Page 1

Ball.Point magazine http://come.to/ballpoint

BORRELEN... BORRELEN? BORRELEN!!! Nu de lente er weer aan komt wordt het tijd om de deuren van ons clubhuis weer te openen. Natuurlijk zal dit snel gebeuren en wel op 25 maart. Even weer de sfeer proeven en niet te vergeten bij praten over wintersport, carnaval en uiteraard over het nieuwe tennis seizoen. Omdat het nog niet vast staat of de banen bespeelbaar zullen zijn is het openingstoernooi op woensdag 4 april (lees verderop in het clubblad). Iedereen is welkom, dus kom gezellig even langs om een glaasje te drinken op het nieuwe seizoen. De deuren gaan om 16.00 uur open.

Tot 25 maart!

Ischl 2001 verslag nu te lezen Ardennenoffensief in aantocht

Divers e Com missie s zoek en vrijwill igers!

01.1


!

REDACTIONEEL

Voor jullie ligt het eerste nummer van Ballpoint magazine van het nieuwe seizoen. Boordevol nieuws en activiteiten. De redactie wenst jullie een geweldig en sportief tennisseizoen en hoopt ook dit jaar weer te kunnen rekenen op jullie bijdragen in de vorm van ludieke stukjes, wedstrijdverslagen, gekke foto’s of wat dan ook. Met vriendelijke groeten, De redactie.

VOOR ALLE LEDEN !!!!!!!!! Op woensdag 4 april is het traditionele openingstoernooi. Zeker ook bedoeld voor nieuwe leden om zo kennis te maken met de rest van onze vereniging. Ook zal Loes van het secretariaat aanwezig zijn om de pasjes uit te delen, dit alleen natuurlijk als je je contributie betaald hebt. Verder zal Bob aan een ander tafeltje de competitie bescheiden uitdelen. Dus captains opgelet, zorg dat je deze avond even langs komt om de spullen op te halen. Mocht je deze avond verhinderd zijn, zorg dan even dat iemand anders van je team de papieren in ontvangst neemt. Vanaf 20.00 uur zullen Bob en Loes aanwezig zijn om de desbetreffende spullen uit te reiken. Ook kan er vanaf dit tijdstip getennist worden. Er zullen dubbels gespeeld worden. Door middel van loting zul je aan iemand gekoppeld worden. Je hoeft je niet in te schrijven en er is ook geen inschrijfgeld aan verbonden. Het enige wat je hoeft te doen is langs te komen, met tennis racket uiteraard. Kort samengevat : -uitdelen pasjes o.l.v Loes Uytdehaag -uitdelen competitie bescheiden o.l.v Bob Kern -openingstoernooi o.l.v Rogier van Koesveld Tot woensdag 4 april ! Rogier van Koesveld !

AFHALEN PASJES De KNLTB-lidmaatschapspasjes kunnen (mits contributie is betaald) in het clubhuis afgehaald worden op de volgende dagen: 25 maart tijdens borrel op clubhuis 4 april vanaf 19.00 uur overige woensdag avonden in april. Mocht geen van deze data schikken, dan graag bellen met Loes, de secretaris, voor een afspraak.

COLOFON

Ball.Point.Magazine is een uitgave van ltv BallPoint, opgericht te 's-Hertogenbosch d.d. 17 november 1976 - 25e jaargang nr. 1 postadres postbus 1152 - 5200 BE 's-Hertogenbosch - clubhuis BallRoom 073 - 622 15 08 - ledenadministratie Loes Uytdehaag 073 690 10 85 - voorzitter Rick Brugman 073 -657 94 49 - penningmeester Fred Gietman 073 612 07 29 - toernooien en competitie Rogier van Koesveld 073 - 612 12 40 - promotie en redactie Vivian Ploem 0416 - 335 438 - paviljoen Theo Kinnegen 0411 - 678 667 tennisbanen Jacques Uytdehaag 073 - 690 10 85 - Dit magazine werd door u gemaakt door: Claudia Herbergs - Walter Ploem - Vivian Ploem-Schreurs - Paul SchĂśnberger (opmaak) - Sandra Gehring-van de Hulsbeek - Electronische postbus ballpoint@hotmail.com website: http://come.to/ballpoint - BallPointMagazine verschijnt 6 maal tijdens het verenigingsjaar, de redactie streeft ernaar het magazine te vullen met bijdragen van de leden zelf. Lever uw artikelen, puzzels, gedichten ed. bij voorkeur 'digitaal' aan. De redactie wenst geen anonieme artikelen te plaatsen. Voor adreswijzigingen verzoeken wij u een berichtje aan bovengenoemde postbus te richten, ter attentie van de ledenadministratie. Ieder magazine wordt afzonderlijk geprint op de DokuTech van Extra.Point in Veldhoven, 040 - 230 06 18.


"

L.T.V.

BALL–POINT

Opgericht te ’s-Hertogenbosch 17-11-1976 Postbus 1152, 5200 BE ’s-Hertogenbosch

LEDENADMINISTRATIE

NIET INVULLEN

L.T.V. Ball-Point t.a.v. Loes Uytdehaag Geert van Woustraat 33 5212 RH ’s-Hertogenbosch tel: 073 - 6901085

Lidnummer K.N.L.T.B. nr. Betaald dd.

: : :

INSCHRIJFFORMULIER Ondergetekende, de heer/mevrouw

:

voorletters

:

roepnaam

:

adres

:

postcode en plaats

:

geboortedatum telefoonnummer

: :

geeft zich hierbij op als lid van L.T.V. Ball-point. Heeft U reeds eerder getennist? Zo ja, in welk verband? Speelsterkte (competitie/toernooi) Bent U dit seizoen tevens lid van een andere tennisvereniging? Zo ja, van welke: K.N.L.T.B. nr. :

Ja/Nee Dames/heren/mixed A/B/C1/C2/D1/D2/E Ja/Nee

Hij/zij verklaart de verschuldigde contributie a) fl. 210,- lidmaatschap seizoen 2001 (contributie fl. 185,- + fl. 25,- inschrijfgeld K.N.L.T.B.) b) fl. 260,- lidmaatschap seizoen 2001 (bovenstaande + fl. 50,- afkoop 4 bardiensten) te hebben overgemaakt.

Datum : Handtekening : ABN AMRO BANK 554189097 ________________________________________________________________________________________


ENTHOUSIAST

TEAM ZOEKT BESTUURSLID/

BARCOMMISSIE COORDINATOR!

#

De barcommissie is in 2001 op personele sterkte gebracht en de bijbehorende taken zijn verdeeld. De voltallige barcommissie bestaat uit de volgende personen: het bestuurslid, Paul en Tineke de Bruin en ter extra ondersteuning voor inkoop An Vugts. Na de succesvolle afronding van de bouw is nu de fase aangebroken van zaaien en oogsten. Om dit goed te kunnen volgen zoek ik, namens het bestuur en de barcommissie, een nieuw bestuurslid met portefeuille Bar met daarbij de verantwoordelijkheid voor coördinatie tussen bestuur en barcommissie nu Theo Kinnegen zich wil beperken tot de inkoop van drank. De rol van barcommissie/bestuurslid beperkt zich tot het coördineren en afstemmen tussen bestuur en commissie. Wat betekent dit in de dagelijkse praktijk?

Bestuurstaken:

De barcommissie is in het bestuur vertegenwoordigd om de noodzakelijke afstemming tussen de commissie en het bestuur te waarborgen en om de contacten met de andere commissies (op bestuursniveau) af te stemmen. Uitgangspunt daarbij vormt de kalender van de technische commissie. Deze kalender wordt jaarlijks vastgesteld. Een clubhuis moet voldoen aan een aantal voorwaarden: milieuvoorschriften, horecapapieren etc. Deze taak behoort binnen de bestuursfunctie. Verder wordt in het bestuur vooral op financiële cijfers gestuurd (omzet en marge) daar we als club erg afhankelijk zijn van de inkomsten. Uiteraard worden bijzondere uitgaven besproken, maar in het algemeen is daar een budget voor. De financiële verslaglegging gebeurt onder verantwoording van het bestuurslid. Het bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar. (lees verder op pagina: 7)


$

Het komende seizoen zullen we het zonder de volgende leden moeten stellen: Marjan

Deursen, van

John

Nova

Chantal

Ar jen

Everaers

Ton

Pluym, van der

Dominique Vight, v.d.

