Earline #2 2021

Page 26

HOOREXPERT ZET IN OP MEER BEWUSTWORDING EN BEKENDHEID

ONS FAVORIETE PRODUCT IS ONZE

DIENSTVERLENING directeur per gisolf weet het bijna wel zeker. de anderhalvemetersamenleving, het praten met een mondkapje op en het goed kunnen verstaan van wat er wordt gezegd, heeft gezorgd voor meer bewustzijn voor slechthorendheid. “we staan soms niet stil bij het feit dat ongeveer 10 procent in nederland slechthorend is”. als eigenaar van hoorexpert, hearsolutions en de nederlandse tak van audioropa, speelt hij daarop in. het is één van de redenen dat hij boyd schram heeft aangenomen als nieuwe marketing manager bij hoorexpert. Even terug in de geschiedenis. De vader van Per Gisolf was audicien en zo kwam hij als klein kind al in aanraking met de wereld van het gehoor. In 2006 richtte hij Hoorexpert op en in 2012 kwam daar HearSolutions bij. Daarnaast is Per Managing director bij AUDIOropa. “Hoorexpert is de importeur groothandel. We zorgen vervolgens voor de distributie naar de audiciens. Echt business-to-business dus. Onze slogan is ‘Hoorexpert ontzorgt!’. We zijn de specialist in hoorhulpmiddelen, werkplekaanpassing en toegankelijkheid. Electronica, audio en techniek, dat is ons vak. Wij ontzorgen de slechthorende én de audicien”. Ideaal “Audiciens zijn heel goed in het optimaal aanpassen van een hoortoestel, maar hebben soms wat minder kennis van en ervaring met hulpmiddelen naast het hoortoestel, zoals wek- en waarschuwingssystemen, ringleidingen, communicatiesystemen en technologische koppelingen. We zijn er dan voor de audicien; de audicien is er dan weer voor de klant”, vervolgt Per. HearSolutions speelt een belangrijke rol bij de levering en installatie bij de klant aan huis in samenwerking met de audicien en de zorgverzekeraar. “Daarbij moet je onder andere ook denken aan signaleringssystemen, tv-systemen, Solo-apparatuur en werkplekaanpassingen. En wij leveren maatwerk, zoals we onlangs hebben gedaan voor een dove medewerker bij een grote bouwmarkt. Op het gebied van toegankelijkheid voorzie ik een behoorlijke groei. Deelname aan de maatschappij is er zeker de laatste tijd, met een mondkapje, een spatscherm en op anderhalve meter, voor een slechthorende niet makkelijker op geworden. Een aanpassing in een openbaar gebouw helpt dan veel. Dat kan zijn bij de afdeling Burgerzaken zijn van een gemeente, bij de kassa van een supermarkt of de ontruimingsinstallatie van een hotel”.

26

earline