__MAIN_TEXT__

Page 1

20. máj 2014

Ročník XXXIX.

Cena 0,30 €

Číslo 20

Ľubovnianske noviny

+ TV program

Kandráčovci totálne vypredali športovú halu

Učiteľka angličtiny bodovala v celoslovenskej ankete

Andrej Hlinka majster Slovenska v klasickej kulturistike

3.

4.

8.

Strhlo strechu, hrádza vydržala r centimetrov od pohromy pá

Uplynulý týždeň bojoval východ Slovenska s extrémnym počasím. Výdatné zrážky so silným vetrom narobili paseku v Tatrách, Prešove či Kežmarku. Na besnenie živlov však takmer doplatila aj Stará Ľubovňa.

Tunajší hasiči zažili v piatok najrušnejší deň za posledné roky. No to, že sa schyľuje k pohrome, naznačilo už štvrtkové popoludnie, kedy voda v  Poprade začala nebezpečne stúpať. „O  pol šiestej bola na území mesta vyhlásená mimoriadna situácia a odvtedy sme dianie celý čas monitorovali,“ uviedol najskôr primátor Michal Biganič. Ako ďalej poznamenal, neskôr sa ale situácia upokojila a dve hodiny po polnoci bola rieka zastabilizovaná. Valiaci sa Poprad s  napätím sledovali aj obyvatelia Mýtnej ul. Nik z  nich totiž

Najkritickejšie miesto - cez starú hrádzu sa preliala voda a kompletne zaplavila areál kynologického klubu. nezabudol na jún 2010, kedy tam živel zaplavil vyše 80 domov. „Ešte o  pol tretej ráno bola hladina asi 80 cm pod hrádzou. No v priebehu hodiny stúpla tak, že koryto bolo plné vody,“ opísal dra-

Vo štvrtok podvečer postavila všetkých na nohy strhnutá strecha na budove okresnej polície. Situáciu komplikoval hustý dážď a silný vietor. Policajti zaistili priestor, hasiči sa postarali o strechu. „Potrebovali sme ju upevniť, aby nedošlo k odtrhnutiu zostávajúcich dvoch tretín. Takmer 15 ľudí na tom pracovalo zhruba do deviatej večer,“ povedal Dušan Farkaš, vedúci prevádzkovo-technického oddelenia OR HaZZ v Starej Ľubovni.

Technika a desiatky ľudí, matický zvrat Peter Kollár. Vzdúvajúca hladina posunu- vrátane hasičov, pracovníkov la situáciu do kritickej počas mestských firiem i mnohých brieždenia (5.00 h), keď sa za dobrovoľníkov, si po pár hodizbernými surovinami zača- nách driny definitívne vydýchla voda vylievať cez starú, ne- li až po jedenástej. Poprad zanavýšenú časť hrádze. „Muse- čal klesať a  napriek hrozbám li sme okamžite konať. Zvolali z nebies sa postupne vrátil do sme ľudí a techniku, firma No- normálu.   Text a foto (mv) vstav nám veľmi rýchlo dodala piesok, VPSV sobotu navštívil Starú Ľubovňu aj minister -ka cez 4000 vriec a taživotného prostredia SR Peter Žiga (v pozadí) s pracovníkmi Slovenského vodohospodárskekouto súčinnosťou sa ho podniku. Všetci skonštatovali, že ľavobrežná nám hrádzu podarilo hrádza na Mýtnej ulici za milión eur ukázala svonavýšiť a  priesaky zaje opodstatnenie a zabránila situácii spred 4 rostaviť,“ vykreslil hekkov, kedy bolo na ulici zaplavených 84 domov. tické piatkové ráno priS ďalšími prácami na protipovodňových opatmátor, podľa slov ktoréreniach ale ešte nie je koniec. „Na rade je praho však, okrem Popravá strana hrádze, ktorú chceme navýšiť a spevdu, monitoroval štáb aj niť za takmer dva milióny eur a v ďalšej etape pristúpime aj k prácam na Jakubianke za asi 4 Jakubianku. A hoci tá milióny eur,“ dodal minister. Spokojní sú tak aj mala od brehov ešte doobyvatelia tejto lokality: „Nebyť navýšenia hrástatočnú rezervu, „predze, máme tu opäť povodne. Nepomohlo by ventívne sa pieskovaani pieskovanie,“ zhrnul za všetkých obyvali vrecia pri ZŠ Za voteľ Mýtnej ul. Peter Kollár. Text a foto (eh) dou.“

Nemocničné i ambulantné sestry mali svoj veľký deň

Sú povolania, ktoré si okrem profesionality a odbornosti vyžadujú aj čosi navyše. Srdce. Na pravom mieste ho majú mimoriadne pracovité a svojmu poslaniu oddané zdravotné sestry.

9 771 338 03400 5

21

Osobitne na tieto opory zdravotníctva pamätala 12. mája Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek a  Ľubovnianska nemocnica. V  deň ich medzinárodného sviatku im adresovali slová uznania, pre tie najlepšie aj ceny Biele srdce a Cenu riaditeľa nemocnice. „Ocenenie si zaslúži každá sestra, ktorá je obetavá, ľudská a láskavá. My máme takých v regióne skutočne dosť, vlastne všetky sú také,“ povedala prezidentka regionálnej komory Ľubosla-

va Kundracíková, ktorá v rámci slávnostného seminára napokon odovzdala celosvetový symbol tejto profesie - Biele srdce trom nominovaným kolegyniam. „Pracujem na internom oddelení nemocnice od roku 1979. Je to radostná, no i smutná práca, veľmi namáhavá, pretože máme aj nepohyblivých pacientov, ale aj krásna,“ uviedla jedna z ocenených Anna Sedláková. Takmer 40 rokov praxe má za sebou Helena Barlíková, ktorá si vybrala starostlivosť o malých pacientov. „Práca s  deťmi ma veľmi napĺňa. Niet lepšieho pocitu, keď vi-

Ocenené sestry A. Sedláková, H. Barlíková, V. Dufalová a A. Troščáková (na fotografii sprava) a Biele srdce, ocenenie i šperk zároveň symbolizujúci osobitosť a čistotu profesie.

díte od nás a šťastné mamičky,“ vyznaodchádzať la sa táto sestra detského odzdravé deti delenia tunajšej nemocnice.

KOPÍROVANIE A ROZŠIROVANIE JE TRESTNÉ!

Strieborný šperk v tvare srdca, ktorý si prevzala aj tretia z ocenených, charakterizuje starostlivosť a ľudskosť, ale aj miesto odkiaľ pramení záujem o  pacienta. „Moje rozhodnutie pracovať ako zdravotná sestra sa stotožňuje s  mojím presvedčením pomáhať ľuďom vtedy, keď to potrebujú, sú chorí a viac zraniteľní,“ priznáva Viera Dufalová, ktorej profesijný život posledné roky napĺňa práca v ambulancii praktického lekára v Ľubotíne. Srdcovou záležitosťou je toto povolanie aj pre držiteľku tohtoročnej Ceny riaditeľa Ľubovnianskej nemocnice Petra Bizovského. Tá putovala do rúk dlhoročnej sestry detského oddelenia, ktorá má na starosti najmenšie batôžky - novorodencov, preto je tu úsmev,

objatie dôležitejšie ako kdekoľvek inde. „Je to veľmi zodpovedná práca, lebo musíme včas odhaliť každú patológiu, aby bolo dieťatko v poriadku a matka odchádzala domov spokojná s našou starostlivosťou,“ vyjadrila sa Anna Troščáková, ktorá na tento úsek nastúpila v roku 1976 a zostala mu verná dodnes. „Som šťastná vo svojom povolaní, je zmyslom môjho života,“ dodala. Práca sestier v zdravotníctve je nenahraditeľná. Sú to práve ony, ktoré sú prvými na ceste chorého k lekárovi, filtrom emócií i bolestí pacientov, ktorí hľadajú pomoc. Aj keď je často nedocenená, mnohé sestry by ju nemenili za nič na svete. Text a foto (dj)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

20. máj 2014 ĽN č. 20

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA / REKLAMA

Boj s vodou v okrese Tohtoročná Žofia sa na regióne poriadne vyvŕšila. Okrem Starej Ľubovne totiž povodňová vlna zasiahla aj Podolínec a 24 obcí okresu.

„Najkritickejšia situácia bola v Sulíne a  Mníšku nad Popradom. Tam trochu dostala zabrať i  stavba cezhraničného mosta do Piwnicznej, ktorého podpera je utopená vo vode a čaká sa na pokles hladiny,“ uviedol 19. mája šéf krízového štábu Peter Sokol. Ako na margo tohto ďalej poznamenal, pravdepodobne si to vyžiada posunutie termínu ukončenia výstavby z októbra 2014 na neskorší dátum. Vyčíňanie vodného živlu si tiež odniesol Orlov, Ľubotín či An-

drejovka, vzdušného zase Lesnica, kde stromy padali ako zápalky. Podľa slov prednostu Okresného úradu však môžeme byť radi, že búrky nezasiahli celé Levočské pohorie. „Keby viac postihli oblasť nad Novou Ľubovňou, Jakubanmi, Kolačkovom a Šambronom, mali by sme povodne na úrovni roku 2010,“ dodal P. Sokol. Mimochodom, ešte včera platil v Staroľubovnianskom okrese 3. stupeň povodňovej aktivity, dnes (utorok) by sa mal ale znížiť na druhý. Rozsah škôd, ktoré na majetku obcí i občanov spôsobila voda s vetrom, sa momentálne sumarizuje. Známy tak bude až koncom týždňa. Text (mv), foto (M. Malast)

Hasiči v akcii Rušné dni majú za sebou aj hasiči. Kalamitné počasie si od štvrtku minulého týždňa až do nedele vyžiadalo nasadenie celého Ťažko skúšaný Sulín. Veľká voda rieky Poprad odrezala od sveta obec tímu OR HaZZ v Starej Ľubovs 350-timi obyvateľmi na takmer dva dni. Do časti Závodie sa nedalo prejsť ni a Ľubotíne, ktorý zaznamenal od štvrtka do nedele. Kalamitné situácie sa tu opakujú pravidelne. takmer 30 výjazdov. Ešte pred vy-

hlásením krízovej situácie na území mesta 15. mája vyrážali hasiči k popadaným stromom v Čirči, Mníšku n/Popradom, Lackovej, Hraničnom, Haligovciach a v Starej Ľubovni. V  Ľubotíne zase pomáhali so zaplavenou pivnicou, v Kyjove a v Starej Ľubovni so strhnutými strechami.

Po polnoci už riešili zväčša odčerpávanie vody z pivníc. Najvážnejšia situácia nastala v Podolínci, kde v piatok o štvrtej hodine strašila hrádza. Tu sa ukázala ako veľmi účinná vodná stena, ktorá zabránila vybreženiu rieky Poprad. V tom čase hasiči pomáhali aj v Starej Ľubovni na Mýtnej

ul., kde sa zapieskovalo takmer 4 tisíc vriec. Popritom museli zvládať kalamitu v Plavči a odčerpávanie viacerých pivníc aj v okresnom meste. Pomocou pre profesionálnych hasičov boli tentoraz i dobrovoľné hasičské zbory z Podolínca, Jarabiny, Hniezdneho, Plavča, Forbás a Novej Ľubovne.

