Eye@line NL #8

Page 1

ONLINE MAGAZINE voor de OPTIEKBRANCHE #8 2021

#BLIKVOORUIT

#OOGVOORELKAAR

TEAM EYELINE WENST U FIJNE FEESTDAGEN


INHOUD

15 16

09

Eyeline verbindt

04


Saar Optiek Sarah van Wijk is de jongste opticien van Gouda en ze opende haar eigen winkel tijdens de coronapandemie. En met succes: Saar Optiek groeit als kool.

04

SAMEN

Eschenbach helpt geleidehonden 09 Je kunt je relaties ieder jaar trakteren op een kerstpakket, maar het geld dat je daaraan besteedt, kun je natuurlijk ook schenken aan een goed doel. Dat deed Eschenbach. Nieuwe voorzitter NUVO Norbert Hofstede is sinds november de voorzitter van de NUVO. Hij nam het stokje over van Rob Tokkie.

15

Eyeline verbindt 16 We blikken terug op onze 14 uitgaves van 2021: 6 printedities van Eyeline Magazine die bij u op de mat vielen en maar liefst 8 online Eye@lines die in uw mailbox binnenkwamen. We zetten ze nog eenmaal op een rij. Online nieuws 20 Eye@line zet het nieuws voor u op een rij; ook digitaal. We deden een greep uit het online nieuwsaanbod in onze branche.

20

De allerlaatste Eyeline is een online Eye@line, waarmee we nog maar eens de verbinding tussen print en online benadrukken. Samen is het een ijzersterke combinatie! Fijn om te zien dat ons communicatie­ platform, samen met de website en alle social media, gestaag groeit. We doen het dan ook altijd samen: met ons team, onze freelancers en onze klanten met altijd het oog ge­ richt op onze gewaardeerde lezers. Ook volgend jaar brengen we u graag techniek & innovatie, trends, ondernemerschap en interessante thema’s zoals droge ogen, AI, NCC, glas en nog veel meer. We kijken er naar uit! Samen heeft nog nooit zoveel bete­ kenis gehad als de afgelopen twee jaar, dus laten we de momenten koesteren die we samen kúnnen zijn. #blikvooruit #oogvoorelkaar

Hoofdredacteur


OPTICIEN AAN HET

WOORD

WIJ ZIJN VOORBEREID OP ALLES WAT 2022 ONS GAAT BRENGEN SARAH VAN WIJK

4

eye@line


SARAH VAN WIJK van Saar Optiek

saar optiek noemt zich de jongste opticien van gouda. vorig jaar, middenin de coronapandemie, kreeg sarah van wijk de kans om een eigen optiekzaak te openen. die kans heeft ze met beide handen aangegrepen. haar droom kwam uit! TEKST Lola Hamers “Het was erg spannend om mid­ denin de pandemie een zaak te openen, maar we hebben ons goed gefocust om elke maand opnieuw ons best te doen. We ne­ men de dagen en weken zoals ze komen. Gelukkig is onze branche erg gespaard gebleven met de lockdownmaatregelen, waardoor we goed hebben kunnen draaien. Dit heeft in een mooie omzet ge­ resulteerd. Het is wat lastig te ver­ gelijken met 2020 omdat we toen maar een halfjaar hadden, maar onze verwachtingen zijn dit jaar wederom overtroffen. Het afge­ lopen jaar hebben we ons samen met Rodenstock gefocust op het

werven van nieuwe klanten en dat is zeker geslaagd. De agenda is vaak volledig gevuld. Vanwege corona willen niet te veel mensen tegelijkertijd in de winkel hebben, dus we doen ook niks speciaals voor de feestdagen. We probe­ ren de veiligheid van ons team en onze klanten zo goed mogelijk te waarborgen”. Groei “We verwachten het komende jaar de huidige groei voort te zetten. Ons team is weer een lid rijker en zo kunnen we de verwachte groei ook aan. Wij zijn voorbereid op al­ les wat 2022 ons gaat brengen”.

eye@line

5


WENSGROETEN

DE BESTE WENSEN gezondheid, liefde, geluk, vertrouwen, succes… we wensen elkaar ieder jaar rond de feestdagen het beste. we hebben oog voor elkaar. ook onze branchegenoten, collega’s en relaties wensen elkaar veel moois toe. in deze vreemde en moeilijke tijd juist extra.

