Page 1

ADRESE : M ĀRSTAĻU IELA 2/4-4, RĪGA, LATVIJA, LV-1050 TĀLRUNIS: (+371) 67216061

REĢ. NR. 40008010647 E-PASTS: LSA@LSA.LV; MĀJAS LAPA: HTTP://LSA.LV

LSA Domes sēdes PROTOKOLS Rīga 05.01.2013. Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes sasauktā un rīkotā domes sēde Domes sēdes norises vieta: Latvijas Mākslas akadēmija Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2012. gada 26. decembrī Sēdes sākums 11:40 Sēdē piedalās: 36 balsstiesīgie no 55 balsstiesīgajiem domniekiem LSA domnieki: 1. Kristīne Strode 2. Džaoanna Miteniece 3. Jānis Gavars 4. Sanita Balode 5. Andris Grāpēns 6. Matīss Baumanis 7. Kristaps Laucis 8. Ieva Hiļa 9. Jānis Briška 10. Veronika Penskaya 11. Jānis Ansons 12. Elita Medne 13. Liene Štāle 14. Līga Millere 15. Undija Ancēna 16. Jāns Lūsis

Nr. 2013/DP1


17. Rūta Kļava 18. Aivars Šāblis 19. Signija Dziļuma 20. Anete Krišjanova 21. Edvards Ratnieks 22. Līga Ratniece 23. Inguna Zariņa 24. Rihards Blese 25. Artis Ozoliņš 26. Laima Skrūdere 27. Liene Kurcalte 28. Līva Vikmane 29. Mārtiņš Šmits 30. Alise Krauja 31. Kaspars Salenieks 32. Danuta Jasmane 33. Elīna Plāne 34. Evija Kaminska 35. Anita Krēsliņa 36. Līva Andruce Viesi: 1. Elīna Rostoka 2. Artis Ozoliņš 3. Jānis Vētra 4. Mareks Pentjuš 5. Irma Ozoliņa 6. Kristaps Sokolovskis


7. Ilona Pavlova 8. Sintija Petrovska 9. Jānis Šemsters 10. Anete Enikova 11. Jānis Kārklītis Sēdes darba kārtība 11:00 Reģistrācija; 1.

Domes sēdes atklāšana;

2.

LMA SP vadītājas S. Balodes uzruna;

3.

Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana;

4.

AIP deleģējums;

5. LSA valdes atskaites; 6.

LSA saimnieciskās darbības atskaite;

7.

Akadēmiskā virziena aktualitātes;

8.

Juridiskā virziena vēlēšanas;

9. SP aktualitātes akadēmiskajos jautājumos.

Sēdes norise: 1. Domes sēdes atklāšana E. Ratnieks atklāj Domes sēdi Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) un dod vārdu LMA prorektoram Andrim Teikmanim. A. Teikmanis sveic domniekus LMA telpās un uzsver Studentu apvienības izaugsmi un nozīmi. E. Ratnieks dod vārdu S. Balodei. 2. LMA SP vadītājas S. Balodes uzruna S. Balode izsaka prieku, uzņemot LSA domniekus jaunajā LMA korpusā.


3. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana E. Ratnieks jautā, vai domniekiem būtu iebildumi, ja sēdes darba kārtībā punkts „AIP deleģējums” tiktu izskatīts kā ceturtais punkts. Balsojums par darba kārtības apstiprināšanu PAR 31 PRET 0 ATTURAS 0 Nolemts: darba kārtība apstiprināta. 4. AIP deleģējums E. Ratnieks informē, ka par LSA pārstāvi Augstākās izglītības padomē (AIP) pieteikušies divi kandidāti: Pāvels Jurs (LiepU) un Juris Iljins (RTU). Balsojums par vēlēšanu komisijas izveidi šāda sastāvā: L. Štāle (LiepU), K. Strode (BAT), J. Vētra (RSU), E. Gaile (LU), K. Laucis (BSA). PAR 36 PRET 0 ATTURAS 0 Nolemts: Vēlēšanu komisija izveidota. E. Ratnieks informē, ka katram kandidātam būs 5 minūšu izteikšanās, jautājumiem būs atvēlētas 5 minūtes un 10 minūtes būs dotas, lai domnieki izteiktos par abiem kandidātiem. E. Ratnieks jautā, vai domniekiem būtu iebildumi pēc izteikšanās dot vārdu E. Ratniekam. Kandidāta P. Jura izteikšanās Jautājumus P. Juram uzdod K. Salenieks, L. Vikmane, R. Blese un K. Laucis. E. Ratnieks aicina izteikties J. Iljinu. Kandidāta J. Iljina izteikšanās Jautājumus J. Iljinam uzdod R. Blese, E. Medne un A. Krauja Kandidāti pamet telpu. Par kandidātiem izsakās K. Laucis, M. Dubickis, R. Blese, K. Salenieks, E. Medne, S. Balode. J. Kārklītis dod vārdu E. Ratniekam. E. Ratnieks: Cienījamās domnieces un godātie domnieki! Izsaku jums lielu pateicību par nedalīto un vienbalsīgo izvirzījumu un uzticības izrādīšanu, virzot mani Augstākās izglītības padomes (AIP) locekļa amatam.


