Page 1

Länsirannikon Uutiset West Coast News Suomalaisia uutisia ja tapahtumia Kanadan länsirannikolla Finnish news and culture from the west coast of Canada Joulukuu 2010 December KOLUMNISTIT • REGULAR COLUMNS

Jonathan’s Journal Ailan pakina: Me Suomalaiset Paulan Joulupakina Northern Lights Kirkot/Churches

6540 Thomas Street, Burnaby, BC V5B 4P9 Canada

ILMOITUKSET • ANNOUNCEMENTS

ARTIKKELIT • SPECIAL ARTICLES

6 6 7 20 22

Jouluterveiset / Christmas Greetings November Club Night / Scholarships Itsenäisyyspäivä juhlat Veteraanien artikkelit FinnWest 2011

10–17 5 8–9 18–19 24

Tammi-Helmikuun yhteisnumero ilmestyy tammikuun lopulla 2011 The combined January-February issue will be published at the end of January 2011

Hyvää ja turvallista Joulua sekä Onnellista Uutta Vuotta! We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2011

Hyvää Joulua ja Onnellista sekä menestyksellistä Uutta Vuotta 2011 Merry Christmas and Happy New Year Toivottavat Suomen Ottawan suurlähetystö ja Suomen kunniakonsulaatit Kanadassa From the Embassy of Finland and Honorable Consulates of Canada www.finland.ca

Länsirannikon Uutiset West Coast News

Suomalaisen Lepokodin Jouluinen tervehdys sisääntulijoille — Christmas greetings at the front entrance of the Finnish Canadian Rest Home

Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivätervehdys ulkosuomalaisille yhteisöille / Independence Day greetings from the President of the Republic of Finland to expatriate Finnish communities • 6.12.2010

S

uomi on osa kansainvälistyvää maailmaa. Olemme Euroopan unionin jäsen ja aktiivinen toimija monissa kansainvälisissä järjestöissä, kuten Yhdistyneissä kansakunnissa. Talouselämämme on nopeasti kansainvälistynyt. Globalisoituneessa maailmassa taloudelliset mahdollisuudet, joskin myös haasteet ovat kasvaneet. Ihmisten itsensäkin liikkuvuus on lisääntynyt. Suomesta mennään ja Suomeen tullaan jokaisessa elämänkaaren vaiheessa. Nuorille kansainvälisyys on luonteva asenne. Työelämän aktiivisina vuosina monet ihmiset ovat ulkomailla työtehtävissä jonkin aikaa tai muuttavat Suomesta pysyvästikin. Vielä eläkepäivät puolestaan saattavat merkitä joillekin muuttoa ulkomaille ainakin osaksi vuodesta. Te, suomalaiset maailmalla, olette osaltanne Suomi-kuvan luojia omassa yhteisössänne. Te myös välitätte Suomeen ulkomailla saamianne vaikutteita ja rikastutatte näin suomalaisuutta. Ulkomailla luomanne verkostot ovat hyödyllisiä. Meille kaikille on tärkeää, että teidän ulkosuomalaisten yhteydet Suomeen säilyvät vahvoina. Lämmin tervehdykseni Suomen 93. itsenäisyyspäivänä! Tarja Halonen, Tasavallan presidentti

F

inland is part of a globalising world. We are a Member State of the European Union and are actively involved in numerous international organisations, such as the United Nations. Our economy has also undergone a rapid process of internationalisation. Globalisation has brought economic opportunities, but also an increasing set of challenges. The mobility of people has also increased. People move to and from Finland at all stages of life. For young people, internationality comes naturally. In the years of active employment many people work abroad for a certain period of time or even leave Finland permanently. For some, retirement may entail a move abroad, if only for part of the year. You, Finns living abroad, are in an important role as ambassadors for Finland and Finnish culture in your own communities. You also bring influences from foreign cultures to Finland, enriching Finnishness. The networks you have created abroad are invaluable. It is important for all of us that your ties to your home country remain strong. I send you my warmest greetings on the 93rd anniversary of Finland’s independence. Tarja Halonen, President of the Republic of Finland

Monet kauniit kiitokset kaikille Länsirannikkon lehden lukijoille, kaikille lehtemmekirjoittajille, joilta olemme saanneet paljon kivoja ja mielenkiintoisia juttuja, lehden kaikille mainostajille, lehden toimitukselle johon kuuluu meidän rahastonhoitaja Katja, grafikko David, osoitteet Marita ja postineideille Aini, Annikki, Eila ja Leena. Toivotamme teille kaikille mitä Parhainta Joulun Iloa ja Rauhaa, sekä Hyvää Terveyttä ja Turvallista tulevaa Uutta Vuotta 2011. Many thanks to all our readers of West Coast News and to our columnists, advertisers and contributors. Special thanks to all our staff: our Treasurer Katja, graphic artist David, address labels by Marita, and our mailing ladies Aini, Annikki, Eila, Leena. Have a joyful and peaceful Christmas, good health and a safe New Year. Marja-Liisa
LÄNSIRANNIKON UUTISET • WEST COAST NEWS

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Seasons Greetings to all VFC members, sub-club leaders and supporters. Vancouver Finlandia Club President and the Board of Directors

Vancouver Finlandia Club

Kirja on Suomeksi ja Englaniksi Great g ift idea! Book in Finnish Hyvä joululah and English ja!

BINGO! BINGO! BINGO! Boardwalk Gaming Centre 7155 Kingsway, Burnaby, BC

UUDET JUURET – UUDET TUULET Kirjatilaus – Book order

Uudet juuret—Uudet tuulet Välähdyksiä Clubin toiminnasta ajalta 1971-2006 Reflections of Club Activities during the past 35 years

Uudet juuret – Uudet Tuulet kirja, välähdyksiä Vancouver Finlandia Clubin toiminnasta vuosilta 1971 – 2006, on ilmestynyt. Kirja on kirjoitettu erittäin mielenkiinto isella tavalla: se vie lukijan mukanaan aikaisiin tapahtumiin ja helposti voi kokea sen tunnelman, joka Klubin toiminnassa vallitsi! Tämä kirja on ulkonäöltään erittäin kaunis; varikuvat, selvä teksti suomeksi ja englanniksi ja kauniisti suunniteltu kokoonpano takaavat sen, että lahjaksikin kirjan voi antaa. Reflections of the club activities among Finns on the west coast of Canada during the last 35 years. Their communal efforts helped new immigrants in finding their places in their new homeland and created many new and lasting friendships.

Nimi/Name:

Kovakantinen, värikuvilla varustettu kaunis kirja, sopii myös antaa lahjaksi ystävälle. A hard cover, beautiful book with colour photos. Can be given as a gift to a friend. Kirjan hinta/Price: $ 35.00 Käsittely ja postikulut $14.95 Handling/Shipping (Kanada ja USA) (North America) Yhteensä $ 49.95 Total Maksu shekillä/Cheque payable to: Vancouver Finlandia Club 6540 Thomas Street Burnaby, B.C. V5B 4P9 EI LUOTTOKORTTEJA/ NO CREDIT CARDS

2010 TOIMIHENKILÖT/OFFICERS

Väliaikainen puheenjohtaja/Interim President Kyösti Sutela 604 435 3212 Väliaikainen varapuheenjohtaja/Interim Vice-President Marja Bulmer 604 666 8261 Sihteeri/Secretary Lindsay Krause 778 294 5650 Rahastonhoitaja/Treasurer Marja Mattila 604 515 4257 Jäsenkirjuri/Membership Marita Kareinen 604 931 2516

2010 JOHTOKUNTA/DIRECTORS

Kaarina Ramsay Pasi Tontti Susana Wolf David Laulainen Don Staley

Kolmas istunto / Third sitting: 6:30 – 9:45 pm

Postal code:

Vancouver Finlandia Club was formed in 1971 to integrate and enlighten the Finnish population in British Columbia in order to improve the well-being of its members, both in body and spirit, and to make Finland known to Canadians as well as Canada and its culture known to Finnish people.

604 604 250 604 604

728 551 505 340 433

6572 1137 9125 8186 9853

Kokouset Joka kuukauden 3:s torstai klo 19:00, SCC Meetings Every month on the third Thursday, 7pm, SCC

Ensimmäinen istunto / First sitting: 11am – 2:15 pm Toinen istunto / Second sitting: 2:30 – 5:45 pm

Osoite/Addr:

Vancouver Finlandia Club perustettiin vuonna 1971 yhdistämään ja valistamaan Brittiläisessä Columbiassa asuvia suomalaisia sekä kehittämään heidän ruumillista ja henkistä hyvinvointiaan ja tekemään Suomea tunnetuksi kanadalaisille kuten myös Kanadaa ja sen kulttuuria suomalaisille.

Avoinna päivittäin / Open Daily

Kannattamalla Boardwalk Bingoa kannatat myös Vancouver Finlandia Clubin toimintaa. Klubissa ����������������������������� on monia aktiivisia toimintaryhmiä, jotka saavat tukea juuri näistä bingon tuloista, kuten esim. Kansantanssijat, Kirjasto, Suomenkielen koulu, Musiikkiryhmät, Länsirannikon Uutiset, jne. Support Boardwalk Bingo and help the Vancouver Finlandia Club at the same time. Funds ��������������������� go toward many program such as the national dancers, library, language classes, music groups, West Coast News, etc.

Bingon pelaajat! / Bingo Players! Boardwalk Gaming Centre odottaa teitä! / is waiting for you! Vancouver Finlandia Club acknowledges the financial assistance of the Province of British Columbia

2010 YHTEYSHENKILÖT/CONTACTS Bingo Don Staley

604 433 9853

FinnFun School Selja Nyberg

604 275 7401

Finland House Society Marita Kareinen

604 931 2516

Huvitoimikunta/Entertainment Lomalla/Vacant Kalevan Sointu Kantele Group Lomalla/Vacant Kirjasto/Library Leena Kelly

leenakelly@hotmail.com

Korsukuoro Lomalla/Vacant

Länsirannikon Uutiset West Coast News 6540 Thomas Street, Burnaby, BC V5B 4P9 Canada 604 324-5116 Sähköposti/Email: wcn.edit@telus.net www.vfc.vcn.bc.ca/west_coast_news www.facebook.com/LU.WCN • issuu.com/lu-wcn Julkaisija / Publisher: Vancouver Finlandia Club Toimittaja / Editor in Chief: Marja-Liisa Hassinen Graphics: David Laulainen Rahastonhoitaja / Treasurer: Katja Yip Lehtipaino/ Printing: International Web Express Inc. Suomalaiset kirjasimet / Typefaces: Suomi Type Foundry

KSK Kyösti Sutela

604 435 3212

Länsirannikon Uutiset/West Coast News Marja-Liisa Hassinen

604 324 5116

Purpurit Raija Orava Reta Staley

604 520 0044 604 433 9853

Kanada: 1 vuosi: $ 40 (sisältäen HST ja lähetys) Canada: 1 year: $ 40 (incl. HST and postage)

Sotaveteraanit/War Veterans Mike Rautiainen

604 325 7042

USA/Ulkomaat: $ 50 CAD (sisältäen lentopostikulut) US/International: $ 50 CAD (includes Air Mail)

Urheilu/Sports Kaarina Ramsay

604 728 6572

Lehti ilmestyy 11 kertaa vuodessa. Tammi-helmikuun lehti on kaksoisnumero / Paper comes out 11 times per year. January and February is a double issue

“That”/“Tee Franklin”/ “Tang” by Tomi ����� Haaparanta ���������� Kasarmikatu 26 E 59, 00130 Helsinki, Finland • www.type.fi

TILAUSHINNAT / SUBSCRIPTIONS


Joulukuu 2010 December.. .. Hyvaa Joulua! Happy Holidays!

ToivoTTaa

Finnish Christmas party December 19th • 5pm

May each moment of your Christmas have a beauty all its own. Finnish Canadian Fish & Game Club

at the Scandinavian Centre hosted by the Finnish Canadian Fish and Game Club If you would like a gift to be distributed to your children, please label them with the children’s names clearly, and deliver them at the beginning of the evening. Please keep gift costs below $20.00 limit. Santa will arrive after the rice pudding, cookies and coffee is served. Performances will de done by the attending children and local talents. It’s open to all young and young at heart admittance is free.

“Sometimes just a smile on our face can help to make this world a better place.”

Everyone welcome! Information: 604 514-1004 ILMOITUS / ADVERTISING

1/1 sivu/page 1/2 sivu/page 1/4 sivu/page 1/8 sivu/page käyntikorttikoko/business card size Yhteys/Contact: Marja-Liisa Hassinen 604 324-5116 / wcn.edit@telus.net

$ 280 $ 170 $ 80 $ 45 $ 30 + HST

LÄNSIRANNIKON UUTISET / WEST COAST NEWS TILAUS / OSOITTEEN MUUTOS SUBSCRIPTION / ADDRESS CHANGE

VFC JÄSENKAAVAKE/MEMBERSHIP FORM | 2010 Elinaikaisjäsen/Lifetime member $175 (yksityinen/single) Pariskunta & yksinäinen/Couples & singles $30 (1 vuosi/year) Opiskelija-lapsi/Student-child $5 (1 vuosi/year)

Nimi/Name________________________________________________ Osoite/Address_ ___________________________________________ ________________________________________________________ Postikoodi/Postal code_ ____________________________________

Nimi/Name________________________________________________ Osoite/Address_ ___________________________________________ ________________________________________________________ Postikoodi/Postal code_ ____________________________________

MAINOKSET / SUBMISSIONS

S-posti/email______________________________________________

Olehyvä, lähetä tarkoitettu materiaali lehteen viimeistään joka kuukauden 22 päivään mennessä.

o Uusi tilaaja/New subscriber o Vanha tilaus/Renewal

S-posti/email______________________________________________

o Uusi osoite / New address:

o Uusi jäsen/New member o Vanha tilaus/Renewal: #__________________________________

Please, send all material to WCN as attachments by the 22nd day of each month. Ads in Adobe Acrobat PDF, articles in MS-Word DOC, photos in JPG or TIF. E-mail: wcn.edit@telus.net

DO NOT PASTE GRAPHICS IN EMAIL OR WORD VALUUTTAKURSSI • CURRENCY RATES 04.12.2010

Euro  CAD = 1.34 Euro  USD = 1.34 USD  CAD = 1.00

________________________________________________________ ________________________________________________________ Shekki nimellä/Write cheques to: “West Coast News” Lähetä kaavake ja shekki / Send form & cheque to: West Coast News, Attn: Marja-Liisa Hassinen 6540 Thomas Street, Burnaby, BC V5B 4P9 Canada Tiedustelut / For inquiries call: 604 324 5116 Kiitos! / Thank you!

Shekki nimellä/Write cheques to: “Vancouver Finlandia Club” Lähetä kaavake ja maksut / Send application & dues to: Vancouver Finlandia Club, Attn: Marita Kareinen 6540 Thomas Street, Burnaby, BC V5B 4P9 Canada Tiedustelut/For inquiries call: 604 931 2516 Oletko suorittanut VFC’n vuotuisen jäsenmaksusi. Jäsenetuna PohjoisAmerikassa asuville kuuluu Länsirannikon Uutiset lehti (ei opiskelijoille/ lapsille). Elinaikaisjäsenyyden hinta $175 ja saat Länsirannikon Uutisten kestotilauksen. • Please send in your membership dues on time. Free West Coast News subscription included for North American members (except students/children). A lifetime membership is $175 and receive The West Coast News always.
LÄNSIRANNIKON UUTISET • WEST COAST NEWS

Vancouver Finlandia Clubin KIRJASTO

Vancouver Finlandia Clubin

avoinna Centerin aukioloaikoina

PURPURIT

Lisätietoja: Leena Kelly - 604294-2777

Huomio: kirjaston käyttäjät!

