Page 1

Najaar 2011

Uitgeverij Bas Lubberhuizen


Op weg naar Vladivostok


Achter Russische façades

ba s l u bbe r h u ize n

Herman Vuijsje Herman Vuijsje Op weg naar Vladivostok Achter Russische façades

Op weg naar Vladivostok is het originele en aanstekelijke verslag van een reis van Sint-Petersburg naar de oostkust van Rusland. De auteur gaat van

Iedereen kan tegenwoordig naar Rusland, maar veel mensen durven dat nog niet aan. Reisbureaus benadrukken dat een Ruslandreis op eigen houtje riskant en gevaarlijk is. Journalisten berichten over een corrupt en failliet land met norse, dronken en gesloten bewoners. Op zijn twee maanden durende treinreis van Sint-Petersburg naar Vladivostok ontdekte journalist en schrijver Herman Vuijsje een heel ander Rusland. Onderweg leerde hij hoe je de hekken en schuttingen waarachter de Russen zich van oudsher verschuilen, kan openen en achter de façades kan kijken. En hoe verder hij naar het oosten kwam, hoe makkelijker dat werd! Juist in Siberië en Ruslands Verre Oosten, in steden als Tomsk, Krasnojarsk, Irkoetsk en Khabarovsk, ontmoette hij een open, jeugdig en energiek Rusland, dat spotte met zijn vooroordelen. Herman Vuijsje schreef diverse reisboeken, waaronder het succesvolle Pelgrim zonder god, het verslag van zijn ‘omgekeerde’ pelgrimage van Santiago de Compostela naar Amsterdam.

huis met een serie vooroordelen over de Russen, die onderweg de een na de ander het loodje leggen. Rusland blijkt veel toegankelijker dan hij ooit had gedacht.

Omvang

160 pagina’s

Prijs

€ 19,50

Formaat

13 x 19 cm

ISBN

978 90 5937 300 6

Illustraties

circa 15 foto’s

NUR

508/906

Uitvoering

paperback

Verschijnt

februari 2012

Vormgeving

Gijs Sierman


Van boven naar beneden: Boenin, Babel, Paustovski en de haven van Odessa. Op de foto rechtsboven de schrijvers Ilf en Petrov.


De Mythe van Odessa Jan Paul Hinrichs

De stad Odessa was voor menig Rus een uitwijkplaats waar Rusland in contact stond met de wijde wereld. Ook werd Odessa een stad van opperste melancholie en frustratie: de haven aan de Zwarte Zee was voor duizenden Russen die in 1920 voor de bolsjewieken vluchtten het laatste wat ze van hun Russische vaderland zagen. Voor Joden is de naam Odessa verbonden met de pogroms in de tsaristische tijd en de moordpartijen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De stad lijkt een symbool van het nomadenbestaan van de mens, van heimwee naar een ander rijker, warmer, gelukkiger en slenterend leven. In deze uitgave staan zeven schrijvers centraal die voor altijd verbonden zijn met de stad Odessa: Ivan Boenin, Konstantin Paustovski, Isaak Babel, Ilja Ilf, Jevgeni Petrov, Valentin Katajev en Joeri Olesja. Jan Paul Hinrichs is samensteller van De façades

De mythe van Odessa is een nieuw

van Sint-Petersburg en auteur van het twaalfde

boek dat alleen zijn titel leent van

deel in de literaire-stedenreeks Lemberg – Lwów – Lviv, dat ook in het Oekraïens is

de uitgave uit 1993. Alle stukken

verschenen.

die erin zijn opgenomen verschijnen hier voor het eerst. Een Oekraïense vertaling van deze nieuwe uitgave verscheen in het voorjaar van 2011.

Omvang

176 pagina’s

Prijs

€ 22,50

Formaat

14 x 22 cm

ISBN

978 90 5937 294 8

Illustraties

circa 30 illustraties

NUR

500/906

Uitvoering

paperback

Verschijnt

oktober 2011

Vormgeving

Marjan Gerritse


Gastronomische gids

Lekker Amsterdam 2012 Johannes van Dam (met tekeningen van Peter van Straaten)

In deze geheel geactualiseerde editie van Lekker Amsterdam zijn 23 restaurantbesprekingen opgenomen met ten minste een cijfer negen. Naast deze Proefwerken bevat de gids een artikel over de groene keuken, inclusief tien adressen waar zoveel mogelijk biologisch wordt gekookt, van eenvoudig tot chic. Voor wie thuis gezond wil eten geeft Van Dam de beste adressen voor onder meer verantwoorde vis. Ook worden biologische slagers en traiteurs besproken. Lekker Amsterdam 2012 bevat verder een recept van een typisch Amsterdamse (joodse) lekkernij: de gemberbolus. Johannes van Dam beschrijft de ontstaansgeschiedenis van dit ‘gebak’ en legt uit waarom deze bolus alleen in Amsterdam voorkomt. Johannes van Dam is culinair recensent van Het Parool en publiceerde onder meer DeDikkevanDam en Delicious Amsterdam.

