Page 1

17. máj 2011

Ročník XXXVI.

Cena 0,25 €

Číslo 19

Ľubovnianske noviny Na 15. ročníku Dúhy aj líder Radošincov Stanislav Štepka

Mesto kúpilo nové autá - reprezentatívne i pre políciu

Veľkolepý gospelový festival prilákal tisícku návštevníkov

Družbaiksa pomaly vyľudňuje atelia už nezatracujú TESCO 3.

2.

3.

Čo sa deje s Družbou? Takúto otázku si kladú mnohí, ktorí vystúpia na vrchné poschodie obchodného domu na sídlisku Západ v Starej Ľubovni, ktorý bol len nedávno nabitý rôznymi obchodíkmi a hemžili sa tam stovky zákazníkov. Dnes zíva prázdnotou, resp. poloprázdnotou a voľných miest na prenájom je tam rekordne najviac. Stačí si vybrať. Podnikatelia sa však na Družbu nehrnú. Tí, ktorí tam ostali, tvrdia – zákazníkov citeľne ubudlo.

podn

„Mesto tu veľmi málo zainvestovalo, a preto Družba nevyzerá lákavo. To je jedná vec, ďalšou je odliv zákazníkov spojených s výstavbou Kauflandu, ktorý doslova odlákal klientov a nemôžeme zabúdať na ekonomickú situáciu, už tretí rok ideme dole,“ zhrnul svoj názor na príčiny vyľudňovania Družby živnostník Marián Stesňák, ktorý tu podniká 15 rokov a nepamätá si horšie časy. Pripomenul tiež bývalých kolegov s obchodmi s obuvou a textilom, ktorých položila na lopatky aj dvojročná záruka. „Keď končili, hovorili, že síce dobrá vec pre zákazníka, ale zlá pre obchodníka. Ľudia sú všelijakí, mnohí to zneužívali a keď si zrátate nájom, energie a všetky výdavky, tak sa rozhodnete asi takto,“ dodal podnikateľ na Družbe. Podobne reagovali aj iní pod-

Mnohí podnikatelia na Družbe si myslia, že by malo Mesto niečo robiť s terasou, aby sa stala lákadlom na oddych a nie pre vandalov. nikatelia, príčiny neradostného stavu, keď im tržby neustále klesajú, vidia aj v tom, že z objektu odišli potraviny. „Dole sídliace potraviny, o ktoré sa bojovalo a  nakoniec ich minulého roku doslova vyhodili, aj keď mali silné tržby, tu jednoducho chýbajú,“ dodal ďalší podnikateľ, ktorý nechcel byť menovaný. Ľudia z  obchodu si jednoducho myslia, že najväčšia kúpna sila sa točí hlavne okolo potravín a nabaľuje na seba ďalšie potreby zákazníka, ktoré ale hľa-

dá pod jednou strechou. „Družba je ďalší boľavý bod mesta. Je to z hľadiska architektonického i urbanistického hrozná stavba a určite nepôsobí dobrým dojmom. Niektoré priestory sú pomaly v havarijnom stave. Bolo by dobré, ak by sa nám tam podarilo umiestniť nejakého seriózneho podnikateľa, resp. reťazec, ktorý by oživil Družbu. Tiež verím, že keď tam budú potraviny, na ktoré sme dali súhlas, tak sa to trochu zmení,“ vyjadril sa k  bodu Družba primátor

mesta Michal Biganič, ktorý dodal, že Mesto určite nemá, a tak skoro nebude mať peniaze na to, aby sa obchodný dom zo začiatku 80-tych rokov zatraktívnil. Napokon práve vstup Tesca, ktoré sa „dobýjalo“ v rokoch 2007-2008 na náš trh a záujem malo hlavne o  terasu Družby a prístavbu k budove, sa vtedy stretol s negatívnymi reakciami podnikateľov. „No, možno že by to aj pomohlo. Človek zo začiatku mal aj strach, že ho vyhodia. Báli sme sa toho, ale teraz by sme

zrejme Tesco privítali. Aj ľudia, lebo sídlisko je dosť veľké,“ pripustil Marián Stesňák. Rovnako ako niektorí doterajší skalní odporcovia Tesca. Čo teda bude s Družbou, ktorá sa, čo sa týka každoročných malých opráv, ukazuje ako bezodná studňa s  takmer nulovým výsledkom, nevedno. Isté je, že ani obchodný reťazec Tesco, nehádže „flintu do žita“ „Tesco sa po tom, ako dostalo zamietavé stanoviská a vyjadrenia, že tu vstupujú iné nové

reťazce, ktoré pre mesto stačia, stiahlo. Ale nehovoríme rozhodne nie. Ak sa obnovia rokovania so strany Mesta, možnosť tu je,“ vyjadril sa pre naše noviny Milan Špak. To, či sa rokovania Tescom opäť vyvolajú, sa nateraz nevie, a opäť to bude závisieť aj od vôle poslancov. Tentoraz akurát možno nenarazia až na taký veľký odpor podnikateľov ako v  minulosti. Aj keď, samozrejme, ešte nie všetci by radi videli obchodný gigant na Družbe. Text (hm), foto (eh)

8. máj - oslava víťazstva

9 771338 034005

20

Pred 66. rokmi, 8. mája 1945, skončila kapituláciou Nemecka jedna z najväčších tragédii ľudstva - Druhá svetová vojna, ktorá sa zapísala do svetových dejín nezmazateľnými písmenami. Počet padlých vojakov i civilistov sa odhaduje až na 62 miliónov.

V škole v Podsadku nezabudli na mamy Ešte sa nestalo, aby si v ZŠ v Podsadku nepripomenuli Deň matiek. A to vo veľkom štýle, s účasťou rodičov, a hlavne mám a starých mám, pre ktoré deti všetkých ročníkov vždy pripravia celú plejádu vystúpení.

Slová vďaky, milé básničky, tance a pesničky svedčiace o veľkom talente i temperamente týchto detí ani tento rok neostali bez odozvy. V naplnenej triede im tlieskali rodičia i primátor mesta Michal Biganič.

Každoročne si zaspomína v tento deň na obete tohto najväčšieho ozbrojeného konfliktu v  dejinách ľudstva aj Stará Ľubovňa. Inak tomu nebolo ani v pondelok 9. mája. Z dôvodu revitalizačných

Tiene týždňa

prác v centrálnej zóne mesta a aj v okolí pamätníka padlých pred Domom kultúry však bola pietna spomienka presunutá

Ku krádeži došlo popoludní 12. mája, kedy doposiaľ neznáZ dvora ukradli vaňu my páchateľ rozplietol oplotePolicajti zo Starej Ľubovne nie pozemku, na ktorý následvyšetrujú krádež vane z dvo- ne vošiel. Z neho potom ukrara istého rodinného domu dol liatinovú vaňu, čím majiteľovi domu spôsobil škodu v Starej Ľubovni.

tento rok pred Mestský úrad na pešiu zónu. Tam sa popoludní zišli zástupcovia tunajšej samosprávy, obvodného úradu, príslušníci Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ale aj mládež a učitelia mestských škôl, aby si pripomenuli tragédiu 2. svetovej vojny. Po krátkom kultúrnom programe a príhovoroch sa všetci presunuli k budove starého mestského úradu na Nám. Sv. Mikuláša, aby vzdali úctu a hold obetiam vojny zavesením symbolického venčeka na priečelie budovy starého mestského úradu, kde pamätná tabuľa pripomína deň oslobodenia Starej Ľubovne od fašizmu. Text a foto (eh)

100 €. Škoda spôsobená poškodením oplotenia bola vyčíslená na 20 €. Polícia v danom prípade začala trestné stíhanie pre prečin krádeže a  prečin porušovania domovej slobody. (ts)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

17. máj 2011 ĽN č. 19

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

Prídu aj gladiátori Rozhovor s konateľom Marmon, s. r.o. P. Mišenkom

Posledný májový víkend (28. - 29.) chystá mestská agentúra pre cestovný ruch a regionálny rozvoj – Marmon s.r.o. už šieste otvorenie svojej sezóny. Opäť síce bude veľkolepé, tentoraz sa však ponesie v trochu inom scenári.

Kráľovské mestá v Čechách

Naši českí susedia sa stali ďalšou zastávkou„putovania“ značky Slovenské kráľovské mestá, ktorá spája Kežmarok, Levoču, Bardejov a Starú Ľubovňu.

Známu vetu – v jednote je sila, tieto mestá už niekoľko rokov využívajú na spoločnú prezentáciu v metropolách susedných štátov. Po Prahe, Budapešti a Krakove sa tak o najkrajších

pamätihodnostiach, prírodných krásach i službách v štyroch slovenských mestách dozvedeli tentoraz v Ostrave. Prednosta Starej Ľubovne Anton Karniš (vľavo) tak predstavil na vernisáži 10. mája vyše 70-tim významným hosťom, medzi ktorými nechýbali zástupcovia veľvyslanectva SR v ČR, SACR, moravsko-sliezskej obchodnej komory, podnikateľskej sféry i sa-

mospráv, silné stránky kráľovských miest, ktoré by mali zabojovať o priazeň turistov. Výstava tých naj-fotografií potrvá ešte v reprezentatívnych priestoroch ostravského Domu kultúry do konca mája a nebude posledná. Séria prezentácií Slovenských kráľovských miest bude pokračovať ešte tohto roku v susednom Poľsku. Text (hm), foto (V.D.)

Centrum voľného času - je tu! Týždeň aktivít centier voľného času chce upriamiť pozornosť na aktívnu prácu s deťmi a mládežou v rámci SR.

Asociácia centier voľného času Slovenskej republiky (ACVČ SR) v rámci Európskeho týždňa mládeže vyhlásila od 16. do 20. mája t.r. Týždeň aktivít Centier voľného času. Zámerom je upriamiť pozornosť na aktívnu prácu s deťmi a mládežou. „Vyzdvihnúť poslanie CVČ a urobiť maximum preto, aby sa tieto zariadenia nedostali na perifériu záujmu štátu a obce,“ informovala Marta Hanečáková, riaditeľka tunajšieho CVČ a zároveň predsedníčka Asociácie CVČ SR. Do kampane sa zapojilo 50% centier voľného času, ktoré sú združené v Asociácii centier voľ-

ného času SR. Aktivity určené deťom, mládeži a verejnosti: Týždeň otvorených dverí CVČ, galaprogramy, prehliadky záujmovej činnosti, športové turnaje , starostlivosť o životné prostredie a stretnutia mládežníckych parlamentov Mladí mestu – mesto mladým, zamerané na diskusie s členmi mestských parlamentov vyvrcholia v piatok 20. mája o 14.00 hodine zasadením Stromu nádeje. Mal by predstavovať symbol zlepšenia spolupráce, komunikácie a odstránenie prekážok, ktoré komplikujú jestvovanie centier na miestnych a regionálnych úrovniach. „Aj takýmto počinom chcú centrá ukázať, že sú tu pre všetky deti i mladých ľudí. A záleží im na odstránení pretrvávajúcich problémov, rozporov medzi le-

gislatívou a potrebami aktérov, ktorí prispievajú k napĺňaniu politiky voči mládeži na miestnych a regionálnych úrovniach,“ dodáva M. Hanečáková. Do aktívnej kampane sa zapojili CVČ v mestách Svit, Stará Ľubovňa, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, Slovenská Ves, Medzilaborce, Spišské Podhradie, Prešov, Vranov, Humenné, Snina, Ptičie, Veľké Kapušany, Sobrance, Moldava n/Bodvou, Rožňava, Ilava, Varín, Sládkovičovo, Nové Zámky, Nová Dubnica, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Trnava, Dolný Kubín, Šaštín - Stráže , Bojnice, Handlová, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Veľké Zálužie, Nitra, Šaľa, Gelnica, Lieskovec, Slovenská Ves, Trenčín, Piešťany, Ružomberok, Púchov, Snina, Teplička nad Váhom , Košice a ďalšie.

n Po piatich rokoch, počas ktorých sa pri tábore „masakrovalo“ viac než 150 bojovníkov z 15. storočia, ste sa pre verejnosť rozhodli pripraviť inú lahôdku. Prečo tá zmena, dá sa povedať, úspešného podujatia? - Musím povedať, že spraviť hromadnú bitku a pozvať si tu množstvo šermiarskych skupín bolo i teraz naším prvým variantom. No potom sme si povedali: veď ľudia to už poznajú, spravíme teda pre nich niečo iné. Naši spolupracovníci z Rádu sv. Michala, aj z OZ Oppidum teda navrhli, že by sme mohli urobiť festival prehľadu vojenstva od antiky až po 18. stor. n Takže tu podľa vašich slov neuvidíme len stredovekých vojakov z čias Bratríkov, ale návštevníci, ktorí do tábora o niekoľko dní prídu, sa môžu tešiť na rôzne historické obdobia. - Presne tak. Chceme ľuďom ukázať, ako vyzeralo vojenstvo v starovekom Ríme, chceme tam mať Vikingov a takisto aj lancknechtov, švajčiarskych renesančných žoldnierov, ktorí sú zvláštni nielen zbraňami, ale i odevmi. Do tábora však príde poľská pechota, tureckí janičiari či vojaci z  čias 30-ročnej vojny (1618 - 1648). Všetko to bude ukončené slovenskými kurucmi, t.j. „Jánošíkovým“ obdobím 18. storočia. Pomimo to pôjde, samozrejme, sprievodný program – brušné tanečnice, dobová hudba a tiež ukážky historických dobových remesiel.

Dúha - výkvet detských talentov

Po roku sa Stará Ľubovňa stala opäť dejiskom celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže detí materských, základných a umeleckých škôl.