Objavené v ľubovnianskom archíve Vzniku prvého kina v meste sme sa už v našej rubrike venovali 20. augusta minulého roku, kedy bol v Ľubovnianskych novinách č. 31 publikovaný príspevok zaoberajúci sa touto problematikou. Priniesli sme tu dovtedy neznáme informácie o aktivitách Jozefa Dlugolinského, ktorý bol priekopníkom kinematografie v Starej Ľubovni. Prestavaním starej sýpky na „Vyšnej ulici“ v roku 1929 zriadil prvý priestor v meste slúžiaci výlučne k premietaniu filmov. Táto budova už neexistuje, ale lokalizovali sme ju do priestoru, kde sa dnes nachádza hlavný vchod do mestského úradu. Ako plynul čas, postupne sa menili aj priestory, kde bola táto ustanovizeň presúvaná, než našla svoje miesto v budove, ktorá síce pustne, ale stojí tu dodnes. Požiar v kine Z obdobia fungovania prvého kina, ktoré môžeme presne datovať rokmi 1929 - 1947, sa nám zachovalo niekoľko písomných materiálov, kde už kino nesie aj názov - „Tatra.“ Táto dokumentácia nie je z  historického hľadiska až tak zaujímavá, preto sa jej nebudeme podrobne venovať. Ide tu o  bežné kontroly zodpovedných úradov alebo o komunikáciu správcu s orgánmi miestnej a regionálnej samosprávy. Už v predchádzajúcom príspevku sme uviedli, že stavba kina sa nachádzala na pozemku patriacemu k rohovému domu, ktorý je dnes zná-

my ako Penzión Gurmen. V čase prestavby hospodárskej budovy tento dom patril Antónii Matavovskej a Jozef Dlugolinský mal zadný trakt iba v prenájme. V roku 1947 je už majiteľom celej nehnuteľnosti Václav Belda, ktorý je aj iniciátorom „komisionálneho jednania o prehliadke provozovne kina a zistenie bezpečnostných, zdravotnopolicajných závad.“ Okresný národný výbor (ďalej len ONV) na základe žiadosti majiteľa zvolal na 24. októbra 1947 „jednanie,“ ktoré malo rozhodnúť o ďalšom osude kina. Zo zápisnice sa dozvedáme veľa zaujímavých informácií o aktuálnom vzhľade interiéru stavby, avšak pre nás je dôležitý následovný text: „Po tom-

Kino Tatra

to zistení konštatuje komisia, že táto prevádzková miestnosť je na prosto nevyhovujúca účelom prevádzky kina jak po stránke bezpečnostnej, požiarnopolicajnej a zdravotnej. Členovia komisie zisťujú, že dňa 14. septembra 1947 pri premietaní filmu „Veľký prelom“ vypukol požiar v kabíne, kde zhorel celý prístroj a filmy a pritom operátor utrpel rozsiahle popáleniny III. stupňa. Diváci museli zoskakovať z balkónu následkom plameňov, ktoré z kabíny zľahli na divákov. Na základe zistenia stavu komisia navrhuje okamžité uzavretie miestnosti ako naprosto nespôsobilú pre premietanie filmov.“ Filmy OVplyvŇovali masy Tu sa končí prvá fáza histórie spojenej s existenciou kina v našom meste. Pre predstavených mesta a okresu nastal problém, pretože v tom čase prebiehala už

Kino sídlilo aj v meštianskej škole (gymnázium).

Divadelný krúžok Zornička z Nižných Ružbách.

pustí OS- KSS/ tak, aby v tejto mohol byť umiestnený premietací aparát NEOPTA 2; b/ zaviesť trojfázový prúd a spojené elektrické práce; c/ dá urobiť šikmé pódium pod sedadla pre I. miesto presne podľa plánu, ktorý dodá štátne kino.“ Riaditeľstvo štátneho filmu sa malo postarať o vybavenie: „ a/ Nový stroj NEOPTA 2 a úpravu proscénia; b/ dodať sklápacie sedadlá.“

Hotel Tatra bol kedysi na Nám. sv. Mikuláša.

m m m

masívna ideologická kampaň nastupujúceho režimu. Ako najlepší prostriedok na jej šírenie sa osvedčili filmy a kinožurnály, kde sa neraz tisíckrát opakovaná lož stala pravdou. Preto krátko po tom, bolo kino premenené na telocvičňu vtedajšej „Meštianskej školy“ (dnes Gymnázium Terézie Vansovej). Tento stav trval do roku 1951, kedy riaditeľ vtedy už „Strednej školy“ napísal 16. novembra 1951 na ONV žiadosť v tomto znení: „Riaditeľstvo tunajšej školy žiada, aby ONV v Starej Ľubovni zaistil premietaciu miestnosť s príslušenstvom pre správu Štátneho kina Tatra v Starej Ľubovni a tým umožnil vrátiť telocvičňu tunajšej školy pre svoje poslanie.“ Ďalej v texte svoju žiadosť odôvodňuje takto: „Zdatných robotníkov našich závodov, potrebných k vybudovaniu socializmu v našej vlasti a pozdejšie i  komunizmu, je možno vychovať len sústavným rozvíjaním ich telesnej a rozumovej schopnosti. Telesne schopnosti doteraz neboli v Starej Ľubovni, mimo okresu Spišská Stará Ves už iba v jedinom okresnom meste Republiky žiaducne pestované a rozvíjané, čím naša škole odrastlá mládež zaostávala za mládežou ostatných okresov našej vlasti.“

Do hotela Tatra Reakcia kompetentných nenechala na seba dlho čakať, a tak už v decembri toho istého roku prijala rada ONV uznesenie, z ktorého sa dozvedáme, že premiestnenie kina z telocvične školy je „bezpodmienečné.“ Dozvedáme sa tu aj o novom sídle kina: „V  každom prípade kino treba premiestniť a to do budovy OSD/Tatra/ na poschodie, kde umiestnenie kina bude po každej stránke vyhovovať.“ „Novým domovom“ pre túto ustanovizeň sa teda stal bývalý hotel Tatra, ktorý sa až do znárodnenia nachádzal v dome č. 25 na Námestí sv. Mikuláša. Uznesenie síce bolo na svete, ale spočiatku došlo k nezhodám medzi ONV v Starej Ľubovni a Československým štátnym filmom, krajské riaditeľstvo Prešov o tom, kto sa bude akou mierou podieľať na sťahovaní kina. V nových priestoroch bolo potrebné urobiť technické úpravy a zakúpiť nový inventár, aby tak vyhovovali podmienkam, na ktoré boli určené. Nakoniec došlo k dohode a v prvej polovici roku 1952 konečne došlo k premiestneniu kina. Úlohou ONV pri realizácii týchto zmien boli stavebné práce: „ a/ previesť úpravu kabiny /miestnosť pre-

Pravdepodobne už niekedy v tom čase za začalo vážne uvažovať o novostavbe projektovo pripravenej výlučne na tieto účely. A tak sa v roku 1954 začalo so stavbou súčasného kina, ktoré bolo odovzdané do užívania už o dva roky neskôr. Keďže v tom čase ešte neexistoval Dom kultúry a vzniknuté priestory boli na vtedajšie pomery rozsiahle, všetky spoločenské aktivity sa začali organizovať v novej  budove. Od Rudolfa Romana sa nám podarilo získať fotografiu divadelnej scény z marca roku 1957, kde sa krátko po dokončení stavebných prác a  vydaní užívacieho povolenia uskutočnila prehliadka divadelných krúžkov z celého okresu. Na obrázku je detský krúžok Zornička z Nižných Ružbách, ktorý sa tu vtedy prezentoval hrou „Ľubka“. Z dostupných správ môžeme očakávať, že po šesťdesiatich rokoch od postavenia terajšej budovy kina sa dočkáme konečne jeho komplexnej rekonštrukcie, čo iste iba prispeje k skvalitneniu kultúrneho života na území mesta a okresu. Text: Pavol Mišenko, foto: archív V. Dlugolinského, R. Romana


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA / REKLAMA Máte nezodpovedanú otázku, nejasno v nejakej problematike, chcete poradiť či niekomu položiť aj pálčivú otázku? Opýtame sa za vás! Stačí nám napísať, zavolať, poslať elektronickou poštou, prísť osobne...

Pýtame sa za vás

Spraví sa niečo so schodmi pri pošte? „Bezbariérový“ prístup na poštu pozná asi každý Staroľubovňan. Chcel by som sa preto spýtať Mesta, či by, keď sa už neplánuje so samostatnou rampou, nemohli dať na schody aspoň tzv. „lyžiny“ na kočík. Podľa môjho názoru je to jednoduché, lacné a hlavne účelné riešenie. Aj keby to samospráva celé zaplatila zo svojho. (Čitateľ ĽN, meno v redakcii) Odpovedá vedúci odd. výstavby, územného rozvoja a  životného prostredia MsÚ v Starej Ľubovni František Benko: - Budova a priľahlé pozemky, v ktorej je umiestnená prevádzka Slovenskej pošty, je v súkromnom vlastníctve. Mesto nemôže zasahovať a investovať do cudzieho majetku. Vzhľadom na charakter prevádzky umiestnenej v tejto budove bude Mesto požadovať od vlastníka nehnuteľnosti, aby zabezpečil vhodné technické úpravy hlavného vstupu – schodiska. (mv)

Zaujalo nás

Kto zabil Ivetu Bartošovú? Speváčka Bartošová a jej život: Ktorého „otca“ si Artur obľúbil viac?... Fraška okolo Bartošovej pohrebu: Týchto 13 cudzích ľudí sa s ňou lúčilo! ...O Bartošovej celý život rozhodovali druhí: Ani poslednú rozlúčku nemala podľa svojich predstáv! ... Rychtář už má Bartošovú doma: 5 scenárov, kde skončí Ivetina urna ... Bartošovej brat Lumír exkluzívne prehovoril: O Ivetin popol budeme bojovať! (Nový Čas, Plus 1 deň) To je, pravdupovediac, len pár titulkov ktoré sa 13. a 14. mája mihli v dvoch slovenských denníkoch. Neúmerne vysokú koncentráciu mena I.B. v médiách si tak verejnosť jednoducho nemohla nevšimnúť. Tá pritom zväčša riešila otázku, kto vlastne zabil speváčku. „Vlak to bezpochyby nebol. Pod jej smrť sa podpísal alkohol + lieky, jej nešťastný partnerský život a krehká povaha. No veľkú úlohu pritom zohral aj nezmyselný mediálny hon,“ naznačili ešte opatrne staršia Ružomberčanka s istým Turzovčanom.. Mnohí si však už obrúsok pred ústa nedali: „Ľudia, kto iní? Bulvár píše iba to, čo chceme čítať,“ mihol sa v diskusiách hojne podporovaný názor, čomu ale ihneď oponoval 44-ročný muž: „Nie je to skôr tak, že ľudia čítajú to, o čom bulvár píše? Nedá sa o problémoch, nešťastí iných informovať menej bombasticky a vymýšľať si rôzne teórie?“ napísal Novozámočan, ktorý poznamenal, že takýmto „plátkom“ ide výlučne o prachy, nech je cena akákoľvek. „Smrť známeho človeka je len bonus k celému cirkusu. Nič lepšie sa vlastne bulváru nemohlo stať.“ Bombastický „kšeft“, na ktorom sa, mimochodom, priživili nielen printové, ale i televízne médiá, tak neutíchol ani tri týždne po speváčkinej smrti. A to už spolu s prenasledovaním jej syna začína mnohých poriadne štvať. „Hyeny... je to neslušné a neľudské. Prosím, zapáľte sviečku a ak chcete na ňu myslieť, tak v dobrom,“ myslí si mladík z Banskej Štiavnice, ktorého podporila aj Zuzana z Partizánskeho. Tá totiž dúfa, že v tomto prípade médiá skrotia svoj nenásytný apetít po senzáciách. Najlepšie tak, ako im to cez internet odkázala žena z Trenčianskych Teplíc: „Iveta je po smrti... dajte jej už konečne pokoj!“ (mv) Myšlienka z internetu: „Iveta bola „zavraždená“ a spoločnosť parazituje aj na jej smrti. Naša ľudská a morálna úroveň zo dňa na deň klesá. To je tiež prevzatá superhodnota po novembri 1989.“ 

strana

20. máj 2014 ĽN č. 20

3

Oj zabava... pre vyše 900 ľudí Doslova „Kandráčomániu“ zažila nedávno Stará Ľubovňa. O lístky na Kandráčovcov bol totiž taký záujem, že organizátori už tri dni pred koncertom hlásili: vypredané!