Purpurit Chairperson and Contact: VFC Contact/Representative:

Olkaa hyvä ja soittakaa Scandinavian Centren toimistoon, ennen kirjastoon saapumistanne varmistaaksenne, että Suomi huone on auki. Kiitos!

Raija Orava Reta Staley

604-520-0044 604-433-9853

Scandinavian Centre, 6540 Thomas Street, Burnaby www.vcn.bc.ca/purpurit

Attention: library users!

Please call the Scandinavian Centre before you visit to ensure the Library is open. Thank you.

Vancouver Finlandia Club

604 294-2777

Vuosikokous • Annual Meeting Helmikuun / February 27, 2010 • 2pm

SOTAVETERAANIT Veteraanit kokoontuvat joka kuukauden toinen keskiviikko, kello 12:00 Scandinavian Centre 6540 Thomas Street, Burnaby Puheenjohtaja: Esko Kajander 604 936-2030 Sihteeri: Peter Mokkonen 604 608-1818

S

uomen Sotaveteraaniliiton Länsi-Kanadan sosialineuvoja on Bill Vuorensivu 6540 Thomas Street, Burnaby, BC V5B 4P9 Puh: 604 324-8158

Sotaveteraanileskien ja puolisoiden avustus ja tukihakemukset, jotka tulee lähettää Kanadan piirin kautta Suomen Sotaveteraaniliittoon Suomeen. Näiden lisäksi sosialineuvoja hoitaa muutkin veteraaneja koskevat asiat Länsi-Kanadassa.

HUOMIO TUKIJÄSENET Vuotuinen jäsenmaksu on $10.00 tukijäsen. Olkaa hyvä ja maksakaa kuukausi kokouksessa tai kirjoita shekki: Finnish War Veterans in BC. Lähetä shekki: Finnish War Veterans in BC c/o Elsa Arvonen, 809 Ioco Road, Port Moody, BC V3H 2W7

Finnish Heritage Society 6540 Thomas Street, Burnaby, BC V5B 4P9 Email: bc.finnish.heritage@gmail.com President:

Eila Itkonen puh. 604-430-5330

Membership: Kalevi Sissonen Life membership only $10.00 If you have moved, let us know! Our members will be members also in the Finland House Society automatically. • You are Welcome to our meetings - follow the ads in this newspaper. •

Archives:

Finnish Heritage Society is collecting photographs and information about BC Finnish immigrants for the purpose of retaining our history for the coming generations. Arkiston hoitaja: Kalevi Sissonen sissonen@telus.net puh. 604-437-0132

Scandinavian Centre Suomi-huone / Finland Room 6540 Thomas Street, Burnaby, BC

Käsitellään sääntömääräiset ja johtokunnan kokoukselle tuomat asiat.

Suurlähetystö tiedottaa

Note from the Embassy

U

T

lkoministeriön tietoon on tullut useita kymmeniä tapauksia, joissa suomalainen mieshenkilö on huijannut ulkomailla asuvilta suomalaisilta rahaa. Huijari käyttää erilaisia peitetarinoita ja esiintyy useilla eri nimillä. Useimmiten hänen tarinansa liittyy ulkomailla tapahtuneeseen onnettomuuteen, jonka vuoksi hän tarvitsee pientä avustusta (noin 100 euroa). Tarinat on valmisteltu huolella ja esitetään uskottavasti. Kyseessä on huijaus. Henkilö on Suomessa etsintäkuulutettu ja oleskelee viimeisten tietojen mukaan Kamputseassa. Suomalaisyhteisöjä kehotetaan suureen varovaisuuteen aina, kun joku soittaa kaukaa ja pyytää lähettämään rahaa. Mikäli teitä lähestytään avustustapauksissa, niin soittajaa voi ohjia ottamaan yhteyttä Ottawan suurlähetystöön (613) 288 22 33 (virka-ajan ulkopuolella päivystyksestä vastaa Ulkoministeriön konsulipäivystys numerossa +358-9-1605 5551)

he Ministry for Foreign Affairs of Finland has been informed of several cases regarding a Finnish male, who is asking for money from Finnish organizations and individuals living abroad. He has several different stories and uses various names. Usually the story involves an accident abroad (usually in Kampuchea) and he requests a small amount of money (approx. 100 euros). His stories are well planned and researched and sound very credible. This is a scam. The person is wanted by the Finnish police and according to the latest information is residing in Kampuchea. The Embassy recommends that Finnish community members and organizations stay vigilant and cautious whenever a person phones from abroad and requests financial assistance. When somebody contacts you and requests assistance (or money), you can advice them to contact the Finnish Embassy in Ottawa (613) 288 22 33 (outside of office hours the assistance is provided by the Ministry for Foreign Affairs of Finland in Helsinki tel. +358-9-1605 5551).

Sports Club News This time of year we often take time to remember and be thankful for all that we have. On Remembrance Day our Vancouver Canucks were in Ottawa and attended the Remembrance Day ceremony there. The Province newspaper interviewed many of the players. “Sami Salo lost one grandfather to conflict in the First World War and another in the Second World War. Growing up, he was too young to understand what they endured, but a mandatory one-year stint in the Finnish army gave the Canucks defenceman needed perspective. That’s why he was excited to experience the national ceremony in Ottawa, where he previously played but never saw the event live. And going through basic training helped Salo understand what his grandfathers sacrificed.” ““It was a great experience and it taught me a lot about living,” he recalled. “We had simulated war games for 14 days. You were in the woods and there was no regular food, just eating out of your backpack. I can only imagine what those guys who are in a live battle are going through.” The Canucks of course are engaged in different kind of battle on a regular basis. They are currently tied for the top spot in the NorthWest division, but are sitting about 12th in the league. Hopefully they can keep up it up for the rest of the season! Not only is it hockey season, but finally ski season is

Opening day on Whistler Mountain here!! Whistler has already been open for over a week and the rest of the mountains are joining in. The hills are beautifully blanketed in snow and calling to all the skiers and boarders to get out there! The Finlandia Sports Club is planning its annual Lumileikkipäivä on Cypress mountain in early February, and a cross country ski trip early in the new year as well. Time to get your skis waxed and ready and head to the hills! Karina Ramsay • finlandiasports@hotmail.com or facebook.com/finnsports


Joulukuu 2010 December

November Club Night – 12 November 2010

T

he November Club Night was both sad and happy. Vice-president Kyösti Sutela welcomed everyone, and told us the sad news, Vancouver Finlandia Club’s president Ron Ericson passed away 5th of November in the early morning. We observed a quiet moment — and maybe all of us were thinking “we knew we would hear this news soon, but at same time, Ron always came back from hospital to home and he would do it again... but now he decided to go through the pearly gates.” It was Ron’s wish that we would continue to have a good time. Kauko Siira played “Metsäkukkia”. Ron always liked that song. During the evening, Marja Mattila announced three VFC Scholarships: Marissa Ahlgren, Rose Mainprize and Leila Mainprize. Congratulations! We sang Finnish oldies, enjoyed good food, and it felt good to be together. Everyone is welcome to come to the next Club Night “ZUMBA with MAGGIE” on January 21st, 2011, at 6.30pm. — Article and photos MLH Kyösti Sutela and back Kauko Siira

Karina Ramsey and Daniel Linde

Brian McConuille, Jenny Voutilainen, Kris Voutilainen and Trish Voutilainen

VFC Scholarships 2010 Stephanie Rose Mainprize Essay Theme: “Religion In Finland” hank you to the Vancouver Finlandia Club for awarding me this scholarship. With the high cost of tuition it makes going to school for six years financially stressful. This scholarship will aid me in my pursuit of achieving a degree, and masters in Social Work. There are many things in my life that I am thankful for, and this scholarship is just another reason why I’d like to give back some of what I’ve learned in my life. My positive attitude helps me stay focused at times when my schooling seems over whelming, however financial aid is definitely more motivational! Once again, thank you so much for this opportunity, and God bless. - Rose Mainprize

T

Marissa Ahlgren / Essay Theme: “Finland Facts” hank you for choosing me as a recipient for this scholarship. This scholarship will help with some of the funding as I attend Trinity Western University in Langley, BC. During my first year, I am taking general studies, however, my goal is to study Human Kinetics and pursue a career where I can help people. Unfortunately I was unable to make it to the VFC Club Night to accept this scholarship in person due to a TWU school event. I look forward to attending other VFC events in the future and to continue being involved in the Finnish community. Once again please pass on my “thank you” (kiitos) to all club members who have raised funds and so generously donated for this scholarship, it is much appreciated. - Marissa Ahlgren

T

Leila Mainprize Essay Theme: “I Am Proud to Be Finnish” I would like to take this time to thank the Finlandia Club Scholarship Committee for awarding me with this scholarship. I am very excited to have received this award, and I will be using it towards my Administrative Assistant Certificate. Thanks again, - Leila Mainprize

Sir’s Staley and Rutkowski “do you know this song?!?”


LÄNSIRANNIKON UUTISET • WEST COAST NEWS

Jonathan Riikonen Jonathan’s Journal

Koulun joulunäytelmät muistuvat taas mieleen

S

uomessa on yksi perinne, joka on ja pysyy, vaikka ajat muuttuvatkin. Se on nimittäin kristillishenkinen alakoulujen joulujuhla. Tai no, enemmän kuin juhla, se on itse asiassa näyttämötaiteen taitojen katselmus. Yleensä tässä syyslukukauden päättäjäistapahtumassa vuorotellaan joululauluilla ja pikkuoppilaiden esittämillä pienoisnäytelmillä. Kaksi alinta luokkaa esiintyy aina koko luokan voimin. Perinteisesti ne sisältävät jonkinlaisen piirileikin musiikin säestyksellä. Tärkeintähän siinä onkin saada olla lavalla ja pukeutua punaiseen tonttumyssyyn, sillä useimmiten oma äiti ja ehkä isosisko tai –veli istuu katsomossa. Harvoin noista selvitään ilman pikkukommelluksia, unohduksia tai tonttupäähineen putoamisia. Mutta juuri nuo autenttiset tilanteet lisäävät esitykseen maustetta, kuten joulumuori kanelia joulupuuroon. Kolmannelta luokalta lähtien karusellit muuttuvat vähitellen aidoiksi näytelmiksi, jotka ovat joko huumoripitoisia, sisältävät opetuksen tai vain kertovat vanhoista ajoista Jeesuksen syntymää myöten. Siinä vaiheessa vain vapaaehtoiset tai jossain tapauksessa valitut, houkutellut tai pakotetut pääsevät mukaan. Pienoisnäytelmässä kun ei ole koko luokalle tilaa, ja tarvitaanhan yleisöäkin. Parasta tuossa oli, että usein sai käyttää ikävystyttäviä koulutunteja tämän extravaganzan harjoituksiin. Vaikka olinkin nuorena ujo ja hiljaisehko, jostain syystä minun piti aina päästä esiintymään koulun joulujuhlassa. Ei vuottakaan vierähtänyt etten olisi ollut

oman luokan vuoron aikana esiintymislavalla. Unohdin ujouteni aina lavalla ollessani enkä muista koskaan edes sydämeni takoneen vimmatusti ennen esitystä tai ääneni murtuneen shown aikana. Parin viimeisen vuoden ajan minulla oli toinen päärooleista alakoulumme jouluesityksissä. Kuudennella eli alakoulun ylimmällä luokalla meillä oli kahden hengen juontama iso kokonaisuus, eräänlainen big picture ensemble, johon muiden luokkien esitykset oli sijoitettu mukaan vuoronperään. Sain moderator-kumppanikseni luokkamme suloisimman tytön, jota olin salaa ihastellut jo kauan. Niin oli myös moni muu luokkamme pojista, mutta sen sijaan että he olisivat sen tunnustaneet, he vain kiusasivat minua. Pysyin itse tyynenä ja vakuutin heille, että ”sehän oli vain pelkkä näytelmä”. Sisimmässäni olin kuitenkin ylpeä, että tämä suuri kunnia osui kohdalleni. Ainoa ongelma vain oli, että välillä harjoituksissa pysähdyin tuijottamaan häntä ja sanat unohtuivat, olihan ihan edessäni hunajaääninen ja kukkaan puhkeamassa oleva pikkuenkelityttö. H-hetkellä kaikki kuitenkin meni soljuvasti ja jotenkin tunsin itseni aikuisemmaksi tämän kokemuksen jälkeen. Missä on tuo Päivi nyt, sitä en tiedä, mutta mietin yhä jospa hän muistaa tuon alakouluni huippuhetken yhtä elävästi kuin minä. Yhtä joulua aikaisemmin Lauri-opettajamme oli kirjoittanut näytelmän SALT-sopimuksen hengessä. 1970luvulla Yhdysvallat ja Neuvostoliitto olivat käyneet neuvotteluja taktisten aseiden rajoittamisesta (SALT = Strategic Arms Limitation Talks). Niinpä meilläkin oli aidot Salt- eli Suola-neuvottelut koulun juhlasalin näyttämöllä pohjoisen ja etelän joulupukin välillä. Minä olin pohjoisen Santa, jolla oli valkoinen parta ja luokkakaverini Mauri oli etelän Santa, jolla oli musta parta. Kyse oli siis suolasta ja sen määrästä jossakin jouluruuassa, olisiko ollut peräti maksalaatikon maustamisessa. Siinä muuten monen ulkomaalaisen ilme muuttuu, kun kuulee, että on ruoka, jossa on maksaa ja rusinoita sulassa sovussa makuhermoja hivelemässä! Emme tietysti noin nuorella iällä ymmärtäneet maailmanpolitiikasta muuta kuin että Kekkosen kuului