Dúha sa prehupla tento rok do jubilejného 15. ročníka a niesla sa v znamení prírody a rozprávky. Témy boli vybrané tak, aby umožnili súťažiacim vyjadriť voľným štýlom svoje pocity a nálady. Deti mali možnosť písať a  maľovať na dve zvolené témy. Tou prvou bolo „Sme súčasťou prírody, ochraňujme si ju.“ Viac fantázie a tvorivosti vniesla do detských prác druhá téma, v kto-

rej bolo potrebné literárne alebo výtvarne spracovať vlastný príbeh, resp. svoju rozprávku. Všetky práce boli aj v tohtoročnej Dúhe kvalitné a zaujímavé, čo potvrdil aj jeden z hlavných porotcov literárnej časti, Peter Karpinský: „Jedná sa o  špecifickú súťaž, kde súťažia iba deti. Ich pohľad na danú tému je mnohokrát veselší a kreatívnejší. Tohto roku som obzvlášť spokojný s množstvom a  kvalitou prác, pretože naozaj tie, ktoré sa k nám dostali boli veľmi zaujímavé.“ Ostatní porotcovia iba súhlasili a pochvaľovali krásu detských diel. Spolu sa do sú-

ťaže prihlásilo 64 škôl z celého Slovenska. Potešiteľný bol fakt, že niektoré školy mali na súťaži aj svoju premiéru. K  porote sa dostalo okolo 308 literárnych a asi 740 výtvarných prác. Celkovo bolo v rámci rôznych kategórií ocenených 50 detí. Tie najkrajšie si bude možné vychutnať aj v  rámci výstavy v  Galérii Provinčného domu, kde budú vybrané výtvarné práce vystavené do konca mája t.r. Výsledkom celoslovenského podujatia sú aj tento rok nielen ocenenia detí, ale aj zborník všetkých víťazných prác.

Tzv. krstu nového Zborníčka sa zúčastnil aj vzácny hosť - Stanislav Štepka.

„Som veľmi potešená, že Dúha sa dožila už 15. narodenín. Mám veľkú radosť, že aj tento rok vyšiel zborníček, ktorý si môžeme založiť do poličky aj u nás v knižnici,“ dodala Ivana Šipošová, riaditeľka tunajšej knižnice. Podujatie, ktoré tradične vyhlasuje Ministerstvo školstva SR usporiadalo Ľubovnianske osvetové stredisko. Súťaž je financovaná za podpory Ministerstva školstva SR, Mesta Stará Ľubovňa, PSK a ďalších inštitúcií. Spoluorganizátormi sú tiež Ľubovnianska knižnica a Ľubovnianske múzeum. Text (eh), foto (M.P., eh)

Ocenenie z rúk primátora preberá Adam Kollár.

O tom, že chceme prezentovať históriu vojenstva, tak ako ju ľudia poznajú z filmov, kníh alebo múzeí, hovorí mimochodom aj samotný názov akcie - Keď prehovoria zbrane. My to však chceme spraviť naživo, „bez skla“. Tí, ktorí k nám zavítajú, si tak všetko budú môcť ohmatať a zažiť na vlastnej koži. n Bude to teda len prehliadka zbraní alebo dôjde i k ostrým súbojom? - Bude to aj prehliadka, aj súboje, dokonca i ukážka bojovej taktiky, pretože každá skupina bude mať vytvorený svoj vlastný tábor. Zároveň tak bude vidieť to, ako vojaci žili či ako si varili. n Zvláštnosťou akcie je i to, že tentoraz potrvá nie jeden ale dva dni. Bude sa teda nedeľa líšiť niečím od soboty? - Hlavný program, ktorý pobeží od trinástej do osemnástej, síce bude mať rovnaký scenár, no úplne identické to stopercentne nebude. Všetko sa totiž bude improvizovať.

n Načo by ste vy sám upriamili najväčšiu pozornosť? Na tvrdých škandinávskych bojovníkov - Vikingov, ktorých sme tu určite ešte nemali? - Myslím, že ani gladiátori, ale napríklad ani bojová zostava barokového vojska tu ešte nebola. Po minulé roky sme sa venovali 15. storočiu, t.z. že ľudia už možno budú poznať oblečenie i zbrane z tejto epochy. No rozloženie jednotky v  čase 30-ročnej vojny, pikanieri, mušketieri, janičiari,... to všetko pre nich bude nové. n Na záver už asi len vstupné... - To bude na celý deň tri, resp. 1,5 eura. Myslím si, že to množstvo vecí, ktoré sa bude dať vidieť, sa za tú sumu podľa mňa naozaj oplatí. Text (mv), foto (LTV)

Ocenenia Staroľubovňanov: Literárna tvorba: II. kategória – ZŠ (2. - 4. r.) - poézia 1.miesto:MajkaKuzmiaková,ZŠZavodou 3. miesto: Nikolas Ňaňko, ZŠ Levočská ul.

ho klubu: Lívia Krafčíková, ZUŠ J. Melkoviča

Výtvarná tvorba: I. kategória – MŠ 2. miesto: Natália Príhodová, MŠ TatIII. kategória – ZŠ (5. - 9. r.) - poézia ranská ul. 1. miesto: Adam Kollár, ZŠ Levočská ul. čestné uznanie: Bruno Kollár, MŠ Tat3. miesto: Beáta Štefančíková, ZŠ Leranská ul. vočská ul. II. kategória – ZŠ (6 - 10 r.) III. kategória – ZŠ (5. - 9. r.) - próza 2. miesto: Viktória Kormaníková, ZŠ Za 2. miesto: Maroš Hanečák, ZŠ Za vovodou ul. dou čestné uznanie: Filip Furtkevič, ZŠ Le- III. kategória – ZŠ (11- 15 r.) vočská ul. 1. miesto: Michaela Heržáková, ZŠ Za vodou ul. IV. kategória – ZUŠ 3. miesto: Alexandra Saganová, ZŠ Za 1. miesto: Emma Tomková, ZUŠ J. Mel- vodou ul. koviča 2. miesto: Jana Biganičová, ZUŠ J. Mel- IV. kategória – ZUŠ (7 – 10 r.) koviča 1. miesto: Zuzana Štefančíková, Súk3. miesto: Renáta Stričová, ZUŠ J. Mel- romná ZUŠ koviča 2. miesto: Mária Mišenková, ZUŠ J. čestné uznanie: Miroslava Knapíková, Melkoviča ZUŠ J. Melkoviča čestné uznanie: Sofia Sivčová, ZUŠ J. čestné uznanie: Miroslava ŠčigulinMelkoviča ská, ZUŠ J. Melkoviča Mimoriadne ceny: Mimoriadne ceny: cena predsedu PSK: Viktória Kormacena ministra školstva SR: Mariana níková, ZŠ Za vodou ul. Vislocká, ZŠ Levočská ul. cena Ľubovnianskej knižnice: Marcena ĽOS: Barbora Plutová, ZUŠ J. cus Oliver Polomčák, ZUŠ J. Melkoviča Melkoviča cena Ľubovnianskeho múzea: Bracena Ľubovnianskeho múzea: Minislav Mikluš, ZUŠ J. Melkoviča chaela Majerčáková, ZŠ Levočská a cena Slovenského zväzu protifaZUŠ J. Melkoviča šistických bojovnikov: Jozef Majkut, cena Ľubovnianskej knižnice: kol. ZUŠ J. Melkoviča žiakov 5. A triedy, ZŠ Levočská ul. cena poroty: Marcel Kovaľák, ZUŠ J. cena Slovenského zväzu protifašis- Melkoviča tických bojovnikov: Klaudia Michnová, ZUŠ J. Melkoviča práce na výstavu: cena poroty: Ľuboš Škvarek, ZŠ KoFilip Šenšel, MŠ Tatranská ul. menského ul. Sára Konkoľová, ZŠ a MŠ sv. Cyrila cena Ľubovnianskeho literárnea Metoda ul.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

strana

17. máj 2011 ĽN č. 19

Pýtame sa za vás

Interpelácia poslanca NR SR M. Saloňa Budú sa riešiť naše cesty? Vážený pán minister, bude a ak áno, akým spôsobom bude riešený katastrofálny stav cesty 1/77 v úseku Spišská Belá – Stará Ľubovňa – Bardejov? Nachádza sa tento úsek v 1. etape rekonštrukcie ciest 1. triedy, ktorú ste pred časom avizovali? p oslanec NR SR Marián Saloň Odpovedá Ján Figeľ, 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR: - Sme si vedomí potreby urýchlenej opravy cesty 1/77 v časti Spišská Belá – Bardejov, a preto je tento úsek zaradený medzi priority v rámci akcie Odstraňovania nevyhovujúcich technických parametrov ciest. Na ceste 1/77 plánujeme opraviť 4 úseky v celkovej dĺžke 21,1 km (Mokroluh – Bardejov, Spišská Belá – Bušovce, Podolínec – Nižné Ružbachy a Čirč – okresná hranica Bardejov). V  súlade s  Kontraktom medzi MDVRR SR a  Slovenskou správou ciest na rozpočtový rok 2011 plánuje v tomto roku Slovenská správa ciest rekonštrukciu cesty 1/77 Bardejov Bardejovské kúpele, vybudovanie juhozápadného obchvatu Bardejova v dĺžke 5,3 km, rekonštrukciu cesty v úseku Spišská Belá - Bušovce. V príprave je rekonštrukcia mosta v Podolínci, rekonštrukcia mosta na 1/77 v Nižných Ružbachoch a odstránenie zosuvov v úseku Ľubotín - Čirč.

Sepeho kresby

3

Nové mestské autá sú už kúpené Repre-auto aj vozidlo pre policajtov vyšlo na 50 tisíc eur Mesto Stará Ľubovňa má nové tzv. repre-auto. Je ním prvýkrát vozidlo značky Škoda Superb. V novom sa budú voziť aj mestskí policajti, u nich ale zmena nebude až taká viditeľná, keďže pri výbere zostali pri pôvodnej značke Škoda Fabia. Obidve mestské vozidlá sa zakúpili po tom, ako poslanci na marcovom zastupiteľstve schválili limit, do ktorého sa radnica mala zmestiť, a to 50 tisíc eur. „Je to auto vyššej strednej triedy a som rád, že ho konečne máme, pretože auto Slobytermu, ktoré sme doteraz používali, nie je vhodné na dlhšie cesty. Treba dodať, že je to vlastne aj kancelária, kde sa aj pracuje a vybavujú sa potrebné záležitosti,“ podotkol k  novému autu, ktoré stálo okolo 39 tisíc eur, primátor Michal Biganič. Práve nákup reprezentatívneho vozidla mesta vyvolal na ostatnom mestskom zastupiteľstve rozdielne názory poslancov a  nie všetci súhlasili s  výškou sumy, za akú sa malo do verejného obstarávania ísť. Padali aj názory, že stačí okolo 30 tisíc eur. „Myslím, že sme to vôbec neprešvihli, dal som si vytiahnuť z archívu,

Nová Škoda Superb 4x4 má klímu, 4-ročnú záruku a 4-ročný bezplatný servis. Bude slúžiť nielen pre potreby primátora a vedenia mesta, ale aj poslancom, pri cestách do zahraničia a podobne.

koľko sme platili za auto, ktoré sa kupovalo pred šiestimi rokmi. A zistil som, že už vtedy volkswagen vyšiel na vyše 43 tisíc eur, takže tá kritika na nákup nebola opodstatnená,“ poznamenal primátor. Rovnako odmietol špekulácie o tom, že nákup áut bol dohodnutý ešte pred hlasovaním poslancov. „Všetko si môžu poslanci i  občania skontrolovať,“ dodal. Nákupy nových áut v meste by ale nemali ostať iba pri tom. Po mestskej firme VPS, ktorá si kúpila viacúčelový traktor za okolo 40 tisíc eur z vlastných

Veľká zmena nebude viditeľná u mestských policajtov, ostali pri pôvodnej značke.

zdrojov, je na rade firma Ekos. „Verím, že sa nám podarí kúpiť aj ďalšiu techniku, ktorá by výrazne pomohla pri čiste-

ní mesta. Potrebujeme kosačku a tiež nejaký zametač ulíc,“ dodal primátor mesta. Text (hm), foto (hm, eh)

S gitarou na bicykli aj do Ľubovne Ani dozadu, ani po kolenách, ako to spieva vo svojom songu, ale na bicykli sa na svoje koncertné turné vydal mladý „Pražák“ Jan Řepka. A v rámci neho zavítal aj do Starej Ľubovne.