De restaurantbesprekingen van culinair recensent Johannes van Dam zijn al jaren spraakmakend. Tot zijn genoegen wordt hij steeds vaker aangenaam verrast door de gerechten die hij in Amsterdamse restaurants krijgt voorgeschoteld. Zijn gastronomische gids is een baken voor iedereen die in Amsterdam lekker wil eten. Omvang

196 pagina’s

Prijs

€ 9,95

Formaat

11 x 20 cm

ISBN

978 90 5937 299 3

Illustraties

circa 15 tekeningen

NUR

504

Uitvoering

OTA-bind

Verschijnt

oktober 2011

Vormgeving

Paul Pollmann


Overzicht van de opgraving bij de Nieuwezijds Kolk, de kasteelmuur en een schild uit circa 1250.


De Kolk en de Nieuwendijk in 13de-eeuws Amsterdam

Een archeologische speurtocht Theo Toebosch

Theo Toebosch neemt een aantal opgravingen in Amsterdam tussen 1979 en 1994 onder de loep en beschrijft zeer toegankelijk de feiten en werkwijzen. Over een van die opgravingen was in 1994 veel te doen. Toenmalig stadsarcheoloog Jan Baart maakte toen bekend dat hij aan de Nieuwezijds Kolk de resten had blootgelegd van het Kasteel van de Heren van Amstel, dat daar eind van de twaalfde eeuw gebouwd zou zijn. Daarmee voegde hij in één klap 100 jaar toe aan de geschiedenis van Amsterdam. Baart moest later bakzeil halen, maar daarmee was het laatste woord over de muurresten niet gezegd. De vondsten van de opgravingen aan de Nieuwezijds Kolk, de Nieuwendijk en de Warmoesstraat worden nu voor het eerst per opgraving gepresenteerd. In de toelichting wordt hun betekenis geschetst voor de vroegste geschiedenis van Amsterdam.

De Amsterdamse stadsarcheologen proberen bij opgravingen zo exact mogelijk te dateren wanneer een wo-

Theo Toebosch is archeoloog en journalist voor

ning of werkplaats gebouwd werd of

onder andere NRC Handelsblad. Hij publiceerde

wanneer een gebruiksvoorwerp werd

eerder Grondwerk, een geschiedenis van de

vervaardigd. De technieken die daar-

bokken, een geschiedenis van de joodse familie

Nederlandse archeologie, en Uitverkoren zondeJosephus Jitta.

bij worden gebruikt worden steeds verder verfijnd en zodoende werpt de archeologie steeds vaker een nieuwe blik op de Amsterdamse geschiedenis.

Omvang

112 pagina’s

Prijs

€ 15

Formaat

15 x 21 cm

ISBN

978 90 5937 298 6

Illustraties

circa 90 foto’s in kleur

NUR

693/682

Uitvoering

paperback

Verschijnt

oktober 2011

Vormgeving

Gijs Sierman


Boven: De bocht van de Herengracht bij de Nieuwe Spiegelstraat te Amsterdam, door Gerrit Adriaensz Berckheyde (1672), Rijksmuseum Amsterdam. Onder: De sloop in 1995 van de flat Geinwijk in de Bijlmer, Stadsarchief Amsterdam.


Amsterdam Monumenten & Archeologie 10 Vincent van Rossem, Gabri van Tussenbroek, Jørgen Veerkamp (red.)

