari: Kapitán Žak 2/13 09:10 Tajomný ostrov 14/44 09:35 Obchod so šťastím: Únos 14 10:05 Doktor z hôr: Pokrvné príbuzenstvo 17/45 10:55 S Talianom v kuchyni: Polpettone 11:35 Sila lásky IV. 114 12:25 Takí sme boli: Zdena Studenková 2/2 13:30 Divoký anjel 213 14:15 Zlomené srdcia 14/16 15:05 Doktor z hôr: Krstný syn 18/45 15:55 Počasie 16:00 Správy STV o 16.00 16:10 Góly - body - sekundy 16:15 Sila lásky V. 199 17:05 Vojna kuchárov 17:35 Helicops: Krádež eura 18:25 S Talianom v kuchyni: Králik 19:00 Správy STV 19:40 Počasie 19:45 Góly - body - sekundy 20:10 Legendy popu: Elán

22:15 Nočné správy 22:25 Počasie 22:30 Góly - body - sekundy 22:35 Miesto činu: Bolesť a smútok 00:15 Helicops: Krádež eura 01:00 Zlomené srdcia 14/16 01:50 Miesto činu: Bolesť a smútok 03:20 Dámsky klub 04:40 Sila lásky IV. 114

06:35 Správy - Hírek 06:45 Osloboditelia: Pechota 07:30 Od východu na východ: Z Izry po Tokaj 08:00 Živá panoráma 08:35 Zelené raje III: Na majestátnom východnom pobreží - Austrália 09:00 Leto s telkou: Bola raz jedna záhrada 09:10 Teraz sa už nehráme... 10:05 Fenomén Junior 10:50 Mojich sedem divov: Marián Labuda 11:20 Živá panoráma 12:00 ArtSpektrum 12:05 Chlapec z Podpoľania 12:40 Posledný súd Michelangela Buonarrotiho

14:10 Tour de France 16:55 Krásna Ves - perla Podhoria 17:25 Svet sa pripravuje na život bez ropy 17:40 Namiesto pamätí: Mali sme mačku 18:00 Televíkend: Turistické inšpirácie 18:25 6 miliárd názorov 18:30 Večerníček: Oranžová schránka 2/7 18:40 Encyklopédia slov.obcí: Štrba 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:45 Počasie 19:53 (Ne)celebrity: Aleš Bílek 20:00 Planéta Zem II.: Plytké moria 20:55 Família: Família - Husličky a gumáky 21:30 Letné kino na Dvojke: Obžalovaný 23:00 Grand Prix Bratislava: Pohár národov 00:20 Udalosti ČT 01:05 Správy STV „N“ 01:45 Polnočný ateliér 02:15 6 miliárd názorov

02:20 ArtSpektrum 02:29 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:40 Dva a pol chlapa IV. 21/24 09:05 Kobra 11 V. 2-3/18 11:00 90210: Nová generácia 8/24 11:55 PLÁŽ 33 - ADEPTI NA VYHADZOV 13:00 Škaredá Betty III. 7/24 13:45 Rýchle Televízne noviny 13:50 Flashpoint: Smrtiaci výstrel I. 9/9 14:40 Rýchle Televízne noviny 14:45 Krok za krokom IV. 23/24 15:10 Priatelia IV. 8/24 15:35 Dva a pol chlapa IV. 22/24 16:00 Rýchle Televízne noviny 16:05 NCIS VIII. 11/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 Dědictví aneb Kurvahošigutntág 23:00 AKČNÝ PIATOK: Som agent 00:45 AKČNÝ PIATOK: Maskova-

ný gang 02:45 Kobra 11 V. 2/18 03:30 Šerif a mimozemšťan 2

05:15 Ochrancovia 4 05:55 NOVINY TV JOJ 06:20 KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:15 Súdna sieň: Tantra 08:00 Panelák 2010: Cynik, Krupiérka 27,28 10:00 Dom snov I. 13 10:55 EXTRÉMNE PRÍPADY: Čierne oči 4 12:00 NOVINY O 12:00 13:10 Kosti II. 18 14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VIII. 1/17 15:00 Hawaii 5.0 9 16:00 Profesionáli IV.: Kšefty s deťmi 7 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 RISKUJ 18:00 Súdna sieň: Upotená láska 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Rabín, kňaz a krásna blondína 23:00 Neverne tvoja 01:15 Memento

03:05 District 78,79 04:30 Zločiny z vášne

06:15 Zpravodajství FTV Prima 07:30 Knight Rider II: Není diamant jako diamant 14 08:40 Kutil Tim IV: Borlendovy ambice 6 09:20 M*A*S*H 198 09:50 Policejní bažanti I: Tajné nasazení 13 10:45 Prostřeno! 11:35 Diagnóza vražda I: Mor 18 12:30 Můj přítel Monk IV: Pan Monk a astronaut 14 13:25 Specialisté na vraždy III: Stuttgart Rot 5 14:25 Vteřiny před vraždou: Láska je slepá 13 15:20 Hawaii 5-0: Začátek 13 16:15 Julie Lescautová V 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Rosamunde Pilcher: Presumpce lásky 22:05 Show Jana Krause 23:05 Velkej biják 01:05 Wall Street 03:15 Volejte Věštce

