Page 1

PDP LABAN Party Song

PDP LABAN, PDP LABAN, PDP LABAN Partido ng Bayan Tinig ng api’t naghihirap Pag-asa ng ating bayan, Mga kapatid, gumising na. Dayuhan ang hari dito,

Binigyan natin ng kapangyarihan.


Mga Kapatid, gumising na. Sa hirap, api’t kabulukan. Walang pag-asa’t kinabukasan Kung ‘di baguhin ang sambayanan.

Tiwala sa Diyos, Humanismo, Demokrasya, Sosyalismo PILIPINAS DAPAT SA PILIPINO

Lunas sa mga kahirapan.


PILIPINO, PILIPNO, Partido ko, Partido mo PILIPINO DEMOKRATIKONG PARTIDO Ang pag-asa ng ating bayan .

Mga kapatid, gumising na. Sa hirap, api’t kabulukan Walang pag-asa kinabukasan Kung’di baguhin ang sambayanan.

PILIPINO, PILIPINO, Partido ko, Partido mo,

PDP Party Song  

Party song

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you