Eyeline VL #2 2021

Page 6

OPTIEKER IN DE

KIJKER

Vandenbalck Optics

UITDAGINGEN HOUDEN ONS

SCHERP de statige bondgenotenlaan in leuven verbindt als een kaarsrechte levensader de grote markt met het station. wereldberoemd in vlaanderen dankzij mono­poly. al sinds 1938 is vandenbalck optics langs deze winkelstraat een vaste waarde. vier generaties lang! TEKST Dave Cuypers BEELD Vandenbalck Optics

6

eyeline


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.