Page 1

22. marec 2011

Ročník XXXVI.

Cena 0,25 €

Číslo 11

Ľubovnianske noviny Za futbalovou loptou behala aj Tamarka Jedináková

Škôlkari v úlohe redaktorov a kameramanov

8.

3.

Literárne súťaže na Slovensku odomkla Poetická Ľubovňa

2.

Padli aj storočné lipy súhlasili aj ochranári Storo č né lipy, ktoré prežili druhú svetovú vojnu, šli k zemi. Na ôsmich z nich sa totiž prejavil zlý zdravotný stav, ktorý minulý štvrtok definitívne rozhodol o ich osude.

„Možno sa zdá zrezávanie nelogické a nepotrebné, ale pristúpilo sa k nemu po veľmi citlivom zvážení okolností. Tieto lipy boli choré, staticky narušené a pre návštevníkov parku predstavovali potenciálne nebezpečenstvo,“ vysvetlil dôvod ich odstránenia primátor mesta Michal Biganič. Staroľubovňania však podľa neho o nič neprídu. Staré stromy totiž v centre nahradia iné - ihličnaté. Vysadí sa tiež viac ako 1700 nových kríkov a vôkol kostola vznikne 1200 m2 trávnatej plochy. „Park tak bude krajší a v neposlednom rade i bezpečnejší. Osvetlenie v  dlažbe ho viac zatraktívni a námestiu dodá väčší nádych historickosti,“ dodal ešte prvý muž mesta. Novú vizáž by centrum, ako i jeho blízke zóny mohli, mimochodom, dostať skôr než bolo plánované. Firma Pienstav, ktorá je víťazom verejnej

Výrub ôsmich chorých, staticky narušených líp v srdci mesta prebehol v súlade so zákonom. Ich likvidáciu totiž odsúhlasili aj orgány ochrany prírody. súťaže, sa totiž zaviazala práce zrealizovať ešte v priebehu tohto roka. Otáznik visí jedine nad Námestím gen. Štefáni-

ka. „Tam chceme spraviť zmenu projektu, aby ten park nebol len prechodný ako doteraz, ale aby bol účelnejší, kraj-

Hrad Ľubovňa na známke

9 771 338 03 400 5

12

Pýcha a „korunka“ Starej Ľubovne – hrad Ľubovňa by mal čoskoro opäť presláviť svoje mesto. V plnom prúde sú totiž prípravy na vydaní novej slovenskej poštovej známky, na ktorej by sa mal zaskvieť práve náš hrad.

„Je to tak, Slovenská pošta pripravuje vydanie poštovej známky Historické výročia: Ľubovniansky hrad,“ potvrdila túto informáciu za SP Bela Lisáková. Pre filatelistov bude teda dátum vydania – 8. november 2012 určite veľmi dôležitý. Cesta k vydaniu známky s hradom Ľubovňa ale nebola až taká priamočiara. „Prebiehalo niekoľko rokovaní a samotný impulz treba pripísať aj Kežmarčanovi Andrejovi Janovskému, ktorý sprostredkoval tento ná-

vrh Slovenskej pošte,“ podotkol kastelán hradu Ľubovňa Dalibor Mikulík, ktorý si myslí, že ide o mimoriadnu udalosť pre hrad, ktorý sa vo svojej vyše 700-ročnej histórii objaví na známke po prvýkrát. Celú udalosť by mala sprevádzať veľká sláva. „Momentálne spolu s  Mestom pripravujeme historickú dokumentáciu spolu s rôznymi podobami hradu,“ povedal D. Mikulík. Aká podoba hradu – či súčasná alebo dobová sa na známke objaví, to sa ešte nevie. Výtvarný návrh a rytinu poštovej známky vytvoria v spolupráci dvaja najvýznamnejší slovenskí rytci Martin Činovský a František Horniak.

Známku s hradom Ľubovňa plánuje Slovenská pošta vydať v  miliónovom náklade. „Hrad je v súčasnosti jedným z najnavštevovanejších slovenských hradov, prevažne turistami z Poľska. Z toho dôvodu plánuje SP vydať známku v počte jeden s nominálnou hodnotou 0,90 eur,“ prezradila B. Lisáková. Vzhľadom k  tomu, že cena korešponduje so zásielkami 2. triedy do 50 g, hrad Ľubovňa by sa tak mohol dostať do rôznych európskych krajín. Známka vyjde pri príležitosti 600. výročia podpísania uhorsko-poľského mieru a tzv. Spišského zálohu, keď poľský kráľ Vladislav II. Jagelovský poskytol uhorskému kráľovi Žigmundovi Luxemburskému pôžičku 37 tisíc kôp pražSta ou seb d Slávu, akú má pre rok mi ských grošov, za čo mu 5-ti d pre si a, ovň rá Ľub olínŽigmund dal do zálohu mi užili v susednom Pod ska Ľubovniansky hrad a 16 ci. 19. mája 2006 sa podolín euspišských miest. V rokoch zvonica, ktorá patrí medzi známrópske unikáty, ocitla na 1412 - 1772 preto na hrade iem ke najznámejšej slovenskej sídlili poľskí správcovia. ska. sie s názvom Krásy Sloven Na známke sa teda budú živo do Známku vtedy uviedol spomínať dve významné bisy ézn diec ský spiš ý ta samotn nohistorické udalosti hradu kup František Tondra a mala Sk. 29 u - začiatok a  koniec poľnot hod álnu min ského zálohu. (hm)

ší a aby to bolo miesto stretáPodľa nových plánov sa spoločensko-kultúrne akcie či vanie sa Staroľubovňanov pri v ňom teda počíta nielen s det- výstavbou verejného WC, aj rôznych príležitostiach,“ vy- ským ihriskom, ale uvažuje sa pre vozičkárov. Text a foto (mv) svetlil M. Biganič. i  nad prekrytým pódiom pre

Zvážajú sa domy v Podsadku? Dva rodinné domy v Podsadku si vyžiadali pozornosť samosprávy. Po minulotýždňových miernych dažďoch sa podľa ich obyvateľov zviezli o dva metre smerom dole. „Tak tam nemôžu ľudia bývať, mesto s tým musí niečo robiť,“ reagovali rozhorčení Podsadčania na údajne zvážajúci sa svah. Na miesto sa uplynulý štvrtok vybral primátor mesta aj s odborníkmi, aby posúdili vážnosť situácie. „Určite sa s domami nič nestalo, žiadny posun tam rozhodne nie je,“ zhodnotil nateraz stav, ktorý panuje v Podsadku, vedúci oddelenia výstavby František Benko. Podľa neho sa iba uvoľňuje zemina z kopca za domom, príčinou je rozmrznutie pôdy

Tiene týždňa Kúpil náboje

Z nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami obvinili policajti 31-ročného muža z Jakubian. V piatok 18. marca bolo policajnou hliadkou zistené, že si bez povolenia zadovážil 29 kusov nábojov a uložil si ich vo svojej izbe v rodin-

a dážď uplynulého týždňa. Treba pripomenúť, že obidva domy Mesto opravovalo uplynulý rok po povodniach. Vtedy sa zviezol svah za domami a zdevastoval ich zadné izby. Vtedy súkromná firma na náklady Mesta opravila časti domov aj s oknami. Príčinou bol vtedy rovnako namočený svah, k váhe ktorého prispelo aj množstvo odpadkov

za domom. Ako bude Mesto riešiť situáciu, ukážu najbližšie dni. Podľa slov primátora situácia nie je vôbec taká dramatická, ako ju vykresľujú miestni. Mesto zrejme ale bude musieť vyviesť zeminu za dvomi domami, kde býva okolo 35 ľudí a prehĺbiť odstup kopca od obydlí. Text a foto (hm)

nom dome. Obvinenému teraz sume 200 €. V druhom prípade zlodeji hrozí trest odňatia slobody na jevyčíňali priamo v Starej Ľubovden až päť rokov. ni. Z pivnice paneláka na MieroVykradli bager a pivnicu vej ulici ukradli v čase medzi 18. Z odstaveného bagra v obci februárom až 18. marcom tohto Mníšek nad Popradom niekto roku zliatinové disky a pneumaukradol 18. marca naftu. Zlodej tiky. Ich majiteľovi vznikla škovylomil zámok nádrže a odcu- da vo výške 840 €. V oboch prídzil 120 litrov paliva, čím spô- padoch polícia začala trestné stísobil majiteľovi bagra škodu v hanie pre prečin krádeže.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

22. marec 2011 ĽN č. 11

Gymnazisti sa predviedli

Kým sa maturanti Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni uplynulý týždeň potili nad maturitnými skúškami, v inej časti budovy nebolo po strese a napätí ani stopy. Práve naopak, v rámci Dňa otvorených dverí to tu vyzeralo ako vo farebnom úli. Nápady a kreativita gymnazistov a ich pedagógov premenili budovu na školu zážitkového a projektového vyučovania. Deviataci prakticky z celého okresu sa nestačili diviť, čo všetko pre nich pripravili. „Je to tu fakt dobré. Vidím aj, že gymnazisti sú veselá kopa, a  tak asi urobím dobre, keď tu prídem,“ zložil poklonu jeden z deviatakov. Tých sa premlelo v  gymnáziu 16. marca takmer 240. A bolo sa na čo pozerať, žiadne nudné prednášky a bezduché vychvaľovanie školy. Na chodbách a v triedach sa robili rôzne chemické, prírodovedné i  fyzikálne pokusy, rozprávalo sa pú-

tavo o histórii mesta, predvádzal sa folklór i moderná zumba... a  hemžilo sa to farebnými odevmi. „Má to veľký význam,“ odpovedal už na otázku, či sa oplatí vynaložiť toľkú námahu, zastupujúci riaditeľ Peter Petrík. Ako dodal, škola je v tradícii otvorených dní iba začiatočník, ale, „určite budeme v  tom pokračovať, keďže minulý prvý ročník bol veľmi vydarený. Zapojili sa doň prírodovedci a ani humanitári a jazykári tohto roku nechceli ostať bokom a  pridali sa. Otvárame takýmto spôsobom školu pre našich budúcich žiakov, ale aj pre iných žiakov základných škôl.“ Podľa slov riaditeľa by sa ale takáto veľká akcia nedala robiť bez zanietenia pedagógov, ktorí vedia podchytiť aktivitu svojich zverencov. Napokon gymnázium tento rok svojich budúcich študentov vítal už aj vynovenou fasádou. Spolu s novou jedál-

ňou i modernými počítačovými technológiami, interaktívnymi tabuľami, internetovou klubovňou či malou meteorologickou stanicou má čo ponúknuť. „Potrebujeme ešte urobiť omietky zo zadnej strany budov a v budúcnosti sa venovať aj areálu. No a vo vnútri treba dobudovať učebne pre jazyky,“ dodal riaditeľ, čo ešte škola, kde študuje 438 študentov, potrebuje. Každopádne, potrebuje aj nové tváre, ktoré sa rozhodnú možno aj na základe toho, čo v uplynulú stredu videli. Gymnázium T. Vansovej prijme do nasledujúceho školského roku 60-tku nováčikov a  jednu triedu s  necelou tridsiatkou piatakov do prvého ročníka osemročného gymnázia. Naďalej má záujem o tých najlepších, ktorí by nepokazili renomé školy, za ktoré hovorí 95-percentná úspešnosť gymnazistov, ktorí sa dostanú a študujú na všetkých typoch vysokých škôl. Text a  foto (hm)

Gymnázium privítalo budúcich študentov s množstvom kreatívnych stanovíšť. Zaujímavý bol aj „kútik“ histórie, kde sa hovorilo o dávnej dobe v dobových kostýmoch. Nechýbali figuríny a historické doplnky.

Chrípka ešte nekončí

Dva týždne klesali krivky zobrazujúce počet chorých na akútne respiračné i chrípke podobné ochorenia. V piatok však opäť vystrelili na-

hor. Podľa štatistík vedených Regionálnym úradom verejného zdravotníctva totiž aktuálna chorobnosť vyskočila z 1094 na 1348,9/100 000 oby-

vateľov (t.j. o 51 prípadov). Epidemiológom bolo hlásených aj 29 komplikácií, ktoré sa najviac (11x) vyskytli medzi 6až 14- ročnými deťmi. (mv)