Loek

Graauw, de

Nico

Rooy, v.

Cees

Vloemans

Roger

Gracht, van der

Piet

Roozing

Arnaud

Weert, de

Ed

Hoogendijk

Margo

Smit

Emilie

Weert, de

Willemijn Koning

Vincent

Smits

Erik

Weesenbeek, v.

Kiki

Leonie

Smits-Stoelinga

Eric

Zilkens

Kusters

Als nieuw lid verwelkomen we:

Chantal Elkhuizen, Merije Heijdens, Winolt Lodder, Jurgen Offermans

Verhoeven


Barcommissie taken:

%

De barcommissie van Ball-Point kent drie functies:

1. Inkoop van drank - en etenswaren, alsmede “inboedel”. Wie: Theo Kinnegen De inkoop van drank wordt voor 95% gedaan bij De Leijer te Boxtel. Deze levert ook af BallPoint. Wekelijks, later in het seizoen om de 14 dagen, worden de bestellingen geregeld. Theo heeft aangegeven dit ook in 2001 te willen blijven verzorgen. Jaarlijkse vaststelling van het assortiment (en de verkoopprijzen) valt binnen de taak van de barcommissie. Wie: Tineke en Paul de Bruin (met ondersteuning van An Vugts) De inkoop van etenswaren gebeurt meestal bij de Sligro. Het assortiment staat in principe vast en wordt jaarlijks gedaan. De inkopen kunnen dan ook vanaf een bestellijst gebeuren. De barcommissie verzorgd gezamenlijk de inkoop van etenswaren. Wie: Tineke en Paul de Bruin (met ondersteuning van An Vugts) Onder inboedel verstaan we kleine zaken als lampjes, schoonmaakmiddelen en bonnenboekjes, maar ook een wap, stofzuiger etc. Jaarlijks is hier een budget voor gereserveerd.

2. Onderhoud, reparaties en installaties Wie: Paul de Bruin Ook in een nieuw clubhuis zal onderhoud plaats moeten vinden. Schilderen, schilderijen ophangen, de wc-bril vervangen en bijvoorbeeld de ijsmachine installeren, kortom klein onderhoud. Verder behoort hier de schoonmaak toe, aansturen van de werkster) toe. De barcommissie maakt in principe jaarlijks een plan voor het onderhoud en de benodigde middelen voor investeringen.

3. Invulling activiteiten, personeel en werkzaamheden. Wie: Tineke de Bruin A) Bardiensten inplannen zowel jaarrond als bij de grote evenementen (in overleg met de organiserende commissie. B) Afstemmen activiteiten andere commissies en de barcommissie. Dit wordt mede gedaan in overleg met de party commissie. C) Opstellen en verzorgen van barprocedures. De barcommissie is verder verantwoordelijk voor de inrichting van de keuken. Verplaatsing van attributen e.d. wordt door de barcommissie gedaan. De barcommissie vergadert een aantal malen per jaar. De bar is de spil van de vereniging, naast het tennis uiteraard. Het is vanzelfsprekend van groot belang dat de barcommissie goed vertegenwoordigd wordt in het bestuur. Bel me even als je interesse hebt. Namens het bestuur wens ik de barcommissie veel plezier dit jaar. Rick Brugman 073 6579449 06 22995733


& Winkelcentrum Helftheuvel Passage 98 ‘s-Hertogenbosch

Koop uw sportspullen bij Knuvers Sport, laat uw aankoop bijschrijven op de vaste klantenkaart t.n.v. Ball-


'

We staan aan de vooravond van een nieuw tennisseizoen! Voor een nieuwe start gaan mijn gedachten altijd even terug naar wat er vooraf heeft plaatsgevonden (het seizoen 2000) en wat de voornemens zijn voor het hetgeen nog gaat komen (het seizoen 2001). In 2000 is er nogal wat gebeurd, gelukkig het meeste in een positieve zin voor de vereniging. Op de algemene leden vergadering is daarover heel wat gesproken. Een aantal opvallende zaken. Het afscheid van Theo Kinnegen als bestuurslid! De eerste poging tot inbraak in ons clubhuis? Het batige saldo op de exploitatierekening! De bardienstregeling die toch nog tot wat strubbelingen heeft geleid! De eerste uitloting van de lening ten behoeve van het clubhuis!!! Het kampioenschap van het mixed team!

Ook in 2001 staat er nogal wat te gebeuren. Tijdens de ALV is een aantal opdrachten aan het bestuur gegeven. Bijvoorbeeld om te komen met een plan om het toeganghek voortaan jaarrond afgesloten te houden en voor de leden een sleutelplan op te stellen. Af te ronden voor 1 april 2001! Of bijvoorbeeld het organiseren van een lustrum activiteit omdat de vereniging in 2001 vijfentwintig jaar bestaat. Maar ook bijvoorbeeld om te kijken of de bezetting op onze banen door of meer leden of door een andere vorm van bezetting (door derden) te verhogen! Dit aangevuld met de nog openstaande punten van de actielijst belooft dit een bijzonder intensief jaar te worden met weer heel wat beweging in de club. Om even terug te komen op de lustrum viering. De goede verstaander van budgetten heeft natuurlijk allang gezien in het beleidsplan voor 2001 dat de club een verlies begroot van fl 3500,-. Dit is spijtig maar is geheel toewijsbaar (en ook begroot) aan de financiering van het clubhuis. Tegelijkertijd is te zien dat het budget voor het lustrum gesteld is op fl 0,-. Nu, wat wordt dat dan weer voor een feest zul je denken? Op dit moment heeft het bestuur het niet verstandig gevonden een bedrag te begroten voor het lustrum vanuit een verlies situatie. Wij denken dat je niet breder moet denken dan de portemonnee diep is. De lustrumcommissie krijgt echter wel de beschikking over de fooienpot

8 ,

V O O R

Z I T T E R

en de gelegenheid een loterij te organiseren voor extra inkomsten. Tezamen kan dit een basisbedrag worden van zo’n fl 4000,-. Dit maakt de taak van de lustrum commissie niet eenvoudig, maar ook niet onmogelijk. Wel hebben we afgesproken op de ALV dat meevallers ter beschikking gesteld kunnen worden aan de lustrum viering. Mocht blijken dat de baromzet na het open tournooi gelijke tred loopt met 2001 dan zullen we overwegen het budget te verhogen. We houden jullie daarvan op de hoogte. Gelukkig waren de aanwezige leden op de ALV het hiermee eens en is de begroting goedgekeurd. Het budget van de lustrumcommissie zou natuurlijk ook vergroot kunnen worden doordat er op andere wijze meer inkomsten gaan komen. Op de ALV is gesproken over de verhuur van onze banen aan bedrijven. Een tweetal studenten van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch heeft in 2000 een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden hiervoor en heeft een plan van aanpak opgeleverd en deels uitgevoerd. Tot op heden nog geen succes, maar dat het een reële optie is blijkt wel uit de eerste reacties van de aangeschreven bedrijven. Ook zouden er meer inkomsten kunnen komen uit reguliere sponsoring. Vivian heeft aangegeven dit jaar wat rustiger aan te willen doen, omdat Elvis een nieuw broertje of zusje gaat krijgen. Tot 2000 was zij verantwoordelijk voor de PR-commissie waaronder het clubblad en het sponsortak behoorde. Het vertrek van Vivian is mede aanleiding om eens na te denken over de manier waarop we op dit moment tussen de leden communiceren (het clubblad) en hoe het sponsorbeleid daarmee verbonden is. Daaruit komt onder meer de gedachte naar voren dat het sponsorbeleid wel eens apart door een of twee mensen opgepakt kan worden. Het maakt de taak lichter en duidelijker. Wellicht dat iemand zich daar toe aangesproken voelt????? Ook het clubblad als medium moet nog eens nader bekeken worden in 2001, wellicht in relatie tot de internet site? Paul Schonberger heeft al een oproep gedaan om lid te worden van de redactie commissie. Het lijkt mij in ieder geval een uitdaging om met zo’n creatief persoon aan de slag te kunnen gaan. Reageer daarom met spoed: Paul Schonberger, 6212266. 2001 belooft dus weer heel wat. Na het succes van onze nationale tennis-

vervolg >>>
VERVOLG... helden in de DavisCup kunnen we er weer heerlijk tegen aan. De Ball-Point banen liggen er nog maagdelijk bij. Voorzichtig betreden dus, de stramme spieren goed rekken en strekken en pieken op de juiste momenten. De tennis sport in al zijn finesses kan vanaf het weekend van 25 maart 2001 weer op de eigen banen beoefend worden. Kom even langs op zondag 25 maart voor de hernieuwde kennismaking met het gravel, het park, het clubhuis, de tennisleraren, de nieuwe en oud leden en wat al niet meer dat je verleden jaar hebt achtergelaten. Behalve de officiële zaken bestaat er net als ieder jaar, ijs en wederdienende, de mogelijkheid de eerste ballen te raken. De openingsactiviteiten starten rond 16.00 uur en duren tot 19.00 uur.

