Page 1

LTU Revıew n y h e t s b r e v f ö r a n s tä l l d a o c h a l u m n e r v i d L u l e å t e k n i s k a u n i v e r s i t e t. N r 1 5 , 2 0 1 2

ext er n a a n sl a g Biträdande professor Xiaoyan Ji, Avdelningen för energivetenskap, har erhållit 2,3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att genomföra en teoretisk studie av viskositet för CO2-avskiljning med joniska vätskor.

Ny teknik mäter dina relationer på nätet Ny smart teknik som mäter hur vi kommunicerar elektroniskt med varandra och hur starka våra relationer på nätet är, studeras av LTU-forskare i ett samarbetsprojekt med Ericsson Research. Tekniken kan användas för att filtrera, rekommendera och presentera information på ett sätt som är unikt anpassat för varje person. Kåre Synnes är docent inom Pervasive and Mobile Computing. Han och doktoranden Juwel Rana utvecklar smarta system som kan mäta hur vi kommunicerar med varandra på nätet, i mobiltelefonen, via mejl m m. Tekniken utvecklas inom ett forskningsprojekt finansierat av Ericsson Research. - Utan att du märker det hämtar systemet information från olika källor där du kommunicerar. Informationen bakas ihop till en social graf som visar med vem och hur ofta du pratar med personer i ditt nätverk, säger Kåre Synnes. Tekniken klarar att kombinera flera olika källor på nätet, som Facebook, LinkedIn och andra sociala nätverk, med din mobil och din emailserver. Den sociala grafen visar på djupet i dina nätrelationer genom att informationen i grafen filtreras och skattas, t ex efter hur ofta man mejlar

varandra eller pratar på Facebook, om det handlar om tvåvägsinformation eller om du och dina nätverk kommunicerar och söker information om likartade ämnen. På så sätt får man en god sammantagen bild över hur individer kommunicerar i olika nätverk. Utifrån den sammantagna bilden ska man lätt kunna skapa grupper för kommunikation baserad på specifika behov. Det kan handla om grupper av personer som systemet bedömer att du har goda sociala relationer med och som har ett liknande intresse som du. Informationen kan även användas till att bjuda in användare till ett delat utrymme där olika verktyg för att lösa gemensamma problem erbjuds utifrån behov. I samarbete med Ericsson har forskarna nu lämnat in tre olika förslag på att få patent på tekniken.

Hjälp för den som vill köpa billigare el

Framgångsrika studenter blev Årets Alumn NSD | 2012-11-07

LTU I RIKSMEDIER Machokulturen på väg ut ur gruvan? Kossornas planet Sveriges Radio | 2012-11-12 Hon har varit i de djupaste gruvorna -Kossornas planet Sveriges Radio | 2012-11-12 Bultarna i berget kommunicerar med föremål Vetenskap & Miljö - Sveriges Radio | 2012-11-09 Luleå får nordiskt gruvforskningscentrum Ny Teknik | 2012-11-07 Nytt forskningscenter till Luleå Östergötland - Sveriges Radio | 2012-10-31

Hushållens elkonsumtion kan bli både billigare och grönare med hjälp av en teknisk plattform som gör att elkonsumenter enkelt kan följa den egna elkonsumtionen och även förutse vad som händer om man förändrar sina elkonsumtionsmönster. Elförbrukningen i Europa ökar och nu vill politikerna få ned förbrukningen, framförallt av dyr miljöfarlig el som produceras t ex vid oljekraftverk. Utvecklingen av den plattform som ska bidra till minskad energiförbrukning inom EU och även få konsumenterna att konsumera mer grön, hållbart producerad el, involverar forskare och företag i sju europeiska länder. Marita Holst, Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) vid LTU leder en del av projektet. En prototyp som ska fungera som beslutsstöd för fastighetsägare, privata elkonsumenter eller energibolag som vill erbjuda elkonsumenter som ändrar sina konsumtionsmönster attraktiva prisavtal, ska stå klar i april 2014. LTUs roll i projektet är att testa plattformen i ett 50-tal hushåll i bostadsområdet Radiomasten i Luleå. - LTU mäter hushållens elkonsumtion och vid vilka tider de konsumerar mest el. Datan körs in i plattformen där konsumenterna sedan kan modellera och testa vilka åtgärder som ger bäst besparingseffekt och även förutse sin framtida förbrukning, säger Ma-

