Page 1

8. apríl 2014

Ročník XXXIX.

Cena 0,30 €

Číslo 14

Ľubovnianske noviny

+ TV program

Novým kráľom čitateľov je Patrik Korsch

3.

Žiaci zo ZŠ Za vodou hviezdili na TV obrazovkách

Detské oddelenie v spomienkach i v súčasnosti

4.

5.

Megastavba v pohraničí napreduje ost do Poľska cez nový m

To, čo bolo celé desiatky rokov iba veľkým snom, naberá reálne kontúry. Reč je o výstavbe mosta v Mníšku nad Popradom do poľskej Piwnicznej.

Pred rokom, 26. marca, sa po dlhých vyše 15-ročných prípravách, plánoch a rokovaniach poklepal základný stavebný kameň a po vyše 12 mesiacoch sa táto prihraničná lokalita mení na nepoznanie. „Tento most sa plánoval ešte oveľa skôr, a to za bývalej éry, myšlienka je stará viac než 30 rokov,“ pripomenul starosta obce Mníšek nad Popradom Peter Žemba, tiež aj nepríjemnú udalosť, keď sa v jeseni minulého roku vyskytol zádrh s peniazmi na poľskej strane. Nešlo o maličkosť, keďže Poliaci do tejto stavby, ktorá zahŕňa dva mosty i kruhový objazd a iné stavby, vkladajú 25 miliónov eur. „Nepríjemnosť postavila na nohy veľa ľudí, vrátane bývalej prednostky vtedy obvodného úradu Zity Pleštinskej a poľské médiá písali o situácii ako o Rovnako chodníky a  cesta do škandále,“ dodal starosta. Piwnicznej. Most v Piwnicznej je zbúraný a začína výstavba novén Nič nestojí v ceste ho. Jazdí sa tam po provizórnom Našťastie, Poliaci zvládli situ- drevenom moste,“ informoval áciu a stavba mohla po menšom nás už o aktuálnom stave starosprieťahu pokračovať. „Predmi- ta prihraničnej obce. nulý týždeň sa kolaudovala príVysúťažených 7 miliónov eur stupová cesta I. triedy k mostu, na našej strane by malo byť prechodníky – cyklistické aj pre pe- investovaných do novembra. Na ších, cesta III. triedy smerom na jeseň tak všetci očakávajú, ak sa Káče a verejné osvetlenie. Most nevyskytnú iné problémy, veľcez rieku v Mníšku finišuje, most kú slávu. cez potok z  Łomnice taktiež. Nové hraničné prepojenie by

Bezpečnejšie ihrisko

„Drevené zábradlie vyrobila a umiestnila firma EKOS na základe požiadavky Mesta, aby sa zabránilo možnému vybehnutiu detí na cestu,“ uviedla dôvod, pre ktorý sa samospráva rozhodla načrieť do svojej kasy,

9 771338 034005

15

Detské hry v parku pri pošte budú odteraz bezpečnejšie. Minulý týždeň tam totiž vyrástla meter vysoká a približne 20 m dlhá bariéra, ktorá detské ihrisko oddelila od komunikácie.

Námestie gen. Štefánika a jeho trochu upravená podoba.

Toto je len časť veľkej megastavby, ktorá napreduje míľovými krokmi. Premena je to už teraz obrovská.

malo pomôcť hlavne cestovnému ruchu, a to regionálnemu. Ťažiť z neho by mala aj Stará Ľubovňa, z Poľska už budú môcť smerovať aj autobusy s turistami. Navyše stavba prichádza v hodine dvanástej, pretože, ako podotkol starosta, „cesty na poľskej strane, po ktorých sme chodili doteraz, sú v  dezolátnom stave a  je len otázkou času, kedy sa zosypú.“ Neprajníci síce poukazujú aj na väčší pohyb kamiónov, a  to nielen Mníškom n/Popra-

dom, ale aj historickým námestím Piwnicznej. „Bude to obrovský prínos pre región. Nevyčísliteľný hlavne v oblasti turistiky, ale aj cestnej infraštruktúry,“

jednoznačne si myslí prednos- Poliaci, ktorí majú v pláne časom ta Okresného úradu v Starej Ľu- odkloniť aj dopravu z námestia bovni Peter Sokol a dodáva, že na Piwnicznej i rozšíriť tam cesty. slovenskej strane sa buduje ukážText (hm), kovo. Viac povinností majú ešte foto: Pavol Gumulák

Veľký úspech našich študentov Katarína Kollárová z MsÚ. Ako ďalej poznamenala, nejde pritom o definitívnu podobu zábrany. V budúcnosti by mal totiž v tejto časti vyrásť aj „zelený múr“ - tzv. živý plot. Text a foto (mv)

Dvojnásobné druhé a jedno tretie miesto tvoria úspešnú bilanciu umiestnenia stredoškolských odborných prác (SOČ) študentov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša. Koncom marca tak získali dve postupové miesta na ich celoslovenskú prehliadku. Krajské kolo prezentácie SOČ-iek sa tentoraz uskutočnilo na Súkromnej strednej odbornej škole v Prešove. Tá privítala najlepšie zvládnuté práce žiakov, aby z nich odborná porota mohla vybrať tie najlepšie v rámci celého Prešovského kraja. Do tohto výberu sa zaradili aj dve práce od tretiačok Timey Šefčíkovej a Zuzany Sarneckej z cirkevného gymnázia. Prvá menovaná obsadila druhé miesto v odbore Cestovný ruch, ďalšej sa to podarilo v rámci odboru Zdravotníctvo a farmakológia. „V mojej práci som sa venovala výrobe prírodnej ústnej vody. Pokúsila som sa navrhnúť vlastný postup pri jej spracovaní. Najdôležitejšie pri tom bolo, aby

Umiestnenie ďalších študentov stredných škôl v okrese 1. miesto: Ján Rybovič a Michaela Murcková (SOŠ, Jarmočná 108) - Pestovanie zeleniny v netypických podmienkach. 3. miesto: Adam Živčák (Gymnázium T. Vansovej) - Návrh a vizualizáciu freerideového rámu bicykla. 3. miesto: Daniela Varšíková (Obchodná akadéímia) - Založenie cestovnej agentúry a ponuka vlastných produktov.

som zmiešala vhodné bylinky v správnom pomere. Táto práca ma obohatila o vedomosti z medicíny a taktiež aj o poznanie nových byliniek a ich liečebných účinkov,“ priblížila svoju činnosť a jej prínos Z. Sarnecká, ktorá si však receptúru nechala pre seba. Kladne hodnotila aj skúsenosť zo samotného podujatia, ktoré má mladých ľudí podnietiť k rozvíjaniu svojich schopností, viesť ich k tvorivosti a efektívnemu využitiu poznatkov. „Výho-

dou krajského kola bolo, že som videla aj iné práce a mala som možnosť nadobudnúť skúsenosť, ako si obhájiť niečo, čo som urobila, pred neznámymi ľuďmi.“ Dva výborné výsledky zaručujúce postup na celoslovenské kolo, ktoré sa tento rok uskutoční v Starej Ľubovni, doplnilo ešte tretie miesto Jána Mateja Redaja v odbore Chémia a potravinárstvo. Adam Takáč


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

8. apríl 2014 ĽN č. 14

Tiene týždňa Kradol drevo

V posledný marcový deň hliadka polície prichytila pri krádeži dreva 19-ročného mladíka z Čirča. V lokalite vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva – združenie bývalých urbarialistov Ľubotín, bez povolenia a súhlasu motorovou pílou neoprávnene odrezal 4 kmene dreviny buk lesný.

Nález munície

V pondelok 31. marca oznámil občan z  Hniezdneho, že pri upratovaní na povale domu našiel muníciu pravdepodobne z obdobia II. svetovej vojny. Vyslaní pyrotechnici z KR PZ Prešov 50 mm delostreleckú mínu zaistili a odviezli na zneškodnenie.

Ublíženie na zdraví

Dopravná nehoda z 3. marca, kedy došlo vo večerných hodinách na Letnej ulici k zrážke vozidla so 16-ročnou chodkyňou na skateboarde, bude mať dohru. Poverený príslušník PZ začal po mesiaci trestné stíhanie pre prečin Ublíženie na zdraví. Kolízia vozidla zn.VW Golf, ktoré viedol 21- ročný mladík z Mníška n/ P., sa udiala na rovnom úseku cesty mimo priechodu pre chodcov. Pri nehode podľa lekárskej správy dievčina utrpela ťažké zranenia, a to zlomeninu krčka stehennej kosti. Obaja účastníci boli podrobení dychovým skúškam s negatívnymi výsledkami. (ts)

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

Šmejdi vám nič nedajú zadarmo Rozhovor s Danielom Lambertom  Tlakový hrniec za 1500 €,  vankúš za ešte vyššiu sumu, prikrývky, príbory, „zázračné,“ v skutočnosti však neúčinné, no extrémne drahé  výživové doplnky...  to všetko môžete mať doma, keď podľahnete sladkým rečičkám dílerov. Odpoveď na to, prečo sa stávame obeťami „dravcov,“ aké taktiky na nás používajú, a pochopiteľne, ako sa proti nim brániť, nájdete v rozhovore s  D. Lambertom, taktickým obchodným konzultantom Súkromnej Informačnej Agentúry, s.r.o. n Praktiky šmejdov, ako ich zvykneme volať, ste študovali niekoľko mesiacov. Základná otázka - prečo sa orientujú výlučne na dôchodcov? A ďalšia - prečo im tak ľahko naletia? - Šmejdi sa orientujú na dôchodcov, lebo ide o ľahké obete. Seniori žili v  dobe, keď takéto podvody neboli rozšírené a nemali sa možnosť s nimi stretnúť. Majú prirodzenú úctu k  slušne oblečenému človeku, ktorá im dáva aj dôverčivosť voči osobám vystupujúcim na týchto prezentáciách. Osoby vyššieho veku sú tiež zvyknuté na určitú mieru úcty vo svojom okolí a v prípade čo i len slovnej agresivity alebo nátlaku sú prekvapení, že si to niekto voči nim vôbec dovolil. Nie sú pripravení na nátlakové metódy a vydieranie, a preto oveľa rýchlejšie pod-

liehajú panike. Nepoznajú súčasné zákony a majú od detstva vštepenú povinnosť dodržiavať zákony. A keď im niekto pohrozí paragrafom, majú tendenciu ihneď poslúchnuť. Aj keď paragraf sa ich nákupu vôbec netýka. n Aké finty používajú takýto díleri v súčasnosti? - Svoje taktiky menia hlavne kvôli aktuálne sa meniacim zákonným úpravám. Sprísnil sa zákon na ochranu spotrebiteľa a predajcovia ho musia dodržiavať. Preto narýchlo a možno aj zúfalo, aby neprišli o svoje príjmy, menia taktiku. Napríklad vydávajú doklady o kúpe, ktoré si kupujúci nemusí dostatočne pozrieť a keď dôjde k reklamácii, zistí, že to, čo mu dali predajcovia pri úhrade tovaru, nebol daňový doklad ani doklad o zaplatení dokonca ani záručný list. A predajcovia predsa dodržiavajú zákon a zákonom stanovené pravidlá pre reklamácie. Keďže dodatočne môže kupujúci iba ťažko dokázať, že mu predajca tie doklady pri platbe nedal, obhajoba sa mu bude robiť len veľmi ťažko. Druhá novodobá finta je, že si predajcovia zriadia v konkrétnej reštaurácii alebo iných prenajatých priestoroch prevádzkareň a dajú si ju zapísať aj do živnostenského registra. Následne tak nejde o prezentáciu ani predaj na predajnej akcii, ale o predaj v kamennej pre-

dajni, kde už neplatia pravidlá pre predajné akcie. n Na čo lákajú pofidérne firmy ľudí dnes? Vraj im už ponúkajú aj špeciálnu lekársku starostlivosť. - Pod pojem špeciálna lekárska starostlivosť predajcovia radi ukrývajú rôzne prístroje, ktoré majú mať liečebný účinok. Oháňajú sa rôznymi certifikátmi, najčastejšie sa radi odvolávajú na certifikát ES – Vyhlásenie o zhode pri zdravotníckych pomôckach a výrobok sa označuje značkou zhody CE. V tomto prípade treba spotrebiteľov upozorniť, že ide o potvrdenie, že produkt nie je zdraviu škodlivý. Nie o to, že je liečivý alebo účinkuje. Výrobok s týmto certifikátom nemusí zdravotný stav zlepšovať, len ho nezhoršuje alebo neubližuje. n Okrem klasického predaja sa vo veľkom rozbieha i „teleshopping.“ Tiež si pri ňom treba dať pozor? - Už v  úvode telefonátu je predajca povinný upozorniť na to, že telefonický hovor si nahráva, aby mohol v budúcnosti dokázať, že spotrebiteľ s kúpou súhlasil. Predajcovia to, samozrejme, nevravia otvorene. Skrývajú to pod rôzne pojmy ako napríklad „Telefonický hovor je monitorovaný.“ Ak sa niečo takéto objaví v úvode telefonátu, treba očakávať, že sa skôr či neskôr objaví nejaký pokus prijímateľo-