Op de drempel van het nieuwe jaar bedanken wij jullie voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking. Wij wensen jullie sfeervolle kerstdagen en een gezond nieuwjaar, waarin we jullie weer van dienst mogen zijn!! Namens het team van Menrad Nederland B.V.: Arie, Belinda, Claudia, Devi, Eva, Julie, Machiel, Patricia, Sander en Wendeliene

#OOGVOORELKAAR

6

eye@line


WENSGROETEN

stichting zienderogen verwelkomt een nieuwe voorzitter: robert bos uit zwartsluis. hij volgt george de jong op die nog als ambassadeur betrokken blijft bij de stichting. Robert wenst u namens het hele bestuur ge­ zellige feestdagen en een mooi en beter 2022 toe waarin de stichting weer veel ­allerarmste blinde en slechtziende mensen blij hoopt te maken met goed zicht. Natuurlijk kunt u ook weer helpen door middel van het ‘spaaroog’ op de balie of een donatie. Doneren? Klik hier.

eye@line

7


Dank u wel voor de fijne samenwerking in deze bijzondere tijden. Ook in het nieuwe jaar hopen u weer van dienst te mogen zijn. Fijne feestdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar! Een warme groet van uw mark’ennovy team, Rogier van Hage, René Zwanenberg, Ellen van Dijk, Floris Bijnen en Mariëlle van Goor

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET UW ACCOUNT MANAGER OF BEL: Customer Care NL: 0800 023 2029 Customer Care BE: 0800 799 18 E: klantenservice@markennovy.com 8

eye@line


WAT EEN MOOIE ACTIE VAN ESCHENBACH!

jeroen timmer, directeur van eschenbach ­benelux, besloot het traditionele kerstrelatiegeschenk dit jaar om te zetten in een donatie aan twee ­centra voor blindengeleidehonden in nederland en ­belgië. een prachtig initiatief! www.eschenbach-optik.com

eye@line

9


WENSGROETEN

T

Gepers rail box on met je ealiseerde box igen fot o, oogcon trolevou cher!

HET TEAM VAN TRAMEDICO KIJKT GRAAG MET U UIT NAAR 2022!

Het belang van oogzorg Annemieke Salentijn, Cedric Beunk, Eline Hilhorst, Hennie van der Heijde

wustwording bij je klanten Jarik Albers, Lucy van den Eeckhout, Marjolein van Riessen, Martin du Cloo

Pascal Molemans, Rens Reinhoudt, Saskia Tak, Sharon van Oosterhout LensOnline® hebben we het afgelopen jaar een recordaantal nieuwe ine klanten gemaakt. Deze online klanten zijn niet allemaal gelinkt n één van onze partneropticiens. Daarom starten we in mei 2021 de www.tramedico.nl mpagne “Tijd voor oogzorg”. Deze campagne maakt onze klanten 10 eye@line een laagdrempelige manier bewust van het belang van oogzorg. arnaast pushen we de niet gelinkte klanten naar winkels van onze


wegens overweldigend succes verlengt lensonline de campagne tijd voor oogzorg, waarin het belang van de contactlensspecialist en een optimale verzorging van de ogen en lenzen centraal staan.

