Page 1


Sadržaj Rezime...................................................................................................5 Nosilac projekta.......................................................................................7 O Letnjoj školi arhitekture........................................................................9 Ciljevi, zadaci i dostignuća Letnje škole arhitekture 2012.....................11 Ciljevi.....................................................................................................14 Ciljne grupe............................................................................................17 Promocija škole i i spitivanje ciljnih grupa................................19 Tema.....................................................................................................21 Lokacija.................................................................................................23 Dinamika projekta..................................................................................25 Program LŠA2014....................................................................26 Učesnici Letnje škole arhitekture..............................................27 Aplikacioni formulari za mentore...............................................28 Evaluacija..............................................................................................31 Budžet...................................................................................................32 Rizici......................................................................................................35 Aneks....................................................................................................37 Biografije organizatora i koordinatora.......................................38 Pisma podrške i preporuke.......................................................41 Publikacije.................................................................................49


4


Rezime Letnja škola arhitekture predstavlja izuzetan vannastavni program neophodan u obrazovanju i formiranju mladog profesionalca arhitekte. Od 1996. godine četiri godine uzastopno Letnja škola arhitekture održavala se u istraživačkoj stanici Petnica. Tu su studenti za vrlo kratak period postizali izuzetne rezutate i obogaćivali svoje znanje, kao i radno iskustvo, na drugačiji način od onog na koji su navikli, prevazilazeći ograničenja fakultetske nastave. Godinama kasnije u potpuno drugačijem nastavnom i društvenom kontekstu, u doba krize, neizvesnosti, kada se ljudi usko specijalizuju u svojim profesijama prepoznata je vrednost ovakvog vannastavnog programa i krenulo se put njegove obnove. Ovaj put inicijativa je krenula od studenata. Studenti su bili ti koji su postavljali pitanja i tražili odgovore. Osvešćeno su rešavali nedoumice i probleme, svoje a i onih oko sebe. Letnja škola arhitekture je u organizaciji tima studenata više nego uspešno obnovljena 2012. godine. Održavanjem Letnje škole arhitekture 2014 se obezbeđuje održanje ovakvog edukativnog programa i dodatnog oblikovanja metodologije za njegovo buduće organizovanje. Vizija našeg tima je unapređenje kvaliteta življenja, kao rezultat dijaloga između aktera zajednice, a kroz kontinuirano održavanje Letnje škole arhitekture. Misija našeg tima je da, organizovanje ove Letnje škole, stvori uslove za njeno kontinuirano održavanje što će dovesti do pružanja neformalnog i praktičnog znanja entuzijastičnim studentima, budućim liderima, koji će u svojim lokalnim zajednicama podsticati i negovati svest o značaju arhitekture kao discipline koja oblikuje svakodnevicu. Letnja škola arhitekture ima za cilj pružanje neformalnog obrazovanja studentima arhitekture zemalja iz regiona u promenjenim uslovima, gde su studenti i mentori usredsređeni jedni na druge, čime je obezbeđeno uspostavljanje primarnih veza saradnje kao osnova za rešavanje svih izazova i specifičnih problema koji se u toku rada nameću, a usko su vezani za konkretno stvaranje u struci i specifičnosti lokalne zajednice. Letnja škola 2014. godine biće održana u prvoj polovini avgusta meseca, u trajanju od 10 dana, a projekat podrazumeva niz akcija koje prethode školi, kako bi se promovisala zamisao njene realizacije, a čime se prevazilaze mogući rizici koji se u toku rada nameću. Škola se bazira na novim metodama sagledavanja arhitekture i sticanju novih znanja i veština, čime se postiže rezultat razmene iskustava među participantima na internacionalnom nivou. Postprodukcijom postižemo interesovanje svih stejkholdera za našu ideju, što bi moglo da dovede do proširenja naše organizacije, a samim tim i novih ideja za rešavanje problema, da bi se uticalo na sveobuhvatno delovanje škole na širi prostorni kontekst u budućnosti.

Verujem da sem formalnih, tradicionalnih i univerzitetski normativnih puteva ka saznanju i stvaralaštvu u arhitekturi, ima i onih drugih, koji sami po sebi, svojom neformalnošću i kreativnom improvizacijom arhitektonsko-urbanističkih formi u zatečenom okruženju, predstavljaju lucidni izazov za studente i za nastavnike. - prof. dr Milorad Ristić, nakon prve LŠA 1996. godine.

5


6


Nosilac projekta Letnja škola arhitekture nastaje kao rezultat potrebe i želje studenata za učenjem i istraživanjem izvan granica formalne nastave. Uspostavljen je model prema kom Arhitektonski fakultet u Beogradu bijenalno formira tim studenata master studija, koji uz institucionalnu podršku fakulteta ima zadatak da osmisli i realizuje Letnju školu. Na ovaj način studenti se aktiviraju i edukuju u oblasti pisanja projekta, u potrazi za finansijama, definisanju faza projekta, rizika i ciljeva, osluškivanju aktuelnosti u struci, pitanjima u zemlji i regionu, koordinisanjem škole, praktičnim delovanjem za vreme njenog održavanja. Koordinatori ovogodišnjeg organizacionog tima su Daša Spasojević i Predrag Milić (arhitekte, organizatori LŠA2012). Organizacioni tim LŠA2014 čine studenti: Jelena Jerinić, Blagica Petrićević, Tijana Kostić, Maja Nikolić, Ivana Jevremović, Hristina Stojanović, Nikola Tucović i Nestor Stojić (studenti master studija na Arhitektonskom fakultetu). Biografije članova organizacionog tima priložene su u aneksu.

