Page 1

REDAKCJA: tel. 601 154 038, e-mail: redakcja@tugazeta.pl • DZIAŁ REKLAMY: tel. 883 917 688 e-mail: reklama@tugazeta.pl

gazeta bezpłatna

Dzwońcie: 601 154 038

Piszcie: Łącznik, ul. Główna 2a, Wyszanów, 98-400 Wieruszów oraz na adres e-mail:

redakcja@tugazeta.pl Nr 2 (02) • Rok I • 25 czerwca 2010 r.

www.lubliniec.tugazeta.pl

Zaglądajcie na nasza stronę internetową, która aktualizowana jest na bieżąco:

www.lubliniec.tugazeta.pl

Damian Ochman Mistrzem Śląska!   Może trafić do kadry Uczeń 1 klasy informatycznej w ZSOT – Damian Ochman został Mistrzem Śląska! W Rudzie Śląskiej podczas XVI Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Modeli Redukcyjnych Pływających odbyła się kwalifikacja do finałów Mistrzostw Polski. Damian reprezentował klub modelarski reklama

z Dobrodzienia. W klasie F4c junior w przyszłym tygodniu w Kielcach zmierzy się z zawodnikami z północnych rejonów kraju, którzy pomyślnie przeszli eliminacje w Ełku. W przyszłym tygodniu zatem rozstrzygnie się, czy uczeń lublinieckiego technikum znajdzie się w kadrze narodowej modelarzy.

tel. 607 357 850

KIA GWARANCJA 7 LAT KIA MOTORS CORPORATION P.U.H. „AUTO-MONIKA”

Józef Jasica ul. M. C. Skłodowskiej 85 LUBLINIEC

Tel. (034) 351 01 44 Fax. (034) 351 01 45 sprzedaz.automonika@kia.com.pl


wydarzenia

2

Koniec roku z sukcesami

Zrealizowali projekt zwiedzając świat

  Informacje z SP nr 1 w Lublińcu

  Informacje z SP nr 1 w Lublińcu

Koniec roku szkolnego zdobyła III miejsce w Ogólno2009/2010 okazał się dla uczniów polskim Konkursie Informatyczedukacji wczesnoszkolnej wyjątko- no – Plastycznym „Z komputerem za pan brat” – w świecie muzyki – pod opieką p. Grażyny Cetnerowskiej i p. Ewy Siemiradzkiej. Wspominając o  sukcesach uczniów nie sposób zapomnieć o naszych matematykach, którzy w Międzynarodowo udanym. Mimo odczuwalnego wym Konkursie Matematycznym zmęczenia uczestnictwo w kon- „Kangur’ osiągnęli wysokie wyniki. kursach sprawiało dzieciom dużo Uczeń klasy II c uzyskał bardzo doradości. Ich wysiłek i zaangażowa- bry wynik, natomiast czterech trzenie zostały docenione, gdyż dwie cioklasistów: Aleksandra Malcher uczennice zostały laureatkami ogólnopolskich konkursów. • Natalia Borowczyk – uczennica klasy I  b dwukrotnie przyniosła naszej szkole chlubę. Zdobyła I  miejsce w  Ogólnopolskim Konkursie Muzycznym kl. III d, Marta Włochacz, Karol „Sing mit Theo” – pod opieką p. Kubisz i Kamil Sosnowski z kl. III Barbary Piowczyk oraz wyróżnie- c zdobyli wyróżnienia. Opiekunkanie w Ogólnopolskim Konkursie mi uczniów były panie Małgorzata Informatyczno – Plastycznym Wojsyk i Joanna Ślusarczyk „Z  komputerem za pan brat” –   Grażyna Cetnerowska w świecie muzyki – pod opieką p. nauczyciel edukacji Ewy Siemiradzkiej wczesnoszkolnej • Druga pierwszoklasistka, w Szkole Podstawowej Nr 1 uczennica klasy I d Laura Mazur w Lublińcu

„Jedziemy zwiedzać świat” taki tytuł nosiła prezentacja kończąca w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubińcu realizację II etapu Projektu „Pierwsze uczniowskie doświad-

Dzięki temu dzieci określiły swoje mocne i słabe strony. Prezentacja była tylko finałem wspaniałej działalności dzieci, jaką miały możliwość rozwijać dzię-

czenia drogą do wiedzy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Barwny korowód marynarzy, Indian, Murzynków, Japonek, samurajów i krakowianek ukazał wszystkim zaproszonym gościom umiejętności, jakie miały możliwość rozwijać dzieci w trakcie realizacji Projektu. Wyrażenie swoich przeżyć, emocji, spontaniczna aktywność twórcza dzieci, zagościła na barwnej scenie, która ukazywała ciekawe zakątki naszego świata. Poprzez taniec, ruch, recytację, śpiew i grę na instrumentach dzieci pokazały, że bycie na scenie wyzwala u nich pozytywne emocje. Wspólne zabawy ruchowe, pląsy i  tańce zwiększyły chęć do współpracy w grupie, przyczyniły się do lepszego poznania i nawiązania pozytywnych relacji między sobą. Wspólne działanie, jak i indywidualna prezentacja pozwoliła uwierzyć we własne możliwości i zdolności.

ki udziałowi w realizacji projektu. Pracując w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań pokazywały w jakim stopniu mają rozwinięte indywidualne profile inteligencji. Stosując odpowiednią stymulację nauczyciel prowadzący ukazywał dzieciom, który rodzaj inteligencji powinien zostać u nich rozwinięty, tak aby inteligencje wzajemnie ze sobą współpracowały i rozwijały te najsłabsze. Określenie profilu inteligencji oraz dostrzeganie zachodzących w nich zmian umożliwiło rodzicom uczniów określenie mocnych i słabych stron swojego dziecka. Każdy rodzic otrzymał na początku diagnozę wstępną profilu dziecka z preferowanym przez niego stylem uczenia się a na koniec diagnozę końcową zawierającą wskazówki do realizacji na późniejszych etapach edukacji dziecka. Metody pracy nauczyciela oraz jego własny autorski pomysł na realizację Projektu zmierzały do tego,

Skontrolują autobusy

reklama

aby uczniowie zarówno na zajęciach pozalekcyjnych, jak i obowiązkowych byli zrelaksowani, skoncentrowani i zainteresowani tym, co robią. Nauka była zabawą i przyjemnością, zwłaszcza, że dzieci korzystały z wyjątkowych pomocy dydaktycznych zgrupowanych w Ośrodkach Zainteresowań, które sprzyjały rozwijaniu inteligencji językowej, wizualno – przestrzennej, matematyczno – logicznej, przyrodniczej, muzycznej, ruchowej, interpersonalnej oraz intrapersonalnej. Rozwijanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera pozwoliły wszystkim uczniom klasy I d

oraz ich rodzicom na wzbogacenie wiedzy o istocie wielokierunkowego rozwoju zdolności każdego człowieka, uświadomieniu, jak ważny jest wszechstronny rozwój dziecka, jego kreatywność, ciekawość poznawcza oraz otwartość na wiedzę.   Grażyna Cetnerowska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lublińcu

  KOMUNIKAT KPP LUBLINIEC W związku z rozpoczynającym się sezonem wyjazdów na wakacje, Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu informuje, iż istnieje możliwość, aby policjanci dokonali kontroli autobusów wiozących nasze pociechy na wypoczynek. Policjanci przeprowadzą kontrolę stanu technicznego oraz przeprowadzona zostanie kontrola trzeźwości kierowców autobusów. Policjanci proszą, aby zgłaszać wyjeżdżające autobusy z odpowiednim wyprzedzeniem. Chęć skontrolowania autobusu można zgłaszać bezpośrednio w Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu lub pod numerami telefonów (0-34) 353-22-55, 112 lub 997

www.lubliniec.tugazeta.pl

25 czerwca 2010


wydarzenia

Artystyczna integracja   Prezentacje osiągnięć osób niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej i Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Kochcickiej zorganizowały V Turniej Artystyczny. Celem imprezy jest integracja oraz prezentacja osiągnięć osób niepełnosprawnych. Na nasze

zaproszenie odpowiedziało 6 placówek, m.in. z Olesna, „Domu Kombatanta”, Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” oraz Środowiskowego Domu Samopomocy z Lublińca – mówiła Anna Madziąg, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS na ul. Kochcickiej. Niepełnosprawni artyści rywalizowali w wykonywaniu papierowych kwiatów, kartek okolicznościowych,

się umiejętnościami praktycznymi. Po zakończeniu zawodów wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na ciepły posiłek i ciasto. W Turnieju zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy, ponieważ każdy z nich włożył dużo wysiłku żeby przygotować się do udziału w tych zawodach. Jury wyłoniło też najlepszych z najlepszych, tzn. po 3 laureatów w każdej konkurencji, którzy otrzymali nagrody, medale

i puchary – wyjaśniała Ewa Lasek – Leszczyńska, dyrektor DPS przy ul. Kochcickiej. Impreza ma charakter cykliczny i cieszy się dużym powodzeniem wśród uczestników, którzy w ciągu całego roku zajęć solidnie przygotowują się do wzięcia w niej udziału. Duże znaczenie ma również nawiązanie kontaktów między opiekunami z poszczególnych placówek.   ŹRÓDŁO: www.lubliniec. starostwo.gov.pl

Program Youth in Action jest jednym z programów Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji obok programów np. „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS” oraz „Leonardo da Vinci”, który daje młodzieży możliwość poznania bogactwa i różnorodności kultury europejskiej oraz integracji w Unii Europejskiej. Celem projektu jest rozwój zainteresowań tańcem oraz poznanie kultury i tradycji kulinarnych poszczególnych regionów i krajów. Główne działania skoncentrują się na warsztatach

tanecznych, przygotowaniu happeningu tanecznego. Młodzież odwiedzi również siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie. Poznanie tradycji i kultury uświadomi uczestnikom, iż wszyscy jesteśmy obywatelami zjednoczonej Europy. Realizacja projektu będzie służyć nauce tolerancji i zrozumienia różnic kulturowych.   Źródło: www.lubliniec.starostwo.gov.pl

  Youth in Action

Rodzina Edyty Stein odwiedziła Lubliniec   Przylecieli z USA W niedzielę 20 czerwca nasze miasto odwiedzili najbliżsi żyjący krewni Edyty Stein. Siostrzenica, bratanica i bratanek Edyty Stein wraz ze swoimi rodzinami przylecieli ze Stanów Zjednoczonych, bo odwiedzić miejsca związane z ich ciotką Edytą Stein – Świętą Teresą Benedyktą od Krzyża. Rodzina Edyty Stein odwiedziła Wrocław i Lubliniec. W  naszym mieście goście spotkali się z władzami miasta i członkami Towarzystwa im. Edyty Stein, a także oglądali siedzibę Zespołu Szkół im.