Monu menten

Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) is hét kenniscentrum voor Amsterdams erfgoed. De deskundigheid bestrijkt een breed terrein, van stedenbouw en bodemschatten tot restauratie en bouwhistorie. In dit jaarboek worden in negen artikelen en het jaaroverzicht van 2010 weer uiteenlopende onderwerpen beschreven: Welke betekenis heeft de werelderfgoedstatus voor de binnenstad van Amsterdam? Hoe komt een Amsterdams huis in de duinen van Noordwijk terecht? Welke historische sensatie is binnenkort in Artis te beleven? Wanneer is de Nieuwe Kerk eigenlijk gebouwd? En moeten we het jammer vinden dat de Bijlmer voor een deel verdwijnt? Dit deel bevat bovendien een complete index van alle tien jaarboeken van Amsterdam. Monumenten & Archeologie.

amsterdam

Archeo logie 10 In Amsterdam. Monumenten &

Het Jaarboek wordt gepresenteerd tijdens de opening van de landelijke Open

Archeologie 10 doen experts van

Monumentendag op zaterdag 10 en zondag

Bureau Monumenten en Archeologie

11 september 2011. Deze 25ste editie van de

verslag van recent onderzoek en

monumentendag is een bijzondere jubileum-

actuele themaʼs op hun vakgebied.

editie met o.a. een Monumentenquiz

Centraal staat het Amsterdamse erf-

Amsterdam.

goed, waaronder de zeventiendeeeuwse grachtengordel die in 2010 op de Unesco Werelderfgoed is geplaatst. Omvang

208 pagina’s

Prijs

€ 19,50

Formaat

17 x 24 cm

ISBN

978 90 5937 2962

Illustraties

circa 80 illustraties

NUR

648/521

Uitvoering

paperback

Verschijnt

september 2011

Vormgeving

Suzan Beijer


Boven: Robert M., verdacht van ernstig kindermisbruik, getekend door Aloys Oosterwijk. Onder: Tekenaar Aloys Oosterwijk aan het werk in de rechtbank. Foto: Johannes Abeling. Rechterpagina: zitting in de zaak-Meindert Tjoelker met de advocaten Wim en Hans Anker. Tekening: Annet Zuurveen


Rechtbanktekeningen

Verdachte portretten Paul Arnoldussen Mink K. verscheen voor de rechter voor handel in drugs, maar wilde niet met zijn gezicht in de krant. Dat meldde diens advocaat aan rechtbanktekenaar Aloys Oosterwijk. De verdachte zelf bleek er niet zo mee te zitten. ‘Als ik er maar een beetje knap op sta.’ Boze verdachten uiten wel eens een dreigement maar de ‘echt grote jongens’ hebben meestal geen bezwaar. Overigens is ook de rechterlijke macht niet altijd blij met de tekenaar. Chris Roodbeen (De Telegraaf): ‘We worden gedoogd, dus we houden ons gedeisd.’ Oosterwijk, Roodbeen en andere tekenaars en tekenaressen komen aan het woord in Verdachte portretten. Rechtbanktekeningen van Paul Arnoldussen. Ze vertellen over hun werk – karikaturaal of realistisch, herkenbaar of onherkenbaar –, morele dilemma’s, bijzondere verdachten en onvergetelijke zaken.

De rechtbanktekening bestaat bij de gratie van een fotografeerverbod in de rechtzaal – dat overigens niet

Paul Arnoldussen is journalist van Het Parool.

wettelijk verankerd is. In dit boek

Hij publiceerde eerder Het Hoofdkwartier. Een eeuw café Scheltema (met Ko van Geemert) en

zijn er een stuk of 30 verzameld. Het

Twee broers, drie levens. Henri & Anton Pieck

bevat interviews met de tekenaars en

(met Hans Olink).

gaat in op de historische en juridische

Verdachte portretten verschijnt bij de tentoon-

kanten van de rechtbanktekening.

stelling van rechtbanktekeningen die op 22 september wordt geopend in het Persmuseum in Amsterdam. Na 6 november 2011 is de expositie te zien in diverse gerechtsgebouwen in Nederland.

Omvang

96 pagina’s

Prijs

€ 17,50

Formaat

20 x 17 cm

ISBN

978 90 5937 304 4

Illustraties

circa 30 tekeningen, in kleur

NUR

644

Uitvoering

paperback

Verschijnt

september 2011

Vormgeving

Borinka Beeke


Amsterdam op zak 2012 Jet Greebe (redactie)

Waar kun je poolen? Waar eet je de lekkerste kaasfondue? Waar huur je op een zomerse dag met je vrienden een sloep? Waar kun je terecht voor betaalbare kunst? Deze agenda & wegwijzer vertelt het je. De agenda heeft anders dan andere jaren een bladindeling met 7 dagen per pagina, waardoor deze extra compact is. Het handzame formaat en het leeslint maken de agenda praktischer dan ooit. De agenda is bovendien dit jaar extra aantrekkelijk geprijsd!

AMSTERDAM OP ZAK 2012

AMSTERDAM OP ZAK 2 0 1 2

Jet Greebe werkt bij de Uitkrant.

