Page 1

5. jún 2012

Ročník XXXVII.

Cena 0,25 €

Číslo 22

Ľubovnianske noviny Veľká udalosť sa blíži! Filmový hrdina mieri do Hniezdneho

Žiaci základných škôl prečítali takmer tisíc kníh

Televízny program na celý týždeň súčasťou novín

Ľubovňa bližšie k Tescu 2.

4.

5.-6.

aj o Dom služieb je záujem

To, o čom sa už niekoľko rokov v Starej Ľubovni hovorí, sa možno stane skutočnosťou. Do mesta pod hradom totiž mieri investor, ktorý má vážny záujem o postavenie Tesca. A vyzerá to tak, že momentálne má Stará Ľubovňa poslednú šancu, aby ho tu mala. „V  prípade časti OD Družba bola verejná obchodná súťaž ukončená a jej cieľom bolo najmä pomôcť mestu a lokalite na sídlisku Západ spoločnosťou, ktorá príde s potravinovým reťazcom alebo väčšími potravinami,“ prezradil primátor mesta Michal Biganič k  odpredaju jednej z mestských nehnuteľností, o ktorú mali záujem dve spoločnosti: Milk Agro z  Prešova a  Alea Invest z  Michaloviec. Po vyhodnotení viacerých podmienok, kde okrem kúpnej ceny hrali dôležitú úlohu aj podnikateľský zámer, architektonické riešenie, harmonogram výstavby či rôzne benefity, vzišla víťazne firma Alea Invest, s.r.o. z Michaloviec. Tá by mala podľa predbežných informácií kúpiť časť Družby za 112 500 eur (čo v starej mene predstavuje takmer 3,4 mil. Sk), zamestnať okolo 15 až 25 ľudí, vytvoriť sanáciu terasy a nový predajný priestor s  tromi tisíckami položiek. Zástupcovia spoločnosti sa k zámeru ešte nechcú vyjadrovať do médií, počkajú si ako dopadne mimoriadne zastupiteľ-

NÁZORY

stvo staroľubovnianskych poslancov 4. júna. Alea Invest je developerská spoločnosť, ktorá má predbežné zmluvy s Tescom. To oslovilo túto spoločnosť, aby realizovala stavbu vo vizáži Tesca. „Budova je už v havarijnom stave, už teraz sú tam mnohé problémy aj statického charakteru. Na vysvetlenie treba povedať, že terasa Družby bude vlastne strechou Tesca, ale nebude tam možný žiadny prístup. Rátame ale s opravou celého terénu. Vyjasnenie ďalších podmienok bude v budúcnosti ešte predmetom rokovaní,“ vysvetlil primátor.

Keď sa teda v pondelok pobede odsúhlasí tento predaj, pripravia sa kúpne zmluvy a reálne by Staroľubovňania mohli mať

do Vianoc Tesco. Tomuto obchodnému reťazcu sú naklonení aj podnikatelia, ktorí pred tromi rokmi vyvíjali iniciatívu proti jeho výstavbe. „Aj keď som bol spočiatku proti, situácia sa teraz zmenila a Tesco privítam. Na sídlisku totiž chýbajú väčšie potraviny,“ vyjadril sa jeden z podnikateľov na Družbe, ktorý nechcel byť v novinách menovaný. Ak poslanci nebudú proti, radnica by mala spustiť potrebné rokovania s  budúcim majiteľom. Zatiaľ celkom nie je istý ani ďalší predaj mestského majetku, a to tzv. Komunálu (na men-

Takto by mala podľa plánov vyzerať Družba aj s Tescom.

Čo na to poslanci?

1. Ako prijímate fakt, že obchodný reťazec Tesco by mal vstúpiť na Družbu? 2. Ukázalo sa, že aj o tzv. Komunál prejavili záujem dvaja podnikatelia. Ako hodnotíte túto situáciu, myslíte si, že je dobré, aby táto mestská budova prešla do súkromných rúk? 3. Aký máte postoj k odpredaju mestských budov všeobecne. Ktoré by sa, podľa vás, mali určite predať (resp. malo by sa Mesto o to pokúšať) a ktoré rozhodne nie? — Peter Sokol (Smer-SD): 1. Prijímam to ako skutočnosť s tým, že sa jedná o malé Tesco, ktoré pri určitých ďalších potrebách v súvislosti s infraštruktúrou daného územia bude slúžiť pre občanov sídliska Západ a následne aj pre širokú verejnosť s tým, že čo sa týka obchodných reťazcov, tak už by to malo byť postačujúce. 2. Mesto, čo sa týka Komunálu, nemá potrebné zdroje na skvalitnenie prevádzky areálu a investícií do budovy. Vzhľadom na úspešného víťaza je ale predpoklad, že ten zachová poslanie predaja a slu-

žieb v tejto budove. 3. Mesto musí v danej dobe citlivo zvažovať nutnosť predaja majetku s tým, že je potrebné zhodnocovať majetok, ktorý bude slúžiť občanom mesta. — Michal Šipoš (KDH, SaS, SDKÚ-DS): 1. Podľa mojich informácií verejnú súťaž na časť Družby vyhrala spoločnosť ALEA INVEST s.r.o. z Michaloviec za 112 500 eur. Momentálne nedôverujem primátorovi Michalovi Biganičovi, ktorý mimochodom, už niekoľkokrát porušil zákon (nákup auta, audit, menovanie

Džugana atď.) a považujem túto súťaž za výsmech a ďalšie netransparentné konanie v jeho pozícii. 2. Som taktiež proti predaju Komunálu za 606 000 eur, keďže si myslím, že Mesto by nemalo predávať svoje nehnuteľnosti, ktoré mu prinášajú zisk z nájmu, konkrétne Komunál ročne prinesie zisk asi 40 000 eur + parkovisko. 3. Osobne som za odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta, ktoré neprinášajú zisk dlhodobo, resp. sú schátrané a Mesto nemá peniaze na ich rekonštrukciu.

šej fotografii). Dobrou správou pre mestskú pokladnicu ale je, že vo verejnej súťaži prejavili záujem o budovu zo 70-tych rokov dvaja záujemcovia. Pod-

mienku – minimálnu cenu, 550 tisíc eur, schválenú na základe znaleckého posudku a odporúčania mestskej rady splnili dvaja miestni podnikatelia. Na ťahu

sú teraz poslanci, ktorí musia schváliť predaj a až potom sa môže Mesto tešiť z peňazí i prípadných premien schátralých budov. Text (eh), foto (M.B.)

Študenti sa potrápili na ústnych maturitných skúškach

9 771 338 03 400 5

23

Dni poriadneho stresu už majú stredoškoláci za sebou! Po písomných skúškach, s ktorými sa pasovali ešte v marci, ich počas uplynulých dní čakali aj tie ústne. Po akademickom týždni, učení a strachu si už maturanti môžu vydýchnuť. Za zelený stôl sa počas uplynulého týždňa usadilo množstvo študentov. Skúšku dospelosti už majú za sebou aj štvrtáci z Obchodnej akadémie. „Po marcovej externej časti zo slovenského jazyka a cudzieho jazyka alebo matematiky, pokračova-

li začiatkom mája maturitné skúšky praktickou časťou odbornej zložky a koniec mája patrí ústnej maturite,“ zosumarizoval priebeh skúšky dospelosti zástupca riaditeľky staroľubovnianskej Obchodnej akadémie Milan Hric. Ten dodal, že v troch triedach 4. ročníka tohto roku maturovalo deväťdesiat študentov. Maturita nie je len o strese a  obavách, svoju rolu hrá aj zodpovednosť. Po chodbách školy tak bolo možné vidieť plno nervóznych mladých ľudí. Po odpovediach a zúročení niekoľkoročných vedo-

mostí ale prišla radosť a úľava. „Som rada, že to mám za sebou. Myslela som si, že to bude ťažšie,“ prezradila jedna z maturantiek. Štvrtáci si nevedeli vynachváliť okrem šťastnej ruky pri ťahaní otázok aj maturitnú komisiu. „Všetci sa nám snažili pomáhať, a  tým v  nás odbúrali aj stres a  trému,“ dodal štvrták, ktorého ďalšie kroky po prázdninách povedú na vysokú školu. „Takmer všetci si dali prihlášky na vysoké školy. Chcú ešte ďalej študovať a zdokonaliť sa v danom odbore,“ uzavrel M. Hric. Text a foto (eh)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

Príde filmová hviezda! V obci Hniezdne vyrastá nová atrakcia pre turistov. V bývalom najmenšom meste Uhorska bude už onedlho sprístupnená výnimočná expozícia tradičných ľudových remesiel a liehovarníctva regiónu Severného Spiša. Na koniec júna sa chystá jej veľkolepé otvorenie, na ktorom nebude chýbať ani celebrita z filmového plátna.

Budúci areál na podporu cestovného ruchu v regióne severného Spiša nesie meno Nestville park. „Názov je odvodený od obce Hniezdne, keďže slovo Nest je hniezdo a vill je skratka anglického slova village, čo zname-

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

5. jún 2012 ĽN č. 22

Športová hala sa mení

Prvá časť premeny bude reálna v septembri Zatekajúca strecha, nefunkčná vzduchotechnika a najmä drastický únik tepla - to boli hlavné neduhy, ktoré už dlho trápili mestskú športovú halu (ŠH) v Starej Ľubovni. A keďže náplaste na zmenu stavu nepomáhali, jej definitívne vyliečenie si na starosť vzala vláda SR.

ná obec. Jedným z rozhodujúcich dôvodov vzniku myšlienky vybudovať túto turistickú atrakciu boli významné objavy v podhradí hradu v Starej Ľubovni súvisiace s remeselnou činnosťou obyvateľov a s ľudovými tradíciami spojenými s týmto regiónom,“ povedal marketingový manažér František Strela o novom turistickom centre. V ňom by sa mala prítomným naskytnúť výnimočná možnosť, na jednom mieste spoznať históriu a vznik severného Spiša. Ľudia sa dozvedia napríklad to, ako tu obyvatelia od 12. storočia žili, čím sa živili a aké remeslá rozvíjali. Rozľahlý park na začiatku obce sa v súčasnosti ešte buduje. „Dokončujú sa objekty a umiestňujú sa jednotlivé exponáty. Základným stavebným materiálom areálu je kameň, a to podtatranský pieskovec, ktorého bolo na výstavbu použitých 350 ton. Keďže je celý park budovaný s veľkým dôrazom na región, využité bolo aj typické drevo Spiša, a to smrek a jedľa,“ doplnil F. Strela. Celá lokalita expozície bude mať prehliadkovú časť a časť venovanú predaju výrobkov od miestnych umelcov – exposhop, kde zá-

roveň budú môcť návštevníci obdivovať vystavené historické listiny a obrazy z dejín severného Spiša a podhradia hradu Ľubovňa. Pre verejnosť bude nemenej zaujímavá aj rezbárska miestnosť. V nej sa nachádza jeden z najväčších drevených obrazov v Európe (na fotografii), na ktorom sa pracovalo tri roky. „Je 6,15 metrov široký a 2,15 m vysoký, váži viac ako tonu. Znázorňuje proces obrábania pôdy a zužitkovania poľnohospodárskych plodín v 13. storočí, ale i vtedajší život obyvateľov dedinky Hniezdne,“ dodal F. Strela. n PRÍDE AJ HVIEZDA Slávnostné otvorenie Nestville parku v  Hniezdnom je naplánované na 30. júna t.r. Deň otvorených dverí sa bude niesť v znamení nabitého programu, kde si prítomní budú môcť vychutnať, napríklad vystúpenie skupiny Desmod, Vidiek, Gladiátor či Zuzanu Smatanovú. „Hlavným hosťom sobotňajšej akcie ale bude hviezda bojových umení Jean-Claude Van Damme,“ prezradil marketingový manažér, ktorý dodal, že v tento deň očakávajú okolo 10 tisíc ľudí. Dopomôže k tomu určite aj celebrita, ktorá by mala otvoriť samotný park a okrem toho stihnúť aj mnoho ďalších vecí, ako napríklad plánovanú besedu, vystúpenie s tunajšími karatistami a chýbať by nemala ani autogramiáda. Text (eh), foto (internet)