SOBOTA 21.7.2012

05:30 Sila lásky V. 199 06:20 Správy STV 06:55 Pásli ovce valasi: Ako Kubko s Maťkom naučili kukučku kukať 9/13 07:05 Pásli ovce valasi: Ako Kubkovi a Maťkovi do koliby hrom udrel 10/13 07:10 Včielka Maja: Alexander Veľký 07:35 Pinocchio: Čudesný záchranca 08:05 Fidlibum 08:30 Prípady detektíva Kulmena 09:15 Stratená melódia: Dolapenie 5/7 09:40 Stroskotanie Danubia 10:50 Na vysokej skale: Múdry blázon 11:45 Alžbetin dvor: Fatamorgána 3/6 13:05 Hurá do záhrady 13:35 Štýlovo 14:05 On Air 14:25 Heidi, dievčatko z hôr

16:10 Napoleon 3/4 18:00 Úsmev, prosím! 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy STV 19:40 Počasie 19:45 Góly - body - sekundy 20:10 Pošta pre teba - návraty 21:10 Dieťa z kontajnera 22:45 Góly - body - sekundy 22:55 A Jimmy išiel za dúhou 00:35 Napoleon 3/4 02:15 On Air 02:30 Dieťa z kontajnera 04:05 Bienále ilustrácií Bratislava 2011 04:15 A Jimmy išiel za dúhou

07:50 Správy - Hírek 08:00 Živá panoráma 08:35 Televíkend: Turistické inšpirácie 09:00 Planéta Zem II.: Plytké moria 09:50 Oko za oko 11:05 Cesta: Smútok a smiech v nemocnici.

11:30 5 minút po dvanástej 12:35 Sólo pre Cantus firmus 13:30 Život v pohybe: Turistika 14:10 Tour de France 17:45 Farmárska revue 18:05 Na ceste II.: Na ceste po Ríme 18:25 6 miliárd názorov 18:30 Večerníček: Oranžová schránka 3/7 18:50 Táraninky: Rozprávky 19:00 Správy STV „N“ 19:40 (Ne)celebrity: Michal Červienka 19:50 Myslenie zvierat: Vlk 3/5 20:40 Anjeli strážni: Anjeli strážni Jána Matochu 21:15 Letné kino na Dvojke: Bojovali za vlasť 23:50 Vždy s úsmevom: Promülle 00:35 Retro noviny 01:00 Československý filmový týždenník 01:05 Udalosti ČT 01:55 Správy STV „N“ 02:35 Polnočný ateliér 03:09 Záver vysielania

02:45 Kobra 11 V. 3/18 03:50 TELEVÍZNE NOVINY 04:35 Zvedavý Max a chlpáč Bello 05:05 TELEVÍZNE NOVINY 05:55 Scooby Doo, ako sa máš I. 7/14 06:15 Scooby Doo II. 16/16 06:35 Flintstonovci v akcii 45/54 07:00 Scooby-Doo a strašidelní bratia 08:35 Chlpatí kamoši 10:00 Priatelia IV. 8/24 10:25 Dva a pol chlapa IV. 22/24 10:50 Austin Powers 2 12:35 Maska, jr. 14:20 Som agent 16:05 Rýchle Televízne noviny 16:10 Wasabi 17:55 Vo štvorici po Slovensku 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 PLÁŽ 33 - VYHADZOV LIVE 22:20 Vo štvorici po Slovensku 23:25 Rambo IV. 01:10 Revolver

06:05 NOVINY TV JOJ 06:20 Kutil Manny III. 07:10 Aladin I. 07:35 Rozprávková jazda 08:00 Beyblade Metal Fusion 08:30 Bakugan 08:50 Rabín, kňaz a krásna blondína 11:25 Honba za Klenotom Nílu 13:40 Škola ro(c)ku 16:00 Iba prechádzka v parku 18:00 Chalupári: Sokovia 4 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Príbehy na dobrú noc 22:30 Tajuplný ostrov 1,2/2 01:50 Pojedač hriechov 03:30 Črepiny 04:10 Smrtiaca pravda

06:00 Zpravodajství FTV Prima 07:15 Mistr Manny II: Mannyho nové tričko; Hudební salon 34 07:45 M*A*S*H 198 08:20 Autosalon 09:35 Columbo: Smrt bere jackpot 11:35 Camp Rock 13:40 Letiště 77 16:00 Vraždy v Midsomeru VI: Umění žít 18:00 Jak se staví sen 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Vítr v kapse 21:45 Operace Zlomený šíp 23:55 Generál Patton 1/2 01:35 Sběratelé kostí I: Žena ze záhrobí 22 02:20 Volejte Věštce 04:05 Nikdo není dokonalý 04:55 Miláčci

