__MAIN_TEXT__

Page 1

Special-pĂŚdagogisk forlag Katalog 2019


Mulepose 2019 I efteråret 2018 satte Alinea fokus på ordblindhed med konkurrencen ‘Design Alineas Mulepose 2019’. Landets 3.-6. klasser kunne deltage i konkurrencen om at vinde 10.000 kr. til klassekassen ved at indsende deres illustrerede fortolkning af ordblindhed.

Blandt de mange tegninger valgte en enig dommerkomité Felix Theodor Simonsens farverige tegning. Felix går i 6. klasse på Rudolf Steinerskolen i København, og hans begrundelse for, at tegningen kom til at se netop sådan ud lyder:

Hele 1271 tegninger blev sendt ind til konkurrencen ’Design Alineas Mulepose 2019’. Og de kom fra klasser overalt i landet, fra Fanø Skole til Strib Skole på Fyn, fra Skagen Skole til Nybøl Skole i Sønderborg.

„Fordi jeg elsker at doodle, og hvis du kigger på de røde bogstaver, står der ordblindhed. Og jeg tænker, at bogstaverne står sådan for ordblinde.“ Opgaverne, som gør eleverne klogere på ordblindhed, kan du stadig finde på blivklog.dk/mulepose.


Indhold 5 20 25 37 41 47

Dansk Dansk som andetsprog Matematik Engelsk Førskole og børnehaveklasse FVU Dansk

Felix Theodor Simonsens vindertegning i Alineas muleposekonkurrence 2019. Tegningen blev trykt på forsiden af 10.000 muleposer.


Alle elever skal opleve succes i skolen Mange elever i grundskolen har særlige behov: ordblindhed, læringsvanskeligheder eller sociale og personlige udfordringer. Disse elever har brug for, at både lærere og pædagoger er tæt på dem og ser deres udfordringer. Special-pædagogisk forlags vigtigste rolle er at understøtte dette arbejde og på den måde bidrage til, at eleverne oplever succes i skolen.

For Alinea er overtagelsen et skridt på vejen mod at opbygge en stærk portefølje af læremidler til elever med særlige behov. I 2019 kan du derfor se frem til nye udgivelser med fokus på ordblindhed, matematikvanskeligheder, forudsætninger for læring og elevers sociale og personlige færdigheder. Målet er, at alle elever trives, oplever lyst til at lære og udvikler sig fagligt gennem hele skoletiden.

Den 1. maj 2018 blev Special-pædagogisk forlag en del af Alinea. Forlaget blev stiftet i 1965 i Herning og har helt fra start gjort sig bemærket på det specialpædagogiske område.

Jesper Lyders Andersen og Katja Julia Heuser er henholdsvis redaktionschef og redaktør på Special-pædagogisk forlag. Jesper er læreruddannet og har tidligere arbejdet som programleder i Lær for Livet – et læringsprogram for anbragte børn. Katja er også uddannet lærer, har en PD i læsning og skrivning og har i mange år arbejdet som ordblindelærer på Ordblindeinstituttet i Skovlunde. Katja er selv forfatter til materialer til ordblinde.


