Page 1

nr.3 oktober 2013

Vierdaagse van Alkmaar                                                                                                                                             Stoere-mannen-run


Colofon &  adressenlijst   RoadReader  is  een  uitgave  van  de  Leiden  Road  Runners  Club,  Sportcomplex  De  Vliet  aan  de   Voorschotenseweg  8D,  2324  NE  Leiden,  071-­‐5765924.  Postadres:  Burg.  Hemmingsonstraat  6,  2381  XE   Zoeterwoude.  www.lrrc.nl   Redactie  RoadReader   Eindredactie     Advertenties     Opmaak     Drukwerk     Bezorging      

Carin Bobeldijk,  bobeldijk@casema.nl       Ruud  van  Delft,    ruudenjosevandelft@hotmail.com   Cobie  Huisman,  cobie.huisman@ziggo.nl  >     Editoo,  Arnhem,  www.editoo.nl         John  de  Vrind,  ledenadministratie@lrrc.nl    

       

Bestuur Voorzitter   Guy  Seelen,  Snoeklaan  191,  2215  XE  Voorhout,  g.seelen@gl-­‐advocaten.nl       Secretaris   Hans  van  Ommeren,  Wasstraat  53,  2313  JH  Leiden,    secretariaat@lrrc.nl       Penningmeester   Piet  van  der  Plas,  Beetslaan  50,  2252  TV  Voorschoten  penningmeester@lrrc.nl     Technische  zaken   Wil  Ooijendijk,  Zonnegaarde  63,  2381  LJ  Zoeterwoude  wil.ooijendijk@kpnmail.nl     Pr-­‐  en  communicatie   Ariëtte  van  Hespen,  pr@lrrc.nl                 Ledenadministratie,  vrijwilligerscoördinatie,  horeca:   John  de  Vrind,  Leidseweg  411,  2253  JE  Voorschoten  ledenadministratie@lrrc.nl      

071 -­‐  5760315   071  –  5416490   06  -­‐  42927010   085  –  7737742   071  –  5769979  

0252 231479   071  5144864   071  5610847   06  15682639   06  49746611   071  5769979  

Trainersstaf/hoofdtrainers Technische  zaken   Marcel  Mesman,  Terry  van  Velthooven,  hoofdtrainer@lrrc.nl     Coördinator  Algemene  zaken  Annet  Pelleboer,  annet.pelleboer@hetnet.nl     071  5721787   Activiteitencommissie   Ruud  Segaar     Trimloopcommissie   Wil  Ooijendijk,  wil.ooijendijk@kpnmail.nl       06  15682639   Sponsorcommissie   Guy  Seelen,  g.seelen@gl-­‐advocaten.nl           0252  231479   Complexbeheer   Frans  en  Els  van  den  Broek,    hara41zf@kpnmail.nl       071  3016643               (Els)  06  13419809     (Frans)  06  54716146   Internet     Rinie  van  Pijpen,  webmaster@lrrc.nl         071  5790080   Massageteam   maandag     Ed  Pronk,  edpronk62@gmail.com         06  28167792         Ria  van  Hal,  pieri@casema.nl             071  –  5125703   dinsdag       Nico  Fakkel,  n.fakkel@casema.nl         071  –  5720053         Jan  Groenewegen,  j_groenewegen@versatel.nl       071  –  5897586   woensdag     Marion  Dreef,  riesenmarion@casema.nl         071  –  5012291         Rik  Hasselbach,  rikhas@zonnet.nl         071  –  5663675   donderdag     Karin  Knol,  karinknol@oostenveld.com           06  10321154  

3


Inhoud

Pagina

Agenda Beste Road Runners Stoere-mannen-run Eindredacteur gezocht Vierdaagse van Alkmaar Bestel de clubkleding De extra's voor de club Héé, heb je stront in je oren of zo? LRRC wordt 25 jaar Bestuurstafel Snelste roadrunner pakt de dief Hardloopwedstrijd over 119km en heel veel bergen Geef je emailadres door Vloed     De volgende RoadReader verschijnt op 17 december 2013 Inleveren copy uiterlijk vrijdag 22 november 2013

4 5 6 6 7 8 9 11 13 13 15 16 18 18      

Agenda 27 oktober 2013 LRRC trimloop                     12 januari 2014 LRRC Trimloop 23 november 2013 Medewerkersavond  

4


Beste RoadRunners,   Het loopseizoen is weer begonnen met de Ladies Run, de LRRC trimloop en de Vlietloop. Mooi om te zien ook dat de trainingsavonden weer goed bezocht worden. Wat staat er ons nog meer te wachten? Ik noem er een paar:   Lustrum Het lijkt nog maar zo kort geleden. In oktober 2009 bestonden we als vereniging twintig jaar. En dat hebben we geweten! Het hele jaar door hebben we het lustrum gevierd met allerlei bijzondere activiteiten. Het was een groot feest. In 2014 staat ons volgende lustrum alweer voor de deur. We gaan dan ons zilveren jubileum vieren. Een speciale commissie zal het lustrum gaan organiseren. Een aantal enthousiaste leden heeft zich al gemeld. We zoeken nog mensen voor de organisatie. Wil je ook meedoen, stuur dan een mailtje naar pr@lrrc.nl. Zie over het lustrum verderop in deze RoadReader.   Start to Run De Atletiekunie heeft alweer enige tijd geleden het format bedacht om mensen die vrijwel geen ervaring hebben met hardlopen kennis te laten maken met onze passie. Tweemaal per jaar (in het voorjaar en in het najaar) worden er op diverse locaties in het land zesweekse cursussen georganiseerd. Deze cursussen worden in samenwerking met sportwinkels en hardloopverenigingen georganiseerd. Zo werken wij samen met De Hardloopwinkel. Onlangs is bij ons op de club de najaars Start to Run-cursus van start gegaan. Er hebben zich dertig enthousiastelingen aangemeld. Annet Pelleboer en Mac van der Klauw begeleiden deze mensen bij hun eerste schreden. Hopelijk worden al deze mensen door het hardloopvirus gegrepen en zien we ze ook na afloop van Start to Run bij ons op de club terug. Succes Annet en Mac!            