NEDEĽA 22.7.2012

05:50 Nebíčko v papuľke 06:20 Správy STV 07:00 Góly - body - sekundy 07:10 Pásli ovce valasi: Ako sa Kubko s Maťkom do popuku slaniny najedli 11/13 07:15 Pásli ovce valasi: Ako Kubko s Maťkom našli poklad na Jána 12/13 07:25 Včielka Maja: Chvastúň Paľo 07:50 Pinocchio: V sieti 08:15 Maškrtníček 08:45 Prípady detektíva Kulmena 09:30 Stratená melódia: Čarovná flauta 6/7 09:55 Ushuaia - expedície do prírody V.: Indonézia/Filipíny - Tajné kódy prírody 1 10:45 Slovensko v obrazoch 11:10 Svet v obrazoch

11:40 Štúrovci 3/5 13:00 Veľká cena F1 - Nemecko 16:10 Pošta pre teba - návraty 17:15 Úsmev, prosím! 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy STV 19:40 Počasie 19:45 Góly - body - sekundy 20:10 Marco Polo 1/2 21:35 Marco Polo 2/2 23:00 Góly - body - sekundy 23:15 Rošáda 00:55 Marco Polo 1/2 02:20 Marco Polo 2/2

06:40 Myslenie zvierat: Vlk 3/5 07:30 Televíkend: Turistické inšpirácie

08:00 Živá panoráma 08:40 Kapura 09:25 Farmárska revue 09:40 Encyklopédia slov.obcí: Štrba 10:00 Diecézna púť starých rodičov 11:45 Veľké jubileum: Umenie ako výraz viery 12:20 Šuster,drž sa kopyta! 13:30 On Air 13:50 Orientácie 14:30 Tour de France 18:30 Večerníček: Oranžová schránka 4/7 18:50 Táraninky: Sklo 19:00 Správy STV „N“ 19:40 ArtSpektrum 19:45 Počasie 19:55 Dokumentárny klub: Calder, sochár pohybu 20:45 Dedičstvo otcov: Dubová Colonorum 21:15 Retro noviny 21:40 Noc v archíve: Budujeme hlavné mesto 22:40 Noc v archíve: Letný špeciál

- Ako sa rodí sídlisko 23:25 Grand Prix Bratislava: Skoky jednotlivcov. 00:55 Udalosti ČT 01:45 Správy STV „N“ 02:25 Polnočný ateliér: Návraty... o rodine Rudavských 02:59 Záver vysielania

06:10 Scooby Doo, ako sa máš I. 8-9/14 06:50 Flintstonovci v akcii 46/54 07:20 Tom a Jerry: Sherlock Holmes 08:05 Nekonečný príbeh 2 09:40 Roztomilé mrchy I. 14-15/22 11:30 Wasabi 13:10 Dědictví aneb Kurvahošigutntág 15:35 Žraločia svorka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 Šerifovia 23:00 Tango a Cash

00:55 Meč spravodlivosti 02:40 Ríša vlkov 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:35 KRIMI 06:05 NOVINY TV JOJ 06:30 KRIMI 07:00 Iba prechádzka v parku 08:30 Škola ro(c)ku 10:40 Vtierka Castle II. 8,9 12:25 16 blokov 14:40 Tajuplný ostrov 1,2/2 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Muž v tieni 23:00 Ostreľovač 01:15 16 blokov 02:50 Ostreľovač 04:30 Chyťte vraha

06:35 Zpravodajství FTV Prima 07:50 Mistr Manny II: Velký dar; Dědeček opravářem 35 08:20 M*A*S*H 199 08:50 Apokalypsa II. světové války: Peklo 6 09:55 Ženy na cestách 10:40 Columbo 12:35 Receptář prima nápadů 13:45 Pták na drátě 16:00 Vraždy v Midsomeru VI: Smrt a sny 18:00 Česko na talíři 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Statečné srdce 23:45 Sběratelé kostí II: Obr na kolejích 1 00:35 Sběratelé kostí II: Matka a dítě v zátoce 2 01:20 Volejte Věštce 03:05 Apokalypsa II. světové války: Peklo 6 04:05 Nikdo není dokonalý 04:55 Miláčci

PONDELOK 23.7.2012

07:00 Svet v obrazoch 07:25 Správy STV 08:05 Góly - body - sekundy 08:15 Willy Fog 08:40 Safari: Telegram 3/13 09:15 Tajomný ostrov 15/44 09:40 Obchod so šťastím 10:10 Doktor z hôr: Krstný syn 11:00 S Talianom v kuchyni 11:40 Sila lásky IV. 115 12:30 Takí sme boli 13:35 Divoký anjel 214 14:20 Zlomené srdcia 15/16 15:10 Doktor z hôr 15:55 Počasie 16:00 Správy STV o 16.00 16:10 Góly - body - sekundy 16:15 Sila lásky V. 200 17:05 Vojna kuchárov 17:35 Helicops: Brodského variant 18:20 S Talianom v kuchyni 19:00 Správy STV 19:40 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Domček z kariet 21:40 Tandemy - Ján Kuric