25 czerwca 2010

Nowy Komendant Policji w Lublińcu W Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu odbyła się uroczystość związana z wprowadzeniem nowego Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu.

ozdabianiu naczyń i decoupagu. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszył się również konkurs poetycki. Podczas trwania zmagań konkursowych opiekunowie mogli wymienić się doświadczeniami z pracy terapeutycznej i podzielić

13.700 EURO na realizację Szkolny Klub Europejski działający przy Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza, prowadzony przez Małgorzatę Kanię, otrzymał środki finansowe na projekt w ramach Programu Youth in Action w wysokości 13.700,00 EUR, który będzie realizowany wraz z partnerami zagranicznymi: powiatem partnerskim Lörrach w Niemczech, Sens we Francji i  Senigallią we Włoszech. Projekt pt. Taniec łączy pokolenia, kultury i narody będzie realizowany w Lublińcu w dniach od 3 do 11 lipca 2010.

3

Edyty Stein wraz z Izbą Pamięci, wyposażoną w  nowo odrestaurowane tablice dydaktyczne związane z postacią Świętej, rzeźbę na pl. Kopernika poświęconą Świętej, Cmentarz Żydowski oraz Muzeum Pro Memoria Edith Stein w kamienicy należącej do ich pradziadków. Goście nie kryli zachwytu nad miejscami poświęconymi pamięci ich ciotki, dziękowali za uczczenie jej postaci i z sentymentem wspominali swoich krewnych.   Wydział Promocji UM Lubliniec

Miejskiej Policji w Gliwicach. W uroczystości wzięli udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach podinsp. Andrzej Kukuła, Starosta Lubli-

Obowiązki Komendanta Powia- niecki Joachim Smyła, Burmistrz towego Policji w Lublińcu zosta- Lublińca Edward Maniura oraz ły powierzone podinsp. Piotrowi zaproszeni goście. Malinowskiemu dotychczasowemu Naczelnikowi d/w z Przestęp  INFO: Komenda Powiatowa czością Narkotykową Komendy w Lublińcu

Dobry wynik Wręczyckiej!   XIV Konkurs Wiedzy Biblijnej Jolanta Wręczycka – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Lublińcu w dniach od 7 do 8 czerwca brała udział w XIV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, który odbył się w Niepokalanowie. W  konkursowych zmaganiach uczestniczyli laureaci etapu diecezjalnego. W całym kraju do konkursu przystąpiło około 30 tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Finał w Niepokalanowie, w  którym brała udział Jolanta zgromadził tych najlepszych 120 młodych ludzi pragnących zgłębiać Słowo Boże. Finał składał się z dwóch części, pisemnej i ustnej. W części pisemnej maksymalnie można było zdobyć 90 punktów. Taki wynik osiągnęło 9 uczestników, którzy przeszli do części ustnej. Jolanta z wynikiem 83 punktów uplasowała się na 35 miejscu. Biorąc pod uwagę ilość wszystkich osób, które przystąpiły do konkursu w Polsce i bardzo wysoki poziom finału, należy niewątpliwie uznać to za wielki sukces naszej szkoły. Poza zmaganiami finałowymi był czas w Niepokalanowie na osobistą i wspólnotową modlitwę, oraz na wspólną zabawę. Pierwszego dnia organizatorzy konkursu zorganizowali koncert, podczas, którego wystąpił chrześcijański zespół Full Power Spiryt. Była to dobra

www. lubliniec.tugazeta.pl

okazja, by zrelaksować się przed ogłoszeniem wyników z części pisemnej. Drugiego dnia uczestnicy mieli okazję poznać historię Niepokalanowa oraz O. Maksymiliana Kolbego kanonizowanego przez Jana Pawła II. Po południu, przed wyjazdem rozdano nagrody. Zapewne, konkurs ten dla wielu osób był niesamowitym przeżyciem, tym bardziej, że wszyscy mogli czuć

się tam zwycięzcami. Czytanie Pisma Świętego każdego dnia może być zwycięstwem i najlepszą nagrodą. Sama Jolanta oprócz tej nagrody, jako zwyciężczyni finału diecezjalnego pojedzie na pielgrzymkę do Rzymu. Opiekunem uczennicy był o. Paweł Sadowski. Kończąc mam nadzieję, że przyszłoroczna edycja konkursu, również przyniesie wielki sukces naszej szkole.


wydarzenia

4

Informacje z PSP Lubliniec List mieszkańca Wypadek drogowy na drodze wojewódzkiej DW-906 (odcinek Koszęcin – Wierzbie) W dniu 18.06.2010 r. około godziny 07.24 na drodze wojewódz-

osobowy marki Seat Arosa. W wyniku wypadku ranny został kierujący samochodem marki Opel (zabrany przez pogotowie ratunkowe do szpitala).

w sprawie dopalaczy   Między innymi na nasz portal

www.lubliniec.tugazeta.pl wpłynął list zbulwersowanego lublińczanina w znanej i szeroko już dyskutowanej sprawie sklepu z tzw: „dopalaczami”. Po jego publikacji w Internecie, jest on sukcesywnie „opatrywany” komentarzami, które zamieszczamy także w ŁĄCZNIKU – patrz pod listem.

Drodzy Państwo!

Jestem mieszkańcem miasta i powiatu Lubliniec. Z głębokim żalem dowiaduję się o otwarciu na terenie miasta i powiatu sklepu z dopalaczami. Proszę o włączenie się we wszelkie możliwości usunięcia tego typu działalności dla naszego wspólnego dobra. Zbulwersowany tą sprawą wyrażam swoje poparcie całkowitego zakazu prowadzenia takiej działalności. Jestem pewien, że wspólnie zrobimy wszystko w tym temacie.

kiej DW-906 (odcinek Koszęcin – Wierzbie) doszło do groźnego wypadku drogowego. W wypadku udział brały: samochód osobowy marki Opel Astra oraz samochód

Działania straży pożarnej polegały na: – zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, – odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach, – usunięciu pozostałości po wypadku. W akcji udział brały: – 1 zastęp Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lublińcu (GBARt 2,5/24), – pogotowie ratunkowe, – policja, – inne służby.   INFO & FOTO: www. straz-lubliniec.pl

Dyrekcja ZSOT informuje Dyrekcja ZSOT informuje kandydatów do klas pierwszych, że w związku z dużym zainteresowaniem podjęciem nauki w zawodzie technik budownictwa, istnieje możliwość utworzenia dwóch równoległych klas w tym zawodzie, jeżeli liczba chętnych przekroczy 60 osób do dnia 22.06.2010r. Ponadto są jeszcze wolne miejsca w  klasach Technikum nr 2

w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik hotelarstwa i technik handlowiec, technik mechanik – specjalność samochodowa. Zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty termin dostarczania dokumentów do szkół pierwszego wyboru został wydłużony do wtorku 22.06.2010 r. godz. 12.00. Do tego dnia można dokonywać zmian w systemie elektronicznym.

Kradł i podrabiał   Lublinieccy policjanci zatrzymali częstochowianina We wtorek o  godz.12.30 policjanci z  Lublińca wykonywali czynności w związku z kradzieżą artykułów spożywczych w sklepie Biedronka przez 51 letniego mieszkańca Częstochowy. Mężczyzna uporczywie twierdził, że do Lublińca przyjechał autobusem. Wnikliwość oraz spostrzegawczość policjantów którzy zauważyli, że mężczyzna posiada kluczyki samochodu pozwoliły na odnalezienie na jednym z parkingów samochodu m-ki Polonez którym do Lublińca przyjechał ten mężczyzna. W trakcie przeszukania samochodu ujawniono w  schowku 4 banknoty o nominale 20 złotych noszące znamiona falsyfikatów. Mężczyzna twierdził, że banknoty

P.S. Jednocześnie informuję, iż APEL w sprawie WALKI z dopalaczami został wysłany do: Burmistrza Miasta, Starosty, Wojewody Śląskiego, Rady Miasta, Rady Powiatu, Posła Lucjana Karasiewicza, Wójtów Gmin Powiatu Policji, Straży Miejskiej, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, ZHP, Redakcji Lubliniec.info, Szkoły KSW, Klubu Nadzieja, MDK, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Parafii na terenie miasta i powiatu, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, Społecznego Towarzystwo Badmintona ENERGIA, Społecznego Towarzystwo Sportowego SPARTAKUS, Stowarzyszenia im. Edyty Stein, Stowarzyszenia Młodzi i Niezależni, Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK, LKS Sparta, TKKF Pedagog, Uniwersytetu III Wieku, MBP,  PCK, Wodnego Ochotniczego Pogotowie Ratunkowego, Wojskowy Klub Biegacza META, Dziennika Zachodniego, Gazety Wyborczej, Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza, Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Medycznych, Zespół Szkół Zawodowych, Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Fundacji Tutaj Przyszłość, Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów, OSP, Klubów Sportowych na terenie powiatu, Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Stowarzyszeń z siedzibą w Powiecie Lublinieckim. Mieszkaniec Miasta KOMENTARZE INTERNAUTÓW: autor: Mik – Popieram! !! autor: Godon – Maniura ze Smyłą zamiast drzeć koty powinni podrzeć zezwolenia dla tych, co zabijają nasze dzieci! Popieram także! autor: ślonsk – Wielkie poparcie dla walki z dopalaczami w naszym pięknym miasteczku. autor: AA – A co z walką z alkoholem? Za komuny nie było w Lublińcu tyle punktów sprzedaży akoholu, co teraz w suwerennej Polsce! To jest skandal dopiero! Dlaczego odwracacie uwagę od przerażającego alkoholizowania młodzieży i mieszczan lublinieckich? autor: umu – Maniura musi odejść. Brak zgody dla burmistrza, który nie może poradzić sobie ze sklepem z narkotykami. autor: J. – A mi jest to obojętne czy ten sklep będzie u nas czy też nie. Chociaż jestem przeciwna takim akcjom. Jeśli tak bardzo chcecie sie go pozbyć (chociaż nie wiem po co) to trzeba uderzyć do parlamentu a nie do UM czy tez Starostwa. To nie ten szczebel. autor: obrońca – Znajdzie się sposób, to tylko kwestia czasu. Wierzę. autor: J – ok, tylko po co? Co wam wszystkim to da? autor: wreszcie rzeźwy – Z ankiety obok wynika, że mieszkańcy Lublińca widzą ogromne zagrożenie przede

