Page 1

AFRIKAANSE PROTESTANTSE KERK LOUIS TRICHARDT

BROOKSHUIS - APK ADMIN. GEBOU - PRETORIA

Die pragtige gebou is in 1896 deur James Brooks laat bou. Hy was die “goewermentslandmeter”. Die gebou het aan verskeie vooraanstaande persone in Pretoria behoort tot in 1939. Hierna is dit aan die Kerk van Engeland se sorg oorgedra. Geldskaarste het instandhouding in die laat sewentigerjare bykans onmoontlik gemaak. Daar was selfs sprake dat dit gesloop moes word. In 1991 koop die Afrikaanse Protestantse Kerk die ou vervalle herehuis met die doel om dit die Administrasiesentrum van die APK te maak. Nou, na die restourasie voltooi is, het die pragtige gebou se waarde die hoogte ingeskiet. Die gebou behoort nog vir baie jare aan al die behoeftes van die Kerk te voldoen. Die Boukomitee van die APK het saam met die Stadsraad, Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing en die Raad vir Nasionale Gedenkwaardighede, beplan en gewerk om die gebou so na as moontlik aan sy oorspronklike glorie te restoureer. Vandag kan die gebou tot 30 personeellede akkomodeer. Met die Versendingskantoor, Argief en Opsigterswoonstel daarby, is die terrein ideaal vir die APK Administratiewe Hoofkantoor. “Ons hoogste dank aan God Drie-enig. Hy het aan ons die pragtige gebou geskenk, om tot Sy eer alleen hier te werk” - Boukomitee o.l.v. Ds. Nico Rautenbach.


`n mens moet baie meer lag in die ou lewe …. •

“Skat,”sê hy,” jou ma het gebel terwyl jy uit was. Sy kom aanstaande maand kuier.” “Regtig? Het sy gesê of sy per bus of trein kom” “Nee. Seker maar vlieg...haar besem staan mos altyd reg.”

‘n Man en sy vrou stry.” My familie is baie beter as joune! ” sis sy. “Ja”,sug die man,”ek moet erken jy’s reg. Ek hou meer van jou skoonma as van myne.”

”Slaan hom bloedbek, Hugo!”gil ‘n geesdriftige toeskouer by die boksgeveg. “Jy is seker ‘n ondersteuner van Hugo,”sê die man wat langs hom sit.”Nee. Ek is die teenstander se tandarts.”

Een snikhete somersdag kry Stoffel vir Koos in ‘n jas op die strand in Durban. “Kry jy dan koud?” vra Stoffel verbaas.”Nee man, ek het mos ‘n jas aan.”

”EKSAMENVLATIRS”: Vraag: Watter woordsoort is stert? Antwoord: ‘n Agtervoegsel. Vraag: Wie was Salomo se vader? Antwoord: Sy pa. Vraag: Wat is die verlede tyd van eet? Antwoord: Honger. Vraag: Wat is die verkleinwoord van oupa? Antwoord: Kleinseun. Vraag: Wat maak ‘n handlanger? Antwoord: Die vingers. Vraag: Verduidelik die betekenis van die volgende: Hy het die weg van alle vlees gegaan. Antwoord: Hy is slaghuis toe. Vraag: Met watter soort skape boer die meeste boere in Namibië? Antwoord: Ramme en ooie. Vraag: Noem vyf dinge wat melk bevat? Antwoord: Kaas, botter, ‘n melkskommel...........mmm... en twee koeie.

Die jong rekruut storm die apteek binne.” Help tog gou, aseblief,” sê hy,”’n kwaai bul jag my sersant die straat af!” “Wat wil jy moet ek daaraan doen?”vra die apteker. “Gee my ‘n film vir my kamera!”

“Hierdie brood is muf,” kla die troepie.“In die Tweede Wêreldoorlog,” berispe die kaptein hom,”het die manne nie gekla oor die ou brood nie.” “Miskien nie”, antwoord die troepie. “Maar toe was die een nog vars.”

Hoe vang die dom blondine ‘n voël? Sy gooi haar kat in die lug op.

Vraag: Wat het ‘n IK van 52 ?

Is jy VERVEELD? Verf jou huis met Tipp-Ex.

Antwoord: Agt blondines.


