Page 1

LAURA RUBIO MOSQUERO OPTATIVA C 4C


1. Quin sistema operatiu tens instal·lat a I'ordinador de casa teva? I al de I'institut? A casa meva tinc instal·lat al portatil el Windows Vista i a l’ordinador de taula XP. A l’intitut tenim el Windows XP Professional 5.1.2600. 2. Per què creus que el sistema operatiu de Microsoft es diu Windows? Perquè es basa en un sistema de finestres. 3. Identifica els logotips de la figura amb el sistema operatiu corresponent i el seu creador. Pots ajudar-te d'Internet.

Mac OSX: Steve Jobs, l’empresa és apple. Solaris: l’empresa Sun Microsystems. Ubuntu: Mark Shuttleworth. Windows Vista: Microsoft.

4. Explica les diferències entre directori i arxiu. Un directori és una agrupació d'arxius de dades, atenent al seu contingut, al seu propòsit o a qualsevol criteri que decideixi l'usuari. Un arxiu és el conjunt de documents que tenen un valor administratiu, financer... que estan agrupats en un mateix lloc o a càrrec d'una mateixa institució.

2


L'administrador de tasques. Amb aquesta eina podem veure com treballen els diferents processos i aplicacions, els recursos que utilitzen i la manera de forçar que un procés o aplicació finalitzi. 1. Clica, amb el botó dret del ratolí, sobre un espai Iliure de la barra de tasques i selecciona Administrador de tareas. 2. Anota els valors que estan marcats a la figura que correspon al nombre de processos que s'estan executant, la memòria disponible i total, i la memòria que ocupen en nucli o kernel.

3


3. Clica a la pestanya Procesos per veure els processos que s'estan executant. El nombre ha de coincidir amb el que has anotat anteriorment. Fixa't que et dóna la memòria utilitzada i el temps utilitzat de CPU en executar cada procés.

4. Ara clica sobre la pestanya Aplicaciones i mira si tens alguna aplicació executant-se. Ara obre el Bloc de notas i fixa't que apareix a la llista d'aplicacions. Selecciona aquesta aplicació que apareix a la llista i clica a Finalizar tarea. Fixa't que es tanca I'aplicació. Aquesta opció és molt útil quan una aplicació o un procés falla: es pot tancar des d'aquesta finestra i recuperar el control del sistema.

4


5. Finalment, . minimitza I'administrador de tasques i veuràs que es queda a I'àrea de notificació indicant I'ús total de CPU.

5


Repàs del Microsoft Windows En cursos anteriors ja has après a fer servir I'entorn gràfic del sistema operatiu de Microsoft XP En aquest taller en farem un repàs per refrescar-te la memòria. 1. Crea I'arbre de carpetes o directoris de la figura a la teva unitat d'emmagatzematge, utilitzant I'Explorador de Windows o Mi PC. Recorda que, per accedir a l 'Explorador de Windows, has d'anar a Inicio/Programas/Accesorios.

6


2. Localitza I'arxiu calc.exe. Per fer-ho, vés a Inicio / Buscar todos los archivos y carpetas. Anota'n la ubicació, la mida i el tipus d'arxiu.

3. Copia I'arxiu calc.exe a la carpeta Infor de la teva unitat de treball.

3. Crea un accés directe d'aquest arxiu a I'escriptori de I'ordinador. Per fer-ho, pots clicar sobre I'arxiu amb el botó dret del ratolí.

7


5. Ara analitza la unitat de disc dur (C: ) i la teva unitat de treball, si és diferent. Per fer-ho, des de Mi PC o I'Explorador de Windows clica a la unitat de disc, amb el botó dret del ratolí, per veure'n les propietats. Anota la informació següent: nom de la unitat, sistema d'arxius utilitzat, capacitat del disc dur, espai utilitzat i espai disponible.

