Page 1


TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ........................................................................................................................... 3 BEVEZETÉS ......................................................................................................................................... 8 1. A HÁLÓZATOK CÉLJA, ALKALMAZÁSA. ALAPFOGALMAK .....................................................13 HÁLÓZATI STRUKTÚRÁK .................................................................................................................. 14 Két pont közötti csatornával rendelkező alhálózat (pont-pont összeköttetés) ..............................15 Üzenetszórásos csatornával rendelkező alhálózatok multipont összeköttetés) ...........................16 HÁLÓZATI ARCHlTEKTÚRÁK ............................................................................................................. 17 HÁLÓZATSZABVÁNYOSÍTÁS ............................................................................................................ 19 AZ OSI MODELL ................................................................................................................................. 21 SZOLGÁLATOK A RÉTEGEK KÖZÖTT .............................................................................................. 25 Összeköttetés alapú szolgálat ...................................................................................................... 27 Összeköttetés-mentes szolgálat .................................................................................................. 27 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK .................................................................................................................. 28 2. FIZIKAI ÁTVITELI JELLEMZŐK ÉS MÓDSZEREK .......................................................................30 ÁLTALÁNOS ELMÉLETI ALAPOK........................................................................................................ 30 CSILLAPÍTÁS, SÁVKORLÁTOZÁS ÉS A ZAJ HATÁSA A JELEK ÁTVITELÉRE ................................30 VONALAK MEGOSZTÁSA................................................................................................................... 32 Multiplexelés frekvenciaosztással ................................................................................................33 Multiplexelés szinkron időosztással..............................................................................................34 Vonalkapcsolás ............................................................................................................................ 35 Üzenet és csomagkapcsolás......................................................................................................... 36 VEZETÉKES ÁTVITELI KÖZEGEK ..................................................................................................... 38 Csavart érpár (UTP, STP)............................................................................................................. 38 Koaxiális kábelek ......................................................................................................................... 40 Alapsávú koaxiális kábelek .......................................................................................................... 41 Szélessávú koaxiális kábelek · ..................................................................................................... 41 Üvegszálas kábel ......................................................................................................................... 42 VEZETETÉK NÉLKÜLI ÁTVITELI KÖZEGEK .....................................................................................45 Infravörös. lézer átvitel ................................................................................................................. 46 Rádióhullám ................................................................................................................................. 46 Szórt spektrumú sugárzás ............................................................................................................ 46 Műholdas átvitel ........................................................................................................................... 46 VSAT rendszerek ......................................................................................................................... 47 ANALÓG ÁTVlTEL............................................................................................................................... 48 Telefónia ....................................................................................................................................... 48 Cellás mobil rádióteIefonok .......................................................................................................... 51 Előfizető- és készülékazonosítás .........................................................................................53 Hálózat alrendszer ............................................................................................................... 54 Bázis állomás alrendszer ..................................................................................................... 54 Üzemeltetést támogató alrendszer ......................................................................................54 Gsm -- hívásfelépítés ........................................................................................................... 55 BoIyongás (roaming) ........................................................................................................... 56 Aktuális mobilos fogalmak: SMS, GPRS, WAP ....................................................................56 Modemek ..................................................................................................................................... 58 Modulációs protokollok ........................................................................................................ 59 Modem parancsok ............................................................................................................... 61 Modem Regiszterek ............................................................................................................. 62 Szabvánvos hibaiavító protokollok: ......................................................................................63 Szabványos adattömÖríto protoko llok: ...............................................................................63 MNP (Microcom Networking Protocol) .................................................................................63 Fájl átvitel i protokollok ........................................................................................................ 64 Modemek fejlődése .............................................................................................................. 65 Modem szabványok.............................................................................................................. 66 DIGITÁLIS ÁTVlTEL ............................................................................................................................ 67 Digitális jelek kódolása................................................................................................................. 69 Karakterek ábrázolása - az ASCII kódrendszer. ...........................................................................72 Unicode ........................................................................................................................................ 77 Párhuzamos és soros adatátvitel .................................................................................................78 Aszinkron soros adatátvitel .......................................................................................................... 79 RS-232C szabvány .............................................................................................................. 80