Tá jej totiž v marci 2010 dopriala miliónovú injekciu, ktorá mala žilami stavby prebehnúť do deviatich mesiacov. Na prestavbe a prístavbe haly sa však, kvôli objektívnym dôvodom, začalo robiť až v októbri 2011. A hoci podľa pôvodného plánu mal stavebný ruch o  30 dní stíchnuť, nakoniec ešte predsa len chvíľu potrvá. „Momentálne pripravujeme dodatok k zmluve, v ktorom sa upraví jej časové a finančné plnenie. Podľa neho by mal realizátor ukončiť stavebnú časť 31. júla, vzápätí by mala prebehnúť kolaudácia. Predpokladáme teda, že pre verejnosť by sme mohli halu otvoriť už začiatkom septembra,“ spresnil kľúčové dátumy vedúci odd. investícií, územného plánu, stavebného poriadku a životného prostredia MsÚ František Benko. Tak ako sa posunul termín ukončenia, tak sa mierne zvýšili i výdavky. Bratislavský Metrostav sa síce zaviazal ukončiť stavbu za 938 tisíc €, objem investícií však

Potulky za umením v našom meste (2.) Ďalšou významnou verejnou budovou v našom meste je sídlo Obvodného úradu. Budova bola postavená koncom 50-tych rokov 20. stor. a spočiatku slúžila mnohým inštitúciám. Až po vzniku okresu, v roku 1968, sa stala sídlom Okresného národného výboru, ktorý sa po transformácii štátnej správy zmenil na okresný a v súčasnosti na obvodný úrad. V  hornej časti priečelia budovy sú do fasády zakomponované tri dosky z  červenej terakoty s  nízkym reliéfom (okolo 200x90 cm). Prvý reliéf zľava symbolizuje prírodu, druhý kosákom a kladivom symbolizuje prácu (sym-

Športový stánok bude slúžiť nielen na volejbal, basketbal a futbal, ale i tenis či hádzanú a pojme po novom 552 divákov.

napokon prekročí miliónovú hranicu. „Mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie prostriedkov o 150 tisíc eur. Ide o oprávnené náklady na skryté práce v zemi a  tiež tie, s  ktorými sa pôvodne nerátalo, no nakoniec sa posúdili ako potrebné,“ vysvetlil F. Benko, podľa ktorého naberá v  týchto dňoch dianie v hale svižné tempo. Dokončujú omietky, začali sa klásť podlahy a prebiehajú aj práce na zateplení obvodových múrov a  finálnej úprave fasády. „Stavebne sa tiež pripravuje podklad pod hlavnú hraciu plochu,“ dodal ešte vedúci odd.,

ktorý zároveň odmietol chýry o tom, že terén pod palubovkou prehĺbili o pol metra, a to kvôli parametrom na medzinárodné volejbalové zápasy. „Je pravda, že boli rôzne požiadavky, no napokon sa šlo podľa pôvodných projektov.“ Mimochodom, práce, ktoré v športovom stánku momentálne prebiehajú, zďaleka nebudú posledné. Súčasná rekonštrukcia totiž neobsahuje celý komplex, ale len hlavnú halu s prístavbou. Šatne a fitnescentrum tak prídu na rad v ďalších etapách, v závislosti od finančných možností mesta. Text (mv), foto (M.B.)

Obvodný úrad

boly socializmu) a tretí kultúru. Autora diela nepoznáme. Na čelnej stene veľkej zasadačky úradu dominuje monumentálna maľba z roku 1969 (720x250 cm) od akademického maliara Mikuláša Dica. Je alegóriou každodennej práce. V centre kompozície je žena so zdvihnutým dieťaťom predstavujúca nový život. V ruke drží knihu s textom „Všetka moc v ČSSR patrí pracujúcemu ľudu“. Vpravo je víťazná figúra symbolizujúca oslobodenie v roku 1945 a na ľavej strane je symbolika práce. Jeho diela prezentujú vojnové udalosti a oslavu nastupujúceho socializmu. Ďalšie jeho dve monumentálne maľby sa nachádzajú v kultúrnom dome, v jeho rodnej obci Jarabina. Jedna predstavuje panorámu bojov o Duklu v roku 1944, na druhej zachytil okamih vztýčenia zástavy na japonskom ostrove Iwo Jima, ktorý dobyla námorná pechota armády USA počas 2. svetovej vojny. Bojoval v nej rodák z obce Jarabina, mladý seržant Michal Strenk. Akademický maliar Mikuláš Dic sa narodil 1. decembra 1931 v  Jarabine. Študoval na umelecko-priemyselnej škole a  VŠVU v Bratislave u prof. Matejku a Želibského. V rokoch 1957-58 absolvoval študijný pobyt v  Drážďanoch. Venoval sa komornej a  monumentálnej tvorbe. Jeho monumentálne diela sa nachádzajú aj v Bratislave. V priestoroch chemicko-technologickej fakulty SVŠT sa nachádza die-

lo predstavujúce kompozíciu s názvom „Od zrodu ľudstva až po súčasnosť“ a vo vysokoškolskom internáte Mlynská dolina je monumentálna maľba predstavujúca študentský život a héliovú kométu. Vystavoval na kolektívnych výstavách Zväzu výtvarných umelcov. Aj v súčasnosti je členom umeleckého zoskupenia Návraty pri galérii Petra Matejku v Novom meste/nad Váhom. Žije v Bratislave a  Brunovciach pri Piešťanoch, kde ma ateliér a stále tvorí. V  budúcom čísle predstavíme umelecké diela v  exteriéri Ľubovnianskej nemocnice. Monika Pavelčíková


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

Tiene týždňa

Horel byt V stredu 30. mája horelo v Orlove. V železničiarskom dome na stanici horel jeden z bytov, ktorý je majetkom Železníc Slovenskej republiky. Podľa informácií od hasičov bolo pravdepodobnou príčinou vzniku požiaru neodborná inštalácia komínového telesa. Nikomu sa nič nestalo,

majiteľovi a užívateľovi objektu vznikla škoda vo výške viac ako 19 tisíc eur. Na mieste zasahovali hasiči zo Starej Ľubovne a z hasičskej stanice v Ľubotíne. Rozobrať museli vnútorný obklad a konštrukciu strechy. Pri požiari boli použité autonómne dýchacie prístroje.

Sepeho kresby

Všimli sme si

Šikmá veža v Ľubovni Aj Stará Ľubovňa má šikmú vežu! Nie je síce taká známa, ako tá talianska, no oproti Pise má jednu zvláštnosť – doteraz bola neviditeľná. Teda, aspoň pre svojich majiteľov. Väčšina domácich si ju totiž bezpochyby všimla a pre turistov to bola len otázka času. Veď kto by si nechal ujsť zázrak na Garbiarskej, ktorý sa týždeň čo týž-

strana

5. jún 2012 ĽN č. 22

deň viac nakláňa a zároveň odhaľuje verejnosti. A to až dovtedy, kým nespadne. Pokiaľ... Pokiaľ, samozrejme, niekto nezabezpečí zastavenie (prípadne úplne narovnanie) jej sklonu. V  Pise to bola vláda, ktorá zaplatila inštaláciu 800 ton olovených dosiek do zeme na severnej strane - ako protizávažia. Pri  tej staroľubovnianskej bude stačiť pár eur. Pochopiteľne, ak nechceme, aby sa z nej stala ďalšia turistická „pamätihodnosť“. Text a foto (mv)

Raňajkovali s primátorom

Neustále počúvame o tom, že raňajky sú najdôležitejším jedlom dňa a nemali by sme ich vynechávať. A toto pravidlo minimálne v uplynulú stredu porušené určite nebolo. Nadané a talentované deti z nášho mesta totiž zasadli za jeden stôl s primátorom Starej Ľubovne, aby si spoločne vychutnali všakovaké dobroty.

Po minuloročnej premiére sa na radnici opäť stretli pri príležitosti Medzinárodného dňa detí žiaci základných škôl. Tí sa môžu pýšiť úspechmi v rôznych oblastiach a to nielen v rámci mesta a okresu, ale aj na celoslovenskej úrovni. „HlavCena OZ Amos za šk. rok 2011/2012: ný dôvod je, Patrí k najvýraznejším talentom v hre na husliach v rámci SloDaniel aby sme deťom venska. K najväčším úspechom môžeme zaradiť niekoľkonáVislocký sobnú účasť na celoslovenských súťažiach v sólovej hre na dali pocítiť, že o nich vieme, že husliach, z ktorých si odnášal popredné umiestnenia a mimoriadne ceny. Je primášom detského sláčikového súboru Ľubovník, ktorý pravidelne účinsledujeme ako kuje doma i v zahraničí. nás reprezentujú a tiež im za to poďakovať. To by mohlo byť k tomu ma aj obslúžil pán pri- Z ceny OZ Amos a finančnej odpre ne motiváciou, aby pracova- mátor,“ povedala jedna z  oce- meny sa tentokrát tešil žiak Základnej umeleckej školy Jána Melli ďalej,“ prezradil o neformál- nených žiačok. nom stretnutí primátor mesta Súčasťou raňajok bolo aj odo- koviča, z ktorého raz možno vyMichal Biganič. vzdanie ceny Občianskeho zdru- rastie husľový virtuóz. „Na husle Po odovzdaní cien 18-tim ženia Amos, ktoré v našom mes- som začal hrať asi v šiestich ronajúspešnejším školákom, na- te pôsobí už osem rokov. Okrem koch, keď som nastúpil na záksledovali raňajky. Samozrejme, detí zo sociálne slabších vrstiev v spoločnosti primátora a pred- podporuje aj mladé talenty. „Tohnostu. Všetci to roku máme si tak pochu- Zoznam ocenených veľa talentovatili na slad- žiakov: ných detí, ktokých i slaných ZŠ na Komenského ulici: Dominik ré potrebujú fimaškrtách. Husár, Michal Knapík, Kamil Kohút, nančnú pomoc, A  určite sa Christopher Repka či už študujú na nestáva kaž- ZŠ na Levočskej ulici: Barbora Plutokonzervatóriu dý deň, aby vá, Boris Rúra alebo sa chysZŠ Za Vodou: Alexandra Saganová, čaj servíroval tajú na športoMartin Mackovčin priamo prvý ZŠ Podsadek: Ladislav Pompa, Revú školu. Spom u ž m e s - náta Dunková lupracujeme ta. „Dnešné ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda: Angelipreto aj s  rôzraňajky boli ka Fedáková, Michaela Prejsová nymi inštitúciaveľmi zaují- ZUŠ Jána Melkoviča: Daniel Vislocký, mi a nadáciami, mavé. Dob- Klára Neupauerová, Mária Šalamonová ktoré sú ochotSúkromná ZUŠ: Katarína Konevalore som sa nane pomôcť,“ dová, Klára Kanuščáková jedla a  ešte dal M. Biganič.