vi telefonátu niečo predať. Keďže je hovor nahrávaný a predajca už dávno vie komu volá, má jeho poštovú adresu, tak už len čaká na prerieknutie sa osoby, s ktorou telefonuje. Čaká na slovíčka „Tak, áno“, „súhlasím,“- „dobre.“ Vtedy treba mať skrátka na pamäti, aby prijímateľ takéhoto „monitorovaného,“ nahrávaného rozhovoru v žiadnom prípade ani len čiastočne nenaznačil súhlas s kúpou. Ja osobne počas telefonátu poukazujem na to, že som si vedomý, že hovor je zaznamenávaný a zdôrazňujem: „Uvádzam do záznamu, že si neželám kúpiť tento produkt.“ Predajca po dvoch, troch zopakovaniach môjho vyhlásenia obvykle pochopí, že u mňa neuspeje a hovor ukončí. n Asi si treba uvedomiť, že nič nie je zadarmo. A na prvý pohľad bezplatný darček môže vyjsť človeka poriadne draho. - V prvom rade treba akceptovať, že žijeme v  tvrdom sve-

te, kde, žiaľ, okrem našich najbližších nám nikto nič nedaruje z čistej lásky. Priateľské dary od neznámych dobrodincov patria už iba do detských rozprávok. Hoci je to kruté, občania Slovenskej republiky by si už mali zvyknúť, že nič v živote nie je zadarmo. Za každou výhrou, zľavou a  splneným životným snom je nejaké škaredé ALE. Treba pochopiť, že zákony a štátne orgány sa len spolupodieľajú na ochrane obyvateľstva. Z druhej, často aj väčšej časti, si musíme pomôcť sami. Trochu paranoje v podobe hľadania spomenutého ALE nám môže pomôcť pred unáhleným nákupom a starosťami. n Pri „predvádzačkách“ odporúčate predvídavosť, opatrnosť a obozretnosť. Nie je jednoduchšie ignorovať ich úplne? - Seniorov sa snažia ich blízki naučiť odolávať manipulačným technikám predajcov. Vzhľadom na ich vyšší vek a mentálne zdravie to mnohokrát nie je možné. Práve preto sa pri prevencii zvolil trend, že je najlepšou radou, aby na prezentačné akcie seniori vôbec nechodili. V  prípade telemarketingu je potom najlepšou radou sa s osobami, ktoré volajú s ponukou produktov, nerozprávať vôbec. Pre ľudí vyššieho veku je to oveľa bezpečnejšie, ako si musieť dávať v  rozhovore pozor na každé vyslovené slovo. Text (mv), foto: (archív D. L.)

Objavené v ľubovnianskom archíve

Dnes sa znova vrátime k cechu kožušníkov, ktorého členovia sa začiatkom štyridsiatych rokov minulého storočia rozhodli dať na vlastné náklady osvetliť oltár „Premenenia Krista Pána“ vo farskom kostole sv. Mikuláša. To však neznamená, že ostatné spolky a cechy v Starej Ľubovni neboli tak aktívne ako kožušníci. Mali iba smolu, že ich písomnosti sa nezachovali a nám preto o ich činnosti chýbajú informácie. Dokonca to nepriamo potvrdzujú aj majstri kožušníci, ktorí, ako vyplýva z textu, už iba dorábali na svojom oltári to, čo bolo na iných hotové. Pre dobré meno Pozrime sa teda na text písaný ťažkou rukou remeselníka, ktorý aj napriek svojej úhľadnosti pôsobí dosť neisto - nevypísane. Niet sa čo diviť, veď prsty kožušníka museli denne s námahou pretláčať ihlu cez niekoľko vrstiev kože, aby vyrobili pevný a odolný odev - tak typický pre naše mesto. V  minulosti boli ľubovnianski mešťania ľahko rozpoznateľní práve vďaka kožuchom, pôsobiacim trocha archaicky, ale zároveň poukazujúcim na ich spoločenské postavenie remeselníkov, teda mešťanov. Vtedajší cechmajster Andrej Melkovič dal medzi svojich kolegov dňa 14. mája 1940 kolovať túto výzvu (na odskenovanom obrázku): „Na zavedenie električneho svetla na oltaru Premenenia Krista Pana, okolo oltaru jak jest aj na druhih oltaroh.

Zbierku robia aj Sl. Herkelove, tak aj mi kušnire bi sme mali dať niečo viac na ten cieľ. Tak prosim Pánov Majstrov obetovať najmenej 5 Ks aj viac podľa možnosti, aby sa nám viac nazbieralo.“ O stavovskej príslušnosti a cti sme už písali v jednom z  minulých príspevkov, takže sa nebudeme opakovať. Patrí tu, hádam, iba vyzdvihnúť spolupatričnosť majstrov združených v  jednom cechu, keď pre dobré meno svojho spoločenstva nemali problém obetovať aj časť úspor.

Osvetlenie oltára

PO MOROVEJ EPIDÉMII Zaujímavosťou na tejto iniciatíve je samotný „Oltár Premenenia Krista Pána.“ Keď sa dnes prechádzate po farskom kostole a obdivujete množstvo zachovaných oltárov, ktoré mali v opatere jednotlivé cechy a bratstva pôsobiace na území mesta, kožušníkmi spomína-

ný objekt tam chýba. Ak nie ste starousadlík, môžete ľahko dospieť k presvedčeniu, že došlo k jeho zničeniu. Jediné, čo premenenie Ježiša Krista na hore Tábor v kostole pripomína, je nástenná maľba nad vchodom do sakristie. Pritom ide o dosť dôležitý moment, pretože práve na deň „Premenenia Pána“ je v  kostole sv. Mikuláša jeden z dvoch „odpustov.“ Patrónom chrámu je síce sv. Mikuláš, ale v  minulosti bol kostol zasvätený aj tejto udalosti odo-

hrávajúcej sa v Novom zákone. Vieme, že sa tak stalo z  vďaky preživších obyvateľov mesta za ukončenie morovej epidémie, kedy práve v  tento deň nikto nový neochorel a hromadné umieranie sa po dlhej dobe skončilo. Je preto na mieste otázka, čo sa vlastne stalo s  tak dôležitým oltárom, keď ešte pred 74 rokmi v kostole bol a navyše vieme, že odvtedy nič z kostolného inventára odstránené nebolo. Prečo oltár zmizol?

Po opýtaní sa starousadlíkov, ako to so „zmiznutým“ oltárom vlastne je, sme nedostali jednoznačnú odpoveď, ale tí starší nás navigovali k Oltáru sv. Kríža nachádzajúceho sa v severozápadnej lodi (počas veľkonočných sviatkov je v ňom Boží hrob). Avšak po prezretí si malieb, reliéfov a  sôch, ktoré ho

bližne od roku 1550 v rukách evanjelikov. Aj keď bol oltár v  roku 1883 prestavaný, medzi obyvateľmi mesta sa naďalej používal jeho starý názov. Oficiálne ho takto označujú ešte aj v roku 1940, kedy bola napísaná nami publikovaná výzva pre ľubovnianskych kožušníkov. VeľkolepÉ osvetlenie

tvoria, sme nenašli žiadny výjav, ktorý by pripomínal udalosť odohrávajúcu sa pred dvoma tisícmi rokov na hore Tábor. Prečo teda tento oltár navyše označený rokom postavenia 1883, je medzi pôvodnými Ľubovňanmi známy ako „Oltár Premenenia Krista Pána?“ Odpoveď sme našli v pôvodnej inventarizácii farského kostola z roku 1728, spracovanej archidiakonom sadeckým a kanonikom krakovskej katedrály Jozefom Jordanom zo Zakliczyna pre krakovskú diecézu. Na mieste dnešného Oltára sv. Kríža v tom čase stál „Oltár Premenenia a Ukrižovania“. Podľa vizitátora bol zhotovený v roku 1604, teda hneď po rekatolizácii chrámu, ktorý bol pri-

Zbierka na osvetlenie bola úspešná a za vyzbierané peniaze firma „Jozef Dobrovoľný elektrárňa, píla mlyn“ zo Starej Ľubovne zrealizovala plány majstrov kožušníkov. Zo zachovanej faktúry môžeme vyčítať okrem celkovej sumy za „iluminačné osvetlenie oltára“ aj počet žiaroviek. Suma nás možno neprekvapí a bude sa zdať nízka. Veď 566,60 Korún slovenských nevyzerá na prvý pohľad astronomicky. Avšak v roku 1940 to bol nadpriemerný mesačný príjem remeselníka. No a veľkoleposť osvetlenia dokumentuje počet žiaroviek, ktorých bolo v „objímkach z izolačnej hmoty“ nainštalovaných spolu 34 kusov. Podobne musel byť vybavený aj susedný oltár sv. Anny, pretože kožušníkmi sponzorovaný oltár bol pripojený na jeho elektrickú výzdobu. Vo faktúre je totiž položka zahrňujúca montáž a materiál potrebný na zhotovenie tohto prepojenia. Text Pavol Mišenko, foto V. Dlugolinský


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

strana

8. apríl 2014 ĽN č. 14

Ako dlho budú bez kanalizácie?

Pýtame sa za vás

3

Staroľubovňania strácajú trpezlivosť, zvažujú petíciu Ak si myslíte, že život bez kanalizácie v 21. storočí je nereálny, mýlite sa. Táto samozrejmosť totiž v Starej Ľubovni na jednej ulici chýba.

Čo s pódiom v parku? Rád by som sa opýtal, či sa niečo plánuje robiť s pódiom na Námestí generála Štefánika. Ako si asi všimli aj iní Staroľubovňania, po zime sú kamene, ktoré ho pôvodne obkolesovali, na viacerých miestach preč. Pohľad ľudí tak bezpochyby priťahuje obnažená čierna fólia, niekde i holá zem. Čo je podľa môjho názoru škoda, pretože sa tak kazí celkový dojem z naozaj pekného a hlavne funkčného doplnku parku. (S.P.) Odpovedá Katarína Kollárová, referentka MsÚ pre styk s médiami: - Tento problém registrujeme a v najbližších dňoch ho plánujeme riešiť. Mestská spoločnosť EKOS, s r. o., ktorá má na starosti zeleň v meste, odstráni kamienky a nahradí ich kvetinovou výzdobou, čo výrazne skrášli a spríjemní prostredie. Text a foto (mv)

Všimli sme si

Bludný kruh Staroľubovňania to opäť raz dokázali! Pred pár dňami totiž prišli na spôsob, ako nielen znížiť nezamestnanosť, ale aj potlačiť globálnu ekonomickú krízu. V čom tkvie riešenie? No predsa v Bludnom kruhu (BH) - kým jedna skupina občanov v

ňom bude odpad odpratávať, tá druhá ho bude tvoriť. Jedinou podmienkou pritom je, že obal zo stále nových a nových tovarov musí skončiť na akomkoľvek mieste, okrem kontajnerov. Jednoducho geniálne, či nie? Text a foto (mv)

n Strácajú trpezlivosť Celé roky obyvatelia Popradskej ulice upozorňujú na tento problém a roky sa tam podľa ich slov nič nedeje. Bez kanalizácie tak dennodenne fungujú rodiny v asi 15-tke domov. Obyvateľom neostáva nič iné, len mať pri dome žumpu, starať o jej pravidelné čistenie a šetriť vodou, kde sa len dá. „Je to smutné na okresné mesto, že tu ľudia ešte niekde nemajú kanalizáciu a  musia si dávať čerpať vodu ako niekedy v dávnych časoch,“ posťažoval sa obyvateľ ulice Andrej Tišák. Ostatní mu dali za pravdu. „Fungujeme tu dve rodiny a takmer každé dva týždne si musíme zavolať fekálny voz, ktorý nám odpad zo žumpy vytiahne. Nehovoriac o tom, že tieto služby sú drahé,“ nechal sa počuť ďalší obyvateľ ulice Štefan Tyrpák. Ako priznali aj ďalší občania, pustiť si vodu do vane, prať koľko sa len zažiada či míňať vodu na ďalšie veci v domácnosti, je tu viac než luxus. A to v tejto lokalite fungujú aj podnikatelia a firmy. „Keď sme otvárali Kolibu, boli sme nútení spraviť si vlastnú čističku odpadových vôd. Funguje nám zatiaľ dobre, no neviem, čo bude ďalej,“ pýta sa majiteľ reštauračného a ubytovacie-

Takúto žumpu, akú má Š. Tyrpák (na menšej fotografii), má na Popradskej ulici asi každý. Jedno jej vyčistenie sa pohybuje okolo 30 eur.

ho zariadenia Pavel Klein. Čo sa týka napríklad mestskej spoločnosti Ekos sídliacej tiež na inkriminovanej ulici, hospodársky dvor a budova firmy má samostatný septik, ktorý sa podľa potreby čistí. „Hospodársky dvor nemá nejaké veľké problémy s odpadom, lebo technické záležitosti, ako je napríklad umývanie áut, sa vykonávajú v kompostárni. Budova, v  ktorej Ekos sídli, je majetkom firmy Semex I., čiže do problémov rie-

šenia s kanalizáciou nemôžeme ziev programovacieho obdobia vstupovať,“ vyjadril sa za firmu rokov 2014-2020. Ekos jej riaditeľ Anton Karniš. Nateraz tak pomôcť obyvateľom Mesto nedokáže. A riešen Chýbajú peniaze nie dlhotrvajúceho problému neŽiadosti od obyvateľov Po- ponúkajú ani vodárne. „Podtatpradskej ulice smerovali v  mi- ranská vodárenská spoločnosť nulosti hlavne na Mesto. To už v  blízkej budúcnosti neplánudokonca podniklo aj prvé kro- je žiaden projekt pre vybudovaky. „Projektová dokumentácia nie chýbajúcej kanalizácie na Pona rozšírenie kanalizácie na spo- pradskej ulici a ani neeviduje žiamínanej ulici je pripravená. Sta- dosti od týchto občanov,“ vyjadvebné povolenie bolo vydané rila postoj vodárov Lívia Arendáv roku 2012, momentálne je tu čová z PVS, a.s. Poprad. ale finančný problém, pretože m m m rozpočtový náklad na túto akciu Ako dlho ešte budú musieť je približne 276 tisíc eur,“ pove- obyvatelia v tejto lokalite čakať dala k problému referentka pre na novú kanalizáciu, teda nestyk s médiami na MsÚ Katarí- vedno. Staroľubovňanom, ktona Kollárová, podľa slov ktorej rí už rozmýšľali aj nad petíciou, sa Mesto bude uchádzať o grant ale nič iné ako čakať, nezostáva. z fondov EÚ v rámci nových vý- Text a foto (eh)

Bude sa v meste regulovať reklama?