LTU I LOKALA MEDIER

Gemensam nordisk satsning på gruvforskning Ekot, Sveriges Radio | 2012-10-30 Kiruna ska bli framtidens mönsterstad Vetenskap & Miljö - Sveriges Radio | 2012-10-29 Här testas en ny grön kemikalie Miljö & Utveckling | 2012-10-26 Vägen till chefsjobbet går genom stallet SVT Nyheter | 2012-10-26

rita Holst. Vad händer t ex om man väljer att konsumera huvuddelen av sin el vid andra tidpunkter än frukost och middag där topparna i elkonsumtionen ligger och då elen är som dyrast. Förutom att fungera som beslutsstöd ska plattformen även kunna stödja småkonsumenter att bilda kundnätverk för att påverka elkraft- och energibolagen. Projektet Cassandra finansieras av EUs sjunde ramprogram och har en totalbudget på 3,6 miljoner euro. På LTU arbetar även informatikforskaren Åsa Waara i projektet. Hon studerar hur energiinformation kan visualiseras för att motivera energisparande.

RÄTTELSE I nr 14 av LTU Review berättade vi att Ove Lagerqvist vid LTU fått Stålbyggnadsinstitutets fina pris Silverbalken. Rubriken på notisen ”Prisad fd LTUprofessor” blev fel och rättas härmed till. Ove Lagerqvist är långt ifrån någon fd LTU-professor utan är förvisso fortfarande en av LTUs många uppskattade professorer.


nyhetsbrev för anställda och alumner vid Luleå tekniska universitet. Nr 15, 2012

Det hänger på medarbetarna Min förhoppning är att den akademiska högtiden den 10 november utgjorde en av årets höjdpunkter för nybakade doktorer, nya professorer, hedersdoktorer och för alla oss andra som deltog. Fantastisk mat och musik och fina prestationer som belönades under traditionella, högtidliga former - med andra ord – den akademiska högtiden var som den ska vara, ett tillfälle att fira och uppmärksamma personer som har betydelse för LTUs utveckling och även tagit ett stort steg i sin personliga utveckling. Året som gått var ett lysande år för LTU. Vi är mer populära än någonsin. Populariteten visar sig inom för oss centrala områden, som antal sökande till våra utbildningar, växande anslag till vår forskning och toppbetyg i HSVs utvärderingar av kvaliteten på våra utbildningar. Vi glädjer oss åt allt positivt som hänt under 2012 och jag tror på fortsatt framgång även nästa år. De angenäma problem som följer med framgången, t ex bristen på studentbostäder och hur vi ska leva upp till omvärldens och mediernas förväntningar på att involvera våra studenter, forskare, lärare och universitetets ledning i många olika sammanhang, ska vi arbeta för att lösa.

Rektor Johan Sterte

Fortsatt framgångsrik forskning och utbildning kräver kunniga, engagerade och professionella människor. De tio nya professorer som installerades under den akademiska högtiden, våra nyblivna doktorer och sju nya adjungerade professorer är viktiga för att LTU även nästa år ska kunna skriva ytterligare ett kapitel på den framgångssaga som vi alla kan vara stolta över.

m e ny mingeldelikatesser

Kalixlöjrom – Skabramost – Björn Dryck Vilarnau Brut förrätt

Hatten på för doktorn Rektor Johan Sterte sjöng Bob Dylan. Musikhögskolans kammarkör framförde vacker musik bl a av hedersdoktorn Benny Andersson. Tillsammans med mexikanska rytmer, trubadurer och dansanta toner bidrog musiken till att höja stämningen när LTU firade akademisk högtid. Efter intåg i Aula Aurora påbörjades den högtidliga ceremonien som dominerades av traditionsenlig hattpåtagningen och utdelning av diplom och ring till ett 30-tal nya doktorer. Under ceremonien installerades även tio nya professorer.

På plats fanns, förutom de promoverade doktorerna och installerade professorerna med anhöriga och vänner, speciellt inbjudna gäster. Efter ceremonien tågade man iväg till STUK och en festlig bankett med överdådig mat eller vad sägs om: löjrom och björnkött, rencarpaccio och picklad pumpa, knaperstekt ankbröst med sotade lökar, smörstekt persiljerot och blåbärsmousse, chokladkräm och kanderade valnötter.

