Page 1

1


2 ROLLUIKEN LUIFELS


van de redactie

Sinterklaas is nog maar net aan boord van de pakjesboot op weg terug naar Spanje of er hangt een rendier in de lucht met de Kerstman in z’n kielzog. Want zo ben je druk aan het knutselen voor de surpriseavond en zo ben je de laatste hand aan het leggen aan de 2e kerstspecial van het Ballpoint Magazine als overbrugging naar de altijd warme en gezellige kerstdagen. Het laatste BPM van dit seizoen brengt weer een hoop nieuws uit de actualiteit in het algemeen en Ballpoint in het bijzonder. Ook aandacht natuurlijk voor de met rasse schreden naderende nieuwjaarstoernooi en ALV op respectievelijk 16 en 17 januari. Zorg dat je erbij bent. Vanaf deze plaats willen we onze dank uitspreken aan allen die er voor gezorgd hebben dat ook dit jaar het BPM iedere keer weer goed gevuld was en natuurlijk onze trouwe bezorgploeg die per fiets, auto, bedrijfspost, kinderwagen en wat al niet meer 6 maal in weer en wind de bladen bij de leden hebben afgegeven. Hulde. Rest nog iedereen fijne kerstdagen toe te wensen en alle goeds in het nieuwe jaar. Een jaar waarin we elkaar maar weer vaak op of om de banen mogen tegenkomen. Paul, Tim en John

Ps. De deadline voor het aanleveren van copy voor BPM1 is 1 maart 2005.

Bestuur Jaap Koster (vz) Serge Meysen (secr) John van Maastricht (penn) Jeffrey van der Burg (barcie) Miranda Rhoen (tc) Barcommissie Jeffrey van der Burgh (vz) Paul de Bruin Tineke de Bruin Theo Kinnegen Technische commissie Miranda Rhoen (vz) Selita Oosterveld Ivonne Arts Susan Schreuder Chris van Esterik Open toernooi Sandra Rozeboom (vz) Rogier van Koesveld Marije Boot Angelique van Grinsven Jeroen Kroondijk Maudy van den Broek Paul Schönberger Baancommissie Peter Laghuwitz (vz) Clubblad en website John Fahrenfort (vz) Paul Schönberger (opmaak) Tim van Doorn (website) Chris van Esterik Henk de Klerk Pelawak

Distributienetwerk: Engelen: Marco de Ridder Vlijmen: André Gehring Vught: Tim van Doorn Boxtel/St. Michielsgestel: Theo Kinnegen Kruiskamp: Serge Meysen Boschveld/Paleiskwartier: Jeffrey vd Burgh/Sandra Rozeboom Graafsewijk: Esther de Jong Maaspoort Peter Kasbergen Rosmalen: John v. Maastricht Centrum: John Fahrenfort Rompert: Kurt de Groot

3

deadline BPM 2005-01: 1 maart 2005

het nieuwe internetadres van jullie tennisvereniging luidt: www.ballpoint.info check dagelijks voor meer nieuws, het nieuwe gastenboek en foto’s... heel veel foto’s

Ball.Point.Magazine is een uitgave van ltv BallPoint, opgericht te 'sHertogenbosch d.d. 17 november 1976 - 28e jaargang nr. 6 postadres postbus 1152 - 5200 BE 's-Hertogenbosch - clubhuis BallRoom 073 - 622 15 08 - ledenadministratie - Serge Meysen: 0736237838. Dit magazine werd door u gemaakt door: Tim van Doorn (website) - Paul Schönberger (opmaak) - John Fahrenfort (redactie) - BallPointMagazine verschijnt 6 maal tijdens het verenigingsjaar, de redactie streeft ernaar het magazine te vullen met bijdragen van de leden zelf. Lever uw artikelen, puzzels, gedichten ed. bij voorkeur 'digitaal' aan. De redactie wenst geen anonieme artikelen te plaatsen. Voor adreswijzigingen verzoeken wij u een berichtje aan bovengenoemde postbus te richten, ter attentie van de ledenadministratie. Zie ook onze website: www.ballpoint.info.

Colofon


4 Het bestuur van Ball-Point zoekt een vervanger en daarmee een versterking voor de functie van

Secretaris bij LTV Ball-Point

vacature

De secretaris verzorgt de administratieve en organisatorische ondersteuning van BallPoint.

Taken van de secretaris: - Aanmelding van leden bij KNLTB - Verwerking van correcties in ledenbestand - Uitreiken ledenpassen - Verzorgen van administratieve registratie bij externe partijen - Notulering van bestuursvergaderingen - Ondersteuning bij versturen van mailings

Wij zoeken: Een enthousiast lid die af en toe tijd voor zijn / haar vereniging wil vrijmaken.

Informatie: Inhoudelijk: bij Serge Meysen (06-55795084) Aanmelden als kandidaat bij: Jaap Koster (06-53278125)


Van de barcommissie

5

Beste bardienstdraaiers, Een ieder weer van harte bedankt voor het draaien van de bardienst(en) van het afgelopen jaar. Met jullie hulp hebben we het clubhuis het seizoen weer open kunnen houden. Wij hopen en rekenen er eigenlijk een beetje op dat jullie volgend jaar weer van de partij zijn om ons daarbij te ondersteunen. Voor diegene die geen bardienst draaien: Wij, en de overige leden die bardienst draaien, zouden het erg waarderen als jullie je volgend jaar hier ook voor aanmelden. Hoe meer aanmeldingen hoe makkelijker het te verdelen is en hoe minder iedereen aan de beurt komt. Wij zullen zorgen dat je met iemand komt te staan die al vaker bardienst heeft gedraaid en ook specifieke wensen kunnen ingewilligd worden. Voor info vraag Tineke de Bruin 073-6450699. Helpen jullie ons volgend jaar mee! Winterklaarmaken van de banen Graag willen wij de leden bedanken die mee hebben geholpen om de banen, het complex en het clubhuis weer winterklaar te maken. Ondanks het mindere weer waren er velen op af gekomen om ons daarbij te helpen. Binnenkort zullen er een aantal schilderwerkzaamheden plaats vinden, waarmee een aantal dames al de voorbereidingen hebben getroffen. Mocht je zin hebben om mee te helpen laat het even weten. De barcommissie


6

De laatste uitgave van het Ball-Point Magazine is voor de tweede maal een kerstspecial. Bij kerstmis moet ik altijd denken aan gezelligheid, sneeuw, een stal met een kribbe maar vooral aan iets samen doen of beleven. Dus saamhorigheid. Aangezien de kerst aan het eind van het jaar is, is dit een mooi moment om terug te kijken naar het eerste jaar van mijn voorzitterschap van LTV Ball-Point.

Namens het bestuur wens ik iedereen een gezellig kerstfeest en een fijne jaarwisseling. En hopelijk zien we elkaar tijdens het nieuwjaarstennistoernooi. Jaap Koster

Gelukkig is de groep van actieve leden groot genoeg om alle noodzakelijke activiteiten uit te voeren. De vrijwilligersavond op 16 oktober was weer een hele gezellige en druk bezochte avond. Maar niet alles is even makkelijk. Steeds vaker is het moeilijk om het enthousiasme bij de leden aan te wakkeren. Te vaak horen we helemaal niets op een oproep. Mijn uitgangspunt is dat Ball-Point niet mijn club is, maar van ons allemaal. Alleen als we het samen doen, is en blijft Ball-Point een leuke en gezellig vereniging voor alle leden. Help eens mee om iets te organiseren. Het sluitingstoernooi is helaas niet doorgegaan mede doordat er bijna geen aanmeldingen waren mee te doen. Jammer dat op deze manier geen spelend einde is gekomen aan het tennisseizoen 2004.

v d V O O R z i t t e r

Ik zag het vervullen van deze functie als een uitdaging om mijn steentje bij te dragen aan onze tennisclub. En alles bij elkaar was het vooral heel leuk om te doen. Binnen het bestuur is altijd een aangename sfeer. Verheugend is het om te zien dat het aantal leden is toegenomen in een tijd dat veel andere verenigingen aangeven dat het aantal leden terugloopt.

