Page 1

Kompletní ceník a možnosti inzerce

V letáku najdete: • Podrobné informace o projektu (katalog a webové stránky) • Kompletní ceník možných formátů inzerce • Informace o možnostech prezentace na webových stránkách


Katalog obsahuje informace, které maturantům poradí: • • • • • •

jak se zorientovat v nabídce oborů vysokých škol, jak a kdy podat přihlášku ke studiu, jak se připravit k přijímacím zkouškám, jaké jsou další možnosti pomaturitního studia, jaký je život vysokoškoláka, jaké jsou možnosti studia v zahraničí.

Součástí katalogu je kreativní inzerce…

…a vy tak můžete v katalogu prezentovat svou školu. Oslovíte uchazeče o pomaturitní studium přesně v době, kdy se chystají vyplnit a odeslat přihlášku ke studiu na vysoké škole. Konkurence vzdělávacích institucí je veliká a Průvodce pomaturitním vzděláním je efektivním způsobem, jak přesvědčit budoucí maturanty, že právě vaše škola je ta správná volba.

Průvodce na internetu

Součástí projektu jsou rovněž webové stránky www.schoolsin.eu, které krom řady tématických článků a informací nabízejí elektronickou verzi katalogu ve flashové podobě. Odkaz na webové stránky inzerentů je uveden na úvodní straně portálu. Všichni inzerenti mají možnost publikovat na webových stránkách krátké zprávy týkající se pomaturitního studia a v případě v inzerce v ceně nejméně 16 900 Kč (bez DPH) získávají navíc možnost prezentovat vlastní mate-

riály a publikovat každý měsíc PR článek. Všechny tyto aktuality jsou dále šířeny mezi studenty za efektivního využití sociálních sítí (Facebook). Podrobnější informace o možnostech prezentace na webu jsou uvedeny níže.

Distribuce katalogu

Průvodce získají uchazeči o pomaturitní studium ZDARMA od svých výchovných poradců. V průběhu října a listopadu telefonicky kontaktujeme zástupce gymnázií, středních škol a zjišťujeme aktuální počet jejich budoucích maturantů. Následně rozesíláme katalogy v domluveném počtu kusů do škol, kde je výchovný poradce studentům předá. Díky několikaletým zkušenostem máme k dispozici síť kontaktů, díky níž jsme schopni zajistit efektivní distribuci.

Technické parametry katalogu: • • • •

formát A5 „naležato“ atraktivní plnobarevný tisk na křídovém papíře náklad 90 000 kusů a předpokládaný rozsah 64 stran prohlédněte si předchozí vydání katalogu na www.schoolsin.eu

UZÁVĚRKA INZERCÍ JE 18. ŘÍJNA 2010 Do konce června 2010 sleva 10% na všechny typy inzerce.

NAŠE DALŠÍ PROJEKTY:

časopis ŠTUDÁK - studentský měsíčník s nejvyšším nákladem v ČR

katalog DO PRÁCE! - usnadňuje uplatnění čerstvých absolventů VŠ

katalog STÁŽE.CZ - nabídka stáží a praxí pro studenty 3.-5. ročníků převážně technických oborů