GRATIS

OOGCONTROLE T.W.V. €18*

LensOnline

BEKIJK HIER ONS MAGAZINE

NEEMT NOG MEER TIJD VOOR OOGZORG Er zijn nog steeds contactlensdra­ gers die lenzen kopen zonder goed te weten welke exacte sterkte ze nodig hebben, welk materiaal ze bevatten en of ze wel geschikt zijn voor hun ogen. Daarom startte LensOnline met ‘Tijd Voor Oogzorg’. Hierin is het advies van de contactlensspecialist van essentieel belang. Tijd voor u om nog langer mee te profiteren LensOnline stimuleert haar klanten om een afspraak te maken bij een LensOnline-partner en een oogcon­ trole uit te voeren via een voucher ter waarde van € 18,-. Die wordt volledig vergoed door LensOnline. Na de oog­ controle worden alle klanten aan de

LensOnline-partner gelinkt. Van de ruim 3000 voucher-downloads zijn maar liefst 1850 gratis oogcontroles door LensOnline-partners uitgevoerd. Dat betekent een conversieratio van 60 procent en daarom wordt de cam­ pagne verlengd naar 2022! Profiteer als specialist ook mee van de campagne Tijd voor Oogzorg en word partner van LensOnline!

WEGENS SUCCES VERLENGD NAAR 2022

www.lensonline.nl eye@line

11


COLUMN anton hofstede “Je linkeroor is nog te goed”. Ik kijk de mevrouw aan en vraag haar: “Hoezo te goed?”. Blijkbaar is mijn linkeroor net niet slecht genoeg voor de verzekering. Maar ik heb geluk, het rechteroor is er slechter aan toe. Deze audicien geeft aan dat de ver­ zekering bepaalt of ik een hulpmiddel krijg of niet. Ik vraag vervolgens of ik er wel baat bij zou hebben als ik het zelf zou betalen, zonder verzekering. Die had ze niet zien aankomen. Dit jaar ben ik helaas in het circus ‘De Medische Wereld’ terechtgekomen. Het gaat er bijna magisch aan toe. Specialis­ ten die je doen geloven dat ze je kunnen helpen en anderen die daadwerkelijk pijn kunnen laten verdwijnen. De eerste zou je willen wegjouwen met boe-geroep en rotte eieren; de andere verdient een staande ovatie. Maar de echte pooiers in de zorgwereld zijn toch wel de zorg­ verzekeraars: zij bepalen of de zorg die jij nodig hebt ook vergoed gaat worden;

functioneren in de maatschappij is van onderge­ schoven belang. Inmiddels zitten we aan het einde van het jaar en worden we be­ stookt met aanbiedingen van zorgver­ zekeraars om over te stappen. We zien misschien nog wel vaker reclames van opticiens en audiciens voorbijkomen om toch écht nog even gebruik te maken van je vergoeding voor dit jaar. Op zich is het raar dat vooral de audicienketens deze commercials nog maken. Een af­ spraak maken met levering in het oude jaar is namelijk praktisch onmogelijk. Eén van de afsprakenbureaus die ik heb gesproken, wees naar de marketing­ mensen die niet begrijpen wat er op de werkvloer gebeurt en vooral kijken naar wat de concurrent doet: adverteren! Commercieel gezien is het natuurlijk superhandig om die zorgverzekering te misbruiken voor je eigen omzet. Men­ sen die aan het twijfelen waren, kun je zo toch mooi nog even binnen hengelen.

DE ZORGVERZEKERING

12

eye@line


Het geld ligt er, dus waarom niet pakken wat je pakken kunt? Ooit waren vergoedingen voor brillen­ glazen ook in de basisverzekering; de be­ kende ‘ziekenfondsbril’. Voor de jongeren onder ons: je kreeg een niet modieuze bril met prima glazen. Doel was bereikt: men kon functioneren in de maatschap­ pij. Wilde je iets anders? Dan mocht je dokken. Gehoorapparaten worden voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering. De keuze is ruim voldoende en wil je echt wat anders, dan moet je het zelf 100% betalen en iets proberen te regelen met de belastingdienst. Via aanvullende ver­ zekeringen is het soms mogelijk om in aanmerking te komen voor een vergoe­ ding voor brillen of contactlenzen. Soms is deze vergoeding nog hoger als je naar een bepaalde winkel gaat. Maar eerlijk gezegd is het een sigaar uit eigen doos. Hoe meer mensen dit doen, hoe hoger de premie. Verzekeren is eigenlijk heel sociaal. Je verzekert je tegen onvoorziene omstan­ digheden. Brand je huis af, dan is er een pot die we met velen vullen, waardoor jij uit jouw misère geholpen wordt. Stel dat jij weet dat 1x in de vijf jaar je huis afbrandt, dan is het een voorziene om­ standigheid en dat kun je niet verzeke­ ren en zul je zelf iets moeten regelen. Het bizarre is dat dit ook met de zorg­ verzekering zo is. Krijg jij te maken met een chronische ziekte waarbij je veel