Als laatste wil ik, namens het bestuur, iedereen uitnodigen om naar de Algemene Ledenvergadering te komen op maandag 17 januari in ons clubhuis. We starten om 20.00 uur en hopen dat vele aanwezig zullen zijn. Een van de interessantste en voor de toekomst belangrijke onderwerpen zal de enquĂŞte over de nieuwe banen zijn.


v d S E C R e t a r i s

Einde seizoen ballpoint 2004, tijd voor ruimen…

7

Dankzij het voortouw van Jeffrey (barcommissie), de inzet van aangemelde vrijwilligers en de opkomst van niet aangemelde vrijwilligers was het zo gebeurt…. Het clubhuis leeg, de container vol. Tijd voor gaatjes op te vullen, te witten en een schilderbeurt. Wel met de schuifdeur dicht want het is toch wel koud buiten… Een klacht van de gemeente over los slingerende bakstenen, gravel en plastic aan de buitenzijde van ons complex. (De trouwe rollerende fans konden met hun rollater niet meer bij de ingang van hek 2 komen!) Wagen vol geladen, foetsie met die zooi. Peter L. bedankt voor het grove werk. Je kunt overigens een goed team vormen bij het afvoeren van grof afval. Zingend in de sneeuw met op de achtergrond radio Mexico. Kan het nog erger? Ja, je kan door je enkel heengaan bij het storten. Enkele verschrikkelijke sneeuwmannen die de puzzel, die de banen aangeven, vakkundig verwijderde, schoonmaakten en stalde in de meterkast. De scheidsrechterstoelen in de hand en afvragend of deze inderdaad alleen maar functie doen om aan het begin en aan het eind van het seizoen de nodige fitness oefeningen te doen… De banen zijn gesloten. Finito Laten we nog maar een bakje koffie met een stukje gebak tot ons nemen en naweeën over het seizoen 04 en vooruitblikken op seizoen 05. De ledenadministratie, tijd voor ruimen… Inmiddels heb ik de ledenlijst eens grondig aangepakt, de mutaties in het ledenbestand en met het binnenkomen van de nieuwe speelsterktes voor komend jaar, die sinds 12 november bekend zijn, ben ik er weer eens voor gaan zitten. De volgende mensen hebben bij het vallen van de bladeren gekozen voor een Finito bij ballpoint Vivian Ploem, Jose Hoogendijk, Pieter Jan Verbeek en Jean Paul Roccour hebben hun lidmaatschap opgezegd. Els Kloosterman heeft haar spelend lidmaatschap omgezet in ondersteunend lidmaatschap ivm zwangerschap en Sandra Gehring heeft haar ondersteunende lidmaatschap omgezet in een spelend lidmaatschap. Dit betekent dat we tot en met nu, 4 ereleden, 9 ondersteunende leden en 137 spelende leden hebben in ons bestand. Bijgevoegd in deze kerstspecial van het BPM vinden jullie een volledige lijst van alle spelende leden met daarbij alle gegevens zoals ze bij mij bekend zijn aan de hand van de ingevulde lijsten van begin dit jaar. Mijn vraag is of ieder even alle persoonlijke gegevens wil controleren en waar nodig eventuele mutaties en of aanvullingen aan mij door wil geven. De Secretaris, tijd voor ruimen… Tijd voor komen en een tijd voor gaan. Als slechtste secretaris in de geschiedenis van Ballpoint, is het het bestuur toch gelukt om mij te ruimen als secretaris. Helaas zal ik in een andere hoedanigheid terugkeren bij dat heerlijke kopje koffie en die verse gebakken koekjes tijdens de vergaderingen van het bestuur (mits goed gekeurd door ALV). Eigenlijk toch wel leuk zo’n secretarisschap; je bent van veel dingen als eerste of als tweede op de hoogte. Bijvoorbeeld van de enquête over de nieuwe banen, velen hebben de moeite genomen om deze in te vullen en retour te sturen met te weinig frankering erop. Doch ontbreken er nog stemmen die wel degelijk belangrijk zijn bij het bepalen van beleid over de nieuwe banen van Ballpoint. Ballpoint, laat je horen! Of bijvoorbeeld van de notulen waarbij ik altijd de enige was die tijdens de vergadering met het bestuur op de hoogte was van hetgeen dat erin stond, simpelweg om het feit dat ik er consequent TE LAAT mee was. Dat kan echt beter! Daarnaast ben je Postbus beheerder en zorg je voor de verspreiding ervan bij de juiste mensen. Ik vindt het altijd leuk om post te krijgen en ik kan je garanderen als jij dat ook vindt je je als secretaris geen zorgen hoeft te maken dat ze je brievenbus niet weten te vinden, je zal wel goed moeten kunnen schiften. Je bent altijd op de hoogte van de nieuwe aanmeldingen bij de club en draagt zorg voor pasjes, die ze misschien volgend jaar wel op komen halen… Kortom, verschrikkelijk leuk, dus meld je aan om samen de toekomst van de club te dragen. Met vriendelijke kerstgroet en tot volgend jaar! Serge Meysen


8Algemene Ledenvergadering Datum: Tijd: Plaats:

maandag 17 januari 2005 20.00 uur LTV Ball-Point, Ball-Room

Agenda: 1. Welkom en opening 2. Ingekomen post en mededelingen 3. Verslag Algemene Ledenvergadering 10 januari 2004 4. Financiële verantwoording 2004 5. Verslag van de kascontrole commissie 6. Afhandeling financieringsregeling clubhuis 7. Beleid 2004: jaarverslag 8. Decharge bestuur 2004 PAUZE 9. Samenstelling bestuur 2005 10. Beleid 2005 11. Begroting 2005 12. Benoeming kascontrolecommissie 2005 13. W.v.t.t.k. 14. Sluiting Opmerkingen: Punt 3: De notulen van de vorige ledenvergadering zijn gepubliceerd in het tweede Ball-Point Magazine van 2004. Je kunt deze opvragen bij Serge Meysen. Punt 4,7,10 en 11: De verslagen worden uitgereikt voorafgaand aan de ledenvergadering en zijn op verzoek (bij Jaap Koster) ook per mail verkrijgbaar vanaf 10 januari 2005. Punt 6: Het bestuur zal het laatste deel van de lening ten behoeve van het clubhuis uitbetalen. Punt 7: De commissie “Nieuwe Banen” zal verslag doen van de enquête die onder alle leden van BallPoint is gehouden. Op basis hiervan worden de vervolgstappen gedefinieerd en een tijdspad vastgesteld. Punt 9: Miranda Rhoen treedt af als voorzitter van de technische commissie. Serge Meysen heeft zich beschikbaar gesteld voor deze functie. Hierdoor komt de functie van secretaris vacant. Op dit moment heeft zich voor de functie van secretaris nog geen kandidaat gemeld. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot een uur voor de vergadering aanmelden bij Serge Meysen. Punt 11: Vaststelling van de contributie. Definitieve tarieven worden op 10 januari 2005 bekend.


9

L. T. V. B A L L – P O I N T Opgericht te ’s-Hertogenbosch 17-11-1976 Postbus 1152, 5200 BE ‘s-Hertogenbosch LEDENADMINISTRATIE Ball-Point t.a.v. Serge Meysen Stanleystraat 43 5223 SC ‘s-Hertogenbosch

NIET INVULLEN Lidnummer: K.N.L.T.B. nr: Betaald dd:

INSCHRIJFFORMULIER

Ondergetekende, de heer/mevrouw

:

voorletters

:

roepnaam

:

adres

:

postcode en plaats

:

geboortedatum

:

telefoonnummer

:

emailadres

:

geeft zich hierbij op als lid van L.T.V. Ball-Point.