Áraminterfész ....................................................................................................................... 84 Az RS-449, -422, -423, és az RS-485-ös szabványok .........................................................85 X.21 interfész .............................................................................................................................. 86 ISDN - integrált szolgáltatású digitális hálózat..............................................................................87 Az ISDN szolgáltatásai......................................................................................................... 88 Az ISDN rendszerarchitektúrája............................................................................................ 89 A digitális alközpont (PBX) ................................................................................................... 91 Az ISDN interfész ................................................................................................................ 92 Az ISDN jelzésmód .....................................................................................................94 ATM - Asychronous Transfer Mode ..............................................................................................94 ADSL rendszer.............................................................................................................................. 97 Beágyazott rendszerek kommunikációja ......................................................................................98 Bájt-soros bitpárhuzamos adatátvitel (GPIB) .......................................................................98 Az I2C busz ........................................................................................................................ 101 Bit átvitel ............................................................................................................................ 103 Bájt átvitel .......................................................................................................................... 103 Adatforgalom a buszon ...................................................................................................... 104 Egy vezetékes adatátvitel .................................................................................................. 106 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK ................................................................................................................ 107 3. ADATKAPCSOLATI PROTOKOLLOK ......................................................................................... 109 KÖZEG-HOZZÁFÉRÉSI MÓDSZEREK ............................................................................................ 109 VÉLETLEN ATVITEL- VEZÉRLÉS ............................................................................................. 110 Ütközést jelző vivőérzékeléses többszörös hozzáférés (CSMA/CD) ..................................111 Réselt gyűrű (slotted ring) .................................................................................................. 112 Regiszter beszÚnísos gyuru (register insertion ring).. .......................................................113 OSZTOTT ÁTVITEL-VEZÉRLÉS ............................................................................................... 114 Vezérjeles gyűrű (Token Ring) ........................................................................................... 114 Vezérjeles sín (Token bus- Vezérjel busz) ..........................................................................115 Ütközést elkerüIő vivőérzékeléses többszörös hozzáférés (CSMA/CA) ............................116 KÖZPONTOSÍTOTT ÁTVITELVEZÉRLÉS .................................................................................116 Lekérdezéses (polling) eljárás ........................................................................................... 116 Vonalkapcsolásos eljárás ................................................................................................... 117 Időosztásos többszörös hozzáférésű eljárás (TDMA) ........................................................117 Adatátviteli protokollok ....................................................................................................................... 117 KERETEK KÉPZÉSE ................................................................................................................. 118 HIBAKEZELÉS ........................................................................................................................... 120 Hamming távolság ............................................................................................................. 120 CRC - Cyclic Redundancy Check ......................................................................................121 Adatkapcsolati protokollok ..................................................................................................122 Korlátozás nélküli. egyirányú (szimplex) protokoll .............................................................123 Egyirányú "megáll és vár" protokoll ...................................................................................123 Egyirányú összetett protokoll .............................................................................................124 Kétirányú protokollok ......................................................................................................... 125 Visszalépés n-e1 technikájú protokoll.................................................................................127 Szelektív ismétlő protokoll ................................................................................................. 127 CCITT V.41-es ajánlása ..................................................................................................... 128 IBM BISYNC (Blnarv SYNchronous Communication) ........................................................129 HDLC High level Data Link Control) ..................................................................................131 ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEK ................................................................................................................ 135 4. HALÓZATI RÉTEG ....................................................................................................................... 137 FORGALOMIRÁNYÍTÁS ................................................................................................................... 139 A legrövidebb út meghatározása ................................................................................................ 140 Determinisztikus forgalomirányítás ............................................................................................141 Adaptív algoritmusok .................................................................................................................. 141 Központi adaptív forgalomirányítás ....................................................................................143 Elszigetelt forgalomirányítás ..............................................................................................143 Elosztott adaptív forgalomirányítás ....................................................................................144 TORLÓDÁSVEZÉRLÉS ............................................................................................................. 145 X.25 HÁLÓZAT ........................................................................................................................... 148 KERET-RELÉZÉS (FRAME RELAY) ..........................................................................................152