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

Knižnica ako obývačka? Rozhovor s riaditeľkou knižnice I. Šipošovou

Keď sa nedávno stretli riaditelia regionálnych knižníc, veľa dôvodov na radosť asi nemali. Tieto inštitúcie totiž zväčša bývajú prvými, ktoré si odnášajú krátenie rozpočtu. Či sa dotklo i nás, resp. čo čaká Ľubovniansku knižnicu (ĽK) v nasledujúcich mesiacoch, už v rozhovore s jej riaditeľkou Ivanou Šipošovou. n Poďme najskôr k výsledkom. Aké boli? - Keď to porovnám s rokom 2009, nie je to až také strašné. Bohužiaľ, musím ale konštatovať, že nám ubúdajú čitatelia a to najmä stredoškoláci. Je naozaj smutné, keď z tridsiatich žiakov v triede k nám chodia len dvaja. Kedysi to bolo naopak. n Predpokladám, že dôvodom je pravdepodobne internet. - Áno. To však nie je celkom v poriadku, pretože na ten sa nemusia dostať správne informácie alebo sú často skreslené. Predsa len, kým vyjde kniha, musí prejsť cez niekoľko rúk, vrátane oponentov. A to, aby v nej bola scestná informácia, si jednoducho nik nemôže dovoliť. n Presuňme sa teraz na financie. Minulý rok bol asi dosť tvrdý, dotklo sa to vášho fungovania? - Určite áno, a to všetkých činností v knižnici. No robíme všetko preto, aby to verejnosť čo najmenej cítila. Takže sme sa snažili vložiť čo najviac financií do nákupu kníh. Do regálov tak pribudlo 1051 zväzkov, čo je na súčasné podmienky dosť. Ale rozhodne nespĺňame štandardy vytýčené medzinárodnými organizáciami zaoberajúcich sa knihovníctvom. n Keď hovoríme o nákupe, zamerali ste sa pri ňom na určitú časť – napríklad na detskú literatúru alebo beletriu? - Nie, snažíme sa to rozložiť rovnomerne. Ľudia majú radi nové knihy a keď ich nebudeme kupovať, nebudú čítať. Keď je totiž kniha ohmataná, roztrhaná, nie je pre čitateľa príťažlivá. n Niekedy sa kupovalo viac exemplárov z  jedného titulu. Čo teraz? - Ak sa kúpia maximálne tri, tak sme šťastní. Aj to sa už deje

len pri odbornej literatúre. n Koľko zväzkov je vlastne v knižnici? - K  31. decembru 2010 sme ich vykazovali presne 64 969, čo je relatívne slušný počet. Tento rok by sme však mali revitalizovať fond. n Keď tu bol pred časom n A to znamená... predseda VÚC Peter Chudík, - ...že budeme vyraďovať kni- padla z  jeho úst i myšlienka, hy, ktoré sú opotrebované či in- že by priestory knižnice odkúformačne zastaralé. Neviem po- pil od Mesta PSK. V akom je vedať, koľkých presne sa to bude to stave? týkať, no obávam sa, že ich budú - Zatiaľ sa o tom neuvažuje, stovky. ale verím, že sa časom budeme n Čo čaká knižnicu tento musieť k tejto problematike vrárok? Ďalšie škrtenie rozpočtu? tiť. Budova sa vyprázdňuje a my - Len dúfame, aby nám os- tie priestory potrebujeme. Dotetal aspoň ten, aký sme mali vla- raz sme napríklad nemali vyrieni. A aby nám vyšli všetky pro- šenú ani tichú zónu, na čo sa čijekty, ktoré sme podali, pretože tatelia dosť sťažovali. Terajšia máme naplánoštudovňa je tované veľmi veľ- ĽK a rok 2010 v číslach (v zátiž súčasťou spoké podujatia, do tvorke rozdiel oproti r. 2009) ločenskej miestktorých zapá- * 3611 zaregistrovaných používanosti, od ktorej teľov (- 190) , * 48 046 návštevníjame množstvo kov (- 1558), 133 746 výpožičiek je oddelená len detí a  mládeže. (- 11 645), * 376 zorganizovaných drevenou priečTakže chcem, podujatí (+ 174) kou. Takže ľuaby sme nešli dia naozaj nedo straty a hlavne, aby sme ne- mali pokoj na štúdium. museli prepúšťať. n Plánujete to riešiť? n Hrozí aj to? - Tým, že sme dostali priesto- Môže, ale predpokladám, ry po bývalej predajni Včielka, sa že u nás sa to dá vyriešiť takým tak vlastne stalo. Okrem toho, že spôsobom, aby to osadenstvo os- sa tu otvorí študovňa regionálnej talo v terajšom počte. No každý literatúry, tak v nej bude miestsa bude musieť správať na praco- nosť na stretávanie sa komunít visku ako vo svojej domácnosti. - napríklad seniorov, ktorí si tu Inými slovami – šetriť, kde sa dá. budú hačkovať, štrikovať a nien Cesta k  peniazom vedie kto im pritom bude čítať. Svečasto  cez projekty. Ako ste na tovým trendom je totiž knižnica tom v tejto oblasti? ako obývačka. Aby tí ľudia mali - Musím sa pochváliť, ale z pokoj, pohodlie, aby si mohli tredeviatich, ktoré ĽK vypracovala, bárs i ľahnúť. boli všetky úspešné. Získali sme n A to by sa dalo? tak skoro 20 800 €. Nanešťastie, - Myslím si, že áno. Závidíme zatiaľ môžeme ísť len do „ma- knižnici vo Vsetíne, kde majú nalých“ projektov, pretože nevlast- príklad ležadlá. U nás to, bohuníme priestory. A to nás brzdí na- žiaľ, zatiaľ možné nie je, ale nepríklad v tom, aby sme podáva- skôr, keby sa odkúpila časť buli aj väčšie projekty na interiéro- dovy, tak by sa o tom dalo uvavé úpravy. žovať. Text a foto (mv)

Literárne súťaže na Slovensku odomkla Poetická Ľubovňa

Na slovenskej literárnej hrude už vyrástlo mnoho súťaží. Niektoré z nich zanikli, ďalšie upadli, no Poetická Ľubovňa, pri ktorej zrode stála kedysi Monika Tančáková s básnikom Zamaguria Vasiľom Kočembom, si ale svieže zelené lístky udržala bez problémov i po devätnástykrát.

„Stále sa ju snažíme vyhlásiť s veľkým predstihom a propagovať aj cez sociálne siete, napríklad facebook. Tak sa nám hlási veľmi veľa autorov, tento rok dokonca rekordný počet 98 s 280-timi prácami,“ prezradila jeden z dôvodov udržania neobvyklého záujmu o súťaž Irina Nováková z  Ľubovnianskeho osvetového strediska. I  keď medzi prihlásenými absentovali tentoraz mnohé mená „zlatej generácie“ domácich poetiek, Stará Ľubovňa sa podľa nej nemusí budúcnosti obávať. „Dievčatá vyrástli, na vysokých školách majú iné povinnosti a na písanie im zrejme neostáva čas. Myslím si ale, že nám v Literárnom klube rastú noví výborní autori.“

tickým majstrovstvom totiž bolo to, čo na tohtoročné nebo vystrelilo tak víťaza kategórie Zdenka Fajčíka, ako i absolútnu víťazku XIX. ročníka Katarínu Vargovú z Donovál. m m m

Súťaž, ktorá prebehla pod organizačným zabezpečením Ľubovnianskeho osvetového strediska, Mesta Stará Ľubovňa a miestnej organizácie KDH, pokračovala po vyhodnotení „spoveďou“ P. Karpinského. Záver potom obstaral rozborový seminár, ktorý je tiež príčinou toho, že Poetická Ľubovňa, v ktorej žiarila najmä N. Kollárová (pravo), no nestratila sa ani E. Virostková (vľavo), už tradične otvára šnúru celosloven- sa do Poetickej Ľubovne každoročne hlási také kvantum autoských literárnych súťaží. A tentoraz tak spravila najvyššou účasťou vo svojej histórii. rov. Text a foto (mv) n POÉZIA = PRÓZA li verše Niny Kollárovej, kto- I keď sa, pochopiteľne, opäť obja- práce, ktoré ovplyvnila úpadkoHoci s kvantitou mohli byť or- ré, ako uviedol, hovoria o veľ- vili chyby. „Tou prvou bola snaha vá, nepresne nazývaná ženská li- Víťazi XIX. ročníka Poetickej Ľuganizátori spokojní, s kvalitou to kom talente podporenom zau- o amerikanizáciu. Z tohto potom teratúra plná plaču, sĺz, lásky či bovne a umiestnenie autorov bolo, „o štipôčku slabšie než vla- jímavými ľudskými skúsenos- nasilu vznikali exotické príbehy, rozchodov. „Ja si myslím, že aj z okresu Stará Ľubovňa ni.“ Aspoň podľa predsedu po- ťami a tiež schopnosťou o nich ktoré akoby sa museli odohrávať sentiment a pátos, ak sú využi- Poézia: 1. Nina Kollárová (SĽ), 2. Dávid roty Jána Petríka: „Čím bol ale rozmýšľať. „Tým tak jej poézia v New Yorku, v ktorých musel té funkčne, vôbec nie sú na pre- Kavka (Poprad), 3. Veronika Grešová tento ročník vzácny, bola vy- prináša zážitok aj vekom star- hrať džez a podobne,“ uviedol kážku. Ale snaha vyvolať silné, a Erika Virostková (obe SĽ). Čestné uznanie: Ján Žifčák (Podolínec), Lendlhoročný člen poroty. Ako totiž no často prázdne emócie, nie je ka Kovalčíková (SĽ). rovnanosť prác. Keď každý rok šiemu čitateľovi.“ podotkol, takéto niečo je pritom tá správna cesta k úspechu,“ po- Próza: 1. Zdenko Fajčák (Holčíkovce), konštatujeme, že poézia alebo veľmi ťažké napísať, „pokiaľ tam dotkol P. Karpinský. próza je silnejšia, tak tohto roku n SNAHA 2. Zuzana Martišková (Topoľčany), 3. Kto chce teda naňho pomýš- Ria Gehrerová (Dežerice) a Ivan Zečlovek osobne nebol. Ten príbeh to bolo na jednej úrovni,“ dodal O EXOTIKU I PÁTOS redaktor literárnej redakcie SloČo sa týka prozaických diel, potom pokrivkáva a cítiť z neho ľať, mal by sa viac zamerať na dej. zulka (Košice). Čestné uznanie: JanZaujímavý príbeh, ošperkovaný ka Redajová (SĽ) venského rozhlasu v Košiciach. ich úroveň označil Peter Kar- nevieryhodnosť.“ Cena KDH: Jana Piknová (SĽ) Porota však „nemusela“ ani metaforami a podporený štylisToho tentoraz najviac upúta- pinský za „výnimočne dobrú“.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA Máte nezodpovedanú otázku, nejasno v nejakej problematike, chcete poradiť či niekomu položiť aj pálčivú otázku? Opýtame sa za vás! Stačí nám napísať, zavolať, poslať elektronickou poštou, prísť osobne...

Pýtame sa za vás

Prečo nové bytovky nemajú samostatné kúrenie? Mám priateľa, ktorý býva v novom nájomnom byte na „výhode“. Nepáči sa mu, že nemá individuálne kúrenie, hoci vraj bolo projektované. Pýtame sa riaditeľa Slobytermu, či tiež napojí obytný nájomný dom, ktorý sa má stavať, na sídliskovú kotolňu. Je to správne a spravodlivé? Všade (Plavnica, Nová Ľubovňa, Veľký Krtíš) sa takéto domy budujú so samostatným kotlom v byte. (Vlado) Odpovedá František Benko, vedúci oddelenia investícií, územného plánu, stavebného poriadku a  životného prostredia MsÚ v  Starej Ľubovni: - Na úvod treba vysvetliť, že nové nájomné bytové domy na sídlisku Východ sú majetkom Mesta Stará Ľubovňa a firma Slobyterm ich má v správe, čiže nemôže rozhodovať o ich spôsobe vykurovania. Na margo rozhodnutia vykurovania v dvoch postavených bytovkách iba toľko, že o tom rozhodlo vedenie Mesta pred ich výstavbou. Bolo to tak schválené. Pripravovaný nový nájomný dom bude prehodnotený z hľadiska spôsobu vykurovania po schválení finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, pravdepodobne koncom marca. (hm)

Sepeho kresby

Všimli sme si

Horí, horí... blízko hory Sezóna vypaľovania trávy sa začala. Ani by sme si to nevšimli, keby nám ju názorne nepripomenula istá skupina chronických podpaľačov. A nás tak nechala rozjímať nad dôvodmi, pre ktoré to spravila. Prvé, čo nám napadlo, bol nový adrenalínový šport. V tom prípade by sme skôr odporúčali plávanie s krokodílmi. Tep tu bude zaručene vyšší. Pokiaľ podpaľači chcú len testovať hasičov, koľko im bude trvať výjazd od nahlásenia požiaru (čo je, inak, tohtoročný trend v istých osadách na Slovensku), majú zase zvrátený zmysel pre hry. As-

strana

22. marec 2011 ĽN č. 11

poň trochu ospravedlniteľná by bola túžba po publicite. No i vtedy by si mali dať pozor. V  budúcnosti sa totiž môže ľahko stať, že sa na lúku dovalia televízne štáby a redaktori budú svoje vstupy začínať slovami - V Starej Ľubovni sa na lúke ugriloval muž... Dievča dnes zhorelo priamo pred očami svojich kamarátov... Mimochodom, hoci za vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov môže dostať fyzická osoba pokutu až 331 eur, radi by sme videli, kto by to zaplatil. Ale zrejme to vyzerá tak, že sa na výjazdy hasičom opäť poskladáme my, ostatní. Text a foto (mv)

3

Kraj podporí rómskych školákov Udržia ich peniaze dlhšie v laviciach? Tí Rómovia, ktorí ostanú na škole po skončení povinnej školskej dochádzky a ukončia si ďalšie vzdelanie maturitou, budú finančne podporení. n Iba pre vzorných študentov Prešovská župa, v zriaďovateľskej pôsobnosti ktorej študujú 3 percentá rómskych stredoškolákov, chce udržať v školách čím viac týchto študentov. PSK plánuje síce motivovať hlavne študentov okresu Kežmarok, Levoča a  Prešov, ujsť by sa malo zo 100-tisícového balíka eur aj staroľubovnianskym študentom. „Hlavnú cieľovú skupinu projektového zámeru tvoria primárne študenti maturitných odborov. Tí, ktorí budú prijímateľmi podpory zo Štipendijného fondu, budú v počiatočnej fáze vybraní na základe priamej konzultácie so školami, ktoré navštevujú. V súčasnosti pracujeme na vytvorení komplexných kritérií, ktoré budú, samozrejme, zahŕňať požiadavky týkajúce sa dobrého prospechu, dochádzky, sociálnej situácie a správania,“ vyjadril sa k výberu Rudolf Žiak, vedúci odboru regionálneho rozvoja VÚC PSK. Ako zároveň podotkol, „ide o dobrý krok, ktorý skutočne prispeje k zlepšeniu vzdelanosti rómskych žiakov v  našom kraji.“ Filozofiou kraja je podporovať hlavne tých, ktorí chcú študovať, majú svoje kvality, no často im sociálna situácia neprimerane sťažuje riadne štúdium. „Samozrejme, plánujeme zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania štipendijnej podpory,“ dodal R. Žiak. n Neminie sa účinku? Názory na novú formu podpory sa rôznia. V radoch verejnosti kolujú aj námietky voči neustálej finančnej dotácii pre isté skupiny obyvateľstva. „Je to opäť systém bezbrehého dávania, ktorý rómskych spoluobčanov iba kazí. Ak sa niekto chce učiť, tak sa učí pre seba a

„Peniaze tu robia svoje, to vieme všetci. A určite je lepšie, keď týchto žiakov udržíme aj takýmto spôsobom čím dlhšie v škole.“