22:05 Nočné správy 22:15 Počasie 22:20 Góly - body - sekundy 22:25 Hlavný podozrivý II. 00:10 Helicops: Brodského variant 00:55 Zlomené srdcia 15/16 01:40 Divoký anjel 214 02:20 Domček z kariet

06:40 Calder, sochár pohybu 07:35 Tat Tvam asi 08:00 Živá panoráma 08:35 Dedičstvo otcov 09:00 Leto s telkou 09:10 Gemini 10:30 Fenomén Junior 11:10 Mojich sedem divov 11:40 Živá panoráma 12:10 ArtSpektrum 12:15 Voda pre život 12:40 Siesta: Elixír 13:10 Kráľovstvo poézie 14:10 Muž,ktorý skorumpoval Hadleyburg 14:55 Andy Warhol z Mikovej 15:35 Škola detektívky 16:30 Grand Prix Bratislava

18:00 Príbeh Čierneho leva 18:25 6 miliárd názorov 18:30 Večerníček 18:45 GEN.sk: Dalibor Karvay 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:55 Medicína 20:50 Nie si sám: Ako chytať ryby 21:25 Letné kino na Dvojke 23:05 On Air 23:20 Udalosti ČT 00:05 Správy STV „N“ 00:45 6 miliárd názorov 00:50 ArtSpektrum 00:59 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:25 Krok za krokom IV. 23/24 08:50 REFLEX 09:15 Kobra 11 V. 4-5/18 11:10 PLÁŽ 33 - VYHADZOV 13:00 Škaredá Betty III. 8/24 13:45 Rýchle Televízne noviny 13:50 Flashpoint: Smrtiaci výstrel 14:40 Rýchle Televízne noviny 14:45 Krok za krokom IV. 24/24

15:10 Priatelia IV. 9/24 15:35 Dva a pol chlapa IV. 23/24 16:00 Rýchle Televízne noviny 16:05 NCIS VIII. 12/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 PLÁŽ 33 - NÁSTUP 21:30 Zámena manželiek 22:50 Dva a pol chlapa VIII. 9/16 23:20 Nočné Televízne noviny 23:45 NCIS VIII. 12/24 00:35 Žraločia svorka

06:20 KRIMI 06:45 NOVINY TV JOJ 07:10 Súdna sieň: Pani podnikateľka 07:50 Panelák 2010: Odhalenie, Človeče 29,30 09:55 Dom snov I. 14 10:50 EXTRÉMNE PRÍPADY: Cigánska svadba 5

12:00 NOVINY O 12:00 13:15 Muž v tieni 16:00 Profesionáli IV.: Zamilovaná Skarlet 4 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Mám rád, no nemilujem ťa! 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 EXTRÉMNE PRÍPADY: Bez detí sa obesím 13 21:30 Hawaii 5.0: - PREMIÉROVÉ ČASTI 11 22:30 Český farmár hľadá ženu 7,8 01:00 Californication - Orgie v Kalifornii I. 11 01:30 Moja žena a iné katastrofy 03:00 District 80,81 04:25 Tajomstvo zázračnej tekvice

06:15 Zpravodajství FTV Prima 07:30 Knight Rider II: Víkendoví válečníci 15

08:40 Kutil Tim IV: Pojďme se dívat na video 7 09:25 M*A*S*H 200 09:55 Policejní bažanti II 10:50 Prostřeno! 11:35 Diagnóza vražda I: Sestra Michaela na vás čeká 19 12:30 Můj přítel Monk IV: Pan Monk u zubaře 15 13:25 Specialisté na vraždy III: Anděl smrti 6 14:25 Vteřiny před vraždou: Staří přátelé 14 15:20 Hawaii 5-0: Hlava 14 16:15 Julie Lescautová V: Soukromá aféra 8 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 VIP PROSTŘENO! 21:20 Na vlastní riziko 21:55 Partička 22:35 Baba na zabití 00:20 Nedokonalé zločiny IV 01:30 Volejte Věštce 03:15 Nedokonalé zločiny IV 04:15 Autosalon