Predstavte si mesto bez re- ktorého treba mesto skrášľovať ké poškvrňovanie čírej plochy klám na zábradliach, stenách či a nie takto hyzdiť. Nad tým, či je etické a estetic- skiel, síce visí stĺpoch verejného osvetlenia. Bolo by krajšie? Pre mnohých Príkladom systému BH je skatepark. Kým jeden deň ho pracovníci maurčite. lých obecných služieb vypratali, na druhý ho opäť našli zahádzaný bordelom. Vrátane fľaše „ríbezľáku.“

Zaujalo nás

Nebezpečné mobily a tablety? Sms-kovanie či hranie s mobilom a tabletom ľuďom skracuje život. Podľa britskej Asociácie chiropraktikov totiž pritom ľudia zaujímajú pozíciu, ktorá je pre zdravie mimoriadne nebezpečná. Zlé držanie tela obmedzuje dýchanie aj krvný obeh a srdce musí pracovať o to intenzívnejšie. Okrem zvýšeného rizika srdcových a dýchacích ochorení hrozí ľuďom, ktorí sa až príliš často hrbia za svojím mobilom aj tzv.„guľatý chrbát“ až hrb. (www.aktuality.sk) Zdá sa vám správa prvoaprílovým žartom? Verte, že nie je. Mnohým čitateľom sa tak však javila. „Toto je teda riadna somarina. Za chvíľu bude škodiť i zlá poloha pri potrebách na WC,“ s úsmevom sa pozastavil nad „nezmyselnosťou“ článku 37-ročný Bratislavčan. Ako ho v reakcii podporil aj istý Kežmarčan, možno s tým po jeho prečítaní niektorí prestanú, „lebo sú hlúpi a veria všetkým blbostiam, čo nájdu na internete...“ Iní ale dali správe za pravdu. Teda, aspoň jej titulke. Ako totiž poznamenali, málokto si dnes uvedomuje, že mobily slúžia ako hračka, s ktorou sa hráme celý deň. „Je tiež smutné, že sme prepadli potrebe neustále kontrolovať, či nám neprišla správa, ako keby sme očakávali niečo dôležité,“ uviedol 24-ročný muž, podľa ktorého na rovnakom princípe funguje i závislosť na facebooku. „Ľudia už naozaj nevedia čo so svojimi životmi. A tak si nedostatok zaujímavosti kompenzujú na sociálnej sieti, kde sa prostredníctvom póz na fotkách a trápnych prebratých sloganov prezentujú ako veľké osobnosti,“ dodal diskutujúci. Nielen tieto, ale aj ďalšie (nepublikovateľné) komentáre tak jasne naznačujú, že Briti tentoraz vyšli u Slovákov na smiech. Jedno však odborníkom uznať treba - mobily sú naozaj nebezpečné. A to za volantom... (mv)

Myšlienka z internetu:

Omnoho nebezpečnejšie je, že Slováci musia, aby si normálne zarobili, opúšťať svoju vlasť a ísť za prácou do cudziny. Každý tretí takýto pár sa následkom odlúčenia rozpadá. A ten, kto sa ostane trápiť v SR, musí mať minimálne dve zamestnania. To nám skracuje život! 

Medzi nich by bezpochyby patril muž, ktorý nám do redakcie doniesol aj plagát pozývajúci na neaktuálny výpredaj. „Ako občana ma veľmi hnevá, že sú zastávky pri Okresnom úrade polepené nálepkami a visia na nich zdrapy papiera. Na reklamy sú predsa vyhradené miesta, tak nech si ich obchodníci lepia tam. Ľudí to uráža,“ myslí si istý Staroľubovňan, podľa slov

Je pochopiteľné, že účelom reklamy je prezentácia produktov s cieľom uplatniť ich na trhu. Niekedy však môže byť jej umiestnenie kontraproduktívne.

poriadny otáznik, predajca má však v tomto prípade šťastie. Ako totiž potvrdil náčelník MsP, vylepovanie plagátov na zastávkach MAD trestné nie je. A teda ani „pokutovateľné.“ Avšak aj v tejto oblasti by sa mohli pohnúť ľady. Podľa slov Jána Kunáka z MsÚ sa totiž uvažuje o tom, „že by sa v budúcnosti mohlo prijať VZN, ktoré by upravovalo spôsob umiestňovania informačných, reklamných a  propagačných zariadení na území mesta.“ Text a foto (mv)

Stará Ľubovňa má nového Kráľa čitateľov vytvorenie krátkej básne na kľúčové slová viažuce sa k Ľubovnianskemu hradu. Deti vraveli, že práve to im robilo najväčšie problémy, ale nakoniec to zvládli s úmevom,“ dodala ešte pracovníčka knižnice.

Odvážne, múdre a najmä sčítané, práve takéto by malo byť dieťa uchádzajúce sa o trón Kráľa čitateľov. Poznanie knižnice bolo plus, skúsenosti z minulosti však tentoraz nehrali takmer žiadnu rolu. Na dvadsať súťažiacich totiž čakalo šesť úplne nových úloh. Žiakov II. stupňa ZŠ postupne preveril malý test o knihách i knižnici, vyhľadávanie v encyklopédiách a čakala na nich aj prezentácia sfilmovaných rozprávok. Ich úlohou bolo pritom určiť názov knihy, podľa ktorej sa neskôr natočili. A hoci im to niekedy robilo problémy, prácu s online katalógom zvládli naproti tomu skvele. „Len dvaja súťažiaci pri nej stratili bod, ostatní mali plný počet. Milo nás to prekvapilo, pretože sme si mysleli, že s ním nebudú vedieť až tak pracovať,“ potešili ich znalosti De-

nisu Salamonovú z Ľubovnianskej knižnice (ĽK). Medzi „ťažšie“ disciplíny zas patrilo dopĺňanie nárečových slov k spisovnému ekvivalentu (napr. zemiaky) a najmä tepanie veršov na počkanie. „Jednou z úloh bolo totiž aj

n ČÍTAŤ A POZERAŤ Z OKNA Po dvoch hodinách lúskania úloh i  hľadania informácií sa súťaž o najsčítanejšieho a najdôvtipnejšieho detského čitateľa dočkala svojho vyhodnotenia. Tretiu priečku obsadila Mária Kristína Firmentová zo Šarišského Jastrabia, druhú Plavničan Peter Ridilla. Za nového kráľa bol 1. apríla korunovaný Patrik Korsch (na fotografii). „Nerátal som s tým, že vyhrám. Nikdy som nevynikal medzi ostatnými, takže áno, som prekvapený,“ priznal po dekorácii deviatak ZŠ na Levočskej ulici, kto-

rý svojim rovesníkom odporúča menej času za počítačom a viac kníh. „A mali by sa venovať aj pozeraniu z  okna, pri ktorom môžu načerpať skvelé myšlienky a nápady.“ Napriek tomu, že sa súťaž stretla u deciek s veľkým úspechom, pre organizátorov bola jedna vec predsa len sklamaním. A  to fakt, že sa do jej 18. ročníka zapojilo len 20 žiakov zo štyroch základných škôl. „Pravdupovediac, trochu nás to mrzí. Ďakujem preto všetkým učiteľom, ktorí sa venovali súťažiacim žiakom, aby k nám mohli na túto inšpiračnú a motivačnú súťaž prísť,“ uviedla na margo toho riaditeľka knižnice Ivana Šipošová. Ako totiž poznamenala, je totiž veľmi dôležité, aby mladí ľudia čítali, „pretože cez literatúru môžu spoznať svet.“ Text a foto (mv)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

8. apríl 2014 ĽN č. 14

Deň zábavy

1. apríl patrí neodmysliteľne zábave a vtipom. A v tomto duchu sa niesla aj aktivita študentov Mládežníckeho parlamentu v Starej Ľubovni. Po vzore minulých rokov sa rozhodli Staroľubovňanom originálne spestriť Deň bláznov. Po Obchodnej ulici sa tak v tento deň prechádzali napríklad vodník, mimozemšťan či žaba. Nie každý deň sa vidí niekto z inej planéty, a tak asi desiatka vyrobených i  zapožiča-

ných masiek vyčarila okoloidúcim úsmev na tvári. „Túto akciu sme zorganizovali v spolupráci s Centrom voľného času a Mestom. Aj my mladí sa chceme zapájať do aktivít, ktoré by pomohli nášmu mestu a takto sme sa rozhodli spríjemniť deň ľuďom na pešej zóne,“ prezradila k tzv. Uličke bláznov Emma Tomková, ktorá dodala, že takéto vtipné nápady k 1. aprílu jednoducho patria. Text a foto (eh)

Dávajte si väčší pozor na nákupoch! Polícia varuje a upozorňuje

Obvodné oddelenie Policajného zboru v Starej Ľubovni čoraz častejšie eviduje nahlásené krádeže, ku ktorým došlo v supermarketoch mesta Stará Ľubovňa, najviac v obchodných domoch Kaufland a Lidl. Ide hlavne o krádeže peňaženiek a dokladov nepozorných kupujúcich.

odňatia slobody až na 2 roky. Rovnako sa potrestá ten, kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a: a) čin spácha vlámaním, b) bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia, c) čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe, d) takou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo drevo z pozemku, ktorý patrí do lesného pôdneho fondu, alebo ryba z rybníka s intenzívnym chovom, e) čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu, alebo f) bol za obdobný čin v  predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý.

n Treba vedieť, že... podľa zákona o priestupkoch sa priestupku proti majetku dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom, zničením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi. Za také konanie páchateľovi možno uložiť pokutu do 331 eur. Podľa Trestného zákona sa prečinu krádeže do- n Sme nepoučiteľní? pustí ten, kto si prisvojí cudziu vec Napriek rôznym upozorneniam tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak a prijatým opatreniam zo strany pomalú škodu, za ktorú mu hrozí trest lície sa stav na úseku krádeží peňa-

Žiaci zo ZŠ Za vodou hviezdili v zábavnej relácii verejno-právnej televízie

Spoznávať dejiny našej vlasti hravou formou využili žiaci 6. A triedy ZŠ Za vodou. 30. marca sa zúčastnili zábavno-súťažnej edukatívnej relácie pre staršie deti DAJ SI ČAS v RTVS v Bratislave.

Program zábavnou formou približuje divákom dejiny Slovenska a jeho obyvateľov. Je to prvá relácia svojho druhu na obrazovkách slovenských

televízií. Nejde o klasickú súťažnú – edukatívnu reláciu, ale o  moderný projekt, ktorý aktuálnym, dynamickým vizuálnym jazykom, prostredníctvom zábavných súťaží ponúka divákom zaujímavé informácie o histórii Slovenska. Súperom Staroľubovňanov boli šiestaci zo Žiliny. Súťaž pozostávala z  piatich kôl a sprevádzal ju skvelý moderátor Junior – Milan Zimnýkoval.