Niekoľko štátov hovorilo o vode

Letná kvapka krvi

Letná kvapka krvi 2012 sa počnúc 1. júnom spustila. Už niekoľko rokov sa takto Ľubovnianska nemocnica, n.o. snaží vysporiadať sa s nedostatkom krvi v letnom období. „Snažíme sa stále pripomínať, že v letnom období, keď je viac plánovaných operácií a stabilní darcovia tiež dovolenkujú, je potreba krvi väčšia,“ vysvetlila hlavný zmysel organizovania Letnej kvapky primárka hematologicko-transfúzneho oddelenia Valentína Redajová. Nemocnici sa tento apel v ostatných rokoch darí a každo-

ročne v lete vytiahne na svoje odberové miesto vyše 400 darcov. „Mnohí z nich sú aj prvodarcami. A to nás veľmi teší. Pretože rozloženie krvi je veľmi dôležité, aby sa zbytočne neplytvalo a zároveň jej bolo dosť, keď ju treba,“ dodala primárka. Nemocnica aj tentoraz chce motivovať letných darcov pobytmi v Bardejovských Kúpeľoch. Na konci leta vyžrebuje dvoch darcov, ktorí si užijú týždenný pobyt. Teraz však nemocnica čaká na to, že darcovia naberú odvahu a prídu.

3

Ako sa vraví, voda je vzácnejšia než zlato. Aj na to sa malo v rámci medzinárodného stretnutia, na ktorom sa stretli zástupcovia odborov a zamestnávateľov zo Slovinska, Čiernej hory, Bosny a Hercegoviny, Srbska či Maďarska, poukázať. 24. a 25. mája sa totiž v kúpeľoch Vyšné Ružbachy konala konferencia zameraná práve na vodné hospodárstvo.

„Témou medzinárodnej konferencie bolo ekologicky zamerané vodné hospodárstvo a trvale udržateľná zamestnanosť,“ povedal predseda Odborového zväzu drevo, lesy, voda SR Zdenek Dlugoš. Konferencia tak otvorila dôležité otázky týkajúce sa vody a  jej hospodárenia. Hovorilo sa, napríklad o opatreniach zameraných na ochranu a čistotu vôd, ale i tom, že asi 140 miliónov Európanov nie je napojených na verejné vodovody. Vodná tematika spojila zahraničných hostí a tí sa zhodli na tom, že sa boríme s podobnými problémami. „Som rada, že som mala príležitosť zúčastniť sa tohto stretnutia. Okrem

výmeny skúseností sme zistili, že aj iné štáty sa stretávajú s ťažkosťami vo vodnom hospodárstve, aké trápia aj nás,“ prezradila Majda Marolt zo Slovinska. Konferencia sa dotkla okrem trendov a perspektív vývoja vodného hospodárstva, aj otázok nových technológií v  tejto oblasti a ich vplyvu na tvorbu pracovných miest. Kríza však zaúradovala aj tu. A preto každý zo zúčastnených štátov predniesol opatrenia a návrhy v boji proti nezamestnanosti vo vodnom hospodárstve. „V súčasnosti máme asi 400 vo-

dohospodárskych podnikov. Tie sa ale v blízkej budúcnosti majú rapídne znížiť. Naším záujmom preto je, aby sme udržali čo najväčší počet zamestnancov v tomto odvetví,“ dodal József Fűrjes z Maďarska. V  rámci dvoch dní zazneli vo Vyšných Ružbachoch aj informácie o  histórii,  súčasnosti a sociálnej situácii v Starej Ľubovni. Podľa odborníka je zásobovanie vodou v našom okrese na dobrej úrovni. Problémov je ale napriek tomu dosť. „Veľa vody sa nakupuje v hypermarketoch, čo nás stojí omnoho viac

ladnú školu. Pôvodne som mal ísť na akordeón, ale husle sa mi zapáčili viac,“ prezradil Daniel Vislocký. Netradičné raňajky určite neboli poslednou aktivitou primátora Starej Ľubovne smerom k mladým ľuďom. V meste máme totiž mnoho nadaných študentov, a tak je možné, že sa v budúcnosti dočkáme podobnej motivácie aj u stredoškolákov. Text a foto (eh)

ako kubík našej vody, ktorá sa dodáva z verejných vodovodov. To by si mali obyvatelia uvedomiť,“ upozornil Staroľubovňan Z. Dlugoš. Konferencia sa niesla aj v  znamení pomoci tým, pre ktorých nie je samozrejmosť pustiť si vodu z vodovodného kohútika. Súčasťou stretnutia totiž bolo aj informovanie prítomných o kampani s názvom Voda je ľudské právo, ktorá štartuje 1. júna. Tá predpokladá zozbieranie viac ako milión a pol podpisov v rámci celej Európy. Ako doplnil Jerry Van Den Berge z EPSU, špecialista pre vodu a  odpad v  Bruseli, „dôvodmi spustenia kampane bolo hlavne to, že v Európe stále existuje viac ako milión ľudí, ktorí nemajú prístup k pitnej vode a kanalizácii.“ Text a foto (eh)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

5. jún 2012 ĽN č. 22

Deti sa nainfikovali knihami Knižným vírusom sa v posledných mesiacoch „nakazilo“ päť základných škôl v Starej Ľubovni. Choroba zasiahla osem tried a prejavovala sa najmä zvýšenou aktivitou detí v  knižničných priestoroch. Výnimkou však nebolo ani ich časté upozorňovanie okolia: „Ticho, čítam !“

Samozrejme, že za „hltaním“ kníh netreba hľadať vyššie uvedené dôvody. Tým skutočným bola súťaž, ktorú v novembri m.r. spustila Ľubovnianska knižnica (ĽK). V podstate šlo o to nájsť si nejakú knihu, prečítať ju a nakresliť z nej ilustráciu. A postup opakovať čo najviac.

sama poznamenala, nárast čitateľov ju, samozrejme, potešil, „no myslím si, že to nie je len o číslach. Už sa vytvára aj duchovná hodnota a vtedy si to vážim o  to viac,“ uviedla gestorka projektu, ktorá by nebola proti, keby sa ľubovniansky nápad rozšíril aj do iných miest. Podľa jej slov sú totiž všetky „ochorenia“ tohto druhu vítané. „V Prešove sa robí Čitariáda, existuje u nás Kráľ čitateľov. Stonožkové čítanie je však špecifické nielen svojím názvom, ale i napojením na ilustráciu a oceňovanie.“

„Stonožkové čítanie nerobíme pre čiarku, ale preto, aby sme podporili čítanie a motivovali deti. Tie dnešné totiž sedia za počítačmi, spoliehajú sa na internet. A potom zistíme, že ôsmaci na ZŠ nevedia čítať,“ poznamenala na margo podujatia riaditeľka ĽK Ivana Šipošová. Ako zároveň podotkla, je zrejmé, že vďaka nemu im zreteľne stúpli výpožičky. I keď - o koľko presne, je ťaž-

ké povedať. „Súťaž sme hodnotili na základe záznamov. Takže - čo záznam, to kniha a výsledné číslo nám vyšlo 977. Predpokladám teda, že v treťom ročníku bolo prečítaných 977 kníh.“ n VZNIK TRADÍCIE To, že v  Starej Ľubovni vzniká „stonožková“ tradícia, privítala i spisovateľka Alžbeta Verešpejová. Ako

Členky klubu dôchodcov vystavovali

Vo štvrtok 31. mája pripravil Klub dôchodcov Mesta Stará Ľubovňa v spolupráci s Ľubovnianskym osvetovým strediskom vernisáž výstavky ručných prác, ktorú slávnostne otvorila vedúca klubu M. Kissová. Prítomné ženy pozdravila a ocenila krásu vystavených prác aj vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu na MsÚ v Starej Ľubovni Eva Kollárová. Skutočnosť, že naše ženy majú zlaté ruky, potvrdilo množstvo prekrásnych vyšívaných, háčkovaných i pletených výrobkov, ktorými sa členky klubu prezentovali a boli inšpiráciou aj pre os-

REKLAMA / PUBLICISTIKA

tatných návštevníkov. Nemenej inšpirujúce bolo aj občerstvenie – chutné drobné pečivo pripravené taktiež členkami klubu dô-

n GRÁZLIK GABO A INÍ Tak ako už bolo naznačené, v „Stonožke“ nejde len o to, že deti čítajú, ale tiež, ako často čítajú. A  v  tomto smere sa najviac darilo Laure Karin Šulianovej a  Márii Hardoňovej z Levočskej, ktoré za štyri mesiace „zhltli“ 78, resp. 65 kníh. No ani tento úctyhodný výkon nepomohol 3. B k  víťazstvu. Predbehli ich totiž druháci. „My sme do knižnice začali chodiť každý druhý piatok, celá trieda,“ poznamenala najskôr Ľudmila Jánoško-

vá, ktorej zverenci prečítali celkom 281 kníh. Ako na dokreslenie dodala, deti si najprv vypožičiavali jednu knižku, neskôr dve-tri „a na konci som bola prekvapená, keď si niektorí chlapci brali domov aj päť-šesť kníh. Takže si myslím, že budú knižnicu navštevovať i ďalej,“ netajila svoju spokojnosť triedna 2. A., podľa ktorej bol najväčší záujem o tenšie tituly s  väčšími písmenami. „Chlapci inklinovali najmä k encyklopédiám, dievčatá zasa zaujala Barbie. A všetkých oslovil Grázlik Gabo, ktorý mal veľký úspech.“ m

m

m

Pochod „stonožky“ ulicami mesta a následné odovzdanie cien nebolo, pochopiteľne, všetko, čo si na 29. máj ĽK pripravila. Súčasťou podujatia boli tiež tvorivé dielne plné kreslenia,  písania a  športovania, ako i vystúpenie detského divadielka CILILING. Definitívnu bodku potom urobila večerná diskotéka venovaná ľubovnianskym “stonožkárom“, z ktorých viacerí získali aj vďaka súťaži návyk čítať. Text a foto (mv)

M

ilí čitatelia, do redakcie nám začali chodiť fotografie z vašich narodeninových osláv, s ktorými sa chcete pochváliť, lebo naozaj dnešné tortové kreácie sú úžasné! „Viem, že v novinách asi nie je priestor na také fotky, ale aspoň sa pozrite,“ napísal nám čitateľ a priložil naozaj dielo hodné majstra cukrára. A aj preto sme pre vás vymysleli súťaž - Moja najkrajšia torta. Veríme, že tu dostanú priestor všetky umelecké torty, ktoré naozaj treba vidieť. A prečo nie! Môžeme tak porovnávať, hodnotiť, akurát ochutnať nie, ale veríme, že nám k vašej najkrajšej narodeninovej torte pripíšete aj pár slov, napríklad - kto oslavoval, ako torta chutila alebo možno pripíšete nejakú vtipnú príhodu z oslavy... Veríme, že to nebudú len osamotené torty, ale trebárs s oslávencom. A keďže budeme súťažiť - budú aj pekné ceny. Tešíme sa! (red.)

chodcov, medzi ktoré na krátku chvíľu zavítal aj primátor Mesta Stará Ľubovňa Michal Biganič. Text a foto (ĽOS)

Máme tu prvé príspevky do súťaže! Veľmi sa tešíme. Nádherné tortové kreácie sme dostali od samotnej autorky sladkých pokušení Miriam Vyparinovej z Plavnice. „Pečiem iba pre rodinu, a to najmä k narodeninám. Väčšinou robím višňovo-čokoládovú tortu s parížskou šľahačkou. Tá nám chutí najviac. Nikdy po nej nezostane ani kúsok...,“ pripísala nám autorka. Mňam! Inšpirujte sa! (red.)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM

TELEVÍZNY PROGRAM Policajti na baterky

21:35

Akčný / Krimi / Komédia USA, 2003, 88 min

SOBOTA 9.6.

