Page 1

 !"& )" %''"


De e dimensie van LSWA architecten

We zien, denke in lengte, breed


n en doen dte en hoogte.


De e dimensie van LSWA architecten

Toch ligt voor ons de essentie van een object niet in deze drie dimensies. Architectuur kan immers nooit een doel op zich zijn.


De e dimensie van LSWA architecten

We kunnen pas ontwerpen nadat we weten wat


De e dimensie van LSWA architecten

Wij noemen dit De vierde dimensie.


De e dimensie van LSWA architecten

Het geeft aan een o


vorm bject.


De e dimensie van LSWA architecten

Het zet de zaken in het juiste perspectief.


De e dimensie van LSWA architecten

Het bepaalt de betekenis.


De e dimensie van LSWA architecten

Het gaat over de geschiedenis.


De e dimensie van LSWA architecten

Het omvat de toekomst.


De e dimensie van LSWA architecten

En het gaat om mensen. Altijd. Mensen die wonen, werken, eten, drinken, spelen, stoeien, vechten, fietsen, flirten, vrijen en zwemmen.


De e dimensie van LSWA architecten

Diep naden De vierde d maakt een gebouw of project ĂŠcht goed.


ken over imensie


De e dimensie van LSWA architecten

Écht waar


devol.


De e dimensie van LSWA architecten

Écht duurza


am.


De e dimensie van LSWA architecten

Dat is onze overtuiging.


De e dimensie van LSWA architecten

“LSWA werkt relatief veel op dorpse en landelijke locaties. Die omgevingen hebben een historische context en ze zijn ook voor veel mensen herkenbaar. Dat gegeven kun je niet zomaar naast je neerleggen. Het heeft weinig waarde om met allerlei trends en grillen mee te gaan, als de gebruikers en omgeving het niet oppakken. Dan is zo’n gebouw binnen tien jaar ‘op’. Daarom zie je ook vaak dat zulke objecten al heel vroeg worden gesloopt, omdat ze hun waarde en betekenis hebben verloren. Voor dit soort architectuur passen wij. Ik wil een straat, wijk of gebied juist langdurig sterker maken door mijn ontwerpen. Want met elk nieuw gebouw beïnvloed je zijn omgeving. Maar ik beperk me niet tot het kopiëren van het bestaande... ik wil daar met mijn ontwerpen een extra dimensie aan toevoegen.

We verdiepen ons ook heel goed in de vraag voor wie een gebouw bedoeld is en hoe het moet functioneren. Hierdoor heeft ons bureau zeggingskracht gekregen: met aansprekende architectuur die beleefd en geleefd kan worden. Die past als een maatpak. De ene keer wat traditioneler, de andere keer modern, maar altijd met die extra, vierde dimensie. Dat levert bouwwerken met een langere houdbaarheidsdatum op. Ze zijn hartstikke nieuw, maar ze horen er meteen bij. Alsof ze er altijd zijn geweest.”

Arjen Weijer


De e dimensie van LSWA architecten

“Tijdens de studie bouwkunde leerde je een gebouw te zien als een autonoom object. De latere gebruikers of de omgeving speelden vrijwel geen rol. Architectuur moest bij voorkeur iets veroorzaken als ‘de schok van het nieuwe’. Nu, na vele jaren praktijkervaring, ben ik blij dat we een veel bredere en diepere kijk hebben ontwikkeld op bouwvraagstukken. Bij ons is iedereen ervan doordrongen dat een gebouw nooit een intentie op zich kan en mag zijn. Het bestaat vanwege zijn context en de gebruikers ervan. En het liefst zo lang mogelijk. Alles wat er in, om of door een bouwwerk gebeurt, is in mijn ontwerpen relevant. Wij hechten heel veel waarde aan wat we ‘de vierde dimensie’ noemen. Daar denken we stevig over door, omdat we ervaren dat dit een gebouw of project pas écht goed, waardevol, duurzaam en bijzonder maakt.