PUBLICISTIKA / REKLAMA

Bolo to nielen o získavaní vedomostí, ale aj o zábave, prostredníctvom ktorej vzbudili u žiakov záujem o bohatú históriu Slovenska. „Vodníčatá“ zo ZŠ Za vodou si tak odniesli nielen množstvo krásnych zážitkov, ale aj výhru zo súťaže, keď s vysokým náskokom porazili svojho súpera a tešia sa na máj, kedy bude relácia odvysielaná. Milada Mackovčinová

ženiek a dokladov v menovaných obchodoch nezlepšil. Najhorším scenárom je, keď si kupujúci nechá svoju otvorenú príručnú tašku s peňaženkou a dokladmi v nákupnom vozíku a je sústredený na tovar, ktorý chce kúpiť, odíde od vozíka k regálu (najmä v časti ovocie - zelenina) a nevenuje žiadnu pozornosť svojim osobným veciam, čo vytvára bezproblémové prostredie pre ukradnutie peňaženky z  otvorenej tašky. Zo skúseností zamestnancov ochrany (SBS-károv), ako aj z praxe policajtov sú kupujúci ľudia v značnej miere veľmi ľahostajní k svojim osobným veciam a sami vytvárajú veľké množstvo viktímnych (viktim - obeť) situácií. n Myslíte na to, že... kupujúci by nemal nechávať svoju príručnú tašku voľne položenú v nákupnom vozíku. Mal by ju mať pri sebe a uzatvorenú, lebo

stačí chvíľková nepozornosť a kupujúca osoba zistí, že pri pokladni už nemá čím zaplatiť. Upozorňujeme, aby ste vo zvýšenej miere dávali pozor na svoje osobné veci! Príručné tašky, peňaženky si neodkladajte v nákupných vozíkoch, mali by byť uložené pri sebe v uzavretom vrecku. Keď už dôjde ku krádeži dokladov a často aj bankomatových kariet, je dôležité, aby ste nemali PIN kód uvedený na karte, resp. papieri a ten uložený v peňaženke, lebo následne môže dôjsť aj ku výberu finančnej hotovosti z bankomatu. Chvíľka nepozornosti pri nákupe môže krádežou peňaženky s dokladmi a bankomatovými kartami okradnutému značne skomplikovať život, a to stratou času pri vybavovaní nových dokladov, krádežou väčšej finančnej hotovosti a podobne. Jozef Vasilík, riaditeľ OO PZ


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

strana

8. apríl 2014 ĽN č. 14

5

50 ROKOV ĽUBOVN ANSKEJ NEMOCNICE Pediatria je optimistická „Nikdy nezabudnem na krásnu rannú panorámu Tatier,“ povedal v roku 2009 Aladár Šalata, prvý primár detského oddelenia, keď spomínal na to, ako pred polstoročím sanitkou každé ráno o piatej cestoval za novorodencami pôrodničky v Kamienke a potom späť do Starej Ľubovne. Detské oddelenie malo už v roku týchto jeho spomienok 50 rokov. Ako jediné totiž fungovalo skôr ako nemocnica, a to v priestoroch polikliniky. Oproti ostatným oddeleniam má tak malý náskok. n Priekopnícky čin Detské ambulancie boli v 50tych rokoch roztrúsené po okrese a lekár zo Svidníka A. Šalata mal smelé plány. Keď sa im naklonilo aj vtedajšie vedenie Okresného ústavu národného zdravia, nič nebránilo zriadeniu prvého pediatrického oddelenia. „Sestričky šili perinky a vankúše, lekári skladali postieľky,“ spomínal A. Šalata. I na to, že stravu vozili z Kamienky a matky sa stravovali v jedálni na rohu námestia. Detských chorôb bolo v tom čase neúrekom, brušný týfus či zápaly mozgových blán neboli výnimočné. Matky sa pritom hospitalizáciám detí bránili a lekári mali doslova bojové pracovné podmienky. Úmrtnosť dojčiat ale klesla ešte do konca roka 1959 zo 40 na 16 promile. Aj keď oficiálne sa začalo písať o lôžkovej detskej starostlivosti až v roku 1960, a to s položením základného kameňa novej nemocnice, prvá brázda nemocničnej detskej starostlivosti bola vyoraná ešte 1. augusta 1959 A. Šalatom.

DNES: DETSKÉ ODDELENIE

Matkám treba vždy všetko dôkladne vysvetliť a uistiť ich, že dieťa je v dobrých rukách a, že personál urobí maximum - taká bola filozofia na detskom oddelení kedysi a taká je aj dnes .

la novej pracovnej výzvy v oblasti detskej gastroenterológie. A práve jednu zabehnutú gastroenterologickú ambulanciu zanechala aj v Starej Ľubovni, funguje od roku 2000. V roku 2005 sa ukončením špecializácie lekárky A. Kofirovej v detskej kardiológii otvorila šanca aj pre deti so srdcovými problémami. A vzácnosťou je to, že aj napriek odchodu lekárky na neštátnu ambulanciu sa neprerušil vzťah s oddelením a detská kardiologička poskytuje odborné služby bez nároku na honorár. „Je to o dlhoročných dobrých vzťahoch,“ vysvetlila dnes už nevídané L. Juricová a podčiarkla, že bez výbornej spolupráce s detskými pediatrami okresu a špecializovanými ambulanciami by sa nedala robiť kvalitná pediatria na oddelení.

nové sestričky povodiť po od- fámu o najsmutnejšej medicíne, delení v bielych ponožkách, kto- dnes už tiež bývalá primárka, Lýré museli ostať absolútne biele. dia Juricová, ktorá si zaknihova„Viedol  nás k  neustálemu štú- la aj jedno raritné prvenstvo, a to diu a bol nekompromisný. Prá- najmladšej primárky. Oddelenie ca s ním bola nádherprevzala v  roku 1999 ná a kolektív bol úžasako 29-ročná. „Boli n Aj za sponzormi A o dobrých a hlavne dlhoný,“ hovorí dnes o chato ťažké roky, hlavne rizmatickom primároo veľkej pokore, seba- ročných vzťahoch boli aj mnovi jeho žiačka, lekárdisciplíne a tvrdej prá- hé sponzorské dary, ktoré bývaka Nadežda Brunovci,“ zhrnie dnes L. Juri- lá primárka „dotiahla“ na oddeská, ktorá sa rada vracová. Jedným dychom lenie. Vďaka nim sa mohlo oddecia v  spomienkach aj L. Juricová však dopovie, že mladý lenie v roku 2011 kompletne vyna lekárske a sesterské človek je plný odvahy, noviť od malieb, nového nábytsemináre i prevádzkochuti meniť veci k lep- ku cez zriadenie detského kútivé schôdze, ktoré utušiemu i dravosti. A prá- ka plného hračiek až po prebužovali vzťahy. „Primár ve aj tieto atribúty spô- dovanie šatní pre zamestnancov viedol svoj kolektív sobili, že po 19-tich ro- na novorodeneckom úseku. „Ak k  citlivému  prístupu kov praxe (14 vo funk- chcete od zamestnancov maxia k neustálemu štúdiu. T. Michnová cii primárky) zanechala málne výkony, musíte im vytvoNaučil nás organizáciu L. Juricová v roku 2013 riť podmienky. A vážiť si každépráce, hygienický režim a neustá- svojej nástupkyni Tatiane Mich- ho bez rozdielu profesie,“ dopole zdôrazňoval, aký má byť pe- novej oddelenie vo výbornej kon- vie L. Juricová, pre ktorú bol, ako diater vo vzťahu k dieťaťu a k ro- dícii. „Toto oddelenie je ako také vraví, každý pacient rovnako dôležitý a pristupovadičom. Pediatria sa totiž veľmi líši dobré dedičstvo,“ potvrla k nemu podľa najod iných odborov, a to aj prístu- dila to súčasná primárnovších poznatkov, pom k pacientovi. Spomínam na ka T. Michnová. Svedčí a to aj vďaka výborjeho neustály výrok: „Dieťa nie o tom aj to, že L. Juriconej spolupráci s poje zmenšený dospelý,“ dopovie vá si v roku 2012 prevzaprednými klinikami dnes N. Brunovská, ktorá po pri- la Cenu primátora i Cenu n DLHOROČNÝ PRIMÁR na Slovensku. S  dokončením nemocnice márovi prevzala vedenie oddele- riaditeľa Ľubovnianskej V  roku 2008 si v roku 1964 sa vtedy už 5-ročné nia na ďalších 5 rokov. No a pod- nemocnice za zavádza- A. Maxinčáková dokonca vyskúšaoddelenie presťahovalo do no- ľa spomienok už súčasných za- nie najnovších medicínla aj to, aké to je byť vých priestorov a dostalo (po A. mestnancov, „vynikajúca primár- skych trendov na poli aj primárkou infekčŠalatovi, P. Rimárovi, J. Rakáro- ka N. Brunovská zaviedla nové pediatrie. ného oddelenia. Ako vi) aj nového primára Michala poznatky do praxe a hlavne svodnes vraví, „bola to Labanca, ktorý stál na jeho čele jím ľudským prístupom zvyšo- n O vzťahoch ďalšia tvrdá skúška Dnes na oddelení praďalších 25 rokov. O dlhoročnom vala úroveň oddelenia.“ ohňom.“ V  okrese cuje 8 sekundárnych leprimárovi (dnes už nebohom) károv, primárka i jej zá- G. Veselovská vtedy zúrila nevídabolo známe, že si potrpel na ab- n uzdravIA SA ná epidémia žltačky „Pediatria, to je optimizmus, stupkyňa a  z  22 sestier solútnu čistotu oddelenia. Mnohí po rokoch s humorom spomí- lebo vysoké percento ochorení je 17 pri lôžku (plus jedna ambu- typu A a oddelenie sa pretransnajú, ako zvykol sa u  detí vyliečiť dá,“ vyvracia lantná a vedúca sestra). Oddele- formovalo, takpovediac z  noci nie je výnimočné tým, že tu od do rána, na plnohodnotné inroku 1999 zatestovalo až 9 leká- fekčné oddelenie. „V prvom rade rov. Otvoril sa tak aj priestor na sme chceli chrániť obyvateľstvo. odborné ambulancie, ktoré tvo- Zvládli sme epidémiu a zabrária nevyhnutnú diagnosticko- nili pandémii,“ dopovie L. Juri-liečebnú sieť detského oddele- cová, ktorá nezabudne pripomenia. „Deti tu už majú podmien- núť aj veľké zásluhy sestričiek, súky na rovnakú zdravotnú sta- časných, ale aj bývalých, pod verostlivosť ako napríklad v Brati- dením dlhoročnej vrchnej sestry slave,“ myslí si L. Juricová, ktorá Anny Maxinčákovej, ktorá praA. Šalata, prvý primár v roku 2009 na oslave oddelenie opustila síce s ťažkým covala na oddelení neuveriteľ50-tky oddelenia (vľavo) a s prvým tímom pesrdcom, ale v Bratislave sa chopi- ných 40 rokov, z toho 35 vo funkdiatrov v roku 1959 (v strede). cii vrchnej sestry. „Bola najdôležitejšou pomocnou rukou každého primára, prirodzenou líderkou, zástankyňou maximálneho poriadku a dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení na oddelení. A tiež vynikajúcou odborníčkou v ošetrovateľskej starostlivosti o dieťa,“ dopovedala J. Juricová.

Kolektív detského oddelenia v 80. rokoch s dlhoročným a nezabudnuteľným primárom M. Labancom.

n MatkA K dieťaťU „Bez vzťahu k deťom sa nedá robiť táto profesia,“ prízvukuje aktuálna primárka T. Michnová, ktorá by vďaka svojej špecializácii v detskej pneumológii a otorinolaryngológii, chcela posunúť škálu vyšetrení aj v tomto odbore. „Aby sme stále viac zvyšo-

vali svoju odbornú úroveň,“ vysvetlí primárka, ktorú by potešili nové postieľky a farebnejšia bielizeň v nich. No a, samozrejme, veľa zdravých a vyliečených detí. Dnes síce vďaka očkovaniu ubudli mnohé choroby, stále sa treba báť rôznych nešpecifických vírusových i  raritných ochorení. Deti sa ale z chorôb dostávajú skôr aj vďaka možnosti hospitalizácie s rodičom. Aj keď, ako dnes hovorí vedúca sestra Gabriela Veselovská, „je to síce viac práce, ale oplatí sa. Dieťa sa rýchlejšie zotavuje v blízkosti mamy, a to je prioritné.“ Veľký význam má aj skrátenie pobytu v nemocnici a príjmová ambulancia, kde sa snažia vyriešiť detský problém aj bez hospitalizácie. No a zabudnúť netreba na prácu s rodičmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Tu treba osobitné nasadenie, spoluprácu s komunitnými centrami, sociálnymi pracovníkmi. Pripomína to občas misie,“ zhrnie osobitosť oddelenia primárka T. Michnová. n tÍ najmenší K detskému oddeleniu, ktoré dnes ročne odhospitalizuje 1300 - 1600 pacientov do 18 rokov (1/3 so sprievodom), patrí od roku 1991 aj novorodenecký úsek s 15-timi lôžkami. Tu sa jeden lekár a 10 sestier nepretržite stará o tých najmenších drobcov. Tento úsek sa nedá oddeliť od gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. „Každé dieťa tu má svoju matku, a tá je v emočne labilnom období. Mnohé sa boja, ak dieťa plače,“ priblížila neonatologička Jana Maďarová, zároveň zástupkyňa primárky detského oddelenia. Ako dodala, personál sa tu ale bojí skôr detí, ktoré neplačú. Aj novorodenecká patológia totiž patrí k medicíne. Musia tu byť preto vždy pripravení aj na zastabilizovanie vážneho stavu (to aj s pomocou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny) a transportu na špecializované pracoviská.

Bábätká sa vo vyhrievacím lôžkach cítia naozaj komfortne a spokojná je tak aj lekárka J. Maďarová.

Novorodenecký úsek dnes disponuje modernými prístrojmi a starostlivosť o novorodencov sa posunula aj vďaka novým vyhrievacím lôžkam či modernému prístroju na šetrnú resuscitáciu novorodencov. Veľkým plusom je aj to, že vďaka celej škále skríningových vyšetrení dokážu včas zachytiť mnohé ochorenia i to, že strach mamičiek zo syndrómu náhleho úmrtia dieťaťa utlmia aj zapožičaním monitorov dychu. Nebolo to tak vždy. „Veľa skúseností som čerpala od svojej predchodkyne Anny Hőgerovej, ktorá viedla tento úsek v období, keď prístrojová technika bola v plienkach. Vtedy sa lekár spoliehal hlavne na pozorovanie sestier a svoje zmysly,“ dopovie J. Maďarová. m m m

Detský pacient je nepochybne krehký a vyžaduje veľa predvídavosti a popri telesných neduhoch tu nemožno zabúdať na detskú dušičku. „Detskári“ to dobre vedia, a tak sa stáva, že odrastené vecičky a hračky svojich detí prinesú na oddelenie. A aj cez nadáciu Červené nosy sa snažia na ubolených tvárach vyčariť úsmev a rôzne zbierky hračiek svedčia len o tom, že na detskom oddelení rozhodne neurobia len to nevyhnutné. Srdcová blízkosť zamestnancov k pacientom je tu silne prítomná. Text (hm), foto (ĽN, n.o.)