  Wandelclinic Van het wandelfront goed nieuws. Het aantal leden dat doet aan sportief wandelen stijgt gestaag. Goed werk van onze wandeltrainers. Los daarvan wordt er momenteel een zesdaagse wandelclinic georganiseerd in samenwerking met het Sportbedrijf Leiden. De wandelclinic is bedoeld om mensen kennis te laten maken met het sportief wandelen. Wandelaars van elk niveau kunnen meedoen. Er hebben zich vooralsnog 9 wandelaars aangemeld. Frans, succes en veel plezier!   Gebruik atletiekbaan Leiden Atletiek Zoals bekend heeft Leiden Atletiek onlangs een geheel vernieuwde atletiekbaan in gebruik genomen. Daarbij is de capaciteit uitgebreid van zes naar acht banen. Voor de kwaliteit van de (snelheids)trainingen leek het ons goed wanneer onze leden, als aanvulling op de reguliere training, ook af en toe op een atletiekbaan zouden kunnen trainen. Reden waarom we dit idee op dit moment aan het verkennen zijn. De eerste contacten hierover met Leiden Atletiek zijn inmiddels gelegd. Leiden Atletiek staat in beginsel positief tegenover ons verzoek om hun baan op een nader af te spreken aantal avonden met een nader af te spreken aantal mensen te mogen gebruiken. Een en ander wordt de komende tijd nader uitgewerkt. Jullie horen daar hopelijk op korte termijn meer over.   Montferlandrun In het verleden zijn we meermaals met een hele groep lopers vanuit onze club afgereisd naar het Nijmeegse, om daar deel te nemen aan Zevenheuvelenloop. Het plan is opgevat om nu eens ergens anders heen te gaan. Het oog is gevallen op de Montferlandrun in 's Heerenberg (gelegen tussen Zevenaar en Doetinchem). De afstand is gelijk aan de Zevenheuvelenloop, te weten vijftien kilometer. De omgeving is net zo mooi,            

                                  zo niet mooier! Groot voordeel is dat het deelnemersveld veel kleiner is zodat je niet zo lang hoeft te wachten voordat je kunt starten. De loop is op zondag 1 december 2013. De gedachte is om - bij voldoende interesse - een bus te huren en er gezamenlijk naar toe te gaan. Beoogde vertrektijd 9.00 uur vanaf de club (om 8.30 uur verzamelen!). De loop start om 12.00 uur. Verwachte aankomsttijd op de club 16.00 uur. De kosten voor de bus: € 13 per persoon. Zie voor meer informatie over deze run en de mogelijkheid om je op te geven voor de bus, onze website. Het zou leuk zijn als we met een grote afvaardiging van onze club aan deze run kunnen deelnemen. Geef je daarom snel op!   Vrienden van de LRRC In de RoadReader van juli heeft een stuk gestaan over de "Vrienden van de LRRC". De Vrienden brengen geld bijeen voor leuke extraatjes voor de club. De Vrienden ontvangen graag ideeën waaraan de verzamelde gelden kunnen worden besteed. Alle leden mogen ideeën aandragen. Stuur een mailtje met je idee naar vrienden@lrrc.nl. Los daarvan, de Vrienden van de LRRC zijn nog op zoek naar nieuwe vrienden en vriendinnen. Voor € 50 per jaar word je lid van de Vrienden van de LRRC. Je kunt je aanmelden als vriend (vervolg pagina 6)           5


door een mail te sturen naar ledenadministratie@lrrc.nl of secretaris@lrrc. nl. Beterschap Henny Tolboom, actief als vrijwilliger bij de bardienst op dinsdag en bij de trimlopen, heeft onlangs een zware longoperatie ondergaan. De operatie is gelukkig goed verlopen. Henny

hoopt eind oktober - als alles meezit weer eens langs te komen op de club. Henny, langs deze weg een heel voorspoedig herstel gewenst. Een ander lid van onze vereniging is onlangs tijdens een training onwel geworden. Inmiddels gaat het met haar weer goed. Eva, sterkte!

Tenslotte Beste RoadRunners, geniet van het nieuwe loopseizoen. Train ze, en houd vooral alles heel! Sportieve groet, Guy Seelen voorzitter

Stoere-mannen-run Wat moesten we er van verwachtten (Tom, Roel en Menno) 18 km hardlopen met daar tussen door 25 hindernissen. Variërend van waterglijbaan, waterbakken, hindernis met stroomdraden, steiger klim, onder boomstammen door in grote modderbakken, kruipnetten, klimmen over houten wanden enz., enz. In Hellendoorn aangekomen en de eerste hindernissen gezien te hebben kwam de schrik er in. Waar zijn we aan begonnen. Zenuwachtig naar de start en elkaar succes gewenst. Al lopend, zwoegend, klauterend, zwemmend, klimmend maar vooral worstelend met de obstakels en de modder ging het km na km verder.   De sfeer was bijzonder goed ieder had er veel plezier in en respect voor elkaar. Na de finish was het een groot feest en ieder was gehavend maar blij. Al met al een zeer geslaagde dag en een aanrader voor diegene die eens iets anders wilt doen. Tot volgend jaar: 6/7 september. www.strongmanrun.nl  

Eindredacteur gezocht Er wordt nog steeds gezocht naar vervanging voor Carin Bobeldijk als eindredacteur van de Roadreader. Ze heeft aangegeven aan het eind van dit jaar te willen stoppen. De eindredacteur van de Roadreader houdt zich alleen bezig met de inhoud van het clubblad. De opmaak wordt gedaan door Cobie Huisman, de verspreiding gaat via John de Vrind en de jaarplanning wordt gezamenlijk gemaakt. Op zich een duidelijk afgebakende taak dus. Lijkt het je wat om dit van haar over te nemen, laat het dan weten aan 1 van de bestuursleden.