6. Ara esbrinaràs amb quins sistemes d'arxius pot treballar aquest sistema operatiu. Clica sobre la unitat de disc dur (C: ), amb el botó dret del ratolí, i tria I'opció Formatear. Vés amb molta cura, ja que podries arribar a esborrar tota la informació que té la unitat. Fixa't que pots canviar de sistema d'arxius. Anota les opcions que et dóna. Cancel·la I'acció.

8


Instal·lar i desinstal·lar programari. 1. Obre el navegador i accedeix a http://www.opera.com/ . Clica sobre el botó de descàrrega que trobaràs en aquesta pàgina web.

2. Pots escollir qualsevol de les dues opcions, executar directament o desar primer I'arxiu. Desa'I a I'escriptori.

9


3. Ara ja pots instal·lar el programa clicant directament sobre I'arxiu que has descarregat. 4. Executa el programa. Veuràs que és un navegador com I'Internet Explorer o el Mozilla Firefox. Prova'n el funcionament i veuràs que és molt senzill d'utilitzar. 5. Ara desinstal·larás el navegador Opera. Per fer-ho, has de tancar totes les finestres del navegador. 6. Ara vés a Inicio / Panel de control i clica sobre I'opció Agregar o quitar programas. Mira la Ilista i clica sobre el programa Opera.

7. Finalment, clica a Quitar per desinstal·lar-lo de I'ordinador.

8. Ara pots tornar a instal·lar el programa amb la mateixa eina, Agregar o quitar programas.

10


Comptes d'usuari El sistema operatiu ens permet crear comptes diferents per a cada usuari. Tot seguit, veuràs alguna de les possibilitats que ens ofereix. 1.Accedeix al tauler de control i clica sobre Cuentas de usuario. Fixa't que a la part inferior de la finestra que s'ha obert apareixen els diferents usuaris que tens actualment. Normalment, tens un compte anomenat Invitado que está desactivat. Per motius de seguretat, és convenient no activar aquest compte.

2.Clica sobre Crear una cuenta nueva. Posa «Alum» com a nom del compte.

11


3.Escull com a tipus de compte una Cuenta limitada. Aquest tipus de compte és molt útil per evitar instal·lacions de programes no desitjats i per limitar I'accés a usuaris que no tenen la nostra confiança total. Ja pots clicar sobre Crear.

4. Clica sobre el compte creat. Veuràs que apareixen una sèrie d'opcions a modificar. Primer de tot canvia el nom i posa-hi Alum001. Afegeix una contrasenya al compte. És important treballar sempre amb contrasenya per augmentar la seguretat del sistema.

12


5.Ara ja pots canviar la imatge del teu compte per personalitzar-lo. Pots escollir entre les que t'ofereix el sistema o una de pròpia.

6.Finalment, canvia el tipus de compte. Escull el d'administrador de I'equip.

13


7.Canvia d'usuari fent Inicio | Cerrar sesi贸n. Prova el funcionament del nou usuari creat i despr茅s torna a canviar a I'usuari original.

8.Esborra el compte Alum001 eliminant els arxius que s'hagin creat.

14


El centre de seguretat Actualment, els ordinadors estan interconnectats a molts d'altres a través de xarxes locals i Internet. Per tant, la seguretat és fonamental. El centre de seguretat controla I'estat de I'equip en relació amb el tallafoc o firewall, amb les actualitzacions automátiques i amb la protecció antivirus. 1. Obre el tauler de control i accedeix al Centro de seguridad. En primer Iloc, observa visualment I'estat actual. Hauria d'aparèixer tot activat en verd, cosa que indica el funcionament correcte de tot el sistema de seguretat. Ara analitzarem cada aspecte per separat.

15


2. Tot seguit, analitzarem el funcionament del tallafoc. Bàsicament, un firewall s'encarrega de filtrar els accessos des de l'exterior. Com que solem estar connectats a Internet, és fonamental tenir-lo activat. Clica sobre la icona com la que veus a la figura i s'obrirà la finestra de configuració. Recorda que el tallafoc ha d'estar activat. A la pestanya Excepciones, pots veure a quins programes ha donat permís per entrar al teu sistema.