Heeft U reeds eerder getennist? Zo ja, in welk verband? Speelsterkte (competitie/toernooi) Bent U dit seizoen tevens lid van een andere tennisvereniging? Zo ja, van welke : K.N.L.T.B.nr :

Ja/Nee Dames/heren/mixed Enkel: Dubbel: Ja/Nee

Indien dit formulier retour is ontvangen, zult u de machtigingen ontvangen betreffende de betaling van de contributie 89,25, inschrijfgeld (11,50) en eventueel afkoop van bardienst (25). Datum Handtekening

: :

M.VR.GR. Serge Meysen (secretaris) smeysen@home.nl 06-55795084


10

op ma ke r i sh e t be u !

het is tijd geworden voor een nieuwe vormgeving van uw clubblad en dus is het tijd geworden voor een nieuwe vormgever van uw nieuwe clubblad. een oproep dus aan hen die graag lettertjes verschuiven, plaatjes bewerken, in stramienen willen denken en bij opmaken niet gelijk aan lakens denken. de 29ste jaargang van dit magazine kan het begin worden van uw nieuwe hobby. natuurlijk valt u niet in het diepe... de huidige opmaker zal u graag begeleiden met de overgang naar uw eigen stijl. want u bepaalt in samenspraak met de redactie hoe het blad er uit komt te zien. of u nu gewend bent aan quark, indesign, pagemaker, word, illustrator, photoshop of nog helemaal niet, het maakt helemaal niets uit, als u maar uit kijkt naar een nieuwe deadline. bekruipt het creatieve bloed uw intraveneuse huishouding, meldt u dan aan als de nieuwe:

opmaker voor meer informatie kunt u terecht bij de huidige opmaker. u mailt paul schĂśnberger via info@paulxs.com.

Winkelcentrum Helftheuvel Passage 98 ‘s-Hertogenbosch Tel. 073 - 623 46 55

Koop uw sportspullen bij Knuvers Sport, laat uw aankoop bijschrijven op de vaste klantenkaart t.n.v. Ballpoint: uw club vaart er wel bij!


11

Nieuwjaarstoernooi 2005, een nieuw begin

Traditioneel start 2005 voor Ballpoint op zondag 16 januari met het nieuwjaarstoernooi. Een gezelligheidstoernooi bij uitstek waar meedoen belangrijker is dan winnen. Een toernooi ook waar we met z’n allen gezellig even kunnen bijkletsen over de afgelopen maanden en vooral ook om samen plannen voor het nieuwe seizoen te smeden. Potentiële competitietoppers in de dop kunnen hier hun kunsten laten zien. Maar ook net startende tennissers krijgen meer dan voldoende gelegenheid de rackets met elkaar te kruisen. Ook biedt het evenement een uitstekende gelegenheid om de laatste voorbereidingen te treffen op de Algemene Ledenvergadering van 17 januari as. Een belangrijke vergadering omdat daar de discussie over een mogelijke nieuwe baansoort in de toekomst gevoerd zal worden. De baansoort waar voor gekozen wordt, maakt het misschien mogelijk om in de toekomst op de eigen banen een nieuwjaartoernooi te organiseren. Dit jaar vindt het toernooi wederom plaats in het Racketcentrum in Vlijmen. Iedereen wordt verzocht om 11.30 uur aanwezig te zijn. Na een mooie nieuwjaarsspeech van onze voorzitter en een speciale surpriseaftrap van de organisatie, gaan we rond de klok van 12.00 uur de banen op. Een nieuw begin, dus ook een nieuw elan. Iedereen kan tegen elkaar spelen van jong tot oud en van beginner tot gevorderde. Voor ieder wat wils derhalve. Rond de klok van 18.00 is het toernooi ten einde en gaan we onder het genot van een drankje de prijzen uitreiken. Deelname aan het toernooi kost 7,50 euro. Da’s geen geld. Geef je dus snel op er is slechts plaats voor 36 mensen. Vol is vol. Tot de 16e januari in het Racketcentrum te Vlijmen. Jij bent er toch ook bij. Rogier van Koesveld Van Berckelstraat 46 5211 PH ’s-Hertogenbosch 073 6121240 rogier.vankoesveld@wanadoo.nl

Jubileumeditie survival 2005 Alweer voor het 10e jaar vindt het survivalweekend voor de mannelijke Ballpointleden plaats. Een jubileumuitgave derhalve. Ook dit jaar slaan we het basiskamp op in de Ardennen. De verschillende krachtproeven zullen vanaf het basiskamp ondernomen worden. Nieuw in deze uitgave is het aanbod van een flexibel programma. De flexibiliteit is met name gelegen in de moeilijkheidsgraad. Er is een eenvoudig programma, een gemiddeld programma en een zwaar programma. Voor ieder wat wils derhalve. Dit jaar vindt het evenement plaats op 1, 2 en 3 april. Dit is de week na pasen en 1 week voorafgaande aan de competitie. Vertrek op vrijdag aan het begin van de avond. Terugkomst staat gepland op zondag aan het einde van de middag. Om het voor iedereen financieel aantrekkelijk te houden bedraagt de voorlopige prijs pp. 100 euro (inclusief eten en drank in het basiskamp). Om de kosten enigszins te drukken vragen we iedereen de eigen mountainbike mee te nemen. Voor vervoer van de fietsen wordt gezorgd. In verband met het maken van afspraken met mogelijke drank- en eetleveranciers, willen we in een vroeg stadium weten wie wil deelnemen aan deze jubileumuitgave van de survival. Laat dit even per mail weten: john.fahrenfort@planet.nl. Graag maken we wederom gebruik van lease-auto’s. Geef even aan of je deze ter beschikking wil stellen. John Fahrenfort (073-6149556) of Theo Kinnegen


12 Geboortedagen leden Ball-point 2004/2005 19 22 22 26 27 27 28 29 30 31

December December December December December December December December December December

Ingrid Verhoeven Tineke Duynstee Kees Schopman Bert Kroon Ian Brugman Pieter Jan Verbeek Maarten Jansen Jaap Koster (vz) Gerard Reuser Susan Schreuder

1972 1932 1943 1944 1972 1965 1970 1965 1949 1978

1 2 3 9 18 18 21 22 24 25 27 27 29 31

Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari

Edwin Kellenbach Annemiek de Ridder Garry Schalks Monique van Helmond Tim van Doorn Peter Kasbergen Jeffrey van der Burgh Mark Raaijmakers Kerime Kiliรง Hein van Staveren (erelid) Kim van der Bruggen Melany Wesdorp Mari Fransen (erelid) Nicole Verbakel

1963 1976 1969 1971 1966 1975 1966 1970 1978 1951 1975 1978 1949 1972

3 5 10 12 15 16 21 22 23 24 25 26 27 28

Februari Februari Februari Februari Februari Februari Februari Februari Februari Februari Februari Februari Februari Februari

Marloes Schuitemaker Peter Laghuwitz Kurt de Groot Tonny Claasen (ondersteunend lid) Esther Theelen Ivonne Arts Joost van de Guchte Loes Uytdehaag Vera Paridean Alma Krug Mieke Obberhollenzer Angelique van Grinsven Arnold de Bruin Sandra Peters

1983 1968 1969 1940 1973 1971 1976 1952 1946 1981 1966 1966 1969 1974

1 5 6 10 14 16 17 17 17 25 25 25

Maart Maart Maart Maart Maart Maart Maart Maart Maart Maart Maart Maart

Rick Brugman Jacques Uytdehaag Joke Verhoeven (ondersteunend lid) Joost Buur Peter Alexander Johan Verlaan Rob Arts Natasja Boon Esther de Jong Roland Baks Erik Heermans Henk de Klerk

1968 1956 1943 1962 1967 1970 1965 1979 1973 1965 1969 1940

Geboren: Floor, dochter van Albert Derk de Bruin en vrouw Maud, dochter van Selita Oosterveld en Jaap Kaai


13

Het was me het jaartje wel...