Aila Asikainen Me Suomalaiset

J

okaista joulua sävyttää haikeus ja kaipuu johtuen siitä, että menneen ajan tunnelmalliset ja turvalliset joulut ovat kaukana takana päin. Nuo lapsuusajan joulut, joissa oli iloa ja hartautta. Ne ovat eläneet muistoissa vanhuuden päiviin saakka. Perinteinen suomalainen joulu koostui tunnelmasta, johon täällä ei pääse, eikä koskaan ole päässyt. Ei ole enää joulurauhan julistusta radiosta, ei hämärähetken käyntiä hautausmaalla, missä lumivaippa peitti haudat ja sadat kynttilät lepattivat hautakummuilla. Ei ole hankia eikä tähtitaivasta, ei lintuja lyhteissä, eikä itsetehtyjä lahjoja joulupukin kontissa. Lapsuuden joulu oli hiljainen ja harras. Olin ainoa lapsi aikuisten joukossa. Joulukuusi tuotiin sisään vasta aattoaamuna, koristeltiin lipuilla, omenilla, karamelleilla ja piparkakuilla ja kotona oli kuusen tuoksu. Siitä alkoi joulu. Isoäiti oli kattanut jouluaterian valkealle liinalle ja parhaat astiat oli otettu kayttöön. Ennen ateriaa isoisä, metodistikirkon jäsen, luki jouluevankeliumin. Silloin uskoi lapsen viattomuudella ja vastaanottavuudella Seimen lapseen ja enkeleihin. Seimen lapsi oli tärkeämpi kuin joulupukki. Oli toki ilmassa jännitystä ja häntäkin odotettiin, mutta meille se mies ei koskaan tullut. Soitti vain ovikelloa ja heitti säkin ovenraosta. Lahjat oli kääritty valkeaan lahjapaperiin ja sinetöity punaisella lakalla. Ne olivat enimmäkseen pehmeitä paketteja , lapasia, sukkia ja villanuttuja. Kirjoja sain jokaisena jouluna ja istuinkin nenä kiinni kirjassa joulunpyhät. Joskus pyrytti aattona ja oli niin hyvä olla vaikkapa vain katsellessa ikkunasta lumihiutaleiden tanssia. Toista on nyt. Joulusta on tullut ylenpalttinen kulutusjuhla. Jinglebellit kilisevät ja joululaulut pauhaavat soundtrackina tavarataloissa jo marraskuusta lähtien ja jou-

luun mennessä niihin on jo ehtinyt kyllästyä. Lahjoja ostetaan ja annetaan Visan vinkua. Lapsilla on pitkät toivelistat, eivätkä ne mitään halpoja lahjatoivomuksia olekkaan. Leikkikalut ovat elektronisia robotteja ja hirviöitä, tyttöjen lelut Barbi nukkeja ja niille glamour vaatteita. Nykyään eivät mitkään räsynuket kelpaisikaan. Video-, ja tietokonepelit ovat usein väkivaltaisia. Isot lapset saavat kännyköitä, iPodeja ja tietokoneita ja me aikuiset ostamme niita heille iäänkuin olisi heidän syntymäpäivänsä. Sanomme sitä hyväksi tahdoksi ja joulun hengeksi, mutta tosiasiassa monet tekevät niin koska haluavat elää kuin muutkin naapurinsa ja pitävät sitä traditiona. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla ja monissa perheissä tajutaan kaiken turhuus. Hyvän joulun saa vaatimattomammistakin rakennusaineista. Turhaan hössötämme leipoessamme nisset ja nasset ja tehdessämme kaikki perinteelliset jouluruoat. Jäljelle jää kuitenkin vain kinkun kaluttu luu, röykkiö lahjapaperia ja variseva joulukuusi. Paitsi jos se on muovia. Näitä asioita mietiskelin nytkin joulun lähestyessä, sillä meillä vanhemmilla ja isovanhemmilla on vastuu joulujen jatkuvuudesta ja voimme paljolti vaikuttaa siihen minkälaisen joulun kuvan piirrämme jälkeläistemme sielun maisemaan. Joulu on ilon, valon ja rakkauden juhla. Jokainen siitä tekee oman näköisensä ja useat tekevät sen lasten ehdoilla. Eivät nuo vanhanajan nostalgiset joulut ole enää mahdollisiakaan soveltaakseni lapsuuskotini traditioita tähän aikaan. Nyt on ympärilläni iso joukko,

olla presidenttinä, mutta neuvottelimme yhtä tosissamme kuin koko maailma olisi siitä riippunut. Well, enpä ole enää maksaa syönyt pitkiin aikoihin kun valitsin lihattoman suunnan jo yli kymmenen vuotta sitten, mutta minusta on kiva kertoa kaikille mistä maksalaatikko on tehty. Suomalaisten suosikkijoululauluista, kuten myös koulujen juhlien, noin puolet on kotimaisia ja loput lähinnä amerikkalaista/englantilaista perua. Koska Suomi on porojen maa, on luonnollista, että Petteri Punakuono kuuluu joukkoon mukaan. Oikeastihan porolla ei ole kuonoa, vaan turpa, mutta kun se sointuu hyvin sanan ”huono” kanssa. Toisaalta, eipä sillä ole nenääkään, mutta kun nose rhymes together with glows. Toinen ero lienee se, että Suomessa pukki tulee yhdellä porolla, kun Pohjois-Amerikassa niitä tarvitaan kokonainen porotokka. Ensimmäisen Amerikanjouluni jälkeen olen tykännyt kovin Mel Tormén The Christmas Song’ista (Chestnuts roasting...), mutta valitettavasti se ei ole koskaan saanut suosiota synnyinmaassamme. Se mitä tuossa alkuperäisessä toivotetaan, on aina kummastuttanut minua: miksi englanniksi aina ja ainoastaan toivotetaan Merry Christmas, kun Suomessa sanotaan Iloista, Rauhallista, Hyvää, Suloista,Valoisaa tai jopa Lämmintä Joulua! Suomalaisten rakkain joulukappale Sylvian Joululaulu ei ole koskaan levinnyt ulkomaille. Se on valitettavaa sikäli, että melodia on todella kaunis, minusta paljon kauniimpi kuin vaikkapa A Little Drummer Boy. Hyvin käännettynä Sylvia toisi varmasti myös mukavan lisän englanninkieliseen carolien maailmaan. Mutta siltikin, suurin suosikkini on aina vaan White Christmas, koska se on sitä mitä pohjoiset alueemme jouluna näkevät – lunta. Lauluhan on juutalaisen (Irwing Berlin) muusikon luoma, se on voittanut musiikin Oscarin ja kaiken lisäksi kirjoitettu paahtavan Kalifornian auringon alla. Jotenkin vain Valkoinen Joulu aina vaan tavoittaa koko joulun maagisuuden missä tahansa maassa, ideologiassa, säässä tai uskonnossa sitten ollaankin. Good, Warm or Peaceful Christmas to all the readers! Jonathan. tyttäriä, heidän lapsiaan ja lastenlapsia, setiä ja tätejä, joskus rakkaita omaisia pitkien matkojen takaa. Kun olemme yhdessä, puhumme kaikki yhtäaikaa, nauramme, laulamme suomeksi ja englanniksi, leikimme. Kun katselen perhettä ympärilläni, silloin tulee itsellenikin hyvä olo. Kun näen heidän iloiset kasvonsa, tiedän että meista jokainen on iloinnut yhdessäolon hetkistä. Pääsen itsekin tunnelmaan nähdessäni, että “ niin hyvä, lämmin, hellä, on mieli jokaisen “. Oikea ja aito joulun henki ja rauha lähtevät sisältäpäin. Tunnelmaa ei tuo pitopäydät, ei mässäily eikä lahjavuoret. On olemassa voima, joka herkistää mielemme. Se on jouluun liittyvä universaali viesti, rakkauden ja rauhan sanoma, jota ilman juhla jää sisällyksettömäksi. Sen kun ymmärtäisimme.

Perinneseura

6540 Thomas Street, Burnaby, BC V5B 4P9 Sähköposti: bc.finnish.heritage@gmail.com Puheenjohtaja:

Eila Itkonen puh. 604-430-5330

Jäsenkirjuri: Kalevi Sissonen Ainaisjäsenyys vain $10.00 Jos osoitteesi muuttuu, ilmoita meille! Perinneseuran jäsenet ovat automaattisesti jäseniä myös Finland House Society’ssä. • Tervetuloa kokouksiimme - seuraa ilmoituksia tässä lehdessä. •

Arkisto:

Finnish Heritage Society kerää valokuvia ja tietoja British Columbian suomalaisista ja heidän toiminnoistaan tulevia näyttelyitä ja historiaa varten (kuvien mukaan kuvatiedot). Arkiston hoitaja: Kalevi Sissonen sissonen@telus.net puh. 604-437-0132


Joulukuu 2010 December

Paula da Silva Paulan Joulupakina

Aikainen Joululahja Matka Keniaan ja Etelä-Afrikkaan

K

ävin sisällä Karen Blixenin talossa. Meitä oli vain kolme, John, minä ja opas. Se oli aikamoinen elämys kun ajattelee, että olen lukenut hänen kirjansa ’Out of Africa’ neljä kertaa ja nyt taidan lukea sen taas uudelleen. Talo sijaitsee noin 15km:n päässä Nairobin keskustan ulkopuolella, Karen nimisen kaupunginosan liepeillä. Talo on edelleen kaunis ja hyvin säilynyt. Tanska lahjoitti talon museoksi Kenian kansalle itsenäisyyden johdosta vuonna 1963. Se on matala, bungalow tyyppinen ja sitä voisi luulla 60-luvulla rakennetuksi. Karen Blixen asui talossa vuosina 1914 – 1931. Sisällä on miellyttävä vanhan talon haju ja heti tuntee, että siellä on asunut nainen, joka on rakastanut kotiaan. Pitsiliinat ovat varmaan tuotu Tanskasta ja kirjahyllyssä on paljon kirjoja jotka ovat kuuluneet sekä Karenille että hanen rakastajalleen Denys Finch Hattonille. Valtava takka on edelleen käytössä vieraille ja turisteille, silla Nairobin ilmasto voi olla kylmäkin. Sisällä on WC joka muistutti vanhojen ulkovessojen istuimia. Ruosteinen kylpyamme jäi varmaan pois käytöstä kun Karen Blixen palasi kotiinsa Tanskaan. Keittiö on erillinen rakennus eikä ollenkaan viihtyisä. Ulkokeittiöt ovat edelleen käytössa seka Keniassa ja Etelä-Afrikassa. Vanhoja kolhiintuneita kattiloita näkyi hyllyillä ja valtava vesiallas toi mieleen pesulan. Talon käytävä on kapea, mutta kaikki huoneet ovat valoisia. Se oli varmaan talo, jonne oli mukava tulla. Vieraita kävi paljon, erityisesti Denys Finch Hatton, jolla oli jopa oma huoneensa pyssy-telineineen. Suuri piha on kaunis ja avara. Tosin siellä on varoitus safari muurahaisista jotka ovat valloittannet osan pihasta. ”Ne myös purevat’, varoitti nuori opas-tyttömme. Piha ympäröi koko taloa. Voin hyvin kuvitella kikuiu-heimon tanssia ja neuvottelu hetkiä suurella aukiolla. Paronitar Blixen antoi heille vapauden tulla ja mennä ja olla, sillä he olivat enimmäkseen rauhallista ja auttavaista heimoa. Karen Blixen kävi usein Norfolk hotellisa, jossa mekin nyt saimme kunnian viettää kolme yötä. Hotelli on vanha, rakennettu vuonna 1904 ja oli aikanaan ’ylhäisön’ kokoontumispaikka. Hemingway asui siellä usein , kuten monet Englannin kuninkaallliset. Ehkä Karen Blixen oli yöpynyt juuri meidän huoneessamme Denyksensä kanssa. Hmm..... Tämä matka oli tosi mukava joululahja.

nyt kesämatkat Suomeen!ja 2011 talvi jaVaraa kesälennot Suomeen Eurooppaan nyt varattavissa! Minä varaan matkani ajoissa ettei jää luu kouraan!

Vancouverista tai Calgarysta…

1.1.2011 – 30.4.2011

1.5.2011 – 25.6.2011

Helsinkiin

$925

$950

$1250

$950

Tukholmaan, Kööpenhaminaan, ja Osloon

$845

$900

$1200

$900

$1000 $900

$1050 $1000

$1300 $1200

$1050 $1000

Tallinnaan ja Riikaan Pietariin ja Moskovaan

26.6.2011 – 9.8.2011

10.8.2011 – 30.9.2011

Soita Martille 1.877.668.6155 tai emaililla martti.pervala@on.aibn.com ja varaa ajoissa – paikkoja rajoitetusti! Lennot Lontoon kautta. Hyvät yhteydet. Lapsialennus 25%. Verot ja polttoainelisämaksu Helsinkiin $340.00. Ei viikonloppulisämaksua. Business-luokka $2750.00 plus vero Euroopan kaupunkeihin, joihin Finnair lentää. Ont.Reg# 02013981

Toll Free 1.877.668.6155 | www.vikingescapades.com

Tama kuva on hotelli Marskin aulasta Helsingissa viikko sitten. Teemu on minun ja Johnin keskella. Eiko ole kiva kuva? Poikani Derek otti sen

A Vitamin for All Seasons

A

s the daylight fades and the nights get longer I want to share with you some knowledge about a substance that will help chase away those winter blues, help you fight colds and flues, reduce your risk of cancer and increase the strength of your bones. You may be asking yourself, can one substance do all that? The answer is yes. It is something that our body produces naturally yet requires exposure to the sun, something we lack in the northern hemisphere during this season. This nutrient is vitamin D. When our skin is exposed to the sun vitamin D is produced naturally on the surface and is subsequently absorbed. Now that the daylight is sparse and we’re covered from head to toe to avoid the rain and the cold it is easy to become deficient in this essential nutrient. This deficiency may be a major factor in seasonal affective disorder (SAD). A study published in “Psychopharmacology (Berl)” in 1998 concluded, “Results on a self-report measure showed that vitamin D3 significantly enhanced positive affect and there was some evidence of a reduction in negative affect. Results are discussed in terms of their implications for seasonality, SAD, serotonin, food preference, sleep, and circadian rhythms.” Part of our immune response when fighting an infection is increased with the intake of vitamin D. Without getting too technical, a certain type

of white blood cells, called T cells, destroy pathogenic organisms. To become effective they need to become activated and vitamin D assists in this process. Clinical studies now show vitamin D deficiency to be associated with four of the most common cancers: breast, prostate, colon and skin. The most commonly known benefit of vitamin D is in regards to its role in maintaining strong, health bones. Vitamin D regulates the levels of calcium and phosphorous in the blood, both minerals being essential for bone integrity. Deficiency in this nutrient is linked to rickets and osteoporosis. You can get some vitamin D from your diet. Foods rich in vitamin D are salmon, mackerel, eel, tuna, sardines and cod liver oil. Other foods that contain it are beef liver, mushrooms and eggs. Historically vitamin D has been added to milk. There may be a small amount in multi-vitamins but the best way to get this vitamin is separately in a liquid form. Remember to get vitamin D3. The range of what is considered a sufficient daily dosage is between 200 IU and 5000 IU. Matti Rikkinen is a Homeopath practicing in Vancouver. If you have any other questions pertaining to natural health alternatives he is available at matti.rikkinen@gmail.com.

Thank you for your Donations to West Coast News FinnFun $ 100.00 Purpurit $ 50.00 Paukku & Koukku $ 20.00 Mike Rautianen $ 20.00 Raija Orava $ 20.00 Eila Paivarinta $ 10.00 Canadian Friends of Finland $ 100.00 Helena Clemet remembers Ron Ericson in the WCN $ 50.00


LÄNSIRANNIKON UUTISET • WEST COAST NEWS

Itsenäisyyspäivän iltajuhla joulukuun 6 päivä 2010

F

inland House Society järjesti Suomen 93-vuotis Itsenäisyyspäivä illallisjuhlat joulukuun kuudentena päivänä Scandinavian Centre:llä. Juhlamenojen ohjaajana toimi SCCS:n puheenjohtaja Veikko Pajunen. VFC:N Puheenjohtaja Kyosti Sutela toimi esilaulajana, kun aloitimme laulamalla ”O Canada ja Maamme laulun”. Juhlat jatkuivat maukkaalla illallisella, jonka siunasi Kotikirkon pastori Klaus Lehtimäki ja johon Finnish House Society:n puheenjohtaja Riitta Enridge hauskan runon muodossa lähetti pöydistä vieraat vuoronperään hakemaan ruokaa.” Itsenäiselle Suomelle” Jukka Ukkolan runo on esitetty Yleisradion ohjelmassa ”Iloisessa vartissa”, ja pari säkeistöä mainiten. Suomi on, 90-v. Sotaveteraani Sodankylästä ”Suomi on suota ja kuokka ja sisu, Suomi on pettu, pottu ja nisu Suomi on kuusi ja koivu ja petäjä, Punainen tupa ja polku ja veräjä.” Suomi on, Marja-Liisa Kirvesniemi ”Suomi on Nurmi ja jääkiekkohalli, Suomi on keihäs ja formularalli Suomi on Elmo ja voittoa toivoo, eukkoa kantaa ja suksitta sauvoo.”