H

Å

N

D

V

Æ

R

K

O

G

D

E

S

I

G

N

J

M

O

M

N

Y

T

R

N

M

O

D

I

S

K

O

L

E

Å

G

O

B

I

L

L

E

D

K

U

N

S

T

G

E

N

S

A

P

E

M

N

Z

T

X

R

B

E

K

Y

O

L

O

P

Ø

R

S

T

I

L

S

T

O

L

H

R

T

Å

J

L

A

Y

U

L

E

K

T

I

E

E

N

G

E

L

S

K

F

N

E

G

U

M

V

L

Æ

S

N

I

N

G

O

V

E

Y

K

K

E

L

E

M

N

U

F

T

D

A

Y

N

K

U

M

O

U

M

A

T

E

M

A

T

I

K

S

O

B

I

M

O

P

A

G

P

B

F

Y

S

I

K

K

E

M

I

P

A

T

H

I

S

T

O

R

I

E

N

Y

H

A

M

O

S

V

Y

L

Z

A

L

O

R

L

A

S

Å

L

N

P

Q

M

L

S

S

A

F

S

L

Æ

S

S

K

A

M

C

S

K

I

S

K

A

M

X

H

O

T

S

A

M

F

U

N

D

S

F

A

G

K

R

I

S

T

E

N

D

O

M

S

O

U

P

I

O

N

K

P

S

X

I

L

K

U

N

D

S

K

A

B

F

A

G

M

U

S

I

G

H

K

O

D

N

I

N

G

A

V

T

L

L

L

D

L

E

A

S

Y

R

E

A

D

I

N

B

E

F

Z

S

A

Y

O

Æ

R

I

N

G

S

F

O

R

I

Ø

B

D

Y

N

S

G

S

O

M

A

N

D

E

T

S

O

R

O

E

L

S

V

R

F

M

E

D

S

Æ

R

L

I

L

E

G

P

H

K

Y

A

S

C

V

L

T

P

B

E

H

O

V

P

M

U

N

B

F

R

G

H

J

Q

A

R

U

G

G

T

H

S

L

V

L

I

S

M

M

U

S

I

K

U

H

I

K

S

D

H

Y

K

M

D

C

E

Æ

M

E

C

S

E

R

Y

I

N

A

T

U

R

T

E

K

N

O

L

O

G

I

O

R

O

P

F

R

A

N

S

K

A

T

V

M

S

A

K

C

X

Z

D A N S K


DANSK

Ordblindeundervisning Ordblinde elever og elever med fonologiske vanskeligheder har brug for en systematisk under-

visning, som støtter dem i udviklingen af deres læse- og stavekompetencer. Her finder du et udvalg af materialer udviklet til netop dét formål.

Lydretten I diktatmaterialet Lydretten arbejder eleverne med lydrette og ikke-lydrette ord. Lydrettens fire hæfter henvender sig til elever i indskolingen og på mellemtrinnet og er særligt egnet til undervisning af ordblinde elever og elever med fonologiske vanskeligheder. Hvert hæfte indeholder ti diktater på tre niveauer med differentieret støtte. Hver diktat har tilknyttet to øvesider, hvor der arbejdes direkte med diktatordene. Lydretten spænder over staveudviklingstrinnene 2-4. I de to første hæfter træner eleverne korte og længere lydrette ord. I det tredje hæfte introduceres de ikke-lydrette ord, og i det fjerde hæfte træner eleverne morfemer. Forfattere: Dorte Damgaard og Tanja Ibsen

Fingernemt Fingernemt er et læse- og stavemateriale, som henvender sig til elever i indskolingen, og er særligt egnet til undervisning af ordblinde elever og elever med fonologiske vanskeligheder. Hæfterne træner systematisk koblingen mellem bogstav og lyd. Der er en mindre progression i hvert enkelt hæfte. Materialet bygger på den multisensoriske tilgang ’tapping’, hvor eleverne lærer at lydere og bruge fingrene til at binde bogstavernes lyde sammen til stavelser og ord. På den måde får eleverne en taktil og kinæstetisk fornemmelse for, hvad der sker, når lyde sættes sammen. Forfattere: Mikael Højbjerg, Thomas Mose og Helga Conradsen

Side 6


Ord Ord er en nyudviklet serie læremidler målrettet grundskolens dyslektiske elever og elever med fonologiske vanskeligheder. Ord kan anvendes efter den tværgående ordblindetest i 3. klasse og henvender sig i særlig grad til de elever, som testen placerer i gul eller rød kategori. Med Ord undervises eleverne i relevante ordlæse- og stavestrategier med det formål at give dem solide og overskuelige redskaber til at læse og stave ord. Serien benytter sig blandt andet af den multisensoriske teknik ’tapping’, hvor eleverne bruger fingerbevægelser til at huske bogstavernes lyde og til at samle bogstaver til stavelser og ord. Forfattere: Mikael Højbjerg, Thomas Mose, Birgit Dilling Jandorf og Inga Thorup Thomsen