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA / REKLAMA / INZERCIA

Inzeráty

služby n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, SAMOLEPIACE FÓLIE, LIŠTY A SIETE PROTI HMYZU – predajňa na Nám. sv. Mikuláša 9 (nad rýchločistiarňou), Šmida – TREND. ) 0905 364 246, 4369 678. ĽN 335/2012 n Osobná a nákladná doprava, autopožičovňa, Fiat Ducato 9-miest., 1,5 t, Škoda Octavia. ) 0905 502 421, 432 1908. ĽN 332/2012 n Plastové + AL okná a dvere - záruka až 10 rokov. Strechy na kľúč + oprava. Tel. 43 68 172, 0911 625 547, slora@slora.sk ĽN 161/2012 n Nové bytové doplnky z Talianska a Holandska v DECORE – vedľa G-čka. Navštívte nás. ĽN 391/2012 n Náter striech vo výškach. Lacno, rýchlo a kvalitne. 0915 334 786. ĽN 412/2012 n Aktívna používateľka nem. jazyka ponúka doučovanie pre deti, začiatočníkov a  pokročilých. ) 0904 346 013. ĽN 414/2012

nehnuteľnosti n Predám rodinný dom v Novej Ľubovni s výmerou 2162 m2. Cena dohodou. ) 0902 105 703. ĽN 410/2012 n Predám murovaný rodinný dom, nová strecha, v tichej lokalite v obci Orlov. Cena dohodou. ) 0905 347 213. ĽN 411/2012 n Predám drevenicu (vodovod a kúpeľňa) v obci Starina s veľkým pozemkom a  záhradou. Cena dohodou. ) 0915 173 725. ĽN 413/2012 n Predám záhradku s  chatkou za novým cintorínom. ) 052/4326203. ĽN 416/2012 n Predám rodinný dom v Hniezdnom č. 39. Cena dohodou. ) 0910 307 422. ĽN 418/2012

práca n Agentúra TIMEA - práca v Anglicku a ČR pre ženy, mužov a páry. ) 0904 891 941. ĽN 750/2011 n BUS KARPATY s. r. o. ponúka prácu vodičom v autobusovej doprave. Kvalifikačné predpoklady: - vodičský preukaz skupiny D, - kvali-

Získajte vstupenky!

Milí čitatelia, opäť ponúkame možnosť získať hodnotné vstupenky na zaujímavé augustové podujatia MUSIC CITY KOŠICE a TUNING ZRAZ SVIDNÍK. Organizátor venoval po 4 lístky na každé podujatie aj pre staroľubovnianskych nadšencov dobrej zábavy. Veríme, že to využijete! Podmienky súťaže sú veľmi jednoduché, stačí z novín číslo 28 alebo 29 vystrihnúť a doručiť k nám (spolu s kontaktnými údajmi) akciu, na ktorú chcete ísť. Pochopiteľne, čím viac kupónov, tým väčšia možnosť. Žrebovať budeme 30. júla. (Pre rýchlejšie jednanie pripíšte aj vaše telefónne číslo.) Každý výherca dostane od nás po dve vstupenky. Tak, neváhajte, možnosť získať zadarmo hodnotné vstupenky na zaujímavé akcie - je na dosah! (red.)

"

strana

17. júl 2012 ĽN č. 28 fikačná karta vodiča, - karta vodiča pre digitálny tachograf, - doklady o zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Kontakt: 0903 619 894. Ľ N354/2012 n Firma SOFER, Stará Ľubovňa príjme zváračov STN EN 287141/111, -135/136, zámočníkov a obrábačov kovov s nástupom ihneď. Výhodné platové podmienky. Kontakt: sofer@sofersk.sk, 0911 100 338, 0903 208 359. ĽN 419/2012

byty n Predám 3-izbový byt v centre mesta SL. Voľný ihneď! Cena dohodou. ) 0904 608 042. ĽN 399/2012 n Dám do dlhodobého prenájmu byt. ksc@zmail.sk)0944287 596.ĽN408/2012

auto-moto n Predám Felíciu 1,9 diesel, rok výroby 2001, platné STK a EK. Cena dohodou. ) 0948 309 095. ĽN 406/2012

predám n Drevený smrekový obklad - 3 €/m2 aj zrubový obklad, hranoly

a dlážkovicu na podlahu. ) 0908 234 866. ĽN 347/2012 n Krosná s príslušenstvom. ) 0908 251 947. ĽN 407/2012 n Zachovalú 2-ročnú vaňu. Cena 50 €. ) 0905 655 692 ĽN 417/2012

kúpim n Staré čierne dosky, ktoré sú nabité na stodole a hranoly. Za výhodnú cenu. ) 0944 426 027. ĽN 28/2012

chovateľstvo n Predaj živej hydiny - HUDÁK Juraj, Jusková Voľa 115, okr. Vranov nad Topľou:. - 1 ročné nosnice, - mladé nosničky, - brojlerové kurčatá, morky. Dovoz zdarma! Aktuálne ceny a objednávky na t. č. 057/449 0325, 0915 788775, 0908 366105. ĽN 320/2012

kurzy n Kurz opatrovania – individuálne, diaľkovo, rýchlo, od 150 €. Úradné preklady - všetky jazyky, www. asined.sk, 0915 544 915, 0905 357 424, 0908 665 046. ĽN 162/2012

7

Spoločenská rubrika spomíname Jazva spôsobená ranou v srdci je príliš hlboká a stále sa otvára. Bolí to. Chýbaš nám Miška. Dňa 20. júla uplynie 10 rokov od tragickej smrti našej milovanej dcérky Mišky Purgelovej. Kto ste ju poznali, venujte jej prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú mama, otec a brat s rodinou.