7


8


O Letnjoj školi arhitekture Početak LŠA u Petnici je vezan za obeležavanje 150 god arhitektonske nastave u Srbiji - prve letnje škole održavale su se od 1996. do 1999. god. Njene glavne prednosti u odnosu na fakultetsku nastavu su bile neformalnost i improvizacija u nepoznatom, zatečenom okruženju, eksperimentalnost i spoj teorije i prakse. Tu su studenti za vrlo kratak period postizali izuzetne rezultate i obogaćivali svoje znanje, kao i radno iskustvo, na drugačiji način od onoga na koji su navikli, prevazilazeći ograničenja fakultetske nastave. Škola je imala krovnu temu u okviru koje su mentori radionica razvijali konkretne zadatke za grupe studenata. Škola je trajala 2 nedelje. Ovakav model je zadržan i u LŠA 2014. Trinaest godina nakon poslednje održane Letnje škole, studenti su 2012. godine inicirali obnovu ovakvog načina učenja arhitekture, uz podršku Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kroz niz sastanaka grupe od preko 100 zainteresovanih studenata i profesora, došlo se do manifesta iz kojeg je proizašla tema LŠA 2012 - „Promena uslova“. Škola je organizovana u Istraživačkoj stanici Petnica, okupila je 30 studenata, 10 mentora, 8 predavača, a organizovalo ju je 6 studenata master studija AF u Beogradu. Letnja škola 2012 u Petnici je organizovana u čast i sećanje na arhitektu Vladu Milića, docenta AF, koji je bio jaka veza između Univerziteta i prvih Letnjih škola arhitekture. Kao rezultat škole napisan je „Priručnik za organizovanje Letnje škole arhitekture“, izdat od strane Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, koji predstavlja objašnjenje procesa organizovanja jednog ovakvog projekta. Priručnik je dostupan u svim bibliotekama fakulteta u regionu, predstavljen je u okviru BINE, i na Salonu arhitekture 2014, u kategoriji Publikacije. Tokom LŠA 2012, svaki dan se razbuđivalo uz zajedničko razgibavanje. Ostatak dana se provodio na radu u radionicama, a predveče su održavana inspirativna predavanja koja su vodili predavači poput Ivana Kucine (arhitekta, profesor) , Đorđa Balmazovića Žoleta i Dragana Protića Prote (grupa Škart), Branka Pavića (grafičar, dizajner, profesor), Srđana Verbića (istraživač, pisac), Monike Milosavljević (arheolog) i Ksenije Petovar (socijolog). Dan se završavao raznovrsnim interesantnim događajima (hor na livadi, arhitektura neba, priča o šamanima, itd) i zajedničkim druženjem. Teren za rad je varirao od grada Valjeva do prirodnog okruženja Istraživačke stanice Petnica. Teme radionica bile su: Petnička stanica u prirodi, Res publica, Arhitektura i priroda, Light night i Re:1/1. Proces organizovanja Letnje škole arhitekture bio je usmeravan, s jedne strane na upoznavanje i razumevanje njenog programa i očekivanih rezultata, a sa druge strane na individualno angažovanje i uloge u samoj organizaciji. Važno je napomenuti da su autori ove knjige za veoma kratko vreme uradili ogroman posao, od upoznavanja, razgovora, sastanaka pa sve do formulisanja zadatka, manifesta i tematskog okvira. Celoviti put od ideje do realizacije opisan je u priručniku koji daje smernice za buduće istraživače, zaljubljenike u arhitekturu, kao i one koji žele da pokreću i ostvare svoje ciljeve. - prof. dr Vladan Đokić ...zabeleška rezultata škole, oličena u Priručniku, predstavlja nemerljiv doprinos promeni postojećeg sistema vrednosti u našoj sredini; formiranje nosača informacija za sećanje i ocenu budućnosti, ovde je od presudnog značaja, pogotovu za oblast arhitekture gde smo posebno „manjkavi”. - arh. Ivan Rašković, docent

9


10


11


12


13


OPŠTI CILJ Pružanje neformalnog obrazovanja studentima arhitekture sa prostora bivše SFRJ, u promenjenim uslovima, gde su studenti i mentori usredsređeni jedni na druge, čime je obezbeđeno uspostavljanje primarnih veza saradnje kao osnova za rešavanje svih izazova i specifičnih problema koji se u toku rada nameću, a usko su vezani za konkretno stvaranje u struci i specifičnosti lokalne zajednice.

SPECIFIČAN CILJ 1 NEFORMALNA EDUKACIJA

SPECIFIČAN CILJ 2 PRAKTIČNA UPOTREBA ZNANJA

Uspostavljanje posebne atmosfere u kojoj se odvija nesmetana komunikacija između participanata i mentora što omogućava sveobuhvatnije sagledavanje problema, gde studenti mogu nesmetano da izraze svoje mišljenje i stvore adekvatnu podlogu za pronalaženje inovativnih rešenja na prepoznate probleme.

Opštije sagledavanje arhitekture i sticanje novih znanja i veština, kroz slobodno izražavanje i interpretaciju svih učesnika, koja će pomoći da se ostvari novi sistem razmišljanja i doprinese formiran ju kreativnih ideja i realne implementacije zamisli u konkretnom prostoru.

SPECIFIČNI CILJ 3 GRAĐENJE DRUŠTVENOG KONTEKSTA

Povezivanje zemalja bivše SFRJ radi ostvarivanja harmoničnih odnosa između studenata participanata, kao budućih mladih lidera u svojoj struci i zajednici, koji će voditi svoje društvo ka trajnom održavanju uspostavljenih veza.