„Nové štipendiá určite nikoho neudržia v lavici. Príde 16 rokov a zo školy odídu, respektíve rozhodnú o tom ich rodičia.“

bez toho, aby mu niekto niečo dával,“ myslí si svoje riaditeľka Základnej školy v Podsadku Mária Kurucová (na fotografii vpravo) a podotýka, že študenti zo zlého rodinného prostredia predsa majú sociálne štipendium. Počas svojej vyše 16-ročnej pedagogickej praxe pozná riaditeľka dokonale mentalitu rómskej komunity. „Už od 5. ročníka všetci učitelia pracujeme na tom, aby sme ich dostali na strednú školu. Stále prízvukujeme aj rodičom, aby dbali o vzdelanie svojich detí, lebo, „bez papiera“ sa v živote neuplatnia. Nič to nie je platné. Aj nasľubujú, ale ak dieťa dokončí povinnú školskú dochádzku, je po škole,“ dodáva M. Kurucová. Dokonalým príkladom toho, že ani peniaze tu neurobia zázrak, sú podľa nej prospechové štipendiá v základných školách, ktoré skončili po troch rokoch fungovania. „Boli tu iba nekonečné špekulácie zo strany rómskych rodičov. Písali sme aj na ministerstvo, že to nemá význam,“ doplnila riaditeľka, ktorá ako jedna z mála upozorňovala, že prospechové štipendiá urobia

viac zla ako úžitku. n Inej cesty niet Celkom iný názor má na aktuálnu novinku Vladimír Buvalič (vľavo), riaditeľ Strednej odbornej školy (SOŠ) na Jarmočnej ulici v Starej Ľubovni, pod ktorú patrí aj odlúčené pracovisko v Lomničke. „Je to dobrý nápad. Peniaze sú motivačným činiteľom pre týchto ľudí. A treba si uvedomiť, že naozaj inej cesty ako vzdelávať rómske deti, niet. Ten úspech sa tu ale prejavuje po kvapkách,“ podotkol V. Buvalič a pripomenul, že aj v SOŠ v Starej Ľubovni podporujú sociálnymi štipendiami momentálne 150 študentov, z  ktorých prevažná väčšina nie sú rómski žiaci a ktorí by bez tejto finančnej podpory možno nemohli chodiť do školy. Problémom u rómskych žiakov je podľa riaditeľa akurát rodinné prostredie, ktoré absolútne demotivuje rómskych ab-

Udrží rómske deti nové štipendium dlhšie v laviciach? Podľa všetkého sú mnohé šikovné a aj by chceli ďalej študovať. Rodičia ale zväčša rozhodnú ináč.

solventov hľadať si po skončení školy prácu a výhodnejšie sa pre nich po skončení štúdia (aj po vzore rodičov) ukazuje využívanie štátnych dávok. „Určite je však lepšie, keď tieto deti chodia do školy, ako keď sa túlajú po dedine,“ dodáva riaditeľ SOŠ, kde sa aj teraz nájdu šikovní Rómovia, ktorí končia školu maturitou. Je ich ale málo. ZŠ v Podsadku vie o svojich troch odchovancoch, ktorí sú momentálne pred maturitou. „To sú tí, ktorí sa vždy chceli učiť aj bez toho, aby im niekto za to dával peniaze,“ poznamenala M. Kurucová. m m m

Ako celá podpora dopadne, je ešte predčasné hovoriť. Projekt sa iba rozbieha, bude podaný a hodnotený až v priebehu mája tohto roku. V prípade jeho schválenia sa prípravné administratívne práce začnú od júna a v  školskom roku 2011/2012, teda už v septembri budú pravdepodobne vybraní študenti dostávať peniaze. Konkrétna výška štipendia bude závisieť od niekoľkých faktorov, medzi nimi napríklad aj od odporúčania donora projektu, ktorým je Rómsky vzdelávací fond. Text a foto (hm)

PSK sa uchádza o finančnú podporu pre tento projekt zo zdrojov Rómskeho vzdelávacieho fondu so sídlom v Budapešti. Ten vznikol v roku 2005 ako nástroj na podporu integrovaného vzdelávania Rómov v krajinách, ktoré sa zapojili do Dekády inklúzie Rómov – teda aj na Slovensku. Rómsky vzdelávací fond združuje súkromné finančné prostriedky a prostriedky zo Svetovej banky, čiže nie financie zo štátneho rozpočtu jednotlivých krajín.

Cestári začínajú opravovať výtlky

Komunikácie sa opravujú podľa dopravnej dôležitosti Prešovský samosprávny kraj (PSK) začal uplynulý týždeň čistenie ciest a spustil opravu výtlkov po zimnej sezóne. Ide o prvé jarné vysprávky realizované teplou obaľovanou zmesou. Minulý rok sa tieto práce začali 23. marca.

Cestári v oblasti Prešov nasadili štyri vozidlá, ktoré sú prioritne zamerané na cesty 1. triedy. Ich opravu si objednáva Slovenská správa ciest. „Začíname opravovať výtlky na najkritickejších miestach. 16. marca sa začali práce napríklad na diaľničnom privádzači v  Záborskom a na ceste I. triedy č. 18 v úseku Pusté Pole – Ľubotín. Jedno vozidlo je nasadené na ceste III. triedy smerom do Víťaza,“ spresnil riaditeľ SpráStačí, aby zafúkal silnejší vietor a tragédia je na svete. Buď zhorí les, vy a  údržby ciest (SÚC) PSK alebo niektorý z podpaľačov. Čo sa, len pre informáciu, už viackrát na oblasť Prešov, Jaroslav HumeSlovensku stalo. ník. Cestári budú postupne

opravovať komunikácie podľa dopravnej dôležitosti a podľa klimatických podmienok. Limitujúcou podmienkou je počasie, ktoré musí dovoliť aplikovať technológie opráv teplou obaľovanou zmesou a tiež dostupnosť obaľovanej zmesi. V  prípade priaznivých poveternostných podmienok by mali cestári pracovať aj počas víkendu. J. Humeník nevylučuje ani dvojzmennú prevádzku: „Radi by sme sa s opravou výtlkov výraznejšie pohli dopredu, lebo situácia

po zime je veľmi nepriaznivá.“ Prvé odhady na základe vizuálnych poznatkov ukazujú na väčšie poškodenie ciest ako v roku 2010 a teda aj väčší rozsah prác. Väčší rozsah výtlkov spôsobil charakter zimy s kolísaním teplôt počas dňa, kedy dochádza k zamŕzaniu a odmrazovaniu vozoviek, čo v konečnom dôsledku vedie k zvýšenej tvorbe výtlkov. Kvalifikovanejší rozsah škôd bude možné stanoviť až po podrobných jarných prehliadkach ciest. Na letnú a zimnú údržbu

Aj v samotnom meste Stará Ľubovňa umožnilo dobré počasie skôr ako po iné roky zbierať zimný posypový materiál. Mestská firma VPS už niekoľko dní čistí od nánosov chodníky a cesty v meste. Potom by sa mali začať riešiť výtlky. Podľa informácií od riaditeľa VPS Ľubomíra Kretta sa„lepenie“ dier na mestských cestách spustí pravdepodobne v posledný marcový týždeň. Začať by sa malo trasou, ktorou vedie linka mestskej autobusovej dopravy, teda od autobusovej stanice cez mesto a okolo sídliska Západ. Podľa názoru Ľ. Kretta nie sú v meste výtlky až také katastrofálne ako inde a nie je potrebné urgentné riešenie veľkých problematických úsekov. (hm)

ciest bol pre rok 2011 schválený rozpočet vo výške 15,3 mil. €. Je to približne o 300 tisíc € viac ako v  predchádzajúcom roku. Oprava výtlkov je prioritnou činnosťou cestárov po ukončení zimnej údržby. Na ich vyspravenie SÚC PSK použije toľko finančných prostriedkov, koľko bude potrebné. Bude to však mať dopad na štandard údržby iných vykonávaných činností (napríklad údržba zelene, cestného príslušenstva, priekop, priepustov, údržba bezpečnostných zariadení). m m m

PSK spravuje 2438 kilometrov ciest II. a III. triedy. Od roku 2004, kedy komunikácie prevzal do svojej správy, investoval do ich modernizácie vyše 70 mil. €. Veronika Fitzeková hovorkyňa PSK


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

Tak, toto sa mi nepáči!

Oj, veru, kultúrny dom máme v Starej Ľubovni. Taký pekný, maľovaný. Len škoda, že škaredý nadpis má... Asi takto by sa do „bačov-

činy“ dala preložiť výhrada istej obyvateľky mesta, ktorej sa nepáčia predpotopné, hrdzou či špinou podliate štvorce pochádzajúce z čias hlbokého so-

Napísali ste nám

cializmu. Ak aj kedysi k budove sedeli, po vynovení fasády sa to zmenilo. A dnes tak D O M K U L T Ú R Y bije estétom poriadne do očí. (red)

M

ilí, čitatelia! Otvárame nové súťaže s Ľubovnianskou mediálnou spoločnosťou, ktoré budú určite podporené peknými cenami od sponzorov. Kým ale príde čas na vyh o d notenie tých najlepších, čakáme od vás fotografie a

Talent z Kolačkova Základná škola v Kolačkove po dlhoročných úspechoch žiakov na úrovni okresu a kraja zaznamenala v tomto roku do svojej kroniky ďalší úspech. Žiačka 3. ročníka Kristína Barnovská očarila porotcov Šalianskeho Maťka vynikajúcim prednesom povesti. Vďaka tomu sa 25. februára mohla na celoslovenskom kole v Šali stretnúť s ďalšími skvelými recitátormi a ukázať im svoje majstrovstvo. Odniesla si odtiaľ veľa zážitkov a  skúseností, ktoré využije na rozvíjanie svojho talentu. Anna Dziaková

Cieľom súťaže je nájsť a morálne oceniť: 4 ženy, ktoré sú výnimočné ako matky, sestry, dcéry, staré mamy 4 ženy, ktoré sa popri svojej práci a starostlivosti o rodinu venujú charite, nezištne pomáhajú tým, ktorí to potrebujú 4ženy, ktoré dávajú prácu aj iným ženám 4odborníčky, ktoré vedú vedecké, výskumné a vývojové kolektívy 4 viacnásobné matky alebo náhradné mamy či pestúnky 4 ženy, ktoré svojím prístu-

pom dosahujú výnimočné výsledky v zamestnaní 4 ženy, ktoré našli uplatnenie v treťom sektore, vo vzdelávaní a výchove 4ženy, ktoré sa venujú sociálnej starostlivosti, svoj život zasvätili pomoci zdravotne postihnutým a chorým 4 ženy, ktoré vynikajú v umení či športe 4ženy, ktoré vás zaujali tým, že sú niečím iné a teda VÝNIMOČNÉ Krajská kontaktná manažérka s komisiou vyberú jednu, najviac tri výnimočné ženy, ktoré budú Prešovský kraj zastupovať v celoslovenskej súťaži Výnimočné ženy Slovenska. V septembri spoznáme mená troch výnimočných žien Slovenska, ktoré vyberú členovia expertnej skupiny zo všetkých víťaziek jednotlivých krajov a ktoré budú pri tejto príležitosti symbolicky ocenené v Brati-

nom projekte. Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky má ambíciu vytvoriť vodozádržné prvky a systémy na území každej zapojenej obce. Jednotlivými opatreniami by sa mali znížiť protipovodňové riziká a zmierniť dopady prívalových dažďov na tvorbu lokálnych povodní. Obce sa mohli do projektu zapojiť tým, že sa do 17. marca zaregistrovali prostredníctvom formulára umiestneného na web stránke splnomocnenca vlády SR http://www.krajina.gov. sk/24593/prihlaska-do-prveho-realizacneho-projektu. php Michal Kaliňák, hovorca ZMOS

príbehy. Prvá súťaž - Moja vojenčina, sa bude týkať výlučne mužskej časti populácie. Veríme, že všetci, ktorí si s hrdosťou „odkrútili“ vojenskú službu, majú nespočetné množstvo spomienok (možno vtipných, vážnych a aj absurdných) a radi sa s nimi podelia s našimi čitateľmi. Rovnako tu zaujme dobrá fotka či už z prísahy, cvičení alebo zábavy mladých vojakov. Súťaž nie je

ohraničená vekom, tak môžete posielať aj staršie fotografie, napríklad z „ozajstnej“ vojenčiny vašich dedov či pradedov. Fotografie vo vojenskej uniforme - to je proste to, čo od vás očakávame. A rovnako by sme chceli naplniť aj druhú súťaž týkajúcu sa vašich nápadne sa podobajúcich potomkov. Ako si možno niektorí pamätáte, súťaž O najpodobnejšie dvojčatá sme

mali v Ľubovnianskych novinách v roku 2004, ale veríme, že odvtedy nám pribudlo nielen zopár dvojčiat, ale aj nejaké trojčatá. Navyše prihlásiť do súťaže sa môžu aj tie, ktoré už súťažili, veď v priebehu 7 rokov sa mohlo všeličo zmeniť. (red.)

NOVÉ SÚŤAŽE

sa uplynulý týždeň zaujímala o prácu redaktorov. Malých návštevníkov najviac interesovala kamera, mikrofón i to, „ako sa dá dostať do novín.“ Vzhľadom k ich veku tu nebolo dôležité ani tak vysvetľovanie

Výmena pneumatík so zimným dezénom za pneumatiky s letným je v tomto čase veľmi aktuálnou témou.

o cestnej premávke pozná výnimky, napr. núdzový dojazd, alebo ak ide o terénne vozidlo, alebo o vozidlo používané v obci a plní úlohy na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme. Vodič motorového vozidla je povinný zabezpečiť na vozidle zimné pneumatiky, ak vzhľadom na ročné obdobie možno predpokladať, že na trase, ktorú bude s motorovým vozidlom prechádzať, sa bude na vozovke nachádzať súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza. Mojím odporúčaním je vydržať s výmenou pneumatík, lebo aj mesiac apríl, ktorý je známy svojou premenlivosťou, môže ešte v našich podmienkach prekva-

ako názorné ukážky. Napokon si budúci prváci mohli doslova na vlastnej koži vyskúšať, ako sa robí interview alebo hlásia správy. Z odvahy a vynaliezavosti svojich zverencov boli napokon prekvapené aj ich učiteľky.