wszystkim we wszędobylskiej korupcji, a nie w narkomanii!!! Nie wygłupiajcie się tu z tą walką z dopalaczami w jednym sklepiku!!! autor: logon – A co wy tak o Maniurze a Smyła to ma powiat gdzie indziej niż Maniura? autor: Wasz Wyborca – NO I TAK TRZEBA ROBIĆ PANIE SMYŁA I PANIE MANIURA: Władze Łodzi uruchomiły stronę internetową, na której można znaleźć informacje o zagrożeniach związanych z tzw. dopalaczami. Zapowiadają kolejne kontrole sklepów handlujących tymi używkami; dotąd zamknięto jeden tzw. smartshop. Pod hasłem Tylko słabi gracze biorą dopalacze, w Łodzi trwa kampania społeczna przeciwko dopalaczom, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia. W sklepach sprzedających te substancje psychoaktywne urzędy skarbowe, Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Handlowa, Sanepid, Straż Miejska i policja mają przeprowadzać wzmożone kontrole. Po jednej z takich kontroli zamknięty został sklep z dopalaczami na osiedlu Dąbrowa. Okazało się, że najemca podnajmował lokal sklepowi z używkami, co było niezgodne z umową z miastem. Po kontroli zarekwirowano też partię dopalaczy. autor: antydopal – Dać im takiego dopalacza w cztery litery aby zatrzymali się dopiero pod Poznaniem.

Wyśpiewała sobie wakacje   Pojedzie na warsztaty do Gołdapi

wykonał osobiście. Zabezpieczono także szereg artykułów spożywczych i kosmetyków wcześniej skradzionych w miejscowych sklepach. Teraz o losie mężczyzny zadecyduje prokurator. Za podrabianie pieniędzy grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.   INFO: KPP LUBLINIEC

Monika Gatnar – uczennica klasy menadżerskiej z II Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyła w eliminacjach kwalifikujących do udziału w warsztatach wokalnych, które w lipcu odbędą się w Gołdapi na Pojezierzu Mazurskim. Warsztaty z udziałem znanych muzyków – m.in. z zespołu „NEFRE” finansowane są z projektu realizowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przy Ministerstwie Pracy

i Polityki Społecznej z  Parafią Św. Jakuba w Częstochowie. Do udziału w eliminacjach zachęciła Monikę dyrektor ZSOT Joanna Walczak, mając na względzie pasję i talent uczennicy. Niełatwo było jednak uzyskać kwalifikacje w licznej grupie młodych wokalistów. Sukces Moniki wpisuje się na listę zwycięstw w różnorodnych konkursach – między innymi w eliminacjach okręgowych Ogólnopolskiego

www. lubliniec.tugazeta.pl

Konkursu Recytatorskiego, Festiwalu Piosenki Wojskowej „Czym dla wojska jest piosenka” czy w Lublinieckiej Wiośnie Kulturalnej. Nieodpłatny wyjazd wakacyjny i możliwość kontaktu z osobami, które odniosły sukces na rynku muzycznym są atrakcyjną nagrodą za pracę nad rozwijaniem zdolności.

25 czerwca 2010


wydarzenia

5

„Święto Śląska 2010” – Wielki Piknik Artystyczny Lublińczanki na Forum Kobiet Już po raz dwunasty Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” zaprasza do swojej siedziby na Wielki Piknik Artystyczny – „Święto Śląska” – uroczyste zakończenie sezonu artystycznego i kolejną, 57. rocznicę swojego powstania. Jak co roku przygotowujemy dla naszej publiczności wiele atrakcji. W tym roku, wyjątkowo, wstęp na „Święto Śląska” jest wolny. Projekt został bowiem dofinansowany przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

W ciągu trzech dni pikniku, od 25 do 27 czerwca, na plenerowej scenie w koszęcińskim parku będziemy gościć najlepsze zespoły, gwiazdy estrady, kabarety, pojawią się wspaniali muzyczni goście – przyjaciele Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz sami gospodarze z koncertem galowym. Na terenie Kompleksu Pałacowo – Parkowego w Koszęcinie będzie można zwiedzać wystawy sztuki i rękodzieła ludowego, wziąć udział w loterii, dzieci zaprosimy do wesołego miasteczka i na stoiska ze słodyczami, a dla wszystkich w niedzielny wieczór rozbłysną sztuczne ognie. Wśród wielu atrakcji znajdą się występy wokalnych i tanecznych

  „CO POTRAFIĄ KOBIETY – AMBICJE, MOŻLIWOŚCI, BARIERY”

W auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej odbyło się Forum Kobiet pod znamiennym tytułem – „CO POTRAFIĄ KOBIETY – AMBICJE, MOŻ-

jak również w mediach i polityce, w panelowych dyskusjach. W podsumowaniu panelu politycznego wystąpiła Joanna Bąk, jako radna powiatu lublinieckiego.

LIWOŚCI, BARIERY”. Organizatorem spotkania były posłanki PO Halina Rozpondek i Izabela Leszczyna. Przybyły kobiety z wszystkich środowisk: z biznesu, polityki, sztuki, czy też medycyny. Rozpoczęto od debaty na temat roli parytetów w  polityce, którą poprowadziła Izabela Leszczyna, a  główną rolę dyskutantki spełniała posłanka Julia Pitera. Panie wypowiadały się na temat podziału ról w społeczeństwie i możliwościach rozwoju karier zawodowych kobiet. Halina Rozpondek – Ta impreza to mój pomysł. Cieszę się, że jest nią takie zainteresowanie. Kobiety muszą mieć możliwości spełnienia politycznego, ale jednocześnie muszą mieć do tego powołanie. Dlatego prawne usankcjonowanie parytetów nie przekonuje mnie, bo nie można kobiet przymuszać do polityki. Najważniejsze, to dużo dawać z siebie, a kobiety w odróżnieniu od mężczyzn, dużo pracują, a mało o tym mówią. Odbył się tam również wykład dotyczący sytuacji zawodowej kobiet. Zajmowano się też udziałem płci pięknej w nauce, kulturze i sztuce,

– Jestem za wyrównywaniem szans, każdy powinien czynnie włączać się do budowy naszych małych ojczyzn. Aktywność społeczna to jest napęd dla naszych społeczeństw lokalnych – mówiła w swym wystąpieniu. Inicjatywą, która narodziła się z wniosków forum będzie szkolenie dla kobiet naszego regionu – pod hasłem „Zostań radną”. Będzie ona realizowana we wrześniu. Aktywność uczestniczek była ogromna, co można było zauważyć na panelach dyskusyjnych podczas, których żywo dyskutowano o wszelkich przeszkodach, które w jakiś sposób utrudniają kobietom udział w życiu politycznym i nie tylko, bo są one także barierą w ich życiu zawodowym. Uczestniczki spotkania zgodnie stwierdziły, że mimo tego, że ich sytuacja jako płci pięknej zmienia się na korzyść, to trzeba nadal dążyć do przełamywania stereotypów polskiego myślenia, który mówi o tym, że to właśnie mężczyzna powinien robić karierę. Nie pasuje to bowiem do dzisiejszej rzeczywistości w której to oboje partnerów jest aktywnych zawodowo, razem zarabiają na rodzinę i wspólnie wypełniają obowiązki domowe.

zespołów artystycznych, kabarety oraz przede wszystkim galowe koncerty naszych przyjaciół: litewskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Litwa”, Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego oraz gospodarza imprezy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Program „Święta Śląska 2010”

25 czerwca – piątek – od ok. godz. 17:00 do ok. godz. 22:00

„Ścigani” – blues „Feel” – pop, rock Losowanie pamiątek Ok. godz. 19:30 – Gwiazda wieczoru – Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Litwa” – Litwa Fire Show – tancerze światła i ognia Godz. 18:00 – Pawilon im. Elwiry Kamińskiej – spotkanie autorskie z prof. zw. dr hab. Barbarą Bazielich – promocja książki „Sztuka i rękodzieło ludowe w Europie”

26 czerwca – sobota – od ok. godz. 12:00 do ok. godz. 22:00

Majka Jeżowska – gwiazda dla dzieci „Avocado” – wokalna grupa pop, Natalia Lesz – pop „Whisky River i przyjaciele” – country, „Ptaszyska” – rock „Psio Crew” – folk rock Kapela Bandurzystów „Karpaty” – Ukraina Losowanie pamiątek Ok. godz. 20:30 – Gwiazda wieczoru – Państwowy Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego – Zespół po raz pierwszy w historii wystąpi w siedzibie „Śląska” Tego dnia, oprócz koncertów na scenie głównej, w plenerze wystąpią orkiestry dęte. Zaplanowano także cykl koncertów jazzowych w Sali Widowiskowej – Pawilon im. Elwiry Kamińskiej (siedziba Zespołu).

27 czerwca – niedziela – od ok. godz. 11:00 do ok. godz. 22:00

Ok. godz. 11:00 do ok. godz. 15:00 – „Scena Artystów Śląska” – zaprezentują się zespoły, grupy i soliści, którzy na co dzień uczą się od artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” sztuki scenicznego wyrazu. „Sound of Times” – folk, „Kabaret Łowcy.B” „Żywiołak” – etno folk, „Dagadana” – etno folk Losowanie pamiątek Ok. godz. 19:30 – Gwiazda wieczoru – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny Pokaz sztucznych ogni W niedzielę zapraszamy także od godz. 14:00 do Pawilonu im. Elwiry Kamińskiej na projekcje historycznych i współczesnych materiałów dotyczących działalności Zespołu „Śląsk” Więcej informacji o artystach występujących podczas tegorocznego „Święta Śląska” na stronie internetowej www.wydarzenia.zespolslask.pl INFO: www.lubliniec.starostwo.gov.pl reklama

CYKADAR

Zajmujemy się kompletną produkcją wszelakich utworów audiowizualnych – od pomysłu przez realizację, aż po produkt końcowy. Nasze produkcje wykonywane są na sprzęcie najwyższej klasy.