Nu onze goedheiligman weer is vertrokken naar warme oorden, raken we langzaam in kerstsferen en worden er plannen gemaakt voor concrete invulling van de kerstdagen en wordt er gezocht naar het ultieme genot van de jaarwisseling. Onderuit gezakt onder kerstboom kijken we terug op een bewogen jaar. 2004 gaat in de boeken als een jaar waarin we ons continu de vraag stellen; Waar gaat dit heen? Het grootste succes van 2003 was ongetwijfeld de vangst van de aas van het kaartspel, Saddam Hoessein, “We’ve got him” zijn de nu al historische woorden van dat jaar. Het succes kent echter ook z’n keerzijde in de complete staat van anarchie waarin het land zich anno 2004 bevindt en waar dagelijkse nog vele doden te betreuren zijn. Waar gaat dit heen? Ook hebben we dit jaar afscheid genomen van twee prominente leden van het koninklijk huis. In het voorjaar namen we afscheid van prinses Juliana en op het moment van schrijven kan iedereen op paleis Soestdijk afscheid nemen van onze geliefde en ook spraakmakende prins Bernhard. Voor het eerst blijkt het publieke geheim over de Lockheed affaire van de prins nu officieel bewaarheid. Met in het achterhoofd nog de klucht rondom prinses Margaritha en Mabel-gate, kunnen we de geloofwaardigheid van het Oranje legioen ter discussie stellen. Waar gaat dit heen? Over Oranje gesproken, het Europees Kampioenschap van de zomer in 2004 kende in Griekenland een verassende winnaar. De rol van Nederland in het toernooi was er eentje van vlees nog vis. Ondanks dat we de halve finales haalden door 1 goede wedstrijd tegen Tsjechië, die overigens werd verloren en het overwinnen van het penaltytrauma tegen Zweden, werden we in de halve finale tegen Portugal redelijk kansloos naar huis gespeeld. En niemand die zich er druk om maakte. Nu met oppergod van Basten aan het roer wordt alles anders. Waar gaat dit heen?

jofa

orakelt

Bruut was de moord op Theo van Gogh, die op klaarlichte dag in Amsterdam werd afgeslacht. Natuurlijk had van Gogh een uitgesproken mening en was hij onder een groot deel van de Nederlandse samenleving niet geliefd, maar om hem in een land waar vrije meningsuiting hoog in het vaandel staat, zo letterlijk naar de slachtbank te leiden, is weerzienwekkend. Waar gaat dit heen? Om iets dichter bij huis te blijven, bij Ballpoint is dit jaar de discussie over een mogelijke nieuwe baansoort in de toekomst in alle hevigheid losgebarsten. Zo is er onlangs een enquête gehouden onder de leden met centraal daarin de vraag welke baansoort we in de toekomst gaan krijgen. Het beloofd een spannend jaar te worden omdat de strategische keuzes die er gemaakt worden bepalend kunnen zijn voor cultuur van de club. Waar gaat dit heen? Tot slot nog een bezorgde constatering omtrent de aanwas van actief kader binnen onze club. Steeds meer blijkt dat de groei van het actief kader binnen de vereniging stagneert. Een steeds kleinere groep mensen probeert het schip varende te houden. Daar moeten we wat aan doen. Laat dat nu het goede voornemen van 2005 zijn. Een jaar waarin het actief kader van Ballpoint zich gaat uitbreiden en een jaar waarin we met z’n allen, voor z’n allen en door z’n allen de club die we allen een warm hart toedragen in de vaart der volkeren omhoog gaan stuwen. Daar gaan we heen…. Fijne kerst en een sportief en vooral actief 2005.


14

Pasen de Paashaas. Do we know it is christmas time? Ver voor de kerst-mis, was er de zonnewende, de belangrijkste rite voor veel levensbeschouwelijke stromingen en volkeren. De Germanen vierden het als de terugkeer naar de zon, de Romeinse keizers zagen het als een moment van wedergeboorte en de overwinning op het duister door zoon van de oppergod. En eigenlijk zitten we nog steeds in die traditie.

Do they know it is christmas time? Ik heb dit eigenlijk nooit gesnapt. Waarom zouden zij moeten weten dat het kerstmis is? Van wie zouden zij het hebben moeten weten dat het kerstmis is, maar wat voor mij nog raadselachtiger maakt, wat hebben zij er eigenlijk aan te weten dat het kerstmis is? En is het erg als zij het niet weten? De honger blijft, de oorlog blijft, de droogte blijft, ook al weet je dat het kerstmis is. Bovendien zijn er maar weinig mensen, die niet weten dat het kerstmis is op 24 en 25 december. Als je dus eens langer nadenkt over de vraag, zou het misschien zo kunnen zijn dat het een strikvraag is. Als de hongerigen van deze aarde niet het juiste antwoord weten, welke is:Yes, we know it is christmas time! Dan géén eten. Het zou voor ons ook een goede vraag kunnen zijn. En het voorstel is dan ook om de songtitel te veranderen. Do we know it is christmas time en beter nog: ’weten we ook waar het vandaan komt?’ Met de secularisering van de samenleving in de westerse wereld is kerstmis de Kerstman en

Toen het Romeinse rijk ten val kwam, is de cultuur van het Romeinse rijk de cultuur van het katholicisme geworden. De kerk is het doorgeefluik geworden van talloze tradities en ideeën. Tot op de dag van vandaag vertonen de ideeën en de structuren van de Katholieke kerk – de universalisering, de structuur, de regels en wetten – een sterke gelijkheid met het Romeinse rijk. En daarmee heeft het een grote invloed op het kerstverhaal en daarmee op het denken in de westerse wereld. Misschien zit hier dan een antwoord op mijn vragen. Als zij , net als ons, weten dat het kerstmis is, zijn zij een deel van onze wereld. Een wereld waarin inderdaad maar mondjesmaat wordt gedeeld door het westen. Als het ons lukt om ze het ook te laten weten, lukt het ons dan ook om ze het te laten voelen dat het kerstmis is? Want dan hebben ze er waarschijnlijk ook wat aan. Dan wordt kerstmis zoals in de oude traditie een terugkeer naar het licht. Met een verlichte groet, Pelawak