Na linke dopravná polícia

týždeň spúšťame novú rubriku Okienko spotrebiteľa! Bude určená pre všetkých, ktorí sa stretli s nekalými praktikami obchodníkov, nepochodili pri reklamácii tovaru alebo jednoducho nevedia ako sa orientovať v spleti legislatívy. Radiť a odpovedať v nej bude Božena Stašenková.

Zdravie z prírody v Chcel by som vedieť, ktorá rastlinka okrem šalvie zaberá na bolesť hrdla? roľnej. Odporúčame tiež aj olej Pieniny, ktorým si natrieme hrdlo - mandle a priložíme si na to teplý uterák alebo bavlnenú látku. P.S. Chcete radu od odborníkov z oblasti fytoterapie? Pýtajte sa!

„Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 9. marca t.r. okrem iného schválila prvý projekt, ktorý je zameraný na realizáciu opatrení prevencie pred povodňami a revitalizáciu krajiny v  katastrálnych územiach obcí. Jeho jasná filozofia so sebou prináša všeobecný prínos,“ konštatuje výkonný podpredseda ZMOS Milan Muška. Reaguje tak na ambíciu tvorby pracovných miest a protipovodňových opatrení pre

dve stovky obcí. „Oceňujeme rýchlosť, s ktorou sa prakticky deň po schválení vládou zverejnila výzva, jednoduchosť mechanizmu spočívajúceho v dvojkolovom postupe – najprv stručná žiadosť, jej schválenie a až potom podanie projektu a jasné kritériá, podľa ktorých sa budú samosprávy do projektu vyberať. Dôležité je aj správne načasovanie výzvy tak, aby sa na jar mohlo začať s  prácami. Uvidíme, aký bude záujem samospráv, v  každom prípade sa im ponúka veľmi atraktívna pomoc. Jednoducho teraz  sú na ťahu obce,“ uvádza M. Muška. Výkonný podpredseda očakáva dostatočný záujem obcí o  zapojenie sa už v  prvom realizač-

Združenie miest a obcí Slovenska privítalo vládou schválený Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky.

Ľubovnianska mediálna sposlave na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže Výni- ločnosť,s.r.o. otvorila uplynulý týždeň svoje zákulisie deťom z močné ženy Slovenska. MŠ na Vsetínskej ulici v Starej m m m Prihlášky sú dostupné Ľubovni. Malí škôlkari boli druonline na webovej stránke hou návštevou (po členoch mláwww.institutrr.sk v sekcii dežníckeho parlamentu), ktorá „Súťaže“ alebo budú zaslané na vyžiadanie mailom na adrese kkmpresov@institutrr.sk Prihlášky s označením „Výnimočné ženy Prešovského kraja“ posielajte do 31. mája 2011 na adresu: Inštitút rodovej rovnosti, Krajské kontaktné miesto Prešov, Slovenská 69, 080 01 Prešov alebo na e-mail kkmpresov@ institutrr.sk K vyplnenej prihláške je potrebné priložiť pracovný a osobný profil navrhovanej výnimočnej ženy v rozsahu maximálne 1 strany A4, privítame aj portrétovú fotografiu. V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese kkmpresov@institutrr.sk. (PSK)

O

Na bolesť hrdla okrem šalvie odporúčame yzop, ktorý sa využíva pri zápale hrdla a dýchacích ciest, na ktoré pôsobí dezinfekčne ako prírodné antibiotikum. Ako kloktadlo môžete použiť silnejší odvar z prasličky

Môžu sa brániť pred povodňami

Záujem o médiá pretrváva

Hľadáme výnimočné ženy!

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Inštitútom rodovej rovnosti a pod záštitou podpredsedu vlády a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozefa Mihála vyhlasili pri príležitosti MDŽ 1. ročník súťaže Výnimočné ženy Prešovského kraja.

PUBLICISTIKA / REKLAMA

22. marec 2011 ĽN č. 11

Pripravované v spolupráci s firmou Agrokarpaty, s.r.o.

Podľa zákona o cestnej premávke platí, že ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva (ľad alebo námraza) vodič motorového vozidla kategórie M1 (vozidlo určené na prepravu cestujúcich, najviac s 8 sedadlami okrem vodiča) a N1 (vozidlo určené na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou do 3500 kg) môžu použiť vozidlo v cestnej premávke len vtedy, ak je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami. Z  daného pravidla zákon

piť vodiča s pneumatikami s letným dezénom námrazou alebo aj malou snehovou prikrývkou. Výmena pneumatík je vhodná na základe všeobecných odporúčaní , ak teplota počas celého dňa stúpne nad 7° C. m m m

Pre vodičov dôležitá informácia: 25. marca od 14.00 h do 21.00 h a 26. marca od 14.00 do 21.00 ODI Stará Ľubovňa bude vykonávať celookresnú osobitnú kontrolu so zameraním na kontrolu dodržiavania rýchlostí a na dodržiavanie povinnosti vodičov voči nemotorovým účastníkom v cestnej premávke. J. Vasilík, riaditeľ ODI


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM

TELEVÍZNY PROGRAM Tajný agent

21:00

Akčný / Dráma / Thriller USA, 1997, 101 min

SOBOTA 26.3.

TIPY TÝŽDŇA PIATOK 25.3.

strana

22. marec 2011 ĽN č. 11

5

22.3. - 28.3. 2011 James Bond: Casino Royale

20:15

Akčný / Dobrodružný / Thriller USA /GB / Česko / Nem., 2006, 144 min zdroj foto: www.csfd.cz

UTOROK 22.3.2011

05:15 Udalosti ČT 05:50 Slovensko dnes 06:00 Správy STV 06:25 Správy a komentáre 06:45 Repete 07:40 Vtipnejší vyhráva 08:25 Niečo za niečo 09:10 Uragán 10:15 Profesionáli IV 13/13 11:05 Sladká Valentína 22/178 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín 13:35 Sila lásky II. 352/357 14:25 Kaviareň Slávia 15:20 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:10 Sila lásky IV. 135/256 18:55 Počasie 19:00 Večerníček 16 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:15 Polárny medveď alebo špionáž v mraze 2/2 21:05 Komisár Manara 4/12 22:00 Správy a komentáre

22:15 Počasie 22:20 Góly - body - sekundy 22:25 Obete a tí druhí 22:55 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka V. 11/19 23:35 Profesionáli IV 13/13 00:30 Komisár Manara 4/12 01:25 Polárny medveď alebo špionáž v mraze 2/2 02:15 Reportéri 02:45 Obete a tí druhí 03:10 Svet v obrazoch 03:35 Správy STV o 16:00 03:55 Sila lásky II. 352/357 04:45 Sila lásky IV. 135/256

STV2 08:00 Živá panoráma 08:30 Regionálny denník 09:05 Banícke rozprávky 4/4 09:35 Fokus - práca 10:20 Rómsky magazín 10:50 Veľká ozdoba Uhorska Matej Bel 11:25 Bezbožná krajina 12:00 Tempo 12:10 Živá panoráma 12:50 A pri tom speve 13:25 Pred kamerou,za kamerou 14:20 VAT 14:45 Cesty nádeje 15:15 Nie si sám

15:50 Nie si sama 16:25 Národnostný magazín 16:55 Slovenské rody 1/7 17:30 Regionálny denník 18:00 Islam v Európe 18:30 Večerníček 5/7 18:40 Fokus - zdravie 19:30 Správy STV „N“ 19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Televízna sezóna 21:35 Test magazín 21:45 Muži a kamióny 7/10 22:15 Zmiznuté impérium 00:05 Udalosti ČT 00:35 Správy - Hírek 00:40 Správy STV „N“ 01:05 Záznam zo zasadnutia NR

16:35 Góly - body - sekundy 16:45 Teraz to príde 17:15 Športové ozveny 17:40 O.K. Hokej Retro 18:10 Magazín NHL 18:25 Aréna 19:45 Hokej KHL - zápasy 21:50 Góly - body - sekundy 22:00 Odpískané - hokej 22:19 Záver vysielania

08:40 Bez servítky 09:30 Explózia 11:05 Ten, kto ťa chráni I. 2/22 12:00 Komisár Rex VII. 3/13 12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 FBI: Prípady Sue Thomasovej 14:00 Las Vegas: Kasíno I. 8/23 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Krok za krokom I. 4/22 15:30 Priatelia VII. 19/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House III. 6/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Tisíc a jedna noc 73/180 21:00 Ordinácia v ružovej záhrade 21:55 Nočné Televízne noviny 22:20 Adela show 22:55 Môj brat je vrah 00:40 Najlepšia družička 02:10 Pátracie oddelenie 16/16 03:00 Dr. House III. 6/24 03:40 Ordinácia v ružovej záhrade V. 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:50 KRIMI NOVINY 06:15 NOVINY TV JOJ 06:40 KRIMI NOVINY 07:00 NOVINY TV JOJ 07:30 KRIMI NOVINY 08:00 Súdna sieň 09:00 Panelák VII. 26 10:00 Chutíš mi - Deň prvý 11:00 Profesionáli III. 6 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Life: Najbohatší policajt I. 10 14:00 Stratené duše I. 10 15:00 Kosti I. 10 16:00 Chutíš mi - Deň druhý 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VII. 27 21:15 Keby bolo keby 2 1/10 22:15 Vtierka Castle I. 8 23:15 Šéfka 01:15 Keby bolo keby 2 1/10 02:00 Vtierka Castle I. 8 02:45 Chutíš mi - Deň druhý 03:25 Panelák VII. 27 04:15 Tajný sen 04:50 Črepiny

06:00 Teleshopping 06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:55 M*A*S*H 249 08:40 Will & Grace VII 12 09:20 Prostřeno! 10:10 To je vražda, napsala V 16 11:10 Diagnóza vražda III 3 12:10 Policejní divize IV 18 13:10 M*A*S*H 250 13:40 Kutil Tim II 8 14:15 Přátelé VI 20 14:45 Ochrana svědků I 3 15:45 Columbo 17:40 Regionální zpravodajství 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Nikdo není dokonalý 21:20 Soukromá dramata 22:15 Myšlenky zločince IV 1 23:15 Show Jana Krause 00:20 Kriminálka Kolín II 12 01:25 Volejte Věštce 03:10 Výklad snů 04:05 Na čem záleží 168

07:35 KRIMI NOVINY 08:00 Súdna sieň 09:00 Panelák VII. 27 10:00 Chutíš mi - Deň druhý 11:00 Profesionáli III. 7 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Life: Najbohatší policajt I. 11/11 14:00 Stratené duše I. 11 15:00 Kosti I. 11 16:00 Chutíš mi - Deň tretí 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VII. 28 21:15 C.S.I.: Kriminálka Miami IX. 12 22:15 Kosti V. 21 23:15 Kosti IV. 22 00:15 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas IX. 20 01:15 Mafstory 02:00 Chutíš mi - Deň tretí 02:45 Panelák VII. 28 03:30 Tajný sen 04:00 Kráľovstvo surikát II. 8,9 04:50 Črepiny

06:00 Teleshopping 06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:55 M*A*S*H 250 08:40 Will & Grace VII 13 09:20 Prostřeno! 10:10 To je vražda, napsala V 17 11:10 Diagnóza vražda III 4 12:10 Policejní divize IV 19 13:10 M*A*S*H 251 13:40 Kutil Tim II 9 14:15 Přátelé VI 21 14:45 Ochrana svědků I 4 15:40 Columbo 17:40 Regionální zpravodajství 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů 39 21:20 TOP STAR magazín 22:20 Castle na zabití II 17 23:20 Sběratelé kostí I 16 00:25 Kriminálka Kolín II 13 01:25 Volejte Věštce 03:15 Výklad snů 04:15 Na čem záleží 169

STREDA 23.3.2011

05:35 Udalosti ČT 06:05 Slovensko dnes 06:15 Správy STV 06:45 Správy a komentáre 07:00 Repete 08:00 Vtipnejší vyhráva 08:45 Niečo za niečo 09:30 Uragán 10:15 Profesionáli V 1/5 11:10 Sladká Valentína 23/178 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín 13:30 Sila lásky II. 353/357 14:25 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:10 Sila lásky IV. 136/256 18:55 Počasie 19:00 Večerníček 17 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:15 Kráľ vinár 11/13 21:00 Chodili sme spolu 22:00 Správy a komentáre 22:15 Počasie

22:18 Góly - body - sekundy 22:25 Tábor padlých žien 00:05 Profesionáli V 1/5 01:00 Niečo za niečo 01:40 Kráľ vinár 11/13 02:25 Chodili sme spolu 03:25 Správy STV o 16:00 03:45 Sila lásky II. 353/357 04:35 Sila lásky IV. 136/256

07:09 Záver vysielania 08:00 Živá panoráma 08:30 Regionálny denník 09:05 Fidlibum 09:30 Fokus - zdravie 10:15 Národnostný magazín 10:45 Portrét 11:20 Pamätáte sa na nich? 12:20 Živá panoráma 13:00 A pri tom speve 13:45 Islam v Európe 14:10 Elixír 14:40 Autosalón 15:05 5 minút po dvanástej - som chalan, som baba 16:10 Osobnosti a udalosti 16:30 Maďarský magazín 16:55 Muži a kamióny 7/10 17:30 Regionálny denník 18:00 Teraz to príde 11/16 18:35 Večerníček 6/7 18:40 Fokus - peniaze

19:30 Správy STV „N“ 19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 10 20:15 Čas grimás 21:15 Spektrum vedy 21:45 Zelené raje III 22:15 Trubadúri z pendloviek 22:55 VAT 23:20 Udalosti ČT 23:55 Správy - Hírek 00:00 Správy STV „N“ 00:25 Záznam zo zasadnutia NR

17:00 Góly - body - sekundy 17:10 Zlaty Albatros 2010 17:20 O.K. Hokej Retro 17:50 Hádzaná - liga majstrov 19:20 Paralympijský magazín 19:45 Magazín NHL 20:05 Argentínska liga - zostrihy 20:55 Veľké športové duely 21:50 Góly - body - sekundy 22:00 Odpískané - hokej 22:19 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:40 Bez servítky 09:30 Návrat osamelého jazdca 11:05 Ten, kto ťa chráni I. 3/22