Produkujemy filmy: – fabularne – dokumentalne – reklamowe

KONTAKT: 602 512 044 www.cykadar.pl

– szkoleniowe – korporacyjne – promocyjne – zdjęcia imprez i miejsc z  „lotu ptaka”

25 czerwca 2010

www. lubliniec.tugazeta.pl


wydarzenia

6

WHISTLER • Koszule dla każdego • Najnowsze wzory i modele • Najlepsza, polska jakość

Producent: FH Promoda 98-400 Wieruszów, ul. Dąbrowskiego 42 tel/fax. 62 7831190, kom. 601090707 email: biuro@promoda.com.pl www.promoda.com.pl

GABINET WETERYNARYJNY

lek. wet. Grażyna Kubiela

tel. 607 676 966

ZAKRES USŁUG: PROFILAKTYKA: - Szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym - Odrobaczanie - Zwalczanie ektopasożytów skóry

LECZNICTWO:

- Choroby wewnętrzne - Dermatologia - Stomatologia (m.in. usuwanie kamienia nazębnego ultradźwiękami) - Rozród i położnictwo - Choroby gryzoni i zwierząt egzotycznych

Międzynarodowa konferencja   GRUNDTVIG – Nauka o partnerstwie W Domu Pomocy Społecznej „ZAMECZEK” w Lublińcu 09 i  10 czerwca 2010 roku została zorganizowana międzynarodowa konferencja w ramach partnerskiego projektu GRUNDTVIG – „Tu jesteśmy! – Nauka o partnerstwie między osobami niepełnosprawnymi, społeczeństwem, władzami lokalnymi i politykami”. Uczestniczyły w niej delegacje z różnych krajów. Przedstawicielami Wielkiej Brytanii byli pracownicy organizacji Ideal For All oraz jej dyrektor Pan Naeem Arif. Stronę Niemiecką reprezentował dyrektor Domu Pomocy zajmującego się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w Neuss – Pan Urlich Pfeifer, pracownik Caritas Kolonii – Pani Elizabeth Komp wraz z dwoma pracownikami uniwersytetu w Kolonii, natomiast przedstawicielami Austrii byli pracownicy Domu Pomocy w Linz. W konferencji udział wzięła także dyrektor Domu Pomocy Społecznej „ZAMECZEK” – Pani Wiesława Dudek wraz z pięcioma pracownikami tej instytucji. Pierwszego dnia konferencji w trakcie części oficjalnej pojawili się zaproszeni goście. Przedstawiciel Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego omówił sytuację osób niepełnosprawnych w województwie śląskim, dyrektor Zakładu Karnego w Lublińcu Pani Lidia Olejnik, która przedstawiła projekt „Bona” realizowany w  DPS „ZAMECZEK”, Pani Barbara Wąsowicz dyrektor Domu Pomocy Społecznej w  Krakowie zaprezentowała projekt spektaklu teatralnego „Złota rybka”, wystawionego na deskach teatru „Łaźnia” w Nowej Hucie przez niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Domu, natomiast Starosta Powiatu Lublinieckiego Pan Joachim Smyła

omówił sytuację Domów Pomocy Aktywnej Rehabilitacji dla Osób Społecznej w powiecie. po Urazie Rdzenia Kręgowego.

W trakcie spotkania głos zabrali Referaty spotkały się z bardzo także członkowie organizacji po- dużym zainteresowaniem uczestzarządowych, którzy przedstawili ników konferencji. swoje organizacje jako przykład Drugiego dnia spotkanie rozpodobrych praktyk. Pierwszym oma- częła prezentacja DPS „ZAMECZEK”. Omówiono organizację pracy; goście mogli zobaczyć także codzienne życie podopiecznych Domu oraz spędzić czas w przyjaznej i rodzinnej atmosferze. Uczestnicy konferencji ocenili Dom Pomocy Społecznej „ZAMECZEK” jako wzorcową placówkę tego typu w Europie. Padło wiele słów uznania na ręce dyrektor i pracowników Domu oraz deklaracja głębokiej współpracy z organizacją „Ideal for all” z Wielkiej Brytanii. Podczas roboczej części konferencji omówiono dalsze działania związane z realizacją projektu GRUNDTVIG i następnym spotkaniem, które odbędzie wiającym misję i cel powstałego by się w  listopadzie br. w  Kolonii wspierać DPS „ZAMECZEK” był w Niemczech. prezes „Stowarzyszenia Przyjaciół Dyrektor angielskiej organiZameczka” Pan Przemysław Ster- zacji „Ideal for All” przekazał czewski. Drugą referującą osobą w  imieniu wszystkich uczestnibyła główna księgowa DPS „ZA- ków serdeczne podziękowania za MECZEK” Pani Barbara Ma- bardzo ciepłe i ciekawe przyjęcie zurkiewicz, która jest członkiem w „Zameczku”. a zarazem instruktorem Fundacji   red

„Wesołe śmieci”   Uroczysta gala w Warszawie 21 czerwca 2010 r. podczas uroczystej gali w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie uczniowie i  nauczyciele SP 1 w  Lublińcu odebrali z rąk ministra środowiska Pana Bernarda Błaszczyka nagrody

i dyplomy za wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie pt. „Wesołe śmieci”. Wyróżniona praca to „Koń Milka h wykonana przez uczniów z kl. Vb: Maję Szydłowską, Zuzannę

CHIRURGIA MIĘKKA: m.in. sterylizacja, kastracja, cesarskie cięcie, mastektomia

– PORADY – WIZYTY DOMOWE – – BADANIA LABORATORYJNE – Lubliniec, ul. Częstochowska 47a

godziny pracy: poniedziałek ... 16.30-19.30 środa .................. 16.30-20.00 piątek................. 16.30-20.00

www.lubliniec.tugazeta.pl

Miosgę, Katarzynę Kompałkę i Kamila Horbińskiego. Nad przygotowaniem prac czuwały Pani Barbara Gałązka i Pani Teresa Lukosek. Uczniowie SP 1 w Lublińcu zaprezentowali 5 prac konkursowych. Wszystkie były rzeźbami wykonanymi, zgodnie z wymogami regulaminu, z materiałów wtórnych. Celem konkursu było uświadomienie uczniom i ich opiekunom jak bardzo istotny jest problem segregacji odpadów oraz zapobieganie ich powstawaniu. Dzięki niezwykłej wyobraźni, ogromnemu nakładowi pracy oraz zaangażowaniu dzieci i nauczycielek konkurs zakończył się sukcesem. Podczas uroczystej gali podziękowania i dyplom dla szkoły odebrała wicedyrektor szkoły Pani Anna Anioł. Uczniowie byli zachwyceni prowadzącym galę Conrado Moreno Gratulujemy wyróżnionym!!!

25 czerwca 2010


wydarzenia

Krzysztof Juszczyszyn laureatem   IX edycja Konkursu Akademickiego Znamy już nazwiska dwana- specjalność politologia, Uniwersyściorga laureatów tegorocznego tet Warszawski); Konkursu Akademickiego o sty• Jakub Dobroszek, Aleksandra pendium i  indeks im. Bp. Jana Brześkiewicz, Anna Zawalska (stu-

Chrapka. W październiku rozpoczną oni studia na dwóch najlepszych uczelniach w kraju. Listę nagrodzonych podała dziś Komisja Konkursowa. Konkurs organizowany jest od 2002 r. przez Uniwersytety: Warszawski i Jagielloński oraz Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która przyznaje jego zwycięzcom stypendium naukowe na cały okres studiów. Laureatami IX edycji Konkursu są: • Krzysztof Juszczyszyn i Monika Wojdyła (indeksy na studia dzienne na kierunku polityka społeczna, Uniwersytet Warszawski); • Nina Tuziak i Sławomir Narloch (studia dzienne na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Uniwersytet Warszawski); • Paulina Koc i Karol Korwek (studia wieczorowe na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Uniwersytet Warszawski); • Natalia Dydyńska (studia dzienne na kierunku nauki polityczne, specjalność bezpieczeństwo wewnętrzne, Uniwersytet Warszawski); • Tomasz Reczko (studia dzienne na kierunku nauki polityczne, reklama

dia dzienne na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Uniwersytet Jagielloński); • Paulina Bulska (studia wieczorowe na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Uniwersytet Jagielloński). W Instytucie Dziennikarstwa UW odbył się finał Konkursu,

eseju, wystawione przez dziennikarzy. W jej skład weszli: prof. UW dr hab. Jerzy Olędzki (Instytut Dziennikarstwa UW – przewodniczący), prof. UJ dr hab. Teresa Sasińska-Klas (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ – wiceprzewodnicząca), dr Lucyna Słupek (IDiKS UJ), dr Jolanta Itrich-Drabarek (Instytut Nauk Politycznych UW ), dr Paweł Hut (Instytut Polityki Społecznej UW), red. Barbara Sułek-Kowalska (ID UW ), ks. Jan Drob (Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”), Alicja Waszkiewicz (ID UW – sekretarz Komisji). Dzień wcześniej na Starym Mieście finaliści wzięli udział w tradycyjnej kolacji z członkami Komisji Konkursowej, pracownikami Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i laureatami poprzednich edycji Konkursu. Tegoroczni maturzyści mieli okazję poznać działalność Fundacji i historię Konkursu Akademickiego. Komisję reprezentowali prof. Jerzy Olędzki, o. Wacław Oszajca, Barbara Sułek-Kowalska i Alicja Waszkiewicz. Wszystkim nowym „Chrap-

podczas którego każdy z 14 finalistów spotkał się z Komisją. Oprócz przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, przy ustalaniu końcowej oceny kandydata Komisja brała pod uwagę udział w olimpiadach przedmiotowych, dorobek dziennikarski i oceny z napisanego przez niego

kom” oraz pozostałym finalistom serdecznie gratulujemy! Krzysztof Juszczyszyn jest uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Lublińcu   ŹRÓDŁO: www.dzielo.pl

7

Spotkajmy się w Gimnazjum nr 1   Szkolny dziennikarz poleca! Wysoki, żółty budynek przy ulicy Wilimowskiego 8, powszechnie szanowana placówka z godną podziwu historią, czyli Gimnazjum nr 1 im.