PROMOCIJA ŠKOLE - ŠTAMPANI MATERIJAL (PLAKATI, PAMFLETI, NALEPNICE)

PROMOCIJA ŠKOLE - ŠTAMPANI MATERIJAL (PLAKATI, PAMFLETI, NALEPNICE)

PROMOCIJA ŠKOLE - IZLOŽBA KONKURSNIH REŠENJA ZA LOGO ŠKOLE

PROMOCIJA ŠKOLE - IZLOŽBA KONKURSNIH REŠENJA ZA LOGO ŠKOLE

AKTIVACIJA WEB STRANICE

AKTIVACIJA WEB STRANICE

ŠTAMPANI PAKET ZA MENTORE

ŠTAMPANI PAKET ZA MENTORE ISTRAŽIVANJE LOKACIJE POSETA I KONTAKTI SASTANAK PREDSTAVNIKA FAKULTETA IZ REGIONA PRE ŠKOLE

SASTANAK PREDSTAVNIKA FAKULTETA IZ REGIONA PRE ŠKOLE

AKTIVNOSTI POTREBNE ZA REALIZACIJU CILJEVA

SASTANCI SA MENTORIMA SASTANCI SA STUDENTIMA SASTANCI SA PREDAVAČIMA ŠTAMPANI PAKET ZA UČESNIKE OBEZBEĐIVANJE MATERIJALA I TEHNIČKE OPREME ZA RAD U RADIONICAMA OBEZBEĐIVANJE ALATA ZA RAD U RADIONICAMA

SASTANCI SA MENTORIMA SASTANCI SA STUDENTIMA SASTANCI SA PREDAVAČIMA ŠTAMPANI PAKET ZA UČESNIKE OBEZBEĐIVANJE MATERIJALA I TEHNIČKE OPREME ZA RAD U RADIONICAMA OBEZBEĐIVANJE ALATA ZA RAD U RADIONICAMA

PROMOCIJA ŠKOLE - RADIONICA DIZAJNA I IZRADE ŠTAMPE NA MAJICAMA TEMATSKA EKSKURZIJA U VEZI SA IZAZOVOM NA ŠIROJ LOKACIJI

TEMATSKA EKSKURZIJA U VEZI SA IZAZOVOM NA ŠIROJ LOKACIJI

OBEZBEĐIVANJE NAGRADA I DIPLOMA ZA UČESNIKE

OBEZBEĐIVANJE NAGRADA I DIPLOMA ZA UČESNIKE IZLOŽBA REZULTATA RADIONICA NAKON LETNJE ŠKOLE 2014

IZLOŽBA REZULTATA RADIONICA NAKON LETNJE ŠKOLE

IZLOŽBA REZULTATA RADIONICA NAKON LETNJE ŠKOLE

PROJEKCIJA FILMA O LETNJOJ ŠKOLI 2014 ŠTAMPANJE I DIZAJN PUBLIKACIJE O LETNJOJ ŠKOLI 2014

PROJEKCIJA FILMA O LETNJOJ ŠKOLI 2014 ŠTAMPANJE I DIZAJN PUBLIKACIJE O LETNJOJ ŠKOLI 2014 PREZENTOVANJE REZULTATA LŠA2014 NA FAKULTETIMA U REGIONU

PROJEKCIJA FILMA O LETNJOJ ŠKOLI 2014

PREZENTOVANJE REZULTATA LŠA2014 NA FAKULTETIMA U REGIONU VEČERA ZA ORGANIZATORE, MENTORE I PREDAVAČE

14

TEMATSKA EKSKURZIJA U VEZI SA IZAZOVOM NA ŠIROJ LOKACIJI

ŠTAMPANJE I DIZAJN PUBLIKACIJE O LETNJOJ ŠKOLI 2014 PREZENTOVANJE REZULTATA LŠA2014 NA FAKULTETIMA U REGIONU


SPECIFIČNI CILJ 4 USPOSTAVLJANJE DIJALOGA Uspostavljanje saradnje između fakulteta iz oblasti arhitekture u regionu u cilju stvaranja zajednice kroz koju će se razmenjivati različita znanja i iskustva dobijena kroz drugačiji pristup arhitekturi svake od obrazovnih institucija. Ovakvim vidom interakcije studentima se ukazuje na različite mogućnosti precepcije jedne iste tematike, što će uticati na stvaranje inovativnih rešenja u njihovom daljem stručnom usavršavanju.

SPECIFIČNI CILJ 5 UKLJUČIVANJE LOKALNE ZAJEDNICE Podsticanje održivog razvoja lokalne zajednice u okviru koje se odvija Letnja škola arhitekture kroz uključivanje relevantnih stejkholdera iz svih društvenih sektora (javni, privatni i civilni) kako bi se uticalo na podizanje svesti o značaju zaštite životne sredine i iskorišćavanju potencijala koje lokacija nudi. Kroz ovakav vid institucionalnog razvoja doprinosi se ekološkom, ekonomskom i socijalnom napretku specifične prostorne celine, što će stvoriti bolji osnov za razvoj budućih generacija.

SPECIFIČNI CILJ 6 OBEZBEĐENJE ODRŽIVOSTI PROJEKTA Konstantan razvoj i razmena znanja i iskustava koja je moguća jedino uz kontinualno održavanje Letnje škole arhitekture i njenu samu nadogradnju. Tradicija realizacije škole osigurava kvalitet napretka naše struke kroz aktivaciju participanata, koji će kasnije postati okidač za razvoj i podizanje nivoa arhitekture u regionu i svetu.