Een kerstverhaal anno 2004

15

“Ik probeer maar wat en heb hulp van iemand anders gekregen”, aldus den auteur. Het was te wensen Dat alle mensen Alvorens te spreken Zichzelf bekeken Dan zouden zij het praten Over anderen wel laten. Aldus iemand anders. Er was eens een Kerstman,ergens in een land waar ze nog in kerstliedjes geloofden. Anders zou dit verhaal natuurlijk weinig tot geen enkele zin hebben. Na vele jaren trouwe dienst had de Kerstman wel zo’n ontzettende hekel gekregen aan een beetje alle mensen die het jaar op jaar weer wisten te presteren pais en vree te verkondigen tijdens de kerstdagen,dat hij wijselijk had besloten zijn rendier naar het asiel te brengen en zichzelf een andere job aan te meten. Hij zou wel iets vinden als uh..direkteur van een bank of désnoods werd ie wel Sinterklaas, makkelijk zat. Als ie maar verlost zou zijn van dat meelijwekkende gezeur onder die eeuwige kerstboom, om dan nog maar niet te spreken over dat valse gezang.... vérschrikkelijk. Viel buiten dat nog te betwijffelen of die J. van Nazareth wel met kerst geboren was, volgens hem gewoon net als vader- dan wel moederdag een listige marketingcampagne van de lokale grutter, waarom zou J. niet met pasen geboren zijn?...Maar goed,afspraak is afspraak..J.’s feestje is met kerst. Eigenlijk ook beter voor alle chanteurs en chanteuses die menen White Christmas en dergelijke muzikale vervuiling de ether in te moeten zingen...en nog gretige aftrek vinden ook. “It’s X-mas time.....there’s no need 2 b affraid” ....”me reet!!” zou Kerstman zeggen. Als ze hem nou eens met rust zouden laten,voor één keertje maar,zou het hem geen ene h*l kunnen schelen wat de mensheid zoal uitvrat rond kerst.. in tegendeel. Maar elk jaar weer dat Heilige Nacht..en hij dan maar weer alle puinhoop met de mantel der liefde bedekken, eventjes maar hoor....na Nieuwjaar zou men weer van voren af aan beginnen met bedrog en wat nogal niet meer. En hij dan weer volgend jaar met kerst....tuurlijk de klant is koning onder alle omstandigheden...me hoelá! Dit jaar dus mooi niet ze zochten het wat hem betrof maar mooi uit met hun schijnheilige gedoe. Maar goed,ondertussen eerst maar eens formeel ontslag zien te krijgen, daarna zag ie wel verder. Volgens Kerstman verdiende het dé voorkeur zich naar dé stad te spoeden om aldaar zichzelf te voorzien van dé zak. En wie hem daar dat ontslag zou aanbieden deed er tot dusverre niet toe, hij moest er toch zijn om zijn rendier in te leveren. En zo geschiedde, Kerstman trok er op uit met zijn rendier en slee.. lunchpakketje, baaltje stro en van alles wat eventueel nog van pas zou komen tijdens de rit. Je weet tenslotte maar nooit ‘t zijn barre tijden. En dat bleek ook, het had nog niet gesneeuwd en dat maakte het een tot een helse tocht, zeker voor rendier...nog geen liniaallengte per uur kwamen ze vooruit. Iedere twee uur een kwartiertje rust voor rendier aldus het rendieren-arbo-besluit artikel 2 paragraaf 3. Dit gaat niet opschieten dacht Kerstman bij zichzelf, zonder hulp van buitenaf kon hij het wel vergeten. Téring! Een engel ofzo zou hier wel heel handig van pas komen, daar waren ze vroeger in die Bijbel ook zo scheutig mee, dus waarom nu ook niet, en zeker rond kerst...die vlogen af en aan. Mooi helemaal niets,nog geen veertje. En God zelf dan? Kerstman maakte een gebaar richting hemel....daar hoefde hij dus ook niets van te verwachten, kon nog geen sneeuwbuitje vanaf! Gelukkig had ie wat pakken meegenomen en daar ging ie dus bij neerzitten, maarrrr....in de verte een stofwolk. Niets was minder waar, oor op de grond gelijk een indiaan (toen ze nog niet uitgemoord waren) plachte te doen op een spoorrails om zo een naderende..u snapt de strekking...en inderdaad...kloppetieklop..kloppetieklop! Hoefgetrappel,zou dat die eikel van een Sinterklaas zijn?! Potjedrie dan had ie nog minder tijd dan ie dacht voor het indienen van zijn ontslag...waar dan ook. Toen, in het zwartste gedeelte van Kerstman’s brein ontstond een verschrikkelijk plan...hinderlaagje, Klaasje knuppeltje in de nek leggen, paardje


16

inpikken en rap naar de stad, ontslag indienen en klahaar!!....Kerstman leek zowaar door een godswonder gered!! Wat er in de komende minuut gebeurde in Kerstman’s hoofd had ie nog nooit meegemaakt, noem het een visioen of dejávieux het zal vast een wetenschappelijke benaming hebben, maar dít gebeurde er. Hij zag zichzelf als een satanachtige figuur, en knuppelde Klaas zonder pardon van zijn knol..moest nog een paar keer flink uithalen want die Klaas was een taaitaaie. Rood alles kleurde rood voor hem. Op hetzelfde moment, eigenlijk ietsje later realiseerde Kerstman zich dat juist hij op dit moment was geworden wat hij probeerde te ontvluchtten....een in kerstliederen gelovende op eigen belang uitzijnde schijnheilige met maar één doel voor ogen..te weten: zakken vullen. En dat terwijl ie ten overstaan van de voltallige directie plechtig had beloofd zijn zak te legen. Wat er ook zou gebeuren. Weer een ietsje later, na dit alles te hebben ervaren ...houdt het paard halt voor de slee van Kerstman, vlakbij de pakken, echter zonder Klaas. Wie in hemelsnaam is dan de ruiter dees nobele knol?! Niemand minder dan Bink Rosbief! Welke op zijn beurt een boodschap had meegekregen voor Kerstman, “het is een jongetje!” zei Bink..”Jézus Christus!” zei Kerstman “Oooh...dus je weet het al?!”....op dat moment begint het te sneeuwen. Bink doet wat ie niet laten kan “I’m dreaming of a...” Kerstman wacht niet af en loopt door de verse sneeuw naar zijn slee, begint wat te rommelen en pakt een grote glimmende hakbijl te voorschijn...hakte wat denneboompjes om ....klakte met zijn tong en spoot met rendier de lucht in. Aan het werk dacht Kerstman, kon best nog wel eens druk worden komende dagen.

Competitienieuws 2005 Zo tegen het einde van het jaar is het weer tijd om de balans op de maken voor het komende competitieseizoen. De inschrijving voor de competitieteams bij de bond is altijd zo rond december en dat zorgt ervoor dat ook wij tijdig onze teams (grotendeels) op een rij moeten hebben. Wat voor jullie van belang is, is onder meer het volgende: -

de competitiedata voor 2005:

Zaterdag Speeldag 1 Speeldag 2 Speeldag 3 Speeldag 4 Speeldag 5 Speeldag 6 Speeldag 7

Zondag 9 april 16 april 23 april 7 mei 21 mei 28 mei 4 juni

10 april 17 april 24 april 8 mei 22 mei 29 mei 5 juni

Inhaaldagen: 1 mei (of 30 april/5 mei), 16 mei, 11 juni/12 juni. Er zitten twee tussenweekenden in zodat we vroeg beginnen en laat eindigen. De traditionele BBQ en mogelijke huldigingen vinden plaats op 5 juni. Noteer deze dagen alvast in je agenda!! Dit geldt uiteraard voor alle competitiespelers, want jullie dienen deze dagen beschikbaar te zijn. Op dit moment zijn we de teamindeling aan het vaststellen, en hopen deze z.s.m. gereed te hebben en deze aan jullie mede te delen. In ieder geval hebben we de volgende teams ingeschreven: Zaterdag: 2 mix-teams en 2 heren-teams Zondag: 3 dames-teams, 1 heren-team landelijk en 2 heren-teams district Van een aantal teams hebben we hoge verwachtingen, dus er moeten zeker kampioenen bij zitten! Wil je graag competitie spelen en heb je je nog niet ingeschreven (vergeten .....?), neem dan contact op met Miranda JansenRhoen of Serge Meijsen. We kunnen dan bekijken wat de mogelijkheden zijn. We kunnen sowieso altijd wel mensen op de reservebank gebruiken. Namens de Technische Commissie Miranda Jansen-Rhoen


17

Ballpoint Embassy 2004

Toen tegen Tim, jammer maar helaas. Dit ging helemaal de verkeerde kant op!

Mij is gevraagd iets op papier te zetten over de Ballpoint Embassy van 12 en 13 november. Ach, dat wil ik wel, zei ik misschien iets te snel, want later besefte ik mij dat ik daar eigenlijk helemaal niet zo veel over weet te vertellen, alleen wat mijn eigen prestaties betreft en die van mijn mede poulegenoten. Dus het zal een nogalwelzotamelijk eenzijdig partijdig verslagje worden….

De tweede dag. Winnaars en Anderen en de pijlen geslepen. Er was een nieuwe poule gemaakt en nu waren we verdeeld als volgt: Winnaarpoule: Tim, Lars, Pauli, Marco Meer winnaars: Rogier, Chris, Joost, Jaap Anderen: Susan, John F. Tineke, Kurt, Jeff Nog meer Anderen: Theo, Fred, Bas, Loes