74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu. Przyjazne miejsce edukacji i kreatywnego rozwoju. Po prostu jedno wielkie zbiorowisko ciekawych ludzi z pasją i zamiłowaniem do różnego rodzaju działań. To właśnie oni tworzą wspaniałą, domową atmosferę panującą w szkole. Choć zgrzyty się zdarzają, zarówno uczniowie jak i nauczyciele służą dobrą radą i wsparciem. Oto na co możecie liczyć w naszej szkole! Na terenie hali zaopatrzonej w najnowszy sprzęt sportowy odbywają się różnego rodzaju zajęcia oraz zawody w takich dyscyplinach jak: piłka ręczna, szachy, siatkówka, koszykówka, piłka nożna. Współzawodnictwo odbywa się na wysokim poziomie wg zasady fair play. Zajęcia taneczne i aerobik przyciągają wielu chętnych. Każdy z nas ma możliwość skorzystania z tej różnorodnej oferty, dzięki czemu jesteśmy w super formie. W bibliotece znajdziecie wiele ciekawych książek i czasopism, księgozbiór jest stale uzupełniany o hity wydawnicze. Warto w tym miejscu wspomnieć, że mamy łatwy i bezpieczny dostęp do komputera i Internetu dzięki Centrum Informacji Multimedialnej. Dla nas uczniów to ważne. Najnowsza atrakcja szkoły to radiowęzeł, a właściwie działalność Młodzieżowej Akademii w Eterze. Nasze charakterystyczne żółte koszulki i niebieski mikrofon są już rozpoznawane przez mieszkańców Lublińca. Radio gra codziennie, na każdej przerwie oprócz audycji i muzyki można usłyszeć pozdrowienia, które można przesyłać na specjalny

e-mail. Nasi nauczyciele wykazują dużą tolerancją biorąc pod uwagę różne gusta muzyczne. Za co serdecznie dziękuję! A skoro była mowa o muzyce, to ten kto chciałby rozwijać zdolności wokalne może to zrobić w chórze OCH pod batutą pana Krzysztofa Gembały. Niewątpliwym walorem zajęć muzycznych jest jedyne studio nagrań, które pozwala na profesjonalne przygotowanie się do koncertów. Dla osób mających zdolności aktorskie proponuję wstąpienie do szkolnego koła teatralnego „Lipa”, którego przedstawienia są znane z innowacyjności, stąd wiele sukcesów na ich koncie. Jeśli jesteś społecznikiem i chcesz pomagać innym, a przy okazji dobrze się bawić możesz zasilić szeregi szczepu harcerskiego „MILENIUM”.

Poprzez wspólną zabawę, zbiórki, wyjazdy na biwaki można poznać nowych ludzi, a przy okazji piąć się po szczeblach harcerskiej kariery. Szkolną rutynę przełamują imprezy organizowane przez Samorząd Uczniowski. W szkole często organizowane są dyskoteki, na których młodzież ma okazję wyszaleć się do woli. Dla klas pierwszych przygotowywana jest wspólna wigilia, mająca na celu integrację. Dla najmłodszych uczniów gimnazjum są także przewidziane tzw. „Bonifacje”, które są wyzwaniem dla klas pierwszych. Gimnazjum nr 1 kryje w sobie jeszcze wiele tajemnic, które jak sądzę mogą pozytywnie zaskoczyć. Przeznaczone są one jednak tylko dla naszych uczniów, dlatego zapraszam do naszej szkolnej społeczności. Jako szkolny dziennikarz serdeczne polecam.   Karolina Kocielińska (już niedługo uczennica klasy drugiej)

reklama

Zakład Usług Przemysłowych Lechosław Jeżykowski

Działalność:

• Wykonawstwo konstrukcji stalowych, • Produkcja urządzeń stalowych dla energetyki, budownictwa, przemysłu maszynowego • Laserowe cięcie blach do grubości 25 mm, • Cięcie blach na wypalarce gazowej CNC do grubości 100 mm,

Węglewice, ul. Polna 8, 98-405 Galewice, tel. 62 78 439 76, fax 62 78 68 503, e-mail j.zup@onet.pl 25 czerwca 2010


wydarzenia

8

„Ducha mamy sportowego”   Spartakiada bez przegranych Powiatowa Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej wystartowała 12 czerwca pod hasłem „Ducha mamy sportowego”. Gospodarzem imprezy był Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełno-

na maszt i zapaleniu znicza olimpijskiego, na znak solidarności i wspólnej przyjaznej rywalizacji, zostały wypuszczone gołębie i balony. Potwierdzeniem otwarcia Powiatowej Spartakiady był wystrzał salwy armatniej.

sprawnej w Rusinowicach, który dla potrzeb olimpijczyków udostępnił swoje zaplecze rekreacyjno – sportowe. Barwny korowód Olimpijczyków pilotowali motocykliści z Klubu „Runners” z Wojkowic, ozdobiony flagami i balonikami samochodzik marki FIAT, orkiestra dęta ze Strzeleczek oraz paraolimpijczycy: Arkadiusz Jabłoński, Stefan Makowski i Grzegorz Pluta. Ponad 300 niepełnosprawnych sportowców radośnie kroczyło defiladą razem ze swoimi rodzicami i opiekunami oraz władzami samorządu terytorialnego: Tadeuszem Koniną – wicestarostą Powiatu, Grzegorzem Ziają – wójtem gminy Koszęcin, Pawłem Kandzią – sołtysem Rusinowic, Romanem Kurzacem – radnym Powiatu oraz ks. Janem Łojczykiem – wicedyrektorem Caritas Diecezji Gliwickiej i ks. Franciszkiem Balionem – dyrektorem Ośrodka w Rusinowicach. W  Powiatowej Spartakiadzie udział wzięły nie tylko dzieci niepełnosprawne z terenu powiatu lublinieckiego, ale także goście z Częstochowy, Zabrza, Myszkowa czy Gliwic, łącznie około 500 osób. Po oficjalnym otwarciu Spartakiady, wciągnięciu flagi olimpijskiej

15 kolorowych drużyn walczyło o sportowe trofea w  12 konkurencjach sprawnościowo – sportowych, m.in. w zawodach na basenie, na koniu, pchnięciu kulą i biegu sprinterskim. Po raz drugi wprowadzono także rozgrywki tenisa stołowego.

Sportowej rywalizacji towarzyszyła radość, uśmiech i wzajemna przyjaźń. Wszyscy uczestnicy zajęli pierwsze miejsca i  każdy z nich otrzymał medal, pamiątkowy dyplom i upominek. Spartakiadę zakończył barwny występ formacji tanecznych z Miasteczka Śląskiego   INFO & FOTO: www.lubliniec.starostwo.gov.pl

Inspektorat Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” w Lublińcu

Na początku bieżącego roku założony został w Lublińcu Inspektorat Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt ANIMALS.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals istnieje od 2001 roku i jest stowarzyszeniem działającym na podstawie Ustawy: „Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. Ustaw Nr 20 poz. 104 ze zm.)”. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Prowadzi aktywną działalność na terenie całego kraju oraz współpracę międzynarodową m.in. z World Society for Protection of Animals, której jest członkiem a także z RSPCA i Compassion In World Farming. Inspektorat w Lublińcu tworzą osoby od dawna aktywnie zaangażowane w działania na rzecz zwierząt bezdomnych. Od prawie dwóch lat, na zasadzie wolontariatu pracujemy w Przechowalni dla psów – dokarmiając psy, socjalizując je, zapewniając spacery oraz prowadzimy kampanie adopcyjne. Wiele psów chorych, starych, skrajnie wycofanych – nie rokujących na adopcję, czasami latami przebywających w przechowalni zabraliśmy i umieściliśmy w hotelikach lub domach tymczasowych utrzymując je i lecząc wyłącznie z własnych środków. Kilkadziesiąt psów wyadoptowaliśmy i utrzymujemy kontakt z nowymi domami służąc zawsze pomocą w przypadku problemów behawioralnych lub zdrowotnych. Miejsca do których trafiają nasze zwierzęta, są sprawdzane przed i po adopcji. Staramy się, aby zwierzęta wyadopotowane przez nas trafiały do jak najlepszych domów. Zachęcamy właścicieli psów do kastracji i sterylizacji, gdyż jest to najskuteczniejsza metoda zapobiegania coraz większej bezdomności zwierząt. Jeśli nie jest Ci obojętny los zwierząt, to zgłoś się do nas w przypadku: – chęci współpracy z naszym Towarzystwem – chęci zaadoptowania zwierzęcia bądź zaoferowani mu domu tymczasowego – informacji na temat bestialstwa lub złego traktowania zwierząt – zasponsorowania karmy, lub innych niezbędnych akcesoriów dla naszych podopiecznych Kontakt otoz.animals@interia.pl Insp. Beata Żółkiewska – 660 737 137 Insp. Małgorzata Tychowska – 793 147 805 Konto dla darczyńców: 35 8457 0008 2006 0081 7813 0001

DO SERCA PRZYTUL PSA…

INKA Inka to młodziutka, niespełna roczna sunia. Bardzo wesoła, radosna, żywiołowa, energiczna. Niesamowicie cieszy się z każdego kontaktu z człowiekiem – niestety w schronisku są to bardzo krótkie i rzadkie chwile szczęścia. Inka jak każdy taki psi podrostek chciałaby szaleć na spacerach, biegać, bawić się a jest skazana na samotność w ciasnej, ciemnej schroniskowej klatce.

SNAPI Psiak w wieku około 1,5-2 lat, bardzo miły, kontaktowy i przytulny. Całkowicie łagodny i spokojny, nie jest typowym haszczakiem – górę wzięła w nim widocznie krew nie-haszczych przodków. Nie ciągnie na smyczy, nie demoluje, grzecznie zostaje sam w domu, nawet nie próbuje uciekać – to psiak dla osoby, która huskie lubi z wyglądu, ale mimo wszystko chce mieć „normalnego” psa.