Alvi Koverola Leena Kelly, Satu Bell ja Ilkka Uitto kertovat heidän kokoamasta ja osittain valmistuneesta ”Rintamalta Länsirannikolle” kirjasta ja elokuvasta. He vielä haluaisivat haastatella ja kuvata veteraaneja joita he eivät ole viellä tavanneet ja pyysivät, että jos vain joku tietää jonkun veteraanin tai lotan, niin voisivatko he tai hän ottaa yhteyttä heihin. Samalla esitettiin näytefilmi, missä oli haastateltu kolmea miesveteraania ja yhtä lottaa, tästä noin 15 minuuttia kestävästä ”malli” filmistä päätellen, siitä on tulossa upea elokuva. He myös esittelivät illan kunniavieraana olevat veteraanit Alvi Koverola, Helena Fletcher, Allan Hakkarainen ja hänen puoliso Lea, Kaija Kaleva, Eero Kajaan, Usko Arvonen ja hänen puoliso Elsa, Miriam Koskinen, Mike Rautiainen.

Helena Fletcher

Allan Hakkarainen ja hänen puoliso Lea

Kaija Kaleva

Eero Kajaan

”Rintamalta Länsirannikolle” kirjan ja filmin valokuvaaja Ilkka Uitto vaihtaa muutaman sanan Mike Rautiaisen kanssa.

Maistuvan ja runsaan illallisen valmistivat ja tarjosivat Birgit, Marita, Arja, Tuula, Harri ja Tarja. Tuomo Neuvonen luki Suomen tasavallan presidentti Tarja Halosen tervehdyksen ulkosuomalaisille. ”Pohjolan pojat” orkesteri Kauko Siira, Martti Kallio, Pauli Pikkarainen ja Matti Viitanen soittavat ja lauloivat illan kuluessa ”Sinulle Veteraani”, ”Koti ikävä” ja ”Pieni polku”.

Usko Arvonen ja hänen puoliso Elsa

Puolisonsa kanssa herra Holsti, hän oli illan juhlapuhuja ja hänet esitteli Petteri Mokkonen. Illan lopuksi Riitta Enridge kiitti Kunnia konsuli Harri Jansson, Veikko ja Robertta Pajunen, esiintyjiä, vapaaehtoisia työntekijöitä jotka runsaalla avulla teki tämän illan mahdolliseksi. Kiitoksia. — Artikkeli ja kuvat MLH

Petteri Mokkonen

Isä Matti, tyttäriennsä Ailan ja Annen kanssa

Onnellista yleisöä

Miriam Koskinen

Valokuvat veteraaneista joista on jo tehty jakso kirjaan


Joulukuu 2010 DecemberSuomen 93-vuotis Itsenäisyyspäivän Juhlajumalanpalvelus joulukuun 5 päivä 2010

K

auniin hieman kirpeän joulukuun aamun valjetessa täyttyi Emmauksen kirkko yleisöstä kuuntelemaan monipuolista, kyyneliin tuomaa kaunista ohjelmaa. Vancouverin Sotaveteraanien lippuvartio aloitti Juhlajumalanpalveluksen, yleisön noustessa seisomaan kunnioittaen, kun lippuvartion sotaveteraanit Mike Rautiainen, Eino Kyynäräinen ja Armo Forslund toivat Suomen, Kanadan ja Veteraanien liput. Rovasti Jukka Joensuun vauhdikkaan ja mieleenpainuvan puheen jälkeen, jatkui ohjelma Suomalaisten veteraanien puheenjohtajan Esko Kajanderin tervetuloa puheella. Runsaan ja kauniin musiikin toi Emmauksen kirkkokuoron lauluilla ”Finlandia” ja ”Suomen laulu”, Korsukuoro lauloi kauniin uuden kappaleen ”Kurjet”, missä Jukka Joensuu esitti solon, sekä ”Veteraanien saatto”, Mari Petzer lauloi kaksi omaa säveltämää ja sanoittamaa lauluaan ”Näkemiin” ja ”Kaikki rakkaat on taakse jääneet”. Lemmikki Teder soitti upean Piano Soolon, Maiju Tähtinen (hän on Suomesta suorittamassa harjoittelu työtä) lauloi kauniin ”Täällä Pohjantähden alla”. Musiikin lomassa toi Suomen pääkonsuli Harri Jansson Suomen valtiovallan tervehdyksen ja Meri Saarinen esitti voimakkaan ja säväyttävän Aaro Hellaakosken runon ”Marssi”. Ohjelmassa näytettiin kaksi dokumentti filmiä Talvisodasta, molemmat syvästi mieleenpainuvia ja muistuttaen, kuinka julmaa sota on. Tämän vuoden Suomalaisten veteraanien tunnushan on ”Kuule tuhannet tarinat”. Viimeiseksi Jukka Joensuu siunasi poismenneiden Sotaveteraanien kunniaksi Seppelvartion, seppeleen veivät Esko Kajander, Osmo Kvist ja Armo Forslund Suomalaisten veteraanien muistomerkille Scandinavian Centre:lle. Kiitoksia teille kaikille Sotaveteraaneille, Lotille ja teitä tukeneille Kotijoukoille säilyttämällä meidän kauniin kotimaan Suomen itsenäisenä tuleville sukupolville. Kuvat ja artikkeli MLH

Lippuvartiossa seisovat Eino Kyynäräinen, Mike Rautiainen ja Armo Forslund

Perinteellisessä British Columbian Suomalaisten sota veteraanien ja kunniavieraiden kuvassa ovat ylärivissä vasemmalta Martti Huttunen, Suomen kunnia varakonsuli Ritva Huttunen, Suomen pääkonsuli Harri Jansson, Eero Kajaan, Usko Arvonen, Allan Hakkarainen, Eino Kyynäräinen, Ray Payne, eturivissä vasemmalta tuntematon, Tauno Tirkkonen, Mike Rautiainen, Helena Fletcher, Mirjam Koskinen, rovastiina ja rovasti Joensuu, ja edessä rouva Tirkkonen

Seppelvartio Osmo Kvist, Esko Kajander ja Arno Forslund British Columbian Suomalaisten veteraanien muistomerkillä Scandinavian Centre:llä

Meri Saarinen lausui runon Marssi

Emmaus kuoro laulaa Finlandian

   



Santa loves Rasymatto! 1233 Hamilton Street Yaletown 604 609 2881 marimekkovancouver.com Rasymatto fabric by Maija Louekari


10

LÄNSIRANNIKON UUTISET • WEST COAST NEWS

Anja ja Juhani Jokinen perheineen toivottavat kaikille ystäville AITOA, TUNNELMALLISTA JOULUJUHLAA !

Arno ja Marja-Riitta Forslund toivottavat kaikille ystäville Joulu Rauhaa sekä Hyvää Uutta Vuotta!

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta Ystäville ja tutuille Vappu ja Walter Nikrus

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Toivoo Eva ja Harri Kangas

Mukavaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Toivovat Riitta Enridge ja Unto Lukkaroinen

Kaikille ystäville ja tutuille Joulu Rauhaa ja Hyvää Uutta Vuotta Toivottavat Tuija ja Kauko Salokannel

Karina Ramsay Wishes all Friends Merry Christmas and Happy New Year!

Jumalan Siunausta ja Jouluiloa kaikille ystäville! Lotta Hynninen

“Joulupuu on rakennettu, joulu on jo ovella” Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Sinikka Soininen

Mukavaa Joulua kaikille ystäville! Toivoo Ray Noronen

Teuvo ja Sinikka Jussinoja toivottavat kaikille ystäville Joulu Rauhaa ja Onnea Uuudelle Vuodelle!

Joulun Iloa ja Rauhallista Uutta Vuotta! Heikki ja Raija Rasilainen

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2011! Toivovat Mike ja Helena

Kaunista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Lea ja Martti Vainionpaa

Hauskaa Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta! Eila ja Osmo Kwist

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Helvi ja Erkki Lehtonen

Hauskaa Joulua ja Onnea tulevalle vuodelle 2011 toivottavat Anja ja Pauli Hakala kaikille ystäville ja tutuille!

Merry Christmas! From McCombies


Joulukuu 2010 December

Erin and Robert Clement wish for every one Merry Christmas and Happy New Year!

Rauhaisaa Joulumieltä ja Onnellista Uutta Vuotta kaikille ystäville ja tutuille! Keijo ja Seija Sakara

Toivotamme kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Annele ja Vesa Kusmin

Merry Christmas and all the Best to Coming New Year 2011! Veikko ja Robertta Pajunen

Joulu, Joulu tullut on, juhla armahainen... Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta kaikille ystäville ja tuttaville Eila ja Aarno

Kaunista ja Onnellista Joulua ja Hyvää Uutta vuotta kaikille ystäville! Toivovat Meeri ja Martti Talkio

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Toivoo Aino Sakara

Best Wishes for the Holiday Season and also the Year ahead! Aini Butler

Siunaus Rakasta Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle kaikille ystäville! Toivoo Meeri Kuitunen

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Kaikille ystävilleen ja sukulaisille toivottaa Terttu Talvensaari, Vancouver, B.C.

Merry Christmas and Happy New Year to all our Friends Topi and Joan Monkkonen

Reijo ja Terttu Hyvarinen toivottavat kaikille ystäville Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Rauhaisaa Joulumieltä ja Hyvää Uutta Vuotta Toiv. Kalevi ja Eila Itkonen

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta Toivoo Jalo Pirinen

HYVÄÄ JOULUA Ja ONNELLISTA UUTTA VUOTTA! Kyösti Sutela, Aila Karpio, Katrina, Kristina ja Anna Victoria

Kulkuset, kulkuset ne riemuin helkkäilee, talven valkohiutaleet ne hiljaa leijailee... Iloista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta sukulaisille, ja ystäville Leena Kohoselta

Happy Holidays And have an Awesome New Year! David Laulainen, Kerrin Miller, Mika Laulainen Scout & Mwak

Rauhallista Joulua ja Siunausrikasta Uutta Vuotta kaikille toivottavat Helvi ja Esko, Leena ja Markku, Susanna, Jarmo ja pojat Kaarina, Steve ja nuoret

11


12

LÄNSIRANNIKON UUTISET • WEST COAST NEWS

Iloiset Joulun terveiset ja Onnea tulevalle Uudelle Vuodelle Kaikille ystäville! Merry Christmas and Happy 2011 to all my friends! Sirpa Voutilainen

To all my friends, I wish a Merry Christmas and all the Best to the coming Year! Mabel Eastwood

Hyvää Joulua ja Onnea tulevalle Uudelle Vuodelle Toivoo Lauri Maksinen

Ella ja Esko Saarinen toivottavat kaikille ystäville Rauhallista Joulun viettoa ja Onnellista Uutta Vuotta!

Joulun Iloa ja Hyvää Uutta Vuotta toivovat kaikille ystäville! Airi ja Martti

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Toivovat Eila ja Aate Rinkinen

Toivon Joulu Rauhaa ja Hyvää Uutta Vuotta kaikille ystäville ja tutuille! Lary Kuitunen

Toivotan teille kaikille ystäville ja tutuille Rauhallista Joulua ja kaikkea Hyvää Uudelle Vuodelle! Helena Fletcher

Liisa ja Asko Siljander toivottavat kaikille ystäville Joulu Rauhaa ja Onnea Uudelle Vuodelle!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta kaikille ystäville! Sinikka Cumming

Joulu Rauhaa ja Hyvää Uutta Vuotta toivon kaikille ystävilleni! Tanya Rautava

Matti Rikkinen toivottaa Hauskaa Joulua kaikille tutuille!

Hauskaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta ystäville ja tutuille! Auvo Martikainen

Hyvää Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle ystäville ja tutuille! Toivovat Erkki ja Sonja Salminen

Kaikille ystäville Joulu Rauhaa ja Onnellista Uutta Vuotta! Toivovat Allan, Lea ja Seppo Hakkarainen

Iloista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta! Toivoo Miriam Koskinen

Kauko ja Sirkka Siira toivottaa kaikille ystäville ja tuttaville Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta


Joulukuu 2010 December

Hiljaa, hiljaa Joulun kellot kajahtaa... Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta kaikille ystäville! Linnea Toikka

Merry Christmas and Happy New Year to all our friends! Riitta and Markku Kanervikkoaho

Warmest Christmas Greetings and All the Best for 2011 to all our friends! Judy and Veikko Niemela

Kaunista Joulunviettoa ja Onnea Uudelle Vuodelle Leila ja Kalevi Vataja

Alpo ja Rauha Harju toivottavat kaikille ystäville ja tutuille Hauskaa Joulua ja Onnekasta Uutta Vuotta!

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta toivottaa Irja ja Lassi Hirvonen

Iloista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta kaikille ystäville ja tutuille Aura Courtney

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta toivottavat Tepa ja Tony Tirkkonen

Dora and Seppo Oinonen Wish All Our Friends a Merry Christmas and Happy New Year!

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta kaikille ystäville! Toivovat Eini ja Eero Kajaan

Hyvää ja Rauhallista perherikasta Joulua ystäville, sekä kiitos tuesta. Matti Viitanen

Mirkku, Usko ja perhe toivottaa kaikille ystäville Rauhallista Joulun viettoa ja Onnea Uudelle Vuodelle!

Hauskaa Joulua ja Paljon Hyvää Uudelle Vuodelle! Toivovat Lahja ja Raimo Sarava

Joy and Peace this Christmas Season to all our friends Ann and Esko Kajander

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta kaikille ystäville ja tutuille! Toivoo Irja Rinta

Toivotamme Hyvää ja Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta kaikille ystäville Helvi ja Paavo Pulkki

Joulun Rauhaa ja Onnea Uudelle Vuodelle toivotan kaikille ystäville! Saimi Korhonen

13


14

LÄNSIRANNIKON UUTISET • WEST COAST NEWS

Hauskaa Joulun viettoa ja Onnea Uudelle Vuodelle kaikille ystäville ja tutuille! Hellevi Sillanpää

Mukavaa Joulua ja Onnekasta Uutta Vuotta! Vesa Andy Löf

Iloista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta! Pekka Kylmala

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta kaikille ystävilleni! Toivoo Orvokki Mononen

Vilho Vuorensivu toivottaa kaikille ystäville ja tuttaville Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta kaikille ystäville ja tuttaville! Toivoo Nina Virolainen

Siunauksellista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta ystävilleni, toivottaa Bertta Surakka

Rauhallista Jouluniloa ja Hyvää Uutta Vuotta kaikille ystäville ja tuttaville! Annikki Lintunen

Hauskaa Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta! Toivoo Rauha Haavisto

Hyvää Joulua ja Onnellista tulevaa Uutta Vuotta! Ritva Mills

Hyvää Joulua, terveyttä ja kaikkea Hyvää Uudelle Vuodelle! Toivovat Eila ja Eino Niemelä

Iloista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011! Toivoo Kaarina Katajamäki perheineen

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011! Toivoo Veikko Huusko perheineen

Siunattua Joulua ja Uutta Vuotta! Toivovat Rauha ja Seppo Haukka perheineen

Joulun iloa ja lämpöä, Onnellista Uutta Vuotta Toivoo Saila Nenonen

Rauhallista Joulua ja Onnea Tulevalle Vuodelle! Pentti, Eeva ja Family

Rauhallista Joulua! Toivovat Irene, Allan, Hanna ja Ria Turner

Riemuisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Toivovat Marja, Alpo, Eveliina ja Markus Mattila


Joulukuu 2010 December

Joulu iloa ja Onnea tulevalle vuodelle toivottaa Anne, George, Elena ja Hanna

Timo ja Anna Löytömäki toivottavat Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011!