SPOMIENKY

lekárky Nadeždy Brunovskej Prvý august 1974 sa lekárke Nadežde Brunovskej (na snímke z 80tych rokov s kolegyňami v strede, vedľa nej vpravo lekárka V. Bobuľská a vľavo vrchná sestra A. Maxinčáková) natrvalo vryl do pamäti. Ako mladá lekárka nastúpila na detské oddelenie v časoch, keď tu bol nedostatok  lekárov. „S primárom Michalom Labancom pracovala ako staršia sekundárna lekárka iba M. Labudová,“ spomína dnes lekárka, ktorá biely plášť neodložila na vešiak a naďalej sa venuje detskému pacientovi v pediatrickej ambulancii. „Po úvodnom privítaní  som dostala  úlohu  naštudovať akútnu pediatriu a pri rannom hlásení hneď bolo preskúšanie. Bola som vystrašená, ale postupom času som sa adaptovala,“ zasmeje sa dnes pediatrička. A detailne si pamätá aj na hrôzu, akú mala z vyjadrenia primára, že už po dvoch  týždňoch bude slúžiť nočné služby. „Neviete si predstaviť, aký strach som mala v prvej noč-

nej služby, aj keď primár bol v prípade potreby v príslužbe. Vtedy som si  uvedomila, aké je to ťažké pracovať s chorým dieťaťom,“ dopovie i to, že zabudnúť sa nedá na  úžasné  sestričky, ktoré lekárom pomáhali, čo bolo hlavne pre mladých lekárov obrovským prínosom. „Nemôžem nespomenúť vrchnú sestru Annu Maxinčákovú, ktorá patrila medzi veľké osobnosti nemocnice,“ povie N. Brunovská i to, že keď v októbri 1974 nastúpila na oddelenie lekárka J. Skrovná a v novembri A. Dopiriaková (neskôr Hőgerová), tvorili trojicu, ktorá na čele s primárom M. Labancom pracovala a vzájomne si pomáhala na detskom oddelení veľa rokov.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TELEVÍZNY PROGRAM UTOROK

TV PROGRAM

8. apríl 2014 ĽN č. 14

8.4.2014

05:35 Góly - body - sekundy 05:45 Počasie 05:55 Sila lásky VI. 49 06:45 McLeodove dcéry III. 20/26 07:30 Nash Bridges 08:15 Správy RTVS „N“ 09:00 Góly - body - sekundy 09:15 Počasie 09:25 Doktor z hôr - Nové osudy: Túžba po domove 1/8 10:20 Galileo 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Taxík 14:25 Postav dom , zasaď strom 14:55 Extrémni experti 38/68 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo 16:55 Doktor z hôr - Nové osudy: Rozhodnutie 2/8 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Nikto nie je dokonalý 21:20 Grand hotel II: Cecília 5/16 22:45 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VIII.: Maska 14/24 23:30 Nash Bridges 00:15 Grand hotel II: Cecília 5/16 01:40 Dámsky klub 03:10 Sila lásky VI. 49 04:00 Extrémni experti 38/68 04:55 Správy RTVS „N“

07:00 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 07:05 Správy - Hírek 07:15 Správy RTVS z regiónov 07:30 Správy a komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Elá hop 08:55 Trpaslíci 09:00 Od prisťahovalca po milionára: John Jacob Astor - Najbohatší muž Ameriky 09:55 Japonská mozaika VI 10:10 Japonská mozaika VI 10:25 Národnostný magazín: Nemecký 10:55 Fokus práca „N“ 11:40 Športové ozveny 12:10 Živá panoráma 12:40 ArtSpektrum 12:45 Muzika z Terchovej 13:00 Svadba bez nevesty 14:15 Família: Daný čas 14:45 Orientácie 15:25 Čavale 16:00 Rusínsky magazín 16:25 Veda v Európe II: Mikróby 16:45 Fokus zdravie „N“ 17:30 Správy RTVS z regiónov 17:45 ArtSpektrum 17:50 Správy - Hírek 18:00 Rieky sveta: Okavango, rieka zvierat 18:30 Obnovme si domov 18:45 Večerníček: Kvapka 18:50 Kipper 19:00 Trpaslíci 19:05 Dobrodružstvá Bolka a Lolka 19:10 Včielka Maja 19:35 Narodení v divočine 19:40 V oku mora 19:55 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 20:05 Amaro Džives - Náš deň 21:35 Góly - body - sekundy 21:40 Umenie: DIVADLO 21:55 Ambulancia: Pomohla im oxygénoterapia - liečba komplikácií diabetu hyperbarickou oxygénoterapiou 22:25 Borgiovci I. 7 23:15 Kinoráma 23:40 Tempo 23:55 Správy RTVS „N“ 00:45 Počasie 00:50 ArtSpektrum 00:55 Rieky sveta: Okavango, rieka zvierat

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex V. 3/15 12:10 Odložený prípad I. 12/23 13:10 NCIS: Los Angeles III. 20/24 14:05 Monk V. 4/16 15:00 Krok za krokom VII. 17/19 15:30 Dva a pol chlapa III. 9/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VII. 13/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex

17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:40 Dva a pol chlapa III. 9/24 23:05 Krok za krokom VII. 17/19 23:35 Monk V. 4/16 00:30 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VII. 13/24 01:25 Odložený prípad I. 12/23 02:15 NCIS: Los Angeles III. 20/24 03:00 Monk V. 4/16 03:40 Komisár Rex V. 3/15

05:40 TOP STAR 06:05 KRIMI 06:30 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:25 TOP STAR 07:55 NOVÝ PANELÁK: Škrečok 09:00 SÚDNA SIEŇ: Cvičme v rytme 09:50 SÚDNA SIEŇ: Nemôže mať dve matky 10:55 Najlepšie torty 9 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti IV. 4 13:40 OCHRANCOVIA: Dieťa pre obe 14:40 Vtierka Castle II. 13 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 OCHRANCOVIA: Vyhadzuje nás z bytu 18:15 SÚDNA SIEŇ: Vreckové 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 NOVÝ PANELÁK: Pevné rozhodnutie 21:30 Vtierka Castle VI. 2 22:30 VDOVA 12 23:30 72 hodín k slobode 01:45 C.S.I.: Kriminálka Miami VIII. 18 02:30 Vtierka Castle VI. 2 03:15 VDOVA 12 04:00 NOVÝ PANELÁK: Pevné rozhodnutie 04:45 KRIMI

STREDA

9.4.2014

05:40 Góly - body - sekundy 05:55 Počasie 06:05 Sila lásky VI. 50 06:55 McLeodove dcéry III. 21/26 07:35 Nash Bridges: Zmiznutie 7 08:20 Správy RTVS „N“ 09:10 Góly - body - sekundy 09:25 Doktor z hôr - Nové osudy 10:20 Galileo 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:50 Nebíčko v papuľke 14:25 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou: Poblúznenie 14:55 Extrémni experti 39/68 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo 16:55 Doktor z hôr - Nové osudy 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Liga majstrov 22:45 Liga majstrov - zostrihy 23:25 Nash Bridges: Zmiznutie 7 00:15 Reportéri 00:40 Dámsky klub 02:10 Sila lásky VI. 50 03:00 Cirkus, Cirkus Festival 03:50 Extrémni experti 39/68 04:45 Správy RTVS „N“

07:25 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 07:35 Správy - Hírek 07:45 Správy RTVS z regiónov 08:00 Živá panoráma 08:30 Fidlibumove rozprávky 08:55 Trpaslíci 09:00 Amaro Džives - Náš deň 10:30 Rusínsky magazín 10:55 Fokus zdravie „N“ 11:40 Ambulancia 12:15 Živá panoráma 12:40 ArtSpektrum 12:50 Folklórne slávnosti v Heľpe 13:20 Svadba bez nevesty 2/4 14:45 VAT 15:10 Maďarský magazín 15:45 Fokus peniaze - Spotrebiteľ „N“ 16:30 Správy RTVS z regiónov 16:40 Správy - Hírek 16:50 Hokej - Extraliga 19:35 Test magazín

19:55 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 20:00 Móric Beňovský žije ! 21:00 Správy a komentáre 21:30 Góly - body - sekundy 21:35 Umenie: VIZUÁLNE UMENIE 21:50 Tvár v okne 23:25 Polícia 23:40 Profesionál 23:55 Autosalón 00:25 Správy RTVS „N“ 01:10 Počasie 01:15 ArtSpektrum

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex V. 4/15 12:10 Odložený prípad I. 13/23 13:10 NCIS: Los Angeles III. 21/24 14:05 Monk V. 5/16 15:00 Krok za krokom VII. 18/19 15:30 Dva a pol chlapa III. 10/24 16:00 NCIS 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 HLAS ČESKO SLOVENSKA VÝBER NASLEPO 21:50 Arrow 7-8/23 23:45 Dva a pol chlapa III. 10/24 00:10 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VII. 14/24 01:10 Odložený prípad I. 13/23 01:55 NCIS: Los Angeles III. 21/24 02:40 Krok za krokom VII. 18/19 03:00 Monk V. 5/16 03:40 Komisár Rex V. 4/15

05:05 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 05:45 TOP STAR 06:10 KRIMI 06:30 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:25 TOP STAR 07:55 NOVÝ PANELÁK: Pevné rozhodnutie 09:00 SÚDNA SIEŇ: Sám doma 09:50 SÚDNA SIEŇ: Otrok 10:55 Najlepšie torty 10 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti IV. 5 13:40 OCHRANCOVIA: Vyhadzuje nás z bytu 14:40 Vtierka Castle II. 14 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 OCHRANCOVIA: Letuška 18:15 SÚDNA SIEŇ: Dlh 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 NOVÝ PANELÁK: Si sexi 21:30 Kosti IX. 14 22:30 NOVÝ SERIÁL NA JOJKE: Kravaťáci I. 1/13 23:30 C.S.I.: Kriminálka Miami III. - Pilot 1,2/2 02:15 Kosti IX. 14 02:55 C.S.I.: Kriminálka Miami III - Pilot 1,2/2

ŠTVRTOK 10.4.2014 05:30 Góly - body - sekundy 05:45 Počasie 05:55 Sila lásky VI. 51 06:40 McLeodove dcéry III. 22/26 07:25 Nash Bridges: Očitý svedok 8 08:15 Správy RTVS „N“ 09:00 Góly - body - sekundy 09:15 Počasie 09:25 Doktor z hôr - Nové osudy: Ostrý rez 3/8 10:20 Galileo 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:45 Hurá do záhrady 14:15 Tajomstvo mojej kuchyne 14:55 Extrémni experti 40/68 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo 16:55 Doktor z hôr - Nové osudy: Hádky a karanténa 4/8 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Letná láska 21:50 Reportéri 22:15 Hlavný podozrivý - newyorské prípady: Prvá časť 1/13 23:00 Hlavný podozrivý - newyorské prípady: Mäsožravá

8.4. - 14.4.2014 ovca 2/13 23:45 Nash Bridges: Očitý svedok 8 00:30 Autosalón 00:55 Slovensko v obrazoch 01:15 Svet v obrazoch 01:40 Dámsky klub 03:00 Sila lásky VI. 51 03:50 Extrémni experti 40/68 04:45 Správy RTVS „N“

06:50 Polícia 07:05 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 07:10 Správy - Hírek 07:20 Správy RTVS z regiónov 07:30 Správy a komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Zázračný ateliér 08:55 Trpaslíci 09:00 Móric Beňovský žije ! 10:00 Architektúra: Dom zo skla v Paríži 10:25 Maďarský magazín 10:55 Fokus peniaze - Spotrebiteľ „N“ 11:35 Cesta: Postrach menom Guillain Barrého syndróm 12:10 Živá panoráma 12:45 ArtSpektrum 12:55 Taliansky muzikál 13:45 Svadba bez nevesty 3/4 14:35 Senior klub 15:05 Rómsky magazín 15:40 Fokus právo „N“ 16:25 Správy RTVS z regiónov 16:40 Správy - Hírek 16:50 Hokej - Extraliga 19:35 Halali 19:55 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 20:00 Neznáme Benátky: Mesto umenia 20:45 Futbal - Európska liga 23:00 Góly - body - sekundy 23:05 Správy RTVS „N“ 23:55 Počasie 00:00 ArtSpektrum

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 HLAS ČESKO SLOVENSKA VÝBER NASLEPO 10:00 Chlapi neplačú 11:10 Komisár Rex V. 5/15 12:10 Odložený prípad I. 14/23 13:10 NCIS: Los Angeles III. 22/24 14:05 Monk V. 6/16 15:00 Krok za krokom VII. 19/19 15:30 Dva a pol chlapa III. 11/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VII. 15/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:40 Dva a pol chlapa III. 11/24 23:05 Krok za krokom VII. 19/19 23:35 Monk V. 6/16 00:30 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VII. 15/24 01:25 Odložený prípad I. 14/23 02:10 NCIS: Los Angeles III. 22/24 02:55 Monk V. 6/16 03:40 Komisár Rex V. 5/15