Infoservis

pozvánka Mesto Stará Ľubovňa pozýva na KULTÚRNY ŠTVRTOK NA PEŠEJ ZÓNE, ktorý bude 19. júla o 15.00 h. m m m

Marmon s.r.o. pozýva na VÍKEND V STREDOVEKOM VOJENSKOM TÁBORE, ktorý sa uskutoční 22. júla o 15.00 h. Program: šermiarske vystúpenia, divadlá...

oznam Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 17. júla – lekáreň ANETT, Levočská 59 (za Tatra bankou), 18. júla – PRI NEMOCNICI (Sládkovičova 10), 19. júla - ELIXÍR (Obchodná 3), 20. júla – VIVA (Mierová 94),

21. júla - LAUDANUM (Levočská 4), 22. júla – Dr. MAX (OD Kaufland), 23. júla - SCHNEIDER (Obrancov mieru 8). Po - Pia od 16.00 do 20.00 h, So - Ne - sviatky od 8.00 do 18.00 h.

kino HAPPY FEET 21. - 22. júla (sobota o 19.00 h, nedeľa o 15.00 h), Austrália, animovaný, 100 min., slovenské znenie, MP. Animovaný hit Happy Feet sa vracia vo svojom pokračovaní do nádhernej krajiny v Antarktíde. Mumble, Majster stepu má problém, pretože jeho malý syn Eric je choreo-fóbický. Eric neochotný dať sa do tanca uteká a stretáva tučniaka, ktorý dokáže lietať! ...


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

17. júl 2012 ĽN č. 28

J. Nemerguta pochválil top jazdec sveta Na poriadny flatlandový„výlet“ sa nedávno vybrali Richard Štefančík s Jánom Nemergutom. Ich cieľom boli totiž maďarské Hódmezővásárhely a I. ročník BeWear Cup-u, ktorý na horúci asfalt prilákal hlavne domáce hviezdy. „Súťažiť v inom štáte bola pre nás obrovská výzva. A chceli sme tiež domácim ukázať, ako sa jazdí u nás, na Slovensku,“ naznačil dôvody, ktoré ich pred niekoľkými dňami prinútili sadnúť do auta a precestovať 430 kilometrov, R. Štefančík. Ako na margo toho doplnil, keďže Maďari sú vo flatlande veľmi dobrí, ešte pred súťažou vedeli, že tam nejdú vyhrať. „Skôr sa niečo nové naučiť a spoznať nových ľudí.“ n VSADILI NA ZLÚ KARTU Hoci teda do 50-tisícového mesta ležiaceho blízko Békéscsaby nešli Staroľubovňania s veľkými očami, nechýbalo veľa, aby sa jeden z nich nepostavil na „bedňu.“ Stačilo, aby uspo-

dodal, v Olomouci sa, napríklad hodnotila čistota. A tak verili, že sa situácia bude opakovať. „Ak by tak tomu bolo, môžem s pokojným svedomím povedať, že Janko by sa dostal na stupne víťazov, lebo pokazil najmenej sérií.“ Piate a šieste miesto v „Expertoch“ však St ar oľ ub ovň a nov nakoniec až tak nemrzelo. Po skončení súťaže k nim totiž prišiel jeden z najlepších svetoStaroľubovňania v Maďarsku: vpravo J. Nemergut, ktorého pochválil aj víťaz kat. PRO a jeden z najlepších svetových jazdcov Adam Kun, vľavo R. Štefančík, ktorý na margo svojej jazdy povedal: „Išiel som ako úplne prvý, vystresovaný, ta- vých flatlanderov - Adam Kun kže to aj tak vyzeralo.“ Napriek tomu skončil šiesty. a zložil hold „Jariadatelia zvolili iný hodnotiaci čistotu - jednoduchšie série tri- ktorých si pomôžeme nohou na nesovi“ i jeho jazde. Ako 15-ročsystém. „Ten sa ale dopredu ni- kov ale bez nohy na zemi, ale- zemi,“ prezradil čosi z flatlan- ný jazdec, ktorý jazdí len necelé kdy nevie. Čiže, buď sa jazdí na bo brutálne variácie trikov, pri dovej kuchyne, Richard. Ako 2 roky, má vraj obrovský poten-

Kulturisti si už na nový domov celkom zvykli

Presne pred dvanástimi mesiacmi zmenil Klub športovej kulturistiky mesta (KŠKM) svoje pôsobisko. Po siedmich rokoch strávených v škole na Štúrovej ul. totiž nútene zdvihol kotvy a nové útočisko začal budovať na Námestí gen. Štefánika. Aj keď podmienky tam spočiatku neboli ideálne.