Ik wens de Ball-Point leden een intensief jaar toe en veel plezier toegewenst op de banen. Rick Brugman Voorzitter LTV Ball-Point. Ps. Een verslag van de ALV staat elders in dit magazine afgedrukt. De jaarrekening is bij mij op te vragen.

Lieve Ball.Point leden, Wat is er mooier dan het nieuwe seizoen te beginnen met je eigen artikel in je eigen clubblad. Nu weet ik wel een paar mooiere dingen, maar voor het Ball.Point.Magazine zou het prachtig zijn jouw inbreng te mogen plaatsen. Ben je op wintersport geweest, heb je een nieuw racket gekocht en wil je het oude verkopen, heb je een gedicht voor jouw held uit de zondagcompetitie geschreven of een tekening gemaakt van een kabouter met een puntmuts... stuur het in en het liefst per email. Verder vind ik het heel leuk om dat clubblaadje in elkaar puzzelen, nog leuker lijkt het me met een wat groter team. Heb je zin om deel uit te maken van de Reda-Cie, laat het even weten, er is altijd wel een leuke taak te vinden/bedenken. Functie als hoffotograafwebdesigner-contentbeheerder-auteur-columnistopmaker-advertentiecoördinator-illustrator-traffic-etcetera... Neem even contact met me op: paulus@barcelona.com of 073 - 621 22 66. de groeten, Paul Schönberger.

Lederfabriek W. Ploem b.v. Postbus 105 5100 AC Dongen (Holland) Vierbundersweg 15 5107 NL Dongen Telefoon: +31 (0)162-318640 Fax: +31 (0) 162-321348 E-mail: ploembv@wxs.nl

Gespecialiseerd in “natuurlijk” meubelleer, schoenoverleer en lederwarenleer, uitgevoerd in de meest uiteenlopende modieuze uitvoeringen en kleuren.
VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 23 JANUARI 2001 Aanwezig: 17 leden inclusief bestuur Afwezig mbvv: 6 leden

Er zijn slechts 17 leden aanwezig, indien er belangrijke besluiten ter tafel komen zal er een extra ALV nodig zijn. Voor de vergadering is het jaarverslag 2000 aan de aanwezige leden ter beschikking gesteld. Hierin zijn opgenomen de toelichtingen jaarrekening 2000, de begrote jaarrekening 2001 en de begrote exploitatierekening. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 2. Verslag ALV 18 januari 2000 Geen vragen van de aanwezige leden over het verslag ALV 18 januari 2000. Het verslag wordt vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen Brief van Mari Fransen, waarin hij verslag doet van zijn benoeming als bondsgedelegeerde. Hij wordt hiermee van harte gefeliciteerd.

4. Financiële verantwoording 2000 De toelichting jaarrekening 2000 wordt besproken. Van de rekening courant en de lening bij de brouwer is geen gebruik gemaakt. Overschrijding bestuurskosten mede veroorzaakt door bedankjes aan de clubhuis-bouwers. Het clubhuis en de terreinen staan op de balans, de afschrijving hiervan is terug te vinden op het exploitatie overzicht. De erfpacht op de banen en het clubhuis bedroeg altijd 2x fl 1600.- Bij de 1e bouw is voor de erfpacht op 1 canon een vrijstelling verleend. In het vooroverleg met de gemeente over de 2e bouw is er sprake geweest van een terugbrenging naar 2x fl. 100,- zoals in de begroting 2000 is opgenomen. De gemeente heeft echter deze laatste cijfers herroepen. Opnieuw opnemen met de gemeente en dit notarieel laten vastleggen kan inhouden dat de vrijstelling voor 1 canon komt te vervallen. De resultaatrekening en de balans worden met algemene stemmen geaccepteerd.

5. Kascontrole De voorzitter van de kascontrole, Bart Dorenbosch, deelt mee dat hij samen met Arnold de Bruin de boekhouding van de vereninging heeft gecontroleerd. De verslaglegging van de baromzet is duidelijk verbeterd. Opmerking: In het geval van een uitgave zonder bon dient niet alleen de penningmeester verantwoordlijk te zijn, maar zal een ander lid mede voor deze moeten tekenen. Bart stelt voor de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde financiële beheer 2000 en het bestuur voor het in dat jaar gevoerde financiële beleid. Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
6. Begroting en exploitatie-overzicht De begroting en het exploitatieoverzicht zijn uitvoerig besproken. Zie voor verdere toelichting het uitgerijkte jaarverslag. De begroting wordt met

12 stemmen voor 3 stemmen tegen 2 onthoudingen geaccepteerd.

7. Jaarverslag 2000 Van het actieplan 1999 en verder zijn de volgende actiepunten afgerond. 4 Invulling faciliteiten: clubhuis 5 Invulling faciliteiten: activiteiten en kwaliteit John Fahrenfort heeft zich teruggetrokken als toernooi leider, het “Open Toernooi” is voor de komende jaren echter geborgd door het draaiboek dat John heeft opgesteld. Hiervoor dank! 13 Structurering sponsorbeleid 15 Baanbezetting: incidenteel In overleg met de “bossche tennisverenigingen” is het verhuurtarief van 1 baan per uur vastgesteld op fl. 22,50 16 Verantwoordingsstructuur is vastgelegd. De nog openstaande punten worden voor 2001 gepland. Vooruitblik 2001 en verder wordt besproken en toegelicht.

8. Uitloting financieringsregeling Bart Dorenbosch is bereidt de loting te voltrekken. De volgende personen zijn uitgeloot: Walter Ploem, Els Kloosterman, Henk de Klerk en Henk Wijnhoven


9. Overige zaken Barcommissie

!

De bardiensten zijn het afgelopen jaar met redelijk succes ingevuld. De regeling is nog niet helemaal sluitend. De kasstaat wordt niet door iedereen goed ingevuld, waardoor de controle op gedraaide bardiensten niet goed mogelijk is. Bij het ruilen van bardiensten blijft degene die ruilt verantwoordelijk voor de bardienst. Deze regel is ter discussie gesteld. Het is echter onmogelijk voor de barcommissie om deze wijzigingen te registreren. In het clubblad zal nogmaals de procedure gepubliceerd worden. Er staan nog 2 barboetes open. De betreffende personen hebben inmiddels hun lidmaatschap opgezegd. Besloten wordt wederom een brief te sturen en daarmee de zaak af te sluiten. ยง ยง ยง

Er wordt een sleutelplan uitgewerkt Kosten plaatsing drankautomaat wordt uitgezocht Prijswijzigingen ivm kostenstijging worden per 1 april doorgevoerd

Technische commissie Animo van de leden voor de diverse evenementen loopt terug. Aandachtspunt voor het komende seizoen. De KNLTB heeft besloten de speelsterktes te veranderen m.i.v. het seizoen 2002. Deze zomer wordt info van de KNLTB verwacht betreffende de telling. Een uitleg hiervan wordt t.z.t. in het clubblad gepubliceerd. Lessen: Dit is een afspraak tussen de tennisleraar/leerling, geen bestuursverantwoordelijkheid. Bouwcommissie De commissie bestaande uit Theo, John, Jeffrey en Fred is, met nogmaals hartelijk dank, ontbonden. PR commissie Sponsoring was afgelopen jaar succesvol. Het clubblad is 5x uitgekomen. Vivian en Walter hebben aangegeven te stoppen met hun PR activiteiten. Ze worden hartelijk bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren. De PR commisie is vacant. Baancommissie Afgelopen jaar heeft de KNLTB de banen gekeurd. De vele steentjes op de banen was het enige probleem, verder zijn de banen goed. Drainage en water afvoer krijgen aandacht Er zal bij de Weenergroep nogmaals op een snelle oplevering van de banen worden aangedrongen, dit i.v.m. de vroege start van de competitie. Bestuur Samenstelling: Theo legt zijn bestuursfunctie neer. Hij wordt bedankt voor zijn tomeloze inzet, we zullen hem node missen. In het clubblad wordt een oproep voor de vacante functie geplaatst. Paul en Tineke die nu in de barcommissie de technische- en planningsvraagstukken op zich nemen, zullen de waarneming in het bestuur vervullen.


