Eyeline VL #3 2021

Page 1

eyeline

MERK PROGRESSIEVE GLAZEN WERELDWIJD*

VLAANDEREN

vakblad voor de opticien, najaar 2021

Het wordt een STIJLVOLLE herfst

Trek nieuwe klanten aan en verkoop meer premium glazen dankzij AVA™. Vanaf € 499/maand. Contacteer de instrumentenverantwoordelijke van uw regio: Steven Toye, +32 (0)495 185450, stoye@essilor.be.

* EUROMONITOR, 2018 DATA ; RETAIL VALUE AMONGST SPECTACLE LENSES CATEGORY, BRANDS REPRESENTING PROGRESSIVE LENSES. © ESSILOR INTERNATIONAL – DECEMBER 2020 – ESSILOR® AND AVA® ARE TRADEMARKS OF ESSILOR INTERNATIONAL.

MYOPIE SPECIAL vakblad voor de opticien, najaar 2021 www.eyeline-magazine.be

EEN SUBJECTIEVE REFRACTIE & GLAZEN TOT OP 0.01 DIPOTRIE

Alweer een mooie DOORGEEFCOLUMN

TRENDS Najaar/Winter

Ready to Wear SCREENBRILLEN


EEN FANTASTISCHE LENS &

EEN FANTASTISCH PROGRAMMA

ZIE WAT ER GEBEURT MET PRECISION1 ™ CONTACTLENZEN

DE STARTERLENS WAARMEE JE BLIJFT DOORGAAN Een FANTASTISCHE LENS die beantwoordt aan de behoeften van nieuwe en bestaande lensdragers op zoek naar haarscherp zicht1*, langdurig comfort1 en gemakkelijke hantering1. Een FANTASTISCH PROGRAMMA dat enerzijds de barrières om contactlenzen te proberen wegneemt bij de consument, en anderzijds ondersteuning biedt na het aanpassen van contactlenzen. Zo bouwen klanten al vanaf de start de juiste routine op. En kunt u rekenen op meer betrokkenheid en een grotere klantenloyaliteit in uw optiekzaak.

OOK BESCHIKBAAR VOOR ASTIGMATISME**

HAARSCHERP ZICHT1*

LANGDURIG COMFORT1

GEMAKKELIJKE HANTERING1

OPVOLGINGSPROGRAMMA

Contacteer uw Alcon vertegenwoordiger voor meer informatie.

Referentie: *Resultaat individueel afhankelijk en kan beïnvloed worden door eventuele voorafbestaande aandoeningen. ** beschikbaar vanaf februari 2021. 1. Cummings S, Giedd B, Pearson C. Clinical performance of a new daily disposable spherical contact lens. Optom Vis Sci. 2019;96:E-abstract 195375. Voor indicaties, contra-indicaties en waarschuwingen verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van het betre ende product. ©2021 Alcon Inc. – BNLX-PR1-2000029 01/2021


COLOFON uitgever LT Media BV Frank Smits Algemeen directeur frank.smits@ltmedia.nl Loes Brussen Business strateeg hoofdredactie Marie-Catrien van Deijck mc.vandeijck@ltmedia.nl eindredactie Anneke Pastoor redactie Dave Cuypers Lola Hamers Martijn Plantinga Matthias Vanheerentals Maarten Weidema TEF Eef van der Worp webredactie Emma Hofstede webredactie@ltmedia.nl vormgeving Brigitte van Mierlo Christel Giezen Trends: Jan Luijk fotografie Loek Peters cover Skaga (Marchon), Inface (Brilmode), Frank & Lucie, Peter en Inge Van Overloop

Samen Kinderoogarts Dr. Patricia Delbeke ziet in haar praktijk in Brugge duidelijk een toename van het aantal kinderen met myopie. De schatting is dat in 2050 maar liefst 50 procent van de wereldbevolking myoop zal zijn. Ook Charles Bruninx spreekt zijn zorg uit om de ogen van onze kinderen en roept op tot verandering. Maar dat moeten we wel samen doen, zo vinden zij allebei. In deze Eyeline een Myopie Special waarin we aandacht besteden aan oorzaken én oplossingen, want gelukkig kunnen we steeds meer als het gaat om myopie management; niet alleen met contactlenzen, maar sinds kort ook met brillenglazen. Samen, dat is ook een mooi vooruitzicht als we kijken naar de komende beurzen. Want na anderhalf jaar zonder, zijn we er hard aan toe om samen weer inspirerende beurzen te bezoeken. We zetten alvast een aantal Trends voor Herfst/Winter en voor Kinderbrillen in de spotlights om u in de stemming te brengen. We zien u graag op één van de komende beurzen!

sales en marketing Mandy Mooren mandy.mooren@ltmedia.nl traffic Dennis Söser traffic@ltmedia.nl +31 (0)26 3616960

Hoofdredacteur Eyeline Magazine

drukwerk Drukkerij Veldhuis Media www.eyeline-magazine.be Facebook eyeline.magazine.belux Gratis verspreiding onder alle opticiens, scholen en oogartsen. Oplage 1.870 Vlaanderen

Vakblad Eyeline officieel

orgaan van

eyeline

11


PUPIL-OPTIMISED DESIGN

HYBRID BACK-CURVE TECHNOLOGY

HYDRACLEAR® PLUS TECHNOLOGY


INHOUD eyeline vlaanderen najaar 2021

techniek & innovatie

Myopie Special

Alcon Precision1™, interview

Acuvue® Oasys Multifocal in Benelux

In gesprek over myopie management Verleg je Eyeline

14 - 25 38

60 78 81

Seiko Brilliance

89

Nieuwe customer journey door Essilor AVA™

98

Uitbreiding voor Bausch + Lomb

93

26

90 49

41 ondernemerschap

Optieker in de kijker

26

ECO: Less is more

34

Interview De Ceunynck

31

ANVC gaat back to base

41

Jill Marketing en Tinne Boen

Partnerschap CooperVision en Plastic Bank In gesprek met Safilo

Geniale ingrepen bij Het Oog

71

74

84

90

Interview met Nathalie Blanc

94

Optica expandeert

97

Partnerschap Maui Jim en SailGP

100

trends najaar 2021

We gaan weer beurzen!

44

Maarten Weidema over komende trends

49

Kekke kinderbrillen

64

Skaga lanceert nieuwe collectie WEB Eyewear is on-trend

72

Consumentenactie Titanflex

76

Infinity View van Silhouette APOOB

Doorgeefcolumn Nieuws

59

105

elk nummer

103

106

23, 43, 63, 73, 83, 87

eyeline

13


KINDEROOGARTS DELBEKE

STRIJD TEGEN MYOPIE VEREIST SAMENWERKING dr. patricia delbeke is kinderoogarts in az sint-jan brugge en oostkamp en voorzitter van de belgische vereniging van kinderoogartsen pedlownoc. dr. delbeke heeft in haar praktijk dagelijks te maken met jonge myopie patiënten. eyeline vroeg haar naar haar ervaringen met myopie bij kinderen en haar visie op de ontwikkelingen ervan. TEKST Marie-Catrien van Deijck Wat is de stand van zaken in België, met betrekking tot myopie? Zowel landelijk (cijfermatig) als in uw praktijk? “Myopie is een globaal probleem. De sterk toegenomen prevalentie en het risico op zichtbedreigende oogziekten geassocieerd met hoge myopie, zijn reeds goed gedocumenteerd. 22% van de wereldbevolking is nu al myoop. In 2050 wordt dit geschat op 50%. Ongeveer 15% van die myope patienten wordt dan ook hoog myoop. Wat België betreft, zijn er nog geen exacte cijfers bekend. Er is momenteel een project lopende waarin men de risicofactoren voor amblyopie (of lui oog) bij de jonge Vlaamse kinderen onderzoekt. Daarbij zullen de epidemiologische data van de refractiestoornissen verzameld worden. Het onderzoek gebeurt in samenwerking tussen de dienst oogziekten UZ Leuven en Kind & Gezin. Daaraan gekoppeld zal ook specifiek de epidemiologie van myopie onderzocht worden bij kinderen van 0 tot 16 jaar in Vlaanderen, mogelijks in de toekomst ook uitgebreid naar het Franstalig gedeelte”. Ziet u een toename van het aantal myopiegevallen? “Ja zeker, er is duidelijk een toename van myopie bij kinderen. In mijn kinderoftalmologische praktijk zie ik nu gemiddeld een zestal myopen op een totaal aantal van dertig kinderen per dag”.

patricia delbeke

14

eyeline

Hoe komt dat? “Meerdere factoren spelen een rol waaronder de inter­actie tussen de erfelijkheid en omgevingsfactoren. Als beide ouders myoop zijn, heb je als kind heel veel kans om ook myoop te worden. Het feit dat er nu meer myope kinderen zijn en de myopie al op heel jonge leeftijd ontstaat, is vermoedelijk te wijten aan verandering van levenswijze. Er is


SPECIAL MYOPIE evidentie dat minder buiten spelen en vaak langdurig turen op schermen, de myopie doet toenemen. De lichtintensiteit buiten, zelfs in de schaduw, is vele malen groter dan binnenshuis en inhibeert of vertraagt vooral het ontstaan van myopie. Dichtbij kijken verhoogt de hyperope defocus in de perifere retina, wat de groei van de oogbol stimuleert. Etniciteit speelt zeker ook een rol: myopie komt vooral voor in Azië. In sommige delen, zoals Taiwan, ­Singapore en Hong Kong, is 90% van de jongeren myoop. Maar in Europa zien we dat deze trend ook is ingezet”. Wat adviseert u zelf in uw praktijk aan ouders en hun kinderen? “Als het kind of de ouders myoop zijn, dan wijs ik hen op de regel 20-20-2: na 20 minuten dichtbij kijken, moet je 20 seconden in de verte staren met daarnaast tenminste 2 uur per dag buiten vertoeven, spelen of sporten. In de kinderopvang is het belangrijk om de babies en jonge kindjes veel buiten te laten spelen. Ook op school zouden er meer buitenactiviteiten/lessen moeten georganiseerd worden. Verder zou het buitenlicht naar binnen moeten gebracht worden door gebruik te maken van grote klasramen. Ik benadruk dat kinderen moeten sporten, liefst buiten. Dit is niet alleen gezond voor de ogen, maar ook voor het fysisch en mentaal welzijn van kinderen. En automatisch is er minder tijd om binnenshuis te gamen”. Wat doen oogzorgverleners om myopie te remmen? “We zijn er ons nu van bewust dat progressieve myopie behandeld moet worden. We spreken over een ‘myopie management’. Dat betekent dat we in eerste plaats de myopie corrigeren met goed aangepaste brillen en lenzen. Hierbij wordt gesteld dat ondercorrectie niet werkt om myopie tegen te houden. In de tweede plaats willen we het ontstaan van myopie uitstellen en de progressie vertragen. Het doel daarvan is immers om het aantal hoog myopen op volwassen leeftijd te verminderen. Er bestaan verschillende behandelingsmogelijkheden. De beste behandeling bestaat nog niet en er is meer dan één optie. Atropine Op heden is de meest effectieve behandeling Atropine oogdruppels die de groei van de oogbol afremmen. Verschillende studies, waaronder de ATOM en LAMP, tonen een significante remming aan op de progressie van de myopie. Er is nog geen consensus over de optimale concentratie. Men ziet vooral voordelen bij de lage-dosis Atropine (0,01% - 0,05%) waarbij er minder reboundeffect is na stoppen en vooral weinig nevenwerkingen, zoals pupilverwijding en accommodatiezwakte, wat wel voorkomt bij hogere concentraties (0,5% 1%). In België schrijven oogartsen de low-dose Atropine 0,01% of 0,05% voor. Deze oogdruppels worden dagelijks voor het slapen ingedruppeld, gedurende ten minste twee jaar”. Ortho-K “Andere behandelingen worden ook naar voor geschoven, zoals de Ortho-K nachtlenzen die het hoornvlies vervor-

men om een myope defocus in de perifere retina te creëren. Deze lenzen zijn effectief in het vertragen van myopie progressie, maar er zijn nog onvoldoende data omtrent de ideale duur van de behandeling en mogelijks het reboundeffect na stopzetting van de lenzen. Bijkomend is er een grote bezorgdheid bij de oogartsen omtrent het risico op microbiële hoornvliesinfecties bij kinderen. Alhoewel dit risico klein is, kunnen de complicaties ernstig zijn, waardoor de Belgische oogartsen deze behandeling afraden bij kinderen. Vervolgens zijn er de multifocale zachte daglenzen, die de perifere hyperdefocus aanpakken. Een goede oplossing voor myope kinderen die lenzen willen dragen. Hier is opnieuw voorzichtigheid geboden omwille van het risico op infecties. En er zijn nog te weinig data beschikbaar om de doeltreffendheid aan te tonen. Een nieuwere behandelingsmodaliteit is het D.I.M.S. glas, of Defocus Incorporated Multiple Segments. Het glas bevat een centrale zone met de myope correctie, nodig om scherp te zien, en perifeer een zone met honingraatstructuur van +3,5 D myope defocus eilandjes. Enkele studies met een beperkt aantal Aziatische kinderen zijn reeds gepubliceerd, waarbij aangetoond wordt dat er een significante vertraging is wat betreft myopie progressie. Deze glazen lijken dus veelbelovend maar gezien de nog weinig beschikbare data, moeten wij, kinderoogartsen, dit met enige voorzichtigheid opvolgen”. Wat zijn uw verwachtingen omtrent de ontwikkeling van myopie in de komende jaren? Is er nog meer dat kan worden gedaan? “De interesse in myopie management is alvast gestegen de laatste tijd. Er moet echter nog veel bijkomend onderzoek gedaan worden. Daarvoor is een goede samenwerking nodig tussen de wetenschappers, de oogartsen, orthop­ tisten-opticiens-optometristen en de overheid. We weten nog altijd niet welke kinderen met welke interventie het best geholpen worden. Ook weten we nog niet welke myope kinderen behandeld moeten worden, want niet elk kind wordt hoog myoop. We veronderstellen dat combi­ natietherapie een beter resultaat geeft maar onderzoek daarnaar is volop lopende”. Myopie is een refractiestoornis, in principe het gevolg van een toename van de lengte van de oogbol. Deze kan gecorrigeerd worden met glazen, contactlenzen of, op volwassen leeftijd, met refractieve chirurgie. Anderzijds is hoge myopie (sterkte vanaf –6 Dioptrie) vaak geassocieerd met een aantal oogaandoeningen (waaronder myope maculadegeneratie, glaucoom, cataract en netvliesloslating), waardoor veel van deze patiënten op latere leeftijd slechtziende zullen worden. Die complicaties, die zich pas beginnen te presenteren ongeveer 15-20 jaar na ontstaan van myopie, brengen hoge economische en sociale kosten met zich mee.

eyeline

15


OPEN BRIEF

MYOPIA MANAGEMENT

NOW OR NEVER Beste collega, waar wacht u nog op? Na twee jaar van commotie rond de COVID-19 epidemie, staat de wereld nog steeds gespannen. We beschermden eerst de meest kwetsbare groepen en zijn nu overgegaan naar het preventief vaccineren van de gehele bevolking, zo ook onze kinderen. Onze maatschappij is veranderd. Goede dingen, slechte dingen, maar allemaal met het doel de gezondheid te beschermen. We mogen trots zijn op onszelf en vooral op onze gezondheidswerkers. Beste collega, nu is het tijd dat u de wereld trots maakt op onze sector. Myopie is een pandemie. Geen gevaar op besmettingen, maar wel verslavende social media apps, games en uren schoolwerk waardoor de jeugd non-stop aan haar scherm vastgekleefd zit. In 2000 was ongeveer 23% van de wereldbevolking myoop. Als we deze weg blijven volgen en geen inspanningen doen om dit terug te drijven, wordt tegen 2050 maar liefst 50% van de wereld­bevolking myoop*. Verschillende landen zijn hier al verandering in aan het brengen. Zo zijn onze noorderburen al met een groot offensief tegen myopie begonnen. Ieder van ons kent ondertussen wel de ‘Ik kijk verder’ campagne van CooperVision Specialty Eyecare (www.ikkijkverder.nl). Maar het gaat erom wat de kinderen ervan leren. Het gaat namelijk over hun ogen, hun gewoontes en hun toekomst. Hier in België staan we nog op een laag pitje. Sommige optiekzaken zijn actief bezig met myopie management. Maar het overgrote deel van ons weet wel wat het is en hoe we het moeten tegengaan, maar toch wordt het amper toegepast. Laten we daar nu samen ­verandering in brengen.

charles bruninx

16

eyeline

Het is aan ons om preventief ouders en kinderen hierover te informeren. Waarom zou u de 20/20 regel enkel uitleggen aan een twaalfjarige met een -0.25 dpt?


SPECIAL MYOPIE

Iedereen moet deze regel kennen! Het is onze taak om uitleg te geven! Met de introductie van de MiYOSmart D.I.M.S. glazen van Hoya, is het plaatje eindelijk compleet: Atropine, Ortho-K, myopie reducerende contactlenzen en nu ook ­brillenglazen. Take your pick! Overtuigingskracht Het grootste struikelblok dat we in de praktijk tegenkomen, is het overtuigen van het nut van ­myopie management ten opzichte van de ouders en het kind zelf. Ouders met hoge myopie zijn misschien gemakkelijk te overtuigen, maar hun kinderen niet. Of wanneer de ouders zelf nooit in contact zijn gekomen met slecht zien, zullen ze moeilijker begrijpen wat het nut is van een myopie beheersing in vergelijking met bijvoorbeeld refractieve chirurgie. Don’t worry! Historisch gezien zijn we juist uit de startblokken geschoten in ons gevecht tegen myopie. Net zoals een hardloper is het nu aan ons om zoveel mogelijk snelheid en kracht op te bouwen om de race te winnen! De bevolking is wakker aan het worden voor de gevaren van myopie. Het is nu aan ons om ze een lekker warm tasje koffie voor te zetten en de ochtendkrant aan te geven met in het groot op de voorpagina: ‘Myopia: The next pandemic to overcome’. Hoe doet u dit in de praktijk? Informeer iedereen over de 20/20 regel, jong en oud. Zorg dat uw klant begrijpt dat nabijwerk mag, maar vermoeiend is voor de ogen. Vergelijk het met een spier zoals de biceps op te spannen en te ontspannen, ik zeg altijd tegen mijn klanten: ‘Probeer maar eens even lang jouw biceps op te spannen als dat je naar jouw computerscherm kijkt’. Ik durf te wedden dat je ­meteen in hun ogen ziet dat ze jou begrijpen. ‘Education is the most powerful weapon which you can use to change the world’ - Nelson Mandela

Educatie Wilt u de wereld verbeteren door myopie te verslaan? Zorg voor een goede visuele educatie. Zorg voor bewustwording bij ouder en kind. Laat ze zelf nadenken. Stimuleer hen! Begin bijvoorbeeld door kinderen die van hun ouders een smartphone of tablet in hun handen geduwd krijgen om zich bezig te houden, aan te spreken op dit gedrag. Vraag of ze regels hebben rond schermtijd? Vraag of ze bewust zijn dat onder de twaalf jaar een smartphone niet gebruikt zou mogen worden zonder ouderlijk toezicht? Italië geeft ons het goede voorbeeld. Zeer recent werd hier een nieuw wetsvoorstel* goedgekeurd, hieronder een ­overzicht: - Verbod gebruik smartphone/tablet in de eerste drie levensjaren - Tussen 4 en 6 jaar max. 1 uur per dag - Tussen 6 en 8 jaar max. 3 uur per dag - Tussen 9 en 12 jaar max. 4 uur per dag - Indien smartphone gebruikt wordt zonder ouderlijk toezicht, boetes tot 1500 euro per inbreuk. Stof tot nadenken, nietwaar? Tot slot Ik roep iedereen op in de optiek- en optometriesector: bescherm de jeugd! Wees preventief! Wacht niet tot een myoop met verminderde visus u opzoekt, zoek hen op voor ze slecht zien! Maak de wereld trots op onze Belgische ­sector! Ik vertrouw in u. Met gemotiveerde groet, Charles Bruninx, Optometrist & Myopia expert

* Brian Holden et al. (High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050) https://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(16)00025-7/fulltext * Italy24news (Parents fined up to 1500 euros if children under 12 use smartphones alone: the Bill) https://www.italy24news.com/technology/33004.html

eyeline

17


MiYOSMART: de slimme behandeling van myopie bij kinderen

Vermindert de progressie van myopie met gemiddeld

60%*

*Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomised clinical trial. British Journal of Ophthalmology. Published Online First: 29 May 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739.


SPECIAL MYOPIE

COLUMN eef van der worp De toename van myopie schrijdt langzaam voort – maar er is ook steeds meer voortschrijdend inzicht over myopie management. Waar staan we nu precies, en hoe ‘groot’ is het effect eigenlijk dat we kunnen bewerkstelligen: of eigenlijk: hoe lang?

het gemiddelde oog is 23.5mm lang van de voorkant van de cornea tot aan de pigmentlaag aan de achterkant van de retina. Bij een aslengte van 26mm spreken we van een oog met verhoogd risico op myope retinopathie. De cornea is ongeveer 0.5mm dik. Maar beter is wellicht om over te stappen op micron vanaf nu (1 millimeter is 1000 micron): de cornea is om precies te zijn 540 micron dik en het cornea-epitheel (voor ortho-k heel belangrijk) is 50 micron dik. De retina zelf varieert nogal in dikte trouwens: ter hoogte van de macula is dit maar iets van 250 micron, terwijl dit 3mm van de macula 300 kan zijn. In die zin is het ook belangrijk om goed te kijken met welk apparaat je aslengte meet: de genoemde sonogram (A-scan) meet bijvoorbeeld tót de eerste zenuwvezellaag van de retina: de interferometrie technieken meten tot aan het retinaal pigment. Weet wat je meet dus, want daar zit rustig 200 micron verschil in. Ter vergelijking: de middendikte van een zachte disposable lens van -3D is al gauw 80 micron. In de MiSight-studie werd 0.25D toename in myopie gelijkgesteld aan 100 micron (0.1mm). Gemiddelde groei van een oog tussen het 10e-13e levensjaar is 90 micron per jaar: voor myopen is dit 160 micron per jaar.

