Page 1

Language Studies International - Tanıtım Broşürü 2013

“Dili yaşayarak öğrenin”

İNGİLTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YENİ ZELANDA İSVİÇRE FRANSA MALTA

www.lsi.edu


2

HoĹ&#x; geldiniz Welcome Willkommen Bienvenue Bienvenido 40 yÄąlÄą aĹ&#x;kÄąn sĂźredir baĹ&#x;arÄąlÄą bir Ĺ&#x;ekilde dil eÄ&#x;itimi vererek, dĂźnya çapÄąnda binlerce ĂśÄ&#x;renciyi memnun ediyoruz. LSI merkezleri, dil eÄ&#x;itimi için mĂźkemmel bir ortam saÄ&#x;lar. BĂźtĂźn ĂśÄ&#x;retmenlerimiz yĂźksek dĂźzeyde ilgi ve Ăśzen gĂśsterip sizin amaçlarÄąnÄąza ulaĹ&#x;manÄąza yardÄąmcÄą olur. Bu eÄ&#x;itim teknikleri kapsamlÄą bir kurs hazÄąrlÄąÄ&#x;Äąyla birleĹ&#x;ir ve aldÄąÄ&#x;ÄąnÄąz her ders size baĹ&#x;arÄą ve ilerleme hissi verir. LSI olarak biz, en hÄązlÄą ve en etkili dil ĂśÄ&#x;renme yolunun, o dilin konuĹ&#x;ulduÄ&#x;u Ăźlkede yaĹ&#x;ayarak ĂśÄ&#x;renmek olduÄ&#x;una inanÄąyor ve size eÄ&#x;itim deneyimlerinin tamamÄąnÄą sunacaÄ&#x;ÄąmÄąza sĂśz veriyoruz. Dil becerilerinizi ister akademik, ister profesyonel, isterse kiĹ&#x;isel sebeplerden dolayÄą geliĹ&#x;tirmek isteyin; LSI sizin için doÄ&#x;ru bir seçimdir. Sosyal aktivite programlarÄą, kaliteli konaklama ve kaldÄąÄ&#x;ÄąnÄąz sĂźre boyunca size saÄ&#x;ladÄąÄ&#x;ÄąmÄąz destek; kendinizi evinizdeymiĹ&#x; gibi hissetmeniz için yardÄąmcÄą olur ve yurt dÄąĹ&#x;Äąndaki zamanÄąnÄązÄą en iyi Ĺ&#x;ekilde deÄ&#x;erlendirmenizi saÄ&#x;lar. Bizim itibarÄąmÄąz sizin garantinizdir. Sizinle tanÄąĹ&#x;mak için sabÄąrsÄązlanÄąyoruz. David Immanuel LSI – Language Studies International

Bizim Deneyimimiz Sizin BaĹ&#x;arÄąnÄązdÄąr sĂľ,3)þøNTERAKTIFĂľ3Â?NÂ?FLARĂľLSI’da, dil dinamik ve enerjik bir yol izlenerek sĂľ,3)Ăľ5LUSLARARASÂ?Ăľ!TMOSFERIĂľDĂźnyanÄąn ĂśÄ&#x;retilir. SÄąnÄąf içinde aktif iletiĹ&#x;im her yerinden ĂśÄ&#x;rencilerle tanÄąĹ&#x;acak ve kurmanÄąn, eÄ&#x;itim için en etkili yol olduÄ&#x;una yabancÄą dil ĂśÄ&#x;renme deneyimlerinizi ve konuĹ&#x;arak akÄącÄąlÄąk kazanacaÄ&#x;ÄąnÄąza paylaĹ&#x;acaksÄąnÄąz. inanÄąyoruz. r-4*%JM.FSLF[MFSJDĂźnyanÄąn en çok talep edilen Ĺ&#x;ehirlerinde, merkezi sĂľ,3)Ăľ3IZEĂľ5YGUNĂľ3EVIYEYIĂľ"ULURĂľ konumdadÄąrlar, bu sayede LSI ĂśÄ&#x;rencileri Ä°lk gĂźn, bir yazÄąlÄą sÄąnav ve mĂźlakat ile, sizin çok çeĹ&#x;itli sosyal ve kĂźltĂźrel aktivitelere dil seviyenizi ve ihtiyaçlarÄąnÄązÄą belirliyor ve kolayca ulaĹ&#x;Äąm imkanÄą bulurlar. sizi seviyenize en uygun bir sÄąnÄąfa yerleĹ&#x;tiriyoruz. sĂľ,3)Ăľ!ZĂľ+IĂśILIKĂľ3Â?NÂ?FLARÂ?DĂźzenli KiĹ&#x;isel DanÄąĹ&#x;manlÄąk & Etkili Kurs TasarÄąmÄą temel sĂľ,3)Ăľ3ERTIFIKASÂ?ĂľSon gĂźnĂźnĂźzde katÄąlmÄąĹ&#x; iletiĹ&#x;im becerilerinde hÄązlÄą ilerlemenizi olduÄ&#x;unuz kursu ve gelmiĹ&#x; olduÄ&#x;unuz saÄ&#x;layacaktÄąr. seviyenizi belirten bir sertifika alacaksÄąnÄąz. Ä°steÄ&#x;e baÄ&#x;lÄą olarak bir rapor da sunulabilir. sĂľ,3)Ăľ+ALITEĂľ+ONTROLLĂ Ăľ!ILEĂľ9ANÂ?þþ Ăľ +ONAKLAMADiÄ&#x;er ĂśÄ&#x;rencilerle ve yerel sĂľ,3)Ăľ-ULTIMEDYAøNTERNETTĂźm LSI dil insanlarla iletiĹ&#x;im kurmak becerilerinizi merkezleri, dersler boyunca ve kiĹ&#x;isel sÄąnÄąf dÄąĹ&#x;Äąnda da geliĹ&#x;tirme imkanÄą sunar. çalÄąĹ&#x;malarda kullanÄąlacak bilgisayar odalarÄąyla donanmÄąĹ&#x;tÄąr. Programlar, sĂľ,3)þžÚRETMENLERIþÖzenle seçilen tonlama alÄąĹ&#x;tÄąrmalarÄąndan dilbilgisine ve ĂśÄ&#x;retmenlerimiz, arkadaĹ&#x; canlÄąsÄą, kelime bilgisi geliĹ&#x;imine kadar çok geniĹ&#x; yardÄąmsever ve sorunlarÄąnÄązÄą çÜzmeye bir yelpazede sunulur. hazÄąrdÄąr. sĂľ,3)þÄ#2%43ø:Ăľ+ABLOSUZþøNTERNETþþ sĂľ,3)Ăľ$ILĂľ-ERKEZLERIModern Ăľ %RIĂśIMIĂľTĂźm LSI ĂśÄ&#x;rencileri için vardÄąr. materyaller ve kaynaklar ile donatÄąlmÄąĹ&#x;, konforlu bir ortamda sĂľ,3)þ£OKĂľ-ERKEZLIĂľ+URSLAR bulunmaktadÄąr. Dili yaĹ&#x;ayarak ĂśÄ&#x;renmeniz için birden fazla LSI merkezinde ĂśÄ&#x;renim gĂśrmenizi saÄ&#x;lar.


3

LSI’daki bütün mükemmel öğretmenlerime sonsuz teşekkürler ederim. Harikulade bir vakit geçirdim burada. Bence LSI İngilizce öğrenmek için en iyi yer ve en doğru tercih. 0AMONRATõ.APTHUETRONG õ4AYLAND

OKUL* 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

İNGİLTERE

ABD

KANADA YENİ ZELANDA AVUSTRALYA FRANSA İSVİÇRE MALTA

31-36 32 37-39 40

LSI Genç Öğrenciler için İngilizce LSI Aile Programları LSI Executive Kursları LSI Dil Merkezleri

*Mevcut seviyeleri görmek için lütfen okul sayfalarına bakınız.

Aile Programları

Genç Öğrenciler için İngilizce

Eğitim ve İş Tecrübesi Programları

Öğretmeye Yönelik İngilizce

Hemşireler için İngilizce

Pilotlar için İngilizce

Kulüp 50+

ISY-Uluslararası Okul Yılı 30

ISY-Uluslararası Okul Yılı 24

ISY-Uluslararası Okul Yılı 20

ISY-Uluslararası Okul Yılı 18

İş İngilizcesi

Goethe-Zertifikat B1-B2 (Almanca)

C.C.I.P. (Fransızca)

T.E.F. (Fransızca)

D.E.L.F. (Fransızca)

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

BEC (Business English Certificate)

Özel Amaçlar için İngilizce

CPE (Proficiency)

CAE (Advanced)

FCE (First Certificate)

Mini Grup Artı

Mini Grup

9 Günlük Kompakt Kurs

Bire-Bir

Öğleden Sonra Kursları

Yoğun 30/Yoğun 30 Artı

Yoğun 24/Yoğun 24 Artı

Standart 20/Standart 20 Artı

MEVCUT KURSLAR

Londra Merkez Londra Hampstead Brighton Cambridge New York Boston San Diego SF/Berkeley Toronto Vancouver Auckland Brisbane Paris Zürih Sliema

PET (Preliminary Test)

Cambridge Sınav Kursları

Executive Kurslar

LSI Dil Eğitim Sistemi LSI Genel Kurslar İş İngilizcesi & Kulüp 50+ Üniversite Hazırlık Programı Akademik Amaçlar için İngilizce ISY-Uluslararası Okul Yılı Çok Merkezli Kurslar LSI Sınav Kursları Özel Amaçlar için İngilizce Konaklama & Sosyal Aktiviteler Eğitim ve İş Programları Standart 18

4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Üniversite Hazırlık / Akademik Amaçlar için İngilizce

ø INDEKILER


4

LSI Dil EÄ&#x;itim Sistemi Dil eÄ&#x;itimi konusunda heyecan dolu ve tutkuluyuz. Bu yĂźzden sĂźrekli olarak eÄ&#x;itimi alanÄąnda en son akÄąm ve metotlarÄą gĂśzden geçiriyoruz. BĂźtĂźn LSI okullarÄąndaki akademik kadromuz, programlarÄąmÄązÄąn araĹ&#x;tÄąrma ve geliĹ&#x;tirilmesinde rol almaktadÄąr. Dil eÄ&#x;itimindeki en son teorilerin dikkate alÄąnmasÄą ve merkezlerimizde denenmesi konusunda titiz davranÄąyoruz. Bu yĂźzden, tek tek bĂźtĂźn okullarÄąmÄąz, eÄ&#x;itim için saÄ&#x;lÄąklÄą bir ortam oluĹ&#x;turuyor. AynÄą zamanda bu, bĂźtĂźn ĂśÄ&#x;rencilerimizin 16 okul ve 7 Ăźlkede konuĹ&#x;lanmÄąĹ&#x; geniĹ&#x; akademik kadrodan yararlanmalarÄą anlamÄąna geliyor.

$ILĂľILEĂľBĂ TĂ NLEĂśMEK

%NĂľ3ONĂľ-ATERYALLERĂľ

LSI olarak bir dili ĂśÄ&#x;renmenin en iyi yolun, o dilin konuĹ&#x;ulduÄ&#x;u yerde eÄ&#x;itimini almakla olduÄ&#x;una inanÄąyoruz. Sizin o kĂźltĂźrle bĂźtĂźnleĹ&#x;menizi ya da bizim deyimimizle ‘Dili yaĹ&#x;ayarak’ ĂśÄ&#x;renmenizi istiyoruz. Bu en etkili ve tatmin edici dil ĂśÄ&#x;renim yolu olup, LSI’Ĺn dil eÄ&#x;itim sisteminin çekirdeÄ&#x;ini oluĹ&#x;turmaktadÄąr.

SĂźrekli olarak en son çĹkan dil eÄ&#x;itim materyallerini takip ediyoruz. Size akademik kadromuzun seviyenize uygun bulduÄ&#x;u en iyi kurs kitaplarÄąnÄą sunuyoruz. SÄąnÄąf içerisinde en yeni teknolojileri sunmakta kararlÄąyÄąz. En ileri teknoloji iĹ&#x;itsel, gĂśrsel ve web esaslÄą kaynaklardan en iyi Ĺ&#x;ekilde istifade ediyoruz.

,3)Ăľ3EVIYELERĂľ Hangi LSI okulu olursa olsun, ilk vardÄąÄ&#x;ÄąnÄązda size geniĹ&#x; kapsamlÄą bir dil seviye testi veriyoruz, bĂśylece doÄ&#x;rudan sizin seviyenize uygun bir sÄąnÄąfa girmenizi saÄ&#x;lÄąyoruz. LSI seviyeleri Ortak Avrupa Seviye Sistem, TOEFL iBT, TOEIC, IELTS ve Cambridge Ăœniversitesi sÄąnav seviyeleri ile hemen hemen aynÄądÄąr. Bir Ăźst seviyeye çĹkmak için bizim ‘seviye hedefimize’ ulaĹ&#x;tÄąÄ&#x;ÄąnÄązÄą test sonuçlarÄą ve sÄąnÄąftaki etkinliÄ&#x;inizle gĂśstermeniz gerekecektir.

YÄąllarÄąn verdiÄ&#x;i tecrĂźbe ile, 40 yÄąllÄąk bir LSI olarak bazÄą ĂśÄ&#x;rencilerin diÄ&#x;erlerinden zaman içinde geliĹ&#x;tirilmiĹ&#x; ve rafine edilmiĹ&#x; dil eÄ&#x;itim sistemimizin esaslarÄąnÄą yan tarafta daha hÄązlÄą ĂśÄ&#x;rendiklerini kabul ediyoruz, bu yĂźzden sizin kursunuz, sizin için bir birey bulabilirsiniz. olarak hazÄąrlanmÄąĹ&#x;tÄąr. Sistemli testler ve ĂśÄ&#x;retmen deÄ&#x;erlendirmeleri ile okulun akademik direktĂśrĂź sizin geliĹ&#x;iminizi ve tam olarak ne zaman seviye hedeflerimize ulaĹ&#x;tÄąÄ&#x;ÄąnÄązÄą ve bir Ăźst seviyeye çĹkmaya hazÄąr olduÄ&#x;unuzu takip eder.

+Ă LTĂ RELĂľ$EĂšIĂśIMĂľ

OkullarÄąmÄązda var olan kĂźltĂźrel deÄ&#x;iĹ&#x;im için hem kararlÄą, hem gururluyuz. ‘dili yaĹ&#x;ayarak ĂśÄ&#x;renirken’ bulunduÄ&#x;unuz Ăźlkeyi daha iyi anlayacaksÄąnÄąz. Ă–Ä&#x;rencilerimiz dĂźnyanÄąn dĂśrt bir tarafÄąndan gelmektedir, merkezlerimiz sadece dil eÄ&#x;itimi verilen yerler deÄ&#x;il, aynÄą zamanda farklÄą kĂźltĂźr ve sosyal çevrelerden gelen insanlarÄąn buluĹ&#x;tuÄ&#x;u yerlerdir. Bu yĂźzden ĂśÄ&#x;rencilerimiz programlarÄąmÄązÄąn /NLINEĂľ+AYNAKLAR5ZAKTANĂľ%ĂšITIM hayatlarÄąna bir zenginlik kattÄąÄ&#x;ÄąnÄą sĂśylerler. Ä°nternetin dil eÄ&#x;itiminde derin deÄ&#x;iĹ&#x;ikliklere yol açtÄąÄ&#x;ÄąnÄąn bilinci içindeyiz. Bu yĂźzden dil +ALITELIþžÚRETMENLER ĂśÄ&#x;renimine yĂśnelik online bir topluluk Ă–Ä&#x;rencilerin programlarÄąmÄązÄą oluĹ&#x;turmak için kararlÄąyÄąz. deÄ&#x;erlendirirken, en bĂźyĂźk tek etkenin ĂśÄ&#x;retmen kalitesi olduÄ&#x;unu biliyoruz. Bu YapmÄąĹ&#x; olduÄ&#x;umuz online kaynaklarla haftalÄąk ders programlarÄąnÄą dĂźnyadaki bĂźtĂźn yĂźzden biz LSI’da sadece en iyi ĂśÄ&#x;retmenlerle çalÄąĹ&#x;Äąyoruz; tam nitelikli, o Ĺ&#x;ubelerimize uydurmuĹ&#x; durumdayÄąz. Bu Ăźlkenin gerekli eÄ&#x;itim sertifikasÄąnÄą almÄąĹ&#x;, kaynaklar dil ile bĂźtĂźnleĹ&#x;menin ya da okuldaki eĹ&#x;siz deneyimin yerini alamayacak deneyimli ve tam motive olmuĹ&#x;. olsa dahi, sÄąnÄąftaki eÄ&#x;itime detaylÄą bir ilave Kendi içimizde ĂśÄ&#x;retmen eÄ&#x;itimi, geliĹ&#x;imi ve olmakta ve uzaktan eÄ&#x;itimde performans deÄ&#x;erlendirmesi için sistematik kullanÄąlmaktadÄąr. Okula katÄąlmadan Ăśnce bir programÄąmÄąz bulunmaktadÄąr. BĂźtĂźn programÄą online olarak takip edebilir ve ĂśÄ&#x;rencilerimizin geribildirimleri ile, ayrÄąldÄąktan sonra eÄ&#x;itiminize devam ĂśÄ&#x;retmenin beklentilerinizi karĹ&#x;ÄąlamasÄąnÄą edebilirsiniz. Teknolojiyi kullanarak programlarÄąmÄązÄą nasÄąl geliĹ&#x;tirdiÄ&#x;imizi detaylÄą garanti altÄąna alÄąyoruz. olarak gĂśrmek isterseniz web sitemizi ziyaret ediniz.


5

3EVIYENIZĂľVEĂľ"AĂśARABILECEKLERINIZ Seviyenizi ve baĹ&#x;arabileceklerinizi gĂśrmek için lĂźtfen aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki tabloyu ve seviye tanÄąmlarÄąnÄą inceleyiniz.

"AÜLANG� þ(Beginner) Sadece birkaç kelime ve deyim biliyorsunuz.

4EMELĂľ(Elementary) Çok basit dilbilgisi ve kelime bilgisi kullanarak iletiĹ&#x;im kurabiliyorsunuz.

/RTAĂľ!LTÂ?Ăľ(Pre-Intermediate) Basit bir dilbilgisi ve kelime bilgisi kullanarak, kabul edilebilir dĂźzeyde hatalarla konuĹ&#x;malarda yer alabiliyorsunuz.

/RTAĂľ(Intermediate) Dilbilgisi ve kelime bilgisini daha kontrollĂź kullanÄąyorsunuz. Halen sÄąk sÄąk hata yapmakla beraber yeni dilinizi daha iyi anlÄąyorsunuz.

0SUBžTUĂ›(Upper Intermediate) Çok çeĹ&#x;itli dil yapÄąlarÄąnÄą vasatÄąn ĂźstĂźnde bir doÄ&#x;ruluk derecesiyle kullanÄąyorsunuz.

øLERIĂľ(Advanced) Birçok dil yapÄąsÄąnÄą gayet iyi ve doÄ&#x;ru bir Ĺ&#x;ekilde kullanarak iletiĹ&#x;im kuruyorsunuz.

sĂś)%,43Ăś sĂś ĂśHAFTAĂśEĂşITIM

sĂś)%,43Ăś sĂś4/%&,ĂśI"4Ăś sĂś4/%)# Ăś$/Ăś 

K/Y 80-159 sĂś! sĂś ĂśHAFTAĂśEĂşITIM sĂś)%,43Ăś sĂś4/%&,ĂśI"4Ăś sĂś4/%)# Ăś$/Ăś 

K/Y 160-239 sĂś! sĂś ĂśHAFTAĂśEĂşITIM sĂś)%,43Ăś sĂś4/%&,ĂśI"4Ăś sĂś4/%)# Ăś$/Ăś 

K/Y 240-309 sĂś" sĂś ĂśHAFTAĂśEĂşITIM

Mesleki ya da akademik hazÄąrlÄąk kurslarÄąna giriĹ&#x;.

sĂś)%,43Ăś sĂś4/%&,ĂśI"4Ăś sĂś4/%)# Ăś$/Ăś 

K/Y 310-399 sĂś" sĂś&#% Ăś"#ĂśDERECESI sĂś ĂśHAFTAĂśEĂşITIM

Ăœniversite derecesi ve diploma kurslarÄą, stajyerlik ya da gittiÄ&#x;iniz Ăźlkede Ăźcretli çalÄąĹ&#x;maya giriĹ&#x;.

sÜ)%,43Ü sÜ4/%&,ÜI"4Ü sÜ4/%)# Ü$/Ü Ü K/Y 400+ sÜ#ÜÜ# sÜ&#% Ü!ÜDERECESI sÜ#!%ÜÜ sÜ#0% sÜÚLERLEMEÜDEúIáKENDIR

YĂźksek lisans programlarÄąna ya da gittiÄ&#x;iniz Ăźlkede çalÄąĹ&#x;maya giriĹ&#x;.

*TOEIC iki sÄąnav sonucuna sahiptir; Dinleme (D)/Okuma (O) ve KonuĹ&#x;ma (K)/Yazma (Y)

%JM4FWJZFOJ[J5FTU&EJO LSI’Ĺn Ăźcretsiz iPhone/iPad uygulamalarÄąnÄą kullanarak dil seviyenizi tespit edin. Uygulamalara Ăźcretsiz olarak www.apple.com dan ulaĹ&#x;abilirsiniz.


6

Çok içten sĂśyleyebilirim ki, LSI benim hayatÄąmÄą deÄ&#x;iĹ&#x;tirdi. LSI benim için okuldan çok daha fazlasÄąnÄą ifade etti. Ă–mĂźr boyu muhafaza edeceÄ&#x;im arkadaĹ&#x;lÄąklar kurdum. Ä°ngilizcemi çok geliĹ&#x;tirdim ve TOEFL sÄąnavÄąna girmek için kendime gĂźvenim geldi. Herkesi Ĺ&#x;imdiden ĂśzlĂźyorum. %MANUELLEĂľ#UNHA þÚÚRENCI Ăľ"REZILYA

Genel Kurslar ,3)Ăľ3TANDARTþþ+URSU s Haftada 20 ders (gĂźnde 4 ders) s SĂźre: 20 x 50 dakika s Her sÄąnÄąf maksimum 15 kiĹ&#x;i s BaĹ&#x;langĹç ile Ä°leri seviyeler arasÄą s Kurs sĂźresi: 1-50 hafta s 16 yaĹ&#x; ve Ăźzeri Dersler sĂźresince iletiĹ&#x;im becerilerinizi çeĹ&#x;itli gĂźnlĂźk durumlarla hÄązlÄąca geliĹ&#x;tireceksiniz. Her gĂźn ilk 2 derste aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki konularÄą gĂśreceksiniz: dilbilgisi, kelime bilgisi, telaffuz. DiÄ&#x;er 2 derste ise konuĹ&#x;ma, dinleme, okuma, yazma becerileri Ăźzerine eÄ&#x;itim gĂśreceksiniz. Skeçler, ĂśzgĂźn materyaller, gazeteler ve dergiler içeren alÄąĹ&#x;tÄąrmalar, ders kitabÄą ve çeĹ&#x;itli materyaller kullanacaksÄąnÄąz.

,3)Ăľ3TANDARTþþ+URSUĂľ r Haftada 18 ders sĂś3Ă REÜÜXÜÜDAKIKA sĂś(ERĂśSÂ?NÂ?FĂśMAKSIMUMÜÜKIáI sĂś+URSÜÚúLEDENĂśSONRAĂśYAPÂ?LMAKTADÂ?R sĂś/RTAĂśILEÜÚLERIĂśSEVIYELERĂśARASÂ? sĂś$ILĂśMERKEZLERIĂś,ONDRAĂś-ERKEZ Ăś,ONDRA Hampstead ve Brighton Standart 20 ile aynÄą tĂźr becerileri kapsamakta, konuĹ&#x;ma pratiÄ&#x;ini daha fazla vurgulamakta olan bu kurs, ĂśÄ&#x;leden sonra eÄ&#x;itim almak isteyen ĂśÄ&#x;renciler için idealdir. Kurs, iletiĹ&#x;im becerileri Ăźzerinde odaklanÄąrken, aynÄą zamanda gramer bilginizi, okuma ve yazmanÄązÄą hedefleyen dersler de

alacaksÄąnÄąz. Ä°lave olarak, Ä°ngilizce dil sÄąnav kurslarÄąna hazÄąrlanmak isteyen ĂśÄ&#x;renciler, akademik beceri derslerini de bu kursun bir parçasÄą olarak alabilirler.

,3)Ăľ9OĂšUNĂľ Ăľ+URSU s Haftada 30 ders (gĂźnde 6 ders) s SĂźre: 30 x 50 dakika s Her sÄąnÄąf maksimum 15 kiĹ&#x;i s BaĹ&#x;langĹç ile Ä°leri seviyeler arasÄą s Kurs sĂźresi: 1-50 hafta s 16 yaĹ&#x; ve Ăźzeri SabahlarÄą verilen ilk 4 ders LSI Standart 20 kursunda alÄąnan programla aynÄądÄąr. Ă–Ä&#x;leden sonraki 5. veya 6. derste sizin ihtiyacÄąnÄąza uyacak çeĹ&#x;itli seçenekler sunulur. TĂźm LSI okullarÄą akÄącÄą konuĹ&#x;ma dersleri verir. Bu sÄąnÄąflar sabah ĂśÄ&#x;rendiklerinizi pekiĹ&#x;tirir; çok çeĹ&#x;itli konularda tartÄąĹ&#x;malarla akÄącÄąlÄąÄ&#x;ÄąnÄązÄą ve telaffuzunuzu geliĹ&#x;tirir. GĂźnlĂźk durumlarda kullanÄąlan dile Ăśnem verilir. Konular Ĺ&#x;unlarÄą içerebilir: film ve tiyatro, medya çalÄąĹ&#x;malarÄą, gĂźncel olaylar, politika, yerel kĂźltĂźr, internet kullanarak araĹ&#x;tÄąrmalar. DiÄ&#x;er seçenekler seviyenize, dilinize ve eÄ&#x;itim gĂśrdĂźÄ&#x;ĂźnĂźz LSI dil merkezine gĂśre deÄ&#x;iĹ&#x;iklik gĂśsterir. Ă–rnekler Ĺ&#x;unlardÄąr: 3Â?NAVĂľ"ECERILERIþÇok çeĹ&#x;itli sÄąnavlara hazÄąrlanÄąrsÄąnÄąz (bkz. syf12). !KADEMIKĂľ!MA LARĂľI INþøNGILIZCE Not alma ve deneme yazma gibi Ăźniversite için gerekli becerilerinizi geliĹ&#x;tirmenizi saÄ&#x;lar (bkz. syf9).

Kurs ayrÄąntÄąlarÄą okullara gĂśre deÄ&#x;iĹ&#x;iklik gĂśsterebilir. LSI Merkez sayfalarÄą bu farklÄąlÄąklarÄą gĂśsterecektir.

øÜþøNGILIZCESIþ(bkz. syf7). Sunulan kurslarĹn ayrĹntĹlarĹ için lßtfen LSI dil merkezi sayfalarĹna bakĹnĹz.

,3)þžÚLEDENĂľ3ONRAĂľ+URSU s Haftada 10 ders (gĂźnde 2 ders) s SĂźre: 10 x 50 dakika s Her sÄąnÄąf maksimum 15 kiĹ&#x;i s Orta ile Ä°leri seviyeler arasÄą s Kurs sĂźresi: 1-50 hafta s KonuĹ&#x;ma Ä°ngilizcesi/Ä°Ĺ&#x; Ä°ngilizcesi/SÄąnav HazÄąrlÄąÄ&#x;Äą s Dil merkezleri: Londra Merkez, Londra Hampstead, Brighton, Cambridge, Paris, ZĂźrih ve Auckland.

!RTÂ?Ăľ+URSLAR Genel beceriler veya daha Ăśzel amaçlÄą ya da uzmanlaĹ&#x;mÄąĹ&#x; konularda ekstra yardÄąm isterseniz, grup çalÄąĹ&#x;masÄą ve bire bir eÄ&#x;itim sizin için idealdir. ArtÄą kurslar 5 veya 10 Ăśzel dersten oluĹ&#x;ur. Ă–Ä&#x;retmenlerimiz çalÄąĹ&#x;ma planÄąnÄązÄą geliĹ&#x;tirmek için sizinle birlikte çalÄąĹ&#x;Äąrlar. Bu kurs Standart 20 kursuna ya da YoÄ&#x;un 30 kursuna destek saÄ&#x;lar. *LSI YoÄ&#x;un 24 kursu, Brisbane ve Auckland merkezlerimizde sunulmaktadÄąr. Kurs 24 ders olarak sunulur (3 gĂźn 4’er ders, 2 gĂźn 6’Ĺ&#x;ar ders).

-INIĂľ'RUPĂľ+URSLARÂ? s Haftada 20, 30 veya 40 ders s KatÄąlÄąmcÄą: maksimum 5 s 21 yaĹ&#x; ve Ăźzeri s Orta ile Ä°leri seviyeler arasÄą s Kurs sĂźresi: 1-4 hafta s 1 ders: 45 dakika (ABD ve Kanada’da 50 dakika) s Kurs baĹ&#x;langÄącÄą: Her Pazartesi EÄ&#x;er kiĹ&#x;isel ve interaktif bir eÄ&#x;itim istiyorsanÄąz, LSI Mini Grup kursunu da dĂźĹ&#x;Ăźnebilirsiniz. Mini Grup kurslarÄą genel becerileri ve dilbilgisini de içerir. MĂźzakere, sunum ve toplantÄąya odaklÄą LSI Mini Grup kurslarÄą iĹ&#x; ve iĹ&#x; dÄąĹ&#x;Äą konularla ilgilidir. Bu kurs, olgun ĂśÄ&#x;renciler için LSI Standart 20 ve YoÄ&#x;un 30 kursuna ilginç bir alternatiftir (bkz. syf37).

Bire-Bir Dil becerilerinizi geliĹ&#x;tirmenin en hÄązlÄą yolu bireysel derslerdir. Kendi amaçlarÄąnÄąza odaklÄą, tamamen Ĺ&#x;ahsi yapÄąlandÄąrÄąlmÄąĹ&#x; dersler isterseniz, Ăśzel dersler sizin için ideal bir seçimdir (bkz. syf37).


7

Bu LSI’a ikinci geliĹ&#x;im, burada pratiÄ&#x;im çok geliĹ&#x;ti, ĂśÄ&#x;retmenler harika. FarklÄą Ăźlkelerden farklÄą insanlar tanÄąmamÄą ve Ä°ngilizcemin kÄąsa zamanda geliĹ&#x;mesini saÄ&#x;layan LSI’a sonsuz teĹ&#x;ekkĂźrler. !HMETþ£ETIN þÚÚRENCI Ăľ4Ă RKIYEĂľ

Ä°Ĺ&#x; Ä°ngilizcesi Ä°ngilizce, mesleki açĹdan uluslararasÄą bir dildir. Bu yĂźzden, mesleki iletiĹ&#x;im becerilerinizi hÄązlÄą bir Ĺ&#x;ekilde geliĹ&#x;tirmeniz için 12 modĂźllĂźk Ăśzel bir kurs geliĹ&#x;tirdik.

KulĂźp 50+ ModĂźl 1

UluslararasÄą Ticaret

ModĂźl 2

Liderlik Becerilerini & TakÄąm ÇalÄąĹ&#x;masÄąnÄą GeliĹ&#x;tirme

ModĂźl 3

Sunumlarda Etkili Ä°letiĹ&#x;im

ModĂźl 4 GĂśre

Karar Verme, Motivasyon & GĂśrevlendirme

ModĂźl 5

Pazarlama & Reklam

ModĂźl 6 sĂś/RTAĂśILEÜÚLERIĂśSEVIYELERĂśARASÂ? ModĂźl 7 sĂś+URSĂśSĂ RESIĂś ĂśHAFTA sĂś(AFTADAÜÜDERS ModĂźl 8 sĂś,3)Ăś9OĂşUNÜÜKURSUMUZDAÜÚúLEDENĂśSONRAÜÜ ModĂźl 9 seçeneÄ&#x;i olarak sunulur. sĂś!YNÂ?ĂśZAMANDAĂś)39ĂśPROGRAMÂ?NÂ?NĂśBIRĂśPAR ASÂ?ÜÜÜÜ ModĂźl 10 da olabilir. sĂś-ODĂ LĂśDĂšNEMLERIĂśBAáLANGÂ? LARÂ?Ăś/CAĂś ÜÜ ModĂźl 11 Mar 25, Haz 17, Eyl 9 MĂźzakere sܞúRENCILERĂśHERĂś0AZARTESIĂśKATÂ?LABILIRLER ModĂźl 12 Her bir modĂźlde; yazma alÄąĹ&#x;tÄąrmalarÄą, sunumlar, diyaloglar, gerçekçi iĹ&#x; ortamlarÄąndan skeçlerle birlikte, becerilerinizi Ĺ&#x;u konularda geliĹ&#x;tirip alÄąĹ&#x;tÄąrma yapacaksÄąnÄąz: Mesleki kelime bilgisi ve teknik kelimeler, e-posta, kÄąsa not ve mektup yazma, mĂźzakere, mĂźlakat ve Ä°ngilizce telefon gĂśrĂźĹ&#x;mesi.

E-Ticaret, Teknoloji & BuluĹ&#x; BankacÄąlÄąk/Borsa ToplantÄąlarda Etkili Ä°letiĹ&#x;im

LSI olarak her yaĹ&#x;tan, olgun ama kalplerinde genç ĂśÄ&#x;rencilerimizi yÄąl boyunca aramÄązda gĂśrmekten mutluluk duyuyoruz. BazÄą belli merkezlerin dÄąĹ&#x;Äąnda da, daha olgun ĂśÄ&#x;rencilerimize hitap eden sosyal aktivitelerde organize etmekteyiz.

Ä°Ĺ&#x;e Alma MĂźlakatlarÄą Ä°Ĺ&#x; Hukuku, Ahlaki & Çevresel Sorunlar SatÄąĹ&#x;ta Etkili Ä°letiĹ&#x;im & MĂźzakere UluslararasÄą Ĺžirketlerde YĂśnetim Ĺžekilleri

sĂś(AFTADAÜÜDERSĂśHERĂśDERSÜÜDK Ăś ÜÜ ĂśÄ&#x;leden sonra aktiviteleri sĂś+URSĂśSĂ RESIÜÜHAFTA sÜÜYAáÜVEÜàZERI sĂś4EMELĂśILEĂś/RTAĂśSEVIYELERĂśARASÂ? Ă–rnek aktiviteler: Ĺžaraphane ziyareti, yaÄ&#x;mur ormanlarÄą gezisi, Maori dokumalarÄą, tekne gezileri, tiyatro ve Kensington Palas ziyaretlerini içerir. $ILĂľ-ERKEZLERI Auckland, Brisbane, San Diego, New York, SF/Berkeley, Boston, Toronto, Vancouver, Paris & Londra Hampstead.

* Resmi tatil olmasÄą halinde, bir sonraki iĹ&#x; gĂźnĂź baĹ&#x;lar.