Všimli sme si

O arogancii a ľubovnianskom stredoveku O arogancii niektorých vodičov, ktorí si pravidelne „mýlia“ zelenú plochu s  asfaltovým parkoviskom, či s úsmevom na tvári ignorujú zákazové značky, sme už popísali dosť. Napriek tomu sa stále nájdu „drzáci“, čo (nevedomky) poriadne dvihnú adrenalín susedom. „Chcel by som vedieť, ako sú ošetrené zákony, keď majiteľ tohto auta stojí bežne na trávniku, alebo dokonca zablokuje ďalšie dve vozidlá,“ pýta sa nahnevaný muž, ktorému už nedávno došla trpezlivosť a plechového požierača trávy si naveky zvečnil svojím fotoaparátom. Autora snímky však podľa vlastných slov hnevá aj prístup tých, ktorí by na dodržiavanie zákonov mali dohliadať: „Keď náhodou za-

stavíte na námestí čo i len na päť minúť, pokuta vás neminie. No kde sú mestskí policajti, keď takto zaparkované auto tu stojí dva dni?“ To však zďaleka nie je všetko, na čo nás tento čitateľ upozornil. Ako totiž poznamenal, na sídliskách to niekedy vyzerá, akoby sme žili v minulom storočí. Len čo sa bytovka zateplí, hneď je postriekaná. Len čo sa uprace okolie, hneď je plné odpadkov. „Keď sa majiteľ rodinného domu rozhodne, že si ho zateplí a vynoví fasádu, nik predsa nemôže prísť a len tak mu ju skrášliť sprejmi. Nik mu nemôže ani bezdôvodne jazdiť po upravenom trávniku. Tak prečo zákon nechráni aj vlastníkov bytov?“ Text (mv), foto (čitateľ)

Pre potulného pesničkára, ktorý si všetko vybavenie (gitaru, ústnu harmoniku, mikrofón, zvukovú aparatúru) doviezol sám na špeciálne upravenom bicykli, to bola 10. mája už jedenásta za-

Trochu čísel: počas svojej 33-dennej Česko-slovensko-poľskej hudobnej cyklotúry 2011, ktorá meria viac než 1 500 km, odohrá J. Řepka 23 koncertov. Ten posledný 25. mája v Prahe.

stávka na jeho ceste troma krajinami Európy. J. Řepka, tvorba ktorého sa točí okolo večnej osy láska –cesta – sloboda, to v miestnom podniku poriadne rozbalil a počas takmer dvoch hodín zahral množstvo pohodových pesničiek. A  potešil tak nielen Millasa Groova, ktorý ako hosť vystúpil spolu s ním, ale i tých, čo v srdci stále chovajú „starých českých folkových vlkov“. Text (mv), foto (js)

Gospelový festival Life in the Light

do najmenších detailov. Ozvučenie a kapely Regiment, F6, eSPé a S2G Band rozprúdili krv v žilách najmä mladšej generácii. „Mal som trošku obavy, čo sa týka účasti, ale dopadlo to nad moje očakávania. Prekvapilo ma, koľko mladých prišlo a  zareagovalo na naše výzvy,“ doplnil k festivalovej účasti P. Gomolák. Atmosféra v  športovej hale Myšlienka zorganizovať ta- bola úžasná. Mládež si spievala kúto akciu skrsla v hlavách or- texty piesní, ktoré bežali na plátganizátorov už skôr. Konečnú ne. Tancovalo sa i kričalo. Poduverziu podujatia sa ale rozhodli nadšenci gospelovej hudby zosúladiť až teraz. Peter Gomolák z Komunitného centra v Podsadku, zároveň predseda občianskeho združenia Humanita v  Komunitách a Spoločenstvo Dobrého Pastiera patrili k  hlavných realizátorom premiérového festivalu. P. Gomolák k tejto úplne prvej veľkolepej gospelovej akcii povedal: „Life in the Light je evanjelizačný festival, v rámci ktorého sme chceli mladých ľudí trošku prebudiť. Najmä mladí sú tí, ktorí často hľadajú, nevedia si zodpovedať na mnohé otázky. Práve preto sme sa snažili týmto podujatím priniesť svetlo a Boha do našich sŕdc.“ Takto eko-negatívne to nedávno vyzeralo na Mierovej ul. (pod Družbou). Festival bol zorganizovaný Čoraz väčšej popularite sa na Slovensku teší gospelová hudba, ktorú reprezentujú najmä náboženské piesne. Gospelová scéna má svoje miesto na rôznych festivaloch či koncertoch a jeden z nich mal svoju premiéru aj v Starej Ľubovni. Veľkolepá novinka odštartovala sobotňajšie popoludnie (7. mája) v športovej hale.

jatie spojilo mnoho ľudí rôzneho veku. Zišlo sa okolo tisíc prevažne mladých ľudí z rôznych miest Slovenska, ktorí festival zhodnotili prívlastkami, „perfektný, super, jedinečný.“ Mladí v našom meste takéto akcie len vítajú, čo potvrdil aj jeden z divákov: „Som veľmi rád, že sa v Starej Ľubovni podarilo usporiadať takýto festival. Chodím pravidelne na akcie zamerané na takýto štýl hudby. Gospelová hudba sa mi páči a počúvam ju.“ Aj kapelám sa v staroľubovnianskej plnej hale hralo veľmi dobre, čo svojimi slovami len prisvedčil líder rómskej gospelovej kapely F6, Lukáš Bužo: „Hráme

rock, do ktorého vnášame rómske prvky. Ako kapela sme tu vystupovali viackrát, ale na takejto väčšej akcii sme prvýkrát. Atmosféra je veľmi dobrá, ľudia sa zapájajú, spievajú a sú úžasní.“ Festival teda splnil svoj účel. Podľa hlavných usporiadateľov sa počas celého roka budú plánovať menšie, komornejšie stretnutia a vyvrcholením by mal byť 2. ročník festivalu podobného zamerania. Fanúšikovia gospelovej hudby si určite prídu na svoje aj počas Breakfestivalu, ktorý začne už 26. júna v  Červenom Kláštore. Ďalšia zaujímavá akcia v podobnom duchu sa chystá 17. septembra. Text a foto (eh)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

Zamagurské slávnosti Prešovský samosprávny kraj, Podtatranské osvetové stredisko Poprad, Obec Červený Kláštor, Mesto Spišská Stará Ves, Cyprián n.o. Červený Kláštor organizujú medzinárodný festival - 35. Zamagurské folklórne slávnosti 20. - 22. mája 2011 v Červenom Kláštore pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka Program:

Piatok 20. mája 14.00 h - Za Magurou hrajú, hostí pozývajú - Živá pozvánka v obciach regiónu. Účinkujú: DFS Pieniny a Rovinka, Spišská Stará Ves, DFS Flisocek Červený Kláštor 15.30 h - Vernisáž výstavy Zuzany Holubekovej (DK Sp.St.Ves) 17.00 h - Sprievod domácich a zahraničných súborov mestom Spišská Stará Ves 17.20 h - Položenie kytice kvetov k pamätníku Š. L .Kostelničáka 17.30 h - Vitajte v Zamagurí (DK Sp.St.Ves) uvítací program domácich a hostí v KD v Sp. Starej Vsi. FS Masguranka Sp. Stará Ves a hostia: FS Tessedik, Sarvasz, Maďarsko, FS Pentla, Boršice, ČR 20.30hHudobnáskupinaIMTSMILE (amfiteáter)profilznámejhudobnejskupiny

Sobota 21. mája 10.00 h - Zakliata krása – trh remesiel (amfiteáter) 10.00 h - Na Pieninách pri muzike (amfiteáter). Sprievodné programy ľudových hudieb v areáli remesiel v rámci projektu Menšinová kultúra, súčasť tradičnej ľudovej kultúry pod Tatrami 2011 a Školička tanca v rámci projektu Podtatranské tradície na I. nádvorí kláštora. Účinkuje: ĽH RFS Ľoli roklica Veľká Lomnica. 15.00 h - Na vlnách Dunajca. Splav účinkujúcich na pltiach a privítanka v prístavisku. Účinkuje: DFS Flisocek, Červený Kláštor 15.30 h - Stretnutie pod Troma korunami (amfiteáter). Otvárací program XXXV. ročníka ZFS. Oficiálne otvorenie Dní Tradičnej kultúry na Slovensku. Predstavujeme región Orava, program „Pozdrav Východnej“, v programe Stretnutie pod Troma korunami – nová generácia, predstavíme štáty Višegrádskej štvorky a predstavíme program Menšinová kultúra, súčasť tradičnej ľudovej kultúry pod Tatrami. Účinkujú: Odzemkári z Čiech a Slovenska, účastníci tvorivej dielne odzemkárov v rámci DTK, FS Maguranka, Sp.Stará Ves, RFS Kesaj tchávé, Kežmarok, FS Vagonár a Vagonár Stará škola Poprad a hostia: FS Oravan, Nižná na Orave, FS Hyrni, Nowy Targ, Poľsko, FS Tessedik, Szarvas, Maďarsko, FS Pentla, Boršice, ČR, FS Sedula, Litva. 19.00 h - SĽUK „Tancovali naši Vašim“ (amfiteáter) program najznámejšieho profesionálneho folklórneho telesa z Bratislavy 21.00 h - Nočný program (amfiteáter), recitál speváka Pavla Hammela a jeho hostí.

Nedeľa 22. mája 9.00 h - slávnostná sv. omša (v kostole sv. Antona pustovníka, NKP Kláštor Kartuziánov). Celebruje: Kpt. PaeDr. Jozef Paluba, vojenský duchovný 10.00 h - Zakliata krása – trh remesiel (amfiteáter). Pokračovanie trhu remesiel v areáli amfiteátra 10.00 h - Na Pieninách pri muzike (amfiteáter). Sprievodné programy ľudových hudieb v areáli remesiel v rámci projektu Menšinová kultúra, súčasť tradičnej ľudovej kultúry pod Tatrami 2011. Účinkuje: ĽH RFS Ľoli roklica Veľká Lomnica. 12.00 h - Deti deťom (amfiteáter). Program detských folklórnych súborov z regiónu a hostí. Účinkujú: Divadlo Ramagu Sp. St. Ves, DFS Flisocek Červený Kláštor, DFS Pieniny a Rovinka, Spišská Stará Ves, DFS Jánošíček, Svit, DFS Maguráčik, Kežmarok a hosť: DFS Zadumka, Moskva, Rusko. 14.00 h - Pieniny, Pieniny (amfiteáter). Záverečný program XXXV. ročníka ZFS. Menšinová kultúra, súčasť tradičnej ľudovej kultúry pod Tatrami a pokračovanie programu V4 Stretnutie pod Troma korunami – nová generácia. Účinkujú: FS Maguranka, Sp. St. Ves, FS Magura a FS Magurák Kežmarok, FS Jánošík a Senior Jánošík Svit. Hostia: Ľudová hudba Jána Berkyho Mrenicu a kolektív Čarovné ostrohy z Bratislavy, finalisti televíznej súťaže Talentmánia, FS Tessedik, Szarvas, Maďarsko, FS Pentla, Boršice, ČR, FS Hyrni, Nowy Targ, Poľsko. v Sprievodné programy (nádvorie kláštora): Oravská drevená plastika - výstava prác remeselníkov z Oravy zo zbierky OKS v Dolnom Kubíne. Rezané do dreva - výstava amatérskeho výtvarníka Miloslava Semančíka. Zmena programu vyhradená! V prípade nepriaznivého počasia sa program uskutoční v KD Spišská Stará Ves!

17. máj 2011 ĽN č. 19

PUBLICISTIKA / REKLAMA

Stručné dejiny Rusínov (2. časť) Rusíni v Rakúsko-Uhorskej monarchii (1867-1918) V roku 1867 sa uhorské a rakúske vládnuce kruhy dohodli na úkor všetkých ostatných národov a národností monarchie na tzv. vyrovnaní a vytvorení dualistického štátu Rakúsko-Uhorska. Rusíni boli vydaní napospas maďarským úradom, ktoré spustili urýchlenú maďarizáciu národnostných menšín. Málopočetná rusínska inteligencia sa snažila zabrániť tomuto procesu kultúrno-osvetovou činnosťou, založením Spoločnosti sv. Ioanna Krstiteľa v  Prešove a  Spoločnosti sv. Vasilija Veľkého v  Užhorode, publikáciou rusínskych školských učebníc a literárnych almanachov. Druhá časť rusínskej inteligencie, najmä hierarchovia gréckokatolíckej cirkvi, sa postupne zapojila do procesu maďarizácie. Odpoveďou ľudových más bol odklon od gréckokatolíckej cirkvi a vznik hnutia za obnovenie pravoslávnej cirkvi ako „cirkvi rus´kej“ a z ekonomických dôvodov emigrácia do USA. Uhorské úrady odpovedali sériou monsterprocesov proti rusínskym pravoslávnym veriacim. Podkarpatská Rus v Československej republike (1919-1939) Po rozpade Rakúsko-Uhorska bolo územie obývané Rusínmi rozdelené medzi ČSR, Poľsko a Rumunsko. Vláda Maďarskej republiky navrhla Rusí-

nom autonómiu vo forme tzv. Rus´kej krajiny, ktorú Rusíni neakceptovali. Zároveň vďaka aktivite amerických Rusínov a čs. diplomacie sa rusínska otázka stala otázkou medzinárodnou, začlenenou do mierových dohôd. Podkarpatská Rus bola vyčlenená ako autonómne územie ČSR. Rusíni Lemkoviny vyhlásili štátotvorné nároky (Republika vo Florinke, 19191920). V prvej ČSR Rusíni prežili svoje druhé národné obrodenie aj keď v Ústave ČSR zakotvená autonómia uskutočnená nebola. Vznikla dvojkoľajnosť vývo j a r u s í n skeho národa, ako štátotvorného v  Podkarpatskej Rusi a zároveň ako menšiny na Slovensku, v Poľsku a Rumunsku.