Dva duby, Hej sokoly, Lisočka či Sadla včielka na jablonku. A samozrejme, Oj zabava... síce nie až do rána, ale približne sto minút to všetko nemohlo chýbať počas koncertu známej ľudovej hudby, ktorá na scéne existuje už desať rokov. Emócie i veselosť však Kandráčovci do Starej Ľubovne nepriniesli po prvý raz. „Jeden z  prvých koncertov, ktoré sme mali, bol práve u vás. Začiatky možno neboli také veľkolepé ako dnes, ale o to som radšej, že sme si našli cestu k divákom a diváci k nám,“ povedal Ondrej Kandráč, ktorý sa do regiónu veľmi rád vracia. Dôvod? Okolitá príroda, hrad „a tiež národnosti – Gorali, Rusíni, Šarišania, ktoré obklopujú Starú Ľubovňu, sú mi veľmi blízke. Dokopy tvoria nádhernú zmes kultúry, a preto tomuto kraju veľmi fandím,“ povedal doslova rodák z Krásnej Lúky, ktorý bol preto veľmi rád, že na koncert ľudia prišli, zaspievali si s  nimi, „a  tak tu vládla neopakovateľná atmosféra.“ Pochvalné slová syna vzápätí potvrdila aj folklórna stálica Monika Kandráčová: „Ľudia z tejto doliny najviac rozumejú našim piesňam. Publikum bolo úžasné a som mu za to nesmierne vďačná.“

Spolu s Ondrejom Kandráčom a muzikantmi sa na pódiu predstavila aj folklórna stálica Monika Kandráčová, interpretka rusínskych piesní Anna Poráčová a finalistka Superstar 2013 Tereza Mandzáková.

n ENORMNÝ ZÁUJEM Staroľubovniansky koncert bol, mimochodom, súčasťou štvordielnej šnúry Kandráčovci SK Tour – Východ. Na prekvapenie ho však neprichýlil Dom kultúry, ale mestský športový stánok. Do predaja tak putovalo až 920 lístkov, no o tom, že sa minú, organizátori nepochybovali. „Vôbec som sa toho nebál, pretože o Kandráčovcov je v tomto regióne veľký záujem. Dokonca sme množstvo ľudí museli odmietnuť, takže si trúfam povedať, že by sme ich predali ešte o tri stovky viac,“ nechal sa

počuť riaditeľ Ľubovnianskeho osvetového strediska Martin Karaš. Ako ale poznamenal, menšie obavy však mali z toho, že v športovej hale sa organizovalo veľmi málo podobných akcií. „Keďže sme vedeli, že ju vypredáme nad kapacitu hľadiska, potrebovali sme zabezpečiť stoličky, koberce a mnoho technických vecí, s ktorými ešte zamestnanci haly nemajú toľko skúseností. No myslím si, že sme to zvládli,“ dodal M. Karaš. „Vychytanie múch“ by im tak malo pomôcť v  budúcnosti. Ako totiž poznamenal, hoci

cieľom ĽOS nie je robiť megaakcie, s podobnými aktivitami nemienia prestať. „Budúci rok by sme k nám chceli pritiahnuť Alexandrovcov. Samozrejme, nemôžem nič sľúbiť, pretože rokovania s nimi sú mimoriadne náročné, ale tunajší ľudia by si ich zaslúžili počuť,“ prezradil exkluzívny bonbónik M. Karaš, ktorému úspech s Kandráčovcami potvrdil, že kultúra v okrese má budúcnosť. A  preto chcel jeho obyvateľov vyzvať, aby im posielali námety, čo/koho by chceli u nás vidieť. Text a foto (mv)

Voľby do EP prebehnú už túto sobotu 24. mája. Na Slovensku si budeme voliť 13tich poslancov, ktorí nás budú zastupovať v Bruseli ďalších päť rokov. Vyberať si budeme z 29 politických subjektov, ktoré nominovali 333 kandidátov. Na kandidátnej listine politickej strany si môžete vybrať najviac dvoch favoritov a odovzdať im preferenčný hlas. Zoznam okrskov v meste: www. staralubovna.sk.

Názov projektu: Hotelierstvo a gastronómia 3. tisícročia ITMS kód projektu: 26110130569 Miesto realizácie projektu: Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa Operačný program: Operačný program Vzdelávanie Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú Kód výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO Začiatok realizácie aktivít projektu: 2/2014 Ukončenie realizácie aktivít projektu: 7/2015 Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 282 391,92 EUR Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa je typom modernej strednej odbornej školy s viac ako 60-ročnou históriou, so širokým spektrom odborov zameraných predovšetkým na obchod a služby, ekonomiku, stavebníctvo, potravinárstvo a záhradnú a krajinársku tvorbu. Škola disponuje modernou didaktickou a výpočtovou technikou a plne kvalifikovaným tímom pedagogických, odborných i ostatných zamestnancov. V marci 2013 škola podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Agentúru MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ a svojím projektom „ Hotelierstvo a gastronómia 3. tisícročia“ bola úspešná. V mesiaci február 2014 začala s realizáciou aktivít projektu. Cieľom projektu je: Zvýšiť odborné kompetencie žiakov v súlade s potrebami na trhu práce v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom inovácie vzdelávania a skvalitnením výstupov. Špecifickými cieľmi projektu sú: 1. Pripraviť pedagogických zamestnancov na kvalitnú inováciu predmetov v rámci študijného odboru hotelová akadémia, 2. Skvalitniť obsah a metódy vzdelávania s ohľadom na modernú vedomostnú a technickú spoločnosť v odborných, praktických a jazykových predmetoch. 3. Zabezpečiť zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky na výučbu v odborných praktických a jazykových predmetoch. Jednotlivé aktivity projektu zabezpečuje administratívny a riadiaci personál, interní odborní pracovníci, konzultanti z praxe v spolupráci s vybranými špecialistami a lektormi.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

20. máj 2014 ĽN č. 20

PUBLICISTIKA / REKLAMA

Katka - Amos Sympaťák

Zlatý Amos je názov ankety o najobľú- vok z diela Rysavá jalovica. „Keďže sme benejšieho slovenského učiteľa alebo uči- boli prvýkrát v takejto súťaži, bolo ťažké, teľku. Začiatkom mája sa v Košiciach ko- kým sme prišli na to, ako to má vyzerať. nal jeho 8. ročník, v ktorom mala aj Stará Myslím si ale, že sme to zvládli bravúrne,“ Ľubovňa svoje želiezko v ohni. Učiteľku prezradila jedna z účinkujúcich, maturantanglického jazyka zo SOŠ na Jarmočnej ka Dominika Kollárová. A na jednotku sa ulici - Katarínu Ondrejkovú. zvládla aj videovizitka, ktorú žiaci pripraUsmievavá, milá a vždy ochotná po- vili o svojej učiteľke v škole. Cieľ bol teda môcť. Takto charakterizovali svoju anglič- jasný – súťaž vyhrať. tinárku maturanti Zlatica Salamonová, Dávid Akimjak, Jozef Machytka a Peter Hu- n Šťastná a vďačná dáček, ktorí ju do súťaže prihlásili. „Bolo „Atmosféra v  semifinále i  vo finále treba zaslať charakterisbola naozaj vynikajúKatarína Ondrejková sa naroditiku na osobnosť učiteca, každý učiteľ tam la v Nitre, kde vyštudovala aj vysoľa, príbehy žiakov, čo mal podporu zo strakú školu. Od roku 2009 pôsobí na spolu s ním prežili a tiež ny svojich žiakov, roStrednej odbornej škole na Jarmočfotografiu,“ prezradidiny a  priateľov. Keď nej ulici v Starej Ľubovni ako učiteľka la o podmienkach súťasom počas finálovéanglického jazyka a koordinátorka že Katarína Ondrejkoho večera počula pri Žiackej školskej rady. Okrem práce vá, ktorú práve tieto zakategórii Amos Syms mladými ľuďmi patrí medzi jej záslané veci od študentov paťák 2014 svoje meno, ľuby spinning, snowboarding, cestovanie a anglická literatúra. posunuli medzi vybrabol to výnimočný pocit ných 77 učiteľov z celéplný šťastia a  radosti, ho Slovenska a potom aj medzi dvadsiat- ktorý ma naplnil motiváciou a odhodku semifinalistov. Do finále tak bol už len laním do ďalšej práce so žiakmi,“ dokrôčik. Na angličtinárku a niekoľko jej žia- dala K. Ondrejková, ktorá nezabudla kov ale čakala neľahká úloha – pripraviť vi- poďakovať všetkým, ktorí za ňu hlasodeovizitku a scénku ako reportáž na úry- vali a v súťaži ju podporili. Aj keď nevyhrala hlavnú cenu, titul najsympatickejší učiteľ na Slovensku, o  ktorom rozhodli hlasujúci na internete, si veľmi cení. „V  prvom rade to bola veľká radosť a prekvapenie. Vyhrala som tisíc eur, za ktoré by som chcela zorganizovať pre študentov, ktorí mi pomáhali, výlet a tiež by som sa rada zúčastnila jazykového pobytu v zahraničí,“ prezradila o plánoch s výhrou angličtinárka, ktorá sa potešila ešte z jedného darčeka od žiakov. „Urobili pre mňa ružovú šerpu Amos sympaťáka a veľmi sa tešili, že majú MISS SYMPATIA na škole,“ dodala s úsmevom pedagogička. Spomedzi 77 pedagógov a viac ako 304 tisíc Text (eh), hlasov získala K. Ondrejková takmer 50 tisíc. foto (archív K. Ondrejkovej)