6


Vierdaagse van Alkmaar In december 2012 besluiten wij, 9 vrouwen van het sportief wandelen, de vierdaagse van Alkmaar te gaan lopen. Heerlijk, het is dan zomer en vast mooi wandelweer! We gaan dagelijks om 7.15 uur met de trein richting Alkmaar. We starten om 9.00 uur. De dagen vóór de start wordt een hittegolf voorspeld. We zien wel wat dat voor ons zal betekenen. Elke dag wordt er gestart vanuit een andere locatie in Alkmaar. De eerste dag is het mooi wandelweer. De zeewind voorkomt de hittegolf. We lopen via het strand naar Bergen, waar het gezellig druk is. Onderweg worden we goed voorzien van water en andere versnaperingen. De tweede dag is het echt heet. De 20 km lijken veel langer, maar we slaan ons er moedig doorheen. We worden weer voorzien van voldoende water en lekkers. De verzorging is uitstekend. We komen door een aangelegd natuurgebied Park Luna, waar we koffie drinken. De sfeer is er goed, maar daar raken we een van onze wande-

laarsters door een misverstand kwijt. De overige acht blijven bezorgd achter over de onverklaarbare verdwijning. We overwegen Amber Alert in te schakelen, maar gelukkig blijkt ze, als wij 8 km voor de finish zijn, de eindstreep al gepasseerd te zijn. We lopen door Broek op Langedijk en bezoeken het Museum Broeker Veiling. Onderweg lassen we diverse rustpauzes in. De derde dag regent het pijpenstelen voordat we starten. We hijsen ons in de regenkleding en gaan op pad. Vandaag bezoeken we de Abdij in Egmond. We zijn dan doornat, maar wel fijn om even warm binnen te kunnen zitten. Maar ja, we moeten toch weer de regen in. In Heiloo wordt veel goed gemaakt, door de gezellige sfeer. We komen, ondanks onze hoogwaardige kwalitatieve regenkleding, drijfnat aan. We lopen te soppen in onze schoenen. De ervaring is, dat een plastic regenjasje van 50 cent en een paraplu meer afdoende zijn. De vierde dag begint goed. Het is droog, alhoewel het er in de verte

dreigend uit ziet. En ja hoor, als de eerste spetters vallen gaat de regenkleding weer aan. We lopen over een kilometerslange landweg. In de verte zien we het kleurige lint van lopers. Daar moeten we ook nog naar toe. We hebben windkracht 5 tegen. Vinden we dit echt leuk? Gelukkig worden we niet zo nat als de vorige dag. En….in Alkmaar krijgen we eerst een popperige zonnebloem en lopen we later over de rode loper richting het Waagplein, waar het erg feestelijk is. Daar hebben we het dus voor gedaan! Leuk om mee te maken hoe het is over de rode loper te lopen.  We hebben het volbracht! We besluiten onze tocht in een plaatselijk café. Dan blijkt alcohol op een lege maag ook zo z’n uitwerking te hebben. Gelukkig bereiken we heelhuids de bus, maar we krijgen wel buikpijn van het lachen. In Leiden sluiten we af met een heerlijk diner bij restaurant De Malle Jan. Voor herhaling vatbaar! Angeline, Joke, José, Liesbeth, Nellize,

7


Bestel de clubkleding Er lopen al veel leden tijdens wedstrijden, trimloopjes of trainingen in het nieuwe clubtenue. Het tenue valt goed op tijdens hardloopevenementen. Je haalt de Roadrunners uit Leiden er snel uit. Uiteraard zou het mooi zijn als iedereen een shirtje van de club draagt tijdens deze evenementen. Goede PR voor de club en het binnenhalen van potentiĂŤle nieuwe leden. Een aantal dames zijn gesignaleerd met een shirt met een V-hals die zij er zelf in hebben laten zetten. Je kunt de shirts en tights bestellen door even contact op te nemen met AriĂŤtte van Hespen (pr@lrrc.nl of 06-49746611).

8


De extra’s voor de club De ‘Vrienden van de LRRC’ brengen geld bijeen voor de leuke extraatjes voor de club. Deze extra financiële armslag wordt besteed aan een of meerdere concrete doelen die ten goede komen aan alle leden van de LRRC. Zoals onder ander de AED, massagetafels, speakerset, trainingsmateriaal, bijdrage aan de nieuwe vloer en nieuwe geluidsboxen. Het is nog ver maar op de nieuwjaarsreceptie van 2014 gaan we weer een keuze maken. Weet je een goed doel? Alle leden van de LRRC mogen een goed doel insturen, dus weet je nog iets waar de club echt behoefte aan heeft of een ander goed idee laat het ons dan weten door een mailtje te sturen naar vrienden@lrrc. Nieuwe opzet van selectie Om tot het selecteren van de doelen te komen is er een commissie van 5 personen (Ronald, Rina, Sandra, Eltjo en Guy) gevormd die voorbereidend werk gaan doen. Alle ingestuurde goede doelen worden voorgelegd aan de ‘Vrienden van de LRRC’ en het bestuur. Hieruit wordt een shortlist gemaakt waar tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst door de Vrienden op gestemd kan worden. Meebeslissen? Wil je graag invloed hebben op de keuze word dan voor € 50,- per jaar lid van de ‘Vrienden van de LRRC’. Je kunt je aanmelden als Vriend via het inschrijfformulier of door een mailtje te sturen naar de ledenadministratie ( ledenadministratie@lrrc.nl) of naar de secretaris van de club ( secretaris@lrrc.nl). Aarzel niet, maar stuur je goede idee meteen in!