Šajā laikā, kad preses brīvība un neatkarība ir ļoti apšaubāma, studentu organizācijai tiek liegtas tiesības uz vārda brīvību, ietekmēts raidījuma saturs, Latvijas Republikas parlamenta atsevišķas frakcijas un deputāti neizprot demokrātijas principu pamatus, kad uzmanība ar mediju palīdzību tiek pievērsta nepārbaudītiem, manipulatīviem pieņēmumiem, apgalvojumiem un stereotipiem, nevis argumentiem, faktiem, loģikai un veselajam saprātam, uzskatu, ka savu enerģiju un spēku ieguldīšu šo lietu mainīšanā. Tieši tādēļ, ka lietas ir jāmaina pašos pamatos un jālikvidē cēloņi šīm problēmām, tad pēc 24. februāra, kad man beigsies pilnvaras kā AIP loceklim, un 31. martā, kad tās beigsies man arī kā LSA prezidentam, ieguldīšu savu enerģiju šo lietu pamatīgā mainīšanā, un tieši tādēļ šodien neesmu pieteicies uz AIP locekļa amatu. Izsaku jums lielu pateicību, jo sevišķi tiem daudzajiem, kuri mani mudināja pieteikties atkārtoti uz AIP locekļa amatu, taču uzskatu, ka mums ir ļoti labi kandidāti, kuri spēs pārstāvēt Latvijas studentu intereses, taču es personīgi varēšu sevi ieguldīt jau pie citiem apvāršņiem lielo problēmu risināšanā! J. Kārklītis aicina vēlēšanu komisiju iznākt priekšā un izdalīt biļetenus. Vēlēšanu komisijas vadītājs K. Laucis ziņo par balsojuma rezultātiem – vēlēšanu komisija saņēma 40 biļetenus, izdalīja 36 biļetenus, urnā atradās 35 biļeteni. No tiem atzīti par derīgiem 30, negrozīti 35 un grozīti 0 (skat. 1. Pielikumā). Balsojums par J. Iljina deleģējumu AIP Par 21 Pret 9 Balsojums par P. Jura deleģējumu AIP Par 5 Pret 25 Nolemts: par AIP locekli ir ievēlēts J. Iljins.

5.

LSA valdes atskaites

M.Šmits jautā E. Jansonam un J. Kārklītim, kāpēc abi nav bijuši uz divām valdes sēdēm? Abi neieradās mācību un slimošanas dēļ. 6. LSA saimnieciskās darbības atskaites U. Ancēna informē par saimnieciskās darbības atskaiti - ieņēmumiem un izdevumiem, kas tos sastāda – biroja izdevumi, atalgojumi, administratīvie izdevumi, maksa par biroja komunālajiem maksājumiem utt. U. Ancēna iepazīstina ar LSA budžeta izlietojumu 2012. gadam un norāda, ka nav tādu pozīciju, kur ir pārtērēšanās. Prezentē biedru naudu ieskaitījumu. Domnieki uzdod jautājumus par dažām budžeta pozīcijām. LU domnieki ierosina laicīgāk sagatavot dokumentus par rēķiniem, kā arī pievienot to aprēķinu.


K. Salenieks informē par „Darba tirgum – Derīgs” – pēdējās finanses tiks savilktas nākamnedēļ, un līdz 7. februārim jāizņem atskaite. U. Ancēna prezentē 2013. gada budžetu. Aicina uz Finanšu virziena darba grupu budžeta izstrādei. Budžets līdzīgs kā pagājušā gada, bet ar dažām izmaiņām. Komunālajiem maksājumiem, iespējams, vajadzētu palielināt izdevumu summa. Ierosinājums LSA valdes locekļu mobilo telefonu rēķinu atmaksu palielināt līdz 8 Ls. Palielināt izdevumus saimniecības preču iegādei. K. Laucis jautā par valdes locekļu telefonu rēķiniem. U. Ancēna turpina prezentēt 2013. gada LSA budžetu un norāda uz ierosinājums palielināt izdevumus vizītkartītēm un krekliem LSA valdei un projektu vadītājiem. J. Iljins jautā, vai pašpārvaldes var dabūt LSA kreklus. U. Ancēna informē par ierosinājumiem palielināt izdevumus pildspalvu pasūtīšanai, pateicībām un reprezentācijas materiāliem. Ierosinājums palielināt izdevumus projektiem KRS, Līderu forums, akreditāciju semināram, studentu ekspertu tīklam. Palielināt izdevumus transportam, lai Domes sēdes varētu rīkot ārpus Rīgas. R. Blese aicina SP rakstīt projektus, līdz ar to samazinās naudas izdevumi. K. Salenieks norāda, ka RTU līdzīgus projektus rīko par zemākām summām. Ierosinājums no domniekiem palielināt valdes locekļu algas. E. Ratnieks aicina uz vadlīniju darba grupu, kuras jāpārrunā Kongresā. K. Strode vērtē vadlīnijas kā pārāk utopiskas un vispārīgas – ieteikums LSA tās veidot konkrētākas.

