Page 1

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU INFORMUJE  Dne 26. dubna 2011 (úterý) se bude v budově školícího střediska UK (Pension VaK) na Velké pláni, čp. 159, od 14.30 hodin konat 7. veřejné zasedání zastupitelstva města Pece pod Sněžkou. Rámcový program: 1) Rozhodnutí zadavatele v rámci VŘ na dodavatele stavby „Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku“ 2) Závěrečný účet města za rok 2010 3) Nakládání s majetkem města 4) Různé 5) Diskuse

Všichni občané jsou srdečně zváni !!!  Dne 6. května 2011 (pátek) proběhne v Peci pod Sněžkou a ve Velké Úpě sběr nebezpečného odpadu. Vozidlo firmy Transport Trutnov s.r.o. s kontejnerem bude přistaveno od 10.00 hodin na parkovišti před pensionem Hradec a od 11.30 hodin u sběrného dvora ve Velké Úpě. Občané mohou v tuto dobu odevzdat nebezpečný odpad (ledničky, televizory, elektrospotřebiče, pneumatiky, zářivky aj.) zdarma. Odpad se musí odevzdávat osobně, není dovoleno jej na sběrná místa deponovat předem!!!

 Ve dnech 17. až 19. května 2011 (úterý až čtvrtek), vždy od 8.00 do 15.00 hodin, se na MěÚ Pec pod Sněžkou uskuteční sbírka použitého ošacení. Sbírku ve spolupráci s městem Pec pod Sněžkou pořádá Občanské sdružení Diakonie Broumov. Občané mohou ve výše uvedených dnech darovat mj. letní či zimní oblečení, nepoškozenou obuv, lůžkoviny, ručníky, záclony, hračky, domácí potřeby apod. Věci musí být zabalené do krabic nebo igelitových pytlů. Bližší informace v podatelně MěÚ na tel. 499/896215 u paní Alexandry Ortové nebo na webových stránkách města.

Mgr. Michal Berger tajemník MěÚ

bjg  

hjgjghgk kh kjhkkjh

Advertisement