Page 1

ONLINE MAGAZINE voor de HOORBRANCHE

SAMENWERKEN met gezondheidszorg

Noor Bremmers even BLIND

ACTUEEL NIEUWS MIDDEN IN DE ZOMER

Neuro 2 ci BIJEENKOMST

MRI spoort MÉNIÈRE op


www.diatec-diagnostics.nl

Maak kennis met Precisie Audiometrische Instrumenten Our first job is to listen to your needs audiological technical service

DiaTec biedt krachtige PCgebaseerde audiometrische instrumenten, speciaal ontwikkeld om de hoorzorgprofessional bij te staan in het adviseren, voorlichten en informeren van de cliënt over diens gehoorverlies. DiaTec is exclusief leverancier Uw partner van MedRx in Nederland en voor 2018 audiometer België. AdviesVan op maat? Bel tot meetcabine: DiaTec op 020-5455786. Diatec is uw partner

Diatec biedt krachtige PC-gebaseerde audiologische apparatuur, speciaal ontwikkeld om de hoorzorg professional bij te staan in het adviseren, voorlichten en informeren van de cliënt over diens gehoorverlies. Advies op maat? Bel Diatec op 020 545 57 86 of mail naar info@diatec-diagnostics.nl Diatec is exclusief leverancier van Maico en MedRx in Nederland & België. Diatec is een handelsnaam van Audmet B.V.

voor alle StAr vereiste apparatuur in 2018

audiological technical service


ZONNIG NIEUWS? In mei heeft de groei in de audiologiemarkt gelukkig doorgezet, bijna 6.5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Categorie 1 en 2 scoren daarbij slecht, en de andere 3 categorieën bewegen steeds meer naar elkaar toe. Onze vaste columnist oppert: terug naar simpelweg één marktconforme vergoeding per 5 jaar? Wellicht bent u daar ook voorstander van. Alleen is dat is volledig in strijd met het Hoorprotocol 2.0. En dat blijft maar vertraging oplopen... We blijven het volgen, net zoals alle ontwikkelingen in onze branche. Earline, altijd verrassend en up-to-date. Fijne zomer!

Anneke Pastoor Adjunct Hoofdredacteur

EARLINE feliciteert

VERHOEVEN HOORCOMFORT

met het 10-jarig jubileum. Binnenkort meer over het feest, samen met 175 klanten, op onze website!

ear@line

3


WE WERKEN NAUW SAMEN MET PROFESSIONALS IN DE GEZONDHEIDSZORG

HOOPVOL EN MET VEEL VERTROUWEN


OVERNAME MCS DOOR BELLMAN & SYMFON de pay-offs van beide firma's klinken samen alsof ze voor elkaar gemaakt zijn: 'design for ears = listen to life'. multi care systems (mcs) maakt per 1 juni jl. deel uit van de bellman & symfongroep. earline dronk een kop koffie met general manager maarten berkhout in hoofddorp. TEKST Anneke Pastoor BEELD Loek Peters De eerste onderhandelingen startten eind 2017. "Ons productassortiment bestond al voor bijna 98 procent uit Bellman & Symfon, dus deze fusie was een logische stap", vertelt general manager Maarten Berkhout. "Bellman & Symfon opereert in 30 landen wereldwijd, heeft al dochterondernemingen in de VS, het VK, Duitsland en nu ook in Nederland. Ook in Noorwegen is Bellman groeiend. We zijn ervoor gegaan met het managementteam, Leo Handgraaf, Veronique Lodewikus en ikzelf. Hoopvol en met veel vertrouwen. De overnamegesprekken deed best wat met het bedrijf. Het belangrijkste was om het team bij elkaar te houden en de zaken ongewijzigd voort te zetten voor onze klanten. Dat is gelukt".

Zweedse degelijkheid Bellman & Symfon richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met gehoor- en zorgbehoeften. "We werken nauw samen met professionals in de gezondheidszorg en audiologische experts om een beter leven mogelijk te maken voor iedereen. We installeren de systemen bij onze cliënten thuis om zo de bereikbaarheid en veiligheid te waarborgen en tegelijkertijd is het zeer gebruiksvriendelijk. Ook design heeft gelukkig een positieve vlucht genomen de laatste jaren. Ik herinner mij nog goed dat het assortiment hooroplossingen er iets anders uit zag toen ik hier 9 jaar geleden op de backoffice begon”, lacht Maarten Berkhout.

Nieuw logo Maarten vertelt dat het logo van Bellman & Symfon binnenkort geïntegreerd wordt in de uitingen van MCS. "We willen geen cliënten verliezen in de veranderingen die nu gaande zijn. Binnenkort verhuizen we namelijk ook nog naar een nieuw pand in Nieuw-Vennep’’. Multi Care Systems helpt mensen met gehoorverlies actief in het leven en de maatschappij te blijven staan. Daarvoor is een breed assortiment hooroplossingen, zoals luistersystemen, persoonlijke versterkers en wek- en waarschuwingssystemen voorhanden. "Er wordt veel gesproken over totaal hooroplossingen, daar hoort volgens ons ook een wek- en waarschuwingssysteem bij. Een smarthome systeem met een flits- en trilfunctie, dat ook werkt als de stroom uitvalt. Het is belangrijk voor audiciens om dit te adviseren in het kader van bereikbaarheid en veiligheid".