´


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

Peter Zamiška opäť víťazom

Takmer sto mladých interpretov, žiakov základných umeleckých škôl, konzervatórií a hudobných gymnázií sa stretlo v apríli na súťaži v Ostrave. V silnej konkurencii súťažiacich z Poľska, Slovenska, Litvy a Čiech hviezdila aj Stará Ľubovňa, a to prostredníctvom žiakov ZUŠ Jána Melkoviča - Petra Zamišku, ktorý získal 1. miesto v IV. kategórii a Alžbety Chlebákovej (na fotografii dole), ktorá potešila čestným uznaním v III. kategórii. Súťažiacich hodnotila odborná medzinárodná porota, zložená z  významných osobností akordeónového sveta. Jej predsedom bol poľský akordeónista Prof. zw. Joachim Pichura, pôsobiaci na Akadémii hudby v Katoviciach. Pripomenúť treba, že naši úspešní akordeonisti nie sú nijakí nováčikovia. P. Zamiška má na svojom konte najvyššie ocenenia z mnohých medzinárodných súťaží na Slovensku, v Chorvát-

sku, Poľsku, Česku a na Ukrajine. V sólovej hre na akordeóne získal desať 1. miest, z toho trikrát sa stal laureátom súťaže a šesťkrát získal 2. miesto. V roku 2011 sa stal Talentom Novej Európy v projekte, ktorý vyhlasuje Stredoeurópska nadácia CEF v spolupráci so Slovnaftom. Mladý talent účinkuje nielen ako sólista. Taktiež tvorí akordeónové duo s Richardom Sokolom (na fotografii hore), ktorý ako sólista zožína výrazné úspechy na celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Ich akordeónové duo účinkuje na rôznych koncertoch, vystúpeniach a súťažiach od roku 2009. Doteraz získali štyri 1. miesta, tri zlaté pásma, tri 2. miesta a raz

cenu poroty. Účinkovali aj v televíznych reláciách MiniTalent show a ČeskoSlovensko má Talent. Rovnako A. Chlebáková má už peknú zbierku úspechov. V priebehu dvoch rokov získala štyri zlaté pásma a Špeciálnu cenu poroty na celoslovenskej súťaži v Banskej Bystrici. Na európskom festivale Coupe Jeunesse 2013 v Dunajskej Strede získala 3. miesto v kategórii A. O týchto troch menovaných žiakov zo ZUŠ J. Melkoviča z triedy Márie Budzákovej prejavil záujem aj Slovenský rozhlas – Rádio Devín. Priaznivci akordeónovej hudby si mohli P. Zamišku, R. Sokola a A. Chlebákovú 17. decembra m.r. vypočuť v  relácii Štúdio mladých a  26. apríla t.r. v samostatnej relácii Akcenty, rezonancie. Veríme, že týmto mladým interprotom sa bude takto aj naďalej dariť a budú šíriť krásne posolstvo hudby. Text a foto: M. Budzáková

Sokoliari na návšteve v škôlke

Jar nám dáva mnoho možností k pozorovaniu prírody. Niekedy je dobré si v materskej škole zvoliť aj netradičné témy v rámci jarnej prírody. Jednou z nich bola návšteva sokoliarskej skupiny Majstra Vagana zo Starej Ľubovne. Využili sme túto možnosť k tomu, aby sme deťom nielen o  vtákoch rozprávali, ale ich aj ukázali. Nie všetky deti sa dostanú na takéto ukážky operencov a ani sa s nimi nestretnú vo voľnej prírode. A tak rozhovor s priamym pozorovaním vtákov ako boli orol, jastrab, sokol

V silnej konkurencii folkloristov

z Orlova (na fotografii), Lívia Še- Gladišovej a Adriany Iľaščíkolestáková a Kristína Bittnerová vej), ktorá získala zlaté pásmo zo Starej Ľubovne (ZŠ Za vodou). s priamym postupom na celoštátnu súťaž. SS Orlovčanka n Žali úspechy pod vedením Bibiany Kaletovej Získať úspech v konkurencii získala strieborné pásmo. 13 speváckych skupín a 24 sólisOkrem Jastrabčanky sa na sútov spevákov nebolo pritom vô- ťaži v Raslaviciach darilo v kabec jednoduché. Predsa sa po- tegórii sólistov spevákov aj Lídarilo. vii Šelestákovej a  Kristíne BittPorote sa zapáčila najviac SS nerovej zo Starej Ľubovne pod Krajské kolo malo štyri ka- Jastrabček (pod vedením Jany vedením Silvie Sokolovej. Duo tegórie (okresné kolo tri): ľudové hudby, spevácke skupiny(SS), speváci sólisti a  sólisti inštrumentalisti. Zastúpených bolo 13 okresov Prešovského kraja. Okrem klasickej ľudovej hudby a spevu to bola aj prehliadka hudobných nástrojov a pestrofarebných krojov z celého kraja. Náš okres reprezentovali spevácke skupiny: Orlovčanka z Orlova (ZŠ) a Jastrabček zo Šarišského Jastrabia (ZŠ). V kategórii sólisti speváci: duo: Andrea Timočková a  Iveta Majdáková Na folklórnom sviatku v Raslaviciach nechýbali ani zástupcovia nášho Staroľubovnianskeho okresu. Folkloristi tu prišli z rôznych kútov Prešovského kraja, aby sa zúčastnili krajskej súťaže detského hudobného folklóru. Viac než 220 účinkujúcich prišlo vyjadriť svoju lásku k ľudovej hudbe.

strana

20. máj 2014 ĽN č. 20

5

Čo nové v regióne?

Lampiónový sprievod Lampiónové sprievody si pamätajú už len tí skôr narodení. Pritom sa celé desaťročia považovali za pochody spájané s radosťou a veselosťou. Vo Vyšných Ružbachoch sa na tento sprievod nezabudlo. Konal sa v Deň víťazstva nad fašizmom 8. mája za účasti približne 80-tky občanov Vyšných Ružbách, najmladšia účastníčka mala len pár mesiacov. Akciu oficiálne otvorila Ivana Krutková, jedna zo zakladateliek občianskeho združenia Ružbašský prameň. Terézia Krutková zas porozprávala smutný príbeh o svojej kamarátke, ktorá zomrela na ná-

a plamienky, deťom priniesol presnú predstavu o ich podobe, upevnili si poznatky o ich živote a  hlavne, ako sa majú správať v prírode, aby ich nerušili. Každé takéto podujatie, ktoré sa týka života v prírode, deťom prináša radostné zážitky a zanecháva v nich tie najkrajšie spomienky. Sotva niektoré dieťa môže zabudnúť na takúto blízkosť nádherných operencov, ktorú im poskytol ornitológ Ján Pilát zo skupiny sokoliarov. Ďakujeme. Kolektív MŠ na Vsetínskej ulici

taktiež získalo zlaté pásmo s návrhom na postup. Duo z Orlova získalo strieborné pásmo. Celoslovenské finále sa bude konať 7.- 8. júna v Habovke (okr. Dolný Kubín). m m m

Tento úspech má však inú príchuť. Je to ocenenie nielen speváckych schopností detí ZŠ, ale aj nadčasová práca vedúcich jednotlivých kolektívov (výber repertoáru, jeho spracovanie, vystihnutie regionálneho charakteru alebo autentickej podoby ľudovej piesne). Je to práca aj niekoľko rokov, aby sa dostavil úspech. Úspechy sa však dosahujú len dobrou spoluprácou a finančnou podporou ako škôl, tak obecných úradov, kultúrnych inštitúcií a pod. Pretože, či už jednotlivec alebo kolektív predsa reprezentuje školu, obec, mesto, kraj, nie sám seba. V. Filičková, foto: ĽOS

sledky zranení, ktoré jej spô- kultúrny, turistický a šporsobil nájdený vojnový granát. tový život v  obci. Za krátkej „Chcela by som pripomenúť existencie organizovalo už všetkým, aj vám deti, že vojna niekoľko rôznych akcií. V spoje veľmi zlá. Skutočne nepra- lupráci s Kúpeľmi Vyšné Ružjem nikomu, aby také niečo pre- bachy, a.s. a  Základnou škožil,“ pripomenula T. Krutková. lou s materskou školou VyšSpomienkový né Ružbachy sa konalo sprievod vie- VYŠN jarné upratoÉ RUŽBACHY vanie. dol najprv na Po cecintorín, kde obyvatelia obce lej obci a kúvzdali úctu partizánom, kto- peľoch sa pozbierali odpadky rí padli za našu slobodu a po- a  čiastočne sa vyčistil potok kračoval ďalej smerom do kú- Ružbašanka. Obecný úrad popeľov k travertínovému jazier- skytol vrecia na odpadky. Na ku Kráter. Akcia plná spomie- podnet aktívnych dôchodcov nok mala veľký úspech, pre z klubu JDS združenie zorgadeti mala osobitý ráz. „Chlap- nizovalo krojovaný sprievod ci do nás stále drgali, aby nám Tradičné stavanie mája, ktorý zhorel lampión. Asi sme sa im po minulé roky chýbal. páčili,“ povedala so smiechom Nápadov a myšlienok na Jarmila Leščinská. rôzne kultúrne a športové akcie pre občanov je veľa a vidn C H C Ú r o zp r úd i ť no, že ľudia majú záujem zúži v o t v  o bc i častňovať sa takýchto kultúrObčianske združenie Ruž- nych akcií, zabudnúť na kažbašský prameň vzniklo v aprí- dodenné starosti, stretnúť sa li tohto roku. Založilo ho šesť a len tak sa porozprávať. mladých ľudí. Hlavným cieText a foto: ľom združenia je oživiť najmä Marcela Martinková

Spomíname s Ľubovnianskou nemocnicou V spomienkach na roky, keď tunajšia nemocnica spustila v roku 1964 svoje oddelenia, pokračujeme. Tieto nádherné fotografie sme našli na detskom oddelení. Sú z polovice 80-tych rokov, z čias, keď oddelenie viedol dlhoročný primár Michal Labanc. Na detskom oddelení uchovávajú viac vzácnych snímok, sú krásnou spomienkou na kolegyne i detičky, ktoré, veríme, boli zdarne vyliečené a  dnes sú z nich dospelí zdraví ľudia. A pridali sme ešte snímku na pomocný personál, lebo každé oddelenie malo a má svoje zlaté „tetušky“, bez ktorých by sa neobišla žiadna kolektívna práca. Veríme, že aj vy - či už ako bývalí zamestnanci alebo kedysi pacienti nemocnice máte odloženú snímku, s ktorou by

sme mohli spomínať na 50 rokov života nemocnice. O týždeň budeme pokračovať aj v našom seriáli, ktorý bude tentoraz venovaný pracovisku, kde nosíme skúmavky a bez ktorého by sa nestanovila žiadna diagnóza. (red)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TELEVÍZNY PROGRAM UTOROK

TV PROGRAM

20. máj 2014 ĽN č. 20

20.5.

05:35 Góly - body - sekundy 05:50 Počasie 05:55 Sila lásky VI. 79 06:45 McLeodove dcéry IV.B 19/26 07:30 Nash Bridges: Peniaze 32 08:15 Správy RTVS „N“ 09:05 Góly - body - sekundy 09:20 Doktor z hôr - Nové osudy II.: Pravda 13/13 10:15 Galileo 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:00 Správy a komentáre - Voľby do Európskeho parlamentu 2014 14:30 Taxík 14:55 Postav dom , zasaď strom 15:30 Hokej MS 2014 18:30 Duel 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Nikto nie je dokonalý 21:20 Grand hotel II: Nárek v noci 11/16 22:45 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VIII.: Symbol 20/24 23:25 Nash Bridges: Peniaze 32 00:10 Grand hotel II: Nárek v noci 11/16 01:35 Dámsky klub 03:05 Sila lásky VI. 79 03:55 McLeodove dcéry IV.B 19/26

07:50 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Elá hop 08:55 Trpaslíci: SMAJLIHIT - Karneval 09:05 Putovanie storočiami s Pavlom Dvořákom: Krásna chiméra Júlia Korponajová 10:00 Konzervy času: Dom 10:25 Zlomené putá 11:30 Hokej MS 2014 14:00 Hokej MS 2014: Kanada Nórsko 15:55 Nevesta 16:40 Fokus zdravie „N“ 17:25 Správy RTVS z regiónov 17:40 ArtSpektrum 17:50 Správy - Hírek 18:00 Hokej MS 2014: Švajčiarsko - Lotyšsko 19:30 Hokej MS 2014 22:30 MS v kocke 23:05 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 23:10 Hokej MS 2014: Bielorusko Rusko 00:45 Kinorama 01:10 Separé 01:35 Správy RTVS „N“ 02:25 Počasie 02:30 ArtSpektrum

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex VI. 9/15 12:05 Odložený prípad II. 13/23 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad I. 20/23 14:05 Monk VI. 12/16 15:05 Mike a Molly II. 2/23 15:30 Dva a pol chlapa V. 7/19 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 15/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa V. 7/19 23:00 Mike a Molly II. 2/23 23:30 Monk VI. 12/16 00:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 15/24 01:20 Odložený prípad II. 13/23 02:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad I. 20/23 02:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 15/24 03:25 Monk VI. 12/16 04:05 Komisár Rex VI. 9/15

05:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 05:55 DOBRÉ RÁNO 08:00 PANELÁK: Nemilujem ho 09:05 SÚDNA SIEŇ: Paroháč 10:00 SÚDNA SIEŇ: Okradol si ma 10:50 Súdna sieň: Je to aj naše! 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti V. 4 13:40 Hawaii 5.0 II. 4 14:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 Búrka: Dobrodružstvo lásky 15 18:15 SÚDNA SIEŇ: Takto sa syn nespráva 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 PANELÁK: Kocúr v trúbe 21:30 Vtierka Castle VI. 7 22:30 VDOVA 18 23:30 Syndikát smrti 01:30 C.S.I.: Kriminálka Miami IV. 3 02:20 Hawaii 5.0 II. 4 03:05 VDOVA 18 03:50 PANELÁK: Kocúr v trúbe 04:35 TOP STAR 04:55 KRIMI

STREDA

21.5.