zorg nodig hebt, dan kan dit gezien wor­ den als verwachte onkosten en daar kun je je dus niet voor verzekeren. Overstap­ pen is dan bijna onmogelijk. De zorgkosten in Nederland lopen op. We klagen steen en been dat de kosten van verzekeren en de eigen bijdrage de pan uitrijzen. Maar een stuk zelfreflectie ontbreekt. We misbruiken met z’n allen de verzekeringen. We proberen slim te zijn, door onkosten op verzekeringen te verhalen waarvan we – diep in ons hart – weten dat ze eigenlijk niet vergoed zouden moeten worden. Aanvullende verzekeringen zijn niet te betalen voor mensen met een klein in­ komen of met alleen een pensioen. Al­ leen de basisverzekering en verplichte eigen bijdrage kunnen mensen al in de financiële problemen brengen. Wellicht zou het opnieuw introduceren van de ziekenfondsbril of ziekenfonds­ gehoorapparaten wel kunnen helpen om de almaar oplopende kosten in de gezondheidszorg te verlagen. Wil je geen ziekenfondshulpmiddel, maar wat modieuzer of meer geavanceerd: dan zelf betalen. Wellicht blijft er dan ook geld over voor nijpende zaken, zoals voor zorginstellingen die nu moeten beknib­ belen op welzijnswerkers voor ouderen en zieken die in de laatste fase van hun leven zijn. Naar mijn mening zijn we dan pas echt sociaal bezig. eye@line

13


See with CertAInty

één ding is zeker: ai is niet meer weg te denken in de zorg, niet in de oogzorg en niet in de optometrie. met aisoftware screen je vroegtijdig glaucoom, drp en amd; snel, efficient en accuraat (>95%). optometrist + ai = een sterke combinatie!

Fijne feestdagen!

1

eye@line


NORBERT HOFSTEDE nieuwe voorzitter NUVO sinds november mag norbert hofstede zich voorzitter van nuvo noemen. hij neemt de voorzittershamer over van rob tokkie. ­norbert, mede-eigenaar van hofstede optiek in den haag en sinds 2018 bestuurslid van nuvo, werd unaniem gekozen door de algemene ledenvergadering, het hoogste orgaan van de vereniging. Drie segmenten De NUVO-bestuursleden zijn onder­ verdeeld in drie segmenten op basis van omzetgrootte en aantal vesti­ gingen. Voor segment 1, bestaande uit vier bestuursleden, werden tij­ dens de ALV twee nieuwe bestuurs­ leden benoemd. Norbert Hofstede verschoof naar segment 2 en Ronald Renaud zwaaide af als bestuurs­ lid. Gerben Sinke en Sarah van Wijk zijn de nieuwe bestuursleden in dit segment. In segment 1 werken zij samen met Diana Zuidweg en Kees Beeks. In segment 2 nam Pieter Vloet afscheid. Hij is vervangen door Nor­ bert Hofstede, die in dit segment gezelschap heeft van Serge Greving

en Jeroen van Esdonk. In segment 3 zwaait Rob Tokkie, ­tevens voormalig voorzitter, af. Hij is vervangen door Boukje Wapstra van EyeCare. BRON: www.nuvo.nl

norbert hofstede

eye@line

15


EYELINE VERBINDT we sluiten dit jaar af en blikken nog eenmaal terug op onze 14 uitgaves: 6 printedities van eyeline magazine vielen bij u in de brievenbus en 8 online eye@lines stuurden wij naar uw mailbox. allemaal unieke edities met aparte content. eyeline verbindt namelijk graag off- en online met een crossmediale redactie. want natuurlijk is ons communicatieplatform nog breder met onze website en onze social mediakanalen op facebook, instagram en linkedin!