WEGWIJZER & AGENDA

Amsterdam op zak 2012 bevat alle praktische informatie die je als Amsterdammer bij de hand wilt hebben, of je nu in de stad geboren en getogen bent of er pas bent komen wonen.

Omvang

240 pagina’s

Prijs

â‚Ź 9,95

Formaat

10 x 16,5 cm

ISBN

978 90 5937 297 9

Uitvoering

OTA-bind

NUR

011

Vormgeving

Paul Pollmann

Verschijnt

oktober 2011


Maandblad voor de kennis van Amsterdam

Amstelodamum

n gaard

Het Nieuwe Nonnenklooster De havengezichten van Hobbe Smith m a a n d b la d vo o r d e k e n n i s va n a m s t e r da m

j a a r g a n g 98-2 · a p r i l - j u n i 2011 · p r i j s € 7,50

In Maandblad 3/2011 schrijft Sabine Craft-Giepmans over haar onderzoek naar de zeventiende-eeuwse musicus Nicolaes Lossy. Zij ontdekte een portret van hem en zijn vrouw en verdiepte zich in deze relatief onbekende figuur, die onder andere organist was van de Nieuwe Kerk. Boudewijn Bakker schrijft over Piet Mondriaan en diens Bomen bij Landzicht, een gouache van bomen bij een boerderij aan het Gein. Dit fraaie kunstwerk is onlangs in bezit gekomen van het Stadsarchief Amsterdam. Bakker beschrijft in zijn artikel de ideeënwereld van Mondriaan in zijn vroege Amsterdamse jaren. Het Vondelpark kort na de opening wordt beschreven door Hanneke Schreiber aan de hand van een serie tekeningen van Willem Hekking uit 1866 en foto’s van Pieter Oosterhuis uit 1867.

tus ef

Het Genootschap Amstelodamum zet zich in voor onderzoek naar de Amsterdamse geschiedenis en stimuleert de discussie over de toe-

De redactie is in handen van Merel Klein, Wouter Kloek, Pauline Micheels, Norbert

komst van de stad. In het Maandblad

Middelkoop, Bert van de Roemer, Erik Schmitz

– dat vier keer per jaar verschijnt –

(beeldredactie), Elisabeth Spits, Gabri van

publiceert Amstelodamum artikelen

(eindredactie)

Tussenbroek , Kees Verkerk en Marjan Vrolijk

van Amsterdam-deskundigen.

Omvang

48 pagina’s

Prijs

€ 7,50

Formaat

17 x 24 cm

ISBN

juli-sept 9789059373013

Illustraties

circa 20 foto’s

ISBN

okt-dec 9789059373020

Uitvoering

geniet

NUR

693

Vormgeving

Leo te Kampe en Gijs Sierman

Verschijnt

september 201 december 2011


Henk Romijn Meijer op het schilderij The second coming (1966) van Teunn.


Tijdschrift over schrijvers en literatuur

De Parelduiker Themanummer Henk Romijn Meijer

Henk Romijn Meijer (1929-2008) was een ironicus, een observator en een geweldige stilist. Hij bereikte geen groot publiek, ook omdat hij zich vooral toelegde op het korte verhaal. Criticus Tom van Deel zei eens dat Romijn Meijer nog steeds een schrijver is die ontdekt moet worden. In 2011 lijkt dit onverminderd het geval. De Parelduiker bezorgt daarom een extra dik nummer dat geheel aan hem is gewijd, onder gastredacteurschap van Gerben Wynia, die de literaire nalatenschap van de schrijver beheert. Romijn Meijers weduwe Elizabeth Mollison ondersteunde enthousiast dit themanummer, waarvoor onder meer is geput uit het literaire archief van de schrijver zelf. Zijn brede oriëntatie blijkt in dit nummer onder meer uit zijn banden met de wereld van de jazz en die van de beeldende kunst, en met literaire generatiegenoten, onder wie Gerard Reve, J.J. Voskuil en Geert van Oorschot.

Special over de auteur van romans als Mijn naam is Garrigue en Oprechter trouw en van talloze

Met bijdragen van Arjen Fortuin, Laurens van

schitterende verhalen. Een schrijver die nog steeds ontdekt moet worden.

Omvang

160 pagina’s

Krevelen, Mischa Andriessen, Peter Verstegen, Chantal van Dam, Theo Sontrop en Gerben Wynia.