TIPY TÝŽDŇA PIATOK 8.6.

strana

5. jún 2012 ĽN č. 22

5

5.6. - 11.6. 2012 Sprisahanie

20:20

Akčný / Mysteri. / Romantický / Thriller USA, 1997, 135 min zdroj foto: www.csfd.cz

UTOROK 5.6.2012

05:15 Dámsky klub „N“ 06:35 Správy STV 07:20 Góly - body - sekundy 07:30 Práca pre teba 07:45 Postav dom, zasaď strom 08:10 Duel 08:45 5 proti 5 09:30 Sudkyňa Amy 10:15 Sudkyňa Amy 11:05 Sila lásky IV. 82 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Práca pre teba 13:40 Kaviareň Slávia 14:15 Divoký anjel 182 15:00 Bláznivo zamilovaní 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Práca pre teba 16:35 Sila lásky V. 168 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Kto hovorí pravdu? 21:00 Zoči - voči 22:00 Zákon a poriadok 22:45 Nočné správy

22:55 Počasie 22:58 Góly - body - sekundy 23:05 Bláznivo zamilovaní 00:05 Kto hovorí pravdu? 00:55 Sudkyňa Amy 01:40 Sudkyňa Amy: Zbytočná surovosť 28 02:25 O 5 minút 12 03:30 Nočné správy 03:40 Sila lásky IV. 82 04:30 Sila lásky V. 168

06:50 Profesionál 07:05 Regionálny denník 07:30 Komentáre 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy 09:05 Práca pre teba 09:10 Dámsky klub „N“ 10:40 Národnostný magazín mix: Poľský 11:05 Správy - Hírek 11:15 Fokus - práca 11:45 Symboly krásy 12:10 Živá panoráma 12:55 ArtSpektrum 13:05 Veselo s dychovkou 13:45 Športové ozveny 14:15 Vodné dielo Gabčíkovo a životné prostredie 14:45 Venček pre starého otca 15:55 Ukrajinský magazín

16:30 Fokus zdravie 16:55 Práca pre teba - magazín 17:15 Práca pre teba 17:30 Regionálny denník 18:00 Moja misia 18:25 6 miliárd názorov 18:30 Večerníček: Pa a Pi 18:45 Šport minulých liet 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:53 (Ne)celebrity 20:00 Alžbeta II 20:55 Návšteva Alžbety II. 21:30 Komentáre 21:55 Práca pre teba 22:05 Večer na tému 23:35 Polícia 23:45 Autosalón 00:10 6 miliárd názorov 00:15 Udalosti ČT 00:55 Správy STV „N“ 01:35 ArtSpektrum 01:49 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:30 Dva a pol chlapa III. 14/24 08:55 Komisár Rex VI. 12-13/15 10:55 Vraždy v lepšej spoločnosti: Smrť pod španielskym slnkom 12:40 Rýchle Televízne noviny

12:45 FBI: Prípady Sue Thomasovej II. 19/22 13:50 Krok za krokom III. 17/23 14:15 Rýchle Televízne noviny 14:20 FARMA 15:35 Dva a pol chlapa III. 15/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS VII. 3/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Láska a trest 7/124 - NOVÝ SERIÁL 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 POČASIE 19:59 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 FARMA 21:45 Ordinácia v ružovej záhrade VI. 23:00 Nočné Televízne noviny 23:25 Kobra 11 XVI. 13/15 - NOVÉ ČASTI 00:30 Zack a Miri točia porno 02:05 Mestečko Heuréka III. 2/18 02:45 Smallville VIII. 12/22 03:25 Štvornohý detektív Kalle I. 3/10 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:50 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ

06:50 KRIMI 07:25 NOVINY TV JOJ 07:55 Súdna sieň: Nech platia bezdomovci 08:55 Panelák IX.: Veštica 89 10:00 Dom snov II. 45 11:00 Súdna sieň: Rajcuje ma mladšia 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Kosti I. 19 14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. 3 15:00 HOTEL PARADISE 16:00 Profesionáli II.: Statočné srdce 9 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Zločinec 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák IX.: Spackané rande 90 21:30 Kosti I. 20 22:30 HOTEL PARADISE 23:30 C.S.I.: Kriminálka New York VI. 16 00:30 Špeciálne komando IV. 13 01:30 Zachráň ma VI. 2 02:20 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. 3 03:00 District 12,13 04:25 FlashForward II. 4

06:10 Zpravodajství FTV Prima 07:15 Knight Rider I: Kaskadér Sekáč Semy 5 08:30 M*A*S*H 150 09:15 Prostřeno! 10:00 Diagnóza vražda VIII: Zpověď 9 11:00 Můj přítel Monk II: Pan Monk se ožení 15 11:55 Schimanski: Smrtící láska 13:50 Alf IV: Loučení 24 14:20 Siska VI: Temná vášeň 15 15:40 Julie Lescautová III: Na útěku 2 17:40 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Nikdo není dokonalý 21:20 Soukromá dramata 22:20 Sběratelé kostí VI 23:20 Myšlenky zločince VI 00:15 Anatomie lži I: Příběhy utajeného násilí 6 01:10 Volejte Věštce 03:05 Anatomie lži I 03:50 Prima SVĚT 04:15 Autosalon

STREDA 6.6.2012

05:20 Dámsky klub „N“ 06:40 Správy STV 07:20 Góly - body - sekundy 07:35 Práca pre teba 07:45 Autosalón 08:10 Duel 08:45 5 proti 5 09:30 Sudkyňa Amy 10:15 Sudkyňa Amy: Dni pod psa 11:05 Sila lásky IV. 83 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Práca pre teba 13:40 Taxík 14:10 Divoký anjel 183 14:55 Bláznivo zamilovaní 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Práca pre teba 16:30 Sila lásky V. 169 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Meno ruže 22:15 Nočné správy 22:25 Počasie 22:30 Góly - body - sekundy

22:35 Bláznivo zamilovaní: Bez strachu 40/52 23:35 Sudkyňa Amy 00:20 Sudkyňa Amy: Dni pod psa 01:05 Meno ruže 03:10 Nočné správy 03:20 Góly - body - sekundy 03:35 Sila lásky IV. 83 04:25 Sila lásky V. 169

06:40 Polícia 06:50 Regionálny denník 07:15 Komentáre 07:40 Práca pre teba - magazín 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Fidlibumove rozprávky 09:00 Práca pre teba 09:05 Dámsky klub „N“ 10:30 Ukrajinský magazín 10:55 Správy - Hírek 11:05 Fokus zdravie 11:40 Pavel Socháň 12:10 Živá panoráma 12:40 ArtSpektrum 12:45 Čepenie nevesty 13:15 Košice INTERFACE 2013 - Európske hlavné mesto kultúry 13:25 Televízny klub nepočuj 14:00 Večer na tému 15:40 Energetika

15:55 Maďarský magazín 16:30 Fokus - peniaze 16:55 Senior klub 17:20 Práca pre teba 17:30 Regionálny denník 17:55 Dizajn 18:25 Ovce.sk: Maškarný ples 18:30 Večerníček: Pa a Pi 18:35 Zákulisie slovenčiny 18:45 Test magazín 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:53 (Ne)celebrity 20:00 Juraj Kubánka 20:55 Občan za dverami 21:30 Komentáre 21:55 Práca pre teba 22:00 Profesionál 22:15 Na križovatke SK+CZ: Havrania cesta 23:40 Umenie 2012: Hudba 00:10 Udalosti ČT 00:50 Správy STV „N“ 01:30 ArtSpektrum

06:00 Teleráno 08:25 Dva a pol chlapa III. 15/24 08:45 Komisár Rex VI. 14-15/15 10:40 Vraždy v lepšej spoločnosti: Smrť v dubovom lese 12:25 Rýchle Televízne noviny

12:30 FBI: Prípady Sue Thomasovej II. 20/22 13:30 Krok za krokom III. 18/23 14:00 Rýchle Televízne noviny 14:05 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa III. 16/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS VII. 4/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Láska a trest 8/124 - NOVÝ SERIÁL 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 POČASIE 19:59 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 MODRÉ Z NEBA 22:15 Trauma - Záchranári 13/18 23:10 Nočné Televízne noviny 23:35 Peklo v meste 01:20 NCIS VII. 4/24 02:05 Mestečko Heuréka III. 3/18 02:45 Smallville VIII. 13/22 03:25 Štvornohý detektív Kalle I. 4/10 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:10 C.S.I.: Kriminálka New York 05:50 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 06:50 KRIMI

07:20 NOVINY TV JOJ 07:55 Súdna sieň: Čórka 08:55 Panelák IX. 10:00 Dom snov II. 46 11:00 Súdna sieň: Zločinec 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Kosti I. 20 14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 15:00 HOTEL PARADISE 16:00 Profesionáli II.: Hajzlákoví zlodeji 10 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Prosíkanie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák IX.: Obálka 91 21:30 Kosti I. 21 22:30 HOTEL PARADISE 23:30 C.S.I.: Kriminálka Miami V. 9 00:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VI. 7 01:30 Zachráň ma VI. 3 02:20 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 03:00 District 14,15 04:25 FlashForward II. 5

06:10 Zpravodajství FTV Prima 07:15 Knight Rider I: Návrh záko-

na 6 08:30 Kutil Tim III 1 09:15 Prostřeno! 10:00 Diagnóza vražda VIII: Hra na boha 10 11:00 Můj přítel Monk II: Pan Monk jde do vězení 16 11:55 Schimanski: Schimanski musí trpět 13:50 M*A*S*H 151 14:20 Siska VI: Předem ohlášená smrt 16 15:30 Julie Lescautová III: Rej masek 3 17:40 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů: Ty milovat nebudeš 129 21:20 TOP STAR magazín 22:25 Castle na zabití III: Univerzitní šampion 21 23:25 Sběratelé kostí IV: Bezhlavý v nádrži 5 00:20 Anatomie lži I: Nejlepší taktika 7 01:15 Volejte Věštce 03:10 Anatomie lži I: Nejlepší taktika 7 03:55 Česko na talíři 04:30 Trní

ŠTVRTOK 7.6.2012

05:15 Dámsky klub „N“ 06:35 Správy STV 07:20 Góly - body - sekundy 07:30 Práca pre teba 07:45 Svet v obrazoch 08:10 Duel 08:45 5 proti 5 09:30 Sudkyňa Amy: Vodný svet 10:15 Sudkyňa Amy: Spodný prúd 11:05 Sila lásky IV. 84 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Práca pre teba 13:40 Kaviareň Slávia 14:15 Divoký anjel 184 15:00 Bláznivo zamilovaní 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Práca pre teba 16:30 Sila lásky V. 170 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Trieda 9.A 20:40 5 proti 5 špeciál 21:35 Dr.House VII. 22:20 Nočné správy

22:30 Počasie 22:33 Góly - body - sekundy 22:40 Bláznivo zamilovaní 23:35 Zoči - voči 00:35 Sudkyňa Amy: Vodný svet 01:20 Sudkyňa Amy: Spodný prúd 02:05 Slovensko v obrazoch 02:25 Svet v obrazoch 02:55 Postav dom, zasaď strom 03:20 Nočné správy 03:30 Sila lásky IV. 84 04:20 Sila lásky V. 170

07:05 Regionálny denník 07:30 Komentáre 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy 08:55 Práca pre teba 09:00 Dámsky klub „N“ 10:25 Maďarský magazín 10:50 Správy - Hírek 11:00 Fokus - peniaze 11:35 Dizajn 12:05 Živá panoráma 12:35 ArtSpektrum 12:40 Folklórne tance regiónov Slovenska 13:10 ...v slnečnom kúte svojej izby 13:40 Občan za dverami 14:10 Polícia 14:20 Profesionál

14:35 Orientácie 15:00 Trezor: Honorár geológa Štúra 15:40 Halali 15:55 Rómsky magazín 16:30 Fokus právo 16:55 Kvarteto 17:20 Práca pre teba 17:30 Regionálny denník 17:55 Zelené raje II 18:25 6 miliárd názorov 18:30 Večerníček: Pa a Pi 18:40 Deti o deťoch: Slnko, karate a pár faciek 19:00 Správy STV „N“ 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:53 (Ne)celebrity 20:00 Osloboditelia: Výsadkári 20:45 Spektrum vedy 21:15 Veda v Európe II 21:30 Komentáre 21:55 Práca pre teba 22:05 Večer pod lampou 00:05 VAT 00:30 Udalosti ČT 01:10 Správy STV „N“ 01:53 6 miliárd názorov 01:55 ArtSpektrum