Ord 1 Lydrette enstavelsesord

Ord 2 Lydrette flerstavelsesord

Ord 3

Vokallyde

Ord 4

Rødder

Ord 5

Endelser

Side 7


DANSK

Staveundervisning Mange ordblinde har brug for længerevarende og systematisk staveundervisning. Special-pædagogisk forlag har udviklet en række materialer og spil, som alle kan benyttes på forskellige klasse-

trin afhængig af elevens stavekompetencer. Både Tryllestaven og Ballonskibet får nyt design i 2019.

Tryllestaven Stavekursus I Tryllestaven Stavekursus arbejder eleverne med udvalgte staveproblemer i ni hæfter. Materialet henvender sig til elever i indskolingen og på mellemtrinnet, men kan med fordel også benyttes i specialundervisningen. Progressionen er bygget op efter staveudviklingstrinnene. De første fire hæfter bevæger sig fra korte lydrette ord til længere ikke-lydrette ord med to konsonanter i udlyd. I de følgende hæfter arbejder eleverne bl.a. med ordklasser, dobbeltkonsonanter og vokalforvekslinger. Forfatter: Jens Porsborg

Tryllestaven Læsekursus I Tryllestaven Læsekursus arbejder eleverne med træning af specifikke områder inden for læsning i ti hæfter. Materialet henvender sig til elever i indskolingen og er særligt egnet til undervisning af elever i risiko for ordblindhed. Progressionen er bygget op efter læseudviklingstrinnene. Opgaver med stavelsesdeling, lydering og rimantologier er gennemgående i hæfterne, da brug af disse strategier er egnet til læseindlæring. Temaerne i hæfterne er derudover vokalglidning, morfemer, forvekslingsord og fremmedord. Forfatter: Jens Porsborg

Side 8


TIL ELE VEN

I dette øve hæfte skal du lære at du skal at skrive lære at gå lydret. Det fra lyd til du hører, betyder, bogstav med de og skrive rigtige bog hvor du de lyde, staver. Der skal skriv er opgaver e de førs sidste bog te bogstav , staver i orde er i orde t og de t. Du skal er inde i ordet. Såd også skriv an kan du e vokaler, ord rigtigt. der blive bed re til at stav e

n og

Elsebeth Otze

ord og skrive lydrette al du lære at fra lyd skal lære at gå etyder, at du rigtige hører, med de e de lyde, du du skal skrive hvor er, r der opgav , du lære at huske Derudover skal kan du skrives. Sådan lmindelige ord

TIL LÆR ERE

.

dviklingen til fase 2 i staveu et stavning 2 t betyder, varende, hvilke i at skrive lydbe I dette t rækkefølge. æsenteres i korrek skal er, hvor eleven opgav først der e er sidst i ord og ord med –e til lydret. Her er at skrive st lærer eleven edtaget. Dernæ sig i at øver eleven korrekt, og ekvente ord hyppige ord. drette ikke-ly de e lydrette og må da læreren gerne æver lærerstøtte, er og billeder. orklare opgav og en staveforskning t bygger på nyeste og på ejledningen om findes i lærerv ag.dk.

Randi Sol

vang

2

I dette øvehæfte skal du lære at blive sproglig opmærksom. Det betyder, at du skal blive opmærkso m på bogstaver, bogstaver s lyde og ord. Der er opgaver, hvor du skal rime og finde det første bogstav i et ord. 978-8 7-235 9 ISBN I andre opgaver skal 7887 4041 -6 23 du finde ud af, hvor en bestemt sp-fo 540416 lyd er i et ord, fx om lyden rlag.dk er først, midt i eller til sidst i ordet. Du skal også tælle, hvor mange stavelser og hvor mange lyde der er i et ord. Sådan kan du blive bedre til at stave ord rigtigt.