Rusíni v období druhej svetovej vojny Tragický rok 1938, Mníchov a Viedenská arbitráž predčasne ukončili vývoj malého národa v nepokojnej Európe. Autonómia Podkarpatskej Rusi získaná v druhej ČSR sa stala dočasným javom, zneužitým ukrajinskými nacionalistami (Karpatská Ukrajina) pre ich megalomanské ciele. Autonómna Podkarpatská Rus/Karpatská Ukrajina

zdieľala osud druhej ČSR a zanikla v marci 1939, obsadená maďarským vojskom. Maďarsko začlenilo Podkarpatskú Rus a časť okupovaného východného Slovenska ako Karpatské teritórium, na území ktorého sa snažilo urýchlene doformovať spoločnosť tzv. Uhro-Rusínov, verných maďarskému kráľovstvu bez kráľa, avšak jeho úsilie bolo márne. Počas vojny Rusíni bojovali na obidvoch stranách frontu: v 1. Čs. armádnom zbore v  ZSSR, v  jednotkách armády USA v Európe i Pacifiku, ale i násilne mobilizovaní vojaci horthyovského Maďarska a Slovenského štátu na východnom fronte. Oslobodzujúci okupant alebo okupujúci osloboditeľ? V októbri 1944 Červená armáda ZSSR oslobodila Podkarpatskú Rus, avšak bolo to oslobodenie bez slobody. Sovietska vojenská administratíva inscenovala „hnutie za opätovné spojenie Zakarpatskej Ukrajiny so sovietskou Ukrajinou“, ktoré malo zastierať anexiu východnej provincie Československa Sovietskym zväzom. Anexia bola dodatočne posvätená dohodou medzi ČSR a ZSSR (29.6.1945) o „odovzda-

Prekvapil v obrovskej konkurencii V Nových Zámkoch bol 7. mája veľký „sviatok“ hráčov na zobcové flauty. Stretli sa tam nielen súťažiaci z celého Slovenska, ale aj Českej republiky, Maďarska a Rakúska. V  prestížnej prehliadke toho najlepšieho z  jednotlivých štátov mala svoje želiezko v ohni aj Stará Ľubovňa a značka ZUŠ Jána Melkoviča opäť rezonovala pri vyhodnotení VI. Celoštátnej sú-

ťaže v hre na zobcové flauty. Náš Adam Alexanderčík sa umiestnil v striebornom pásme, a to v najviac zastúpenej B kategórii v sólovej hre! Spokojnosť panovala, samozrejme, nielen u  mladého umelca, ale aj u „majstrov“, ktorí pomáhajú jeho talentu - pedagóga Petra Mosorjaka a korepetítorky učiteľky Jany Bednárikovej. (ZUŠ J. Melkoviča)

ní“ Podkarpatskej Rusi/Zakarpatskej Ukrajiny Sovietskemu zväzu, ktorá bola podpísaná bez účasti Rusínov. Jednalo sa „o nás – bez nás“, preto je táto dohoda právom považovaná za „Rusínsky Mníchov“. Osudy Rusínov po druhej svetovej vojne V novozriadenej „oblasti za Karpatmi“ (Zakarpatskej oblasti Ukrajiny) boli Rusíni podrobení tvrdej etnocíde - ukrajinizácii. Rovnaký osud stretol Rusínov východného Slovenska po komunistickom prevrate v ČSR vo februári 1948. Tragédiu skončila pre 12400 východoslovenských Rusínov tzv. optácia – presídlenie na ukrajinskú Volyň. Povojnové roky sa stali najtragickejším obdobím v  živote Rusínov-Lemkov, ktorí sa ocitli medzi bojujúcimi stranami, poľskou armádou podporovanou ZSSR a ukrajinskou povstaleckou armádou (UPA). Rusíni-Lemkovia boli vysídlení z Lemkoviny a roztrúsení v západnom a severnom Poľsku a tým odsúdení k denacionalizácii, polonizácii. Nerušený vývoj zachovali len malé ostrovčeky vo Vojvodine a Sreme v Juhoslávii (Srbsku). Ivan Pop (*1938, Strabičovo (dnes Ukrajina), žije v Chebe (ČR) historik, bohemista a rusínista, kulturológ a politológ. Autor mnohých kníh. Na Slovensku mu vyšla kniha Malé dejiny Rusínov (ZIRS, 2010))


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM

TELEVÍZNY PROGRAM Posledná misia

21:00

Akčný / Dráma / Romantický / Thriller USA / Poľsko, 2004, 83 min

SOBOTA 21.5.

TIPY TÝŽDŇA PIATOK 20.5.

strana

17. máj 2011 ĽN č. 19

5

17.5. - 23.5. 2011 Vitajte v džungli

20:00

Akčný/ Dobrodružný / Komédia / Thriller USA, 2003, 100 min zdroj foto: www.csfd.cz

UTOROK 17.5.2011

05:45 Správy STV 06:10 Správy a komentáre 06:30 Sladká Valentína 56/178 07:15 Repete repete 07:55 Vtipnejší vyhráva 08:35 Niečo za niečo 09:30 Uragán 10:20 Nash Bridges 30/54 11:05 Sladká Valentína 57/178 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín 13:35 Sila lásky III. 30/244 14:30 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:05 Sila lásky IV. 167/256 18:55 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Zem - planéta ľudí 21:05 Komisár Manara 9/12 21:55 Správy a komentáre 22:10 Počasie 22:15 Góly - body - sekundy

22:20 Obete a tí druhí 22:50 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka V. 19/19 23:30 Nash Bridges 30/54 00:20 Komisár Manara 9/12 01:10 Zem - planéta ľudí 02:00 Reportéri 02:25 Obete a tí druhí 02:55 Svet v obrazoch

07:40 Festivalové minúty z Envirofilmu 07:45 Tempo 08:00 Živá panoráma 08:30 Regionálny denník 09:05 Bohatier Ivan 3 09:25 Fokus - práca 10:15 Paradoxy života a smrti Martina Kukučína 11:15 Návrat tanečnice 12:05 Živá panoráma 12:50 Klenotnica 13:35 VAT 14:00 Orientácie 14:30 Cesty nádeje 15:00 Nie si sám 15:30 Nie si sama 15:55 Právo pre ľudí 16:25 Národnostný magazín 16:50 Krasové poklady Slovenska 17:30 Regionálny denník 18:00 Islam v Európe 18:30 Práva cestujúcich máte

poruke - Zrušenie letu 18:35 Večerníček 18:40 Fokus - zdravie 19:30 Správy STV „N“ 19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 10 20:05 Festivalové minúty z Envirofilmu 20:10 Televízna sezóna 21:35 Uvarte si štíhlosť 3/6 22:05 Večer na tému 23:35 Polícia 23:45 Udalosti ČT 00:15 Správy - Hírek 00:25 Správy STV „N“

06:55 Rozcvička s Trojkou 07:00 Góly - body - sekundy 07:10 Slovenské kvety v Škótsku 07:25 Keď sa povie Dakar... 07:35 Le Mans Series 08:25 Hádzaná - liga majstrov 10:00 35´´ 10:25 Športový lekár 10:45 Futsal 12:20 Europa SC High Jump Meeting 13:45 Góóól 14:20 Superchyty 14:50 MS v kulturistike a fitness žien 15:45 Tango retro 17:00 Góly - body - sekundy 17:10 Magazín Ligy majstrov 17:35 Aréna

19:05 Športové ozveny 19:35 Magazín NHL 19:50 Argentínska liga - zostrihy 20:45 Basketbal MS 2010 muži 22:30 Góly - body - sekundy 22:40 Motoršport

06:00 Teleráno 08:40 Bez servítky 09:35 Daj šancu láske 11:10 Bez stopy I. 11/23 12:05 Komisár Rex IX. 5/8 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 Odložený prípad II. 6/23 14:00 Las Vegas: Kasíno II. 22/24 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Krok za krokom II. 19/24 15:30 Priatelia IX. 9/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House V. 4/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Tisíc a jedna noc 105/180 21:00 Ordinácia v ružovej záhrade 22:05 Nočné Televízne noviny 22:30 Adela show

23:10 Veľmi nebezpečné zvádzanie 00:55 Boj o holý život 02:35 Komisár Rex IX. 5/8 03:20 Las Vegas: Kasíno II. 22/24

00:30 Mafstory 01:30 Túžba smrti 3 02:55 Aféry 2 7 03:45 C.S.I.: Kriminálka New York 04:30 SHARK I. 13

05:00 Kráľovstvo surikát III. 1,2/13 05:40 Na pokraji smrti 1,2/12 06:25 NOVINY TV JOJ 06:50 KRIMI NOVINY 07:15 NOVINY TV JOJ 07:40 KRIMI NOVINY 08:00 Súdna sieň 09:00 Panelák VII. 64 10:00 Bostonské zločiny IV. 18 11:00 Profesionáli V. 6 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 14:00 Stratené duše II. 10 15:00 Kosti II. 17 16:00 Prison Break: Útek z väzenia 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VII. 65 21:15 Aféry 2 7 22:30 NOVINY ŠPECIÁL - Sekundy, ktoré zmenili život 23:30 C.S.I.: Kriminálka New York

06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:55 M*A*S*H 51,52 09:20 Prostřeno! 10:15 To je vražda, napsala VII 11 11:15 Diagnóza vražda IV 24 12:20 Případ pro Sam II 13 13:20 Kutil Tim III 22 13:50 Přátelé VIII 11 14:25 Closer V 6 15:25 Julie Lescautová III 5 17:40 Regionální zpravodajství 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Nikdo není dokonalý 21:20 Soukromá dramata 22:15 Sběratelé kostí V 18 23:15 Trampoty 00:20 Kriminálka Kolín IV 10 01:20 Volejte Věštce

05:10 Kráľovstvo surikát III. 3,4 05:50 Na pokraji smrti 3,4 06:40 KRIMI NOVINY 07:00 NOVINY TV JOJ 07:30 KRIMI NOVINY 08:00 Súdna sieň 09:00 Panelák VII. 65 10:00 Bostonské zločiny IV. 19 11:00 Profesionáli V. 7 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 14:00 Stratené duše II. 11 15:00 Kosti II. 18 16:00 Prison Break: Útek z väzenia 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VII. 66 21:15 C.S.I.: Kriminálka Miami 22:15 Kosti V. 10,11 00:15 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 01:15 Mafstory 02:00 C.S.I.: Kriminálka Miami 02:45 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 03:30 SHARK I. 14 04:10 Kráľovstvo surikát III. 5,6 04:55 Na pokraji smrti 5,6

06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:50 VIP zprávy 08:10 M*A*S*H 52 08:55 M*A*S*H 53 09:30 Prostřeno! 10:25 To je vražda, napsala VII 12 11:30 Diagnóza vražda IV 25 12:30 Případ pro Sam II 14 13:30 Kutil Tim III 23 14:00 Přátelé VIII 12 14:30 Closer V 7 15:30 Julie Lescautová III 6 17:40 Regionální zpravodajství 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů 55 21:20 TOP STAR magazín 22:20 Castle na zabití I 1 23:20 Sběratelé kostí II 10 00:20 Kriminálka Kolín IV 11 01:20 Volejte Věštce 03:05 Výklad snů 04:00 Na čem záleží 215 04:25 Na čem záleží 216

06:00 KRIMI NOVINY 06:30 NOVINY TV JOJ 06:50 KRIMI NOVINY 07:15 NOVINY TV JOJ 07:45 KRIMI NOVINY 08:00 Súdna sieň 09:00 Panelák VII. 66 10:00 Bostonské zločiny IV. 20/20 11:00 Profesionáli V. 8 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 14:00 Stratené duše II. 12 15:00 Kosti II. 19 16:00 Prison Break: Útek z väzenia 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VII. 67 21:15 Aféry 2 8 22:30 Mafstory 23:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 00:30 Profesionáli VI. 10 01:15 Mafstory 02:00 Aféry 2 8 02:55 Letecké katastrofy 5/5 03:45 SHARK I. 15 04:30 Kráľovstvo surikát III. 7,8

06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:50 VIP zprávy 08:10 M*A*S*H 53 08:55 M*A*S*H 54 09:30 Prostřeno! 10:25 To je vražda, napsala VII 13 11:30 Diagnóza vražda IV 26 12:30 Případ pro Sam II 15 13:30 Kutil Tim III 24 14:00 Přátelé VIII 13 14:30 Closer V 8 15:30 Julie Lescautová III 7 17:40 Regionální zpravodajství 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 TOP STAR: Dagmar Havlová 21:20 Jste to, co jíte 22:20 Sběratelé kostí V 19 23:20 Nikdo není dokonalý 00:40 Brubaker 03:10 Volejte Věštce 04:50 Na čem záleží 217

STREDA 18.5.2011

05:00 Udalosti ČT 05:30 Správy STV 05:55 Správy a komentáre 06:15 Sladká Valentína 57/178 07:00 Repete repete 07:45 Vtipnejší vyhráva 08:25 Niečo za niečo 09:20 Uragán 10:20 Nash Bridges 31/54 11:05 Sladká Valentína 58/178 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín 13:35 Sila lásky III. 31/244 14:30 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:05 Sila lásky IV. 168/256 18:55 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Momentky 21:45 Správy a komentáre 22:00 Počasie 22:05 Góly - body - sekundy

22:15 Stoj, lebo netrafím 23:45 Nash Bridges 31/54 00:35 Niečo za niečo 01:20 Momentky 02:50 Halali 03:15 Sila lásky III. 31/244 04:05 Sila lásky IV. 168/256 04:55 Udalosti ČT

07:55 Festivalové minúty z Envirofilmu 08:00 Živá panoráma 08:30 Regionálny denník 09:05 Fidlibumove rozprávky 09:30 Fokus - zdravie 10:15 Národnostný magazín 10:45 Portrét 11:25 Tlmočník 12:15 Živá panoráma 12:55 Klenotnica 13:30 Islam v Európe 14:00 Elixír 14:30 Večer na tému 16:05 Poklady.sk 16:30 Maďarský magazín 17:05 Uvarte si štíhlosť 3/6 17:30 Regionálny denník 18:05 Od východu na východ 18:30 Večerníček 18:40 Fokus - peniaze 19:30 Správy STV „N“ 19:55 Správy - Hírek

20:00 Keno 10 20:10 Festivalové minúty z Envirofilmu 20:15 Historická panoráma 20:55 Štefánik a Tahiti 21:25 Spektrum vedy 2/24 21:55 Bitka o Alžír 22:50 VAT 23:20 Udalosti ČT 23:50 Správy - Hírek 23:55 Správy STV „N“ 00:20 Záznam zo zasadnutia NR

06:55 Rozcvička s Trojkou 07:00 Góly - body - sekundy 07:10 Aréna 08:40 Hádzaná - liga majstrov 10:30 Le Mans Series 11:20 MS juniorov v stolnom tenise 13:55 Góóól 14:25 Superchyty 14:50 Šesťdňová ENDURO 15:50 Tango retro 17:00 Góly - body - sekundy 17:10 GRID 17:35 Medzinárodný maratón mieru Košice 18:35 Magazín NHL 18:50 Basketbal MS 2010 muži 20:35 Futbal Európska liga - zápasy 22:35 Športové ozveny 23:00 Miss Aerobik 2008