PROMOCIJA ŠKOLE - ŠTAMPANI MATERIJAL (PLAKATI, PAMFLETI, NALEPNICE) PROMOCIJA ŠKOLE - IZLOŽBA KONKURSNIH REŠENJA ZA LOGO ŠKOLE AKTIVACIJA WEB STRANICE ŠTAMPANI PAKET ZA MENTORE

PROMOCIJA ŠKOLE - IZLOŽBA KONKURSNIH REŠENJA ZA LOGO ŠKOLE AKTIVACIJA WEB STRANICE

AKTIVACIJA WEB STRANICE

ŠTAMPANI PAKET ZA MENTORE

ŠTAMPANI PAKET ZA MENTORE

ISTRAŽIVANJE LOKACIJE POSETA I KONTAKTI SASTANAK PREDSTAVNIKA FAKULTETA IZ REGIONA PRE ŠKOLE SASTANCI SA MENTORIMA SASTANCI SA STUDENTIMA SASTANCI SA PREDAVAČIMA ŠTAMPANI PAKET ZA UČESNIKE

SASTANCI SA MENTORIMA SASTANCI SA STUDENTIMA ŠTAMPANI PAKET ZA UČESNIKE OBEZBEĐIVANJE MATERIJALA I TEHNIČKE OPREME ZA RAD U RADIONICAMA OBEZBEĐIVANJE ALATA ZA RAD U RADIONICAMA

SASTANAK PREDSTAVNIKA FAKULTETA IZ REGIONA PRE ŠKOLE SASTANCI SA MENTORIMA SASTANCI SA STUDENTIMA SASTANCI SA PREDAVAČIMA ŠTAMPANI PAKET ZA UČESNIKE

PROMOCIJA ŠKOLE - RADIONICA DIZAJNA I IZRADE ŠTAMPE NA MAJICAMA TEMATSKA EKSKURZIJA U VEZI SA IZAZOVOM NA ŠIROJ LOKACIJI

TEMATSKA EKSKURZIJA U VEZI SA IZAZOVOM NA ŠIROJ LOKACIJI OBEZBEĐIVANJE NAGRADA I DIPLOMA ZA UČESNIKE

IZLOŽBA REZULTATA RADIONICA NAKON LETNJE ŠKOLE

IZLOŽBA REZULTATA RADIONICA NAKON LETNJE ŠKOLE

IZLOŽBA REZULTATA RADIONICA NAKON LETNJE ŠKOLE

PROJEKCIJA FILMA O LETNJOJ ŠKOLI 2014 ŠTAMPANJE I DIZAJN PUBLIKACI JE O LETNJOJ ŠKOLI 2014

PROJEKCIJA FILMA O LETNJOJ ŠKOLI 2014 ŠTAMPANJE I DIZAJN PUBLIKACI JE O LETNJOJ ŠKOLI 2014

PREZENTOVANJE REZULTATA LŠA2014 NA FAKULTETIMA U REGIONU

PREZENTOVANJE REZULTATA LŠA2014 NA FAKULTETIMA U REGIONU

PROJEKCIJA FILMA O LETNJOJ ŠKOLI 2014 ŠTAMPANJE I DIZAJN PUBLIKACI JE O LETNJOJ ŠKOLI 2014 PREZENTOVANJE REZULTATA LŠA2014 NA FAKULTETIMA U REGIONU

VEČERA ZA ORGANIZATORE, MENTORE I PREDAVAČE

VEČERA ZA ORGANIZATORE, MENTORE I PREDAVAČE

15


16


Ciljne grupe Zahtevi koji se nameću realizacijom projekta zasnivaju se na uključivanju svih stejkholdera u proces stvaranja ideje o Letnjoj školi i njene implementacije. Ciljne grupe našeg projekta, koji je prvenstveno namenjen studentima arhitektonskih fakulteta, obuhvataju i zaposlene svih fakulteta država iz regiona (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Makedonija, Crna Gora) i njihove studente predstavnike. Učesnici Letnje škole arhitekture 2014, studenti arhitekture, imaće jedinstvenu priliku da steknu i prošire svoja znanja o arhitekturi i razmene iskustva koja će im omogućiti da na pravi način delaju u svojoj struci u budućnosti, što je jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta. Zato oni, kao budući lideri svoje zajednice, predstavljaju osnov za realizovanje projekta. Sledeća neizostavna grupa stejkholdera jesu zaposleni na fakultetima, koji će biti jedni od ključnih prenosilaca znanja, čime se postiže neprekidno i konstantno usvajanje novih veština i znanja učesnika škole. Njihova uloga je da uspostave uspešnu saradnju svih fakulteta iz regiona i da zainteresuju studente da uzmu učešće u Letnjoj školi. Zaposleni pomažu niz aktivnosti koje će se odvijati u ovim periodima, što će pomoći da se škola više nego uspešno realizuje i predstavi bazu za održivost projekta u narednim godinama. Proces saradnje je već otpočeo prethodnim akcijama, i naišao na potencijal za dalje angažovanje nastavnog osoblja u realizaciji Letnje škole. U skladu sa širinom obrazovanja koju želimo da pružimo učesnicima škole, akcenat stavljamo na interdisciplinarnost, koja se ostvaruje kroz saradnju sa stručnjacima i studentima sa različitih fakulteta (Filozofskog, Biološkog, FPN-a, FON-a, Umetničke akademije...). Ovakvim pristupom pokazuje se koliko je arhitektura povezana sa drugim disciplinama u oblikovanju svakodnevnice i kako predstavlja neodvojivi segment života svake zajednice. Kada se govori o lokaciji i uspešnosti projekta, lokalna zajednica, kao i privatni sektor u mnogome pomažu da se postave prave vrednosti u arhitekturi na koju nailazimo u lokalnom kontekstu. Oni su jako bitni činioci svakog projekta, jer rezultatima radionica škole, bivaju upućeni u mogućnosti razvoja sopstvenog područja. Ovaj vid partnerstava je već otpočeo realizacijom prethodne Letnje škole 2012. godine i pokazao dobre rezultate. Okupljanje mladih stručnjaka punih energije u nekom regionu Srbije, oko aktuelnih problema, tokom 10 dana, ima potencijal da napravi veliku promenu i pokrene mnoge procese. Sa druge strane, konkretni izazovi i pitanja koja se tako formiraju omogućavaju studentima da bolje razumeju svoj poziv i dalje usmerenje u postizanju što boljih rezultata i dobrobiti za društvo u celini. Stoga nastojimo da nastavimo povezivanje sa javnim i privatnim sektorima lokalnih zajednica kako bi ostvarili opšti cilj projekta i uticali na njegov što bolji kvalitet.