9


Warmondse poldercross

V

! r e e m n e n e s s e l m u r d r oo • Workshops • Bedrijfstrainingen • Bandcoaching Sytse Verstraten 06 -1268 89 50

10

• Bandbooking • Oefenruimtes

Keerweer 4, 2381 GC Zoeterwoude info@drummenmetsytse.nl www.drummenmetsytse.nl


Héé, heb je stront in je oren of zo? Die kreet zal iedereen die begonnen is aan het lezen van dit stukje (waarvoor dank) vroeger wel eens naar zijn of haar hoofd geslingerd hebben gekregen wanneer je niet luisterde of iets anders deed dan er gevraagd werd. Ik werd in ieder geval op 30 augustus nog wel even herinnerd aan deze kreet uit de tijd dat ik, op verkenningstocht door de polders van Oost IJsselmonde, toch wel (schat ik) elke week een rubberlaars in de slootbodem achterliet. Bij ons thuis hadden we wel wat met blubber. M’n vader zat in het grondverzet, één van m’n oudere broers was grote fan van (natuurlijk)… Mud, en ik grossierde dus zelf in laarzen. Logisch dat ik in augustus al mijn uitspraken in de trant van “Dat was één keer, maar nooit meer” van twee jaar geleden verdrongen had en vervolgens besloot om weer mee te gaan doen met de (ondertussen) 20e editie van de Warmondse Poldercross. Geheel in overeenstemming met mijn verslaving aan SM (social media) begon ik al weken van te voren mijn sportieve facebook contacten op te porren om vooral ook mee te doen. Overspoeld met “likes” had ik er groot vertrouwen ik dat ik niet de enige Roadrunner aan de start zou zijn bij de Warmondse IJsclub. Na de nodige afzeggingen door bangbroeken, verhinderden en personen met onverklaarbare smoezen had zich een sterk veld van moedigen aangekondigd, bestaand uit… Mariska Sporre. Dat lijkt niet veel één aanmelding, maar het was al 100% meer dan twee jaar er voor, en dat soort groeipercentages kunnen nog maar weinigen noteren in deze tijd. Was ik hier al blij mee, dan kunnen jullie mijn verbazing en vreugde nauwelijks bevatten toen ik die avond   voor de start ook de familie Delforterie mocht begroeten, met Fons en zoon Jim als deelnemers en Pauline, dochter Floor en (schoon)moeders als trouwe supporters. Ook Mariska had er aardig de wind onder want ze

bracht ook haar toeverlaat Wilco mee. Een sterker LRRC-veld hadden we tot nog toe niet gezien in deze landelijk vermaarde cross. Na de gebruikelijke voorbereiding en het aanbrengen van de “Dikke Viltstift” nummers, waarbij Fons en ik de eervolle rode V van “veteraan” er bij kregen, ging het er om 19.00 uur op los. Rondje rond de ijsbaan en op naar de eerste sloot. Overspoeld door bovengenoemde jeugdtrauma’s ging ik er in volle vaart op af en landde met twee benen precies tegelijk… op de bodem van de sloot. Met twee voeten even diep vast in de prut kan je je al helemaal nergens op afzetten en had ik nou laarzen aan gehad (ipv m’n afgeschreven Asics) dan waren de laarzen op de bodem gebleven en was ik er uit gekomen. Niet dit keer dus. Gelukkig kwam er hulp van een paar stevige (mannen?) handen die tegen m’n billen begonnen te duwen en dat hielp. Ik kwam de sloot weer uit en had m’n (morele) grenzen weer een stukje verlegd. Op naar de volgende sloot of grens, wat er ook maar als eerste voorbij zou komen. Slootje in, slootje uit, ik begon er handig in te worden en het warme weer hielp ook wel een beetje mee om de moed er in te houden. Aangekomen bij de Grote Sloot was een stukje zwemmen in Kaagwater wel lekker en kon iedereen een beetje door rennen over het eilandje “Koude Hoorn”. Roadrunners hebben dan hun voordeel en er konden meters gemaakt worden. Nog een stukje langs het Joppestrand                        