Wat ik ontwerp, moet een betekenis aan de locatie en de bestemming geven. In plaats van ‘een schok van het nieuwe’ te creëren, zoek ik naar ‘de schok van de herkenning’. Het mooiste compliment dat je kunt krijgen, is misschien wel: ‘Het is net of dit gebouw er altijd al gestaan heeft’. Ik maak iets waarin mensen zich ‘thuis’ kunnen voelen. Dan heb je een gevoel van herkenning nodig.

Wij zien een ontwerpproces daarom als een vorm van communicatie... als het vertalen van de wens, behoefte of droom van de opdrachtgever naar de realiteit. Als het resultaat van wederzijdse samenwerking, waarvan niet wijzelf, maar de opdrachtgever en de gebruikers moeten kunnen profiteren.”

Cees Seelen


De e dimensie van LSWA architecten


Ons bureau We zien, denken en doen in lengte, breedte en hoogte. Toch ligt de essentie van een object niet in deze drie dimensies. Architectuur kan nooit een doel op zich zijn. Een ontwerp is pas geslaagd als daar een nieuwe, een vierde, dimensie aan wordt toegevoegd... Als helder is wat er in, om, voor, na, op, tussen, onder, achter, tijdens, met en rond de drie dimensies bestaat. Dat is de visie van LSWA architecten, gevestigd in Oirschot en sinds 1968 uitgegroeid tot een landelijk opererend architectenbureau. Het ontwikkelen van woningbouw is altijd een belangrijke activiteit van het bureau geweest. Daarnaast wordt gewerkt aan plannen in de utiliteitsbouw, renovatie en restauratie, interieuren stedenbouw. Het ontzorgen van de opdrachtgever beschouwt LSWA als haar belangrijkste doelstelling. Cees Seelen en Arjen Weijer zijn de architecten/ eigenaars van LSWA. Ze werken al jaren nauw samen. Niet alleen met elkaar, maar ook met hun medewerkers, hun opdrachtgevers, de aannemers, de uitvoerenden en alle anderen die bij het ontwerp- en bouwproces betrokken zijn. Het samen naar plannen kijken, overleggen en naar buiten treden is voor LSWA een tweede natuur geworden. De architecten kennen hun wederzijdse opdrachtgevers en de problematiek van de projecten. Daardoor kunnen ze moeiteloos werk van elkaar overnemen. Het toevoegen van een vierde dimensie betekent dat architectuur vooral de juiste vertaling van goede communicatie is. De medewerkers van LSWA zijn dan ook ervaren en deskundige gesprekspartners, die goed kunnen luisteren, meedenken en snel slimme oplossingen en alternatieven kunnen aandragen. Hun uiteenlopende en specialistische kennis ĂŠn slagvaardig teamwork stellen LSWA in staat bijzondere projecten te realiseren. Hierbij sluiten ontwerp, bouwkundige uitwerking en detaillering naadloos op elkaar aan. In hecht teamverband wordt het gehele traject verzorgd, vanaf de eerste planvorming tot oplevering en ingebruikname. Uiteraard met de grootst mogelijke aandacht voor kostenbeheersing en projectmanagement. En waar nodig in samenwerking met bijvoorbeeld een tuin- of interieurarchitect.


De e dimensie van LSWA architecten

Een dorpskern die sfeer brengt en de omgeving versterkt.

Project: Vakantiepark ‘Esonstad’ (Oostmahorne)


De e dimensie van LSWA architecten

Project:

Opgave:

Ontwerp:

Vakantiepark ‘Esonstad’ (Oostmahorne)

De bestaande bungalowparken aan het Lauwersmeer misten een publiekstrekker. Er is voor gekozen een nieuw park met een ‘dorpskern’ te ontwikkelen: een sfeervol ‘historisch’ centrum met een gevarieerd gevelbeeld, plein, restaurants, winkels, ‘gemeentehuis’ (grand café met centrale voorzieningen), toren, stadspoort en admiraalswoning.

De hele aankleding straalt een traditionele sfeer uit die goed past bij de omgeving. De naam van het park verwijst naar een oude legende van een verzonken stad. Het gerealiseerde plan is gerealiseerd met een rationeel en kostenbesparend bouwsysteem.