STEJKHOLDERI JAVNI SEKTOR

ARHITEKTONSKI FAKULTET U BEOGRADU MINISTARSTVA / SEKRETARIJATI TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINA / ZAJEDNICA

PRIVATNI SEKTOR

CIVILNI SEKTOR

SPONZORI LETNJE ŠKOLE

STUDENTI ARHITEKTURE

DONATORI LETNJE ŠKOLE

STUDENTI PREDSTAVNICI FAKULTETA

KOMPANIJE KOJE SE BAVE PROIZVODNJOM I PRODAJOM MATERIJALA KOMPANIJE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI LOKALNE ZAJEDNICE

PREDAVAČI IZ STRUKE PREDAVAČI VAN STRUKE

ARHITEKTONSKI FAKULTET U NOVOM SADU

ŠTAMPARIJE

MENTORI

ARHITEKTONSKI FAKULTET U NIŠU

MEDIJI

DRUŠTVA ARHITEKATA

ARHITEKTONSKI FAKULTET U ZAGREBU

STUDENTSKE ORGANIZACIJE

ARHITEKTONSKI FAKULTET U SPLITU

NEVLADINE ORGANIZACIJE

ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI

STUDENTI ORGANIZATORI

ARHITEKTONSKI FAKULTET U SARAJEVU

OSOBE ZADUŽENE ZA PRIPREMANJE HRANE

ARHITEKTONSKI FAKULTET U SKOPLJU

OSOBE ZADUŽENE ZA BRIGU O HIGIJENI

ARHITEKTONSKI FAKULTET U LJUBLJANI

FOTOGRAFI

ARHITEKTONSKI FAKULTET U MARIBORU

PROMOTERI LEKTORI

17


18


Promocija škole i ispitivanje ciljnih grupa U cilju aktiviranja Letnje škole arhitekture 2014 organizovane su dve akcije, a to su: -Interaktivni događaj na Arhitektonskomk fakultetu Univerziteta u Beogradu – Dva sata bez vrata. -Konkurs za dizajn logoa LŠA2014 Dva sata bez vrata Događaj „Dva sata bez vrata“, nastao kao promocija Letnje škole arhitekture 2014, održan je 24.02.2014. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Akciji je prethodila prezentacija Letnje škole u amfiteatru fakulteta, gde se predstavio novoformirani organizacioni tim (Jelena Jerinić, Ivana Jevremović, Tijana Kostić, Maja Nikolić, Blagica Petrićević, Hristina Stojanović, Nestor Stojić, Nikola Tucović – studenti Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu). Na prezentaciji su predstavljene Letnje škole koje su se ranije održavale u Petnici, sa željom da se studenti upoznaju sa konceptom Letnje škole i da im se prenese atmosfera i način rada sa Letnjih škola. Ovom akcijom, Arhitektonski fakultet u Beogradu postao je muzej na 2 sata, a akciji je prisustvovalo više od 300 studenata i oko 120 zaposlenih na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Nakon prezentacije, u dogovoru i u saradnji sa nastavnim i nenastavnim osobljem fakulteta organizovana je interaktivna šetnja po profesorskim kabinetima. Vrata svih kabineta su bila otvorena na dva sata, svaki kabinet je imao svoje obeležje takoreći svoj logo, a pored svakog kabineta su postavljena profesionalna stabla tj. stabla bivših i sadašnjih korisnika. Konkurs za dizajn logoa Konkurs za dizajn logoa je raspisan 17.02.2014. a završen je 03.03.2014. Za konkursni žiri su je bila odabrana grupa Škart. cilj organizacije konkursa bio je da se podstaknu studenti i đaci srednjih škola da svojom kreativnošću doprinesu realizaciji projekta time što će dizajn logoa biti interpretacija njihove zamisli škole. Konkurs je raspisan na internacionalnom nivou i okupio je sve studente i đake iz regiona koje povezuje zajedničko interesovanje za arhitekturu, dizajn i umetnost. Konkurs je objavljen na više od 30 sajtova u zemlji i regionu, a na konkurs je pristiglo preko 100 radova. Ovakva akcija je služila da proširi ideju o Letnjoj školi u zemlji i regionu iz razloga što će ovogodišnja letnja škola biti internacionalnog karaktera.