Rauhallista Joulua ja Hyvää ja Turvallista Uutta Vuotta kaikille ystäville ja tutuille! Toivoo Taimi Rautiainen

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Toivoo: Anneli ja Raimo Nikula

Ruth Varvas ja Stefan Dollinger toivovat kaikille ystäville ja tutuille Hyvää Joulua ja Paljon Onnea vuodelle 2011

Ritva ja Markus Haukka toivovat Kaikille ystäville ja tuttaville Siunattua Joulu Rauhaa!

Joulu Iloa ja Onnea Uudelle Vuodelle kaikille ystäville ja tutuille toivoo Pentti Karhuniemi

Olkoon Joulunne kääritty lämpöön ja iloon ja Uusi Vuosi Onnellinen T. Helena ja Kalle Ahlqvist

Rauhallista Joulua ja Onnea vuodelle 2011! Liisa Palla

Maa on niin kaunis, kirkas Luojan taivas... Joulu Iloa kaikille sukulaisille, ystäville ja tuttaville! Toivoo Maija Karlsson

Ystävälliset ja Rauhaisat Joulun toivotukset sekä Onnea ja Terveyttä tulevalle uudelle vuodelle! Toivoo Jonathan Riikonen Kiinasta

Lumiset oksat vihreän puun, kimmeltää valossa Jouluisen kuun. Katselemme tähtien hopeista nauhaa, toivotamme Jouluun lämpöä ja rauhaa. Lämpimät Jouluterveiset kaikille, toivottavat Sokkaset.

Good Tidings We Bring, From Far and Near Good Tidings for Christmas, And a Happy New Year! Birgit and Philip

15


16

LÄNSIRANNIKON UUTISET • WEST COAST NEWS

Hyvästä Yhteistyöstä Kiittäen ja Rauhallista Joulua Toivottaen ~ Thank you all for your support. Joy and Peace during this Christmas Season and always...

Hope to see you all at FinnWest 2011 Board of Directors for FINLAND HOUSE SOCIETY

Hauskaa Joulua ja Onnellista Uuttavuotta! Monet kiitokset kannatuksestanne! toivoo Purpurit

The Vancouver Finlandia Sports Club toivoo kaikille Riemukasta Joulua ja liikunnallista sekä terveellistä Uutta Vuotta! Have a joyful and safe Christmas Holiday and good health and activity in the New Year!

Hyvää Joulua kaikille! toivottaa Raija ja Bob Oravanpesästä Christmas Greetings from the Squirrel’s nest! Raija & Bob

Kun taivas on tumma ja pohjosesta tuulee, silloin enkelien laulavan tuulessa kuulee. Se rakkautta, lampoa koteihin laulaa ja toivotta joulurauhaa. Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta Happy Christmas and all the best for the New Year!

Kristiina Morrison and family

Joulun Aikaa Rauhaisaa, Vuotta Hyvää Alkavaa kaikille lehden lukijoille Toiv. Finnish Heritage Society

Jouluterveiset kaikille Club Night kävijöille! Tuula, Tarja, Arja, Marita ja Brigit


Joulukuu 2010 December

17

The Staff & Management of Finnish Home & Finnish Manor Wish all our friends in the Finnish Community a very Joyous Holiday Season

Merry Christmas and Happy New Year 2011 from the Board of Directors and the Office Staff

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta toivottaa Arvo Kokko

Purpurit’s Scandinavian Craft Fair

V

Photos MLH

FC Purpurit had their traditional “Scandinavian Craft Fair� November 28th 2010, and you could only say ‘wow!’ — there were hundreds of people and the event was a real success.

Marja introduced and gave information on the Vancouver Finlandia Club. She got some new members, and, of cause, new members get the monthly West Coast News and membership to Finnish House Society. New members are also welcome to participate in all kinds of activities and functions. FinnFun adults Finnish Language teacher Tuomo just visiting...

Anja with her own homemade Christmas crafts

Would you like tea or coffee, asked smiling Tarja and Reta

8JDQGDQ -HZHOU\RXWRI UHF\FOHGSDSHU Caring Hands 6HLMD6DNDUD &DOO6HLMDIRUDVKRZLQJRUWRDUUDQJHDKRPHSDUW\

‡PRELOH

Kristiina and Anne had good giggle between busy work


18

LÄNSIRANNIKON UUTISET • WEST COAST NEWS

Usko Arvonen

U

sko Arvonen aloitti alokasaikansa vuonna 1943 juuri takaisin vallatussa Hangossa. Siellä oli vaikeuksia, sillä venäläiset olivat jättäneet räjähtämättömiä ammuksia pitkin metsää. Arvonen muistaa, kuinka suomalaisten raivatessa ammuksia kaksi kaveria löysi kuusituumaisen tykinammuksen. He lähtivät kantamaan sitä, mutta toisen kädet lipesivät. Ammus tipahti maahan ja kaverit Arvosen mukaan kirjaimellisesti häipyivät -vain kengänpohjat jäivät tielle. Myöhemmin samana kesänä upseerien vaimot saivat tulla vierailulle. Kauniina sunnuntaiaamuna pidettiin kaikille ankara puhuttelu: kiellettiin koskemasta mihinkään epäilyttävään tai epämiellyttävään ja käskettiin ilmoittamaan epäilyttävistä löydöistä heti pioneereille. Sen jälkeen luutnantti vaimoineen meni kävelylle metsään ja löysi ammuksen. Mies katosi puun oksille ja vaimokin loukkaantui, joutuen sairaalaan. Arvonen ei koskaan saanut tietää, selvisikö vaimo hengissä. Myöhemmin Arvonen oli saaressa Hangon edustalla partioimassa merialuetta. Mieleen on jäänyt, kuinka sarvimiina ajelehti tuulen mukana kohti saarta. Ensin pähkäiltiin mitä tehtäisiin, mutta sitten päällikkö opasti miehiä ampumaan sitä kiväärillä. Näin tehtiin ja aikomuksena oli, että panssariammuksilla siihen saataisiin reikä, jotta se uppoaisi. Kenenkään panssarikuula ei kylläkään osunut sarvimiinan sarveen, jotta se olisi räjähtänyt, mutta silti miina häipyi näkyvistä. Sota jatkui Arvosen kohdalta pikakivääriampujana Äänisen rannalla useassa eri tukikohdassa. Asemasodan aikana riitti partiointia. Talviaikana partio veti viidenkymmenen kilometrin hiihtoja. Joka yö partio tarkisti rannoilta oliko joku ehkä tullut yli Äänisen. Vapaata oli neljä tuntia, jota seurasi kaksi tuntia vartiota. Sen seurauksena korsuissa asuvat miehet olivat niin väsyneitä, että suurin piirtein ainoa tapa saada heidät hereille oli pudottamalla parisängyistä lattialle. Keväällä yksikkö siirtyi Lukkosaareen, pieneen saareen Äänislinnan edustalla. Juhannusaattona 1944, ”pahan rähinän aikoihin” Arvonen oli vartiovuorossa ja seurasi herkeämättä venäläisiä sotilaslaivoja. Ne pysyttelivät koko ajan suomalaisten aseenkantaman ulkopuolella. Sodan lopussa Arvonen oli Kannaksella. Perääntyminen kesti kaksi viikkoa. Joukkue joutui jopa mottiin. Tavarat jäivät sinne, mutta miehet eivät onneksi, vaikka heitä jo radiossakin sotavangeiksi mainittiin. Lopulta metsässä järven rannalla heitä oli pieni porukka, vain kaksi joukkuetta. Ensimmäinen joukkue sai kyydin, ja ensimmäisen joukkueen matkassa lähtevä kapteeni lupasi lähettää kyydin toista joukkuetta hakemaan. Arvosen joukkue jäi järven rannalle odottamaan, vartoen tuntikaupalla. Päällikkönä oli luutnantti, joka vaati, että odotetaan kapteenin lupaamaa kyytiä. Miehet totesivat, että meillä ei ole täällä mitään tarkoitusta, jos naapuri tulee, kiväärejäkin on vain muutama. Vastoin luutnantin määräyksiä he lähtivät lopulta kävelemään. Ensimmäinen silta oli miinoitettu ja pioneerit sanoivat, ettei siitä voi mennä yli. Mies kerrallaan joukkue kuitenkin hiippaili yli ja kaikki pääsivät yli. Seuraavan joen ja sillan kohdalla sama toistui, mutta tämä silta räjähti heti viimeisen miehen ylitettyä sen. Kolmas silta ylitettiin samalla tavalla ja lopulta joukkue saapui vanhalle rajalle. Vanhalla rajalla sattui olemaan Arvosen eno sotapoliisina. Hän katsoi Arvosta ihmeissään, kysyen toistuvasti mistä tämä oli tulossa. Vanha raja kun oli suljettu kuusi tuntia aikaisemmin, eikä rajan takana olisi pitänyt olla enää yhtään suomalaista. Joukkue lastattiin junaan, jolloin venäläiset maataistelulentokoneet hyökkäsivät. Kukin suojautui mihin monttuun pystyi, niin Arvonenkin. Kummaltakin puolelta häntä, parin jalan päästä, meni kuulasarja ohi. Multa pöllysi, mutta mies

KIRJA JA DOKUMENTTI VANCOUVERIN SOTAVETERAANEISTA Tekeillä on kirja ja dokumenttifilmi suomalaisista sotaveteraaneista ja lotista, jotka asuvat Vancouverin alueella. Koossa on jo 24:n veteraanin tai lotan haastattelu. Oheinen artikkeli Usko Arvosesta on yksi näistä. Jos olette veteraani tai lotta ja kiinnostunut olemaan mukana tässä projektissa, ottaisitteko yhteyttä Satu Belliin mahdollisimman pian! Mike Rautiaiselle voi myös soittaa (604325-7042) ja kysellä millaista oli olla haastateltavana. Projekti rahoitetaan apurahoilla. Yhteydenotot ja tiedustelut: Satu Bell • puh. 604 506-3670 • sähköposti: satu@uniserve.com tai satubell@gmail.com Projektin puolesta: Satu Bell, Leena Kelly, Ilkka Uitto sattui olemaan sarjojen keskellä ja jäi näin henkiin. Sodan päätyttyä Arvonen joutui Porkkalan rajalle. Aika oli sekavaa: vanhat miehet pääsivät siviiliin, mutta vuonna 1925 syntynyt Arvonen joutui jäämään armeijaan. Hänen hämmästyksellään ei ollut rajoja, kun annettiin päiväkäsky, jonka mukaan että kaikki vuonna 1925 syntyneet joutuivat alokkaaksi 1.1 1945 alkaen. Arvonenhan oli ollut jo vuonna 1943 alokkaana Hangossa, joten hän joutui sodan käytyään uudelleen alokkaaksi. Sitten Arvonen pääsi alipseerikouluunYpäjälle, eli eläinlääkintäkouluun valtion hevossiittolaan. Syksyllä 1945, kahden ja puolen armeijavuoden jälkeen, alikersantti Arvonen pääsi pois palveluksesta. Arvonen lähti töihin Hangon satamaan ja tapasi tulevan vaimonsa. Häitä vietettiin saman vuoden joulukuussa. Liitto on kestänyt ja joulukuussa 2010 on heidän 65. hääpäivänsä. Arvonen oli töissä sahalla, hevosmiehenä ja kengitysseppänä, jonka jälkeen hän haki poliisikouluun. Siihen aikaan oli asunnoista kova pula ja valmistuttuaan poliisikoulusta Arvonen puolisoineen asui Sipoossa. He hakivat Helsingistä asuntoa, mutta vieraspaikkakuntalaisina heidän hakemustaan ei edes ottettu sisälle, eikä asuntoa hellinnyt myöhemminkään. Totesipa joku herra Arvoselle, että mitä poliisi asunnolla tekee. Arvonen koki asian niin, että heidät ajettiin pois Suomesta. Kanadaan he päätyivät syksyllä 1955, koska vaimon veli oli töissä Kanadassa, mistä löytyi asuntoja ja töitä. Arvosen perheessä on sodan kokenut kolme sukupolvea. Arvosen isoisä oli vuonna 1917 merimiehenä suomalaisessa laivassa. Suomihan kuului tuohon aikaan Venäjälle ja isoisän alta upotettiin kaksi laivaa. Kolmanella laivalla oli tarkoitus seilata Brasiliasta viljalastissa Eurooppaan. Isoisän laivan viereen tuli sukellusvene, joka määräsi miehet pelastusveneisiin, sillä lastia ei päästettäisi Eurooppaan. Näin isoisä joutui amerikkalaisten sotavangiksi. Arvosen isä, joka oli syntynyt vuonna 1900, joutui 39-vuotiaana talvisotaan. 42-vuotiaana hän pääsi jatkosodasta siviiliin. Puoli vuotta sen jälkeen Arvonen itse joutui armeijaan. Sodan vaikutuksista kysyttäessä Arvonen vastaa: ”Minä olin kahdeksantoistavuotias silloin. Ja sen jälkeen, ei siinä sitten oikein enää pääse siviilielämään kiinni. Sota on julmaa, ratsuväki on raakaa. Siellä ei armoa tunnettu eikä saatu”.

Isänmaan Puollustusta ja Sorsametsästystä

S

uomen itsenäisyyden juhlapäivästä Joulukuun kuudennesta v. 1917 oli kulunut 22 vuotta. Neuvostoliiton diktaattori Joseph Stalin ( 1879-1953 ) päätti vallata suomen ja riistää pieneltä maalta sen itsenäisyyden. Marraskuun 30 pv v. 1939 neuvostoliittolaiset sotajoukot murtautuivat suomussalmen lähellä yli rajan suomen puolelle. Suomen kansa ei jäänyt valittamaan kohtaloaan vaan viritti “jousensa” kuin Kalevalan Jouhikainen vihollista vastaan. Stalin tuli pian yllättymään ja kokemaan että hän oli tehnyt laskuvirheen suomen valloittamisyrityksessä. Pieni maa oli valmis taistelemaan henkeen ja vereen vapauden ja itsenäisyyden puolesta. Suomalainen puri hammasta ja sydän tykytti joka lyönnillä, tätä maata ei anneta. Suomen itsenäisyyttä oltiin uhattu ja se yhdisti koko kansan taisteluun jättiläistä vastaan. Kanadassa vuosesta 1953 lähtien asunut Eero Puupponen on yksi niistä joka vastasi isänmaan kutsuun. Rintama-ajan muistot palaavat yli 80 vuotiaalle sotaveteraanille kun vierailen hänen kodissaan Golden BC. nimisessä lähes neljän tuhannen asukkaan vuoristokylässä kalliovuorten länsipuolella. Hänen muistivihkonsa kellastuneelta sinulta löytyy nuoren miehen tunnelmat ennen sotaan lähtöä.

