__MAIN_TEXT__

Page 1


Profile for Laboratori d'Urbanisme de Barcelona

UR9-10 Proyectar la periferia  

UR, publicada entre 1985 i 1992 pel Laboratori d'Urbanisme (ETSA Barcelona-UPC), va ser una revista independent dedicada a la difusió, críti...

UR9-10 Proyectar la periferia  

UR, publicada entre 1985 i 1992 pel Laboratori d'Urbanisme (ETSA Barcelona-UPC), va ser una revista independent dedicada a la difusió, críti...

Advertisement