Maar dat mag de (dart)pret niet drukken. Zo begonnen wij vrijdagavond met frisse moed, ik had een heel jaar (lees: een heel jaar) niet gegooid, nou ja, wel gegooid, maar niet met darts. Alleen één zielig klein keertje op de vrijwilligersavond, en dat had ik beter niet kunnen doen, want dat gaf mij direct de bijnaam Tinus Lambrisering….. beetje jammer. Goed, waar was ik, o ja, dus met frisse moed aan het ingooien met (dat wel) eigen pijlen, niet geslepen, dus zo bot als een stuk hout. Dat hebben we geweten, onze (Pauli en de mijne) pijltjes ketsten regelmatig af op het ijzer. Dus, aan het ingooien, en opeens, beng beng beng, daar wordt aan de deur geklopt… Werden wij toch verrast met een bezoekje van ene Chrisint en Friet, eh Pret, eh Fredpiet, nou ja, doet er niet toe, ze waren met z’n tweeën in ieder geval. Kleine, maar fijne gedichtjes werden daar voorgelezen waarbij iedereen bij naam en toenaam werd genoemd, bedankt, daar kwam ook die Tinus Lambrisering weer voorbij… maar daarover later meer. Dus, een goed begin van de avond, met daarna De Loting…... Ik zat in de poule met Tim, Bob, Pauli en Loes. Dat leek mij twee vingers in de welbekende neus, ik had uiteindelijk een jaar niet gegooid en zoals met alles, als je het een tijdje niet doet, blijk je het toch nog steeds te kunnen, vond ik. Tja lieve lezers, ik zei al in het begin dat het een partijdig stukje zou worden, je kunt nu nog afhaken…. Een goed begin is het halve werk en huppetee, de eerste twee partijen (best of three) waren al direct retespannend, tegen Bob en daarna tegen Pauli. Helaas moet ik bekennen dat ik beide partijen heb verloren, hoewel, hoewel, het ging er uiteindelijk bij allebei om wie als eerste de bull (lees: boel) gooide, we moesten er nog maar 1….. Tja, Bob gooide’ m eerst en tegen Pauli daarna van hetzelfde laken een pak, je gooit een boel keren en ach, is het niet gewoon mazzel dat j’m raak gooit? Het stomme is, en daar wil ik het nog wel eens over hebben, je mikt op de triple en daar landt ‘ie keer op keer gewoon in HATSJOE! Maar die bull, zo’n klein gaatje / vakje / rondje, hoe je het ook noemen wilt, soms willie er gewoon niet in. Jammer. Daar stond ik met 0 punten uit twee partijen.

Om een kort verhaal lang te maken, Tim gooide zeg maar goed, en werd eerste in de poule. Tweede werd Pauli en zij gingen door in de winnaarsronde. Moesten ze tegen Marco, gna gna gna. Loes en ondergetekende gingen naar de andere poule, en Bob (derde geworden) was er zaterdag helaas niet bij.

Tegen Kurt begon ik toch niet slecht, het werd 1-1. Had Kurt een inzinkertje of ik een opkikkertje? Ik denk het eerste, Kurt won het derde potje en wederom verloor ik, nu met 2-1. Wat te doen??? Repareren, concentreren, mediteren noem maar op, alles haalde ik uit de kast. Nu was Jeff aan de beurt en haleluja, ik won. Hiep Hiep Hoera, 2-1 als ik het mij goed herinner. Op de valreep weliswaar, want Jeff kan dat boeletje best goed vinden. Tegen John F. mocht het helaas niet lukken, of ik er dik af ging weet ik niet meer, je geheugen wordt er zo rot van he? Toen tegen Susan en jawel, het tij keerde weer, ik won. Mag ik nog wel even knipogend opmerken dat Susan een hele eigen stijl heeft van de pijltjes naar en vooral tegen het bord te werpen, ook naast, zodat ik stilletjes begon te hopen dat Tinus Lambrisering snel verleden tijd zou zijn. Wel was duidelijk dat schrijven bij een damespartij een lange zit is….. het boelen wilde niet echt vlotjes lukken. Tegen Loes had ik last van datzelfde fenomeen. Nu ging het dus ook nog om de ranking in de lijst en Loes was al goed bezig geweest tegen de heren in de andere poule, dus nu echt je best doen. Een spannende partij, maar ook o zo lang, weer dat verrekte kleine gaatje, de bull wel te verstaan, en het werd 1-1. Alles of niets, Tinus, je kunt het. Tijdens deze drie potjes kwam toch ook bij Loes regelmatig een pijltje in de lambrisering terecht, waarbij ik dus maar veelvuldig heb geroepen dat Loes Lambrisering veel lekkerder klinkt dan Tinus, maar niemand hoorde mij…… gek. Sorry Loes, was niet persoonlijk bedoeld. Het was erop of eronder en dan roep je wel eens rare dingen. Na 3 uur boelen, Chris onze schrijver deed regelmatig de dop erop, won ik ook deze partij, pffff gelukkig en daarmee eindigde ik op een niet zo respectabele 13e plaats. Dat had ik vorig jaar beter gedaan. Toch meer oefenen? Echwel. Pas toen had ik tijd om om me heen te kijken, verrek, zijn er ook nog anderen aan het darten???? De finale ging tussen Marco en Chris, Joost en Rogier streden voor de derde en vierde plek. Best of five, en om jullie niet langer in spanning te houden, Marco won van Chris, dat laatste potje was toch wel erg


18

spannend, Chris stond voor en Marco gooide toen eerst de boel (lees bull) dicht en daarna de rest, tja zo kan het ook; en Rogier won van Joost. Hieronder de uitslag (als ik het goed heb anders sorry) voor de ge誰nteresseerden: 1 Marco 9 Theo 2 Chris 10 Kurt 3 Rogier 11 Fred 4 Joost 12 John 5 Tim 13 Tineke 6 Lars 14 Loes 7 Pauli 15 Jeff 8 Jaap 16 Susan Diverse bekers werden uitgereikt en ondanks mijn 13e plek kijk ik terug op een zeer gezellig darttoernooi, wederom voor herhaling vatbaar. We hebben zaterdagavond nog een heerlijk Chineesje genuttigd, kortom, het ontbrak ons aan niets. Ik zeg erbij, we kunnen best wat meer dames gebruiken, niet dat er geen dames waren, maar zij waren voornamelijk support op de zaterdag waarvoor trouwens onze hartelijke dank! Volgend jaar weer?! En dan is het meanus, zegt Tinus.


19 ‘t wereldje Vet voor je racket Nu de banen in een serene rust de winter tegemoet gaan, ligt ook de merchandiselijn van Ballpoint stil. Maar Ballpoint zou Ballpoint niet zijn wanneer ieder nadeel tot een voordeel wordt gebombardeerd. Nu te verkrijgen bij Ballpoint, het alom bekende en niet te evenaren racketvet. Een speciaal ontworpen vet waarmee het racket ingesmeerd dient te worden alvorens het met hoes en al op zolder wordt gelegd en met het krieken van het voorjaar weer tevoorschijn wordt gehaald.. Slechts beperkte oplage wees er dus snel bij, op is op. Wedstrijdleiding corrupt? De onlangs gehouden Ballpoint Embassy is wederom een doorslaand succes gebleken. Het aantal deelnemers lag iets hoger dan het vorige jaar en ook de kwaliteit van het vertoonde spel was beduidend beter dan de vorige editie. Maar het was niet allemaal koek en appeltaart dat de klok sloeg. Want toen uiteindelijk de prijzen verdeeld werden viel het de deelnemers op dat de gehele organisatie in de prijzen was gevallen. De anderen hadden het nakijken. Bovendien bleek een anonieme deelnemer uit de van Berkelghetto opeens uit het niets geplaatst te zijn. En u raadt het al. Deze deelnemer pakte de 3e prijs en maakte de druiven voor de andere deelnemers nog wat zuurder. Het wordt tijd dat de Gestapo van Ballpoint uit de riolen omhoog komt en het organiserend comité eens met een controle bezoekje komt vereren. U bent gewaarschuwd. Kluspiet Tijdens het winterklaarmaken van de banen was het een komen en gaan van Ballpointers. Iedereen hielp mee het complex in optimale staat achter te laten voor het winterseizoen. Uit betrouwbare bronnen is echter vernomen dat J. v.d. B. uit het P-kwartier te D.B. als een speer het clubhuis in rende toen de eerste kleine miezerdruppels naar beneden kwamen. Er moet toch iemand koffiezetten en de worstenbroodjes opwarmen, ha ha ha. Deze kluspiet gooide snel de schuifpui op slot en zag met een grootse smile dat er buiten hard gewerkt werd. De koffie loopt, ha ha ha. Het verhaal doet denken aan de mountainbikepiet die in de Ardennen nog maar net vertrokken voor de tocht vakkundig een schroevendraaier tussen de spaken stak en daarmee een vroegtijdig einde van de fietstocht inluidde. Deze “kluspiet” heeft nog een hoop werk te doen in Spanje dit jaar. Voorzitter snoeit? Sommige functie in het bestuur lijken goed belegd. Maar tijdens het winterklaamaken van de banen viel het een ieder op dat het niet de penningmeester was die stond te snoeien, maar juist de voorzitter. Nu is rouleren in het bestuur van Ballpoint dit seizoen een geliefde bezigheid gebleken, maar dit was wel een hele duidelijke open sollicitatie naar de functie van penningmeester. We zijn heel benieuwd wanneer de penningmeester zich de redactie van het clubblad gaat bezighouden. De kerstgedachte Er gebeurt een hoop in de (‘t) wereld(je). We hebben afscheid genomen van onze Prins Bernhard. Zijn dood op een respectabele leeftijd van 93 jaar was er een van een andere soort dat de brute moord op Theo van Gogh onlangs in Amsterdam. Daartegenover staat ook de aanwas van nieuwe telgen. Zo verwelkomen we Floor, de dochter van Albert Derk de Bruin en Maud, de dochter van Selita. Beide momenten om bij stil te staan zo met de naderende kerstdagen. Leven en dood het licht dicht bij elkaar. Geniet daarom van het leven en vier de kerstdagen optimaal. Fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar.