0.5MM

Aslengte Aslengtemeting begint steeds meer de gouden standaard te worden bij myopie-management. Punt is dat managing van myopie op basis van uitsluitend subjectieve of objectieve refractie te variabel is. Daarnaast zijn de 0.25D stappen te grof. Aslengtemeting dus het liefst: en bij voorkeur door middel van licht (interferometrie) in plaats van geluid (sonogram) als het kan, omdat het eerste minder invasief is (geen verdoving nodig) en betrouwbaarder/stabieler. Op ARVO – hét researchcongres op oogheelkundig gebied – werden de 6-jaars data van een lens (de MiSight) gepresenteerd. Kritiek die er soms is op myopie onderzoeken is dat er geen lange-termijn-data beschikbaar zijn. De resultaten van deze 6-jaars studie sluiten vrijwel naadloos aan bij de voorspellingen van Brennan en Bullimore dat 50 procent reductie niet betekent dat een -6D oog -3D wordt: het betekent dat in de korte periode van snelle groei van het oog (grofweg tussen 8 en 12 jaar) er gemiddeld de helft minder progressie is. Feitelijk komt dat neer op misschien 1.5D reductie. Is dat weinig? De experts lijken het erover eens te zijn dat ‘elke dioptrie telt’. Maar pas dus heel goed op met verwachtingen: de oogzorgmedewerker zelf kan anders teleurgesteld raken, en anders de cliënt zeker. Maak je niet dik Wat laten de 6-jaars data nou precies zien? Dat je gemiddeld met het huidige ontwerp zachte lens voor myopie management 0.5mm reductie in aslengte kan genereren (0.529mm om precies te zijn). Dit zet ons even met beide voetjes op de grond: álle moeite en kosten gepaard gaande met myopie gaan dus over (maximaal) een half millimetertje… Dat klinkt als heel weinig natuurlijk. Maar je moet het wel in perspectief blijven zien. Wat daarbij mogelijk helpt, is de juiste terminologie. Even terug naar de schoolbanken:

Met welke maat meet je? Het is dus maar met welke maat je meet. Microns lijkt mij een fijnere (letterlijk en figuurlijk) manier om veranderingen weer te geven. Een ouder zal sneller een gat in de lucht springen als we 110 micron myopie progressie hebben kunnen remmen dan bij 0.11mm wellicht. En de parallel met lenzen aanpassen is snel gemaakt: ook daar gaan we steeds meer over op microns, zoals bij zacht (verschil in sagittahoogten tussen lenzen) en scleralenzen (de clearance achter de lens wordt in micron uitgedrukt) bijvoorbeeld. Kortom: microns is het nieuwe millimeter/dioptrie. De titel van deze column is in die zin onjuist: 500 micron had die moeten heten. Dat klinkt al een stuk meer. Aan de redactie van Eyeline even de vraag om dit foutje aan te passen. Sorry nog. https://arvo2021.arvo.org/meetings/virtual/epXopqA9jbQqmAFZr

eyeline

19


MiYOSMART: een brillenglas ontwikkeld om de progressie van myopie af te remmen

MiYOSMART met D.I.M.S-technologie is in basis een unifocaal brillenglas waarbij op de voorzijde bijna 400 kleine segmenten van +3.50 dpt zijn aangebracht die een myope defocus creëren. Tussen de segmentjes is de benodigde vertesterkte aanwezig. Als het oog zich richt op de behandelzone met de defocussegmentjes ontvangt het tegelijkertijd de myope defocus en de benodigde vertesterkte. De verhouding van sterktes is hier ongeveer 50:50. Deze structuur van het brillenglas maakt het mogelijk om gelijktijdig de groei van de aslengte te vertragen en scherp zicht te bieden.

Hoe werkt de D.I.M.S-technologie van MiYOSMART? Brandpunt defocussterkte

D.I.M.S-glas met defocussegmenten

Brandpunt vertesterkte

Myope defocus

Pupil Vertesterkte

Centrale zone van het glas zonder defocussegmenten

Talrijke myope defocussegmenten (+3.50 dpt) Vooraanzicht MiYOSMART

De talrijke en evenredig verdeelde myope defocussegmenten creëren een myope defocus

Optische centrale zone met de vertesterkte van de brildrager


SPECIAL MYOPIE

REVOLUTIONAIR

MiYOSMART REMT MYOPIE BIJ KINDEREN na de lancering in azië en enkele europese landen, is het miyosmart brillenglas met d.i.m.s-technologie nu binnenkort ook verkrijgbaar in belgië. uit onderzoek blijkt dat dit één van de meest doeltreffende behandelingen van myopie is. De werking van MiYOSMART is vergelijkbaar met zachte lenzen voor myopieremming. Dit glas maakt gebruik van het principe van emmetropie, het natuurlijke aanpassingsvermogen van het oog. Er wordt een myope defocus ge­creëerd, waardoor het oog de neiging heeft minder hard in lengte te groeien. Deze brillenglazen zorgen ervoor dat het brandpunt van de defocussterkte in de periferie vóór het netvlies komt te liggen.

INFOTORIAL

Gepatenteerde D.I.M.S-technologie Vanwege het sterk stijgende aantal mensen met bijziendheid en de toename van ernstige bijziendheid, zijn HOYA en de Polytechnische Universiteit van Hong Kong gaan samenwerken. Met hun kennis van zichtcorrectie hebben de onderzoekers de D.I.M.S-technologie ontwikkeld. MiYOSMART is een enkelvoudig glas dat gebaseerd is op deze D.I.M.S-technologie: Defocus Incorporated Multiple Segments. Het is opgebouwd uit een centrale heldere zone met daaromheen een behandelzone in honingraatstructuur. In de behandelzone zitten voor alle glassterktes 396 segmenten die elk een sterkte hebben van 3.50 dpt. Elk segment heeft een diameter van 1 mm en het hart ligt telkens 1,5 mm ten opzichte van het andere segment. Daardoor ontstaat er een evenredige 50:50 verhouding tussen de vertesterkte en de defocussegmenten. Binnen de cirkel van 9,4 mm in het optisch centrum van het brillenglas zitten geen defocussegmenten. Als een oog door de behandelzone heen kijkt, vallen er 6 tot 7 defocussegmenten door de pupil naar binnen. De hersenen richten zich op het scherpe beeld en tegelijkertijd wordt een myope defocus in de periferie gecreëerd. Wetenschappelijk onderzoek Een klinische studie werd gedaan onder 183 kinderen, met een behandelgroep en een controlegroep. Ze moesten de bril bij voorkeur de hele dag dragen, met iedere zes maanden een controle. Als de sterkte -0.50 dpt. of meer veranderde, werden de brillenglazen aangepast. Het resultaat: bij kinderen met MiYOSMART-glazen met de D.I.M.S.-technologie nam de progressie van myopie met gemiddeld 60 procent af ten opzichte van de controlegroep met standaard enkelvoudige glazen. Wat opvalt in de driejarige vervolgstudie is dat de remming over de 36 maanden heel constant doeltreffend is. Bij de meeste methodes is het effect het grootst

in het eerste jaar. De meeste groei zit normaal gesproken tussen acht en twaalf jaar en daarom is het essentieel om het in die fase aan te pakken. Met deze glazen kan dat al vanaf een leeftijd van zes jaar. Bewezen en bekroonde behandeling Om deze glazen te mogen voorschrijven, biedt Hoya een online trainingsprogramma inclusief test. Er zijn twee modules: één voor de oogartsen die het glas voorschrijven en één voor de opticiens die het glas verstrekken. In 2018 werden de MiYOSMART glazen bekroond met de prestigieuze Grand Prize, Grand Award en Special Gold Medal tijdens de 46e editie van de International Exhibition of Inventions of Geneva in Zwitserland en in 2020 won MiYOSMART de Silmo d’Or in de categorie brillenglazen. Gezien het belang van axiale lengte als parameter voor myopie management, beveelt Hoya de biometer Lenstar Myopia van Haag-Streit aan, in België verdeeld door Van Hopplynus Ophtalm. voor meer info: www.hoya.be

eyeline

21


SPECIAL MYOPIE

GASTCOLUMN gabi steenbekkers myopie management manager emea coopervision specialty eyecare

WERELDWIJDE ZORGSTANDAARD VOOR MYOPIE MANAGEMENT Recentelijk kwam de Raad van Bestuur van de World Council of Optometry (WCO) met geweldig nieuws. Zij heeft unaniem een resolutie goedgekeurd, waarin optometristen wordt geadviseerd om in hun praktijk een zorgstandaard voor myopie management in te voeren. Daarmee kunnen zij zich verder inzetten om de wereldwijde epidemie van myopie bij kinderen aan te pakken. Als Myopie Management Manager in de EMEA-regio van CooperVision SEC ondersteun ik deze resolutie van harte en heb deze dan ook tijdens het online event ‘Scherp zicht op myopie’ ruim onder de aandacht gebracht. “Myopie neemt in een alarmerend tempo toe, evenals de risico’s op gezichtsscherpteproblematiek die met deze aandoening gepaard gaan1. Met de voorspelling dat in 2050 vijf miljard mensen myoop zijn2, moet de wereldwijde gemeenschap van optometristen haar inspanningen opvoeren om dit

volksgezondheidsprobleem te bestrijden”, aldus Paul Folkesson, voorzitter van de World Council of Optometry. Daar sluit ik mij volledig bij aan. Maar uiteraard is het ook van belang dat niet alleen optometristen zich gaan bemoeien met myopie management. Ook andere oogzorgspecialisten (oogartsen, orthoptisten, contactlensspecialisten en opticiens) zijn hard nodig om de trend naar 2050 te doen veranderen! Om die progressie van myopie af te remmen, zijn er gelukkig een aantal ‘evidence-based’ myopie managementoplossingen. In ons assortiment hebben niet alleen de MiSight® 1 day daglenzen, maar sinds begin juni ook de DreamLite® nachtlenzen een CE-markering voor myopie management. Het vaststellen van een zorgstandaard, waarbij deze interventies regelmatig en consequent worden toegepast, vooral op jonge leeftijd, kan de progressie van myopie doen vertragen. In de WCO-resolutie worden drie pilaren voor de ‘standard of care’ genoemd. Deze drie hoofdcomponenten, waar de ‘evidence-based’ zorgstandaard uit bestaat, zijn: •M itigatie optometristen moeten ouders en kinderen tijdens pre-screening en routine oogonderzoeken educatie geven en adviseren over levensstijl en andere factoren om het ontstaan van myopie te voorkomen of de ontwikkeling te vertragen •M eten optometristen evalueren de status van een patiënt tijdens regelmatig uitgebreide oogonderzoeken; zowel op zicht (refractie), gezondheid van het oog en de aslengte van het oog waar mogelijk •M anagement optometristen moeten zich richten op de behoeften van kinderen, tieners en jongvolwassen van vandaag door myopie te corrigeren, terwijl ze ook ‘evidence-based’ interventies aanbieden (zoals contactlenzen en brillen) die de progressie van myopie kunnen vertragen, voor een betere kwaliteit van leven en een betere ooggezondheid vandaag en in de toekomst.

22

eyeline


Het WCO adviseert optometristen ook om de standaardzorg voor myopie management in hun praktijk op te nemen. Die verschuift van het eenvoudig corrigeren van het gezichtsvermogen naar het managen van myopie. Ook omvat die standaardzorg publieksvoorlichting en vroegtijdige, frequente gesprekken met ouders. Daarin wordt uitgelegd wat myopie is, wat de lifestylefactoren zijn die myopie kunnen beïnvloeden, wat de verhoogde risico’s op lange termijn voor de gezondheid van de ogen zijn en wat de beschikbare opties zijn voor myopie management en om de myopie progressie te vertragen. Dit sluit volledig aan bij wat vanuit CooperVision SEC al enkele jaren uitgedragen wordt met innovaties, webinars, events en campagnes, zoals de consumentencampagne OogCheckWeken en ons myopie managementplatform Kijk Verder. Persoonlijk heb ik al veel presentaties gegeven over myopie management en inzetbare opties, maar er kan niet genoeg aandacht voor zijn. Daarom ook de samenwerkingen met Oogfonds en NEMO. Ook wereldwijd zoekt CooperVision op het gebied van myopie management de samenwerking op. Zo is er sinds kort een samenwerkingsverband tussen de WCO en CooperVision, om het bewustzijn over de progressie van myopie te vergroten en alle oogzorgprofessionals aan te moedigen een zorgstandaard te hanteren om myopie te managen. Het partnerschap creëert een wereldwijd platform met meertalige hulpmiddelen en programma’s voor myopie management, die momenteel in bepaalde sectoren of landen niet op grote schaal toegankelijk zijn of niet actief worden aangepakt. “De feiten en statistieken die in de resolutie worden aangehaald en die zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de WCO namens onze 38 aangesloten leden en 45 landelijke lidorganisaties die meer dan 114 duizend optometristen vertegenwoordigen, zijn onmiskenbaar. Ik roep al onze landelijke lidorganisaties op om hun eigen resolutie aan te nemen, of een vergelijkbare actie te ondernemen. Om zo publiekelijk hun steun te betuigen aan de invoering en implementatie van een zorgstandaard die is gecentreerd rond ‘evidence-based’ benaderingen om de progressie van myopie te behandelen”, aldus Folkesson.

DERDE LIJN

ART&JACK EN NIEUWS VAN

FITOFAR veel is onzeker, maar ‘stilstaan is achteruit gaan’ en dus is ofar al volop bezig met een nieuwe art&jack-collectie voor volgend jaar. In 2022 wordt de derde lijn gelanceerd: de a-Collection oftewel de alfa-Collection: fraaie dames zonnebrillen van acetaat en zonnebrillen met edelmetaal (verguld, platina verguld en titanium) met bijzondere, uitgesproken details. Dit najaar al nieuw bij FitOfar: de mooie blauwe kleur van de populaire damesmodellen VZ-0050 en VZ-0051. Het herenmodel VZ-0052 krijgt 2 nieuwe kleuren, die ook dames niet zullen misstaan: blauw en rood. Totaal nieuw is model VZ-0053, voor mannen en stoere vrouwen, in 4 sprekende kleuren. voor meer info: www.ofar.be, +31 (0)320 247104

Daarom doe ik hierbij de oproep aan alle myopie managementexperts en iedereen die dat wil worden om de zorgstandaard in te voeren en te implementeren in de Benelux en EMEA. Doet u mee? voor meer info over de wco resolutie: https://worldcouncilofoptometry.info/advocacy/

1 World Report on Vision, 2019. World Health Organization 2 Holden et al, - Global Prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology 2016. 123(5):1036-1042

eyeline

23


ESSILOR DIGITAL EVENT

1

Ga naar

www.essilordigitalevents.be en registreer NU

2

Log in op

3

Ontdek onze nieuwste productinnovaties

11/10/2021 om 20u


SPECIAL MYOPIE

VAN HOPPLYNUS OPHTALM

HAAG STREIT LENSTAR MYOPIA in de afgelopen jaren is gebleken dat het meten van de axiale lengte een uitstekende manier is om de progressie van bijziendheid te voorspellen. de lenstar software eyesuite myopia” maakt gebruik van de nieuwste axiale lengte groeicurven van de myopie experts van het erasmus mc in rotterdam en maakt het ook mogelijk om refractie foutvoorspelling te visualiseren op basis van door de gebruiker te definiëren controlepercentages en omgevingsfactoren. EyeSuite Myopia is ontwikkeld in nauwe samenwerking met vooraanstaande myopie-experts Dr. Thomas Aller en Pascal Blaser van myopia.care™ en wordt voortdurend verbeterd. Refractie - beproefd en getest Door de refractie en de ontwikkeling ervan op kinderleeftijd te bepalen, kunnen voorspellingen worden gedaan over de progressie van bijziendheid tot op volwassen leeftijd. EyeSuite Myopia overlapt deze gegevens met het voorspelde bijziendheidsverloop met behulp van verschillende behandelingsmethoden op basis van hun juiste controlepercentages. EyeSuite Myopia biedt u ook de mogelijkheid om eerder verzamelde gegevens van refractiemeettoestellen te importeren voor gebruik in de suite. Axiale lengte - de nieuwe referentie Het meten van de axiale lengte is een uitstekende manier gebleken om de progressie van bijziendheid te voorspellen, omdat het onafhankelijk werkt van accommodatie en minder afhankelijk is van de gemoedstoestand en de bereidheid van de patiënt om mee te werken. EyeSuite Myopia maakt gebruik van de nieuwste axiale lengtegroeicurven van myopie-experts van het Erasmus Universitair Medisch Centrum, die kunnen worden bijgewerkt met nieuwe groeicurven zodra deze beschikbaar zijn. Evenwichtige omgevingsfactoren Omgevingsfactoren zoals bijziende ouders, de leeftijd waarop bijziendheid optreedt, de tijd die wordt besteed aan lezen of het gebruik van elektronische apparaten en de tijd die buiten bij daglicht wordt doorgebracht, kunnen zowel risico- als beschermende factoren zijn bij de progressie van bijziendheid. EyeSuite Myopia stelt u in staat om omge-

vingsfactoren en hun impact te definiëren op basis van recente onderzoeksresultaten en om hun ­veranderingen te visualiseren gedurende de periode van bijziendheids­ management. Educatie met visualisaties van de behandeling Een van de sterke punten van EyeSuite Myopia zijn de grafische visualisaties, waarmee u het succes van vroegere en huidige behandelingen kunt volgen met grafische overlays van refractieve of biometrische gegevens om de optimale behandeling te bepalen. EyeSuite Myopia combineert alle verzamelde gegevens en visuele curven in overeenstemming met het bekende ‘myopia.care™’-rapport, terwijl het zeer flexibel en aanpasbaar is. Dit rapport biedt patiënten en hun ouders gemakkelijk te begrijpen informatie, zodat ze actief kunnen deelnemen aan het beheersproces van bijziendheid en de relevante behandelingen voor hun situatie kunnen kiezen. voor meer info: Van Hopplynus Ophtalm, www.vho.be

eyeline

25


KLANTEN MOETEN ZICH VOORAL OP HUN GEMAK VOELEN

na elf jaar in een huurpand vond michel hons het tijd voor een nieuwe, eigen winkel. en wat voor één! zijn winkelinrichting is van een oogverblindend minimalisme waarin de brillen centraal staan. strakke inrichting, zonder koel aan te voelen. de relatief kleine winkel in het landelijke dilsen-stokkem haalde er al enkele internationale interieurtijdschriften mee. van een blikvanger gesproken. TEKST Dave Cuypers BEELD Tibods michel hons


OPTIEKER IN DE

KIJKER

FONKELNIEUWE OPTIEKZAAK HAALT INTERNATIONALE INTERIEURTIJDSCHRIFTEN “Ik wilde iets speciaals. Er echt tussenuit springen met mijn inrichting. En dat is wel gelukt denk ik”, zegt de sympathieke Michel Hons ietwat bescheiden. “Ik heb hiervoor het creatief bureau Zware Jongens onder de arm genomen. Ze bestudeerden mijn oude winkel en stelden vast dat er weinig beleving was en geen wachtzone voor de klanten. Dat moest anders. Nu hebben we een leuke wachthoek gecreëerd waar klanten rustig een koffie kunnen drinken, een tijdschriftje lezen. Zo krijgen we meteen meer sfeer en is het ook aangenamer en rustiger in de winkel, die ook een verlengstuk outdoor heeft”. INTENSIEF BOUWPROJECT Die rust valt echt op de in de winkel. “Dat is voor mij superbelangrijk. De oude winkel was eigenlijk wat te klein waardoor hij wat rommelig overkwam. Hier hebben we alles mooi weggewerkt achter de spiegelwand die zich uitstrekt over de volledige rechterzijde van de winkel. Eigenlijk zijn dat deuren naar een kleine bar, een ruimte voor oogmeting, een werkruimte en een ruimte waar de afdeling audiologie is gevestigd. Overdag staan die deuren open waardoor je zicht hebt op de verschillende aspecten van ons vakmanschap”. Alle brillen staan uitgestald in de winkel op kleine leggers die symmetrisch in de muur zitten. De voorraad zit in industriële ladenkasten. “De tafels hebben diezelfde industriële look en zijn voorzien van een warm lederen blad. Ik heb twee jaar zeer nauw met Zware Jongens gewerkt. Het was een intensief traject want het ging naast de inrichting van de winkel om een volledig bouwproject, samen met lokale bouwpartners. De reacties van de klanten zijn overweldigend. Dat doet veel deugd. Een winkel als deze is natuurlijk een eyecatcher, zeker in een relatief kleine gemeente als Dilsen-Stokkem. Ik wilde graag dat er over de winkel gepraat zou worden. Dat is met die interesse van enkele internationale interieurtijdschriften en awardnominaties natuurlijk wel gelukt. Dat trok immers ook de aandacht van Het Belang van Limburg en dat leverde opnieuw heel wat klanten op. Klanten komen nu uit een veel ruimere regio dan voorheen”. GROEI Michel Hons runt zijn winkel volledig alleen. “Dit is echt mijn ding. Ik speel met mijn collecties ook echt in op een nichemarkt. Ik verkoop enkel eyewear brands. Geen modemerken, maar echte brildesigners. Met deze winkelinrichting komt die insteek natuurlijk nog meer tot zijn recht dan

vroeger. Hierdoor trek je ook een specifieker publiek aan dat hiernaar op zoek is. Dat is ook mijn sterkte. Het heeft geen zin om hetzelfde aan te bieden als mijn concullega’s uit de buurt. Voor de klassieke brilmonturen kan je in de ruime omgeving elders terecht. Ik kies net voor die andere merken: Persol-zonnebrillen, Garrett Leight, Ørgreen,­ Belgische merken Komorebi, Michel Henau, Odette Lunettes en binôche, allemaal mooie en esthetische monturen. Mijn klanten zijn hier bewust naar op zoek. De bril is een belangrijk onderdeel van het gezicht. Ik begrijp dat er mensen zijn die naar ketens moeten gaan, maar het niche­ verhaal is een groeiende markt. Daar zit zeker nog wat rek op”. Ook door de toenemende bijziendheid verwacht Michel Hons nog groei. “We merken dat steeds meer kinderen bijziend zijn. Ergens is dat logisch als je ziet hoeveel en hoe lang we allemaal op schermen zitten. Fabrikanten van glazen zijn daar veel mee bezig en houden ons voortdurend op de hoogte. We hebben ook kindermonturen.

eyeline

27


OPTIEKER IN DE

KIJKER Het is een evolutie die niet te stoppen is. Hoe dan ook zal het zorgen voor een toename in brildragers waar ook de zelfstandige optiekers van zullen profiteren”. STORYTELLING Hons kijkt uit naar de eerstvolgende Silmo Beurs dit najaar in Parijs. “Ik ben een echte beursliefhebber en dat heb ik gemist. Ik wil de monturen voelen, zien, met de verkopers praten. Ook de merken naast elkaar vergelijken vind ik interessant. Ik hou ervan om nieuwe dingen te ontdekken. In Parijs kijk ik uit naar een aantal nieuwe merken die ik al in mijn hoofd heb en ook naar nieuwigheden bij toestellen. Ik zoek echt naar ontwerpers die met iets nieuws komen. Brillen met een verhaal. Storytelling is ontzettend belangrijk bij de brillen die ik verkoop. Neem nu de monturen van Ørgreen, een Deens merk dat zijn brillen in Leuven laat 3D-printen. Dat zijn verhalen die klanten aanspreken”. Michel Hons droomde er als kind van om voetbalcommentator te worden, genre Rik De Saedeleir. Dat draaide anders uit. “Ik kom ook helemaal niet uit een optiekfamilie. Mijn vader was tandarts, mijn grootvader dokter. Ik wilde tandtechnieken gaan studeren, maar aan dezelfde school kon je ook studies voor opticien volgen. Mijn ouders waren bevriend met een optieker en van het één kwam het ander. Ik ben nog elke dag blij dat ik toen die keuze heb gemaakt. Na mijn studies heb ik eerst voor een franchisegroep gewerkt. Na zeven jaar ben ik dan voor mezelf hier in Dilsen-Stokkem begonnen. Nog elke dag sta ik enthousiast in de winkel. Het is een vrij innovatieve sector: oogmetingen, contactlenzen, brillenglazen, monturen aanpassen, dat spreekt me aan. Daarnaast is het heel uiteenlopend: van klantencontacten en inkoop tot mode. We hebben op vraag van de klanten ook audiologie. Eén dag per week komt een audioloog langs. Dat loopt als een trein”.