dosť stálo. Iná možnosť ale nebola,“ vrátil sa späť do minulosti prezident klubu Andrej Hlinka. Ten však dnes vynaložený čas i peniaze neľutuje. Ako totiž podotkol, nové priestory sú teraz lepšie než pôvodné, „aj keď trochu drahšie. Takže pred nami vyvstal nový problém - aby sme to vedeli splatiť.“

„Viac menej bol to jediný priestor, ktorý sme mohli za taký krátky čas zohnať. Mali sme veľa starostí s prerábaním, dorábaním spŕch, takže nás to aj

n Posilňovňa majstrov Posilňovacie centrum, ktoré v tzv. Bielom dome zahŕňa aj fitness, sa môže pokojne hrdiť prívlastkom „majstrov-

ské“. V Starej Ľubovni je totiž jediným, v  ktorom cvičia európski či svetoví medailisti. „Kto sa chce dostať na súťaže, musí ísť cez klub, ktorý má na to licenciu. Máme teda také zariadenia, aby sa pretekári mohli dostať na celoslovenské preteky, prípadne aj vyššie,“ povedal prezident KŠKM. Ako ale dodal, ich posilňovňa nie je len pre športovcov, ale i širokú verejnosť, pre ktorú miestnosť doplnili o spinningové bicykle či bežecký pás. Hoci pre nováčikov sa posilňo-

Súťaž Klubu športovej kulturistiky mesta Stará Ľubovňa Milí čitatelia, mestský klub športovej kulturistiky prichádza s novou súťažou. Určená je pre všetkých, ktorí doručia do našej redakcie odpovede na uverejnené otázky. Ceny sú lákavé: 1. celoročná permanentka do fitness, 2. voľný vstup do fitness na 3 mesiace a 3. voľný vstup do fitness na mesiac. 1. Kedy bol založený klub kulturistiky v Starej Ľubovni? 2. Vymenujte prvých pretekárov ŠKM? 3. Kto získal prvý titul Majstra Slovenska? 4. Kto získal prvú medailu na Majstrovstvách sveta? 5. Kto získal prvý titul Majstra Európy? 6. Koľko pretekárov klubu sa zúčastnilo Majstrovstiev Európy alebo Majstrovstiev sveta? 7. Koľkokrát mal klub pretekára v desiatke športovcov VÚC Prešovského kraja? 8. Na ktorom mieste v slovenskom rebríčku sa nachádza klub? 9. Klub má jedného medzinárodného rozhodcu pre kulturistiku a fitness. Kto ním je?

NOVÁ SÚŤAŽ

A navyše, niekoľkých z  vás dokonca nemusí stať absolútne nič. Stačí, ak do 30. augusta pošlete správne odpovede na uvedené otázky (noviny@ slmedia.sk) a  jedna z  troch permanentiek môže byť vaša. A na záver ešte jedna pomôcka: v prípade, že sa vám otázky zdajú ťažké, skúste navštíviť internetovú stránku klubu www.facebook.com/klubskm. m m m Posilňovňa KŠKM je, mi- A na mnohé z nich tam stopermochodom, veľmi prijateľná centne nájdete odpoveď. Text a foto (mv) aj pre peňaženky športovcov. vanie môže zdať hotovou alchýmiou, v  tomto prípade sa ho nemusia báť. V bývalej koncertnej sále ZUŠ sa totiž o nich, podľa A. Hlinku, bez problémov postarajú. „Máme plány, máme i trénerov, takže vieme poradiť. A veľa nováčikov začína tak, že ja osobne im dám tréningy, ukážem základné veci a zo začiatku i dohliadnem.“

Z galérie Naj-športovec roka 2011 (4.) Dominik Husár

Na majstrovskúsil. Pasovačstvách Slovenskej ku som vyhral republiky v gréckoa  tréner mi porímskom štýle získal vedal, že mám zápasenie bronzovú medailu, prísť na trévo voľnom štýle bol ning. Začal som teda strieborný. Víťaz štyroch me- trénovať, bavilo ma to. Potom dzinárodných súťaží – v Prie- prišli aj preteky a  prvé úspevidzi, Hradci Králové, Brne chy,“ vysvetlil svoju cestu k záa Vítkoviciach. paseniu Dominik. „Domino na majstrovstvách Dominika Husára bavilo Slovenska v pasovačke neprešportovanie odmalička. Nemal hral ani jeden zápas. Už tam však konkrétnu predstavu ani som videl, že je to mimoriadcieľ, aby sa mohol venovať jed- ne nadaný a talentovaný chlanému športu a byť v ňom lep- pec, od ktorého môžeme očaší ako ostatní. Prišla však jedná kávať výrazné výsledky, čo sa akcia zápasníkov a tá zmenila neskôr aj potvrdilo. Prišli aj jeho športový život. „Mali sme výsledky, čo svedčí o jeho veľpasovačku v škole, mňa posla- kom talente a v súčasnosti je to la triedna učiteľka, aby som jeden z najlepších borcov slo-