plonzen en op naar de Warmonder Leede, door Warmond en weer de Leede overzwemmen. Al met al schiet dat zwemmen niet zo op, maar je wordt er wel weer lekker schoon van, dacht ik zo. Terug door de bossen van Koude Hoorn en weer door de Grote Sloot en op naar de finish. Maar niet voordat er nog eens een aantal keren de sloten van de golfclub Kagerzoom doorblubberd werden. Hier stond ook een hoop enthousiast publiek en dat was ook wel nodig om de gang er een beetje in te houden. Terug richting de IJsclub zat het venijn toch wel in de staart. De uitgesleten slootkanten waren zo glad als spek dus een helpend handje van de kant was geen overbodige luxe. Toen nog een eindsprintje naar de finish en klaar was Zwabbertje.   Even later kwamen ook Fons, Wilco, Mariska en Jim op de eindstreep af en konden we ons melden bij de lokale brandweer om alle bagger weer te “downloaden”. Als extra verwennerij bij al die luxe die ons tijdens de poldercross ten deel was gevallen had de organisatie dit keer voor het eerst voor warme douches gezorgd. Een ongekende luxe ten opzichte van vorige edities. Moe, goor, en onbeschrijfelijk voldaan gingen we onder begeleiding van onze trouwe supporters op het bier af en hijgden we nog even tevreden na over al dit moois. Geheel in stijl begon de liveband met haar stevige covers en was het (voor mij althans) dringen voor de patat. Nog dagen na de cross heb ik (en naar ik later hoorde ook de anderen) nog nagenoten van de Warmondse bodem. Dus als er voortaan iemand nog eens naar ons roept “Héé, heb je stront in je oren”, dan roepen wij “Ja hoor, en we weten ook nog waar het van komt” Ik zie jullie volgend jaar aan de start bij de 21e editie. Groet en tot ziens Zwabbertje

11


LRRC wordt 25 jaar De club bestaat volgend jaar 25 jaar! Een zilveren jubileum dat uiteraard groots gevierd gaat worden. Bij elk lustrum wordt er een Uitdaging georganiseerd. Tijdens de Uitdaging wordt geld bijeengebracht voor goede doelen in de regio Leiden. Eén van de doelen mag gekozen worden door de Roadrunner van het Jaar, die tijdens elk lustrum wordt gekozen. Deze Roadrunner van het jaar mag € 2.500 besteden aan het door hem/haar geko-

zen doel. De rest van het binnengehaalde geld wordt besteed aan andere doelen die gezamenlijk door bestuur en lustrumcommissie gekozen zijn. Als er meer geld wordt binnengehaald dan gepland dan gaat dat naar het Road Runners Fonds die ook op andere momenten financiële steun verleent personen en instellingen in de Leidse regio. Bij deze roepen we alle leden op om iemand van de club te nomineren als

Roadrunner van het Jaar. Stuur een mail naar Ariëtte van Hespen pr@lrrc.nl en laat weten waarom je dit clublid wilt nomineren als Roadrunner van het Jaar. Het organiseren van het lustrum volgend jaar wordt gedaan door een speciale lustrumcommissie. Een aantal enthousiaste leden hebben zich gemeld en een eerste brainstorm over mogelijke activiteiten is al geweest. Wil je ook graag meedenken of doen laat het dan weten: pr@lrrc.nl.

Bestuurstafel • Voor deelname aan de trimlopen was het tot nu toe mogelijk een knipkaart aan te schaffen en tegen gereduceerd tarief mee te lopen. Er wordt gekeken of dit gecontinueerd wordt of dat er een ander soort aanbieding komt. • Er is een afstemmingsoverleg met provincie over Rijnlandroute geweest waar het bestuur geïnformeerd en gehoord is door een medewerker van de provincie. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in de periode, naar verwachting 2018-2020, zullen we last ondervinden op de trajecten richting Cronestein en de Vlietlanden. De impact hiervan is op dit moment nog niet geheel duidelijk en ook niet welke hinder tijdelijk is en welke structureel. We houden vinger aan de pols. • De financiële administratie is over naar clubwebware, dit najaar wordt ook de ledenadministratie ingericht. Geef je e-mail adres door aan John (ledenadministratie@lrrc.nl) als je dat nog niet gedaan had. Dat maakt de taken van de penningmeester en de ledenadministratie een stukje eenvoudiger. • De aanleg van de alarminstallatie in het clubgebouw is afgerond. Dank aan Peter Blom.

13


Openi ngst i j den Bur gst eeg7 2312JRLei den 0715144455 Lei den@l oper scompany. nl i st agr am. com/ l oper scompanyneder l and t wi t t er . com/ l oper scompanyneder l and Facebook. com/ l oper scompanyl ei den Voormeeri nf or mat i eki j kopwww. l oper scompany. nl

Bi jaank o o pv anhar dl o o ps c ho e ne n10% k o r t i ng e ngr at i se e npaarBl ueSo c k sgr at i s .

Gar mi nF o r e r unne r610HRM nuv an€349, 95

v o o r€299, 95(dame se nhe r e n)

SI Sge l s ,des ne l l ek o o l hy dr aatv o o rhar dl o pe r s . . .

nu3hal e n2be t al e n. . .

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

13: 00 18: 00 10: 00 18: 00 10: 00 18: 00 10: 00 21: 00 10: 00 18: 00 09: 30 17: 00 Gesl ot en

Koopzondagengeopend.I eder el aat st e zondagvandemaandvan13: 00t ot17: 00

Bi jaank o o pv anCo mpr e s s po r tCr o mpr e s s i e k o us e n e e npaarCo mpr e s s i e s o k k e nge he e lgr at i s .

Nui ndewi nk e lwi nt e r c o l l e c t i ev ant o pme r k e n

al sGo r e ,Odl o ,Pe arI z umi ,As i c s ,e t c . Bi jaank o o pv an€75, -aanwi nt e r k l e di ng gr at i sOdl oHat .

Y ur buds ,deo o r do pj e sdi eNI ETui t v al l e n,

k o mz eui t pr o be r e ne no nt v angbi jaans c haf 10% k o r t i ng.