Elsebeth Otzen og Randi

d 1

Lydre

354042-3

ISBN 978-87-2 540423 9 788723

Dansk · Ele

vhæfte

Special-pæ

08/07/2019

I øvehæftet Sproglig opmærkso mhed til fase 1 i staveudviklingen øver eleven sig i at blive fonologisk opmærksom, hvilket er fundamentet for en god staveudvik ling. Først er der opgaver i bogstav-ly d-forbindelser og forlyds-øv elser. Dernæst lærer eleven at blive opmærksom på rækkefølgen af sproglyde i ord, på antal stavelser og på antal lyde i ord. Øvehæftet kræver lærerstøtte, da læreren gerne må læse højt og forklare opgaver og billeder. Ny Staveraket bygger på nyeste staveforskning og en fasemodel, som findes i lærervejledningen og på www.sp-forlag.dk.

ISBN

978-87-23540 40-9 9 788723 540409

sp-forlag.dk

08.08

1

forlag

04/07/2019

15.31

Sproglig opmærksomhed Dansk · Elevhæfte

9788723540409_omslag.indd

1

dagogisk

g

gisk forla Special-pædago

k · Elevhæfte TIL LÆREREN Dans

sp-forlag.dk

Ny Staveraket er et dynamisk evalueringsværktøj, der kortlægger den enkelte elevs aktuelle stavefærdigheder. Materialet henvender sig til elever på alle grundskolens klassetrin, men er særligt egnet til ordblinde elever og elever med fonologiske vanskeligheder. Ny Staveraket er en revideret udgave af det kendte materiale Staveraketten.

Solvang

Lydret s tavning 1 2 g in n v a t st

6_omslag.ind

Ny Staveraket

2

N

TIL ELEVEN

978872354041

Otzen og

Randi Solvang

I øvehæf tet Lydret stavning øver elev 1 til fase en sig i at 2 i staveud skrive lydb at alle lyde viklingen evarend repræse e, hvilket nteres i korr første øve betyder, ekt rækkefø hæfte lære lge. I dett r eleven lydrette at blive sikk e konsonante er i de førs r og i de Dernæst te sidste lydr er der opg ette kon aver, hvo lydrette sonante r eleven vokaler i r. skal ord. indsætte Øvehæf da læreren tet kræver gerne må lære læse rstø billeder. tte, højt og fork lare opg ave r og Ny Staverak et bygger på nyeste en fasemod stavefor el, som find skning og www.spes i lære forlag.dk rvejledn ingen og . på

ave ord rigtigt

Elsebeth

Special-pædagogisk

forlag

Materialet fungerer som en portefølje over elevens stavning og er opdelt, så det følger de enkelte trin i staveudviklingen: Sproglig opmærksomhed, lydret stavning, lydfølgeregler, morfemer og retskrivning. Kortlægningsmaterialet suppleres af en række øvehæfter – det er dermed nemt at gennemføre en differentieret undervisning, som matcher elevens færdigheder. Forfattere: Elsebeth Otzen og Randi Solvang

12/07/2019 07.34

Pirat I Pirat træner eleverne læsning og stavning af korte ord i otte hæfter. Materialet henvender sig til elever i indskolingen og til specialundervisning. Det enkelte ord behandles i flere forskellige opgavetyper. Fokus i hæfterne er koblingen mellem bogstav og lyd i korte og enkle ord. Der er ingen progression i det enkelte hæfte, hvilket gør dem egnet til selvstændigt arbejde. Hvert hæfte bygger videre på det foregående. Der arbejdes med ord på én stavelse op til ord på tre stavelser. Forfatter: Jens Porsborg

Ballonskibet I Ballonskibets 12 hæfter træner eleverne stavning af kortere ord med stigende sværhedsgrad. Materialet henvender sig til elever i indskolingen, men er særligt egnet til specialundervisningen. Progressionen i det enkelte hæfte er lille, og alle hæftets ord repeteres i flere forskellige opgavetyper. I de første hæfter møder eleverne overvejende lydrette ord med få bogstaver. Gennem serien bliver ordene længere, sværere og med flere ikke-lydrette ord. I de sidste hæfter arbejder eleverne også med forståelse af korte tekster, bøjningsformer samt opgaver med synonymer og antonymer. Forfatter: Jens Porsborg