NITRO Nitro – młodziutki ok. 9 miesięczny psiak. Żywiołowy, rozpiera go energia, radość życia i chęć kontaktu z człowiekiem – bardzo cierpi zamknięty w małej schroniskowej klatce. Chętny do nauki i zabawy,będzie świetnym kompanem aktywnego człowieka.

KAPSEL NEMO 1,5 roczny bernardyn. Wychowany z dziecMłodziutki ok. roczny pies. Radosny, przyjacielski, bardzo spragniony człowieka. kiem i drugim psem. Bardzo dobrze stróżuje. Na spacerach roznosi go energia, natomiast zamknięty w schroniskowej klatce, bardzo cierpi.

Urlopowa niegodziwość, czyli…   porzucone zwierzęta Rozpoczynający się sezon urlopowy oznacza dla wielu czworonogów duże cierpienie. Niewdzięczni właściciele psów i kotów porzucają je w przypadkowych miejscach, zwierzęta (dotąd „kochane”), teraz przeszkadzają w wyjazdach na letni wypoczynek. W Lublinieckim Inspektoracie OTOZ ANIMALS określają te zachowania jednoznacznie… Zjawisko porzucania zwierząt podczas wakacji jest dowodem

na emocjonalne „wyjałowienie” współczesnego społeczeństwa, na jego zanikającą zdolność współodczuwania i odpowiedzialności za innych. Inspektorzy OTOZ zwracają przy tym uwagę, że każdy, przy odrobinie dobrej woli i wrażliwości, znajdzie miejsce na przechowanie swojego zwierzaka. U  krewnych, przyjaciół, u sąsiada czy też w hotelach dla zwierząt. Najbliższy hotelik dla czworonogów znajduje się

www. lubliniec.tugazeta.pl

TOLEK Tolek ok. 6 letni pies. Spragniony kontaktu z człowiekiem, uwielbia się przytulać. Spokojny, radosny, zrównoważony, przyjacielski. Tolek pod okiem profesjonalistów w hoteliku dla zwierząt przechodzi podstawową socjalizację z bardzo pozytywnymi wynikami. Jest zdrowy,

zaczipowany, zaszczepiony odrobaczony, wykastrowany.

w Gosławicach. – Tymczasem właściciele czworonogów wyrzucają je z samochodów na peryferiach miast, porzucają w  lasach, na stacjach benzynowych, przed schroniskami – mówią z oburzeniem. Ci najbardziej zwyrodniali potrafią przywiązać psa w środku lasu do drzewa i podpalić trawę wokoło. Taki przypadek zdarzył się przed miesiącem i został pokazany w ogólnopolskiej telewizji…   (MAB)

25 czerwca 2010


wydarzenia

HERKULES MISTRZEM ŚLĄSKA!   Kochanowice mogą być dumne! 8 czerwca w Dankowicach koło Bielska – Biała rozegrany został finał wojewódzki Pucharu Orange Cup w piłce nożnej dziewcząt i chłopców rocznika 1999 i młod-

W ćwierćfinale nasza drużyna pokonała dziewczęta z Kłobucka 5-0, awansując do półfinału. W meczu półfinałowym dziewczęta zmierzyły się z drużyną z Rychwalda wy-

szych. Wspaniale w tym finale zaprezentowały się dziewczyny z  UKS Herkules Kochanowice działającego przy ZS Kochanowice. Zostały mistrzem województwa śląskiego nie przegrywając w turnieju żadnego meczu i odnosząc sześć zwycięstw. W turnieju startowało dwanaście drużyn dziewczęcych, mistrzów powiatów. Drużyna z Kochanowic w eliminacjach pokonała dziewczynki z Tychów 1-0, dziewczynki z Pawłowa 5-1 oraz drużynę z Wielowsi aż 11-0, zajmując w swojej grupie pierwsze miejsce.

grywając 8-0 awansując do finału. W meczu finałowym ponownie spotkały się z drużyną z Pawłowa i  wygrały pewnie 3-1. Najlepszą zawodniczką turnieju została Ilona Jelonek z SP Kochcice, która występowała w barwach Herkulesa. Drużyna z Kochanowic będzie reprezentowała woj. śląskie w finale krajowym w Gdańsku w dn. 03-05.09.2010 gdzie spotka się 16 najlepszych drużyn z poszczególnych województw w Polsce. Nagrodą za zwycięstwo będzie także wyjazd podczas wakacji na

10 dniowy obóz sportowy organizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej. Nagrodą w całym turnieju jest wyjazd do klubu Glasgow Rangers. Dziewczyny z Herkulesa już dwa lata temu były jako mistrzynie Polski 10 latek na stadionie Wembley w Londynie. Może i w tym roku uda się wyjechać do Szkocji, czego im serdecznie życzymy. W zespole Herkulesa wystąpiły Kamila Dymarek, Stefania Wodarz, Klaudia Sprot, Daria Pyka, Ilona Jelonek, Magda Łupierz, Julia Wajs, Martyna Markowicz, Magda Czernikowska, Maria Kołek, Karolina Duc, Sandra Knejska, Wiktoria Brewka, Ola Malcher. Trenerem drużyny jest Bogusław Maciejewski. ORANGE CUP XV Turniej im. Marka Wielgusa to pierwszy w historii turniej dziecięcej piłki nożnej mający status Mistrzostw Polski Jedenastolatków. ORANGE CUP im. Marka Wielgusa to również promowanie zasad sportowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży w ramach programu GRAM FAIR. Po raz pierwszy wszyscy uczestnicy turnieju staną się ambasadorami akcji. Turniej przeznaczony jest dla szkolnych drużyn piłkarskich dziewcząt i chłopców oraz Uczniowskich Klubów Sportowych.

WKB META Lubliniec   Osiągnięcia reprezentantów

12.06.2010 w Sosnowcu odbyły się Zawody Ligowe – Mityng Kwalifikacyjny LA, podczas którego reprezentantka WKB META Lubliniec – Karolina Pilarska ustanowiła nowy rekord klubu na dystansie 1500m, zajmując 3 lokatę z  wynikiem 4:47,97. 13.06.2010 w  rozegranym w  miejscowości Kozy k/Bielska odbył się VIII Bieg Górski na Chrobaczą Łąkę. Zwycięzcą biegu został Marcin Świerc – SALOMON Trail, który na górskiej 6,5 km trasie pokonał 80 rywali Marcin Świerc – I miejsce – (zdjęcie Damian Duda)

Karolina Pilarska (w środku nr 977)

25 czerwca 2010

z wynikiem 27,05. Na miejscu 20 (5 w kat.) bieg ukończył Krzysztof Szwed – Montrail CW-X Team z wynikiem 34,11. 13.06.2010 w Bukownicy odbył się Bieg Sokoła. W  biegu głównym na dystansie 10 km, reprezentujący klub WKB META Lubliniec Mariusz Zembroń zajął 11 pozycję (3 w kat.) z wynikiem 35,43. W  biegu gimnazjalistów rozegranym na dystansie 1500 m, zwyciężyła Ewelina Bartocha – WKB META Lubliniec uzyskując rezultat 5,05.   Sekretarz WKB META Lubliniec – Krzysztof Szwed

9

EKO – LADY czyli świadomość ekologiczna   Eko kobiety są trendy 17 czerwca odbyła się jedna z 10 konferencji popularyzujących wiedzę ekologiczną w ramach inicjatywy społecznej „LADY’ S CLUB” mająca na celu zachęcić nas do myślenia ekologicznego w codziennym życiu i nie tylko. W auli liceum ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza odbyło się zebranie EKO – LADY, na które zaproszono wiele kobiet z Lublińca i okolic. Konferencja ta zorganizowana została przez fundacją „Tutaj Przyszłość” Joanny Bąk. Całość prowadził Stanisław Bubin z Polskiego Domu Kreacji a towarzyszyła mu Beata Sypuła z Dziennika Zachodniego. Pierwsza część spotkania odbywała się w formie wykładu, podczas którego wyświetlane były slajdy opatrzone podkładem muzycznym i komentarzem prowadzącego. Druga natomiast zaangażowała najmłodszych, którzy wzięli udział w zorganizowanym na tej konferencji konkursie, dotyczącym ekologii. Pytania były proste i nie sprawiły młodzieży trudności. Uczniowie szybko rozwiązali test i z niecierpliwością czekali na wyniki. Przed wyłonieniem zwycięzców wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, który adekwatnie do tematu

spotkania, był jak najbardziej naturalny. Po tej krótkiej przerwie odbyła się dogrywka pomiędzy uczestnikami konkursu, którzy walczyli o trzecie miejsce. Po wyłonieniu zwycięzców, zostały wręczone nagrody w postaci wysokiej jakości przyborów do pisania, w ślicznej skórzanej oprawie – oczywiście ekologicznej. Ostatnią częścią konferencji była wypowiedź Beaty Sypuły, dotycząca różnych form oszczędzania, których możemy się nauczyć, a które jak najbardziej wpłyną na rozbudowanie naszej świadomości ekologicznej. Właśnie ten panel cieszył się dużym zainteresowaniem wśród kobiet z racji na swą użyteczność. Panie mogły się z niego dowiedzieć, jak można w naszej domowej codzienności zaoszczędzić na wycieczkę do Egiptu, stosując różnego rodzaju sztuczki w związku z użytkowaniem prądu, gazu itp. Po tej części wszyscy zebrani zgromadzili się przy bufecie, aby indywidualnie już podyskutować o projekcie społecznym „EKO – LADY”. W międzyczasie młodzież z lublinieckiego radia wkroczyła z mikrofonem do akcji, czego efekty będziemy mogli usłyszeć już niedługo.

Porozumienie zawarte!