12:00 Komisár Rex VII. 4/13 12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 FBI: Prípady Sue Thomasovej III. 9/13 14:00 Las Vegas: Kasíno I. 9/23 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Krok za krokom I. 5/22 15:30 Priatelia VII. 20/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House III. 7/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Modré z neba 22:00 Nočné Televízne noviny 22:25 Adela show 22:55 Buchty, buchty, buchtičky 00:30 Pomsta živých smoliarov 01:50 Las Vegas: Kasíno I. 9/23 02:30 Modré z neba 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:20 Božská mrcha I. 9 06:00 KRIMI NOVINY 06:25 NOVINY TV JOJ 06:45 KRIMI NOVINY 07:10 NOVINY TV JOJ

ŠTVRTOK 24.3.2011

05:25 Udalosti ČT 05:55 Slovensko dnes 06:10 Správy STV 06:35 Správy a komentáre 06:50 Repete 07:50 Vtipnejší vyhráva 08:35 Niečo za niečo 09:20 Uragán 10:15 Profesionáli V 2/5 11:10 Sladká Valentína 24/178 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín 13:35 Sila lásky II. 354/357 14:25 Kaviareň Slávia 15:20 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:10 Sila lásky IV. 137/256 18:55 Počasie 19:00 Večerníček 18 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:15 Otázka rešpektu 6/6 21:50 Správy a komentáre 22:05 Počasie 22:08 Góly - body - sekundy

22:15 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania III 2/16 23:10 Osudom skúšaní 23:35 Profesionáli V 2/5 00:30 Niečo za niečo 01:10 Otázka rešpektu 6/6 02:45 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania III 2/16 03:40 Halali 04:05 Sila lásky II. 354/357 04:55 Sila lásky IV. 137/256

06:29 Záver vysielania 08:00 Živá panoráma 08:30 Regionálny denník 09:05 Rýchliková rozprávka 09:35 Fokus - peniaze 10:20 Maďarský magazín 10:45 Z hôr, lesov a lúk 11:20 Čas grimás 12:25 Živá panoráma 13:05 Aj my Rómovia dokážeme veľké veci - Silvia Šaköziová 13:25 Diabetes mellitus a recepty na zdravie 14:10 Spektrum vedy 14:40 Večer plný secesie 16:05 S Jakubom na rybách 16:40 Profesionál 16:55 Zelené raje III 17:30 Regionálny denník 18:00 Kvarteto

18:30 Večerníček 7/7 18:40 Fokus - právo 19:30 Správy STV „N“ 19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Zmenil tvár Šanghaja 21:20 Večer na tému 22:50 Moderná architektúra na Slovensku 23:45 Polícia 23:55 Udalosti ČT 00:25 Správy - Hírek 00:35 Správy STV „N“ 01:00 Záznam zo zasadnutia NR

16:55 Góly - body - sekundy 17:05 Argentínska liga - zostrihy 17:55 O.K. Hokej Retro 18:25 Magazín NHL 18:40 NHL 20:45 Hádzaná - liga majstrov 22:05 Góly - body - sekundy 22:15 Odpískané - hokej 22:39 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:40 Bez servítky 09:30 Zabijak na poschodí 11:10 Ten, kto ťa chráni I. 4/22 12:05 Komisár Rex VII. 5/13

12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 FBI: Prípady Sue Thomasovej III. 10/13 14:00 Las Vegas: Kasíno I. 10/23 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Krok za krokom I. 6/22 15:30 Priatelia VII. 21/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House III. 8/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Tisíc a jedna noc 74/180 21:00 Ordinácia v ružovej záhrade V. 21:55 Nočné Televízne noviny 22:20 Adela show 22:55 Žralok útočí: Ľudožrút 00:30 Vzbura 02:00 Las Vegas: Kasíno I. 10/23 02:40 Dr. House III. 8/24 03:20 Ordinácia v ružovej záhrade V. 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

05:20 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas IX. 20

06:00 KRIMI NOVINY 06:25 NOVINY TV JOJ 06:50 KRIMI NOVINY 07:00 NOVINY TV JOJ 07:40 KRIMI NOVINY 08:00 Súdna sieň 09:00 Panelák VII. 28 10:00 Chutíš mi - Deň tretí 11:00 Profesionáli III. 8 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Life: Najbohatší policajt II. 1/21 14:00 Stratené duše I. 12 15:00 Kosti I. 12 16:00 Chutíš mi - Deň štvrtý 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VII. 29 21:15 Keby bolo keby 2 2 22:30 Klamári II. 17 23:30 ČREPINY 00:00 Profesionáli VI. 3 00:50 Keby bolo keby 2 2 01:45 Klamári II. 17 02:25 Chutíš mi Deň štvrtý 03:00 Panelák VII. 29 03:55 Tajný sen 04:25 Božská mrcha I. 10

06:00 Teleshopping 06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:55 M*A*S*H 251 08:40 Will & Grace VII 14 09:20 Prostřeno! 10:10 To je vražda, napsala V 18 11:10 Diagnóza vražda III 5 12:10 Policejní divize IV 20 13:10 M*A*S*H 252 13:40 Kutil Tim II 10 14:15 Přátelé VI 22 14:45 Ochrana svědků I 5 15:45 Columbo 17:40 Minuty regionu 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 TOP STAR: Stella Zázvorková 21:20 Jste to, co jíte 22:20 Sběratelé kostí V 4 23:25 Nikdo není dokonalý 00:35 Sladká svoboda 02:40 Volejte Věštce 04:25 Na čem záleží 171 04:45 Na čem záleží 172


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TV PROGRAM

22. marec 2011 ĽN č. 11 PIATOK 25.3.2011

05:45 Udalosti ČT 06:15 Správy STV 06:40 Správy a komentáre 06:55 Repete 08:00 Vtipnejší vyhráva 08:40 Niečo za niečo 09:25 Uragán 10:15 Profesionáli V 3/5 11:10 Sladká Valentína 25/178 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín 13:30 Sila lásky II. 355/357 14:25 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:10 Sila lásky IV. 138/256 18:55 Počasie 19:00 Večerníček 19 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:15 Kaviareň Slávia 20:55 TOP STAR Extra 21:50 Správy a komentáre 22:05 Počasie

22:10 Góly - body - sekundy 22:20 Svedectvá vraždy: Hoď kameňom, kto si bez viny 23:50 Profesionáli V 3/5 00:55 Niečo za niečo 01:35 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 02:05 Svedectvá vraždy: Hoď kameňom, kto si bez viny 03:45 Sila lásky II. 355/357 04:35 Sila lásky IV. 138/256

07:09 Záver vysielania 08:00 Živá panoráma 08:30 Regionálny denník 09:05 Maškrtníček 09:30 Fokus - právo 10:15 Rómsky magazín 10:45 Z hôr, lesov a lúk 11:20 Zmenil tvár Šanghaja 12:25 Živá panoráma 13:20 Kvarteto 13:45 Moderná architektúra na Slovensku 14:45 Večer na tému 16:15 Sviečková manifestácia 16:50 Jozef Mokoš a jeho lásky 17:10 Energetika 17:30 Regionálny denník 18:00 Televíkend 18:30 Večerníček 1/13

18:40 Fokus - rodina 19:30 Správy STV „N“ 19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Na križovatke sk+cz 21:30 GEN.sk 21:45 Navždy a večne 4/7 22:15 Maradona podľa Kusturicu 23:50 Československý filmový týždenník 00:00 Udalosti ČT 00:30 Správy - Hírek 00:40 Správy STV „N“ 01:05 Záznam zo zasadnutia NR

17:00 Góly - body - sekundy 17:10 Športový lekár -náhla smrť športovca 17:20 Skoky do vody z 26 m plošiny- Red Bull Cliff Diving 17:40 Magazín Ligy majstrov 18:05 O.K. Hokej Retro 18:35 Magazín NHL 18:50 Magazín F1 19:20 Majstrovstvá SR v 10-tich tancoch 21:20 Góly - body - sekundy 21:30 Odpískané - hokej 21:59 Záver vysielania

06:00 Teleráno 08:40 Bez servítky 09:30 Pavučina smrti 11:10 Ten, kto ťa chráni I. 5/22 12:00 Komisár Rex VII. 6/13 12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 FBI: Prípady Sue Thomasovej III. 11/13 14:00 Las Vegas: Kasíno I. 11/23 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Krok za krokom I. 7/22 15:30 Priatelia VII. 22/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House III. 9/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Tisíc a jedna noc 75/180 21:00 Tajný agent 22:45 Bozk draka 00:20 Red Bull Crashed Ice Quebec 2011 00:30 Ochrancovia 04:20 TELEVÍZNE NOVINY

05:10 Life: Najbohatší policajt II. 1/21 05:50 KRIMI NOVINY 06:15 NOVINY TV JOJ 06:35 KRIMI NOVINY 07:00 NOVINY TV JOJ 07:25 KRIMI NOVINY 08:00 Súdna sieň 09:00 Panelák VII. 29 10:00 Chutíš mi - Deň štvrtý 11:00 Profesionáli III. 9 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 14:00 Kosti V. 21 15:00 Kosti IV. 22 16:00 Chutíš mi - Finále 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VII. 30 21:15 Kliatba múmie 23:15 SEDEM 00:15 Kámo, kde mám fáro? 01:50 Temná pravda 03:20 Chutíš mi - Finále 04:00 Panelák VII. 30 04:50 Tajný sen

06:00 Teleshopping 06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:55 M*A*S*H 252 08:40 Will & Grace VII 15 09:20 Prostřeno! 10:10 To je vražda, napsala V 19 11:10 Diagnóza vražda III 6 12:10 Policejní divize IV 21 13:10 M*A*S*H 253 13:40 Kutil Tim II 11 14:15 Přátelé VI 23 14:45 Ochrana svědků I 6 15:45 Columbo 17:40 Regionální zpravodajství 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Aféry 21:00 Partička 21:50 Show Jana Krause 22:55 Skandální odhalení 01:25 Solaris 03:10 Volejte Věštce 04:50 Na čem záleží 173

13:35 Klamár, klamár 15:10 Rýchle Televízne noviny 15:20 Harry Potter a Ohnivá čaša 18:10 Rýchle Televízne noviny 18:15 Partička 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Česko Slovenská SuperStar Semifinále - LIVE 22:50 Constantine 00:50 Obchodník so smrťou 03:40 Zamorenie

18:00 PRVÉ NOVINY 18:20 Bordelári 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 James Bond: Casino Royale 23:00 District 9 01:30 Gangy New Yorku 04:10 District 9

SOBOTA 26.3.2011

05:55 Slovensko dnes 06:10 Správy STV 06:35 Správy a komentáre 06:50 S Jakubom na rybách 07:15 Willy Fog 07:40 Garfield 07:50 Garfield 08:10 Fidlibumove rozprávky 08:35 Hádaj, kto nás pozval 09:05 Stratené mesto 09:35 Hannah Montana II. 20,21/30 10:25 Srdce 11:30 Planéta Zem zhora II. 12:35 TOP STAR Extra 13:30 Autosalón 13:55 Anička Jurkovičová 3/3 15:15 Obdobia lásky 7/12 17:00 Postav dom, zasaď strom 17:35 Čo dokáže ulica 18:20 Dempsey a Makepeacová 19:10 Počasie 19:15 Večerníček 20 19:30 Správy STV 19:50 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie

20:15 Pošta pre teba 21:20 Sľub 22:50 Highlander - Zdroj 00:15 Dempsey a Makepeacová 01:15 Sľub 02:45 Highlander - Zdroj

07:09 Záver vysielania 07:25 Regionálny denník 08:00 Živá panoráma 08:25 Televíkend 08:50 Extr@ English 27/30 09:15 GEN.sk 09:30 Maradona podľa Kusturicu 11:05 Televízny klub nepočujúcich 11:35 Mediálni špióni 12:05 5 minút po dvanástej 13:10 Zákulisie slovenčiny 13:20 Navždy a večne 4/7 13:45 Nie si sám 14:20 Nie si sama 14:45 Poltón 15:25 Kapura 16:10 Farmárska revue 16:25 Zelená revue

16:40 Energetika 17:00 Tanečná skupina roka 18:15 Pestúni zvierat 4 18:45 Večerníček 2/13 18:55 Ranč 19:20 Osobnosti a udalosti 19:30 Správy STV „N“ 19:50 Národnostné správy 20:00 Keno 10 20:05 História vedy 5/6 21:00 Pesničkári po rokoch 21:15 Anjeli strážni Eleny Kohútikovej 21:45 Zo Zeme na Mesiac 8/12 22:35 11.ročník benefičného galavečera Trebbia 00:20 Udalosti ČT 00:55 Správy STV „N“

06:55 Formula 1 - kvalifikácia 08:05 Golf 12:05 Futsal 13:30 Klopanie na nebeskú bránu 14:00 Paralympijský magazín 14:25 Magazín F1 14:55 Formula 1 - kvalifikácia 16:05 GRID

16:40 Góly - body - sekundy 16:50 O.K. Hokej Retro 17:20 Teraz to príde 17:50 GEN.sk 18:05 NHL 20:35 Majstrovstvá SR v latinsko-amerických tancoch 21:35 Anjeli strážni Jána Filca 22:05 Góly - body - sekundy 22:15 Argentínska liga 00:19 Záver vysielania

05:15 Záhady Sylvestera a Tweetyho I. 5/13 05:35 Dobrodružstvá Jackieho Chana II. 34/39 05:55 Scooby Doo II. 6/16 06:15 Flintstonovci v akcii 18/54 06:40 Trapasy mojej sestry III. 1920/22 07:35 Veľké dieťa Dickie Roberts 09:15 Dva a pol chlapa II. 10-11/24 10:00 Česko Slovenská SuperStar Semifinále 12:30 Česko Slovenská SuperStar Rozhodnutie

05:20 Kráľovstvo surikát II. 10,11 06:10 KRIMI NOVINY 06:30 NOVINY TV JOJ 07:00 Timon a Pumbaa 07:25 Gumkáči III. 07:50 Barbie a Pegasovo kúzlo 09:30 Profesionáli VI. 3 10:15 Áno, šéfe! 11:15 Šéfka 13:00 Kapor na torte 14:15 Kámo, kde mám fáro? 16:00 Kliatba múmie

06:00 Zpravodajství TV Prima 07:05 Pokémon: Diamant a perla 07:35 Mickeyho klubík II 21 08:05 M*A*S*H 253 08:40 Autosalon 09:50 ŠÉFKA 11:40 Sbohem, lásko 13:50 Sopka 16:05 Julie Lescautová VI 10 18:00 Jak se staví sen 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Doblba!