"AĂśLANGÂ? þTARIHLERIĂľI INĂľLĂ TFENĂľOKUL SAYFALARÂ?NÂ?ĂľINCELEYINIZ Ă–zel istekleri olan gruplara yardÄąmcÄą olmaktan mutluluk duyarÄąz. Gruplara Ăśzel sÄąnÄąflarda ve kendilerine ĂśzgĂź hazÄąrlanmÄąĹ&#x; sosyal programlardan oluĹ&#x;an bir eÄ&#x;itim paketi sunabiliriz. LĂźtfen teklif ve detaylar için bizimle baÄ&#x;lantÄąya geçiniz.


8

XXXMTJFEVVOJWFSTJUZ

Ăœniversitelere HazÄąrlÄąk ProgramÄą LSI Ăœniversite HazÄąrlÄąk ProgramÄą ĂśÄ&#x;rencileri Ăśzellikle Ä°ngilizce konuĹ&#x;ulan Ăźniversitelere hazÄąrlamak ve baĹ&#x;arÄąlÄą kÄąlmak için tasarlanmÄąĹ&#x;tÄąr. Akademik ders ve yoÄ&#x;un Ä°ngilizce’ye ilave olarak, okul danÄąĹ&#x;manlarÄąmÄąz size doÄ&#x;ru Ăźniversite veya kolej programÄą seçimi için baĹ&#x;vuru sĂźrecinde baĹ&#x;tan-sona, her aĹ&#x;amada yardÄąmcÄą olacaktÄąr. LSI akademik kadrosu size Ăśzel ve sizin ihtiyaçlarÄąnÄąza cevap verecek bir çalÄąĹ&#x;ma planÄą hazÄąrlayacak, sonrasÄąnda geliĹ&#x;iminizi takip ederek sizin hedefinize ulaĹ&#x;manÄązÄą saÄ&#x;layacaktÄąr. Kurs sĂźresi sizin kiĹ&#x;isel hedeflerinize baÄ&#x;lÄądÄąr, biz yine de minimum 12 haftalÄąk bir eÄ&#x;itim Ăśneriyoruz.

*Ä°ngiltere’de geçerli deÄ&#x;ildir

+URSLARÂ?MÂ?ZÂ?NĂľSUNDUKLARÂ? ¡ LSI’a gelmeden Ăśnce, Ăśncelikli seviye tespiti ve akademik danÄąĹ&#x;manlÄąk ¡ Ăœniversite ve kolejler için Ĺ&#x;artlÄą kabul mektuplarÄą (detaylar için ilgili Ăźlke sayfalarÄąna bakÄąnÄąz). ¡ Ä°htiyaçlarÄąnÄązÄą karĹ&#x;Äąlayacak ve hedefinize ulaĹ&#x;tÄąracak, size Ăśzel kiĹ&#x;isel çalÄąĹ&#x;ma planÄą ¡ Kursunuz boyunca danÄąĹ&#x;manlÄąk baĹ&#x;vurunuzu yapma, Ăźniversitelere ziyaret ve gĂśrĂźĹ&#x;melere hazÄąrlÄąk konularÄąnÄą içeren yardÄąm ¡ Vize uzatmak için danÄąĹ&#x;manlÄąk ve yardÄąm* (ANGIĂľ,3)ĂľOKULLARÂ?þÄNIVERSITEĂľ (AZÂ?RLÂ?KĂľ0ROGRAMÂ?ĂľSUNMAKTADÂ?R Bu programÄą Ä°ngiltere, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki bĂźtĂźn okullarÄąmÄązda sunmaktayÄąz. (ANGIĂľBECERILERIþÚÚRETIYORUZ LSI Ăœniversite HazÄąrlÄąk ProgramÄąndaki ĂśÄ&#x;renciler, Ăźniversite hazÄąrlÄąkta esas olan aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki beceri ve teknikleri ĂśÄ&#x;renmektedirler: ¡ Ăœniversite araĹ&#x;tÄąrma ve sunum becerileri ¡ Akademik Ĺ&#x;artlar altÄąnda nasÄąl hareket edilmesi ve nasÄąl etkili iletiĹ&#x;im kurulmasÄą gerektiÄ&#x;i ¡ SÄąnav becerileri ve teknikleri ¡ Kompozisyon yazma becerileri yanÄąnda eleĹ&#x;tirel dĂźĹ&#x;Ăźnce, tartÄąĹ&#x;ma geliĹ&#x;tirmek ve sunmak ¡ Seçmeli sÄąnÄąflar Ĺ&#x;unlarÄą içermektedir: - Akademik Amaçlar için Ä°ngilizce - Cambridge SÄąnav KurslarÄą - IELTS, TOEFL iBT, TOEIC, Ä°Ĺ&#x; Ä°ngilizcesi

,3)þÄNIVERSITEþ$AN�ÜMANLAR�þ

áARTL�þ+ABULþ

Her LSI okulu bĂźnyesinde, Ăźniversite baĹ&#x;vuru sĂźrecinde danÄąĹ&#x;manlÄąk sunacak eÄ&#x;itimli ve deneyimli bir danÄąĹ&#x;man bulunmaktadÄąr. Profesyonel ve cana yakÄąn danÄąĹ&#x;manlarÄąmÄąz, sizinle bire-bir çalÄąĹ&#x;arak sizin en iyi Ăźniversite programÄąnÄą seçmenizi saÄ&#x;layacaktÄąr.

Ä°ngiltere, ABD ve Kanada’da giderek artan sayÄąda kolej ve Ăźniversite, uluslararasÄą ĂśÄ&#x;rencilere Ĺ&#x;artlÄą kabul seçeneÄ&#x;i sunmaktadÄąr. ĹžartlÄą kabul akademik olarak geliĹ&#x;imini tamamlamÄąĹ&#x; fakat Ăźniversiteye veya programa baĹ&#x;lamadan Ăśnce Ä°ngilizce becerilerini geliĹ&#x;tirmesi gereken ĂśÄ&#x;renciler için ideal bir yoldur.

DanÄąĹ&#x;manlarÄąmÄąz okullarÄąn akademik kadrosu ile yakÄąndan çalÄąĹ&#x;arak, sizin geliĹ&#x;imizi takip etmekte ve seçmiĹ&#x; olduÄ&#x;unuz Ăźniversitenin istediÄ&#x;i akademik standartlara ulaĹ&#x;mak için doÄ&#x;ru yolda olmanÄązÄą saÄ&#x;lamaktadÄąr. Ne zaman Akademik Amaçlar için Ä°ngilizce (EAP) programÄąmÄązÄą ya da sÄąnav kurslarÄąnÄą (IELTS, TOEFL iBT, TOEIC, Cambridge SÄąnavÄą) seçseniz, danÄąĹ&#x;manlarÄąmÄąz sizinle çalÄąĹ&#x;arak hedeflerinize ulaĹ&#x;manÄązÄą saÄ&#x;lar. DanÄąĹ&#x;manlarÄąmÄąz, aynÄą zamanda ister herhangi bir Ăźniversiteye ya da koleje ya da herhangi bir partner Ăźniversiteye baĹ&#x;vurunuzda baĹ&#x;tan sona size yardÄąmcÄą olur.

áARTLÂ?Ăľ+ABULĂľ.ASÂ?LĂľ4EMINĂľ%DILIRĂľ Ă–Ä&#x;renciler Ăźniversite veya koleje baĹ&#x;vurur ve akademik yeterliliÄ&#x;i saÄ&#x;larsa, kendilerine Ĺ&#x;artlÄą kabul belgesi dĂźzenlenir. Bu belge ĂśÄ&#x;rencinin programa baĹ&#x;lamadan Ăśnce daha hangi ilave Ĺ&#x;artlarÄąn yerine getirilmesi gerektiÄ&#x;ini belirtir. Bu Ĺ&#x;artlar genelde o Ăźniversite veya kolejin gerektirdiÄ&#x;i Ä°ngilizce yeterlilik Ăźzerinde odaklanÄąr. LSI Ä°ngiltere, ABD, ve Kanada okullarÄąndaki ĂśÄ&#x;renciler LSI’daki kurslarÄąnÄą baĹ&#x;arÄą ile tamamlamalarÄą halinde seçtikleri Ăźniversite veya kolejlerde diploma programlarÄąndaki yerlerini garanti edecek Ĺ&#x;artlÄą kabul alabilirler. ABD ve Kanada’da LSI’Ĺn partneri olan bazÄą Ăźniversiteler LSI’Ĺn kendi seviyelerini Ä°ngilizce yeterlilik için kabul etmekte; diÄ&#x;er kurumlar ise IELTS veya TOEFL iBT puanÄą gerektirmektedir. LSI, siz daha gelmeden, seçtiÄ&#x;iniz Ăźniversite veya kolej için Ĺ&#x;artlÄą kabul belgesi verebilir. LSI’daki kursunuz baĹ&#x;ladÄąktan sonra ise, akademik ekibimiz sizin Ä°ngilizce yeterlilik ihtiyacÄąnÄązÄą karĹ&#x;Äąlamak ve yĂźksekĂśÄ&#x;retim programÄąnÄąz için adÄąm adÄąm sizi baĹ&#x;vuru sĂźrecinden geçirecektir.


9

Akademik Amaçlar için İngilizce (EAP) LSI Akademik Amaçlar için İngilizce (EAP) programı size İngilizce konuşulan üniversite veya kolejde başarılı olmak için gerekli İngilizce konuşma ve yazma becerilerini verir. Program esnek olup sizin kişisel ihtiyaçlarınızı karşılamaya özel hazırlanabilir. EAP programımız genel İngilizce ile akademik beceri ve sınav İngilizcesi’nin belli modüllerini içerir. EAP programı odaklanmış gramer içeriği ve tekrarı içermekte ve öğrencilere akademik okuma ve yazma becerileri ile kendi kelime hazinelerini oluşturmaya imkan vermektedir. LSI EAP programı ayrıca ilave online öğrencimerkezli pratik sunmaktadır. sö3àREööXööDAKIKAö sö(ERöSNFöMAKSIMUMööKI÷I sö/RTAöILEöùLERIöSEVIYELERöARAS sö+URSöSàRESIö öHAFTA sööYA÷öVEöàZERI 0ROGRAMõ'EREKSINIMLERI

EAP programı, İngilizce konuşulan bir üniversite veya kolej programına giriş için gerekli İngilizce dil şartlarını yerine getirmek isteyen lise veya üniversite mezunlarına göre yapılandırılmıştır. EAP en az iyi bir orta seviye İngilizce seviyesi olan öğrenciler için uygundur. İngilizce seviyeleri henüz yeterli olmayan öğrenciler, EAP beceri seviyesine gelene kadar seçtikleri LSI okulunun genel İngilizce programlarına katılabilirler.

,3)õ$ILõ%ùITIMõ3ISTEMI

LSI EAP programı, LSI Dil Eğitim Sistemini kullanmaktadır, dört dörtlük eğitim hem kaliteli eğitmenler hem de her seviye ve aşama eğitim için en yeni dil eğitim materyalleri ile tamamlanmaktadır. Her öğrenci akademik hedeflerine ulaşması için, akademik ekibimiz ve okulun üniversite danışmanı tarafından kişisel olarak gözlemlenmektedir. Öğrencilerimiz ayrıca İş İngilizcesi ve Cambridge Sınavı, IELTS, TOEFL iBT veya TOEIC sınav hazırlık sınıflarını EAP programının bir parçası olarak seçebilir. ,3)õ'ELIöIMõ4AKIBI

Düzenli testler ve çoklu yetenek değerlendirmeleriyle, sizin ne kadar gelişim sağladığınız takip edilir. Akademik ekibimiz sizin tarafınızdan belirlenen hedefe ulaşmak için doğru yolda olunduğundan emin olur. ,OKASYONLAR

EAP programı İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki okullarımızda mevcuttur. "AöLANG õ4ARIHLERI

Lütfen ilgili okul sayfalarına bakınız.

,3)õÚùRENCILERININõYERLEöTIRILDIùIõàNIVERSITELEREõBIRKA õÚRNEK sö5NIVERSITYöOFö7ARWICKöùNGILTERE sö5NIVERSITYöOFö-ANCHESTERöùNGILTERE sö5NIVERSITYöOFö.OTTINGHAMöùNGILTERE sö5NIVERSITYöOFö#HICHESTERöùNGILTERE sö,ONDRAö3CHOOLöOFö%CONOMICSöùNGILTERE sö)MPERIALö#OLLEGEö,ONDONöùNGILTERE sö%DINBURGHö5NIVERSITYöùNGILTERE sö"RIGHTONö5NIVERSITYöùNGILTERE sö3USSEXö5NIVERSITYöùNGILTERE ö sö5NIVERSITYö#OLLEGEö,ONDONöùNGILTERE sö.OTREö$AMEöDEö.EMOURö5NIVERSITYö!"$ sö3ANö&RANCISCOö3TATEö5NIVERSITYö!"$ sö'OLDENö'ATEö5NIVERSITYö!"$ sö-ETROPOLITANö#OLLEGEöOFö.EWö9ORKö!"$ sö#ALIFORNIAö3CHOOLöOFö)NTERNATIONALö-ANAGEMENTöö (ABD) sö#OLLEGEöOFöTHEö$ESERTö!"$ sö.EWBURYö#OLLEGEö!"$ sö"UNKERö(ILLö#OMMUNITYö#OLLEGEö!"$ sö#AMBRIDGEö#OLLEGEö!"$ sö3UFFOLKö5NIVERSITYö!"$ sö3EATTLEö#ENTRALö#OMMUNITYö#OLLEGEö!"$

sö.IAGARAö#OLLEGEö+ANADA sö"ROCKö5NIVERSITYö+ANADA sö'EORGEö'ROWNö#OLLEGEö+ANADA sö+WANTLENö5NIVERSITYö#OLLEGEö+ANADA sö-ALASPINAö5NIVERSITYö#OLLEGEö+ANADA sö4HEö!RTö)NSTITUTEöOFö6ANCOUVERö+ANADA sö#ENTRALö1UEENSLANDö5NIVERSITYö!VUSTRALYA sö'RIFFITHö5NIVERSITYö!VUSTRALYA sö1UEENSLANDö5NIVERSITYöOFö4ECHNOLOGYö!VUSTRALYA sö5NIVERSITYöOFö1UEENSLANDö!VUSTRALYA sö.EWCASTLEö5NIVERSITYö!VUSTRALYA sö!USTRALIANö#ATHOLICö5NIVERSITYö!VUSTRALYA sö5NIVERSITYöOFö!UCKLANDö9ENIö:ELANDA sö!UCKLANDö5NIVERSITYöOFö4ECHNOLOGYö!54 ö9ENIöö Zelanda) sö5.)4%#ö9ENIö:ELANDA sö-ANUKAUö)NSTITUTEöOFö4ECHNOLOGYö9ENIö:ELANDA sö4HEö5NIVERSITYöOFö/TAGOö9ENIö:ELANDA sö/TAGOö0OLYTECHNICö9ENIö:ELANDA


10

LSI da 6 hafta kaldım. Burada eğitim almak çok büyük bir zevkti. LSI her şeyin konforlu geçmesini sağladı benim için. Çok yakında tekrar gelmeyi umuyorum! &ATIMATAõ.$ONGO õ&RANSA

Uluslararası Okul Yılı (ISY) Bu hayatınızın en harika yılı olabilir. Hem yabancı bir dili akıcı bir şekilde konuşmaya başlayın hem de dünyanın her yerinden yeni arkadaşlar edinin. ISY programı paradan tasarruf etmenizi sağlar ve birçok kurs seçenekleri sunar. İhtiyaçlarınız ne olursa olsun bizim yüksek eğitimli, arkadaş canlısı personelimiz sizin başarılı bir yıl geçirmenizi sağlayacaktır.

,3)õ)39õ0ROGRAMLARNNõ!NAõ ¾ZELLIKLERI sö(AFTADAö ö ö ööDERS sö3àREö ö ööVEYAööHAFTA sööYA÷öVEöàZERI sö"A÷LANG öILEö/RTAöÄSTàöSEVIYELERöARAS sö$ERSLERööDAKIKAö:àRIHööDAKIKA sö(ERöSNFöMAKSIMUMööKI÷Iö:àRIHö sö¾úLEDENöSONRAöAKADEMIKöSE ENEKLER sö$àZENLIöTESTLER öAKADEMIKöDAN÷MANLKö ve üniversite yerleştirmede yardım Sizin kişisel amaç, seviye ve kurs sürenize uygun olarak bir kişisel çalışma planı tasarlanır.

Hedeflerinize ulaşmanızı sağlamak için, ilerlemeniz düzenli görüşmelerle kontrol edilmeye devam edilir. Çalışma planı seçenekleriniz şunları içerebilir: Genel dil sınıfları (bkz. syf6), sınav kursları (bkz. syf1213 ve sunulan sınavlar için LSI dil merkezi sayfaları), akıcı konuşma alıştırmaları, çalışma teknikleri sınıfları ve iş İngilizcesi. ISY programı tüm LSI merkezlerinde sunulmaktadır (Sliema hariç), ama LSI merkezleri arasında kurs seçeneklerinin değişiklik gösterebileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz. Bazı kurs seçenekleri sadece haftada 30 derslik programda bulunabilir. İhtiyaçlarınıza, hangi programın en iyi şekilde karşılık geleceği konusunda size bilgi vermekten mutluluk duyarız.

)39õVEõ"EKLENTILERINIZ ISY kursları 24 haftadan 48 haftaya kadar oldukları için öğrencilerimizin üstün sonuçlar elde etmesini bekliyoruz. ISY kursundan sonra ulaşacağınız seviye farklı faktörlere bağlıdır. söö+URSöSàRESIönö+URSöNEöKADARöUZUNööööö olursa sonuçlar o kadar iyi olur. söö$ERSöSAYSönö'ENELDEöDAHAöKSAöö ö sürede alınan fakat daha yoğun kurslar daha iyi sonuçlar verir. söö¾úRENCININöDILöSEVIYESIönö$ILöö ö seviyesi ne kadar yüksekse bir sonraki seviyeye çıkılması o kadar fazla zaman alır. Kesin sonuç her zaman öğrenci olarak size bağlıdır. Öğleden sonra aktivitelerine aktif olarak katılmak, dünyanın dört bir yanında arkadaşlar edinmek, yerel kültürle bütünleşmek, ve özellikle hedef dili mümkün olduğunca konuşmak, sonuç ve elde ettiklerinize inanılmaz etkiler yapacaktır.

)39õ£!,)÷-!õ0,!.).!õ"ø2õ¾2.%+õ ,3)õ6ANCOUVERDAõHAFTADAõõDERSõILEõõHAFTA

İngiltere

Hafta 1-12

Hafta 13-24

Hafta 25-36

Genel İngilizce

FCE Sınav Hazırlık

Genel İngilizce

İş İngilizcesi

FCE Sınav Hazırlık

Akademik Danışmanlık

Akademik Danışmanlık

TOEFL Hazırlık ve Çalışma Teknikler Akademik Danışmanlık

Kanada ABD

Fransa

İsviçre

Avustralya

,3)õ,ONDRAõ-ERKEZDEõHAFTADAõõDERSõILEõõHAFTA Hafta 1-12 Hafta 13-24

Hafta 25-36

Genel İngilizce

IELTS Hazırlık ve Çalışma Teknikleri

CAE Sınav Hazırlık

Akademik Danışmanlık

Akademik Danışmanlık

Akademik Danışmanlık

Yeni Zelanda


11

Çok Merkezli Kurslar +ONAKLAMA Tüm konaklama seçenekleri (bkz. Syf14 ve LSI dil merkezi sayfaları) önerilmekle beraber, ISY öğrencilerine özenle seçilmiş aile yanı konaklama seçeneklerini tavsiye ediyoruz. En azından programınızın ilk ayında sıcak bir karşılama, başka bir ülkedeki hayatınıza daha çabuk uyum sağlamanızı hızlandıracaktır. øöõ$ENEYIMI ISY öğrencileri için ayarlanabilir (dönemler ve koşullar için bkz. syf15). ,3)õÄNIVERSITEõ(AZRLKõVE 9ERLEöTIRMEõ3ERVISI Tüm ISY öğrencilerine açıktır (bkz. syf8-9).

5ZUNõ$ÚNEMõ£OKõ-ERKEZLIõ)39õ +URSLARdil eğitimleri ile uluslararası seyahati birleştirmek isteyen öğrenciler için idealdir. Öğrencilerin seçtikleri ISY kursunu iki veya daha fazla merkezde almalarının yanı sıra, çok merkezli kurslar kültürü daha derinden anlamayı, ya da merkezler birden farklı ülkeden seçilmiş ise iki kültürü karsılaştırmaya olanak sağlar. söùNGILTERE

ö!"$ ö&RANSA öùSVI RE ö+ANADA öö Yeni Zelanda ve Avustralya’da mevcuttur sö¾úRENCIöBELLIöMERKEZLERDEöBELLIöHAFTALARöö seçer söùLERLEMEöKAYTLARöSE ILENöMERKEZLERöARASöö transfer edilir

Bu eşsiz fırsat size dünyayı gezerken dili yaşayarak öğrenmenize olanak sağlayacaktır. *Sadece Ziyaretçi Öğrenci Vizesi sahipleri ve AB vatandaşları için geçerlidir. ,3)õ£OKõ-ERKEZLIõ+URSLARA ¾RNEKLERõ!öAùDAKIõ'IBIDIR õHAFTAõ9OùUNõ 6 hafta Londra Hampstead (İngiltere) 4 hafta Brighton (İngiltere) õHAFTAõ3TANDARTõ 12 hafta Berkeley/San Francisco (ABD) 8 hafta Toronto (Kanada) õHAFTAõ)39 12 hafta Paris (Fransa) 12 hafta Zürih (İsviçre) 12 hafta Londra (İngiltere)


12

SÄąnavlara HazÄąrlÄąk #AMBRIDGEĂľ3Â?NAVÂ?Ăľ(AZÂ?RLÂ?K ,3)þÚÚRENCILERIĂľ +URSLARÂ? SÂ?NAVLARDAĂľYĂ KSEKĂľBAĂśARÂ?Ăľ s Haftada 20/24/30 ders ORANLARÂ?ĂľYAKALARLAR s 4/8/9/10/11/12 haftalÄąk programlar (ANGIĂľSÂ?NAVÂ?NĂľSIZEĂľDAHAĂľ sĂľ16 yaĹ&#x; ve Ăźzeri UYGUNĂľOLDUĂšUĂľKONUSUNDAĂľ sĂľOrta seviye ve Ăźzeri sĂľBaĹ&#x;langĹç tarihleri ve yerleri için bkz. LSI KARARĂľVERIRKENĂľSIZEĂľ dil merkezi sayfalarÄą, sÄąnav tarihleri için YARDÂ?MCÂ?ĂľOLMAKTANĂľ bkz. syf12-13 +URSUNĂľODAKLANDÂ?ĂšÂ?ĂľKONULAR MUTLULUKĂľDUYARÂ?Z

Ä°yi yapÄąlandÄąrÄąlmÄąĹ&#x; kurs programlarÄą, az kiĹ&#x;ilik sÄąnÄąflar ve tecrĂźbeli ĂśÄ&#x;retmenlerden sÄąnav teknikleri hakkÄąnda tavsiyeler, sÄąnavlara tamamÄąyla hazÄąrlanmanÄązÄą saÄ&#x;layacaktÄąr. SeçtiÄ&#x;iniz sÄąnavÄąn LSI’da kalmayÄą planladÄąÄ&#x;ÄąnÄąz sĂźre içinde mevcut olup olmadÄąÄ&#x;ÄąnÄą lĂźtfen bize danÄąĹ&#x;ÄąnÄąz. Sunulan kurslarÄąn ayrÄąntÄąlarÄą ve baĹ&#x;langĹç tarihleri için lĂźtfen LSI dil merkezi sayfalarÄąna bakÄąnÄąz.

s Dilbilgisinin aktif ve doÄ&#x;ru kullanÄąmÄą s Yazma ve okuma becerileri s Dinlenme becerileri s GeniĹ&#x; kapsamlÄą kelime bilgisi alÄąĹ&#x;tÄąrmalarÄą sþİletiĹ&#x;im becerisini ve kavramayÄą geliĹ&#x;tirme s YĂźksek bir Cambridge sÄąnavÄą derecesi almak için ihtiyacÄąnÄąz olan sÄąnav becerileri EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi kurslarÄąnÄąn bulunduÄ&#x;u merkezlerimizde aynÄą zamanda Cambridge TKT sÄąnavlarÄąnÄą da sunmaktayÄąz. Daha fazla bilgi ve detay için lĂźtfen EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi konusuna bkz. syf13.

)%,43 Ăľ4/%&,ĂľI"4þþ4/%)# 3Â?NAVLARÂ?NAĂľ(AZÂ?RLÂ?K s Haftada 24/30 ders s 4/8/12 haftalÄąk programlar s 16 yaĹ&#x; ve Ăźzeri s Orta seviye ve Ăźzeri s BaĹ&#x;langĹç tarihleri ve yerleri için bkz. LSI dil merkezi sayfalarÄą, sÄąnav tarihleri için bkz. syf12-13 Dilbilgisini geliĹ&#x;tirme ve dil becerilerine odaklanmÄąĹ&#x; haftada 20 ders ile çalÄąĹ&#x;ma tekniklerine ve sÄąnav alÄąĹ&#x;tÄąrmalarÄąna odaklanmÄąĹ&#x; haftada 10 ders içeren bu kurslarda iĹ&#x;leyeceÄ&#x;iniz konular Ĺ&#x;unlardÄąr: sĂś$ILBILGISIĂśYAPÂ?LARÂ?NÂ?NĂśDOĂşRUĂśKULLANÂ?MÂ? sĂś+ONUáMAĂśBECERILERIĂśVEĂśYETERLILIĂşI sÜÚáLEVSELĂśYAPÂ?LAR sĂś'ENIáÜKAPSAMLÂ?ĂśKELIMEĂśBILGISI sĂś!KTIFÜ ALÂ?áMAĂśTEKNIKLERI sĂś9Ă KSEKĂśBIRĂś)%,43 Ăś4/%&,ĂśI"4ĂśVEYAĂś4/%)# sÄąnavÄą derecesi almak için ihtiyacÄąnÄąz olan sÄąnav becerileri

3Â?NAV

ø.'ø,ø:#% #AMBRIDGEþÄNIVERSITESI PET

Preliminary English Test

FCE

First Certificate in English

CAE

Certificate of Advanced English

CPE

Certificate of Proficiency in English

BEC

Business English Certificate

TKT

Teaching Knowledge Test

IELTS

International English Language Testing System

TOEFL Test of English as a Foreign Language TOEIC Test of English for International Communication

&2!.3):#! DELF

Diplôme d’Etudes en Langue Français 1er DegrÊ

TEF

Test d’Evaluation de Français

CCIP

Diplôme de français professionnel (DFP)

!,-!.#!

Orta AltÄą Orta Orta ĂœstĂź Ä°leri

ZD

Goethe-Zertifikat B1

GZ

Goethe-Zertifikat B2


13

UluslararasÄą YĂśnetim okumak istiyorum, bu yĂźzden Ăźniversite baĹ&#x;vurumda baĹ&#x;arÄąlÄą olmak için olabildiÄ&#x;ince dil ĂśÄ&#x;renmeye ihtiyacÄąm var. TEF (FransÄązca testi) ve TOEFL, olmasÄą gereken standart koĹ&#x;ullar. LSI beni hedefime ulaĹ&#x;tÄąrdÄą. )NGAĂľ+ATHARINAĂľ2ADZIEJEWSKI Ăľ!LMANYA

Özel Amaçlar için İngilizce 3EVIYE

3Â?NAVĂľ4ARIHLERI

Mart, Haziran, KasÄąm, AralÄąk YÄąl boyunca sÄąk sÄąk

! �KLAMA

Ä°ngilizcede yeterliliÄ&#x;in kanÄątÄą olarak tĂźm dĂźnyada kabul edilmekte ve yĂźksek derecede itibar gĂśrmektedir.

YĹl boyunca sĹk sĹk Mart, Haziran, AralĹk Mart, MayĹs, Haziran, KasĹm, AralĹk Okullarla temasa geçiniz.

Ä°ngilizce ĂśÄ&#x;retmek için gerekli olan esas eÄ&#x;itimcilik bilgisi Ăźzerinde yoÄ&#x;unlaĹ&#x;Äąr.

YÄąl boyunca sÄąk sÄąk

Ä°ngiltere, Ä°rlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki Ăźniversite ve yĂźksekokullara kayÄąt koĹ&#x;uludur.

YÄąl boyunca sÄąk sÄąk

YÄąl boyunca sÄąk sÄąk

ABD ve Kanada’da Ăźniversite ve yĂźksekokullara kayÄąt koĹ&#x;uludur. UluslararasÄą ĂśÄ&#x;renciler ve meslek sahipleri için Mesleki Ä°ngilizce sÄąnavÄądÄąr.

MayÄąs, Ekim

Fransa EÄ&#x;itim BakanlÄąÄ&#x;Äą tarafÄąndan tanÄąnmaktadÄąr.

YÄąl boyunca sÄąk sÄąk

FransÄązca konuĹ&#x;ulan Ăźniversite ve kurumlar tarafÄąndan tanÄąnmaktadÄąr.

Haziran, AralÄąk

Fransa EÄ&#x;itim BakanlÄąÄ&#x;Äą tarafÄąndan tanÄąnmaktadÄąr.

Temmuz, AÄ&#x;ustos, Ocak-Ĺžubat

Almancada orta derece yeterliliÄ&#x;in kanÄątÄą olarak evrensel olarak kabul gĂśrmektedir.

Temmuz, AÄ&#x;ustos, Ocak-Ĺžubat

Birçok Ăźniversite ve yĂźksekokulun resmi kayÄąt koĹ&#x;ulu olarak kabul edilir.

0ILOTLARþø INþøNGILIZCE Bu kurs ticari amaçlÄą pilot lisansÄą için gerekli olan bĂźtĂźn yer teorilerini içerir. UygulamalÄą uçuĹ&#x; dersleri, partner uçuĹ&#x; okulumuz vasÄątasÄą ile, ekstra Ăźcret karĹ&#x;ÄąlÄąÄ&#x;Äąnda ayarlanabilir. sĂś3TANDARTÜÜARTÂ?ĂśHAFTADAÜÜYADAÜÜBIRE bir ders* sĂś+URSĂśSĂ RESIÜÜ(AFTAĂś Ăś(AFTA (20+5)* sĂś/RTAĂśILEÜÚLERIĂśSEVIYELERĂśARASÂ? sĂś)#!/Ăś3TANDARTLARÂ? +ONULARÂ?NĂľI ERIĂšI HavacÄąlÄąk Hukuku, UçuĹ&#x;/Telsiz/Telefon OperatĂśr Lisanslama, Ä°nsan FaktĂśrĂź, Navigasyon, Meteoroloji ve Uçak Teknolojisi. "AĂśLANGÂ? þTARIHLERI Her Pazartesi $ILĂľ-ERKEZI Auckland

(EMĂśIRELERþø INþøNGILIZCE Bu kurs HemĹ&#x;irelik FakĂźltesi DiplomasÄą için eÄ&#x;itim gĂśrmek isteyen ĂśÄ&#x;renciler, ya da Ä°ngilizce konuĹ&#x;ulan bir ortamda çok deÄ&#x;erli iĹ&#x; deneyimi kazanmak isteyen hemĹ&#x;ireler için ideal bir seçimdir. Derslere ilave olarak, SaÄ&#x;lÄąk SektĂśrĂźnde part-time çalÄąĹ&#x;ma imkanÄąnÄąz olacaktÄąr. sÜÜYADAÜÜHAFTAĂśSĂ RESINCEĂśHAFTADAĂśÜÜÜÜÜÜ ders sĂś)%,43Ăś ĂśPUANÂ?ĂśGEREKLIDIR sĂś'ENELÜÚNGILIZCE(EMáIRELERĂśI INÜÚNGILIZCEÜÜÜÜ (sabahlarÄą) sĂś!KADEMIKÜÚNGILIZCEĂśÚúLEDENĂśSONRALARÂ? sĂś(AFTADAÜÜSAATEĂśKADARÜàCRETLIĂśIá DENEYIMIÜÜ (hafta sonlarÄą ve akĹ&#x;amlarÄą)

"AĂśLANGÂ? þTARIHLERI Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź. $ILĂľ-ERKEZLERI Auckland

%ĂšITIMþøNGILIZCESI DiÄ&#x;er dilleri konuĹ&#x;an eÄ&#x;itimcilere yĂśnelik olan bu kurs, ĂśÄ&#x;rencileri Ä°ngilizceyi bir yabancÄą dil olarak ĂśÄ&#x;retmek için ihtiyaç duyulan temel gereksinimler ile donatÄąr. Seçenek 1: Bireylere YĂśnelik sĂś3TANDARTÜÜARTÂ?ĂśHAFTADAÜÜVEYAÜÜBIREĂśBIRÜÜÜÜÜÜ ders sĂś/RTAĂśILEÜÚLERIĂśSEVIYELERĂśARASÂ? sĂś+IáIYEĂśVEĂśIHTIYA LARAĂśUYARLANMÂ?áÜPROGRAM Seçenek 2: KapalÄą Grup Dersleri sĂś,3)Ăś9OĂşUNÜÜKURSUNUNÜÚúLEDENĂśSONRAKI seçeneÄ&#x;i sĂś/RTAĂśILEÜÚLERIĂśSEVIYELERĂśARASÂ? sĂś-INIMUMĂśKATÂ?LÂ?MCÂ?SÂ?NÂ?FÜÜKIáI sĂś4+4Ăś4EACHINGĂś+NOWLEDGEĂś4EST ĂśSÂ?NAVÂ? hazÄąrlÄąk kursu, 3 TKT modĂźlĂź kapsayacak ve 4 haftalÄąk eÄ&#x;itim Ĺ&#x;eklinde ayrÄąca sunulmaktadÄąr +APSANANĂľ+ONULAR Dil analizi; ders planlamasÄą, okuma, yazma, dinleme ve konuĹ&#x;ma becerilerinin ĂśÄ&#x;retilmesi; sÄąnÄąf aktiviteleri; kaynak ve araçlarÄąn kullanÄąlmasÄą; ĂśÄ&#x;rencilerin ihtiyaçlarÄąnÄą belirlemek, ĂśÄ&#x;rencilerin hatalarÄą ile ilgilenmek. 4+4Ăľ-ODĂ LLERIĂľDil ve Dil EÄ&#x;itimi ve Ă–Ä&#x;retimin Temelleri, Ders PlanlamasÄą ve Dil Ă–Ä&#x;retim KaynaklarÄą, Ă–Ä&#x;retim ve Ă–Ä&#x;renim SĂźreç YĂśnetimi. Ă–Ä&#x;rencilerin portfĂśy tutmalarÄą gerekecektir.

+APSANANĂľ+ONULAR Hastanelerin Dili, SaÄ&#x;lÄąk Sistemi, SaÄ&#x;lÄąk ve HastalÄąk, TÄąbbi ve Anatomik Terminoloji, Hasta DeÄ&#x;erlendirme, Perhiz, YaĹ&#x;lÄą BakÄąmÄą, Alternatif Tedaviler ve Ä°laçla Tedavi.