19


20


Tema Tema Letnje škole arhitekture 2014 je moba. Moba je stari narodni običaj udruživanja i najčešći vid međusobnog pomaganja. Na taj način se pokazuje dobra volja i želja za druženjem čime se stvara mreža među ljudima kao i čvrsta povezanost zasnovana na visokim moralnim odnosima i poštovanju. Osećanja i usluga su obostrani, kao i rezultati rada. Učesnici će se okupiti u ovakvom duhu na Avali oko niza zadataka u vezi sa programskom revitalizacijom smeštajno-rekreativnog centra „Šuplja stena” u cilju prenamene kompleksa u edukativno-rekreativni centar. Zahvaljujući mobi, svaki član zajednice može uspešno da obavi najvažnije poslove i tako obezbedi opstanak. Stvara se samoodrživa zajednica, kao i čitav jedan samoodrživi sistem kako vezan za ljude, tako i za prirodu od koje zavise. Rad na mobi je besplatan i dobrovoljan, zasniva se na etičkim normama, zna se da onaj ko je pozvan da radi može da računa da će usluga da mu bude uzvraćena. Moba je inicijalno bila u vezi sa obavljanjem sezonskih poslova, ali i prilikom izgradnje privatnih građevinskih objekata. Postoji jasna podela rada i uvek se zna uloga svakog učesnika. Svi učestvuju shodno znanju i snazi koju su sticali vremenom. Svako obavlja deo posla za koji je sposoban i paralelno prikuplja nove veštine od ljudi sa kojima radi. Organizacione sposobnosti, funkcionisanje u grupi i saradnja su osnova, kao i produkt, prikupljanja ljudi u ovakav sistem. Svako će da doprinese onom u čemu je dobar i usput u duhu zajedničkog rada nauči nešto novo. Učesnici će oštriti svoja znanja i sticati iskustvo dok kompleksu „Šuplje stene“ budu stvarali uslove za nove aktivnosti. Kompleksnost izrade i osmišljavanja ovakvog projekta podrazumeva širok spektar znanja počevši od urbanističkih, projektantskih do konstruktivnih. Mobe su imale širu socijalnu ulogu, jer iako su se ljudi okupljali prvenstveno zbog rada , u takvim prilikama su se i družili, zabavljali uz pesmu i igru, a organizovana su i mnoga nadmetanja. Organizator mobe obezbeđuje hranu i vodu, a ponekad domaćin poziva i nekog muzičara. Mobe su bile sveobuhvatni izraz života jedne zajednice, zahvaljujući kojima je svakodnevni život bio olakšan i koji je obogaćen moralnom i socijalnom komponentom važnom za svakog člana društva kako u istoriji, tako još više danas. Kroz ovaj oblik starog narodnog običaja smeštenog u moderno vreme ljudi iz regiona će se okupiti i u duhu zajedništva razmenjivati iskustva i znanja prilikom rada na radionicama zasnovanih na problemu „Šuplje stene“. Koristiće svoja znanja na živom primeru i zajedno doći do rešenja. Saradnja je zasnovana na međusobnom dijalogu koji će u uslovima aktivne prakse stvarati nove ideje i međusobno razumevanje.

21


22


Lokacija U skladu sa potrebama Letnje škole, a u saradnji sa opštinom Vračar, kao pogodna lokacija, odabran je prostor Šuplje stene na Avali, radi unapređenja resursa i aktiviranja lokacije, u okviru čega je planirana programska revitalizacija devastiranog dela objekta Šuplja stena u edukativno-rekreativni. Cilj je da se ova lokacija aktivira i izazove kreativne procese i razmišljanja kod studenata, koje će mentori uokviriti i usmeriti u pravcu ostvarivanja prosperiteta u lokalnoj zajednici. Mesto održavanja Letnje škole arhitekture pruža nove uslove za rad u odnosu na formalnost u okviru svakog fakulteta. Lokacija treba da podrži ideju o pružanju neformalnog obrazovanja studentima arhitekture iz regiona. Lokacija inspiriše studente da proučavaju i pokušaju da reše sve izazove i specifične probleme koji se u toku rada nameću, a usko su vezani za konkretno stvaranje u struci i specifičnosti lokalne zajednice. Mesto održavanja ima za zadatak da izazove određenu reakciju studenata i da ih aktivira da posmatraju stvari van utvrđenog okvira na koji su navikli. Kao krajnji rezultat reakcije na okolinu javlja se produkcija koja će u budućnosti doprineti planiranju razvoja lokalne zajednice. Šuplja stena je izolovana iz urbanog tkiva, što omogućuje stvaranje karakterističnih odnosa i prema radu, i prema ljudima (mentorima, studentima) koji istovremeno na takvom mestu borave, što je važno zbog podsticanja kreativnog razmišljanja i bolje produktivnosti. Pošto se nalazi u takvom okruženju, Šuplja stena predstavlja poseban vid izazova i inspiracije za mlade stručnjake u oblasti arhitekture.

23


24


RAZLOG

AKTIVNOST SASTANCI ORGANIZACIONOG TIMA

Dinamički plan

SASTANCI SA MENTORIMA

NEFORMALNA EDUKACIJA

SASTANCI SA PREDAVAČIMA

PODAKTIVNOST

VREME

PROSTOR INTERNET KANCELARIJSKI MATERIJAL PROSTOR TROŠKOVI REPREZENTACIJE ŠTAMPA PAKETA ZA MENTORE TROŠKOVI REPREZENTACIJE ŠTAMPA

PAKETA ZA PREDAVAČE

SASTANCI SA STUDENTIMA

PROSTOR ŠTAMPA

PROMOTIVNIH PLAKATA

PROSTOR SMEŠTAJ HRANA SASTANAK PREDSTAVNIKA PUTNI TROŠKOVI STUDENATA IZ REGIONA OBILAZAK LOKACIJE

MART - JUL 2014 (PRIPREMA)

ŠTAMPA

PAKETA ZA PREDSTAVNIKE

PRAKTIČNA UPOTREBA ZNANJA

PROGRAMIRANJE DIZAJN DOMEN ŠTAMPA ZA IZLOŽBU AKCIJA1: “KONKURS NAGRADA ZA LOGO LŠA 2014” ZA POBEDNIČKO REŠENJE MATERIJAL

POKRETANJE WEB STRANICE

ZA POSTAVKU IZLOŽBE

ISTRAŽIVANJE LOKACIJE: ORGANIZACIONI TIM + ODLAZAK SA MENTORIMA

GRAĐENJE DRUŠTVENOG KONTEKSTA

MATERIJAL ZA RADIONICE

TROŠKOVI REPREZENTACIJE PUTNI TROŠKOVI ALAT MATERIJAL PREVOZ MATERIJALA

KANCELARIJSKI I PRATEĆI MATERIJAL

PAKETI ZA UČESNIKE

USPOSTAVLJANJE DIJALOGA

STRUČNA LITERATURA ŠTAMPANI MATERIJAL

JUL 2014 (PRED LŠA)