ear@line

5


MUZIEK MOET JE

HOREN als vervolg op het artikel in de zomereditie van earline magazine meer over het symposium ‘muziek moet je horen’ dat op 31 mei tijdens het 9th international chamber music festival in de warenar in wassenaar werd georganiseerd. speciaal voor dit online magazine van earline schreven de sprekers een korte samenvatting van hun presentatie. veel dank daarvoor! BEELD Claudine Grin

6

eye@line


Inleiding Door Dr. Evert Rijntjes, KNO-arts en Dr. Berend Glazenburg, KNO-arts Ieder jaar tijdens het International Kamer Muziek Festival in Wassenaar wordt er een symposium georganiseerd over muziek. Dit jaar waren wij (Glazenburg en Rijntjes) uitgenodigd om een aantal voordrachten te houden  over: Muziek moet je horen. In onze ‘Golden Hearing Project Groep’ behandelen we 4 items die met dit thema verband houden.  Onze activiteiten zijn er vooral op gericht om het horen en beluisteren van muziek door slechthorenden te verbeteren.  De eerste stap hiertoe is gezet op de afdeling Audiologie van het LUMC waar onder verantwoordelijkheid van dr. ir. Jan de Laat een ‘digitale’ muziekperceptietest is ontwikkeld. Deze test, ook wel de Leidse Muziek Perceptie Test (LMPT) bestaat inmiddels uit 7 onderdelen zoals het juist kunnen horen van toonhoogte verschillen en melodieherkenning. Als eerste spreker op het

symposium geeft Jan de Laat uitgebreide uitleg over de achtergronden van deze test. Vervolgens schetst KNO-arts dr. Evert Rijntjes de mogelijkheden om met de uitkomsten van de LMPT de muziekperceptie te verbeteren; niet alleen in een hoortoestel, maar ook in de koptelefoon en zelfs in de smartphone. Nouri Khalass, student aan de afdeling elektrotechniek aan de TU in Delft, geeft vervolgens uitleg over het Musicality Game, dat in Delft is ontwikkeld en waarmee muzikaliteit getraind en verbeterd kan worden. Aan het slot van de avond werden verschillende muziekfragmenten ten gehore gebracht in de vorm van een muzikale quiz ‘Wie is de muzikaalste mens van Nederland’ aan de hand waarvan de mate van muzikaliteit van de deelnemers in de zaal getest werd, dat tot hilarische situaties leidde en daardoor wordt ook dit onderdeel van de avond door de bezoekers enthousiast ontvangen en ­bijzonder gewaardeerd. ear@line

7


Muziek en horen Door Dr. Berend Glazenburg, KNO-arts en Dr. ir. Jan de Laat, klinisch-fysicus - audioloog Inzicht in het fundamentele principe en mechanisme van het horen en geluidperceptie zijn van groot belang om tot betere methoden en technieken van gehoorrevalidatie te komen. Het gaat onder andere om het coderen van de spraakprocessor, en het tijd- en plaatscoderend vermogen van de gehoorzenuw. De laatste jaren is, dankzij functionele MRI, veel inzicht verkregen in de perceptie en codering van de signalen in de akoestische hersenschors. Vooral op het terrein van de perceptie van muziek is het inzicht sterk gegroeid (Limb, 2010). Zo is het onder meer mogelijk de akoestische cortex van ervaren jazzmusici te differentiëren van klassiek geschoolde muziek beoefenaars. Het is al jaren een bekend ervaringsfeit, dat voor slechthorenden het beluisteren van muziek een teleurstellende ervaring is.

8

ear@line

Ondanks de verbeteringen die mede dankzij de chip in de nieuwste generatie hoortoestellen zijn ingevoerd, valt het beluisteren van muziek met een hoortoestel meestal erg tegen. Dezelfde ervaring wordt opgedaan door patiënten met een CI. Wanneer we een beter inzicht kunnen krijgen in het mechanisme van de muziekperceptie, dan zou mogelijk ook het beluisteren van muziek kunnen worden verbeterd. Hierdoor kan de kwaliteit van horen en daardoor ook de kwaliteit van leven voor de slechthorende met een hoortoestel aanzienlijk verbeteren. Begrijpelijk dat er veel onderzoek op dit terrein wordt gedaan, zowel op basaal wetenschappelijk niveau als in hoortoestellaboratoria. De hardware kan op allerlei manieren bewerkt worden zodat de kwaliteit van de muziekwaarneming verbetert. Inmiddels is ook bekend dat het waarnemen van muziek een kwaliteitsonderdeel van de hersen-


schors is, dat fylogenetisch ouder is; dat wil zeggen eerder en dus ook beter ontwikkeld dan dat van de perceptie van spraak. Wanneer we erin slagen de perceptie van muziek te verbeteren, dan kan in het kielzog daarvan ook het verstaan van spraak worden verbeterd. Muziekperceptietesten In de moderne samenleving neemt het beluisteren en beleven van muziek een belangrijke plaats in. Deze trend is in een stroomversnelling geraakt mede dankzij de enorme technische ontwikkeling van de mobiele telefonie, de iPhone, TV-clips, tablets, koptelefoons in allerlei soorten en maten, TV-programma’s als Idols, The Voice, en de opmars van de Musical hebben aan deze ontwikkeling bijgedragen. Het verbaast dus niet dat ook muzikaliteit en de kwaliteit van muziekwaarneming de aandacht hebben gekregen. Hoewel er veel aspecten aan