Side 9


DANSK

Tre-stavelseslotteri

Morfema

Tre-stavelseslotteri kan anvendes i arbejdet med bogstavernes lyde, orddannelse og stavelsesdeling. Spillet er et billedlotteri med fire sæt plader og opråbskort i hver sin farve og i stigende sværhedsgrad. Hvert niveau indeholder fire plader med billeder og felter til stavelserne i de ord, eleven skal danne.

Morfema er et spil til træning og forståelse af det morfematiske princip. Eleverne får styrket deres evne til afkodning af lange ord, stavning og ordforståelse. Spillet henvender sig til elever på mellemtrinnet og i udskolingen samt til elever i specialundervisningen og læseklasser.

Tre-stavelseslotteri er målrettet elever på mellemtrinnet, specialundervisningen, læseklasser og tosprogede elever. Forfatter: Kirsten Koch Jensen

Morfema består af 80 kort med morfemer opdelt i tre kategorier: forstavelser, rodmorfemer og efterstavelser, som kan sammensættes på utallige måder. Kombinationerne giver spillerne point efter kortenes sværhedsgrad. Forfatter: Kirsten Koch Jensen

Synonymos

Rulle-Marie

Synonymos er et kortspil, der udvider elevernes ordforråd og kendskab til ordklasserne gennem arbejdet med synonymer. Spillet består af 120 kort inddelt i tre ordklasser – navneord, udsagnsord og tillægsord – med hver sin farve. Kortene kan bruges til at spille både firkort og fisk.

Med Rulle-Marie bliver eleverne sikre i bogstavernes navne, former og lyde. Eleverne træner ord med henholdsvis én konsonant og to konsonanter i forlyd. På den ene side af RulleMarie rulles enkeltkonsonant og vokal mod hinanden for at danne ord. På den anden side optræder udvalgte konsonantforbindelser, som sammen med en vokal giver et lydret ord.

Synonymos henvender sig til elever på mellemtrinnet, tosprogede elever og læseklasser og danner et godt udgangspunkt for en samtale om små betydningsforskelle i ord og deres synonymer. Forfatter: Kirsten Koch Jensen

Side 10

Materialet henvender sig til indskolingselever og elever, der har problemer med læse- og skriveindlæring. Vejledning af Helen Nielsen


Vi læser Kender du Alineas magasin om børn, bøger og læsning? Det udkommer to gange om året og er skrevet til dig, som er vild med at få børn og unge til at læse mere, læse bedre og læse med stor læseglæde. I hvert nummer går vi i dybden med et af tidens vigtigste emner på læseområdet, og vi formidler spændende læseindsatser fra skoler over hele landet.

Andreas Munk Scheller Redaktør, dansk

Endelig får du et overblik over alle de nye, spændende titler til skolebiblioteket. Magasinet er gratis – skriv til os på info@alinea.dk, hvis du vil have en stak sendt til skolen.

Trine Risom-Andersen Redaktør, dansk

Side 11


DANSK

Læseundervisning For de yngste elever er der brug for solid støtte i den allerførste læseindlæring. Når koden først er

knækket, skal der følges op med masser af træning. Her kan du finde materialer til begge formål.

Noget om Serien Noget om handler om nære hverdagsting som fest, forelskelse, sange, venskaber, sundhed, mobning og meget andet. Noget om-hæfterne er selvstændige opgavehæfter med tekst og opgaver på samme opslag. Serien har fire niveauer – de grønne hæfter er målrettet indskolingen, de gule henvender sig til de 9-12-årige, og de røde og blå er rettet mod de 13-15-årige. Flere af emnerne appellerer også til voksne. Forfatter: Kirsten Ahlburg

Side 12


Læs Lydret Læs Lydret er en serie læsepædagogisk bearbejdede, lette og lydrette bøger. Materialet henvender sig til elever, der er i gang med den allerførste læseindlæring og afkodning i indskolingen og til elever i risiko for ordblindhed. Materialet er egnet til både læsekurser og den daglige læseundervisning. Serien er inddelt i fire niveauer: Trin 0, 1, 2 og 3.