ONS BESOEK DIE BYBELMUSEUM TE NYLSTROOM Op Saterdag 19 Junie 2010 het die twee Bybelstudie-groepe van ons Kerk, `n baie interessante uitstappie na die historiese Gereformeerde Kerkie te Nylstroom onderneem. Hierdie pragtige gebou is onder leiding van prof. Hendrik van der Wateren, in die eerste Bybelmuseum in Suid-Afrika, omskep. Die uitstappie is geïnisieer deur oom Hannes de Lange, wat ook verlede jaar `n besonderse Bybel aan die Bybelmuseum geskenk het. Prof. Van der Wateren het op sy kleurryke en rustige wyse, eers die geskiedenis van die kerkie en later van die Bybel aan ons vertel. Die kerkie is op 23 November 1889 in gebruik geneem. Tydens die geleentheid het pres. Paul Kruger ook daar opgedaag. Gedurende die Tweede Vryheidsoorlog, is die Kerk as `n hospitaal vir die Konsentrasiekamp op die terrein gebruik. Letterlik honderde vroue en kinders is hier oorlede na ondervoeding en vergiftiging deur die Engelse. Na die oorlog het die gemeente egter opgestaan en gegroei, totdat die kerk te klein geword het. In 1958 is die hoeksteen vir die huidige groot Gereformeerde Kerk in Nylstroom gelê. Die puik Bybeluitstalling en gepaardgaande geskiedenis van die Bybel, is `n moet vir elke gelowige om te besoek. Die verhaal van die vertaling van die Bybel uit Latyn (Die Vulgata), begin in 1517 toe Martin Luther sy 95 stellings teen die deur van die Slotkerk in Wittenberg vasspyker. Hierdeur veroordeel hy die Rooms Katolieke Kerk en wys op die noodsaaklikheid om die Bybel in die taal van die volk te vertaal. In 1521 begin hy die Bybel in Duits vertaal, met slegs twee uitgawes van die Nuwe Testament tot sy beskikking. In Maart 1522 voltooi hy die Nuwe Testament - `n onbegryplike prestasie wat net moontlik is deur die God van die Bybel. In 1534 word die hele Bybel vir die eerste keer gedruk, `n folioband van 1 816 bladsye. By die Sinode van Dordrecht van 1618/19 is die Nederlandse Geloofsbelydenis wat deur Guido de Brès saamgestel is, die Heidelbergse Kategismus wat deur Ursinus en Olivianus (foto`s onder) opgestel is en die Dordtse Leerreëls aanvaar. Verder is aan die voorsitter van die sinode, Johannes Bogerman en `n vertalingskomissie, opdrag gegee om die Statevertaling uit die grondtale te vertaal in Nederlands. Eers in 1637 word die eerste volledige Statevertaling gedruk, in pers fluweel gebind en aan die State-Generaal oorhandig. Met die Statevertaling, kom die volksplanters van die Boerevolk in 1652 in Suid-Afrika aan. Dit word in die huis gebruik en later tydens die Groot Trek in die wakis die binneland ingedra. Uit hierdie Bybel het Piet Retief voor sy dood gelees, asook Sarel Cilliers voor die slag van Bloedrivier (uit Rigters 6 verse 1 – 34). Met hierdie Bybel in die hand, verklaar President Paul Kruger: “Ook op staatkundige gebied bely ek die ewige beginsels van Gods Woord.”

Zacharias Ursinus

Caspar Olevianus


In 1917 besluit die Britse en Buitelandse Bybelgenootskap op navraag van die Afrikaner, om die Bybel in Afrikaans te vertaal. In 1923 begin die eindvertalers te werk aan die Bybel in Afrikaans. Die vertalers was onder voorsitterskap van prof. J.D. du Toit(Totius). Prof. J.D. Kestell en Dr. H.C.M. Fourie, asook twee deeltydse vertalers te wete prof. E.E. van Rooyen en prof. B.B. Keet, werk saam met Totius aan die vertaling. Hul voltooi die vertaling en op 29 Mei 1933 kom die eerste besending van 10 000 Bybels in Kaapstad aan.

Merkwaardig is dat al drie die vertalings van die Bybel, nl. die van Luther, die Statevertaling en diĂŠ van Totius absoluut ooreenkom met mekaar, hoewel uiteenlopende omstandighede ter sprake was en van verskillende grondbronne gebruik gemaak is. In die museum is eksemplare van Bybels uit al die bogemelde vertalings en tydperke te sien. Aan ons Hemelse Skepper, die Drie-Enige God van die Bybel, kom al die lof en eer toe vir die voorreg om Sy Woord in Afrikaans, in die hand te mag neem.

Nuusbrief 2  

Nuusbriefie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you