05:00 Správy RTVS „N“ 05:45 Góly - body - sekundy 06:00 Počasie 06:10 Sila lásky VI. 80 07:00 McLeodove dcéry IV.B 20/26 07:45 Nash Bridges: Spása 33 08:30 Správy RTVS „N“ 09:15 Góly - body - sekundy 09:35 Studniarova dcéra 11:30 Duel 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:00 Správy a komentáre - Voľby do Európskeho parlamentu 2014 14:20 Nebíčko v papuľke: Svadobné zvyky 15:05 Extrémni experti 55/68 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo 16:55 Doktor z hôr - Nové osudy III.: Ľadové výšiny 18:30 Duel 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Schôdzka so smrťou 22:00 Vrchný inšpektor Banks: Studený hrob 3/3 23:30 Nash Bridges: Spása 33 00:10 Schôdzka so smrťou 01:50 Dámsky klub 03:25 Sila lásky VI. 80 04:10 McLeodove dcéry IV.B 20/26 04:55 Extrémni experti 55/68

07:25 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 07:35 Správy - Hírek 07:45 Správy RTVS z regiónov 08:00 Živá panoráma 08:30 Fidlibumove rozprávky 08:55 Trpaslíci: SMAJLINKA úsmevná poradňa 09:00 Putovanie storočiami s Pavlom Dvořákom: Vasko nevinný 10:00 Rieky sveta: Niger, rieka duchov 10:25 Fokus zdravie „N“ 11:10 Ambulancia: Diabetes 11:45 Živá panoráma 12:25 ArtSpektrum 12:30 A pri tom speve 13:15 Boj tigrov: Kamaráti 1/2 14:50 Orientácie 15:25 Kvarteto 15:55 Maďarský magazín 16:25 Energetika 16:45 Fokus peniaze - Spotrebiteľ „N“ 17:30 Správy RTVS z regiónov 17:45 ArtSpektrum 17:50 Správy - Hírek 18:00 Architektúra: Budova rektorátu na Martiniku 18:25 Test magazín 18:45 Večerníček: Bambulín Trumpetko 18:50 Príbehy včelích medvedíkov 19:00 Trpaslíci: SMAJLINKA úsmevná poradňa 19:05 Veľké putovanie Bolka a Lolka 19:15 Včielka Maja 19:40 Počúvaj moju hudbu 19:45 V oku mora

20.5. - 26.5.2014

19:55 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 20:00 ...a čakalo ich peklo 21:00 Pozor, vizita! 22:25 Umenie: HUDBA 22:55 Polícia 23:10 Profesionál 23:25 Autosalón 23:55 Správy RTVS „N“ 00:40 Počasie 00:50 ArtSpektrum 00:55 Umenie: HUDBA

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex VI. 10/15 12:10 Odložený prípad II. 14/23 13:10 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad I. 21/23 14:10 Monk VI. 13/16 15:10 Mike a Molly II. 3/23 15:30 Dva a pol chlapa V. 8/19 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 16/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 HLAS ČESKO SLOVENSKA K. O. 22:25 Arrow 19-20/23 00:20 Dva a pol chlapa V. 8/19 00:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 16/24 01:35 Odložený prípad II. 14/23 02:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad I. 21/23 03:05 Monk VI. 13/16 03:45 Komisár Rex VI. 10/15

05:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 05:55 DOBRÉ RÁNO 08:00 PANELÁK: Kocúr v trúbe 09:05 SÚDNA SIEŇ: Syn robot 10:00 SÚDNA SIEŇ: Kosačka 10:50 Súdna sieň: Hra so zlým koncom 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti V. 5 13:40 Hawaii 5.0 II. 5 14:40 NÁKUPNÉ MANIAČKY 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 Búrka: Dobrodružstvo lásky 16 18:15 SÚDNA SIEŇ: Skúter 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 PANELÁK: Testy DNA 21:30 Kosti IX. 19 22:30 Kravaťáci 7 23:30 C.S.I.: Kriminálka Miami III. 8,9 01:35 Hawaii 5.0 II. 5 02:25 C.S.I.: Kriminálka Miami III. 8,9 03:50 PANELÁK: Testy DNA 04:35 TOP STAR 04:55 KRIMI

ŠTVRTOK

22.5.

05:50 Správy RTVS „N“ 06:35 Góly - body - sekundy 06:50 Počasie 06:55 Sila lásky VI. 81 07:45 McLeodove dcéry IV.B 21/26 08:30 Nash Bridges 09:15 Doktor z hôr - Nové osudy III.: Ľadové výšiny 10:55 Galileo 11:30 Duel 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:00 Tajomstvo mojej kuchyne 14:45 Hurá do záhrady 15:45 Hokej MS 2014 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Poznáš svojho milenca? 21:45 Reportéri 22:15 Hlavný podozrivý - newyorské prípady: Nádherná mozaika 10/13 23:00 Hlavný podozrivý - newyorské prípady: Veľký múr ticha 11/13 23:40 Nash Bridges: Vraždy podľa Sherlocka 34 00:25 Autosalón 00:50 Slovensko v obrazoch 01:10 Svet v obrazoch 01:35 Dámsky klub 03:10 Sila lásky VI. 81 04:00 McLeodove dcéry IV.B 21/26 04:45 Žiť svoj život

06:25 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 06:35 Správy - Hírek 06:45 Správy RTVS z regiónov 07:00 Beckov - na hrade a v podhradí 07:30 Separé 08:00 Živá panoráma 08:30 Zázračný ateliér 08:55 Trpaslíci: SMAJLIKVÍZ žartovná súťaž 09:00 ...a čakalo ich peklo 10:00 Architektúra: Budova rektorátu na Martiniku 10:30 Maďarský magazín 10:55 Fokus peniaze - Spotrebiteľ „N“ 11:45 Živá panoráma 12:20 ArtSpektrum 12:25 Chlapci z jednej ulice 13:05 Boj tigrov: Rivali 2/2 14:45 Hokej MS 2014 17:30 Správy RTVS z regiónov 17:45 Správy - Hírek 17:55 Mláďatá zo zoo III. 18:20 Večerníček: Bambulín Trumpetko 18:30 Nils a divé husi 18:35 Trpaslíci: SMAJLIKVÍZ žartovná súťaž 18:45 Hokej MS 2014 21:00 Hokej MS 2014 22:50 MS v kocke 23:25 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 23:30 Hokej MS 2014 01:00 Správy RTVS „N“ 01:50 Počasie 01:55 ArtSpektrum

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 HLAS ČESKO SLOVENSKA 10:40 Chlapi neplačú 11:45 Komisár Rex VI. 11/15 12:45 Odložený prípad II. 15/23 13:45 NCIS 14:40 Monk VI. 14/16 15:30 Dva a pol chlapa V. 9/19 16:00 NCIS 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa V. 9/19 23:00 Monk VI. 14/16 00:00 NCIS 00:55 Odložený prípad II. 15/23 01:40 NCIS 03:05 Monk VI. 14/16 03:45 Komisár Rex VI. 11/15

05:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 05:55 DOBRÉ RÁNO 07:55 PANELÁK: Testy DNA 09:00 SÚDNA SIEŇ: Tetin byt 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:50 Súdna sieň 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti V. 6 13:40 Hawaii 5.0 II. 6 14:40 NÁKUPNÉ MANIAČKY 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 Búrka: Dobrodružstvo lásky 18:15 SÚDNA SIEŇ 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 PANELÁK: U mňa končíš! 21:30 Profesionáli: Boh 15 22:30 KUKÁTKO 23:30 C.S.I.: Kriminálka Miami IV. 00:35 C.S.I.: Kriminálka New York 01:35 Hawaii 5.0 III. 15 02:25 Dexter VII. 8 03:20 Profesionáli: Boh 15 04:05 PANELÁK: U mňa končíš! 04:50 TOP STAR

PIATOK

23.5.

05:05 Správy RTVS „N“ 05:50 Góly - body - sekundy 06:05 Počasie 06:15 Sila lásky VI. 82 07:00 McLeodove dcéry IV.B 07:45 Nash Bridges 08:30 Správy RTVS „N“ 09:20 Góly - body - sekundy 09:35 Slovensko v obrazoch 09:55 Svet v obrazoch 10:30 Fetiše socializmu 11:00 Fetiše socializmu 11:30 Fetiše socializmu

12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Občan za dverami 14:25 Reportéri 14:55 Extrémni experti 56/68 16:00 Správy RTVS 16:20 Milujem Slovensko 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Čo ja viem 21:40 Fetiše socializmu 22:10 Verejný nepriateľ č. 1 00:20 Nikto nie je dokonalý 01:20 Nash Bridges 02:05 Tajomstvo mojej kuchyne 02:45 Dámsky klub 04:20 Sila lásky VI. 82

06:55 Polícia 07:10 Profesionál 07:25 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 07:35 Správy - Hírek 07:45 Správy RTVS z regiónov 08:00 Živá panoráma 08:30 Vševid 09:10 Trpaslíci 09:15 Putovanie storočiami s Pavlom Dvořákom 10:10 Mláďatá zo zoo III. 10:40 Energetika 10:55 Kvarteto 11:20 Koncert bez ruží 12:30 Živá panoráma 13:00 ArtSpektrum 13:05 Piesne domova 13:40 Šesťkrát žena 15:20 Jambaru, Okinawa - život v pralese 16:10 Tvárou v tvár 16:45 Fokus rodina „N“ 17:30 Správy RTVS z regiónov 17:45 ArtSpektrum 17:50 Správy - Hírek 18:00 Národnostné správy 18:10 Televíkend 18:35 (Ne)celebrity: Ľubomír Badiar 18:45 Večerníček 18:55 Nils a divé husi 19:00 Trpaslíci: SMAJLICEDA kratochvíľne čítanie 19:05 Veľké putovanie Bolka a Lolka 19:15 Včielka Maja 19:40 Počúvaj moju hudbu 19:45 V oku mora 19:55 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 20:00 Let okolo Zeme: Afrika 21:00 Família: Família 21:25 Kinorama 21:55 Biela vrana 23:30 BJD 2013 00:20 Správy RTVS „N“ 01:05 Počasie 01:15 ArtSpektrum

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex VI. 12/15 12:05 Odložený prípad II. 16/23 13:05 NCIS 14:05 Monk VI. 15/16 15:05 Mike a Molly II. 4/23 15:30 Dva a pol chlapa V. 10/19 16:00 NCIS 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 AKČNÝ PIATOK 00:40 NCIS 01:25 Odložený prípad II. 16/23 02:15 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad I. 23/23 03:00 Monk VI. 15/16 03:45 Komisár Rex VI. 12/15

05:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 05:55 DOBRÉ RÁNO 08:00 PANELÁK: U mňa končíš! 09:00 SÚDNA SIEŇ: Poľovník: Manželka alebo srnka? 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 Súdna sieň: Šišky 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti V. 7 13:40 Hawaii 5.0 II. 7 14:40 NÁKUPNÉ MANIAČKY 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 Búrka: Dobrodružstvo lásky 18:15 SÚDNA SIEŇ 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT

20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Kokosy na snehu 22:45 Vykoľajení - Hra s neverou 01:10 Krvavá lúpež 03:00 Insomnia 04:55 Hawaii 5.0 II. 7

SOBOTA

24.5.