"

Legionella audit is verplicht, bestaat uit meting en beheersplan. Er wordt uitgezocht wat dit precies inhoudt. Kosten ca. fl 2000.Sociale hygiene richtlijnen, verplichte instructie aan bardienst-draaiers. Horeca vergunning aanvragen Functioneren bestuur: Algemene stemmen dechargé.

Overig Lustrum Er is geen bedrag voor de viering van het 25 jarig jubileum opgenomen.Dit betekent een extra belasting voor de lustrum commissie. Halverwege het seizoen wordt bekeken of er toch nog geld kan worden vrijgemaakt

voorstel leden: § Internet-site actiever maken § plaatsing van een bord met telefoonnummer, zodat we gewaarschuwd kunnen worden bij problemen op het terrein § balonderzoek

BARDIENSTEN... Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

25-mrt Nick Geerdink Tineke de Bruin 26-mrt Vic Weekers 27-mrt Henk Wijnhoven 28-mrt Serge Meijsen 29-mrt Marieke de Bont Michiel ten Dolle 30-mrt Jacques en Loes Uytdehaag 2-apr Toos Marechal en An Vugts 3-apr Jeff vd Burgh 4-apr Bob Kern 5-apr John Fahrenfort 6-apr Els Kloosterman Miranda Rhoen 8-apr start zondagcompetitie 9-apr Claudia Herbergs Marga Koster 10-apr Ingrid van Dongen Nico Klasema 11-apr Bert Barla 12-apr Rick Brugman

Vrijdag

13-apr

Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

14-apr 15-apr 16-apr 17-apr 18-apr 19-apr 20-apr

Zaterdag Zondag Maandag

21-apr 22-apr 23-apr

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

24-apr 25-apr 26-apr 27-apr 28-apr 29-apr 30-apr

Esther de Jong Marion van Herk start zaterdagcompetitie eerste paasdag tweede paasdag Frank vd Kemp Jaap Koster Andre en Sandra Gehring Fred Gietman Mieke Oberhollenzer competitie competitie Jurgen Offermans Angelique van Grinsven Erwin van de Vegte Sandra en André Gehring Marcel en Maudy vd Broek Paul Schönberger competitie competitie koninginnedag


BARDIENSTEN... Beste leden,

#

Gelukkig zijn er weer leden bereid gevonden om bardiensten te draaien dit jaar. De barcommissie is dan ook bijzonder blij met jullie inzet om er weer een supergezellig jaar van te maken. Hopelijk gaan we een zonnig tennisseizoen tegemoet, waarbij we lekker kunnen genieten van ons heerlijke clubhuis. Voor velen van jullie zal het een stuk leuker zijn geworden om bardienst te draaien, alles nieuw, lekker veel ruimte en er is een grote schuifpui waardoor je goed op de hoogte blijft van het een en ander op het terras en de banen! De barcommissie weet dat velen van jullie al tig keren bardiensten gedraaid hebben, toch willen we jullie vragen om het onderstaande en de bijgevoegde bardienstinstructie nog eens goed door te lezen, er zijn een aantal punten echt belangrijk om te weten, zoals het invullen van de kasstaat (dit geeft toch altijd weer problemen), het schoonmaken van de tap met kokend water en het afsluiten (indien een deur niet goed dicht zit, gaat het alarm af!). In de keuken komt een prikbord te hangen. Mocht er iets bijna op zijn (koffie, suiker, melk, koffiefilters etc.) dan kun je een briefje opprikken met daarop je mededeling. Dit voorkomt onaangename verrassingen en hopelijk is de inkoop dan altijd op tijd. Voor diegenen die nog niet zo vaak bardienst gedraaid hebben volgen hier misschien nog wat handige tips voor tijdens de bardienst: de sleutel van Ball-Point kun je ophalen bij de Sporthal De Schutskamp; om 19.00 uur is het vaak nog niet (zo) druk, nodig iemand uit om te tennissen, mocht je alleen zijn ingedeeld; het schoonmaken van de tap en metalen druiprekken kun je ook eerder op de avond doen als het wat minder druk is, dit hoeft natuurlijk niet pas als je gaat afsluiten; het metalen onderstel van het druiprek van de limonadeglazen ligt los en kan dus van de bar af, dit is handiger bij het schoonmaken; de bardienstinstructie hangt ook aan de wand achter de bar (bij de cd’s) mocht er iets niet duidelijk zijn; kasstaten en enveloppen zijn ook achter de bar te vinden; kassa telrollen liggen in de achterste keukenlade; een bardienst ruilen is altijd mogelijk, vul dit duidelijk in op de kasstaat, en ook met wie je geruild hebt. Houdt hierover ook de barcommissie op de hoogte, dit voorkomt onduidelijkheden. Uiteraard worden nieuwe leden die bardienst draaien altijd ingedeeld bij iemand die dit al vaker gedaan heeft. Lees ook de hierna bijgevoegde bardienstinstructie goed door, dan ben je van alles op de hoogte. Wij hopen dat dit jullie helpt er een goed en leuk seizoen van te maken, mocht je nog vragen hebben, dan staan wij uiteraard tot jullie beschikking! Groeten namens de barcommissie, Tineke en Paul de Bruin

Zaterdag 17 november, 5A lustrum ltv Ballpoint

“Culinair genieten”

Zoals bekend bij de aankondiging in het vorige clubblad bestaat ltv Ballpoint dit jaar 25 jaar. Dat feest zullen we vieren op zaterdag 17 november. Het thema van de dag is “Culinair genieten”. Dit is overigens zeer ruim interpreteerbaar. De lustrumcommissie is druk doende het programma verder uit te werken. Wij houden jullie de komende magazines op de hoogte van deze dag. Het programma zal starten in de loop van de middag. De partner is van harte welkom. Graag verwijzen we naar de lustrumloterij waarvan elders in het clubblad melding wordt gemaakt. Noteer alvast in de agenda’s zaterdag 17 november 2001, 5A lustrum ltv Ballpoint. Zorg dat je het niet mist. Lustrumcommissie Nicole Verbakel Esther de Jong Henk de Klerk Rick Brugman John Fahrenfort


$ B

ARDIENSTEN...

BARDIENSTINSTRUCTIE L.T.V. BALL-POINT Openen van de bardienst: 1) 2) 3)

4) 5) 6) 7)

rolluik voordeur omhoog met sleutel, alarm afzetten, rolluiken omhoog en houten balk van schuifpui eruit naam / namen van bardienstdraaier(s) invullen op kasstaat deze kasstaat altijd invullen, ook als het regent, niemand getennist heeft etc. opstarten van kassa: 1) sleutel naar “REG” draaien 2) knop #/NS intoetsen kassageld tellen en vermelden op kasstaat nogmaals: kasstaat altijd invullen, ook als er geen bardienst gedraaid is, dit voorkomt boetes vóór het tappen het 1e biertje 2 glazen weggooien (doorspoelen leiding!) koelkast eventueel aanvullen vanuit voorraad in container koffie zetten en eventueel opbouwen van het terras Draaien van de bardienst

8) naam, datum en consumpties noteren op bonnen 9) alle contante betalingen worden op één bon “contant” genoteerd 10) bij afrekenen bonnen als volgt aanslaan: aantal X/DATE TIME prijs soort dus 5 fris wordt aangeslagen als 5 X/DATE TIME prijs intoetsen 150 fris alles aangeslagen totaal CA/AMT TEND 11) na betalen de bonnen markeren als “betaald” en op de prikker steken 12) niet betaalde bonnen van naam en datum voorzien en opbergen in rode bak met pofbonnen (alfabetische volgorde, staat op achternaam) Afsluiten van de bardienst 13)

