Page 9

;--- -

__

S«"~"ci,,

-.

=

-

-~~-

de 1"

ciudad mode",a '1'''' ilun,a",mu I"s ;tlIen'e" cio"es 'Iu~ fijara" t IIUP« IO IX/MI

(ferrocarril , "eJ,'lo del &gurva, comlTllcció" dr 1" fachadil sob,t el l'is,.e'Ca ,.. ), com o 1m lISem"mimlOS

,tside'''iI'I...· y po.I1er;OrmelUe la ¡"dusrria, quefo,mm,

~I

I!lale pe'lft 'ieo. (lIuslraci"nes úe " Valladolid, I',ou so y fo,mas del c'et:lm;elllo u,ba",,", A F",", el ,011, VolIl,dolid 1976),

......",."" "'.II....."", do ...... . I"'~ ...

~ """

i

.... ::•. <,,"' poq............. ,.....

• ," .. ' ... _ .. 'l"n""

t.'I .,.......... ..Jw.¡". .. . • , .. ,.. do ."" •• ....-".. .

UR1 Valladolid: la constante reforma de crecer sobre sí misma  

UR, publicada entre 1985 i 1992 pel Laboratori d'Urbanisme (ETSA Barcelona-UPC), va ser una revista independent dedicada a la difusió, críti...

UR1 Valladolid: la constante reforma de crecer sobre sí misma  

UR, publicada entre 1985 i 1992 pel Laboratori d'Urbanisme (ETSA Barcelona-UPC), va ser una revista independent dedicada a la difusió, críti...

Advertisement