Rencarpaccio med pumpapuré, picklad pumpa, pumpakärnor, rödbetsgroddar och krasse Dryck Bouchard Pinot Noir varmrätt

Knaperstekt ankbröst med potatisfondant, smörstekt persiljerot, sotade lökar, persiljerotspuré, Luleå shiitakesvamp och baktimjansky Dryck Cotes du Rhone Rouge dessert

Blåbärsmousse med blåbärsgelé, chokladkräm, chokladdrömmar och kanderade valnötter Dryck Moscatel Oro Floralis


nyhetsbrev för anställda och alumner vid Luleå tekniska universitet. Nr 15, 2012

19 Måndag

November Elisabet, Lisbet

k a l endariUM Sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad. Studenter vid sjuksköterskeprogrammet, termin 6, presenterar sina examensarbeten måndagen den 26 november. 26 november 2012, kl. 10–16, D 423, D 429 Konferens: ImpactMin 27 nov, kl 9.00 – 29 nov, kl 18.00, Kulturens Hus, Luleå Läs mer: www.ltu.se/ltu/calender DISPUTERADE T O M 16 NOV

Linda Sandström Kemisk teknologi/Chemical Technology High Flux Zeolite Membranes for Efficient Production of Biofuels Fredag den 16 november 2012, kl 10.00, C305, Luleå tekniska universitet KOMMANDE DISPUTATIONER

Ribas Salatiel Madaucane Guambe Matematik och lärande Decontextualized Language, Logic, and Algebra: The Relationship Between Mozambican Students’ Achievement in School Mathematics and their Language and Social Background Måndag den 19 november 2012, kl. 10.00, D2223, Luleå tekniska universitet Sina Mostaghel Processmetallurgi/Process Metallurgy Influence of Alumina on the Zinc Slag Fuming Processes An Experimental Study on Physical Properties and Leaching Behaviour of the Generated Fayalite-Type Slag Torsdag den 22 november 2012, kl 10.00, F341, Luleå tekniska universitet Helena Jahncke Teknisk psykologi/Engineering Psychology Cognitive Performance and Restoration in Open-Plan Office Noise Fredag den 23 november 2012, kl 10.30, F719J, Luleå tekniska universitet Jacob Hallencreutz Kvalitetsteknik/Quality Technology & Management Under the Skin of Change Meanings, Models and Management Måndag den 26 november 2012, kl 13.00, A109, Luleå tekniska universitet

I vimlet

Vackra klänningar och strama frackar, blommor och champagne. Professorer och doktorer och inte mindre än tre landshövdingar, varav en ny-

Foto Leif Nyberg

ligen tillträdd, plus fyra rektorer. Här är några av alla de som umgicks och hade trevligt under den akademiska högtiden.


nyhetsbrev för anställda och alumner vid Luleå tekniska universitet. Nr 15, 2012

Foto Per Pettersson

Lysande pedagoger prisas

- Duktiga lärarna Anita Enmark, System- och rymdteknik och Örjan Lestander, Hälsovetenskap, fick årets pris för framstående pedagogiska insatser i grundutbildningen. Priset på 44 900 kronor vardera delades ut under den akademiska högtiden. Pristagarna utses av rektor i samråd med studentkårerna.

Anita Enmark undervisar på LTUs rymdutbildningar i Kiruna där hon är en pionjär som varit med och

utvecklat ett framgångsrikt pedagogiskt koncept och även arbetar aktivt med att bredda intresset för rymdutbildningar bland gymnasieungdomar. Hon blev både förvånad, glad och stolt över priset och håller ödmjukt fram samarbetet med lärarkolleger i Kiruna som satsat på att ”hålla en röd tråd” i utbildningen. - Tyck att det är roligt att undervisa och ha tur att få intresserade studenter, säger hon. Priset ska jag använda för att lära mig ett program för termiska beräkningar för satelliter. Örjan Lestander, lärare på sjuksköterskeprogrammet har haft en viktig roll vid uppbyggnaden av fullskalesimuleringar i sjuksköterskeprogrammet. Simulering är ovärderligt för studenterna som får möjlighet att träna och utveckla förmågor och förhållningssätt som är viktiga för en sjuksköterska. - Att LTU belyser fullskalesimuleringen och att implementera den i våra utbildningar känns otroligt bra, säger han.