05:05 Drišľakoviny 06:10 Správy RTVS „N“ 07:00 Góly - body - sekundy 07:15 Počasie 07:20 RÁNO S TRPASLÍKMI 07:25 RÁNO S TRPASLÍKMI: Požiarnik Sam: Hádajte, kto poletí 07:35 RÁNO S TRPASLÍKMI: Franklin: Franklin rýchlo rastie 07:50 RÁNO S TRPASLÍKMI: Škaredé káčatko: Cesta do krajiny hudby 08:15 RÁNO S TRPASLÍKMI: Garfield II.: Smutný papagáj 08:25 Trpaslíci 08:40 Fidlibum 09:10 Daj si čas 09:40 Spadla z oblakov: Otec to zariadi 6/13 10:15 Berlin, Berlin: Svadobné šaty 41 11:05 On air 11:35 Čo ja viem 13:00 Fetiše socializmu: Bicyklom k lepším zajtrajškom 13:30 Hokej MS 2014 16:35 Milujem Slovensko 18:00 Postav dom , zasaď strom 18:30 Taxík 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Liga majstrov - finále 22:40 Liga majstrov - zostrihy 22:50 Krajina rebelov - Nový svet 00:30 Inšpektor Rocca II: Pochybnosti 02:10 Verejný nepriateľ č. 1: Epilóg 04:20 Krajina rebelov - Nový svet 8/8

07:00 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 07:05 Správy - Hírek 07:15 Správy RTVS z regiónov 07:30 Extr@ german 08:00 Živá panoráma 08:35 Televíkend 09:05 Let okolo Zeme: Afrika 09:55 Ambulancia: Kmeňové bunky - šanca v liečbe detskej mozgovej obrny 10:25 Televízny klub nepočujúcich 10:55 Majstrovstvá Slovenska v Disco, Street Show a Rock and Roll 12:05 Drogová pasca: Môže sa to stať aj tebe 1.časť 12:35 5 minút po dvanástej: Načo mi je rodina? - úteky a návraty 13:35 Cesta na MS 2014 14:15 Kapura 14:55 Farmárska revue 15:20 Test magazín 15:35 Herecké legendy 15:50 Dvaja 17:30 Hokej MS 2014 20:15 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 20:25 Osloboditelia: Rozviedka 21:10 Anjeli strážni 21:55 Môj najlepší nepriateľ 23:35 MS v kocke 00:05 Československý filmový týždenník 00:20 Správy RTVS „N“ 01:05 Počasie 01:15 ArtSpektrum

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Čarodejnice VI. 1/23 06:45 Legendy Chima I. 07:10 Scooby-Doo 07:35 Tom a Jerry 07:45 Kung Fu Panda II. 12/26 08:10 Tučniaky z Madagaskaru II. 12/39 08:35 Vice Versa 10:35 2 baby na mizine II. 7/24 11:05 Kráska a zviera I. 9/22 12:05 Arrow 19-20/23 14:00 HLAS ČESKO SLOVENSKA 16:35 Nezvestné 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Život je raz taký (HD) 23:00 Obchod s bielym mäsom 02:25 Nezvestné 03:45 NCIS - Námorný vyšetrovací


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM / REKLAMA / INZERCIA

05:40 TOP STAR 06:10 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:00 Materove neuveriteľné príbehy 07:10 Max Steel 07:35 Káčerovo 08:30 Späť v hre 10:20 Geissenovci - Ťažký život milionárov V. 17 11:25 NOVÉ BÝVANIE 12:30 Kokosy na snehu 14:45 X FACTOR 17:00 Skok do neznáma 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Na vlásku 22:40 Na ostrie noža 01:20 Bastardi 2 03:15 Skok do neznáma 04:40 KRIMI

NEDEĽA

25.5.

06:10 Správy RTVS „N“ 07:00 Góly - body - sekundy 07:15 Počasie 07:25 RÁNO S TRPASLÍKMI 07:30 RÁNO S TRPASLÍKMI: Požiarnik Sam 07:40 RÁNO S TRPASLÍKMI 08:15 RÁNO S TRPASLÍKMI 08:30 Trpaslíci 08:45 Zázračný ateliér 09:15 Život rýb: Nočný život 09:40 Autosalón 10:10 Planéta Zem zhora IV. 11:05 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:30 Bud Bindi

14:05 Agatha Christie 15:00 Zlatá klasika 16:40 Nikto nie je dokonalý 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:40 Počasie 19:45 Hokej MS 2014 23:00 Voľby do Európskeho parlamentu - výsledky 00:30 Komisárka: Tanec smrti 02:10 Inšpektor Rocca II

07:20 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 07:30 Televíkend 08:00 Živá panoráma 08:45 Kapura 09:25 Farmárska revue 09:45 Test magazín 10:00 Návšteva pápeža Františka v Izraeli 12:40 O Zorali a dvoch bratoch 13:55 Osloboditelia: Rozviedka 14:40 Orientácie 15:05 Slovo 15:15 Hokej MS 2014 18:45 Večerníček 18:50 Nils a divé husi 19:00 Trpaslíci 19:05 V oku mora 19:10 A predsa sa točí 19:55 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 20:00 GEN.sk: Ladislav Chudík 20:15 Tančiareň, SND, Bratislava 22:15 Noc v archíve: Noc v archíve 23:15 MS v kocke 23:45 Správy RTVS „N“ 00:25 Počasie

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Čarodejnice VI. 2/23 06:45 Legendy Chima I.

strana

20. máj 2014 ĽN č. 20 07:10 Scooby-Doo 07:30 Tom a Jerry 07:45 Kung Fu Panda II. 13/26 08:10 Tučniaky z Madagaskaru II. 08:35 Rex - superpes 10:50 Dva a pol chlapa V. 10/19 11:20 Pán domu 13:30 FORMULA 1 16:20 Život je raz taký (HD) 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Splnený sen (HD) 23:10 Králi ulice 01:20 Splnený sen (HD) 03:25 Králi ulice

05:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 05:40 Späť v hre 07:25 Gumkáči 08:30 Káčerovo 09:25 Šéf v utajení II. 17 10:25 VARÍ VÁM TO 11:15 CENA JE SPRÁVNA 12:00 Stratené duše II. 9 13:00 Na ostrie noža 15:45 Tiene Toskánska 18:00 NOVÉ BÝVANIE 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:45 ŠPORT 19:50 KRIMI 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 X FACTOR 22:45 X FACTOR 23:35 Prebudená smrť 01:40 Tajomný ostrov

PONDELOK

26.5.

05:40 Správy RTVS „N“ 06:25 Góly - body - sekundy 06:30 Počasie 06:35 Sila lásky VI. 83

07:25 McLeodove dcéry IV. 08:10 Nash Bridges: Strata pamäti 08:55 Správy RTVS „N“ 09:40 Góly - body - sekundy 09:45 Agatha Christie : Poirot 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:20 Čo ja viem 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo 17:00 Doktor z hôr - Nové osudy 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Nanič chlapec 21:50 Peklo na kolesách II. 22:30 Nash Bridges: Strata pamäti 23:20 Nanič chlapec 00:45 Peklo na kolesách II. 3/10 01:30 Dámsky klub 03:00 Sila lásky VI. 83 03:50 Slovensko v obrazoch 04:15 Svet v obrazoch 04:40 Správy RTVS „N“

07:40 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 07:50 Národnostné správy 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Slniečko 08:50 Trpaslíci: SMAJLÍKOVCI smiešny seriál 08:55 Zlodejka 10:05 Ivan Rumanovský a jeho filmový svet 10:30 Tvárou v tvár 11:00 Fokus rodina „N“ 11:45 Miestopis cechov a manufaktúr: Turčianski olejkári 12:05 Živá panoráma 12:45 ArtSpektrum

13:00 A pri tom speve 13:40 Karol Ketzer 15:00 Magazín FIFA 15:30 Autosalón 15:55 Národnostný magazín: Bulharský 16:20 Profesionál 16:45 Fokus práca „N“ 17:30 Správy RTVS z regiónov 17:45 ArtSpektrum 17:50 Správy - Hírek 18:00 Boj o prežitie 18:25 GEN.Sk 18:45 Večerníček: V chalúpke a za chalúpkou 18:50 Mláďatá 19:05 Trpaslíci: SMAJLÍKOVCI smiešny seriál 19:10 Veľké putovanie Bolka a Lolka 19:20 Včielka Maja 19:40 Počúvaj moju hudbu 19:55 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 20:00 Molotov - muž za Stalinom 21:00 Správy a komentáre 21:25 Góly - body - sekundy 21:30 Umenie: LITERATÚRA 21:45 VAT 22:15 Lurdy 23:50 On air 00:15 A predsa sa točí 00:55 Správy RTVS „N“ 01:40 Počasie 01:50 ArtSpektrum 01:55 Umenie: LITERATÚRA

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:35 Búrlivé víno 09:55 Chlapi neplačú 11:00 Komisár Rex VI. 13/15 12:05 Odložený prípad II. 17/23 13:05 NCIS 14:10 Monk VI. 16/16 15:05 Mike a Molly II. 5/23 15:30 Dva a pol chlapa V. 11/19

7

16:00 NCIS 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Eurovoľby 2014 - mimoriadna relácia 23:25 Dva a pol chlapa V. 11/19 23:55 Mike a Molly II. 5/23 00:15 NCIS 01:10 Odložený prípad II. 17/23 01:55 NCIS 02:40 Monk VI. 16/16 03:20 Komisár Rex VI. 13/15

05:20 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 05:55 DOBRÉ RÁNO 07:55 PANELÁK: U mňa končíš! 09:00 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:50 Súdna sieň: Odhodený syn 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti V. 8 13:40 Hawaii 5.0 II. 8 14:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 15:45 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ 18:15 SÚDNA SIEŇ: Sex za prácu 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 PANELÁK: Návrh na rozvod 21:30 Agenti S.H.I.E.L.D. 5 22:30 DEDIČSTVO 31 23:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 00:40 Ostrov 02:35 Hawaii 5.0 II. 8 03:15 DEDIČSTVO 31 04:05 PANELÁK: Návrh na rozvod 04:55 KRIMI