"AĂśLANGÂ? þTARIHLERI LĂźtfen ilgili LSI Dil EÄ&#x;itim Merkezi ile baÄ&#x;lantÄąya geçiniz. $ILĂľ-ERKEZLERI LSI Kanada, ABD’deki tĂźm merkezler, Brisbane, Cambridge ve Auckland.


14

MĂźkemmel ĂśÄ&#x;retmenler, arkadaĹ&#x; canlÄąsÄą çalÄąĹ&#x;anlar ve samimi bir atmosfer; bunlar iyi bir dil okulu seçmek için gereken ßç faktĂśr. LSI bu avantajlarÄą içinde bulunduran en iyi okul. #HIH *ENĂľ,IU þÚÚRENCI Ăľ4AYVAN

Konaklama ve Sosyal Aktiviteler Dil ĂśÄ&#x;renirken, gittiÄ&#x;iniz Ăźlkeyi ve o Ăźlkenin insanlarÄąnÄą da tanÄąmanÄąz gerekir. TĂźm LSI dil merkezleri; aile yanÄą, ĂśÄ&#x;renci evi, ĂśÄ&#x;renci yurdu, pansiyon veya otel gibi çok çeĹ&#x;itli konaklama seçenekleri sunmaktadÄąr. BĂźtĂźn dil merkezlerimiz aktif ve ilgi çekici sosyal aktiviteler sunar.

,3)Ăľ!ILEĂľ9ANÂ?Ăľ+ONAKLAMA Ă–zenle seçilmiĹ&#x; ailelerimiz kaldÄąÄ&#x;ÄąnÄąz Ăźlkedeki hayatÄąn nasÄąl olduÄ&#x;unu ĂśÄ&#x;renmenizi saÄ&#x;layarak, arkadaĹ&#x; canlÄąsÄą ve rahat ortamlar sunar. Birçok ĂśÄ&#x;rencimiz yÄąllar sonra bile yanlarÄąnda kaldÄąklarÄą ailelerle gĂśrĂźĹ&#x;meyi sĂźrdĂźrĂźyorlar.

Daireler Londra’nÄąn her yerinde bulunur ve 4-6 kiĹ&#x;iliktir. Tek, çift ve ikiz odalar mevcuttur. Daireler baÄ&#x;ÄąmsÄązlÄąÄ&#x;Äą seven ĂśÄ&#x;rencilere tĂźm temel imkanlarÄą sunar.

,3)Ăľ3OSYALĂľ!KTIVITELER ,3)þžÚRENCIĂľ%VLERI9URTLARÂ? DĂźnyanÄąn birçok yerinden arkadaĹ&#x; edinebileceÄ&#x;iniz ĂśÄ&#x;renci evi ve yurtlarÄąnda tek veya çift kiĹ&#x;ilik odalar mevcuttur. Bu seçenek, seçtiÄ&#x;iniz lokasyon, mevsim ve yurt tercihinize gĂśre Ăśzel veya paylaĹ&#x;ÄąmlÄą banyo imkanlarÄą sunmaktadÄąr. Odalar dĂźzenli bir Ĺ&#x;ekilde temizlenir, çarĹ&#x;aflar haftada bir deÄ&#x;iĹ&#x;tirilir. Yiyecek ve içecek dĂźzenlemeleri fark gĂśstermektedir ama birçok yerde kahvaltÄą verilir. (Yer durumu ve daha fazla bilgi için lĂźtfen gerekli LSI dil merkezi ile baÄ&#x;lantÄąya geçiniz.)

0ANSIYON(OSTELĂľ Otellerden daha ekonomik olan pansiyonlar daha sÄąnÄąrlÄą hizmet sunar. HaftalÄąk hizmetçi servisi saÄ&#x;lanÄąr ve bazÄą pansiyonlar mutfak tesislerine sahiptir.

/TELLER OkullarÄąmÄąza yakÄąn yerlerde deÄ&#x;iĹ&#x;ik tĂźrlerde oteller sunmaktan ve seçtiÄ&#x;iniz otele rezervasyon yaptÄąrmaktan mutluluk duyarÄąz.

Konaklama hakkÄąnda daha fazla ve detaylÄą bilgi için, lĂźtfen web sitemizde bulunan konaklama broĹ&#x;Ăźrlerimizi inceleyiniz.

,ONDRADAþ!PARTMANþ$AIRELERI 0AYLAÜ�ML�þ$AIRELER

Ä°lgi alanlarÄąnÄąz ya da yaĹ&#x;am tarzÄąnÄąz ne olursa olsun, size uygun ve eÄ&#x;lenceli aktiviteler buluruz. GĂźnlĂźk geziler, mĂźze ve galeri gezileri, tiyatro ve sinema etkinlikleri, restoranlar ve publar, uluslararasÄą aktiviteler ve spor fikstĂźrleri, bunlarÄąn hepsi programÄąmÄązÄąn dĂźzenli aktiviteleridir. BazÄą aktiviteler Ăźcretsizdir ve diÄ&#x;erlerinin birçoÄ&#x;u da indirimli fiyatlarla sunulur. Buna ek olarak, birçok spor aktivitesi için Ăśzel dĂźzenlemeler tĂźm merkezlerimizde yapÄąlabilir - sadece personelimize danÄąĹ&#x;manÄąz yeterlidir.

!KTIVITEĂľVEĂľ$ILĂľ%ĂšITIMĂľ 0ROGRAMLARÂ? Spor için olan tutkunuzu LSI Aktivite ve Dil EÄ&#x;itim ProgramlarÄą ile su yĂźzĂźne çĹkarÄąn. San Diego’da sĂśrf’ten, Vancouver’da kayak olanaklarÄąna, Toronto’da tenisten, Auckland’ta gemicilik ve “scuba divingâ€?e kadar eÄ&#x;itim ile beraber bir sĂźrĂź kombinasyon sunuyoruz. Bu ve benzeri programlar için lĂźtfen bizimle baÄ&#x;lantÄąya geçiniz.


15

Eğitim ve İş Tecrübesi (Staj) Programları Bu program; iş ortamında dil becerilerinizi kullanmak, geliştirmek ve değerli bir iş deneyimi kazanmak için mükemmel bir fırsattır. Program iletişim becerilerinizi geliştirir; böylece yerleştirildiğiniz işten keyif alabilir ve yarar sağlayabilirsiniz. LSI ücretsiz iş tecrübeleri ve ücretli iş yerleştirmeleri sunar. Bu programlar üniversite yaşına gelmiş öğrenciler ya da az deneyimli genç profesyoneller için idealdir.

9ERLEöTIRMEõÄCRETLERIõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ İNGİLTERE KANADA Ücretli İş Tecrübesi/Konaklama Endüstrisi Ücretsiz İş Tecrübesi/Staj Çalışma Tatili Self-placement (sadece kendi işini bulanlar için) YENİ ZELANDA Ücretsiz İş Tecrübesi/Staj

£450 CD$1200 CD$1200 CD$1200 CD$500 NZ$1400

øNGILTERE

+ANADA

!VUSTRALYADAõ+AZANNõVEõ¾ùRENIN

øöõ4ECRàBESIõàCRETSIZ !"õ6ATANDAöLAR

ÄCRETLIõøöõ4ECRàBESI+ONAKLAMAõ%NDàSTRISI

Birçok ülkeden öğrenciler Avustralya’ya Tatilde Çalışma Vizesi ile gelebiliyor. Bununla aşağıdakileri yapabilirsiniz; sööHAFTAYAöKADARöEúITIMöGÚRàN sö"IRöI÷VERENöI INööAYö AL÷NöVEöSONRAöBA÷KAöBIRööö işe geçin sö!VUSTRALYADAööYLöYA÷AYN

söù÷öTECRàBESINDENöÚNCEöENöAZööHAFTALKö,3) Yoğun 30 kursu sö öAYLKöù÷öTECRàBESIöYERLE÷TIRMESI sö£AL÷MAKöISTEDIúINIZööENDàSTRIPROFESYONEL alanı seçin ve biz de buna göre uygun bir yerleştirme bulalım sö"A÷VURULARöENöAZööHAFTAöÚNCEDEN yapılmalıdır sööYA÷öVEöàZERI øöõ4ECRàBESIõàCRETLI !"õ6ATANDAöLAR söù÷öYERLE÷TIRMESINDENöÚNCEöENöAZööHAFTALK LSI Yoğun 30 veya Standart 20 kursu sö3AATTEöENöAZöMINIMUMöSAATöàCRETIöööööö ö kazanabileceğiniz, 3-6 aylık, özel beceri gerektirmeyen tam veya yarım günlük iş yerleştirmesi söù÷EöYERLE÷TIRMEöOTELLERDEöMEVCUTTURö&AKAT yerleştirmeler İngiltere’nin herhangi bir yerinde olabilir sö"A÷VURULARöENöAZööHAFTAöÚNCEDEN yapılmalıdır sööYA÷öVEöàZERI

sö%NöAZöö(AFTALKö,3)ö9OúUNöKURSUNUNööö ardından kısa dönem (asgari ücret karşılığı) konaklama endüstrisi alanında çalışırken ve pratik yapma imkanları sö9ERLE÷TIRMEöSàRESIöKURSTANöDAHAöUZUN olamaz øöõ4ECRàBESI3TAJõàCRETSIZ

söù÷öTECRàBESINDENöÚNCEöENöAZööHAFTALKö,3) Yoğun 30 kursu sö öHAFTALKöKSAöDÚNEMLIöYERLE÷TIRMEööööööööö hafta tavsiye edilir) sö9ERLE÷TIRMEöSàRESIöKURSTANöDAHAöUZUN olamaz £ALöMAõ4ATILI

sö+SAöDÚNEMöEúITIMöVEö AL÷MAöSRASNDAöPRATIKööö yapma imkanı (asgari ücret karşılığı) sö-INIMUMöYERLE÷TIRMEöSàRESIööHAFTAö hafta tavsiye edilir) söù÷öTECRàBESINDENöÚNCEöENöAZööHAFTALKö,3) Yoğun 30 kursu sö¾úRENCIö7ORKINGö(OLIDAYö6ISAö4ATILDE Çalışma Vizesi) edinebilirse, yerleştirme süresi kurstan daha uzun olabilir sö7ORKINGö(OLIDAYö6ISAöÚNERILENöàLKELER Avustralya, Belçika, Şili, Kosta Rika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, Hong Kong, İrlanda, İtalya, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Slovenya, İspanya, İsveç, Tayvan, Ukrayna, Birleşik Krallık 3ELFõ0LACEMENTõ3E ENEùIõ

Öğrenciler pratik yapıp çalışma için kendileri şirket bulur. LSI özgeçmiş ve görüşmeler için yardım sağlayacaktır.

LSI Brisbane, Tatilde Çalışma Vizesi sahiplerine şu hizmetleri sunuyor: söùNGILIZCENIZIöGELI÷TIRMENIZEöYARDMöETMEKöI INöö İngilizce dil kursları sö"RISBANEDAöAILEöYANöKONAKLAMAöYAöDAööö paylaşımlı konaklama sö(AFTADAöBIRöKEZöö#6 öGÚRà÷MEöVEöI÷öBULMAYLAöö ilgili İş Kulübü Eğer Tatilde Çalışma Vizeniz varsa LSI Brisbane’daki ilk gününüzde, Tatilde Çalışma Bilgi Paketimiz size sunulacaktır. Bu size umacağınız iş türlerini, ödeme oranlarını, nerede iş arayacağınızı ve Avustralya’da doldurmanız gereken formları açıklar. Tatilde Çalışma Vizesi almak için gerekli olan bilgileri Avustralya Hükümeti web sitesi www.immi.gov. au adresinden alabilirsiniz.

9ENIõ:ELANDAõ ÄCRETSIZõøöõ4ECRàBESI3TAJ s9ERLE÷TIRMEöÚNCESI ö öHAFTALKö,3)ö9OúUNöö 30 kursu sö9ERLE÷TIRMELERö öAYLKöOLUP öGENELDEöö Auckland’ta bulunmaktadır, ama bazı yerleştirmeler başka şehirlerde olabilir s9A÷öönö s-INIMUMöùNGILIZCEöSEVIYESIö/RTAöÄSTàöö (Upper Intermediate) s9ERLE÷TIRMELER öù÷LETME ö2EKLAM ö0AZARLAMAööööö ve Satış, Medya ve Halkla İlişkiler, Perakende Satış, Seyahat ve Turizm, Web Geliştirme alanlarında bulunmaktadır sö4ATILDEö£AL÷MAö6IZESIö öVEöYERLE÷TIRMENINöööö Üniversite eğitim gereksinimlerine uygun olduğu yerlerde Stajyer Vizesi sahiplerine uygundur Yeni Zelanda’da en az 6 aylık Öğrenci Vizesi ve IELTS 5.0 sonucu ile haftalık 20 saate kadar yasal olarak çalışmak mümkündür.


16

Ä°NGÄ°LTERE

XXXMTJFEVMPOEPO øNGILTEREDEþøNGILIZCE

Seviye AnahtarÄą

Londra Merkez Londra çok kĂźltĂźrlĂź yapÄąsÄą, rakipsiz etkinlikleriyle dĂźnya standartlarÄąnda bir Ĺ&#x;ehirdir. KĂźltĂźrĂźnden, tarihinden ve ihtiĹ&#x;amÄąndan, dĂźnyanÄąn en iyi gece hayatÄąna kadar; Londra’da herkes için birĹ&#x;eyler bulmak mĂźmkĂźndĂźr.

BaĹ&#x;langĹç Temel

!KTIVITEĂľ0ROGRAMÂ? ÇeĹ&#x;itli ve dopdolu aktivite programÄą; publarÄą, restoranlarÄą, tiyatrolarÄą gezme ve Oxford’a, Edinburg’a ve Stonehenge’e dĂźzenlenen geziler gibi aktivitelerle, ĂśÄ&#x;rencilere Londra’nÄąn ve Ä°ngiltere’nin en iyisini sunmaktadÄąr.

Orta ĂœstĂź Ä°leri

'ENELĂľ+URSLARĂľbkz. syf6-7

,3)Ăľ+URSĂľ&IYATLARÂ?Ăľ5+aĂľSadece eÄ&#x;itim fiyatlarÄądÄąr.

3TANDARTĂľ

'ENELĂľ+URSLARĂľ HaftalÄąk Fiyatlar Standart 18 Standart 20 YoÄ&#x;un 30 / Ä°Ĺ&#x; Ä°ngilizcesi Akademik Amaçlar için Ä°ngilizce Ă–Ä&#x;leden Sonra KurslarÄą

3TANDARTþ 9OÚUNþ žÚLEDENþ3ONRAþ+URSU !RT�þ+URSLARþ øÜþøNGILIZCESI

,3)Ăľ,ONDRAĂľ-ERKEZ LSI Londra Merkez, Ĺ&#x;ehrin merkezinde, Ăźniversitelere ve modern eÄ&#x;lence bĂślgesi Soho’ya yakÄąn; kafeler, barlar ve canlÄą ĂśÄ&#x;renci nĂźfusuna hizmet veren publarla dolu bir yerde bulunur. Rahat ve modern okul; Ăźcretsiz internet eriĹ&#x;imi ve çok çeĹ&#x;itli bireysel çalÄąĹ&#x;ma materyallerine sahiptir.

Orta AltÄą Orta

Temel ile Ä°leri seviyeler arasÄą için baĹ&#x;langĹç tarihleri: Her Pazartesi BaĹ&#x;langĹç seviyesindeki ĂśÄ&#x;renciler için baĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź.

#AMBRIDGEĂľ3Â?NAVÂ?Ăľ+URSLARÂ?Ăľbkz. syf12

sĂś&IRSTĂś#ERTIFICATEĂś&#% sĂś!DVANCEDĂś#!% sĂś"ILGISAYARĂśTABANLÂ?ĂśTEST BaĹ&#x;langĹç tarihleri: FCE 4 hafta: Haz 17, Tem 15 FCE 12 hafta: Oca 2, Mar 25, Eyl 23 CAE 4 hafta: Haz 24, Tem 22 CAE 12 hafta: Oca 2, Nis 2, Eyl 16 SÄąnav tarihleri için, bkz. syf12-13

)%,43 þ4/%&,þI"4þþ4/%)#þ 3�NAVLAR�NAþ(AZ�RL�Kþbkz. syf12 5LUSLARARAS� /KULþ9�L�þbkz. syf10 !KADEMIKþ!MA LARþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ I INþøNGILIZCEþbkz. syf9

sĂś-INIMUMĂśSĂ REÜÜ(AFTAĂś BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź SÄąnav tarihleri için, bkz. syf12-13

øÜþ4ECRà BESIþsee p15 ÄNIVERSITEþ(AZ�RL�Kþsee p8

%XECUTIVEĂľ+URSLAR Bire Bir Ăľ'Ă NLĂ KĂľ+OMPAKTĂľ+URS -INIĂľ'RUPĂľ+URSLARÂ?Ăľbkz. syf37-39 2ESMIĂľ4ATILLER 2013 yÄąlÄąnda aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki tarihlerde ders yapÄąlmayacaktÄąr: Oca 1, Mar 29, Nis 1, May 6, 27, AÄ&#x;u 26, Ara 25, 26. Okul tatil sonrasÄą, 2 Ocak 2014’te tekrar açĹlacaktÄąr.

1 hft 185 230 305

2-3 hft 180 225 290

115

115

4-11 12-15 16-19 hft hft hft 170 160 155 215 205 195 265 250 240 265

250

240

235

110

105

100

95

4 hft 1060 860 1060

8 hft 2120

12 hft

3Â?NAVLARAĂľ(AZÂ?RLÂ?K +URSLARÂ? TOEFL/TOEIC/IELTS Cambridge SÄąnavÄą (20) Cambridge SÄąnavÄą (30)

2460 3000

"IREYSELĂľ+URSLAR ArtÄą Kurs Ăœcreti: 5 ders/10 ders Bire Bir Ders )39Ăľn 5LUSLARARASÂ?Ăľ/KULĂľ9Â?LÂ? Haftada 18 ders Haftada 20 ders Haftada 30 ders

20+ hft 150 190 235

245/490 49 24 hft 3180 4080 4800

30 hft 3975 5100 6000

36 hft 4230 5580 6300

48 hft 5640 7440 8400

%XECUTIVEþ+URSþ&IYATLAR�þ5+aSayfa 39’a bakĹnĹz. 3�NAVþÄCRETLERI øLAVEþÄCRETLERþhaftalĹk: FCE/CAE IELTS

ÂŁ120 ÂŁ160

%KþÄCRETLER

Noel DĂśnemi Yaz DĂśnemi (Haz 23-AÄ&#x;u 25)

ÂŁ30 ÂŁ25

KayÄąt Ăźcreti ÂŁ70 YerleĹ&#x;tirme Ăźcreti – ÂŁ450 iĹ&#x; tecrĂźbesi HavaalanÄą karĹ&#x;Äąlama (tek yĂśn): Heathrow/London City ÂŁ80 Gatwick/Stansted ÂŁ95 Luton ÂŁ95

$AIREþ0AYLAÜ�M� 9EMEKSIZ

+ONAKLAMA

kiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą, haftalÄąk yÄąl boyu Tek kiĹ&#x;ilik oda, ÂŁ220 yemeksiz Çift kiĹ&#x;ilik oda, ÂŁ265 yemeksiz (Ăśzel banyo)*

!ILE9ANÂ? Tek kiĹ&#x;ilik oda haftalÄąk: BĂślge 2 Y&K YP BĂślge 3 Y&K YP BĂślge 4-6 Y&K YP

ÂŁ165 ÂŁ200 ÂŁ155 ÂŁ190 ÂŁ135 ÂŁ170

Çift kiĹ&#x;ilik oda fiyatlarÄą istek Ăźzerine verilir. %XECUTIVEĂľ%KþÄCRETLERIĂľ haftalÄąk: PaylaĹ&#x;ÄąmlÄą banyo Ă–zel banyo

ÂŁ25 ÂŁ75

kiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą, haftalÄąk: Tek kiĹ&#x;ilik oda Çift kiĹ&#x;ilik oda

ÂŁ190 ÂŁ140

žÚRENCIþ9URDUþ +ONAKLAMA

*Minimum kalÄąĹ&#x; sĂźresi 4 hafta

/TEL Ä°steÄ&#x;e baÄ&#x;lÄą olarak 2, 3 ve 4 yÄąldÄązlÄą otel fiyatlarÄą verilebilir. 9+Ăľ9ATAKĂľ+AHVALTÂ?þþþþþþþþþþþþþþþþþ 90Ăľ9ARÂ?MĂľ0ANSIYON


17

LSI sayesinde Ä°ngilizcem çok geliĹ&#x;ti, çßnkĂź her zaman Ä°ngilizce konuĹ&#x;uyorduk. TĂźm ĂśÄ&#x;retmenler çok kibar ve arkadaĹ&#x; canlÄąsÄąydÄą. "TLB*UBLVSB +BQPOZB

XXXMTJFEVIBNQTUFBE

øNGILTEREDEþøNGILIZCE

Seviye AnahtarÄą

Londra Hampstead

BaĹ&#x;langĹç Temel

KeĹ&#x;fedilmeye mĂźsait, cazibeli ve çekici bir yer olan Hampstead semti, yÄąllardÄąr birçok ĂźnlĂźye, yazara ve oyuncuya ev sahipliÄ&#x;i yapmaktadÄąr. Burada Freud MĂźzesi’ni ve Ĺ&#x;air John Keats’in evini ziyaret edebilirsiniz. YaklaĹ&#x;Äąk 320 dĂśnĂźmlĂźk kÄąrsal alan Hampstead ParkÄą, okula sadece birkaç dakikalÄąk yĂźrĂźme mesafesindedir!

,3)Ăľ+URSĂľ&IYATLARÂ?Ăľ5+aSadece eÄ&#x;itim fiyatlarÄądÄąr.

3TANDARTþ 3TANDARTþ 9OÚUNþ žÚLEDENþ3ONRAþ+URSU !RT�þ+URSLAR øÜþøNGILIZCESI

'ENELĂľ+URSLARĂľ HaftalÄąk Fiyatlar Standart 18 Standart 20 YoÄ&#x;un 30 / Ä°Ĺ&#x; Ä°ngilizcesi Akademik Amaçlar için Ä°ngilizce Ă–Ä&#x;leden Sonra KurslarÄą KlĂźp 50 + (hft)

#AMBRIDGEĂľ3Â?NAVÂ?Ăľ+URSLARÂ?bkz. syf12

s&IRSTĂś#ERTIFICATEĂś&#% Ăś s!DVANCEDĂś#!% Ăś s0ROFICIENCYĂś#0% sBilgisayar tabanlÄą test

!KTIVITEĂľ0ROGRAMÂ? Okulun bĂźyĂźk bahçesinde barbekĂź partileri ve spor aktiviteleri dĂźzenlenir. Publar, kulĂźpler, mĂźzikaller ve hafta sonu gezileri diÄ&#x;er aktivitelere Ăśrnektir. Londra’nÄąn en gĂśzde pazarlarÄąndan olan Camden Lock Market, yakÄąn mesafede bulunmaktadÄąr.

15

15 mins

in

s

1 hft 175 220 295

2-3 hft 170 215 280

110

110

4-11 12-15 16-19 hft hft hft 160 150 145 205 195 185 255 240 230

20+ hft 140 180 225

255

240

230

225

105

100

95

95

4 hft 1020 820

8 hft 2040 1640

365

3Â?NAVLARAĂľ(AZÂ?RLÂ?K +URSLARÂ? TOEFL/TOEIC/IELTS Cambridge SÄąnavÄą (20) "IREYSELĂľ+URSLAR ArtÄą Kurs Ăœcreti: 5 ders/10 ders Bire Bir ders

12 hft 2880 2340

245/490 49

BaĹ&#x;langĹç tarihleri: FCE 4 hafta: Haz 17, Tem 15 FCE 8 hafta: Oca 28, Nis 2, AÄ&#x;u 27, Eki 21 CAE 4 hafta: Haz 24, Tem 22 CAE 8 hafta: Oca 28, Nis 8, Eyl 2, Eki 14 CPE 12 hafta: Mar 25*, Eyl 2

)39Ăľn 5LUSLARARASÂ?Ăľ/KULĂľ9Â?LÂ?Ăľ Haftada 18 ders Haftada 20 ders Haftada 30 ders

*KaÄ&#x;Äąt tabanlÄą test SÄąnav tarihleri için, bkz. syf12-13

%XECUTIVEþ+URSþ&IYATLAR�þ5+a Sayfa 39’a bakĹnĹz. %XECUTIVEþ%KþÄCRETLERI 'ENELþ+URSLAR

)%,43 þ4/%&,þI"4þþ4/%)#þ 3�NAVLAR�NAþ(AZ�RL�Kbkz. syf12

m

Orta ĂœstĂź Ä°leri

'ENELĂľ+URSLARbkz. syf6-7

BaĹ&#x;langĹç Tarihleri: Her Pazartesi BaĹ&#x;langĹç seviyesi ĂśÄ&#x;rencileri sadece Londra Merkez’de.

,3)Ăľ,ONDRAĂľ(AMPSTEAD Ĺžehir merkezinden 5 km uzakta olan bir yerleĹ&#x;im alanÄąnda bulunduÄ&#x;undan, ĂśÄ&#x;renciler yakÄąnda bulunan konaklama seçeneklerinin avantajlarÄąnÄą yaĹ&#x;ar ve Londra’nÄąn gĂśrĂźlmeye deÄ&#x;er meĹ&#x;hur yerlerine ulaĹ&#x;Äąm çok kolaydÄąr. Okul, Ăźcretsiz internet eriĹ&#x;imi, gĂźzel bahçesi, dil laboratuarÄą, masa tenisi odasÄą, ĂśÄ&#x;renci salonu ve iĹ&#x;itsel-gĂśrsel çalÄąĹ&#x;ma kaynaklarÄą olan kĂźtĂźphanesiyle geniĹ&#x; Victoria tarzÄą bir binada yer alÄąr.

Orta AltÄą Orta

5LUSLARARAS�þ /KULþ9�L�bkz. syf10 !KADEMIKþ!MA LARþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ I INþøNGILIZCE bkz. syf9

s-INIMUMĂśSĂ REÜÜHAFTA BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź. SÄąnav tarihleri için, bkz. syf12-13

+Là Pþþ bkz. syf7

r1-4 hafta s(AFTADAÜÜAKTIVITEĂśI ERIR BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź

'EN þžÚRENCILERþ0ROGRAM�bkz. syf33 !ILEþ0ROGRAM�bkz. syf32 øÜþ4ECRàBESIbkz. syf15 ÄNIVERSITEþ(AZ�RL�Kbkz. syf8

FCE/CAE/CPE (bilgisayar tabanlÄą) CPE (kaÄ&#x;Äąt tabanlÄą) TOEIC IELTS

ÂŁ120 ÂŁ130 ÂŁ90 ÂŁ160

%KþÄCRETLER KayÄąt Ăźcreti ÂŁ70 Yaz kurs ilavesi, ÂŁ10 Haz 24-AÄ&#x;u 23, haftalÄąk (executive kurslar hariç) YerleĹ&#x;tirme Ăźcreti – ÂŁ450 iĹ&#x; tecrĂźbesi HavaalanÄą karĹ&#x;Äąlama (tek yĂśn): Heathrow/London City ÂŁ80 Gatwick/Stansted ÂŁ95 Luton ÂŁ95

+ONAKLAMA !ILEĂľ9ANÂ?

2013 yÄąlÄąnda aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki tarihlerde ders yapÄąlmayacaktÄąr: Oca 1, Mar 29, Nis 1, May 6, 27, AÄ&#x;u 26, Ara 25, 26.

Tek kiĹ&#x;ilik oda haftalÄąk: BĂślge 2 Y&K YP BĂślge 3 Y&K YP BĂślge 4-6 Y&K YP

Okul tatil sonrasĹ, 2 Ocak 2014’te tekrar açĹlacaktĹr.

Çift kiĹ&#x;ilik oda fiyatlarÄą istek Ăźzerine verilir.

%XECUTIVEĂľ+URSLAR Bire Birbkz. syf37-39 2ESMIĂľ4ATILLER

ÂŁ165 ÂŁ200 ÂŁ155 ÂŁ190 ÂŁ135 ÂŁ170

Ăľ

24 hft 2940 3780 4500

30 hft 3675 4725 5625

36 hft 3870 5130 5850

haftalÄąk: PaylaĹ&#x;ÄąmlÄą banyo Ă–zel banyo

48 hft 5160 6840 7800

ÂŁ25 ÂŁ75

øLAVEþÄCRETLERhaftalÄąk: Noel dĂśnemi Yaz dĂśnemi (Haz 23-AÄ&#x;u 25)

ÂŁ30 ÂŁ25

$AIREĂľ0AYLAĂśÂ?MÂ?Ăľ 9EMEKSIZ kiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą, haftalÄąk: Tek kiĹ&#x;ilik oda Çift kiĹ&#x;ilik oda

ÂŁ190 ÂŁ140

žÚRENCIĂľ9URDUþþ +ONAKLAMA kiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą, haftalÄąk: yÄąl boyu Tek kiĹ&#x;ilik oda, ÂŁ220 yemeksiz Tek kiĹ&#x;ilik oda, ÂŁ265 yemeksiz (Ăśzel banyo)* *Minimum kalÄąĹ&#x; sĂźresi 4 hafta

/TEL Ä°steÄ&#x;e baÄ&#x;lÄą olarak 2, 3 ve 4 yÄąldÄązlÄą otel fiyatlarÄą verilebilir. 9+Ăľ9ATAKĂľ+AHVALTÂ?þþþþþþþþþþþþþþþþþ 90Ăľ9ARÂ?MĂľ0ANSIYON


18

LSI Brighton’Ĺ çok seviyorum! Ä°nsanlar çok arkadaĹ&#x; canlÄąsÄą ve ben çok ĂśÄ&#x;reniyorum. Brighton artÄąk benim ikinci evim ve kaldÄąÄ&#x;Äąm aile çok cana yakÄąn ve yardÄąmsever. Her Ĺ&#x;eyi çok ĂśzleyeceÄ&#x;im!

Ä°NGÄ°LTERE

-ARIAĂľ#AMILAĂľ/VIEDO Ăľ+OLOMBIYAĂľ

XXXMTJFEVCSJHIUPO øNGILTEREDEþøNGILIZCE

Seviye AnahtarÄą

Brighton Londra’dan trenle sadece 50 dakikalÄąk uzaklÄąkta olan Brighton, Sussex Downs ile denizin arasÄąnda yer alan enerji dolu bir Ĺ&#x;ehirdir. ‘Londra’nÄąn deniz kÄąyÄąsĹ’ olarak da tanÄąmlanan Brighton, iki Ăźniversiteye ve Ä°ngiltere’deki en bĂźyĂźk sanat ve komedi festivallerine ev sahipliÄ&#x;i yapmakla iftihar eder. ,3)Ăľ"RIGHTON Okul, Brighton’Ĺn seçkin yerleĹ&#x;im alanÄą olan Hove’da, sessiz bir caddede, bahçeli Victoria tarzÄą bir binada bulunmaktadÄąr. Kumsala ve Hove tren istasyonuna 5 dakikalÄąk yĂźrĂźyĂźĹ&#x; mesafesindedir. MaÄ&#x;azalarÄąn, kahve evlerinin, publarÄąn, restoranlarÄąn ve aktivite merkezinin yakÄąnÄąnda yer alÄąr. !KTIVITEĂľ0ROGRAMÂ? Sosyal program; partileri, barbekĂźleri, eÄ&#x;lence ve oyun gecelerini, gece kulĂźplerini ve diskolarÄą, Londra’ya, Britanya’nÄąn ve Avrupa’nÄąn diÄ&#x;er bĂślgelerine gĂźnlĂźk ve hafta sonu gezilerini içerir. Golf ve ata binme gibi aktiviteler de dĂźzenlenir.

BaĹ&#x;langĹç Temel

Orta AltÄą Orta

Orta ĂœstĂź Ä°leri

'ENELĂľ+URSLARbkz. syf6-7

,3)Ăľ+URSĂľ&IYATLARÂ?Ăľ5+aSadece eÄ&#x;itim fiyatlarÄądÄąr.

3TANDARTĂľ

'ENELĂľ+URSLARĂľ HaftalÄąk Fiyatlar Standart 18 Standart 20 YoÄ&#x;un 30 / Ä°Ĺ&#x; Ä°ngilizcesi Akademik Amaçlar için Ä°ngilizce Ă–Ä&#x;leden Sonra KurslarÄą

3TANDARTĂľ 9OĂšUNĂľ žÚLEDENĂľ3ONRAĂľ+URSU !RTÂ?Ăľ+URSLAR BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her Pazartesi BaĹ&#x;langĹç seviyesi ĂśÄ&#x;rencileri sadece Londra Merkez’de

øÜþøNGILIZCESIĂľbkz. syf7 BaĹ&#x;langĹç tarihleri için lĂźtfen LSI Brighton ile temasa geçiniz. #AMBRIDGEĂľ3Â?NAVĂľ+URSLARÂ? bkz. syf12

s&IRSTĂś#ERTIFICATEĂś&#% Ăś s!DVANCEDĂś#!% s"ILGISAYARĂśTABANLÂ?ĂśTEST BaĹ&#x;langĹç tarihleri: FCE 4 hafta: Haz 17, Tem 15 FCE 12 hafta: Oca 2, Mar 25, Eyl 23 CAE 4 hafta: Haz 24, Tem 22 CAE 12 hafta: Oca 2, Nis 2, Eyl 16 SÄąnav tarihleri için, bkz. syf12-13 Yerler sÄąnÄąrlÄądÄąr, lĂźtfen yer olup olmadÄąÄ&#x;ÄąnÄą kontrol ediniz.

)%,43 þ4/%&,þI"4þþ4/%)#þ 3�NAVLAR�NAþ(AZ�RL�K bkz. syf12 5LUSLARARAS�þ /KULþ9�L� bkz. syf10 !KADEMIKþ!MA LARþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ I INþøNGILIZCEbkz. syf9

1 hft 175 220 295

2-3 hft 170 215 280

110

110

4-11 12-15 16-19 hft hft hft 160 150 145 205 195 185 255 240 230 255

240

230

225

105

100

95

95

4 hft 1020 820 1020

8 hft 2040

12 hft

3Â?NAVLARAĂľ(AZÂ?RLÂ?K +URSLARÂ? TOEFL/TOEIC/IELTS Cambridge SÄąnavÄą (20) Cambridge SÄąnavÄą (30)

2340 2880

"IREYSELĂľ+URSLAR ArtÄą Kurs Ăœcreti: 5 ders/10 ders Bire Bir Ders )39Ăľn 5LUSLARARASÂ?Ăľ/KULĂľ9Â?LÂ? Haftada 18 ders Haftada 20 ders Haftada 30 ders

245/490 49 24 hft 2940 3780 4500

30 hft 3675 4725 5625

%XECUTIVEþ+URSþ&IYATLAR�þ5+a 3�NAVþÄCRETLERI FCE/CAE IELTS

ÂŁ120 ÂŁ160

%KþÄCRETLER

20+ hft 140 180 225

36 hft 3870 5130 5850

48 hft 5160 6840 7800

Sayfa 39’a bakĹnĹz.

