Page 4

Filozofam Johanam Georgam Hāmanim veltītā izstāde

Santa Lozda Pēdējā maija ceturtdienā Latvijas Universitātes Bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4 tika atklāta filozofam Johanam Georgam Hāmanim veltīta izstāde ““Sava laika gaišākais prāts” - Johans Georgs Hāmanis”. Izstāde veidota par godu LU Vēstures un filozofijas fakultātes docenta Raivja Bičevska grāmatu publicēšanai “Savs vārds: Johans Georgs Hāmanis: ievads viņa domāšanā” un “Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis” atklāšanai. Izstāde guva pozitīvas atsauksmes un patiesu ieinteresētību par Johana Georga Hāmaņa personību. Grāmatu atklāšanas pasākuma gaitā apmeklētājiem bija lieliska iespēja aplūkot vairākas filozofam veltītas grāmatas, tajā skaitā arī Kerkoviusa dzimtas pārstāvju dāvinājumus Kalpaka bulvāra bibliotēkai: Johana Gotfrīda Herdera darbus un Rūdolfa Ungera (Rudolf Unger) 1963. gadā izdotu grāmatu “Hamann und die Aufklärung”. Paul Ortwin Rave, Das Geistige Deutschland im Bildnis: Das Jahrhundert Goethes, Berlin 1949. Foto no: http://goo.gl/S4rmrN

LU Bibliotēkas jaunumi 2014/4  
LU Bibliotēkas jaunumi 2014/4  
Advertisement