PRIBOR AKREDITACIJE ŠTAMPA AKCIJA 2: "GRAFIČKA MAJICE RADIONICA DIZAJNA PRIBOR I IZRADE ŠTAMPE NA MAJICAMA" ŠTAMPA

PROMOTIVNIH PLAKATA

UKLJUČIVANJE LOKALNE ZAJEDNICE

OBEZBEĐENJE ODRŽIVOSTI PROJEKTA

NAJAM AUTOBUSA PREVOZ MENTORA TRANSPORT PREVOZ PREDAVAČA TEHNIČKE POTREBE EKSKURZIJA STUDENTI MENTORI BORAVAK (SMEŠTAJ + HRANA) PREDAVAČI ORGANIZATORI TROŠKOVI REPREZENTACIJE TEHNIČKA OPREMA NAGRADE I DIPLOME ORGANIZACIONI TIM LJUDSKI RESURSI VODIČ EKSKURZIJE TELEFON KOMUNIKACIJA INTERNET PROSTOR EVALUACIJA I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ŠTAMPA PROSTOR IZLOŽBA ŠTAMPA PROSTOR PROJEKCIJA FILMA ŠTAMPA

JUL 2014 (TOKOM LŠA)

JUL - SEPTEMBAR 2014 (NAKON LŠA)

VEČERA ZA ORGANIZATORE I PREDAVAČE PROSTOR DIZAJN I PRELOM PUBLIKACIJA LEKTURA I PREVOD ŠTAMPA ŠTAMPA PREZENTACIJA REZULTATA ŠKOLE NA PUTNI TROŠKOVI UNIVERZITETIMA IZ SMEŠTAJNI TROŠKOVI REGIONA HONORAR

OKTOBAR 2014 - JUL 2015 (ZAVRŠETAK)

25


Program LŠA 2014 Struktura programa Letnje škole arhitekture 2014 sastoji se iz četiri osnovne celine. Prva je posvećena radionicama i ona predstavlja osnovni modul. Predviđeno je 5 radionica sa po 10 studenata, vođenih od strane jednog ili dva mentora. Radionice predstavljaju glavni fokus Letnje škole, stoga je predviđeno da se odvijaju svakodnevno u toku trajanja škole. Mentorima je, u tom smislu, ostavljena sloboda da svoju dinamiku rada na radionici projektuju u odnosu na koji promišljaju tematski okvir. Drugi modul čine predavanja koja služe da tematski okvir dodatno prošire. Zamišljeno je da se održavaju svakodnevno, posle radnog dela dana na radionicama, kako bi se stvorila mogućnost za kasniju autorefleksiju učesnika, na osnovu primljenih informacija tog dana. Predavanja vode gostujući predavači, arhitektonske ili druge struke. Predavanja koncipiraju predavči i ona mogu biti organizovana u vidu jednosmerne komunikacije ili u vidu seminara, neformalnih diskusija ili debata. Sva predavanja se održavaju na srpskom jeziku. Treći, večernji, modul podeljen je na dva podmodula - događaj i mobu. Oba podmodula predstavljaju platformu za međusobnu interakciju svih učesnika letnje škole. Održavaju se nakon radionica i predavanja u toku dana, a naizmenično u toku trajanja cele letnje škole. Moba, kao podmodul koji nosi naziv ovogodišnje letnje škole, predstavlja nadogradnju radionicama koje se održavaju u toku dana, u vidu zajedničkog rada svih učesnika letnje škole na zadatu temu mentora iz jedne radionice. Događaj, sa druge strane, kao podmodul koji dopunjuje mobu, predstavlja opušteniji vid interakcije između učesnika letnje škole i podrazumeva zajedničko druženje kroz pravljenje roštilja, gledanje filmova, žurke, organizovanja nacionalne večeri. Četvrti, dodatni, modul posvećen je ekskurziji i planiran je za šesti dan Letnje škole u vidu izleta vođenog od strane stručnog vodiča. Ekskurzija je predviđena za sve učesnike Letnje škole, a njen cilj je upoznavanje kulturnog nasleđa i arhitektonskih dostignuća koja su u vezi sa tematskim okvirom Letnje škole, pokretanje novih tema i niza diskusija na licu mesta, kao i mali predah učesnika.

26


Učesnici Letnje škole arhitekture Organizatori...................................................................................................................................................10 Mentori.......................................................................................................................10 (2 po radionici) Participanti..................................................50 (30 sa Univerziteta u Beogradu + 20 sa ostalih univerziteta) Dokumentacija ..........................................................................................3 (fotograf, novinar, snimatelj) Gostujući predavači..............................................................................................................................10 Gostujući kritičari.................................................................................................................................10 Ekskurzija......................................................................................................................2 (vodič i prevoz)

27


28


29


30


Evaluacija Evaluacijom uspešnosti projekta baviće se članovi našeg tima, koji će pratiti razvoj projekta od njegovog početka pa sve do poslednje aktivnosti, a u okviru Letnje škole biće organizovana posebna radionica koja će se baviti dokumentovanjem projekta. Procena uspešnosti Letnje škole arhitekture će se vršiti posredstvom rezultata nastalih tokom rada, konkretnih proizvoda radionica, broja učesnika, mentora i predavača, odziva stejkholdera iz lokalne zajednice, kvaliteta zaključaka diskusija i javnih izlaganja, kao i putem fotografija, filmova. Svakog dana trajanja škole, na sajtu će se objavljivati obaveštenja sa lica mesta i prenositi atmosfera sa radionica i zajedničkih okupljanja. Rezultati svih radionica će, poslednjeg dana Škole, biti predstavljeni gostujućim kritičarima čiji će komentari biti dokumentovani i uvršteni u finalni izveštaj. Rezultati Letnje škole biće predstavljeni i na izložbi koja će se održati nakon njenog završetka, kao i kroz publikaciju koja će govoriti o radu na projektu, broju učesnika, atmosferi na radionicama i njihovim finalnim proizvodima. Nakon završetka projekta, članovi Organizacionog tima će posetiti Univerzitete iz regiona sa kojima je ostvarena saradnja tokom trajanja škole i kroz interaktivne prezentacije/radionice predstaviti Letnju školu arhitekture i njene rezultate.