øLAVEþÄCRETLER haftalÄąk: Executive ÂŁ40 Noel DĂśnemi ÂŁ30 Yaz DĂśnemi ÂŁ25 (Haz 23-AÄ&#x;u 25)

!ILEþ0ROGRAM� bkz. syf32 øÜþ4ECRà BESIbkz. syf15 ÄNIVERSITEþ(AZ�RL�Kbkz. syf8

KayÄąt Ăźcreti ÂŁ70 Yaz kurs ilavesi ÂŁ10 Haz 24-AÄ&#x;u 23, haftalÄąk (executive kurslar hariç) YerleĹ&#x;tirme Ăźcreti – ÂŁ450 Ä°Ĺ&#x; tecrĂźbesi HavaalanÄą karĹ&#x;Äąlama (tek yĂśn): Heathrow ÂŁ130 Gatwick ÂŁ60

%XECUTIVEĂľ+URSLAR

+ONAKLAMA

/TEL

Bire Bir Ăľ'Ă NLĂ KĂľ+OMPAKTĂľ+URSbkz. syf37-39

!ILEĂľ9ANÂ?

Ä°steÄ&#x;e baÄ&#x;lÄą olarak 2, 3 ve 4 yÄąldÄązlÄą otel fiyatlarÄą verilebilir.

rMinimum sĂźre: 4 Hafta BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź SÄąnav tarihleri için, bkz. syf12-13

2ESMIĂľ4ATILLER 2013 yÄąlÄąnda aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki tarihlerde ders yapÄąlmayacaktÄąr: Oca 1, Mar 29, Nis 1, May 6, 27, AÄ&#x;u 26, Ara 25, 26. Okul tatil sonrasÄą, 2 Ocak 2014’te tekrar açĹlacaktÄąr.

kiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą, haftalÄąk: Tek kiĹ&#x;ilik oda Y&K YP Çift kiĹ&#x;ilik oda* Y&K YP

ÂŁ115 ÂŁ150 ÂŁ95 ÂŁ130

* Sadece,iki ĂśÄ&#x;renci aynÄą baĹ&#x;langĹç tarihleri için birlikte kayÄąt yaptÄąrÄąrsa geçerlidir.

žÚRENCIĂľ9URDU Oda fiyatlarÄą istek Ăźzerine verilecektir. UygunluÄ&#x;a baÄ&#x;lÄądÄąr.

9+Ăľ9ATAKĂľ+AHVALTÂ?þþþþþþþþþþþþþþþ 90Ăľ9ARÂ?MĂľ0ANSIYON


19

XXXMTJFEVDBNCSJEHF øNGILTEREDEþøNGILIZCE

Seviye AnahtarÄą

Cambridge MuhteĹ&#x;em mimarisi ve harika arazileriyle Ăźniversiteyi oluĹ&#x;turan birçok yĂźksekokul halka açĹktÄąr ve Cam Nehri’nde “puntâ€? denilen altÄą dĂźz bir botta hafta sonunu geçirmek gibi birçok geleneksel Cambridge eÄ&#x;lencelerine sahiptir. ,3)Ăľ#AMBRIDGE LSI Cambridge, bu gĂźzel ve tarihi Ăźniversite Ĺ&#x;ehri iyi vakit geçirmek için, ideal bir konumdadÄąr. Okul sessiz bir yerleĹ&#x;im alanÄąnda, Ĺ&#x;ehir merkezine 15 dakikalÄąk yĂźrĂźyĂźĹ&#x; mesafesinde yer alÄąr. LSI Cambridge; bir ĂśÄ&#x;renci salonu, geniĹ&#x; bir bahçe, Ăźcretsiz internet eriĹ&#x;imi ve bireysel çalÄąĹ&#x;ma materyallerine sahip bir ĂśÄ&#x;renim merkezidir. !KTIVITEĂľ0ROGRAMÂ? Sosyal program barbekĂźleri, gece kulĂźplerini ve spor aktivitelerini içerir. Burada, Londra’ya, Stonehenge’e ve ‘Stratford-UponAvon’a (Shakespeare’in doÄ&#x;duÄ&#x;u yer) yapÄąlan, harika gĂźnĂźbirlik ve hafta sonu gezileri vardÄąr. Ä°skoçya veya Fransa gibi uzak yerlere dahi geziler dĂźzenlenir.

BaĹ&#x;langĹç Temel

Orta AltÄą Orta

Orta ĂœstĂź Ä°leri

'ENELĂľ+URSLARbkz. syf6-7

,3)Ăľ+URSĂľ&IYATLARÂ?Ăľ5+aSadece eÄ&#x;itim fiyatlarÄądÄąr.

3TANDARTĂľ

'ENELĂľ+URSLARĂľ 1 HaftalÄąk Fiyatlar hft Standart 20 230 YoÄ&#x;un 30 / 305 Ä°Ĺ&#x; Ä°ngilizcesi Akademik Amaçlar için Ä°ngilizce Ă–Ä&#x;leden Sonra 115 KurslarÄą

9OĂšUNĂľ žÚLEDENĂľ3ONRAĂľ+URSU !RTÂ?Ăľ+URSLAR øÜþøNGILIZCESI BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her Pazartesi BaĹ&#x;langĹç seviyesi ĂśÄ&#x;rencileri sadece Londra Merkez’de.

#AMBRIDGEĂľ3Â?NAVĂľ+URSLARÂ?bkz. syf12

s&IRSTĂś#ERTIFICATEĂś&#% s!DVANCEDĂś#!% sĂś#AMBRIDGEĂś3Â?NAVĂś-ERKEZI sĂś"ILGISAYARĂśTABANLÂ?ĂśTEST BaĹ&#x;langĹç tarihleri: FCE 4 hafta: Haz 17, Tem 15 FCE 8 hafta: Oca 28, Nis 2, AÄ&#x;u 27, Eki 21 CAE 4 hafta: Haz 24, Tem 22 CAE 8 hafta: Oca 28, Nis 8, Eyl 2, Eki 14

2-3 hft 225 290

4-11 12-15 16-19 hft hft hft 215 205 195 265 250 240

115

20+ hft 190 235

265

250

240

235

110

105

100

95

4 hft 1060 860 1060

8 hft 2120 1720 2120

3Â?NAVLARAĂľ(AZÂ?RLÂ?K +URSLARÂ? TOEFL/TOEIC/IELTS Cambridge SÄąnavÄą (20) Cambridge SÄąnavÄą (30) Ăľ ZELĂľ!MA LARĂľI INþøNGILIZCE ž EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi: Gruplar EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi: Bireysel +5 EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi: Bireysel +10haftalÄąk 290 470 715

"IREYSELĂľ+URSLAR ArtÄą Kurs Ăœcreti: 5 ders/10 ders Bire Bir Ders

245/490 49

SĹnav tarihleri için, bkz. syf12-13

)%,43 þ4/%&,þI"4þþ4/%)#þ 3�NAVLAR�NAþ(AZ�RL�Kbkz. syf12

)39ĂľnĂľ 5LUSLARARASÂ?Ăľ/KULĂľ9Â?LÂ? Haftada 20 ders Haftada 30 ders

24 hft 4080 4800

30 hft 5100 6000

5LUSLARARASÂ? /KULĂľ9Â?LÂ? bkz. syf10

%XECUTIVEĂľ+URSĂľ&IYATLARÂ?Ăľ5+a

!KADEMIKþ!MA LARþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ I INþøNGILIZCEbkz. syf9

3�NAVþÄCRETLERI

rMinimum sĂźre: 4 hafta

FCE/CAE IELTS

BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź. SÄąnav tarihleri için, bkz. syf12-13

%KþÄCRETLER

ÂŁ120 ÂŁ160

øÜþ4ECRà BESIbkz. syf15 ÄNIVERSITEþ(AZ�RL�Kbkz. syf8

KayÄąt Ăźcreti ÂŁ70 YerleĹ&#x;tirme ĂźcretiÂŁ450 iĹ&#x; tecrĂźbesi HavaalanÄą karĹ&#x;Äąlama (tek yĂśn): Heathrow ÂŁ135 Gatwick ÂŁ160 Stansted ÂŁ75 Luton ÂŁ85

%XECUTIVEþ+URSLARþþþþþþþþþþþþþþ

+ONAKLAMA

Bire Bir Ăľ'Ă NLĂ KĂľ+OMPAKTĂľ+URSĂľbkz. syf37-39

!ILEĂľ9ANÂ?

%ÚITIMþøNGILIZCESI bkz. syf13

rKapalÄą Grup - minimum ĂśÄ&#x;renci sayÄąsÄą: 4 BaĹ&#x;langĹç tarihleri için LSI Cambridge ile baÄ&#x;lantÄąya geçiniz.

2ESMIĂľ4ATILLER 2013 yÄąlÄąnda aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki tarihlerde ders yapÄąlmayacaktÄąr: Oca 1, Mar 29, Nis 1, May 6, 27, AÄ&#x;u 26, Ara 25, 26. Okul tatil sonrasÄą, 2 Ocak 2014’te tekrar açĹlacaktÄąr.

kiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą, haftalÄąk: Tek kiĹ&#x;ilik oda Y&K ÂŁ125 YP ÂŁ160 Çift kiĹ&#x;ilik oda* Y&K ÂŁ105 YP ÂŁ140 øLAVEþÄCRETLER haftalÄąk: Executive ÂŁ75 Noel DĂśnemi ÂŁ30 Yaz DĂśnemi ÂŁ25 (Haz 23-AÄ&#x;u 25)

36 hft 5580 6300

48 hft 7440 8400

Sayfa 39’a bakĹnĹz

* Sadece,iki ĂśÄ&#x;renci aynÄą baĹ&#x;langĹç tarihleri için birlikte kayÄąt yaptÄąrÄąrsa geçerlidir.

žÚRENCIĂľ9URDU kiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą, haftalÄąk: The Willows (yÄąl boyu yemeksiz) Tek kiĹ&#x;ilik oda ÂŁ160-ÂŁ180 Çift kiĹ&#x;ilik oda ÂŁ140-ÂŁ150 Centrepoint (yÄąl boyu) tek kiĹ&#x;ilik oda yemeksiz

ÂŁ180

Sedley Court (Haz 30-AÄ&#x;u 18) tek kiĹ&#x;ilik oda ÂŁ180 yemeksiz

/TEL Ä°steÄ&#x;e baÄ&#x;lÄą olarak 2, 3 ve 4 yÄąldÄązlÄą otel fiyatlarÄą verilebilir. 9+Ăľ9ATAKĂľ+AHVALTÂ?þþþþþþþþþþþþþþ 90Ăľ9ARÂ?MĂľ0ANSIYON


20

LSI New York’ta eÄ&#x;itim almayÄą çok seviyorum. ÇßnkĂź dĂźnyanÄąn her yerinden bir sĂźrĂź arkadaĹ&#x; ediniyor, Ä°ngilizce pratik yapma Ĺ&#x;ansÄą buluyorum. Bence ĂśÄ&#x;retmenler ve metodoloji çok iyi.

ABD

4AMMYĂľ#AMPOSĂľ$IĂľ#ALAFIORI ĂľAKTRIS Ăľ"REZILYAĂľ

XXXMTJFEVOZ !"$DEþøNGILIZCE

Seviye AnahtarÄą

New York ABD’nin en bĂźyĂźk iĹ&#x; ve kĂźltĂźr merkezi olarak New York; Amerika tarihindeki liderlik rolĂźnĂźn ve kĂśklĂź geleneÄ&#x;inin haklÄą gururunu yaĹ&#x;ar. Ticaretten politikaya, baleden spor etkinliklerine kadar her Ĺ&#x;eyi New York’ta bulabilirsiniz. ,3)Ăľ.EWĂľ9ORK SoHo’da Metropolitan College of New York’un (MCNY Ăœniversitesi) Manhattan kampĂźsĂźnde, Ticaret BĂślgesi’nin hemen yanÄąnda konumlanmÄąĹ&#x; LSI New York; bu kozmopolit Ĺ&#x;ehrin tam merkezinde yer alÄąr. Tesisler; kĂźtĂźphane, ĂśÄ&#x;renci salonu, Ăźcretsiz internet eriĹ&#x;imli 40’tan fazla bilgisayarÄąyla iki bilgisayar laboratuarÄąnÄą kapsar. !KTIVITEĂľ0ROGRAMÂ? 24 saat hareketliliÄ&#x;i, eĹ&#x;siz restoranlarÄą, mĂźzeleri, Ă–zgĂźrlĂźk AnÄątÄą ve Empire State BinasÄą gibi ĂźnlĂź yapÄąlarÄąyla, New York’un kĂźltĂźr ve eÄ&#x;lence olanaklarÄą sÄąnÄąrsÄązdÄąr ve tĂźm bunlar bizim yoÄ&#x;un ve zengin sosyal programÄąmÄąza yansÄąmÄąĹ&#x;tÄąr.

BaĹ&#x;langĹç Temel

Orta AltÄą Orta

Orta ĂœstĂź Ä°leri

'ENELĂľ+URSLARbkz. syf6-7

,3)Ăľ+URSĂľ&IYATLARÂ?Ăľ53 Sadece eÄ&#x;itim fiyatlarÄądÄąr.

3TANDARTþ 9OÚUNþ !RT�þ+URSLAR øÜþøNGILIZCESI

'ENELĂľ+URSLARĂľ 1 HaftalÄąk Fiyatlar hft Standart 20 380 YoÄ&#x;un 30 / 485 Ä°Ĺ&#x; Ä°ngilizcesi Akademik Amaçlar için Ä°ngilizce KlĂźp 50 + (hft)

Temel ile Ä°leri seviyeler arasÄą için baĹ&#x;langĹç tarihleri: Her Pazartesi (her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź tavsiye edilir) BaĹ&#x;langĹç seviyesindeki ĂśÄ&#x;renciler için baĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź.

#AMBRIDGEĂľ3Â?NAVÂ?Ăľ+URSLARÂ?Ăľ bkz. syf12

s&IRSTĂś#ERTIFICATEĂś&#% s!DVANCEDĂś#!%

BaĹ&#x;langĹç tarihleri: FCE & CAE 12 hafta: Mar 25, Eyl 16

SÄąnav tarihleri için, bkz. syf12-13 Yerler sÄąnÄąrlÄądÄąr, lĂźtfen yer olup olmadÄąÄ&#x;ÄąnÄą kontrol ediniz. 4/%&,ĂľI"4Ăľ 3Â?NAVÂ?NAĂľ(AZÂ?RLÂ?KĂľbkz. syf12 5LUSLARARASÂ?Ăľ /KULĂľ9Â?LÂ?Ăľ bkz. syf10 !KADEMIKĂľ!MA LARĂľ I INþøNGILIZCEĂľbkz. syf9

)39Ăľn 5LUSLARARASÂ?Ăľ/KULĂľ9Â?LÂ?Ăľ Haftada 20 ders Haftada 30 ders

%KþÄCRETLERþþþþþþþ

+LĂ PĂľ bkz. syf7

rHaftada 3 aktivite içerir. BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź 'EN þžÚRENCILERĂľ0ROGRAMÂ?Ăľbkz. syf34 !ILEĂľ0ROGRAMÂ?Ăľbkz. syf32 Ă„NIVERSITEĂľ(AZÂ?RLÂ?KĂľbkz. syf8

%XECUTIVEĂľ+URSLAR Bire Bir -INIĂľ'RUPĂľ+URSLARÂ?bkz. syf37-39 2ESMIĂľ4ATILLER 2013 yÄąlÄąnda aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki tarihlerde ders yapÄąlmayacaktÄąr: Oca 1, 21, Ĺžub 18, Mar 29, Nis 1, May 27, Haz 4, Eyl 2, Eki 14, Kas 28, 29, Ara 25 Okul tatil sonrasÄą, 2 Ocak 2014’te tekrar açĹlacaktÄąr. LSI New York’ta eÄ&#x;itim almak için en az 18 yaĹ&#x;Äąnda olmak gerekir.

390

370

20+ hft 285 355 355 1250(2)

4 hft 1660 

8 hft 3320 

12 hft 4680 4680 haftalÄąk 445 815 1275

460/920 92 24 hft 6360 7560

30 36 48 hft hft hft 7950 9180 12240 9450 10980 14640

%XECUTIVEþ+URSþ&IYATLAR�þ53þSayfa 39’a bakĹnĹz. Yaz DÜnemi US$30 3�NAVþÄCRETLERI

BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź. SÄąnav tarihleri için, bkz. syf12-13

BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her Pazartesi.

415

"IREYSELĂľ+URSLAR ArtÄą Kurs Ăœcreti: 5 ders/10 ders Bire Bir ders

FCE/CAE

rKapalÄą Grup - minimum ĂśÄ&#x;renci sayÄąsÄą: 6 (kurs için). TKT sÄąnavÄą bulunmamaktadÄąr.

4-11 12-15 16-19 hft hft hft 325 305 295 415 390 370

3Â?NAVLARAĂľ(AZÂ?RLÂ?K +URSLARÂ? TOEFL Cambridge SÄąnavÄą (30) žZELĂľ!MA LARþø INþøNGILIZCE EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi: Gruplar EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi: Bireysel +5 EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi: Bireysel +10

rMinimum sßre: 4 hafta %ÚITIMþøNGILIZCESIþ bkz. syf13

2-3 hft 355 445

US$450

KayÄąt Ăźcreti* US$150 * EÄ&#x;itim Ăźcretiniz US$1000’Ĺn altÄąndaysa %10 HavaalanÄą karĹ&#x;Äąlama US$135 (tek yĂśn)

+ONAKLAMA Konaklama yerleĹ&#x;tirme Ăźcreti

US$85

!ILEĂľ9ANÂ?Ăľ Tek kiĹ&#x;ilik oda, kiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą, haftalÄąk Manhattan içi: Y&K US$485 Manhattan dÄąĹ&#x;Äą: BĂślge 1 Y&K US$360 YP US$425 BĂślge 2 Y&K US$330 YP US$400 BĂślge 3 Y&K US$260 YP US$325 øLAVEþÄCRETLER haftalÄąk: Executive US$180 (Manhattan içi, Ăśzel banyo) Noel DĂśnemi US$50

(Haz 23-AÄ&#x;u 25)

žÚRENCIĂľ9URDUĂľ +ONAKLAMA kiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą, haftalÄąk: Manhattan YMCA ĂśÄ&#x;renci yurdu, yemeksiz(spor ve jimnastik tesislerini kullanmayÄą kapsar) Tek kiĹ&#x;ilik oda, US$560 paylaĹ&#x;ÄąmlÄą banyo Çift kiĹ&#x;ilik oda**, US$350 paylaĹ&#x;ÄąmlÄą banyo ** KiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą; sadece, aynÄą baĹ&#x;langĹç tarihleri için birlikte kayÄąt yaptÄąran ĂśÄ&#x;renciler için geçerlidir. DiÄ&#x;er yurt ve apartman seçenekleri istek Ăźzerine verilecektir.

/TELþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ Ä°steÄ&#x;e baÄ&#x;lÄą olarak 2, 3 ve 4 yÄąldÄązlÄą otel fiyatlarÄą verilebilir. 9+Ăľ9ATAKĂľ+AHVALTÂ?þþþþþþþþþþþþþþ 90Ăľ9ARÂ?MĂľ0ANSIYON


21

XXXMTJFEVCPTUPO !"$DEþøNGILIZCE

Seviye AnahtarÄą

Boston

BaĹ&#x;langĹç Temel

Orta AltÄą Orta

Orta ĂœstĂź Ä°leri

Boston, Massachusetts kÄąyÄąsÄąnda, Charles Nehri’nin ve Boston LimanĹ’nÄąn sularÄą boyunca yer alÄąr. Modern dÄąĹ&#x; gĂśrĂźnĂźmĂźyle zengin tarihinin birleĹ&#x;imi, onu harika Amerikan Ĺ&#x;ehirlerinden biri yapar. EÄ&#x;itim ve kĂźltĂźr merkezi olarak tanÄąnmasÄąnÄąn yanÄąnda muhteĹ&#x;em doÄ&#x;al gĂźzelliÄ&#x;e sahiptir, New England Ĺ&#x;elalesinin renkleri nefes kesicidir.

(FOFM,VSTMBSbkz. syf6-7

,3)þ+URSþ&IYATLAR�þþ53

3TANDARTĂľ

'ENELĂľ+URSLARĂľ HaftalÄąk Fiyatlar Standart 20 YoÄ&#x;un 30 / Ä°Ĺ&#x; Ä°ngilizcesi Akademik Amaçlar için Ä°ngilizce KlĂźp 50 + (hft)

,3)Ăľ"OSTON LSI Boston; Çin Mahallesi’nin, Tiyatro ve Ticaret BĂślgesi’nin hemen yanÄąnda yer almaktadÄąr. Birçok sÄąnÄąf yerel mimariye uygun olarak kÄąrmÄązÄą tuÄ&#x;lalÄą duvarlara sahiptir. Ă–Ä&#x;renciler için verilen hizmetler arasÄąnda bilgisayar odasÄą ve gĂźnlĂźk gazeteler bulunan ĂśÄ&#x;renci salonu vardÄąr.

#AMBRIDGEĂľ3Â?NAVÂ?Ăľ+URSLARÂ?bkz. syf12

!KTIVITEĂľ0ROGRAMLARÂ? Sosyal aktiviteler; mĂźze gezileri, tarihi yĂźrĂźyĂźĹ&#x; turlarÄą, beysbol maçlarÄą, snowboard ve Cape Cod’a , New York’a ve Montreal’e hafta sonu gezilerini kapsar.

9OĂšUNĂľ !RTÂ?Ăľ+URSLAR øÜþøNGILIZCESI Temel ile Ä°leri seviyeler arasÄą için baĹ&#x;langĹç tarihleri: Her Pazartesi (her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź tavsiye edilir).

1 hft 380 485

Sadece eÄ&#x;itim fiyatlarÄądÄąr. 2-3 4-11 12-15 16-19 20+ hft hft hft hft hft 335 305 285 275 265 415 385 365 350 335 385

s&IRSTĂś#ERTIFICATEĂś&#% s!DVANCEDĂś#!% BaĹ&#x;langĹç tarihleri: FCE ve CAE 12 hafta: Mar 25, Eyl 16 SÄąnav tarihleri için, bkz. syf12-13 Yerler sÄąnÄąrlÄądÄąr, lĂźtfen yer olup olmadÄąÄ&#x;ÄąnÄą kontrol ediniz."IREYSELĂľ+URSLAR ArtÄą Kurs Ăœcreti: 5 ders/10 ders Bire Bir ders

4/%&,þI"4þ3�NAV�NAþþþþþþþþþþþþþþ (AZ�RL�K bkz. syf12

350

4 hft 1540

8 hft 3080

335 1180(2)

3Â?NAVLARAĂľ(AZÂ?RLÂ?K +URSLARÂ? TOEFL Cambridge SÄąnavÄą (30) žZELĂľ!MA LARþø INþøNGILIZCE EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi: Gruplar EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi: Bireysel +5 EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi: Bireysel +10

BaĹ&#x;langĹç seviyesindeki ĂśÄ&#x;renciler için baĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź.

36512 hft 4380 4380 haftalÄąk 415 770 1205

435/870 87

5LUSLARARASÂ?Ăľ /KULĂľ9Â?LÂ? bkz. syf10

)39Ăľn 5LUSLARARASÂ?Ăľ/KULĂľ9Â?LÂ?Ăľ Haftada 20 ders Haftada 30 ders

!KADEMIKþ!MA LARþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ I INþøNGILIZCEbkz. syf9

%XECUTIVEþ+URSþ&IYATLAR�þ53þSayfa 39’a bakĹnĹz.

s-INIMUMÜSà REÜÜ(AFTA

3�NAVþÄCRETLERI

BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź SÄąnav tarihleri için, bkz. syf12-13

US$375

%KþÄCRETLER

%ĂšITIMþøNGILIZCESIbkz. syf13 sĂś+APALÂ?Ăś'RUPĂś ĂśMINIMUMÜÚúRENCIÜÜÜÜ sayÄąsÄą: 6 (kurs için), 10 (sÄąnav için) BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her Pazartesi

FCE/CAE

Ăś

+LĂ PĂľ bkz. syf7

rHaftada 3 aktivite içerir.

KayÄąt Ăźcreti US$150 HavaalanÄą karĹ&#x;Äąlama US$100 (tek yĂśn)

+ONAKLAMA

BaĹ&#x;langĹç tarihleri:Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź

Konaklama yerleĹ&#x;tirme Ăźcreti

'EN þžÚRENCILERþ0ROGRAM�þbkz. syf34 !ILEþ0ROGRAM�þbkz. syf32 ÄNIVERSITEþ(AZ�RL�Kþbkz. syf8

!ILEĂľ9ANÂ?

%XECUTIVEĂľ+URSLAR Bire Bir Ăľ'Ă NLĂ KĂľ+OMPAKTĂľ+URS -INIĂľ'RUPĂľ+URSLARÂ?bkz. syf37-39 2ESMIĂľ4ATILLERþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ 2013 yÄąlÄąnda aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki tarihlerde ders yapÄąlmayacaktÄąr: Oca 1, 21, Ĺžub 18, Mar 29, Nis 1, May 27, Haz 4, Eyl 2, Eki 14, Kas 28, 29, Ara 25 Okul tatil sonrasÄą, 2 Ocak 2014’te tekrar açĹlacaktÄąr.

US$85

kiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą, haftalÄąk: Tek kiĹ&#x;ilik oda Y&K US$225 YP US$285 øLAVEþÄCRETLERĂľhaftalÄąk; Executive US$80 Noel DĂśnemi US$50 Yaz DĂśnemi US$30 (Haz 23-AÄ&#x;u 25)

žÚRENCIĂľ9URDUĂľ +ONAKLAMASÂ? Back Bay International Guest House (yÄąl boyu, oda baĹ&#x;Äą 2-4 kiĹ&#x;i, kahvaltÄą & akĹ&#x;am yemeÄ&#x;i dahil), kiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą:

24 hft 6120 7320

30 36 48 hft hft hft 7650 8820 11760 9150 10620 14160

Bir hafta US$595 Ä°ki hafta US$1190 ĂœĂ§ hafta US$1575 DĂśrt hafta US$1820 Ä°lave hafta US$385 US$200 tutarÄąndaki anahtar/ hasar depozitosu alÄąnacak ve anahtar iadesinde geri Ăśdenecektir. ESL Townhouse (yemeksiz), kiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą, haftalÄąk: Tek kiĹ&#x;ilik oda US$425 Çift kiĹ&#x;ilik oda US$275 Ă–zel stĂźdyo daire US$650 (1-2 kiĹ&#x;i için) US$200 tutarÄąndaki anahtar/ hasar depozitosu alÄąnacak ve anahtar iadesinde geri Ăśdenecektir. Ä°lave olarak US$200 iadesi olmayan kayÄąt Ăźcreti alÄąnacaktÄąr.

0UFM Ä°steÄ&#x;e baÄ&#x;lÄą olarak 2, 3 ve 4 yÄąldÄązlÄą otel fiyatlarÄą verilebilir. 9+Ăľ9ATAKĂľ+AHVALTÂ?þþþþþþþþþþþþþþ 90Ăľ9ARÂ?MĂľ0ANSIYON


22

ABD

Ă–Ä&#x;retmenleri çok seviyorum ve derslerden zevk alÄąyorum. AyrÄąca çalÄąĹ&#x;anlar çok arkadaĹ&#x; canlÄąsÄą. FarklÄą Ăźlkelerden bir sĂźrĂź arkadaĹ&#x; edindim. Bu okulu kesinlikle Ăśneriyorum. Eminim LSI San Diego’yu çok seveceksiniz. XXXMTJFEVTE

.OEĂľ#ALDERON Ăľ-EKSIKA

!"$DEþøNGILIZCE

Seviye AnahtarÄą

San Diego “Amerika’nÄąn En GĂźzel Ĺžehriâ€? olarak tanÄąmlanan San Diego, Kaliforniya’nÄąn gĂźneyinde, Los Angeles ve Meksika arasÄąndaki 100 km.lik Pasifik kÄąyÄą Ĺ&#x;eridinde, muhteĹ&#x;em bir doÄ&#x;al limanda yer alÄąr. ,3)Ăľ3ANĂľ$IEGO LSI San Diego Ĺ&#x;ehrin merkezinde modern bir binada yer alÄąr. Ĺžehrin bĂźtĂźn olanaklarÄąna yakÄąndÄąr ve San Diego Hayvanat Bahçesi, Gaslamp BĂślgesi, Balboa ParkÄą ve San Diego Koyu gibi yerlere kÄąsa bir yĂźrĂźyĂźĹ&#x; mesafesinde bulunmaktadÄąr. Bina, kĂźtĂźphane ve EFL bireysel çalÄąĹ&#x;malarÄą için multimedya bilgisayarlar sunan bir ĂśÄ&#x;renci kaynak odasÄąna sahiptir. !KTIVITEĂľ0ROGRAMÂ? Ä°nanÄąlmaz iklimi ve Ĺ&#x;ehrin kumsallara, adalara, daÄ&#x;lara ve çÜllere yakÄąnlÄąÄ&#x;Äą; San Diego bĂślgesinde bol miktarda yaratÄącÄą fÄąrsat sunar. Sosyal aktiviteler; plaj partileri, sĂśrf, yelkenli gezisi ve hatta kar kayaÄ&#x;Äą ve Los Angeles’e, Las Vegas’a ve Meksika’ya dĂźzenlenen gezileri içerir.

BaĹ&#x;langĹç Temel

Orta AltÄą Orta

Orta ĂœstĂź Ä°leri

'ENELĂľ+URSLARbkz. syf6-7

,3)þ+URSþ&IYATLAR�þþ53

3TANDARTĂľ

'ENELĂľ+URSLARĂľ 1 HaftalÄąk Fiyatlar hft Standart 20 380 YoÄ&#x;un 30 / 485 Ä°Ĺ&#x; Ä°ngilizcesi Akademik Amaçlar için Ä°ngilizce KlĂźp 50 + (hft)

9OĂšUNĂľ !RTÂ?Ăľ+URSLAR øÜþøNGILIZCESIĂľ Temel ile Ä°leri seviyeler arasÄą için baĹ&#x;langĹç tarihleri: Her Pazartesi (her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź tavsiye edilir) BaĹ&#x;langĹç seviyesindeki ĂśÄ&#x;renciler için baĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź

#AMBRIDGEĂľ3Â?NAVÂ?Ăľ+URSLARÂ?Ăľ bkz. syf12

s&IRSTĂś#ERTIFICATEĂś&#% s!DVANCEDĂś#!% s0ROFICIENCYĂś#0%) BaĹ&#x;langĹç tarihleri: CPE 10 hafta /FCE & CAE 11 hafta: Oca 2 CPE 12 hafta: Mar 25, Eyl 16 FCE & CAE 12 hafta: Mar 25, Haz 3, Eyl 16 SÄąnav tarihleri için, bkz. syf12-13

4/%&,ĂľI"4Ăľ3Â?NAVÂ?NAĂľ(AZÂ?RLÂ?K bkz. syf12

5LUSLARARAS�þ /KULþ9�L� bkz. syf10 !KADEMIKþ!MA LARþ I INþøNGILIZCEþbkz. syf9

s-INIMUMĂśSĂ REÜÜHAFTAÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź. SÄąnav tarihleri için, bkz. syf12-13

3Â?NAVLARAĂľ(AZÂ?RLÂ?K +URSLARÂ? TOEFL Cambridge SÄąnavÄą (30)

%XECUTIVEĂľ+URSLAR Bire Bir Ăľ'Ă NLĂ KĂľ+OMPAKTĂľ+URS -INIĂľ'RUPĂľ+URSLARÂ?bkz. syf37-39 2ESMIĂľ4ATILLER 2013 yÄąlÄąnda aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki tarihlerde ders yapÄąlmayacaktÄąr: Oca 1, 21, Ĺžub 18, Mar 29, Nis 1, May 27, Haz 4, Eyl 2, Eki 14, Kas 28, 29, Ara 25 Okul tatil sonrasÄą, 2 Ocak 2014’te tekrar açĹlacaktÄąr.

350

335

4 8 hft hft 1540 308010 hft

11 hft

3850

4235 

12 hft 4380 4380 haftalÄąk 415 770 1205

435/870 87 24 hft 6120 7320

30 36 48 hft hft hft 7650 8820 11760 9150 10620 14160

%XECUTIVEþ+URSþ&IYATLAR�þþ53þSayfa 39’a bakĹnĹz 3�NAVþÄCRETLERI %KþÄCRETLER

'EN þžÚRENCILERþ0ROGRAM� bkz. syf35 !ILEþ0ROGRAM�bkz. syf32 ÄNIVERSITEþ(AZ�RL�Kþbkz. syf8

365

1180(2)

)39Ăľn 5LUSLARARASÂ?Ăľ/KULĂľ9Â?LÂ?Ăľ Haftada 20 ders Haftada 30 ders

sÜÜ+APALÂ?Ăś'RUPĂś ĂśMINIMUMÜÚúRENCIÜÜÜSAYÂ?SÂ?ÜÜ (kurs için), 10 (sÄąnav için) BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her Pazartesi.

BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź

385

"IREYSELĂľ+URSLAR ArtÄą Kurs Ăœcreti: 5 ders/10 ders Bire Bir ders

FCE/CAE/CPE

rHaftada 3 aktivite içerir.

Sadece eÄ&#x;itim fiyatlarÄądÄąr. 4-11 12-15 16-19 20+ hft hft hft hft 305 285 275 265 385 365 350 335

žZELĂľ!MA LARþø INþøNGILIZCE EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi: Gruplar EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi: Bireysel +5 EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi: Bireysel +10

%ÚITIMþøNGILIZCESIþ bkz. syf13

+LĂ PĂľ Ăľ bkz. syf7

2-3 hft 335 415

US$350

KayÄąt Ăźcreti US$150 HavaalanÄą karĹ&#x;Äąlama US$100 (tek yĂśn)

+ONAKLAMA Konaklama yerleĹ&#x;tirme Ăźcreti

US$85

!ILEĂľ9ANÂ? kiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą, haftalÄąk: Tek kiĹ&#x;ilik oda Y&K US$225 YP US$285 øLAVEþÄCRETLER haftalÄąk: Executive US$80 Noel DĂśnemi US$50 Yaz DĂśnemi US$30 (Haz 23-AÄ&#x;u 25)

žÚRENCIĂľ9URDUĂľ +ONAKLAMA kiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą, haftalÄąk, Ăśzel banyolu, yemeksiz: Tek kiĹ&#x;ilik oda# US$415 Çift kiĹ&#x;ilik oda* US$245 # YĂźksek sezon US$30 ilavesi * Sadece, iki ĂśÄ&#x;renci aynÄą baĹ&#x;langĹç tarihleri için birlikte kayÄąt yaptÄąrÄąrsa geçerlidir. DiÄ&#x;er yurt ve apartman seçenekleri istek Ăźzerine verilecektir.