06:00 Teleráno 08:40 Dva a pol chlapa III. 16/24

09:05 Komisár Rex VII. 1-2/13 11:00 Peklo v meste 12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 FBI: Prípady Sue Thomasovej II. 21/22 14:00 Krok za krokom III. 19/23 14:25 Rýchle Televízne noviny 14:30 Kobra 11 XVI. 13/15 - NOVÉ ČASTI 15:35 Dva a pol chlapa III. 17/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS VII. 5/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Láska a trest 9/124 - NOVÝ SERIÁL 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 POČASIE 19:59 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 FARMA 21:45 Ordinácia v ružovej záhrade VI. 23:00 Nočné Televízne noviny 23:25 Kobra 11 XVI. 14/15 - NOVÉ ČASTI 00:25 Krvavé stopy 02:00 Mestečko Heuréka III. 4/18 02:40 Smallville VIII. 14/22 03:20 Štvornohý detektív Kalle I. 5/10 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

03:45 FlashForward II. 6 04:25 Numb3rs IV. 10,11 05:05 C.S.I.: Kriminálka Miami V. 9 05:45 KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ 06:45 KRIMI 07:20 NOVINY TV JOJ 07:55 Súdna sieň: Kaderník 08:55 Panelák IX.: Obálka 91 10:00 Dom snov II. 47/47 11:00 Súdna sieň: Prosíkanie 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Kosti I. 21 14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. 5 15:00 HOTEL PARADISE 16:00 Profesionáli II.: Sárin orgazmus 11 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Smetiarka 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák IX.: Zmena plánu 21:30 Kosti I. 22/22 22:30 HOTEL PARADISE 23:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 00:30 Špeciálne komando IV. 14 01:30 Zachráň ma VI. 4 02:20 District 16,17

06:10 Zpravodajství FTV Prima 07:15 Knight Rider I: Potíže s vodou 7 08:30 Kutil Tim III: Vidím tě ve svých snech 2 09:15 Prostřeno! 10:00 Diagnóza vražda VIII: Menší než nula 11 11:00 Můj přítel Monk III: Pan Monk bere útokem Manhattan 1 11:55 Schimanski: Děti pekla 13:50 M*A*S*H 152 14:20 Siska VI 15:40 Julie Lescautová III 17:40 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Česká 30 21:20 Jste to, co jíte 22:25 Námořní vyšetřovací služba L. A. II: Je to osobní 17 23:25 Nikdo není dokonalý 00:45 Akta X 02:50 Volejte Věštce 04:35 Trní


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TV PROGRAM

5. jún 2012 ĽN č. 22 PIATOK 8.6.2012

05:10 Dámsky klub „N“ 06:35 Správy STV 07:15 Góly - body - sekundy 07:30 Práca pre teba 07:45 Hurá do záhrady 08:10 Duel 08:45 5 proti 5 09:30 Sudkyňa Amy: Deň adopcií 33 10:15 Sudkyňa Amy: Na každého raz príde 34 11:05 Sila lásky IV. 85 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Práca pre teba 13:40 Nebíčko v papuľke 14:15 Divoký anjel 185 15:00 Bláznivo zamilovaní: Vrátim sa na kolenách 42/52 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Práca pre teba 16:30 Práca pre teba - žrebovanie 16:35 Sila lásky V. 171 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy

20:10 Legendy popu: Richard Müller 22:10 Nočné správy 22:20 Počasie 22:23 Góly - body - sekundy 22:30 Čierny motýľ 00:20 Bláznivo zamilovaní: Vrátim sa na kolenách 42/52 01:15 Sudkyňa Amy: Deň adopcií 33 02:00 Sudkyňa Amy: Na každého raz príde 34 02:45 Čierny motýľ 04:20 Sila lásky IV. 85

07:05 Regionálny denník 07:30 Komentáre 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Maškrtníček 09:00 Práca pre teba 09:05 Dámsky klub „N“ 10:30 Rómsky magazín 10:55 Správy - Hírek 11:05 Fokus právo 11:40 Zelené raje II: Zvláštne čaro juhu - Maroko 12:10 Živá panoráma 12:45 ArtSpektrum 12:50 Nestarnúce melódie

13:25 Senior klub 14:00 Kvarteto 14:25 Medicína: Medicína - Srdcová nedostatočnosť 15:30 Vodné dielo Sereď - Hlohovec 15:55 Tvárou v tvár 16:30 Fokus - rodina 16:55 Práca pre teba 17:00 Práca pre teba - žrebovanie 17:05 Potulky po Taiwane I. Ostrov voňajúci exotikou 17:30 Večerníček: Pa a Pi 17:45 ME vo futbale 2012 20:00 (Ne)celebrity 20:10 Japonská mozaika IV 20:30 ME vo futbale 2012 22:45 Slováci vo svete 23:10 ME vo futbale 2012 - zostrihy 23:30 BJD z roku 2010 00:20 Udalosti ČT 01:00 Práca pre teba 01:05 Správy STV „N“ 01:45 ArtSpektrum 01:55 Sféry dôverné 02:55 Trezor: Prvá budova Matice slovenskej 03:20 Pamätáte sa na nich?: Ivan Mistrík 04:25 Film o filme: Eštebák

04:35 Tanečná skupina roka

06:00 Teleráno 08:30 Dva a pol chlapa III. 17/24 08:50 Komisár Rex VII. 3-4/13 10:40 Jesse Stone: Vražda školáčky 12:25 Rýchle Televízne noviny 12:30 FBI: Prípady Sue Thomasovej II. 22/22 13:30 Krok za krokom III. 20/23 13:55 Rýchle Televízne noviny 14:00 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa III. 18/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS VII. 6/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Láska a trest 10/124 - NOVÝ SERIÁL 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 POČASIE 19:59 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 FARMA 21:35 AKČNÝ PIATOK: Policajti na baterky 23:25 AKČNÝ PIATOK: Futbaloví chuligáni 01:20 Hra o čas 02:50 Kobra 11 XVI. 14/15

03:50 TELEVÍZNE NOVINY 04:35 Ať žijí duchové!

02:45 District 18,19 04:15 Dobrá manželka I. 17,18

05:45 KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ 06:45 KRIMI 07:15 NOVINY TV JOJ 07:55 Súdna sieň: Namiesto bazénu stoka 08:55 Panelák IX.: Zmena plánu 92 10:00 Dom snov III. 1/47 11:00 Súdna sieň: Smetiarka 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Kosti I. 22/22 14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. 6 15:00 HOTEL PARADISE 16:00 Profesionáli II.: Polícia má talent 12 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Pravda pod kolesami 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Sliedič 22:30 HOTEL PARADISE 23:30 HOTEL PARADISE 01:10 Žena v pokušení

06:10 Zpravodajství FTV Prima 07:15 Knight Rider I: Nic velkého 8 08:30 Kutil Tim III: Arrivederci Binforde 3 09:15 Prostřeno! 10:00 Diagnóza vražda VIII: Otcovy hříchy 1/2 12 11:00 Můj přítel Monk III: Pan Monk a bezpečný úkryt 2 11:55 Schimanski: Azyl 13:50 M*A*S*H 153 14:20 Siska VI: Zamilovaná advokátka 18 15:35 Julie Lescautová III: Past na policajta 5 17:40 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Rozchod 22:05 Show Jana Krause 23:10 Noc v ráji 00:15 Pach krve 02:00 Volejte Věštce 03:45 Receptář prima nápadů

18:25 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 POČASIE 19:59 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 FARMA - DUEL 21:20 Krvavý diamant 00:05 Útek z L. A. 01:50 Dannyho trinástka 04:45 TELEVÍZNE NOVINY

20:20 Sprisahanie 22:35 Ľadová katastrofa 2012 00:35 Horúce strely 1 02:10 JFK

SOBOTA 9.6.2012

05:10 Sila lásky V. 171 06:00 Slovensko v obrazoch 06:20 Správy STV 07:10 Včielka Maja: Ako Maja prekabátila muchu 07:35 Pinocchio: Veľká a malá násobilka 08:00 Fidlibum 08:30 Superchyty 08:55 Hádaj, kto nás pozval 09:30 5 proti 5 špeciál 10:25 Čertiská 1/2 11:30 Čertiská 2/2 12:35 Trieda 9.A 13:10 Autosalón 13:40 On Air 14:05 Obdobia lásky: Jeseň l969 9/12 15:55 Ťažší ako život 17:30 Postav dom, zasaď strom 18:00 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy

20:10 Pošta pre teba 21:15 Skutočný príbeh: Čierny lev 22:45 Góly - body - sekundy 22:55 Skúška odvahy 00:30 On Air 00:50 Skutočný príbeh: Čierny lev 02:25 Skúška odvahy 03:50 Krajina révového listu 04:30 Obdobia lásky: Jeseň l969 9/12

05:50 Koncert tolerancie 07:00 Pred dedinou, za dedinou 07:35 KE 2013 07:40 Film o filme : Dom 08:00 Živá panoráma 08:35 Televíkend 09:00 Energetika 09:15 Cesty 09:40 Občan za dverami 10:10 Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku: Všetci sme sídlisko 10:35 VAT 11:10 Biele vrany 12:05 5 minút po dvanástej: Keď

ma naši nevidia 13:00 Spomíname na Ivana Mistríka: Zojka a Valéria 14:05 Senior klub 14:30 Kapura 15:15 Farmárska revue 15:30 Test magazín: Elektrické kosačky na trávu 15:45 Hádzaná - kvalifikácia na MS 17:45 ME vo futbale 2012 20:00 Národnostné správy 20:05 Japonská mozaika IV 20:30 ME vo futbale 2012 22:45 Slováci vo svete 23:10 ME vo futbale 2012 - zostrihy 23:35 Retro noviny 23:50 Československý filmový týždenník 23:55 Dvaja vo vlne 01:30 Udalosti ČT 02:10 Počasie 02:15 Správy STV „N“

02:55 Sféry dôverné 03:55 Trezor: Záhrada biskupa Moyzesa 04:20 Po stopách židovskej kultúry v Kežmarku a okolí 04:50 Príbehy Bratislavského vodovodu

06:00 Dobrodružstvá Jackieho Chana V. 13/13 06:20 Myšiak Stuart Little 2/13 06:40 Scooby Doo II. 4/16 07:05 Flintstonovci v akcii 31/54 07:25 Surfisti a ninjovia 09:00 Priatelia III. 10-11/25 09:55 HLAS ČESKO SLOVENSKA VEĽKÉ FINÁLE 13:15 Policajti na baterky 15:05 Dannyho trinástka 17:35 Rýchle Televízne noviny 17:40 Partička 18:20 Rýchle Televízne noviny

05:35 Malá morská víla II. 06:25 Aladin I. 06:50 Rozprávková jazda 07:20 Ninjago II. 07:50 Beyblade Metal Fusion 08:15 Arthur a Minimojovia 10:25 Horúce strely 1 12:15 Horúce strely 2 14:05 Kód 252 - Katastrofa v Japonsku 17:05 Zlé rozhodnutie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE

06:15 Zpravodajství FTV Prima 07:25 Mistr Manny II: Dědečkův dalekohled; Malý Lopart 22 07:55 M*A*S*H 153 08:30 Autosalon 09:45 Columbo: Planý poplach 11:50 Ptáci v trní 4 13:55 Velký průšvih 15:50 Vraždy v Midsomeru III: Záhadná úmrtí 18:00 Jak se staví sen 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Mumie 22:40 Akta X: Chci uvěřit 00:45 Polibek smrti 02:30 Volejte Věštce 04:15 Nikdo není dokonalý