28

eyeline

KLANKBORD Een klant komt binnen en Michel onderbreekt het gesprek even om de vrouw verder te helpen die een herstelde bril komt afhalen. Even later komt een ouder echtpaar binnen voor een hoortoestel. Met zijn eigen flair helpt Michel de mensen verder. De contacten verlopen in het sappig Maaslands. “Tja, ik ben ontzettend chauvinistisch en onze taal is toch wel iets dat onze eigenheid als Maaslander onderstreept. Dat dialect vind ik echt belangrijk. Het maakt ook dat mensen zich meteen thuisvoelen in de winkel”. Thuisvoelen; een woord dat telkens terugkomt als het gaat over de winkel. “Het is het eerste wat ik wil als klanten binnenkomen, dat ze op hun gemak zijn. Met deze winkel hebben we daar maximaal op ingespeeld. Wanneer ze een montuur zoeken, help ik hen daarbij op een persoonlijke manier. Ik kijk naar persoonlijkheid, kleding, stel een aantal vragen om de noden te kennen. De juiste bril vinden voor de juiste persoon. Dat is mijn talent. Ik zal ook nooit pushen. De klant moet zich goed voelen bij het montuur dat hij koopt. Hij of zij moet het tenslotte dragen. Oogmeting doen we gratis. 95% van de klanten die hier binnenkomen, koopt uiteindelijk een bril. Het blijft moeilijk om voor een oogmeting geld te vragen. ‘Zu wurs se nuuts riek’ (zo zal je nooit rijk worden) zeggen sommige vaste klanten dan”. Binnenkort gaat Michel Hons trouwen. Zijn toekomstige is ook opticien en heeft samen met haar ouders een optiekzaak in Genk. “Beide zaken zijn absoluut niet te vergelijken. De insteek is anders, de bedrijfsvoering is anders, het cliënteel. We blijven ieder in onze eigen zaak werken en zo werk en privé gescheiden houden. Maar het is natuurlijk wel fijn om elkaars klankbord te kunnen zijn”.


Bij ons is elke klant ... een nummer

Nummer één, uiteraard!

Jouw zaak is onze prioriteit. Wij gaan dagelijks en onvoorwaardelijk, samen met onze partners en ons team, voor de belangen van de zelfstandige opticien. Samen met jou streven we naar kwaliteit en oplossingsgerichte dienstverlening. Voor onze nummer één en die van jou. Samenwerken heeft zo zijn voordelen. We vertellen jou er graag alles over.

Tine Feys

Elise Vandeursen

Oost- en West-Vlaanderen

Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant

Inge Cosman België

Optische glazen en instrumenten

Optische glazen en instrumenten

TAVAT – MONOQOOL – MUNIC Eyewear

0472 18 63 80

0491 36 14 95

0473 21 50 87

Jules Destreelaan 62 B-9050 Gentbrugge | +32 9 232 37 20 info@vision-company.be | www.vision-company.be


PARIS

Nathalie Blanc


DE CEUNYNCK ALTIJD DICHT BIJ DE KLANT het bedrijf is een gevestigde waarde in de branche en iedere optiekondernemer kent de naam. de geschiedenis van deze glas-, instrumenten- en monturenleverancier gaat dan ook ruim 70 jaar terug. eyeline sprak met commercial director hans preneel en communication manager ann logel over de historie én de koers van de ceunynck. TEKST Marie-Catrien van Deijck BEELD Rob Mitchell “Vrij snel na de start werd De Ceunynck al één van de grootste firma’s op het gebied van optiek in België. En dat zijn we altijd gebleven”, vertelt Ann Logel met gepaste trots. Ann werkt al meer dan 25 jaar bij De Ceunynk; eerst bij de Customer Sales Service en later op de marketingafdeling, waarvan de laatste jaren als Communication Manager. Wie iets over het bedrijf wil weten, kan het Ann vragen. Ze is een wandelende De Ceunynck-encyclopedie. In de jaren ’60 kwamen de zonen van de oprichter bij het bedrijf in dienst en van hen was Eric degene die De Ceunynck verder uitbouwde en ook een medische divisie startte. Familiaal en innovatief “We zijn nog altijd een familiale firma”, zegt Commercial Director Hans Preneel. “Het is een grote troef dat we nog steeds dicht bij de klanten staan”. Ann: “De klanten waren bij ons nooit een nummer. Toen ik bij de Customer Sales Service werkte, moesten we al naar de naam van de klant vragen, niet naar een nummer. Dat is nu nog altijd zo”. “Het is mooi dat we nog altijd het familiale kunnen combineren met de innovaties in de optiekmarkt”, vult Hans aan. “Dat zijn onze belangrijkste pijlers. We hebben drie takken die ons vandaag de dag maken tot wat we zijn: glas, monturen/zonnebrillen en Nidek slijpautomaten. We hebben onze eigen DC-glascatalogus met onder meer BBGR brillenglazen en daarnaast verdelen we Nikon brillenglazen; dit is ons meest gekende merk waarin innovaties vooraan staan. Een aantal jaren terug profileerden we ons als ‘one stop shop’ voor de opticien: één bedrijf waar je alles kon vinden, inclusief kassasoftware. Dit hebben we later bijgeschroefd en we zijn ons meer gaan specialiseren in dat waar

we goed in zijn. Daarom hebben we het softwareprogramma afgestoten, want daarvoor moet je in onze branche specialisten in huis hebben; dat kun je er niet zomaar bij doen. Wij specialiseren ons in dat waar we het beste in zijn: glas, monturen en zonnebrillen en Nidek slijpautomaten”. Verkoopteams Hans heeft voor zowel de verkoop van monturen en zonnebrillen als voor het glas aparte teams van accountmanagers. “Voor beide divisies hebben we eigen klanten en dus ook eigen teams. Glas is onze core business, maar het is voor de consument het minst zichtbare. Er is heel veel innovatie in glas, maar de consument heeft daar niet zoveel kennis over. Het is nog altijd de opticien die bepaalt welk glas er in de bril komt. Het is voor ons belangrijk om de innovaties en techniek zo goed mogelijk uit te leggen aan de opticien, zodat hij het op zijn beurt kan overbrengen naar de consument. Daarin kunnen we ons onderscheiden, zeker met de innovaties van Nikon, want daarmee heb je als opticien een stukje goud in handen. Nikon is zeer gekend door de fotografie en is voor de consument echt een klinkende naam”.

ann logel en hans preneel

eyeline

31


Marketing bij De Ceunynck In 2001 werd Nikon aan het portfolio van De Ceunynck toegevoegd. Omdat bij HOC in Nederland hetzelfde gamma brillenglazen gevolgd wordt als bij De Ceunynck, werd er besloten om de ‘best learnings’ van de beide marketingafdelingen te delen, om op deze manier het merk sterker in de markt te plaatsen. Reden voor Bram Gardien, Marketing Manager bij deze bedrijven, ook even bij het gesprek aan te schuiven. “Wat Hans vertelt over het belang van technische uitleg aan de opticien, dat werkt écht zo: we zien dat de innovatieve Nikon glazen heel goed verkocht worden omdat De Ceunynck alles heel goed uitlegt aan de opticien, die dat vervolgens weer goed kan overbrengen op de consument. We bieden ook ondersteuning aan de opticien met het Nikon Partner programma. We laten hen de voordelen van het merk zien en helpen hen keuzes te maken. Ook maken we nationale campagnes voor de opticiens. Op 8 november vindt in Brussel een groot Nikon Partner event plaats, waarvoor opticiens die Partner zijn zich nu kunnen aanmelden. We willen een community bouwen waarin partners elkaar kunnen vinden, elkaar ondersteunen en de communicatie en initiatieven efficiënt op de behoeften van de markt afstellen”. Ann: “Wij kunnen dankzij de samenwerking grotere campagnes uitwerken. We hebben bijvoorbeeld voor de voorbije zonneglazen­ campagne een uitgebreide brochure ontwikkeld met daarin alle kleuren en uitleg, een prijslijst, posters, materialen voor de etalage en een sociale mediacampagne met een store locator voor deelnemers. Dit was de eerste maal

MET NIKON HEB JE EEN STUKJE GOUD IN HANDEN 32

eyeline

OVER NIDEK Een van de drie pijlers onder De Ceunynck is het Japanse instrumentenmerk Nidek, dat dit jaar haar gouden jubileum viert. Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag werd afgelopen voorjaar een nieuw Nideklogo onthuld. De Ceunynck is al jarenlang overtuigd leverancier van de slijpautomaten van deze fabrikant. “Nidek slijpautomaten zijn de meest betrouwbare”, vertelt Hans Preneel. “En er is voor ieder budget een slijpautomaat voorzien, dus we kunnen met Nidek een belangrijk deel van de markt bedienen”. dat we zo groots konden uitpakken voor een zonneglazencampagne”. “De brand awareness van Nikon is gigantisch”, zegt Hans. “Wanneer je mensen op straat vraagt welk merk glas ze in hun bril dragen, weet 80 procent dat niet. Maar hebben ze Nikon brillenglazen, dan weten ze het wel. Nikon is ons high-end glasgamma, maar we bieden ook DC-glas aan, waarbij de focus vooral ligt op een concurrerende prijs gecombineerd met vertrouwen. Zo proberen we voor elke onafhankelijke opticien het ideale glasaanbod te hebben”. Breed aanbod monturen Op het gebied van monturen en zonnebrillen heeft De Ceunynck een uitgebreid portfolio, met onder meer Jaguar, Bolon, Bogner, Joop!, FLEYE Copenhagen, Cocoa Mint en Invu, maar ook een jeugdcollectie zoals Rockstar. En dit is nog slechts een greep uit het aanbod. “We willen met dit brede aanbod onze klanten zo goed mogelijk bedienen”, vertelt Hans. “Met gevestigde waarden zoals Jaguar, waarvan je als opticien zeker weet dat je het doorverkoopt, en ook merken die meer op de trends zitten, zoals Bolon en Bogner. Ook hebben we duurzame merken, klassieke merken en zelfs een merk met memory metal. Elk merk heeft eigen kenmerken en waarden en ook die moeten we aan de opticien uitleggen. Want waarom verkoopt de ene bril beter dan de andere? Je verkoopt tegenwoordig monturen waar een verhaal achter zit. Het is onze taak dit over te brengen om zo de opticien te wapenen met een beter verkoopverhaal naar zijn klant toe”. voor meer info: www.deceunynck.be


WWW.FRANKANDLUCIE.COM | info@thereadingcompany.nl

Watching a screen is a daily necessity. Keep your eyes fresh. Make them wanna screen!


OPTIEKWERELD IN DE BAN VAN ECOLOGIE 34

eyeline


EC

ISC H •

OLO

LESS IS MORE ecologie speelt een belangrijke rol in de optiekwereld. de groene initiatieven blijven elkaar in sneltempo op te volgen. silhouette verminderde het waterverbruik en plaatste zonnepanelen. tokai optecs neemt gelijkaardige initiatieven. en de ace & tate’s lenshouder verbruikt 80 procent minder plastic. TEKST Matthias Vanheerentals BEELD Silhouette, Tokai, Ace & Tate Ecologie is een belangrijk thema in de optiekwereld, zo veel is duidelijk. Het Nederlandse brillenmerk Ace & Tate betreedt de snelgroeiende lenzenmarkt met haar eigen premium hydrogel daglenzen genaamd ‘Contacts’. De lenzen zitten in ‘s werelds dunste lenzenhouder, ontworpen voor maximale hygiëne, en dragen daarnaast ook bij aan een groener milieu. De lenshouder is nog geen millimeter dik – ruim acht keer dunner dan standaard houders en verbruikt daardoor 80% minder plastic dan reguliere lenzenhoezen. De plastic verpakking is gemaakt van oude productiematrijzen en is na gebruik 100% recyclebaar. Deze nieuwe contactlenzen zijn een mooi voorbeeld van Ace & Tate’s ambities om te verduurzamen.

draaiende basis”, zegt Kurt Leuridan van Tokai Optecs. “We hebben ook de optie van windenergie bekeken, maar dat bleek niet rendabel”. Tokai Optecs nam nog andere maatregelen naar waterrecuperatie. In de generatoren wordt water met snijolie gebruikt om de temperatuur van de beitels laag te houden en om de spaanders af te voeren. “De scheiding en afvoer van slijpafval verloopt zo efficiënter en er is minder geluidshinder in de productie”, zegt Leuridan. “Dit eenvoudig systeem zorgt voor minder verbruik van water, snijolie en elektriciteit. Er is geen koelgas nodig”. Verder plaatste Tokai Optecs een regenwater recuperatiesysteem van 40 m3. Vier tanks zijn zes meter diep ingegraven waar-

Duurzaamheid en milieu Het brillenmerk Ace & Tate startte in het najaar met nog een ander project. Via ‘Reframe’ worden oude brillen worden ingezameld, gereinigd, gepolijst en tweedehands verkocht. Ace & Tate slaat deze weg in omdat het zo de brillenindustrie duurzamer wil maken. “We zijn echt wel een voortrekker geweest met dit circulair businessmodel”, zegt David Anthony, hoofd optometrie, Ace & Tate UK and Ireland. “Nu recycleren we al meer dan 60% van de componenten, zoals acetaat, bio-acetaat en metaal. Het einddoel is om een volledig circulaire bril te produceren. We proberen klanten nog meer bewust te laten worden van de milieuimpact van dit project.” Ace en Tate wil deze ecologische business nog verder laten groeien. Bij de aanwerving van opticiens speelt milieu een belangrijke rol. “We zoeken verschillende kwaliteiten”, zegt David Anthony. “Maar we vinden het belangrijk dat ze onze kernwaarden wat betreft duurzaamheid én milieu delen en erkennen”. Zonnepanelen Ook brilglasfabrikanten nemen hun verantwoordelijkheid. Tokai Optecs, de enige Belgische brilglasfabrikant, verbruikt jaarlijks tussen de 300 en 350 MWh aan energie en wil dat verlagen. Ze hebben de beslissing genomen om energiebesparende maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van zonnepanelen. “Momenteel zijn we de mogelijkheden van het grasveld achter het gebouw aan het onderzoeken zowel voor vaste zonnepanelen als voor panelen met een mee-

silhouette smart flowers

eyeline

35

ISC H •

G

OLO G

EC


EC

G

ISCH •

ISCH •

OLO G

EC

OLO

door een natuurlijke koeling in de grond optreedt. Zo kan er tijdens hete zomers op een natuurlijke manier gekoeld worden. Alle productieglazen moeten geslepen worden volgens bepaalde assen. Om het half-afgewerkt glas vast te klemmen, worden natuurlijke harsen gebruikt. Tien jaar terug werd hiervoor nog snelkoelend metaal gebruikt wat milieuonvriendelijk was en niet echt gezond was voor de operatoren. Dat zorgde voor veel metaalafval. Tokai Optecs behaalde voor al hun inspanningen al een milieucertificaat.

tokai optecs behaalde voor hun inspanningen al een milieucertificaat

bij tokai optecs worden milieuvriendelijke harsen gebruikt

een beeld van het productieproces bij tokai optecs

ace & tate ontwikkelde een lenshouder die 80 procent minder plastiek verbruikt 36

eyeline

Silhouette Het Oostenrijkse eyewear merk Silhouette neemt haar verantwoordelijkheid zeer serieus wanneer het gaat om de impact die het bedrijf heeft op milieu en omgeving. In het najaar van vorig jaar werd een zonne-installatie van 2500 m2 - inclusief 1156 fotovoltaïsche modules en tien wisselstroomomzetters - in gebruik genomen op het dak van hun hoofdkantoor in Linz (Oostenrijk). “Alle energie die door de zonne-installatie wordt opgewekt, wordt ter plaatse gebruikt om brillen en lenzen te vervaardigen”, zegt Sandra Van Renterghem van Silhouette. “Dit zal ons in staat stellen om de CO2-uitstoot met ongeveer 240 ton per jaar te verminderen en de impact op het milieu te verminderen”. De on-site zonne-energie-installatie levert een nominaal vermogen van 393 kWp bij een jaarlijkse piekcapaciteit van 276 kW. Dat is goed voor 400.000 kilowattuur aan milieuvriendelijke stroom of genoeg elektriciteit voor ongeveer 200 gemiddelde Oostenrijkse huizen. Met de nieuwe installatie kan Silhouette de hoeveelheid energie die van externe bronnen wordt gekocht, elk jaar met wel 10 % verminderen. Silhouette heeft van milieuvriendelijke energie een topprioriteit gemaakt en is van plan de capaciteit in de toekomst verder te vergroten. Er werd ook een groendak voorzien. Water recuperatie Verder wordt er bij Silhouette elke dag zo’n 104.000 liter water gerecycleerd en worden er strenge richtlijnen gehanteerd met betrekking tot het milieu. De brillen van Silhouette zijn vederlicht en ontworpen volgens het motto ‘less is more’. Daarom koos de brillenfabrikant voor SPX. “SPX wordt in mallen gegoten waardoor er weinig restafval is”, zegt Sandra Van Renterghem. “We gebruiken geen acetaat, wat een zwaarder materiaal is”. Silhouette heeft recent een nieuw logistiek, digitaal systeem geïnstalleerd voor de opticiens. Als een optieker een bril wil terugsturen – door een fabricagefout bijvoorbeeld – dan wordt het logistiek proces via een QR-code afgehandeld, zodat het pakket niet onnodig moet worden opgestuurd. Begin 2020 kreeg Silhouette haar certificaat van de Climate Alliance Company, de grootste milieuorganisatie van Oostenrijk. Silhouette is dan ook van plan om het certificeringsproces voor het eerst uit te voeren op de productielocatie in Trhové, Tsjechië, met het oog op voltooiing van het proces in 2022. De EMAS-certificeringen zijn extra mijlpalen in de duurzaamheidsstrategie van Silhouette International.


1,2,3,4

B A U S C H + LO M B U LT R A®

M U LT I FO CAL FOR ASTIGMATI SM NA AD LOZE OV ERGANG EN EN OPTIMA LE STAB I L I T E I T Het 3-Zone Progressive™ Design bevat 3 consistente sterkteprofielen met naadloze overgangen in de gebieden dichtbij, tussenin en veraf.1,5 Het OpticAlign™ Design staat met een stabiele ballast garant voor een optimale stabilisatie.2

6

E E NVO U D I G A A N TE PASS EN Met de MoistureSeal® Technologie bevat de lens na zestien uur dragen nog 95% van het vocht.6 Dankzij de combinatie van comfort met de naadloze zichtovergangen en een minimale rotatie is de ULTRA® Multifocal for Astigmatism eenvoudig aan te passen.3,4 Deze comfortabele multifocale torische lens is direct uit voorraad leverbaar.

NIEUW

Maak kennis met de Bausch + Lomb ULTRA® Multifocal for Astigmatism contactlenzen. Neem contact op met uw Territory Manager voor meer informatie.

References: 1. ULTRA Comfort Experience™ for Presbyopia Data Analysis Phase 1 + 2. 2017. 2. Bausch + Lomb ULTRA® Multifocal for Astigmatism stabilization study. 3. Scotton D., Perceptions of Bausch + Lomb PureVision 2 for Presbyopia field observation evaluation. Rochester, NY. 2013. 4. Results from a 7-investigator, multi-site 2-week study of Bausch + Lomb ULTRA® for Astigmatism contact lenses on 157 current soft contactlens wearers. 2017. 5. Reindel et al., Ergonomic Utility of Progressive Multifocal Contact Lenses: A Comparison of Power Profiles Across Near, Intermediate and Distance Zones Poster presented at the American Academy of Optometry Annual Meeting. New Orleans, LA. 2015. 6. Schafer J. et al., 16-Hour, bilateral, dispensing clinical evaluation of methacrylamide lenses as compared to Air Optix Aqua, Acuvue Oasys and Biofi nity Lenses. 2013.. © 2020 Bausch & Lomb Incorporated. ®/™ geven handelsmerken aan van Bausch & Lomb Incorporated. Andere product-/merknamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. 23539

bausch-lomb.be

visioncarebe@bausch.com

03 - 280 82 20


ALCON PRECISION1™ Daglens met meerwaarde alcon promoot haar nieuwste daglens precision1™ met de slogan ‘de starterlens waarmee je blijft doorgaan’. en die blijkt goed gekozen: opticiens die gestart zijn met de verkoop van de contactlens gaan er graag mee door. eyeline sprak met precision1™-aanpassers van het eerste uur: jessica en dolf niesters van jongen opticiens in heerlen. “klanten die we deze lens lieten proberen, stapten allemaal heel snel over. het was zo gemakkelijk”. “Ons hele team was al heel enthousiast door het online introductie-event van PRECISION1™”, vertelt Jessica. “Via de groepsapp ging het al heen en weer: ‘we gaan het proberen’, ‘ik heb al een klant in gedachte voor deze lens’. Deze nieuwe daglens triggerde het team, dat voelde ik meteen, en ik heb dezelfde avond nog passets besteld”. Jessica en Dolf Niesters runnen een prachtige, grote optiekwinkel in het centrum van Heerlen. Van hun uitgebreide klantenkring draagt zo’n 13 procent lenzen. “Het is altijd afwachten of het product de beloftes ook waarmaakt, want als je iets op een leuke manier brengt, is iedereen al snel enthousiast. Er zat ook mooi promotiemateriaal bij en daar ben ik – als geijkte consument – heel gevoelig voor”. Ook Dolf zag ALCON PRECISION1™ als een goede aanvulling voor de winkel: “Het bedrijf dat erachter zit is top en zoals het prijstechnisch in de markt is gezet ook. Dat is een win/winsituatie. Als de mensen die het moeten verkopen enthousiast zijn, kun je het verkopen aan de consument”. Probleemloos En dat enthousiasme bleef: al vrij snel na de introductie werd PRECISION1™ bij Jongen Opticiens de eerste-keuzedaglens. “Het product maakt het waar”, zegt Jessica. “Het aanpassen ging meteen heel goed, ook bij mensen die met hun bestaande lenzen problemen hadden; de daglensdragers die ze toch niet de hele dag in konden houden of na vier dagen altijd een pauzedag moesten inlassen. Met deze lenzen ging het gewoon beter. PRECISION1™ is veel comfortabeler én is qua prijs voor veel mensen beter te behappen dan andere daglenzen”. Watergradiënt Vincent Molkenboer, Head of Marketing & Professional Affairs, en Frauke Demey, Brand Manager Contact Lenses bij Alcon, leggen uit wat PRECISION1™ tot zo’n succes maakt. “Als je kijkt naar innovaties in zachte lenzen, zijn er nauwelijks ooit grote veranderingen”, zegt Vincent. “Tót Alcon zo’n tien jaar geleden de watergradiënt ontwikkelde; dat was echt een revolutionair andere manier van lenzen maken,

38 38

eyeline


met een constant watergehalte aan het oppervlak, voor optimaal comfort. Die techniek hebben we doorgetrokken naar dit product. Het belangrijkste aspect van een contactlens, technisch gezien, is dat het oppervlak zo glad en vochtig mogelijk blijft, zodat er zo weinig mogelijk interactie is met de oogleden”. “PRECISION1™ wordt gepositioneerd als starterslens, maar is daarnaast ook bedoeld voor bestaande dragers die aan het einde van de dag problemen met het comfort krijgen”, licht Frauke toe. “Bij de bestaande daglenzen zie je dat er in de loop van de dag iets verandert. Vraag het eens aan je klanten: hoe laat doe je je lenzen in en hoe laat doe je ze uit? En… hoe laat ga je je lenzen voelen? Dat is vaak al eerder op de dag. En juist daar kun je met PRECISION1™ het verschil maken. Deze lens blijft de hele dag comfortabel voelen”.