/TEL Ä°steÄ&#x;e baÄ&#x;lÄą olarak 2, 3 ve 4 yÄąldÄązlÄą otel fiyatlarÄą verilebilir. 9+Ăľ9ATAKĂľ+AHVALTÂ?þþþþþþþþþþþþþþ 90Ăľ9ARÂ?MĂľ0ANSIYON


23

XXXMTJFEVCFSLFMFZ !"$DEþøNGILIZCE

Seviye AnahtarÄą

San Francisco / Berkeley

BaĹ&#x;langĹç Temel

Orta AltÄą Orta

Orta ĂœstĂź Ä°leri

San Francisco Koyu, çevre bĂślgelerden daha sÄącak iklimi, dĂźnyaca ĂźnlĂź mimarisi ve simgeleriyle Kaliforniya’nÄąn gĂźzel bir parçasÄądÄąr. DĂźnyanÄąn en kaygÄąsÄąz ve arkadaĹ&#x; canlÄąsÄą yerlerinden biri olan San Francisco ve Koy BĂślgesi, ziyaretçilerinin isteyebileceÄ&#x;i her Ĺ&#x;eyi sunar.

'ENELĂľ+URSLAR bkz. syf6-7

,3)þ+URSþ&IYATLAR�þþ53

3TANDARTĂľ

'ENELĂľ+URSLARĂľ 1 HaftalÄąk Fiyatlar hft Standart 20 380 YoÄ&#x;un 30 / 485 Ä°Ĺ&#x; Ä°ngilizcesi Akademik Amaçlar için Ä°ngilizce KlĂźp 50 + (hft)

,3)Ăľ"ERKELEYĂľ Okul, Berkeley’in merkezinde, mĂźĹ&#x;terek iç ve dÄąĹ&#x; alanlarÄą ve camla kaplÄą bĂźyĂźk avlusuyla 2 katlÄą bir binada yer alÄąr. AyrÄąca istasyona ve Ăźniversite kampĂźsĂźne de yakÄąndÄąr. Okulumuzda Ăźcretsiz internet eriĹ&#x;imli iki adet ĂśÄ&#x;renci bilgisayar odasÄą, mutfak, kĂźtĂźphane ve çalÄąĹ&#x;ma odalarÄą mevcuttur.

#AMBRIDGEĂľ3Â?NAVÂ?Ăľ+URSLARÂ?Ăľ bkz. syf12

!KTIVITEĂľ0ROGRAMÂ? Prestijli Kaliforniya Ăœniversitesine ev sahipliÄ&#x;i yapan Berkeley; Kuzey Kaliforniya’da, San Francisco koyunun hemen karĹ&#x;ÄąsÄąnda ve birçok restoran, sinema, kafe ve kitapçĹya sahip, renkli bir ĂśÄ&#x;renci Ĺ&#x;ehridir. Koy BĂślgesi; Golden Gate KĂśprĂźsĂź, ‘Fisherman’s Wharf’ ve ‘Alcatraz’ gibi ĂźnlĂź çekiciliklere sahiptir. ‘Wine Country’ ve ‘Monterey Peninsula’ gibi yerlere kolayca geziler ayarlanabilir.

9OĂšUNĂľ !RTÂ?Ăľ+URSLAR øÜþøNGILIZCESIþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ Temel ile Ä°leri seviyeler arasÄą için baĹ&#x;langĹç tarihleri: Her Pazartesi (her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź tavsiye edilir.) BaĹ&#x;langĹç seviyesindeki ĂśÄ&#x;renciler için baĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź

s&IRSTĂś#ERTIFICATEĂś&#% s!DVANCEDĂś#!% BaĹ&#x;langĹç tarihleri: FCE & CAE 12 hafta: Mar 25, Eyl16 SÄąnav tarihleri için, bkz. syf12-13 Yerler sÄąnÄąrlÄądÄąr, lĂźtfen yer olup olmadÄąÄ&#x;ÄąnÄą kontrol ediniz.

4/%&,þI"4þ3�NAV�NAþþþþþþþþþþþþþþ (AZ�RL�K bkz. syf12 5LUSLARARAS� /KULþ9�L� bkz. syf10 !KADEMIKþ!MA LAR I INþøNGILIZCEþbkz. syf9

s-INIMUMöSà REööHAFTAöööööööööööööö

)39ĂľnĂľ 5LUSLARARASÂ?Ăľ/KULĂľ9Â?LÂ?Ăľ Haftada 20 ders Haftada 30 ders

FCE/CAE

US$350

KayÄąt Ăźcreti US$150 HavaalanÄą karĹ&#x;Äąlama US$100 (tek yĂśn)

+ONAKLAMA

BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź

'EN þžÚRENCILERþ0ROGRAM� bkz. syf35 !ILEþ0ROGRAM�bkz. syf32 ÄNIVERSITEþ(AZ�RL�Kþbkz. syf8

!ILEĂľ9ANÂ?

US$85

2ESMIĂľ4ATILLER

kiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą, haftalÄąk Tek kiĹ&#x;ilik oda Y&K US$225 YP US$285 øLAVEþÄCRETLER haftalÄąk: Executive US$80 Noel DĂśnemi US$50 Yaz DĂśnemi US$30 (Haz 23-AÄ&#x;u 25))

2013 yÄąlÄąnda aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki tarihlerde ders yapÄąlmayacaktÄąr: Oca 1, 21, Ĺžub 18, Mar 29, Nis 1, May 27, Haz 4, Eyl 2, Eki 14, Kas 28, 29, Ara 25

žÚRENCIþ9URDUþ +ONAKLAMAS�

Bire Bir Ăľ'Ă NLĂ KĂľ+OMPAKTĂľ+URS -INIĂľ'RUPĂľ+URSLARÂ?bkz. syf37-39

Okul tatil sonrasĹ, 2 Ocak 2014’te tekrar açĹlacaktĹr.

350

335

8 hft 308012 hft 4380 4380 haftalÄąk 415 770 1205

435/870 87 24 hft 6120 7320

30 36 48 hft hft hft 7650 8820 11760 9150 10620 14160

%XECUTIVEþ+URSþ&IYATLAR�þ53Sayfa 39’a bakĹnĹz.

Konaklama yerleĹ&#x;tirme Ăźcreti

%XECUTIVEĂľ+URSLAR"IREYSELĂľ+URSLAR ArtÄą Kurs Ăœcreti: 5 ders/10 ders Bire Bir ders

%KþÄCRETLER

rHaftada 3 aktivite içerir.

365

1180(2)

žZELĂľ!MA LARþø INþøNGILIZCE EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi: Gruplar EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi: Bireysel +5 EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi: Bireysel +10

%ÚITIMþøNGILIZCESIþ bkz. syf13

+LĂ PĂľ bkz. syf7

385

4 hft 1540

3�NAVþÄCRETLERIþþþ

BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her Pazartesi.

Sadece eÄ&#x;itim fiyatlarÄądÄąr. 4-11 12-15 16-19 20+ hft hft hft hft 305 285 275 265 385 365 350 335

3Â?NAVLARAĂľ(AZÂ?RLÂ?K +URSLARÂ? TOEFL Cambridge SÄąnavÄą (30)

BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź. SÄąnav tarihleri için, bkz. syf12-13

sÜ+APAL�Ü'RUPÜ ÜMINIMUMÜÚúRENCIÜÜÜ sayĹsĹ: 6 (kurs için), 10 (sĹnav için)

2-3 hft 335 415

Tau House, yÄąl boyu, kiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą, haftalÄąk: oda + 18 ĂśÄ&#x;Ăźn yemek

Tek kiĹ&#x;ilik oda US$645 Çift kiĹ&#x;ilik oda US$535 ĂœĂ§ kiĹ&#x;ilik oda US$445 KayÄąt sÄąrasÄąnda US$200 tutarÄąnda iade edilmek Ăźzere anahtar/hasar depozitosu istenmektedir. Downtown Berkeley YMCA, (yÄąl boyu, yemeksiz, jimnastik salonu, yĂźzme havuzu ve spa içerir). kiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą 4 haftalÄąk: Tek kiĹ&#x;ilik oda US$900 Çift kiĹ&#x;ilik oda US$790 DiÄ&#x;er hafta fiyatlarÄą isteÄ&#x;e baÄ&#x;lÄą olarak verilir. Borneo House, Hillside Durrant, Prospect ve Ăźniversite yurtlarÄą fiyat ve detaylarÄą istek Ăźzerine verilecektir.

0UFM Ä°steÄ&#x;e baÄ&#x;lÄą olarak 2, 3 ve 4 yÄąldÄązlÄą otel fiyatlarÄą verilebilir. 9+Ăľ9ATAKĂľ+AHVALTÂ?þþþþþþþþþþþþþþþþþþþ 90Ăľ9ARÂ?MĂľ0ANSIYON


24

KANADA

XXXMTJFEVUPSPOUP +ANADADAþøNGILIZCE

Seviye AnahtarÄą

Toronto

BaĹ&#x;langĹç Temel

Orta AltÄą Orta

Orta ĂœstĂź Ä°leri

Toronto, Kanada’nÄąn ana ticaret ve kĂźltĂźr merkezi olmasÄąnÄąn yanÄąnda, Ăźlkenin en bĂźyĂźk Ĺ&#x;ehridir. Bu yĂźzden ister spor fanatiÄ&#x;i, ister hip hop tutkunu, isterse opera hayranÄą olun; Toronto iyi vakit geçirmeniz için sayÄąsÄąz etkinliÄ&#x;e sahiptir. Etkinlikler canlÄą Ĺ&#x;ehir merkezi, yĂźzlerce yeĹ&#x;il alan ve Toronto adalarÄąnÄą içerir.

'ENELĂľ+URSLAR bkz. syf6-7

,3)Ăľ+URSĂľ&IYATLARÂ?Ăľ#$ Sadece eÄ&#x;itim fiyatlarÄądÄąr.

3TANDARTĂľ

'ENELĂľ+URSLARĂľ 1 HaftalÄąk Fiyatlar hft Standart 20 315 YoÄ&#x;un 30 / 385 Ä°Ĺ&#x; Ä°ngilizcesi Akademik Amaçlar için Ä°ngilizce KlĂźp 50 + (hft)

,3)Ăľ4ORONTO Kanada’nÄąn en bĂźyĂźk Ĺ&#x;ehrinde en gĂźzel yerleĹ&#x;im alanlarÄąndan biri olan Rosedale’de yer alan LSI Toronto, bĂślgenin sunduÄ&#x;u her Ĺ&#x;eyi keĹ&#x;fetmenizi saÄ&#x;lamaya uygun bir konumda bulunur. Okul; avlusu, ĂśÄ&#x;renci salonu, mutfak hizmetleri ve ĂśÄ&#x;renci bilgisayar odasÄąyla, benzersiz bir modern binanÄąn 2. ve 3. katlarÄąnda bulunmaktadÄąr.

BaĹ&#x;langĹç tarihleri: FCE & CAE 12 hafta: Mar 25, Eyl 16

!KTIVITEĂľ0ROGRAMÂ? LSI Toronto’daki sosyal aktiviteler, yazÄąn piknik, kÄąĹ&#x;Äąn buz pateni ve yÄąl boyu Niagara Ĺželaleleri’ne, tarihi yerlere ve gĂźzel doÄ&#x;al parklara gezileri kapsar.

%ÚITIMþøNGILIZCESIþ bkz. syf13

9OĂšUNĂľ !RTÂ?Ăľ+URSLAR øÜþøNGILIZCESI BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her Pazartesi

BaĹ&#x;langĹç seviyesi ĂśÄ&#x;rencileri sadece Vancouver’da #AMBRIDGEĂľ3Â?NAVÂ?Ăľ+URSLARÂ?Ăľ bkz. syf12

s&IRSTÜ#ERTIFICATEÜ&#% s!DVANCEDÜ#!% SĹnav tarihleri için, bkz. syf12-13 4/%&,þI"4þþ4/%)#þþþþþþþþ 3�NAVLAR�NAþ(AZ�RL�Kþbkz. syf12 5LUSLARARAS�þ /KULþ9�L� bkz. syf10 !KADEMIKþ!MA LARþ I INþøNGILIZCEþbkz. syf9

s-INIMUMĂśSĂ REÜÜHAFTAÜÜ BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź. SÄąnav tarihleri için, bkz. syf12-13

sÜÜKapalÄą Grup - minimum ĂśÄ&#x;renci sayÄąsÄą: 6 (kurs için), 10 (sÄąnav için) BaĹ&#x;langĹç tarihleri için okulla baÄ&#x;lantÄąya geçiniz. +LĂ PĂľ Ăľ bkz. syf7

2-3 hft 305 375

365

350

335

4 hft 1460 

8 hft 2920 

"IREYSELĂľ+URSLAR ArtÄą Kurs Ăœcreti: 5 ders/10 ders Bire Bir ders *4:m 5LUSLARARASÂ?Ăľ/KULĂľ9Â?LÂ?Ăľ Haftada 20 ders Haftada 30 ders

20+ hft 255 320 320 1105(2)

3Â?NAVLARAĂľ(AZÂ?RLÂ?K +URSLARÂ? TOEFL/TOEIC Cambridge SÄąnavÄą (30) žZELĂľ!MA LARþø INþøNGILIZCE EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi: Gruplar EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi: Bireysel +5 EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi: Bireysel +10

12 hft 4200 4200 haftalÄąk 375 715 1125

410/820 82 24 hft 5880 6960

30 36 48 hft hft hft 7350 8460 11280 8700 10080 13440

%XECUTIVEþ+URSþ&IYATLAR�þ#$þSayfa 39’a bakĹnĹz. 3�NAVþÄCRETLERI FCE/CAE

CD$350

%KþÄCRETLER KayÄąt Ăźcreti CD$130 YerleĹ&#x;tirme Ăźcreti – iĹ&#x;

sÜ(AFTADAÜÜAKTIVITEÜI ERIRÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ tecrßbesi CD$500 ile

BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Ĺžub 4, Mar 4, Nis 8, May CD$1200 arasÄą deÄ&#x;iĹ&#x;ir, 6, Haz 3, Tem 8, AÄ&#x;u 12 Eyl 9, 30, Kas 4, bkz. sfy 15 Ara 2 HavaalanÄą karĹ&#x;Äąlama CD$110 (tek yĂśn) 'EN þžÚRENCILERĂľ0ROGRAMÂ? bkz. syf36 !ILEĂľ0ROGRAMÂ?bkz. syf32 +ONAKLAMA øÜþ4ECRĂ BESIbkz. syf15 Konaklama CD$170

Ă„NIVERSITEĂľ(AZÂ?RLÂ?KĂľbkz. syf8

yerleĹ&#x;tirme Ăźcreti

%XECUTIVEĂľ+URSLAR

!ILEĂľ9ANÂ?

KiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą,haftalÄąk: Tek kiĹ&#x;ilik oda Y&K CD$190 YP CD$230 øLAVEþÄCRETLER haftalÄąk: Executive CD$60 2ESMIĂľ4ATILLER Yaz DĂśnemi CD$20 2013 yÄąlÄąnda aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki tarihlerde ders (Haz 23-AÄ&#x;u 25) yapÄąlmayacaktÄąr: Oca 1, 21, Ĺžub 18, Mar 29, CD$10 Nis 1, May 27, Haz 4, Eyl 2, Eki 14, Kas 28, 29, Ä°nternet KullanÄąmÄą Ara 25 Okul tatil sonrasÄą, 2 Ocak 2014’te tekrar açĹlacaktÄąr.

Bire Bir Ăľ'Ă NLĂ KĂľ+OMPAKTĂľ+URS -INIĂľ'RUPĂľ+URSLARÂ?bkz. syf37-39

4-11 12-15 16-19 hft hft hft 295 275 265 365 350 335

žÚRENCIĂľ9URDUĂľ +ONAKLAMA kiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą, haftalÄąk, La Canadiana Hostel, yÄąl boyu, uygunluÄ&#x;a baÄ&#x;lÄą Tek kiĹ&#x;ilik oda Y&K CD$370 PaylaĹ&#x;ÄąmlÄą oda Y&K CD$185 (4 kiĹ&#x;i) Neil Wycik Yurdu (May - AÄ&#x;u) Tek kiĹ&#x;ilik oda Y&K

CD$250

+AMPĂ SĂľ+ONAKLAMASÂ? Ryerson University, (minimum kalÄąĹ&#x; 3 hafta) kiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą, haftalÄąk (May - AÄ&#x;u): Tek kiĹ&#x;ilik oda Y&KCD$540 CD$200 anahtar/hasar depozitosu alÄąnacak ve anahtar iadesinde geri Ăśdenecektir. Ä°nternet kullanÄąmÄą aylÄąk CD$50.

/TEL Ä°steÄ&#x;e baÄ&#x;lÄą olarak 2, 3 ve 4 yÄąldÄązlÄą otel fiyatlarÄą verilebilir. 9+Ăľ9ATAKĂľ+AHVALTÂ?þþ 90Ăľ9ARÂ?MĂľ0ANSIYON

Ăľ


25

Ä°ngilizce okulum olarak LSI’da karar vermiĹ&#x; olduÄ&#x;um için çok mutluyum. Ă–Ä&#x;retmenlerim gerçekten ama gerçekten harikaydÄą. Bize her Ĺ&#x;eyi bĂźyĂźk bir ilgi ve sabÄąrla anlattÄąlar. Tekrar geleceÄ&#x;im. )SABELĂľ4OBIA ĂľPAZARLAMA Ăľ6ENEZĂ ELLA

XXXMTJFEVWBODPVWFS þ+ANADADAþøNGILIZCE

Seviye AnahtarÄą

Vancouver Liman Ĺ&#x;ehri Vancouver, çok uzun zamandÄąr dĂźnyanÄąn en gĂśrkemli Ĺ&#x;ehirlerinden biri olarak tanÄąnmaktadÄąr. KÄąyÄą Ĺ&#x;eridindeki karla kaplÄą daÄ&#x;lar ile Pasifik Okyanusu arasÄąnda yer alan Vancouver, Ĺ&#x;aĹ&#x;ÄąrtÄącÄą bir doÄ&#x;al gĂźzellikler Ĺ&#x;ehridir. AynÄą zamanda uluslararasÄą ziyaretçilerin isteyebileceÄ&#x;i her Ĺ&#x;eye sahip modern bir merkezdir. ,3)Ăľ6ANCOUVERĂľ Ĺžehir merkezinde modern bir ofis binasÄąnÄąn 1. katÄąnda yer alan LSI Vancouver, internet eriĹ&#x;imli bilgisayar odasÄą, multimedya bireysel çalÄąĹ&#x;ma materyalleri ve mutfak hizmetleri sunar. Okul; otobĂźs, deniz otobĂźsĂź ve tren gibi ulaĹ&#x;Äąm araçlarÄą ile Ĺ&#x;ehrin ana aktivitelerine rahat ulaĹ&#x;Äąlacak bir yerde yer alÄąr. !KTIVITEĂľ0ROGRAMÂ? Vancouver’Ĺn meĹ&#x;hur, ekonomik restoranlarÄąnÄą, kahve dĂźkkanlarÄąnÄą gezmenin yanÄąnda sosyal program; plajda geçirilen gĂźnleri, Vancouver’Ĺn dĂźnya standartlarÄąndaki profesyonel takÄąmlarÄąnÄąn spor karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;malarÄąnÄą ve Victoria’ya, Rocky DaÄ&#x;larÄą ile Whistler’e dĂźzenlenen hafta sonu gezilerini içerir.

BaĹ&#x;langĹç Temel

Orta AltÄą Orta

Orta ĂœstĂź Ä°leri

'ENELĂľ+URSLARbkz. syf6-7

,3)Ăľ+URSĂľ&IYATLARÂ?Ăľ#$þþSadece eÄ&#x;itim fiyatlarÄądÄąr.

3TANDARTĂľ

'ENELĂľ+URSLARĂľ 1 HaftalÄąk Fiyatlar hft Standart 20 315 YoÄ&#x;un 30 / 385 Ä°Ĺ&#x; Ä°ngilizcesi Akademik Amaçlar için Ä°ngilizce KlĂźp 50+(hft)

9OĂšUNĂľ !RTÂ?Ăľ+URSLAR øÜþøNGILIZCESI Temel ile Ä°leri seviyeler arasÄą için baĹ&#x;langĹç tarihleri: Her Pazartesi BaĹ&#x;langĹç seviyesindeki ĂśÄ&#x;renciler için baĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź

3Â?NAVLARAĂľ(AZÂ?RLÂ?K +URSLARÂ? TOEFL/TOEIC Cambridge SÄąnavÄą (30)

#AMBRIDGEĂľ3Â?NAVÂ?Ăľ+URSLARÂ? bkz. syf12

s&IRSTĂś#ERTIFICATEĂś&#% s!DVANCEDĂś#!% BaĹ&#x;langĹç tarihleri: FCE 10 hafta/CAE 11 hafta: Oca 2 FCE & CAE 12 hafta: Mar 25, Eyl 16 SÄąnav tarihleri için, bkz. syf12-13

365

350

335

5LUSLARARASÂ?Ăľ /KULĂľ9Â?LÂ? bkz. syf10

4 8 hft hft 1460 2920

)39Ăľn 5LUSLARARASÂ?Ăľ/KULĂľ9Â?LÂ?Ăľ Haftada 20 ders Haftada 30 ders

!KADEMIKþ!MA LARþ I INþøNGILIZCEþbkz. syf9

s-INIMUMöSà REööHAFTAöö

20+ hft 255 320 320 1105(2)10 hft

11 hft

3650

4015"IREYSELĂľ+URSLAR ArtÄą Kurs Ăœcreti: 5 ders/10 ders Bire Bir ders

sÜ4/%)#ÜI INÜMINIMUMÜÜKIáIÜ gerekmektedir.

12 hft 4200 4200

haftalÄąk 375 715 1125

410/820 82 24 hft 5880 6960

30 36 48 hft hft hft 7350 8460 11280 8700 10080 13440

%XECUTIVEþ+URSþ&IYATLAR�þ#$ Sayfa 39’a bakĹnĹz.

BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź. SÄąnav tarihleri için, bkz. syf12-13

%ÚITIMþøNGILIZCESIþ bkz. syf13 Ü

BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her Pazartesi +LĂ PĂľ bkz. syf7

sĂś(AFTADAÜÜAKTIVITEĂśI ERIRÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź.

øÜþ4ECRà BESIbkz. syf15 ÄNIVERSITEþ(AZ�RL�Kbkz. syf8

%XECUTIVEĂľ+URSLAR Bire Bir Ăľ'Ă NLĂ KĂľ+OMPAKTĂľ+URS -INIĂľ'RUPĂľ+URSLARÂ?bkz. syf37-39 2ESMIĂľ4ATILLER 2013 yÄąlÄąnda aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki tarihlerde ders yapÄąlmayacaktÄąr: Oca 1, Ĺžub 11, Mar 29, Nis 1, May 20,Tem 1, Eyl 2, Eki 14,Kas 11, Ara 25, 26. Okul tatil sonrasÄą, 2 Ocak 2014’te tekrar açĹlacaktÄąr.

4-11 12-15 16-19 hft hft hft 295 275 265 365 350 335

žZELĂľ!MA LARþø INþøNGILIZCEĂľ EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi: Gruplar EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi: Bireysel +5 EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi: Bireysel +10

4/%&,þI"4þþ4/%)#þ 3�NAVLAR�NAþ(AZ�RL�K bkz. syf12

sÜÜ+APAL�Ü'RUPÜ ÜMINIMUMÜÚúRENCIÜÜÜÜÜÜ sayĹsĹ: 6 (kurs için), 10 (sĹnav için)

2-3 hft 305 375

3�NAVþÄCRETLERI

+AMPĂ SĂľ+ONAKLAMASÂ?

FCE/CAE

University of British Columbia, kiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą, haftalÄąk (May 12- AÄ&#x;u 26): Tek kiĹ&#x;ilik oda Y&K CD$465 CD$50 tutarÄąnda anahtar/ hasar depozitosu alÄąnacak ve anahtar iadesinde geri Ăśdenecektir.

CD$350

%KþÄCRETLER KayÄąt Ăźcreti CD$130 YerleĹ&#x;tirme Ăźcreti iĹ&#x; tecrĂźbesi CD$500 ile CD$1200 arasÄą deÄ&#x;iĹ&#x;ir, bkz. sfy 15 HavaalanÄą karĹ&#x;Äąlama CD$110 (tek yĂśn)

+ONAKLAMA Konaklama yerleĹ&#x;tirme Ăźcreti

CD$170

žÚRENCIĂľ9URDU Fiyatlar isteÄ&#x;e baÄ&#x;lÄą olarak verilir, uygunluÄ&#x;una baÄ&#x;lÄądÄąr.

/TEL Ä°steÄ&#x;e baÄ&#x;lÄą olarak 2, 3 ve 4 yÄąldÄązlÄą otel fiyatlarÄą verilebilir.

!ILEĂľ9ANÂ? KiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą,haftalÄąk: Tek kiĹ&#x;ilik oda Y&K CD$190 YP CD$230 øLAVEþà CRETLERĂľhaftalÄąk: Executive CD$60 Yaz DĂśnemi CD$20 (Haz 23-AÄ&#x;u 25) Ä°nternet KullanÄąmÄą CD$10

9+Ăľ9ATAKĂľ+AHVALTÂ?þþ 90Ăľ9ARÂ?MĂľ0ANSIYON

Ăľ


26

YENÄ° ZELANDA

LSI’da geçirdiÄ&#x;im 5 aya gerçekten deydi. Ă–zellikle ĂśÄ&#x;retim tarzlarÄąnÄą ve dersler sÄąrasÄąnda konuĹ&#x;tuÄ&#x;umuz konularÄą çok sevdim. LSI’daki arkadaĹ&#x;larÄąmÄą ve deneyimimi hiçbir zaman unutmayacaÄ&#x;Äąm. -AELYSĂľ6ESIR Ăľ9ENIĂľ+ALEDONYAĂľ

XXXMTJFEVBVDLMBOE þ9ENIþ:ELANDADAþøNGILIZCE

Seviye AnahtarÄą

Auckland Yeni Zelanda’ya geçit olan Auckland, “Yelkenlerin Ĺžehriâ€? ismini almasÄąnÄą saÄ&#x;layan iki limana sahip, benzersiz bir Ĺ&#x;ehirdir. Çok kĂźltĂźrlĂź yapÄąsÄą, gĂśrkemli manzaralarÄą ve nefes kesici gĂśrĂźnĂźmĂźyle Auckland, dĂźnyanÄąn en hoĹ&#x; ve heyecan verici Ĺ&#x;ehirlerinden bir tanesidir. ,3)Ăľ!UCKLAND LSI Auckland, Mysers ParkĹ’nÄąn palmiyelerine bakan sÄąnÄąflara sahip LSI binasÄąnda yer almaktadÄąr. BeĹ&#x; dakikalÄąk yĂźrĂźyĂźĹ&#x; mesafesinde, kusursuz hizmet veren toplu taĹ&#x;Äąma araçlarÄą ve Ĺ&#x;ehrin sunduÄ&#x;u bĂźtĂźn olanaklar bulunmaktadÄąr. Binada ĂśÄ&#x;renci odalarÄą, kĂźtĂźphaneler ve ĂśÄ&#x;renciler için bilgisayarlar vardÄąr. Ă–Ä&#x;renci nĂźfusumuz 17 farklÄą milletten oluĹ&#x;ur. !KTIVITEĂľ0ROGRAMÂ? Yeni Zelanda’nÄąn ticaret ve kĂźltĂźr merkezi olarak Auckland, ziyaretçilerine alÄąĹ&#x;veriĹ&#x; imkanlarÄąndan, muhteĹ&#x;em Maori ve Polinezya sanat sergilerine kadar birçok olanak sunar. Sosyal program, yenilmez LSI futbol takÄąmÄą ile hava dalÄąĹ&#x;Äąndan kayaÄ&#x;a, Ĺ&#x;arap tatmaktan Yeni Zelanda kÄąrlarÄąnda yĂźrĂźyĂźĹ&#x; yapmaya kadar, sonsuz yaratÄącÄą olanaklarÄąyla eĹ&#x;sizdir.

BaĹ&#x;langĹç Temel

Orta AltÄą Orta

Orta ĂœstĂź Ä°leri

'ENELĂľ+URSLAR bkz. syf6-7

,3)Ăľ+URSĂľ&IYATLARÂ?Ăľ.:

3TANDARTþ 9OÚUNþ(12+ hft) 9OÚUNþ žÚLEDENþ3ONRAþ+URSLAR� !RT�þ+URSLAR øÜþøNGILIZCESI

'ENELĂľ+URSLARĂľ 1 HaftalÄąk Fiyatlar hft Standart 20 290 YoÄ&#x;un24 YoÄ&#x;un 30 / 400 Ä°Ĺ&#x; Ä°ngilizcesi Akademik Amaçlar için Ä°ngilizce Ă–Ä&#x;leden Sonra 145 KurslarÄą KlĂźp 50 + (haftalÄąk)

Temel ile Ä°leri seviyeler arasÄą için baĹ&#x;langĹç tarihleri : Her Pazartesi. BaĹ&#x;langĹç seviyesindeki ĂśÄ&#x;renciler için baĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź

#AMBRIDGEþ3�NAV�þ+URSLAR�þþbkz. syf12

r1SFMJNJOBSZ 1&5 r'JSTU$FSU '$&

r"EWBODFE $"& r1SPGJDJFODZ $1&

r#VTJOFTT #&$7BOUBHF

BaĹ&#x;langĹç tarihleri: PET 10 hafta: Mar 11, Eyl 9. FCE & CAE 8 hafta: Tem 1. FCE, CAE & CPE 8 hafta : Nis 15, Eki 7. FCE & CPE 8 hafta / CAE 9 hafta: Oca 14. FCE & CPE 9 hafta / CAE 10 hafta: Oca 7. FCE & CAE 10 hafta: Haz 17. FCE, CAE & CPE 10 hafta: Nis 2, Eyl 23. FCE & CAE 12 hafta: Haz 4. FCE, CAE & CPE 12 hafta: Mar 18, Eyl 9. BEC 10 hafta: Oca 7, Nis 2, Eyl 23 SÄąnav tarihleri için, bkz. syf12-13

3Â?NAVLARAĂľ(AZÂ?RLÂ?K +URSLARÂ? TOEFL/TOEIC/IELTS Cambridge SÄąnavÄą (30)

2-3 hft 290 400

145

Sadece eÄ&#x;itim fiyatlarÄądÄąr. 4-11 12-15 16-19 20+ hft hft hft hft 290 290 290 290 330 330 330 400 400 400 400

145

4 8 hft hft 1600 3200 3200

øÜþ4ECRà BESIþ bkz. syf15 ÄNIVERSITEþ(AZ�RL�Kþ bkz. syf8 %XECUTIVEþ+URSLARbkz. syf37-39 "IREþ"IR þ-INIþ'RUPþ+URSLAR�

145

3600

4000

FCE/CAE/CPE TOEIC/IELTS

NZ$335 NZ$330/385

%KþÄCRETLER KayÄąt Ăźcreti NZ$140 YerleĹ&#x;tirme Ăźcreti– NZ$1400 Ăźcretsiz iĹ&#x; tecrĂźbesi Geç kayÄąt Ăźcreti NZ$100 (Cambridge SÄąnavÄą) Kitap Ăźcreti NZ$160 Cambridge SÄąnavÄą (2) HaftalÄąk kurs NZ$20 materyalleri maksimum 20 haftaya kadar (Cambridge SÄąnavÄą ĂśÄ&#x;rencileri hariç) KarĹ&#x;Äąlama Ăźcreti NZ$95 (tek yĂśn)

AĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki tarihlerde ders yapÄąlmayacaktÄąr: Oca +ONAKLAMA 1-6, 28, Ĺžub 6, Mar 29, Nis 1, 25, Haz 3, Eki 28. Konaklama Okul Ara 21 2013 ile Oca 5 2014 tarihleri arasÄą yerleĹ&#x;tirme Ăźcreti kapalÄą olacaktÄąr (resmi tatil).

12 hft 4800 4800

10980 (36) 5880 (8+5) 735 1180

"IREYSELĂľ+URSLAR ArtÄą Kurs Ăœcreti: 5 ders/10 ders Bire Bir ders

445/890 89

&YFDVUJWF,VST'JZBUMBSþþ.:

BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her Pazartesi

145

žZELĂľ!MA LARĂľI INþøNGILIZCEĂľ HemĹ&#x;irelere YĂśnelik (hft) 7560 (24) Pilotlara YĂśnelik (hft + artÄą kurs) 4720 (4+10) EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi: bireysel + 5 ders (hft) EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi: bireysel + 10 ders (hft)

!KADEMIKþ!MA LARþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ 3�NAVþÄCRETLERI I INþþøNGILIZCEþbkz. syf9 PET/BEC NZ$325

sÜÜVEYAÜÜHAFTA sÜ(AFTADAÜÜAKTIVITEÜI ERIRÜ

145

10 hft

BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź. SÄąnav tarihleri için, bkz. syf12-13

BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Oca 7, Nis 2, Haz 24, Eyl 16.

400

9 hft

)39ĂľnĂľ 5LUSLARARASÂ?Ăľ/KULĂľ9Â?LÂ? Haftada 24 ders Haftada 30 ders

0ILOTLARĂľI INþøNGILIZCEĂľ bkz. syf13 (EMĂśIRELERĂľI INþøNGILIZCEĂľbkz. syf13 %ĂšITIMþøNGILIZCESIĂľbkz. syf13 BaĹ&#x;langĹç tarihleri için LSI Auckland ile baÄ&#x;lantÄąya geçiniz. +LĂ Pþþ bkz. syf7

400

735

)%,43 þ4/%&,þI"4þþ4/%)#þ 3�NAVLAR�NAþ(AZ�RL�Kþbkz. syf12 5LUSLARARAS�þþ þ þ /KULþ9�L�þbkz. syf10

rMinimum sĂźre: 12 Hafta

400

24 hft 6360 7560

30 36 48 hft hft hft 7950 9180 12240 9450 10980 14640 Sayfa 39’a bakĹnĹz.

!ILEĂľ9ANÂ? KiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą, haftalÄąk: Tek kiĹ&#x;ilik oda Y&K NZ$180 YP NZ$230 18 yaĹ&#x; altÄą NZ$240 øLAVEþÄCRETLERhaftalÄąk: Executive NZ$70 Noel DĂśnemi NZ$70

žÚRENCIĂľ9URDU YÄąl boyu minimum kalÄąĹ&#x; 2 hft, 18 yaĹ&#x; ve ĂźstĂź: City Lodge (yemeksiz) haftalÄąk Tek kiĹ&#x;ilik oda, NZ$295 Ăśzel banyo Çift kiĹ&#x;ilik oda NZ$345

/TEL Ä°steÄ&#x;e baÄ&#x;lÄą olarak 2, 3 ve 4 yÄąldÄązlÄą otel fiyatlarÄą verilebilir.