Snelste roadrunner pakt de dief! Dit wordt een saaie trainingsavond aldus trainer Kees Van op donderdag 12 september. Voor de AB-groep staat namelijk 4x een rondje van 3 km op het programma. Wel met de bedoeling dat elke ronde 15 seconden per kilometer sneller wordt afgelegd. Nauwelijks gestart of we worden geconfronteerd met veel gegil: hou hem tegen….! In eerste instantie denken we aan een losgebroken hond, maar het blijkt te gaan om een Marokkaanse jongen, die net daarvoor een smartphone heeft gestolen van een jong meisje. Een buurvrouw van middelbare leeftijd gaat direct achter de dief aan tezamen met een automobilist. Bijna klem gereden springt de dief van zijn fiets en loopt de richting van de vliet op. Aangespoord door het gegil van de vrouw, draait de-AB groep zich direct om en met Jamie als snelste roadrunner in de ploeg, is de inhaalrace maar een paar seconden werk. Jamie grijpt de dief vanachter vast en samen belanden ze op de grond vlakbij het water. De dief pakt de smartphone, maar deze glijdt, al of niet bewust, de vliet in. Jamie springt het water in en

komt wonderwel met de smartphone eruit. Na een paar minuten blijkt het apparaat nog te werken ook. Inmiddels ontstaan er een volledige “soap”. Een scooter, die door de actie van de chauffeur bijna “geschept” werd, komt verhaal halen. De chauffeur blijft gelukkig rustig en legt het verhaal uit en na excuses verdwijnt de scooterboy. Het Marokkaanse diefje gaat inmiddels rustig door met vocaal geweld. Iedereen kan alles krijgen, maar het niet goede, en natuurlijk heeft meneer niets gedaan. Een tweede chauffeur in kluskleding, begint zich behoorlijk te irriteren aan het gedrag van de dief. Kees spoort telefonisch de politie tot spoed aan ter voorkoming van verdere gewelduitbarsting. Jamie en de rest van de groep is bezig om de “klusser” tot rust te krijgen. Anders wordt straks nog de verkeerde veroordeeld. De groep hervat de training. De “buurvrouw”, Kees en Jamie, die het inmiddels toch wel koud begint te krijgen, wachten met de dief in hun midden op de politie. Na het tweede rondje is de politie inmiddels aanwezig en maakt proces verbaal op. Jamie

krijgt aluminiumfolie om zich heen. Na de arrestatie van de dief, blijkt dat deze ook nog een mes bij zich had. Niemand heeft gezien dat hij gestoken had, hoewel Jamie wel een verwonding heeft aan zijn arm. Maar dit kan ook veroorzaakt zijn door zijn actie in het water. De actie van de vrouw en van de roadrunners wordt zeer op prijs gesteld door de politie want de volgende dag ontvangen Jamie, Kees en waarschijnlijk ook de buurvrouw een mooi boeket bloemen. De dief, die nog meer akkefietjes achter zijn naam heeft staan, wordt op maandag 16 september voorgeleid aan de officier van justitie. De training was achteraf gezien toch minder saai. Kees bedankt voor je kordaat optreden. Je ervaring met winkeldiefstal komt je als trainer toch ook goed van pas en met Jamie in de ploeg hebben we niet alleen een snelle loper in huis maar ook een goede dievenvanger. Ik hoop niet dat je een verkoudheid hebt opgelopen aan je wateractie! Koos van de Wijngaard

15


Hardloopwedstrijd over 119 km en heel veel bergen Een lang gekoesterde droom van mij is de Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) te lopen. Sinds ik in 2005 de Swiss Alpine Marathon (78 km) gelopen heb, ben ik bevangen door het trailvirus. Trail lopen is genieten van het lopen, eigen tempo, genieten van de omgeving, grenzen verleggen en niet te veel op je horloge kijken. Voor mij de essentie van hardlopen. In 2012 moest het er van komen! Dat gaat niet zomaar. Je moet eerst wat ultra-trailwedstrijden gelopen hebben, wil je aan een van de afstanden meedoen. Ik liep in augustus 2012 de Trail val d’Heure in Belgie 56 km en in november Olne-Spa-Olne 67 km. Er zijn voor alle afstanden 5.500 plaatsen en er schrijven vanuit de hele wereld 10.000 lopers in. Een loterij dus. In eerste instantie word ik uitgeloot voor de 100 km. Ik kan mij nog wel inschrijven voor de 119 km.

niet druk en pak lekker mijn eigen tempo. De eerste klim is 9 kilometer lang en brengt ons van 1200 meter naar bijna 2500 meter. Iedereen maakt gebruik van zijn wandelstokken om de bovenbenen te ontlasten. Ik zit in de grote groep en zie beneden de staart van het veld. Zolang ik in de grote groep zit, is er niks aan de hand. Ik heb wel wat hoofdpijn en last van mijn keel. De eerste verversingspost is na 6 km. Iedereen zit nog bij elkaar en ik kom als 1275-ste door van de 1500 deelnemers. Het is heel druk en het eten is bijna op. Het is ook niet te doen voor de vrijwilligers om binnen 30 minuten iedereen te voorzien van eten en drinken. Ik sla deze post over. Ik heb genoeg eten bij me en 2,5 liter drinken. Het pad wordt nu smal en af en toe moeten we even wachten door de drukte. We wandelen rustig omhoog en komen bij de eerste top.