Vakantiepark Esonstad Locatie: Oostmahorne Opdrachtgever: Esonstad bv, Slochteren Aannemer: Geveke Heerenveen, Heerenveen Realisatie: 2007 Fotografie: Landal GreenParks Arjen Weijer


De e dimensie van LSWA architecten

Een toegankelijk gebouw waar personeel en bezoekers zich thuis voelen.

Project: Kantoorgebouw voor Woningbouwvereniging Compaen (Helmond)


De e dimensie van LSWA architecten

Project:

Opgave:

Ontwerp:

Eric Bakker, manager Beheer & Projecten Woningbouwvereniging Compaen, Helmond:

Kantoorgebouw voor Woningbouwvereniging Compaen (Helmond)

Open, uitnodigend gebouw ontwerpen, waarin medewerkers en bezoekers zich thuis voelen en makkelijk met elkaar contact kunnen leggen.

Deze specifieke locatie, een wigvormig kavel vlakbij een rotonde met een grote uitvalsweg, vraagt om een ‘landmark’-statement, een groots gebaar.

“Het is een feest om ons kantoor binnen te komen.”

Het ontwerp van het gebouw kenmerkt zich door veel ‘licht & lucht’ om zoveel mogelijk openheid te creëren. Zo heeft de punt een grote glazen ruimte om zicht te bevorderen van buiten naar binnen en omgekeerd. Het kleurrijke, warme interieur versterkt het ‘huiskamergevoel’ waar ieder zich welkom voelt.

“Als gebruiker van het door LSWA ontworpen kantoor van onze woningbouwvereniging ervaar ik het gebouw elke dag als een verademing. We waren destijds te klein behuisd en nu beschikken we over een goed ingericht kantoor met een afzonderlijke financiële, technische en woondienstenafdeling. Voor onze huurders wilden we graag een open ‘huiskamergedeelte’, terwijl de afgescheiden werkruimten voldoende rust bieden om ongestoord te kunnen werken. Wij hebben zelf een helder programma van eisen gemaakt, maar LSWA heeft dat op eigen wijze opgepakt. Ze hebben het diepgang gegeven in hun ontwerp. Daarbij heb ik ondervonden dat ze heel goed kunnen luisteren en flexibel omgaan met altijd optredende complicaties. Onze samenwerking is naar volle tevredenheid verlopen.”


Kantoorgebouw Woningbouwvereniging Compaen Locatie: Helmond Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen, Helmond Aannemer: Adriaans Aannemersbedrijf bv, Helmond Realisatie: 2006 Fotografie: Carol Bastings


De e dimensie van LSWA architecten

Een complex dat zorgvuldig rekening houdt met de historische context.

Project: Herontwikkeling terrein voormalige meubelfabriek (Oirschot)


De e dimensie van LSWA architecten

Project:

Opgave:

Ontwerp:

Erik Leijten, directeur Hurks Vastgoedontwikkeling, Eindhoven:

Herontwikkeling terrein voormalige meubelfabriek (Oirschot)

Ontwikkeling van omvangrijk gebied in historische kern. Er moeten vele en diverse functies worden gerealiseerd: winkelcentrum (inclusief twee supermarkten), sociaal-cultureel centrum, theater, bibliotheek, muziekschool, zorgvoorzieningen, Rabobank, kantoren, onderen bovengronds parkeren.

De aansprekende, eigentijdse nieuwbouw op deze prominente locatie sluit goed aan op de bestaande, overwegend klassieke bebouwing.

“Dit bureau is no-nonsense en beschikt over brede expertise.”

Cruciaal was de restauratie van het authentieke fabriekscomplex met hoge schoorsteen. De karakteristieke sheddaken zijn optimaal benut voor het verkrijgen van daglicht. Samen met de houten dakconstructie geeft dit een unieke sfeer in de huidige supermarkt. Deze zorgvuldige aanpak draagt er sterk toe bij dat de herinnering aan de voorheen zo belangrijke Oirschotse meubelindustrie nog lang levend blijft.