16


3. Les actualitzacions automàtiques s'encarreguen de mantenir el sistema operatiu actualitzat. Quan es detecta un mal funcionament o un forat de seguretat, es dissenya una actualització per solucionar el problema. Un equip que no está actualitzat és molt vulnerable. Clica sobre la icona com la que veus a la figura i s'obrirà la finestra de configuració. Fixa't que es pot programar I'hora a la qual vols que actualitzi el sistema.

4. Clica sobre la protecció antivirus per saber quin antivirus está funcionant. Si no en tens cap, en pots obtenir un a http://free.grisoft.com/, totalment gratuït.

17


Tipus d'arxius utilitzats habitualment Tot seguit, analitzarem quin tipus d'arxius utilitzen els programes que fem servir habitualment. 1. Obre el Paint i anota els tipus d'arxius amb què pots desar un dibuix.

2. Obre el reproductor del Windows Media i anota els tipus d'arxius multimèdia que pot obrir.

18


3. Busca tots els arxius que tinguin l'extensi贸 exe (*.exe) i anota'n el nombre total.

19


S'han desenvolupat diferents dispositius capaços d'emmagatzemar informació i dissenyats per a diferents propòsits, com ara obtenir una gran capacitat d'emmagatzematge i que siguin portables, de baix consum d'energia, de dimensions reduïdes i fins i tot que no tinguin parts mòbils. Aquests dispositius ja els has estudiat en cursos passats; per tant, farem un recordatori deis dispositius mes utilitzats, per després centrar-nos en un estudi mes exhaustiu del dispositiu mes important actualment: el disc dur. Els dispositius que has estudiat i les seves capacitats d'emmagatzematge son els següents:

20


El disc dur

de 80 GB a 1 TB

Dispositius 贸ptics

700 MB

CD

de 4,7 a 17 GB

DVD

de 15 a 30 GB

HD-DVD

Targetes de mem貌ria

fins a 8 GB

SD

Secure Digital Card fins a 137 GB CF Compact Flash fins a 8 GB Multimedia Card

MMC

21


fins a 32 GB MS

Memòries USB

Memory Stick d'1 a 8 GB

22


Practiquem amb la línia d'ordres. Ara faràs un exercici molt senzill per comprovar el funcionament de la línia d'ordres. 1. Vés a Inicio | Ejecutar i executa el comandament cmd. Veuràs que s'obre la finestra e la línia d'ordres.

2. Executa les instruccions següents, en el mateix ordre: 3. Comprova, mitjançant el comandament tree, que I'estructura de directoris s'ha creat correctament.

23


4. Ara fes-ho amb I'Explorador de Windows.

5. Mou les carpetes a la teva unitat de treball, canviant el nom de la carpeta Taller7 per Taller8. 6. Executa l'ordre helpcd. Llegeix-ne el funcionament i explica el que fa el comandament cd.. a I'exercici de l'apartat 2.

7. Esborra la pantalla i surt de la finestra amb la instrucci贸 exit

24


8. Comprova que també pots accedir a la línia d'ordres a través d'Inicio | Programas | Accesorios |Símbolo del sistema.

25


Anàlisis 5.- Explica l'avantatge i l'inconvenient principals de les memòries USB respecte a les targetes de memòria.

Avantatges USB: són portables, la seva facilitat d'ús no requereixen instal lació i poden emmagatzemar a partir d’un gigabyte d'informació. Inconvenients USB: que per la seva mida lleuger és comú que es perdin, el preu per a alguns podria ser una mica car. Avantatge targetes de memòria: ofereix una forma fàcil, ràpida i fiable per a emmagatzemar i transferir arxius digitals i funciona com una unitat portàtil del disc dur.