NEDEĽA 10.6.2012

06:15 Správy STV 06:55 Góly - body - sekundy 07:10 Včielka Maja: O chvastúňovi švábovi 07:35 Pinocchio: Pinocchio na súde 08:05 Maškrtníček 08:30 Góóól 09:00 Tajomný ostrov: Odhalenie 7/13 09:30 Tajomný ostrov: Poklad 8/13 10:00 Ushuaia - expedície do prírody V.: Botswana/Južná Afrika - Napätie v nepokojných vodách. 1. časť 10:55 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Agatha Christie: Slečna Marpleová: Mŕtva v knižnici 14:45 Film pre pamätníkov - 2 x s Milanom Kňažkom: Choď a nelúč sa 16:15 Potulky po Taiwane - Ostrov voňajúci exotikou

16:40 Pošta pre teba 17:45 Hurá do záhrady 18:20 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:55 Góly - body - sekundy 20:10 ME vo futbale 2012 22:45 Góly - body - sekundy 22:50 Odpískané 23:20 ME vo futbale 2012 - zostrihy 23:40 Agatha Christie: Slečna Marpleová: Mŕtva v knižnici 01:15 Obdobie zločinu: Šaráda pre vraha 1/6 02:50 Obdobie zločinu: Tieň minulosti 2/6

05:05 Route 66 - splniť si svoj sen za každú cenu! 06:25 Šport Festival Slovakia 07:15 Halali 07:30 Televíkend 08:00 Živá panoráma 08:35 Muzika z Terchovej 08:50 Farmárska revue

09:05 Test magazín: Elektrické kosačky na trávu 09:15 Nitriansky hrad - živé dedičstvo katolíckej cirkvi 10:00 Božie Telo a eucharistická procesia 12:00 Film o filme: Modrý tiger 12:20 Konôpka 13:20 On Air 13:40 Orientácie 14:10 Slovo: Slovo Vlastimila Šulgana - SKC 14:25 Folklórny festival Východná - KAPURKOVÁ 16:00 Pes na výskum 16:35 Família: Príbeh veľkého domu 17:00 Anjeli strážni: Anjeli strážni Róberta Vitteka 17:30 Večerníček: Pa a Pi 17:45 ME vo futbale 2012 19:55 Preteky F1 22:05 Mária Kráľovičová jubiluje: Višňový sad 23:50 Umenie 2012: Divadlo a tanec 00:15 Retro noviny 00:35 Slovo: Slovo Vlastimila

Šulgana - SKC 00:40 Udalosti ČT 01:20 Správy STV „N“

00:45 Turbulencia 02:20 Anděl s ďáblem v těle 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:40 Myšiak Stuart Little 3-4/13 06:20 Scooby Doo II. 5/16 06:45 Flintstonovci v akcii 32/54 07:10 Kačenka a zase ta strašidla 08:45 Skejterský záťah 10:50 Superkočky v akcii 18/22 11:45 Roztomilé mrchy I. 7/22 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:25 Lampáreň 14:10 Mr. Bean 14:30 Rýchle Televízne noviny 14:35 Zákon príťažlivosti 16:30 Rýchle Televízne noviny 16:35 Denník šialenej manželky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 POČASIE 19:59 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 Súmrak (HD) 22:50 Odtrhnutý z reťaze

05:10 NOVINY TV JOJ 05:35 KRIMI 06:05 NOVINY TV JOJ 06:35 Kód 252 - Katastrofa v Japonsku 09:25 Horúce strely 2 11:10 Rodinka úžasných 17,18 13:05 Sprisahanie 15:20 Ľadová katastrofa 2012 17:15 TOP STAR 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Titanic 00:30 Milenec alebo vrah 02:20 Teror 03:45 Rodinka úžasných 17,18

05:05 Trní 06:35 Zpravodajství FTV Prima 07:45 Mistr Manny II: Škola létání; Nářadí v cukrárně 23 08:15 Hitlerovi bodyguardi: Až do hořkého konce 13 09:20 Prima SVĚT 09:50 Ano, šéfe! 11:00 Partie 12:05 Receptář prima nápadů 13:30 Šaman 15:45 Vraždy v Midsomeru III: Soudný den 18:00 Česko na talíři 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Ďábel nosí Pradu 22:20 Hannibal 00:55 Sběratelé kostí I: Dvě těla v laborce 15 01:50 Volejte Věštce 03:35 Hitlerovi bodyguardi: Až do hořkého konce 13 04:20 Ano, šéfe!

PONDELOK 11.6.2012

08:05 Duel 08:40 5 proti 5 09:25 Sudkyňa Amy: Lodičky 35 10:15 Sudkyňa Amy 11:05 Sila lásky IV. 86 12:00 Poludňajšie správy 12:05 Dámsky klub 13:25 Práca pre teba 13:30 Tajomstvo mojej kuchyne 14:15 Divoký anjel 186 15:00 Bláznivo zamilovaní 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Práca pre teba 16:30 Sila lásky V. 171 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 ME vo futbale 2012 22:45 Nočné správy 22:55 Počasie 22:58 Góly - body - sekundy

23:05 ME vo futbale 2012 23:25 Bláznivo zamilovaní 00:25 Taxikárka 2/4 02:00 Sudkyňa Amy: Lodičky 35 02:45 Sudkyňa Amy

08:00 Živá panoráma 08:35 Hádaj, kto nás pozval 09:05 Práca pre teba 09:10 Dámsky klub „N“ 10:30 Tvárou v tvár 11:00 Národnostné správy 11:05 Fokus - rodina 11:45 Slováci na Balkáne 1/2 12:15 Živá panoráma 12:55 ArtSpektrum 13:05 Zahraj nám,muzika,vesele 13:40 Ako ich nepoznáme 14:05 Autosalón 14:30 Športové ozveny 14:55 Život v pohybe 15:35 Magazín NHL 15:55 Národnostný dokument 16:30 Fokus práca 16:55 VAT 17:25 Večerníček 17:30 ME vo futbale 2012

20:00 Medicína: Medicína - Malígny melanóm 20:55 Nie si sám: Matka, prvá žena... 21:30 Komentáre 21:55 Práca pre teba 22:00 Kuskus 00:30 On Air 00:50 Udalosti ČT 01:30 Práca pre teba 01:35 Správy STV „N“ 02:15 ArtSpektrum

06:00 Teleráno 08:35 Dva a pol chlapa III. 17/24 08:55 Komisár Rex VII. 5-6/13 10:45 Zákon príťažlivosti 12:30 Rýchle Televízne noviny 12:35 FARMA 13:40 FARMA - DUEL 15:30 Rýchle Televízne noviny 15:35 Dva a pol chlapa III. 18/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS VII. 7/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX

17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Láska a trest 11/124 - NOVÝ SERIÁL 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:15 FARMA 21:30 Vo štvorici po Slovensku 22:30 Dva a pol chlapa VIII. 2/16 23:00 Nočné Televízne noviny 23:30 Turbulencia 01:20 NCIS VII. 7/24 02:00 Mestečko Heuréka III. 5/18 02:40 Smallville VIII. 15/22 03:20 Štvornohý detektív Kalle I. 6/10 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:10 TOP STAR 06:10 KRIMI 06:35 NOVINY TV JOJ 07:00 Súdna sieň: Mužský vzor 08:00 Súdna sieň: Hodinový hotel 09:00 Panelák IX.: Zmena plánu 92 10:00 Dom snov III. 2 11:00 Súdna sieň

12:00 NOVINY O 12:00 13:05 Titanic 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: „Cigáň zostane Cigáňom“ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák IX.: Zoznámte sa, Samuel Jančo! 93 21:30 Extrémne rodiny 3 22:30 HOTEL PARADISE 23:30 Profesionáli VI.: Týždeň poľovníckej kuchyne 5 00:30 Californication - Orgie v Kalifornii I. 5 01:00 Americký nindža 5 02:50 District 20,21 04:15 Extrémne rodiny 3

06:10 Zpravodajství FTV Prima 07:15 Knight Rider I: Důvěra nerezaví 9 08:30 Kutil Tim III: Šicí, šicí večer 09:15 Prostřeno!

10:00 Diagnóza vražda VIII: Otcovy hříchy 2/2 13 11:00 Můj přítel Monk III: Pan Monk a výpadek proudu 3 11:55 Schimanski: Tajemství Golema 13:50 M*A*S*H 154 14:20 Siska VII: Stín ženy 1 15:40 Julie Lescautová III: Smrt v továrně 6 17:40 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:40 Šéf na smetaně 18:55 Zprávy FTV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů: Mám, co zasloužím 130 21:20 Šéf na grilu 21:55 Partička 22:35 Slunečno, místy vraždy II: Duchové minulosti 2 23:35 Anatomie lži II 00:35 Nedokonalé zločiny IV: Dokonalý plán 3 01:40 Volejte Věštce 03:25 Nedokonalé zločiny IV 04:20 Autosalon


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA / REKLAMA / INZERCIA

strana

5. jún 2012 ĽN č. 22

Rozprávkový Deň detí! Úspechy študentov Cirkevného gymnázia Presne takýto názov malo podujatie, ktoré sa v Chmeľnici konalo v sobotu 2. júna pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Sobotňajšie popoludnie mohli deti z obce stráviť v spoločnosti malých dobrých kozičiek a  zlého vlka zo známej rozprávky Vlk a sedem kozliatok. Tento rozprávkový príbeh si pre našich najmenších nacvičili ich starší kamaráti,

ktorí tých najmenších nielen pobavili, ale aj rozospievali a ponúkli im aj sladkú odmenu v podobe domácich koláčikov. Naše poďakovanie za vydarené popoludnie patrí režisérom Anke Tvrdej, Ľudmile Klimkovej a duchovnému otcovi Jozefovi Palenčárovi, za ich trpezlivosť a nadšenie pri nácvikoch. Rodičia a deti

Šimon Senko tretí na celoslovenskom kole SOČ

Skvelý úspech na 34. ročníku celoslovenskej prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti v podobe tretieho miesta v odbore Cestovný ruch dosiahol študent Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša Šimon Senko svojou prácou Exkurzia do „krajiny trollov“, v rámci ktorej vytvoril turistického sprievodcu po Nórsku. Šimon bol na základe úspešnej prezentácie vybraný hodnotiacou komisiou, aby prezentoval svoju prácu na Európskej výstave mladých vedcov ESE 2012 v  ruskom meste Tula, kam pocestuje aj vďaka podpore Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva na Slovensku.