“Wij werken sinds 2001 met elkaar aan diverse projecten. Dat varieert van een omvangrijk multifunctioneel centrumplan tot seniorenwoningen. Ik heb ervaren dat het bureau in staat is om niet alleen goed te analyseren wat de opdrachtgever wil, maar er ook een eigen signatuur aan te geven. Ze vertalen uitstekend de behoefte van de uiteindelijke gebruikers. Behalve over creativiteit beschikt LSWA over veel realiteitszin, uitvoeringskennis en kostenbesef. Wat dat laatste betreft, zijn ze flexibel genoeg om hun plannen elegant aan te passen als dat budgettair nodig is. De ontwerpen die LSWA maakt, sluiten goed aan bij wensen van consumenten en liggen goed in de markt. Daarnaast vind ik het niet alleen zakelijk, maar ook persoonlijk aangenaam werken met dit bureau.”


Herontwikkeling terrein voormalige meubelfabriek Locatie: Oirschot Opdrachtgever: Hurks Bouw en Vastgoed bv, Eindhoven Aannemer: Bouwcombinatie De Poort V.O.F. Realisatie: 2003 Fotografie: Petra Appelhof


De e dimensie van LSWA architecten

Een project dat natuurlijk deel uitmaakt van de ecologische verbindingszone en de bewoners uitzicht biedt.

Project: Woningbouw Parallelweg (Oirschot)


De e dimensie van LSWA architecten

Project:

Opgave:

Ontwerp:

Remon en Silvie van Voorenberghe, bewoners woning Parallelweg, Oirschot:

Woningbouw Parallelweg (Oirschot)

Rekening houden met de ecologische verbindingsfunctie van het projectgebied, met de historische bebouwing van Oirschot en met het uitzicht over het kanaal.

De seriematig geschakelde bebouwing wekt niet de indruk van een eenvormige rij. De klassieke uitstraling sluit aan bij de historische kern. Het hoekpand heeft vanwege zijn positie ten opzichte van de omgeving een toren gekregen als markeerpunt.

“De werkelijkheid heeft de folder overtroffen.”

Om het gewenste uitzicht over het kanaal te verkrijgen, is de woon-/eetkeuken voorzien van een grote glaspui en opgetild boven de halfverdiepte garage.

“Wij wonen sinds 2007 in een prachtige splitlevelwoning aan het kanaal. Midden in de dorpskern hebben we een uitzicht van een paar honderd meter. Geweldig! Dat komt niet alleen door de ligging van het huis maar ook door het ontwerp. Onze woonkeuken ligt verhoogd boven de half verzonken garage. Van daaruit kijk je over alles heen. We zitten daar vaak te genieten. Onze woonkamer op de begane grond is door deze opzet 4 meter hoog. Dat geeft een heel ruimtelijk effect. Voorheen woonden we hier om de hoek. Zodoende hebben we de bouw vanaf de grond kunnen volgen. Toch heeft de woning onze verwachtingen overtroffen. Nog mooier dan op het plaatje, zeg maar.”


Woningbouw Parallelweg Locatie: Oirschot Opdrachtgever: Berlaere Vastgoedontwikkeling bv, Best Aannemer: Bouwbedrijf van Breemaat bv, Oirschot Realisatie: 2007 Fotografie: Petra Appelhof


De e dimensie van LSWA architecten

Een woning waar buiten binnen en binnen buiten is.

Project: Dubbel woonhuis (Son)


De e dimensie van LSWA architecten

Project:

Opgave:

Ontwerp:

Dubbel woonhuis (Son)

Realiseren van open, moderne woning met optimale benutting van de omringende natuur.

Blokvormen op een zo transparant mogelijk begane grondvolume. Daardoor wordt de natuur maximaal naar binnen gehaald en is er mogelijkheid om vanuit elke positie naar buiten te kijken. Ook de centraal gelegen patio versterkt de binding tussen de binnenruimtes en de groene omgeving. De schakeling van de afzonderlijke ruimtes, vides en grote glaswanden zorgen ervoor dat er lange zichtlijnen en transparantie ontstaan. Elke plek maakt zo deel uit van het grotere geheel: bebouwing en buitenruimte.