het begrip muzikaliteit verbonden zijn, die niet in maat en getal kunnen worden uitgedrukt en er veel nog onduidelijk is aan het begrip muzikaliteit op zich, is het niettemin mogelijk aan de hand van een aantal parameters een indruk te krijgen over de mate waarin iemand muzikaal is. Begrippen als ritme, timbre, harmonie, tonaliteit, etc. kunnen in een testbatterij worden opgenomen en het gezamenlijke testresultaat geeft een indruk over de mate van de muzikaliteit van de proefpersoon. Verschillende universiteiten, laboratoria en onderzoekscentra in de wereld hebben hun eigen min of meer specifieke testbatterij voor muzikaliteit ontwikkeld. De test kan via internet worden uitgevoerd. Op dit moment zijn er een tiental gevalideerde muzikaliteitstesten beschikbaar op internet. De BBC heeft een Engelse muzikaliteitstest begeleid: bijna 1 miljoen mensen zijn op hun muzikaliteit onderzocht.

eye@line

9


Leidse Muziek Perceptie Test Het uiteindelijke doel van het Golden Hearing Project waarin de Leidse Muziek Perceptie Test een centrale rol speelt is het ontwerpen, ontwikkelen, valideren en evalueren van een zes- of zestal verschillende muziekperceptietesten die uitgevoerd kunnen worden op de PC (en t.z.t. ook als APP op de smartphone), met verschillende uitdagingen: a. hoe kun je je eigen muziekperceptie op de proef stellen? b. hoe verschilt muziekperceptie tussen goeden slechthorenden? c. hoe kun je deze testen bij slechthorenden toepassen om het beste hoortoestel (of cochleair implantaat) uit te kiezen? d. kun je deze testen geschikt maken om persoonlijke muziekperceptie (en muzikaliteit) te trainen? Het boek ‘Iedereen is muzikaal’ (van Henk-Jan Honing, hoogleraar muziekcognitie, UvA, Amsterdam) demonstreert dat muzikaliteit in wel 70 verschillende parameters te beschrijven is, waarvan we uiteindelijk zes belangrijke willen gebruiken in onze testen: bijv. toonhoogte, volume, ritme/tempo, modulatie, boventonen, melodie. Voorbeelden van reeds bestaande testen zijn die van MED-EL in Innsbruck en de music perception test (MPT) van onze collega’s in Pretoria: http://www.ncbi.nlm. nih.gov/pubmed/22216557 Muzikaliteit trainen op je mobiel Door Nouri Khalass, Master Student Computer Science TU Delft Tegenwoordig zijn veel mensen in het bezit van een smartphone, en geregeld wordt deze gebruikt voor het spelen van spelletjes. Vaak zijn deze spelletjes gericht op amusement, maar er bestaan ook voorbeelden gericht op het leren van een nieuwe taal of vaardigheid. Door gebruik te maken van interactieve opdrachten wordt het leren een leuk en uitdagend proces. Muzikaliteit is ook een vaardigheid die je kunt trainen. Daarnaast leent muzikaliteit zich ook erg

goed voor het bedenken van simpele spelletjes die voor iedereen intuïtief zijn. Vandaar dat het idee is ontstaan om een applicatie te maken die de muzikaliteit van de gebruiker test en traint. Dit door middel van interactieve opdrachten rond verschillende aspecten van muzikaliteit. In onze applicatie behandelen we 3 aspecten van muzikaliteit (hoewel er zeker meer zijn). Allereerst is Instrument Herkenning een belangrijk aspect van muzikaliteit. Het verschil tussen een drumstel en elektrische gitaar herkent iedereen wel, maar het verschil tussen een viool en een cello kan voor sommigen al wat lastiger zijn.   Een ander belangrijk aspect van muzikaliteit is Toon en Harmonie. Sommige mensen zijn in staat de tonen van een piano te herkennen en te benoemen. Dit is vaak alleen weggelegd voor zeer ervaren musici en moeilijk om (als je niet meer zo jong bent) aan te leren. Echter zijn er soortgelijke vaardigheden die wel beter te trainen zijn. Denk hierbij aan het kunnen sorteren van tonen van laag naar hoog. Of het kunnen herkennen wanneer een muziekstuk hoger of lager van toon is.   Als laatste behandelt onze applicatie het gevoel van Tempo en Ritme. Het meetikken van een liedje is iets wat iedereen kan, en vaak onbewust ook doet. Hedendaagse pop muziek leent zich hier goed voor vanwege het feit dat het vaak een eenvoudige maat volgt. Er bestaan ook muziekstukken die een complexere maat volgen, zoals bijvoorbeeld sommige dansmuziek.   Al deze aspecten vertalen zichzelf probleemloos naar een mobiele applicatie. Het slepen en sorteren van tonen, het meetikken op de maat en tal van andere vaardigheden zijn erg intuïtief op een mobiel apparaat. Het is daarom niet ondenkbaar dat de volgende muzikale Maestro zijn of haar vaardigheden traint op een simpel mobieltje.