7

Eduard Batmendijn bude reprezentovať Slovensko na celosvetových súťažiach Prvákovi z Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni Eduardovi Batmendijnovi sa podaril ďalší fantastický úspech, keď sa na výberovom sústredení prebojoval do šesťčlenného národného tímu matematikov – stredoškolákov, ktorí budú v júli reprezentovať Slovensko na Medzinárodnej matematickej olympiáde (IMO) v Argentíne. Svoje kvality Edo potvrdil aj na výberovej súťaži informatikov, kde bol z tretieho miesta nominovaný do štvorčlenného družstva Slovákov, ktorí v septembri pocestujú na Medzinárodnú olympiádu v informatike (IOI) do Talianska. (J. Palša)

INZERCIA

Inzeráty

služby n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, SAMOLEPIACE FÓLIE, LIŠTY A SIETE PROTI HMYZU – predajňa na Nám. sv. Mikuláša 9 (nad rýchločistiarňou), Šmida – TREND. ) 0905 364  246, 4369 678. ĽN 335/2012 n Osobná a  nákladná doprava, autopožičovňa, Fiat Ducato 9-miest., 1,5 t, Škoda Octavia. ) 0905 502 421, 432 1908. ĽN 332/2012 n PLASTOVÉ OKNÁ, ZĽAVA 52 % . Záruka až 10 rokov. Naďalej možnosť uskladnenia u nás (zdarma), montáž počas roka. Tel. 43 68 172, 0911 625 547, slora@slora.sk ĽN 161/2012 n TV kameraman ponúka: fotenie a  nakrúcanie svadieb a stužkových. ) 0908 547 210. ĽN5/2012 n Zemné práce s  minibagrom 3,5 t a  autosklapačom. Prenájom kontajnerov na stavebný a  komunálny odpad. ) 0908 644 033. ĽN 312/2012 n Kvalitné natieranie striech. ) 0907 545 258. ĽN 313/2012 n Poskytujem komplexné poradenstvo pri projekcii záhrady, prevádzam všetky práce pri úprave  záhrady, ošetrení ovocných stromov a zeleniny, kosení záhrad

a pridomových lokalít. ) 439 7252, 0918 531 562. ĽN 327/2012

nehnuteľnosti n Ponúkame na predaj rodinný dom na Zimnej ul. v SĽ. ) 0948 383 581. ĽN 340/2012 n Predám novostavbu v Jarabine s pozemkom 16 á. Cena dohodou. ) 0944 414 322. ĽN 348/2012 n Obec Vislanka ponúka do prenájmu obecné nájomné byty: 1-izbové a 3-izbové. Bližšie info.: 0907 535 254. ĽN 350/2012 n Predám väčší rod. dom v Sp. Starej Vsi 50 tis. €. Predám dojnú kozu. ) 0905 349 597. ĽN 351/2012 n Obec Stráňany ponúka na predaj budovu bývalej kasárne v k.ú. Stráňany s príslušenstvom na parc. Č. KN 131, 132, 133 v celkovej rozlohe 2096 m2. Cenovú ponuku posielajte na poštovú adresu: Obec Stráňany, Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník, emailovú adresu: obecstranany@slnet.sk, tel. 052/4397 488, 0948 577  588. Možnosť obhliadky po telefonickom dohovore. ĽN 353/2012 n Predám chatu v chatovej osade Tábor v k.ú. obce Sulín. Cena dohodou. ) 0907 925 024. ĽN 356/2012

byty n Kúpim 3-izbový byt v SĽ. ) 0908 268 652. ĽN 337/2012

Infoservis

pozvánka PSK a ĽOS v  Starej Ľubovni pozývajú 8. júna o  14.00 h na AMFO2012 do Galérie Provinčný dom v Starej Ľubovni. Výstava potrvá do konca júna.

oznam Zabávajte sa a spoznávajte poľsko-slovenské pohraničie! Nevšedné dobrodružstvo v uliciach Starej Ľubovne v  sobotu, 16. júna o 11.00 h. Vyhrajte skvelé ceny! Prihláste tím do 13. júna: hraPLSK_staralubovna@agora. pl. Viac podrobností na: krakow. gazeta.pl m m m

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 5. júna - lekáreň VIVA (Mierová 94), 6. júna – LAUDANUM (Levočská 4), 7. júna - Dr. MAX (OD Kaufland), 8. júna – SCHNEIDER (Obrancov mieru 8), 9. mája - Dr. Max (OD Kaufland), 10. júna – ADRIA (v  Poliklinike nemocnice), 11. júna – ANETT (Levočská

predám n Plynovo-el. sporák Mora electronic, s teplovzdušnou rúrou a  grilom, 4-ročný, 150 €. Pri rýchlom jednaní zľava. Dovoz zdarma. ) 0910 267 900. ĽN 310/2012 n Predaj palivového dreva. Bukové drevo naštiepané a narezané na metrovú dĺžku. Vlastný odber alebo s dovozom. ) 0908 448 948. ĽN 341/2012 n Hrobku na novom cintoríne v SĽ. Cena dohodou. ) 0903 851 759. ĽN 345/2012 n Drevený smrekový obklad - 3 €/m2 aj zrubový obklad, hranoly a  dlážkovicu na podlahu. ) 0908 234 866. ĽN 347/2012 n Mrazničku Calex 60 l, motorku Babetu (2-rýchlostná, v  dobrom tech. stave, pojazdná). Ceny dohodou. ) 052/4366 182. ĽN 352/2012

kúpim n Staré čierne dosky, ktoré sú nabité na stodole a hranoly. Za výhodnú cenu. ) 0944 426 027. ĽN 28/2012

chovateľstvo n Predaj živej hydiny - HUDÁK Juraj, Jusková Voľa 115, okr. Vranov nad Topľou:. - 1 ročné nosnice, - mladé nosničky, - brojlerové kurčatá, morky. Dovoz zdarma! Aktuálne ceny a objednávky na t. č. 057/449 0325, 0915 788775, 0908 366105. ĽN 320/2012

n Predám 7-týždňového býčka. Cena dohodou. ) 0918 132 095, 4364 167. ĽN 349/2012

práca n Agentúra TIMEA - práca v Anglicku a ČR pre ženy, mužov a páry. ) 0904 891 941. ĽN 750/2011 n Firma Sofer, Stará Ľubovňa prijme zváračov STN EN 287-141/111, 135/136, zámočníkov a obrábačov kovov s nástupom ihneď. Môžete nás kontaktovať na sofer@sofersk.sk, 0911 100 338, 0903 208 359. ĽN 331/2012 n BUS KARPATY s. r. o. ponúka prácu vodičom v autobusovej doprave. Kvalifikačné predpoklady: - vodičský preukaz skupiny D, - kvalifikačná karta vodiča, - karta vodiča pre digitálny tachograf, - doklady o zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Kontakt: 0903 619 894. ĽN 354/2012

kurzy n Kurz opatrovania – individuálne,  diaľkovo, rýchlo, od 150 €. Úradné preklady - všetky jazyky, www.asined.sk, 0915 544 915, 0905 357 424. ĽN 162/2012

Spoločenská rubrika spomíname Dňa 6. júna si pripomenieme 1. výročie, čo dotĺklo srdce drahého manžela, dobrého otca a starého ocka Vasiľa Buvaliča. Odišiel si od nás, my sme v žiali ostali, no vždy budeš žiť v srdciach, ktoré Ťa milovali. Ten kto Ťa poznal, spomenie si! Ten kto Ťa mal rád, nezabudne! Za spomienku Vám ďakuje rod. Buvaličová Riaditeľstvo Strednej odbornej školy sv. Klementa Hofbauera v Podolínci oznamuje všetkým absolventom aj budúcim absolventom 3 – ročných učebných odborov, že v školskom roku 2012/2013 budeme otvárať dvojročné nadstavbové štúdium v dennej aj externej forme v týchto odboroch: 64 03 400 podnikanie v remeslách a službách 3659 401 stavebníctvo 6426 400 vlasová kozmetika Odbor Podnikanie v remeslách a službách je široko koncipovaný. Pokračovať v štúdiu môžu absolventi skoro všetkých učebných odborov. Odbor Stavebníctvo je určený pre absolventov stavebných odborov ( murár, stolár, inštalatér, montér ...) Prihlášku na štúdium a bližšie informácie si môžete stiahnuť z našej webovej stránky www.soskh.sk. Informácie Vám podáme aj na tel. číslach: 43 912 57, 43 911 30. ĽN 333/2012

oznam n Nábytok JÚLIA, Budovateľská 6: veľký výpredaj skladových zásob až do 50 %. 052/436 9594. ĽN 336/2012

n Adresu inzerenta redakcia neposkytuje. 59, za Tatra bankou), 12. júna – PRI NEMOCNICI (Sládkovičova 10). Po - Pia od 16.00 do 20.00 h, So - Ne - sviatky od 8.00 do 18.00 h.

kino LEGENDA O LIETAJÚCOM CYPRIÁNOVI 8. - 9. júna (piatok, sobota o 19.00 h), SR, hist. dráma, 108 min., slovenské znenie, MP od 15 r. Strhujúci príbeh o tajomnom mníchovi, ktorý zostrojil lietajúci stroj podľa stratenej knihy Leonarda da Vinciho. Jedna stará legenda vraví, že kedysi dávno žil v kláštore stratenom v horách znalec tisícich vied a majster tisícich remesiel, lekár a bylinkár, tajomný mních Cyprián. Ľudia vravia, že zostrojil lietajúci stroj a jedného dňa na ňom odletel do neznáma. Tá legenda je možno pravdivá... Réžia: M.Č. Solčanská. Hrajú: M. Igonda, R. Brzobohatý , Lukáš Latinák, V. Javorský, J.Nowak, I. Romančík, K. Koprdová, K. Mikulčík, Ľ. Paulovič...

Súťaž Klubu športovej kulturistiky mesta Stará Ľubovňa Milí čitatelia, mestský klub športovej kulturistiky prichádza s novou súťažou. Určená je pre všetkých, ktorí doručia do našej redakcie odpovede na uverejnené otázky. Ceny sú lákavé: 1. celoročná permanentka do fitness, 2. voľný vstup do fitness na 3 mesiace a 3. voľný vstup do fitness na mesiac. 1. Kedy bol založený klub kulturistiky v Starej Ľubovni? 2. Vymenujte prvých pretekárov ŠKM? 3. Kto získal prvý titul Majstra Slovenska? 4. Kto získal prvú medailu na Majstrovstvách sveta? 5. Kto získal prvý titul Majstra Európy? 6. Koľko pretekárov klubu sa zúčastnilo Majstrovstiev Európy alebo Majstrovstiev sveta? 7. Koľkokrát mal klub pretekára v desiatke športovcov VÚC Prešovského kraja? 8. Na ktorom mieste v slovenskom rebríčku sa nachádza klub? 9. Klub má jedného medzinárodného rozhodcu pre kulturistiku a fitness. Kto ním je?

NOVÁ SÚŤAŽ

Vaše odpovede čakáme do 30. júna na emailovej adrese noviny@slmedia.sk, využiť však môžete aj klasickú poštovú cestu: redakcia ĽN, Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. V prípade, že sa vám otázky zdajú ťažké, skúste navštíviť www.facebook. com/klubskm a určite na viaceré z nich nájdete odpoveď.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

ŠPORT

5. jún 2012 ĽN č. 22

Turisti sa tešia na leto, hlavne na cyklozraz

Rozhovor s tajomníkom Klubu slovenských turistov v Starej Ľubovni Pavlom Mrugom Túrou do Ľubovnianskych kúpeľov 14. apríla otvorili Ľubovnianski turisti letnú turistickú sezónu. O deň neskôr sa k nim pridali aj cykloturisti, ktorí sezónu otvorili v retro-štyle propagačnou jazdou po meste a potom pokračovali cez Novú Ľubovňu do Kolačkova a späť. Na čo sa môžu tešiť členovia a priaznivci turistiky v tejto letnej sezóne, o tom sme sa porozprávali s tajomníkom Klubu slovenských turistov v Starej Ľubovni Pavlom Mrugom. n Na úvod sa vráťme k  zimnej časti sezóny. Tohoročná zima bola veľmi štedrá a nadelila slušný prídel snehu, čo určite potešilo bežkárov. Ako hodnotíte turistickú zimu a  čo ste pripravili pre svojich členov? - V zime tak ako každoročne pripravujeme veľa akcií pre našich členov, keďže zima netrvá dlho a chceme využiť každý voľný deň. Máme stále akcie, ktoré robíme už dlhé roky, ako napr. prejazd Spišskou Magurou, prejazd Pieninami, prejazd Ľubovnianskou vrchovinou. Je potešiteľné, že na tieto akcie sa nám začínajú vracať aj turisti z  iných okresov.