ELLENÖRZO KÉRDÉSEK ................................................................................................................ 153 5. A FELSŐBB RÉTEGEK ................................................................................................................ 154 SZÁLLÍTÁSI RÉTEG ......................................................................................................................... 154 VISZONYRÉTEG ............................................................................................................................... 157 MEGJELENÍTÉSI RÉTEG ................................................................................................................. 157 Adatábrázolás ............................................................................................................................ 158 Adattömörítés ............................................................................................................................. 158 Hálózati biztonság és védelem (titkosítás).. ...............................................................................160 Helyettesítéses rejtjelezés: ................................................................................................161 Felcseréléses rejtjelezés: .................................................................................................. 161 DES Data Encyption Standard) - Adattitkosítási szabvány ................................................162 Nyilvános kulcsú titkosítás ................................................................................................. 163 Hogyan működik PGP') ...................................................................................................... 164 ALKALMAZÁSI RÉTEG ..................................................................................................................... 166 ELLENÖRZÖ KÉRDÉSEK ................................................................................................................ 166 6. LOKALIS HÁLÓZA TOK ............................................................................................................... 168 IEEE 802-ES SZABVÁNYOK. ........................................................................................................... 168 A fizikai réteg .............................................................................................................................. 169 Közeghozzáférés-vezérlési (MAC) alréteg .................................................................................169 Logikai kapcsolatvezérlési (LLC) alréteg ....................................................................................170 Rétegek közötti szolgálatok ........................................................................................................ 171 Hálózat/LLC felületek közötti szolgáltatási előírások .........................................................171 LLC/MAC felületek közötti szolgáltatási előírások .............................................................172 A lokális hálózatok fizikai egységei ....................................................................................172 AZ IEEE 802.3 SZABVÁNY ÉS AZ ETHERNET.........................................................................173 StruktúráIt kábelezés ................................................................................................................. 178 A struktúrált kábelezés felépítése: .....................................................................................178 Hub, bridge (híd), switch (kapcsoló) ..................................................................................179 Fast Ethernet ..................................................................................................................... 180 A 802.3 MAC-protokollja .................................................................................................... 181 VEZÉRJELES SÍN (VEZÉRJEL-BUSZ) .....................................................................................183 A sín MAC protokollja ........................................................................................................ 184 VEZÉRJELES GYŰRŰ .............................................................................................................. 186 A vezérjeles gvűrű MAC protokollja ...................................................................................189 A vezérjeles gyűrű karbantartása .......................................................................................191 FDD 1 ......................................................................................................................................... 193 A MAP ÉS TOP .......................................................................................................................... 194 LOKÁLIS HÁLÓZATl OPERACIÓS RENDSZEREK ...................................................................195 Lokális hálózati operációs rendszerek funkciói ..................................................................197 Novell Netware felhasználói ismeretek - Összefoglaló ......................................................199 ELLENÖRZÖ KÉRDÉSEX ................................................................................................................ 201 7. A TCP/IP PROTOKOLLÉS AZ INTERNET ...................................................................................203 TCP/IP PROTOKOLL ........................................................................................................................ 204 Az Internet szállítási rétege: a TCP ............................................................................................ 204 Az Internet hálózati rétege: az IP ...............................................................................................207 IP csomagok tördelése (fregmentációja) ............................................................................208 Címzési rendszer. ...................................................................................................................... 209 IP útválasztás (routing) ............................................................................................................... 214 IP út választás (routing): ............................................................................................................. 215 Az útvonal kiszámítás algoritmusa ". .................................................................................217 Statikus és dinamikus útválasztás .....................................................................................218 Forgalomirányítás .............................................................................................................. 218 Összeköttetés-mentes szállítási protokoll: az UDP ....................................................................219 Az Internet vezérlése: az ICMP protokoll ...................................................................................219 Hálózat elérési réteg - ARP ........................................................................................................ 220 Röviden a UNIX hálózatkezeléséről. ..........................................................................................223 PÉLDA AZ ALKALMAZÁSI RÉTEGRE: AZ INTERNET SZOLGÁLTATASOK. ..................................224 Kapcsolódás az Internetre .......................................................................................................... 225 Internet-elérés telefonvonalon keresztül ....................................................................................226 Serial Line Internet Protocol- SLlP .....................................................................................226 Poinl-to- Point Protocol - PPP ............................................................................................226


Internet szolgáltatások ............................................................................................................... 227 E-mail (Electronic mai]) .............................................................................................................. 229 UUENCODE/UUDECODE .................................................................................................231 MIME (Multi-purpose Internet MaiI Extensions) .................................................................232 Smileys (mosolygók)........................................................................................................... 234 FTP (File Transfer Protocol) ....................................................................................................... 234 Telnet.......................................................................................................................................... 235 Archie ......................................................................................................................................... 236 Finger ......................................................................................................................................... 236 Levelezési listák és a Usenet ..................................................................................................... 237 Információk szervezése a hálózaton .......................................................................................... 237 Gopher ....................................................................................................................................... 238 WWW (World Wide Web) ........................................................................................................... 238 HTML ................................................................................................................................. 239 URL-specifikációk .............................................................................................................. 240 A CGI ................................................................................................................................. 242 A HTTP-protokoll ............................................................................................................... 243 Cookie ............................................................................................................................... 245 Portálok ............................................................................................................................. 245 A hálózat emberi tényezői .................................................................................................. 245 TŰZFALAK ÉS Proxy szerverek .................................................................................................247 Valós idejű hangtovábbítás interneten (VoIP=Voice over IP) .............................................................249 A legfontosabb RFC dokumentumok .......................................................................................... 250 ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEK ................................................................................................................ 252 8. HÁLÓZATI FELÜGYELET ............................................................................................................ 254 Hálózati felügyelet (menedzsment) .................................................................................................... 254 SNMP ................................................................................................................................................ 254 ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEK ................................................................................................................ 257 IRODALOMJEGYZÉK ....................................................................................................................... 258 TÁRGYMUTATÓ ................................................................................................................................ 260

Kónya L.: Számítógép-hálózatok  

A könyv célja a számítógépes kommunikáció alapjainak, felépítésének, működésének a megismerése, azok hatékony és eredményes alkalmazása érde...

Kónya L.: Számítógép-hálózatok  

A könyv célja a számítógépes kommunikáció alapjainak, felépítésének, működésének a megismerése, azok hatékony és eredményes alkalmazása érde...

Advertisement