venského zápasenia v kategórii starších žiakov,“ zhodnotil svojho zverenca tréner Michal Turkyňak. Mladý zápasník svoj talent potvrdil aj tohto roku. V apríli sa na majstrovstvách Slovenska v zápasení voľným štýlom starších žiakov stal majstrom Slovenska do 85 kg. Cesta na stupne víťazov však nie je priamočiara ani pre talentovaného športovca. Aby sa dostavili úspechy, je potrebné veľa pracovať a obetovať veľa voľného času. „Treba na sebe neustále makať, treba chcieť, aj keď práve na to nemáte chuť alebo náladu,“ hovorí Dominik. Má šťastie, že v jeho športovej kariére ho podporujú aj rodi-

čia. Hlavne mama, ktorá chce, aby športoval. Fandí mu ale prakticky celá rodina. Všetci mu veľmi držia palce a najväčším fanúšikom je jeho babička. Mladý športovec má všetko naplánované tak, aby si našiel čas aj na priateľov. Učí sa poobede, aby stihol tréningy a večer zvýši čas aj na kamarátov. Dominik v  tomt o roku končí základnú školu. O  svojej budúcnosti má jasno. „Zobrali ma na športové gymnázium v  Košiciach, kde chcem pokračovať aj v  športovej kariére.

ŠPORT

ciál a naozaj veľmi pekný a čistý štýl jazdy. „Myslím, že to Janeska potešilo viac, ako keby sa umiestnil na stupňoch víťazov,“ poznamenal k tomu Richard. n NABITÉ LETO Ani R. Štefančík ani J. Nemergut však po BeWear Cup-e nezavesia bicykle na klinec. Už dnes majú totiž rezervovaných pár exhibícií v okrese, začiatkom budúceho mesiaca sa chystajú do Poľska, neskôr možno na západné Slovensko i do Čiech. „Na prelome augusta/septembra máme na výber buď Nemecko, alebo opäť Maďarsko, no myslím, že bude záležať aj na peniazoch, keďže sponzora nemáme,“ dodal ešte s úsmevom jeden zo spoluzakladateľov staroľubovnianskeho flatlandu. Obaja však určite nebudú chýbať na domácom NetBuilding FlatDance 2012, na ktorom už svoju účasť potvrdili dvaja top jazdci sveta. Text (mv), foto (archív R.Š.) 

Šport v skratke

cykloturistika Po viacerých neúspešných pokusoch návštevy poľského Mielca sa 19-tim členom tunajšieho Klubu slovenských turistov konečne podarilo koncom júna zorganizovať trojdňové cyklistické podujatie. A stálo to za to! Fantastická partia, pohostinní Poliaci, zaujímavé cyklistické trasy s múzeami a kultúrnymi pamiatkami a k tomu všetkému slnečné počasie. Počas dvoch dní prešli na bicykli 100 km. Aj keď to nebol hornatý terén, zabrať im dal hlavne piesok, ktorého bolo na trase neúrekom. Milé bolo aj večerné posedenie s priateľmi z Mielca, pri ktorom si navzájom zaspievali najznámejšie piesne. (P. Mrug)

Šport servis

cykloturistika Klub slovenských turistov Stará Ľubovňa pozýva 22. júla na cykloturistickú akciu Dubník pri Prešove. Trasa (50 km): Solivar - Dulová Ves - Kokošovce - Žehňa - Červenica - Dubník - Zlatá Baňa - Sigord – Solivar. Prihlášky: do 19. júla (štvrtok) u vedúceho akcie pre zabezpečenie dopravy. Bližšie info: S. Kolcun (0903 032 999).

Dúfam, že sa mi podarí zosúladiť štúdium aj zápasenie. V obidvoch chcem byť úspešný. Chcel by som aj po skončení gymnázia pokračovať v štúdiu, najradšej na Policajnej akadémii,“ načrtol svoje ciele budúci stredoškolák. O  tom, že mladý zápasník môže ešte v športovej kariére veľa dosiahnuť, je presvedčený aj jeho tréner Michal Turkyňak: „Myslím si, že má veľké predpoklady. Jeho tréningová morálka je vzorná, nevynechá zbytočne ani jeden tréning. Je veľmi svedomitý v prístupe na turnajoch a v zápasoch. Verím, že jeho športová hviezda ešte zažiari.“ Text (J.P.), foto (M.J.)

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktori: Mgr. Eva Halamová, Mario Veverka, športový redaktor: Ján Petrus, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, fax: 42 84 581, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Ľubovnianske noviny č. 28  
Ľubovnianske noviny č. 28  
Advertisement