NEDEĽA 27.3.2011

05:10 Planéta Zem zhora II. 06:15 Zmenáreň 06:40 Správy STV 07:00 Autosalón 07:25 Willy Fog 07:50 Garfield 08:05 Garfield 08:20 Maškrtníček 08:45 Zbojnícke fašiangy 3/3 09:20 V zajatí lásky 10:25 Riftové údolie - Východoafrický zlom 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Agatha Christie : Poirot 14:45 Horali 15:50 Pošta pre teba 16:55 Šláger na šláger 17:20 Zmenáreň 17:50 Extra 18:25 Tajomstvo mojej kuchyne 19:10 Počasie 19:15 Večerníček 21 19:30 Správy STV 19:50 Góly - body - sekundy

20:05 Počasie 20:15 Futbalista roka 2010 21:35 Indián 23:30 Agatha Christie : Poirot 01:10 Extra 01:40 Indián

06:00 Národnostné správy 06:05 S Jakubom na rybách 06:30 Televíkend 07:00 Živá panoráma 07:30 Formula 1 - hlavné preteky 10:00 Sv.liturgia na Krížupoklonnú nedeľu 12:00 Kapura 12:40 Farmárska revue 13:00 Pestúni zvierat 4 13:25 História vedy 5/6 14:30 Na vysokej skale 15:20 Orientácie 15:50 Slovo 16:00 Família 16:30 Anjeli strážni Eleny Kohútikovej 16:55 Bez problémov 18:25 Večerníček 3/13 18:35 Poklady.sk

18:50 Mimo času 1/10 19:20 Invencie 19:30 Správy STV „N“ 19:50 Keno 10 20:00 Veda zločinu 1/13 20:55 Umenie 2011 21:20 Kinorama 21:50 Retro noviny 22:05 Noc v archíve 23:05 Slovo 23:10 Udalosti ČT 23:40 Správy STV „N“ 00:09 Záver vysielania

07:30 Formula 1 - hlavné preteky 10:10 Golf 13:10 MS 2010 v aerobiku 14:00 Za dverami redakcie 14:15 Formula 1 - hlavné preteky 16:20 Teraz to príde 17:00 Hokej KHL - zápasy 19:35 O.K. Hokej Retro 20:00 Magazín Ligy majstrov 20:25 Šport roka 1977 21:30 Veľké športové duely

22:20 Góly - body - sekundy 22:39 Záver vysielania

06:20 Dobrodružstvá Jackieho Chana II. 35/39 06:40 Scooby Doo II. 7/16 07:05 Flintstonovci v akcii 19/54 07:30 Alf I. 6/25 07:55 Good Burger 10:00 Česko Slovenská SuperStar Semifinále 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:25 Lampáreň 14:00 Rebelka proti svojej vôli 16:15 Rýchle Televízne noviny 16:25 Superkočky v akcii 18:05 Rýchle Televízne noviny 18:10 Hviezdna dráha Markízy 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny

20:00 Česko Slovenská SuperStar Semifinále - LIVE 22:50 Chladná pomsta 00:40 Predurčený zabíjať 02:20 Hlava nehlava 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

06:00 Svadby ako remeň 07:35 NOVINY TV JOJ 08:00 Tučný Albert 10:00 Glee 11,12 11:50 Stratené duše IV. 1 13:00 Hovorme o sexe 6 13:30 Zločiny z vášne 15:30 Prístav nádeje 18:00 PRVÉ NOVINY 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Šéfka 22:00 Kapor na torte 23:15 Denná hliadka 01:55 Knight Rider 14

02:35 Svadby ako remeň 04:15 Napoleon

06:00 Zpravodajství TV Prima 06:45 Pokémon: Diamant a perla XI 10 07:10 Mickeyho klubík II 22 07:45 M*A*S*H 254 08:15 Svět ve válce 3 09:20 Svět 2011 09:55 M*A*S*H 255 10:25 M*A*S*H 1 11:00 Partie 11:45 Receptář prima nápadů 12:50 Nedokonalé zločiny I 3 13:55 Maska 15:55 Vraždy v Midsomeru IV 18:00 S Italem v kuchyni 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 ŠÉFKA 21:50 Moulin Rouge 00:30 Impérium 02:25 Volejte Věštce 04:10 Nikdo není dokonalý

PONDELOK 28.3.2011

06:25 Svet v obrazoch 06:55 Repete 07:55 Vtipnejší vyhráva 08:35 Niečo za niečo 09:20 Uragán 10:15 Profesionáli V 4/5 11:05 Sladká Valentína 26/178 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín 13:30 Sila lásky II. 356/357 14:20 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:10 Sila lásky IV. 139/256 18:55 Počasie 19:00 Večerníček 22 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Klinika 21:40 Správy a komentáre

21:55 Počasie 22:00 Góly - body - sekundy 22:05 Reportéri 22:35 Zúfalí romantici 4/6 23:30 Extra 00:00 Profesionáli V 4/5 00:50 Klinika 02:20 O 5 minút 12 03:25 Správy STV o 16:00 03:45 Góly - body - sekundy 03:50 Sila lásky II. 356/357 04:40 Sila lásky IV. 139/256

07:35 Polícia 07:45 Profesionál 08:00 Živá panoráma 08:30 Extr@ English 27/30 08:55 Zlatá brána 09:45 Fokus - rodina 10:35 Televízny klub nepočujúcich 11:10 Veda zločinu 1/13 12:00 Živá panoráma 12:25 A pri tom speve 13:10 Orientácie 13:40 Umenie 2011 14:10 Kinorama 14:35 Autosalón

15:00 Magazín Ligy majstrov 15:30 Mediálni špióni 16:00 Retro noviny 16:30 Rómsky magazín 16:55 Mimo času 17:30 Regionálny denník 18:00 VAT 18:30 Večerníček 4/13 18:40 Fokus - práca 19:30 Správy STV „N“ 19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 10 20:05 Slovenské rody 20:35 Zákulisie slovenčiny 20:50 Nie si sám 21:20 Nie si sama 21:50 Tmavomodrá, takmer čierna 23:30 Anjeli strážni Eleny Kohútikovej 00:00 Udalosti ČT 00:30 Správy - Hírek 00:35 Správy STV „N“

06:00 Teleráno 08:40 Bez servítky 09:30 Superkočky v akcii 11:10 Ten, kto ťa chráni I. 6/22 12:05 Komisár Rex VII. 7/13

12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 FBI: Prípady Sue Thomasovej 14:00 Las Vegas: Kasíno I. 12/23 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Krok za krokom I. 8/22 15:30 Priatelia VII. 23/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House III. 10/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Česko Slovenská SuperStar Rozhodnutie - LIVE 21:00 Tisíc a jedna noc 76/180 22:00 Nočné Televízne noviny 22:25 Partička 23:10 Jediný 00:35 Paragraf 78 02:40 Predurčený zabíjať

06:20 NOVINY TV JOJ 06:45 KRIMI NOVINY 07:10 NOVINY TV JOJ 07:45 Súdna sieň 08:45 Panelák VII. 30 09:45 Prístav nádeje 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Zločiny z vášne 15:00 Kosti I. 13 16:00 CHUTÍŠ MI - Deň prvý 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VII. 31 21:15 Profesionáli VI. 4 22:00 Áno, šéfe! 4 23:15 Mafstory 00:15 Dom hrôzy 02:00 CHUTÍŠ MI - Deň prvý 02:45 Panelák VII. 31

05:30 Nové bývanie 06:00 KRIMI NOVINY

05:00 Trní 06:00 Teleshopping

06:05 Zpravodajství TV Prima 06:55 Minuty regionu 07:05 Fakta Barbory Tachecí 07:20 Párty s kuchařem 07:55 VIP zprávy 08:30 Will & Grace VII 16 09:15 Prostřeno! 10:05 To je vražda, napsala V 20 11:10 Diagnóza vražda III 7 12:10 Policejní divize IV 22 13:10 M*A*S*H 2 13:45 Kutil Tim II 12 14:15 Přátelé VI 24 14:45 Ochrana svědků I 7 15:40 Columbo 17:40 Minuty regionu 17:50 Fakta Barbory Tachecí 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy TV Prima 19:20 Krimi zprávy 19:35 Krimi plus 19:50 VIP zprávy 20:00 Cesty domů 40 21:20 Farmář hledá ženu 22:20 Anatomie lži I 8 23:20 Sběratelé kostí I 17 00:20 Kriminálka Kolín III 1 01:25 Volejte Věštce 03:10 Výklad snů


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

INZERCIA / INFOSERVIS / REKLAMA

Inzeráty

služby n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, LIŠTY A SIETE PROTI HMYZU – predajňa na Nám. sv. Mikuláša 9 (nad rýchločistiarňou), Šmida – TREND. ) 0905 364  246, 4369 678. ĽN 133/2011 n Osobná a  nákladná doprava, autopožičovňa, Fiat Ducato 9-miest., 1,5 t, Škoda Octavia. ) 0905 502 421, 432 1908. ĽN 931/2010 n POTREBUJETE POŽIČAŤ? VOLAJTE 0911 184 431. ĽN 94/2011 n NONSTOP ALFA TAXI DEJAN. ) 0905 745 186. ĽN 701/2010 n Obklady stavieb prírodným kameňom. Novootvorená firma ponúka: Renovácie hrobov, pomníkov, výkopy + hrobky, základy a predaj náhrobných súprav. Kríže, svietniky, vázy, lavičky k hrobu, písmo 23,75 karata, porcelánové fotky (farebné, čiernobiele), ryté portréty, sošky a veľa ďalšieho príslušenstva. Kuchynské dosky, parapety, veľký výber farieb kameňa všetko zo žuly. Na rok 2011 ZĽAVA 17 % na pomníky a súpravy. Výstava pri Slovenskej sporiteľni. Mobil 0944 404 637, 0910 317 161. ĽN 808/2010 n VIDMAX STUDIO svadby, 1. sv. prijímania, stužkové. ) 0905 349 989, www.vidmax.sk. ĽN 113/2011 n PLASTOVÉ OKNÁ S  BONUSOM A ZĽAVOU AŽ 60 % do 31.3.2011. Možnosť uskladnenia u  nás (zdarma), montáž počas roka. SLORA -15 ROKOV KVALITNÝCH SLUŽIEB. Tel. 43 68 172, 0911 625 547, 0918 476 271, slora@ slora.sk, www.slora.sk. ĽN 23/2011 n Daňové priznania už od 20 eur. Spracujem JÚ, PÚ a  daňové priznanie. Dostupná kancelária a spoľahlivosť. ) 0911 924 174. ĽN 65/2011 n Spracujem daňové priznanie 2010, účtovníctvo a  DPH v  roku 2011. ) 0905 697 965. ĽN 146/2011 n Fotenie svadby, stužkové, rodin-

né oslavy. www.jancisin.sk, 0949 176 502. ĽN 154/2011 n AUTODOPRAVA - sťahovanie, preprava tovaru a stav. materiálu - valník s plachtou 3,5 t, SR, EÚ. ) 0915 554 505, www.dejan.sk ĽN 163/2011 n MASAGIO – masážne štúdio vo Vrchovine ponúka klasickú, medovú a čokoládovú masáž, bahenný zábal a peelingy. ) 0904 347 722. ĽN 167/2011 n Dovoz piesku, štrku, kameniva a realizácia strojových betónových poterov. Lacno. ) 0948 300 988. ĽN 170/2011

byty n Predám 3-izbový byt s rozlohou 75 m2, na sídl. Západ a garáž pri kotolni K-4 s rozlohou 18 m2. ) 0907 840 261. ĽN 137/2011 n Hľadáme na dlhodobý prenájom 2 príp. 3-izbový byt v Starej Ľubovni. ) 0901 760 902. ĽN 139/2011 n Predám 3-izbový byt v  centre mesta, kompletne prerobený. ) 0907 520 233. ĽN 141/2011 n Predám 2 a pol izbový byt v SĽ a chatu v Mníšku n/P. Cena dohodou. ) 0903 253 603. ĽN 155/2011 n Dám do prenájmu 2-izbový slnečný byt s balkónom v SĽ. ) 0905 652 979. ĽN 161/2011 n Dám do prenájmu byt s rozlohou 55 m2. Byt je po rekonštrukcii. Cena dohodou. ) 0915 874 634. ĽN 171/2011

n Predám zadnú nápravu na PV3S, skrátenú na 120 na malotraktor. Cena 150 €. ) 0915 909 805. ĽN 166/2011 n Predám Opel Corsa 1.4 i Family, r.v. 1997, 44 kW, benzín + LPG, najazd. 150 000 km, 2x airbag, centrál, rádio/MC, nové 4 x letné a zimné pneu. na diskoch. Cena 1950 €. Dohoda možná. ) 0905 927 641. ĽN 142/2011

kúpim n Staré čierne dosky, ktoré sú nabité na stodole a hranoly. Za výhodnú cenu. ) 0944 426 027. ĽN 34/2011 n Stavebný výťah. ) 0908 478 827. ĽN 131/2011