Trin 0

Trin 1

Trin 2

Trin 3

Bøgerne på trin 0 indeholder lydrette ord og 24 af de 120 mest almindelige ord. Der er kun enstavelsesord på 1-2 bogstaver og med én konsonant i for- og udlyd. Der er 1-2 linjer pr. side.

Bøgerne på trin 2 indeholder lydrette ord på 2-4 bogstaver og 85 af de 120 mest almindelige ord. Ordene er på 1-2 stavelser og få af dem har to konsonanter i for- og udlyd samt e-lyden [ ] i udlyd. Der er 2-3 linjer pr. side.

Bøgerne på trin 1 indeholder lydrette ord og 64 af de 120 mest almindelige ord. Der er kun enstavelsesord på 1-3 bogstaver og med én konsonant i for- og udlyd. Der er 1-4 linjer pr. side.

Bøgerne på trin 3 indeholder lydrette ord på 1-6 bogstaver og de 120 mest almindelige ord. Ordene er på 1-3 stavelser, flere af dem med konsonantklynger i for- og udlyd og betingede udtaler af g, t og d. Der er 4-5 linjer pr. side.

Side 13


DANSK

Læsetitler fra

Alrune Med mere end 200 titler er der masser af gode læseoplevelser at kaste sig over i bøgerne fra

Alrune. Bag udgivelserne står kendte forfattere som Jørn Jensen og Josefine Ottesen, der i 2018 modtog æresprisen ved uddelingen af Orlaprisen.

Simon Serien om Simon er for alle fodboldglade begynderlæsere. Bøgerne handler om Simon, der elsker at spille fodbold. Det er en serie letlæste bøger, som henvender sig til børn i indskolingen og på mellemtrinnet. Forfatter: Jørn Jensen

Palle Palle er en underholdende serie om den fornuftige Palle og hans lidt kiksede far. I de vedkommende og humoristiske historier med morsomme illustrationer får dagligdagen et twist, som både giver stof til eftertanke og noget at grine af. Perlerækken af Palle-bøger har nærmest opnået kultstatus hos både drenge og piger. Forfatter: Jørn Jensen

Side 14


Agent X3 I den nye, spændende serie om Agent X3 følger vi Rune, som i et computerspil er Agent X3. Når Rune trykker på startknappen, føres læseren ind i Agent X3’s verden, som er langt fra Runes egen virkelighed. Forfatter: Per Østergaard

Sagaen om Sigurd Sagaen om Sigurd er en serie for børn fra 10-års alderen, der har lyst til at læse en medrivende middelalder-fortælling med både realistiske scener og eventyrstemning. Ensomhed, stolthed, had, forræderi og hævn er gennemgående temaer i historien om den unge, plagede hovedperson Sigurd, som forsøger at finde ud af, hvem han er, og hvor han stammer fra. Serien er præget af brutale beskrivelser, men indføling og medmenneskelighed kendetegner fortællingens centrale personer. Forfatter: Josefine Ottesen

Teseus Teseus er en dramatisk og begivenhedsrig serie om prins Teseus’ besværlige rejse til Athen, hvor han skal overtage tronen efter sin far. Rejsen er en farefuld færd, hvor han skal besejre en kyklop, Den Grå og Strækkeren for at lukke tre porte til de dødes verden. Han skal overliste Medea og hendes heksekunster og gå ind i den hellige labyrint for at kæmpe mod Minotaurus. Undervejs får Teseus hjælp af Poseidon og selve Jordens Moder, Demeter. Forfatter: Josefine Ottesen

Side 15


DANSK

Giv et boost til dine fagligt udfordrede elever Turbo Turbo er en ny serie læremidler målrettet de fagligt mest udfordrede elever i udskolingen. Med seriens udgivelser kan du sammensætte et skræddersyet forløb, der giver eleverne et fagligt løft i dansk og matematik, netop dér hvor deres udfordringer er størst. Serien består af syv elevhæfter til dansk og otte elevhæfter til matematik. Hertil kommer en digital lærervejledning til henholdsvis dansk og matematik, som bl.a. indeholder vejledninger til en lang række faglige spil og bevægelsesaktiviteter, som kan styrke elevernes læring.