Ontwerpen dubbel woonhuis te Son Locatie: Son Opdrachtgever: Arjen Weijer Aannemer: Woonveste Bouw bv, Mierlo Realisatie: 2006


=-:7A-:01*1:05=1/?1@=;@B.10=562*-:01*1: *13418

H*-:.135:?;?15:0<=;21>>5;:118.1?=;771: I H1-2318;<1: 6--=41..1:B56>-91:91?!'+05A1=>13=;?1.;@B<=;61/?1:31=1-85>11=0 *;;=-8B;:5:3.;@B1:E;=3/;9<81C1:A--7 31>?-<1801:5:11:/1:?=@9 7A5:00-?E1>?1=71<-:01:;:?B1=<1:051:--=956:5:>/4-??5:38-:331B--=011=0E@881:B;=01: =>?--?B-? <->>1:0.5601;931A5:31:012@:/?51 @:9-:51=A-:B1=71:5>4118<=;21>>5;:118 1>?@771:051E1--:81A1=1:E56:-8?56031/41/7?1:E;3;10 -8>@5?A;1=5:3>31=110 #-->?01-=/45?1/?41..1:E1-8?56011:013185671<=;61/?9-:-31=051E11=.1?=;771:41?<=;/1>A;83?A-:?;?, --=0;;= 7@:61-8>--::191=?5601:>01.;@B:;33;10;A1=81331:;A1=<=;.8191: ,101:71:A;;=?0@=1:0;<8;>>5:3>31=5/4?91191?;:>1:7;91:91? 3;101-8?1=:-?51A1: !'+4112?0--=;;7A;80;1:019101B1=71=>91?:5A1-@A;;= I

!@/%1::5:3> <-=?5/@851=;<0=-/4?31A1=B;:5:3';:

H13;1015011K:5:41?11=>?131><=17 91?!'+E56:<1=21/?@5?317;91: I H*;;=1871-=/45?1/?3180?0-?E1;:?B1=<1:91?41?.@031?A-:11:-:01= 741.1=A-=1:0-?!'+0--=E;=3A@8053911;9313--:5> ,141..1: A-:-241?.135:4118/=1-?512911310-/4?1:;:>11:--:?-8<=-7?5>/41-0A51E1:3131A1:B--=B15:018;;<01=6-=1:A118319-7A-:E;@01: 41..1: #@B1-811:?5605:;:>9;;514@5>B;:1:1:B1>;9>A1=3185671:91?B;:5:31:A-:A=51:01:7-:57-8811:9--=.1A1>?531:0-?E13=;;? 31856741..1:317=131: +1E56:4118?=;?>;<41?4@5> 1:.56E;:01=-><1/?5>41?313;82010-7A-: 91?1=81:3?1 8811:-841?=1-85>1=1:A-:01 >?-81:/;:>?=@/?51B->11:3=;?1@5?0-35:3 -?4112?!'+<=59-31=13180 ,141..1:E18211:0535?-8181--:3181A1=005101B-8>5:41? /;:>?=@/?51.10=562E;7;:5:81E1: 881><->?1<1=21/?-?41.57-8>11:<=59-A;=9A-:>-91:B1=75:31=A-=1: I

"581:-%51=1D;:?B577185:3>9-:-31="5:04;A1:

H=9;1?11:3;10><18;:?>?--: ?@>>1:;<0=-/4?31A1=1:-=/45?1/?1:.@=1-@ I H8>;:?B57718--=B1=761A-:@5?11:A5>51051A;;=-831>?;1805>;<01B1:>1:A-:010;183=;1<B--=A;;=61B;:5:31:3--?.;@B1: ,56:41? >?-=?1=>>1:5;=1:31E5::1:91?75:01=1:4;1>?--:E15:41?81A1:"--=;;701;931A5:31:01B1:>1:A-:11:31911:?1><181:11:.18-:3 =5671=;8 51?;?-81/;:?1C?2;=9@811=?"A=56>?=-75:11:A5>51;<018;/-?51 *-:11:-=/45?1/?1:.@=1-@A1=B-/4?1:B56:51?0-?E1;:E17-01=> .=--25:A@881:9--=11:1531:?;131A;1301B--=0141..1: "1?!'+41..1:B563;1011=A-=5:31: @:;:?B1=<1:>8@5?1:<=59---:.5601 8;/-81>5?@-?511:=-.-:?>1/@8?@@= 5171::1:E1<1=21/? ;A1:051:A5:0574@:B1=7B56E1<=1??53 ,18@5>?1=1:3;101:7;91:E18291?.=@57.-=1 5011K:1:-8?1=:-?51A1: -?4;@0?01A--=?5:11:<=;/1> I

=57A-:--805=1/?1@=+;:5:3>?5/4?5:3!--=.117!51>4;@?

H1:9;;5;:?B1=<5>JJ:9--=01 31.=@571=9;1?E5/41=A;;=-84-<<D5:A;181: I H'5:0> B1=757>-91:91?!'+ 1:A-:4@:>?1=71<@:?1:5>01B1=7A;;=.1=1505:3 1>?17>?@771:?171:5:31::;199--=;< -?A5:057 .18-:3=567 +564@=1:911>?-8;;7.;@B.13181505:31:05=1/?51A;1=5:35:1:0-?0;1:E14118A-77@:053 18--?>?16-=1:E56:1=:51@B1;:?B1=<1=> .56317;91:051A;;=11:A1==->>1:01/=1-?51A159<@8>41..1:31E;=30 "1?0-?/=1-?51A1-><1/?7-:11:.@=1-@E5/4A5>@118;:01=>/41501:  "--=5:11:.;@B<=;61/?5>41?A-:41183=;;?.18-:30-?61=171:5:34;@0?91?-><1/?1:-8>01>?101:.;@B7@:0531>5?@-?510145>?;=51012@:/?51 1:41?>;;=?31.=@571=> --=9;1?41?;:?B1=<;<-231>?190E56: $;70-?5>11:>?1=711531:>/4-<A-:41: ,18@5>?1=1:41183;10;A1=01:71: -881>1::191:4@:A1=-:?B;;=0185674150 I

=-:7A-:!-1=105=1/?1@=1=8-1=1*->?3;10;:?B577185:3 1>?

H@:;:?B1=<1:E56:1>?41?5>/4--:?=177185671:0--=9113185120.567;<1=> I H'-91:91?!'+41..1:B1;:01=-:01=1B;:5:31:31=1-85>11=0--:01 -:--8E;:15:$5=>/4;? +1E56:E11=?1><=171:;A1=41?=1>@8?--?  --=.5681??1:B56:51?-8811:;<>211=1:>?568 !'+>8--3?1=5:;9.56A;;=.118091?11:6@5>?101?-5881=5:311:-@?41:?5171@5?>?=-85:3--:B;:5:31: ?131A1: *;;=;:>-8>;:?B57718--=5>41?E171=E;.18-:3=5670-?B;:5:31:3=--3317;/4?B;=01: --=A;;=9;1?1:7;<1=>E5/43;107@::1: A;181:5:11:B;:5:3 @>:-->?019;;51.@5?1:7-:?3--?41?;:>;;7;941?2@:/?5;:181-><1/? 1:B;:5:39;1?3;10--:>8@5?1:.5601.14;12?1 A-:019-=7? !'+.1>12?0-?41183;10 :E1A;131:91?4@:/=1-?51A15:.=1:3A118?;1 --=E56:B14118?1A=101:;A1= I


%''" %;>?.@> , $5=>/4;? 1!;;<  + $5=>/4;?

5:2;8>B- :8 BBB 8>B- :8

?    2  

Visieboek lswa architecten  
Visieboek lswa architecten  
Advertisement