Prijs

€ 17,50 (themanummer)

ISBN

2011/3-4: 978 90 5937 284 9

(losse nummers 72)

€ 9,50 (regulier nummer)

Formaat

16,5 x 24 cm

Illustraties

circa 120

Uitvoering

paperback

NUR

321

Vormgeving

CeeVanWee

Verschijnt

augustus (3-4) en december (5)

2011/5: 978 90 5937 285 6


Eerder aangeboden

Platter & dikker H.J.A. Hofland & Roel Visser (foto’s)

‘De nieuwe mens is overal. Hij is dikker, om te beginnen. Hij loopt een beetje anders omdat zijn benen een groter gewicht moeten torsen en zijn armen verder van zijn omvangrijker lichaam bewegen. Hij praat harder en vlugger maar niet duidelijker, hij kijkt vaak wantrouwend tot agressief. Hij lapt de verkeersregels aan zijn laars. Hij is eerder bereid een medemens op zijn gezicht te slaan. Hij zal iedereen laten weten dat hij hier op aarde is, een god die als zodanig erkend wil worden. Respect!’ In een scherp essay fileert H.J.A Hofland de huidige nationale cultuur waarin de ‘nieuwe mens’ zich ongestoord een weg baant. Fotograaf Roel Visser struinde met zijn camera langs voetbalvelden, snackbars, Miljonairs Fairs en strandtenten en maakte verontrustende foto’s.

In een dubbelessay nemen journalist Henk Hofland en fotograaf Roel Visser de excessen van de welvaart onder de loep. Dat levert een onthutsend beeld op van heb- en vraatzucht, hufterigheid, consumentisme en exhibitionisme.

H.J.A. Hofland is journalist en columnist. Hij ontving dit jaar de P.C. Hooftprijs. Roel Visser is fotograaf en publiceerde eerder o.m. de fotoboeken Zorg in Nederland (1994) en Hier in Holland (2000). Dit boek werd eerder aangeboden onder de titel Hollandse zeden.

Omvang

144 pagina’s

Prijs

Formaat

24,5 x 20 cm

ISBN

978 90 5937 281 8

Illustraties

circa 60 full colour

verschijnt

september 2011

Uitvoering

paperback

Vormgeving

Studio Paul Pollmann

€ 24,50


Eerder verschenen

De schorpioenvis Nicolas Bouvier

De schorpioenvis is het hallucinerende verslag van een persoonlijke crisis. Nicolas Bouvier belandde midden jaren vijftig van de vorige eeuw op het eiland Ceylon. Ziek en eenzaam werd hij gek van de indolente en bijgelovige bewoners van het exotische eiland. De schorpioenvis is een intiem reisverslag van een kunstenaar en avonturier vol rake observaties in een briljante stijl. Vertaling Floor Borsboom. De Zwitserse schrijver, journalist en fotograaf Nicolas Bouvier (1929-1998) maakte talrijke reizen door Europa en Azië, waarover hij verschillende boeken publiceerde, waaronder De wegen van de wereld, zijn bekendste boek.

De schorpioenvis is het vervolg op De wegen van de wereld, Bouviers fascinerende verslag van zijn reis per Fiat Topolino. De wegen van de wereld kreeg vijf sterren in de Volkskrant en de NRC noemde het ʻeen ode aan het reizen, een regelrecht meesterwerkʼ.