14) 15) 16)

17) 18)

19) 20) 21)

BELANGRIJK: met kokend water de tap en alle metalen druiprekken schoonmaken, dit voorkomt schimmelvorming en het vastplakken van de glazen op hout of metaal, schoonmaken, afwassen (evt. vegen of stofzuigen), op woensdagavond aub stoelen etc. omhoog voor de schoonmaakster donderdag), op dinsdagavond aub vuilcontainer aan de weg zetten in verband met ophalen vuilnisophalen woensdag) geld uit kassa tellen (ook het kleingeld) verder invullen van kasstaat envelop voor Joke (Brussellaan) vullen met: 1) volledig ingevulde kasstaat 2) betaalde bonnen 3) uitgedraaide kassabon aanwezige kasgeld afdragen (ongeveer ƒ 100,00 achterlaten in kas) kassa afsluiten: 1) sleutel naar “Z” draaien 2) knop CA/AMT TEND intoetsen (kassabon van die avond wordt uitgedraaid) 3) sleutel naar “OFF” draaien 4) kassabon afscheuren en in envelop doen stoelen terras opruimen, rolluiken omlaag, houten balk schuifpui terugplaatsen, alle lichten uit en alle deuren goed dicht, alarm inschakelen, voordeur, rolluik en hek sluiten sleutelplankje in brievenbus van Sporthal “de Schutskamp” deponeren envelop in brievenbus bij Joke Verhoeven, Brussellaan 4 routebeschrijving vindt je op de kasstaat


z

a

t

e

r

d

Mix 1

Heren 1 Rick Brugman Andre Gehring * Paul de Bruin John Fahrenfort Jeffrey v/d Burgh

Arnold de Bruin Jaques Uytdehaag Harry Verbunt Inez v/d Wouw Miranda Rhoen Loes Uytdehaag *

Heren 2 Leo Damen Piet Damen Max van Hoof Gerard Kroezen Jan Vugts Roel Satter * Winold Lodder

c o m p e t i t i e Heren1

Heren 3

Dames 3

Lisette Geerdink Marga Koster Claudia Herbergs * Els Kloosterman Gerdie van Deursen

Joyce van de Burgh * Sandra Gehring Marion van Herk Marieke de Bont Daphne Koning

o

n

Mix 2 Tineke de Bruin * Nicole Verbakel Monique Houtmeijers Michiel ten Dolle Paul Brugman Jochem Verhoeven Niels Kersten.

2 0 0 1 Dames 1

Bob Kern Rogier van Koesveld Heren 2 Erik Heermans Theo Kinnegen * Rob Arts Tim van Doorn Jaap Koster * Marco de Ridder Paul SchĂśnberger Walter Ploem Vic Weekers Dames 2

z

a

% g

Fred Gietman * Marcel van de Broek Kurt de Groot Chris van Esterik Frank van de Kemp Serge Meijsen

d

Sandra Rozeboom * Mieke Oberhollenzer Angelique van Grinsven Maudy Wedding Reservelijst : Bert Barla Ingrid van Dongen Nico Klasema Rene de Water Paul Stoelinga

a

g

COMPETITIE DATA SEIZOEN 2001 Het nieuwe seizoen start met - voor de zoveelste maal in successie – meer dan goed gevulde competitie teams. Dat betekent dat ook dit jaar weer 10 teams voor het kampioenschap gaan strijden. De definitieve indeling van de teams wordt in het volgende clubblad gepubliceerd. Wel volgt hier de data voor de competitieronden. Eind maart wordt de indeling en het wedstrijdschema bekent gemaakt en zal z.s.m ook het barrooster verschijnen. Mochten jullie nog vragen hebben dan kun je uiteraard contact met mij opnemen. De competitieleider, Bob Kern. April

Mei

Juni

Zaterdagcompetitie

14, 21, 28

12, 19, 26

2

Zondagcompetitie

8, 22, 29

6, 13, 20, 27

Inhaaldagen : 16 april ( 2e paasdag), 30 april (koninginnedag), 24 mei (hemelvaartsdag), 4 juni (2e pinksterdag).


&

Eerder stoppen met werken? Tweede huis op de piste in de Alpen? Op zaterdag 17 november bestaat de club 25 jaar. De lustrumcommissie pakt groots uit. Om enige financiĂŤle ondersteuning te krijgen wordt er bij aanvang van het seizoen een start gemaakt met een lustrumloterij waarvan de opbrengst volledig ten goede zal komen aan de organisatie van het lustrum op zaterdag 17 november. Start lustrumloterij eind maart (bij opening van het seizoen) De trekking is op zaterdag 2 juni a.s., aanvang 20.30 uur op het Ballpoint complex (afsluiting competitie). Ieder lid verkoopt zoveel mogelijk loten (wie de meeste verkoopt ontvangt een prijs) Loten kosten 5 gulden per stuk. Er zijn drie grote prijzen met een hoofdprijs van fl. 1000,- gulden. Door de leden en voor de leden. De lustrumcommissie

Trainingskamp in de Ardennen (30, 31 maart en 1 april) Op zondag 8 april start dit jaar de competitie. Als jaarlijkse voorbereiding hierop wordt ook dit jaar weer het traditionele trainingskamp voor mannelijke competitiespelers georganiseerd. Het evenement vindt dit jaar plaats op vrijdagavond 30 maart, zaterdag 31 maart en zondag 1april. De inmiddels vele deelnemers van de afgelopen jaren hebben dit trainingskamp kunnen vertalen naar grote prestaties op de banen. Daarbij verwijzen we graag naar de laatste plaatsen van het heren1 team zondag en de beaverboys en het jaarlijks niet kunnen waarmaken van de aspiraties van het heren 1 team zaterdag en heren 1 zondag district. Zo zie je dat deze teambuildingsessie in de Ardennen meer prestaties naast dan op de baan oplevert. Het (voorlopige) programma ziet er als volgt uit: Vrijdagavond 19.00 uur: Vertrek naar de Ardennen Zaterdag: Quad (brommertjes op vier wielen), en mountainbiken Zondag: Kanovaren en terugreis naar Den Bosch Kosten van dit weekend bedragen mede afhankelijk van het definitieve programma circa 275,-. Inschrijven kan tot uiterlijk 26 maart bij John Fahrenfort. Daarbij vernemen we graag of je een auto meebrengt. John Fahrenfort Jfahrenfor@hsbos.nl 073 - 6149556


KENNISMAKING

MET

TOAB DE BRAKEN

'

TOAB staat voor tennisonderwijs, aktiviteiten en benodigdheden en is gevestigd in sportcomplex De Braken te Boxtel. Vanaf het aankomende tennisseizoen gaat deze organisatie de tennislessen organiseren op BallPoint. Ik persoonlijk heb al in een eerder uitgekomen clubblad kennis gemaakt met jullie. Dit was aan het begin van het vorige seizoen. Ik heb me toen geintroduceerd als nieuwe tennistrainer en ben vervolgens door een blessure nauwelijks aan lesgeven toegekomen. Aleen de lessen in september heb ik verzorgd. Hopelijk gaan we dit jaar wat soepeler van start. Om niet weer in een soortgelijke situatie te verzeilen gaan we met twee trainers werken zodat uitval zo goed als mogelijk kan worden opgevangen. In principe gaan we op dezelfde dagen trainingen verzorgen en mogelijk nog een extra dag aan het programma toevoegen. Mits het natuurlijk noodzakelijk mocht zijn. Dinsdag, vrijdag en zaterdag waren de dagen waarop er trainingen werden gegeven bij Ballpoint. Deze dagen zullen ook dit jaar weer de voorkeur krijgen. Zie ook inschrijfformulier elders in dit clubblad. Met het oprichten van TOAB ben ik per oktober een eigen onderneming gestart. Naast het verzorgen van tennislessen organiseert TOAB aktiviteiten zoals toernooien en een reis naar Roland Garros. Ook voor tennisartikelen kun je bij ons terecht. We beschikken over een eigen serviceshop. Andere diensten naast de persoonlijke verkoop zijn een bespandienst en een rackettestdienst. Deze diensten zullen ook op de club worden aangeboden. Mocht je aan een ander racket toe zijn of een nieuwe bespanning neem dan gewoon contact met me op. Op trainingsavonden kan ik je van dienst zijn. Het is de bedoeling dat testrackets of te bespannen rackets op trainingsavonden worden afgeleverd om vervolgens op een volgende trainingsavond weer te worden geretourneerd. Hierover volgt in een volgend clubblad meer. Mocht u al eerder vragen hebben of informatie wensen dan kunt u persoonlijk contact opnemen met mij. Met vriendelijke groet,