Rugzak Tijdens de wedstrijd moet een aantal zaken verplicht meenemen, namelijk: Cap of buff, waterdichte jas met capuchon, tight, gore tex overbroek, handschoenen en een muts, warmtedeken, fluitje, 2 hoofdlampen met 2 sets extra batterijen, een enkelbandage, een beker om te drinken (er worden dus geen plastic bekers gebruikt), telefoon, geld, paspoort, minimaal 1 liter drinken en eten. Ik heb ook mijn wandelstokken bij me, twee extra bidons, 2 zakken poeder met koolhydratenmix, 20 gels en een aantal repen. De rugzak weegt met alles erin 6 a 7 kg. Dat wordt tijdens de wedstrijd steeds minder omdat je de voeding eruit eet. Ook kies ik ervoor om genoeg mee te nemen. De toppers reizen een stuk lichter. Start Dan is het eindelijk zo ver: er wordt afgeteld van 10 naar 0. Daar heb ik het hele jaar voor getraind. Om mij heen worden de nodige traantjes weggepinkt. Ik sta op driekwart van het veld want ik moet me de eerste uren koest houden. Finishen en genieten is mijn enige doel. We lopen door de straten van Courmayeur naar de eerste berg. Iedereen loopt vlot door en ik word veel ingehaald. Ik maak me

Er volgen een stel steile klimmen. Als mieren lopen we langzaam de zigzaggende de steile berg op. Een aantal lopers springen even in de berm om op adem te komen. Het laatste stukje berg bestaat uit losse rotsen en je ziet de lopers voorover hangend naar boven lopen. Ik ben na 7 uur 9 min (36 km) op Col Petit-Saint Bernhard en passeer ik de grens Italië – Frankrijk. Boven aan de berg staat mijn familie. Ik loop samen een stukje met mijn zoon hard naar de verzorgingspost. Ik ben blij dat ik even kan zitten om mijn benen wat rust te geven. Ook wordt het wat kouder door een opkomende wind. Ik eet bananen, drink soep en vul mijn rugzak weer aan met water en poeder. Dalen en klimmen Er volgt nu een afdaling van 15 km. Er zitten wat steile stukken tussen en wat passages met stenen. Na 36 km voel ik toch al mijn benen en loop niet zo heel makkelijk meer. De klappen op mijn bovenbenen van het afdalen zijn voelbaar. Ik blijf rustig joggen. Het is een aaneenschakeling van steile klimmen en afdalingen. Inmiddels is het avond en zon zakt langzaam weg. Er komt nu een mooi stuk waar we tussen bergen in lopen en we steken een water over. Er volgt een korte

16

maar zeer technische afdaling met rotsen. Daarna nog een rotsachtig stuk naar boven. De avond is nu echt ingevallen. Menig loper loopt al met een hoofdlampje. Ik heb nog mijn korte broek aan. Ik heb wel al mijn craft trui aan. Ik ben boven en het is nu helemaal donker. Ik trek mijn lange broek aan, handschoenen aan, muts op en pak mijn hoofdlamp. Ik eet nog een reep om aan de afdaling te beginnen. Op de helft We zitten qua afstand nu op de helft (62 km). Ik kijk naar beneden. Oeps! Dit is geen afdaling dit is bijna bergbeklimmen. Een super steile zwarte piste gaat beneden bezaaid met rotsen in alle formaten. Er staat boven op de berg een vrijwilliger met een infraroodcamera te kijken of er geen ongelukken gebeuren. Er hangen kabels en touwen langs de wand om je aan vast te houden. Ik ben wel een beetje een waaghals maar ik denk bij mijzelf is dit wel verantwoord? Ja! dit is de Ultra Trail du Mont Blanc. Hier zijn we voor gekomen, het avontuur. Hier gaan ongelukken gebeuren. Ik ga 4 keer onderuit en heb een gat in mijn handschoen. Vaart maken in deze afdaling is dus niet mogelijk. Heelhuids beneden komen is mijn eerste zorg.                                                


Ik ben inmiddels al 14 uur aan het draaien. Ik kijk regelmatig achterom op de berg om alle lampjes te aanschouwen. Ik geniet ervan en vind het erg mooi. De hele nacht kijk ik veel om mij heen naar de lampjes voor mij. Ik zit eigenlijk lekker in mijn sas en geniet van elk moment ondanks dat mijn benen wel beginnen te zeuren. Ze vragen aan mij “hoe lang ga je ze nog belasten?” We komen na 4 km beneden waar ik wel een uur over gedaan heb. Er volgen nog een paar lastige klimmetjes en grote rotsblokken waar je op of af moet. Ik vind het geweldig. Dat het zwaar wordt weet je, dus je mindset moet zijn “lekker buitenspelen”. Tijdsdruk Ik kom aan bij de verzorgingspunt op 86 kilometer en ben 21 uur en 44 minuten op pad. Ik ben echt even aan rust toe. Als ik binnen kom wil ik eerst zitten. De spanning van mijn bovenbenen afhalen. Na een paar minuten ga ik wat soep halen en probeer wat te eten. Ik heb niet echt trek dus houd het bij nog een bak soep en een stukje banaan. Er liggen wat lopers op stretchers met een dekentje over zich heen. Ik kijk naar ze en denk “als je daar gaat liggen ben je weg”. Ik moet niet toegeven aan vermoeidheid en pijn. Terwijl ik door de tent loop voelen mijn benen wel weer oke. Ik zit eigenlijk de hele dag al 2 tot 2,5 uur voor sluitingstijd van de posten. Op zich tijd zat, maar als je een inzinking