“Minä menen kun käsketään, Tulen takaisin, jollen jää sinne. Päivä kerrallaan. Isänmaan kutsuun vastaan, en pelkää”. Puupponen sai panssarivaunukuljettajan koulutuksen Parolassa talvella 1941 jonka jälkeen koulutus muuttui käytännöksi sotarintamalla. Hän palveli neljännessä komppaniassa Äanislinnassa. Puupponen selvisi naarmutta oltuaan yli kolme vuotta rintamalla, mutta muistelee erästä päivää jolloin hengen meno oli lähellä. ”Se oli Huhtikuun 19 pv. 1943 kun nousin panssarivaunusta ulos. Silloin tuli niskan taakse niin kutsuttu ”korohoro” kranaatti. Jäätynyt maa tömisi räjähdyksestä ja multa pöllähti niin että sitä rapisi niskaan”. Oli vain metreistä kysymys ettei granaatti tappanut Puupposta. Oikealla Eero Puupponen

Sorsametsästystä Rintamalla Puupponen tuntuu muistelevan mieluummin erästä sorsametsästysmatkaa rintamaoloissa kuin sodan kauhuja. Suomi oli valloittanut Petroskoin Lokakukuussa 1941 ja kaupunki sai sen seurauksena suomalaisen nimen Äänislinna. “Meidän tehtävänä oli vartioida aluetta ettei “ Ryssä palaa”. Näin luonnehtii sota ajan päiväkirjaansa selaileva Eero Puupponen. Hän jatkaa,”Komppaniamme leiri oli asettunut Suojoen rantamille lähelle Äänislinnaa. Taistelut olivat silloin seisahtuneet. Vartionnin lisäksi tehtäviini kuului, radan korjaamista, vaunuhuoltoa, öljyn vaihtoa panssarivaunuihin, puitten kaatamista joista tehtiin polttopuita talvea varten ja saunan lämmittämistä. Eräänä päivänä kun Virolainen nimisen sotakaverin kanssa pääsimme vartiovapaalle hän sanoi, lähdetäänkö sorsametsälle”. Puupponen oli valmis ja kahden panssarimiehen sorsametsästys rintamalla pääsi alkuun. He menivät ensiksi keittiömiehen puheille joka oli tehnyt tervaveneen ja antoi sen lainaksi sorsametsästykseen kun sotaveljet pyysivät. Miehet soutivat sopivaan kaislikkoon Äänisjärven rantamille ja viettivät ensimmäisen yön veneessä. Heidän piti olla hyvin varovaisia koska ”ryssä” lähetti desantteja suomalaisten vallatulle alueelle. Aamu oli täysin rauhallinen ja sorsaparvi laskeutui näköetäisyyteen veneestä. Piti soutaa hyvin varovasti ettei sorsat pelästy. Kun miehet olivat tarpeeksi lähellä sorsia, Puupponen hivuttautui veneen kokkaan suomalaisen 7.25 sotilaskiväärin kanssa.


Joulukuu 2010 December This article was published in the Sudbury Star on December 12, 1939. It describes the contents of a letter from my father from the trenches to my grandfather Otto Niemela in Sudbury. I did not know about the article until after my father’s death and found it in my parent’s belongings after they had passed away. The article has been retyped for clarity and the original photograph was replaced to improve clarity. Some words are missing because they had been removed by censors of mail from Finland to Canada. Veikko Niemela

Writes to Father

officials apparently fearing the letter might fall into Russian hands, deleted any references which might be n the uniform of the Finnish Army, Eino Nieconstructed into anti-Russian sentiment by the Reds. mela, a son of Otto Niemela, of Creighton Mine, near The letter gives no indication of where the writer is Sudbury Ontario, writes to his father from the frontlocated, but starts with “Greetings from here, from the line trenches in Finland, emphasizing Fatherland’s border. There is no spethe Finland will never bow to Russian cial news, but we are here in case the dominance again. The young soldier Russians try to touch our Fatherland,” says a high spirit is being demonstrated writes Eino. “You have a better idea by the Finnish force, and he is conthan us of what it feels like to try and fident they will be able to stem the live underground,” referring apparently Russian invasion. to bomb proof shelters established along the border. “This is a warm camp “Finnish people not afraid, in where I am stationed and we have all food we want”. There is no shortage of face of soviet threat” anything. We have just received a radio Lad in Trenches Writes Home and can now keep up with news and to Father abreast of the times. The indomitable spirit of independ“I left home over a month ago and I ence which motivated the Finnish solhave no knowledge of what has been diers as they threw off the yoke of Rustaking place,” he continued. This will sian dominance in 1918, is again buoylikely go on through the winter before ing the morale of Finnish troops in the it clears up. (Several sentences here are front line trenches as they defend their deleted by the censor). The weather homeland against the invading hordes In the uniform of the Finnish is poor for fighting. In the spring we army, Eino Niemela, a son of Otto might – censored – but – censored. of Stalin’s troops, says a letter reaching Niemela, of Creighton Mine, writes Otto Niemela, of Creighton Mine, from to his father from the front – line his son, Eino, who is in the front line All United trenches in Finland, emphasizing trenches, “somewhere in Finland.” And that Finland will never bow to “We are happy to see the Finnish this same spirit will be supported by a Russian dominance again. The young people are united as one in the pressoldier says a high spirit is being much more efficiently organized supdemonstrated by the Finnish forces, ent crisis. Presents arrive every day. ply base. than in the revolt of 22 years and he is confident they will be able The labour movement and the Social ago, giving Finland a change to hurl to stem the Russian invasion. Democrats are spending huge sums of back the invaders, opines Eino from the money every day for the defence of the outpost along the frontier. country”. The writer then high tribute to the work of Although written on November 12th, before the Finnish women, who, he says are knitting huge supactual invasion of Finland occurred, it is evident from plies of socks and mitts irrespective of class. “This is a the undertone of the letter, that Finnish officials good thing”, he continues. “In 1918 there was no such considered an invasion in evitable and only a question co-operation and we now have a much better chance of time. Forces were already being posted at strato win than before.” “Our own work at home had to tegic points, and reserves were being mobilized at all abandoned when the call came to serve the Fatherpoints throughout the country, with women workers land,” the writer continues. “But it can’t be helped pressed into industrial life of the many communities. and the same has happened to many others. Every generation has been forced to fight for its independLetter Was Censored ence. So what could be better than this, so that we Numerous passages in the letter were deleted by can live in peace. We have had a good living in Finthe censor, but apparently more for political reasons land and our country is worth defending. You can that military, as one or two passages could be transrealize our enthusiasm, because you know the poor lated when held to the light and were very evidently opinion we have of the Russians. We will never bow references to Russian tactics employed in frontier involuntarily to the Russians. It would mean certain cidents and criticism of general Soviet policy. Finnish death.

I

“Älä keikuta venettä” hän kuiskasi taakseen Virolaiselle. Puupponen keskittyi tähtäämiseen mutta kun sorsa oli jyvällä hän ei ampunut. Metsästäjä halusi säästää panoksia ja tarpeetonta ääntä. Kun toinen sorsa ui täsmälleen tähtäimessä olevan sorsan taakse niin että sorsien päät olivat samassa linjassa, pum ! Yksi luoti lävisti kahden sorsan pään. Puupponen onnistui toteuttamaan saman tempun toisenkin kerran. Kun miehet palasivat illan tullen komppanian leirille niin ruokavalioon tuli piristävää vaihtelua. Sorsametsästäjät puhdistivat saaliin ja keittivät niistä suurehkon aterian. Puupponen kertoo että toiset tulivat nuuskimaan saadakseen selvän mitä omituista oli tekeillään. “ Annoimme sorsa maistiaisia ylikersantille ja joillekin muille” hän jatkaa. Leipänä heillä oli niinkutsuttua ‘ panssaria’, näkkileipää ja kovettunutta reikäleipää. Kivikova reikäleipä laitettiin pellavaiseen vesipussiin jossa se pehmeni ennen syöntiä. Auringon viimeiset säteet kruunaavat Goldenin vuoria kaukana Äänisen aalloilta kun lähestymme suomen yhdeksääkymmentä kolmatta itsenäisyyspäivää. Se on juhla jonka olemessaoloon Eero Puupponen osallistui omalta osaltaan. Isänmaan puollustus ja sorsametsästys rintamalla onnistui... Teksti: Eero Sorila Kuvat: Puupposen Albumi

Kappale kadoksissa ollutta suomalaisperinnettä Saunan tervatipat

M

onetko vielä muistavat? Näin sanottiin ennen: ”jos ei sauna, viina ja terva auta, niin tauti on koulemaksi”. Viinan osuuteen ei niin paljon uskottu, mutta vakaasti luotettiin saunaan ja tervaan. Suomalaiset esi-isämme ja -äitimme menivät saunoihinsa raskaan työpäivän jälkeen. Selkää kivisti, sääsket ja mäkäräiset olivat saaneet ihon ärtymään, känsiä kertyi kämmeniin, jalat olivat hiertyneet. Siellä saunassa sitten hikoiltiin löylystä, siellä sekoitettiin tervetippoja löylyveteen. Välillä vilvoiteltiin ja palattiin raikkaina ja rentoutuneina. Saunassa he hoitivat reumaattiset vaivansa ja kylmettymisensä, nuhaiset nenänsä ja usein kipetyneen kurkkunsa sekä kaikkien ”ötyköiden” puremat. Kun lääkärit ja lääkkeet olivat usein ylivoimaisten taipaleiden takana, luontoa rakastavat suomalaiset etsivät vaivoihinsa lääkkeet luonnosta. Tervahautoja poltettiin ja niiden sivutuotteina syntyivät SAUNATIPAT, joihin vielä eripuolilla Suomea sekoitettiin, käyttäen erimenetelmiä erillaisista juureksista, lehdistä, kukista ja yrteistä kasvien nesteitä. Saunakipolliseen vettä tipautettiin muutama pisara saunatippoja ja se heitettiin kuumalle kiukaalle, ja niin tuntui mielyttävä tervan tuoku täyttävän saunan. Silloin puhdistui iho sekä hengitystiehyet ja sai saunojan todella rentoutumaan, huuhdottiin ja ehkä mentiin uudelleen. Saunan jälkeen iholla oli puhdistava ja raikas luonnontuoksu ja näin nautittiin todellisesta, aidosta suomalaisesta saunasta.

— Artikkeli Juhani Jokinen

19

“Finland has received favourable support in foreign countries, especially America. This group to which I belong is – censored – practically all, and I hear they all have a desire –censored- and it is right. I am in he same job, namely company secretary. That is easy now, but if Russians come, all of us will have to go into the line, with plenty of work, field work – censored – should have cleared the forest. This has to be done years ahead.”

Morale Is High Several references were made by the writer to conditions as he left them at his home before leaving for the front, and again he emphasized that morale of the troops was excellent. “The men left their homes in every centre without a complaint,” declared the writer. “They realized the gravity of the situation and we are now united in a common cause. As you know what kind of demons the – censored – (through the black pencil could be read what appeared to be “Russians are”). We have a same idea now as in 1918,” the letter concluded.

People Were Calm As far back as the first week in November, a spirit of indomitable calm was evident among the Finnish people, writes Dr. H. Koljonen in a letter to friends in Sudbury. Dr. Koljonen, who practiced in Sudbury for 25 years and is now in Finland and the letter was dated November 8. Russians threats had already taken on a serious note at that time, Dr. Koljonen explains, but the independent spirit of the Finnish people refused to be cowed. “They are very calm,” writes Dr. Koljonen, “and they have decided not to give in to Russia. They would rather die and destroy their property before yielding. Women are working day and night preparing material for the army and the morals of Finnish soldiers is very high”. The former Sudburian emphasized that the Finnish army was well equipped, with ample supplies of food and armaments. “They are proud to be ready to defend their country,” the doctor wrote. “The Finns are very happy to know that their cause has the sympathy of Canada and the United States. The support of Canadian newspapers is most welcome,” he concluded.

Epilogue: During the war my father served in the artillery of the Finnish army. I immigrated to Canada alone in 1952 to live with my grandparents, Otto and Selma Niemela. After my grandfather suffered a stroke in late 1952, my parents and two brothers, Erkki and Tapani, also moved to Canada in 1953 and lived in Sudbury, Ontario. In 1954 my parents had another son, Matti. My father passed away in 1981 and my mother in 1991. VN

Jouluaatto savolaiseen tapaan... Savolaenen joolu-uatto

U

attouamuna herätään ja sitten myö syyvvään, sitten juuvvaan kahvit ja sitten myö syyvvään ja männään torille ja sitten myö syyvvään lihapiirakat, sitten ostetaa joulukuus ja syyvvään munkki-possut. Sitten myö tuuvvaan kuus sissään ja juuvvaan päeväkahvit, koristellaan kuus ja sitten myö syyvvään, sitten Suomen Turku julistaa jooluraahan ja sitten myö syyvvään ja otetaan joolulökit ja sen piälle vähä syyvvään. Sitten naesväki lähtöö käämään haavoella ja myö isän kansa sillä aeekoo syyvvään ja kun naesväki tulloo takasi niin myö haakataan väljpalloo, sitten kylypee ropsaatettaan joolusaanassa ja syyvvään makkaroo, juuvvaan saana-kahvit ja syyvvään piparit. Sitten myö ootellaan joolu-aterijjoo ja syyvvään ootellessa parj kinkkuvoeleipee, sitten syyvvään joolu-ateria ja juuvvaan piälle torttukahvit ja sitten myö syyvvään, sitten myö leekitään joolukuusen ympärillä ja sitten myö syyvvään. Sitten kyttäellään joolupukkia ja napostellaan pähkinöetä, sitten tulloo pukki ja myö vähä syyvvään pukin kansa, sitten avataan lahjat ja sitten syyvvään, sitten isä kaevaa evakkolekan puulaatikosta ja tarjoo pukille paakut ja sitten pukki talutettaan taksiin ja sitten myö syyvvään. Sitten katellaan telekkaria ja syyvvään, sitten tirraatettaan iltakahvit ja syyvvään suklaata, sitte otetaan vähän suolasta kun hiukoo ja sitten myö männäännii jo muata.


20

LÄNSIRANNIKON UUTISET • WEST COAST NEWS

Millainen joulu sinulla on? Jumala tahtoisi Sinulla olevan yliluonnollisten tapahtumien joulun. Sillä sitä on hengellinen joulu, menneisyydessä, nykyisyysessä ja tulevaisuudessa.