Patrick v.d. Wetering Baroniestraat 3 5281 JB Boxtel 0411 676673 06 24545572

Ook dit seizoen kan er weer op 3 dagen getraind worden bij ball.point. Dinsdag, vrijdag en zaterdag zijn de trainingsdagen waarvoor je in kunt schrijven. Voor april tot oktober staan 15 lesweken gepland. Je kunt inschrijven voor een 5 of 10 weekse cursus. De cursus van 10 weken start in week 15 en loopt tot en met week 25. De vijf weekse cursus start in het najaar in week 34. De cursussen bevatten zowel technische als tactische elementen voor zowel het enkelspel als het dubbelspel. Er wordt met 2 tot 4 personen getraind. PrivĂŠ-trainingen worden met u persoonlijk afgestemd. De kosten van een 10 weekse cursus bedragen: Fl. 160,- bij 4 pers. Fl. 240,- bij 2 pers. Voor de 5 weekse cursus wordt het cursusgeld gehalveerd. Een training met 4 personen bestaat uit 10 minuten warming-up en inspeeltijd, en 50 minuten lestijd. Er wordt dus een uur gepland. Voor een privĂŠ-training of een training met 2 personen wordt 45 minuten gepland. Lesreglement: Na iedere cursus van 10 weken worden 2 inhaalweken gepland. Na de 5 weekse cursus volgt 1 inhaalweek. Lessen worden enkel ingehaald na uitval door weersomstandigheden of door afwezigheid van de trainer. Als er meerdere lessen uitvallen door weersomstandigheden dan worden deze gedeeld ingehaald. D.w.z. dat de eerste les wordt ingehaald, en dat de tweede voor eigen rekening is. De derde wordt weer ingehaald enz. Voorts wordt het door ons op prijs gesteld als u zich tijdig afmeldt bij afwezigheid. Inschrijven voor de eerste cursus kan tot uiterlijk 31 maart. Het inschrijfformulier vindt u op de volgende pagina.
INSCHRIJFFORMULIER TOAB CURSUS APRIL-MEI-JUNI Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Tel. PrivĂŠ

:

Evt. 2A nr.

:

Geb. datum

:

Speelsterkte Beginner=E

:

Ervaring Aantal jaren

:

Voorkeur cursusdag Di/Vrij/Zat. 2A Keuze

:

:

Voorkeur indeling : 2 of 4 personen Wil graag samen : trainen met We zien uw inschrijving tegemoet, en stellen u vooraf op de hoogte van de definitieve indeling en betaalwijze. opsturen naar: Patrick van de Wetering Baroniestraat 3 5281 JB Boxtel 0411 676673 06 24545572


ZOMERAVONDCOMPETITIE 2001De zomeravondcompetitie heeft als doel; “Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden van ltv Ball-Point”. Daartoe dien je eenmaal in de drie weken een partij te spelen. De zomeravondcompetitie start op 23 april De deelnemers worden gerangschikt op speelsterkte, en vervolgens worden er poules samengesteld. Iedere speler vertegenwoordigt een (even) aantal punten.De nr 1 100, nr 2 98, nr 3 96 , nr 4 94 enz. Vervolgens speelt de nummer 1 tegen 2, 3 tegen 4 enz. De speler die wint verdient het aantal punten van z´n tegenstander, die bij z´n eigen score wordt opgeteld. Zo ontstaat een nieuwe ranglijst. In de volgende ronde speelt de nieuwe nr 1 tegen de nieuwe nr 2, 3 tegen 4 enz. Hierbij dient opgemerkt te worden dat tijdens deze competitie nooit tweemaal tegen dezelfde speler gespeeld kan worden. Deze zomeravondcompetitie wordt vooral aanbevolen aan onze nieuwe leden. Zo is het voor hen mogelijk snel ingeburgerd te raken in onze kleine gezellige club. * * * * *

De deelnemers spelen 1 maal in de drie weken een partij tegen elkaar. Het gaat hier om twee gespeelde sets. Er volgt dus geen eventueel noodzakelijke derde set Iedere deelnemer krijgt een kaart thuisgestuurd met daarop de te spelen wedstrijd voor die ronde. Men dient zelf contact op te nemen met de tegenstander. De wedstrijd dient gespeeld te zijn op de laatste zondag (uiterlijk 18.00 uur) van de betreffende periode. De uitslag van de wedstrijd dient in de brievenbus van het clubhuis gedeponeerd te worden, of afgegeven aan Rogier van Koesveld. De nieuwe stand wordt na afloop van iedere periode opgehangen in het clubhuis.

1. Zomeravond alleen baan 3 2. Geen zomeravond wanneer er lessen. 3. Geen zomeravond tijdens competitiewedstrijden, zaterdag vanaf 12.00 uur en zondag vanaf 9.00 uur. 4. Speel zoveel mogelijk wanneer het niet druk is, voor 19.00 uur bv. Deze integratiecompetitie wordt afgesloten middels finales, themaprijzen en een spetterende feestavond op zaterdag 20 oktober. Inschrijving Zomeravondcompetitie 2001 Naam: Adres: Postcode en plaats: Telefoon: Speelsterkte:

Opsturen naar: Rogier van Koesveld Van Berckelstraat 46 5211 PH Den Bosch Bellen mag ook: 073 –6121240 e-mail adres rvkoesveld@nl.packardbell.org Of deponeren in de Ball-Point brievenbus Uiterste inschrijfdatum 12 april


EEN

IMPRESSIE;

ISCHL 2001

Ok, daar gaan we dan. Vrijdag 26 januari, 09.30h er stopt een overvolle peugeot 405 voor de deur, en dan moet ik er nog in en niet te vergeten al die spulletjes waar ik zo aan gehecht ben, te weten mijn halve huisraad. Dat wordt proppen, dan maar zonder geit en mountain-bike op wintersport. Vroemmm, en we zijn weg.We zijn dan in dit geval Joyce, Jaap, Rogier en ik.(ik=Chris) Voor we het Bosche verlaten hebben doet Joyce een beroep op ons eetvermogen, of we een bammetje lusten?….Niet te flauw eten we ons wat beenruimte in de auto, broodjes ei,remokmok,snickersen zelfs gehaktballen passeren de revu,de panorama en niet te vergeten dat blad met die diepgaande intervieuws.En dat allemaal zonder te morsen, ondertussen naderen we Vught, het einddoel is al in zicht. Voorzien van alle wenselijke hi-tech nemen we zo zoetjes aan eens contact op met wat blijkt auto 2 en 3, inderdaad dat maakt ons auto 1! (ondertussen spreken en rijden we al een behoorlijk eindje Duitsch) De bevolking van auto 2 staat model voor een doorsnee gezinnetje , pappie,mammie en de twee kleine bengels op de hoedenplank (Fred, Mieke, Basje en Sjonnie), zij(Fred) wijten hun tijdelijke achterstand aan die twee kleine bekvechtende draakjes op de hoedenpl…euh..achterbank. Auto 3 wordt bestierd door Paul en Tineke. Na ampel beraad besluiten de drie auto’s een stop in te lassen. Tijd om de eerste Deutschmarkx te laten spreken, kaffee….aber bitte mit sahne!! In deze stube proberen Paul en Jaap telefonetisch hun collega’s uit te leggen dat ze toch echt niet aanwezig zullen zijn bij de vergadering van die middag….. Na deze smakeloze bak prut is de toon gezet, hoe sneller we rijden ….inderdaad des te eerder hebben we de eerste vakantiefoto’s binnen.Dit zal ik eens even nader belichten voor degene die de draad nu al kwijt zijn. Dat gedoe over auto 1,2 en 3 komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen, er kan er maar een de snelste zijn!!! Nu schijnt het dat je in het Duitse behoorlijk kan planken, aber…als er staat dat je maar 130 prostunde mag fahren, dan is het aan te raden dit ook te doen. We arriveren in het We naderen Hockenheim, en u voelt hem al aankomen, dit is vragen om problemen, zepitoreske Ischl, bij het ker bij formule-1 liefhebbers.Nu wil uitspreken alleen al heb het toeval dat de D e u t s c h e Autobahnpolizei net op die dag in de wereldik al wat ledematen geberoemde ring staat te flitsen,niet omdat broken, dus dat belooft ze zich zo vervelen, neen waarde lezer, het nog wat op de piste. is de Polizei ter ore gekomen dat ene Fred “Flash” Gietman de ring vandaag zal bedwingen met zijn rokende rubber..en dat maar liefst met een kreuzgeschwindigkeit van 180 pro-stunde. Mieke meteen kwaad op die doerakjes op de achtebank “blijf nou eens met je takken van die foto-camera af!!!” Helaas zegt Fred, dat waren onze vrienden van de vakantiefoto-service. Agossie, nog niet halverwege en nu al zijn fotoalbum vol! Auto 2 en 3 worden keurig gewaarschuwd door een wat timide klinkende Fred en wij naderen de beroemde bocht met de maximaal toegestane snelheid, wat we nog net kunnen zien is dat op het moment van passeren het rolletje wordt gewisseld door een pliezist. Ondertussen speelt zich ook het nodige af in auto 2 en 3, te weten; wij(voorheen auto 1) rijden voor Paul en Tinus..priet,priet..ach, den telephon!?…Of wij in de auto niets ruiken? Wij ruiken genoeg, maar niet de door Paul bedoelde dieseldamp.Eerste de beste pomp toch maar even kijken of de auto nog compleet is.Check, dubbelcheck, dat ding lekt diesel!!!! Conclusie?! We