31


Bud탑et

32


33


34


Rizici U cilju održivosti projekta, sagledali smo glavne rizike u njegovoj realizaciji. Jedan od osnovnih rizika jeste odsustvo interesovanja u lokalnoj zajednici od strane stejkholdera iz javnog, privatnog i civilnog sektora. Rizik planiramo da prevaziđemo tako što ćemo kampanjom, promocijom, neposrednim kontaktom zainteresovati stejkholdere da uzmu učešće. Pre svega poseban akcenat stavljamo na dobro istraživanjem lokacije i pronalaženje polja zajedničkog interesovanja (ovaj proces je već započet i daje dobre rezultate). Primer uspešnog prevazilaženja ove vrste rizika prilikom organizovanja prethodne letnje škole jeste ostvarivanje više nego uspešne saradnje sa: Skupštinom opštine Valjevo, Društvom arhitekata Valjeva, Društvom istraživača Valjeva “Vladimir Mandić Manda”, lokalnim novinama i televizijskim stanicama, arhitektonskim biroima i građevinskim firmama. Sledeći rizik se odnosi na nedovoljnu zainteresovanost studenata sa ostalih fakulteta država u regionu. Kako bismo to sprečili stupili smo u kontakt i započeli saradnju sa predstavnicima studenata sa ostalih fakulteta, koji će na svojim matičnim institucijama promovisati ideju ovogodišnje Letnje škole. Planirali smo i organizovanje niza akcija koje će animirati studente i zainteresovati ih da se prijave za učešće na Letnjoj školi. Realizovanje ovih akcija je već otpočelo organizovanjem konkursa za izradu logotipa Letnje škole arhitekture 2014, raspisanom na internacionalnom nivou. Konkurs je naišao na značajan odziv đaka i studenata iz svih država bivše SFRJ (pristiglo je ukupno 114 radova). Planira se i unapređenje internet prezentacije letnje škole, kao i nastavak promocije škole na svim društvenim mrežama. U slučaju da dođe do nemogućnosti realizovanja škole na željenoj lokaciji, usled nepredviđenih okolnosti, postoje dve rezerve lokacije koje smo odabrali kao potencijalna mesta zamene primarne lokacije. Ujedno postoji mogućnost neadekvatnosti radionica predloženih od strane mentora, svojom temom, koja ne bi bila u dovoljnoj meri povezana sa lokacijom i problematizovala pitanja u lokalnoj zajednici. S tim u vezi, pravljenjem mentorskog paketa bismo edukovali mentore o široj temi i problemima lokalne zajednice na osnovu kojih bi oni predložili svoje radionice. Mala je verovatnoća da do ovog rizika dođe, u suprotnom selektovanjem od strane stručnog lica (dekana ili nekog od profesora) odgovarajućih radionica od svih predloženih, ovaj rizik svodimo na minimum. Postoji rizik da neki od mentora u poslednjem trenutku bude sprečen da učestvuje na Letnjoj školi. To ćemo prevazići tako što ćemo prethodno obezbediti zamenu mentora, ili organizovati radionice tako da isvaku radionicu vode po dva mentora, što će pomoći i boljoj posvećenosti mentora studentima i povećati produktivnost radionica.

35


36


38


39


40


PISMA PODRŠKE I PREPORUKE


Broj: 14/1.318/14 Banja Luka, 17.03.2014.

Pismo podrške organizacionom timu LŠA2014 Arhitektonskom fakultetu u Beogradu Poštovani, Ispred Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci podrţavam plan i nameru organizacionog tima Letnje škole arhitekture 2014. Ţelja studenata da sami stvore svoje radno okruţenje i kreiraju svoj proces učenja od ključne je vaţnosti za naše društvo. Smatram da takve inicijative moraju biti podrţane od svih institucija. Nakon uspešno organizovane Letnje škole arhitekture u Petnici 2012. godine, sa iskustvom starijih generacija, mlade kolege pokušavaju da taj vid vannastavne aktivnosti uključe u redovnu vannastavnu aktivnost Arhitektonskog fakulteta u Beogradu što toj inicijativi daje posebnu vrednost. Rezultati LŠA2012 odjeknuli su širom zemlje i regiona, a ova predstojeća škola ima potencijal da te rezultate čak i prevaziđe. Tim veoma sposobnih studenata dokazao je da u potpunosti moţe da sprovede ovako kompleksan projekat u delo, od logistike i dinamike finansija, do aktuelnog i izazovnog sadrţaja. Na ovaj način mladi se obrazuju i osposobljavaju za svet koji ih čeka nakon završenog fakulteta. Za razliku od prethodne škole, ova koja se planira ima nameru da okupi i studente iz regiona i pruţi jednu platformu za razmenu ideja na polju arhitekture i urbanizma za sve studente ovih prostora. Studenti našeg fakulteta već su delom učestvovali u akcijama koje je organizacioni tim LŠA2014 sprovodio do sada sa ciljem promocije škole, kao što je konkurs za logo škole, i vrlo su zainteresovani za dalje učešće na školi. Stoga sa zadovoljstvom podrţavam ovu inicijativu i radujem se njenom ostvarenju. Budućnost svih nas leţi upravo u tim mladim ljudima i jedino što moţemo jeste da verujemo u njih, i pruţimo im šansu da svoje ideje ostvare. Dekan Prof. dr Milenko Stanković


46


47


48


PUBLIKACIJE

49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


Letnja škola arhitekture 2014  

Predlog projekta LŠA2014