05:00 Vtierka Castle II. 14 05:40 TOP STAR 06:05 KRIMI 06:30 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:25 TOP STAR 07:55 NOVÝ PANELÁK: Si sexi 09:00 SÚDNA SIEŇ: Dcéra tyran 09:50 SÚDNA SIEŇ: Keby to naši vedeli 10:55 Najlepšie torty 11 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti IV. 6 13:40 OCHRANCOVIA: Letuška 14:40 Vtierka Castle II. 15 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 OCHRANCOVIA: Spravil zo mňa trosku 18:15 SÚDNA SIEŇ: Malý Oidipus 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 NOVÝ PANELÁK: Máme sponzora 21:30 Profesionáli: Evička 12 22:30 KUKÁTKO 23:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas IV. 2 00:30 C.S.I.: Kriminálka New York IX. 17/17 01:25 Hawaii 5.0 III. 9 02:15 Dexter VII. 2 03:05 Profesionáli: Evička 12

03:50 NOVÝ PANELÁK: Máme sponzora 04:35 KUKÁTKO

PIATOK

11.4.2014

05:30 Góly - body - sekundy 05:45 Počasie 05:55 Sila lásky VI. 52 06:40 McLeodove dcéry III. 23/26 07:25 Nash Bridges: Interné záležitosti 9 08:10 Správy RTVS „N“ 09:00 Góly - body - sekundy 09:10 Počasie 09:20 Doktor z hôr - Nové osudy: Hádky a karanténa 4/8 10:20 Galileo 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:00 Občan za dverami 14:20 Reportéri 14:50 Pošta pre teba 16:00 Správy RTVS 16:20 Milujem Slovensko 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Čo ja viem 21:40 Fetiše socializmu: Kaskadéri doby 22:10 Čierna krv 00:45 Nikto nie je dokonalý 01:45 Nash Bridges: Interné záležitosti 9 02:30 Dámsky klub 04:05 Sila lásky VI. 52 04:55 Drišľakoviny

07:00 Polícia 07:15 Profesionál 07:30 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 07:40 Správy - Hírek 07:45 Správy RTVS z regiónov 08:00 Živá panoráma 08:30 Rozprávky 15 sestier 08:55 Trpaslíci 09:00 Neznáme Benátky 09:45 Vincent Hložník 10:10 Rómsky magazín 10:40 Fokus právo „N“ 11:25 Pôst ako cesta 11:55 Živá panoráma 12:35 ArtSpektrum 12:40 Vrchárske tance 13:15 Svadba bez nevesty 4/4 14:25 Magazín Európskej ligy 15:00 Tvárou v tvár 15:30 Fokus rodina „N“ 16:15 Správy RTVS z regiónov 16:25 Národnostné správy 16:35 Správy - Hírek 16:50 Hokej - prípravné zápasy 19:30 (Ne)celebrity 19:40 Encyklopédia slov.obcí 19:55 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 20:05 Ako funguje príroda 20:55 Família: Família 21:20 Góly - body - sekundy 21:30 Kinoráma 21:55 Barneyho ženy 00:10 BJD 2013 01:00 Správy RTVS „N“ 01:50 Počasie 01:55 ArtSpektrum

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex V. 6/15 12:10 Odložený prípad I. 15/23 13:10 NCIS: Los Angeles III. 23/24 14:05 Monk V. 7/16 15:00 Dva a pol chlapa III. 1213/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VII. 16/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:40 AKČNÝ PIATOK: Časovaná bomba 00:30 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VII. 16/24 01:25 Odložený prípad I. 15/23 02:15 NCIS: Los Angeles III. 23/24 03:00 Monk V. 7/16 03:40 Komisár Rex V. 6/15

05:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 05:50 TOP STAR 06:15 KRIMI 06:40 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:35 TOP STAR 08:05 NOVÝ PANELÁK: Máme sponzora 09:05 SÚDNA SIEŇ: Nič nedostaneš 09:55 SÚDNA SIEŇ: Bydlisko: reštaurácia 10:55 Najlepšie torty 12 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 Kosti IV. 7 13:40 OCHRANCOVIA: Spravil zo mňa trosku 14:45 Vtierka Castle II. 16 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 OCHRANCOVIA: Aj tak sa nestaráš 18:15 SÚDNA SIEŇ: Bratia 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 SÚBOJ NÁRODOV 22:25 Déja vu 01:10 Nevydarený únos 03:10 Edison 04:45 Rodinné záležitosti 3

SOBOTA

12.4.2014

05:50 V zakázanom kráľovstve 06:20 Správy RTVS „N“ 07:05 Góly - body - sekundy 07:20 Počasie 07:30 RÁNO S TRPASLÍKMI: Pingu 23 07:35 RÁNO S TRPASLÍKMI: Požiarnik Sam: Stratený prsteň 07:40 RÁNO S TRPASLÍKMI: Franklin: Franklin a tajný klub 18/52 07:55 RÁNO S TRPASLÍKMI: Škaredé káčatko: Voľby starostu 08:20 RÁNO S TRPASLÍKMI: Garfield II.: Ja, Garfield a zasa ja 08:30 Trpaslíci 08:45 Fidlibum 09:15 Daj si čas 09:45 Zlatý chlieb 11:00 Berlin, Berlin: Šťastná rodina 36 11:55 On air 12:25 Čo ja viem 13:50 Fetiše socializmu: Kaskadéri doby 14:20 Milujem Slovensko 15:50 Utopenec na úteku 17:25 Postav dom , zasaď strom 17:55 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke: Bojnický zámok 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body sekundy 20:10 Počasie 20:20 Pošta pre teba 21:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou: Miláčik 21:55 Krajina rebelov - Nový svet 2/8 23:35 Inšpektor Rocca: Smrť poľského dievčaťa 01:05 Čierna krv 03:40 Utopenec na úteku

07:05 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 07:10 Správy - Hírek 07:20 Správy RTVS z regiónov 07:30 Extr@ german 08:00 Živá panoráma 08:25 Televíkend 08:55 Ako funguje príroda 09:45 Slováci vo svete 2012: Srbsko - Padina 10:10 Ambulancia: Pomohla im oxygénoterapia - liečba komplikácií diabetu hyperbarickou oxygénoterapiou 10:40 Televízny klub nepočujúcich 11:05 Tempo 11:20 Halali 11:35 Separé 12:05 5 minút po dvanástej: Čo s načatým životom 13:05 Ľubo Roman jubiluje: Nie je všedný deň 14:15 Cesta na MS 2014 14:45 Magazín Ligy majstrov 15:20 Kapura


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM / INZERCIA 16:00 Farmárska revue 16:25 Test magazín 16:40 Sklená múza 17:00 Herecké legendy 18:15 Senior klub-magazín 18:45 Večerníček: Kvapka 18:50 Večerníček: Kipper 19:00 Trpaslíci 19:05 Dobrodružstvá Bolka a Lolka 19:10 Včielka Maja 19:35 Narodení v divočine 19:40 V oku mora 19:55 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 20:00 Veľký útek z Osvienčimu 20:50 Anjeli strážni 21:25 Zvláštna liečba 22:55 Pred rokmi... 23:20 Československý filmový týždenník 23:35 Správy RTVS „N“ 00:20 Počasie 00:30 ArtSpektrum

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Čarodejnice V. 12/23 06:45 Legendy Chima I. 07:10 Kung Fu Panda I. 10/10 07:35 Tučniaky z Madagaskaru I. 10/10 08:00 Tlsťoch z Beverly Hills 09:40 2 baby na mizine II. 1/24 10:10 Kráska a zviera I. 3/22 11:05 Arrow 7-8/23 13:00 HLAS ČESKO SLOVENSKA 14:35 Jumper 16:20 Cesta do stredu Zeme 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Harry Potter a Dary smrti 1 23:30 Resident Evil: Zánik 01:20 Krvavá jazda 02:40 Resident Evil: Zánik 04:05 NCIS

05:40 TOP STAR 06:10 My Little Pony 06:40 Max Steel

07:05 Káčerovo 08:05 Spriaznená duša 09:55 Prekvapenie 6 10:55 Geissenovci 11:55 SÚBOJ NÁRODOV 13:45 X FACTOR 15:15 Profesionáli: José sa žení 8 16:10 Déja vu 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 MISS SLOVENSKO 2014 22:35 X-Men: Wolverine 01:00 Netvor z hlbín 02:45 Deň odplaty 04:20 Rodinné záležitosti 4

NEDEĽA

strana

8. apríl 2014 ĽN č. 14

13.4.2014

05:00 Drišľakoviny 05:45 Jasovská jaskyňa 06:05 Správy RTVS „N“ 06:55 Góly - body - sekundy 07:10 Počasie 07:20 RÁNO S TRPASLÍKMI: Pingu 25 07:25 RÁNO S TRPASLÍKMI: Požiarnik Sam: Starostí ako maku 07:35 RÁNO S TRPASLÍKMI: Franklin: Franklin a červená kolobežka 19/52 07:45 RÁNO S TRPASLÍKMI: Škaredé káčatko: Jaskynný človek 08:10 RÁNO S TRPASLÍKMI: Garfield II.: Veľké picové preteky 08:25 Trpaslíci 08:40 Zázračný ateliér 09:05 Autosalón 09:30 Nedeľa Utrpenia Pána 11:55 O 5 minút 12 13:20 Občan za dverami 13:55 Agatha Christie : Poirot: Osie hniezdo 14:50 Zlatá klasika: Cigáni idú do neba 16:35 Nikto nie je dokonalý 17:40 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne

19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Salón sestier Fontanových 22:05 Salón sestier Fontanových 23:55 Komisárka 00:40 Komisárka: Smrť nádejného umelca 14/26 01:30 Salón sestier Fontanových

07:20 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 07:30 Televíkend 08:00 Živá panoráma 08:30 Kapura 09:15 Farmárska revue 09:40 Test magazín 09:50 Ako využiť bioenergiu? 10:15 Família: Família 10:45 Strieborná Háta 11:50 On air 12:15 Orientácie 12:40 Slovo 12:45 Anjeli strážni: Anjeli strážni Dada Nagya 13:30 Cyklistika - klasiky 16:50 Hokej - prípravné zápasy 19:35 Encyklopédia slov.obcí: Nová Bystrica 19:55 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 20:00 Slovensko 2.0 21:45 Umenie 2013: Pamäť ruky 22:10 Noc v archíve: Noc v archíve 23:15 Odpískané 23:55 Správy RTVS „N“ 00:40 Počasie 00:50 Slovo

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Čarodejnice V. 13/23 06:45 Legendy Chima I. 07:05 Tom a Jerry 07:30 Kung Fu Panda II. 1/26 07:55 Tučniaky z Madagaskaru II. 1/39 08:15 Cesta do stredu Zeme 10:00 Dva a pol chlapa III. 13/24 10:30 Trójska vojna 12:10 Jumper

14:00 Harry Potter a Dary smrti 1 16:55 Pestúnka v akcii 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Expendables: Nezničiteľní 2 22:30 Honba na bin Ládina (HD) 00:40 Expendables: Nezničiteľní 2 02:20 Honba na bin Ládina (HD) 04:00 Smotánka

05:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 06:00 Spriaznená duša 07:50 Ultimate Spider-Man 08:40 Káčerovo 09:45 Šéf v utajení II. 9,10 11:45 Agentka bez minulosti 10 12:45 Maximálna rýchlosť 14:50 X-Men: Wolverine 17:30 CENA JE SPRÁVNA 18:00 NOVÉ BÝVANIE 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 X FACTOR 22:00 Záhada na Aljaške 00:35 Vražedná divočina 02:35 Za nepriateľskou líniou 2

PONDELOK 14.4.2014 05:05 Správy RTVS „N“ 05:55 Góly - body - sekundy 06:10 Počasie 06:20 Sila lásky VI. 53 07:10 McLeodove dcéry III. 24/26 07:50 Nash Bridges: Aloha Nash 08:40 Správy RTVS „N“ 09:25 Góly - body - sekundy 09:45 Agatha Christie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Čo ja viem 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo

16:55 Doktor z hôr - Nové osudy 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Kráľova reč 22:10 Peklo na kolesách 7/10 22:50 Prežiť!: Výstup z pekla 23:40 Nash Bridges: Aloha Nash 00:30 Peklo na kolesách 7/10 01:10 Dámsky klub 02:45 Sila lásky VI. 53 03:35 Prežiť!: Výstup z pekla

07:40 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 07:50 Národnostné správy 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy 08:50 Trpaslíci: SMAJLÍKOVCI 08:55 Z môjho denníka 09:55 Tvárou v tvár 10:25 Fokus rodina „N“ 11:10 Miestopis cechov a manufaktúr 11:30 Muchovci 12:05 Živá panoráma 12:40 ArtSpektrum 12:45 Odpískané 13:25 Magazín Ligy majstrov 13:55 Športové ozveny 14:35 Autosalón 15:00 Národnostný magazín 15:25 Profesionál 15:45 Fokus práca „N“ 16:30 Správy RTVS z regiónov 16:40 Správy - Hírek 16:50 Hokej - Extraliga 19:35 Encyklopédia slov.obcí: Kráľova Lehota 19:55 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 20:00 Od prisťahovalca po milionára 21:00 Správy a komentáre 21:25 Góly - body - sekundy 21:30 Umenie 21:45 VAT 22:15 Hlad 23:45 On air 00:10 Správy RTVS „N“ 00:55 Počasie