Porozumienie o współpracy naukowej i dydaktyczne pomiędzy Politechniką Śląską a Zespołem Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu. W dniu 16.06. 2010 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Politechniką Śląską reprezentowaną przez: prof. dr hab. inż. Jerzego Świdra – Dziekana Wydziału MechanicznegoTechnologicznego mgr Krystynę Prędę – Kwestor Politechniki Śląskiej a Zespołem Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu reprezentowanym przez: mgr inż. Marka Żyłkę – Dyrektora Szkoły Celem Porozumienia jest objęcie przez Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej patronatu naukowego nad uczniami i nauczycielami Szkoły, a tym samym rozwój kontaktów w sferze działań dydaktycznych, stworzenie możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów Szkoły oraz prowadzenie wymiany doświadczeń w zakresie nauczania i wychowania młodzieży pomiędzy nauczycielami Szkoły a pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału. W ramach Porozumienia Politechnika zobowiązuje się o: konsultacji i pomocy w opracowaniu autorskich programów kształcenia; udostępniania, na odrębnie ustalonych zasadach, bazy dydaktycznej w postaci zasobów bibliotecznych oraz laboratoryjnych; prowadzenia wykładów śródsemestralnych dla uczniów Szkoły, w tym popularyzujących dorobek naukowy Wydziału; umożliwienia uczniom Szkoły udziału w zajęciach Wydziału, w tym uczestniczenia w wykładach, ćwiczeniach tablicowych, laboratoryjnych i kołach naukowych oraz zdobywania zaliczeń, respektowanych po rozpoczęciu przez ucznia studiów; wspierania nauczycieli szkoły w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych; promowania wśród studentów możliwości pracy z uczniem szczególnie zdolnym na zasadzie wolontariatu, w ramach zajęć pozalekcyjnych, prowadzenia regularnych, płatnych przez Szkołę, zajęć przygotowujących uczniów do matury z matematyki; – przesyłania informacji o planowanych wykładach monograficznych i umożliwienia uczestniczenia w nich zainteresowanym uczniom i nauczycielom Szkoły; – promowania wśród studentów możliwości współpracy z młodzieżą Szkoły w prowadzeniu szkolnych kół zainteresowań; – wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych.

www. lubliniec.tugazeta.pl


sport

10

Dziewczynki z Herkulesa Kolejne sukcesy na koncie METY   IV AlpinSport Berglaufpur zdobyły brąz 20.06.2010 r. w Zakopanem rozegrane zostały IV AlpinSport BerglauW dn.11.06.2010 roku w Bytomiu na stadionie Polonii Bytom rozgry- fpur – Otwarte Mistrzostwa Europy wany był wojewódzki finał turnieju „Z podwórka na stadion” o Puchar w Biegach Górskich Extremalnych. Tymbarka w piłce nożnej, w którym startowało 12 drużyn dziewcząt Na niezwykle ciężkiej trasie o długości 7,5 km i blisko 1000 metrowym przewyższeniu, biegnącej na szczyt Kasprowego Wierchu, rywalizowało łącznie 177 zawodników z Polski i innych krajów. Zwyciężył Słowak – Miroslav Vanko uzyskując wynik 40 minut i 28 sekund przed reprezentantem Polski Andrzejem Długoszem (41,49) i Austriakiem Martinem Mausserem (42,35). Zawodnicy WKB META Lubliniec – Marcin Świerc reprezentujący Speleo Salomon Gore-Tex Team Team miejsce 38, stając na 3 miejscu wywalczył 5 pozycję z wynikiem 43,31, podium w swojej kategorii. Wśród a Krzysztof Szwed Montrail CW-X kobiet bezkonkurencyjna okazała się Izabela Zatorska Montaril CW-X Team przed Dominiką Wiśniewską i chłopców. W turnieju tym startują dzieci urodzone w 2000 roku z Kraśnika i Ireną Pakosz Technik i młodsze. Dziewczynki z Herkulesa Kochanowice działającego przy Komorno. Zespole Szkół w Kochanowicach po wygraniu turnieju powiatowego 19.06.2010 r. podczas Mitingu reprezentowały powiat lubliniecki w tym turnieju, zajmując trzecie Lekkoatletycznego w Częstochowie, miejsce. W grupie eliminacyjnej dziewczynki pokonały drużynę z UKS reprezentująca klub WKB META Gilowice 6-0 oraz wygrały z UKS Rydułtowy 5-0.W meczu półfinałoLubliniec Karolina Pilarska, na wym spotkały się z drużyną z Pawłowa, która została zwycięzcą turnieju dystansie 1500m zdobyła 3 miejsce z wynikiem 4:54,20. 18.06.2010 r. w Holandii, w biegu De Acht van Horst na dystansie 5 km, doskonale spisała się kolejna reprezentantka WKB META Lubliniec Diana Gołek, wygrywając wśród kobiet z wynikiem 19,44.

  „Z podwórka na stadion”

20.06.2010 r. odbył się V Visegrad Maraton na trasie Podoliniec-Rytro. Wśród 258 uczestników biegu Wojskowy Klub Biegacza META Lubliniec reprezentowała 9 osobowa reprezentacja. Najlepiej z tej grupy wypadł Henryk Kocyba, który z wynikiem 3:07,17 zajął 20 pozycję oraz pierwsze miejsce w swojej kategorii. Wśród pań na miejscu 12 (1 w kat) uplasowała się Dorota Kubisz ustanawiając wynikiem 4:01,51 swój nowy rekord życiowy na tym dystansie.   Zdjęcia: Aneta Ząbczyńska i Alicja Szwed oraz archiwum WKB META Luliniec   Sekretarz WKB META Lubliniec: Krzysztof Szwed

IV Amatorski Turniej Wiosenny za nami   Bardzo rozstrzelane rozgrywki

przegrywając 4-0.W meczu o trzecie miejsce dziewczynki z Kochanowic zmierzyły się z Rydułtowami wygrywając 5-1.Za zajęcie trzeciego miejsca otrzymały brązowe medale oraz puchar także koszulki i czapeczki od sponsora turnieju. W zespole z Kochanowic grały Tomys Justyna, Markowicz Martyna, Malcher Aleksandra, Wajs Julia, Czernikowska Magda, Łupierz Magda, Knejska Sandra, Kołek Maria, Chmiel Julia. W drużynie Herkulesa wystąpiła też Zgorzały Julia z Akademii Sportowej w Lublińcu oraz Drapacz Paulina z SP Kochcice. Jest to już drugi sukces na piłkarek Herkulesa w tym miesiącu na zawodach rangi wojewódzkiej. Wcześniej dziewczynki rocznika 1999 i młodsze zajęły pierwsze miejsce w Pucharze Orange Cup, i będą reprezentowały woj. śląskie w  mistrzostwach Polski we wrześniu w Gdańsku.

Zakończyły się rozgrywki czwartej edycji, zorganizowanego przez STS Spartakus, Amatorskiego Turnieju Wiosennego w piłce nożnej. Już po raz drugi patronat nad imprezą objął Starosta Lubliniecki. Mecze rozegrane zostały na „Orlikach” przy Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych i Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Lublińcu. Zwycięzcą turnieju została drużyna EFS z Lublińca, II miejsce przypadło drużynie AD Serwis, a III miejscu wywalczyła drużyna INVADO. Końcówka turnieju, a w szczególności ostatnia kolejka była bardzo emocjonująca, ponieważ oprócz pewnej wygranej EFS, drużyny zajmujące miejsca od 3 do 10 nie mogły być pewne ostatecznej lokaty na finiszu turnieju. Kolejne miejsca przedstawiały się następująco: 4 miejsce – TS Zament 21 45-38 5 miejsce – STS Spartakus 19 43-30 6 miejsce – Max Glinica 18 63-37 7 miejsce – Green Team 15 43-40 8 miejsce – BR Lex 13 39-57 9 miejsce – Budowlani 11 31-50 10 miejsce – Piekarnia Kampa 9 23-75 11 miejsce – MIK 4 21-48 12 miejsce – SKS Student 3 19-80 Królem Strzelców został Roland Gondek strzelając 39 goli reprezentujący drużynę MAX Glinica,

drugim strzelcem turnieju z 27 trafieniami został Tomasz Maniura, a trzecim – Sebastian Bastek Luban (25 trafień); obydwaj grający w zespole triumfatora turnieju – drużynie EFS. Najlepszym bramkarzem turnieju został Robert Doro Dorożyński z zespołu STS Spartakus.

www. lubliniec.tugazeta.pl

Najwyższy wynik to wygrana AD Serwis w ostatnim swoim meczu, która strzeliła swojemu rywalowi 19 bramek, co daje średnio co 2 i 38 sekund bramkę. Najwięcej bramek strzeliła drużyna EFS – 89, co daje średnio 8,09 bramki na mecz.   INFO & FOTO: Starostwo Powiatowe w Lublińcu

25 czerwca 2010


wydarzenia rozrywka

11

Festiwal Krótkich Form Internetowych X-OZY

Zaproszenie na wernisaż Serdecznie zapraszamy na wernisaż Agnieszki Adamskiej, Krystyny Broncel, Magdaleny Guzińskiej, Joanny Krzepiny i Jolanty Tondys Nasiłowskiej, który odbędzie się 25 czerwca br. o godz. 18:00 w Muzeum Pro Memoria Edith Stein w Lublińcu.   INFO: www.lubliec.pl

Miejski Dom Kultury zaprasza do wzięcia udziału w „Festiwalu Krótkich Form Internetowych X-OZY”, który odbędzie się 16 lipca 2010 roku.