INFOTORIAL

Prijsdiscussies “PRECISION1™ is geschikt voor de grootste groep daglensdragers”, vertelt Vincent. “Wanneer je consumenten segmenteert, zie je een groep die zegt ‘goed is goed genoeg’. Dan is er een groep die een kwalitatief iets betere lens wil en bereid is daar iets meer aan uit te geven – dat is het grootste segment - en tot slot heb je de groep die het beste van het beste wil. Wij adviseren lensaanpassers niet alleen af te gaan op het product en de technologie daarvan, maar ook op het type klant. Daar kun je ook keuzes in maken. Er is altijd een groep mensen die wel tevreden is, maar voor beter kiest als dat mogelijk is. En dan heb je ook klanten die de discussie aangaan over een prijsverschil van 50 cent. Dat ga je niet winnen”. Jessica: “Voor dragers van maandlenzen is dit een perfecte lens om de overstap naar daglenzen te maken; hij kost maar een paar euro meer”. “Bij contactlenzen speelt de prijs nog wel een rol”, vult Dolf aan. “Bij brillen niet, daar lijkt de prijs niet uit te maken, maar bij lenzen wordt daar wel naar gekeken”. De ervaring bij Jongen Opticiens leert dat discussies over geld afnemen wanneer lensdragers hebben gekozen voor een abonnement. “De drive om prijzen te gaan vergelijken valt dan eerder weg”, merkt Jessica. “Van mensen die hun lenzen toch via internet kopen omdat ze ze daar goedkoper kunnen vinden, kun je het niet winnen en dat moet je ook niet willen”, zegt Dolf. “Ga van je eigen kracht uit en laat die mensen los. Wij gaan die discussie niet aan”. Starterkit Omdat het wat moeilijker is om in de winkel ‘beleving’ te creëren rond contactlenzen, ontwikkelde Alcon een starterkit die de klant na de eerste aanpassing mee naar huis krijgt. Een box in de stijl van de promotiematerialen, gevuld

jessica en dolf niesters

met proeflenzen, een consumentenfolder en een uitnodiging voor het opvolgingsprogramma van PRECISION1™. Jessica: “Het is heel moeilijk om beleving te geven aan iets anders dan een bril of zonnebril. Met deze starterkit kunnen we wel mooi een ‘unboxing’ ervaring geven en de klant een verhaal bij de lenzen vertellen. Ons team wordt daar heel blij van; hiermee kunnen we beleving en meerwaarde creëren”. PRECISION1™ for Astigmatism “We wisten dat er een torische variant zou komen, dus we hebben een lijstje bijgehouden van mensen met maandlenzen en andere daglenzen die we dit wilden laten proberen”, vertelt Jessica. “We hebben hen uitgenodigd en inmiddels een aantal klanten overgezet. Bij een torische lens heb je vaak nog wel een tweede aanpassing nodig om iets te corrigeren en dat aantal is hier duidelijk lager. Eens in de zoveel tijd heb je een probleemloos product”. Neem voor meer info contact op met uw Alcon-vertegenwoordiger.

eyeline

39


Nu bij aanschaf van een origineel TITANFLEX montuur: Een unieke set speelkaarten cadeau. En maak kans op de volledige advertentie Eschenbach vergoeding van uw montuur.


wilfred de jong, sjoukje bouwhuis, hans kloes, bas molenaar en gerrie oosthuizen

ANVC

GAAT BACK TO BASE op maandag 11 oktober is het zover. hèt congres van de algemene nederlandse vereniging van contactlensspecialisten (anvc) gaat back to base en wel via een digitaal event en een virtuele beursvloer. presentatie van de dag is in handen van journalist dionne stax en co-host eef van der worp. eyeline had een interview met het anvc-bestuur in het optiekcentrum in houten, waar straks in oktober de anvc studio voor één dag wordt opgebouwd. TEKST Anneke Pastoor BEELD Corporate Visual Communication

eyeline

41


In februari dit jaar werd besloten tot een digitaal congres, hoewel er nog lange tijd plannen waren om samen met de collega’s van de Vereinigung Deutscher Contactlinsen-Spezialisten und Optometristen (VDCO) een fysiek congres te organiseren. “We zijn nu blij dat we de keuze gemaakt hebben om vol gas voor een digitaal congres te gaan, waarbij bestuursleden Wilfred de Jong, Sjoukje Bouwhuis en Hans Kloes samen met congresorganisator Susan Kraaijeveld de kar trekken. Zij hebben er onder andere voor gezorgd, in samenspraak met Eef van der Worp, dat er een prachtig divers programma tot stand gekomen is”, vertelt voorzitter Bas Molenaar. Het vorige fysieke congres was in 2018 in het Van der Valk Hotel in Utrecht. Wilfred de Jong geeft aan dat je leert van de digitale events die het afgelopen jaar binnen en buiten onze branche hebben plaatsgevonden. “En natuurlijk pik je daar zaken uit die je wel of niet in een eigen event meeneemt”. Hans Kloes: “Door met een congresorganisatiebureau samen te werken, presenteren we onder andere op 11 oktober een surrealistisch echte beursvloer waar je als deelnemer het idee hebt dat je ook echt op de ANVC beursvloer loopt, compleet met video’s, live chat om al je vragen te stellen en allerlei buttons om documenten te downloaden. Je wordt als deelnemer getriggerd om rond te kijken, zoals op een echte beurs”. Gerrie Oosthuizen vindt een thema voor een congres belangrijk. “Je kunt lukraak lezingen houden, maar het is interessanter om dit rond een thema in te vullen. Het thema ‘Back to Base’ was snel besloten, waarbij bruggetjes worden gemaakt naar onder andere topografie, fluoresceïne, en graderen/weet wat je meet, maar ook praten we bijvoorbeeld over klantenbinding. Zeker ook startende contactlensaanpassers kunnen veel informatie opdoen tijdens Hèt Congres”. Bas Molenaar: “We zoomen uiteraard in op contactlenzen en gerelateerde onderwerpen zoals drop-outs en droge ogen. Ons vak wordt technisch steeds mooier, niet alleen als het gaat om de mogelijkheden qua apparatuur, maar ook qua innovaties in contactlenzen. We benadrukken de basis van ons vak”. Wilfred de Jong legt uit dat het thema veelomvattender is dan Back to Basic. “We gaan het hebben over de vorm en kromming van het oog, de basiscurve en radius. De ‘base’ bij honkbal en softbal is de ‘home’; ons doel is dat elke deelnemer van Hèt Congres zich thuis voelt bij het ANVC die dag en dat we met elkaar

gerrie oosthuizen 42

eyeline

wilfred de jong

de basis van ons vak als contactlensspecialisten bekijken”. Base, maar wel met diepgang dus. “Zeker”, vervolgt Hans Kloes. “In het onlangs verschenen CLEAR-report zijn alle elementen van ons vak, evidence based, uitgegraven. Dit rapport was eigenlijk de rode draad voor het programma. Aan de hand hiervan hebben Eef, Sjoukje, Wilfred en ik de onderwerpen bepaald en gepresenteerd aan de overige bestuursleden”. Sjoukje: “Dus we gaan graag op 11 oktober met elkaar terug naar de essentie van ons innovatieve vak met de vele nieuwe ontwikkelingen. Natuurlijk hoort een onderwerp als myopie management daarbij, maar daar hebben we het zeker de komende twintig jaar nog over. We zetten ook graag de puntjes op de i als het gaat om de combinatie tussen contactlenzen en contactlensvloeistoffen. Een van de vele onderwerpen die men kan verwachten”. Maandag 11 oktober belooft een dag te worden waar elke contactlensspecialist en optometrist kennis kan opfrissen, maar vooral ook kan uitbreiden. Er staat een mooi, compact programma klaar waarin de hele dag teasers en interessante onderbrekingen zijn om ervoor te zorgen dat het weliswaar een digitale, maar echt afwisselende congresdag wordt. Bijsluiter Eyeline/ANVC Special Bij deze Eyeline een speciale Congresspecial Back to Base die het ANVC-bestuur in samenwerking met Eyeline maakte. Lees meer over dit congres op 11 oktober en schrijf u in! voor meer info: www.anvc.nl/hetcongres/index.html

bas molenaar

hans kloes

sjoukje bouwhuis


trial

dinavian

Vrijstaande presentaties

Etalage units

Het heeft een stoer en puur karakter. Van staal en houtwerk met voelbaar structuur.

Less is more. Geen overdosis details. Dit geeft rust, ruimte en licht.

Over ons

for better shops stelt u in staat om winkel­ meubilair te ontdekken en te shoppen. Onze ontwerpers hebben verschillende productlijnen ontworpen. De verschillende stijlen zijn compleet te implementeren, maar het is ook mogelijk om te mixen

Voordelen

1 Gespecialiseerd in realiseren voor opticiens, audiciens & juweliers 2 High end design 3 Rechtstreeks vanuit onze 8000m2 fabriek 4 Productlijnen die je kan mixen & matchen

Contact

Voor een op maat gemaakt ontwerp & routingadvies

Bekijk online ons inspirerende assortiment voor juweliers.

Winkelinrichting

Juwelier

DUTCH DESIGN FOR BETTER SHOPS

#dutchdesign

Ontdek onze verschillende productlijnen voor luxe winkelinrichting, snel bij u geleverd.

FOR BETTER SHOPS is een ‘online platform voor geweldige winkels’. oftewel, ‘better ­design furniture for better shops’. Eenvoudig online te bestellen Internationale levering Bedrijf van 60 man, sinds 1958 Eigen monteurs Verschillende productlijnen en stijlen Gepersonaliseerd ontwerp in 3D

en matchen. U kunt profiteren van onze jarenlange ervaring in winkelontwerp. Design rechtstreeks van de fabriek, gepersonaliseerd naar uw wensen. Mooie gestandaardiseerde meubels die de omzet in uw winkel ongetwijfeld zullen verhogen.

5 6 7 8 9 10

Bekijk online ons inspirerende assortiment voor opticiens.

voor meer info: www.forbettershops.com

Bel +31 33 208 2370 Mail info@forbettershops.com

Optiek

Dutch design met verschillende meubellijnen, gespecialiMeer te zien seerd in interieurs voor opticiens, audiciens en juweliers. en te beleven in Om een volledig nieuw interieur te realiseren of om te de bijsluiter bij deze mixen & ­matchen.

Gespecialiseerd in interieurs voor opticiens, audiciens & juweliers.

EYELINE! Check our website

NIEUWE VERKOOPDIRECTEUR MAUI JIM anne stahlecker is per 1 juli jl. gestart als nieuwe verkoopdirecteur van maui jim germany gmbh. anne geeft leiding aan de verkoopteams in de dach-regio en is verantwoordelijk voor de markten in nederland, hongarije en polen die vanuit duitsland worden bediend. Naast de uitbreiding van de bestaande markten en de ontwikkeling van nieuwe verkoopstrategieën, behoort ook het aantrekken van nieuwe markten tot haar takenpakket. Voor deze uitdagende functie neemt Anne Stahlecker zeer gedegen kennis van optiek en verkoop mee bij onder andere Transitions Optical en Michael Pachleitner Group. We wensen Anne veel succes! voor meer info: www.mauijim.com

HOOGWAARDIG EN VERFIJND victoria beckham is een van de hipste modeontwerpers van het moment. De brillencollectie van de Britse celeb is geraffineerd en rijk aan details en hoogwaardige materialen. De stijl combineert moderniteit en minimalistische vormen met vintage inspiraties. Heel draagbaar en zeer stijlvol. voor meer info: www.marchon.com

eyeline

43


na ruim anderhalf jaar beursloos door het leven te zijn gegaan, kunnen we dit seizoen eindelijk weer richting brussel, parijs, milaan en münchen om inspiratie op te doen, buitenlandse relaties te ontmoeten en collecties op te bouwen. we kijken met veel zin vooruit naar de (inter)nationale optiekevenementen. een overzicht.

WE GAAN WEER

BEURZEN! 44

eyeline


Specs and the City bijt het spits af met vijf edities in vijf landen, waarvan de eerste -in Denemarken- al eind augustus plaatsvond. Deze beursvariant, een initiatief van Copenhagen Specs en Silmo, ontstond vanuit de behoefte aan kleinschalige events. “Samen met Silmo hebben we de laatste paar jaren evenementformules ontwikkeld als aanvulling op de reeds lang bestaande beurs van Parijs, om in te spelen op de behoefte aan nieuwe ervaringen en en flexibiliteit”, vertelt Morten Gammelmark van Copenhagen Specs. “De reisbeperkingen en de lange periode zonder vakbeurzen als gevolg van de pandemie hebben ons geïnspireerd tot het creëren van een nieuw beursformaat. Gedurende een weekend ontvangen de deelnemende merken en bedrijven hun (potentiële) klanten in showrooms die ze hebben ingericht in een van de partnerhotels van het evenement, gelegen in een afgebakend gebied, zodat iedereen de showrooms te voet of op de fiets kan bereiken. Bezoekers kunnen hun weekend eenvoudig plannen met behulp van een speciale app, waarbij ze kunnen switchen tussen exposanten, culturele uitstapjes en gastronomische ervaringen. Specs and the City geeft een nieuwe draai aan vakbijeenkomsten en maakt er een unieke ervaring van in elk van de gaststeden. We hebben nu de kans om dit te doen in steden waar we nog nooit een eyewear event hebben gehad. Dit is pas seizoen 1 en er zullen in de toekomst zeker meer Specs and the City-evenementen komen. Wij geloven dat dit concept een geweldige aanvulling is op onze reguliere brillenbeurzen”. SILMO EN MIDO “Na twee jaar zonder grote internationale bijeenkomsten, zal de reünie van optiekprofessionals alleen maar intenser worden, daar ben ik zeker van”, zegt Amélie Morel, voorzitter van Silmo Parijs. De slogan van de komende editie luidt dan ook: Let’s enjoy real contact again. “Het gehele team van Silmo is al maanden hard aan het werk om deze ‘herstel­editie’ voor te bereiden, en we kunnen niet wachten om onze bezoekers opnieuw te verbazen en hen het plezier te geven van het ontdekken, de echte ontmoetingen en de meerwaarde en gezelligheid van de gesprekken. Het is duidelijk dat alle technologie van de wereld nooit de kracht en de emotie van een fysiek evenement zal kunnen vervangen”. Ook de organisatie van Mido heeft besloten The Digital Edition van afgelopen juni niet te herhalen en zich volledig te richten op een fysieke editie, in februari 2022. Maar liefst 5700 mensen maakten gebruik van de driedaagse digitale beurs, maar nu de weg voor écht beursbezoek weer vrij ligt, gooit Mido de deuren in Milaan weer open.

Beurskalender DaTE FLORENCE 11, 12 en 13 september 2021 SILMO PARIJS 24 t/m 27 september 2021 BE OPTIC BRUSSEL 10 en 11 oktober 2021 SPECS AND THE CITY - Valencia, Spanje - 1-3 oktober 2021 - Antwerpen, België - 8-10 oktober 2021 - Keulen, Duitsland - 15-17 oktober 2021 - Tallin, Estland - 22-24 oktober 2021 OPTI MÜNCHEN 14, 15 en 16 januari 2022 MIDO MILAAN 12, 13 1n 14 februari 2022

OPTI “Als ik iets heb gemerkt het afgelopen jaar, is het wel dat deze branche één grote familie is, waarin iedereen nauwelijks kan wachten om elkaar weer te zien”, zegt Optidirecteur Bettina Reiter. “We plannen een live-evenement dat zowel in de aanloop naar als tijdens en na de beurs zal worden aangevuld met digitale uitingen. Opti 2022 zal veel vertrouwde onderdelen bevatten. We zijn er optimaal op voorbereid, want we gaan uit van de concepten die voor de editie van 2021 al volledig waren voorbereid. We zullen daar de nu gebruikelijke maatregelen aan toevoegen, zoals de integratie van testresultaten of vaccinatiebewijzen en deze maatregelen aanpassen en uitvoeren zoals dat in januari 2022 vereist zal zijn. Mocht het onverhoopt onmogelijk blijken de beurs als live-evenement uit te voeren, dan plannen wij een ander format dat wij tijdig aan de markt zullen voorleggen”.

eyeline

45


mido milaan

specs and the city

date florence

Bettina legt uit dat de editie in 2022 wat kleiner zal zijn dan wat we van voorgaande jaren gewend zijn: “Beurzen weerspiegelen de markten die ze vertegenwoordigen, waarbij de pandemie natuurlijk ook de optiekmarkt beïnvloedt en daar zijn sporen nalaat. We zouden dus voorbijgaan aan de realiteit als we onze opzet en inrichting voor Opti 2022 zouden baseren op de cijfers van de twee voorgaande jaren, toen we voor het eerst zes beurshallen in gebruik namen. Ons hoofddoel is om de branche eindelijk weer eens samen te brengen op het unieke platform dat Opti is. Wij zullen een vakbeurs organiseren die voor alle deelnemers een ‘community feeling’ heeft, waar de gebruikelijke goede sfeer de deelnemers in beweging brengt en zakelijke kansen genereert. Wat nieuw zal zijn, is dat we veel meer digitale agenda-onderdelen zullen inzetten dan voorheen, zowel voor, tijdens als na de beurs. Bijzonder aan Opti 2022 is dat we elkaar na een lange, moeilijke periode eindelijk weer kunnen ontmoeten. Voor mij persoonlijk is dit het grootste hoogtepunt, en zowel mijn team als ik kijken hier echt naar uit”. DaTE Het Stazione Leopolda in Florence staat 11, 12 en 13 september weer in het teken van avantgardistische eyewear, het segment waar de beurs DaTE zich op richt. DaTE was in 2020 de enige optiekbeurs die wel fysiek doorgang vond. “In 2021 staan we voor een nieuwe uitdaging”, legt Giovanni Vitaloni, voorzitter van DaTE, uit. “Ons doel is om een krachtige boodschap te sturen naar de industrie, door alle industriëlen te mobiliseren die, dankzij hun innovatiekracht, het vermogen hebben om aan de toekomst te bouwen. Voor iedereen die zich bezighoudt met onderzoek, experimenten en innovatie is dit een evenement op maat, een belangrijk podium voor ideeën en producten die een uitdrukking zijn van verandering, de verandering die we nodig hebben na de pandemie. We hebben alle kracht en vastberadenheid nodig die onze sector tijdens dit ingewikkelde jaar heeft getoond. Alleen samen met exposanten, inkopers, opticiens en de gehele supply chain van eyewear kunnen we de markt in beweging brengen”. voor meer info: www.beoptic.be http://specsandthecity.eu/ www.silmoparis.com www.mido.com www.dateyewear.com www.opti.de

opti münchen

46

eyeline
NT

HER

ER

S

R END

21 F S 22

T

MAARTEN WEIDEMA

T WI

NIET TE MISSEN DÉ TRENDS

maarten eidema w

ogi

in tijden van crisis en onzekerheid grijpt de mens terug naar wat bekend en vertrouwd is. dat zie je ook in het modebeeld. komend brillenseizoen zien we veel bekende vormen terug. wél met een retrotwist, in zowel vorm en materiaal als kleur. PRODUCTIE Brigtte van Mierlo en Jan Luijk ism Maarten Weidema TEF Magazine

eyeline

49


dieter funk

ap te r

red rose

h

blake kuwahara

nathalie blanc paris

50

eyeline


markus t

elk jaar keert de aviator terug in een iets ander design. dit seizoen zien we het beroemde model in een wat terughoudende look met een hoekige vorm. een verfijnde dubbele neusbrug onderstreept de eenvoud en warm gekleurde glazen verzachten de uitstraling. De iconische pilotenbril leent zich echter niet alleen voor een zonnebril: wie iets anders wil dan het standaard 'volledig zwarte' acetaat, heeft hiermee een goed model voor een correctiebril in handen. Dit montuur is het meest geschikt voor ronde en ovale gezichtsvormen.

eyeline

51

ER

NT

T

AVIATORS

S

21 F S 22

HER

ANGULAR WIRE

R END

T WI


is a trademark owned by HACHETTE FILIPACCHI PRESSE SA, Paris, France. EL31502 BE | CHARMANT Group, Divisie Benelux | www.charmant.com


cebe

A U Q

D E R

S

spy+

S

L E I H

S D

grote vierkante shields uit de jaren ‘70 zijn helemaal terug. van minimalistische, randloze monturen tot grafische vierkante omlijstingen, voorzien van robuuste veren. Beschermen en afschermen; daar draait het bij dit design om. Dat geldt tevens voor de coatings van de lenzen: reflecterende effecten houden de wereld buiten en nieuwsgierigen op afstand. Rechthoekige brillen als deze passen het beste bij ronde en ovale gezichtsvormen.

eyeline

53

ER

HER

blake kuwahara

NT

T

21 F S 22

S

R END

T WI


ER

HER

NT

T

21 F S 22

S

R END

T WI

EXTENDED OVALS

nathalie blanc paris

de ovale vorm is een fris alternatief voor de ronde stijl die de afgelopen seizoenen de trend was. De ovale glazen worden omlijst door een sportief randje uit de jaren ‘90, met zilverkleurige draadmonturen die dit accentueren. De semi-randloze constructie is een uitstekende basis voor gekleurde of reflecterende lenzen. Een ovale vorm past goed bij ronde, langwerpige en ovale gezichtsvormen.