Turbohæfterne til dansk omfatter titlerne: Dobbeltkonsonant og vokalforveksling, Endelser, Forholdsord, stedord og bindeord, Navneord, udsagnsord og tillægsord, Punktum og komma, R-problemer og Sammensatte ord. Turbo løfter nogle af de fagligt mest udfordrede elever gennem korte, intensive læringsforløb. De gode erfaringer fra læringsforløb hos f.eks. Lær for livet bringes ud i grundskolen i en form, som let kan integreres i skolehverdagen, og Turbo kan derfor både bruges i særligt tilrettelagte forløb for mindre elevgrupper eller som et supplerende materiale i den ordinære undervisning. Forfattere til danskhæfterne: Kirstine Brandt Pedersen og Anna Boesen

Forholdsord, stedord og bindeord

Sammensatte ord

Dobbeltkonsonant og vokalforveksling

Endelser

Punktum & komma

Navneord, udsagnsord og tillægsord

Side 16

R-problemer


Uddannelsesvalg For enden af regnbuen For enden af regnbuen er et hurtigt kortspil om livsvalg og karriere. Eleverne indtager rollen som én af de seks spilpersoner. Når det er den enkeltes tur, trækkes et kort fra bunken, og spilleren spiller et kort til højre for spilpersonen, så et livsforløb – kort for kort – begynder at forme sig.  Når en spiller har spillet et kort fra alle seks bunker, slutter spillet, og man sammenligner spilpersonernes livsforløb for at se, hvem der har scoret flest point. Den spiller, der har samlet flest point, vinder og får en high-five af de andre.  For enden af regnbuen er designet til at hjælpe udskolingselever med at blive uddannelsesparate.

Side 17


DANSK

Lærerhenvendte titler til dansk Få inspiration til din undervisning og hold dig opdateret om de nyeste pædagogiske tendenser og den seneste viden inden for specialundervisning i danskfaget.

Dansk i bevægelse Bøgerne om bevægelse i undervisningen inspirerer til lege og aktiviteter, du kan inddrage i danskundervisningen i indskolingen. De har en overskuelig opbygning, og du får let et overblik over, hvilke materialer du skal bruge, hvordan du kan forberede dig, og hvordan aktiviteterne udføres. Aktiviteterne kræver meget lidt forberedelse, de er grundigt beskrevet, og du kan finde alle materialer på skolen. Forfattere: Louise Bach Jeppesen og Kate Borland 

Dysleksi. Fra teori til praksis Forskning støtter hypotesen om, at dysleksi først og fremmest handler om problemer med afkodningen, og at denne vanskelighed har sin årsag i mangler i det fonologiske system. Et gennemgående tema i denne bog er derfor fonologiske vanskeligheder.  Denne udgave af Dysleksi. Fra teori til praksis indeholder også en beskrivelse af testen Logos til afdækning af læsevanskeligheder og en vejledning i pædagogiske tiltag, der kan iværksættes for at hjælpe den enkelte elev.  Forfattere: Torleiv Høien og Ingvar Lundberg, dansk udgave af Karl-Åge Andreasen og Birgit Dilling Jandorf

Side 18


Ordblindhed. En håndbog til forældre Alt for mange børn med ordblindhed går igennem et skoleforløb uden den fornødne støtte og uden at blive mødt med de realistiske krav og forventninger, som er forudsætningen for, at børn kan udvikle sig og lære. Ordblindhed. En håndbog til forældre er henvendt til forældre til ordblinde børn, der er bekymrede for deres barns læseudvikling og til fagfolk, der har lyst til at læse med. Bogen formidler gode forslag og idéer til, hvordan forældre kan møde deres barn med forståelse, og hvordan de stiller realistiske krav og forventninger.  Forfattere: Birgit Dilling Jandorf og Karl-Åge Andreasen 