Festiwal X-OZY jest integralną częścią „Lublinieckiego Lata Filmowego” odbywającego się w Lublińcu po raz czwarty. Celem festiwalu jest popularyzacja krajowego i międzynarodowego dorobku twórczości internetowej, wywarcie korzystnego wpływu na rozwój twórczości w tej dziedzinie, a także wyróżnienie najbardziej wartościowych form internetowych. Regulamin festiwalu na www.x-ozy.pl

WAKACJE W MIEŚCIE (CZĘŚĆ I)  

26.06. (sobota) godz. 19:00 Koncert na rozpoczęcie wakacji – wystąpi Zespół VAN. MDK – wstęp wolny 27.06. (niedziela) godz. 17:00 Kino – „Disco Robaczki”, animowany, b/o, bilety: 12 zł, ulgowy 10 zł, 78 minut godz. 19:00 Kino – „Legion”, akcja/thriller, od 15 lat, bilety: 12 zł, 100 minut 28.06. (poniedziałek) godz. 11:00-12:30 Zajęcia plastyczne „Lato wyklejane przyprawami” – grupa młodsza (do lat 10) – wstęp wolny godz. 13:00-14:30 Zajęcia plastyczne „Kwiaty z bibuły” – grupa starsza (od 11 lat) – wstęp wolny godz.15.00-16.00 Warsztaty bębniarskie dla wszystkich grających i niegrających (wstęp z instrumentem i bez) – wstęp wolny godz. 17:00 Zajęcia fotograficzne – wstęp wolny godz. 17:00 Kino – „Disco Robaczki”, animowany, b/o, bilety: 12 zł, ulgowy 10 zł, 78 minut 29.06. (wtorek) godz. 10:00 – 13:00 Zajęcia na „Orliku” przy ul. Kochcickiej – wstęp wolny godz. 10:00 Kino – „Disco Robaczki”, animowany, b/o, bilety: 8 zł, 78 minut godz. 17:00 Kino – „Disco Robaczki”, animowany, b/o, bilety: 12 zł, ulgowy 10 zł, 78 minut godz. 19:00 Kino – „Legion”, akcja/thriller, od 15 lat, bilety: 12 zł, 100 minut 30.06. (środa) godz. 11:00-12:30 Zajęcia plastyczne „Dekoracje wiszące do okna” – grupa młodsza (do lat 10) – wstęp wolny godz. 13:00-14:30 Zajęcia plastyczne „Miasto z bajki – malowanie kreatywne” – grupa starsza (od 11 lat) – wstęp wolny godz.15.00-16.00 Warsztaty bębniarskie dla wszystkich grających i niegrających (wstęp z instrumentem i bez) – wstęp wolny 01.07. (czwartek) godz. 10:00 Kino – „Alicja w Krainie Czarów”, animowany/familijny, od 7 lat, bilety: 5 zł, 108 minut godz. 10:00-13:00 Zajęcia na „Orliku” przy ul. Kochcickiej – wstęp wolny 02.07. (piątek) godz. 10:00 Kino – „Alicja w Krainie Czarów”, animowany/familijny, od 7 lat, bilety: 5 zł, 108 minut godz. 11:00-12:30 Zajęcia plastyczne „Malowanie palcami” – grupa młodsza (do lat 10) – wstęp wolny godz. 13:00-14:30 Zajęcia plastyczne „Dekoracje dla domu” – grupa starsza (od 11 lat) – wstęp wolny godz.15.00-16.00 Warsztaty bębniarskie dla wszystkich grających i nie grających(wstęp z instrumentem i bez) – wstęp wolny godz. 17:00 Kino – „Czarodziejka Lili: smok i magiczna księga”, animowany, b/o, bilety: 12 zł, ulgowy 10 zł, 89 minut

25 czerwca 2010

godz. 19:00 Kino – „Pan i Pani Kiler”, komedia sensacyjna, od 15 lat, bilety: 12 zł, 100 minut 03. 07. (sobota) godz. 16:00 „Z daleka i bliska”, Park Miejski – wstęp wolny godz. 17:00 Kino – „Czarodziejka Lili: smok i magiczna księga”, animowany, b/o, bilety: 12 zł, ulgowy 10 zł, 89 minut godz. 19:00 Kino – „Pan i Pani Kiler”, komedia sensacyjna, od 15 lat, bilety: 12 zł, 100 minut 04.07. (niedziela) godz. 17:00 Kino – „Czarodziejka Lili: smok i magiczna księga”, animowany, b/o, bilety: 12 zł, ulgowy 10 zł, 89 minut godz. 19:00 Kino – „Pan i Pani Kiler”, komedia sensacyjna, od 15 lat, bilety: 12 zł, 100 minut 05.07. (poniedziałek) godz. 11:00-12:30 Zajęcia plastyczne „Pudełko na skarby” – grupa młodsza (do lat 10) – wstęp wolny godz. 13:00-14:30 Zajęcia plastyczne „Malowanie kreatywne” – grupa starsza (od 11 lat) – wstęp wolny godz. 17:00 Zajęcia fotograficzne – wstęp wolny godz. 17:00 Kino – „Czarodziejka Lili: smok i magiczna księga”, animowany, b/o, bilety: 12 zł, ulgowy 10 zł, 89 minut godz. 19:00 Kino – „Pan i Pani Kiler”, komedia sensacyjna, od 15 lat, bilety: 12 zł, 100 minut 06.07. (wtorek) godz. 10:00 – 13:00 Zajęcia na „Orliku” przy ul. Kochcickiej – wstęp wolny godz. 10:00 Kino – „Czarodziejka Lili: smok i magiczna księga”, animowany, b/o, bilety: 8 zł, 89 minut godz. 17:00 Kino – „Czarodziejka Lili: smok i magiczna księga”, animowany, b/o, bilety: 12 zł, ulgowy 10 zł, 89 minut godz. 19:00 Kino – „Pan i Pani Kiler”, komedia sensacyjna, od 15 lat, bilety: 12 zł, 100 minut 07.07. (środa) godz. 11:00-12:30 Zajęcia plastyczne „Postacie z bajki – malujemy swoich ulubieńców” – grupa młodsza (do lat 10) – wstęp wolny godz. 13:00-14:30 Zajęcia plastyczne „Pudełko na skarby”– grupa starsza (od 11 lat) – wstęp wolny 08.07. (czwartek) godz. 10:00 Kino – „Odlot”, animowany/familijny, b/o, bilety: 5 zł, 89 minut godz. 10:00 – 13:00 Zajęcia na „Orliku” przy ul. Kochcickiej – wstęp wolny

OGŁOSZENIA DROBNE

Aby dodać ogłoszenie drobne do gazety ŁĄCZNIK i serwisu www.lubliniec.tugazeta.pl

należy wysłać

SMS pod numer 7555 o treści

KLUCZ.GAZETA(spacja – czyli przerwa pomiędzy wyrazami) LUBLINIEC treść ogłoszenia(max – 140 znaków)

Np. KLUCZ.GAZETA LUBLINIEC Sprzedam meble ogrodowe. Tel 0000000000 Po wysłaniu ogłoszenia otrzymają Państwo sms zwrotny z potwierdzeniem przyjęcia ogłoszenia do emisji. Koszt wysłania jednego SMS – 5 złotych plus VAT Cena obejmuje 2 emisje w gazecie ŁĄCZNIK i dwutygodniową emisję na www.lubliniec.tugazeta.pl

PROSIMY O BARDZO DOKŁADNE ZASTOSOWANIE SIĘ DO INSTRUKCJI Co do kropki… .!!! KOREPETYCJE Z CHEMII – MAGISTER CHEMII ZAPRASZA – 606 401 224 Sprzedam przyczepę do samochodu osobowego lub busa o wym. 2,70m X 1,70m X 0.50m. Przygotowana do rejestracji. Cena 2000 PLN. Tel:792 – 827 – 360 i 796 – 401 – 552. KUPIĘ MOTOR SHL LUB WSK – może być do remontu. TEL: 665 568 188 Sprzedam renault clio rocznik 96 w dobrej cenie – więcej informacji pod nr 695 587 704 WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK: WANNY,KABINY,CERAMIKA ŁAZIENKOWA,SPA OGRODOWE – www.twojalazienka.net tel.668 817 105

Przewozy do NIEMIEC z domu do domu – Biuro Podrozy ADAM t.774578983 774556582 www.adam.kalcyt.pl Sprzedam KAWASAKI NINJA ZXR 750 (1994 rok). Uszkodzony, sprowadzony z Anglii od pierwszego właściciela:):):) TEL: 791 – 625 – 219 KUPIĘ MOTOR SHL LUB WSK – może być do remontu. TEL: 665 568 188 Sprzedam Daewoo Matiz 800 (52KM), 1999 r. blokada skrzyni biegów, immobilizer.Tel. kontakt. 662489901. Sprzedam silnik do Golfa 3, 1,8 benzyna (75KM) oraz dużo innych części. Tel. kontakt. 662489901.

WYDAWCA „ŁĄCZNIK” – Urszula Przybył NIP: 619-153-18-74 • REGON: 730993800 Redakcja: Wyszanów, ul. Główna 2a, 09-400 Wieruszów Skład i łamanie: APR KORA, 63-600 Kępno, tel 605 24 60 60. Druk: Polskapresse – Wrocław Redaktor Naczelny: Rafał Przybył, tel. 601 154 038 redkakcja@tugazeta.pl Dział reklamy: tel. 883 917 688, reklama@tugazeta.pl www.lubliniec.tugazeta.pl – administrator Karol Dąbrowski Współpraca: Beata Żółkiewska, Grażyna Kubiela, Zbigniew Kowalski, Jędrzej Niestrój, Łukasz Wilk Big Giraffa- Al. Wilanowska 7/15; 02-765 – Warszawa - wyłączny agent posiadający prawo sprzedaży powierzchni reklamowej i ogłoszeniowej.

www. lubliniec.tugazeta.pl


reklama

12

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

Cały sezon bez alergii bez recepty na alergie sezonowe i całoroczne łagodzi objawy przewlekłej pokrzywki

Dostępne w dobrych aptekach Dostępne w dobrych na terenie Lublińca wieruszowskich aptekachi na: oraz na:

Podmiot odpowiedzialny: Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena”, ul. Krucza 62, 50-984 Wrocław, tel. 071 361 06 51, www.galena.pl. Szczegółowe dane podmiot odpowiedzialny udostępnia na życzenie.

Wskazania do stosowania Leczenie objawów: sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. Dawkowanie: 1 tabletka raz na dobę. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na loratadynę lub inne składniki leku. Ciąża. Skład: 1 tabletka zawiera 10 mg loratadyny (Loratadinum).

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Loratadyna PYLOX - Reklama 257x119,7.indd 1

FSP GALENA • ul. Krucza 62 • 50-984 Wrocław tel. +4871 361 06 51 • www.galena.pl Więcej informacji na www.czegocibrakuje.pl

SlimGREEN - Reklama 257x119,7.indd 1

10-05-28 15:58

Dostępne w dobrych aptekach na terenie Lublińca oraz na:

www.lubliniec.tugazeta.pl

10-06-01 23:30 25 czerwca 2010

Lubliniec gazeta bezplatna nr02  
Lubliniec gazeta bezplatna nr02  

Lubliniec gazeta bezplatna nr02

Advertisement