7

0 05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 10:45 Zámena manželiek 12:10 Odložený prípad I. 16/23 13:10 NCIS: Los Angeles III. 24/24 14:05 Monk V. 8/16 15:00 Dva a pol chlapa III. 14 16:00 NCIS 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa III. 14 23:35 Monk V. 8/16 00:25 NCIS 01:20 Odložený prípad I. 16/23 02:10 NCIS: Los Angeles III. 24/24 03:00 Monk V. 8/16

06:10 KRIMI 06:35 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:30 TOP STAR 08:00 NOVÝ PANELÁK 09:05 SÚDNA SIEŇ: Bohyňa 10:55 Najlepšie torty 13 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti IV. 8 13:40 OCHRANCOVIA 14:45 Vtierka Castle II. 17 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 OCHRANCOVIA 18:15 SÚDNA SIEŇ: Tráva 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 NOVÝ PANELÁK 21:30 OCHRANCOVIA ŠPECIÁL 22:30 DEDIČSTVO: Čas zmien 26 23:30 C.S.I. 00:30 Oceľová pasca 02:25 C.S.I.: Kriminálka New York

INZERCIA

Inzeráty

služby n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, SAMOLEPIACE FÓLIE, LIŠTY A SIETE PROTI HMYZU – predajňa nákupné centrum G, Popradská ul. 8, Šmida – TREND. ) 0905 364 246, 4369 678. Ľ N 222/2013 n Kameraman TV JOJ ponúka fotenie a  nakrúcanie svadieb. ) 0908 547 210. ĽN 14/2014 n NATIERANIE STRIECH. ) 0907 545 258. ĽN 116/2014 n Osobná a nákladná doprava, autopožičovňa, Fiat Ducato 9-miest., 1,5 t + príves 0,6 t, Škoda Octavia. ) 0905 502 421. ĽN 2/2014 n EURÓPSKY CERTIFIKÁT – POSLEDNÁ MOŽNOSŤ. ZĽAVA 50 % do 30.4.2014 NA PLASTOVÉ OKNÁ. 18 rokov na trhu SLORA NL kont. slora@slora.sk, ) 43 68 172, 0911 625 547. Záručný a pozáručný servis. ĽN 135/2014 n Náter striech. Lacno, rýchlo a kvalitne. ) 0907 673 941. ĽN 121/2014 n ODVODNENIA A ODVETRANIA BUDOV A POZEMKOV. slora@slora.sk, ) 0911  625  547, 43 68 172. ĽN 136/2014

byty n Firma ANDOSA s.r.o. ponúka na predaj posledné skolaudované nové byty: jeden 3-izbový (jedinečný s predzáhradkou), jeden 4-izbový (veľký, 110 m2), tri 2-izbové, dva

1-izbové (veľký, 50 m2) a stavebný pozemok – 573 m2. Cena dohodou. 0905 252 517. ĽN 101/2014 n Prenajmem 4-izbový byt v  SĽ na dlhší čas. Výhodná cena. ) 0915 313 868, 0907 186 777. ĽN 123/2014 n Na prenájom 3-izbový byt, opravený, nízke náklady. Byt je pekný, len pre serióznych záujemcov. Cena dohodou. ) 0911 417 770. ĽN 124/2014 n Predám 4-izbový byt na Mierovej ul., 5. poschodie. Cena 56 tis. eur. ) 432  4367 (do 16.30 h), 0905 784 240. ĽN 129/2014 n Dám do prenájmu apartmánové 1 a 3-izbové zariadené byty s balkónom a možnosťou parkovania, hier a grilovania v stráženom objekte na začiatku Novej Ľubovne. Cena dohodou. ) 0903 323 368. ĽN 134/2014

nehnuteľnosti n Predám rodinný dom alebo rekreačnú chatu v Litmanovej. V  blízkosti je pútnické miesto s  peknou prírodou a  lyžiarske vleky. Možnosť výmeny za byt. ) 0944 287 670. ĽN 125/2014 n Predám chatu v záhradkárskej osade Kobarč – za salašom. Cena dohodou. ) 0904 321 109. ĽN 126/2014

predám n Tatranský profil, zrubový obklad, dlážkovica, lišty, drevené brikety. Za najlepšie ceny. Sme v St. Ľubovni. Doveziem. )

0907 947 776, 0905 674 797. ĽN 62/2014 n Včelí med – kvetový 5 €/kg, lipový, pohánkový, repkový 6 €/kg, agátový, lesný 7 €/kg a medovicový 10 €/kg. ) 0905 502 421. ĽN 3/2014 n Lacno leštený tatranský obklad 2,89 €/m 2, zrubový profil, hranoly, dlážkovicu na podlahy. ) 0908 234 866. ĽN 50/2014 n Hobľovačku zrovnávačku (š 30 cm) - 350 €, hrúbkovačku 350 €, frézu 350 €, dlabačku 350 €. Spolu zľava. ) 0905 507 479. ĽN 120/2014 n Predám obývaciu stenu zn. PIANO v bielej farbe / lesk, cena 140 € a rohovú rozkladaciu pohovku zn. FRANK (svetlá, hnedá), cena 130 €. Možná dohoda. ) 0911 872 072. ĽN 127/2014 n Stavebnú miešačku 150 l. Cena dohodou. ) 0907 432 743. ĽN 128/2014 n Prívesný vozík Sport Jacht PS 400P, rozmery 180x120x35, nosnosť vozíka 400 kt, STK do 7/2015, garážovaný, v  dobrom technickom stave. Cena dohodou. ) 0907 972 275. ĽN 131/2014

chovateľstvo n HYDINA KUBUS – VEĽKÝ SLAVKOV prijíma objednávky na morky, ktoré sa budú predávať v mesiaci apríl a máj v Podolínci, Starej Ľubovni a  Spišskej Starej Vsi. Objednávky Po – Pia na tel. č. 052/77 67 360, 052/77 67 359. ĽN 92/2014

n Predaj živej hydiny: - ročné nosnice 2,7 €/ks, - mladé nosničky 7-20 týž. 4 - 6,5 €/ks, brojlerové kurčatá 1,80 €/kg, morky na chov. Dovoz zdarma! ) 0915 788775, 057/449 0325. ĽN 104/2014 n Predám ošípané, domáci chov, 150 kg. Mäsový typ. Cena 2 €. ) 0910 297 824. ĽN 139/2014

práca n Agentúra TIMEA - práca v Anglicku a  ČR pre ženy, mužov a páry. ) 0903 570 688. ĽN 6/2014 n Zodpovedné riešenie sporenia, poistenia, dôch. zabezpečenia, prefinancovanie úverov a využitie štátnych príspevkov. ) 0948  150  065, 0915 925 185. ĽN 137/2014 n TINEA ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu predajca / dizajnér v kúpeľňovom štúdiu. ) 0908 986 232. ĽN 138/2014 n Prijmem tesárov, železiarov a murárov. ) 0911 172 620. ĽN 140/2014

ponuka n Priestory na prenájom – bývalá obuv pod Družbou. Info: ) 0944 008 098. ĽN 119/2014 n Staňte sa členom nášho kolektívu v SĽ a  využite príležitosť stabilného príjmu a  zaujímavej práce s ľuďmi. ) 0944 636 382. ĽN 122/2014 n OBUV – VRANOVSKÁ. Výpredaj pracovnej obuvi a  ostatných zásob za nízke ceny. ĽN 129/2014

Oznam pre deviatakov

0905 302 063

Riaditeľ Gymnázia Terézie Vansovej oznamuje žiakom deviatych ročníkov, že v školskom roku 2014/2015 otvára 3 triedy štvorročného štúdia. Uchádzači o štúdium musia doručiť prihlášku najneskôr do 22. apríla 2014 na Gymnázium Terézie Vansovej v Starej Ľubovni. Informácie o škole, štúdiu i o podmienkach prijatia sú zverejnené na webovej stránke školy www.gymsl.sk.

Infoservis

pozvánka Ľubovnianska knižnica pozýva 10. apríla o 17.00 h na besedu so spisovateľkou Michaelou Ellou Hajdukovou. m m m

Ľubovnianska knižnica pozýva 8. – 11. apríla v čase od 10.00 do 17.00 h na VEĽKONOČNÝ JARMOK. m m m

PSK, ĽOS a ZUŽ J. Melkoviča v Starej Ľubovni pozývajú na krajskú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktorá bude 11. apríla o 9.30 h v Dome kultúry. m m m

OT ŠKM a CVČ Stará Ľubovňa pozývajú 12. apríla (sobota) na OTVORENIE CYKLOSEZÓNY V  RETRO ŠTÝLE (starý bicykel a dobové oblečenie). Zraz na parkovisku pri OÚ do 10.00 h. Okružná jazda v smere: Stará Ľubovňa – Nová Ľubovňa a späť. Viac info na www. kstsl.sk, P. Mrug 0907 934 552. m m m

CVČ a OT ŠKM Stará Ľubovňa po-

zývajú 12. apríla na POZVÁNKU DO JARNEJ PRÍRODY. Zraz pri Večierke o 9.30 h a na zastávke pri ZŠ Levočská o 9.45 h. Trasa: Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa, smer Kolačkov a späť.

oznam Zapožičajte / darujte staré historické hračky (min. 50 - 60 rokov a viac) na výstavu v Múzeu Dom Ľubovnianskeho mešťana v  Starej Ľubovni. Viac info.: www.marmon. sk, 052/43 217 13. m m m

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 8. apríla – lekáreň ANETT, Levočská 59 (za Tatra bankou), 9. apríla – PRI NEMOCNICI, Sládkovičova 10, 10. apríla - ELIXÍR, Obchodná 3, 11. apríla – VIVA, Mierová 94, 12. apríla - LAUDANUM, Levočská 4, 13. apríla – Dr. Max, OD Kaufland, 14. apríla - SCHNEIDER, Obrancov mieru 8, 15. apríla – Dr. Max, OD Kaufland. Po - Pia od 16.00 do 20.00 h, So - Ne - sviatky od 8.00 do 18.00 h.

Nezmeškaj šancu... Gymnázium Terézie Vansovej v Starej Ľubovni ponúka talentovaným piatakom so záujmom o vzdelávanie možnosť osemročného štúdia, ktorého najväčšou výhodou je rozšírené vyučovanie cudzích jazykov a kontinuálny prechod medzi základnou a strednou školou. Vzdelanie gymnaziálneho typu dáva tiež široké možnosti pokračovania v štúdiu na všetkých typoch vysokých škôl. V neposlednom rade je dôležité podotknúť, že žiak nemusí zotrvať celých 8 rokov v tejto forme štúdia. Po absolvovaní štyroch rokov si môže podať prihlášku na akúkoľvek strednú školu, kde môže pokračovať v štúdiu podľa vlastného výberu a záujmu. Prihlášky je potrebné podať na sekretariát Gymnázia Terézie Vansovej do 22. apríla 2014. Informácie o škole, štúdiu i o podmienkach prijatia sú zverejnené na webovej stránke školy www.gymsl.sk. ĽN 130/2014


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

ŠPORT

8. apríl 2014 ĽN č. 14

Šachisti medzi elitou aj v budúcej sezóne Rozhovor s Martinom Hubom, prezidentom Slovenského šachového zväzu

Posledný marcový víkend patril slovenskej šachovej elite, ktorá sa stretla v hoteli Sorea v Ľubovnianskych kúpeľoch. Odohrali sa tu posledné tri kolá šachovej extraligy. Dráma trvala až do posledných zápasov. Rozhodovalo sa totiž o titule majstra Slovenska aj o tých, ktorí najvyššiu súťaž opustia. Domáci šachisti mali jediný cieľ, udržať sa v elitnej súťaži aj v  budúcej sezóne. K  splneniu cieľa potrebovali zvíťaziť v jednom z posledných troch zápasov. Prvú príležitosť mali už v piatok v zápase s ŠK Liptovský Mikuláš. Aj keď súper bol v  stretnutí favoritom, domáci s ním zohrali kvalitný zápas a šťastie sa nakoniec priklonilo na súperovu stranu. Druhú šancu v  sobotňajšom zápase s  SK PK Trenčín už premenili suverénnym víťazstvom, keď súperovi dovolili zvíťaziť iba v jednej partii. V  poslednom zápase s  Dubnicou dostali príležitosť ďalší hráči. Domáci ho síce prehrali, ale krásnu partiu s Karolom Motuzom odohral veľký talent Christopher Repka. Za výkon v nej dostal pochvalu aj od Martina Hubu, prezidenta slovenského šachového zväzu.

„Nedal som súperovi dýchať. Každý môj ťah bol pre neho novou hrozbou a už prakticky od začiatku ju mal prehratú. A to sa na takej úrovni tak často nestáva,“ vysvetlil jedinečnosť partie sám Christopher. Domáci šachisti ako nováčik súťaže obsadili ôsme miesto a v elitnej spoločnosti si zahrajú aj v budúcej sezóne. V tíme tak vládne spokojnosť. „Do trojkola sme šli s tým, že nám stačí získať jednu výhru, to sa nám podarilo v sobotu, takže sme sa udržali. Dnes sme dali priestor ďalším hráčom. “ skonštatoval v nedeľu Patrik Nemergut. Veľká bitka sa odohrávala v boji o titul majstra Slovenska, o ktorom sa rozhodovalo v poslednom 11. kole. Dunajov, ktorý mal bodový náskok a nastúpilo zaň až 5 veľmajstrov, nesta-

OT ŠKM Stará Ľubovňa a CVČ Stará Ľubovňa vás pozývajú

12. apríla na

OTVORENIE CYKLOSEZÓNY V RETRO ŠTÝLE Zraz bude na parkovisku pred Obvodným úradom v Starej Ľubovni do 10.00 h. Nasledovať bude propagačná jazda po uliciach Mierová - Okružná - Letná - Tatranská - 1. mája – Levočská. Hlavná trasa: St. Ľubovňa - Nová Ľubovňa a späť (12 km). Odporúčané je dobové oblečenie a starý bicykel. V zlom počasí sa pôjde iba ulicami: Mierová - Okružná - Letná - Tatranská Ul. 1. mája - Nám. sv. Mikuláša. Bližšie info: Pavel Mrug (0907 934 552).