54

eyeline


red rose

blake kuwahara

baldinini

eyeline

55


baldinini

materika

wolfin

masunaga since 1905

56

eyeline


TOPLINE

lara d'

de topline-model (ook wel semi-randloos of browline genoemd) kan met recht fashion-forward worden genoemd. het is superflatterend én zorgt voor een intellectuele look. Het ontbreken van de onderrand accentueert de gelaatstrekken en geeft een zachte uitstraling aan de vaak gewaagdere, kleurrijke bovenrand, waardoor een opvallend contrast ontstaat. Dit montuur staat het mooist op de neus van mensen met een langwerpig, hartvormig, rond of ovale gezicht. Op veel gezichtsvormen dus: dat maakt het commercieel ook interessant.

eyeline

57

ER

HER

FINE

NT

T

21 F S 22

S

R END

T WI


Daag de grenzen van de verbeelding uit

Toen ZEISS gestart is, 175 jaar geleden, waren wij en onze klanten geïnspireerd door nieuwsgierigheid, passie en precisie – nieuwe perspectieven die onze kijk op de wereld veranderden. Om grote uitdagingen te zien en ze om te zetten in grote kansen. Ondanks de vele manieren waarop de wereld is veranderd in de afgelopen 175 jaar, blijft één ding hetzelfde: samen dagen we de grenzen van de verbeelding uit. 58

eyeline

www.zeiss.com/175


SKAGA

PRESENTEERT SPLINTERNIEUWE COLLECTIE marchon eyewear blaast skaga nieuw leven in met een brillencollectie die een nieuw designtijdperk vertegenwoordigt. de collectie wordt in september geïntroduceerd met een gloednieuwe campagne. Skaga-Swedish by Nature since 1948- viert ruim 70 succesvolle jaren van Scandinavisch design, erfgoed en vakmanschap. Trouw aan haar Zweedse roots biedt Skaga unieke en stijlvolle brillen met een moderne, minimalistische esthetiek. De monturen spreken al generaties lang veel consumenten aan met hun strakke design, verfijning en hoogwaardige materialen.

sk2117 ljuvlig

INFOTORIAL

Minimalistisch design, klassieke kleuren De nieuwe Skaga-brillencollectie bestaat uit een mix van acetaat, metaal en titanium stijlen, allemaal doordacht geconstrueerd en met een zeer moderne uitstraling. Geheel in lijn met de nieuwe designrichting laten de campagnemiddelen een strakke, minimalistische styling en duurzame, lichtgewicht ontwerpen in klassieke kleurstellingen zien. Minder belastend voor het milieu Different Look, Same Heritage. Dat is richting die Skaga inslaat. De nieuwe optische collectie bevat slanke, tijdloze monturen met details die de uitgesproken functionaliteit waar het merk bekend om staat, eer doen. Voor het eerst introduceert Skaga monturen van bio-based cellulose acetaat, een schoner alternatief voor de op aardolie gebaseerde kunststoffen, waardoor de monturen minder belastend zijn voor de planeet. De collectie omvat 23 gloednieuwe stijlen, allemaal voorzien van vernieuwde designelementen zoals het iconische S-initiaal, het gegraveerde S-patroon, en S-vormige decoraties.

sk2616 kanelros

sk3006 midvinter

voor meer info: www.marchon.com

eyeline

59


JOHNSON & JOHNSON VISION

LANCEERT ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL IN DE BENELUX deze week lanceerde johnson & johnson vision haar nieuwste multifocale contactlens: de acuvue® oasys multifocal voor de benelux. de nieuwe lens, met pupil optimised design, werd eerder tegelijkertijd gepresenteerd op zes locaties in nederland en belgië, waarbij deelnemende opticiens zowel fysiek als online aanwezig waren. wat zijn de eerste bevindingen en vooral: welke kansen biedt deze nieuwe lens voor de presbyopiemarkt? TEKST Martijn Plantinga BEELD J&J Voor de daadwerkelijke lancering werden 52 optiekzaken geselecteerd die met de nieuwe contactlenzen aan de slag konden. Tijdens verschillende Feedbacksessies kwamen interessante bevindingen naar voren. De eerste reacties van zowel opticiens als klanten zijn zeer positief. De ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL werd gepresenteerd aan nieuwe presbyope klanten en bij klanten die reeds een andere multifocale contactlens dragen of in het verleden hadden gedragen.

Ervaringen bij nieuwe lensdragers De eerste klap is een daalder waard! Het is zeer belangrijk dat een klant met de eerste contactlens slaagt. Als je steeds weer moet veranderen en aanpassen bestaat het risico dat de klant afhaakt oftewel een drop-out wordt. Het aanpasprotocol dat door Johnson & Johnson wordt meegeleverd wordt als zeer positief ervaren: door eenvoudig de stappen te volgen, is de kans op een succesvolle aanmeting groot.


Ook de eerste reacties van klanten zijn zeer positief. Ze zijn heel verrast als ze opeens op hun smartwatch-berichtjes kunnen lezen of probleemloos de navigatie in de auto kunnen instellen. Vaak denken mensen dat ze alleen ‘iets voor dichtbij’ nodig hebben maar als ze eenmaal multifocale lenzen proberen zien ze ook veraf opeens beter. Vooral het comfort werkt enthousiasmerend. Het blijft wel cruciaal om het aanpasprotocol stap voor stap te volgen voor een succesvolle aanmeting; zeker bij multifocaal maakt een klein stapje al een groot verschil. Overstappers Hoe zijn de ervaringen bij lensdragers die op deze nieuwe contactlenzen zijn overgezet, bijvoorbeeld bij klanten die al sferische ACUVUE® OASYS gebruikten? Vrijwel alle klanten waren zeer tevreden. Wel is het belangrijk dat je de klant goed informeert, duidelijk uitlegt wat de lens doet en ook dat je soms wat inlevert. Je moet vooral realistische verwachtingen creëren. “Maximaal veraf en maximaal dichtbij is niet realistisch”, liet een opticien optekenen. Over het algemeen zijn zowel de opticiens als de ‘overstappers’ zeer tevreden. Klanten noemden ‘beter zicht, lichter aanvoelen op het oog’ en opticiens proberen ze al één op één over te zetten. “Het is wel belangrijk om de lens vanaf de eerste stap opnieuw aan te meten en niet uit te gaan van een oude refractie of bestaande multifocale contactlenzen”. De nieuwe lenzen werden ook geprobeerd bij dragers van de ACUVUE® OASYS FOR PRESBYOPIA, al lagen deze aantallen beduidend lager. Een enkele keer waren de verwachtingen wat te hoog gespannen, maar in het algemeen waren de ervaringen ook hier positief. Vooral het zicht dichtbij en het totaalbeeld worden als prettiger ervaren.

INFOTORIAL

USP’s ten opzichte van concurrerende producten Een veelgehoorde reactie is het comfort. Je voelt de nieuwe lenzen haast niet. Daarbij is de tweewekenlens ook een welkome tussenoplossing voor mensen die geen daglenzen willen, terwijl maandlenzen soms na een week of drie in comfort achteruit gaan. Opticiens zijn blij met de snelheid waarmee je kunt aanpassen. Je pakt het aanpasprotocol erbij en weet direct welke stappen je moet volgen voor een succesvolle aanpassing. Gebruikers zijn vooral verrast door de kwaliteit van de gezichtsscherpte. In het donker autorijden was voor sommige dragers bijvoorbeeld een grote winst. En hoe zit het met tevreden klanten, kun je die ook nog overzetten? Bij gebruikers van maandlenzen is dat niet zo’n probleem. Maar het kan wel lastig zijn om iemand die sferische of torische ACUVUE® OASYS contactlenzen draagt naar ander materiaal te krijgen. Als je én een nieuw materiaal aanbiedt én ze moeten wennen aan multifocaal, dan kan dat soms een (te) grote stap zijn.

Belangrijkste doelgroepen De opticiens uit de pilotgroep gingen zelfs al actief aan de slag om potentiële klanten te benaderen. Zo schreef een opticien al namen van klanten op die nog net niet aan het afhaken waren, evenals namen van beginnend presbyopen. Een ander pakte de doelgroep nog ruimer en noemt ‘iedereen vanaf 45 jaar die geen hoge cilinder heeft’ of ‘brildragers’. Een andere interessante doelgroep: ‘slordige maandlensdragers’; voor hen is deze nieuwe lens een prima alternatief. Conclusie Als algemene conclusie van de Feedbacksessies werd snel duidelijk dat we een nieuwe multifocale lens veel breder moeten neerleggen bij klanten. In principe kan iedereen die presbyoop is (vanaf ongeveer 35 jaar) een potentiële drager zijn. Wat wel zeer belangrijk blijkt, en waar ook Johnson & Johnson vaak tegenaan loopt, is dat het aanmeten van de lens niet op de juiste manier gebeurt. Hiertoe is het speciale aanpasprotocol ontwikkeld met de drie belangrijkste stappen in het aanpasproces (zie de online Eye@line #6). voor meer info: www.jnjvisioncare.be

GEBRUIK DE HANDIGE ONLINE CALCULATOR Hulp nodig bij het aanmeten van ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL contactlenzen? De online calculator berekent direct welke sterktes je nodig hebt. Scan de QR-code!

Raadpleeg voor meer informatie over correct dragen, onderhoud en veiligheid de gebruiksaanwijzing of bezoek onze J&J-website: jnjvisioncare.nl. ACUVUE®, ACUVUE® OASYS en ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL zijn geregistreerde handelsmerken van Johnson & Johnson Medical NV. © Johnson & Johnson Medical NV 2021.

eyeline

61


het oog wil ook wat! in het najaar.

Tijd vliegt. De eerste helft van 2021 ligt alweer achter ons! We keren langzaamaan terug naar het normale(re) leven, met het najaar in zicht. Heb jij jouw marketingdoelen al bepaald? En bekeken op welke manier jij je klanten tot aankoop stimuleert dit najaar? Wij helpen je graag. Ons creatieve team heeft de koppen bij elkaar gestoken en verschillende campagnes ontwikkeld waarbij actualiteit rondom de optiek centraal staat. Alvast enkele voorproefjes.

back to business | Vakanties zijn stilaan voor iedereen voorbij, en dus brengen we met zijn allen weer meer tijd achter het beeldscherm door. Thuiswerkers, en ook kinderen hebben baat bij brillenglazen speciaal afgestemd op een digitale werk- en leeromgeving . Goede informatie hierover vind je in onze op maat gesneden campagnes zoals back to school/back to work en optimaal thuiswerken.

safety first | Schemer, regen, lampen van tegenliggers… Speciaal ontwikkelde brillenglazen maken het makkelijker scherp zicht te behouden in typisch najaarsweer. Met de groeiende aandacht voor veiligheid is deze campagne onmisbaar in je marketingagenda.

myopie | Kinderen hebben de toekomst. En die toekomst zien ze liefst zo scherp mogelijk! In deze campagne draait het om bewustwording creëren bij ouders en kinderen omtrent bijziendheid. We gaan in op de oorzaken, gevolgen én oplossingen van myopie bij kinderen en jongvolwassenen.

gepersonaliseerde marketing | Ervaring leert dat personalisatie waarbij gebruik wordt gemaakt van waardevolle klantinformatie de sleutel is tot een rendabele en effectieve marketingcampagne. Wees herkenbaar, creëer awareness, en speel in op de klant via verschillende kanalen.

herkenbaarheid van jouw winkel | Door je huisstijl in al je marketinguitingen consistent door te voeren, creëer je herkenbaarheid. Jouw boodschap moet opvallen. Door middel van krachtig beeldmateriaal en pakkende teksten grijp je allereerst de aandacht van de klant. Uitvoering én opvolging nemen we graag voor onze rekening. Heb je zelf ideeën maar loop je vast bij de uitvoering? Ook dan staan we graag voor je klaar.

interesse gewekt? Wij zijn er voor alle opticiens! Ons platform is zó ingericht dat je ook zonder softwarekoppeling op eenvoudige wijze deel kunt nemen aan één of meerdere campagnes. Is je interesse gewekt of wil je even sparren dan bel of e-mail ons gerust. Samen bereiken we meer. T E

+32 (0)456 10 91 26 info@jillmarketing.be

jillmarketing.be


HEYELANDER Collection 2022 Het Nederlandse optiekmerk HEYELANDER ontwerpt, produceert en distribueert een eigentijdse collectie van handgemaakt acetaat, Japans titanium en metaal. Het merk staat voor ‘Quality Eyewear’ met oog voor trends én concurrerende prijzen. voor meer info: www.heyelander.com

monturen, klassieke silhouetten calvin klein heeft een brede, kwalitatief hoogwaardige brillencollectie met een tijdloze uitstraling, voor dames en heren. De monturen zijn geliefd door de strakke designtaal van het merk, ze zijn minimalistisch maar tegelijkertijd verleidelijk. In de combinatie van materialen vallen vorm en comfort op een mooie manier samen.

BEKIJK DE BIJSLUITER BIJ DEZE

EYELINE! heyelander_eyewear facebook.com/heyelander

MODIEUZE

COLLECTION 2022

voor meer info: www.marchon.com

FRANK AND LUCIE lanceert SCREEN frank and lucie introduceert een uniek screen-concept. een set met stijlvolle klassiekers uit de essentials-leesbrillencollectie, zoals de eyecon en de eyecube, in alle prachtige kleuren die uw klant van frank and lucie gewend is. Het enige verschil met de welbekende Essentials is dat alle Screen-brillen zonder sterkte zijn. De blauwlichtfilter staat centraal, zodat hij geschikt is voor iedereen die vaak gebruikmaakt van een beeldscherm. Blauwlichtfilterbrillen zijn veelgevraagd: door het massale thuiswerken is de gemiddelde schermtijd flink gestegen en oogklachten komen steeds vaker voor. Met een blauwlichtfilter kijken de ogen relaxter naar een beeldscherm en wordt de irritatie verminderd. In veel gevallen verbetert het filter zelfs de nachtrust. Iedere Frank and Lucie-bril, Screen of leesbril, beschikt over een top blauwlichtfilter. De acetaat beeldschermbrillen zijn van een uitstekende kwaliteit en verkrijgbaar in vele unieke modellen en kleuren. Bij de Screen-collectie horen drie exclusieve Screen-pouches en een speciale blauwe Screen-presentatiebox. Advies winkelprijs € 49,50. voor meer info: HQ The Reading Company info@thereadingcompany.nl Chris Janssens, chris.janssens@thereadingcompany.be +32 (0)477 993390

eyeline

63


KEKKE KINDERBRILLEN

stella mccartney www.keringeyewear.com


liu jo www.marchon.com

– TREND –

ogi eyewear www.ogieyewear.com

KLEINE BRILLEN, GROTE TRENDS dit seizoen zijn kinderbrillen meer dan ooit een equivalent van die voor volwassenen. u zou ze in de winkel zó kunnen mixen en op trend rangschikken. het enige verschil is de maat: vormen, kleuren en materialen - met uitzondering van de extravagante oversized modellen - komen overeen. denk rond, cat-eye, hexagon, contrasten, multi-colour. met purple & pink, waanzinnige tinten blauw en een uitgekiend palet in groen.

johann von goisern www.eyesupply.be

PRODUCTIE Brigitte van Mierlo en Jan Luijk ism Maarten Weidema TEF

eyeline

65


lookkino www.brilmode.nl

– TREND –

liu jo www.marchon.com

vingino www.more-eyewear.com

nike www.marchon.com

66

eyeline


IK ZIE IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET EN DE KLEUR IS… BLAUW

– TREND –

sons & daughters www.wearesonsanddaughters.com


IK ZIE MIJN TOEKOMST GRAAG GROEN lindberg www.lindberg.com


milo & me www.optiplus.nl

– TREND –

kidz iwear www.talba.be

rockstar www.deceunynck.be

julbo www.julbo.com

eyeline

69


OOK OP STERKTE VERKRIJGBAAR

GETOOND MODEL: SHORE BREAK

Elke zonnebril vertelt een eigen verhaal.

Achter elke Maui Jim zonnebril zit een persoonlijk verhaal. Maar dat staat niet op zichzelf: samen met vele andere verhalen worden ze gecombineerd en ontwikkelen ze zich tot een prachtige en unieke familie; die familie is onze 'Ohana. Zet een zonnebril op en ervaar zelf hoe onze PolarizedPlus2®-lenzen uw ogen beschermen tegen schadelijke straling, schittering tegengaan en kleuren levendiger maken. Trouw aan ons motto, Alles nog beter in beeld.

"Mijn eerste contact met Maui Jim was toen ik mijn opticien bezocht. Hij vertelde me dat hij de beste bril op de markt had ontdekt. Toen viel mijn oog op de Maui Jim zonnebril op de toernooien. De kwaliteit, de kleuren, de helderheid en het feit dat mijn ogen na een lange dag op de baan niet meer zo vermoeid aanvoelden als anders, hebben me uiteindelijk over de streep getrokken."

-Jorge Campillo PR O FESSI ONEEL GOLF ER

DEEL JE VERHAAL #MYMAUIJIMSTORY

©2021 Maui Jim, Inc.


JILL MARKETING

HOE GAAT HET NU MET…

TINNE BOEN?

begin 2021 stelden we tinne aan u voor, marketingconsultant bij jill marketing. hoe gaat het nu, negen maanden later met haar? “De opstartfase is natuurlijk ondertussen achter de rug. Heel fijn om te doen, én het is succesvol gebleken, want ondertussen mocht ik toch een heel aantal nieuwe klanten aansluiten. Steeds meer opticiens zetten in op een intensiever contact met hun trouwe klanten en daar sluiten wij natuurlijk naadloos op aan met onze loyaliteitscampagnes”.

INFOTORIAL

Zo’n loyaliteitscampagne, wat moeten we ons daar precies bij voorstellen? “In de basis gaat het erom dat de klanten van de opticien op regelmatige tijdstippen worden gecontacteerd natuurlijk. Voor de meeste opticiens verloopt dit via een automatische koppeling met hun software, wat hen een hoop werk scheelt, zowel in versturen als in opvolging. Elke opticien heeft zijn eigen stijl, dus elke loyaliteitscyclus is ook weer anders. Zo kunnen het tijdstip of de boodschap variëren, maar ook de gebruikte beelden en/of teksten. De eindconsument waardeert het dat zijn opticien ook na een aankoop voor zijn ogen zorgt. Zo creëren we loyale klanten, die ook sneller binnenlopen, voor een contactmoment of herhaalaankoop. Het ontwikkelen hiervan is erg tof om te doen, je gaat bij elke opticien opnieuw op zoek naar de beste manier om te communiceren. De positieve reacties van klanten zijn natuurlijk de kers op de taart!” Wat biedt Jill Marketing de opticiens nog meer? Ondertussen werkten we ook aan een hele nieuwe site voor België, en het resultaat mag er wezen! (www.jillmarketing.be). Verder zijn we volop bezig met de ontwikkeling van marketingprogramma’s via social media; daar kan je de dag van vandaag niet meer buiten. Intern zetten we een heel aantal vernieuwingen door om een betere service en opvolging te garanderen, kwamen er meer opties binnen het bestaande aanbod en natuurlijk starten we vanaf september met de traditionele najaarscampagnes. Voor het eerst zal Bel-

tinne boen

gië ook zijn eigen campagnes gaan voeren, dus onafhankelijk van Nederland. De afgelopen maanden was voorzichtigheid toch nog wel aan de orde, maar vanaf het najaar merken we dat veel klanten opnieuw willen gaan knallen. Voor wie benieuwd is, check zeker onze leuke advertentie, elders in jullie magazine. Bellen mag natuurlijk ook altijd! +32(0)456 109126 voor meer info: www.jillmarketing.be

eyeline

71


WE5365-030

WE5376-080

WE5368-038

WE5373-098

WEB LAAT JE ZIJN WIE JIJ WÍLT ZIJN ieder mens heeft vele kanten, ontelbare facetten en miljoenen nuances. kies jouw favorieten en laat ze stralen en versterken met een bril van web eyewear. jij kiest wie je wilt zijn, web zorgt voor het montuur dat het beste bij jou past. dat is de filosofie van web in een notendop. WEB Eyewear wordt gemaakt voor dynamische mannen en vrouwen die door het leven gaan als zelfverzekerde protagonisten: op zoek naar eigentijdse accessoires met een tijdloze aantrekkingskracht. voor meer info: +32 (0)193 30949 of +31 (0)70 3624888 infobenelux@marcolin.com

INFOTORIAL

WEB Eyewear is in de loop der jaren geëvolueerd tot een on-trend merk met oog voor haar eigen historie. Je kunt het heden immers pas goed begrijpen als je de geschiedenis kent. De brillen van WEB zijn ontworpen op ­basis van de nieuwste technologische ­normen, maar altijd met behoud van tijdloze allure. De zonnebrillen en optische monturen hebben vintage accenten en een uitstraling die spot-on 2021 is.


TRENDY ACCESSOIRE DE ICONISCHE MOTHER&CHILD VAN LANVIN het hart van de lanvin-brillencollectie, de mother& child­-familie, is geïnspireerd op de liefde die jeanne lanvin voor haar dochter marguerite koesterde. van­ daar ook het iconische monogram van het franse maison op de veren. Op maat gemaakt acetaat, oversized vormen met een jaren 80-touch, een luxueus vijfloops scharnier en een warm kleurenpalet zijn de belangrijkste kenmerken van de Mother&Child-acetaatstijlen. Deze lijn heeft uitgeholde oortips die speciaal zijn ontworpen om de Lanvin Eyewearketting te kunnen bevestigen.

eigentijds, verfijnd en glamoureus. liu jo, het brillenmerk met een italiaans tintje, is kwali­ tatief, trendy en modern. De collectie bestaat uit veelzijdige creaties en is gemaakt om de verleidelijke kracht van de ogen te versterken. Een Liu Jo-montuur is een accessoire in de garderobe van een vrouw die zich bewust is van haar eigen aantrekkingskracht en dit graag ­uitstraalt. voor meer info: www.marchon.com

voor meer info: www.marchon.com

& GÖTTI

DAZA DONLAY je zou je dochters bijna zo willen noemen, maar götti koos de welluidende namen daza & donlay voor haar twee nieuwste designs. de titanium monturen zijn bijzonder vrouwelijk en delicaat. Geraffineerde cut outs geven de modellen een subtiele lichtheid aan en de combinaties van kleuren (koper/mos, goud/robijn en zilver/zwart) maken de opvallende uitstraling helemaal af. voor meer info: www.gotti.ch

eyeline

73


COOPERVISION VERSTERKT INZET OP

DUURZAAMHEID om oogzorgspecialisten en hun lensdragers een eenvoudige manier te bieden om duurzamer te zijn - en om het streven van coopervision naar verantwoord ondernemen uit te breiden - maakt het bedrijf zijn, in de benelux gedistribueerde, daglenzen plasticneutraal12. dit wordt mogelijk gemaakt door een baanbrekend wereldwijd partnerschap met plastic bank®, een sociale onderneming die ethische recyclingecosystemen opbouwt in kustgemeenschappen. Plastic Bank® inzamelaars krijgen een vergoeding voor de materialen die ze verzamelen (plasticafval), waarmee zij geholpen worden hun gezinnen te voorzien van basisbenodigdheden zoals levensmiddelen, kookbrandstof, schoolgeld en zorgverzekering. Primeur Na de Verenigde Staten heeft CooperVision Benelux nu de primeur om alle CooperVision daglenzen plastic neutraal aan te bieden. De verzameling, verwerking en het hergebruik van algemeen plasticafval - gelijk aan het gewicht van het plastic in lenzen en verpakkingen van al haar daglenzen - zal CooperVision financieren. Dit initiatief maakt alle CooperVision daglenzen netto plastic neutraal. Een inschrijving of deelname is

dus niet nodig, iedereen die de daglenzen van CooperVision afneemt, doet automatisch mee! “Onze toewijding aan een groene, gezonde planeet heeft een centrale plaats verworven in de cultuur van CooperVision. We hebben de afgelopen jaren een sterke reputatie opgebouwd op het gebied van duurzame productie en activiteiten, gericht op gebieden waarin we de grootste invloed kunnen uitoefenen”, aldus Simon Seshadri, Senior Vice President van Global Marketing, CooperVision. “Plastic speelt een cruciale rol in de hygiënische levering en steriele bescherming van onze contactlenzen, en we hechten belang aan de manier waarop dat plastic wordt beheerd. Onze samenwerking met Plastic Bank® biedt nieuwe mogelijkheden voor verdere uitbreiding van onze duurzaamheidsinspanningen en nieuwe, innovatieve vormen van interactie met oogspecialisten en dragers van contactlenzen”. De samenwerking van CooperVision met Plastic Bank® is het nieuwste initiatief in een reeks van milieu-initiatieven van CooperVision gericht op het besparen van water en energie, het verminderen, hergebruiken en recyclen van middelen en investeren in mensen binnen het bedrijf en de gemeenschappen waarin het bedrijf actief is. Het bedrijf werkt voortdurend aan het nog duurzamer maken van haar activiteiten wereldwijd. voor meer info: www. coopervision.be/nl/coopervision-duurzaamheid

INFOTORIAL

74

eyeline


We hebben onze daglenzen plastic neutraal gemaakt door samen te werken met Plastic Bank®. 1,2

Voor onze oceanen. Voor iedereen.