Gezien de interesse in een beter inzicht in muziekperceptie in het kader van zowel hoortoestelrevalidatie als CI heeft de afdeling Audiologie van het LUMC ook een eigen Leidse Muziekperceptietest (LMPT) ontwikkeld, waarin de onderdelen toonhoogte, volume, ritme/tempo, modulatie, boventonen en melodie getest worden, vaak volgens de zogenaamde ‘two alternative forced choice’-methode waarin de ‘just noticeable differences’ bepaald worden. Prototypes van deze testen zijn gereed en nu in een validatiefase, uit te proberen via internet op PC en tablet. Op het symposium worden voorbeelden van enkele testen gepresenteerd en uitgevoerd door verschillende bezoekers, zowel normaal- als slechthorenden. In de nabije toekomst staan het afronden van de validatie en evaluatie van deze

bèta versies op het programma, het omzetten en verwerken van de LMPT in een app om met de smartphone te gebruiken. Daarna komt een trainingsprogramma aan de orde om de muziekperceptie door slechthorenden te verbeteren en tenslotte zal worden gewerkt aan een softwareprogramma waarmee de uitkomsten van de LMPT gebruikt zullen worden om bijvoorbeeld de instelling van koptelefoons en luidsprekers (dus niet alleen hoortoestellen) te personifiëren om daarmee de muziekwaarneming voor slechthorenden (bijv. ouderen) te verbeteren. http://mzpv3.technicalmedicine.nl/, http://goldenhearing-app.herokuapp.com/#/ music-test/


COLUM

THE WORLD HAS CHANGED! De Nederlandse audiologiemarkt is in zeer korte tijd veranderd van een traditionele zorgmarkt naar een 100 procent retailmarkt met alle kenmerken hiervan, zoals prijsconcurrentie, agressieve ketens met grote marketingbudgetten, online spelers en verticale integratie. Op dit moment wordt 81 procent van de aantallen verkocht bij de ketens en dus nog 19 procent bij de zelfstandigen. Binnen Optitrade Retailgroep zien we wel dat consumenten bewust een andere keuze maken wanneer ze bij een zelfstandig ondernemer naar binnenstappen. Maar ook de ketens werken er hard aan om het kwaliteitsimago op te schroeven. Het enige dat we van de toekomst weten, is dat het anders zal zijn. En de enige manier om de toekomst te voorspellen, is onderdeel zijn van de creatie van de toekomst. Laten we daar ook niet bang voor zijn, maar gezamenlijk de uitdaging van het ondernemen aangaan. Veranderingen in de markt vragen dus om nieuwe strategieĂŤn om je als zelfstandige audicien te kunnen profileren en daarmee de gunst van de klant te winnen. Optitrade is van mening dat de zelfstandigen door het bundelen van hun kracht gezamenlijk, met behoud van eigen identiteit, een partij zijn die toekomstbestendig is. Daarom zijn we binnen Optitrade ook druk bezig met het ontwikkelen en investeren in concepten en tools. We willen ervoor zorgen dat de zelfstandige audicien een betere positie krijgt en makkelijker zijn unieke kwaliteiten kan verkopen en daardoor de lokale held kan zijn en blijven. Enkele recente voorbeelden zijn de COSI AdviesTool waarmee een transparante uitleg wordt gegeven van de weg van behoeften van de klant naar mogelijkheden die hoortoestellen bieden en de begeleiding van de keuze voor uw klant. Ook op de afdeling Optitrade Reclame en Marketing zijn we druk bezig om te zorgen dat u meer traffic naar u winkel kunt genereren en hebben we diverse hulpmiddelen om u als zelfstandig ondernemer te ondersteunen. Daarnaast doen we dit ook door de efficiency binnen u organisatie te vergroten door bijvoorbeeld goede inkoopcondities, boekhoudkoppelingen en rapportages, waardoor u zich bezig kunt houden met het ondernemen. olaf schuurmans

12

ear@line


DE SLIMSTE OPLAADBARE

Oók leverbaar als ’s werelds eerste oplaadbare CROS systeem!

Hoortoestel technologie

Maak kennis met MUSE iQ oplaadbaar. De slimste én kleinste oplaadbare hoortoestel technologie. Muse™ iQ Oplaadbare toestellen gaan 20 procent langer mee en zijn 30 procent kleiner dan andere systemen. Het gebruiksgemak is ongekend. In slechts 3 ½ uur zijn de hoortoestellen volledig opgeladen en het oplaadstation maakt drie keer opladen mogelijk, zonder dat daarvoor een stopcontact nodig is. Starkey Muse iQ R biedt de zekerheid van een betrouwbare hooroplossing: van instellingen en design tot dagelijks gebruik en onderhoud.

R KIND HOREN | Laan van de Leeuw 50 | 7324 BD Apeldoorn | 055 - 360 21 11 | info@kindhoren.nl | www.starkey.nl


“Sommige klanten krijgen zelfs tranen in hun ogen als ze de hoortoestellen voor het eerst in krijgen.” Daan van Boven Audicien

Grote passie voor mijn vak Ik heb destijds heel bewust gekozen voor de functie van audicien partner. Niet alleen omdat ik een grote passie heb voor mijn vak, maar omdat ik tijd voor mijn gezin wilde hebben. Het werk is erg gevarieerd met iedere dag weer andere klanten. Uiteenlopende wensen maken het een leuke uitdaging om voor iedere klant de meest passende oplossing te vinden. Dankzij de trainingen die aangeboden worden via het Specsavers servicekantoor blijf ik altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Je bent meer dan je baan Word audicien bij Specsavers Word audicien Als audicien geef je je klanten persoonlijke aandacht en garandeer je ze de beste hoorzorg. Je doet professionele hoormetingen en voorziet klanten altijd van de oplossing die het beste bij hen past. Service en professionaliteit staat altijd voorop. Bij Specsavers ben je nooit uitgeleerd. We vertellen je er met plezier meer over. Ook brengen we je graag in contact met audiciens, zoals Daan, die de stap richting Specsavers al hebben gezet. Voor meer informatie neem contact op met Arjen Maarse via 06-29 04 35 18 of bekijk de vacature op meerdanjebaan.nl