Magkänsla som skapar magi – inspiration för ABBA-Benny

Fyra nya hedersdoktorer fick ta emot hatten under den akademiska högtidsceremonien i Aula Aurora. Teknisk fakultet Eva Karlsson, VD för SKF Sverige AB Tore Lundmark, chefskonstruktör på konsultföretaget Ramböll. Expert på stålkonstruktioner och brobyggen. Filosofisk fakultet Benny Andersson, musiker, kompositör och tidigare ABBA-medlem. Margareta Kempe, författare. Läs mer om hedersdoktorerna på www.ltu.se

26

L ed i g a t j ä n st er på ltu • Doktorandtjänst i rymdteknik

Det blev magisk när hedersdoktorn, kompositören och fd ABBA-medlemmen Benny Andersson visade oss på musik som inspirerat honom i sitt långa liv som musiker och kompositör.

Mitt i sin föreläsning, som enligt Benny Anderssons önskan blev ett samtal med dekan Jan Berg, visade han oss vad som inspirerar honom i sitt musikskapande. Sju minuter med musik vald av Benny Andersson och som talar direkt till magkänslan och hjärtat, gav oss en del av förklaringen till det unika i hans musik, den speciella känsla som finns där och talar till alla de som lyssnar och lyssnat genom åren. Många av de frågor som ställdes under samtalet handlade just om de känslor som Benny Anderssons musik väcker hos människor och hur han gör för att skriva musik på det sättet. Men någon förklaring kunde han inte leverera. - Jag vet inte vad det är eller hur det går till, bara att jag märker direkt när det fungerar, tack och lov, säger han. Musiken och i synnerhet dragspelsmusiken, fick Benny Andersson genom farfar och pappa. Lennon och Mac Cartneys framgångar som låtskrivare inspi-

HEDERSDOKTORER

• Doktorand i arbetsvetenskap med inriktning arbetsmiljö • Doktorand i arbetsvetenskap med inriktning socialt hållbar samhällsutveckling • Doktorand i elkraftteknik med inriktning drift av stora kraftsystem

rerade honom att prova själv. Första hiten fick han under sin tid i svenska popbandet Hep Stars. - Jag tror att jag lipade första gången jag hörde Sunny girl spelas i radio i en sporthall i Kungsbacka. Med framgångarna i ABBA och bygget av den egna polarstudion tog karriären riktig fart. Det 48 år långa samarbetet med Björn Ulvaeus gav oss, förutom en lång rad ABBA-hits, även musikalerna Chess och Kristina i Duvemåla. Framgången med Benny Anderssons orkester, BAO, gav möjlighet att ”göra det jag ville”. Det senaste projektet är att skapa musik till ett manus av Kristina Lugn. Huvudrollerna i stycket spelas av två kor, tre gäss, en gris, en häst, en hund och en get. En riktig utmaning, enligt hedersdoktorn.

• Doktorand i arkitektur med inriktning energieffektivisering av kulturhistorisk bebyggelse • 1:e Forskningsingenjör på datavetenskap • Universitetslektor/adjunkt i musikalisk gestaltning • Biträdande lektor i tillämpad geologi med inriktning mot miljögeokemi Fler tjänster: www.ltu.se

LTU Review Nyhetsbrev för anställda och alumner vid LTU Nr 15, 2012 Redaktör: Åsa Svedjeholm 070-339 16 28, 0920-49 16 28 asse@ltu.se

LuHsläsningen HögAvisan

HögTrycket

1978 startade avdelningen för tillämpad matematik en pilotverksamhet där avdelningen tog erbjöd sig att ta på sig interna konsultuppdrag för att bistå studenter, doktorander och forskare som kört fast med att lösa numeriska, statistiska och matematiska problem.

Ansvarig utgivare: Pål Kastensson

Minns du? Pilotprojektet startades för att undersöka eventuella behov av konsultstöd vid matematiska problem. Bra idé tycker troligen många teknologer i årskurs ett som kämpar med mattekurserna.

Form: Favör Reklambyrå i Luleå Tryck: DanagårdLiTHO AB

LTU Review nr 15  
LTU Review nr 15  

Nyhetsbrev för anställda och alumner vid Luleå tekniska universitet

Advertisement