E

nkeli ilmoitti Joosefille ihmiskunnan historian merkillisimmästä ja merkittävimmästä syntymästä: “Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan ja sinun on pantava hänelle nimi JEESUS, sillä Hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.” Enkeli illmoitti myös Marialle saman taivaallisen uutisen. Enkeli ilmoitti tuon yliluonnollisen tapahtuman paimenille. Herran kirkkaus (se ei ollut auringon ja kuun valoa) loisti heidän ympärillään. Kirkkauden Jumalalla, kaiken Luojalla, on noita ‘pieniä’ valoja maailman kaikkeudessa miljoonia. Jumala johti heidät unen kautta omaan maahansa hirmuhallitsijan Herodeksen ohi. Enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja käski hänen paeta Marian ja Jeesuksen kanssa Egyptiin. Mitä jää jäljelle, jos otat pois joulusta yliluonnollisuuden? Verot, kiire, talli, paimenet ja lampaat, kavala hirmuhallitsija, sairaus, tuska, jokapäiväinen elämä iloineen ja suruineen, syöminen, juominen, sukulaiset, ystävät jne. ja kaiken loppuna kuolema. Joulua ja yleensä koko elämää ei tee köyhäksi ja tyhjäksi edellämainitut arkiset asiat. Nehän kuuluvat inhimilliseen elämäämme. Tyhjyys johtuu yliluonnollisten, jumalallisten totuuksien ja tapahtumien puuttumisesta. Voisiko sitten armon vuonna 2010 ihminen kokea yliluonnollista? Kunnia Jumalalle, voi! “Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti.” Jeesus Kristus, Jumalan Poika, elää ja toimii jatkuvasti. Ennenkaikkea Hän puhuu pyhän Sanansa, Raamatun kautta. Ja Hän antaa ilmestyksiä, unia ja näkyjä. Hän lähettää enkelinsä meidänkin ajassamme tuomaan taivaallisia viestejä. Ja Jeesus puhuu Pyhän Hengen kautta suoraan monien sydämeen, kutsuen ihmistä pois synnin ja tuhon tieltä valeltamaan Hänen kanssaan. Mutta kaikkein voimakkaimmin Herra Jeesus puhuu niiden ihmisten välityksellä, joiden sydämiin Hän on saanut tulla asumaan. Tunnen, ja toivon myös sinun tuntevan, ihmisiä, jotka ovat kokeneet yliluonnollisen voiman. Tälläkin hetkellä on maan päällä kymmeniä miljoonia ihmisiä, jotka ovat eläviä todistajia, miten Jeesus: — on katkaissut paholaisen siteet: ylpeyden, huumeiden, haureuden, juoppouden ja uskonnollisuuden siteet heidän elämästään — on vapauttanut vihan, pelon ja tietämättömyyden orjuudesta — on vapauttanut riivaajista, pahoista hengistä ja voimista — on puhdistanut sydämen temppelin omaksi asunnokseen — on antanut uuden mielen, on korjannut särkyneen avioliiton. Juusuksen rakkaus, maailman ihmeellisin voima, on yhdistänyt aviopuolisot ja lapset ja entiset vihamiehet todelliseen sydänten yhteyteen. — on parantanut ruumiillisista ja henkisistä sairauksista — on johdattanut koulu- työ- ja raha-asioissa ja antanut sydämeen rauhan ja varmuuden syntien anteeksisaamisesta ja elävän uskon, että kuolema on portti iankaikkiseen elämään. — Tuomas Jäntti

EUROPE SEAT SALE Departing from Vancouver, Victoria, Kelowna & Calgary

HELSINKI

from $719.00

STOCKHOLM

from $719.00

OSLO

from $719.00

COPENHAGEN

from $719.00

AMSTERDAM

from $549.00

PARIS

from $549.00

LONDON

from $469.00

return + taxes & surcharges

- other cities available in Europe - prices are in Canadian dollars - all the fares are subject to change

Last minute packages to south and Las Vegas always on sale! For reservations, please call: Lucas 604.687.7734 or 1.800.273.0706 E-Mail: lucas@uniglobeintercitytravel.com

FINNAIR - KLM - LUFTHANSA - AIR CANADA SAS - BRITISH AIRWAYS - ICELANDAIR

TRAVEL HEADQUARTERS

A Division of Intercity Equity Corporation • B.C. REG # 23817

1279 Pacific Boulevard, Vancouver, BC, V6Z 2R6 www.uniglobeintercitytravel.com

Jennifer Salokannel Northern Lights

Swans and migratory birds

O

ne of the interesting events that accompany the changing of the seasons is the chance to witness large groups of migrating birds. Many birds fly hundreds of miles between their summer and winter grounds; others stay around all year as permanent residents. These groups of birds can be quite large and are very interesting to watch, especially when one of the species used to be quite rare. In 1933, hunting and loss of natural habitat resulted in there being only 77 trumpeter swans bred in Canada. Thanks to a lot of hard work, this species that was on the verge of extinction has been brought back from the edge. There are now about 16,000 trumpeter swans. Approximately 2.5% of all the swans in the world over winter in Fort St. James, B.C.

Eight trumpeter swans flew over my head. The white ones are adults while the ones that look greyer are juveniles. This V pattern that the birds fly in is an efficient way for them to conserve energy. The bird in front creates small air currents of lift that the others follow in on either side. When the bird in front gets tired it drops to the back of the group and another one takes its place. It is like following in the foot steps of someone breaking trail in deep snow.

Trumpeter swans and mallard ducks (smaller birds in the back ground) enjoying the open waters in the outlet of Stuart Lake. The white ones are adults while the ones that look greyer are juveniles.

These trumpeter swans depend on the outlets that lead into the Stuart, Tachie and Middle rivers to be able survive the winters. These rivers are supplied by large lakes whose warm surface water keeps the outlets ice free. Because of the large role they play in the lives of trumpeter swans, the rivers were internationally recognized in 2000 as Important Bird Areas (IBA). This designation increases knowledge/awareness about the bird/habitat and helps organizations to access funding for studies. Mallard ducks, bald eagles, and common goldeneyes can also be seen sharing the same water ways as the trumpeter swans at this time of year. It was interesting to see a predatory bird living beside non-predatory birds. The swans and ducks were keeping a close eye on the eagle and me as I tried to get some good pictures. I think I succeeded.


Joulukuu 2010 December

Ostospaikat / Marketplace VANCOUVER • FRASER VALLEY

KODIN MYYNTI TAI OSTO MIELESSÄ SOITA ARJALLE: 604 657 3488

e-mail: arja@housmart.ca Arja Mäkinen

WOLSTENCROFT REALTY 111 – 20434 – 64th Avenue Langley, BC V2Y 1N4

JARI PAANANEN OWNER Framing & Art Centre Coquitlam Centre 2929 Barnet Hwy, Unit 1210 Coquitlam, BC V3B 5R5

Fine design from Scandinavia

www.finntrade.com Langley, BC Canada Tel: 604- 881-2324

604 464 2919

With stores across Canada

Tue Suomalaista lepokotia.... Support your Finnish Rest Home.... Liity jäseneksi / Get your membership Finnish Canadian Rest Home Association 2288 Harrison Drive,Vancouver, BC. V5P 2P2 puh.(604) 325-8241 - www.finncarebc.ca Puh. joht. / President - Aki Lintunen: 604-325-8241 Siht. / Secretary - Leena Venäläinen: 604-523-2712 Jäsenkirj. / Membership - Anne Viitanen-Szefer 604-939-2269

Onko kaikki niin ihanasti rempallaan? Sahataan – Höylätään – Maalataan – Naulataan Lumitöistä – vuotaviin vesihanoihin. isompia ja pienempiä asioita! SOITA UNTOLLE JA KYSY ! 778-398-0427 – cell: 778-822-5505

It’s definitely a specialty store. It’s strictly for those who have a back of some kind. We’ve created a store devoted entirely to the health of your back. Whether it’s home seating, office furniture, massage chairs, cervical pillows or lumbar car seats, everything you’ll find here will make you and your back more comfortable.

Relax the Back #140 – 5172 Kingsway (@Royal Oak) Burnaby, BC V5H 2E8 TEL: (604) 432-1442 FAX: (604) 432-1224

KUNNIAKONSULAATTI 1188 West Georgia Street, Suite 1480 Vancouver, BC V6E 4A2 Puh/Tel: 604 688 4483 • Fax: 604 687 8237 S-posti/e-mail: finconvcr@telus.net Konsulaatti avoinna asiakkaille tiistaisin ja keskiviikkoisin Klo 9.30 – 12 ja 13 – 16.30 Consulate is open for visitors on Tuesdays and Wednesdays 9.30 – 12 noon and 1 – 4.30 pm

Jokaiselle jotakin… Something for everyone… Birthday, Wedding, Anniversary, Celebration of Life or just time for a party? The Scandinavian Centre is available for rentals. You can find the rates at www.scandinaviancentre.org Call the office at 604-294-2777 for availability!

Syntymäpäivät, häät, merkkipäivät tai muuten vain juhlat, tilat voit vuokrata Skandinavian Centreltä Lisätietoja netistä www.scandinaviancentre.org ja toimistosta 604-294-2777

Deals World

1350 Johnston Road, White Rock

604 536-1199 …koko perheen kanssa ostoksille …bring the whole family!

21


22

LÄNSIRANNIKON UUTISET • WEST COAST NEWS

Kirkot / Churches

  <ag^g]gg

JOULUN AJAN KIRKKO LUTERILAINEN E M M A U S http://www.emlut.com/emmauskirkko

J O U LU J UH LA LA 11.12.

klo

6

pm

Joulujuhla on koko perheen juhla. Lasten ohjelmaa. Tiernapojat (-tytĂśt)-esitys. Joulupukki tulee tuoden lahjan jokaiselle lapselle. Joulupuuro ja joulutarjoilu. Tervetuloa pienet ja suuret!

KAUNEIMMAT JOULULAUL UT #1

SU 12.12.

6

klo

pm

â&#x20AC;?Ja niin joulu joutui jo taas...â&#x20AC;? Jälleen on aika laulaa rakkaita joululauluja. Siihen on hieno mahdollisuus tässä Kauneimmat joululaulut-juhlassa sunnuntai-iltana 12.12. Lauluja toivomusten mukaan. Soolo Mari Petznek ja nuorisomusiikin ryhmä. Kaikki tervetulleita!

KAUNEiMMAT JOULULAU LUT #2 su 19.12.

klo

11

3DVWRUL .ODXV/HKWLPlNL 

Kyllä vain, taas on juhla-aika saavuttanut meidät lauluineen, lahjoineen, kynttilĂśineen ja kuusineen. Juhlinnan syynä on, että Jumala saapui ihmiseksi ihmisten joukkoon. Näin hän todisti tosissaan välittävänsä meistä. Juhlan kohteena on Kristus, joka on meille â&#x20AC;&#x201C; niin rikkaille, kĂśyhille, yksinäisille, vahvoille kuin heikoillekin â&#x20AC;&#x201C; ainoa portti pelastukseen. Lämpimästi tervetuloa joulunajan tilaisuuksiin. Kaikkea Jumalan hyvää Sinulle!

am

Joululaulut jatkuvat, nyt Emmaus-kuoron ja Terhin johdolla. Samalla juhlitaan Usko ja Mirkku Arvosen 65-vuotishääpäivää ja tarjoilu on sen mukainen. Kaikki ovat tervetulleita tähän juhlaan.

KYNTTILĂ&#x201E;KIRKOt JOULUAATTONA 24.12.

Suomen ja englanninkielinen kynttiläkirkko klo 5 pm. Palvelus kestää noin tunnin. Sen jälkeen vielä ehtii joulusaunaan, syÜmään ja joulupukkin voi tulla. Englanninkielinen kynttiläkirkko on klo 7 pm.

J O U L U K I R K K O 2 5 . 1 2 . K L O 11 A M

Haluamme olla suomalaisia! Suomalaiseen jouluperinteeseen kuuluu joulukirkko joulupäivänä. Enää ei tarvi ajaa hevosilla vaan autolla pääsee. Tervetuloa koko perheen kanssa joulukirkkoon joulupäivänä 25.12. klo 11. Palvelus on kaksikielinen niin, että koko perheet voivat siihen osallistua. Tapaninpäivänä 26.12. saa nukkua, levätä ja jotkut käyvät ostoksillakin sillä silloin ei ole jumalanpalveluksia vaikka on pyhä.

UUDEN VUODEN JUHLA SU 2.1.2011 K L O 11 A M

Aloitamme uuden vuoden erilailla sunnuntaina 2.1. klo 11. Katsomme kuvia menneeltä vuodelta, laulamme yhdessä ja muutakin ohjelmaa. N AN AI M O : Joulujuhla lauantaina 11.12. klo 10:30 aamulla Hope-kirkossa, 2174 Departure Bay Rd., Tarjoilua. Tervetuloa. W ES T KELOW N A: Joulujuhla lauantaina 18.12. klo 11 am Grace-kirkossa, 1162 Hudson Rd. Tarjoilua. Tervetuloa. V i ct o ri a : Joulukirkko 26.12 klo 2 pm. Grace-kirkossa, 1273 Fort St. Palvelus pidetään osaksi kahdella kielellä. Koko perhe joulukirkkoon!

Muista isiesi ja äitiesi kirkkoa, suomalaista luterilaista seurakuntaa lahjoituksin ja testamentissasi! Tee hyvää ja jätä hyvä muisto itsestäsi! Ystäväkirje lĂśytyy myĂśs internetistä: www.emlut.com/emmauskirkko UUTISIA, TIETOJA ja HARTAUS numerosta 604-521-0533. English Worship Sundays 10 AM â&#x20AC;&#x201C; Finnish 11:30 AM

SE SUOMALAINEN

EMMAUS LUTHERAN CHURCH 6344 Sperling Ave., Burnaby, B.C. V5E 2V4

Jukka Joensuu, risukkorovasti 604-521-7927 Matkapuh: 604-488-9434 Kotipuhelin 604-469-4811 E-mail: jukka.joensuu@yahoo.com

Tervetuloa Emmaukseen

68 68 

.RWLNLUNRVVD

NOR -80$/$13$/9(/86(KWRROOLQHQ .U\VWDO$ORSDHXVSDVWRULYDQKLPPDWMDNXRUR NOR -28/8,1(1,/7$:+,7(52&.,66$ -RXOXODXOXMDMDÂąNDKYLW3DLNNDQD&RPPXQLW\ &HQWHU

68NOR -28/8/$8/8-(1$$08 3llVHWNXXQWHOHPDDQMDLWVHNLQODXODPDDQQLLWl NDXQHLPSLDMDWRLYRWXLPSLD 68NOR   

<ag^g\gZ^S

´.\QWWLOlWORLVWDDPDDQ DVXQQRLVWDOXRQDPPH -HHVXVRQ´2KMHOPDDNDLNLOOH HVLWWlMlWYDXYDVWDYDDULLQ 3llOOHSXXURMDNDKYLWVHNlMRXOXP\\MlLVHW

/$NOR -28/8.,5..2 ´ULHPXLWVHPLHOLNLLWlNLHOLMRXOXWXOOXWRQ´ +XRPVXQQXQWDLQD WDSDQLQSlLYl (,WLODLVXXWWD 68 

NOR -80$/$13$/9(/86(KWRROOLQHQ ´8XWHHQYXRWHHQDONDYDDQDUPRDMDYRLPDD WDUMRWDDQ´

58.2867$-$5$$0$778$WRUVWDLVLQNOR

681'$<6(59,&(6#$0 .,'Âś6352*5$0GXULQJWKHVHUYLFH &2//(*($1'&$5((56*5283RQ)ULGD\V#30Âą ZZZ7:(17<FFJEORJVSRWFRP

  %(7+(/6(85$.817$ %(7+(/ &+85&+ 7RLPLVWRSXK ZZZNRWLNLUNNREFFD 38+(/,16$1$

-DUQR.DUMDQODKWL KDUMRLWWHOLMDOHLUL S

$UJ\OH'ULYH9DQFRXYHU%&93$3XKHOLQMDID[

KIITOS!