krijgt, kan het hard gaan met de tijd. Ik voel wel een beetje tijdsdruk. Ik vul mijn reserves weer aan. Ga naar buiten, doe nog een grote boodschap en verdwijn weer in de nacht. Het parcours leent zich wel om hard te lopen, maar ik blijf wandelen. De afdaling die volgt doet al flink pijn al ik hard wil lopen, ik jog een beetje en wandel. Als ik naar beneden van een rots stap doet dat erg pijn aan mijn bovenbenen, ze zijn helemaal beurs en hard. Een terreinwagen zonder vering, zo voelt het aan. Ik kom aan bij de zoveelste verzorgingspost. De volgende 8 kilometer zijn vlak en heb nog 2,5 uur om de finish te halen. Dat moet lukken. Ik drink nog wat en vul mijn bidon alleen met water, want die sportvoeding heb ik nu wel gezien. Ik vervolg mijn weg als een stijve hark. Ik loop het dorp uit, we moeten een trap naar beneden. Dat gaat niet, dan maar het pad ernaast pakken. Ik loop een tempo van boven de 5 km per uur het pad af naar Chamonix. Ik loop Chamonix in, de toeschouwers applaudisseren voor iedereen. Ik groet iedereen. We komen in de winkelstraat van Chamonix een paar lopers zeggen tegen mij kom: we lopen hard over de finish. Ik doe 2 passen maar nee dat gaat niet lukken. Na 31 uur en 57 haal ik de finish op plek 920. Ik voel mij relaxed en ben blij dat ik er ben. Wat langer als verwacht. Toch nog gehaald. Ik loop naar

een kraampje waar ze drinken hebben staan.   IJskoud bier Ook hier zie je weer dat de organisatie tot in de puntjes geregeld is. Er is gewoon gekoeld Heineken bier. “wat wil je drinken?” “Wat wil je drinken! Is het gras groen, is de sneeuw wit? BIER NATUURLIJK!!!” Ik ga op het trapje zitten en begin aan mijn biertje “HEERLIJK” deze heb ik echt verdiend een keer. Mijn familie komt naar mij toe om mij te feliciteren. Na 20 minuten fris ik mij een beetje op en ga mijn schoenen uittrekken. De vellen hangen aan mijn voeten. Mijn familie schrikt. Ja ach, je moet er gewoon doorheen trappen anders kom je nergens. Terwijl het lekker weer is begin ik het koud te krijgen. Ik trek een extra jas aan. Ik kom thuis en sta nu te rillen van de kou. Snel onder de douche. Ik douche de hele boiler leeg en kom weer op temperatuur. Ik krijg een lekkere steak die ik met moeite op krijg. Mijn voet wordt nog verder verzorgt en schoongemaakt. De vellen worden eraf gescheurd en geknipt AAAUUUUWWWWW!!! En opnieuw in het verband gedaan. Ik stort helemaal in en ga naar bed. Ik slaap meer dan het klokje rond. Marcel Wierenga   Het hele verhaal vind je op de site van de hardloopwinkel, www.dehardloop-

17


VERF - BEHANG - GORDIJNEN - VITRAGES LAMINAAT - VLOERBEDEKKING- VINYL - PVC ZONWERING - WONINGINRICHTING STUC- EN SCHILDERWERK

Voor ieder probleem een oplossing en deskundig advies! • Gespecialiseerd in het op maat maken van gordijnen - vitrages - jaloezieën rolgordijnen - blinds - shades enz. enz. • Schitterende collectie behang van o.a. Eijffinger - Hooked on Walls - Casadeco. • Diverse tapijten van o.a. Parade - Dersimo en Heuga. • Grote, uitgebreide collectie van laminaat - PVC - Novilon en Marmoleum. • Vakkundige stoffeerders - schilders - behangers en stucadoors. • Alle soorten verf in iedere door u gewenste kleur te mengen.

Komt u gerust eens langs in onze winkel om leuke ideeën op te doen. De koffie staat klaar! Herenstraat 96 - 2313 AM LEIDEN - 071-5133150 www.verfhuis.nl - info@verfhuis.nl @Verfhuis

Geef je emailadres! Om alle leden goed op de hoogte te houden van nieuws binnen de club wordt steeds meer digitaal gecommuniceerd. Hiervoor is het van groot belang dat de club van alle leden een correct e-mailadres heeft. Heb je het nog niet doorgegeven, twijfel je of de club een goed adres van je heeft of heb je een nieuw adres geef het dan door aan John de Vrind die de ledenadministratie doet (ledenadministratie@lrrc.nl).

Vloed Anneke Carlie

Evert-Jan van Vrouwerff

Rik Sonneveldt

Carla Meershoek-Onderwater

Frank Serlier

Sander Wijnen

Danielle Stevens

Hanneke Vrijehoek

Sylvia Menken

Els Righart van Gelder

Jenny Geerlings

Ursula van den Eijk

Emmanuel Essel

Marianne Devilee

Willemien Stigter

18


Samen voor het beste resultaat!

Leiden 071 512 44 43

Den Haag 070 315 60 80

www.gl-advocaten.nl


www.editoo.nl

De Zirkzee-groep is uw professionele partner voor alle financiële en fiscale zaken waar een onderneming mee te maken krijgt.

• • • • • • • • •

Financiële dienstverlening Belastingzaken Jaarrekeningen Administratieve dienstverlening Online boekhouden Online salarisadministratie Financiële planning Salaris- en personeelsadvisering Diensten aan ZZP-ers

Lange Voort 68 • 2341 KD Oegstgeest • Tel 071 515 40 14 • www.zirkzee.nl

Leiden Road Runners Club

• Oegstgeest • Leiden • Gouda

Sportcomplex ‘De Vliet’ aan de Voorschoterweg 8, 2324 NE Leiden, Telefoon (071) 576 59 24 www.lrrc.nl

En wie coacht u zakelijk?

Road Reader Nr 3, Oktober 2013  

Clubblad van Leiden Road Runners Club

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you