Kurs Kreatywnego Pisania Miasta Literatury UNESCO

Page 1

7. PUBLIKACJA

KURS KREATYWNEGO PISANIA Miasta Literatury UNESCO

ĆWICZENIA 1. Znajdź wydawcę! Skierowanie propozycji do właściwego wydawcy to pierwszy krok na drodze do bycia wydanym. Poniżej znajdziesz trzy propozycje książek. Spróbuj wskazać odpowiednich wydawców dla nich.

Wiosna w Pragnieniach – powieść o młodej kobiecie, która traci wszystko i wyjeżdża do małego miasteczka Pragnienia, gdzie zakłada fabryczkę lemoniady i próbuje odnaleźć utracony sens życia.

Coraz zimniejsze noce – ponura historia pozbawionego złudzeń dziennikarza, który wpada na trop zbrodni na najwyższych szczeblach władzy.

Komandosi galaktyki – powieść o komandosach GROM-u z XXIII wieku, którzy stanowią elitę Zjednoczonych Sił Federacji Galaktycznej i ruszają z tajemniczą misją do kwadrantu Ω.

2. Napisz list do wydawcy! Po prostu. Pamiętaj: przede wszystkim przedstaw swój tekst. Napisz, o czym jest twoja książka zamiast zapewniać, że na pewno stanie się bestsellerem. Wspomnij o sobie, ale pamiętaj, że wydawcę niekoniecznie interesuje, że lubisz chodzić na siłownię, jednak gdyby chciał się z tobą skontaktować, to przyda się mu twoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2015


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.