NZ$200 9+Ăľ9ATAKĂľ+AHVALTÂ?þþ 90þþ9ARÂ?MĂľ0ANSIYON

Ăľ


27

AVUSTRALYA

Bu benim LSI Brisbane’e ikinci geliĹ&#x;im. Tekrar geldim çßnkĂź çok iyi bir okul burasÄą. Hem ĂśÄ&#x;retmenler hem de destekleyici çalÄąĹ&#x;anlarÄą inanÄąlmaz kiĹ&#x;iler. /LGAĂľ,UCIAĂľ-ORENOĂľ2AMOS Ăľ+OLOMBIYA

XXXMTJFEVCSJTCBOF !VUSTRALYADAþøNGILIZCE

Seviye AnahtarÄą

Brisbane Nefes kesici manzaralarÄą, mĂźkemmel yemekleri, rahat yaĹ&#x;am tarzÄą ve zengin kĂźltĂźrel çeĹ&#x;itliliÄ&#x;iyle Avustralya, dĂźnyanÄąn en heyecan verici Ăźlkelerinden birisidir. 1UEENSLANDÂ?NĂśBAáKENTIĂś"RISBANE Ăś"RISBANE Nehri yanÄąnda yer alÄąr ve yÄąl boyu harikulade bir iklime sahiptir. ,3)Ăľ"RISBANE LSI Brisbane; alÄąĹ&#x;veriĹ&#x; merkezlerine, restoranlara ve toplu taĹ&#x;Äąma araçlarÄąna yakÄąn tarihi bir binada, bu karmaĹ&#x;Äąk fakat sakin, astropikal Ĺ&#x;ehrin merkezinde yer alÄąr. Okul tamamen klimalÄądÄąr ve okulun her katÄąnda mutfak hizmeti bulunmasÄą yanÄąnda, Ăźcretsiz internet eriĹ&#x;imli bilgisayar odasÄą ve sessiz bir ortamda çalÄąĹ&#x;mak için kĂźtĂźphane bulunur. !KTIVITEĂľ0ROGRAMÂ? @1UEENĂś3TREETĂś-ALL Ăś"OTANIKĂś"AH ELERIĂśVE Brisbane Nehri manzaralÄą bahçeli kafeleriyle ‘Riverside Centre’ okula yakÄąn mesafededir; plajlar ve yaÄ&#x;mur ormanlarÄą gibi gĂśze çarpan çekiciliklere bir saatten az bir zamanda ulaĹ&#x;Äąlabilir. Sosyal program, Avustralya’nÄąn ‘GĂźneĹ&#x;li Ĺžehir’inin’ en iyisini sunan, gezileri, sporlarÄą ve hafta sonu turlarÄąnÄą içerir.

BaĹ&#x;langĹç Temel

Orta ĂœstĂź Ä°leri

'ENELĂľ+URSLAR bkz. syf6-7

,3)Ăľ+URSĂľ&IYATLARÂ?Ăľ!5

3TANDARTĂľ (1-12 hft)

'ENELĂľ+URSLARĂľ 1 HaftalÄąk Fiyatlar hft Standart 20 YoÄ&#x;un24 320 YoÄ&#x;un 30 / 375 Ä°Ĺ&#x; Ä°ngilizcesi Akademik Amaçlar için Ä°ngilizce KlĂźp 50 + (hft)

9OÚUNþ 9OÚUNþ !RT�þ+URSLAR øÜþøNGILIZCESI

2-3 hft 270 320 375

Sadece eÄ&#x;itim fiyatlarÄądÄąr. 4-11 12-15 16-19 20+ hft hft hft hft 270 265 255 315 305 295 285 370 365 350 335 370

365

350

335

Temel ile Ä°leri seviyeler arasÄą için baĹ&#x;langĹç 1340(2) tarihleri : Her Pazartesi. BaĹ&#x;langĹç seviyesindeki ĂśÄ&#x;renciler için 4 8 12 baĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź. 3Â?NAVLARAĂľ(AZÂ?RLÂ?K +URSLARÂ? hft hft hft #AMBRIDGEĂľ3Â?NAVÂ?Ăľ+URSLARÂ? Ăľbkz. syf12 TOEFL/TOEIC (20) 1060 2120 3060 TOEFL/TOEIC/IELTS (24) 1260 2520 3660 s&IRSTĂś#ERTIFICATEĂś&#% TOEFL/TOEIC/IELTS (30) 1480 2960 4380 s!DVANCEDĂś#!% Cambridge SÄąnavÄą (24) 3660 s"USINESSĂś"%#Ăś6ANTAGE Cambridge SÄąnavÄą (30) 4380 BaĹ&#x;langĹç tarihleri: FCE & CAE 12 hafta: Mar 18, Eyl 9. žZELĂľ!MA LARĂľI INþøNGILIZCEþþþþþþþ haftalÄąk BEC 12 hafta: Eyl 9. EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi: Gruplar 375 SÄąnav tarihleri için, bkz. syf12-13 EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi: Bireysel +5 730 EÄ&#x;itim Ä°ngilizcesi: Bireysel +10 1190 )%,43Ăľ9OĂšUNĂľ(AZÂ?RLÂ?K bkz. syf12

sÜ(AFTADAÜÜDERS sÜÜHAFTAYAÜKADAR 4/%)#þþ4/%&,þI"4þ 3�NAVLAR�NAþ(AZ�RL�K bkz. syf12 5LUSLARARAS�þ/KULþ9�L� þþ þ bkz. syf10 !KADEMIKþ!MA LARþþ þ I INþþøNGILIZCEþ bkz. syf9

s-INIMUMÜSà REÜÜHAFTA

"IREYSELĂľ+URSLAR ArtÄą Kurs Ăœcreti: 5 ders/10 ders Bire Bir ders )39Ăľn 5LUSLARARASÂ?Ăľ/KULĂľ9Â?LÂ?Ăľ Ăľ Haftada 24 ders Haftada 30 ders

%ÚITIMþøNGILIZCESIþþbkz. syf13

rKapalÄą Grup - minimum ĂśÄ&#x;renci sayÄąsÄą: 8

%KþÄCRETLER

øÜþ4ECRà BESIþ bkz. syf15 ÄNIVERSITEþ(AZ�RL�Kþ bkz. syf8

KayÄąt Ăźcreti AU$225 Kurs materyalleri: Cambridge SÄąnavÄą AU$180 DiÄ&#x;er kurslar AU$15 haftalÄąk DenizaĹ&#x;ÄąrÄą ĂśÄ&#x;renci AU$40 saÄ&#x;lÄąk sigortasÄą, aylÄąk (tĂźm vize sĂźresini kapsamalÄądÄąr) HavaalanÄą karĹ&#x;Äąlama*AU$110 (tek yĂśn) * 18 yaĹ&#x; altÄą için mecburidir.

%XECUTIVEĂľ+URSLAR

+ONAKLAMA

Bire Bir bkz. syf37-39

Konaklama yerleĹ&#x;tirme Ăźcreti

BaĹ&#x;langĹç tarihleri için LSI Brisbane ile baÄ&#x;lantÄąya geçiniz. +LĂ Pþþ bkz. syf7

sĂś(AFTADAÜÜAKTIVITEĂśI ERIR BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Ĺžub 4, Nis 8, Haz 3, AÄ&#x;u 5, Eki 14.

AĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki tarihlerde ders yapÄąlmayacaktÄąr: Oca 1, 28, Mar 29, Nis 1, 25, May 6, AÄ&#x;u 14, Eki 7. Okul Ara 21 2013 ile Oca 5 2014 tarihleri arasÄą kapalÄą olacaktÄąr. *Bu kurslar ĂśÄ&#x;renci vizesi sahipleri için uygundur.

24 hft 6240 7320

&YFDVUJWF,VST'JZBUMBSþþ!5

BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź. 3Â?NAVþÄCRETLERI SÄąnav tarihleri için, bkz. syf12-13 FCE/CAE/BEC AU$320

2ESMIĂľ4ATILLER

LisanslÄą SaÄ&#x;layÄącÄą: Language Studies International Australia Pty Ltd. ABN: 46 050 405 877. CRICOS Provider Number: 01678A

Orta AltÄą Orta

AU$235

460/920 92 30 36 hft hft 7800 9000 9150 10800

Sayfa 39’a bakĹnĹz.

!ILEĂľ9ANÂ? kiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą,haftalÄąk: Tek kiĹ&#x;ilik oda Y&K AU$175 YP AU$230 Ek gece Y&K AU$32 YP AU$38 øLAVEþà CRETLER haftalÄąk: 18 yaĹ&#x; altÄą TP AU$80 ek Ăźcreti Ă–zel diyet Ăźcreti AU$35 Executive AU$35

žÚRENCIĂľ9URDU KiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą, haftalÄąk: Tek kiĹ&#x;ilik oda** AU$285-450 ** ÇeĹ&#x;itli ĂśÄ&#x;Ăźn seçenekleri sunulmaktadÄąr. AyrÄąntÄą için LSI Brisbane ile iletiĹ&#x;ime geçiniz.

/TEL Ä°steÄ&#x;e baÄ&#x;lÄą olarak 2, 3 ve 4 yÄąldÄązlÄą otel fiyatlarÄą verilebilir. 9+Ăľ9ATAKĂľ+AHVALTÂ?þþ 90Ăľ9ARÂ?MĂľ0ANSIYONĂľ 40Ăľ4AMĂľ0ANSIYON

Ăľ Ăľ


28

FRANSA

XXXMTJFEVQBSJT &RANSADAþ&RANS�ZCAþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ þ0RIVATEþ)NSTITUTEþOFþ(IGHERþ%DUCATIONþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ þ þ!CADEMYþOFþ0ARIS Seviye AnahtarĹ

Paris Fransa’nÄąn romantik baĹ&#x;kenti Paris, 1000 yÄąlÄą aĹ&#x;kÄąn sĂźredir Ăźlkenin politik ve ekonomik merkezi olmuĹ&#x;tur. Ĺžehir; Notre Dame ve Sacre Coeur’ßn muhteĹ&#x;em dini ihtiĹ&#x;amÄąndan, Eyfel Kulesi’nin harika mimarisine, Louvre MĂźzesi ve Pompidou Merkezinin dĂźnya standartlarÄąndaki koleksiyonuna kadar sayÄąsÄąz etkinlik sunar. ,3)Ăľ0ARIS 18. yĂźzyÄąl’dan kalma bir binada Ĺ&#x;ehrin tarihi merkezinde yer alan LSI Paris, Louvre’un hemen yanÄąnda ve Place Vendome, Opera ve halen karmaĹ&#x;Äąk bohem hayatÄą yaĹ&#x;anan Saint-Honore bĂślgesine yakÄąndÄąr. Okul; Tuileries,Concorde, Opera ve Pyramides istasyonlarÄąna metroyla baÄ&#x;lantÄąlÄądÄąr. Ă–Ä&#x;renciler için bilgisayarlar, ĂśÄ&#x;renci salonu ile gĂźnlĂźk gazeteler ve dergiler sunulmaktadÄąr. !KTIVITEĂľ0ROGRAMÂ? Sosyal program Paris’in sunduÄ&#x;u sayÄąsÄąz etkinliklerin avantajlarÄąnÄą sunar. YakÄąndaki Versay’a ek olarak Fransa’nÄąn diÄ&#x;er bĂślgelerine geziler de mĂźmkĂźndĂźr.

BaĹ&#x;langĹç Temel

Orta AltÄą Orta

Orta ĂœstĂź Ä°leri

'ENELĂľ+URSLARbkz. syf6

,3)Ăľ+URSĂľ&IYATLARÂ?â‚Ź

3TANDARTĂľ

'ENELĂľ+URSLARĂľ HaftalÄąk Fiyatlar Standart 20 YoÄ&#x;un 30 TEF Ă–Ä&#x;leden sonra KurslarÄą KlĂźp 50 + (hft)

9OÚUNþ žÚLEDENþ3ONRAþ+URSU !RT�þ+URSLAR

sĂś3Â?NÂ?FLARĂśMAKSIMIMÜÜKIáIĂśORTALAMAĂś Temel ile Ä°leri seviyeler arasÄą için baĹ&#x;langĹç tarihleri : Her Pazartesi. BaĹ&#x;langĹç seviyesindeki ĂśÄ&#x;renciler için baĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź.

$IPLÙMEþD%TUDESþENþ,ANGUEþ &RAN AISEþ$%,& 

s3EVIYELERĂś!"" BaĹ&#x;langĹç tarihleri için lĂźtfen LSI Paris ile iletiĹ&#x;ime geçin. 4ESTĂľ$%VALUATIONĂľDE &RAN AISĂľ4%&

s-INIMUMÜÜHAFTA BaĹ&#x;langĹç tarihleri : Her Pazartesi. SÄąnav tarihleri için, bkz. syf12-13

$IPLÙMESþDEþLAþ#HAMBREþ DEþ#OMMERCEþETþDINDUSTRIEþDEþ 0ARISþ##)0 

Français professionnel - 2 levels (A2 or B1) Français professionnel mĂŠdical (B2) Français professionnel secrĂŠtariat (B1) Français professionnel affaires (B2) Français professionnel du tourisme et hĂ´tellerie (B1 or B2) s'EREKLIĂśSEVIYELERĂśKURSLARÂ?NĂśYANÂ?NDAĂś belirtilmiĹ&#x;tir. BaĹ&#x;langĹç tarihleri için lĂźtfen LSI Paris ile iletiĹ&#x;ime geçiniz.

5LUSLARARAS�þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ /KULþ9�L� bkz. syf10

1 hft 310 430

2-3 hft 295 375 375 150

155

Sadece eÄ&#x;itim fiyatlarÄądÄąr. 4-11 12-15 16-19 20+ hft hft hft hft 265 250 240 230 350 330 315 305 350 330 315 305 135 125 120 115 1170(2)

3�NAVLARAþ(AZ�RL�Kþþ+URSLAR� DELF (hft) CCIP (hft)

2800(8) 2800(8)

"IREYSELĂľ+URSLAR ArtÄą Kurs Ăœcreti: 5 ders/10ders Bire Bir ders

410/820 82

)39Ăľn 5LUSLARARASÂ?Ăľ/KULĂľ9Â?LÂ?Ăľ Haftada 20 ders Haftada 30 ders

24 hft 5160 6600

&YFDVUJWF,VST'JZBUMBS â‚Ź 3Â?NAVþÄCRETLERI DELF A2/B1 DELF B2 e-TEF Zorunlu e-TEF Ä°steÄ&#x;e baÄ&#x;lÄą

30 hft 6450 8250

36 48 hft hft 7380 9840 9540 12720

Sayfa 39’a bakĹnĹz.

+ONAKLAMA â‚Ź215 â‚Ź275 â‚Ź118 â‚Ź108

%KþÄCRETLER KayÄąt Ăźcreti â‚Ź85 Kurs materyalleri â‚Ź10 haftalÄąk (maksimum 20 haftaya kadar) HavaalanÄą karĹ&#x;Äąlama (tek yĂśn): Roissy CDG/Orly â‚Ź85 Beauvais - fiyat için danÄąĹ&#x;ÄąnÄąz.

Konaklama yerleĹ&#x;tirme Ăźcreti

â‚Ź70

!ILEĂľ9ANÂ? Tek kiĹ&#x;ilik oda,haftalÄąk: BĂślge 1-2 Y&K â‚Ź214 KÄąsmi YP* â‚Ź266 YP â‚Ź287 BĂślge 3-5 YP â‚Ź252 YP 18 yaĹ&#x; altÄą için mecburidir. * Cuma ve Cumartesi akĹ&#x;am yemeklerini içermez.

BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź.

+LĂ PĂľ bkz. syf7

s(AFTADAÜÜAKTIVITEĂśI ERIR BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Mar 11, Nis 15, Haz 10, Eyl9

žÚRENCIĂľ9URDU FiyatlarÄą istek Ăźzerine verilir, uygunluÄ&#x;una baÄ&#x;lÄądÄąr.

/TEL

%XECUTIVEĂľ+URSLAR

Ä°steÄ&#x;e baÄ&#x;lÄą olarak 2, 3 ve 4 yÄąldÄązlÄą otel fiyatlarÄą verilebilir.

Bire Bir Ăľ'Ă NLĂ KĂľ+OMPAKTĂľ+URSĂľbkz. syf37-39

9+Ăľ9ATAKĂľ+AHVALTÂ?Ăľ 90Ăľ9ARÂ?MĂľ0ANSIYON

2ESMIĂľ4ATILLER 2013 yÄąlÄąnda aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki tarihlerde ders yapÄąlmayacaktÄąr: Oca 1, Nis 1, May 1, 8, 9, 20, Tem 14, AÄ&#x;u 15, Kas 1, 11, Ara 25 Okul tatil sonrasÄą, 2 Ocak 2014’te tekrar açĹlacaktÄąr.

Ăľ


Doyurucu ve zenginleĹ&#x;tirici derslerin yanÄąnda LSI ZĂźrih, muhteĹ&#x;em aktivite programlarÄą dĂźzenliyor. Ă–Ä&#x;retmenler gerçekten klas ve AlmancayÄą çok iyi iĹ&#x;liyorlar!

29

İSVİÇRE

*ANþ"AJER þÚÚRENCI þ£EKþ#UMHURIYETI

XXXMTJFEV[VSJDI øSVI REDEþ!LMANCA

Seviye AnahtarÄą

ZĂźrih

BaĹ&#x;langĹç Temel

Orta AltÄą Orta

Orta ĂœstĂź Ä°leri

ZĂźrih, ideal bir Ĺ&#x;ekilde Avrupa’nÄąn kalbinde konumlanmÄąĹ&#x;tÄąr. Ĺžehrin resmedilmeye deÄ&#x;er tarihi merkezi Limmat nehri kÄąyÄąsÄąnda yer almaktadÄąr. 500’ßn Ăźzerinde bar, gece kulĂźbĂź, ve açĹk hava kafeleri yerli halk ve ziyaretçiler için ideal buluĹ&#x;ma imkanÄą saÄ&#x;lar. ZĂźrih ziyaretçilerine geniĹ&#x; bir mĂźze yelpazesi, tiyatro, ve bĂźyĂźk ĂśvgĂźlere konu olan opera evi gibi seçenekleri sunmaktadÄąr. Spor tutkunlarÄą da hiçbir Ĺ&#x;eyden mahrum kalmamaktadÄąr.

'ENELĂľ+URSLARbkz. syf6

,3)Ăľ+URSĂľ&IYATLARÂ?Ăľ#(&þþSadece eÄ&#x;itim fiyatlarÄądÄąr.

3TANDARTĂľ

'ENELĂľ+URSLARĂľ HaftalÄąk Fiyatlar Standart 20 YoÄ&#x;un 30 Ă–Ä&#x;leden Sonra KurslarÄą

,3)Ăľ:URICH ĂœnlĂź Seefeld bĂślgesinde, gĂśle 5 dakikalÄąk uzaklÄąkta ve Ĺ&#x;ehrin merkezine yakÄąn bir yerde bulunan LSI ZĂźrih, deÄ&#x;iĹ&#x;ik ve zarif yerleĹ&#x;imleri keĹ&#x;fetmek için ideal bir bĂślgededir. Okul, 9 rahat sÄąnÄąfa, bir modern internet kafeye ve hoĹ&#x; bir ĂśÄ&#x;renci salonuna sahiptir.

BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź.

!KTIVITEĂľ0ROGRAMÂ? GĂślde manzaralÄą bir sandal gezisi, okul barbekĂźsĂź, Cheese Fondue geceleri, opera ziyaretleri, diÄ&#x;er Ä°sviçre Ĺ&#x;ehirlerine ve Alplere gezileri, ayrÄąca spor aktiviteleri ve Avusturya, Fransa, Almanya ve Ä°talya gibi çevre Ăźlkelere hafta sonu gezilerini içerir. LSI ZĂźrih aktivite programÄą, uluslararasÄą ĂśÄ&#x;rencilerimizin bĂźtĂźn ilgi alanlarÄąnÄą kapsamayÄą amaçlar.

%XECUTIVEĂľ+URSLAR

9OÚUNþ žÚLEDENþ3ONRAþ+URSU !RT�þ+URSLAR

s3Â?NÂ?FLARĂśMAKSIMIMÜÜKIáIĂśORTALAMAĂś sĂśDERSÜÜDAKIKAĂś Temel ile Ä°leri seviyeler arasÄą için baĹ&#x;langĹç tarihleri : Her Pazartesi. BaĹ&#x;langĹç seviyesindeki ĂśÄ&#x;renciler için baĹ&#x;langĹç tarihleri: Her ayÄąn ilk Pazartesi gĂźnĂź.

5LUSLARARAS�þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ /KULþ9�L� bkz. syf10

'OETHE :ERTIFIKATþ"þ:$ sÜ(AFTADAÜÜDERS sÜ3�N�FLARÜMAKSIMIMÜÜKIáIÜORTALAMAÜ 'OETHE :ERTIFIKATþ"þ':

1 hft 440 575 220

2-3 hft 410 555 205

Bire Bir Ăľ'Ă NLĂ KĂľ+OMPAKTĂľ+URSĂľbkz. syf37-39 2ESMIĂľ4ATILLER 2013 yÄąlÄąnda aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki tarihlerde ders yapÄąlmayacaktÄąr: Oca 1-6, Mar 29, Nis 1, May 1, 9, 20, AÄ&#x;u 1. Okul Ara 21 2013 ile Oca 5 2014 tarihleri arasÄą kapalÄą olacaktÄąr.

20+ hft 335 475 170

3�NAVLARAþ(AZ�RL�Kþþ+URSLAR� Goethe-Zertifikat B1 (hft) Goethe-Zertifikat B2 (hft)

6240(12) 6240(12)

"IREYSELĂľ+URSLAR ArtÄą Kurs Ăœcreti: 5 ders/10ders Bire Bir ders

475/950 95

)39Ăľn 5LUSLARARASÂ?Ăľ/KULĂľ9Â?LÂ?Ăľ Haftada 20 ders Haftada 30 ders

24 30 36 48 hft hft hft hft 6840 8550 10080 13200 9960 12450 14760 19200

%XECUTIVEĂľ+URSĂľ&IYATLARĂľ#(&

s(AFTADAÜÜDERS sĂś3Â?NÂ?FLARĂśMAKSIMUMÜÜKIáIĂśORTALAMAĂś 3Â?NAVþÄCRETLERI BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Nis 15, Haz 3, Eki 28 SÄąnav tarihleri için, bkz. syf12-13

4-11 12-15 16-19 hft hft hft 390 370 350 535 520 495 195 185 175

Sayfa 39’a bakĹnĹz.

+ONAKLAMA

Goethe-Zertifikat B1 CHF270 Goethe-Zertifikat B2 CHF330

Konaklama yerleĹ&#x;tirme Ăźcreti

%KþÄCRETLER

!ILEĂľ9ANÂ?

KayÄąt Ăźcreti CHF110 Kurs materyalleri CHF14 haftalÄąk (maksimum 20 haftaya kadar) HavaalanÄą karĹ&#x;Äąlama CHF150 (tek yĂśn)

CHF110

kiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą, haftalÄąk: Tek kiĹ&#x;ilik oda Y&K CHF300 YP CHF375

žÚRENCIĂľ9URDU FiyatlarÄą istek Ăźzerine verilir, uygunluÄ&#x;una baÄ&#x;lÄądÄąr.

/TEL Ä°steÄ&#x;e baÄ&#x;lÄą olarak 2, 3 ve 4 yÄąldÄązlÄą otel fiyatlarÄą verilebilir. 9+Ăľ9ATAKĂľ+AHVALTÂ?Ăľ 90Ăľ9ARÂ?MĂľ0ANSIYON

Ăľ


30

MALTA

XXXMTJFEVTMJFNB -ALTADAþøNGILIZCEþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ %NGLISHþ,ANGUAGEþ!CADEMY Seviye AnahtarĹ

Sliema Malta TakÄąm AdalarÄą Akdeniz’in ortasÄąnda yer alÄąr. IlÄąman iklimi ile size gĂźneĹ&#x;, deniz ve sĂśrften çok daha fazlasÄąnÄą sunar. Malta’nÄąn tarihi; antik baĹ&#x;kent Medina’nÄąn tepelerinden, ada çevresindeki tarih Ăśncesi medeniyetlerin derinliklerine kadar her yerde gĂśrĂźlen birçok kĂźltĂźrĂźn zengin karÄąĹ&#x;ÄąmÄąnÄą barÄąndÄąrÄąr. ,3)Ăľ3LIEMAĂľ LSI tarafÄąndan tanÄąnmÄąĹ&#x; - partner Ĺ&#x;ube okul English Language Academy, Sliema’ya 3 dakikalÄąk bir yĂźrĂźyĂźĹ&#x; mesafesinde restoranlar, kafeler ve maÄ&#x;azalara kolay ulaĹ&#x;Äąlabilecek bir bĂślgede yer alÄąr. Okul, ‘Federation of English Language Teaching Of Malta’nÄąn (FELTOM) kurucu Ăźyesidir. KurslarÄąmÄąz; yetiĹ&#x;kinler, gençler ve hatta çocuklar için bile yÄąl boyu devam etmektedir. Gruplar az kiĹ&#x;iliktir ve altÄą dil seviyesine katÄąlabilirler. Ă–zellikle ilkĂśÄ&#x;retim ve lisede, ikinci dil olarak Ä°ngilizce ĂśÄ&#x;reten tecrĂźbeli ĂśÄ&#x;retmenler için ĂśÄ&#x;retmen eÄ&#x;itimi kurslarÄą bulunmaktadÄąr. AyrÄąca “AB Socrates EÄ&#x;itim KurslarÄą ProgramÄąâ€? lisansÄąna da sahibiz. KlimalÄą olan okulumuz, kĂźtĂźphane ve Ăźcretsiz internet eriĹ&#x;imi hizmeti vermektedir. !KTIVITEĂľ0ROGRAMÂ?Ăľ LSI sosyal/aktivite programÄą yanÄąnda, Malta’ya ve onun kardeĹ&#x; adasÄą Gozo’ya geziler de dĂźzenliyoruz.

BaĹ&#x;langĹç Temel

'ENELĂľ+URSLARbkz. syf6

Orta AltÄą Orta

Orta ĂœstĂź Ä°leri

,3)þ+URSþ&IYATLAR�þÌ

sĂś(AFTADAÜÜDERSÜÜ'ENELÜÚNGILIZCEÜÜ + 10 Ä°Ĺ&#x; Ä°ngilizcesi/SÄąnav Kursu) s(ERĂśSÂ?NÂ?FĂśMAKSIMUMÜÜ ĂśKIáI

Sadece eÄ&#x;itim fiyatlarÄądÄąr. 'ENELĂľ+URSLAR 1-2 3-4 5-8 9-11 12-15 HaftalÄąk Fiyatlar hft hft hft hft hft Standart 20 145 138 131 124 109 YoÄ&#x;un 30 185 176 167 158 139 YoÄ&#x;un 40 230 219 207 196 173 DiÄ&#x;er haftalarÄąn fiyatlarÄą için LSI Sliema ile baÄ&#x;lantÄąya geçiniz. 1 hft +OMBIĂľ+URSLARÂ?Ăľ 210 Ä°Ĺ&#x; Ä°ngilizcesi: 20 ders/30 ders 180/245 ESP (2 kiĹ&#x;ilik snÄąf): 20 ders/30 ders 200/280 ESP (4 kiĹ&#x;ilik snÄąf): 20 ders/30 ders 150/210

3Ă PERĂľ9OĂšUNĂľ+URSLAR

4/%&,þþ)%,43þ(AZ�RL�K#AMBRIDGEþ3�NAVLAR�

3TANDARTþ 9OÚUNþ 9OÚUNþ øÜþøNGILIZCESI

sĂśDERSÜÜDAKIKAĂś s(ERĂśSÂ?NÂ?FĂśMAKSIMUMÜÜ ĂśKIáI +OMBINASYONĂľ+URSLARÂ?

s(AFTADAÜÜDERSÜÜ'ENELÜÚNGILIZCEĂś Ăś 15 ders, haftalÄąk (Bire bir) 30 Ä°Ĺ&#x; Ä°ngilizcesi/SÄąnav Kursu)) 20 ders, haftalÄąk (Gruplar/bire bir) s(ERĂśSÂ?NÂ?FĂśMAKSIMUMÜÜ ĂśKIáI 30 ders, haftalÄąk (Gruplar/bire bir) žZELĂľ!MA LARþþ Ăľ ø INþøNGILIZCEĂľ%30

Ăľ

s3�NFLARÜMAKSIMUMÜÜÚúRENCI

SĂźper YoÄ&#x;un

300 180/380 245/540 295

&YFDVUJWF,VST'JZBUMBS�Ê Sayfa 39’a bakĹnĹz.

BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Pazartesi-Cuma her gĂźn

4/%&,þI"4þþ)%,43þ 3�NAV�NAþ(AZ�RL�K bkz. syf12

s"IREYSEL'RUPĂśDERSLERI

BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Pazartesi-Cuma her gĂźn *SÄąnav Grup sÄąnÄąflarÄą (maksimum 6 kiĹ&#x;i.)

4%&,þ(AZ�RL�Ú�þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ

sĂśHAFTALÂ?KĂśKURSÜÜDERS s-AKSIMUMÜÜKATÂ?LÂ?MCÂ? BaĹ&#x;langĹç tarihleri için lĂźtfen LSI Sliema ile iletiĹ&#x;ime geçiniz.

#AMBRIDGEĂľ3Â?NAVÂ?Ăľ+URSLARÂ? bkz. syf12

sÜ0RELIMINARYÜ0%4 s"USINESSÜ"%#Ü6ANTAGE sÜ&IRSTÜ#ERTIFICATEÜ&#% s!DVANCEDÜ#!% Üs0ROFICIENCYÜ#0% sžZEL'RUPÜDERSLERI

BaĹ&#x;langĹç tarihleri: Pazartesi-Cuma her gĂźn *Grup sÄąnav kurslarÄą (maksimum 6 kiĹ&#x;i) SÄąnÄąfta tek ĂśÄ&#x;renci olmasÄą durumunda ders sĂźresi %50 azaltÄąlÄąr.

žÚRENCIþ9URTLAR�

%KþÄCRETLER KayÄąt Ăźcreti Kurs materyal Ăźcreti HavaalanÄą karĹ&#x;Äąlama tek yĂśn gidiĹ&#x;-dĂśnĂźĹ&#x;

â‚Ź15 â‚Ź20 â‚Ź23 â‚Ź40

+ONAKLAMA !ILEĂľ9ANÂ? KiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą, gecelik, iki ya da ßç kiĹ&#x;ilik odalar Oca 1- Haz 30 & Eki 1 - Ara 31 TP YP Tek kiĹ&#x;ilik oda ilavesi Tem 1 - Eyl 30: TP YP Tek kiĹ&#x;ilik oda ilavesi

DĂśrt/ĂœĂ§ kiĹ&#x;ilik oda Ä°ki/Tek kiĹ&#x;ilik oda PaylaĹ&#x;ÄąmlÄą oda Konaklama Ăźcretleri istek Ăźzerine verilir. Ä°ki, ßç veya dĂśrt kiĹ&#x;ilik odalara; sadece 2, 3 veya 4 kiĹ&#x;i paylaĹ&#x;acak ise kayÄąt yapÄąlÄąr. PaylaĹ&#x;Äąm demek; ĂśÄ&#x;renci 3 kiĹ&#x;iye kadar paylaĹ&#x;abilir demektir

/TEL â‚Ź23 â‚Ź19 â‚Ź6

Ä°steÄ&#x;e baÄ&#x;lÄą olarak 2, 3 ve 4 yÄąldÄązlÄą otel fiyatlarÄą verilebilir. 90Ăľ9ARÂ?MĂľ0ANSIYONþþþþþþþþþþþþþþ 40Ăľ4AMĂľ0ANSIYON

â‚Ź26 â‚Ź22 â‚Ź8

'EN þžÚRENCILERþ0ROGRAM�þbkz. syf36

%XECUTIVEĂľ+URSLAR Bire Birbkz. syf37-39 2ESMIĂľ4ATILLER AĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki tarihlerde ders yapÄąlmayacaktÄąr: Oca 1, Mar 19, 29, May 1, Haz 7, AÄ&#x;u 15, Ara 13, 25. Bu tarihlerde iĹ&#x;lenmeyen derslerin telafisi hafta içinde yapÄąlacaktÄąr.

#Ekim ve Mart aylarÄą arasÄąnda, bĂźtĂźn kurs fiyatlarÄąndan dĂźĹ&#x;Ăźk sezon için %20 indirim verilecektir. * Nisan ve Ekim arasÄą genel grup sÄąnÄąflarÄą için 10 kiĹ&#x;ilik kurslar Genç grup kurslarÄą, Haziran ve AÄ&#x;ustos ortalama on, maksimum on iki kiĹ&#x;iliktir.


31

XXXMTJFEVZM

Genç Ă–Ä&#x;renciler için Ä°ngilizce ABD, Ä°ngiltere, Kanada ve Malta’da sunduÄ&#x;umuz LSI Genç Ă–Ä&#x;renciler ProgramlarÄą heyecan verici bir deneyim ile çok çeĹ&#x;itli kĂźltĂźrel ve sosyal aktivitelerden yararlanÄąrken Ä°ngilizcesini geliĹ&#x;tirmeye istekli kßçßk gruplar ve genç ĂśzgĂźr bireyler için idealdir. Londra, Oxford, New York, Boston, San Francisco/Berkeley, San Diego, Toronto ya da Malta merkezlerimizden birini seçin ve hayatÄąnÄązÄąn deneyimini yaĹ&#x;ayÄąn.