06:00 Teleráno 08:40 Bez servítky 09:30 Rosnička 11:15 Bez stopy I. 12/23 12:10 Komisár Rex IX. 6/8 13:05 Rýchle Televízne noviny 13:10 Odložený prípad II. 7/23 14:00 Las Vegas: Kasíno II. 23/24 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Krok za krokom II. 20/24 15:30 Priatelia IX. 10/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House V. 5/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 18:58 Žrebovanie s Flexihypotékou od VÚB banky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Modré z neba 22:10 Nočné Televízne noviny 22:35 Adela show 23:20 Femme fatale 01:30 Komisár Rex IX. 6/8 02:20 Las Vegas: Kasíno II. 23/24 03:00 Modré z neba 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

ŠTVRTOK 19.5.2011

05:30 Slovensko dnes 05:40 Správy STV 06:10 Správy a komentáre 06:25 Sladká Valentína 58/178 07:10 Repete repete 08:00 Vtipnejší vyhráva 08:40 Niečo za niečo 09:30 Uragán 10:20 Nash Bridges 32/54 11:05 Sladká Valentína 59/178 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín 13:30 Sila lásky III. 32/244 14:25 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:10 Sila lásky IV. 169/256 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:15 Žiť ako lev 1/6 21:45 Správy a komentáre 22:00 Počasie 22:05 Góly - body - sekundy

22:15 Z mesta do mesta 22:40 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania III 10/16 23:35 Nash Bridges 32/54 00:25 Niečo za niečo 01:10 Žiť ako lev 1/6

07:55 Festivalové minúty z Envirofilmu 08:00 Živá panoráma 08:30 Regionálny denník 09:05 Rozprávky 15 sestier 09:35 Fokus - peniaze 10:20 Maďarský magazín 10:50 Krasové poklady Slovenska 11:30 Bitka o Alžír 12:25 Živá panoráma 13:05 Svadba z Bystrian 13:45 Zdravíčko, pán doktor Celoročné alergie 14:15 Spektrum vedy 2/24 14:40 ...a medailón predsa bude! 15:10 Historická panoráma 15:50 Právo pre ľudí 16:15 S Jakubom na rybách 16:40 Profesionál 16:55 Od východu na východ 17:30 Regionálny denník 18:05 Kvarteto 18:30 Večerníček 18:40 Fokus - právo 19:30 Správy STV „N“ 19:55 Správy - Hírek

20:00 Keno 10 20:05 Festivalové minúty z Envirofilmu 20:10 Večer pod lampou 00:15 Autosalón 00:40 Udalosti ČT 01:10 Správy - Hírek 01:15 Správy STV „N“ 01:40 Záznam zo zasadnutia NR

06:55 Rozcvička s Trojkou 07:00 Góly - body - sekundy 07:10 Šport a televízia 07:35 Le Mans Series 08:30 Hádzaná - liga majstrov 10:10 Atletika Continental Cup 13:45 Góóól 14:15 Superchyty 14:45 Strongman 2009 15:35 Ján Ruml - plávanie telesne postihnutých 15:50 Tango retro 17:00 Góly - body - sekundy 17:10 Adrenalínové soaré 18:10 Magazín NHL 18:25 Futbal Európska liga - zápasy 20:10 Cesta ku sláve 21:05 Siláci 2010 21:55 Góly - body - sekundy 22:10 Basketbal MS 2010 muži

06:00 Teleráno 08:40 Bez servítky 09:30 Láska a tanec 11:10 Bez stopy I. 13/23 12:05 Komisár Rex IX. 7/8 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 Odložený prípad II. 8/23 14:00 Las Vegas: Kasíno II. 24/24 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Krok za krokom II. 21/24 15:30 Priatelia IX. 11/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House V. 6/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Tisíc a jedna noc 106/180 21:00 Ordinácia v ružovej záhrade 22:05 Nočné Televízne noviny 22:30 Adela show 23:10 Žralok v Benátkach 00:55 Choď alebo zomri! 02:20 Komisár Rex IX. 7/8 03:05 Las Vegas: Kasíno II. 24/24 03:45 Ordinácia v ružovej záhrade 04:50 TELEVÍZNE NOVINY


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TV PROGRAM

17. máj 2011 ĽN č. 19 PIATOK 20.5.2011

06:20 Správy a komentáre 06:35 Sladká Valentína 59/178 07:20 Repete repete 08:05 Vtipnejší vyhráva 08:35 Niečo za niečo 09:30 Uragán 10:20 Nash Bridges 33/54 11:05 Sladká Valentína 60/178 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín 13:35 Sila lásky III. 33/244 14:25 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:05 Sila lásky IV. 170/256 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:15 Kaviareň Slávia 20:55 TOP STAR Extra 21:50 Správy a komentáre 22:05 Počasie 22:10 Góly - body - sekundy 22:20 Inšpektor Rocca

23:50 Nash Bridges 33/54 00:45 Niečo za niečo 01:30 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 01:55 Inšpektor Rocca

07:55 Festivalové minúty z Envirofilmu 08:00 Živá panoráma 08:30 Regionálny denník 09:05 Maškrtníček 09:30 Fokus - právo 10:15 Rómsky magazín 10:45 Krasové poklady Slovenska 11:15 Slováci na bojiskách 12:10 Živá panoráma 12:50 Z terchovského rodu 13:25 Kvarteto 13:55 Eurovirtuál 14:10 5 minút po dvanástej 15:10 Právo pre ľudí 15:30 Filmové talenty-film.školy 16:20 Miestopis cechov a manufaktúr 16:40 Energetika 17:00 Osobnosti duchovného života 17:30 Regionálny denník 18:00 Televíkend 18:30 Večerníček 18:40 Fokus - rodina 19:30 Správy STV „N“ 19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 10

20:05 Festivalové minúty z Envirofilmu 20:10 Havaj - raj veľrýb a vulkánov 21:00 Família 21:25 Československý filmový týždenník 21:30 Gen.sk 21:45 Totálne fenomenálne 24 22:00 Zo Zeme na Mesiac 12/12 23:00 Udalosti ČT 23:30 Správy - Hírek 23:40 Správy STV „N“ 00:05 Záznam zo zasadnutia NR

06:55 Rozcvička s Trojkou 07:00 Góly - body - sekundy 07:10 Letný GIANT MTB Maratón 07:35 Le Mans Series 08:30 Hádzaná - liga majstrov 10:10 ETTU TOP 10 juniorov a kadetov , Topoľčany 12:10 Gymnastika MS 2010 trampolína 13:50 Góóól 14:20 Superchyty 14:50 Šesťdňová ENDURO 15:45 Tango retro 17:00 Góly - body - sekundy 17:10 Príbehy Veľkých cien F1 17:35 Magazín NHL 17:50 Magazín F1 18:15 Kulturistika a bodyfitness

19:55 Za scénou futbalových MS 2010 20:55 Cesta ku sláve 21:50 Góly - body - sekundy 22:00 Porsche super cup 22:50 Basketbal MS 2010 muži 00:30 Hokej NHL play-off

06:00 Teleráno 08:40 Bez servítky 09:30 Láska v znamení draka 11:10 Bez stopy I. 14/23 12:05 Komisár Rex IX. 8/8 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 Odložený prípad II. 9/23 14:00 Las Vegas: Kasíno III. 1/23 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Krok za krokom II. 22/24 15:30 Priatelia IX. 12/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House V. 7/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Tisíc a jedna noc 107/180 21:00 Posledná misia 22:45 Univerzálny vojak: Návrat

00:20 Rocky IV. 01:55 Posledná misia 03:15 Komisár Rex IX. 8/8 04:00 Las Vegas: Kasíno III. 1/23 04:50 Flash Gordon 13/22

02:30 Prison Break: Útek z väzenia 03:15 EXCLUSIV - Noviny úspešných s Brunom 03:55 SHARK I. 16 04:35 Kráľovstvo surikát III. 9,10

05:10 Na pokraji smrti 7,8 06:00 KRIMI NOVINY 06:20 NOVINY TV JOJ 06:45 KRIMI NOVINY 07:10 NOVINY TV JOJ 07:35 KRIMI NOVINY 08:00 Súdna sieň 09:00 Panelák VII. 67 10:00 Bostonské zločiny II. 1/27 11:00 Profesionáli V. 9 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 14:00 Kosti V. 10,11 16:00 Prison Break: Útek z väzenia 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VII. 68 21:15 Šéfka 23:30 Pod povrchom 01:45 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas IV. 17

06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:50 VIP zprávy 08:10 M*A*S*H 54,55 09:30 Prostřeno! 10:25 To je vražda, napsala VII 14 11:30 Diagnóza vražda V 1 12:30 Případ pro Sam II 16 13:30 Kutil Tim III 25 14:00 Přátelé VIII 14 14:30 Closer V 9 15:30 Julie Lescautová III 8 17:40 Regionální zpravodajství 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Vraždy v Midsomeru XI 22:00 Show Jana Krause 23:00 Cesty k úspěchu 23:15 Pulp Fiction: Historky z podsvětí

10:20 Nenapraviteľný klamár 11:55 Česko Slovenská SuperStar - Finále 14:55 Česko Slovenská SuperStar Rozhodnutie 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Krokodíl Dundee 2 18:10 Rýchle Televízne noviny 18:15 Partička 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Vitajte v džungli 22:10 Batman začína 00:45 Krvavé zúčtovanie

19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Krabat: Čarodejníkov učeň 22:55 Rýchlo a zbesilo 01:15 Liečba sexom

SOBOTA 21.5.2011

06:15 Správy a komentáre 06:30 Sladká Valentína 60/178 07:14 Práva cestujúcich máte poruke - Zrušenie letu 07:15 101 dalmatíncov 15/65 07:40 Rýchla rota Chipa a Dala 08:05 Fidlibum 08:30 Hádaj, kto nás pozval? 09:00 Oco,mama a ja 7/8 09:25 Pavol zasahuje 09:55 Pavol zasahuje 10:30 Deň nádejí 11:25 Cesta okolo sveta cez 80 záhrad 12:25 TOP STAR Extra 13:15 Autosalón 13:40 Sám vojak v poli 2/3 15:00 Deň nádejí 16:05 Sever proti Juhu 3/12 16:55 ... a just! (dohoda možná) 17:25 Postav dom, zasaď strom 18:00 Z mesta do mesta 18:30 Tajomstvo mojej kuchyne 19:15 Počasie 19:20 Večerníček 19:30 Správy STV

19:50 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Pošta pre teba 21:20 Deň nádejí 23:00 Podjednou strechou s nepriateľom 00:30 Kyklop

07:55 Festivalové minúty z Envirofilmu 08:00 Živá panoráma 08:30 Regionálny denník 09:00 Televíkend 09:30 Extr@espanol 4/13 09:55 Totálne fenomenálne 24 10:10 Havaj - raj veľrýb a vulkánov 10:55 Tempo 11:10 Televízny klub nepočujúcich 11:35 Mediálni špióni 12:05 5 minút po dvanástej - čo s ňou, šikanou pod koberec zametanou 13:10 Zákulisie slovenčiny 13:20 Nie si sám 13:50 Nie si sama 14:30 Família 14:55 Gen.sk 15:10 Poltón

15:40 Kapura 16:25 Farmárska revue 16:40 Energetika 16:55 Separé 17:25 Eva,Eva 18:15 Pestúni zvierat 11 18:40 Práva cestujúcich máte poruke - Strata batožiny 18:45 Večerníček 18:55 Ranč 19:25 Československý filmový týždenník 19:30 Správy STV „N“ 19:50 Národnostné správy 20:00 Keno 10 20:05 Apokalypsa - Druhá svetová vojna 3/6 21:00 Pesničkári slovenskí 21:15 Anjeli strážni Somezedy 21:45 Úsvit Zuluov 23:40 Metronóm 00:20 Udalosti ČT 00:50 Správy STV „N“

06:55 Rozcvička s Trojkou 07:00 Góly - body - sekundy

07:10 Deň s Petrom Saganom 07:35 Basketbal MS 2010 muži 09:25 Hádzaná - liga majstrov 11:00 Basketbal MS 2010 muži 12:45 Góóól 13:15 Superchyty 13:55 Formula 1 - kvalifikácia 15:10 Kulturistika a bodyfitness 17:00 Góly - body - sekundy 17:10 GRID 17:35 Hokej NHL play-off 19:35 Magazín NHL 19:55 Za scénou futbalových MS 2010 20:55 Formula 1 - kvalifikácia 22:05 Góly - body - sekundy 22:15 Argentínska liga - zostrihy 23:10 Argentínska liga 01:00 Hokej NHL play-off

05:30 Záhady Sylvestera a Tweetyho 06:00 Fantastický Spiderman I. 06:30 Flintstonovci v akcii 29/54 06:50 Alf I. 22/25 07:20 Tri želania 09:25 Dva a pol chlapa III. 10-

06:10 NOVINY TV JOJ 06:35 Timon a Pumbaa I. 07:00 Gumkáči IV. 07:30 Barbie Thumbelina 09:00 Šéfka 10:45 Áno, šéfe! 11:45 Môj psí život 13:45 Medvedie vodopády 15:35 Nevesta na úteku 18:00 PRVÉ NOVINY 18:20 Bordelári

07:10 Pokémon: Diamant a perla 07:40 Mickeyho klubík II 37 08:10 M*A*S*H 55 08:45 Autosalon 09:55 Kam na výlet? 10:35 Farmář hledá ženu 11:20 Ten pravý pro mě 13:15 Řeka 15:55 Julie Lescautová VII 5 17:50 Prima sobota 18:00 Jak se staví sen 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Ďábel nosí Pradu 22:25 Muž s cejchem smrti 00:30 Hory mají oči 2

NEDEĽA 22.5.2011

05:25 Udalosti ČT 05:55 Správy STV 06:20 Góly - body - sekundy 06:25 ... a just! (dohoda možná) 06:55 Autosalón 07:15 101 dalmatíncov 16/65 07:40 Rýchla rota Chipa a Dala 16/65 08:05 Maškrtníček 08:30 Zrkadlo 3/3 09:10 Prekliata 10:00 Poklady.sk 10:20 Cesta okolo sveta cez 80 záhrad 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Agatha Christie : Poirot 14:50 Mŕtvi nespievajú 1/2 16:10 Pošta pre teba 17:25 Zmenáreň 18:00 Extra 18:30 Tajomstvo mojej kuchyne 19:15 Počasie 19:20 Večerníček 19:30 Správy STV 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie

20:15 PÁTER PIO 1/2 22:05 PÁTER PIO 2/2 23:45 Agatha Christie : Poirot 01:35 PÁTER PIO 1/2

07:00 S Jakubom na rybách 07:25 Národnostné správy 07:30 Televíkend 08:00 Živá panoráma 08:35 Pestúni zvierat 11 09:05 Kapura 09:45 Farmárska revue 10:05 Apokalypsa - Druhá svetová vojna 3/6 10:55 Siroty 11:40 Orientácie 12:05 Slovo 12:10 Família 12:45 Tekovská svadba 13:40 Formula 1 - hlavné preteky 16:15 Anjeli strážni Somezedy 16:40 Krasové poklady Slovenska 17:00 Anatol 18:10 Kamarátka samota 18:35 Večerníček 18:45 Poklady.sk 19:00 Mimo času 19:30 Správy STV „N“

19:50 Keno 10 20:00 Veda zločinu 8/13 20:55 Umenie 2011 21:20 Kinorama 21:55 Retro noviny 22:10 Noc v archíve 23:10 Slovo 23:15 Udalosti ČT 23:45 Správy STV „N“ 00:09 Záver vysielania

06:45 Góly - body - sekundy 07:00 Hádzaná - liga majstrov 08:45 Argentínska liga 10:45 Góóól 11:10 Superchyty 11:45 Porsche super cup 12:35 GRID 13:00 Magazín F1 13:30 Formula 1 - hlavné preteky 16:10 Za scénou futbalových MS 2010 17:20 Góly - body - sekundy 17:30 Magazín Ligy majstrov 17:55 Magazín NHL 18:05 Hokej NHL play-off 20:05 Za scénou futbalových MS 2010

21:05 Šport roka 1984 22:05 Góly - body - sekundy 22:15 Odpískané 22:45 Formula 1 - hlavné preteky

05:25 Flash Gordon 14/22 06:05 Záhady Sylvestera a Tweetyho II. 13/16 06:20 Fantastický Spiderman I. 9/26 06:40 Yogiho veľký útek 08:20 Pripútajte sa, prosím! 09:55 Dva a pol chlapa III. 1213/24 10:45 Skejterský záťah 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:25 Lampáreň 14:10 Moderná Popoluška 16:00 Rýchle Televízne noviny 16:05 Lemra lemravá 18:00 Exkluzívne so Šeherezádou 18:20 Rýchle Televízne noviny 18:25 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Česko Slovenská SuperStar -

Finále - LIVE 22:50 Beowulf 01:00 Smrti neujdeš 02:50 Krvavý kšeft 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:50 KRIMI NOVINY 06:15 NOVINY TV JOJ 06:40 Profesionáli VI. 10 07:15 Krabat: Čarodejníkov učeň 10:00 Zmena je život 5,6 11:50 Stratené duše IV. 9 12:45 Hovorme o sexe 14 13:00 EXCLUSIV - Noviny úspešných s Brunom 14:00 Dobrodružstvo v Novom Mexiku 15:50 Rýchlo a zbesilo 18:00 PRVÉ NOVINY 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Šiesty deň 22:55 Zajtrajšok nikdy nezomiera 01:30 Zvodná nenávisť 1,2/2 04:25 Šiesty deň

06:05 Zpravodajství TV Prima 07:10 Pokémon: Diamant a perla XI 26 07:40 Mickeyho klubík II 38 08:10 Svět ve válce 11 09:20 Svět 2011 09:55 M*A*S*H 56 10:25 M*A*S*H 57 11:00 Partie 11:45 Receptář prima nápadů 12:55 Nedokonalé zločiny I 10 14:00 Jak se točí Rozmarýny 15:45 Vraždy v Midsomeru VI 18:00 S Italem v kuchyni 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Což takhle dát si JANŽURKU! 21:15 Pan Vok odchází 23:10 ŠÉFKA 01:05 Myšlenky zločince I 5 02:05 Volejte Věštce 03:50 Nedokonalé zločiny I 10 04:45 Trní

PONDELOK 23.5.2011

06:15 Udalosti ČT 06:45 Správy STV 07:10 Repete repete 07:55 Vtipnejší vyhráva 08:35 Niečo za niečo 09:30 Uragán 10:20 Nash Bridges 34/54 11:05 Sladká Valentína 61/178 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín 13:35 Sila lásky III. 34/244 14:25 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:10 Sila lásky IV. 171/256 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Slovenka roka 2011

21:55 Správy a komentáre 22:10 Počasie 22:15 Góly - body - sekundy 22:20 Reportéri 22:50 Bratstvo neohrozených 4/10 23:45 Extra 00:20 Nash Bridges 34/54 01:05 Niečo za niečo 01:50 O 5 minút 12 02:55 Správy STV o 16:00 03:15 Góly - body - sekundy

07:45 Profesionál 08:00 Živá panoráma 08:30 Extr@espanol 4/13 08:55 Práva cestujúcich máte poruke - Strata batožiny 09:00 Zlatobránsky pamätníček 09:40 Fokus - rodina 10:25 Televízny klub nepočujúcich 11:05 Veda zločinu 8/13 11:55 Polícia 12:05 Živá panoráma 12:30 Klenotnica 13:15 Umenie 2011 13:40 Kinorama 14:10 Autosalón

14:35 Odpískané 15:05 Magazín Ligy majstrov 15:30 Mediálni špióni 16:00 Retro noviny 16:30 Rómsky magazín 16:55 Mimo času 17:30 Regionálny denník 18:05 VAT 18:30 Večerníček 18:40 Fokus - práca 19:30 Správy STV „N“ 19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Empatia v Londýne 21:05 Zákulisie slovenčiny 21:20 Nie si sám 21:45 Nie si sama 22:15 Paríž, milujem ťa 00:15 Anjeli strážni Somezedy 00:40 Udalosti ČT 01:10 Správy - Hírek 01:20 Správy STV „N“

08:20 Bez servítky 09:10 Mária Antoinetta 11:10 Bez stopy I. 15/23 12:05 Komisár Rex X. 1/12

12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 Odložený prípad II. 10/23 13:55 Las Vegas: Kasíno III. 2/23 14:45 Rýchle Televízne noviny 14:50 Krok za krokom II. 23/24 15:20 Priatelia IX. 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House V. 8/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 4 svadby 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Česko Slovenská SuperStar Rozhodnutie - LIVE 21:00 Tisíc a jedna noc 108/180 22:05 Nočné Televízne noviny 22:30 Partička 23:10 Mrte dobrý žúr 00:40 Bojový oddiel 02:10 Komisár Rex X. 1/12

07:35 KRIMI NOVINY 08:00 Súdna sieň 09:00 Panelák VII. 68 10:00 Áno, šéfe! 11:00 Profesionáli VI. 8 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Zajtrajšok nikdy nezomiera 15:00 Kosti II. 20 16:00 Prison Break: Útek z väzenia 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VII. 69 21:15 Profesionáli VI. 11 22:00 Áno, šéfe! 23:15 ČREPINY 00:00 Osudová príťažlivosť 02:00 Osudná hodina - Masaker na strednej škole Columbine 03:00 ČREPINY 03:25 SHARK I. 17

06:45 KRIMI NOVINY 07:10 NOVINY TV JOJ

06:55 Minuty regionu

07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:50 VIP zprávy 08:10 M*A*S*H 57 08:55 M*A*S*H 58 09:30 Prostřeno! 10:25 To je vražda, napsala VII 15 11:30 Diagnóza vražda V 2 12:30 Případ pro Sam II 17 13:30 Kutil Tim IV 1 14:00 Přátelé VIII 15 14:30 Closer V 10 15:30 Julie Lescautová III 9 17:40 Regionální zpravodajství 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů 56 21:20 Šéf na grilu 22:05 Anatomie lži II 3 23:05 Sběratelé kostí II 11 00:05 Kriminálka Kolín IV 12 01:00 Volejte Věštce 02:50 Výklad snů 03:45 Na čem záleží 218 04:10 Autosalon


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

INZERCIA / REKLAMA / INFOSERVIS

Inzeráty

služby n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY,

LIŠTY A SIETE PROTI HMYZU – predajňa na Nám. sv. Mikuláša 9 (nad rýchločistiarňou), Šmida – TREND. ) 0905 364 246, 4369 678. ĽN 133/2011 n Osobná a nákladná doprava, autopožičovňa, Fiat Ducato 9-miest., 1,5 t, Škoda Octavia. ) 0905 502 421, 432 1908. ĽN 931/2010 n PLASTOVÉ OKNÁ SO ZĽAVOU 55 % do 31.5.2011. SLORA -15 ROKOV KVALITNÝCH SLUŽIEB. Tel. 43 68 172, 0911 625 547, slora@slora. sk, www.slora.sk. ĽN 23/2011 n Fotenie svadby, stužkové, rodinné oslavy. www.jancisin.sk, 0949 176 502. ĽN 154/2011 n www.pozickaa.sk ĽN 263/2011 nAUTODOPRAVA- sťahovanie, preprava tovaru a stav. materiálu - valník s plachtou 3,5 t, SR, EÚ. ) 0915 554 505, www.dejan.sk ĽN 163/2011 nDovoz piesku, štrku, kameniva a realizácia strojových betónových poterov. Lacno. ) 0948 300 988. ĽN 170/2011 n Máte doma staré VHS kazety alebo nahrávky z vašich videokamier? My vám ich profesionálne prerobíme na DVD za bezkonkurenčnú cenu iba 3 €! ) 0905 104 434. ĽN 202/2011 n OPATROVATEĽSKÉ KURZY ASINED aj priamo u Vás doma - dennou alebo diaľkovou formou! Potrebné pre prácu opatrovateľky v Rakúsku. RÝCHLO a za NAJLEPŠIU CENU 160 €. Úradné preklady - všetky jazyky, aj na počkanie. www.asined.sk, 0915 544 915, 0905 357 424. ĽN 247/2011 n Pôžička – pracujeme bankovým systémom pre všetkých. ) 0911 184 431. ĽN 262/2011 n Kvalitné natieranie striech. ) 0907 545 258. ĽN 270/2011 n Výroba krovu, oprava, zakrývanie krytinou Bramac, šróbovaný plech, oplechovanie komínov + zvody. Ceny dohodou. ) 0949 423 735. ĽN 274/2011 n Kaderníctvo JANA, Nám. gen. Štefánika 6 ponúka rýchle služby aj bez objednania. Radi poradíme. Objednávky na tel. 0915 671 057. ĽN 275/2011

byty n Predám byt 3+1 s garážou v Plavnici. Cena dohodou. ) 0903 635 141. ĽN 227/2011 n Predám 3-izbový byt na sídl. Sekčov pri Maxe, Magurská 10, Prešov, 76 m2, byt je v OV, čiastočne prerobený. Cena dohodou! ) 0908 876 829. ĽN 283/2011 n Predám 4 a pol izbový byt v SĽ. Cena dohodou. ) 0917 546 551. ĽN 241/2011 n Predám 2-izbový byt. Cena dohodou. ) 0905 927 986. ĽN 244/2011 n Prenajmem 3-izbový byt na Mierovej ulici. Volať po 17.00 h na ) 0902 428 290. ĽN 260/2011 n Berieme objednávky na ďalších 8 nových bytov v bytovom komplexe RELAX: 4 x 1 izbové, 2 x 1 izbové, 2 x 3 izbové byty. Kontakt: 0905 252 517, 428 5441. ĽN 271/2011 n Hľadám na prenájom byt 1 a pol alebo 2-izbový v Starej Ľubovni. ) 0904 848 829. ĽN 280/2011

nehnuteľnosti n Predám nový rodinný dom v SĽ. ) 0907 930 326. ĽN 257/2011

auto - moto n Predám Škodu Octavia II, r.v. 2004, 1,6 elegance, 40 tis. km, v plnej výbave, nehavarovaná, serv., garážovaná. ) 0905 540  174 od 16.00 do 20.00 h. ĽN 252/2011 n Predám letné pneumatiky na elektrónoch zo Š-Favorit. ) 436 4167. ĽN 268/2011 n Predám Citroen Xsara Picasso, 1,8i 16 V (85kW), benzín, r. v. 4/2005, 96 500 km, tmavomodrá metalíza, 4 x airbag, ABS, klíma, ťažné z., rádio/CD, 1. majiteľ, STK do 5/2013, servisná knižka. Cena 6 000 eur. ) 0911 344 202, volať po 17.00 h! ĽN 284/2011

kúpim n Staré čierne dosky, ktoré sú nabité na stodole a hranoly. Za výhodnú cenu. ) 0944 426 027. ĽN 34/2011

strana

17. máj 2011 ĽN č. 19

predám n Tatranský profil - perodrážku, brúsený, I. tr. 4,00 €, II. tr. 3,00 €, dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. ) 0905 508 163, 0911 168 982. ĽN 108/2011 n Regály z drevotriesky – javor 30 €/ks (možnosť rozložiť na tri samostatné časti), pracovný pult so sklom 140 €. ) 0905 537 274. ĽN 254/2011 n Tatranský profil - perodrážku, brúsený, I. tr. 3,80 €, II. tr. 2,70 €, dlážkovica a  dokončovacie lišty. DOVEZIEM. ) 0907 947 776, 0905 674 797. ĽN 145/2011 n Stavebný vrátok, vrátok na oranie, šrotovník, autogénnu súpravu, kompresor a  rezačku na železo. Ceny dohodou. ) 0915 665 224. ĽN 265/2011 n Kvádre 30 x 40 cm (400 ks) a jaseňové drevo. Ceny dohodou. ) 0918 179  801, 439 83 00 po 18.00 h. ĽN 276/2011