Inconvenients targetes de memòria: no tots els ordinadors tenen entrada per la targeta de memòria. 6.- Indica quin tipus de dispositiu d'emmagatzematge seria el mes adequat per a les aplicacions següents:

a) càmera de fotos (tarjeta de d) desar treballs fets a l'escola (pendrive) memoria)

g) instal·lació de l'Open Office (pendrive)

b) reproductor MP3 de 30 GB e) telèfon móvil (tarjeta (USB) memoria- micro SD)

h) portar una presentació (pendrive)

c) disc de música (CD, pendrive)

f) una pel·lícula ( DVD, pendrive) 26


Fem una còpia de seguretat Tot i que hi ha diferents possibilitats a Nora de fer una còpia de seguretat, nosaltres utilitzarem una eina inclosa en el sistema operatiu. 1. VÊs a Inicio |Todos los programas |Accesorios |Herramientas del sistema |Copia de seguridad.

27


2. Segueix l'assistent indicant que vols efectuar una c貌pia de seguretat d'arxius i configuraci贸.

3. Escull l'opci贸 Elegir lo que deseo incluir en la copia de seguridad.

28


4. Selecciona les estructures de carpetes creades ale tallers 3 i 11.

5. A la unitat de treball, crea una carpeta anomenada Backup per desar la còpia de seguretat.

29


6. Anomena la copia de seguretat Infor_taller i continua.

7. Ara clica a Opciones avanzadas, mira les opcions que t'ofereix el programa i anota-les. No canvi茂s la selecci贸.

30


8. Fes la copia de seguretat.

9. Envia les dues estructures de carpetes a la paperera de reciclatge.

31


10. Torna a executar el programa seleccionant l'opci贸 de restauraci贸.

11. Selecciona l'arxiu de la copia de seguretat i restaura les carpetes.

32


12. Comprova que la restauraci贸 s'ha fet correctament i que tornes a tenir les carpetes eliminades.

13. Ara copia l'arxiu de seguretat en una altra unitat externa per assegurar que no es perd铆 en cas d'avaria del disc.

33


Programes portables

34


35


De vegades fem canvis en el nostre equip que provoquen afectes no desitjats, pèrdues d'informació i fina i tot que el sistema es torni inestable. El sistema crea automàticament punts de restauració on podem retornar per desfer els canvis produïts posteriorment en el sistema.

1.Crea una carpeta a l'escriptori anomenada Carpeta temporal.

2.Vés a Inicio |Todos los programas | Accesorios |Herramientas del sistema | Restaurar sistema

36


3.Fixa't que et dóna dues opcions: · Restaurar mi equipo a un estado anterior. El sistema crea punts de restauració automàtics, de manera que sempre podem tornar a una configuració anterior. · Crear un punto de restauración. Ens pot interessar fixar un punt de restauració manual quan, per exemple, volem fer proves o instal·lar un programar¡ que ens pugui donar problemes. Així, ens assegurem que podrem tornar a l'estat actual de funcionament.

37


4.Selecciona Restaurar mi equipo a un estado anterior. Fixa't que es visualitza un calendar¡ on apareixen, marcats en negreta, els dies que s'ha creat un punt de restauració. Selecciona l'últim punt de restauració creat i restaura el sistema. El sistema es reiniciarà automàticament.

5.La carpeta creada a l'escriptori haurà desaparegut, però no modifica els documents desats a Mis documentos. Pots apreciar altres canvis de configuració o en el menú Inicio.

38


6.Torna a executar Restaurar sistema ¡ comprova que ara apareix una altra opció: Deshacer la última restauración. Selecciona-la per desfer els canvis.

7.El sistema retornarà a l'estat original i la carpeta apareixerà de nou a l'escriptori.

8.Reflexiona sobre el risc de desar els documents a l'escriptori en lloc de desar-los a Mis documentos.

39

Sistemes operatius i d'emmagatzematge  
Sistemes operatius i d'emmagatzematge  

sistemes operatius i d'emmagatzematge

Advertisement