20 In dit magazine deze keer geen bijdrage van onze huiskok Henk. Voor originele recepten voor de Kerst verwijzen wij u naar uw familie die wellicht een feestmaal voor u bereid of anders naar het versvak van uw plaatselijke supermarkt. In het maartnummer hopen wij een smakelijke Paaskooksuggestie hier aan te treffen. Iets met eitjes ofzo. Voor straks als u klaar bent met lezen: eet smakelijk!


21 Van de Technische commissie * Wat heeft 2004 ons gebracht en wat heeft 2005 in petto? 2004 Het seizoen zit er weer op. De banen zijn weer vollop bespeeld en inmiddels aan een winterslaap toe. Zoals elk jaar hebben we ook nu weer een heerlijk balletje kunnen spelen. De competitie, het Open Toernooi, ook dit jaar waren ze er weer. En terug van (een beetje) weggeweest: een succesvolle clubkampioenschappen. 2005 Begin volgend jaar zal het Nieuwjaarsborreltoernooi weer plaatsvinden. Altijd een heel gezellig begin van het jaar! Meer informatie hierover en de mogelijkheid om je in te schrijven tref je elders in dit blad aan. Niet zo heel lang daarna (begin april) kunnen we ons opmaken voor de competitie. Altijd goed voor het nodige bloed, zweet en tranen. De data tref je verderop in het BPM aan. Noteer ze alvast in je agenda! Tevens zullen we trachten er ook dit jaar een leuk, afwisselend seizoen van te maken met enkele verfrissende activiteiten. De agenda is nog niet definitief vastgesteld, maar zodra dat is gebeurd, stellen we deze natuurlijk z.s.m. beschikbaar. Dus let op mail, BPM 1 etc. Middels de vrijwilligersavond hebben we onze actieve betrokkenen onze waardering willen laten blijken, maar ook vanaf deze plek wil ik iedereen nog heel erg bedanken voor zijn/haar inzet het afgelopen jaar. Zoals jullie wellicht al hebben gelezen/vernomen geef ik mijn functie van voorzitter TC met ingang van volgend jaar door aan een opvolger. Ik weet zeker dat we hier een enthousiast iemand voor zullen vinden. Bedankt allemaal en tot ergens in 2005 op de Ball-Point-banen!

* Actief bij Ball-Point?? Voor ondersteuning van onze diverse activiteiten zijn wij op zoek naar betrokken leden. Dus heb je zin om een steentje bij te dragen, (klein of groot steentje maakt niet uit) meld dit dan even bij Miranda Jansen-Rhoen (073-6148077 of miranda_rhoen@ilse.nl) of Serge Meijsen. Dan kun je in overleg met hen bepalen waar je wensen naar uit gaan. Ons motto is: vele handen maken licht werk. Het enige wat je nodig hebt is enthousiasme, en een frisse wind is altijd welkom.

* Vrijwilligersavond 2004 Ruim 35 vrijwilligers zijn op 16 oktober 2004 in ons clubhuis ‘gehuldigd’. Op uitnodiging van het bestuur zijn actieve leden die hun bijdrage hebben geleverd aan activiteiten, clubblad, bar etc. even lekker verwend. In een ontspannen sfeertje is teruggeblikt op 2004 en vooruitgekeken naar 2005. Onder het genot van een heerlijk ‘hapje’ (Mexicaans buffet) en een drankje (diversen) is het seizoen waardig afgesloten. Tijdens deze avond zijn ook de Barman en Barvrouw, en Mr. Ball-Point en Miss Ball-Point verkozen. Geëerd zijn: -

Barman: Jeffrey van der Burgh Barvrouw: Vicky van Kerckhove Mr. Ball-Point: Jeffrey van der Burgh Miss Ball-Point: Miranda Jansen-Rhoen

Bedankt voor jullie inzet en ondersteuning het afgelopen seizoen! Maar dat geldt voor al onze vrijwilligers!!

Fijne Feestdagen en tot volgend jaar! Namens de TC Miranda Jansen-Rhoen


Quotes uit de media

22

John de mol is op zoek Waar zijn de vrouwen die zich nog eens ouderwets omhoog willen neuken. Ik kom ze niet meer tegen (John de mol is op zoek, uit: de gangen van John de mol, Biografie) Vader bijt zoontje testikel af Een 33-jarige man heeft op het eiland Lanzarote een testikel van zijn 4-jarige zoontje afgebeten. Volgens de Guardia Civil was de man tijdens zijn daad volledig gedrogeerd door cocaïne. De moeder van het kind was net een balletje gehakt halen bij de supermarkt. De vader kreeg een zenuwinzinking. (Brabants Dagblad, oktober 2004). Vroege kerstballen De borsten van Georgina Verbaan houden de gemoederen in Nederland flink bezig. Zo erg zelfs dat Georgina drie bedrijven wil aanklagen omdat deze op een oneigenlijke manier misbruik hebben gemaakt van de populariteit van de filmster in het algemeen en haar borsten in het bijzonder. Ook playboy zit in de gevarenzone want de kerstballen van Georgina blijken in de playboy tweemaal zo groot dan dat ze in werkelijkheid zijn. (Brabants Dagblad, november 2004). Zwarte Piet slaat man het ziekenhuis in Een inmiddels jaarlijks terugkerende walging blijken de losse handjes van diverse pietersbazen. Zo heeft een zwarte piet in het inmiddels bekende dorp Finsterwoude een 21 jarige automobilist met een hersenschudding het ziekenhuis ingeslagen, omdat deze te dicht langs de sinterklaasstoet zou hebben gereden. Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de knokploeg. (Brabants Dagblad, 1 december 2004). De eerste ronde “Mijn teammaatje Tonio zei: Listen Robert, the first lap is better than having sex with a woman.” Het is inderdaad iets dat ik niet snel zal vergeten’ (Robert Doornbos, na 1e testronde in de Formule 1, Sportweek, november 2004). Feestbeesten???? Wie misdraagt zich het meeste op bedrijfsfeesten? Je zou het niet verwachten, maar een Engels onderzoek heeft uitgewezen dat het accountants zijn die het wildst tekeer gaan tijdens de Christmasparty, een bedrijfsfeest waar onze kerstborrel schril bij afsteekt. Dansend op tafels en brallend door de ruimte waggelend maken zij de avond tot een compleet zuipfestijn. En de vrouwelijke collega’s doen daar dapper aan mee. Ruim 7 glazen wijn gemiddeld worden er genuttigd. Maar liefst 63% van de duizend ondervraagden verschijnt met een kater op het werk. Een kwart zelfs meldt zicht ziek. Zo zie je maar weer ‘s-avonds een vent….(Intermediair, november 2004). Als een kerstballetje Dertig kerstmannen hebben onlangs voor een hoop overlast gezorgd in Zwolle. Onder zware invloed van alcohol maakten ze de binnenstad van Zwolle onveilig. Na de nodige geluidsoverlast en lastig vallen van vrouwen (de oude snoepers), was het de politie die de groep oppakte en ter ontnuchtering in de cel opsloot. Merry Christmas, (Brabants Dagblad, december 2004). De beroepsgroep Er moeten duidelijke grenzen zijn (aan spreekkoren vanaf de tribunes), maar die moeten niet liggen bij het vermeende beroep van iemands moeder of vriendin als prostituee. En bovendien wanneer 8000 mensen dit roepen, dan moet er ergens toch een kern van waarheid in zitten. (“Je moeder is een hoer?”, moet kunnen vindt het landelijk informatiepunt supportersprojecten, het parool, oktober 2004). President Bush De onlangs herkozen president George Bush is een cadeautje voor elke komiek, hij heeft ons zò veel gegeven. (stand up comedian Andrew Moskos, het parool, oktober 2004). Achterwerk Als over de borsten van een vrouwelijke collega gezegd zou worden wat er over mijn achterwerk is gezegd, dan zou het huis te klein zijn. (Wouter Bos, Opzij, oktober 2004).