Omvang

128 pagina’s

Prijs

€ 17,90

Formaat

15 x 21 cm

ISBN

978 90 5937 275 7

Illustraties

8 foto’s

NUR

302

Uitvoering

paperback

verschijnt

2011

Vormgeving

Marjan Gerritse


Fondslijst

2011

9789076314785 Mak e.a.

The Amstel

geb 65,00

9789059372566 Zwaal

Amstel, het verhaal van ons bier

geb 14,99

9789059372672 Gawronski

Amsterdam Ceramics

pap 32,50

9789059371965 Geemert, van

Amsterdam & zijn schrijvers  Literatuur op locatie

pap 9,90

9789059370104 Gawronski e.a.

Amsterdam Monumenten & Archeologie 1

pap 4,00

9789059370944 Gawronski e.a.

Amsterdam Monumenten & Archeologie 4

pap 4,00

9789059371170 Gawronski e.a.

Amsterdam Monumenten & Archeologie 5

pap 4,00

9789059371484 Rossum, van, e.a

Amsterdam Monumenten & Archeologie 6

pap 4,00

9789059371835 Rossem, van, e.a.

Amsterdam Monumenten & Archeologie 7

pap 4,00

9789059372276 Rossem, van, e.a.

Amsterdam Monumenten & Archeologie 8

pap 19,50

9789059372597 Vlaardingerbroek e.a. Amsterdam Monumenten & Archeologie 9

pap 19,50

9789059372962 Rossem, van, e.a.

Amsterdam Monumenten & Archeologie 10

pap 19,50

9789059371095 Elenbaas en Berends Amsterdam onbewolkt 2

pap 12,50

9789059371378 Elenbaas en Berends Amsterdam onbewolkt 3

pap 12,50

9789059372023 Elenbaas en Berends Amsterdam onbewolkt 4

pap 12,50

9789059371712 Elenbaas en Berends Amsterdam onbewolkt kwartet

doos

9,95

9789059372979 Greebe

Amsterdam op zak 2012  Wegwijzer & agenda

9789059371354 Brandt, van den

Amsterdamse zaken  De rechtbank en de stad

pap 7,50

9789059372320 Eerden, van der

Ascona, bezield paradijs  Stedenreeks 16

pap 29,50

9789059372139 Bokhove

Awaters spoor  Nijhoff-wandeling Utrecht

pap 17,90

9789059371392 Fortuin

Bespottelijk maar aangenaam  De biografie in Nederland

9789059372788 Rooij, de en Boogaart Het beste mijner paradijzen  Literaire wandeling Gooi

pap 9,95

pap 6,00 pap 17,90

9789059371194 Arnoldussen

Bijlmermeer  Amsterdamse herinneringen 10

pap 12,50

9789059371699 Geemert, van

Boekhoudboekje  (set van 5)

pap 7,50

9789059372795 Campert en Keller

Campert en Keller in films  Literaire documentaires

dvd’s 29,95

9789059372771 Bernlef e.a.

CC  Een correspondentie

pap 18,50

9789059371408 Buschman

Een dandy in de Oriënt  Louis Couperus in Afrika Parelduikerreeks 3

pap 5,00

9789059370562 Zonneveld

Door de straten der sleutelstad  Piet Paaltjens-wandeling Leiden pap 6,00

9789059370746 Groen

Dublin  Stedenreeks 12

geb

9789059371293 Loeff

Feestelijk Amsterdam  Geschiedenis van uitgaan en vermaak

pap 10,00

9789059372351 Woude, van der

Geloof in de brouwerij  De Gekroonde Valk

geb 7,50

9789059371842 Fens

Het geluk van de brug  Het Amsterdam van Kees Fens

pap 14,90

9789059371880 BMA

Het Gemeentelijk Monumenten Project Amsterdam (1850-1940) pap 5,00

9789059372146 Teijmant

Geuzenveld  Veranderende buurten

Uitgeverij Bas Lubberhuizen

www.lubberhuizen.nl

Singel 389 1012 WN Amsterdam

Afdeling verkoop

T 020-618 41 32

Karianne Ketelaar

F 020-675 32 13

T 020-618 41 32

E info@lubberhuizen.nl

E verkoop@lubberhuizen.nl

12,50

geb 24,50


Fondslijst

2011

9789059371873 Sluyser

Gisteren komt nooit weerom  Verhalen

pap 5,00

9789059371507 Daalder

Grafherrie  Een punkroman

pap 4,00

9789059372641 Elenbaas en Poelman Groningen onbewolkt

pap 29,50

9789059371514 Boogaart

Hart van mijn land ik ben terug  Hans Warren in Zeeland

pap 6,00

9789059372290 Rebel, Stissi en Vermeer

Historische gids van Amsterdam De stadsuitbreidingen 1860-1935

pap 49,50

9789059372412 Rona

Hongaarse zigeuners  Verhalen van overlevers

geb 29,50

9789059372344 Arnoldussen

Het Hoofdkwartier  Een eeuw café Scheltema

pap 5,00

9789059372399 Meulen, van der, e.a. Ik heb u den Havelaar niet verkocht Multatuli versus Van Lennep

geb 29,50

9789059370838 Hafkamp

Ik haat Amsterdam…  Reve-wandeling

pap 6,00

9789059372573 Bakker en Baruch

In opdracht  Amsterdam in foto’s

geb 9,90

9789059371101 Polak

In Groningen was ik van ellende doodgegaan Hermans-wandeling

pap 6,00

9789059371125 Donker

J.C. Bloem  Meester-Dichter  Parelduikerreeks 1

pap 5,00

9789059372207

Jaarboek Genootschap Amstelodamum 100 (2008)

geb 29,50

9789059372887

Jaarboek Genootschap Amstelodamum 102 (2010)