predám

n Tatranský profil - perodrážku, brúsený, I. tr. 3,90 €, II. tr. 2,80 €, dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. ) 0905 508 163, 0911 168 982. ĽN 108/2011 n Letné gumy na elektrónoch s rozmermi 205/17/80. Cena dohodou. ) 0918 527 590. ĽN 128/2011 n Tatranský profil - perodrážku, brúsený, I. tr. 3,80 €, II. tr. 2,70 €, dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. ) 0907 947 776, 0905 674 797. ĽN 145/2011 n Predám chladničku s mrazničkou, aut. práčku, spálňovú zostavu skríň, TV stolík (buk, sklo) – všetko za 300 €. Aj jednotlivé ks. Dohoda možná. ) 0902 277 004. ĽN 150/2001 n Registračnú pokladňu EURO 1000. Cena 200 € + dohoda. ) 0948 525 116. ĽN 151/2011 n Celý album známok vydaných n Predám chatu s pozemkom nad Českoslov. poštou v r. 1970, celé sésalašom, 450 m2, všetko je vyspo- rie. Ďalej predám viac strieborných riadané. Cena dohodou. ) 0904 mincí z  čias Rakúsko-Uhorska. ) 114 558. ĽN 129/2011 432 1310. Iba vážny záujemca. n Predám záhradku Nad Kobar- ĽN 152/2011 com. Cena dohodou. ) 432 3918. n Malopoľný traktor domácej výro ĽN 153/2011 by, nové vchodové hliníkové dvere n Predám nový rodinný dom v SĽ. biele, krbové kachle a poštové znám) 0907 304 732. ĽN 165/2011 ky. ) 0904 240 846. ĽN 156/2011 n Letné pneu. na diskoch zn. Barum 185/60 R14 na Fabiu, VW, Seat, málo jazdené. ) 0907 925 326. n Predám Opel Astra Combi, 55 ĽN 158/2011 kW, ťažné, Al disky, r.v. 2001, STK n Elektrickú rúru, varnú doa EK do 2012, 148 tis. km. ) 0908 sku a  digestor. Lacno. ) 0907 056 119. ĽN 124/2011 437 924. ĽN 164/2011

nehnuteľnosti

auto - moto

Daňový úrad informuje Vážení občania, za účelom zabezpečenia bezproblémového postupu pri preberaní daňových priznaní dovoľujeme si vás požiadať, aby ste si pred samotným odovzdaním tlačiva daňového priznania skontrolovali nasledujúce položky: 4 na každej strane daňového priznania je doplnené DIČ, resp. rodné číslo; 4 v daňovom priznaní ste vyplnili povinné údaje: - meno, priezvisko, rodné číslo dieťaťa (detí) a vyznačené mesiace, za ktoré žiadate o  vyplatenie daňového bonusu za vyživované dieťa (deti), - meno, priezvisko, rodné číslo manželky (manžela), na ktorú si uplatňujete odpočítateľnú položku zo základu dane, - ak poukazujete podiel 2 % za-

Darovali krv Na Hematologicko-transfúznom odd. Ľubovnianskej nemocnice darovali v 9. týždni krv títo občania: STARÁ ĽUBOVŇA: Ján Smolen, Peter Koršňák, Emil Kovaľský, Pavol Pristáš, Elena Hajasteková, František Penxa, Ján Petriľák, Ľubomír Mrug, Mária Mrugová, Tomáš Šulik, Marián Fedák, Pavol Pavlovský, Jozef Takáč, Stanislav Sčensný, Dominika Dragošeková, Jozef Tokarčík, Peter Pružinský, Mária Mačugová, Ján Mačuga, Peter Haľko, Peter Virostko. KOLAČKOV: Jozef Dziak. NIŽNÉ RUŽBACHY: Vladimír Pavelčák. PLAVEČ: Peter Gernát, Mária Nemergutová, Maroš Nemergut. HRANIČNÉ: Ján Pokrivčák. ĎURKOVÁ: Peter Firment. FORBASY: Martin Simoník. CHMEĽNICA: Rudolf Pleštinský, Jozef Pleštinský. MALÝ SLAVKOV: JánKlein, Júlia Kleinová. HNIEZDNE: Ján Compeľ.

platenej dane, sú vyplnené údaje o prijímateľovi a  vyhlásenie je podpísané; ak podiel 2 % nepoukazujete, je zaškrtnuté políčko: „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“ (DP A – VIII. oddiel; DP B - XIII. oddiel), Daňové priznanie je podpísané daňovníkom! Daňové priznania a iné podania budú pracovníci DÚ Stará Ľubovňa preberať v priestoroch zasadačky daňového úradu (na prízemí), ulica Prešovská 1, Stará Ľubovňa v  čase od PO, UT, ŠT, PI  7.30 - 16.00 h, STR 7.30 – 17.00 h. Súčasne upozorňujeme na možnosť využitia callcentra Daňového riaditeľstva SR, na tel. čísle 048/431722 v čase od 7.30 do 15.30 h alebo na e-maile callcentrum@ drsr.sk (DÚ)

MALÝ LIPNÍK: Elena Nová, František Sedlačko. VEĽKÁ LESNÁ: Rastislav Irha, Jozef Duda. KOŠICE: Roman Trudňák. HALIGOVCE: Mária Matiková, Michal Michna. SULÍN: Tibor Smolen. PLAVNICA: Štefan Murcko, Jana Majtnerová, Lucia Murcková. NOVÁ ĽUBOVŇA: Peter Kmeč, Miroslav Kvarda, Magdaléna Kvardová, Alžbeta Alexovičová, Štefan Boďo, Eva Boďová. ŠAMBRON: Ján Petrus. ÚDOL: Ľuboslav Plučinský. TOPOREC: Ján Bartkovský. PODOLÍNEC: Jana Mecková, Stanislav Zavadský, Barbora Kovaľová. KAMIENKA: Radoslav Grega, Ivan Lichvár. JAKUBANY: Emil Mariančík, Tomáš Duchovný, Jaroslav Dufala, Štefan Gulaši. JARABINA: Peter Blizman, Peter Janoščík. V 10. týždni darovali: STARÁ ĽUBOVŇA: Matúš Mézeš, Miroslava Runčáková, Ladislav Príhoda, František Michna, Marián

strana

22. marec 2011 ĽN č. 11

n Uzávierka plošnej reklamy je v stredu do 15.30 h a riadkovej inzercie vo štvrtok do 15.30 h.

Bukovina, Ján Arendáč, Jana Britaňáková, Marek Sekelský, Miroslava Duranková, Ľubomír Vilk, Tomáš Hanišák, Slavomír Kralevič, Miroslav Havran, Roman Pješčák. LACKOVÁ: Daniela Kaletová. VYŠNÉ RUŽBACHY: Bohuslav Šľachtovský, Ľuboš Šimočko. VISLANKA: Teodor Guľáš. VEĽKÝ LIPNÍK: Lenka Pješčáková. ŠARIŠSKÉ JASTRABIE: Michal Tkáč. NOVÁ ĽUBOVŇA: Ján Konkoľ, Lukáš Konkoľ, Michal Pavelčík, Štefan Barlík, Michal Barlík, Ján Folvarčík, Zuzana Rabatinová, Peter Repka, Nikola Smreková. ČIRČ: Ján Krompaščík, Peter Krompaščík. ŠAMBRON: Alena Sokolová. PLAVEČ: Ivan Gernát, Ondrej Halčišák. KYJOV: Ján Chovanec. PLAVNICA: Peter Varga, Martin Nagy. JAROVNICE: Anton Novotný. MALÝ LIPNÍK: Martin Vasilíl. Ďakujeme. Ľudmila Udičová, SČK

chovateľstvo n HYDINA KUBUS - VEĽKÝ SLAVKOV prijíma objednávky na moriakov, ktorí sa budú predávať v apríli a máji v Podolínci a v Starej Ľubovni. Objednávky prijímame Po – Pi na tel. 052/77 67 360, 052/77 67 359. ĽN 114/2011 n PONUKA ŽIVEJ HYDINY: 1-ročné nosnice (červ. a biele), cena 2 €/ ks,  - brojlerové kurčatá cena 1,6 €/ kg, - mladé nosničky rôznych farieb od 7 do 18 týž., cena 3,5 € - 6 € / ks (podľa veku), - morky cena od 10 € do 15 €/ ks (podľa veku) a brojlerové kačice. DOVOZ ZADARMO! Doprajte si domácu kvalitu! Kontakty: 057/4490 325, 0915 788 775, 0908 366  105, hudak.hydina@centrum. sk ĽN 116/2011 n Predám kobylu na mäso. ) 0905 907 225. ĽN 157/2011 n Predám ťažnú 6-ročnú kobylu (700 kg). Ďalej predám ročnú jalovicu, čiernu (350 kg). Ceny dohodou. ) 0908 082 206. ĽN 172/2011 n Predám 6-týždňové odstavčatá. ) 0903 105 514 (Haligovce). ĽN 142/2011

práca n Agentúra TIMEA - práca v Anglicku a ČR pre ženy, mužov a páry. ) 0904 891 941. ĽN 16/2011 n Ponúkame prácu vodičom v autobusovej doprave. Kvalifikačné predpoklady: - vodičský preukaz pre skupinu D, - kvalifikačná karta vodiča, karta vodiča pre digitálny tachograf, - doklady o zdravotnej spôsobilosti. Bližšie informácie na tel. č. 0903 619 894. ĽN 57/2011 n Hľadám predavača, predavačku na predaj slnečných okuliarov na pešej zóne v Starej Ľubovni. Bližšie info. ) 0905 908 098, 0918 875 144. ĽN 149/2011

ponuka n TOTÁLNY VÝPREDAJ OBUVI na Mierovej ul. 22 – pod Družbou. ĽN 120/2011 n Ponúkame stavebné a betonárske práce, výstavba domov, rekonštrukcie, zatepľovanie, obklady, dlažby, holandské štuky. ) 0918 493 610. ĽN 159/2011

7

Spoločenská rubrika spomíname 24. marca uplynie rok, čo nás po krátkej a ťažkej chorobe navždy opustil náš milovaný manžel, otec, svokor, dedko a priateľ František Príhoda. Ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Infoservis

pozvánka Mesto Stará Ľubovňa pozýva na 5. ročník súťaže rockových kapiel ROCK FEST, ktorá bude od 25. do 26. marca so začiatkom o 17.00 h v Dome kultúry. m m m

Ľubovnianska knižnica pozýva na besedu so spisovateľom Drahoslavom Machalom, ktorá bude 23. marca o 17.00 h v priestoroch knižnice. m m m

Ľubovnianska knižnica pripravila od 28. marca do 1. apríla Týždeň slovenských knižníc. Viac na www. kniznicasl.sk

oznam Pri príležitosti Svetového dňa vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni oznamuje, že 23. marca (streda) bude poskytnuté na RÚVZ odborné poradenstvo v  oblasti otázok zdravotnej bezpečnosti pitnej vody

zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie pitnou vodou, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov, kvality vody a pod. Informácie je možné získať osobne na odd. HŽPZ (prízemie č. dverí 44, 45 alebo telefonicky na číslach: 4280130, 133). Bezplatné vyšetrovanie vzoriek vôd nebude zabezpečené. V prípade záujmu o vyšetrenie vzorky vody je možné dohodnúť túto službu v rámci platených služieb. m m m

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 22. marca – lekáreň LAUDANUM (Levočská 4), 23. marca – Dr. Max (OD Kaufland), 24. marca - SCHNEIDER (Obrancov mieru 8), 25. marca – Dr. MAX (OD Kaufland), 26. marca - ADRIA (v Poliklinike nemocnice), 27. marca – PRI NEMOCNICI (Sládkovičova 10), 28. marca – ELIXÍR (Obchodná 3), 29. marca – VIVA (Mierová 94). Po - Pia od 16.00 do 20.00 h, So - Ne - sviatky od 8.00 do 18.00 h.

Vážení spoluobčania, asi každý z Vás už pocítil ťarchu choroby, či už svojej vlastnej alebo svojich blízkych. Práve v takýchto chvíľach si uvedomujeme, že zdravie nie je samozrejmosťou. Často hľadáme pomoc, v rodine, u lekára. Zrazu nie je nič dôležitejšie, ako byť opäť zdravý. Náš tím lekárov a zdravotných sestier Vám každodenne pomáha pri napĺňaní tejto Vašej túžby. Na realizáciu tohto poslania však potrebujeme neustále modernizovať naše vybavenie. Preto si Vás aj takouto formou dovoľujeme osloviť a uchádzať sa o 2% z Vašich daní. Niekedy stačí naozaj málo na záchranu ľudského života. Pomôžte aj Vy. ĽN 43/2011 Prenájom nebytových priestorov Ľubovnianske múzeum - hrad, Stará Ľubovňa V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení , kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné: Správca: Ľubovnianske múzeum hrad,Zámocká22,06401StaráĽubovňa  Predmet nájmu: - pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 2813, nachádzajúci sa na Zámockej ul. 22, 064 01 Stará Ľubovňa,  parcelné číslo 4189,  katastrálne územie Stará Ľubovňa - objekt: zbierkový predmet – hospodárska stavba /sýpka z Hromoša/ umiestnená v areáli skanzenu

prírastkové číslo: 45/89 evidenčné číslo: 12524 - prenajímaná plocha: 16 m2  - minimálna cena za m2 na rok 100 € Podmienky: - využitie priestoru: predaj suvenírov obdobie od 1.5.2011 - 31.10. 2012 Spôsob nájmu: priamy nájom Kontakt: Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: Jozef Balužinský, tel.: 0902 247 422, mail:skanzen@slnet.sk Žiadosti o prenájom pozemku v areáli hradu Ľubovňa s uvedením identifikačných údajov, účelu nájmu, cenu nájmu a doby nájmu požadujeme doručiť do 1. 4. 2011 na adresu: Ľubovnianske múzeum – hrad, Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa ĽN 162/2011


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

ŠPORT

22. marec 2011 ĽN č. 11

Myslia na piatu priečku

Šport v skratke

basketbal Víťazstvo a prehra - taká je víkendová bilancia družstva žien v play off stretnutiach. Na domácej palubovke zdolali družstvo Sabinova, ale prehrali v Michalovciach. ŠŠK Basket Stará Ľubovňa – MMBK Sabinov 66:40 (33:23). Štvrtiny: 18:9, 15:14, 11:6, 22:11. Obercianová 31, Čarnotová 10, Kovalčíková 10, Dicová 8, Štefaňáková 7, Drobňáková, Marková, Frohlichová, Popadičová. 1. BK-D Michalovce – Stará Ľubovňa 79:40 (37:19). Štvrtiny: 22:13, 15:6, 21:7, 21:14. Obercianová 20, Hudecová 6, Drobňáková 6, Dicová 4, Štefaňáková 4, Popadičová, Kovalčíková, Frohlichová, Čarnotová. (J.B.)

stolný tenis III. liga mužov, Západ, sk. o 1. - 6. miesto: Slobytermia Stará Ľubovňa B - Spišské Vlachy 8:10 (O. Haky st. 4, O. Haky ml. a P. Haky po 2), sk. o 7. -12. miesto: Slobytermia C - Krompachy B 14:4 (Kulik a Kunák po 4,5, Starinský a Šipoš po 2,5). (mv) V. liga Podtatranská: Chata Pieniny Lesnica - Severka Kežmarok „D“ 8:10 (A. Hovana ml. 3, T. Hovana a P. Hovana po 2, A. Hovana st.1). Lesnica privítala na svojich stoloch lídra a horúceho kandidáta na postup, ktorý vo vyrovnanom stretnutí bojoval o víťazstvo až do poslednej dvojhry. (A.H.)

volejbal Amatérska volejbalová liga mix, dohrávka IX. kola: Elán SL - SOŠT 3:1 (23:25, 25:18, 25:23, 25:21). (M.F.) Kamienka 8 8 0 24:8 16 Elán SĽ 8 6 2 20:10 14 SOŠT 8 6 2 20:10 14 Draganna 8 5 3 20:13 13 Polícia SĽ 8 4 4 18:14 12 Bacily 8 4 4 14:16 12 Borgas 8 2 6 9:20 10 Fresch AVK 8 1 7 10:22 9 Amatéri 8 0 8 2:24 8 O poradí na 2.-3. a 5.-6. mieste rozhodol vzájomný zápas. O konečnom umiestnení na 1. - 4. mieste rozhodne finálový turnaj, ktorý sa uskutoční 23. marca o 16.00 h na SOŠT v St. Ľubovni.

