Page 1

CÁCH VIẾT MỘT BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI LUẬN VĂN VIỆT Để có thể trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành một cách khoa học, hệ thống rõ ràng, bài viết này xin được chia sẻ đến bạn cách viết một bài báo cáo trong dịch vụ nhận làm báo cáo thuê của Luận Văn Việt.

Hướng dẫn cách viết một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp 1. Cấu trúc báo cáo Trước hết để biết được cách viết một báo cáo như thế nào, bạn cần phải nắm rõ một bài báo cáo khoa học thì gồm những thành phần gì? Thông thương, 1 bài báo cáo thực tập tốt nghiệp bao gồm các phần sau: – Trang bìa. – Trang bìa trong (trình bày giống trang bìa) – Trang “Xác nhận của nơi thực tập” (hoặc của giảng viên hướng dẫn nếu thực tập tại trường) (không đánh số trang) + Trang “Lời mở đầu” (không đánh số trang)


+ Viết ngắn gọn giới thiệu về nội dung thực tập. – Trang “Mục lục” (không đánh số trang) – Trang “Danh mục các bảng biểu, sơ đồ, hình”,.. (không đánh số trang) – Các trang nội dung. – Các trang Phụ lục – Trang “Tài liệu tham khảo”

Cấu trúc báo cáo tốt nghiệp Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ viết luận văn thuê, khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, dịch vụ chạy SPSS,… chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé!


2. Hướng dẫn chi tiết cách viết một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp – Khổ giấy A4 – Bìa là loại giấy cứng khổ giấ y A4, màu xanh, không sử dụng bìa thơm. – Viế t theo chương, mục, các tiểu mục, – Mỗi trang đươc trình bày theo quy định, – Chữ viết ở các trang của báo cáo là size 13, Font Unicode Times New Roman, không được dùng các kiểu chữ dạng thư pháp. – Giãn dòng một đoạn văn: 1.3. Before, After: 6pt. Thụt đầu dòng đầu tiên của đoạn văn: 1.25 cm. Đoạn văn được canh đều 2 bên. – Bắt đầu đánh số trang từ trang đầu tiên của chương 1. – Không được trích các câu tục ngữ, thành ngữ, sử dụng các hoa văn, hình vẽ để trang trí hoặc làm đề dẫn ở đầu mỗi trang, mỗi chương, mục,…, – Các chú thích phải đánh số và viết ghi chú ở cuối mỗi trang. – Hạn chế viết tắt, nếu phải viết tắt phải mở ngoặc và đóng ngoặc (…) để giải nghĩa ngay từ các chữ viết tắt đầu tiên, sau đó liệt kê thành trang, đưa vào sau các trang Danh mục các Bảng biểu, sơ đồ, hình,… – Cách đánh số các chương mục, tiểu mục phải theo quy định (xem mẫu kèm theo). – Thực hiện mục lục tự động. – Độ dài báo khoảng 25-30 trang (không bắt buộc, có thể nhiều hơn)


Hướng dẫn chi tiết cách viết một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp 3. Hướng dẫn cách viết một bài báo cáo cho từng chương mục (ghi chú, bố cục nội dung sau đây mang tính hướng dẫn, sinh viên cần trao đổi cụ thể với GVHD về bố cục báo cáo thực tập) 3.1 Đối với thực tập tại cơ sở thực tập a/ Chương 1: Giới thiệu về công ty thực tập: – Giới thiệu về công ty, quy mô, chức năng, mô hình hoạt động, các công nghệ được sử dụng, các sản phẩm đã đạt được. – Nếu nội dung thực tập sẽ tham gia: một công đoạn nào đó trong quy trình hoạt động của công ty mà sinh viên trực tiếp tham gia thực tập. b/ Chương 2: Cơ sở lý thuyết:


– Trình bày tóm tắt cơ sở lý thuyết liên quan đến nội dung thực tập. c/ Chương 3: Nội dung và kết quả thực tập: Với mỗi công đoạn tham gia thực tập: – Mô tả nội dung vấn đề và phương pháp, trình tự các bước giải quyết vấn đề. – Trình bày sản phẩm đạt được, tùy theo chuyên môn thực tập có thể có các sản phẩm sau: (1) Các mô hình, sơ đồ thiết kế. (2) Giao diện phần mềm, module xử lý trong phần mềm. (3/) Kết quả cài đặt các hệ thống mạng, máy chủ … d/ Chương 4: Kết luận: – Trình bày các kiến thức và kỹ năng học tập được trong quá trình thực tập. Nguồn: https://luanvanviet.com/huong-dan-cach-viet-mot-bai-bao-cao-thuc-tap-totnghiep/

Profile for Luận Văn Việt

Cach viet mot bai bao cao thuc tap tot nghiep tai Luan Van Viet  

Cách viết một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Luận Văn Việt Xem thêm: https://luanvanviet.com/huong-dan-cach-viet-mot-bai-bao-cao-thuc-t...

Cach viet mot bai bao cao thuc tap tot nghiep tai Luan Van Viet  

Cách viết một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Luận Văn Việt Xem thêm: https://luanvanviet.com/huong-dan-cach-viet-mot-bai-bao-cao-thuc-t...

Advertisement