chovateľstvo n PONUKA ŽIVEJ HYDINY: 1-ročné nosnice (červ. a biele), cena 2 €/ ks, - brojlerové kurčatá cena 1,6 €/kg, - mladé nosničky rôznych farieb od 7 do 18 týž., cena 3,5 € - 6 € / ks (podľa veku), - morky cena od 10 € do 15 €/ ks (podľa veku) a brojlerové kačice na chov. DOVOZ ZADARMO! Doprajte si domácu kvalitu! Kontakty: 057/4490 325, 0915 788 775, 0908 366 105, hudak.hydina@centrum.sk ĽN 116/2011

práca n Agentúra TIMEA - práca v Anglicku a ČR pre ženy, mužov a páry. ) 0904 891 941. ĽN 16/2011 n Ponuka práce: profesia murár – obkladač – vodoinštalatér 4,5 €/h na ŽL. Práca SL + okolie. Úhrada FA na konci mesiaca v hotovosti. Požadujeme profesionálnu prácu. ) 0903 625 545. ĽN 249/2011 n Hľadám prácu v  SĽ ako inštalatér, kúrenár, údržbár, kurič, školník, vodič B a iné. ) 0949 166 764. ĽN 253/2011 n Hotel SOREA ĽUBOVŇA, Ľubovnianske Kúpele ponúka zamest-

nanie v profesii kuchár - vyučený v odbore s praxou. Ponúkame služobný  byt. Žiadosti s pripojeným životopisom zasielajte e-mailom na:  resp.  mzdylbn@sorea.sk alebo poštou na adresu, prípadne info na tel.č.: 052/43217 51-4. ĽN 256/2011 n BGV, s  r.o. so sídlom Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne prijme do TPP manažéra expedície. Predpokladaný termín nástupu – ihneď. Prosíme zaslať životopisy prostredníctvom emailu: jhutnik@bgv.sk alebo telefonicky 0918 861 741. Každý uchádzač bude pozvaný na osobný pohovor. ĽN 259/2011 n Základná škola v Ihľanoch, 059 94 Ihľany 127 hľadá učiteľa (učiteľku) pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ) so znalosťou AJ s nástupom od 1.9.2011. Požadované vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa pre 1. stupeň ZŠ. Ďalej požadujeme: bezúhonnosť, overený doklad o ukončenom VŠ vzdelaní, - štruktúrovaný životopis. Znalosti: AJ na úrovni B1- B2, práca s  počítačom. Druh PP: pracovná zmluva. Termín nástupu: 1.9.2011. Miesto nástupu: Základná škola Ihľany. Žiadosť a bližšie info: inava@centrum. sk, ) 0918 538 073. ĽN 264/2011 n Firma SOFER, Stará Ľubovňa prijme zváračov STN EN 287-141/111, -135/136, zámočníkov, obrábačov kovov s nástupom ihneď. Dobré platové podmienky. Môžete nás kontaktovať na sofer@sofersk.sk, alebo tel. č. 0911 100 338. ĽN 278/2011

oznam n Riaditeľka SOŠT, Levočská 40, Stará Ľubovňa oznamuje záujemcom o štúdium, že od 1.9.2011 otvára 2-ročné nadstavbové štúdium v dennej aj externej forme štúdia v týchto študijných odboroch: 2414 4 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení, 3347 4 00 drevárska a nábytkárska výroba, 2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a  zariadení, 3125 4 00 odevníctvo. Termín podávania prihlášok: do 31. mája 2011. Prihlášky: doručiť na adresu školy s kópiou výučného listu do 31. mája 2011. ĽN 273/2011

7

Infoservis

pozvánka PSK a ĽOS v Starej Ľubovni pozývajú 19. mája o 9.30 h na okresnú prehliadku detského nefolklórneho tanca TANEC AKO HOBBY do Domu kultúry. m m m

Dotykom za poznaním – 18. mája o 11.00 h sprístupnenie ľubovnianskeho skanzenu nevidiacim a slabozrakým návštevníkom.

oznam Riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča podľa §5, ods. 4, písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v  školstve a  školskej samospráve a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj podľa § 66, ods. 8 a 9 zákona č. 245 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje prijímacie skúšky do ZUŠ pre školský rok 2011/2012 na 3. júna v  čase 13.00 – 17.00 h a  6. júna v čase 9.00 – 12.00 a 13.00 a 17.00 h. Skúšky sa uskutočnia v budove ZUŠ J. Melkoviča vo všetkých odboroch: hudobný, výtvarný, taneč-

ný a literárno-dramatický odbor. m m m

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že pre odberné miesto: Stará Ľubovňa, Levočská ul. č.d. 55, 19, 15, 18, 16, 14, 12, 13A, 13 bude v termíne 24. mája v čase od 7.10 do 15.00 h prerušená disribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia. m m m

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 17. mája - lekáreň LAUDANUM (Levočská), 18. mája - Dr. MAX (OD Kaufland), 19. mája - SCHNEIDER (Obrancov mieru 8), 20. mája – Dr. MAX (OD Kaufland), 21. mája – ADRIA (v Poliklinike nemocnice), 22. mája – PRI NEMOCNICI (Sládkovičova 10), 23. mája – ELIXÍR (Obchodná 3). Po - Pia od 16.00 do 20.00 h, So - Ne - sviatky od 8.00 do 18.00 h.

kino HOP 20. a 22. mája (piatok o 19.00 h, nedeľa o 15.00 h), USA, komédia, 90 min., slovenské znenie, MP, vstupné 2,2 EUR

Premena programového, metodologického a materiálneho zázemia školy v Čirči, cesta k modernej vidieckej základnej škole. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt financovaný zo zdrojov EÚ Na Základnej škole s materskou školou Čirč sa 28.4.2011 uskutočnil „Workshop“ ku projektu s názvom Premena programového, metodologického a materiálneho zázemia školy v Čirči, cesta k modernej vidieckej základnej škole. Workshop sa týkal prezentácií vyučovacích programov na vyučovacích hodinách a výmene skúseností, informovaní verejnosti o realizácii a priebehu projektu na našej škole, modernizácii a zefektívneniu vyučovania s dôrazom na využívanie interaktívnych programov a učební v jednotlivých pred-

metoch. Zúčastnili sa riaditelia základných škôl z obvodu, starosta obce Čirč, zástupcovia zastupiteľstva obce Čirč, členovia Rady školy a Rady rodičov pri ZŠ Čirč, zástupcovia podnikov v Čirči, rodičia žiakov navštevujúcich ZŠ Čirč a zamestnanci školy. Prítomní boli informovaní o projekte a jeho priebehu a zároveň bola podaná všeobecná informácia o histórii a o akciách pre žiakov organizovaných školou. Workshop bol ukončený diskusiou a záverom, ktorý predniesol pán riaditeľ Mgr. Milan Varchola. ĽN 277/2011

TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA 2011 „MODERNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ“ „PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ ZO ZDROJOV E“ Základná škola Za vodou realizuje dopytovo orientovaný projekt, spolufinancovaný EÚ, pod názvom „Nový školský program + inovácia metodologickej základne a technických prostriedkov na báze IKT = moderná škola Za vodou .“ Aktivity projektu: Názov aktivity: 1.2 Tvorba a implementácia vzdelávacieho programu a inovácia didaktickej základne pre 3. ročník

1.4 Tvorba a implementácia vzdelávacieho programu a inovácia didaktickej základne pre 7. ročník Cieľ aktivity: Vypracovanie vzdelávacieho programu príslušného ročníka školy ako integrálnej súčasti školského vzdelávacieho programu a jeho implementácia do praxe školy v kontexte s modernizáciou didaktických prostriedkov a metodických postupov. ĽN 279/2011

OBEC HROMOŠ, zastúpená starostom obce, vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy s materskou školou Hromoš (1. – 4. ročník). Kvalifikačné predpoklady: - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, príslušného študijného odboru v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v  znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, - dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 27 ods. 5 alebo § 61 ods.7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - riadiace a organizačné schopnosti, - občianska bezúhonnosť, - osobné a morálne predpoklady Zoznam požadovaných dokladov: - overené kópie dokladov o vzdelaní, - doklady o pedagogickej praxi, - doklad o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady, - písomný návrh koncepcie rozvoja školy, - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, - profesijný životopis, - súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 7.6.2011 poštou na adresu: Obecný úrad Hromoš 114, 065 45 Plavnica alebo doručiť osobne najneskôr 7.6.2011 do podateľne obecného úradu do 13.00 h. Obálku označte heslom: „Výberové konanie“. Informácie: t. č.: 052/4393 411, 052/428 3782, 0910 919 634, 0908 980 746. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom rada školy písomne. ĽN 282/2011

Centrum voľného času sa v rámci Týždňa aktivít centier voľného času zapojí do organizácie zbierky UNICEF „Týždeň modrého gombíka“ m m m

18. a 19. mája môžete stretnúť v uliciach mesta Stará Ľubovňa mladých ľudí, ktorí pomáhajú v zbierke UNICEF. m m m

Detský fond UNICEF pomáha najviac ohrozeným a zraniteľným deťom vo svete a v máji sa k tejto krásnej myšlienke môžeme pridať aj my. Tretí májový týždeň od 16. do 22. mája bude už po siedmy raz patriť celoslovenskej zbierke Týždeň modrého gombíka. Už tradične sa do nej zapoja aj školy a dobrovoľníci z celého Slovenska. Bude možné prispieť nielen do pokladničiek UNICEF, ale aj zaslaním prázdnej SMS na číslo 844 v sieti všetkých mobilných operátorov alebo na číslo účtu 26297 26297 / 1100 (Tatra banka), variabilný symbol 0311. Zbierka je aktívna počas mája a júna. m m m

Výťažok zbierky pomôže deťom v Južnom Sudáne získať základné vzdelanie. Škola totiž pomáha prežiť – naučí deti nielen čítať, písať a počí* Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa ponúka uchádzačom, ktorí neboli úspešní v I. kole prijímacieho konania na štúdium na stredných školách, možnosti prijatia na štúdium v  II. kole prijímacieho konania do tried prvého ročníka pre školský rok 2011/12 v týchto študijných a učebných odboroch: - 4-ročné odbory: (maturita + výučný list) 36564 operátor stavebnej výroby, 64054 pracovník marketingu, 64454 kuchár, 64444 čašník, servírka - 3-ročné odbory: (výučný list

tať, ale aj základné zručnosti pre život: napríklad zásady hygieny a starostlivosti o zdravie ako očkovanie či dojčenie, dozvedia sa o nástrahách nášľapných mín aj HIV/AIDS a o tom, ako sa im vyhnúť. m m m

Keďže v Sudáne často pripadá na jedného učiteľa viac ako 1000 detí, aj vďaka našej podpore bude môcť Detský fond UNICEF preškoliť nových učiteľov, dodať učebné materiály a učebnice, kompletne vybaviť niekoľko Škôl priateľských k deťom zariadením na pitnú vodu, sanitačnými zariadeniami a vzdelávacími materiálmi o hygiene, a pomôcť najmä dievčatám, aby mohli začať chodiť do školy.

pravdepodobné, že dospievajúce dievča je vydatou ženou ako študentkou. Z populácie viac ako 7 miliónov ľudí, dokončí každý rok základnú školu len asi 500 dievčat. Naproti tomu, jedna z piatich dospievajúcich dievčat je už matkou. Rodičia vydávajú svoje dcéry príliš skoro z niekoľkých dôvodov. Chudobné rodiny často považujú mladé dievča za finančnú záťaž a jej vydaj za nevyhnutnosť pre prežitie rodiny. Veľakrát si myslia, že skoré manželstvo ochráni ich dcéru pred nebezpečenstvom sexuálneho napadnutia. Skoré manželstvo môže byť tiež stratégiou, ako zabrániť otehotneniu dievčat mimo manželstva. Ako hovorí Per Engebak, regio-

nálny riaditeľ UNICEF pre región východnej a južnej Afriky: “Žiadna iná investícia nemá taký dlhodobý efekt, akou je vzdelanie detí. Deti, ktoré navštevujú školu, sú zdravšie, samostatnejšie a schopnejšie nastúpiť do pracovného procesu. Vzdelanie je jedinou efektívnou vakcínou proti HIV/ AIDS.” m m m

Všetky deti majú právo na vzdelanie! Dohovor o právach dieťaťa priznáva všetkým deťom bez ohľadu na rasu, náboženstvo či pohlavie právo na vzdelanie. Aj deťom v Južnom Sudáne. Spoločne dokážeme týmto deťom, ktoré prežili vojnu, hlad, a núdzu, zaistiť lepšiu budúcnosť. Viac na www.unicef.sk.

m m m

Príbeh Jackline ilustruje životné osudy mnohých dievčat – je šťastná, že chodí do školy, aj keď sa jej mnohí smejú. „Ľudia hovoria, že len plytvám časom. Myslia si, že dievčatá sa tu skrývajú a že by sa už mali vydať. Ale ak by som bola vydatá, môj manžel by mi nedovolil chodiť do školy.“ m m m

V južnom Sudáne je ďaleko viac + možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu priamo v škole a získať maturitu) 6 4 4 5 2 k u c h á r, k u c h á rka, 29642 cukrár, 33552 stolár, 36612 murár, 64562 kaderník Podmienkou prijatia je podanie si prihlášky na štúdium, splnenie kritérií a  podmienok prijatia na štúdium zverejnený na webovej stránke školy, zdravotná spôsobilosť a vykonanie zápisu v termíne určenom v rozhodnutí o prijatí na štúdium. Poznámka: Prihlášky na štúdium môžu žiaci podávať ihneď. Ďalšie informácie: mobil 0910 938 849, sekretariát: 052/71 643 11,