! tanken geen diesel meer, probleem opgelost. Ben nu op het punt aangekomen dat ik denk dat ik real-time aan het schrijven ben, dit kon nog wel eens zwaar clubblad worden…..eentje met nazorg voor de postbode… Met lekkende tank en een behoorlijk geslonken voorraad proviant arriveren we in het Oostenrijkse, u heeft als lezer geluk, het is inmiddels al donker en ik besluit de ogen eens wat toe te knijpen. Tot het moment dat ik wederom wakker schrik van een verontrustend rinkelende telefoon, schon wieder der Fred, en die heeft hoe kan het ook anders alweer een foto voor in zijn album (kunnen we die ook nabestellen??)Neemt niet weg dat auto 1 daadwerkelijk als eerste op plaats van bestemming arriveerd, nou Fred, proficiat en de complimenten van de fotograaf! En waarom spreek ik alleen fred hier op aan, nou het zit zo, Mieke is een vrouw en zij rijdt ook als een vrouw, geen reden tot paniek zou ik zeggen, die twee mannekes op de achterbank hebben ook wel gereden,maar die beentjes zijn zooo kort, ach u begrijpt vast wel waar ik heen wil. We arriveren in het pitoreske Ischl, bij het uitspreken alleen al heb ik al wat ledematen gebroken, dus dat belooft nog wat op de piste. Probleempje, althans volgens Frau Ausderbierstube! Onze eerste nacht zullen wij met vieren moeten zien door te brengen in een penthouse, of we daar een probeem mee hebben? Ben je krank! Gar kein problem. Toch maar even aan Joyce gevraagd of dat zij hier daadwerkelijk geen problemen mee had, je weet maar nooit…zo’n eerste nacht…ver van huis… Blijkt dat die Oostenrijkers een hele andere kijk op huizenbouw hebben dan wij, gewoon een driepersoonskamer en een slaapstoel, stromend water en een lege koelschrank. Eind goed al goed, alle spullen voor die nacht naar boven gesleept en op naar een stevige pot bier.In een ijl tempo naar de Kuhstal, daar waar zo’n beetje half Ischl binnenstaat…voor zover men nog kan staan. Ik haal wel even een potje schnaps met mijn grote mond die nog niet gewend is aan de Oostenrijke Schingel…ik wordt genaaid met mijn broek aan!!!! 80(zegge tachtig!!!!) piek voor vier (4!!) potjes bier…de toon is gezet voor deze avond, toen waren ze al niet te vertrouwen…en nu nog steeds niet, daar ga je met al je goede bedoelingen jegens de …..ach, laat ook maar en er zou nog veel meer volgen wat mij en anderen deed denken aan de geschiedenis lessen..Poehee, kan dit eigenlijk wel?…Tuurlijk, zij zijn toch begonnen!! Nacht 1…..een nacht vol verschrikkingen….Joyce doet een poging tot slapen in wat een riante stoel blijkt te zijn maar toch wel een klein bed, Rogier en ik vechten met onze lange benen tegen en te kort bed(het bed blijkt gelukkig maar aan een kant te kort te zijn)….Jaap slaapt….en slaapt als een prins….die een dieselmotor met een lekkende uitlaat in zijn keel heeft zitten!!!!! Djeeeeeeeesus, wat een gesnurk, dat hou je niet voor mogelijk, ikke mazzel dat Joyce en Rogier samen op een kamer zouden doorbrengen….NOT!!! We moesten ’s-morgens praten als Rick om niet in aanmerking te komen voor kabaaltoeslag. Wow, het heeft hier gesneeuwd….zullen we dan maar…Okidoki, we gaan ski’s huren en niet te vergeten een skipas kopen, dit laatste omdat we toch wel wat lui zijn uitgevallen en geen zin hebben om die bult iedere ochtend op te wandelen. Ik besluit, in al mijn bescheidenheid, om het sportieve gedeelte van de ferien door te brengen op snow-blades, jawel een tak van sport waar menig atleet neen tegen zou zeggen, maar daar ligt voor mij nou net de uitdaging. Hmmm, de lift! Ik wist wel dat ik iets vergeten was, juist ja, ik heb last van hoogtevrees!!! Samen met mede-vrezer Rogier viel het achteraf allemaal reuze mee…..de volgende dag toch maar met een reserve setje ondergoed de lift in gestapt. Nou, dat geski hebben we (bijna) allemaal wel onder de knie, beetje glijen, beetje carven, beetje blauwbekken in een rij voor een lift waarvan je denkt hoe kom ik hier ooit nog vandaan tijdens deze gruwelijke sneeuwstorm waarin al minstens twintig mensen zijn omgekomen en het vrouwtje naast me in de lift denkt dat ze de volgende is en als ze niet ophoud met janken is ze ook de volgende……