INZERCIA

Inzeráty

služby n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, SAMOLEPIACE FÓLIE, LIŠTY A SIETE PROTI HMYZU – predajňa nákupné centrum G, Popradská ul. 8, Šmida – TREND. ) 0905 364 246, 4369 678. ĽN 222/2013 n Osobná a nákladná doprava, autopožičovňa, Fiat Ducato 9-miest., 1,5 t + príves 0,6 t, Škoda Octavia. ) 0905 502 421. ĽN 2/2014 n Záhradná zemná mechanizácia, terénne úpravy a odvodnenia pozemkov. ) 0911 625 547, 43 68 172. ĽN 165/2014 n Nátery striech – lacno a kvalitne. ) 0908 842 631. ĽN 145/2014

n Certifikované PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE – CENA DOHODOU, slora@slora.sk, 43 68 172, 0911 625 547. ĽN 165/2014 n Kvalitné natieranie striech. Lacno. ) 0907 545 258. ĽN 146/2014 n Ponúkam stolárske a  tesárske práce za rozumné ceny. ) 0905 786 127. ĽN 182/2014 n Náter striech. Lacno. Rýchlo. Kvalitne. ) 0915 334 786. ĽN 170/2014

nehnuteľnosti n Kúpim poľnohospodársku pôdu v okrese Stará Ľubovňa. Platba v hotovosti. ) 0905 111 158. ĽN 164/2014

predám n Tatranský profil, zrubový ob-

klad, dlážkovica, lišty, drevené brikety. Za najlepšie ceny. Sme v St. Ľubovni. Doveziem. ) 0907 947 776, 0905 674 797. ĽN 62/2014 n Včelí med – kvetový 5 €/kg, lipový, pohánkový, repkový 6 €/kg, agátový, lesný 7 €/kg a medovicový 10 €/kg. ) 0905 502 421. ĽN 3/2014 n Lacno leštený tatranský obklad 2,89 €/m 2, zrubový profil, hranoly, dlážkovicu na podlahy. ) 0908 234 866. ĽN 50/2014 n Predám obývaciu stenu a gaučovú sedaciu súpravu. Cena dohodou. ) 052/4927 185. ĽN 176/2014 n Jelšové dosky (hrúbka 32 – 40) 2 – 3 m3. Cena dohodou. ) 0902 105 265. ĽN 180/2014

chovateľstvo n Predaj živej hydiny: - ročné nosnice 2,7 €/ks, - mladé nosničky 7-20 týž. 4 - 6,5 €/ks, brojlerové kurčatá 1,80 €/ kg, morky na chov. Dovoz zdarma! ) 0915 788775, 057/449 0325. ĽN 104/2014

práca n Agentúra TIMEA - práca v Anglicku a ČR pre ženy, mužov a páry. ) 0903 570 688. ĽN 6/2014 n Ponúkam prácu v ČR. Montáž televízorov, zárobok 80 Kč / h. Info. na tel.: 0910  677  727. ĽN 158/2014 n Prijmem na prácu do USA šikovných murárov. Znalosť zateplenia a  obklad kameňom. ) 0911 266 433. ĽN 175/2014

Výberové konanie

Mestský dom na predaj

Obec Nová Ľubovňa so sídlom Obecný úrad Nová Ľubovňa, 065 11 Nová Ľubovňa 102 zastúpená starostom obce v zmysle ustanovení § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou, 065 11 Nová Ľubovňa 493 1/ Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: a) kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, b) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, c) absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhrady, d) najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, e) bezúhonnosť, f) zdravotná spôsobilosť (telesná i duševná), g) ovládanie štátneho jazyka. 2/ Ostatné kritériá a požiadavky: a) osobné a morálne predpoklady, b) organizačné a riadiace schopnosti, c) schopnosť používať slovenský jazyk v  úradnom styku, d) schop-

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, Stará Ľubovňa ponúka podnikateľskej verejnosti nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa: Meštiansky dom č. 6, Nám. sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa, postavený na pozemku p. č. KN-C 35 a pozemok p. č. KN-C 35 s výmerou 978 m2, zastavaná plocha, LV 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa za cenu minimálne 140 000 €. Záujemcovia môžu svoje súťažné návrhy zasielať na adresu: Mesto Stará Ľubovňa, Mestský úrad v Starej Ľubovni, Ul. obchodná č. 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa v zapečatenej obálke s heslom: NEOTVÁRAŤ - NÁVRH NA ODKÚPENIE NEHNUTEĽNOSTI Pre zaradenie záujemcov o odkúpenie ponúkaných nehnuteľností do súťaže je potrebné splniť pod-

nosť samostatnej práce s PC, e) komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca, f) znalosť príslušnej legislatívy, g) flexibilita. 3/ Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní: a) prihláška do výberového konania, b) štruktúrovaný profesijný životopis, c) overené doklady o najvyššom nadobudnutom vzdelaní, d) doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe, e) overený doklad o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady, f) výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), g) potvrdenie o zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti, h) čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, i) písomný návrh koncepcie rozvoja školy, j) písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prihlášky do výberového konania a požadované doklady žiadateľ/ ka doručí na adresu: Obecný úrad Nová Ľubovňa, 065  11 Nová Ľubovňa 102 alebo do podateľne Obecného úradu v Novej Ľubovni najneskôr do 26.5.2014 do 12.00 h (rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne) v uzatvorenej obálke s označením obálky: „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa – neotvárať!“ Dátum a miesto výberového konania budú uchádzačom oznámené najmenej 7 dní pred konaním výberového konania. ĽN 172/2014

mienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností, ktoré sú uverejnené na úradných tabuliach Mesta Stará Ľubovňa a internetovej stránke Mesta Stará Ľubovňa mesto@staralubovna. sk. Záujemcovia si môžu tieto podmienky aj vyžiadať na odd. správy majetku mesta, Mestského úradu v Starej Ľubovni s možnosťou dohodnúť obhliadky ponúkaných nehnuteľností. Ďalšie informácie budú poskytnuté osobne, prípadne telefonicky na č. t. 052/4315 230 alebo 0911 624 834. Súťažné návrhy v  písomnej forme je možné zasielať alebo podať v podateľni Mestského úradu v  Starej Ľubovni v  termíne do 5. júna 2014 do 14 h podľa súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. (MsÚ)

Spoločenská rubrika ďakujeme Dovoľte mi, aby som sa srdečne poďakovala v mene všetkých bývalých pracovníkov – dôchodcov Ľubovnianskej nemocnice (ĽN) za nádherné stretnutie pri príležitosti 50 rokov ĽN. Vďaka patrí riaditeľstvu nemocnice, riaditeľovi MUDr. P. Bizovskému, námestníkovi Ing. J. Srokovi a vedeniu Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, Základnej odborovej organizácii ĽN, n.o., predsedníčke V. Krajňákovej, L. Ondrušovej a ostatným pracovníkom, ktorí sa podieľali na tejto akcii. Boli sme všetci milo prekvapení a dojatí týmto stretnutím, vypadla nám aj slzička. Zlatým klincom programu bolo vystúpenie známej skupiny Kandráčovci. Toto stretnutie nám ostane dlho v našich spomienkach a srdciach. Veľmi ste nás potešili a hlavne nezabudli na bývalých zamestnancov - dôchodcov. Preto celému vedeniu Ľubovnianskej nemocnice ešte raz - veľké ĎAKUJEM. Anna Stesňáková

Súťaž Posledný májový deň odštartujú o 10.00 h v Kamienke známe furmanské preteky. Okrem výkonom furmanov a koní sa však môžete tešiť aj na bohatý sprievodný program, vrátane tomboly. Pokiaľ správne odpoviete na otázku, ktorý ročník Kamienskej podkovy sa tento rok koná, môžete atmosféru pretekov zažiť úplne zadarmo. Odpovede zasielajte na našu emailovú adresu: noviny@slmedia.sk.

Infoservis

pozvánka KST Stará Ľubovňa pozýva 24. mája o 10.00 h na PRECHOD KURČÍNSKOU MAGUROU – 12. ročník, pešia turistika. Zraz športová hala. Viac info.: www.kstsl.sk m m m

Centrum voľného času v Starej Ľubovni pozýva 25. mája o 14.00 h na CE-VE-ČKOVÝ GULÁŠ (posedenie, súťaže pre deti z CVČ a ich rodičov), ktorý bude v Lesoparku pod hradom. Viac na www.cvc.sk. m m m

Mesto Stará Ľubovňa pozýva 5. júna o 19.30 h na Radošinské naivné divadlo SČISTA-JASNA,

ktoré bude v Dome kultúry. Vstupné: 13 eur.

oznam Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 20. mája - lekáreň SCHNEIDER, Obrancov mieru 8, 21. mája – Dr. MAX, OD Kaufland, 22. mája ADRIA, v  Poliklinike nemocnice, 23. mája – ANETT, Levočská 59 (za Tatra bankou), 24. mája PRI NEMOCNICI, Sládkovičova 10, 25. mája – ELIXÍR, Obchodná 3, 26. mája - VIVA, Mierová 94, 27. mája – LAUDANUM, Levočská 4. Po - Pia od 16.00 do 20.00 h, So - Ne - sviatky od 8.00 do 18.00 h.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

Šport v skratke

basketbal Víťazstvom a prehrou v  Košiciach ukončilo sezónu 2013/14 aj basketbalové družstvo kadetiek. CBK Jugo Košice – ŠŠK Basket St. Ľubovňa 43:66 (16:34). Štvrtiny: 3:22, 13:12, 11:13, 16:19. Zostava a  body: Waclavová 26, Repková 13, A. Konkoľová 10, Arendáčová 8, Veselovská 6, Jendrichovská 3, Dronzeková, M. Konkoľová, Hudáková. SOUŽ Cassovia Košice – ŠŠK Basket 63:45 (32:24). Štvrtiny: 23:10, 9:24, 11:3, 20:8. Zostava a  body: A. Konkoľová 21, Waclavová 8, Arendáčová 6, Repková 6, Veselovská 2, M. Konkoľová 2, Dronzeková, Hudáková, Jendrichovská. (J.B.)

futbal Na nedeľu 18. mája by Staroľubovňania mali čo najskôr zabudnúť. Štyri góly Kosťa a presný zásah Pavlovského ich totiž v  Ľuboticiach odsúdil len do role štatistov. S dobrým pocitom (a tromi bodmi vo vrecku) však z trávy schádzali Plavničania, ktorí pred 300 divákmi umlčali Košice - Barcu. Po dlhšom čase sa ľady na špici pohli aj v okresných majstrovstvách. Pretože kým Čirč si so svojím súperom poradil, Jakubany prehrali vo V. Ružbachoch. m m m

IV. liga Východ, 26. kolo: FK Družstevník Plavnica - FK Košice - Barca 3:0 (2:0). G: P. Janič 2 (12‘,88‘), T. Janič (34‘). Zostava: Beňo - Fröhlich, Vandžura, Krajger, Kupec, Varga (66. Chovanec), Tomáš Janič, Kovalík, Pavol Janič, Genčúr (71. Pekár), Matúš Mariančík (82. Gallik). V. liga Sever, 26. kolo: TJ Sokol Ľubotice - MFK Stará Ľubovňa 5:0 (2:0). G: Kosť 4, Pavlovský. Zostava MFK: Kontra Juraj Kosturko (88. Grivalský), Kinský, Petrus, Štefánik, Mariančík, Pristaš, Jozef Kosturko, Pavlišin, Haladej, Sikorjak (9. Arendáč, 70. Reľovský). VI. liga Šarišská, 22. kolo: ŠK Nová Ľubovňa - Veľký Šariš 1:1 (1:0). G: Konkoľ (26‘) - Rusnák (66‘). VII. liga, 18. kolo: Vyšné Ružbachy - Jakubany 3:0 (2:0). G: Sakáč (35‘), Sčensný (40‘), Zajac (86‘). Malý Lipník - Čirč 0:4 (0:3). G: Liščinský (5‘), Pištej (35‘), Piter Bučko (38‘), Pyda (55‘,pk). Veľký Lipník - Ľubotín 1:3 (0:3). G: Čarnota (36‘, vl. gól), Kuzmiak (88‘) Gočmanovský (28‘), Hudák (38‘). Plaveč -Šarišské Jastrabie, Litmanová - Podolínec: odložené. Kyjov - Orlov: zrušené kvôli odstúpeniu Orlova zo súťaže. (mv) Čirč Jakubany V. Ružbachy Š. Jastrabie V. Lipník M. Lipník Ľubotín Podolínec Litmanová Plaveč Kyjov

11 11 10 8 7 7 6 4 4 3 1

ŠPORT

20. máj 2014 ĽN č. 20

4 1 38:17 1 3 44:18 1 5 41:17 2 6 32:20 5 5 32:30 3 6 34:33 2 8 18:34 4 7 28:35 3 9 15:27 2 10 24:38 3 12 8:45

37 34 31 26 26 24 20 16 15 11 6

Šport servis

futbal OM (19. kolo), 25. mája o 15.00 h: Malý Lipník - Plaveč, Čirč - Kyjov, Orlov – Litmanová, Podolínec - Veľký Lipník, Ľubotín - Vyšné Ružbachy, Jakubany - Šarišské Jastrabie.

volejbal Majstrovstvá Slovenska žiakov - 23. - 25. mája v športovej hale a v telocvični SOŠ na Jarmočnej ul.