CENÍK INZERCE (ceny uvedeny bez 20% DPH) Formát inzerce Cena Popis základní zápis 1 490 Kč nejlevnější formát inzerce vhodný pro základní informace každý další započatý řá- 99 Kč umožňuje přidat k základnímu zápisu informadek k základnímu zápisu ce o studijních oborech, přihláškách, přijímacím řízení atd. logo 290 Kč slouží pro zviditelnění a odlišení základního zápisu fotografie 990 Kč slouží pro zviditelnění a odlišení základního zápisu kreativní inzertní 1/4 16 900 Kč základní formát kreativní inzerce strana A5 kreativní inzertní 1/2 stra- 24 900 Kč prezentace školy na polovině strany na A5 kreativní inzertní stra39 900 Kč prezentace školy na celé straně na A5 standardizovaná inzertní 19 900 Kč možnost jak snadno dosáhnout velkých vý1/2 strana A5 sledků standardizovaná inzertní 34 900 Kč strukturovaná prezentace vaší školy nebo fastrana A5 kulty PR strana A5 29 900 Kč nový formát inzerce, spojující výhody PR článku a kreativní inzerce na jedné straně katalogu (3/4 článek, 1/4 kreativní inzerce) standardizovaná dvou59 900 Kč určená zejména pro prezentace celé univerzity, strana A5 včetně představení všech fakult kreativní dvoustrana A5 69 900 Kč spojení PR článku na jedné straně a kreativní inzerce na protější straně 2. strana obálky 59 900 Kč kreativní strana ihned po otevření katalogu 3. strana obálky 47 900 Kč kreativní strana v závěrečné části katalogu 4. strana obálky 99 900 Kč exkluzivní formát inzerce na zadní straně katalogu * dohromady maximálně 145 mm na výšku

Rozměry 40 x ... mm* 40 x …. mm* 10 x 10 mm 40 x 25 mm * 74 x 105 mm 148 x 105 mm 148 x 210 mm 148 x 105 mm 148 x 210 mm 148 x 210 mm 2x: 148 x 210 mm 2x: 148 x 210 mm 148 x 210 mm 148 x 210 mm 148 x 210 mm

Všichni inzerenti budou součástí flashové verze katalogu a odkaz na jejich webové stránky bude na úvodní straně portálu. Inzerce též obsahuje možnost publikovat na webových stránkách krátké zprávy týkající se pomaturitního studia. V případě inzerce ve výši nejméně 16 900 Kč (bez DPH) mají inzerenti navíc možnost uveřejnit na webu prezentační materiály své školy (články, pdf, fotky a videa) a rovněž možnost uveřejnit každý měsíc PR článek, který bude zařazen do odpovídající rubriky (např. studijní obory) a uveřejněn na titulní stránce (články se na titulní stránce zobrazují chronologicky dle data uveřejnění).


UKÁZKY INZERCE:

rozšířený základní zápis kalkulace: základní zápis logo fotografie 26 řádků (á 99,-) celkem

kreativní 1/4 strana

standardní 1/2 strana

16 900 Kč

19 900 Kč

kreativní 1/2 strana

PR strana A5

24 900 Kč

29 900 Kč

1490,290,990,2574,5344,-

kreativní strana A5 39 900 Kč


WEBOVÉ STRÁNKY WWW.SCHOOLSIN.EU A MOŽNOSTI PREZENTACE CO NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH? • články zabývající se tématikou pomaturitního studia (možnosti studia, přijímačky, jednotlivé obory, život vysokoškoláka, …) • on-line verzi katalogu ve flashové podobě • samozřejmostí je možnost stažení katalogu ve formátu pdf • přímé odkazy na weby všech inzerentů z řad škol umístěné na titulní straně DO BUDOUCNA ZAMÝŠLÍME WEBOVÉ STRÁNKY ROZŠÍŘIT V ZÁVISLOSTI NA ZÁJMU INZERENTŮ O: • webové prezentace jednotlivých škol a fakult • rubriku „rychlé zprávy“, která by inzerentům umožnila informovat studenty např. o termínu dne otevřených dveří, přijímacích zkoušek a jiných aktualitách MOŽNOSTI PRO INZERENTY • všichni inzerenti mají možnost uveřejnit skrze web krátkou zprávu týkající se např. termínu dne otevřených dveří, přijímacích zkoušek a dalších aktualit • inzerenti, kteří mají inzerci v ceně nejméně 16 900 Kč (bez DPH) , mají navíc možnost uveřejnit na webových stránkách propagační materiály své školy a rovněž možnost uveřejnit každý měsíc PR článek týkající se pomaturitního studia