Siunauksellista Joulua ja Armorikasta Uutta Vuotta toivottaa kaikille Vapaakirkko

Lämpimät kiitoksemme kaikille teille, jotka olette muistaneet meitä kukkasin, kortein, puhelinsoitoin, ynnä muulla tavalla tämän suuren surumme aikana! Anna-Liisa Koivisto ja lapset


Joulukuu 2010 December

23

Perheuutiset / Family News Muistellen Ron Ericsonia

Remembering Ron

Kokoonnuimme pienenä ryhmänä ja Ronin ystävinä yhdessä miettimään ja muistelemaan mitä voisimme kertoa Vancouver Finlandia Clubin puheenjohtaja Ron Ericsonista. Ja löytyihän sitä paljonkin. Tässä muutamia kohokohtia.

R

on oli hyvin optimistinen ja hänellä oli aina suunnitelmat valmiina huomiselle päivälle. Hän ei koskaan puhunut sairaudestaan vaan oli innokkaasti mukana asioissa ja toiminnoissa. Hän oli auttamassa ja järjestelemässä, oli kyseessä sitten mikä tahansa järjestö tai yhteisö Scandinavian Centerille. Syksyn kuluessa me kaikki näimme, että hänen pitkäaikaisen sairauden johdosta keho rupesi antamaan periksi, vaikka hän kuinka taisteli vastaan. Niinpä hän poistui joukostamme viidentenä päivänä lokakuuta, aikaisin aamulla perheensä ympäröimänä. Ronin elämän rikkaus oli ehkä hänen kiinnostuksensa kaikkeen mahdolliseen. Hän aloitti uransa lehtivalokuvaajana, erikoistui autourheilukuvaukseen ja hieman myöhemmin rupesi myös kirjoittamaan. Samalla Ron laajensi työsarkaansa kirjoittaen useisiin lehtiin kuvien kera. Kaikkein parhaiten häntä voisi kuvata tutkivana ”lehtimiehenä” Kun Ron sai jutun aiheen, hän ei tyytynyt vain istumaan tietokoneen ääressä hakemassa tietoja, vaan meni tutustumaan ihmisiin ja paikkoihin. Hyvänä haastattelijana, kuuntelijana ja valokuvaajana hän sai paljon inhimillisiä piirteitä

kirjoituksiinsa tehden ne näin kiinnostaviksi. Ron oli mielenkiintoinen seuramies ja erinomainen keskustelukaveri. Hän oli kiinnostunut muunmuassa urheilusta, antropologiasta, tähtitieteestä ja kirjallisuudesta. Hän rakasti musiikkia ja oli sen suhteen kaikkiruokainen, klassisesta rock and rolliin. Ron myös soitti itse upeasti kitaraa. Hänen ystävä- ja tuttavapiirinsä oli laaja. Ron tunsi ihmisiä ympäri maailman, politiikoista, kadunmiehiin. Ron rakasti monipuolista ruokaa. Monet hänen ystävistään ovat kertoneet kuinka illalliset venyivät pitkiksi mielenkiintoisten keskustelujen lomassa. Ron oli ehdottomasti järjestelmällinen. Esimerkiksi jos tuli kyse mistä kokouksesta tai päätöksestä tahansa, vaikka toisilla oli vain jonkinlainen aavistus aiheesta tai päivämäärästä, niin Ron kaivoi esille mapin, etsi oikean ajankohdan ja pian löysi kaivatun tiedon. Keskustelumme jatkui todeten lopuksi, että tulemme monella eri tavalla syvästi kaipaamaan Ron Ericksonia.

T

he Finnish community has lost one of its strongest supporters. Ron was a cultural ambassador and a booster of all things Finnish. He believed that the development and preservation of folk dancing traditions were a key component of our Finnish heritage and should be sustained in our new homeland. With his support, Purpurit were able to get Suomi-Seura grants to bring top-level instructors from Sibelius Academy to Canada. He was our fan, our sponsor and our friend. We will miss you, Ron. — Purpurit

Memories of Ron

R

on was an advocate of sports and a big supporter of the Vancouver Finlandia Sports Club. He was constantly encouraging any and all activities, which was especially evident during the Vancouver 2010 Olympics and our annual Paavo Nurmi Run. Without his assistance and encouragement many of our events might not have happened. I will miss his friendly smile and the click of his shutter as he captured the moments at our activities. I knew Ron for too short a time, but I knew him well enough to know that his passing is a great loss to the VFC and the Finnish Community in general. Rest in Peace Ron. Karina Ramsay Vancouver Finlandia Sports Club President

Kiitos sinulle Ron, kun saimme olla hetken yhdessä.

Eero Sorila

Ron Ericsonia muistaen Tammikuun neljäntenä vuonna neljäkymmentä kuusi, Syntyi potras poika joka terveen parkunsa äidin iloksi huusi. Rauno oli Erosen perheessä lapsi jota kynä puoleensa veti, Rautalammelta Helsinkiin lehtialalle piti päästä jo nuorena heti.

Ron Ericsonin muistolle

Hänen kirjoituksiaan monelta alalta julkaistiin kautta suomen, Vuonna 1966 Kanada sai lehtimiehen jolle koitti uusi huomen. Suomalainen nimi uudessa maassa mongerrettiin väärin, Rauno Erosesta tuli Ron Ericson joka osattiin lausua oikein äänin.

H

Lehtimies työt ja rakennusurakat 15 vuotta sitten Ron Torontoon jätti, Länsi kiehtoi ja monipuolisen muuttokuorman hän autoon mätti. Lahjakkaan miehen taidot olivat Vancouverilaisille asia hyvä, Kaikkein läheisimpänä työkaluna säilyi Ronille kamera ja kynä. Länsirannikon Uutisten toimittajana lehtimiehen kynä savusi, Vapaus, usko ja Isänmaa arvoja Ron Ericson kannustaa halusi. Finlandia Clubin presidenttinä hän myös innokkaasti toimi, Teki tutkimustyötä kanadansuomalaisista johon tarkat tiedot poimi. Viimeisillä voimillaan hän taitonsa Isien Usko lehdelle antoi. Kunnes 5.11.2010 aamulla kello 3:10 kuolema Ronin pois kantoi. Puristin pitkäaikaisen matkatoverin oikeaa kättä joka oli vielä lämmin, Kiitin Ronia ystävyydestä ja menetyksen tuntevana sänkyyn kämmin.

Sain etuoikeuden palvella Ron Ericsonia kodissani useasti illallis kutsujen merkeissä. Pitkissä keskustelu tuokioissa valokuvaamisesta, kirjallisuudesta ja monista muista aiheista, Ronin laajat tiedot kruunasivat ruokailu ja sauna iltojen henkisen tason. Kuvassa Eero Sorila on kauha kädessä vierellä istuvan Ron Ericsonin kanssa. Valokuvaajat ovat aloittamassa rattoisaa illallis hetkeä noin kymmenen vuotta sitten.

arva mies on sellainen tarmokas, tuottava, tietävä ja ystävällinen mies niinkuin Ron Ericson oli. Kokeneena lehtialan miehenä hänellä oli paljon tietoa ja siten paljon kerrottavaa asioista, joista hän oli ottanut selvän tutkimalla asioiden taustaa. Tutkiessaan hän joutui myös paljon lukemaan kirjallisuutta ja siten hänelle oli kertynyt suuri määrä tietoa ja viisautta, jota meiltä toisilta puuttuu. Tunsin Ronin myös valokuvaajana. Oli mielenkiintoista kuunnella hänen seikkailujaan lehtimiesten joukossa esimerkiksi kilpa-ajoissa, jotka olivat Ronin erikoisuus. Monet kuvat hänen asuntonsa seinällä todistivat hänen olevan kykenevä esittämään ja kertomaan asioita, joista monet hänen kuvansa kertoivat. On ilo muistella Ron Ericsonia rehtinä miehenä ja ystävänä, jonka kanssa vietimme Eero Sorilan kodissa usein mehukkaita palaveri- ja saunailtoja. Voin vain muistella häntä mielihyvällä. Aukkoa, minkä hän jätti jälkeensä, on vaikea täyttää. Siunaten muistoasi, Ron! — Kalevi Sissonen

Toveri ja ystävä Menetimme pitkäaikaisen vapaaehtoisen työntekijämme Ron Ericsonin pitkäaikaisen sairauden murtamana. Hän oli todella suuri apu ja lisä meidän ohjelmissamme ja antoi apua monessa asiassa. Viimeaikoina oli jo kunto niin heikko että täytyi luopua monesta asiasta. Ei kuitenkaan antanut asiasta paljon tietoa, onhan se parempi kun voi pysytellä normaalissa tilassa kun valittaa. Vuosia hän auttoi kaikessa, rekvisiittojen muuttamisessa, kauppamatkoilla, laulutuokioissa, oikolukemisessa, baarimestari, sekä monessa muussa asiassa aina auttavana kätenä. Ystävän menettäminen on minulle kova paikka, suuri aukko jäi tänne lepokodille. Vapaehtoiset ovat lepokodilla selkäranka! Kaipaamme Ronia. — Ritva


24

Joulukuu 2010 December

LÄNSIRANNIKON UUTISET • THE WEST COAST NEWS

FinnWest 2011 Programs link to Finnish roots

E

verything about the FinnWest 2011 festival is designed to create a memorable Finnish experience for visitors. There will be lectures to probe our history, home-style food like mummo made, sports events like those that grandfather remembers, Sunday services to uplift the soul and of course, music to entertain our very core being. The entertainment committee is headed by Anne Viitanen-Szefer, Kristiina Morrison and Ari Lähdekorpi. They have sent out dozens of invitations seeking entertainers who are Finnish or have a Finnish repertoire. It is exciting to know that many different types of musical genres are being considered, from classical to jazz and from pop to traditional. One group from Finland is already confirmed: Hyvinkään Kansantanssijat Ryhmä. Apparently years ago, someone playfully suggested a trip to Vancouver and now that idea is about to become reality. The 16 or so senior dancers within the group are called Jäähdyttelijät and have their program almost ready for the trip. Their director, Pia Pyykkinen, choreographed the Finnish program that was presented at Nordlek 2009 in Lahti. The local Purpurit dancers are looking forward to the opportunity to repay the hospitality that they received in HyvinkääHeinola in 2003 and again in 2009.

TERVETULOA • W E LC O M E

FinnWest

Ohjelma lupaa olla huipputasoa

M

arraskuun alussa tuli tieto että monelle tuttu Antti Savilampi oli saanut tanssitaiteen valtionpalkinnon. Valtion tanssitaidetoimikunnan perusteella hän on suomalaisen kansantanssin ikoni. On pitkälti hänen ansiota, että suomalainen kansantanssi sekä kansantanssin uudet koreografiat elävät yhä vahvasti kultuurissamme. Hänen työnsä kansantanssin ylläpitäjänä ja kehittäjänä jatkuu edelleen Suomessa sekä ulkomailla. Vancouverilaisille tuttu Raila Erme, reagoi Torontossa uutisiin seuraavasti: “Tosi hieno asia, että hänet huomioidaan korkeammalla tasolla ja vaikka 15,000 euron palkinto summa ei ole hirveän suuri, on se kuitenkin mukava saada. Me tanssijat olemme tienneet vuosia että Antti on THE Mr. Kansantanssi, se joka saa ihmiset innostumaan ja pystyy ottamaan huomioon kaikkien tarpeet.” Kaikki suomalaiset kansantanssijat ovat jossakin vaiheessa olleet Antin oppilaita. Antti on myös käynyt Vancouverissa usein ja kehittänyt ohjelmistoja Kanadan ja Amerikan tanssiryhmille. Tänä talvena Purpurit harjoittelevat uusia koreographia Aikaratas ohjelmistosta jonka kehityksessä Antti oli mukana. Varmaan muillakin tanssiryhmillä on uutta esitettävää meidän iloksi.

Burnaby

Vancouver

The centre of all things Finnish July 29-31, 2011

Finnish Canadian Grand Festival Kanadansuomalaisten Suurjuhlat.

Suomi-Seura support most welcome Festivals do not happen by themselves. They take a lot of work by dedicated volunteers and the Organizing Committee is lucky to have Riitta Enridge coordinating the crews for the festival. She has the Olympic experience under her belt so we know she can take on this big task as well. If you would like to join her team, please contact her through volunteer@finnwest2011.com After people, festival organizers need money. Suomi-Seura provides grants for expatriate organizations in support of Finnish cultural programs and activities and have given the organizers a real fundraising boost with 2500 Euros. Other sponsorship and fundraising efforts are also underway. This is a great way to reach the Finnish community in Vancouver and across Canada with your message. If you would like to contribute or be involved, please let us know through sponsorship@finnwest2011.com

Festival Headquarters – Scandinavian Community centre 6540 Thomas Street, Burnaby BC V5B 4P9

WWW.FINNW E S

T 2 011.CO M

Juhlikaamme suomalaisuuttamme sarja jatkuu... Selja Nyberg, johtajatar FinnFun school, asunut Kanadassa 6 vuotta

N

iin, mitähän se tarkoittaa kun sanoisin, että yritämme elää suomalaisittain kotona. Voin sanoa, että juhlimme kaikki suurimmat merkkipäivät suomalaisittain. Runeberg torttuja leivotaan. Itsenäisyyspäivä tuo esille sinivalkoiset kynttilät. Jouluaattona joulusukat avataan puolenpäivän aikaan joulupukkia odotellessa ja hänhän ilmestyy tavallisesti illalla. Kieli on tärkeä ja sen kautta se suomalaisuus alkaa. Jos ei kaikki ymmärrä niin tehdään kaksi kielisesti mutta aloitetaan äidinkielellä. Mielestäni esitykset ja yhteislaulu on suomalaista ja odotan näkevinäni molempia FinnWest juhlilla.

$$$ Update

T

he organizing committee is pleased to announce that one of the grant applications to promote Finnish culture was successful. They have applied to many other sources and hope that joulupukki is listening! In the meantime, a big KIITOS this month go to the following for their support:

Riitta Enridge / Finn Fun School / Mike Rautiainen / Suomi-Seura Part of the organizing committee for FINN WEST Wishing everyone a Merry Christmas and Happy New Year 2011 and welcoming visitors to the Finn West Grand Festival in British Columbia! Back left: Heikki Rasilainen, Ruth Varvas, Anne Viitanen Szefer, Timo Ikavalko, Riitta Enridge, Liisa Palla, Ari Lahdekorpi, Kristiina Morrison, Aila Kartio, Marita Kareinen, May Eastwood, Kalevi Sissonen, In front left: Veikko Niemela, Kyosti Sutela, Mark Haukka, Jyrki Noso & Esa Loyva.

HEIPÄ HEI KAIKKI LEHTEMME LUKIJAT, kun näette osoitelapussanne lehden vasemmassa yläkulmassa värikynällä korosteun päivämäärän, tarkoittaa se sitä, että lehden uusimisen tilausaika on käsillä

Länsirannikon Uutiset / West Coast News  
Länsirannikon Uutiset / West Coast News  

Joulukuu 2010 December

Advertisement