SK Dunajská Streda TJ Inbest Dunajov SK Slovan Bratislava A SK Liptov L. Mikuláš TJ Slavia UPJŠ Košice SK Caissa Čadca SK Doprastav Bratislava SO SKM Stará Ľubovňa SKS Dubnica n/V SK Slovan Bratislava B SK PK Trenčín TJ Slavia TU Košice

30 28 23 23 16 15 12 12 11 10 10 0

čil na Dunajskú Stredu a prehral rozhodujúci zápas 3:5. Elitnú súťaž opúšťajú SK PS Trenčín a TJ Slavia TU Košice. Mimochodom, zaujímavosťou posledného trojkola bolo, že partie z neho sa vysielali cez internet. Šachové súboje v priamom prenose podľa slov prezidenta Slovenského šachového zväzu M. Hubu sledovalo v priemere 7 tisíc divákov.

n Staroľubovnianski šachisti absolvovali v tejto sezóne premiéru v extralige. Ako hodnotíte ich účasť v najvyššej súťaži? - Myslím, že Stará Ľubovňa sa veľmi výrazne objavila na šachovej mape Slovenska. Nielen tým, že má veľmi dobré družstvo v extralige, ale aj tým, že organizuje turnaje na slovenskej úrovni, či už v kategóriách mládeže alebo dospelých. Vaše družstvo skončilo na 8. mieste, čo je na nováčika veľmi dobré. Navyše, dnes mladý Christopher Repka vyhral nádherným štýlom so starším šachovým kolegom. Bola to veľmi pekná partia, ktorá, myslím si, bude zverejnená v časopisoch. Čo sa týka Starej Ľubovne, šachové podmienky sú tu úžasné a stojí za to, aby tu šachisti chodili aj v budúcnosti. n Takže vidíte budúcnosť ľubovnianskych šachistov v opti-

mistických farbách? - Všetko závisí od nadšencov, od ľudí, ktorí organizujú takéto podujatia. U vás sú to Nemergutovci, ktorí sa veľmi obetavo snažia vytvoriť výborné šachové podmienky. n Aká je úroveň šachu na Slovensku? - Šach má u nás tradíciu. Takisto si myslím, že slovenské deti sú múdre v porovnaní s ostatnými, takže o budúcnosť slovenského šachu sa ja osobne nebojím. Trochu trpíme, ale to asi viaceré športy, finančnou podvýživou zo strany štátu. Ten má zrejme iné priority ako financovať šach. Ale myslím si, že v rámci tohto regiónu sme na tom veľmi dobre a patríme dokonca zo 170 členských krajín svetovej šachovej federácie do top 15, takže máme výrazné slovo aj v iných oblastiach šachového života. (J.P.)

ŠO ŠKM Stará Ľubovňa – Lipt. Mikuláš 3,5:4,5. (Jacko 1, Petrík, Repka, Repková, M. Najgebawer a Bednár - 0,5). Stará Ľubovňa – Trenčín 5,5:2,5 (Petrík, Repka, Repková,

M. Nemergut - 1, M. Najgebawer Bednár, Ištoňa - 0,5). Stará Ľubovňa - Dubnica n/V 3:5 (Repka, Najgebawer - 1, Bednár, Faltičko - 0,5). Text a foto (J.P.)

Double M. Kovalčíkovej Mária Kovalčíková si na svoje konto pripísala ďalší významný úspech. Pätnásteho marca sa predstavila na košickom MDŽ KVP Cup-e a a  napriek tomu, že účasť na turnaji bolo jej premiérovu, dokonale vypálila rybník ostatným dvom tuctom hráčok. Po víťazstve v skupine totiž nenašla premožiteľku ani vo finálovej osmičke, čím tak naplnila „cézarovské“ - prišla, videla, zvíťazila. Pre túto Staroľubovnianku to však nebol jediný triumf v mesiaci. Poslednú marcovú sobotu sa na dráhach ŠRC uskutočnil tretí bowligový turnaj a práve M. Kovalčíková (906 b.) sa po

dvoch druhých miestach v ňom konečne tešila z prvenstva. Najmä vďaka úvodným kolám nepustila pred seba Klaudiu Folvarčíkovú (828 b.), tretia skončila Jana Tešlová (791 b.). Medzi mužmi suverénne zvíťazil Juraj Venglár, ktorý ako jediný pokoril magickú tisícku (1081 b.). Ďalšie priečky obsadili Juraj Dubaj (997 b.) a Ľubomír Kožík (970 b.). Text (mv), foto (archív M.K.)

futbal V. liga Sever, 12. apríla o 15.30 h: MFK Stará Ľubovňa - ŠK Štrba. m m m

OM, 13. apríla o 15.00 h: Podolínec - Plaveč, Ľubotín - Orlov, Jakubany - Čirč, Š. Jastrabie - Malý Lipník, Vyšné Ružbachy - Kyjov, Veľký Lipník - Litmanová.

bowling ŠRC pozýva na IV. dorážkový bowlingový turnaj, ktorý sa uskutoční v piatok 11. apríla o 17.30 h. Informácie na recepcii v ŠRC, tel. 4280026-24.

turistika KST v Starej Ľubovni pozýva 19. apríla na „Cyklopúť“ na horu Zvir. Zraz účastníkov je o 11.00 h pri športovej hale. V prípade veľmi nepriaznivého počasia sa akcia neuskutoční. Bližšie info: J. Sumilas (0918 908 689).

Basketbalistky ŠŠK Basket Stará Ľubovňa (v tmavom) ukončili svoje premiérové účinkovanie v 1. basketbalovej lige posledným dvojzápasom sezóny s lídrom súťaže, družstvom Tydam UPJŠ Košice. Obidva zápasy odohrali na svojej domovskej palubovke v telocvični ZŠ na Komenského ul. Hosťujúci tím prišiel v úlohe vysokého favorita, ktorý v doterajšom priebehu súťaže prehral iba jediný zápas a  je horúcim kandidátom na celkového víťaza súťaže. Domáci kolektív nastúpil na zápas iba s jednou náhradníčkou, ale zbrane vopred nezložil. No zápas nezačali najšťastnejšie. Košičankám sa darila streľba, využívali rýchle protiútoky a prvú štvrtinu vyhrali 13:30. V ďalšom priebehu zápasu Ľubovnianky zlepšili obranu a poriadne potrápili favoritky. Ďalšie dve štvrtiny vyhra-

Mária Kovalčíková po víťazstve na MDŽ KVP Cup-e, v kat. neregistrovaných hráčok.

Športová hala v Starej Ľubovni sa 29. marca stala dejiskom Slovenského pohára mládeže dorastencov. Jeho víťazom sa stala nasadená jednotka, Péter Ingemar z  Lučenca, ktorý vo finále porazil Alexandra Valucha 3:1. Jediný zástupca Starej Ľubovne, Tomáš Dubec, obsadil 11. – 12. miesto. Turnaja sa zúčastnila takmer stovka stolných tenistov od Bratislavy po Vranov. (mv) m m m

Šiesteho apríla sa za zelenými stolmi odohralo 21. kolo oblastných stolnotenisových líg, ktoré pre tímy z  okresu prinieslo viac-menej očakávané výsledky. 3. liga Západ: STK Stará Ľubovňa B - STO Letanovce A 13:5 (Body: M. Haky 4.5, O. Haky 3.5, Horvát 3, Kulik 2). 4. liga Podtatranská: STK Plaveč A - TJ Požiarnik Rakúsy A 7:11 (L. Duffala 3, P. Dufala 2, Gladiš 1). (mv)

futbal Nepríjemne prekvapení odchádzali v nedeľu tri stovky divákov, ktorí si prišli pozrieť prvé jarné domáce vystúpenie Plavnice. Na presný zásah Mikitu (11. min) totiž ešte jej hráči dokázali odpovedať, gól Lazarchuka však pre posledný tím tabuľky znamenal šokujúce tri body. A nedarilo sa ani Staroľubovňanom, ktorý v  Kľušove schytali päťku. IV. liga Východ: FK Družstevník Plavnica - FK Drustav Svidník 1:2 (1:1). G: P. Janič – Mikita, Lazarchuk. Plavnica: Beňo - Fröhlich, Vandžura (56. Pekár), Kuľanda (75. Nagy), Krajger, Hricko, T. Janič (61. Bania), Chovanec, Genčúr, M. Mariančík, P. Janič. V. liga Sever, 20. kolo: OŠK Kľušov - MFK Stará Ľubovňa 5:0 (2:0). St. Ľubovňa: Kontra - Pavlišin, Štefánik, Selep (57. Haladej), Jur. Kosturko (23. Buk), Pristaš, Vandžura, Kinský, Mariančík, Grivalský (73. Grívladský), Sikorjak. VI. liga, 16. kolo: ŠK Nová Ľubovňa - TJ OK Chmiňany 1:4 (0:3). G: Konkoľ - Špak 3, Lesník. (mv) 17 13 12 11 10

1 2 3 2 3

2 88 : 20 5 45 : 29 5 33 : 22 7 40 : 24 7 37 : 26

52 41 39 35 33

m m m

ky mali širšiu lavičku, častejšie striedali, navyše sa im začala dariť streľba. A o  zápase bolo rozhodnuté. V  obidvoch zápasoch rozhodli väčšie skúsenosti súpera,  úspešnejšia streľba a  širší káder. Domáci však boli favorizovaným Košičankám dôstojným súperom v  obidvoch stretnutiach. m m m

li a začali nebezpečne ukrajovať zo súperovho náskoku. Hosťujúci tím zistil, že zápas sa sám nevyhrá. Zapol na vyššie obrátky, opäť bol úspešný v protiútokoch a napokon zvíťazil. Druhý zápas začali domáce oveľa lepšie. Pozorne brá-

stolný tenis

5.liga Pušovce Štrba Raslavice Kračúnovce St. Ľubovňa ...

Basketbalistky dvakrát prehrali s lídrom

Šport servis

Šport v skratke

nili, lepšie doskakovali a súpera nepustili do rozhodujúceho náskoku. Polčasový výsledok so 4-bodovým rozdielom vyzeral nádejne. Zlom nastal v  druhom polčase. Hráčkam ŠŠK Basket začali ubúdať sily, odchádzali kondične. Košičan-

ŠŠK Basket Stará Ľubovňa – Tydam UPJŠ Košice 42:61 (24:39). Štvrtiny: 13:30, 11:9, 11:4, 7:18. ŠŠK Basket: Konkoľová 11, Arendáčová 6, Hamborská 0, Repková 10, Slodičáková 8, Obercianová 7. ŠŠK Basket Stará Ľubovňa – Tydam UPJŠ Košice 36:63 (25:29). Štvrtiny: 12:14, 13:15, 7:12, 4:22. ŠŠK Basket: Konkoľová 13, Arendáčová 2, Hamborská 0, Repková 4, Slodičáková 6, Obercianová 11. Text a foto (J.P.)

Po piatich mesiacov vybehli na trávnik aj futbalisti v okresných majstrovstvách. Na programe totiž bolo prvé jarné kolo, v ktorom sa darilo hlavne favoritom – Veľký Lipník, Jakubany i Vyšné Ružbachy svoje duely jasne vyhrali a nezaváhal ani vedúci Čirč. 7. liga, 12. kolo: Plaveč - Litmanová 5:0 (2:0). Góly: Tináth a Mich. Pekár 2, Plavnický. Kyjov - Veľký Lipník 0:5 (0:2) G. Galajda 2, Hrebík, Želonka, Volček. Malý Lipník - Vyšné Ružbachy 0:4 (0:1) G: Zolnerčík 3, Zajac. Šarišské Jastrabie - Čirč 1:2 (0:1) G: Balušinský - M. Pyda 2. Orlov - Jakubany 1:4 (1:1) Olejník - M. Orechovský 2, L. Štucka, J. Čoma. Podolínec - Ľubotín 5:0 (3:0) G: Lajčák 3. J: Marhefka, Antóni. (mv) Čirč 9 Jakubany 9 V. Lipník 7 V. Ružbachy 7 Š. Jastrabie 6 M. Lipník 5 Podolínec 5 Ľubotín 5 Litmanová 4 Plaveč 4 Kyjov 1 Orlov 1

3 0 1 2 3 2 1 4 1 5 3 4 1 6 1 6 2 6 1 7 1 10 0 11

28 : 12 43 : 17 25 : 17 31 : 14 23 : 15 31 : 28 27 : 27 20 : 29 17 : 19 22 : 27 5 : 34 14 : 47

30 28 24 22 19 18 16 16 14 13 4 3

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktori: PhDr. Eva Halamová, Mário Veverka, športový redaktor: Ing. Ján Petrus, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa, IČO 36 477 206. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Ľubovnianske noviny č. 14  
Advertisement