Vyhrali ste? Ľubovnianska mediálna spoločnosť ako mediálny partner Zamagurských folklórnych slávností (ZFS) vyžrebovala týchto výhercov voľných lístkov na ZFS: súťaž noviny - 1. Alojzia Dudová z Lechnice, 2. Veronika Kovalčíková zo Starej Ľubovne, 3. Mária Pirhalová z Haligoviec, 4. Mária Penxová zo Starej Ľubovne, 5. Monika Frankovská z Plavnice. televízia - 1. Katarína Kovalčíková zo Starej Ľubovne, 2. Ján Kuba z Čirča, 3. Anna Dlugošová zo Starej Ľubovne, 4. Veronika Kovalčiková z Košíc, 5. Miroslava Štefančíková. Blahoželáme a čakáme vás v redakciách!

email: sekretariat@sosjsl.sk, maria. patorajova@sosjsl.sk, web: www. sosjsl.sk * Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa ponúka absolventom príslušných trojročných učebných odborov v školskom roku 2011/12 možnosť štúdia v  dennom nadstavbovom štúdiu: 6421400 spoločné stravovanie, 3659400 stavebníctvo, 6426400 vlasová kozmetika Uchádzači o štúdium budú prijímaní bez prijímacej skúšky: Po dm i enko u pr i j at i a j e: - podanie prihlášky do príslušného nadstavbového štúdia

na SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa poštou alebo osobne na sekretariát školy do 31.5.2011, - preukázanie zdravotnej spôsobilosti na štúdium – potvrdenie lekára na prihláške, - vykonanie zápisu do 17.6.2011 - doloženie dokladu – kópie výučného listu alebo vysvedčenie o záverečnej skúške v  príbuznom učebnom odbore najneskôr do 30.6.2011. Ďalšie informácie: mobil 0910 938  849, sekretariát: 052/71 643 11, email: sekretariat@sosjsl.sk, maria.patorajova@sosjsl.sk, web: www.sosjsl.sk ĽN 281/2011


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

ŠPORT

17. máj 2011 ĽN č. 19

Pohár primátora napokon bez Wang Yanga Presne 44 stolných tenistov si 7. mája skrížilo svoje rakety na turnaji O pohár primátora Starej Ľubovne. Medzi nimi však napokon chýbal ten, ktorý by ich všetkých porazil možno aj ľavou rukou - Wang Yang.

„Do včerajšieho dňa (6. mája) sme mali avízo, že tento Číňan hrajúci v drese Holíča, príde. Bohužiaľ, ochorel. Na Slovensku patrí k mužskej špičke a pre turnaj to bol absolútne najväčší ťahák. Niektorí hráči aj kvôli tomu odmietli účasť,“ nechal sa počuť hlavný rozhodca IX. ročníka Ondrej Haky. No ako dodal, napriek tomu sa v športovej hale zišla solídna kvalita v podobe Roberta Rogosa, Jaroslava Pavlíka, Emanuela Horváta, a samozrejme, deväťdesiateho hráča národné- ale dúfam, že sa mi  tentoraz ho rebríčka - Róberta Valucha st. podarí obhájiť prvenstvo spred dvoch rokov,“ nechal sa počuť legionár Slobytermie tesne pred n DVOJITÁ JEDNOTKA „Samozrejme, každé víťaz- štvrťfinálovými zápasmi. R. Valuch však medzi fastvo na takomto turnaji je cenné. Minulý rok som skončil druhý, voritov patril aj v štvorhre. Po DVOJHRA Semifinále: Róbert Valuch st. – Lukáš Kostelník 3:1, Emanuel Horvát – Alexander Valuch 3:2. O 3. miesto: L. Kostelník – A. Valuch 3:0, finále: R. Valuch – E. Horvát 3:1 Poradie: 1. R. Valuch, 2 E. Horvát (obaja STK Stará Ľubovňa), 3. L. Kostelník (Centrál Svidník), 4. A. Valúch (K.N.Mesto), 5. - 8. Jaroslav Pavlík (SĽ), 23. - 33. Ladislav Dufala (STK Plaveč), Anton Hovana, st. a Anton Hovana ml. (obaja Lesnica), Marek Matoľak (Kamienka), Pavol Kulík, La-

dislav Šipoš (SĽ), Mikuláš Kuzmiak (Stráňany), 34. – 44. Peter Sentivanyi, Peter Dufala (STK Plaveč), Kamil Gladiš, Jozef Starinský, Štefan Krafčík (SĽ), Peter Karaš (Kamienka), Patrik Krajger (Hniezdne), Peter Hovana (Lesnica). ŠTVORHRA Semifinále: A. Valuch, R. Valuch – M. Roba, L. Kostelník 2:3, M. Gajdoš, M. Bajcura – D. Roba, J. Gombík 3:1. O 3. miesto: A. Valúch, R. Valúch – D. Roba, J. Gombík 3:0, finále: M. Gajdoš, M.

3. kolo Slovenského pohára v karate Športová hala v Sabinove hostila 16. apríla 410 karatistov vo veku od 5 až do 13 rokov zo 40-tich klubov Slovenska.

Mladí športovci si zmerali svoje sily v 3. kole Slovenského pohára detí a  žiakov. Do Sabinova vycestovala aj 26-členná výprava pretekárov ŠKM-KK Stará Ľubovňa, ktorá si domov odniesla 12 medailí. Potešilo hlavne vystúpenie 5 - 7 ročných karatistov, ktorí si vybojovali umiestnenia aj v súbornom cvičení kata, pričom na celoslovenskom podujatí štartovali po prvýkrát. Ako prvá nastúpila na tatami iba 7-ročná Gabriela Kovalčíková, ktorá si v  kategórii kata dievčatá 5 - 7-ročných vybojovala 3. miesto a k tomu pridala ešte striebro v kumite do 24 kg. Druhú medailu v kata vybojoval Tobias Polomčák v kategórii chlapci 5 - 7 rokov, ktorý obsadil 3. miesto. Ostatní pretekári ŠKM-KK si siahli na medaily iba v kumite. Výsledky: 1. miesto - Dominik Imrich, 12-13 roční do 40 kg, 1. Michal Gažo, 10 - 11

Šport servis

futbal

Istotu do hry, jej zrýchlenie a v neposlednom rade aj inú športovú mentalitu – to dal minuloročný tréningový kemp v Číne Emovi Horvátovi (vpravo, s J. Pavlíkom). Aj vďaka tomu je dnes tento Staroľubovňan na 19. mieste slovenského juniorského rebríčka. S turnajom boli spojené aj zaujímavé finančné prémie. Víťaz totiž zinkasoval 50 amerických dolárov, druhý a tretí sa museli uskromniť s 30, resp. 20 USD.

svojom boku mal totiž štvrtého najlepšieho Slováka medzi staršími žiakmi, svojho syna: „Na takýchto podujatiach často hrávame spolu, a dúfam, že bude mojím súperom aj vo finále dvojhry.“ To sa ale nestaBajcura – M. Roba, L. Kostelník 3:0. Poradie: 1. Maroš Gajdoš, Marián Bajcura (OŠK Udavské), 2. Dávid Roba, Lukáš Kostelník (Šarišské Michaľany, Centrál Svidník), 3 A. Valúch, R. Valúch (K.N.Mesto, STK Stará Ľubovňa) ... 5. - 8. J. Pavlík., E. Horvát, 9. - 16. L. Duffala, P. Duffala (Plaveč), J. Starinský, P. Kulík (SĽ), P. Szentivanyi, Š. Krafčík (Plaveč, SĽ), 17.- 20. A. Hovana ml., A. Hovana, st. (Lesnica), M. Matoľák, M. Kuzmiak (Kamienka, Stráňany), P. Karaš, R. Kolenčík (Kamienka, Námestovo).

Májový beh zdravia

Kedy inokedy, než 1. mája, sa mohol konať 17. ročník Prvomájového behu zdravia. Na 18 kilometrov dlhej trati bol z pretekárov BK Stará Ľubovňa najrýchlejší Anton Hudák, ktorý ju zabehol za 1:11:48 h. V kategórii M40 tak skončil 6. Ako druhá z našich prebehla cieľom Mária Pivovarníková (1:20:14 h) a v kategórii žien do 35 rokov skončila na treťom mieste. V kategórii do 50 rokov bežal aj Ondrej Šľachtovský (1:21:34 h na 9. miesto), Jarmila Leščinská (01:23:59 h) v kategórii žien nad 35 rokov dobehla 9 sekúnd za tretím miestom. Pre oboch bol tento pretek otvoDvojnásobná medailistka Gabika  rením sezóny a obaja ho zaKovalčíková.

roční do 30 kg, 2. Tomáš Šipoš, 10 -11 roční do 30 kg, 2. Kevin Glevaňák, 5 - 7 roční do 24 kg, 3. Marko Kohút, 5 - 7 roční do 28 kg, 3. Adam Jurák, 8 - 9 roční nad 32 kg, 3. Diana Juráková, 10 - 11 ročné do 40 kg, 3. Kristína Kormaníková, 12 - 13 ročné do 40 kg, 3. miesto Oliver Barlík, 5 - 7 roční do 28 kg, V celkovom poradí náš klub obsadil 7. miesto (zo spomínaných 40 klubov) s medailovou bilanciou 2 – 3 - 7. František Vorobeľ 21. mája o 17.00 h na futbalovom ihrisku v Starej Ľubovni: MFK Goral Stará Ľubovňa – FK Spišská Nová Ves.

lo, pretože Alexandra Valucha zmietol zo stola najväčší domáci talent posledných rokov Emanuel Horvát. Ten však predtým trochu prekvapujúco vypadol spolu s Jaroslavom Pavlíkom v  III. kole štvorhry. „Myslím, že sa dalo zahrať lepšie. Boli medzi nami nedorozumenia, nejaké tie chyby. Vyhrávali sme 7:2 a set sme prehrali, to urobilo veľa,“ analyzoval príčiny porážky s  dvojicou Roba - Gombík samotný Emo. Ten sa tak mohol úplne koncentrovať na súboje v dvojhre, kde sa mu darilo viac. Po suverénnom víťazstve v skupine sa totiž po troch päťsetových bitkách predral až do finále, kde už ale nestačil na profesorskú hru Róberta Valucha

čali vytvorením „osobákov“, aj napriek tomu, že sa bežalo za daždivého a veterného počasia. Trošku kuriózne dopadol Ľuboš Hudák. Do kategórie dorastenci boli pôvodne prihlásení štyria pretekári. Na štart sa však okrem Ľuboša nepostavil nikto. Na trať dlhú 1500 m tak nakoniec vybehol Ľuboš v spoločnosti dvoch slečien a dosiahol čas 4.45 min. Dva týždne pred týmto pretekom sa konal IX. ročník Bankovského lesného behu. V kategórii žien do 34 rokov bežala za BK SL M. Pivovarníková (23:50 min.), ktorá na trati dlhej 4,8 km skončila na druhom mieste. A. Hudák

st. V štvorhre sa víťazmi sta- ská dvojica Valuchovcov skonli trochu prekvapujúco Gajdoš čila napokon tretia. Text a foto (mv) s  Bajcurom, otcovsko-synov-

Turnaj otvoril primátor mesta Michal Biganič.

oprava

Šport v skratke

futbal II. liga východ: Podbrezová – MFK Goral Stará Ľubovňa 5:0. m m m

Výsledky 21. kola: Litmanová MFK SL „B“ 3:7, V. Ružbachy - Ľubotín 0:0, V. Lipnik - Jarabina 2:1, Jakubany - Kyjov 7:1, Podolínec N. Ľubovňa 3:4, Orlov - Údol 2:0, Plaveč - Š. Jastrabie 1:1.

V

minulom čísle ĽN (18) došlo chybou tlače k zníženiu kvality fotografií na športovej strane. Zvlášť v prípade kulturistu Ladislava Korscha. Za chybu sa redakcia ospravedlňuje.

N. Ľubovňa Jakubany MFK SL „B“   Š. Jastrabie    V. Lipník    Ľubotín  Podolínec    Jarabina      Plaveč Kyjov   Litmanová    Orlov            V. Ružbachy   Údol 

21 18 1  2  21  15  3  3  21  13  2  6  21  12  3  6  21   8  5  8  21   7  8  6  21   7  6  8  21   8  3 10  21 6  7  8  21   6  5 10  21   6  4 11  21   6  3 12  21   4  4 13  21   4  0 17 

67:15 55 67:19  48 52:40  41 41:30  39 33:34  29 27:39  29 48:45  27 34:43  27 30:36  25 32:42  23 40:51 22 20:37  21 31:49  16 23:65  12 (K.K.)

m m m

III. liga SD, 17. kolo: MFK GORAL St. Ľubovňa – Koš. N. Ves 2:2 (2:0). Góly: Lajčák, Drahovský (11m). MD: MFK GORAL St. Ľubovňa – Koš. N. Ves 1:2 (0:0). Góly: Aftanas (11m). II. liga SŽ, sk. Sever 21. kolo: Marhaň - MFK GORAL St. Ľubovňa 2:4 (2:1). Gól: Demčák, Kosturko, Vresilovič, Olšavský. MŽ: Marhaň - MFK GORAL St. Ľubovňa 2:0 (1:0). I. liga U 13, 21. kolo: Sp. N. Ves MFK GORAL St. Ľubovňa 2:0 (2:0). U12: Sp. N. Ves - MFK GORAL St. Ľubovňa 1:1 (0:0). Gól: Angelovič. (P.F.)

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktor: Mário Veverka, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, fax: 42 84 581, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Ľubovnianske noviny č. 19  

Z dvora ukradli vaňu 9 771338 034005 Číslo 19 Každoročne si za- spomína v tento deň na obete tohto naj- väčšieho ozbrojené- ho konfliktu v d...

Ľubovnianske noviny č. 19  

Z dvora ukradli vaňu 9 771338 034005 Číslo 19 Každoročne si za- spomína v tento deň na obete tohto naj- väčšieho ozbrojené- ho konfliktu v d...

Advertisement