Bouw nu uw MYOPIE praktijk op met de MYAH:

kent een verademing voor uw workflow, want met Topcon

• Cornea-topografie

n is zelfs volautomatische bediening op afstand mogelijk.

ter.

• Axiale lengtemeting

gedreven organisatie met decennia lange ervaring zorgt

nde totaaloplossing. Bel of mail ons om u direct op weg

• Voortgangsrapporten • Droge ogen tools

mlijnen van de instrumenten in uw zaak:

dse (Rayon West), telefoon 06 - 13 82 07 66

yon Oost), telefoon 06 - 14 809 075

O’Max Instruments BV Marconistraat 9, 6902 PC Zevenaar • Postbus 102, 6900AC Zevenaar Telefoon: +31 (0)88 - 0888160 • info@omax.nl • www.omax.nl

an Essilor Company

WERK

Met Topcon werkt alles nét beter NIEUW

O’Max Instruments biedt een compleet programma van instrumenten, software en meubilair voor de optiekbranche. Met Topcon leveren wij hoogwaardige

De producten zijn voorzien van de laatste technologie en kennen een prima

Bouw nu uw MYOPIE praktijk op met de MYAH:

connectiviteit. Dit betekent een verademing voor uw workflow, want met Topcon

• Cornea-topografie

instrumenten met een sterke focus op kwaliteit, gebruiksgemak en innovatie. Bij diverse instrumenten is zelfs volautomatische bediening op afstand mogelijk.

werkt alles nét even beter.

• Axiale lengtemeting

Een sterk merk en een gedreven organisatie met decennia lange ervaring zorgt voor een soepel werkende totaaloplossing. Bel of mail ons om u direct op weg

Vertel het VERHAAL achter een merk

Mr. BAUSCH gaat met pensioen

IS

MENSEN

• Voortgangsrapporten • Droge ogen tools

te helpen met het stroomlijnen van de instrumenten in uw zaak: • Sanne Bakker-Berendse (Rayon West), telefoon 06 - 13 82 07 66 • Mark Terwisscha (Rayon Oost), telefoon 06 - 14 809 075

PLUK Instruments BV DE O’Max DAGlenzen

The SHOW must go on

Marconistraat 9, 6902 PC Zevenaar • Postbus 102, 6900AC Zevenaar Telefoon: +31 (0)88 - 0888160 • info@omax.nl • www.omax.nl

Met Topcon werkt alles nét beter. Nu met extra voordeel! O’Max Instruments biedt een compleet programma van instrumenten, software en meubilair voor de optiekbranche. Met Topcon leveren wij hoogwaardige instrumenten met een sterke focus op kwaliteit, gebruiksgemak en innovatie. Vaak is zelfs volautomatische bediening op afstand mogelijk. De producten zijn voorzien van de laatste technologie en kennen een want met Topcon werkt alles nét even beter.

Topcon 3D-OCT Maestro 2 ijzersterke opvolger van uw OCT voor o.a. Glaucoom screening

Tijdelijk is er extra voordeel op de nieuwe Topcon MYAH en de

Topcon 3D OCT-1 Maestro 2. Bel of mail ons voor meer informatie of een demonstratie in onze showroom:

• Mark Terwisscha (Rayon Oost), telefoon 06 - 14 809 075 • Fred van Leeuwen (Sales Manager), telefoon 06 - 21 26 70 96