7. Akadēmiskā virziena aktualitātes M. Dubickis informē par aktualitātēm akadēmiskajā virzienā: studējošo noslodzes pētījumu, studentu ekspertu tīklu, AI prioritātēm Latvijas prezidentūras laikā 2015. gadā, seminārs par Boloņas procesu un ESG ieviešanu Latvijā. Aicina apmeklēt akadēmiskā virziena sēdes LSA birojā (tuvākā 10. janvārī pulksten 14:00). M. Dubickis informē par Koledžu stratēģiskās attīstības koncepcija – problēmas un to risinājumi – domniekus iepazīstina ar galvenajām idejām (koledžu atpazīstamības veicināšana, koledža juridiskā statusa un pārvaldības principa nostiprināšanu, koledžu un to skaita neatbilstība demogrāfijas situācijai, koledžu sadarbība ar darba devējiem, NVO un augstskolām motivējošas studiju prakses nodrošināšanā). K. Salenieks jautā par īsa cikla kvalifikāciju.


A. Šāblim neskaidrs ierosinājums par skolēnu veicināšanu izvēlēties kārtot eksāmenus eksaktajos priekšmetos. Stingri jāiesaista darba devēji koledžu att. A. Šāblis uzskata, ka koledžu pievienošana augstskolām uzlabotu to kvalitāti. M. Dubickis informē domniekus par Nozaru ekspertu padomi. S. Balode informē, ka kopā ar M. Dubicki veido prezentāciju Saeimas Demogrāfijas komisijai, ietverot jautājumus par demogrāfijas veicināšanu un studiju kredītu dzēšanu. S. Balode apzvanīs SP vadītājus par bērnistabām AII un aicina izteikt ierosinājumus, ko vēl ievietot prezentācijā. 8.

Juridiskā virziena vēlēšanas

E. Ratnieks informē, ka neviens nav izvirzījis savu kandidatūru LSA Juridiskā virziena vadītāja amatam. 9.

SP aktualitātes akadēmiskajos jautājumos

J. Iljins (RTU): noslēdzās Tehniskās jaunrades dienas, apbalvots gada mācībspēks, izstrādāts grupu vecāko nolikums, noslēdzies jauniešu apmācību seminārs par uzņēmējdarbības uzsākšanu, noslēdzies Ideju kauss, RTU Senāts nobalsoja par IZM ministra demisiju. L. Skrūdere (RISEBA): komunikācijas uzlabošana starp pasniedzējiem un studentiem. A. Krauja (RSU): ievēlēta jauna valde un rektors, drīzumā tiks pārvēlēti senatori un domnieki, 9.01.Satversmes sapulce. S. Balode (LMA): Kultūras pastaiga 2012, ārkārtas Senāts, Līgums ar RSU par stikla kubu, Teterova stipendija, notika Senāta skates. E. Medne ( LiepU): 04.01. iesākās diskusiju cikls par dažādām tēmām, gaidāmas SP vēlēšanas. Džoanna Miteniece (BAT): 15.01. BAT SP vēlēšanas, 16.01 diskusija par eiro ieviešanu Latvijā, 24.01. sporta konference par volejbola attīstību jauniešu vidū Latvijā. V. Penskaja (EKA): Izveidota LSA mapīti, diskusija ar rektoriem. A. Šāblis (LU): semināru organizēšana akadēmiskajos jautājumos, LU stratēģijas pārskatīšana, diskusija par studiju maksu palielināšanu, veido darba grupa par komunikācijas uzlabošanu AI. S. Dziļuma (LLU): IZM ministru tikšanās, 23.01. LLU SP Gada balva. L. Millere (LJA): 28. Janvārī Senatoru vēlēšanas, iesaistās virzienu akreditācijā. Līva Andruce (STA): dibināta STA SP, studiju pašnovērtējumu programma. E. Ratnieks dod vārdu izteikties koledžas pārstāvei, I.Ozoliņa (Rīgas Celtniecības koledža): pasakās par LSA atbalstu koledžām. Saredz savas skolas SP LSA. E. Ratnieks slēdz Domes sēdi.


Sēde slēgta: 14:00 Sēdi vadīja:

E. Ratnieks

Sēdi protokolēja:

I. Pastare


1. Pielikums

5.01.2013. LSA Domes sēdes protokols  

Domes sēde Latvijas Mākslas akadēmijā

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you