Londra Hampstead, Ä°ngiltere Toronto, Kanada

Londra Kingston, Ä°ngiltere

SF / Berkeley, ABD Oxford, Ä°ngiltere New York, ABD San Diego, ABD

Sliema, Malta Boston, ABD

Neden LSI? sĂś(EYECANĂśVERICIÜÜÜÜ Ăś sĂś$ENEYIMLIĂśSOSYALĂśAKTIVITEÜÜ lokasyonlar, ĂśÄ&#x;rencilere liderleri, bĂźtĂźn aktivite ve sÄąnÄąf içi ve dÄąĹ&#x;Äąnda birçok gezileri organize ve eĹ&#x;lik konuda ĂśÄ&#x;renme imkanÄą eder sĂś$ENEYIMLIÜÚúRETMENLER ÜÜ sĂś4AMĂśGĂ NĂśHAFTAĂśSONUÜÜ Ăś Ä°ngilizceyi ikinci bir dil gezileri olarak ĂśÄ&#x;retmeye yetkili ve çocuklarla deneyimli sĂś'ENIáÜDENETLEMEĂśVEÜÜ Ăś gĂśzetim, her ĂśÄ&#x;renciye sÜÚLETIáIMEĂśDAYALÂ?ĂśEĂşITIMÜÜ bireysel ilgi ve itina. metotlarÄą, canlÄą ve gĂźnlĂźk Program sĂźresince bĂźtĂźn hayat Ĺ&#x;artlarÄą içeren ĂśÄ&#x;renciler yetkili ve senaryolar deneyimli ĂśÄ&#x;retmen ve personelimiz tarafÄąndan sÜ£EáITLIĂśSOSYALĂśAKTIVITEÜÜÜ tam gĂśzetim altÄąndadÄąr programlarÄą, çocuklarÄą farklÄą uluslarla beraber olmaya iten ve ev sahibi Ăźlkenin adetlerini ĂśÄ&#x;reten spor aktiviteleri ve kĂźltĂźrel geziler


32

'EN þžÚRENCIþ0ROGRAM� þ,ONDRA (AMPSTEAD þ4ORONTO þ 3ANþ&RANCISCO"ERKELEYþVEþ3AN $IEGODAþKONAKLAMAþDAHILþ EDILMEDENþSUNULABILIRþ,àTFENþ ILGILIþOKULDANþBILGIþVEþFIYATLAR�þ ISTEYINIZ

,3)Ăľ/XFORDĂľ Genç Ă–Ä&#x;renciler ProgramÄą

Aile ProgramÄą Aile ProgramÄą, aile tatilini Ä°ngilizce eÄ&#x;itimiyle birleĹ&#x;tirmeyi isteyen ebeveynler için dĂźzenlenmiĹ&#x;, LSI Aile ProgramÄą, çocuklar Ăśzel genç ĂśÄ&#x;renci kurslarÄąnÄą takip ederken, ebeveynlere geniĹ&#x; bir yetiĹ&#x;kin kurs yelpazesinden seçim olanaÄ&#x;Äą sunar. Ailece beraber eÄ&#x;itim almak için eĹ&#x;siz bir fÄąrsat, bu kurs unutulmaz, paylaĹ&#x;Äąlan bir deneyimin simgesidir.

(11-13 yaĹ&#x;, 14-17 yaĹ&#x;) LSI Brighton, Aile ProgramÄąnÄą 5-15 yaĹ&#x; arasÄą için sunmaktadÄąr.YetiĹ&#x;kinler LSI Brighton da bir genel programa katÄąlÄąrken, çocuklar BISS tarafÄąndan iĹ&#x;letilen ve okula otobĂźsle sadece 30dk mesafede bulunan Dhoroty Stringer KampĂźsĂźndeki (Pazartesi-Cuma, 9.00-16.00) programa katÄąlÄąrlar. Kamp harika ve çeĹ&#x;itli aktiviteler, Ä°ngilizce dersleri (haftada 15 saat) ve gĂźnlĂźk sÄącak ĂśÄ&#x;le yemeÄ&#x;i sunmaktadÄąr. Rehberli kampa gidiĹ&#x; ve kamptan dĂśnĂźĹ&#x; ulaĹ&#x;Äąm Ăźcret karĹ&#x;ÄąlÄąÄ&#x;Äą ayarlanabilmektedir. Bu program 22 Temmuz - 16 AÄ&#x;ustos 2013 tarihleri arasÄąnda mevcuttur. Konaklama detaylarÄą ve uygunluk için lĂźtfen LSI Brighton ile baÄ&#x;lantÄąya geçiniz.

Aktivite programlarÄą ve eÄ&#x;itim metotlarÄą hem yetiĹ&#x;kin hem de çocuklarÄąn ĂśÄ&#x;renirken gĂźzel vakit geçirmesi için Ăśzel olarak uyarlanmÄąĹ&#x;tÄąr. Bu program Londra Hampstead, Brighton, Toronto, New York, San Francisco Berkeley, Boston ve San Diego okullarÄąmÄązda sunulmaktadÄąr. Genç ĂśÄ&#x;rencilerin katÄąlÄąm yaĹ&#x;Äą programÄąn yer aldÄąÄ&#x;Äą merkeze gĂśre Çocuk baĹ&#x;Äą, haftalÄąk: UKÂŁ360 deÄ&#x;iĹ&#x;iklik gĂśstermektedir, lĂźtfen kurs Rehberli gidiĹ&#x; dĂśnĂźĹ&#x; ulaĹ&#x;Äąm dahil: UKÂŁ440 detaylarÄą ve tarihlerini kontrol ediniz.LSI Brighton Ĺ&#x;ubesi hariç kalan bĂźtĂźn bu merkezlerde YetiĹ&#x;kin ve Genç Ă–Ä&#x;renciler ProgramÄąnÄą aynÄą anda sunmaktadÄąr.

DĂźnyaca ĂźnlĂź Oxford Ăœniversitesine ev sahipliÄ&#x;i yapan Oxford aynÄą zamanda Ä°ngiltere’nin en gĂźzel ve antik Ĺ&#x;ehridir. Hareketli ve kartpostal olacak kadar gĂźzel Ĺ&#x;ehir merkezi sayÄąsÄąz çekicilikler sunar, tarih bu kozmopolit ve enerjik ĂśÄ&#x;renci Ĺ&#x;ehrinin her kĂśĹ&#x;esinde gizlenmiĹ&#x;tir. Kursumuz Oxford Ăœniversitesinin bir parçasÄą olan Wycliffe Hall da yer almakla beraber ĂźnlĂź Ăœniversite ParklarÄąna yakÄąn ve Ĺ&#x;ehir merkezine 5-10 dakika uzaklÄąkta harika bir lokasyona sahiptir. BinamÄąz Ä°ngiltere mimarisini yansÄątan yĂźksek tavanlÄą sÄąnÄąflar, bĂźyĂźk Ĺ&#x;Ăśmineler ve enfes “Oxfordâ€? ambiyansÄąnÄą sunar. Ä°lham verici bu lokasyonumuz kafeterya içeren imkanlarÄą, ĂśÄ&#x;renci yurtlarÄą ve sÄąnÄąflarÄą bir arada olan en Ăźst kalite olanaklar sunar. sĂś(AFTADAÜÜXÜÜDAKIKAĂśDERSÜÜSAAT sĂś4EMELĂśILEÜÚLERIĂśSEVIYELERĂśARASÂ? sĂś4AMĂśPANSIYON ĂśTEKĂśVEYAÜ IFTĂśKIáILIKĂśODALARDAĂśYURTÜÜ konaklamasÄą sĂś(ERĂśSÂ?NÂ?FĂśMAKSIMUMĂśÜÚúRENCI sĂś3AĂşLÂ?KĂśSIGORTASÂ?ĂśDAHILDIRĂś

¾ZELLIKLER

sÜ'ENIáÜBIRÜBAH E sÜ(EMENÜYAK�NLAR�NDAÜKAFEÜVEÜÜÜÜ dßkkan sÜ0ROJEKTÚRLàÜMODERNÜS�N�FLAR sÜ/KULAÜYàRàMEÜMESAFESINDEÜÜ konaklama imkanlarĹ sÜ/YUNÜALANLAR�

ÜÜ

"AĂśLANGÂ? þ4ARIHLERI 1 Temmuz ile 5 AÄ&#x;ustos arasÄą her Pazartesi Standart çizelge: Pazar gĂźnĂź geliĹ&#x; ve Cumartesi gĂźnleri gidiĹ&#x; Ĺ&#x;eklindedir.

&IYATLAR KayÄąt Ăźcreti:

UKÂŁ70

Program artÄą ĂśÄ&#x;renci yurdu, tam pansiyon konaklama, haftalÄąk: Tek kiĹ&#x;ilik oda, ortak banyo UKÂŁ780 Ä°ki kiĹ&#x;ilik oda, ortak banyo UKÂŁ745 Bir grup lideri 15 ĂśÄ&#x;renciden oluĹ&#x;an gruplara Ăźcretsiz olarak eĹ&#x;lik edebilir. HavaalanÄą karĹ&#x;Äąlama (tek yĂśn): Heathrow Gatwick

UKÂŁ135 UKÂŁ160

,3)þ/XFORDþ'EN þžÚRENCILERþ0ROGRAM�NDANþÚRNEKþBIRþHAFTA Pazar

0AZARTESI

3ALÂ?

ÂŁARĂśAMBAĂľ 0ERĂśEMBE

VarÄąĹ&#x; gĂźnĂź veya boĹ&#x; zaman

KarĹ&#x;Äąlama ve yerleĹ&#x;tirme sÄąnavÄą

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri, telaffuz

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri, telaffuz Ara

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri, telaffuz

AyrÄąlÄąĹ&#x; gĂźnĂź Dilbilgisi, kelime bilgisi ya da London gezisi becerileri, telaffuz

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą & beceri geliĹ&#x;tirme

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą & beceri geliĹ&#x;tirme

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą & beceri geliĹ&#x;tirme

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą & beceri geliĹ&#x;tirme

Tarihi Ĺ&#x;ehir merkezinde gezi

AlÄąĹ&#x;veriĹ&#x; gezisi

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą & beceri geliĹ&#x;tirme Ă–Ä&#x;le YemeÄ&#x;i Blenheim Palace gezisi

Oxford geleneksel “Punting�

Oyun ve spor aktiviteleri

Oyun gecesi

YaratÄącÄąlÄąk gecesi

AkĹ&#x;am yemeÄ&#x;i UluslararasÄą Karaoke gece (parti) gecesi

Film gecesi

Ăś

#UMA

Disko gecesi

#UMARTESI

BarbekĂź gecesi


33

Bana San Diego’da bu 21 gĂźnlĂźk harika seyahati verdiÄ&#x;iniz için sonsuz teĹ&#x;ekkĂźrler. $OMINGOĂľ#HAN Ăľ4AYVANĂľ

,3)Ăľ,ONDRAĂľ(AMPSTEADĂľ Genç Ă–Ä&#x;renciler ProgramÄą

,3)Ăľ,ONDRAĂľ+INGSTONĂľ Genç Ă–Ä&#x;renciler ProgramÄą

(13-17 yaĹ&#x;)

(14-17 yaĹ&#x;)

LSI Londra Hampstead kozmopolit Londra merkezine yakÄąn, sessiz, lĂźks, yapraklarla kaplÄą ve varlÄąklÄą Hampstead semtinde yer almaktadÄąr. Okulumuz kartpostalla konu olacak kadar gĂźzel meskun bir alanda sessiz, eÄ&#x;itim için gĂźvenli imkanlar sunarken metro ile Oxford Street’ten sadece 15 dakika uzaklÄąkta ve Londra’nÄąn gezip gĂśrmeye deÄ&#x;er yerlerine ulaĹ&#x;Äąm için mĂźkemmel bir konumda yer almaktadÄąr. Kursumuz sabahlarÄą Ä°ngilizce dersleri ve ĂśÄ&#x;leden sonra eÄ&#x;lenceli ve çeĹ&#x;itli aktiviteleri ve gezileri ile, ĂśÄ&#x;rencilerimize hem sÄąnÄąf içi hem sÄąnÄąf dÄąĹ&#x;Äą Ä°ngilizce ĂśÄ&#x;renmeleri için olanak sunar. Bu gĂźzel okulumuz aynÄą anda yetiĹ&#x;kin ĂśÄ&#x;rencilere (16+ yaĹ&#x;) hizmet vermekte, bĂśylece genç ĂśÄ&#x;rencilerimizin bir ebeveyn ya da kardeĹ&#x;leri ile gelmeleri halinde Aile ProgramÄą adÄą altÄąnda aynÄą binada eÄ&#x;itim almalarÄąna olanak sunar. sĂś(AFTADAÜÜXÜÜDAKIKAĂśDERSÜÜSAAT sĂś4EMELĂśILEÜÚLERIĂśSEVIYELERĂśARASÂ? sܞúLEDENĂśSONRAĂśAKTIVITELERI#UMARTESIĂśGEZILERI sĂś4AMĂśPANSIYON Ü IFTĂśKIáILIKĂśODALARDAĂśAILEĂśYANÂ?ÜÜ Ăś konaklama* sĂś(ERĂśSÂ?NÂ?FĂśMAKSIMUMĂśÜÚúRENCI sĂś3AĂşLÂ?KĂśSIGORTASÂ?ĂśDAHILDIRĂś

¾ZELLIKLER

¾ZELLIKLER

sÜ"ILGISAYARÜODAS�7I&IÜERIáIMLIÜÜ salon sÜ"AH E sÜ$àKKANÜVEÜKAFELEREÜYAK�N

Ăś Thames nehri kÄąyÄąsÄąnda, Londra’nÄąn yeĹ&#x;il kenar semtinde bulunan bu program, Londra’nÄąn bĂźtĂźn çekiciliklerine yakÄąn olmak fakat aynÄą zamanda gĂźzel Ä°ngiliz kÄąrsal bĂślgelerine hemen ulaĹ&#x;mak arzu edenler için idealdir.

"AÜLANG� þ4ARIHLERI

s0ROJEKTÚRLà ÜMODERNÜS�N�FLARÜ s"AH ELER s/KULAÜYàRàMEÜMESAFESINDEÜYURTLAR s$àKKANÜVEÜKAFELEREÜYAK�N "AÜLANG� þ4ARIHLERI

KÄąĹ&#x; 2013: 2 Ocak ile 18 Ĺžubat arasÄą her Pazartesi (kurs 22 Ĺžubat’ta biter) Yaz: 17 Haziran ile 12 AÄ&#x;ustos arasÄą her Pazartesi (kurs 16 AÄ&#x;ustos’ta biter) KÄąĹ&#x; 2014: 6 Ocak ile 24 Ĺžubat arasÄą her Pazartesi (kurs 28 Ĺžubat’ta biter) Standart çizelge: Pazar gĂźnĂź geliĹ&#x; ve Cumartesi gĂźnleri gidiĹ&#x; Ĺ&#x;eklindedir.

1 Temmuz ile 5 AÄ&#x;ustos arasÄą her Pazartesi. (kurs 9 AÄ&#x;ustos’ta biter) Standart çizelge: Pazar gĂźnĂź geliĹ&#x; ve Cumartesi gĂźnleri gidiĹ&#x; Ĺ&#x;eklindedir.

&IYATLAR

Program artÄą tam pansiyon yurt konaklamasÄą haftalÄąk: Tek kiĹ&#x;ilik oda, Ăśzel banyo UKÂŁ775

Bu yatÄąlÄą programÄąmÄąz modern Kingston Ăœniversitesi KampĂźsĂźnde yer almakta, nehirden sadece yĂźrĂźme mesafesinde ve internet baÄ&#x;lantÄąsÄą bulunan havadar ve gĂźn ÄąĹ&#x;ÄąÄ&#x;Äą alan sÄąnÄąflardan oluĹ&#x;maktadÄąr. Kurs Ä°ngilizce derslerini, heyecan verici program ve sosyal faaliyetleri ve hafta sonu gezilerini, yakÄąnda ve sessiz bir bĂślgede bulunan ve 24 saat gĂźvenlik hizmeti sunan tam pansiyon UKÂŁ70 yurt konaklamalarÄą ile birilikte içerir.

KayÄąt Ăźcreti:

Program artÄą çift kiĹ&#x;ilik aile yanÄą*, tam pansiyon konaklama, haftalÄąk: KÄąĹ&#x; UKÂŁ595 Yaz UKÂŁ625 Bir grup lideri 15 ĂśÄ&#x;renciden oluĹ&#x;an gruplara Ăźcretsiz olarak eĹ&#x;lik edebilir. HavaalanÄą karĹ&#x;Äąlama (tek yĂśn): Heathrow Gatwick

0AZARTESI

3ALÂ?

ÂŁARĂśAMBAĂľ 0ERĂśEMBE

VarÄąĹ&#x; gĂźnĂź veya boĹ&#x; zaman

KarĹ&#x;Äąlama ve yerleĹ&#x;tirme sÄąnavÄą

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri, telaffuz

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri, telaffuz

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą & beceri geliĹ&#x;tirme

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą & beceri geliĹ&#x;tirme

Camden market gezisi&alÄąĹ&#x;veriĹ&#x;

National Gallery’ye gezi

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri, telaffuz

UKÂŁ70

Bir grup lideri 15 ĂśÄ&#x;renciden oluĹ&#x;an gruplara Ăźcretsiz olarak eĹ&#x;lik edebilir. HavaalanÄą karĹ&#x;Äąlama (tek yĂśn): Heathrow Gatwick

UKÂŁ80 UKÂŁ95

,3)þ,ONDRAþ+INGSTONþ'EN þžÚRENCILERþ0ROGRAM�NDANþÚRNEKþBIRþHAFTA

#UMA

#UMARTESI

Pazar

0AZARTESI

3ALÂ?

ÂŁARĂśAMBA

0ERĂśEMBE

#UMA

#UMARTESI

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri, telaffuz

AyrÄąlÄąĹ&#x; ya da tam gĂźn Greenwich/ Thames Nehri tekne gezisi

VarÄąĹ&#x; gĂźnĂź veya boĹ&#x; zaman

KarĹ&#x;Äąlama ve yerleĹ&#x;tirme sÄąnavÄą

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri, telaffuz

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri, telaffuz Ara

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri, telaffuz

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri, telaffuz

AyrÄąlÄąĹ&#x; gĂźnĂź ya da Tower of London gezisi

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą & beceri geliĹ&#x;tirme

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą & beceri geliĹ&#x;tirme

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą & beceri geliĹ&#x;tirme

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą & beceri geliĹ&#x;tirme

Hampton Court Palace gezisi

Londra gezisi

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą & beceri geliĹ&#x;tirme Ă–Ä&#x;le YemeÄ&#x;i YaratÄącÄąlÄąk ve el sanatlarÄą

British Museum

Oyun ve spor aktiviteleri

Oyun gecesi

YaratÄącÄąlÄąk gecesi

AkĹ&#x;am yemeÄ&#x;i UluslararasÄą Karaoke gece (parti) gecesi

Disko gecesi

Ara Proje Proje çalÄąĹ&#x;masÄą & çalÄąĹ&#x;masÄą & beceri beceri geliĹ&#x;tirme geliĹ&#x;tirme Ă–Ä&#x;le YemeÄ&#x;i (paket) Shakespeare Londra Globe Merkez Tiyatrosu MĂźzikal

KayÄąt Ăźcreti:

UKÂŁ80 UKÂŁ95

,3)þ,ONDRAþ(AMPSTEADþ'EN þžÚRENCILERþ0ROGRAM�NDANþÚRNEKþBIRþHAFTA Pazar

sÜ(AFTADAÜÜXÜÜDAKIKAÜDERSÜÜSAAT sÜ4EMELÜILEÜÚLERIÜSEVIYELERÜARAS� sܞúLEDENÜSONRAÜVEÜAKáAMÜAKTIVITELERIGEZILER sÜ4AMÜPANSIYON ÜYAT�L�ÜYURTÜKONAKLAMAS� sÜ(ERÜS�N�FÜMAKSIMUMÜÜÚúRENCI sÜ3AúL�KÜSIGORTAS�ÜDAHILDIRÜ

&IYATLAR

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą & beceri geliĹ&#x;tirme Madame Tussauds

Aile ile akĹ&#x;am yemeÄ&#x;i

* Çift kiĹ&#x;ilik oda olmamasÄą halinde, çift kiĹ&#x;ilik oda fiyatlarÄąyla tek kiĹ&#x;ilik oda Ăśnerilecektir.

Film gecesi

BarbekĂź gecesi


34

Çok ama çok Ĺ&#x;ey ĂśÄ&#x;rendim, çok iyi ve eÄ&#x;lenceli ĂśÄ&#x;retmenlerim oldu. Bir sĂźrĂź Ăźlkeden ĂśÄ&#x;rencilerle tanÄąĹ&#x;tÄąm ve LSI da çok iyi vakit geçirdim. -ARIAĂľ*ORDAĂľ'IRONES þøSPANYA

,3)Ăľ.EWĂľ9ORK Genç Ă–Ä&#x;renciler ProgramÄą

,3)Ăľ"OSTON Genç Ă–Ä&#x;renciler ProgramÄą

(12-17 yaĹ&#x;)

(13-17 yaĹ&#x;)

New York gerçektende dĂźnyanÄąn en muazzam Ĺ&#x;ehirlerinden bir tanesidir. DĂźnyaca ĂźnlĂź çekcilikler Times Square, Ă–zgĂźrlĂźk Heykeli, Central Park ve Metropolitan Sanat MĂźzesi bu coĹ&#x;kulu ve ilham verici bĂźyĂźk Ĺ&#x;ehirde yaĹ&#x;ayacaÄ&#x;ÄąnÄąz inanÄąlmaz deneyimin garanti ettiklerinin henĂźz daha baĹ&#x;langÄącÄądÄąr. ProgramÄąmÄąz Riverdale de bulunan gĂźzel Manhattan College KampĂźsĂźnde yer almakta ve Manhattan Ĺ&#x;ehir merkezinden 45 dakika mesafede bulunmaktadÄąr. Program sabah Ä°ngilizce dersleri ve ĂśÄ&#x;leden sonra ve hafta sonlarÄą ise eÄ&#x;lenceli aktiviteleri kaynaĹ&#x;tÄąrarak “BĂźyĂźk Elmaâ€?dan pay almaktadÄąr. sĂś(AFTADAÜÜDERS sĂś4EMELĂśILEĂś/RTAÜÄSTĂ ĂśSEVIYELERĂśARASÂ? sܞúLEDENĂśSONRAĂśAKTIVITELERIÜÜHAFTAĂśSONUÜÜ gezileri sĂś4AMĂśPANSIYON ÜÜPAYLAáÂ?MLÂ?ĂśODALARDAĂśYURTÜÜ konaklamasÄą sĂś(ERĂśSÂ?NÂ?FĂśMAKSIMUMĂśÜÚúRENCI

sĂś+APALÂ?ĂśJIMNASTIKĂśSALONU Boston Atlantik okyanusu kÄąyÄąsÄąnda, Charles Nehri ve Boston LimanÄą boyunda yer alÄąr. DoÄ&#x;u sĂś/YUNĂśALANLARÂ? sĂś+AMPĂ SĂ NĂśKARSÂ?SÂ?NDAĂśHARIKAĂśBIRÜÜ Ăś KÄąyÄąsÄąnÄąn bu kĂźltĂźrel ve eÄ&#x;itim merkezi, Freedom 4RAILĂśVEĂś1UINCYĂś-ARKETPLACEĂśGIBIÜ EKICILIKLERIĂś park içermektedir. Boston Public Garden, Newbury "AĂśLANGÂ? þ4ARIHLERI Street, Harvard Square ve Fenway Park bu 24 Haziran ile 5 AÄ&#x;ustos arasÄą her Pazartesi gĂźzel ve tarihi Ĺ&#x;ehirde bulacaÄ&#x;ÄąnÄąz diÄ&#x;er ĂźnlĂź (kurs 9 AÄ&#x;ustos’ta biter). mekanlardÄąr. Standart çizelge: Pazar gĂźnĂź geliĹ&#x; ve Cumartesi gĂźnleri gidiĹ&#x; Ĺ&#x;eklindedir.

US$150

Program artÄą paylaĹ&#x;ÄąmlÄą yurt konaklamasÄą (tam pansiyon): haftalÄąk US$1430 Bir grup lideri 15 ĂśÄ&#x;renciden oluĹ&#x;an gruplara Ăźcretsiz olarak eĹ&#x;lik edebilir. Ä°steÄ&#x;e baÄ&#x;lÄą: SaÄ&#x;lÄąk sigortasÄą,haftalÄąk Mecburi: HavaalanÄą karĹ&#x;Äąlama tek yĂśn gidiĹ&#x;-dĂśnĂźĹ&#x;

US$25

US$135 US$270

¾ZELLIKLER

ProgramÄąmÄąz, Needham da ileri teknolojiye sahip Olin College KampĂźsĂźnde, Ĺ&#x;ehrin hemen dÄąĹ&#x;Äąnda yer almaktadÄąr. Kursumuz sabahlarÄą Ä°ngilizce dersleri ve ĂśÄ&#x;leden sonra ve hafta sonlarÄą ise eÄ&#x;lenceli aktiviteleri içererek, Boston bĂślgesinin size sunduklarÄąnÄąn tadÄąnÄą çĹkarmanÄązÄą saÄ&#x;lar. sĂś(AFTADAÜÜDERS sĂś4EMELĂśILEĂś/RTAÜÄSTĂ ĂśSEVIYELERĂśARASÂ? sܞúLEDENĂśSONRAĂśAKTIVITELERIÜÜHAFTAĂśSONUÜÜ gezileri sĂś4AMĂśPANSIYON ÜÜPAYLAáÂ?MLÂ?ĂśODALARDAĂśYURTÜÜ konaklamasÄą sĂś(ERĂśSÂ?NÂ?FĂśMAKSIMUMĂśÜÚúRENCI žZELLIKLER

sÜ-UTFAKÜVEÜ7I&IÜERIáIMLIÜÚúRENCIÜSALONU sÜ0ROJEKTÚRLà ÜMODERNÜS�N�F�LAR sÜ+ONAKLAMAÜVEÜDERSLIKLERÜAYN�ÜÜ Ü kampßs içerisinde

Refakatsiz kßçßkler için tek yĂśn gidiĹ&#x;-dĂśnĂźĹ&#x;

"AĂśLANGÂ? þ4ARIHLERI 24 Haziran ile 5 AÄ&#x;ustos arasÄą her Pazartesi (kurs 9 AÄ&#x;ustos’ta biter). Standart çizelge: Pazar gĂźnĂź geliĹ&#x; ve Cumartesi gĂźnleri gidiĹ&#x; Ĺ&#x;eklindedir.

&IYATLAR

&IYATLAR KayÄąt Ăźcreti:

sÜ+APAL�ÜSPORÜSALONU sܞúRENCIÜKà TàPHANESI

sĂś4Ă MĂśKAMPĂ SĂśBINALARÂ?NDAĂś7I&IĂśERIáIMI US$270 US$540 sĂś(ERĂśSANDALYEDEĂśPRIZLIĂśINTERNETĂśNOKTASÂ?ĂśVEĂśENÜÜ son teknolojiyle donatÄąlmÄąĹ&#x; sÄąnÄąfÄąlar sĂś9Ă ZMEĂśHAVUZU

KayÄąt Ăźcreti:

Bir grup lideri 15 ĂśÄ&#x;renciden oluĹ&#x;an gruplara Ăźcretsiz olarak eĹ&#x;lik edebilir. Ä°steÄ&#x;e baÄ&#x;lÄą: SaÄ&#x;lÄąk sigortasÄą, haftalÄąk Mecburi: HavaalanÄą karĹ&#x;Äąlama tek yĂśn gidiĹ&#x;-dĂśnĂźĹ&#x;

US$100 US$200

Refakatsiz kßçßkler için tek yĂśn gidiĹ&#x;-dĂśnĂźĹ&#x;

US$200 US$400

Pazar

0AZARTESI

3ALÂ?

ÂŁARĂśAMBAĂľ 0ERĂśEMBE

#UMA

#UMARTESI

Pazar

0AZARTESI

3ALÂ?

ÂŁARĂśAMBAĂľ 0ERĂśEMBE

VarÄąĹ&#x; gĂźnĂź veya boĹ&#x; zaman

KarĹ&#x;Äąlama ve yerleĹ&#x;tirme sÄąnavÄą

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri Ara

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri

Ă–zgĂźrlĂźk Heykeli ziyareti

VarÄąĹ&#x; gĂźnĂź veya boĹ&#x; zaman

KarĹ&#x;Äąlama ve yerleĹ&#x;tirme sÄąnavÄą

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri

KayÄąt ve ilk ders

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą

KayÄąt ve ilk ders

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą

Boston Ĺ&#x;ehir turu

Red Sox beysbol maçĹ

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą Ă–Ä&#x;le YemeÄ&#x;i Oyun ve spor aktiviteleri

Cirlce Line tekne turu

Film gecesi

#UMA

#UMARTESI

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri

New England Aquarium ziyareti

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą

Newbury Street alÄąĹ&#x;veriĹ&#x; turu

Boston Common’da piknik

Ara

Ă–Ä&#x;le YemeÄ&#x;i Oyun ve spor Empire State aktiviteleri binasÄąnÄą ziyaret Yankees Her yaĹ&#x; beysbol maçĹ kulĂźbĂź (parti)

Central Park ziyareti Film gecesi

US$25

,3)þ"OSTONþ'EN þžÚRENCILERþ0ROGRAM�NDANþÚRNEKþBIRþHAFTA

,3)þ.EWþ9ORKþ'EN þžÚRENCILERþ0ROGRAM�NDANþÚRNEKþBIRþHAFTA

Ĺžehir merkezi DoÄ&#x;al Tarih turu mĂźzesi

US$150

Program artÄą paylaĹ&#x;ÄąmlÄą yurt konaklamasÄą (tam pansiyon): haftalÄąk US$1305


35

Londra da kaldÄąÄ&#x;Äąm sĂźrede çok zevk aldÄąm. Dersler harikaydÄą, ĂśÄ&#x;retmenler çok iyiydi, cana yakÄąndÄą ve pozitifti. KaldÄąÄ&#x;Äąm aile geldiÄ&#x;im ilk andan itibaren kendimi evimdeymiĹ&#x;im gibi hissettirdi bana. Biliyorum, ĂśnĂźmĂźzdeki sene tekrar geliyorum! -ARWINĂľ4URKI Ăľ!VUSTURYA

,3)Ăľ3ANĂľ$IEGO Genç Ă–Ä&#x;renciler ProgramÄą

,3)Ăľ3ANĂľ&RANCISCO"ERKELEY Genç Ă–Ä&#x;renciler ProgramÄą

(11-13 yaĹ&#x;, 14-17 yaĹ&#x;)

(14-17 yaĹ&#x;)

San Diego GĂźney Kaliforniya’da yer alan gĂźzel bir sahil Ĺ&#x;ehridir. YÄąl boyu gĂźzel hava ve kilometrelerce uzanan plajlar San Diego’yu ABD’nin Ăśncelikli tatil yerlerinden birisi yapar, nefes kesici daÄ&#x;lar ve olaÄ&#x;anĂźstĂź çÜller çok yakÄąnÄąnda bulunur. KaygÄąsÄąz bu Ĺ&#x;ehir, gĂśrecek ve yapacak bir sĂźrĂź olanak sunduÄ&#x;u için, ABD’de Ä°ngilizce ĂśÄ&#x;renmek için en arkadaĹ&#x; canlÄąsÄą ve eÄ&#x;lenceli yeri unvanÄąnÄą almÄąĹ&#x;tÄąr.

"AĂśLANGÂ? þ4ARIHLERI KÄąĹ&#x; 2013: 7 Ocak ile 4 Ĺžubat arasÄą her Pazartesi* (kurs 8 Ĺžubat’ta biter) Yaz: 24 Haziran ile 5 AÄ&#x;ustosta arasÄą her Pazartesi* (kurs 9 AÄ&#x;ustos’ta biter) KÄąĹ&#x; 2014: 6 Ocak ile 10 Ĺžubat arasÄą her Pazartesi* (kurs 14 Ĺžubat’ta biter) Standart çizelge: Pazar gĂźnĂź geliĹ&#x; ve Cumartesi gĂźnleri gidiĹ&#x; Ĺ&#x;eklindedir.

&IYATLAR

ProgramÄąmÄąz San Diego State Ăœniversitesinde (Yaz ProgramlarÄą) ve LSI merkez binasÄąnda (KÄąĹ&#x; ProgramlarÄą) yer alÄąr. Hem kÄąĹ&#x; hem de yaz programÄą sabahlarÄą Ä°ngilizce dersleri, ĂśÄ&#x;leden sonralarÄą ve hafta sonlarÄą ise çeĹ&#x;itli aktiviteleri içerir. sĂś(AFTADAÜÜDERS sĂś4EMELĂśILEÜÚLERIĂśSEVIYELERĂśARASÂ? sܞúLEDENĂśSONRAĂśAKTIVITELERIÜÜHAFTAĂśSONUĂśGEZILERI sĂś4AMĂśPANSIYON ĂśIKIĂśKIáILIKĂśAILEĂśYANIĂśKONAKLAMAÜÜ Ăś (sadece kÄąĹ&#x;) VEYA iki kiĹ&#x;ilik odalarda yurt konaklamasÄą (sadece yaz) sĂś'EN ÜÚúRENCILERĂś ĂśYAá ĂśREFAKATLIĂśOLUP ĂśYURTTAÜÜ kalmak zorundadÄąr sĂś(ERĂśSÂ?NÂ?FĂśMAKSIMUMĂśÜÚúRENCI žZELLIKLER

KayÄąt Ăźcreti:

US$150

Program artÄą aile yanÄą konaklama, paylaĹ&#x;ÄąmlÄą oda, tam pansiyon (sadece kÄąĹ&#x;): haftalÄąk US$1005 Program artÄą yurt konaklamasÄą, paylaĹ&#x;ÄąmlÄą oda, tam pansiyon, (sadece yaz): haftalÄąk US$1305 Bir grup lideri 15 ĂśÄ&#x;renciden oluĹ&#x;an gruplara Ăźcretsiz olarak eĹ&#x;lik edebilir. Ä°steÄ&#x;e baÄ&#x;lÄą: SaÄ&#x;lÄąk sigortasÄą, haftalÄąk Mecburi: HavaalanÄą karĹ&#x;Äąlama tek yĂśn gidiĹ&#x;-dĂśnĂźĹ&#x; Refakatsiz kßçßkler için: tek yĂśn gidiĹ&#x;-dĂśnĂźĹ&#x;

sÜ/YUNÜALANLAR� sÜ9à ZMEÜHAVUZU sܞúRENCIÜKàTàPHANESI

Berkeley, DoÄ&#x;u KĂśrfezinde yer alan, arkadaĹ&#x; canlÄąsÄą ve hareketli ĂśÄ&#x;renci Ĺ&#x;ehridir. San Francisco’nun çekiciliklerinden ve KĂśrfez BĂślgesinden toplu taĹ&#x;Äąma ile sadece yarÄąm saat uzaklÄąktadÄąr. Ĺžehir hareketli sanat topluluklarÄą, baĹ&#x;arÄąlÄą ve geliĹ&#x;en kĂźltĂźrel faaliyetleri, bir sĂźrĂź yeĹ&#x;il alanÄą ve aynÄą zamanda Amerika’nÄąn prestijli devlet Ăźniversitesi UC Berkeley’e ev sahipliÄ&#x;i yapmasÄą ile ĂźnlĂźdĂźr.

US$25

US$100 US$200

US$200 US$400

"AĂśLANGÂ? þ4ARIHLERI KÄąĹ&#x; 2013: 7 Ocak ile 4 Ĺžubat arasÄą her Pazartesi* (kurs 8 Ĺžubat’ta biter) Yaz: 24 Haziran ile 5 AÄ&#x;ustosta arasÄą her Pazartesi* (kurs 9 AÄ&#x;ustos’ta biter) KÄąĹ&#x; 2014: 6 Ocak ile 10 Ĺžubat arasÄą her Pazartesi* (kurs 14 Ĺžubat’ta biter) Standart çizelge: Pazar gĂźnĂź geliĹ&#x; ve Cumartesi gĂźnleri gidiĹ&#x; Ĺ&#x;eklindedir.