Daarom werk je bij Specsavers „ Veel ruimte voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling via onze Academy „ Mogelijkheden voor ambulant, loondienst of partnerschap „ Succesvol en groeiend familiebedrijf


MRI HELPT BIJ ONTDEKKEN MÉNIÈRE kno-arts henk blom en radioloog bas hammer van het hagaziekenhuis gebruiken sinds kort een geavanceerde mri-methode om de ziekte van ménière in het binnenoor op te sporen. als er sprake is van ménière is op mri-beeld een zwelling te zien. de mri-methode die in het haga­ziekenhuis al op grotere schaal wordt toegepast, is uniek voor nederland. "Als KNO-arts stel je de diagnose Ménière ­altijd vast op basis van het verhaal en de klachten van de patiënt in combinatie met een hoortest en eventueel een evenwichtsonderzoek", legt Henk Blom uit. "Tot voor kort bestond er geen radiologisch onderzoek om de diagnose te ondersteunen. Afgelopen jaar is hier verandering in gekomen. De radioloog kan met behulp van de MRI de afwijking van het binnenoor in beeld brengen. Hiermee beschikt het HagaZiekenhuis over beelddiagnostiek om de ziekte van Ménière op te sporen". Radioloog Bas Hammer heeft de methode in het HagaZiekenhuis gebracht, verder ontwikkeld en er in Nederland nu unieke ervaring mee opgedaan. "De beelden die worden verkregen met de MRI moet je goed kunnen verklaren", vertelt Bas Hammer. "Wij hebben er inmiddels met meerdere patiënten ervaring mee opgedaan en kunnen nu betrouwbare uitspraken doen om te­

helpen de diagnose te stellen". De MRI-diagnostiek wordt mogelijk standaarddiagnostiek in Nederland en wordt al op kleinere schaal elders in het land toegepast. De afdelingen KNO en ­Radiologie van het HagaZiekenhuis onderzoeken nu wetenschappelijk verder wat de nieuwe diagnostiek en verkregen gegevens nog meer kan opleveren, bijvoorbeeld of er nieuwe behandelmethoden mogelijk zijn. bron hagaziekenhuis

JewelEar Oorcollege op woensdagavond 11 juli organiseert audicien jewelear uit gouda en nootdorp opnieuw een oorcollege in het van der valk hotel in nootdorp, dit keer met als thema 'innovatie van hoortoestellen'. Sprekers zijn Eline Ruiter, eigenaar van JewelEar, Veenhuis Medical Audio over de Widex EVOKE en Jan de Laat die u graag meeneemt in de wereld van gehoor en onderzoek. Deelname is kosteloos, wel is er een limiet aan het aantal plaatsen. Aanmelden kan via nootdorp@jewelear.nl, gouda@jewelear.nl of bel naar +31 (0)15 7400400/(0)182 743400. voor meer info: www.jewelear.nl/oorcollege ear@line

15


NIET ALLEEN OP PAPIER COMMUNICATIEPLATFORM VOOR DE HOORBRANCHE VIDEO!

Promotievideo of bedrijfsvideo laten maken? Neem contact op.

earline

Stereo streaming vanaf elke smartphone

vakblad voor de totale hoorbranche, voorjaar 2018

HOERA! Hippe Hoorwinkel

Met de nieuwe ConnectClip kan iedereen met een Android™, iPhone® of andere smartphone* zijn Oticon Opn hoortoestellen veranderen in een draadloze headset van hoge kwaliteit, voor hands-free telefoneren of het afspelen van muziek of iedere andere vorm van audio. ConnectClip werkt daarnaast ook als externe microfoon (remote mic), afstandsbediening en meer.

ConnectClip: Verandert Oticon OpnTM in een draadloze headset

NIEUW

Nu verkrijgbaar voor Oticon Opn

OticonPeopleFirstNL | www.oticon.nl

vakblad voor de totale hoorbranche, voorjaar 2018 www.earline-magazine.nl

Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een dienst van Apple Inc. Android, Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.

Hoge kwaliteit streaming van alle soorten audio naar beide oren

INNOVEER en overleef

NIEUW: vakgenoten in gesprek

ALLES OVER TINNITUS

Refereeravond GROOT succes

*Alle smartphones met Bluetooth vanaf 2010

OTNL-0251 Earline advertentie 7 februari 2018 - ConnectClip.indd 1

WEBSITE 3.200 bezoekers

5-2-2018 11:17:33

NIEUWSBRIEF 1.800 adressen

FACEBOOK +325 likes

LINKEDIN

EARLINE HEEFT NAAST HAAR GEPRINTE MAGAZINE OOK EEN ACTUELE WEBSITE, ONLINE NIEUWSBRIEVEN, PARTNERMAILINGS, VIDEO’S EN FACEBOOK

VOOR MEER INFORMATIE ERIC SMID | eric.smid@ltmedia.nl | +31 (0)6 4844 6360 MANDY MOOREN | mandy.mooren@ltmedia.nl | +31 (0)6 1043 9665


LITHIUM-ION ACCU VAN PHONAK

LEVENSDUUR VAN 6 JAAR EN 15 PROCENT MINDER REPARATIES uitvoerig onderzoek brengt nieuwe voordelen van de oplaadbare phonak accu’s. sinds de introductie in 2016 vertrouwen wereldwijd meer dan 1,4 miljoen mensen dagelijks op de lithium-ion accu’s. deze accu is een zeer betrouwbare energiebron gebleken en langlopend onderzoek heeft zelfs extra voordelen onthuld.

