Page 1

ARCHITEKTÚRA POD TATRAMI


OBSAH 05 MODERNA S ĽUDSKOU TVÁROU 05

Administratívna budova spoločnosti GasOil Engineering

09 NÁVRAT KU KOREŇOM FUNKCIONALIZMU Centrum sociálnych služieb

13 MINIMALISTICKÝ HIGH - TECH Viacúčelová športová hala Aréna Poprad

07

09

11

13

04


MODERNA S ĽUDSKOU TVÁROU STAVBA: AUTOR: MIESTO: OCENENIE:

05

Administratívna budova spoločnosti GasOil Engineering Ing. arch. Peter Abonyi Spišská Teplica Stavba roka 2012, CE.ZA.AR 2012


Novostavba je trojpodlažná administratívna budova s garážovým státím v polozapustenom suteréne. Administratívne priestory sa nachádzajú na dvoch podlažiach nad garážami. Objekt je de facto dvojtrakt, orientovaný pozdĺžne v smere východ-západ. Hlavný vnútorný priestor je dispozične rozdelený na dve základné časti. Primárnou je na severnej strane jeden ústredný veľkopriestor projekčnej kancelárie s výškou stropu cez dve podlažia.

Druhou časťou sú všetky podružné a obslužné priestory na južnej strane, ktorá tu plní aj funkciu zachytenia ostrého slnečného svetla. Priestor veľkoplošnej kancelárie je zaujímavo rozčlenený do výškovo odlišných otvorených úrovní a medzipodlaží. Je to vlastne jedna veľkopriestorová kancelária, ktorú rozdeľuje priznaná nosná oceľová konštrukcia so svojimi priehradovými nosníkmi. Po oboch stranách tohto priestoru v prízemí vedie v pozdĺžnom smere komunikačný koridor.

06


Nosným konštrukčným systémom je oceľový rámový skelet s dominantnými priehradovými nosníkmi a ľahkým opláštením a druhej budovy technického zabezpečenia sú to železobetónové nosné steny. Stropy administratívnej budovy sú predpäté stropné dosky a na druhej budove železobetónová stropné doska. Okná a presklené steny sú hliníkové. Strechy sú ploché s oceľovou nosnou konštrukciou.

07

V dôsledku rozčlenenia v rámci lokality časť administratívnej budovy a taktiež z dôvodu zabezpečenia stravovania pre zamestnancov, ale aj obchodných partnerov a hostí, je táto budova prepojená uzatvoreným nadzemným mostom s tzv. stavbou technického zabezpečenia, ktorá svojím tvarom okrúhleho valca architektonicky dotvára tento nový komplex. Súčasťou tejto stavby je aj nová príjazdová cesta k tejto administratívnej budove – odbočka zo štátnej cesty cez nový priepust nad potokom k jej vonkajším parkoviskám.


08


NÁVRAT KU KOREŇOM FUNKCIONALIZMU STAVBA: AUTORI: MIESTO: OCENENIE:

09

Centrum sociálnych služieb Ateliér OSA - Ing. arch. M. Dulík, Ing. arch. B. Rzyman Poprad CE.ZA.AR 2011


Stavba vznikla prestavbou pomerne výrazného, no esteticky veľmi nekvalitného objektu materskej škôlky zo začiatku 60. rokov minulého storočia. Územie stavby je situované v centrálnej časti zastavaného územia mesta Poprad na Francisciho ulici v blízkosti miestnej komunikácie. Architekti využili túto rušnú časť na severnej strane pre napojenie na miestnu komunikáciu, situovali sem hlavný vstup pre peších, ale aj pohodlný dopravný prístup, parkovacie miesta a zásobovanie. Naopak, z celej južnej strany je pozemok ohraničený arkom so vzrastlou zeleňou, čím sa tu vytvára pokojná zóna pre relax a odpočinok.