We werken samen met Plastic Bank® voor het verzamelen van plastic dat in de oceaan wordt gevonden. Wij kopen tegoeden die gelijk zijn aan het gewicht van het plastic dat wij gebruiken in onze daglenzen1, de blister en de secundaire verpakking in de Benelux2- en een gelijke hoeveelheid plastic wordt door Plastic Bank® ingezameld. Omdat onze oceanen net zo uniek zijn als onze ogen. Laten we elke dag een stap vooruit zetten.

Meer informatie: www.coopervision.be/nl/plastic-neutral One-day contact lenses are defined as orders placed by customers for those products and includes product sold and distributed by CooperVision in the Benelux. Plastic neutrality is established by purchasing credits from Plastic Bank. A credit represents the collection and conversion of one kilogram of plastic that may reach or be destined for waterways. CooperVision purchases credits equal to the weight of plastic in our one-day contact lens orders in a specified time period. One-day contact lens plastic is determined by the weight of plastic in the blister, the lens and the secondary (outer carton) package, including laminates, adhesives, and auxiliary inputs (e.g. ink). 1

2


WOMEN

9823-8534-5024

MEN

IF1354-4931 M

www.brilmode.nl - info@brilmode.nl


LUDIEKE

CONSUMENTENACTIE

TITANFLEX eschenbach weet steeds weer te verrassen met spraakmakende campagnes en opvallende acties. dit najaar geeft eschenbach het startschot voor een ludieke consumentenpromotie met titanflex.

Vanaf 1 september ontvangt iedere opticien die minimaal 18 Titanflex-monturen koopt, hetzelfde aantal pakjes speelkaarten plus een pakje voor zichzelf. Dus bij 21 monturen krijgt hij 21 + 1 pakjes kaarten, bij 33 krijgt hij er 33 + 1, etc. Maar zoals we van deze leverancier kunnen verwachten, gaat het hier niet om doorsnee speelkaarten: alle heren, vrouwen en boeren in dit spel hebben een bril op hun neus! Dat geeft toch net een andere draai aan een potje klaverjassen. En het speelse uiterlijk van de hoofdrolspelers is nog niet alles: zoals Willy Wonka in ‘Sjakie en de chocoladefabriek’ vijf felbegeerde Gouden Toegangskaarten bij zijn chocoladerepen verstopte, zo heeft Titanflex vijf Titanium Tickets in de pakjes kaarten verstopt. De vinders van deze Titanium Tickets krijgen het aankoopbedrag van hun Titanflex-montuur retour. Het werkt als volgt: koopt een consument bij de opticien een Titanflex-montuur, ontvangt hij er een pakje speelkaarten bij. Zit daar nou toevallig één van de vijf Titanium Tickets in, kan hij zich melden bij zijn opticien of het ticket mét aankoopnota naar Eschenbach sturen. Vervolgens krijgt hij het aankoopbedrag van het montuur via zijn opticien terug. Met deze ludieke actie ondersteunt Eschenbach de zelfstandige opticien bij het genereren van traffic naar zijn winkel. En de actie loopt voor de consument tot 31 december 2022! voor meer info: www.eschenbach-optik.com

eyeline

77


In gesprek over Myopie Management Steeds meer kinderen worden myoop! Myopie management is daarom een relevant thema in de oogzorg, maar verdient ook maatschappelijk nog meer aandacht. CooperVision Specialty EyeCare ondersteunt dit zowel richting oogzorgprofessionals als consumenten. Voor oogzorgspecialisten organiseren wij webinars, zoals ons recente online event ‘Scherp zicht op myopie’ en bieden een uitgebreid assortiment myopie management producten. Verder is er een partnership met Oogfonds en NEMO Science Museum in Amsterdam voor de tentoonstelling ’Zo te Zien’. De bewustwordingscampagne van Oogfonds ‘20-20-2; daar red je je ogen mee’ is met onze steun gelanceerd op 10 juli jl. Omdat een groeiend aantal kinderen myopie heeft, is het belangrijk dat oogzorgspecialisten in gesprek gaan met ouders en kinderen over myopie management. Maar hoe doe je dat? Daarvoor hebben wij o.a. een speciale flyer en korte communicatietraining ontwikkeld. Verder zijn er plannen voor speciale trainingsavonden, met advies en ondersteuning van onze Technical Sales Consultant Merel Kanters. Heb je interesse? Jouw Accountmanager Jan Zwaenepoel komt graag bij je langs om er meer over te vertellen.

DE IJSBREKER

DE DOORPAKKERS ‘Zijn er meer mensen in je omgeving die lenzen of brillen dragen? Of ben jij de enige?’

‘Wist je dat de voorspelling is, dat in 2050 maar liefst 50% van de wereldbevolking een min-sterkte heeft?1’

MEREL KANTERS Technical Sales Consultant

‘Dit vraag ik omdat er nieuwe inzichten zijn over de ontwikkeling van sterkte. Graag wil ik die met je delen.’

‘Wist je dat er contactlenzen bestaan die deze sterkte-ontwikkeling bij kinderen kunnen afremmen?’

‘Weet je wat de gevolgen kunnen zijn van een hoge min-sterkte voor de gezondheid van het oog op latere leeftijd?’

JAN ZWAENEPOEL Accountmanager België +32 (0) 784 83 225 jzwaenepoel@coopervisionsec.com


‘Begeleiders van klanten die in de wachtruimte wachten die je een kop koffie aanbiedt’

Tijdens welke SITUATIES kan ik over myopie informeren? ‘Bij het afhalen van een bril of contactlenzen’

‘Ouders of grootouders die tijdens een controle kinderen meenemen’

‘Als een klant een bril wil laten repareren (met min-sterkte)’

Myopie management oplossingen met CE-markering Om de progressie van myopie af te remmen, is er een aantal ‘evidence-based’ myopie management oplossingen. In ons assortiment hebben niet alleen de MiSight® 1 day daglenzen, maar sinds begin juni ook de DreamLite® nachtlenzen een CE-markering voor myopie management. Het vaststellen van een zorgstandaard, waarbij deze interventies regelmatig en consequent worden toegepast, vooral op jonge leeftijd, kan de progressie van myopie doen vertragen. In deze Eyeline vind je een gastcolumn van onze Myopie Management Manager Gabi Steenbekkers over de wereldwijde zorgstandaard voor myopie management. De lifestyle-regel 20-20-2 is ontzettend belangrijk om uit te dragen aan ouders en kinderen. In Nederland ondersteunen wij de bewustwordingscampagne van Oogfonds en vinden dat dit thema ook in België aandacht verdient. Daarom hebben wij promotiemateriaal voor de Belgische markt ontwikkeld rondom 20-20-2. Zo vind je als bijlage bij deze Eyeline een A4-poster. De 20-20-2 poster zijn in A1 en 70 x 100 cm te bestellen in MyProcornea of via Accountmanager Jan Zwaenepoel.

Gabi Steenbekkers: “Kijk hier het online event ‘Scherp zicht op myopie’ terug”

Onze myopie management producten:

1

Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, Jong M, Naidoo KS, Sankaridurg P, Wong TY, Naduvilath TJ, Resnikoff S, Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050, Ophthalmology, May 2016 Volume 123, Issue 5, Pages 1036–1042.

www.coopervisionsec.be I info.emea@coopervisionsec.com


SUCCESSFUL DUTCH RETAIL DESIGN RETAIL CONCEPT STRATEGY // STORE DESIGN // PROJECT MANAGEMENT // PRODUCTION

JUWELIER KREMER // VEENDAM

SCHERPENZEEL (NL) + 31 33 277 17 14 WSBINTERIEURBOUW.NL

TRIER (DE) + 49 1609 2589 540 WSBLADENBAU.DE

PARIS (FR) +33 624 52 81 01 WSBCONCEPTDEMAGASIN.FR

WSBDESIGN.COM SEHENSWERT OPTIK // HATTINGEN (DE)

SCHERPENZEEL (NL) + 31 33 277 17 14

TRIER (DE) + 49 1609 2589 540

MÜNCHEN (DE) + 49 89 1241 39379

PARIS (FR) + 33 624 52 81 01

WSBDESIGN.COM


EEF VAN DER WORP VERRUIMT ZIJN BLIK EN SCHRIJFT MET HET THEMA 'VERLEG JE EYELINE' OVER DIVERSE ONDERWERPEN DIE HEM OPVALLEN IN ZIJN VAKGEBIED.

VERLEG JE EYELINE

IK ZIE, IK ZIE… WAT JIJ NIET ZIET (MAAR HET IS ER WEL)

en het is…. ja wat is het eigenlijk? het is subklinisch zoals de officiële term luidt, dus dat wil zeggen dat het voor ons in een klinische setting niet waarneembaar is. subklinische keratoconus bijvoorbeeld, is een keratoconus die er wel is, maar die wij met onze middelen in de praktijk (nog) niet kunnen vaststellen. deze verleg je eyeline is tot stand gekomen op basis van het clear-report. Het gaat in dit CLEAR-report om verandering in aanwezigheid van corneale epitheliale dendriforme cellen. Deze cellen worden genoemd als belangrijke indicator van ontstekingsreacties die we dus niet met het blote oog (of spleetlamp) kunnen zien -vandaar ‘subklinisch’. Maar dit fenomeen is wel gelinkt aan het afweersysteem van het oog, aan het ontstaan van corneale infecties, aan droge ogen en aan oculaire allergische reacties. Het verlegt écht je Eyeline deze keer – ook voor mij. Als we potentieel miljoenen kinderen met lenzen willen uitrusten wereldwijd voor myopie management, dan kunnen we maar beter weten wat we precies aan het doen zijn. CLEAR Even bij het begin beginnen: voor de CLEAR-papers werd een hele batterij aan contactlensexperts van overal ter wereld gevraagd mee te denken over een blauwdruk van waar we staan met contactlenzen op dit moment: alles ‘evidence based’ natuurlijk: daar slaat de naam ook op (CLEAR staat voor Contact Lens Evidence-based Academic Reports). Het rapport waar zeker een jaar aan gewerkt is, bestaat uit elf stukken, ingedeeld naar onderwerp. Het varieert van

anatomie en fysiologie van het voorste oogsegment tot specialty lens topics (zoals scleralenzen en medische toepassingen) en beslaat ruim 300 pagina’s. Deze zijn vooralsnog vrij toegankelijk te downloaden van de BCLA-website. Hiermee hebt u in één keer een basishandboek, een naslagwerk én een handleiding naar de laatste maatstaven en ondersteund door iedereen die onderzoek op het gebied van contactlenzen doet. Het is ondoenlijk om verslag te doen van alles, maar als ik er één item uit zou willen halen, is het wel ‘subclinical inflammation’, wat belicht wordt in het CLEAR-paper van Morgan et al.: “Effect of contact lens materials and designs on the anatomy and physiology of the eye”. Kanarie in de Mijn Het gaat hierbij om een minieme ontstekingsreactie van het oog op het dragen van contactlenzen. Even voor de goede orde: een ontstekingsreactie is in de basis vaak een proces dat wordt ingezet met goede bedoelingen. Het lichaam detecteert een probleem, en probeert dit op te lossen. Bij het oog uit zich dat bijvoorbeeld in conjunctivale roodheid: er wordt meer bloed naar het probleemgebied gestuurd. Op

eyeline

81


VERLEG JE EYELINE

die manier kunnen meer voedingsstoffen worden gestuurd, of meer zuurstof als daar het probleem zit. Óf afvalstoffen kunnen juist sneller worden afgevoerd. Onderdeel van dat ontstekingsproces is dat de permeabiliteit van de bloedvaten groter wordt en dat witte bloedcellen uit de bloedbaan kunnen lekken. Dat uit zich dan in infiltraten in de cornea. Ook dit is in principe gunstig: de witte bloedcellen kunnen helpen het probleem op te lossen en zijn onderdeel van het afweersysteem. Het ontstekingsmechanisme is dus de spreekwoordelijke kanarie in de mijn: er is iets aan de hand. De ontstekingsreactie kan een toxische of allergische oorzaak hebben, of een mechanische. Maar het kan ook een micro-organisme zijn dat de reactie veroorzaakt (een bacterie, virus, schimmel of parasiet) en kwaad in de zin heeft. Dan rukt het brandweerteam van de ontstekingsreactie in alle hevigheid uit. De infiltraten die dus kunnen ontstaan als onderdeel van het ontstekingsproces, kunnen we in een klinische setting wél waarnemen, en dit is op jaarbasis het geval bij 10% van alle lensdragers volgens Morgan et al. Subklinische tekenen van ontsteking komen echter veel vaker voor. Sterker nog: het zou wel eens alomvertegenwoordigd kunnen zijn, wanneer het oog voor het eerst wordt blootgesteld aan een contactlens. Recent onderzoek wijst uit dat er veranderingen in de dichtheid, de morfologie (verandering van vorm) en de distributie (ze migreren meer centraal) van de genoemde Corneale Epitheliale Dendriforme Cellen plaatsvinden. Deze CEDCs zijn pathognomonisch van aard volgens onderzoekers. Pathognomonisch is een woord in de geneeskunde dat betekent dat een ziekte door een bepaald symptoom of combinatie van symptomen bewezen aanwezig is. In deze context is er een relatie met het afweersysteem van het oog. CEDCs worden dan ook meer waargenomen bij corneale infecties, maar ook bij droge ogen, bij allergieën én dus bij contactlensdragers in het algemeen. Veranderingen bij contactlensdragers Middels in-vivo confocale microscopie is een verhoogde CEDCs concentratie centraal op de cornea vastgesteld bij zachte-lensdragers, wat suggereert dat deze cellen naar het centrum zijn gemigreerd

82

eyeline

als onderdeel van een ontstekingsreactie. Er is nog veel onbekend; maar het effect is tijdelijk, en het lijkt erop dat het afhankelijk is van het type lens dat gedragen wordt. In een recente studie was de centrale CEDC-dichtheid 16 cellen/mm2 bij niet-lensdragers, terwijl bij lensdragers dat getal varieerde van 32 tot 62. Verhoging van de CEDC-dichtheid kan al twee uur na het inzetten van een silicone hydrogel lens bij niet-lensdragers zichtbaar zijn. Onderzoek bij muizen heeft aangetoond dat dendriforme cellen zich best snel kunnen verplaatsen, met een snelheid van ongeveer drie micron per minuut, dus die waargenomen verandering is misschien niet geheel verrassend. De CEDC-dichtheid in de centrale cornea keerde terug naar normale waarden na zes maanden lensdragen. Er lijkt dus een adaptatie-mechanisme in werking te treden. Dit is in lijn met ander onderzoek dat aantoont dat de CEDC-waarden bij ervaren lensdragers niet verhoogd hoeven te zijn. Het type lens kan hierbij een rol spelen: daglenzen vertoonden bijvoorbeeld een verlaagde CEDC-respons (dus gunstig). Er werd geen verhoging in het aantal cellen waargenomen na een week lensdragen als de lens elke dag vervangen werd, maar de dichtheid nam wel toe als dezelfde lens hergebruikt en gedesïnfecteerd werd. Welk materiaal beter is en welke rol zuurstofvoorziening speelt, is nog onduidelijk. Alle mogelijke uitslagen qua zuurstofdoorlaatbaarheid (hogere, lagere, geen verschil) werden gerapporteerd in verschillende onderzoeken tussen silicone hydrogel en niet-silicone hydrogel lenzen. Kortom: helemaal CLEAR is het nog niet allemaal. Maar wordt vervolgd: dit kon wel eens een ‘gamechanger’ zijn als het gaat om het monitoren van de gezondheid van het oog, en de reactie op verschillende soorten lenzen. Een echte ‘verleg-je-eyeline’ wat mij betreft. We zien het niet. Maar het is er wel. referenties: https://bcla.org.uk Wolffsohn JS, Morgan PB, Barnett M, Downie LE, Jacobs DS, Jones L, Richdale K, Stapleton F, Vincent SJ, Willcox M. Contact Lens Evidence-Based Academic Reports (CLEAR). Cont Lens Anterior Eye. 2021 Apr;44(2):129-131. Morgan PB, Murphy PJ, Gifford KL, Gifford P, Golebiowski B, Johnson L, Makrynioti D, Moezzi AM, Moody K, Navascues-Cornago M, Schweizer H, Swiderska K, Young G, Willcox M. CLEAR - Effect of contact lens materials and designs on the anatomy and physiology of the eye. Cont Lens Anterior Eye. 2021 Apr;44(2):192-219.


UITBREIDING PARAMETERS

PRECISION1™ FOR ASTIGMATISM sinds begin augustus is het parameterbereik van alcon precision1™ for astigmatism met 207% uitgebreid. deze daglens is nu geschikt voor 86% van alle astigmatische klanten. PRECISION1™ for Astigmatism is voorzien van het PRECISION BALANCE 8|4™ design voor een stabiele lenservaring. De SMARTSURFACE®-technologie is ontstaan uit de watergradiënttechnologie. Het is een flinterdunne waterhoudende laag die van 51% watergehalte in de kern toeneemt tot meer dan 80% aan het lensoppervlak3. Het PRECISION BALANCE 8|4™ design biedt uitstekende stabiliteit en maakt deze lens gemakkelijk aan te passen.

PRECISION1™ for Astigmatism is vanaf nu beschikbaar in de volgende parameters: Sferische sterkte +4.00D tot +0.50D (per 0.25D)

Plano tot -6.00D (per 0.25D)

Cilinder -0.75D, -1.25D, -1.75D -2.25D -0.75D, -1.25D, -1.75D -2.25D

-6.50D tot -8.00D (per 0.50D)

-0.75D, -1.25D, -1.75D -2.25D

As

10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° 10°, 20°, 160°, 170°, 180°

90° & 180° ± 20° per 10°

(volledige cirkel in stappen van 10°)

10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° 10°, 20°, 160°, 170°, 180°

In vet = nieuwe parameters

Neem voor meer info contact op met uw Alcon-vertegenwoordiger.

TOKAI lanceert No Reflection Coating de ogen zijn de vensters van de ziel. tijdens directe interactie met andere mensen, digitale meetings of via foto’s op social media is het belangrijk dat naast de andere gelaatsuitdrukkingen vooral de ogen duidelijk zichtbaar zijn. Dankzij Tokai’s No Reflection Coating worden NRC,reflecties voor natuurlijke zichtbare ogen zonder reflecties. NRC, en voorduidelijk natuurlijke en duidelijk zichtbare ogen zonder reflecties. op de glazen tot een minimum herleid. Dit zorgt voor een natuurlijke uitstraling en duidelijk zichtbare ogen. Om de negatieve effecten van blauw licht te verminderen kan NRC gecombineerd worden met een digitale filter (rose of grijs). Deze kleurfilters verminderen de vermoeidheid van de ogen die wordt veroorzaakt door het gebruik van digitale toestellen. De lichte kleuren geven ook een natuurlijke en frisse indruk van de ogen. voor meer info: www.tokai.be

eyeline

83


SAFILO

HEEFT GEEN ENKELE INTENTIE OM IN RETAIL TE GAAN safilo floreert. ondanks de beëindiging van de dior-licentie eind 2020 (goed voor 13 procent van de totale omzet in 2018), scoorde safilo de eerste twee kwartalen van 2021 maar liefst 6 procent extra nettowinst. in sommige landen werd de organisatie een beetje opgeschud en ook aan het portfolio werd gesleuteld. intussen zagen de merken isabel marant en david beckham het licht in nederland en belgië, met een zeer succesvolle lancering op de zelfstandige markt. wij spraken via teams met frederic laffort, commercial head of north & western europe, en bob bernaerts, sales director benelux, over de koers van ‘s werelds op-één-na-grootste producent en distributeur van eyewear. “Ons portfolio heeft een behoorlijke transformatie ondergaan”, vertelt Frederic. “In het verleden was Safilo vooral gericht op het luxesegment met prijzen vanaf 200 euro; dat was het leeuwendeel van onze verkoop. We focussen nog steeds op het luxesegment, maar richten ons nu ook en vooral op versterking van het premium-lifestylesegment. Dat is waar nu de ‘bulk of the business’ is: dat segment is goed voor 60 procent van de totale optiekmarkt en gaat in de toekomst nog belangrijker worden. We hebben een port-

folio van 25 merken en willen per land op zo’n zeven merken focussen; dat is de strategie. De zelfstandige markt wil merken die traffic naar de winkel genereren én de consumententevredenheid verhogen en daarin werken wij samen met de opticiens. Wij hebben merken in licentie en eigen merken. We gaan ons portfolio zodanig uitbreiden dat we daarin een 50/50 verdeling krijgen”.

DE KOMENDE DECENNIA ZAL DE MARKT IEDER JAAR 4-5 PROCENT GROEIEN

frederic laffort

84

eyeline

Grote ontwikkelingen “Safilo staat stevig en bewandelt zijn eigen weg, ondanks de ontwikkelingen die we de laatste jaren om ons heen hebben gezien”, vervolgt Frederic. “Kering – tot 2016 een belangrijk onderdeel van Safilo - heeft besloten verticaal te gaan en zijn merken in-house te integreren en eind vorig jaar kwam de deal tussen GrandVision en Essilor/Luxottica rond, waardoor ze hun end-to-end strategie – van productdesign tot verkoop in de winkel - tot uitvoer kunnen brengen. Daarmee worden zij de grootste optiekretailer ter wereld. We willen geen copy/paste van wat zij aan het doen


zijn: twee jaar terug hebben we Solstice, onze retailketen in de VS, juist verkocht omdat we ons geheel willen richten op wholesale. Safilo heeft geen enkele intentie om in retail te gaan. Dat Essilor/Luxottica dat nu met GrandVision wel doet, geeft ons ruimte om verschillende oplossingen te bieden aan de zelfstandige opticiens. Dát is ons belangrijkste doel. Als ik opticien was, zou ik me afvragen: wil ik zakendoen met een bedrijf dat mijn belangrijkste concurrent gaat worden, of kies ik voor een firma waarmee ik mijn diversiteit in mijn portfolio krijg? Een firma met sterk DNA, sterk design, vakmanschap en een goed product?”