Versnelde laboratoriumtests wijzen uit dat een levensduur van 6 jaar verwacht mag worden van de Phonak lithium-ion accu. Onzekerheid over de acculevensduur is niet langer een reden om geen oplaadbaar toestel te kopen. Het is heel eenvoudig: hoe minder openingen een toestel heeft, hoe beter de elektronica beschermd is. Door het ontbreken van de batterijlade, vaak het zwakste punt van het toestel, hebben vocht en vuil minder kans. Logisch dus dat het aantal reparaties 15 procent lager ligt dan bij vergelijkbare RIC-toestellen met wegwerpbatterijen. Nooit meer onverwacht een lege batterij Een lege batterij komt altijd op de meest ongelegen momenten. Soms duurt het zelfs een lange

tijd ­voordat de gebruiker dit in de gaten heeft. Gebruikers van oplaadbare toestellen zijn meer tevreden doordat ze weten dat het toestel hen niet in de steek zal laten. Nu ook oplaadbare CROS B-R! Recent heeft Phonak diverse nieuwe oplaadbare modellen toegevoegd, onder andere de oplaadbare CROS/BiCROS vanwege het hoge stroomverbruik. Speciaal voor de Audéo B-R dragers is er nu de CROS B-R; beide oren gebruiken de unieke lithiumion accu, de kleuren matchen en ze passen samen in ­dezelfde charger. www.phonak.com

ear@line

17


Eerste CI bijeenkomst

OTICON MEDICAL zaterdag 23 juni jl. organiseerde oticon medical voor het eerst de neuro 2 ci-bijeenkomst. bedoeling is dat dergelijke bijeenkomsten vanaf nu vaker worden georganiseerd, telkens op een andere locatie.

18

ear@line


De bijeenkomst werd gehouden in het Van der Valk Hotel Nootdorp (Den Haag) in aanwezigheid van twee Neuro 2 dragers. Zij waren gevraagd om hun ervaringen te delen met de aanwezige belangstellenden. Daarnaast was Henk van Rees aanwezig, vrijwilliger van het onafhankelijke patiëntenplatform OPCI. Ware liefde “Er was eens een Deense prinses…’, zo begon Product Specialist Audiology BAHS & CI, Serge Kriek zijn presentatie over de ontstaansgeschiedenis van William Demant Group, de holding waarvan Oticon Medical onderdeel is. De Deense prinses Alexandra droeg in 1902 een hoortoestel bij haar kroning tot Koningin van Engeland. Toen de Deense ondernemer Hans Demant dit vernam, reisde hij het jaar daarop naar Engeland om eenzelfde toestel te kopen voor zijn vrouw Camilla Louise. Dat bracht hem op het idee om hoortoestellen te importeren en distribueren... ‘Ware liefde lag dus ten grondslag aan de oprichting van ons bedrijf”, aldus Serge Kriek. Neuro 2 “De Neuro 2 is de kleinste geluidsprocessor voor achter het oor die ooit gemaakt is”, vervolgde Serge Kriek zijn presentatie. “Dankzij onze meer dan 100-jarige ervaring weten we precies wat belangrijk is bij het ontwerpen van hooroplossingen. Zo is de Neuro 2 dunner in de krommingshoek zodat de processor comfortabeler achter het oor zit. En de processor is zelfs zo waterdicht dat het gewaardeerd is met IP68, de hoogste score die ooit is toegekend aan een processor zonder extra bescherming”.

Connectiviteit “Hebben jullie de informatie gekregen die je had verwacht?”, vroeg ervaringsdeskundige Fran Bron aan de belangstellenden. ‘Jazeker, ik wilde graag weten of de Neuro 2 in staat is om verbonden te worden met alle randapparatuur; en dat blijkt het geval’. Een andere CI-kandidate vond het vooral fijn om gelijkgestemden te ontmoeten. ‘Je voelt je soms op jezelf teruggeworpen omdat niemand echt begrijpt of kan begrijpen wat je probleem is. Daarom is het prettig om te ervaren dat je niet de enige bent, en natuurlijk dat er ook oplossingen zijn’. Heel persoonlijk “Die zijn er zeker”, vulde Henk van Rees aan. Als vrijwilliger bij het patiëntenplatform OPCI krijgt hij vrijwel dagelijks vragen over de verschillende leveranciers. “Ik zeg altijd: er zijn gewoon geen slechte cochleaire implantaten. Het verschil zit echt in de details en dat is heel persoonlijk. Wanneer u besluit dat een cochleair implantaat de oplossing is voor uw hoorprobleem, bedenk dan dat revalidatie na de operatie heel belangrijk is: onderschat dat vooral niet! En ik raad ook iedereen altijd aan om het toestel meteen na de operatie te verzekeren, want bedenk wel dat een cochleair implantaat peperduur is”.

