Page 1

februari 2018

hielkehoekstra@chello.nl

LTV DE BONTEKOE NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2018 Een nieuw tennisjaar, een deels nieuw bestuur. Het eerste toernooi in de hal is al weer gespeeld, nl. het nieuwjaarstoernooi met veel deelname en, naar verluid, veel tennisplezier. Maar met het inluiden van een nieuw tennisjaar natuurlijk ook weer de jaarvergadering over het wel en wee van onze club in 2017 en vooruit blikkend het nieuwe jaar 2018. U hebt inmiddels, uitgezonderd de leden zonder mail, bericht gehad over deze happening, maar hieronder nogmaals de agenda voor de vergadering van 15 februari a.s. aanvang 19.45 uur in ‘ de Noorderhof ’ ,onze buren. Ingang en parkeerruimte aan de voorzijde. AGENDA 1.Opening door de voorzitter en vaststellen agenda 2.Ingekomen stukken en mededelingen 3.Vaststellen notulen ALV 16 februari 2017 4. Verslag kascommissie over 2017 5. Vaststellen financieel jaarverslag over 2017 6. Benoemen nieuw lid kascommissie 7. Activiteiten van het bestuur in 2017 8. Verslag commissies 9. Samenstelling bestuur 2017 en afscheid niet herkiesbare bestuursleden: a. Piet Veltman, voorzitter a.i. sinds 2014 en niet herkiesbaar b. Hans Smedema, secretaris sinds 2013 en niet herkiesbaar. c. André Huiskamp, penningmeester en herkiesbaar d. Kris Roode, wedstrijdleiding/VCL en herkiesbaar 10. Benoeming nieuwe bestuursleden: Edwin Rodenhuis en Armand Haan 11.Vaststellen contributie en begroting 2018 12. PAUZE (koffie met gebak) 13. Toekomstplannen van het nieuwe bestuur 14. Rondvraag 15. Sluiting van de vergadering Na afloop biedt het bestuur de leden een hapje en drankje aan in ons clubhuis. De dagen worden langer maar wij houden nog even het licht branden in onze mooie tennishal

1


februari 2018

hielkehoekstra@chello.nl

GEZELLIGHEIDSTOERNOOI ZATERDAG 24 FEBRUARI IN ONZE EIGEN TENNISHAL Wellicht heeft u de poster en de inschrijfborden al zien staan in de kantine? De Activiteitencommissie organiseert op genoemde datum een gezellig toernooi in onze tennishal voor alle senior leden en ook voor de jeugd vanaf 12 jaar. Ook tennissers van andere tennisclubs in en om Leeuwarden kunnen zich opgeven. Wij hangen ook posters bij het Nylân en de Molen. Om alvast even te oefenen voor het komende voorjaar, als we met elkaar weer naar buiten kunnen, wanneer ook tijdens de voorjaarscompetitie de ballen weer over het net gejaagd kunnen worden. Je hoopt natuurlijk, na deze maandenlange winterherfst, op een wat betere weerperiode met veel zonneschijn. Op genoemde inschrijfborden kan een ieder zich opgeven voor dit gezelligheidsgebeuren. Piet Veltman en Hans Smedema stoppen als voorzitter en secretaris. Zoals u al in de agenda van de jaarvergadering hebt kunnen lezen stoppen Piet en Hans met hun bestuursfunctie en wordt het stokje doorgegeven aan anderen. Zonder te overdrijven denk ik te kunnen stellen dat, met de andere bestuursleden Kris Roode en Andre Huiskamp, zij beide een niet te onderschatten bijdrage hebben geleverd aan het voortbestaan van de vereniging en niet dat alleen maar ook aan het tot stand komen van vele zaken ter verbetering van het park en de opstallen van de tennishal met kantine en doucheruimtes. Er zijn, om maar eens wat te noemen, andere warmwatervoorzieningen gekomen om de legionella bacterie te bestrijden, nieuwe led verlichting in de hal, het voorzien van frisse vrolijke kleuren op de voorheen kleurloze wanden van het clubhuis. Verder het laten aanbrengen van mooie schilderijen op de wanden. Het terras werd opnieuw bestraat. En zo kan ik nog wel even doorgaan.Dat doe ik dus niet, maar ik wil op deze plek het tweetal een welgemeend ‘dankjewel’ toeroepen namens alle leden die wel oog hebben gehad voor alle verbeteringen die deze twee heren hebben weten door te voeren. Hetzij zelf dan wel dankzij vele ‘secondanten’ waarbij mij onmiddellijk de namen van Harm Toepoel en Hans Vossenberg voor ogen staan en uiteraard onze groundsman Georg Oele en zijn hulpkrachten. Nogmaals dank voor dit alles, Piet en Hans. Beide heren blijven wel deel uitmaken van het bestuur van ‘Tennishal de Bontekoe’. Wij zien jullie uiteraard nog wel op op ons mooie park om een balletje te komen slaan.