Rekonštrukciou objektu vzniklo Centrum sociálnych služieb s kapacitou 19 lôžok a tiež päť bytov rôznej výmery azylového bývania pre 12 osôb. Objekt je štvorpodlažný na jednoduchom obdĺžnikovom pôdoryse s miernou sedlovou strechou. K trom existujúcim nadzemným podlažiam pribudlo jedno nové na celej ploche pôdorysu. Dispozične je stavba riešená ako dvojtrakt. Na severnej strane dispozície sú situované komunikačné priestory. Na južnú stranu, smerom do záhrady – parku, sú orientované pobytové miestnosti.

10


Zo severnej – prístupovej – strany pristavali komunikačné vertikálne jadro so vstupným priestorom, schodiskom a evakuačným výťahom, na západnej strane zas exteriérové únikové požiarne schodisko. Nové hmoty sú materiálovo odlíšené od tých pôvodných, čo pravdivo vypovedá o dome. Hmotu obohacujú moderné prvky charakterizujúce súčasnú dobu. Rovnako prístavbu komunikačného jadra na severnej strane objektu autori riešili v jednoduchom vertikálnom kubuse. Materiálovo pozostáva z plnej hmoty výťahovej šachty a ľahkej sklenenej plochy, ktorá obaľuje schodisko. Západnú fasádu dotvára exteriérové požiarne schodisko, ktoré je v pohľade od severu skryté za predĺženú fasádnu stenu s otvormi. Autori chceli týmto predĺžením dosiahnuť lepšie proporcie celej hmoty stavby.

11

Južná fasáda je hladká biela rovina perforovaná vertikálnymi oknami v pravidelnom rytme, ktorú oživujú technické prvky sklenených balkónov či vonkajších kovových žalúzií. Nachádza sa tu aj krytá terasa, z ktorej sa dá bezbariérovo vystúpiť do priľahlej záhrady. Nad terasou architekti navrhli drevený altánok s prestrešením, opretý o fasádu objektu. Autori sú si vedomí výrazného zvýšenia estetickej kvality objektu bez toho, aby boli realizované akékoľvek násilné, výrazné, dynamické či inak expresívne doplnenia pôvodných hmôt. Výsledný efekt je z veľkej miery postavený na priznaní pôvodnej hmoty jednoduchou úpravou otvorov, čím budova získala veľmi príjemný a moderný vzhľad.


12


MINIMALISTICKÝ HIGH - TECH STAVBA: AUTOR: MIESTO: OCENENIE:

13

Viacúčelová športová hala Aréna Poprad Ing. arch. Branislav Ivan, Ing. arch. Radoslav Ivan, Ing. arch. Miloslav Dulík, Ing. arch. Róbert Burger Poprad Stavba roka 2007, CE.ZA.AR 2007


14


Tento kultúrno - športovo - spoločenský stánok sa nachádza na okraji mesta, pri dopravnom ťahu Poprad - Rožňava. Ústredným priestorom je viacúčelová športová sála s priľahlými hľadiskami. Tento priestor zásadne určuje všetky charakteristiky a hodnoty celého objektu. Delí sa na športovú halu v rozsahu všetkých loptových hier a hľadiska s kapacitou 2000 sedadiel, 2 x 144 sedadiel v zasúvacích tribúnach a 4 VIP lóže. Týmto priestorom prislúchajú ďalšie priestory - hlavné šatne, sociálne zariadenia,

15

telocvičňa, rehabilitačné a rekondičné priestory, sklady... V objekte sú navrhnuté aj priestory konferenčného a tlačového centra. Dominantným prvkom, ktorý najvýznamnejšie formuje charakter centrálneho priestoru športoviska, je oceľová konštrukcia strechy. Tá v kombinácií s bielym podkladom ešte viac umocňuje vzdušný pocit subtílnosti strešnej konštrukcie.

Druhým dôležitým prvkom je predsadená hliníková lamelová fasáda, ktorá okrem strolamov, plní aj estetickú funkciu a tiež vytvára priestor pre rôzne technologické vedenia a zakrýva aj množstvo okien potrebných pre presvetlenie podružných priestorov. Jednoduché hmotové riešenie obohacuje výrazný vstup s lanovou konštrukciou markízy, osadený do sklenenej steny vstupnej haly.


16


ARCHITEKTÚRA POD TATRAMI  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you