WIJ VOELEN HET MOMENTUM VAN DE MARKT Benelux Hoewel de Nederlandse en Belgische markt voor Safilo natuurlijk niet de grootste zijn, benadert Safilo ze als ‘net zo belangrijk’ als andere, grotere markten. “Zeker voor een merk als Polaroid is de basis hier heel sterk”, vertelt Bob. “Merken die in Nederland en België een goede basis hebben, willen we verder ontwikkelen. We zijn enkele licentiemerken aan het uitbouwen om er in Nederland en België een heel sterk merk van te maken. Voor zowel onze eigen merken als de licenties geloven we enorm in de zelfstandige opticiens. We hebben hier met hen een fantastische start gehad met Isabel Marant en David Beckham. Dat bewijst dat we op de juiste weg zitten”. “De Benelux is niet de grootste markt, maar wel een flexibele en voor ons een heel goede markt voor test & learn”, voegt Frederic toe. Het beste van twee werelden “De markt zal de komende 20, 30 jaar ieder jaar 4 tot 5% groeien”, voorziet Frederic. “Sommige ketens worden in sommige landen groter en online verkoop zal meer ruimte uit de business halen. Niet overal, maar in landen als de UK en Duitsland zeker wel. Daar wordt online gigantisch en dat zal voor ons zo’n 50 procent van de verkoop vormen. Het mooie van de optiek is dat je aan het einde van de dag online kunt kopen, maar naar de winkel zult moeten blijven gaan voor de service, een recept, advies en (af)passen.

bob bernaerts

Daarom denk ik dat je het beste van twee werelden moet verenigen: laat de consument online oriënteren en eventueel kopen, maar zorg dat hij naar de winkel gaat voor de rest: het passen, de service, het advies en het recept. Zorg dat je zichtbaar en vindbaar bent online en haal mensen via je website en online activiteiten binnen in je winkel. Ik denk dat het in de meeste Europese landen over vijf jaar zo zal gaan. Wij als leverancier moeten klaar zijn voor deze nieuwe dynamiek: niet alleen met ons portfolio, maar ook met digitale marketingtools waarmee onze opticiens hun consumenten online kunnen bereiken”. Andere tijden Bob: “Wij voelen het momentum van de markt, van onze klanten. Dat heeft te maken met onze merken, maar ook met de manier waarop we met die merken werken. Safilo bestaat 160 jaar en is de oudste eyewear-fabriek in Italië. Wij blijven trouw aan ons DNA en hebben daarin een partnership met de opticien: wij brengen de producten op de markt, maar we moeten samenwerken om ze te verkopen”. Frederic: “Ik kan met trots zeggen dat er een positieve vibe is. We hebben ook andere tijden gekend en in enkele landen moesten we de organisatie herzien, maar nu hebben we echt een top notch team. Ik ben enorm trots op ons Benelux-team en we hebben enorm veel zin om er samen met de zelfstandige opticien een mooie toekomst van te maken”. voor meer info: www.safilogroup.com

eyeline

85


#ACLEARVISIONOFNATURE EarthToday protects m2 of nature worldwide. We join EarthToday because with a clear vision you see what nature truly has to offer.


SCANDINAVISCH DESIGN MET MOOIE PASVORMEN INFACE & NIFTIES de deense merken inface en nifties, beide exclusief verkrijgbaar bij brilmode.nl by osinga, komen met nieuwe najaarscollecties. nifties presenteert maar liefst zestien nieuwe modellen (metaal en acetaat) voor heren, dames en uni.

Alle modellen zijn ultralicht en verkrijgbaar in vier kleuren. Tevens is er een nieuwe zonnebrilcollectie met prachtige acetaatmodellen voor heren en dames. Grote broer INFACE heeft voor dit najaar acht verschillende nieuwe dames­ zonnebrillen ontwikkeld met prachtige vormen en elk in drie verschillende kleurcombinaties. INFACE richt zich op de modebewuste consument. Dat ziet u onder andere terug in de strakke zakelijke modellen, die de drager een gevoel van luxe geven. Nifties komt van ‘nifty’ en betekent ‘chic en slim’. Het vat de essentie van het merk goed samen. Nifties onderscheidt zich onder andere door het uitgebreide aanbod voor mensen met smalle gelaatstrekken en/of een smalle PD.

inface

nifties

voor meer info: www.brilmode.nl, via uw vertegenwoor­ diger of bel Brilmode.nl by Osinga: +31 (0)33 4948962

MARCOLIN OPENT HUB IN MILAAN recentelijk opende marcolin, dat dit jaar haar 60ste verjaardag viert, haar nieuwe kantoren in milaan, gehuisvest in een neoklassiek gebouw met uitzicht op de corso venezia, te-genover het planetarium. Marcolin versterkt hiermee haar fysieke aanwezigheid in het grootste financiële en economische centrum van Italië. Ook haar virtuele aanwezigheid neemt toe, dankzij een nieuwe digitale showroom, uitgerust met video-infrastructuur die de hele ruimte weergeeft terwijl close-ups van de brillen worden gemaakt om alle details vast te leggen. De oprichting van een nieuwe hub in Milaan ter gelegenheid van de 60e verjaardag van Marcolin maakt deel uit van een bredere strategie voor een efficiënte bedrijfsontwikkeling. Een plaats waar de commerciële en operationele behoeften van het bedrijf kunnen samenkomen op het gebied van communicatie en dialoog. Samen met het historische hoofdkantoor in Longarone zullen de nieuwe ruimtes in Milaan het bedrijf in staat stellen nog meer nieuwe talenten aan te trekken.

ruimten aanduidt, terwijl volledig zwart de representatieve ruimten afbakent. De houten vloer op alle verdiepingen, de lounge boven het gewelf bij de ingang met uitzicht op het Planetarium en de grote showroom zijn de onderscheidende kenmerken van de nieuwe hub. voor meer info: www.marcolin.com

Zwart/wit In het interieur van de nieuwe kantoren aan Corso Venezia 50 zijn alle karakteristieke kenmerken van Marcolin, van de oorsprong tot de toekomstige richting, op een consistente en eenvoudige manier samengevoegd. Het interieur­ ontwerp is toegespitst op zwart en wit als functioneel en esthetisch thema, waarbij volledig wit de operationele

eyeline

87


MONSIEUR BLANC


SEIKO BRILLIANCE MAXIMALE PRECISIE elke presbyoop weet dat het tijd kost om aan progressieve glazen te wennen. maar wat als we deze gewenningsfase kunnen overslaan? wat als progressieve glazen meteen comfortabel aanvoelen en perfecte ondersteuning bieden voor elke levensstijl, vooral in de huidige digitale wereld? Met deze vragen in het achterhoofd heeft Seiko een premium glas ontwikkeld dat een nieuw licht werpt op progressief zicht. SEIKO Brilliance is een hoogwaardig glas voor mensen die streven naar het allerbeste. Het verbetert drastisch het zicht, waardoor brildragers kunnen focussen op de dingen die er echt toe doen. De uitzonderlijke en nog nooit vertoonde combinatie van vijf innovatieve technologieën biedt de brildrager het hoogste comfort, niet in het minst dankzij de snelle en gemakkelijke gewenning. De elegante vorm en het eigentijdse design vormen de finishing touch van dit superieure glas. Overstijg de grenzen van het huidige maatwerk In het streven naar precisie is Seiko erin geslaagd om individualisering naar een hoger niveau te tillen door twee extra parameters toe te voegen en zo een extreem op maat gemaakt glas te garanderen. De Seiko Vision Xperience-applicatie is nu uitgebreid met het Personal Design Selection System, een nieuwe module waarmee u het profiel van de klant kunt bepalen op basis van de persoonlijke levensstijl, de visuele voorkeuren en de historiek van de gedragen glazen. Dit leidt tot een exclusieve samenstellingsmethode voor optimaal maatwerk en meer dan 300 gepersonaliseerde ontwerpvariaties. Aan de hand van deze door de applicatie verzamelde informatie wordt een gepersonaliseerde code gegenereerd uit meer dan 300 mogelijkheden, waarmee het visuele profiel wordt bepaald. Deze nieuwe technologie zorgt voor een bijna onmiddellijke gewenning.

INFOTORIAL

De unieke SEIKO Balance Zone Technology biedt de perfecte balans tussen esthetiek en precisie. Deze technologie creëert een mooie look en een scherp zicht over het gehele glasoppervlak. Dit zorgt ervoor dat het vergrotende of verkleinende effect drastisch wordt beperkt en het natuurlijke uiterlijk van de brildrager zo goed mogelijk behouden blijft. SEIKO Brilliance hanteert ook TwinEye 360° Modulation Technology. Dit reguleert voor beide ogen de kwaliteit en helderheid van het gezichtsveld op korte en middellange afstand. Zelfs met sterkteverschillen tussen links en rechts blijven de ogen onder dynamische omstandigheden ­ontspannen.

Ook Digital Zoom Equalizer is een onlosmakelijk onderdeel van SEIKO Brilliance. De progressieve zone is geoptimaliseerd en garandeert moeiteloos en ontspannen schakelen tussen verschillende afstanden. De prestaties worden ­verbeterd dankzij individueel aangepaste berekeningen. Intelligent Magnification Control van Seiko is de vijfde technologie die SEIKO Brilliance zo uniek maakt. Het design staat in voor een realistisch beeld tot aan de randen van het glas, waardoor zelfs de kleinste vervormingen worden beperkt. Daardoor is de beeldverhouding volkomen natuurlijk en behouden voorwerpen die van dichtbij worden ­bekeken hun authentieke vorm. voor meer info: www.seikovision.com

eyeline

89


het enige dat mocht blijven, was de vloer. verder ging de complete zaak op de schop. in zes weken tijd ontstond een totaal nieuwe ruimte; met dezelfde oppervlakte, maar optisch veel groter dan voorheen.

GENIALE INGREPEN


E. . DE

HEPPER

Er is een totaal andere ruimtelijke ervaring ontstaan Michel Deroose, eigenaar van Optiek Het Oog in De Pinte was altijd al blij met zijn winkel, maar sinds EC De Schepper zijn zaak onder handen nam, is hij nóg trotser: “Het is een aangename winkel met een rustige sfeer, precies zoals we wilden. We hadden een heel groot atelier en hebben een stuk daarvan aan de klanten gegeven. Omdat ruimtes herschikt zijn, hebben klanten het gevoel dat de winkel bijna is verdubbeld in oppervlakte. Met een paar geniale ingrepen waar ik zelf niet op zou zijn gekomen, is een totaal andere ruimtelijke ervaring ontstaan. Ik dacht dat je aan de ruimte zelf niet veel zou kunnen veranderen, maar dat kon dus wel, met dank aan de ideeën van De Schepper. Ik geloofde altijd in het concept van één lange tafel waar alles aan gebeurt, een ‘table communale’. Men heeft mij van dat idee afgeholpen en ik moet zeggen dat het echt goed werkt: aparte verkooptafels geven rust. Door het meer spreiden van de verkoopruimtes en de brillenpresentaties is veel meer beleving en beweging gecreëerd”.

winkelinrichtingen

Ophtalmo Mechelen

voor meer info: www.ecdeschepper.com

www.ecdeschepper.com ontwerp & uitvoering eigen teams van meubelmakers/uitvoerders

vrijblijvend bezoek & brainstormingsessie van opfrissing tot totaalverbouwing ECDS.NV @ GMAIL.COM ZEMSTBAAN 70 - 2800 MECHELEN

infotel : 015.43 25 82


H2902 SCOTT in Dark Green on Crystal Honey

H2106 BOYD Small in Light Gold Windsor

H1201 FINLAY in Admiral Tortoise

H0910 DEVINA in Bordeaux to Burgundy

ORDER ONLINE AT HEYELANDER.COM HEYELANDER B.V. | T: +31(0)85-0161610 |M: INFO@HEYELANDER.COM

HEYELANDER_EYEWEAR

FACEBOOK.COM/HEYELANDER

LINKEDIN.COM/COMPANY/HEYELANDER


BAUSCH + LOMB

NAADLOOS, STABIEL EN EENVOUDIG Nieuw segment contactlensdragers heeft u al kennis gemaakt met de comfortabele multifocaal torische contactlens van bausch + lomb? naadloos en stabiel zicht op alle afstanden én eenvoudig aan te passen1,2,3,4. Bausch + Lomb heeft in de ULTRA® Multifocal for Astigmatism een aantal bewezen technieken van de ULTRA-familie samengevoegd. Dankzij de MoistureSeal®Technologie bevat de lens na zestien uur dragen nog 95% van het vocht5. Dit zorgt voor een dag lang comfortabel zicht. Het 3-Zone Progressive™ Design bevat drie consistente sterkteprofielen met naadloze overgangen in de gebieden dichtbij, tussenin en veraf6. De lichtopbrengst is hierdoor optimaal, waardoor het gewenste beeld gemakkelijker door de hersenen gefilterd kan worden. Het OpticAlign™ Design zorgt voor een stabiele ballast in de onderste helft van de lens. Deze wordt daardoor optimaal gestabiliseerd - voor een multifocaal torische lens een essentieel aspect - en de rotatie blijft bij 95% van de lensdragers onder de 5°.7

Belangrijke uitbreiding De nieuwe lens is een belangrijke uitbreiding op het huidige aanbod contactlenzen in de markt. Op 45-jarige leeftijd heeft 83% van de mensen te maken met een vorm van presbyopie en een groot deel van hen is astigmatisch aan één of beide ogen. Voor deze groep is er nu deze multifocaal torische lens beschikbaar die eenvoudig is aan te passen en een zeer korte levertijd heeft. voor meer info: www.bausch-lomb.be +32 (0)3 2808220

infotorial

NIEUW 1 ULTRA Comfort Experience™ for Presbyopia Data Analysis Phase 1 + 2. 2017 2 Bausch + Lomb ULTRA® Multifocal for Astigmatism stabilization study. 3 Scotton D., Perceptions of Bausch + Lomb PureVision 2 for Presbyopia fi eld observation evaluation. Rochester, NY. 2013. 4 Results from a 7-investigator, multi-site 2-week study of Bausch + Lomb ULTRA® for Astigmatism contact lenses on 157 current soft contactlens wearers. 2017. 5 Schafer J. et al., 16-Hour, bilateral, dispensing clinical evaluation of methacrylamide lenses as compared to Air Optix Aqua, Acuvue Oasys and Biofinity Lenses. 2013. 6 ULTRA® Comfort Experience™ for Presbyopia Data Analysis Phase 1 + 2. 2017. 7 Bausch + Lomb ULTRA® Multifocal for Astigmatism stabilization study.

eyeline

93


VAN BRILLENTRAUMA TOT

SUCCESVOL BEDRIJF

IK BELOOFDE MEZELF DE BRILLENWERELD

OP TE SCHUDDEN. nathalie blanc

94

eyeline


al op heel jonge leeftijd droeg nathalie blanc een bril. de vorm ervan paste naar eigen zeggen niet bij haar gezicht en het montuur was bepaald niet elegant, laat staan trendy. dit leidde bij de française tot een dusdanig trauma, dat ze al als tiener besloot de brillenwereld ‘op te schudden’. met haar ideeën en vasthoudendheid heeft ze het gebracht tot ontwerper en eigenaar van maison nathalie blanc. in slechts zes jaar tijd is haar naam internationaal bekend geworden. vorig jaar lanceerde nathalie naast een collectie voor vrouwen de lijn monsieur blanc. eyeline sprak met de succesvolle ontwerpster. TEXTE Marie-Catrien van Deijck “Ik schaamde me zo erg voor mijn bril, dat dit trauma een cruciale rol is gaan spelen in mijn leven. Als tiener beloofde ik mezelf de brillenwereld op te schudden; dat was toen al een obsessie voor me”, vertelt Nathalie. “Ik sprak met mezelf af dat ik een eigen universum ging creëren, om daarin dit functionele en lelijke accessoire zodanig te ontwerpen dat het iemands stijl, persoonlijkheid en esthetiek juist zou weerspiegelen”. Daarin is Nathalie Blanc ruimschoots geslaagd. Ze volgde in Parijs een opleiding tot opticien en opende twee optiekwinkels. In 2010 ontwikkelde Nathalie collecties voor het prêt-àporter-merk Michel Klein en enkele jaren later deed ze dat voor het label Swildens. In 2015 introduceert Nathalie Blanc haar eerste gelijknamige merk, een luxe brillencollectie voor mannen en vrouwen waarin comfort en individualiteit werden samengebracht. Het jaar daarna lanceerde ze het model Corto en dit leidde tot een samenwerking met het Parijse collectief Rouje by Jeanne Damas. In 2019 kwam Blanc… op de markt; een trendy collectie voor jongeren. Vorig jaar verenigde de ondernemende ontwerper haar merken onder één dak, Maison Nathalie Blanc, én lanceerde ze haar nieuwste merk, Monsieur Blanc, een trendy mannencollectie met scherpe lijnen, gemaakt van hoogwaardige materialen. Haar team bestaat inmiddels uit ruim 30 mensen en alle collecties worden ontworpen, ontwikkeld en gemaakt in Frankrijk. Nathalie Blanc ziet zichzelf als ambassadrice van Franse productie en knowhow. Het belangrijkste kenmerk van haar ontwerpen is de harmonie tussen het gezicht, de stijl en het materiaal. U wilde al jong bakens verzetten in de brillenwereld. Hebt u uw doel bereikt? Nathalie: “Ik kom er elke dag een beetje dichterbij. Mode evolueert zozeer dat niets ooit volledig bereikt wordt. Maar dankzij mijn beheersing van het ontwerpen en expertise in materialen, kleuren en trends, opgeteld bij mijn kennis van de markt en mijn scherpe blik, kan ik de trends vaak vóór zijn. Dit maakt het mogelijk een trendschepper te zijn en niet zozeer een trendvolger”.

And the winner is… In 2018 wint Nathalie Blanc Paris een Silmo d’Or voor innovatie en creatie met de Suzanne 253. In 2019 wordt Blanc.. Collection for teen genomineerd voor de Silmo d’Or Special Award in de categorie kinderbrillen met de Ariane én voor een Silmo d’Or Special Award in de categorie zonnebrillen met de Maman 128. In 2020 wint Nathalie Blanc Paris opnieuw een Silmo d’Or in de categorie zonnebrillen Eyewear Designer met de Chupa 363. Voor wie ontwerpt u? Denkt u tijdens het ontwerpen nog steeds aan de brillen die u als kind wilde hebben? “Ik maak brillen voor de moderne vrouw en man die zowel actief als chic is, en verliefd op discrete en elegante luxe. Maar ik ontwerp ook voor millennials. Als ik creëer, denk ik niet meer aan de bril uit mijn kindertijd, maar ik verdiep me wel altijd in de collecties van de vorige decennia, die nog steeds een bron van inspiratie voor me zijn”. Sinds 2020 zijn al uw merken verenigd onder de naam Maison Nathalie Blanc. Wat zijn uw plannen? Meer winkels openen? Online uitbreiden? Of allebei? “De Franse markt is nog niet verzadigd, dus we hebben nog wat ruimte. We hebben al een winkel annex showroom in Parijs, aan de Rue Grenelle, en we willen er niet méér openen. Het is een onmisbare ruimte voor de verkoop van bedrijf aan consument. Wij ontvangen er ook onze buitenlandse en provinciale klanten. Onze volgende stap is de uitbreiding van onze distributie naar het buitenland”. voor meer info: Heidi Verstappen +32 (0)472 098050 info@cobaltoptical.com www.nathalieblancparis.com

eyeline

95


JIJ KIEST WIE JE WILT ZIJN, WEB EYEWEAR ZORGT VOOR HET MONTUUR DAT HET BESTE BIJ JOU PAST.


OPTICA WIL IN ELKE BELGISCHE PROVINCIE TWEE OPTIEKWINKELS laurence sanglier (46) is sinds een jaar ceo van het belgische optiekbedrijf optica. deze vooruit­strevende onderneming bestaat al meer dan 20 jaar en is uitgegroeid tot een dynamisch en gemotiveerd team van opticiens met talrijke verkooppunten in belgië. “dankzij ons uniek concept en onze klantvriendelijke aanpak hebben we de coronacrisis op een succesvolle manier overleefd en heel mooie verkoopcijfers gehaald”, vertelt sanglier aan eyeline. U bent nu een jaar CEO van Optica. Hoe hebt u deze periode ervaren? “Ik werk eigenlijk al een hele tijd voor Optica, dus ik kende het bedrijf al heel goed. Ik ben acht jaar verantwoordelijk geweest voor het commercieel en personeelsbeheer van de Optica-winkels. En vorig jaar kreeg ik dan de kans om leidinggevende van dit bedrijf te worden. Daar ben ik uiteraard nog steeds heel blij en dankbaar voor”. U bent midden in de coronacrisis van functie veranderd. “Ja, maar dat viel best goed mee. We hebben de winkels gelukkig niet te lang moeten sluiten waardoor we echt niet mogen klagen. Integendeel! We hebben zeer goede verkoopcijfers gehaald dankzij ons uniek concept waarbij we werken met een zeer scherpe en toegankelijke prijs voor al onze klanten”. Was u altijd al actief in de optiekwereld? “Nee. Voordat ik bij Optica ben gestart, werkte ik als commercieel manager bij de kledingketen Primark. Op een bepaald moment zag ik een vacaturetekst voor het beheer van de winkels bij Optica en twijfelde ik geen seconde om me kandidaat te stellen voor deze functie. Het leek me een boeiende uitdaging die ik met beide handen wilde grijpen. En vandaag ben ik ook nog altijd zeer tevreden dat ik die beslissing toen heb genomen. Doorheen de jaren is Optica blijven groeien en zijn er heel wat nieuwe winkels bijgekomen. Een knap staaltje ondernemerschap dus”.

Hoe ziet de toekomst eruit? “We willen op veel verschillende plaatsen in België aanwezig zijn en het aantal verkooppunten uitbreiden. Op die manier kunnen we met ons sterk concept zo veel mogelijk mensen bereiken. Hoe we dat concreet zullen aanpakken? Momenteel hebben we acht verkooppunten in Wallonië en eentje in Vlaanderen. We zouden dat aantal graag willen uitbreiden naar twee optiekwinkels per provincie. Onze voorkeur gaat vooral uit naar de overname van zelfstandige optiekwinkels, al dan niet via een franchise”. Waarom richten jullie zich vooral op zelfstandige opticiens? “De optiekwereld is best een harde wereld waarbij het voor zelfstandigen niet altijd gemakkelijk is om overeind te blijven. Door de overname van bestaande winkels kan de optiekzaak blijven floreren en halen we er alle mogelijkheden uit. Op die manier blazen we nieuw leven in dergelijke zaken en is al dat harde werk van die zelfstandige opticiens helemaal niet voor niets geweest. We willen hen dus graag helpen en hun winkels een nieuwe toekomst geven. En tegelijkertijd kunnen we meer klanten bereiken en hen hippe brillen aanbieden tegen een lage, eerlijke prijs”. voor meer info: www.optica.be

INFOTORIAL

Welke waarden staan centraal bij Optica? “Optica bestaat al meer dan 20 jaar. Met onze scherpe en eerlijke prijzen willen we zo’n breed mogelijk publiek bereiken en iedereen de kans geven om een mooie bril te kopen. Bovendien helpen we onze klanten met veel plezier verder bij vragen of problemen. We staan altijd klaar voor hen”.