Rybári dostali na rybníku zelenú

Dlhé mesiace čakajú rybári, aby mohli v plnom výstroji vyraziť na brehy riek a potokov a venovať sa svojej vášni. Prvým významným dátumom pre nich bol 16. apríl, kedy sa začala dlhoočakávaná pstruhová sezóna. Na lov kaprov a lipňov musia čakať až do 1. júna. Rybársky zväz však povolil výnimku, s lovom kaprov na rybníkoch môžu rybári začať už 15. mája, musia ale týždeň predtým usporiadať rybárske preteky. Využila to aj miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu a  v nedeľu 11. mája si rybári dali „dostaveníčko“ na rybníku Vengliska. Ako správni rybári aj tentokrát dodržiavali zásadu, že ulovené ryby musia ísť naspäť do vody. Na aké návnady sa dalo nachytať najviac rýb, to nám prezradili až po pretekoch. Najúspešnejší v kategórii deti bol Václav Visocký. „Na ryby chodievam s otcom. Na sezónu sa veľmi teším. Dnes som chytal na „kostňáky“. Je to moje

Okrem rybárov pritiahla akcia na rybník desiatky Ľubovňanov, ktorí si mohli pochutiť na rybacích špecialitách ako je pečený pstruh či halászle. A komu nechutí rybacina, mohol si dať guľáš.

Dnes som chytal na kostné červy a kukuricu a darilo sa mi,“ uviedol najúspešnejší pretekár.

druhé víťazstvo v rybárskych súťažiach,“ prezradil víťaz. V  kategórii dospelých sa najviac darilo Petrovi Kačmarčíkovi. „Rybárstvu sa venujem iba druhý rok. Nemám veľa času rybárčiť, ale na relax je to veľmi dobrý šport.

n 1,5 tony kaprov Rybári sa môžu aj tento rok tešiť na úspešnú rybačku. Výbor MO zabezpečil zarybnenie v súlade s plánom. „Do rybníka išla 1 tona kapra, ktorý má perspektívu do konca jesennej sezóny vyrásť. Je to kapor v rozsahu okolo 30 cm. Momentálne loviteľných kaprov s dĺžkou 43 - 45 cm bolo

vracať do vody, aby sme ju zatraktívnili. Veríme tomu, že to, čo do vody dávame, sa našim rybárom vráti,“ prezradil Ivan Orovčík, predseda MO SRZ. Vďaka rozsiahlej výstavbe kanalizácií a čistiarní odpadových vôd sú naše potoky a rieky oveľa čistejšie, zlepšuje sa kvalita vody, čo blahodarne vplýva na dobrý zdravotný stav rýb. Avšak ako hovoria rybári, aj dnes je dosť nezodpovedných firiem, ktorým sa občas podarí vypustiť nebezpečné jedy do vodných tokov, ktoré spôsobujú hromadný úhyn rýb. Stalo sa to aj na rieke Poprad, keď do vody vypustili prudko jedovatý kyanid draselný. Napriek šetreniu štátnej správy životného prostredia sa dodnes nepodarilo zistiť vinníka. nasadených 500 kg. Tiež 200 kg Firiem, ktoré používajú kyanid nadštandardných kaprov od 75 na povrchovú úpravu kovov, je do 85 cm, ktoré by mali rybári niekoľko, aj preto nevedia určiť, kto vlastne ekologickú katastrofu spôsobil. Napriek tomu sa rybári Výsledky súťaže: nemusia obávať, neexistuje riziDeti: ko, že by toxíny boli v živých ry1. Václav Visocký 19 ks, 0,90 kg bách. V rámci možností bola za2. Adrián Pech 1 ks, 0,85 kg rybňovaná aj rieka Poprad, tak3. Ján René Tišák 4 ks, 0,53 kg že rybári sa môžu tešiť na lipňa, Dospelí: pstruha potočného, podustvu či 1. Peter Kačmarčík 11 ks, 7,45 kg hlavátku, čiže ryby, ktoré do na2. František Šlosar 6 ks, 5,88 kg šich riek patria. 3. Ján Kolej 3 ks, 3,95 kg Text a  foto (J.P.)

Double Mareka Hakyho Za účasti 25 hráčov sa v mestskej športovej hale uskutočnili majstrovstvá Podtatranského regiónu v stolnom tenise. A pre Staroľubovňanov sa ani lepšie skončiť nemohli. Majstrovský titul si totiž hráči STK uchmatli v každej z troch kategórií. Spomedzi pätice mužov za zelenými stolmi najviac zažiaril Marek Haky. Ten si najskôr poradil s tromi súpermi v skupinách, aby potom hladko prešiel aj pavúkom. Na jeho rakete ostal postupne Kovalčík, Ištok a  nakoniec Emanuel Horvát, ktorý mu ako jediný kládol výraznejší odpor. Osemnásťročný Staroľubovňan však na najvyšší stupienok vystúpil ešte raz. Spolu s  Kež-

Traja zlatí borci

marčanom Ištokom totiž triumfoval aj vo štvorhre, a to i napriek tomu, že vo finále už prehrávali 2:0 na sety. Titul podtatranskej šampiónky si 11. mája vybojovala domáca Miriam Kendrová. m m m

Dvojhra muži: 1. Marek Haky, 2. Emanuel Horvát (obaja STK St. Ľubovňa), 3. Pavol Ištok (Fortuna Kežmarok). Štvorhra muži: 1. M. Haky / P. Ištok, 2. Jaro Pavlík / Emanuel Horvát (SĽ), 3. Ladislav Duffala / Peter Dufala (STK Plaveč). Dvojhra ženy: 1 Miriam Kendrová (STK St. Ľubovňa), 2. Monika Podolinska (Mlynica), 3. Sofia Gontkovičová (STK St. Ľubovňa). Text (mv), foto (O. Haky)

Dva majstrovské tituly pre kulturistov

Jarnú sezónu otvoril Klub športovej kulturistiky Mesta majstrovstvami Slovenska v kulturistike juniorov, ktoré sa konali 12. apríla v Hnúšti. V kategórii klasická kulturistika Erik Velčko obsadil 8. miesto. V kategórii body fitnes nad 163 cm Simona Straková na svojej prvej súťaži skončila štvrtá a  v  kategórii kulturistika do 80 kg Richard Pomietlo získal striebro. Žiaľ, nebola otvorená kategória fitnes juniorov, čím minuloročný víťaz tejto kategórie nemohol súťažiť. V sobotu 19. apríla sa v Nitre konali Majstrovstvá Slovenska žien. V kategórii bikiny nad 167 cm Elena Rišová postúpila do finálovej šestky a v konečnom poradí obsadila piatu priečku. Na súťaži rozhodoval aj rozhodca Andrej Hlinka st. O týždeň neskôr sa

klub zúčastnil Majstrovstiev Slovenska dorastencov v Žiari nad Hronom. Ani tu nebola otvorená kategória fitnes dorastencov, kde sme mali dvoch pretekárov. V kategórii kulturistika do 75 kg Erik Štefaník vyhral a  získal svoj prvý titul majstra Slovenska. Aj na tejto súťaži rozhodoval A. Hlinka,st. Vrcholom prípravy v tomto roku boli majstrovstvá Slovenska mužov a pohárové súťaže juniorov a bikiny žien, na ktorých mali Staroľubovňania až šiestich pretekárov. V  kategórii bikiny žien Elena Rišová skončila ôsma, v kategórii juniorov open Richard Pomietlo štvrtý. V kategórii kulturistika nad 95 kg Štefan Ištok skončil šestnásty, v  kategórii kulturistika do 85 kg obsadil Slavomír Škvarka na svojej prvej súťaži ôsme

miesto. Favoritov mal ale klub medzi klasickými kulturistami. V kategórii do 175 cm obhájil striebro z minulého roka Radoslav Cabuk a v kategórii nad 175 cm exceloval Andrej Hlinka ml. (na fotografii), ktorý si pripísal v tejto kategórii ďalší majstrovský titul. Na tejto súťaži náš rozhodca rozhodoval kategórie bikiny, masters a juniorov. Ešte vo februári sa v Košiciach konala súťaž vo fitnes detí, kde v kategórii chlapcov do 12 rokov Michal Simák obsadil štvrtú priečku a  Simon Bednář získal bronz. V  kategórii fitnes detí čaká Staroľubovňanov ešte pohárová súťaž vo Zvolene a Majstrovstvá Slovenska v  Prievidzi, kde bude nominácia na Majstrovstvá Európy. Text: A. Hlinka, foto: www.eastlabs.biz

Metropola východu sa 10. mája stala dejiskom 2. kola otvorených majstrovstiev Východoslovenskej oblasti mládeže v zápasení voľným štýlom. V solídnej konkurencii, ktorú obstarala 70-tka štartujúcich, sa nestratil ani ZO Junošport. Zo šiestich jeho pretekárov si totiž až piati siahli na medailu. „Tú najcennejšiu si na žinenkách vybojovalo trio Samuel Bučko (do 35 kg), Frederik Sovik (do 44 kg) a Lukáš Neupauer (do 57 kg). V  kategórii do 29 kg sa na treťom mieste umiestnil Patrik Plavčan, rovnako, ako v 42jke Viliam Koky,“ uviedol mená medailistov PR manažér klubu Štefan Matoľák. Ako ďalej poznamenal, tesne pod pódiom, na 4. priečke, skončil ešte Michal Zima, pre ktorého to bol debut na súťažných žinenkách. Mimochodom, úspech Staroľubovňanov je o  to cennejší, že dobre obsadeného turnaja sa okrem troch slovenských klubov (Slávia Snina, ZK 1904 Košice, ZO Junošport), zúčastnili i borci z poľského Rzeszowa a maďarského Hidasnémeti. (mv) KST Stará Ľubovňa pozýva 24. mája na 12. ročník Prechodu Kurčínskou Magurou. Trasa: Andrejovka - Kurčínska Magura - Orlovská Magura - Orlov (14 km). Zraz: na parkovisku pri športovej hale o 10.00 h. V cieli v Orlove bude podané občerstvenie a  guľáš. Objednaný autobus bude odchádzať z Orlova do Starej Ľubovne o 17.00 h. Prihlášky: do 22. mája u P. Mruga (0907 934 552).

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktori: PhDr. Eva Halamová, Mário Veverka, športový redaktor: Ing. Ján Petrus, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa, IČO 36 477 206. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Profile for Vladimir Zima

Ľubovnianske noviny č. 20  

Ľubovnianske noviny č. 20  

Profile for lubovna
Advertisement