RYCHLÉ ZPRÁVY • jde o krátká sdělení týkající se např. termínu dne otevřených dveří, přijímacích zkoušek a jiných aktualitách • maximální rozsah 300 znaků • zamýšlený obsah sdělní se zasílá na kontaktní e-mail, samotné zveřejnění na webu provádí redakce webu kontaktní e-mail: vzdelani(at)tribun.cz • v rámci oslovení maximálního počtu studentů je zpráva šířena i za využití sociálních sítí (Facebook) WEBOVÁ PREZENTACE ŠKOLY • možnost uveřejnění článku, prezentace a videa v rámci propagace vaší školy • ukázka na webu schoolsin.eu • v případě zájmu zajistíme optimalizaci prezentace a videa pro web – cena od 2.900 Kč (bez DPH) • týká se inzerentů s inzercí v minimální výši 16 900 Kč (bez DPH) UVEŘEJNĚNÍ PR ČLÁNKU • možnost každý měsíc uveřejnit PR článek týkající vlastní školy, vyučovaných oborů, probíhajících akcí, … • samotný článek se zasílá na kontaktní e-mail, zveřejnění na webu provádí redakce webu - kontaktní e-mail: vzdelani(at)tribun.cz • článek bude zařazen do odpovídající rubriky a zveřejněn na titulní stránce (články se na titulní stránce zobrazují chronologicky dle data uveřejnění) • týká se inzerentů s inzercí v minimální výši 16 900 Kč (bez DPH)


VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ Mladí lidé velmi rádi využívají nové a moderní technologie. V případě tzv. sociálních sítí, které jim umožňují být takřka v permanentním kontaktu se svými kamarády, to platí dvojnásob. Toho jsme si samozřejmě vědomi, a proto „Průvodce“ působí i v rámci těchto sítí, konkrétně pak na síti Facebook. Působení na Facebooku nám umožňuje: • oslovit studenty jim blízkým a přátelským způsobem • velice rychle, efektivně a cíleně předat informace velkému množství studentů • fanoušci a sympatizanti „Průvodce“ jsou téměř okamžitě informováni o všech novinkách na webu www.schoolsin.eu (nové články, zprávy, …) jednoduše skrze svůj profil na Facebooku

formovat. Oproti tomu s pomocí webových stránek „Průvodce“: • zveřejníme danou informaci i s odkazem na vaše stránky na intenzivně navštěvovaných stránkách Průvodce (vysoká návštěvnost je zajištěna díky velkému počtu prezentovaných škol a oborů) • krom toho informaci předáme dál s využitím Facebooku, čímž upozorníme i ty studenty, kteří zrovna nemají čas pravidelně kontrolovat novinky na našem webu • díky sdílení mezi přáteli (tj. Facebook umí ukázat, co se líbí Vašim přátelům a co považují za důležité/zajímavé) se informace dále šíří i k dalším studentům, kteří náš web pravidelně nesledují • a teď to porovnejte s počtem studentů, kteří navštíví vaše stránky ;)

PŘÍKLAD VYUŽITÍ FACEBOOKU K EFEKTIVNÍMU ŠÍŘENÍ INFORMACÍ Představte si, že vaše škola pořádá den otevřených dveří a chce o této události informovat pokud možno co největší množství studentů. Klasickou metodou je uveřejnění data na vlastních webových stránkách v dobré víře, že studenti, kteří mají o studium zájem se budou sami inO FIRMĚ: Tribun EU s.r.o. je mladá, rostoucí mezinárodní mediální a komunikační agentura, která se specializuje na vydávání katalogů z oblasti vzdělávání, personálního marketingu a kultury zaměřených na studenty SŠ, VOŠ, VŠ a jazykových škol. Dále má několikaleté zkušenosti v oblasti distribučních služeb nejen do škol po celé střední Evropě. V neposlední řadě také provozuje službu Knihovnicka.cz - malonákladový tisk univerzitní, odborné, klasické i současné literatury. Tribun EU s.r.o. Gorkého 41 602 00 Brno

tel./fax: +420 543 210 089 email: vzdelani@tribun.cz www.tribun.info

Průvodce pomaturitním vzděláním 2011  
Průvodce pomaturitním vzděláním 2011  

Kompletní ceník a možnosti inzerce