Istý čas bol útlm, keď prestali chodiť, ale teraz sa opäť zúčastňujú akcií. Nechceme robiť len stále tie isté akcie, aby sa ľuďom nezunovali. Preto sme sa rozhodli tohto roku využiť výborné snehové podmienky v Litmanovej a okolí a na poľskej strane pri stredisku Obiedza. Objavili sme tam chatu Magóry, kde sú veľmi prívetiví a príjemní chatári. Robili sme akciu aj v Bardejovskom okrese, kde máme člena v Lenartove a on usporiadal akciu okolo Kráľovej studne. Spoznali sme opäť nových ľudí a nový kus prírody. Pre členov, ktorí nechodia na bežky, sme pripravili jednu akciu, ktorú sme nazvali Tatranské všeličo. Ideme na Štrbské pleso a  tam sa každý rozhodne, či si urobí pešiu túru na vodopád Skok, alebo sa rozhodne využiť upravené bežkárske trasy, prípadne využije zjazdovky a  zalyžuje si na tatranských svahoch. Pre malé deti je tam veľa atrakcií , napr. jazda na snežnom skútri. O túto akciu je vždy veľký záujem, autobus je vždy obsadený do posledného miesta. n Veľkému záujmu sa vždy tešia zimné zrazy turistov a to hlavne vtedy, ak sú dobré sne-

hové podmienky. Zúčastnili ste sa tohtoročného zrazu? - Tak ako po iné roky aj tohto roku sme sa zúčastnili na Slovenskom zimnom zraze turistov v Levoči, ktorý bol spojený s  medzinárodným zrazom. Zúčastnilo sa ho asi 1300 turistov nielen z celého Slovenska, ale aj z  Poľska, Rakúska a Čiech. n Čo zaujímavé pre vás pripravili hostitelia z  Levoče a ako ste si užívali akcie? - Túry boli organizované v Levočských vrchoch, nakoľko sa otvoril vojenský priestor. Navštívili sme na bežkách bývalú obec, ktorá sa volala Dvorce a ktorá bola zlikvidovaná pre vojenské účely. Túto obec pripomína už iba pamätník, kam chodia ľudia spomínať. Mali sme také zvláštne pocity byť na mieste, kde kedysi pulzoval život a  teraz je dookola les. n Otvorenie letnej turistickej sezóny už majú za sebou aj peší turisti aj tí na bicykloch. V kalendári máte naplánované asi tri desiatky akcií, čiže každý turista si má z čoho vyberať. Ktoré sú však najväčším ťahákom? - Letné akcie delíme na dve skupiny: pešia turistika a cyk-

loturistika. Máme totiž členov, ktorí nebicyklujú a chodia len na pešie akcie a máme takých, ktorí robia všetko – pešiu, na bicykli, na bežkách aj vysokohorskú turistiku. K  najpopulárnejším patrí cykloakcia cez Levočské vrchy, prechod Kurčínskou Magurou, ktorá je vhodná pre všetky vekové kategórie. Akciou Za krásami Slovenska chceme spoznávať prírodu nielen v  okolí Starej Ľubovne, ale aj nejaké zaujímavosti na Slovensku. Každý rok navštívime iné miesto, napr. Malú Fatru, Veľkú Fatru, Nízke Tatry. Zúčastňujeme sa aj akcií, ktoré organizujú susedné okresy. Každý turista alebo priaznivec turistiky si môže vybrať podľa svojho gusta.

Prechod Kurčínskou Magurou

n Vrcholom sezóny určite bude pre váš klub 34. Slovenský zraz cykloturistov, ktorého ste organizátorom. Na čo sa majú tešiť účastníci zrazu a v akom štádiu je príprava? - Mali sme už niekoľko zasadnutí organizačného štábu. Zatiaľ riešime základné veci, ako sú logá, odznaky, suveníry, tiež ubytovanie a  pripravujeme trasy. Chceme prilákať účastníkov do oblastí, ktoré bežne návštevník Starej Ľubovne nenavštívi – na druhú stranu Ľubovnianskej vrchoviny – Mníšek nad Popradom, Sulín, Kače, Medzibrodie. Pre cyklistov sú tu super trasy, je tam krásne príroda a nechodí tam veľa áut. Ďalšiu trasu chceme viesť v bývalom vojenskom pásme od Tichého potoka smerom na Jakubany. n Neláka vás spoznávanie prírodných krás v susedných krajinách? - Určite nás to láka. Máme dobrú spoluprácu s  turistami z Poľska, konkrétne z mesta Mielec. Toho roku sa na pozvanie z  Mielca chystáme na bicykloch na štyri dni. Je to asi 160 km od Starej Ľubovne. Je to pre nás niečo iné, lebo je tam rovinatý terén, ale radi to vyskúšame. A  práve poľskí

turisti organizujú akciu aj na Ukrajinu. n A čo členská základňa? Prejavujú záujem o turistiku aj mladí ľudia? - Máme asi 250 členov rôznych vekových kategórií. Osobne ma teší veľký záujem mladých ľudí. Napr. na cyklotúre cez Levočské vrchy mladí tvorili asi štvrtinu a mali z akcie obrovský zážitok a cez facebook sa vyjadrovali, že o rok prídu opäť. Mladým však treba vytvárať podmienky, treba im dať určitú voľnosť, nedá sa im všetko diktovať. n Financovanie je neoddeliteľnou súčasťou každej športovej aktivity. Ako je to u  vás, čo si hradia členovia a čím im prispieva klub? - Máme nejaké financie a snažíme sa s nimi hospodáriť rozumne. Najviac kompenzujeme cestovné náklady, čo je pre členov asi najväčšia položka. Príjmy nejaké sú, proste snažíme sa ich získavať. V  dnešnej dobe je to však ťažšie ako napríklad pred 15timi rokmi. Skôr nás sponzorujú ľudia z  vlastných radov, naši členovia. Prispievajú na dopravu, občerstvenie, sme im za to vďační. Text a foto (J.P.)

Gorali prehrali derby zápas v Lipanoch

ŠK Odeva Lipany - MFK Goral St. Ľubovňa 4:1 (1:1)

Kurčínska Magura nevyniká ani nadmorskou výškou, ani výraznými tvarmi reliéfu, jej krása spočíva predovšetkým v malebnej krajine. Najmä zo severu nad Legnavou, ale aj na hrebeni medzi Kurčínskou a Orlovskou Magurou sú pekné partie horských lúk s bohatstvom lesných plodov. Z otvorených miest sa núkajú skvelé pohľady na Tatry, Pieniny, neďaleký Čergov a Levočské vrchy. Preto je pre turistov taká príťažlivá.

Už po desiatykrát sa stretli turisti v poslednú májovú nedeľu na 15-kilometrovom turistickom pochode z  Legnavy do Orlova cez Kurčínsku Maguru. Jubilejný ročník ich prekvapil príjemným už letným počasím a  hojnou účasťou. Šesťdesiat turistov prežilo pekných pár hodín v  kruhu dobrých priateľov a v lone peknej májovej prírody. Už tradične ich vítali s  pohostením v Legnave a prekvapením bolo „starostovské“ občerstve-

Šport servis

Šport v skratke

futbal

squash

Pod názvom Lopta pre víťazov sa konal futbalový turnaj mladších žiakov ročník 1999 a viac. Víťazom sa stal tím zo Šarišského Jastrabia, ktorý získal futbalové lopty. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z Komenského, tretia skončila ZŠ Za vodou, na ihrisku ktorej sa turnaj 31. mája uskutočnil. J. Krajger

V piatok 25. mája sa v Športovo relaxačnom centre v Starej Ľubovni uskutočnil V. bowlingový turnaj. Výsledky: Muži: 1. J. Venglár 972 b., 2. J. Dubaj - 913 b. Ženy. 1. K. Folvarčíková  848 b., 2. M. Kovalčíková 820 b., 3. A. Dubajová - 798 b. (J.T.)

V 30. kole III. futbalovej ligy v sobotu nastúpili Ľubovnianski futbalisti v susedných Lipanoch v derby zápase proti domácej Odeve. S  blížiacim sa koncom sezóny pribúda zranených hráčov, a tak Gorali opäť nastúpili v pozliepanej zostave. Napriek tomu boli v  prvom polčase domácim futbalistom vyrovnaným súperom. Dôsledne bránili, likvidovali kombinácie domácich, ktorých útočné snaženie končilo pred šestnástkou. V 8. min. po chybnej rozohrávke domácich stopérov Sekelský z  hranice pokutového územia obstrelil domáceho brankára a poslal hostí do vedenia. V ďalšom priebehu zápasu sa domáci nevedeli presadiť proti dobre organizovanej obrane hostí. V  29. min. Odeváci zahrávali rohový kop, na ktorý nabehol nekrytý Ziemba. Trafil vzdialenie nad obcou Legnava. V cie- spríjemnila hudobná skupina nejšiu žrď, od ktorej sa lopta odrazila do brány bezmocného li nechýbal chutný guláš, ob- Úsvit zo Starej Ľubovne. Zdroj: www.kstsl.sk Bičuša a  bolo vyrovnané 1:1. čerstvenie a  chvíle oddychu Ďalšie strelecké pokusy domácich boli nedôrazné a nepresné, všetky s  prehľadom riešil Bičuš. V  42. min. pohrozili aj V rámci družobných sty- tegóriách (kadetky, st. žiačky, hostia, ale strela Sekelského zo kov a  prípravy na novú se- žiačky). Hrať sa malo v kúpeľ- vzdialenosti asi 20 metrov miezónu vycestovali na zákla- nej časti Krynice na tzv. Deptá- rila tesne vedľa žrde. de pozvania basketbalistky ku, ale pre nepriaznivé počasie V  druhom polčase sa doŠŠK Basket Stará Ľubovňa do celé basketbalové mix stretnutie mácim viac darilo rozhýbať kúpeľného mesta Krynica. sa odohralo na ploche zimného obranu hostí, zatlačili ĽubovPri príležitosti medzinárod- štadióna a po štvorhodinovom ňanov do defenzívy, častejšie ného dňa detí sa v Krynici or- zápolení zvíťazili naše dievčatá. a presnejšie zakončovali. Tréganizujú rôzne športové podUKS Krynica – ŠŠK Basket ner Goralov prestriedal mlaujatia. Naše dievčatá mali za- Stará Ľubovňa 98:171. dých hráčov, aby získavali postúpenie v troch vekových ka (J.B.) trebné skúsenosti. To sa však

Krynica deťom

prejavuje na hre hostí. V 47. min. sa lopta dostáva k nekrytému Ševčovičovi, ktorý zvyšuje na 2:1. „V druhom polčase robili rozhodcovia množstvo chýb a aj vďaka nim nás súper dostaval pod tlak. Prestriedali sme mladých hráčov, ktorí aj napriek tomu, že hrali na hranici svojich možností, nemajú ešte potrebné skúsenosti a robili hrubé chyby, po ktorých sme dostávali góly,“ hodnotil hru svojich zverencov K. Kačmarčík. V 57. min. voľný Ziemba prehlavičkoval vybiehajúceho Bičuša a  zvýšil na 3:1. Domáci pokračovali v  tlaku. V  76. min. nekrytý Sekerák výborne trafil centrovanú loptu a zvýšil na konečných 4:1. V 78. min. sa pokúsili skorigovať výsledok hostia, ale Selep prestreľuje bránu domácich. V 84. min. Selep po druhej žltej karte je vylúčený. „Rozhodca nepochopiteľne po inzultácii Sekelského dáva obidvom hráčom žlté karty a keďže náš už jednu žltú mal, nasledovala červená,“ rozhorčuje sa tréner hostí. Góly: 29. a 57. Ziemba, 47. Ševčovič, 76. Sekerák – 8. Sekelský Zostava hostí: Bičuš – Foľvarský, Petrus, Krajňák, Jarabinský (68. Štefánik), Vreselovič (59. Vojtek), Mariančik (23. Mušinský), Štefaňák, Selep, Sekelský, Hricov. Rozhodoval R. Weiss, zápas sledovalo 250 divákov. Text (J.P.)

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktori: Mgr. Eva Halamová, športový redaktor: Ján Petrus, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, fax: 42 84 581, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Ľubovnianske noviny č. 22  

Takto by mala podľa plánov vyzerať Družba aj s Tescom. 5. jún 2012 9 771338 034005 Číslo 22 To, o čom sa už niekoľko ro- kov v Starej Ľu- bo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you