ear@line

19


COLUM

GEWOON TERUG NAAR ÉÉN? Al eens eerder hebben zorgverzekeraars een proefballonnetje opgelaten en de gedachte geopperd dat het misschien ook mogelijk zou kunnen zijn te werken met slechts één ZN-tarief, een flat rate dus. U weet dat al enige jaren ZN-categorieën 3 en 4 voor u en uw klanten het meest populair zijn gebleken; bij elkaar bijna tweederde van onze verkopen. Minder bekend is dat we in Nederland met elkaar in de eerste vijf maanden wel erg weinig categorie 1 toestellen verkopen, slechts 207 stuks. En categorie 2 scoort met bijna 2 duizend toestellen bijna net zo armzalig. Nietsbetekenende aantallen dus, zelfs minder dan 3 procent van het totaal. Het houdt in dat we in de praktijk nog maar 3 categorieën overhouden die qua aantallen ook nog steeds meer naar elkaar toe bewegen. Het totaal wordt verder ook nog eens verstoord door de fel bekritiseerde budgetafspraken welke door zorgverzekeraar CZ in contracten met audiciens worden afgedwongen. Zo bezien lijkt dan ook op het eerste gezicht overbodig om een complex stelsel van 5 categorieën met de bijbehorende administratieve belasting in stand te houden. Terug naar af met simpelweg één, maar dan wel marktconforme, vergoeding per vijf jaar? Ik zou er een warm voorstander van zijn. Helaas is het in werkelijkheid toch iets complexer en dat heeft vooral te maken met ons nieuwe Hoorprotocol 2.0. Daarin zijn op hoofdlijnen de spelregels vastgelegd tussen het veld en de verzekeraars en is afgesproken dat deze laatsten de eerder vastgestelde 'hoorherstelbehoefte' zouden accepteren en geen verdere sturing meer gingen geven aan de uitkomsten van de verdeling in de praktijk tot nu toe. Eén tarief is volledig in strijd met het Hoorprotocol. En wanneer zorgverzekeraars al graag één prijs willen zien, dan heeft dat vast niet alleen te maken met de regeldruk, maar ook met de gedachte dat het Hoorprotocol 2.0 in financiële zin mogelijk toch lastig haalbaar is. De introductie van het Hoorprotocol 2.0 kampt al met vertraging en een interne discussie in strijd met de kernwaarden van de gemaakte afspraken zal slechts een bijdrage leveren aan nóg meer verlies van tijd. Een flat rate lijkt mij alleen aanvaardbaar wanneer zorgverzekeraars garanties geven er niet tevens een bezuinigingsactie van te maken. En als je dat al wilt, neem dan onze sector én de slechthorende verzekerden serieus door óók meteen een einde te maken aan het verbod op bijbetalen voor een toestel met de allernieuwste techniek. Toestellen dus waar mensen zelfs nóg meer mee kunnen dan met een zorgverzekeringstoestel. Want een doorn in mijn oog blijft dat in 2018 nu alweer bijna 8 duizend mensen, die deze keuze maken, hun toestellen helemaal zelf hebben moeten financieren. Deze slechthorenden wordt bij voortduring onrecht aangedaan dat deze persoonlijke keuze het afpakken van hun rechtmatige zorgverzekeringsvergoeding tot gevolg had.

paul van weezepoel

20

ear@line

Reageren op deze column? Graag! www.earline-magazine.nl


TWEEDE DFNA9 KENNISDAG de klok op de website www.denegende.nl telt af naar 20 juni 2027. tegen die tijd is dfna9, een genetische aandoening die gehoor en evenwicht ontneemt verslagen, staat er hoopvol. inmiddels is er al ruim 55 duizend euro opgehaald voor wetenschappelijk onderzoek en kun je eenvoudig een actie starten. Op zaterdag 29 september organiseert Stichting De Negende van… de tweede Kennisdag over DFNA9 om meer ruchtbaarheid aan de aandoening te geven. Bezoekers kunnen deelnemen aan diverse lezingen en workshops met thema’s als het uitvallen van het evenwichtsorgaan, DFNA9 in relatie tot werk en omgaan met slechthorendheid. Tevens is er mogelijkheid tot het bezoeken van stands van bedrijven en dienstverleners.

Waar en wanneer: Zaterdag 29 september 2018 14.00 - 16.00 uur Radboudumc Nijmegen Er is een schrijftolk en ringleiding aanwezig. www.denegendevan.nl/kaarten

AUDIOLOGIEMARKT BLIJFT GROEIEN in mei heeft de groei in de audiologiemarkt gestaag doorgezet, met een stijging van 10,9 procent ten opzichte van mei 2017. In aantallen hebben we in 2018 tot nu toe 6,4 procent meer hoortoestellen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. De krimp in categorie 3 CATEGORIE ZN categorie 1 ZN categorie 2 ZN categorie 3 ZN categorie 4 ZN categorie 5 Vrije Markt

GAIN MARKTCIJFERS Markt 2018 0% 2% 37% 27% 21% 13%

OPTITRADE Markt 2017 0% 2% 44% 22% 16% 16%

en de stijging in categorie 4 en 5 zijn in de gehele markt zichtbaar. De zelfstandigen groeien hier minder snel en hun aandeel in de vrije markt is gedaald ten opzichte van 2017. De inkoopwaarde van vrije markttoestellen is ruim 2 procent ­minder dan in dezelfde periode vorig jaar. bron optitrade retailgroep