&IYATLAR KayÄąt Ăźcreti: :

ProgramÄąmÄąz Ĺ&#x;ehrin kalbinin attÄąÄ&#x;Äą merkezinde, arkadaĹ&#x; canlÄąsÄą ve iyi donanÄąmlÄą LSI binamÄązda yer almakta ve Ăźniversite kampĂźsĂźnden sadece bir blok, seçmece dĂźkkanlarÄąn bulunduÄ&#x;u Telegraph Avenue bĂślgesine de çok yakÄąn mesafede konuĹ&#x;lanmÄąĹ&#x;tÄąr. Kursumuz sabahlarÄą Ä°ngilizce dersleri, ĂśÄ&#x;leden sonralarÄą ve hafta sonlarÄą ise çeĹ&#x;itli aktiviteleri içerir. sĂś(AFTADAÜÜDERS sĂś4EMELĂśILEÜÚLERIÜÜSEVIYELERĂśARASÂ? sܞúLEDENĂśSONRAĂśAKTIVITELERIÜÜHAFTAĂśSONUĂśGEZILERI sĂś4AMĂśPANSIYON ÜÜAILEĂśYANI ĂśIKIĂśKIáILIKĂśODALARDAÜÜ Ăś konaklama sĂś(ERĂśSÂ?NÂ?FĂśMAKSIMUMĂśÜÚúRENCI žZELLIKLER

US$150

Program artÄą aile yanÄą konaklama, paylaĹ&#x;ÄąmlÄą oda, tam pansiyon haftalÄąk: KÄąĹ&#x; US$1005 Yaz US$1060 Bir grup lideri 15 ĂśÄ&#x;renciden oluĹ&#x;an gruplara Ăźcretsiz olarak eĹ&#x;lik edebilir. Ä°steÄ&#x;e baÄ&#x;lÄą: SaÄ&#x;lÄąk sigortasÄą, haftalÄąk

US$25

Mecburi: HavaalanÄą karĹ&#x;Äąlama tek yĂśn gidiĹ&#x;-dĂśnĂźĹ&#x;

US$100 US$200

Refakatsiz kßçßkler için: tek yĂśn gidiĹ&#x;-dĂśnĂźĹ&#x;

US$200 US$400

s0ROJEKTÚRLà ÜMODERNÜS�N�FLARÜ s+APAL�ÜSPORÜSALONU sžúRENCIÜMUTFAú�ÜVEÜÚúLEÜYEMEúIÜODAS�Ü s7I&IÜINTERNETÜERIáIMLIÜBILGISAYARÜODAS�ÜÜ s$àKKANÜVEÜKAFELEREÜYAK�N ,3)þ3ANþ&RANCISCO"ERKELEYþ'EN þžÚRENCILERþ0ROGRAM�NDANþÚRNEKþBIRþHAFTA

,3)þ3ANþ$IEGOþ'EN þžÚRENCILERþ0ROGRAM�NDANþÚRNEKþBIRþHAFTA Pazar

0AZARTESI

3ALÂ?

ÂŁARĂśAMBAĂľ 0ERĂśEMBE

#UMA

#UMARTESI

Pazar

0AZARTESI

3ALÂ?

ÂŁARĂśAMBAĂľ 0ERĂśEMBE

#UMA

#UMARTESI

VarÄąĹ&#x; gĂźnĂź veya boĹ&#x; zaman

KarĹ&#x;Äąlama ve yerleĹ&#x;tirme sÄąnavÄą

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri Ara

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri

Balboa Park gezisi

VarÄąĹ&#x; gĂźnĂź veya boĹ&#x; zaman

KarĹ&#x;Äąlama ve yerleĹ&#x;tirme sÄąnavÄą

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri Break Time

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri

Alcatraz turu

KayÄąt ve ilk ders

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą Ă–Ä&#x;le YemeÄ&#x;i Oyun ve spor faaliyetleri

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą

KayÄąt ve ilk ders

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą Lunch Time Oyun ve spor faaliyetleri

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą

Telegraph BulvarÄąnda alÄąĹ&#x;veriĹ&#x;

Park’ta barbekß

Tarihi Ĺ&#x;ehir, Ĺžehir merkezi San Diego Meksika kĂśyĂź turu hayvanat bahçesi Liman/deniz Padres Film gecesi Her yaĹ&#x; gezisi Beysbol maçĹ kulĂźbĂź (parti) * Pazartesi gĂźnĂźnĂźn resmi tatil olmasÄą halinde, kurs SalÄą gĂźnĂź baĹ&#x;layacaktÄąr.

Plaj voleybolu

Plaj Partisi

San Francisco Giants ve Ĺ&#x;ehir turu A’lar Beysbol maçĹ


36

,3)Ăľ4ORONTO Genç Ă–Ä&#x;renciler ProgramÄą

,3)Ăľ3LIEMAĂľ Genç Ă–Ä&#x;renciler ProgramÄą

(13-17 yaĹ&#x;)

(4-17 yaĹ&#x;)

Toronto, Kanada’nÄąn en coĹ&#x;kun ve dinamik ve aynÄą zamanda en bĂźyĂźk Ĺ&#x;ehridir. Ă–nerdiÄ&#x;i sayÄąsÄąz çekicilikleri ile genç ĂśÄ&#x;rencilere zengin bir eÄ&#x;itim deneyimi sunmakla beraber, harika toplu tasÄąma sistemi ve dĂźnya standartlarÄąnda alÄąĹ&#x;veriĹ&#x;, restoran ve kafeler içerir ve harikulade gĂźvenli bir Ĺ&#x;ehir olma vasfÄąnÄą korur.

"AÜLANG� þ4ARIHLERI

ProgramÄąmÄąz eÄ&#x;lenceli, mĂźĹ&#x;fik ve arkadaĹ&#x; canlÄąsÄą kendi okulu binamÄązda, Rosedale muhitinde ve Ĺ&#x;ehir merkezine yakÄąn bir bĂślgede yer alÄąr. Kursumuz sabahlarÄą Ä°ngilizce dersleri, ĂśÄ&#x;leden sonralarÄą ve hafta sonlarÄą ise çeĹ&#x;itli aktivitelerin birleĹ&#x;iminden oluĹ&#x;ur. sĂś(AFTADAÜÜXÜÜDAKIKAĂśDERS sĂś4EMELĂśILEÜÚLERIĂśSEVIYELERĂśARASÂ? sܞúLEDENĂśSONRAĂśHAFTAĂśSONUĂśAKTIVITELERIÜÜGEZILERI sĂś4AMĂśPANSIYONĂśAILEĂśYANÂ?ĂśKONAKLAMA ĂśIKIĂśKIáILIKĂśODAÜÜÜ VEYA yurt konaklamasÄą** (tek kiĹ&#x;ilik oda) sĂś(ERĂśSÂ?NÂ?FĂśMAKSIMUMĂśÜÚúRENCI

&IYATLAR

¾ZELLIKLER

s7I&IÜINTERNETÜERIáIMLIÜBILGISAYARÜSALONU s0ROJEKTÚRLà ÜMODERNÜS�N�FLARÜ sžúRENCIÜKàTàPHANESI sžúRENCIÜMUTFAú�ÜVEÜÚúLEÜYEMEúIÜODAS�Ü s,3)ÜFILMÜGECELERIÜVEÜàCRETSIZÜPATLAM�áÜM�S�R

KÄąĹ&#x; 2013: 7 Ocak ile 11 Ĺžubat arasÄą her Pazartesi* (kurs 15 Ĺžubat’ta biter) Yaz: 1 Temmuz ile 5 AÄ&#x;ustosta arasÄą her Pazartesi* (kurs 9 AÄ&#x;ustos’ta biter) KÄąĹ&#x; 2014: 6 Ocak ile 10 Ĺžubat arasÄą her Pazartesi* (kurs 14 Ĺžubat’ta biter) Standart çizelge: Pazar gĂźnĂź geliĹ&#x; ve Cumartesi gĂźnleri gidiĹ&#x; Ĺ&#x;eklindedir.

KayÄąt Ăźcreti:

CD$130

Program artÄą aile yanÄą konaklama, paylaĹ&#x;ÄąmlÄą oda, tam pansiyon haftalÄąk: KÄąĹ&#x; CD$915 Yaz CD$965 Program artÄą yurt konaklamasÄą, tek kiĹ&#x;ilik oda, tam pansiyon, (sadece yaz): haftalÄąk CD$1190 Bir grup lideri 15 ĂśÄ&#x;renciden oluĹ&#x;an gruplara Ăźcretsiz olarak eĹ&#x;lik edebilir. Ä°steÄ&#x;e baÄ&#x;lÄą: SaÄ&#x;lÄąk sigortasÄą, haftalÄąk HavaalanÄą karĹ&#x;Äąlama tek yĂśn gidiĹ&#x;-dĂśnĂźĹ&#x;

CD$25

Sliema Malta’nÄąn kuzeydoÄ&#x;u kÄąyÄąsÄąnda yer alan hareketli bir Ĺ&#x;ehirdir. Huzur verici plajlarÄą, harika spor imkanlarÄą ve bir sĂźrĂź dĂźkkan, restoran ve kafeleri ile popĂźler ve canlÄą bir tatil merkezi olmakla beraber Ĺ&#x;ehir yine de ismine yakÄąĹ&#x;Äąr bir Ĺ&#x;ekilde ayakta durur – Sliema geleneksel Maltaca’da “barÄąĹ&#x;â€? ve “rahatlÄąkâ€? anlamÄąna gelir. Program Ĺ&#x;ehir merkezinde bulunan partner okulumuzda yer almakta, plajlardan ve kordon boyundan bir iki dakika uzaklÄąktadÄąr. Kursumuz sabahlarÄą Ä°ngilizce dersleri, ĂśÄ&#x;leden sonralarÄą ise eÄ&#x;lenceli aktivite ve gezilerden oluĹ&#x;ur. sĂś(AFTADAÜÜXÜÜDAKIKAĂśDERS sĂś4EMELĂśILEÜÚLERIĂśSEVIYELERĂśARASÂ? sܞúLEDENĂśSONRAĂśAKTIVITELERIÜÜHAFTAĂśSONUĂśGEZILERI (sadece Sliema oryantasyon turu fiyata dahildir) sĂś4AMĂśPANSIYON ĂśPAYLAáÂ?MLÂ?ĂśODALARDAĂśAILEĂśYANIÜÜ Ăś konaklama sĂś(ERĂśSÂ?NÂ?FĂśMAKSIMUMĂśÜÚúRENCI sĂś'IDIá DĂšNà áÜHAVAALANÂ?ĂśKARáÂ?LAMAĂśVEĂśKAYÂ?TÜàCRETIÜÜ fiyatlara dahildir

CD$110 CD$220

žZELLIKLER s 13 yaĹ&#x; altÄą ĂśÄ&#x;rencilere 7/24

gÜzetim (ilave ßcret dahilinde) sÜ7I&IÜERIáIMLIÜINTERNETÜSALONU sÜ0LAJLARÜYAN�ÜBAá�N�ZDA sÜ$à KKANÜVEÜKAFELEREÜYAK�N sÜ/KULAÜYàRàMEÜMESAFESINDEÜÜ konaklama "AÜLANG� þ4ARIHLERI

1 Temmuz ile 23 EylĂźl arasÄą her Pazartesi* (kurs 27 EylĂźl’de biter.) GeliĹ&#x; ve dĂśnĂźĹ&#x; haftanÄąn her gĂźnĂź olabilir. &IYATLAR Program artÄą aile yanÄą konaklama, paylaĹ&#x;ÄąmlÄą oda, tam pansiyon): Bir hafta â‚Ź392 Ä°ki hafta â‚Ź709 ĂœĂ§ hafta â‚Ź1006 DĂśrt hafta â‚Ź1316 13 yaĹ&#x; altÄą, Ăśzel gĂśzetim Ăźcreti haftalÄąk: Bir ĂśÄ&#x;renci â‚Ź53 Ä°ki ĂśÄ&#x;renci* â‚Ź35 * Sadece aynÄą aile yanÄąnda kalmak için kayÄąt yaptÄąran ĂśÄ&#x;renciler içindir.

Kanada KonsolosluÄ&#x;u tarafÄąndan istenmesi halinde vekalet servisi CD$150

,3)þ3LIEMAþ'EN þžÚRENCILERþ0ROGRAM�NDANþÚRNEKþBIRþHAFTA

,3)þ4ORONTOþ'EN þžÚRENCILERþ0ROGRAM�NDANþÚRNEKþBIRþHAFTA Pazar

0AZARTESI

3ALÂ?

ÂŁARĂśAMBAĂľ 0ERĂśEMBE

VarÄąĹ&#x; gĂźnĂź veya boĹ&#x; zaman

KarĹ&#x;Äąlama ve yerleĹ&#x;tirme sÄąnavÄą

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri

#UMA

#UMARTESI

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri

Niagara Şelaleleri’ne gezi

KayÄąt ve ilk ders

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą

CN Kulesi gezisi

Oyun ve spor aktiviteleri

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą Ă–Ä&#x;le YemeÄ&#x;i Casa Loma (Ĺ&#x;ato) ziyareti

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą

Toronto hayvanat bahçesi

Oyun ve spor aktiviteleri

Ara

* Pazartesi gĂźnĂźnĂźn resmi tatil olmasÄą halinde, kurs SalÄą gĂźnĂź baĹ&#x;layacaktÄąr. ** Yurt konaklamasÄą sadece yaz programÄą için mevcuttur.

Pazar

0AZARTESI

3ALÂ?

ÂŁARĂśAMBAĂľ 0ERĂśEMBE

VarÄąĹ&#x; gĂźnĂź veya boĹ&#x; zaman

KarĹ&#x;Äąlama ve yerleĹ&#x;tirme sÄąnavÄą

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą & beceri geliĹ&#x;tirme

Proje Proje çalÄąĹ&#x;masÄą & çalÄąĹ&#x;masÄą & beceri beceri geliĹ&#x;tirme geliĹ&#x;tirme Ă–Ä&#x;le YemeÄ&#x;i (paket) Valetta turu Sandy Beach Grand ziyareti Harbour bot turu AkĹ&#x;am YemeÄ&#x;i Plaj partisi KĂśpĂźklĂź dans Bot partisi partisi

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri

#UMA

#UMARTESI

Dilbilgisi, kelime bilgisi becerileri

Comino bot turu

Ara

Sliema Ĺ&#x;ehir merkezi turu

HoĹ&#x;geldin partisi

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą & beceri geliĹ&#x;tirme

Ăś

Proje çalÄąĹ&#x;masÄą & beceri geliĹ&#x;tirme Splash & Fun su parkÄą

Sliema hazine UluslararasÄą avÄą ĂśÄ&#x;renci partisi


Sınıfta derinlemesine birçok güzel tartışma yaptık ve burada kaldığım süre boyunca gerçekten çok iyi vakit geçirdim. !NITAõ2ASMUSSEN õ(UKUKõ$ANöMAN õ$ANIMARKA

XXXMTJFEVFY

LSI Üst Düzey Yönetici Kursları (Executive) ,3)õPROFESYONELõEùITIMõVEõÚZELõ AMA LARAõYÚNELIKõDILõKURSLARNDAõ õYLNõàZERINDEõTECRàBEYEõ SAHIPTIRõ£OKõGENIöõYELPAZEDEõ KURSõIMKANLARõSUNUYOR õ IHTIYA LARNZõNEõOLURSAõOLSUN

ONLARõKARöLAYACAKõPROGRAMLARõ TASARLYORUZõ%ùITMENLERIMIZõEN SONõÚùRETIMõMETOTLARNõ KULLANMADAõVEõIHTIYA LARNZõ BELIRLEMEDEõ OKõYETENEKLIDIRLERõ (EDEFLERINIZEõULAöMANZDAõSIZEõ YARDMõETMEKõI IN õSIZINLEõ BIRLIKTEõDETAYLõBIRõKURSõPLANõ HAZRLANACAKTR

Bire Bir sö(AFTADAö ö ööYAöDAööBIREYSELöDERS sö"A÷LANG öILEöùLERIöSEVIYELERöARAS sööDERSööDAKIKAö!"$öVEö+ANADADAööö dakika) sö+URSöBA÷LANGCö(ERö0AZARTESI Bireysel eğitim dil öğrenmenin en hızlı yoludur. İster genel isterse mesleki dile ihtiyacınız olsun; her kurs sizin ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış ve ilerleme hızınıza göre ayarlanmıştır. Özel hedefleriniz ya da sınırlı zamanınız varsa bu sizin için en iyi yöntemdir. Bu kurs; özellikle yurt dışına çıkmaya, yabancı dilde toplantılara katılmaya ve sunumlar yapmaya hazırlanan çalışanlar ve yöneticiler için çok uygundur. Uyum sağlama ve esneklik konusundaki ünümüz, eğitimcilerinizin her türlü ihtiyacınızı karşılayacaklarına kanıttır. õ'àNLàKõ+OMPAKTõ+URS sööVEYAööBIREöBIRöDERS sö!RTöARDAööGàN sö+URSöBA÷LANGCö(ERö#UMARTESI Kısa bir zamanda ulaşılması gereken özel amaçları olan insanlar içindir. Ofis dışında sadece bir hafta geçirmenizi gerektiren bu kurs, yoğun çalışanlar ve yurt dışında sunumlara ve toplantılara hazırlanan yöneticiler için idealdir. Kursa, işle ilgili konularda hayati öneme sahip olan sosyal dilinizi geliştirebileceğiniz, öğretmeninizle birlikte yiyeceğiniz öğle yemekleri de dahildir.

-INIõ'RUP sö(AFTADAö ööVEYAööDERS sö+ATLMCöMAKSIMUMö sööYA÷öVEöàZERI sö/RTAöILEöùLERIöSEVIYELERöARAS sö+URSöSàRESIö öHAFTA sööDERSööDAKIKAö!"$öVEö+ANADADAööö dakika) sö+URSöBA÷LANGCö(ERö0AZARTESI Bu kurs, genel dilbilgisi ve beceri gelişimi yanında mesleki dili derinlemesine işleme üzerine kuruludur. Bu az kişilik yoğun grup, gerçek durumlarda müzakere, sunum ve toplantı becerilerini uygulamak için ideal olanaklar sunar. Kültürler arası bilinç küresel iş dünyasında ve iletişimde önemlidir. Kurslarımızın uluslararası karışımı ve öğretmenlerimizin tecrübesi, bu değerli bilgiyi kazanmanız için mükemmel bir ortam sağlar.

-INIõ'RUPõ!RTõ"IREõ"IR Mini Grubu tamamlayıcı olarak tasarlanan artı kurslar, özel bir konuda ekstra yardım almaya ihtiyaç duyduğunuz ya da ilerleme hızınızı arttırmak istediğinizde, esnek bir şekilde planlanan bireysel derslerden oluşur. ¾RNEKõKURSõPLANLAR sö(AFTADAöö-INIö'RUPöDERSIö öööööööööööö Bire Bir ders sö(AFTADAöö-INIö'RUPöDERSIö ööööööööööö Bire Bir ders sö(AFTADAöö-INIö'RUPöDERSIö öööööööööö Bire Bir ders sööHAFTAö-INIö'RUPöHAFTADAööDERS ö ööö hafta Bire Bir (haftada 40 ders)

37


38

LSI’daki ĂśÄ&#x;retmenlerimle kararlaĹ&#x;tÄąrdÄąÄ&#x;ÄąmÄąz hedeflerin tamamÄąnÄą gerçekleĹ&#x;tirdim: KonuĹ&#x;ma, telaffuz, sÄąk kullanÄąlan mesleki kelimeler ve deyimlere odaklÄą Ăśzel tasarÄąmlÄą bireysel bir kurstu. /LIVIERĂľ+AESER Ăľ5"3þáIRKETĂľ"ANKACÂ?LÂ?ĂšÂ? þøSVI RE &RANSA

Ăœst DĂźzey YĂśnetici Merkezleri (Executive Centres) LSI Executive Merkezleri – Londra Merkez LSI executive merkezinin yanÄąnda, diÄ&#x;er LSI dil merkezleri Ĺ&#x;u executive kurs seçeneklerini sunmaktadÄąr: ,ONDRAĂľ-ERKEZ Londra’nÄąn tam kalbinde yer alan merkez, Londra okulumuzun en Ăźst katÄąnda bulunur. Ă–zel katÄąlÄąmcÄąlarÄąn sakin ve sessiz bir çevrede çalÄąĹ&#x;malarÄą ve sosyalleĹ&#x;meleri için Ăśzel olarak ayrÄąlan bir alan saÄ&#x;lanmÄąĹ&#x;tÄąr. Merkez, katÄąlÄąmcÄąlarÄąn kullanÄąmÄą için bilgisayarla donatÄąlmÄąĹ&#x;tÄąr ve merkezde Ăźcretsiz çay, kahve ve gĂźnlĂźk gazete sunulmaktadÄąr. VarÄąĹ&#x;ta bĂźtĂźn katÄąlÄąmcÄąlara temel mesleki kelimeleri, yerel etkinlikleri, gezilecek yerleri ve boĹ&#x; zaman aktiviteleriyle ilgili bilgileri içeren evrak dosyasÄą verilir. Heyecan verici sosyal aktivite programÄą Ăśzellikle Ăśzel katÄąlÄąmcÄąlarÄąmÄąza yĂśnelik olarak hazÄąrlanmÄąĹ&#x; ve tiyatro gezileri, restoran akĹ&#x;amlarÄą, rehber eĹ&#x;liÄ&#x;inde yĂźrĂźyĂźĹ&#x;ler, mĂźze ziyaretleri ve haftalÄąk peynir ve Ĺ&#x;arap partilerini içermektedir. Bu aktiviteler, katÄąlÄąmcÄąlarÄąmÄąza Londra’daki zamanlarÄąnÄą en iyi Ĺ&#x;ekilde geçirme ve Ä°ngilizcelerini pratik ederken kafa dengi profesyonellerle tanÄąĹ&#x;mak için mĂźkemmel fÄąrsatlar sunar. Executive Merkez resmi tatillerde açĹktÄąr.

,ONDRAþ-ERKEZþnþøNGILTEREþbkz. syf16 sÜ"IREÜ"IR sÜÜ'à NLàKÜ+OMPAKTÜ+URS sÜ-INIÜ'RUPÜ sÜ-INIÜ'RUPÜ!RT�

4ORONTOþnþ+ANADAþbkz. syf24 sÜ"IREÜ"IR sÜÜ'à NLàKÜ+OMPAKTÜ+URS sÜ-INIÜ'RUPÜ sÜ-INIÜ'RUPÜ!RT�

,ONDRAþ(AMPSTEADþnþøNGILTEREþþþþþþþþþ bkz syf17 sÜ"IREÜBIR

6ANCOUVERþnþ+ANADAþbkz. syf25 sÜ"IREÜ"IR sÜÜ'à NLàKÜ+OMPAKTÜ+URS sÜ-INIÜ'RUPÜ sÜ-INIÜ'RUPÜ!RT�

"RIGHTONþnþþøNGILTEREþbkz. syf18 sÜ"IREÜ"IR sÜÜ'à NLàKÜ+OMPAKTÜ+URS #AMBRIDGEþ þþøNGILTEREþbkz. syf19 sÜ"IREÜ"IR sÜÜ'àNLàKÜ+OMPAKTÜ+URS .EWþ9ORKþnþþ!"$þbkz. syf20 sÜ"IREÜ"IR sÜ-INIÜ'RUPÜ sÜ-INIÜ'RUPÜ!RT� "OSTONþnþþ!"$þbkz. syf21 sÜ"IREÜ"IR sÜÜ'àNLàKÜ+OMPAKTÜ+URS sÜ-INIÜ'RUPÜ sÜ-INIÜ'RUPÜ!RT� 3ANþ$IEGOþnþþ!"$þbkz. syf22 sÜ"IREÜ"IR sÜÜ'àNLàKÜ+OMPAKTÜ+URS sÜ-INIÜ'RUPÜ sÜ-INIÜ'RUPÜ!RT� 3ANþ&RANCISCO"ERKELEYþnþþ!"$þ bkz. syf23 sÜ"IREÜ"IR sÜÜ'àNLàKÜ+OMPAKTÜ+URS sÜ-INIÜ'RUPÜ sÜ-INIÜ'RUPÜ!RT�

"!:)þ-Äá4%2ø,%2ø-ø: &ø.!.3!, American Express Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs +1.PSHBO$IBTF Lloyds TSB Merril Lynch

!UCKLANDĂľnĂľ9ENIĂľ:ELANDAĂľbkz. syf26 sĂś"IREĂś"IR sĂś-INIĂś'RUPĂś sĂś-INIĂś'RUPĂś!RTÂ?

$!.)á-!.,)+ Cap Gemini Ernst & Young ,1.(

"RISBANEĂľnĂľ!VUSTRALYAĂľbkz. syf27 sĂś"IREĂśBIR

4%+./,/*ø Bosch Casio Dell Ericsson )FXMFUU1BDLBSE Logica Samsung Siemens SMEG

0ARISĂľnĂľ&RANSAĂľbkz. syf28 sĂś"IREĂś"IR sÜÜ'Ă NLĂ KĂś+OMPAKTĂś+URS :Ă RIHĂľnþøSVI RE bkz. syf29 r#JSF#JS r(Ă›OMĂ›L,PNQBLU,VST 3LIEMAĂľnĂľ-ALTAbkz. syf30 sĂś"IREĂśBIR

/4/-/4ø6þ -Ä(%.$ø3,øúø Daimler Chrysler Mercedes Benz Mitsubishi Toyota -%$ø+!,þ6%þ 3!ú,)+ Aventis 1GJ[FS Johnson & Johnson Bayer ,/*ø34ø+ Deutsche Bahn Lufthansa Cargo 0%42/, Shell

')$! Cadbury Schweppes Cadbury Trebor Bassett 4%,%+/Coca Cola British Telecom Danone Cable and Wireless Heineken Nortel Networks NestlĂŠ Orange Unilever Communications 0%2!+%.$% -%$9! H&M BBC TV Hennes & Mauritz EMI Records Gucci Reuters KookaĂŻ %.4%24!).-%.4 The Walt Disney Company


39

Mini Grup ve Bire Bir kurs kombinasyonu İngilizcemin ilerlemesinde çok yararlı oldu. Çok iyi bir ortam vardı ve öğretmenler çok esnekti. *ENS -ICHAELõ'EBHARDT õ"/3#(õ-àHENDIS õ!LMANYA

"IREõ"IRõ+URSLARõõõ Londra Merkez, Londra Hampstead*, Brighton, Cambridge SF/Berkeley, San Diego, Boston New York Toronto, Vancouver Brisbane Auckland Sliema (Genel/Özel) Paris Zürih

5 ders haftalık £245

10 ders haftalık £490

£1960

50 ders haftalık £2450

US$3480 US$3680 CD$3280

US$4350

NZ$3560

NZ$4450

€820 CHF950

€3280 CHF3800

€4100 CHF4750

haftalık ders

1 hft

2 hft

3 hft

4+ hft

20 30 40 20

£570 £785 £995 US$1070

£550 £765 £975 US$970

£530 £745 £955 US$935

£510 £725 £935 US$915

30

US$1430

US$1290

US$1245

US$1225

20 30 30

US$1240 CD$1200 NZ$1160

US$1120 CD$1060 NZ$1075

US$1080 CD$1015 NZ$1045

US$1060 CD$995 NZ$1030

õ'àNLàKõ+OMPAKTõ+URSõõõõõõ

82 ders

92 ders

Londra Merkez, Brighton, Cambridge SF/Berkeley, San Diego, Boston Toronto, Vancouver Paris Zürih

£4015 US$7130 CD$6720 €6720 CHF7790

£4505 US$8000 CD$7540 €7540 CHF8740

Londra Merkez

Boston**, SF/Berkeley**, San Diego** Boston**, SF/Berkeley**, San Diego** New York ** Toronto, Vancouver Auckland†

€410 CHF475

£1470

40 ders haftalık

US$2610 US$2760 CD$2460 AU$2760 NZ$2670 €480/540 €2460 CHF2850

-INIõ'RUP

US$870 US$920 CD$820 AU$920 NZ$890

£980

30 ders haftalık

US$1740 US$1840 CD$1640 AU$1840 NZ$1780 €340/380 €1640 CHF1900

(Haftalık Kurs Fiyatları)

US$435 US$460 CD$410 AU$460 NZ$445

20ders haftalık

!"$

+AYTõÄCRETLERI

,3)õ%XECUTIVEõ+URSLARõ(Sadece eğitim fiyatlarıdır.)

CD$4100

* 40/50 ders bulunmamaktadır. ** Her ayın ilk Pazartesi günü (tavsiye edilir), ya da her Pazartesi. Pazartesinin resmi tatil olması halinde kurs Salı günü başlayacaktır. † Minimum 3 öğrenci gerekmektedir.

Londra Merkez, Londra Hampstead, Brighton, Cambridge SF/Berkeley, San Diego, Boston, New York Toronto, Vancouver Brisbane Auckland Sliema Paris Zürih

£70 US$150 CD$130 AU$225 NZ$140 €15 €85 CHF110

9ERLEöTIRMEõÄCRETI €70 CHF110 AU$235 NZ$200 CD$170 US$85

!ILEõ9AN Tek kişilik oda, kişi başı (tüm fiyatlar, aksi söylenmedikçe haftalıktır)

øNGILTERE Londra Merkez, Londra Hampstead Bölge 2 Y&K YP Bölge 3 Y&K YP Bölge 4-6 Y&K YP Executive ilavesi Özel banyo ilavesi Brighton Y&K YP Executive ilavesi Cambridge Y&K YP Executive ilavesi İngiltere Yaz Dönemi ilavesi (Haz 23 - Ağu 25)

Bölge 2 Bölge 3

Y&K YP Y&K Y&K YP Y&K YP Y&K YP

Executive ilavesi (Manhattan içi)

+ONAKLAMA Paris Zürih Brisbane Auckland Toronto, Vancouver SF/Berkeley, San Diego, Boston, New York

SF/Berkeley, San Diego & Boston Executive ilavesi New York (Manhattan) New York (Manhattan dışı) Bölge 1

£165 £200 £155 £190 £135 £170 £25 £75 £115 £150 £40 £125 £160 £75 £25

US$225 US$285 US$80 US$485 US$360 US$425 US$330 US$400 US$260 US$325 US$180

ABD Yaz Dönemi ilavesi (Haz 23 - Ağu 25):

US$30

$IùERõ9ERLER Toronto & Vancouver Executive ilavesi

Y&K YP

Yaz Dönemi ilavesi (Haz 23 - Ağu 25) Brisbane Y&K YP Executive ilavesi Auckland Y&K YP Executive ilavesi Paris (Bölge 1-2) Y&K Kısmi YP* YP Zürih Y&K YP Sliema YP (fiyatlar geceliktir.) TP

CD$190 CD$230 CD$60 CD$20 AU$175 AU$230 AU$35 NZ$180 NZ$230 NZ$70 €214 €266 €287 CHF300 CHF375 €25 €29

Yaz Dönemi ilavesi (Tem 1- Eyl 30)YP €5 TP €5 * Cuma ve Cumartesi akşam yemeklerini içermez.

/TEL İsteğe bağlı olarak 2, 3 ve 4 yıldızlı otel fiyatları verilebilir. 9+õ9ATAKõ+AHVALTõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ 90õ9ARMõ0ANSIYONõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ 40õ4AMõ0ANSIYON


www.lsi.edu

Dili yaşayarak öğrenin İNGİLTERE LSI Londra Merkez 19-21, Ridgmount Street London WC1E 7AH Tel. +44 0)207 467 6500 Fax. +44 (0)207 323 1736 E-mail: lon@LSI.edu

ABD LSI Berkeley 2015 Center Street Berkeley CA 94704 Tel. +1 510 841 4695 Fax. +1 510 841 3015 E-mail: ber@LSI.edu

KANADA LSI Vancouver Suite 101, 808 Nelson Street Vancouver, B.C. V6Z 2H2 Tel. +1 604 683 7654 Fax. +1 604 683 7554 E-mail: van@LSI.edu

MALTA English Language Academy 9 Tower Lane Sliema SLM 1611 Tel. +356 2134 6264 Fax. +356 2133 9656 E-mail: info@elamalta.com

LSI Londra Hampstead 13, Lyndhurst Terrace London NW3 5QA Tel. +44 (0)207 794 8111 Fax. +44 (0)207 431 5681 E-mail: ham@LSI.edu

LSI San Diego 1706 5th Avenue San Diego CA 92101 Tel. +1 619 234 2881 Fax. +1 619 234 2883 E-mail: san@LSI.edu

LSI Toronto Suite 210, 1055 Yonge Street Toronto, ON M4W 2L2 Tel. +1 416 928 6888 Fax. +1 416 928 3388 E-mail: tor@LSI.edu

FRANSA LSI Paris 350, Rue St Honoré 75001 Paris Tel. +33 (0)1 4260 5370 Fax. +33 (0)1 4261 4136 E-mail: par@LSI.edu

LSI Brighton 13, Ventnor Villas Brighton BN3 3DD Tel. +44 (0)1273 722 060 Fax. +44 (0)1273 746 341 E-mail: bri@LSI.edu

LSI Boston 105 Beach Street Boston MA 02111 Tel. +1 617 542 3600 Fax. +1 617 542 1790 E-mail: bos@LSI.edu

YENİ ZELANDA LSI Auckland Level 1, 10-12, Scotia Place Auckland City Tel. +64 (0)9 303 3097 Fax. +64 (0)9 303 3497 E-mail: auc@LSI.edu

LSI Cambridge 41, Tenison Road Cambridge CB1 2DG Tel. +44 (0)1223 361 783 Fax. +44 (0)1223 467 725 E-mail: cam@LSI.edu

LSI New York Metropolitan College of New York 431 Canal Street, 12th Floor New York, NY 10013 Tel. +1 212 965 9940 Fax. +1 212 965 1268 E-mail: nyc@LSI.edu

AVUSTRALYA LSI Brisbane 93, Edward Street Brisbane QLD 4001 Tel. +61 (0)7 3221 6977 Fax. +61 (0)7 3221 6861 E-mail: bne@LSI.edu

TR01 local 2013

Young Learners Residential Schools (LSI London Kingston, LSI Oxford) Tel. + 44 (0)333 240 0579 Fax. + 44 (0)207 443 9881 E-mail: ylresidential@LSI.edu

Language Studies International © Copyright 2012/13 Language Studies International Ltd.

All year-round schools

İSVİÇRE LSI Zürih Kreuzstrasse 36 8008 Zurich Tel. +41 (0)44 251 5889 Fax. +41 (0)44 251 5805 E-mail: zur@LSI.edu BELÇİKA Language Studies International Rue du Taciturne, 50 1000 Bruxelles Tel. +32 (0)2 217 2373 Fax.+32 (0)2 217 6451 E-mail: info@lsi-be.net

www.lsi.edu

Translation, Typesetting & Printing: DPP – Design Print Post Services - Istanbul – Turkey (www.designprintpost.com) Educational Marketing Solutions

Language Studies International

2013 LSI Brochure - Turkish  

2013 Language Studies International Brochure - Turkish version