Instruments BV eye amO’Max ANTHONY

check www.omax.nl/voordeel

Marconistraat 9, 6902 PC Zevenaar • Postbus 102, 6900AC Zevenaar Telefoon: +31 (0)88 - 0888160 • info@omax.nl • www.omax.nl

an Essilor Company

ONLINE MAGAZINE voor de OPTIEKBRANCHE #1 2021

BLIJF DE BLIK VOORUIT RICHTEN

Topcon Myah as-lengte meter voor Myopie controle en onmisbaar voor uw Ortho-K praktijk

optimale connectiviteit. Dit betekent een verademing voor uw workflow,

Offline vruchten plukken van ONLINE rol an Essilor Company

ONLINE MAGAZINE voor de OPTIEKBRANCHE #2 2021

E-COMMERCE

Laat uw bedrijf groeien met myopie KANS ogen OF onderzoek! management en droge

3-in-1 instrument is zeer geschikt om myopie te analyseren, behandelingen te

recente en uitgebreide axiale lengtegroei curves, ontwikkeld door bijziendheidsexperts van het Erasmus Universitair Medisch Centrum. Hierdoor kunt u direct zien wat uw vervolgstap na het onderzoek zou kunnen zijn. De eenvoudige bediening verbetert de workflow in elke praktijk. Meer weten over de MYAH? Neem vrijblijvend contact op met O’Max Instruments, vraag een demonstratie aan en ontvang een aantrekkelijk (inruil)aanbod. Voorbeeld: aslengte meisje geplot op groeicurve precentiel grafiek.

KUNSTIG! O’Max Instruments BVThe Art of Optics Marconistraat 9, 6902 PC Zevenaar • Postbus 102, 6900AC Zevenaar Telefoon: +31 (0)88 - 0888160 • info@omax.nl • www.omax.nl

ONLINE MAGAZINE voor de OPTIEKBRANCHE #3 2021

OVN CONGRES THE NEXT LEVEL

KANSEN RELSCHOPPERS BIJ OOGWERELD EINDHOVEN

AI is waardevolle toepassing ZORG

EYNL_2021_OPM_Trend Kindermonturen.indd 4-5

MYAH biedt een uiterst nauwkeurige meting en maakt gebruik van de meest

Elke opticien moet KIEZEN

johann von goisern www.eyesupply.nl

SPECIAL

stella mccartney www.keringeyewear.com

monitoren én follow-up toe te passen.

TECHNOLOGIE EN INDUSTRIE ALTIJD IN BEWEGING

EEN DROOM KWAM UIT VOOR ROY VAN DOORNIK

MYOPIE

management (as-lengte meter) en droge ogen onderzoeken in één. Het unieke

KLEURENSPEL VAN DE NATUUR

LENTE KRIEBELS

GROTE

Langdurig PARTNERSCHAP steeds belangrijker

BEDREIGING De nieuwe Topcon MYAH is een combinatie van cornea topografie, myopie vakblad voor de opticien, zomer 2021 www.eyeline-magazine.nl

NIEUW

zien van de laatste technologie en kennen een prima

OPTIEK

Wat als je je optiekzaak wil VERKOPEN

Meer klanten dankzij ECOLOGIE

dit seizoen zijn kinderbrillen meer dan ooit een equivalent van die voor volwassenen. u zou ze in de winkel zó kunnen mixen en op trend rangschikken. het enige verschil is de maat: vormen, kleuren en materialen - met uitzondering van de extravagante oversized modellen - komen overeen. denk rond, cat-eye, hexagon, contrasten, multi-colour. met purple & pink, waanzinnige tinten blauw en een uitgekiend palet in groen.

AS-LENGTE METING, CORNEA ANALYSE EN DROGE OGEN DIAGNOSTIEK IN ÉÉN!

vakblad voor de opticien, voorjaar/zomer 2021 www.eyeline-magazine.nl

dt een compleet programma van instrumenten, software

ptiekbranche. Met Topcon leveren wij hoogwaardige

sterke focus op kwaliteit, gebruiksgemak en innovatie.

ogi eyewear www.ogieyewear.com

KLEINE BRILLEN, GROTE TRENDS

Nu met extra voordeel

2021

liu jo www.marchon.com

20-20-2 Daar RED je ogen mee

16-06-2021 13:49

DE HOBBY VAN

an Essilor Company

ONLINE MAGAZINE voor de OPTIEKBRANCHE #4 2021

HAAL MEER WAARDE UIT AI OPNIEUW VERSCHUIVING BESTEDINGEN

DUURZAAMHEID NOODZAAK

ANNETTE DE MOOIJ 35 JAAR IN HET VAK IEDERE DAG CASUAL FRIDAY?