De dagen worden langer maar wij houden nog even het licht branden in onze mooie tennishal

2


februari 2018

hielkehoekstra@chello.nl

RUBRIEK: nieuwe leden bij de Bontekoe BARKEEPER DAMIëN V.D. BOSCH GEïNTERVIEUWD DOOR GEORGE V/D MEULEN.


Damiën is 21 jaar, komt uit Ellecom en is tweedejaars student International Hospitality aan de Stenden Hogeschool. Zijn niveau is 5 in de single en 4 in het dubbelspel. Oorspronkelijk komt hij uit Ellecom. Hij is daar opgegroeid met twee ouders, een oudere en een jongere broer. Sinds kort woont hij samen met zijn vriendin Augusta die uit Litouwen komt en ook aan Stenden studeert. Ze kennen elkaar nu al ongeveer een jaar. Zijn hobby’s zijn tennissen en zijn vriendin. ‘Verder’, vertelt hij ‘kom ik aan niet veel dingen toe omdat ik nu eenmaal veel tijd met studeren kwijt ben. Maar dat zou je ook haast wel een hobby kunnen noemen, zo graag doe ik het‘. Zijn ouders tennisten allebei. Zijn vader was een viertje en zijn moeder een zeven. Het is hem dus met de paplepel ingegoten en hij was dan ook heel vaak op de tennisbaan te vinden. Wat vind je trouwens verder van deze club?’ vraag ik hem. ‘Nu ik zelf achter de bar sta en er wat meer kijk op heb kan ik zeggen dat ik het wel een gezellige club vind. Ik heb zelf een aardig groepje om mij heen gebouwd, met meerdere studenten waarmee ik competitie speel. Vind het ook fijn dat er binnenbanen zijn, het is ideaal dat je door kan blijven tennissen’ ‘En hoe vaak

sta je hier achter de bar?’ ‘Elke dinsdagavond ben ik hier te vinden. En ik train hier natuurlijk ook, zo tussen de bedrijven door. Dus ben ik aardig vaak aanwezig’ ‘Hoe zie jij je toekomst, ben je van plan door te gaan met tennis?’ ‘Jazeker, dat wel. Alleen weet ik niet waar dat dan is omdat ik, vanwege mijn studie, qua stage, niet weet waar ik terecht kom’ ‘Vertel eens, wat is het geheim van je tennisspel?’ ‘Scoren is niet het belangrijkste’ verklapt Demiën, ‘maar wel proberen minder fouten maken. Let wel: er zijn meer fouten dan dingen die je goed kan doen. Kijk, als je het bijvoorbeeld hebt over voetenwerk en positionering: er is maar één plek waar je goed staat. De rest is fout’ Dat laatste vind ik een interessante opmerking en ten slotte bedank ik hem voor het interview.

De dagen worden langer maar wij houden nog even het licht branden in onze mooie tennishal

3


februari 2018

hielkehoekstra@chello.nl

SENIOR PLUS EVENT INDOOR OP VRIJDAG 9 MAART A.S. Het kan nog net in maart want weldra staan we met z’n allen weer buiten te tennissen. Zoals al vele jaren te doen gebruiken is er ook dit winterseizoen weer een SENIOR PLUS TOERNOOI en wel op vrijdag 9 maart a.s. Noteert u vast de ‘buiteneditie’: vrijdag 4 mei. Zoals u van ons gewend bent, is de tennishal die hele dag het toneel van leuke partijtjes tennis van leeftijdgenoten boven de 50 in de speelsterktes 9,8,7, en 6 zowel dames-heren en mixdubbel. Tennissers uit de hele provincie worden uitgenodigd door het organisatiekoppel Cilia en Hielke Hoekstra. Velen beantwoorden de uitnodiging met plezier want deze ouderen onder ons vinden het leuk elkaar met enige regelmaat te treffen op de binnenbanen van diverse verenigingen dan wel een paar maanden later op de buitenbanen van dezelfde of nog vaker op die van andere clubs. Het gezelligheidsaspect staat hoog in het vaandel maar er wordt ook terdege gestreden voor elk punt. De meeste organisatoren hebben op het eind van de dag voor menigeen nog wel een leuk prijsje achter de hand. Ook wij hanteren dit stramien. Dus 50-plussers van de Bontekoe geef u snel op want omdat we binnen spelen is er maar plaats voor 32 deelnemers. Opgeven bij hielkehoekstra@chello.nl of aan de bar. Er komt nog poster in de kantine.

De dagen worden langer maar wij houden nog even het licht branden in onze mooie tennishal

4

Nieuwsbrief LTV De Bontekoe februari 2018  
Nieuwsbrief LTV De Bontekoe februari 2018  
Advertisement