23 singletalk... “He’s a restless young romantic, want’s to run the big machine.” Da’s een stukje tekst uit één van mijn favoriete nummers, het is van Rush en heet New World Man. Naast een ijzersterke tekst ook nog eens een heerlijk moppie muziek wat wil je nog meer. Een beetje rusteloos ben ik wel, heb een soort van writersblock, ik zou niet weten waar dit stukje over zal gaan. Maar niet getreurd, gaandeweg zal er vast wel iets boeiends voorbij komen waarvan je als lezer denkt, “Hey, maar da’s interessant wat je daar zegt!” Je kan er alleen maar op hopen want op dit moment ziet het er niet echt rooskleurig uit. En daarmee run ik de big machine ook niet maar zou het wel willen...ben de controle kwijt. Op mijn werk ook al, samme nog an toe, ik zie blijkbaar ergens iets over het hoofd ...ik ben er niet helemaal bij. Ik zal toch potdomme niet verliefd zijn ofzo, de symptomen zijn er, hoewel ik eet me een kilo of twee per dag zwaarder en we weten allemaal als je vlinders hebt, krijg je geen hap door je keel. Uh...zo werkte het de vorige keer tenminste nog wel, wie weet is er iets met mijn chemistry waardoor ik wél degelijk verliefd ben én gewoon lekker kan smikkelen. Nu er nog achter zien te komen op wie ik dan ben, da’s misschien wel handig om te weten gezien het eventuele succes wat hierachter zou kunnen schuilen. Ik probeer alleen maar duidelijk te krijgen dat ik zoekende ben. Nou druk ik me voor jou als lezer wel heel smakelijk uit,maar ik bedoel het niet zoals jij hoopt dat ik het bedoel. Anders had ik me wel bij een dating-buro ingeschreven... trouwens, niet eens een slecht idee...zo rond de feestdagen kan iedere simpele ziel (dus waarom ikke niet!?) wel iemand gebruiken om eens mee onder de kerstboom te kruipen. Ik bedoel natuurlijk te zeggen dat ik een beetje in de knoop zit met mezelf. Zal ik links, zal ik rechts, halt op de plaats, of gewoon zoals ik in het verleden altijd heb gedaan, lekker doordenderen…. met alle gevolgen van dien. Het lijkt mijzelf het meest verstandige om eens pas op de plaats te maken, ik laat het maar even gebeuren zonder er zelf actief deel aan te nemen...gewoon een keer rustig aankijken wat er zoal kan gebeuren in al mijn passiviteit. Ik zie wel waar ik zoal tegenaan loop of over struikel. En anders zal het nieuwe jaar toch zeker wel uitkomst bieden....niet dan?? “He’s got to make his own mistakes,and learn to mend the mess he makes.” Het blijft een mooi nummer al zeg ik het zelf.


meer nieuws voortaan op www.ballpoint.info

24

BALL.POINTTIMES onbevestigde berichten van een eigenzinnige redacteur bij elkaar gebracht voor het ballpoint-lid

Sinterklaas wie kent hem niet…

Rare mensen die Engelsen

Nu de babyboom van Ballpointleden de gemoederen danig bezighoudt, wordt het de hoogste tijd ons te gaan bezinnen op een paar wereldse zaken. Allereerst natuurlijk het feest der feesten voor de kids, Sinterklaas. Komt dat zien volgend jaar in de Ballroom een heuse Sinterklaasmiddag voor de kids. Noteer hem nu alvast in de agenda. Dit wordt een middag om nooit te vergeten. Maar aansluitend hierop brandt natuurlijk ook de discussie los rondom het lidmaatschap voor jeugd. Wil jij je kind laten tennissen, start nu met lobbyen. Voor je het weet loopt de nieuwe Krajicek of Schalken bij ons rond. En wat is er mooier dan dat wij als klein klubke over 15 jaar kunnen zeggen, da’s er eentje die het bij Ballpoint heeft geleerd.

Werkweken van 48 uur zijn heel normaal in Groot Brittannië. Ook zijn werkweken van 60 uur geen uitzondering. Hoeveel tijd en energie blijft er dan nog over voor het bedrijven van de liefde met partner, collega, kennis, wildvreemde etc, aldus onderzoek van de Britse vakbond onder ruim 3500 leden. Centraal in het onderzoek stond de vraag naar de invloed van werk op seks- en gezinsleven. De uitslagen waren verbijsterend. Ruim 60% heeft nog nauwelijks energie voor seks. Zelfs de gezellige familieavond schiet er volledig bij in. Overigens wordt het afzakkertje in de pub niet meegerekend bij de werktijd.

Dierenmishandeling? Een Duitse bezoeker van de onlangs gehouden Zuidlaardermarkt heeft geprobeerd een pony mee naar huis te nemen achterin een Volkswagen Polo. De Duitser werd na afloop van de paardenmarkt in Zuid Laren betrapt. Surveillerende agenten geloofden aanvankelijk hun ogen niet toen ze meenden deze Shetlandpony in de kofferbak van deze toch wat kleine auto te ontwaren.

Interviewtechnieken iedereen kan het Citaat van Talkshowpresentator Hadassah de Boer: “Nou Joost Zwagerman, welkom. We gaan het over je essaybundel hebben, maar ik wil graag even met je over je lul praten”.

Bekende Nederlanders mogen alles zeggen… Beau van Erven Dorens: Ik maak me ernstige zorgen over de vriendelijke Humberto Tan, de metroseksuele excuusneger van Studio Sport. Kelly van Big Brother: Voor mij even geen relatie, maar dat betekent niet dat ik niet met Jan en allevrouw de lakens deel. Jorg Kelder: Volgens mij hoef je niet persé arts te zijn om te zien dat Georgina Verbaan geen siliconenborsten heeft.

Het moet niet gekker worden met die Hooglanders In een willekeurig landelijk ochtendblad van eind september stond op de voorpagina het bericht dat Schotse Hooglanders als middel worden ingezet tegen homo’s die in het openbaar de liefde bedrijven. In het recreatiepark Spaarnwoude, je weet wel dat pillen en snuifgebied waar Dance Valley in de zomer altijd plaatsvindt, zet men deze robuuste runderen in om op plekken waar de liefde bedreven wordt met ruwe poot in te grijpen. Zo kunnen wandelaars met hun kleinkinderen of hond rustig genieten van de natuur. Maar onlangs stond er klein artikel in dezelfde landelijke ochtendkrant. Schotse hooglander neemt bejaarde op de horens. Een 72 jarige wandelaar die samen met haar kleinzoon door het recreatiegebied Spaarnwoude slenterde, is op de horens genomen van een Schotse Hooglander. Zij is met gebroken pols en hersenschudding in het ziekenhuis opgenomen.

bpm200406  

1 ROLLUIKEN LUIFELS 2

bpm200406  

1 ROLLUIKEN LUIFELS 2

Advertisement