PLUK DE DAG

– TREND –

TRENDS VOORJAAR/ZOMER

vakblad voor de opticien, zomer 2021

Kleine brillen GROTE TRENDS

Wij bieden een totaaloplossing

vakblad voor de opticien, voorjaar 2021 www.eyeline-magazine.nl

vakblad voor de opticien, winter/voorjaar 2021 www.eyeline-magazine.nl

on werkt alles nét beter

vakblad voor de opticien, voorjaar/zomer 2021

vakblad voor de opticien, voorjaar 2021

Wij bieden een totaaloplossing DROGE OGEN en preventie

eyeline

Wij bieden een totaaloplossing

DE UNIEKE TOPCON MYAH

eyeline

eyeline

eyeline vakblad voor de opticien, winter/voorjaar 2021

BEYOND STANDARDS


ALLE EDITIES VAN 2021 NOG ÉÉN KEER OP EEN RIJ

eyeline

DE UNIEKE TOPCON MYAH

eyeline

NIEKE TOPCON MYAH

vakblad voor de opticien, najaar 2021

vakblad voor de opticien, winter 2021

Ecologie is GRENSLOOS

TRENDS Herfst/Winter

LENGTE METING, CORNEA ANALYSE DROGE OGEN DIAGNOSTIEK IN ÉÉN!

AS-LENGTE METING, CORNEA ANALYSE EN DROGE OGEN DIAGNOSTIEK IN ÉÉN!

DROGE OGEN

edrijf groeien met myopie ent en droge ogen onderzoek!

Laat uw bedrijf groeien met myopie management en droge ogen onderzoek!

MYAH is een combinatie van cornea topografie, myopie

De nieuwe Topcon MYAH is een combinatie van cornea topografie, myopie

de axiale lengtegroei curves, ontwikkeld door bijziendheids-

smus Universitair Medisch Centrum. Hierdoor kunt u direct

gstap na het onderzoek zou kunnen zijn. De eenvoudige

de workflow in elke praktijk.

MYAH? Neem vrijblijvend contact op met O’Max Instruments,

atie aan en ontvang een aantrekkelijk (inruil)aanbod. Voorbeeld: aslengte meisje geplot op groeicurve precentiel grafiek.

O’Max Instruments BV Marconistraat 9, 6902 PC Zevenaar • Postbus 102, 6900AC Zevenaar Telefoon: +31 (0)88 - 0888160 • info@omax.nl • www.omax.nl

an Essilor Company

management (as-lengte meter) en droge ogen onderzoeken in één. Het unieke 3-in-1 instrument is zeer geschikt om myopie te analyseren, behandelingen te monitoren én follow-up toe te passen. MYAH biedt een uiterst nauwkeurige meting en maakt gebruik van de meest recente en uitgebreide axiale lengtegroei curves, ontwikkeld door bijziendheidsexperts van het Erasmus Universitair Medisch Centrum. Hierdoor kunt u direct zien wat uw vervolgstap na het onderzoek zou kunnen zijn. De eenvoudige bediening verbetert de workflow in elke praktijk. Meer weten over de MYAH? Neem vrijblijvend contact op met O’Max Instruments, vraag een demonstratie aan en ontvang een aantrekkelijk (inruil)aanbod. Voorbeeld: aslengte meisje geplot op groeicurve precentiel grafiek.