Šport servis

bowling V piatok 25. marca sa v ŠRC uskutoční III. turnaj v bowlingu. Bližšie informácie: 428 00 26.

stolný tenis I. liga Východ: Slobytermia- Čadca B o 10.00 h, Slobytermia - Energodata Žilina A o 16.00 h v športovej hale.

basketbal 2. liga, ženy: 26. marca o 10.30 h v telocvični ZŠ Komenského ŠŠK Basket Stará Ľubovňa – 1. BK-D Michalovce.

Rozhovor s Ondrejom Hakym st. vedúcim klubu Slobytermia

- Áno, práve ten bol pre mňa najväčším sklamaním. Tak, ako i nedávna prehra 6:8 v Lučenci. K tým lepším výsledkom by som priradil výhru v Žiline a tiež na pôde Vranova, teda v ťažkých dueloch, v ktorých sme dokázali uspieť. n Starú Ľubovňu posilnili pred sezónou dve známe mená - Róbert Valuch st. a Stanislav Guman. Ako ste spokojní s ich vystúpeniami, resp. výkonmi ostatných stolných tenistov? - Jednoznačne najlepším hráčom je bývalý extraligista Stano Guman, s výkonmi ktorého som veľmi spokojný. Čo sa týka Roba Valucha, toho trochu zaskočila úroveň prvej ligy, ale dá sa povedať, že naše očakávania plnil. Z domácich hráčov si svoje odohral Jaro Pavlík a Miloš Sawczak, viac som však čakal od Ema Horváta.

HFC Humenné - MFK Goral St. Ľubovňa 0:0 Smolu i obrovské šťastie mali v sobotu staroľubovnianski futbalisti. V šesťbodovom zápase najskôr zahodili množstvo vyložených šancí, aby nakoniec mohli z trávnika odchádzať so zvesenými hlavami. V nastavenom čase ale Berjanidze z dvoch metrov iba opečiatkoval žrď.

Do prvej štvorky sa túto sezónu chceli vklíniť stolní tenisti Slobytermie. A hoci úvod tomu nasvedčoval, tím, ktorý spočiatku spoluudával tempo, dnes pláva „len“ v pokojných vlnách stredu tabuľky. Či to nie je pre klub sklamaním, o tom už jeho vedúci Ondrej Haky st. n Štyri zápasy pred koncom patrí Starej Ľubovni šiesta priečka, takže tohtoročný cieľ už pravdepodobne nesplníte. Nemrzí vás to? - Nemrzí. Podpísalo sa totiž pod to viacero faktorov. Pred sezónou sme si postavili dosť vysokú latku, nepočítali sme však, že tá liga bude až taká kvalitná. Viaceré družstvá totiž oproti minulému roku posilnili. Poviem príklad - Vranov je teraz na predposlednom mieste, minulého roku skončil v tej istej zostave tretí. No ja si myslím, že piate miesto ešte dokážeme obhájiť. n Slobytermia počas uplynulých mesiacov niekoľkokrát pozitívne, ale i negatívne prekvapila. Ktoré zápasy vás osobne najviac potešili a naopak z  ktorých ste ostali rozčarovaný. Bolo to po domácom výbuchu s Nižnou (3:11)?

Záchranárske derby

n Hoci vás čakajú ešte dve dvojkolá - to najbližšie už túto sobotu, určite v kútiku duše premýšľate nad budúcosezónnou zostavou. Koho máte v užšom zozname? - Je pravda, že sme rokovali s niektorými hráčmi, no mená by som nerád konkretizoval. Môžem však potvrdiť, že príchod ďalších výborných stolných tenistov do Ľubovne je v súčasnosti na dobrej ceste. n Mali by byť kvalitnejší ako súčasná jednotka? - Dá sa povedať, že budú minimálne na rovnakej úrovni ako Stano Guman Ale ako hovorím, je to ešte záležitosť rokovaní, takže nechcem predbiehať. Pokiaľ však všetko pôjde tak ako má, budete prekvapení. Text (mv), foto (LTV)

Ak by po jeho hlavičke ostali tri body v Humennom, mohli by hostia hovoriť o krutej rane osudu. Sobotňajší zápas sa totiž niesol prevažne v ich réžii. Najväčšiu príležitosť Goralov zahodil do polčasu Mariančík, keď minútu pred prestávkou išiel sám na brankára, no namiesto siete to napálil len do Klamárových nôh. Po obrátke vyvinuli domáci pre víťazstvo maximálne úsilie, ich snahu však posledný tím

tabuľky eliminoval. A vytvoril si aj šance. Gól na kopačke mal najmä Dlugoš, ktorého tutovku (55. min.), „jedovku“ k žrdi po skvelom sóle (78. min) i strelu z desiatich metrov (88. min.) zneškodnil ochranca humenskej svätyne. „Tá koncovka nám trochu zlyhala. Možnože to zapríčinil i mäkký terén, ktorý strely po zemi spomaľoval. Treba tiež povedať, že sme po prvýkrát hrali na prírodnej tráve, takže dúfam, že tie výkony budú čím ďalej, tým lepšie a budeme aj bodovať,“ nádejal sa po jarnej premiére Goralov ich tréner Ján Petrán. Príležitosť na to budú mať hráči v sobotu, keď o 14.00 h privítajú na domácej pôde rezervu Žiliny. Zostava: Bičuš - Szczepanik, Dabek, Kucko, Krajňák - Kupec, Dlugoš, M. Hricov, Mariančík (81. J. Pekár) – Renčko, Ogar. (mv)

Lákali ich na zumbu i volejbal

Basketbalistky idú na Slovensko

Historický úspech dosiahli pod deravými košmi gymnazistky T. Vansovej. Minulý rok druhé totiž tentoraz nenašli premožiteľa a právom sa tak na palubovke SOŠT stali šampiónkami kraja.

„Chceli sme skončiť čo najlepšie, ale nepredpokladala som, že zvíťazíme,“ uviedla neskôr trénerka úspešných basketbalistiek Anna Antoniová. Ako poznamenala, v to, že jej zverenkyne môžu skončiť prvé, začala veriť až v  priebehu turnaja. „Dievčatá sa na ihrisku rozohrali, takže som dúfala, že to dovedú až do víťazného konca.“ Silu kádra, kostru ktorého tvoria hráčky ŠSK Basket (Silvia Garneková, Kristína Nemergutová a Zuzana Andrášová), okúsila najskôr Levoča (35:14) i Prešov (39:14). Starú Ľubovňu, ktorej výborne zahrala aj Jana Ženčuchová s Katarínou Kseňáko-

vou, však čakal vo „finále“ veľmi silný Bardejov. No ani ten neprekazil spanilú jazdu gymnazistiek. Tie totiž najťažšiu prekážku zdolali ladne 25:22, keď v drvivej väčšine stretnutia dominovali a napriek mohutne doťahujúcim súperkám drámu napokon nepripustili. Triumfom na „kraji“ si dievčatá z  T. Vansovej zabezpečili účasť medzi ôsmimi najlepšími tímami Slovenska. Proti komu sa tento týždeň postavia, to ešte minulý piatok nevedeli. Do Košíc však necestovali s porazeneckou náladou. „Chceme odohrať čo najlepšie zápasy a ak aj dostaneme zdatnejšieho súpera, nechceme mu nič darovať zadarmo. A keď sa nám podarí, tak i vyhrať,“ zneli minulotýždňové slová A. Antoniovej. Ako totiž dodala, lopta je guľatá, „a šťastie sa môže prikloniť aj na našu stranu.“

Úspech „mladších“ stredoškoláčok (t.j. dievčat narodených po 1. januári 1994), môžu napodobniť aj tie „staršie“. Už túto stredu sa v SOŠT stretnú basketbalistky narodené medzi 1. januárom 1991 až 31. decembrom 1995 a okres budú opäť reprezentovať dievčatá Gymnázia Terézie Vansovej.

Ktovie, možno aj z týchto deviatakov raz budú reprezentanti školy.

Gymnázium T. Vansovej v Starej Ľubovni sa minulú stredu prezentovalo aj po športovej stránke. Súčasťou Dňa otvorených dverí bol totiž turnaj v mix volejbale či ukážka stále populárnejšej zumby.

m m m

Výsledok staroľubovnianskych stredoškoláčok sa o čosi neskôr pokúsili zopakovať aj študenti Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša. Tí svoju krajskú „jazdu“ odštartovali víťazstvom nad Stropkovom 28:9, Sabinovom 35:30 (po trojnásobnom predĺžení) a ich rozlet zabrzdili až basketbalisti Prešova (20:32). V súboji o bronz proti Kežmarčanom však opäť ťahali za dlhší koniec (31:28) a zo Svitu tak odchádzali s tretím najcennejším pohárom v rukách. (mv)

„Je to nultý pokusný ročník pre našich budúcich študentov. Volejbal má u nás celkom slušnú tradíciu, takže tí, ktorí inklinujú ku kolektívnym hrám, si tu prídu na svoje,“ uviedol učiteľ telesnej výchovy a  súčasne tréner volejbalového družstva dievčat Ján Hennel. „Udičkou“ pre deviatakov však podľa neho môže byť tiež multifunkčné ihrisko, ktoré za školou vyrástlo pred rokom. Ako totiž poznamenal, na ňom, ako aj v blízkom tenisovom dvorci sa v rámci zá-

Pohár prezidenta Junošportu ostal napokon doma

Mestská športová hala v Sta- vzdávali aj individuálne ocenerej Ľubovni privítala talentova- nia. Najlepším hráčom turnaja ných futbalistov ročsa stal Jakub Šesták z ník nar. 2003 a mladFAMT Prešov. Najlepších. Svojím ,,rytierším brankárom zvolili skym“ vystupovaodborníci dománím v podstate ani ceho Patrika Stranepotrebovali rozchana, za najtechhodcov. Ale výkonickejšiu hráčku nom presvedčili zase jeho spoluo svojom nespornom hráčku Tamaru Jetalente. I keď výsleddinákovú. Cenu ky nakoniec určili pre najlepšieho T. Jedináková, najcelkové poradie (ví- technickejšia hráč- strelca si vystrieťazom turnaja o po- ka turnaja. ľal Martin Kušnír hár prezidenta JUz MFK Košice. NOŠPORT CLUB Stará ĽubovVýsledky: FAMT Prešov ňa sa stali domáci hráči), zlatými – Junošport Club Stará Ľumedailami boli ocenení všetci fut- bovňa 0:2, MFK Košice - Lobalisti. Veď si to za svoje predve- komotíva Košice 3:1, ŠK Badené výkony aj právom zaslúžili. dín - Prešov1:3, Junošport Už tradične sa na záver odo- MFK Košice 2:1, Lokomotí-

ujmových útvarov môžu študenti venovať i menej tradičným športom - tenisu či nohejbalu. „Teda tomu, čo na základnej škole nemali.“ Súčasťou športových podujatí boli v stredu aj pohybové tance - konkrétne zumba. Tú v posilňovni precvičovala Simona, ktorá sa tomuto módnemu hitu už nejaký ten deň venuje. „Na škole ju cvičia všetky spolužiačky, a teraz sa možno ten počet zväčší,“ nádejala sa po ukážke „základniarom“ mladá študentka. Ako totiž poznamenala, táto aktivita, spočívajúca v kombinácii posilňovacích cvikov a tanečných krokov za doprovodu latinsko-americké hudby, je výborná cesta k chudnutiu i formovaniu postavy. Text (mv), foto (hm)

va - Prešov 1:2, Junošport – Badín 3:1, Prešov – MFK Košice 2:1, Badín - Lokomotíva 2:0, Lokomotíva - Junošport 0:3, MFK Košice – ŠK Badín 3:2. (M.F. )

KONEČNÁ TABUĽKA Junošport 4 4 0 0 10: 2 12 Prešov 4 3 0 1 7: 5 9 MFK Košice 4 2 0 2 8: 7 6 ŠK Badín 4 1 0 3 6: 9 3 Lokomotíva 4 0 0 4 2:10 0

Víťazné mužstvo reprezentovali: Patrik Strachan - Izak Novajovský, Samko Šidlovský, Rudko Nevlazla, Tamarka Jedináková, Alex Didik, Damián Kačmarčík (RUNY), Rastik Štucka, Mirko Barlík, Mário Duda, Juraj Fedor, Sean Orely, Seby Kuzár, Damián Šimon.

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktor: Mário Veverka, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, fax: 42 84 581, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Ľubovnianske noviny č. 10  

Vykradli bager a pivnicu 9 771338 034005 spoločensko-kultúrne akcie či výstavbou verejného WC, aj pre vozičkárov. Text a foto (mv) Číslo 11...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you