geb 29,50

9789059370975 Arnoldussen

De Jordaan  Amsterdamse herinneringen 7

pap 12,50

9789059371736 Teijmant

De Kolenkitbuurt  Verdwijnende buurten 4

pap 22,50

9789059372986 Toebosch

De Kolk en de Nieuwendijk in 13de-eeuws A’dam

pap 17,50

9789059371996 Burkom

Kunst aan de straat Behoud van Amsterdamse beelden 1917-1940

pap 32,50

9789059372580 Schermer

Langs gevelstenen, sloppen en paleizen Bordewijk-wandeling Amsterdam

pap 17,90

9789059372993 Dam, van

Lekker Amsterdam  Gastronomische gids 2012

pap 9,95

9789059371545 Hinrichs

Lemberg-Lwów-Lviv  Stedenreeks 14

geb 22,90

9789059372306 Gomperts en Keller

Literaire ontmoetingen  Legendarische tv-documentaires

dvd’s 24,50

9789059372573 Meinderts en Swinkels Een literaire roadtrip  In 30 dagen langs 100 schrijversgraven

pap 24,95

9789059371552 Multatuli

Max Havelaar  Het handschrift

geb 125,00

9789059371064 Teijmant

Meer en Vaart  Verdwijnende buurten

geb 14,90

9789059372948 Hinrichs

De mythe van Odessa  Stedenreeks 1

pap 22,50

9789059371248 Polak

Naar buiten, lucht en lachen!  Anne Frank-wandeling

pap 6,00

9789059371224 Bordewijk

Nagelaten documenten  Parelduikerreeks 2

pap 5,00

9789076314853 Hinrichs

Napoli!  Stedenreeks 9

pap 17,50

9789059372009 Koning

Nederland voor gevorderden

geb 7,50

9789059370463 Leyman

Nice, muze van azuur  Stedenreeks 11

pap 19,50

9789059370982 Arnoldussen

Nieuw-West  Amsterdamse herinneringen 8

pap 12,50

Vertegenwoordiging Nederland

E info@gerardpels.nl

Vertegenwoordiging België

E uitgeverij@epo.be

Gerard Pels Boekdiensten

www.boekdiensten.nl

Uitgeverij EPO

www.epo.be

Bordeslaan 90

Lange Pastoorstraat 25-27

5223 MS ’s-Hertogenbosch

B-2600 Berchem Antwerpen

T 073-657 72 82

T +32-3 239 68 74

M 06-23 76 91 42

F +32-3 218 46 04


Fondslijst

2011

9789059370258 Arnoldussen

Nieuw-Zuid  Amsterdamse herinneringen 2

pap 12,50

9789059370517 Arnoldussen

Noord  Amsterdamse herinneringen 4

pap 12,50

9789059370098 Willemsen

O Lissabon, mijn thuis  Stedenreeks 3

pap 17,50

9789059370081 Fortuin

Ongenaakbaar Madrid  Stedenreeks 10

pap 17,50

9789059372337 Barthas

De Oorlogsdagboeken van Louis Barthas 1914-1918

pap 19,50

9789059370494 Arnoldussen

Oost  Amsterdamse herinneringen 3

pap 12,50

9789059370340 Arnoldussen

Oud-West  Amsterdamse herinneringen 1

pap 12,50

9789059370807 Arnoldussen

Oud-Zuid  Amsterdamse herinneringen 5

pap 12,50

9789076314136 Groen

Oxbridge Blues  Stedenreeks 6

pap 14,90

9789059372801 Wagt, de

Paleis voor alle burgers  Van Burgerziekenhuis tot hotel

geb 22,50

9789059372627 Geemert, van

Paramaribo brasa!  Stedenreeks 15

pap 22,50

9789059371231 Gessel

Pasquino  Spot en satire in Rome

pap 5,00

9789076314655 Hinrichs

Passage Istanbul  Stedenreeks 8

pap 17,50

9789059371521 Valk, van der

De pen in het zand  wandeling De Hoge Veluwe

pap 6,00

9789059370814 Arnoldussen

De Pijp  Amsterdamse herinneringen 6

pap 12,50

9789059372634 Beunders en Weg, van der Pers en politie in Amsterdam

pap 24,50

9789059372818 Hofland en Visser

Platter en dikker

pap 24,50

9789059372757 Bouvier

De schorpioenvis

pap 17,90

9789059371163 Soeting

Tübingen, Heidelberg, Freiburg  Stedenreeks 13

geb

9789076314976 Daane en Hoen, ’t

U schijnt de stad niet goed te kennen? Elsschot-wandeling Antwerpen

pap 5,00

9789059371569 Hazeu

Van een liefde die vriendschap bleef  Slauerhoff

pap 6,00