Zweeds MINIMALISME

O’Max Instruments BV Marconistraat 9, 6902 PC Zevenaar • Postbus 102, 6900AC Zevenaar Telefoon: +31 (0)88 - 0888160 • info@omax.nl • www.omax.nl

Instrumenten steeds VEELZIJDIGER

vakblad voor de opticien, winter 2021 www.eyeline-magazine.nl

zeer geschikt om myopie te analyseren, behandelingen te

-up toe te passen.

terst nauwkeurige meting en maakt gebruik van de meest

vakblad voor de opticien, najaar 2021 www.eyeline-magazine.nl

ngte meter) en droge ogen onderzoeken in één. Het unieke

Alcon viert JUWEEL

WINTERTRENDS

GLAS SPECIAL

Start HIGH-END EyeCare Groep

Nieuwe ECO-initiatieven

an Essilor Company

ONLINE MAGAZINE voor de OPTIEKBRANCHE #5 2021

MYOPIE

TIJD VOOR OOGZORG

ONLINE MAGAZINE voor de OPTIEKBRANCHE #6 2021

WE GAAN FYGITAAL

BELLISSIMO! AGNES KONING BIJNA MET PENSIOEN

EEN FIJNE ZOMER

INNOVATIES MYOPIE EN GLAS

ONLINE MAGAZINE voor de OPTIEKBRANCHE #8 2021

#BLIKVOORUIT

#OOGVOORELKAAR

ROUTE OPTICAL BEURZEN, DINERS & EVENTS

AI

KINDERBRILLEN

TEAM EYELINE WENST IEDEREEN

ONLINE MAGAZINE voor de OPTIEKBRANCHE #7 2021

TOT ZIENS OP SILMO!

KUNSTIG

TEAM EYELINE WENST U FIJNE FEESTDAGEN


WENSGROETEN

18

eye@line


Essilor wenst iedereen prettige feestdagen en al het beste voor het nieuwe jaar. Blijf gezond!

eye@line

19


JULBO ONTWERPT VOOR OLYMPISCHE SPELEN

ON NIE

julbo gaat een ‘official licenced product’ collectie ontwerpen voor de olympische en paralympische spelen in parijs 2024! Het IOC hanteert hiervoor strikte re­ gels en staat enkel verkoop toe via retailkanalen in Frankrijk. Maar: Julbo mag de collectie ook verkopen via de eigen website. “Wij vinden het is fan­ tastisch voor ons merk dat wij gese­ lecteerd zijn voor een dergelijk part­ nership. Daar zijn we zeer trots op!”, aldus Julbo. En terecht!

ONLINE NIEUWS www.julbo.com

www.julbo-pro.com

GEWOON EEN MOOI INITIATIEF

SPORTEN MET EEN VISUELE BEPERKING Maarten Vossen en zijn team van Oog voor Optiek in Enkhuizen en oogarts Rob Wouters van Oogcentrum Noordholland omarmen het idee van de plaatselijke gymnastiekvereniging. #VERBINDING

20

eye@line

ONLINE


NLINE EUWS

E

FROM INSIGHT TO IMPACT met RODENSTOCK!

ONLINE NIEUWS

ONLINE NIEUWS

INTUSSEN BIJ JONGEN OPTICIENS….

Jos Baijens laat zien hoe zijn brillencollectie tot stand komt: van ontwerp tot eindproduct, mooi in beeld gebracht! KIJK HIER DE VIDEO

eye@line

21


LEES HIER OVER HET DIGITAAL PLATFORM VAN OKULUS

Al meer dan 100 locaties

meer info: oogkeuring.nl/partner


uitgever LT Media BV hoofdredactie Anneke Pastoor, anneke.pastoor@ltmedia.nl eindredactie Marie-Catrien van Deijck redactie Lola Hamers webredactie Emma Hofstede webredactie@ltmedia.nl vormgeving Brigitte van Mierlo Christel Giezen beeld Loek Peters cover Adobe Stock sales en marketing Mandy Mooren, mandy.mooren@ltmedia.nl traffic Frank Smits, Dennis Söser traffic@ltmedia.nl, +31 (0)26 3616960 www.eyeline-magazine.nl www.facebook.com/eyeline.magazine Instagram eyeline_magazine LinkedIn Eyeline Magazine