OPTITRADE Mei 2018 0% 3% 35% 22% 19% 22%

Mei 2017 0% 3% 39% 16% 12% 30%

ear@line

21


NOOR BREMMERS GING

BLIND

VOOR 1 DAG! earline sponsorde noor bremmers van veenhuis medical audio met alle liefde toen zij op donderdag 21 juni blind voor 1 dag ging. zij heeft relatief veel slechthorende/blinde klanten en vond het nuttig om mee te doen met deze actie van het oogfonds voor meer wetenschappelijk onderzoek naar oogziektes. als tegenprestatie schreef zij ‘blind’ een terugblik op lijntjespapier. we typten het even voor u uit! “Tijd voor een verslagje, na vandaag 6 uur lang niet te kunnen zien. Zometeen mag de bril af. En gelukkig kan hij af, want alles is een stuk lastiger als je niets ziet. Ik had de afgelopen dagen al even gekeken waar de knopjes van het koffieapparaat precies zitten en ook die van de lift wist ik al te vinden. Misschien een beetje vals spelen, maar één

22

ear@line


van de dingen die mij van tevoren al duidelijk waren, was wel dat je heel georganiseerd moet leven en precies moet weten wat waar ligt of zit. Het uitvoeren van alle opdrachten van mijn sponsors was spannend, confronterend ook. Vind je weg maar eens in een grote, lege open ruimte zonder referentiepunten, terwijl je met een beker warme ­koffie in de richting van de stem van je collega probeert te schuifelen. We hebben ook gelachen, bijvoorbeeld toen de schaal voor de fruitsalade ineens was verdwenen en de dader dit haarfijn gefilmd had. Het diner ’s avonds was een ervaring apart. Blind eten is, afhankelijk van het gerecht, lastig of zelfs heel lastig. Variërend van te grote stukken ­broccoli tot herhaaldelijk een lege vork in je mond stoppen, het gebeurt allemaal. Maar bovenal was het heel gezellig. Ik ben een hele ervaring rijker en heb meer inzicht gekregen in de ­problemen die blinden en slechtzienden tegenkomen. Eigenlijk kan ik het ­iedereen aanraden, zeker als je werkzaam bent in de ‘oog- en oorbranche’!

ear@line

23


NVAB BIEDT TWEEDE KAMERLEDEN GEHOORBESCHERMING AAN GOEDE ACTIE VINDT EARLINE! op 3 juli heeft de voorzitter van de nederlandse vereniging van audicienbedrijven aan de voorzitter van de vaste commissie vws een set gehoorbeschermingsmiddelen aangeboden. met deze actie wil de nvab het belang beklemtonen van preventie van gehoorschade. In Nederland zijn meer dan 1,5 miljoen mensen slechthorend en dat aantal wordt elk jaar groter. Voor een deel komt dit door de vergrijzing. Voor een groot deel is gehoorschade echter ook te voorkomen. Mensen lopen op steeds jongere leeftijd gehoorschade op. Vaak zijn werkomstandigheden de oorzaak, maar ook steeds vaker te harde muziek via ‘oortjes’ en te veel decibellen tijdens optredens en festivals. Het is van groot

KLIK EN BEKIJK DE SITE

belang dat er snel een vervolg komt op het Actieplan Preventie Gehoorschade. Door de Kamerleden een gehoorbeschermingsset aan te bieden, waardoor zij veilig en comfortabel van het zomerreces kunnen genieten, heeft de NVAB dit belang nogmaals onder de aandacht gebracht.

Een nieuwe ­website WWW.KIPAGROUP.ORG 'proudly supported by Oticon en Oticon Medical' KIPA staat voor Knowledge and Implementation in Paediatric Audiology, een platform dat kennisdeling bevordert en kennis in kinder­audiologie ­implementeert.

24

ear@line


De nieuwe standaard in oplaadbaar 1/

4

miljoen

mensen vertrouwen dagelijks op hun Phonak lithium- ion oplaadbare hoortoestellen

Een volle dag horen inclusief streaming Supersnel opladen 15% minder reparaties dan traditionele toestellen Accu gaat 6 jaar mee*

* Versnelde lab test bij kamertemperatuur

De breedste portfolio oplaadbare modellen in de industrie. NIEUW www.phonak.nl/oplaadbaar

AudĂŠo B-R

Bolero B-PR

NaĂ­da B-R RIC

NIEUW

NIEUW

Sky B-PR

CROS B-R

ear@line

25


uitgever LT Media BV creatief directeur Drs. Loes Brussen, loes.brussen@ltmedia.nl hoofdredactie Anneke Pastoor, anneke.pastoor@ltmedia.nl redactie Frits van den Heijkant webredactie Amanda Morina, webredactie@ltmedia.nl art-director Jan Luijk vormgeving Christel Giezen, Brigitte van Mierlo Loek Peters, Roxanne van Weerden fotografie Loek Peters cover Multi Care Systems, Veenhuis Medical Audio en Oticon Medical sales & marketing Eric Smid, eric.smid@ltmedia.nl Mangala Jacobs, mangala.jacobs@ltmedia.nl traffic Dennis Sรถser, traffic@ltmedia.nl, +31 (0)26 3616960 www.earline-magazine.nl www.facebook.com/earline.magazine

Ear@line 3 2018 - zomer  

U leest onder andere over de overname van MCS door Bellman & Symfon, over muziek moet je horen, over de NVAB en over Noor Bremmers die Blind...

Ear@line 3 2018 - zomer  

U leest onder andere over de overname van MCS door Bellman & Symfon, over muziek moet je horen, over de NVAB en over Noor Bremmers die Blind...