9789059370593 Schoots

Van Fanfare tot Spetters  Cultuurgeschiedenis jaren 60 en 70 pap 24,50

9789059372313 Schippers, Rothuizen e.a. Vanuit de Zuidas 9789059372658 Vlessing en Vuijsje

De vele levens van Baruch Spinoza  Profeet van de rede

9789059372498 Teijmant en Sorgedrager De Verfdoos  Veranderende buurten

12,50

pap 5,00 geb 29,50 geb 17,50

9789059372665 Verhoeff

Verlangen zonder te weten waarnaar  Over Nescio

pap 29,50

9789059372436 Elenbaas en Joustra

De Wadden onbewolkt

pap 29,50

9789059371187 Arnoldussen

Watergraafsmeer  Amsterdamse herinneringen 9

pap 12,50

9789059373006 Vuijsje

De weg naar Vladivostok  Achter Russische façades

pap 19,50

9789059372160 Bouvier

De wegen van de wereld

pap 29,50

9789059371682 Teijmant

Wolbrantskerkweg  Verdwijnende buurten 3

pap 7,50

9789059372030 Helmond-Lehning

Zelfportret van een liefde  Charley Toorop en Arthur Lehning pap 19,50

9789059372405 Koning

Zilverstad  Srebrenica 15 jaar later

geb 14,90

9789073978560 Buschman

Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar  Couperus-wandeling

pap 10,95

Uitgeverij Bas Lubberhuizen

www.lubberhuizen.nl

Singel 389 1012 WN Amsterdam

Afdeling verkoop

T 020-618 41 32

Karianne Ketelaar

F 020-675 32 13

T 020-618 41 32

E info@lubberhuizen.nl

E verkoop@lubberhuizen.nl


Verschijnt

2011/2012

augustus

oktober

De Parelduiker 2011/3-4

De mythe van Odessa

januari/februari 2012

(themanummer Henk

Jan Paul Hinrichs

Op weg naar Vladivostok. Achter Russische façades

Romijn Meijer)

september Paleis voor alle burgers.

Amsterdam Ceramics (eerder aangeboden)

Van Burgerziekenhuis tot De Kolk en de Nieuwendijk

Wim de Wagt

in 13de-eeuws Amsterdam

(eerder aangeboden)

Een archeologische

(eerder aangeboden)

Ook verkrijgbaar als e-book

speurtocht Theo Toebosch

De wegen van de wereld,

Archeologie 10 Lekker Amsterdam 2012 Het beste mijner

Ah Triëst... Jan Paul Hinrichs

hotel

Amsterdam Monumenten &

Herman Vuijsje

Jerzy Gawronski

Nicolas Bouvier

Johannes van Dam CC een correspondentie,

paradijzen. Het Gooi van Van Eeden en Van Deyssel

Amsterdam op zak 2012

Remco Campert, Henk

Ronny Boogaart en Eric de

Jet Greebe

Bernlef, Theo Loevendie

(eerder aangeboden)

Over Multatuli no. 67

De oorlogsdagboeken van

Verdachte portretten.

november

Rechtbanktekeningen

De vele levens van Baruch

Paramaribo brasa!, Ko van

Paul Arnoldussen

Spinoza. Profeet van de rede

Geemert

Rooij Louis Barthas 1914-1918

Odette Vlessing en André Platter & dikker

Vuijsje

Ascona. Bezield paradijs,

Henk Hofland en Roel

(eerder aangeboden)

Enno van der Eerden

Visser (foto’s) (eerder aangeboden als

december

Hollandse zeden)

De Parelduiker 2011/5

Maandblad Amstelodamum

Maandblad Amstelodamum

juli/sept 2011

okt/dec 2011

Vertegenwoordiging Nederland

E info@gerardpels.nl

Vertegenwoordiging België

E uitgeverij@epo.be

Gerard Pels Boekdiensten

www.boekdiensten.nl

Uitgeverij EPO

www.epo.be

Bordeslaan 90

Lange Pastoorstraat 25-27

5223 MS ’s-Hertogenbosch

B-2600 Berchem Antwerpen

T 073-657 72 82

T +32-3 239 68 74

M 06-23 76 91 42

F +32-3 218 46 04


De haven van Odessa. Ontwerp: Marjan Gerritse ism Bite Grafische Vormgeving

Najaar 2011

Uitgeverij Bas Lubberhuizen

Najaars prospectus 2011 Uitgeverij Bas Lubberhuizen  

Najaars prospectus 2011 Uitgeverij Bas Lubberhuizen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you