Wat maakt Optica zo uniek? “Voor slechts 199 euro kan je een mooi en trendy montuur kopen waarbij oogmeting en zelfs de multifocale glazen zijn inbegrepen. Een uniek concept dus waarbij we onze klanten een eerlijke en optimale prijs-kwaliteitverhouding garanderen. Daarnaast bieden we ook talrijke monturen van verschillende merken aan. Ik vind de manier waarop we onze klanten benaderen zeer mooi. We zorgen ervoor dat iedereen een aangepaste bril kan kopen tegen een zeer democratische prijs”.

laurence sanglier


ESSILOR AVA™ OPTIMALE PRECISIE, NIEUWE CUSTOMER JOURNEY

met de komst van essilor ava™ veranderde de wijze van oogmeten revolutionair. niet alleen vanwege de refractie tot op een 100ste dioptrie nauwkeurig, die mogelijk is dankzij de vision-r™ 800 phoropter, maar ook door het feit dat het een een geheel nieuwe impuls geeft aan de customer journey. Wanneer een klant de optiekwinkel binnenkomt voor een nieuwe bril, lenzen, een oogmeting of simpelweg het onderhoud of de herstelling van zijn bril, begint de customer journey. In de meeste gevallen wordt er gestart met een anamnese waarin wordt gevraagd naar het werk, de hobby’s en lifestyle van de consument. Al deze zaken hebben een impact op het glasadvies dat de opticien formuleert en natuurlijk ook op het montuur dat de klant best kiest. Zegt de klant dat hij keukenchef is dan heeft hij misschien Optifog anti-damp glazen nodig. Zegt hij dat hij vaak ‘s nachts autorijdt, dan is hij misschien beter geholpen met een Varilux X-series met Crizal Drive. Daarna volgt een objectieve refractie met een autorefractor (AKR 550,

98

eyeline

AKR 750 of WAM 800) waarbij het apparaat het objectief gemeten resultaat berekent zonder dat er vragen gesteld worden aan de klant. Bij de daaropvolgende subjectieve meting worden wel vragen gesteld en de bevindingen zijn (mede)gebaseerd op de antwoorden van de klant. Dit kan voor stress zorgen bij de klant. Als hij twijfelt over zijn antwoorden of denkt dat hij verkeerd heeft geantwoord, zal hij bezorgd zijn dat hij de verkeerde glazen meekrijgt. Duidelijk verschil Met AVA™, Advanced Vision Accuracy™, wordt de subjectieve refractie gerevolutioneerd en worden alle twijfels weggewerkt. De AVA™-oogmeting biedt een simulatie van de


VISITE CLIENT

ANALYSE DES BESOINS

RÉFRACTION OBJECTIVE

RÉFRACTION SUBJECTIVE

1

2

3

4

KLANTENBEZOEK

ANALYSE VAN DE NODEN

OBJECTIEVE REFRACTIE

SUBJECTIEVE REFRACTIE

toekomstige correctie dankzij een slim en interactief refractieprogramma. De nieuwe correctie, opgemeten met een precisie van 0,01 dioptrie, wordt vergeleken met de oude, afgerond op 0,25 dioptrie, aan de hand van situaties uit het dagelijks leven. De klant ziet heel duidelijk het verschil tussen beiden en kiest bijna elke keer voor de AVA™-correctie. Geen wonder want uit studies blijkt namelijk dat 95 procent van de brildragers gevoeliger is dan de standaard correctiestappen van 0.25 dioptrie. De uiterst precieze AVAglazen zijn hier een oplossing voor. Vervolgens wordt een montuur gekozen en neemt de klant plaats voor de meetkolom Visioffice X. Deze gepersonaliseerde meting houdt rekening met alle parameters van het gekozen montuur. Er wordt gekeken naar doorbuiging, A, B en D-afmetingen, inclinatiehoek, enzovoorts. De klant kan met een gerust hart de winkel verlaten. Er is naar hem geluisterd. Hij weet dat het meest precieze voorschrift, tot 9539-PARCOURS CLIENT.indd 1 op 0,01 dioptrie, geïntegreerd zal worden in zijn nieuwe Essilor-glazen (Varilux of Eyezen) en dat al zijn persoonlijke parameters in acht worden genomen.

INFOTORIAL

Blije klanten Carine Wielfaert (64) draagt sinds september vorig jaar een bril met AVA™-glazen, gekocht bij Optiek Dumont in Brugge. “Bij een andere optiekzaak heb ik tweemaal ervaren dat de aanpassing met de nieuwe glazen heel moeilijk was. Met mijn vorige bril ben ik tot tweemaal toe terug geweest naar de optieker om te zeggen dat het mij niet beviel en dat ik heel veel moeilijkheden had om mij aan de glazen aan te passen. Nu met de AVA™-glazen heb ik dat totaal niet ervaren. Niet in het minst zelfs. Het was direct prima. Ik zie heel helder en scherp en ben heel tevreden. Ik ben heel blij dat alles zo goed verlopen is en alles gaat zo goed: ver kijken, tussenafstanden, dichtbij kijken, lezen. Ik ben bijzonder tevreden”.

CHOIX DE MONTURE

5

MONTUURKEUZE

COLONNE DE CENTRAGE

CHOIX DU VERRE

6

MEETZUIL

7

GLASKEUZE

LIVRAISON

8

LEVERING

• Maar liefst 95 procent van de wereldbevolking heeft een gevoeliger gezichtsvermogen dan de huidige correctiestappen van 0,25 dioptrie. Het menselijk oog heeft veel meer potentieel dan lang gedacht is. Zoveel potentieel zelfs dat we, mits de juiste correctie, meer dan 200 tinten blauw kunnen onder­scheiden!

• Vanuit haar engagement om de beste oplossingen voor het zicht te bieden, wilde Essilor de standaard van zichtcorrectie naar een hoger niveau tillen en werd AVA™ ontwikkeld.

Ook Mathilde De Strooper (21) draagt sinds begin maart van dit jaar een bril met AVA™-glazen. Zij draagt een bril sinds haar 11e en is vaste klant van Optiekhuis Vleeracker in Kessel-­Lo. “Het verschil tussen op 0.25 afgeronde glazen en op 0.0.1 afgeronde glazen is enorm. Het zicht was direct zoveel beter dat ik niet heb getwijfeld over de aanschaf van deze glazen. Toen ik het verschil zag, was ik direct verkocht. Nu ben ik er helemaal aan gewend, want ik draag mijn bril alle dagen en de hele dag, maar in het begin was het opvallend dat alles ineens heel mooie contouren had. Veel scherper en meer aangepast op mijn zicht. Het was heel aangenaam dat ik alles zonder moeite kon lezen en niet meer mijn ogen moest samenknijpen voor ik het scherp zag. Nu is het al ‘gewoon’ geworden dat alles er op deze manier uitziet. Gepersonaliseerde glazen als deze zijn zoveel beter; ik kan dat echt iedereen aanraden”.

27/08/21 10:42

voor meer info: www.essilor.be/ava

WILT U OOK KENNISMAKEN MET AVA™? Neem dan contact op met Steven Toye, +32 (0)495 185450, stoye@essilor.be

eyeline

99


SAMEN geloven we in de kracht van SPORT om de WERELD te

VERANDEREN

sailgp™, de snelle, adrenaline-benemende, prestigieuze wereldwijde racecompetitie in wedstrijdzeilen, is een samenwerking aangegaan met zonnebrillenfabrikant maui jim sunglasses, waardoor zij onlangs hun ‘official eyewear supplier’ werden.

PARTNERSCHAP SAILGP EN MAUI JIM In de SailGP, die zich over drie continenten uitstrekt, nemen acht nationale teams het op iconische locaties over de hele wereld tegen elkaar op, om aan het eind van het seizoen een prijs van 1 miljoen dollar te winnen. Met nationale teams uit Australië, Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannië, Japan, Nieuw-Zeeland, Spanje en de Verenigde Staten brengt SailGP de beste atleten van de sport samen, die op het hoogste niveau strijden in de sport van het wedstrijdzeilen, vol actie. Vanaf het begin heeft SailGP een visie gehad om de sport opnieuw vorm te geven. Aangedreven door de natuur en gedreven door een doel, SailGP is toegewijd aan het leveren van fan-centric, technologie-gedreven, klimaatpositieve evenementen die alles showcasen wat de professionele atleten, sponsors en gaststeden te bieden hebben. SailGP

100

eyeline

wil ‘s werelds meest duurzame en doelgerichte sport- en entertainmentplatform zijn en gelooft dat sport de kracht heeft om de wereld te veranderen. Een visie die Maui Jim met trots omarmt. “We streven er al jaren naar om het zeilen en haar gemeenschap te omarmen”, vertelt Martijn Van Eerde, Maui Jim Senior Marketing Director voor EMEA en APAC. “SailGP is het perfecte platform om die ambitie om te zetten in realiteit. Zeilen is al duizenden jaren een integraal onderdeel van de Hawaïaanse cultuur en de synergie tussen de high-tech raceboten die vandaag in de SailGP worden gebruikt en de premium PolarisedPlus2® technologie die in alle Maui Jim zonnebrillen zit, is een echt opwindend vooruitzicht”. voor meer info: www.mauijim.com


SNELLER VERKLEUREN.

OPTIMAAL ZIEN.

PRECIEZE MEEKLEURENDE

TECHNOLOGIE

WAAR JE OOK BENT SEIKO SENSITY 2 / DARK Ontdek de volgende stap in meekleurende glazen. Buiten geniet u in geen tijd van een zonnebril categorie 3. Binnenshuis verkleurt SEIKO Sensity 2 snel weer tot een extreem helder glas. Dankzij de geavanceerde Stabilight TechnologyTM worden comfort en UV-bescherming gegarandeerd ongeacht het klimaat, de lichtomstandigheden of de levensstijl. SEIKO Sensity Dark heeft dezelfde kwalitatieve eigenschappen maar reageert door zijn hogere lichtgevoeligheid ook op zichtbaar licht. Ideaal voor gebruik in de wagen, of bij het beoefenen van allerlei buitenactiviteiten. Een comfortabeler zicht, zonder afbreuk te doen aan contrast of kleurwaarneming. www.seikovision.com


T: +31 (0)320 24 71 04 | +32 (0)2 808 57 16 MAIL@OFAR.NL | WWW.OFAR.NL


algemene professionele opticiens- en optometristenbond van belgië We behartigen de belangen van het beroep van de opticien-optometrist in al zijn aspecten.

APOOB & IK

in de rubriek ‘apoob&ik’ zetten we graag één van onze leden in de kijker. vandaag laten we jurgen decraene aan het woord, die naast zijn liefde voor het vak ook volop inzet op innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten, om het leven van zijn klanten nog gemakkelijker te maken.

‘Inzetten op expertise en innovatie om het leven van onze klanten gemakkelijker te maken’ Hoe ben je in het vak gerold? Mijn ouders hadden vroeger een gemengde zaak in juwelen en optiek. Ik heb me na mijn humaniora meteen ingeschreven in de optiekschool, het voormalige IORT. En van daaruit ben ik steeds expertise blijven opbouwen en ook gaan innoveren. Kan je die evolutie even toelichten? Het is onze missie om onze klanten in hun dagelijkse leven telkens zo snel mogelijk en zo goed mogelijk te laten zien. Tachtig procent van onze zintuiglijke waarneming gebeurt via ons gezichtsvermogen, zowel op het werk als in onze vrije tijd, denk maar aan ons schermgedrag. Net daarom is het zo belangrijk om het gezichtsvermogen te maxi­ma­ liseren.

jurgen decraene

JURGEN DECRAENE • Al meer dan 25 jaar actief als opticien-optometrist • Optiekzaak opgestart in Bellegem in 1996 • In 2013 verhuisd en start ZEISS VISION CENTER waar nieuwe technologie en expertise centraal staan • Zaakvoerder van Artnog, ontwikkeling van antidamp oplossingen en hydraterende alcoholgel • APOOB-lid sinds opstart

eyeline

103


Enerzijds doen we dat door in te zetten op alle nieuwe technologie en expertise in ons vakdomein, denk bijvoorbeeld aan 360 graden beelden, artificiële intelligentie, en anderzijds hebben we ook nieuwe producten ontwikkeld, waaronder antidampoplossingen voor brillenglazen (ARTNOG - the art of no fog, gepatenteerd) die de ontspiegeling niet beschadigen. Daarnaast hebben we ook nog ROAN ontwikkeld, een voedende handcrème die een heel snelle (4 sec) ontsmetting garandeert en ondertussen de huid hydrateert. Met deze producten richten we ons ook op de B2B markt, denk maar aan voedselverwerkingsbedrijven of leveranciers van veiligheidsmaterialen. Hoe hard is het beroep van opticien-optometrist veranderd? De digitale wereld heeft er uiteraard voor gezorgd dat de verwachtingen van de klant best veranderd zijn. Zelf proberen we e-commerce maximaal te omarmen. Technologie speelt daar natuurlijk een belangrijke rol in, zowel vanuit de paramedische kant als in de keuze voor het perfecte montuur. Denk bijvoorbeeld aan de avatar die je kan creëren op basis van 3D beelden en zo het perfecte montuur vanop afstand kan kiezen. Wat niet veranderd is, is het vertrouwen dat je opbouwt met je klanten en de service die je aanbiedt, ook na de aankoop. Zo sturen we onze klanten op regelmatige basis een kaartje, een mailing tot zelfs een heuse krant om top of mind te blijven.

→ APOOB Nieuws • Binnenkort trappen we een nieuwe editie van de Week van het Zien af, van zaterdag 9 tot en met zaterdag 16 oktober 2021. Deelname voor APOOB-leden is nog steeds gratis. Meer informatie op www.weekvanhetzien.be. • Naast de drempelverlaging voor de brillenglazen van 8.25 naar 7.75 en de toekomstige aanpassing van de transpositieregel (KB is in de maak) buigt APOOB in samenwerking met BFO zich nu ook over het herschrijven van de nomenclatuur van de contactlenzen en low vision.

Waarom is een beroepsvereniging als APOOB belangrijk vandaag? Enerzijds zorgen de gebundelde krachten ervoor dat we bijvoorbeeld op vlak van diploma en beroepserkenning een duidelijke stem hebben en gehoord worden binnen de verschillende instanties. Op die manier kunnen we ook echt verder bouwen aan de toekomst, aan een multidisciplinaire vorm van samenwerken met de andere takken binnen de geneeskunde. Anderzijds is er een onmiddellijk klankbord waarop je een beroep kan doen en dat volledig gelinkt is aan je sector, bijvoorbeeld rond coronamaatregelen en premies of ondersteuning bij het invullen van documenten van het FAGG. Ik ben dan ook heel tevreden dat APOOB onze belangen op deze manier behartigt. meer informatie over artnog: www.artnog.be

→ Het APOOB blijft nieuwe ­ leden verwelkomen. Wie graag lid wil worden en zo onder andere op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van het beroep, kan dat heel eenvoudig door te surfen naar: www.apoob.be

APOOB ✔ Algemene opticiens en optometristenbond van Belgïe

✔ lid worden kost 395,00 per jaar (ex BTW) ✔ word lid en schrijf je in via: www.apoob.be/­lid-worden

✔ redactie: Viviane De Vries, Liesbeth Nizet 104

eyeline


INFINITY VIEW EEN HELDER STATEMENT VAN SILHOUETTE transparantie is al meer dan 150 jaar een belangrijk concept in de architectuur. in moderne bouwstijlen speelt glas zelfs een essentiële rol. glas associëren we vaak met positieve eigenschappen, zoals openheid, lichtheid, licht en transparantie. Het Crystal Palace, een iconisch bouwwerk van Joseph Paxton uit 1851, zette glas als bouwmateriaal op de kaart. Sindsdien is transparantie niet alleen een belangrijk thema in de architectuur, maar ook in de meubelwereld. Een goed voorbeeld is de legendarische Ghost Chair van Philippe Starck. Met dit ontwerp creëerde hij een onconventioneel meubelstuk: de vorm is kenmerkend voor de barokstijl, maar het materiaal werd ontwikkeld via een innovatief, industrieel proces. Unieke ontwerpen Silhouette liet zich inspireren door de transparante en vederlichte materialen die zo succesvol toegepast werden in de architectuur en in meubelontwerpen. Het resultaat: de nieuwe Infinity View-collectie voor 2021. Deze bestaat uit volledig omrande monturen voor brillenglazen op sterkte, ingenieus ontworpen met een strakke en minimalistische stijl. Vooraan lijken de monturen uit één geheel te bestaan, wat hen meteen ook uniek maakt. De brillenglazen en het montuur lopen naadloos in elkaar over. Silhouette staat bekend om zijn vernuftige designs. Ook het kleurenpalet van deze collectie, zowel op de polyamide brilrand en de innovatieve scharnieren als de veren, getuigt daarvan. Dankzij de combinatie van polyamide en titanium zijn de Infinity View-brillen transparant en licht. Een andere troef zijn de veren brilarmen, die aangepast en verkort kunnen worden.

INFOTORIAL

Intelligent en stijlvol Door een aantal vernieuwingen in de collectie kan Silhouette nu nog meer keuze bieden aan de liefhebbers van de transparante Infinity View-brillen. De damesbrillen zijn verkrijgbaar in een combinatie van Rosé en Dark Springs, een prachtig diepgroen. Voor de herenbrillen biedt Silhouette subtiele en moderne kleuropties aan. Het ultratransparante en vederlichte uniseks model is beschikbaar in de kenmerkende Crystal Clear-kleur van Silhouette. voor meer info: www.silhouette.com Silhouette Benelux, Sandra van Renterghem of Sam Dekkers, +32 (0)32 482450

eyeline

105


D O O R G E E F

COLUMN peter van overloop Enkele maanden geleden kreeg ik een telefoontje van Bieke Hoet met de vraag of Inge zou geïnteresseerd zijn in het overnemen van het estafettestokje in deze doorgeefcolumn. Inge is mijn lieve, bescheiden echtgenote, motor van een nieuw samengesteld gezin met vijf kinderen tussen 11 en 21 jaar. Ze is ook rechterhand in de zaak en tevens mijn extern geheugen. “Doe gij maar”, was haar reactie onmiddellijk, “want ik ben niet zo goed in het op papier zetten van mijn woorden”. Woorden die ze in andere omstandigheden nooit lijkt te kort te komen. Moet ik dat nu doen? Hoe moet ik als opticien in een column, die vooral gelezen wordt door collega-opticiens, iets neerschrijven zonder pretentieus te klinken. Want als we het eerlijk toegeven, elke opticien denkt het toch net iets beter te weten dan zijn concullega’s. Dus daarom, terugkomend op de vraag van Bieke, misschien is Inge haar verhaal wel interessanter dan het mijne.

In de winkel verbaast ze me dan weer telkens door haar mensenkennis en sociale capaciteiten. Ze heeft een vakje in haar geheugen, dat ik hoegenaamd niet bezit, waar ze mensen opslaat en details bovenhaalt bij een volgend klantenbezoek. Ze slaagt erin om bij een verkoop met een minimum aantal monturen de perfecte bril boven te halen. Bij de vernieuwing van onze winkel vorig jaar deed ze de interieurarchitecten zo perplex staan door haar ruimtelijk inzicht hoe de winkel er in de toekomst moest uitzien dat ze haar bijna spontaan een job zouden hebben aangeboden.

ODE AAN INGE

Inge kwam 15 jaar geleden uit een totaal andere branche maar was onmiddellijk gebeten door de optiekmicrobe. De eerste beurzen die we samen deden, leken door haar enthousiasme eerder een shopping zonder grenzen te zijn en we kwamen terug met veel te veel bestelbonnen. Ondertussen wandelen we op een iets rustiger tempo door de internationale beurzen en zien we aan elkaars ogen of een nieuwe collectie bij ons de nodige klik geeft. Door haar collectiekennis, oog voor details, originaliteit en gevoel voor fashion en stijl is zij gevorderd tot een ware ‘early explorer’.

106

eyeline

Maar buiten deze professionele carrière heeft ze nog een heel zware taak. Het organiseren van ons samengesteld gezin met vijf opgroeiende tieners en adolescenten. Het continu inplannen van schoolse en niet-schoolse activiteiten. Klaar staan voor haar mama die de gezegende leeftijd heeft van 89 jaar. Ook al doe ik mijn best om als ‘nieuwe’ man daar een steentje in bij te dragen is deze business meestal nog harder dan de optiekbusiness en zijn de protagonisten soms moeilijker dan veeleisende klanten. Vanzelfsprekend ben ik ervan overtuigd dat er in vele optiekzaken ook nog ‘Inge’s’ rondlopen. Dus bij deze dank en eindeloos respect aan Marie-Thérèse, Mia, Jamme, Tine, Tineke, Sophie, Carina, Kaat, Stephanie, Lieselotte, Elke, Kristien en alle andere vrouwen die samen met ons de woelige optiekwateren (hebben) bevaren en er tevens in slagen om een gezin groot te brengen.

VOLGENDE DOORGEEFCOLUMN: Gerard Madon


EEN FANTASTISCHE LENS &

EEN FANTASTISCH PROGRAMMA

ZIE WAT ER GEBEURT MET PRECISION1 ™ CONTACTLENZEN

DE STARTERLENS WAARMEE JE BLIJFT DOORGAAN Een FANTASTISCHE LENS die beantwoordt aan de behoeften van nieuwe en bestaande lensdragers op zoek naar haarscherp zicht1*, langdurig comfort1 en gemakkelijke hantering1. Een FANTASTISCH PROGRAMMA dat enerzijds de barrières om contactlenzen te proberen wegneemt bij de consument, en anderzijds ondersteuning biedt na het aanpassen van contactlenzen. Zo bouwen klanten al vanaf de start de juiste routine op. En kunt u rekenen op meer betrokkenheid en een grotere klantenloyaliteit in uw optiekzaak.

OOK BESCHIKBAAR VOOR ASTIGMATISME**

HAARSCHERP ZICHT1*

LANGDURIG COMFORT1

GEMAKKELIJKE HANTERING1

OPVOLGINGSPROGRAMMA

Contacteer uw Alcon vertegenwoordiger voor meer informatie.

Referentie: *Resultaat individueel afhankelijk en kan beïnvloed worden door eventuele voorafbestaande aandoeningen. ** beschikbaar vanaf februari 2021. 1. Cummings S, Giedd B, Pearson C. Clinical performance of a new daily disposable spherical contact lens. Optom Vis Sci. 2019;96:E-abstract 195375. Voor indicaties, contra-indicaties en waarschuwingen verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van het betre ende product. ©2021 Alcon Inc. – BNLX-PR1-2000029 01/2021


eyeline

MERK PROGRESSIEVE GLAZEN WERELDWIJD*

VLAANDEREN

vakblad voor de opticien, najaar 2021

Het wordt een STIJLVOLLE herfst

Trek nieuwe klanten aan en verkoop meer premium glazen dankzij AVA™. Vanaf € 499/maand. Contacteer de instrumentenverantwoordelijke van uw regio: Steven Toye, +32 (0)495 185450, stoye@essilor.be.

* EUROMONITOR, 2018 DATA ; RETAIL VALUE AMONGST SPECTACLE LENSES CATEGORY, BRANDS REPRESENTING PROGRESSIVE LENSES. © ESSILOR INTERNATIONAL – DECEMBER 2020 – ESSILOR® AND AVA® ARE TRADEMARKS OF ESSILOR INTERNATIONAL.

MYOPIE SPECIAL vakblad voor de opticien, najaar 2021 www.eyeline-magazine.be

EEN SUBJECTIEVE REFRACTIE & GLAZEN TOT OP 0.01 DIPOTRIE

Alweer een mooie DOORGEEFCOLUMN

TRENDS Najaar/Winter

Ready to Wear SCREENBRILLEN