" Je ziet nogal wat gebeuren op die bult met sneeuw, met name de valpartijen werken op de lachspieren, totdat je zelf een smakker maakt die eigenlijk alleen maar op je sluitspieren werkt.Pokkezooi, wat kan die sneeuw hard zijn, totdat je er achter komt dat die sneeuw geen sneeuw is maar een brok ijs gemengd met wat rotsen, vond het niks nie gek nie dat ik onderuit ging..of ging ik nou bovenuit?!.. Zo ook maakte Baschen een smak die men in het dal heeft kunnen horen, kebeng, met zonnebril nog op zijn neus vol op het veradelijke ijs van Ischl, met tranen nog in zijn inmiddels gezwollen oog arriveerde Bas bij de Huhnenhutte….” Ben geffalle!” klonk het uit zijn bijna tandeloze mond.Even over de Huhnenhutte, dit was en is een restaria vlak de kippenlift, zegt u niets, maar ons genoeg.Het zit zo, dit was en is een tentje op de piste waar de Loco-Burgemeister(Fred) graag zijn Apfelstrudel voor 11-uur in de morgen wilde verorberen, helaas voor Fred, alle energie die hiervoor nodig zou zijn stak men liever in het grillen van kippetjes, en niet zomaar een paar kippetjes, nee man!! Honderden kippen hingen hier ’s-morgens al in hun nakie te zonnen op de grill! En apfelstrudel warm maken voor ons aller Loco ho maar! Rodelen beste lezer. Een sport beste lezer, een olympische sport mag ik wel zeggen, en wij doen dat gewoon in het donker, hoppakee, met een sleetje de bult af, recht naar de eerste hulp, althans…Frau Zieke Oberholenzer….Zij sturtzte sowat in het ravijn bij de Teuffelskurve(volgens de verhalen), blijkt dat ze achteraf gewoon En echte kerels hebben tijdens over haar eigenste enkel heeft gejodeld, hun militaire dienstplicht wel neemt niet weg dat dit wel meteen het voor hetere vuren gestaan, zeeinde van haar sportieve kapriolen zou betekenen…da’s kut! En niet alleen voor ker als je zoals Bas “De Slag om Mieke, Fred(de loco) ontpopte zich als Bussum” hebt meegemaakt, is een ware Florence Nightingale maar werd zo’n glijertje in het donker een ten telken male door de krukken van peuleschil zonder enige uitdaMieke weer de piste op gejaagd. Iederging. een had met Mieke te doen, maar toch ook wel met Fred. Misschien wel even leuk om te melden dat er slechts een persoon (ahum) was die de Teuffelskurve (kuchkuch) maar liefst tweemaal, jawel , tweemaal zonder om te klappen of zich te verletzen heeft genomen…..dank u,dank u, u mag weer gaan zitten! Iets minder leuk om te melden is, dat ik als enige met een volle skibroek in de lift naar boven zat en zeker niet van plan was om op zo’n achterlijk sleetje naar beneden te glijen….maar ach, je bent een kerel of niet…..En echte kerels hebben tijdens hun militaire dienstplicht wel voor hetere vuren gestaan, zeker als je zoals Bas “ De Slag om Bussum” hebt meegemaakt is zo’n glijertje in het donker een peuleschil zonder enige uitdaging. Wat niet wil zeggen dat het rodelen een sport is die niet geheel zonder gevaar bedreven kan worden, neme het geval John die bovenop/over een Duitscher heen rodelde…” mot ie ook maar geen kuil gaan grave op de piste!” Ook het gevaarlijke Gluhweinsyndroom sloeg zijn slag, Kitsie und Kotsie (John en Bas) hebben een dagje mogen genieten van een schitterend Villeroy & Boch uitzicht. En dat allemaal terwijl John alleen maar aan de homo-cola had genipt…..tijdens de apresski…tja, da’s vragen om problemen. Rest ons de vraag vraag hoe Basje besmet is geraakt? Verder heb ik geen spannende apres-ski verhalen te melden, behalve dat ik het nogal een heel klein beetje erg vreemd vond dat Tinnieminnie op een gegeven moment heel raar begon te praten van al die bitter-lemon, ze was van het een op het andere moment so horny geworden, en sprak met een behoorlijke dikke tong…niet te filmen zeg, dit vroeg om nader onderzoek mijnerzijds.Hmm..ahaa! Blijkt dat die jodelboeren wodka in de lemon doen, en wie wordt daar nou niet horny van? Kan me niet voorstellen dat ik nog rare dingen heb uitgespookt, maar mocht dat zo zijn…dan hoort u dat vast nog wel van iemand…..of niet….ofzo..


# Zo nu en dan werd er ook nog geskied….niet door ons allemaal, tegelijk bedoel ik dan. Pauli en Basje die heel eventjes dachten dat ze van rubber waren en zich gelijk van de diamantstrecke 39 stortte…en da’s nie geloge!!Viel wel op dat ze de rest van die dag heel erg rustig waren. Rogier die een beetje last had van de kou tijdens het afdalen en opdalen , ach eigenlijk de hele vakantie heeft ie het niet warm gehad….behalve tijdens zijn nachtelijke avonturen… Nee!! Niet dat, ik doel op het moment (heb ik van horen zeggen) dat hij als een heuse binnenhuisarchitect de lampen van de muur haalde…weliswaar in zijn slaap, maar eraf gingen ze! Verder waren er ook mensen die het nogal met elkaar eens waren over het feit dat je eigenlijk helemaal niet de hele dag op die latten hoeft te staan, je kan ook de parasol-bar induiken voor een indrinkertje, en rustig wachten op de rest…en wachten …en een indrinkertje… Ja mensen, zo’n dag op die Donald-Duck latjes is zwaar vermoeiend en vraagt om de nodige versnaperingen. En dan is het helemaal niet zo raar om gewoon, als begeleider van enkele dames, puur uit voorzorg dat hen niets zou overkomen, met een gondeltje naar beneden te gaan, je kan natuurlijk niet de hele dag presteren. Ondertussen is het gesnurk van Jaap van Binsbergen er niet minder op geworden, maar dat terzijde, alhoewel, toch vreemd dat een mankement van een ander jou probleem gaat worden. Wat valt er verder nog te melden….het eten! Ja, hoe was het eten?…Uitstekelbaars, kan ik wel zeggen, af en toe een beetje weinig (voor mijn maag). Ontbijten in een zaaltje, soms allemaal tegelijk, en vaker een wat latere Pauli en Tinnieminnie, maar die leefden van de liefde…..dan heb je dus geen ontbijt nodig…eigenlijk. En wederom een Fred die appellesienschillen tot een ware kunst verheven heeft, gevolgd door een John die dat maar niet kan begrijpen. Zwaar aan de Bolognese op de piste, ook wat weinig hier en daar, maar mijn redding waren dan weer de kleinere onder ons….(de kleinere eters !!) En ’s-avonds op het gemakje een restaurant induiken….en andermans pizza weg zien te kapen als je daar de kans voor krijgt, kost je wel een desert maar je hebt wat omhanden….ik bedoel te zeggen dat ik daar wel voor mijn lol ben!! Tijd om de koffers weer in te pakken, ik sta er altijd weer van te kijken dat je voor de terugreis heel wat koffers te kort komt. Even afrekenen aan de bar, had ik nog niet verteld geloof ik, maar er was en is een heuse bar in dat hotelleke, met bier. Sneeuwkettingen eronder en vlammen maar met die bak, had je gedacht, Stau met hoofdletter S, toch maar even ruim de tijd genomen voor de eerste honderd kilometer, slechts 4 uur, dus dat viel wel mee. Blijkt dat Tinus de mede-stauers nog aardig heeft vermaakt door haar naam en adres in de besneeuwde berm te piessen, knap staaltje blaascontrole kan ik wel zeggen. En uiteindelijk bereiken we de Nederlandsche grens, dit was ook het punt dat Fred besloot dat ie zijn sneeuwketingen er nu toch wel onderuit kon halen. Zo dan, we zijn weer thuus. Kan zijn dat ik vergeten ben teenentander aan u mede te delen over deze vakantie, maar dat zal ik dan niet bewust gedaan hebben. Kan zijn dat ik vergeten ben hier en daar de waarheid neer te pennen, maar dat zal ik dan niet bewust gedaan hebben. Kan zijn dat ik volgend jaar gewoon weer mee ga, maar dat zal ik dan wel bewust doen. Alle Ischl-gangers nogmaals bedankt voor de leuke tijd aldaar, Jaapke en Rodjer bedankt voor de toch wel veilige reis en Joyce bedankt voor de remokmok en dergelijke zaken. TjuuB en gruB Chris….(bij gebrek aan geloof, zak mar zegge)


$

Den Bosch,Heltheuvelpassage 262, 073 - 621 21 10 Veghel, Kalverstraat 4, 0413 - 351 616 Oss, Walstraat 3, 0412 - 642 888

Ook voor feesten en partijen.


% ACTIVITEITEN KALENDER 2001 Maart + April 25 30 + 31 + 1 4 8 14 medio 23

opening clubhuis (borrelen) Hoogte stage Ardennen Competitie bescheiden ophalen captains pasjes ophalen leden opening + kennismaking toernooi start zondag competitie start zaterdag competitie aanvang tennislessen 1A ronde zomeravond competitie

Mei + Juni 28 2 ? 10 23

2A ronde zomeravond competitie Afsluiting competitie met barbecue Huldiging kampioensteams Beginners toernooi ladies sunday Midzomernacht toernooi

Juli + Augustus 30 Juni + 1 t/m 8 9 4+5 16

Ball-point open 3e ronde zomeravond competitie start herfst offensief start donderdag dubbel avond

September + oktober 1 t/m 9 13 22 20

clubkampioenschappen 4e ronde zomeravond competitie invitatie toernooi afsluitende feestavond

November + December??? Januari 2002 ?

Nieuwjaars toernooi


&

BPM0101  

BPM0101 magazine

BPM0101  

BPM0101 magazine

Advertisement