Handleplan for undervisning af ordblinde Der findes i dag en række redskaber til at teste for ordblindhed. Det kan være godt at få stillet en diagnose og få afdækket sit læseproblem så tidligt som muligt. Men det hjælper ikke eleverne at få stillet en ordblindediagnose, hvis ikke den følges op med undervisning, rådgivning og vejledning. Denne handleplan er et redskab til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen af ordblinde elever i grundskolen.  Forfatter: Karin Erbo Jensen 

Side 19


H

Å

N

D

V

Æ

R

K

O

G

D

E

S

I

G

N

J

M

O

M

N

Y

T

R

N

M

O

D

I

S

K

O

L

E

Å

G

O

B

I

L

L

E

D

K

U

N

S

T

G

E

N

S

A

P

E

M

N

Z

T

X

R

B

E

K

Y

O

L

O

P

Ø

R

S

T

I

L

S

T

O

L

H

R

T

Å

J

L

A

Y

U

L

E

K

T

I

E

E

N

G

E

L

S

K

F

N

E

G

U

M

V

L

Æ

S

N

I

N

G

O

V

E

Y

K

K

E

L

E

M

N

U

F

T

D

A

Y

N

K

U

M

O

U

M

A

T

E

M

A

T

I

K

S

O

B

I

M

O

P

A

G

P

B

F

Y

S

I

K

K

E

M

I

P

A

T

H

I

S

T

O

R

I

E

N

Y

H

A

M

O

S

V

Y

L

Z

A

L

O

R

L

A

S

Å

L

N

P

Q

M

L

S

S

A

F

S

L

Æ

S

S

K

A

M

C

S

K

I

S

K

A

M

X

H

O

T

S

A

M

F

U

N

D

S

F

A

G

K

R

I

S

T

E

N

D

O

M

S

O

U

P

I

O

N

K

P

S

X

I

L

K

U

N

D

S

K

A

B

F

A

G

M

U

S

I

G

H

K

O

D

N

I

N

G

A

V

T

L

L

L

D

L

E

A

S

Y

R

E

A

D

I

N

B

E

F

Z

S

A

Y

O

Æ

R

I

N

G

S

F

O

R

I

Ø

B

D

Y

N

S

G

S

O

M

A

N

D

E

T

S

O

R

O

E

L

S

V

R

F

M

E

D

S

Æ

R

L

I

L

E

G

P

H

K

Y

A

S

C

V

L

T

P

B

E

H

O

V

P

M

U

N

B

F

R

G

H

J

Q

A

R

U

G

G

T

H

S

L

V

L

I

S

M

M

U

S

I

K

U

H

I

K

S

D

H

Y

K

M

D

C

E

Æ

M

E

C

S

E

R

Y

I

N

A

T

U

R

T

E

K

N

O

L

O

G

I

O

R

O

P

F

R

A

N

S

K

A

T

V

M

S

A

K

C

X

Z

D A N S K S O M A N D E T S P R O G


Fart på dansk Fart på dansk er en serie af tværfaglige materialer til flersprogede elever, der netop er kommet til Danmark og skal undervises i et modtagetilbud eller kommer direkte ind i den almindelige undervisning. Fart på dansk er et solidt fundament til flersprogede elever og giver den nye elev et sprog til at kunne deltage aktivt i timerne på en måde, hvor eleven integreres både fagligt og socialt. Da de udenlandske elever har forskellige faglige forudsætninger, er differentiering et bærende element i materialerne. Serien består både af titler til eleverne og til læreren.

To ord fra timen

To ord fra timen er et tværfagligt hæfte, som er målrettet flersprogede elever, der hurtigt efter ankomsten til Danmark skal deltage i den almindelige undervisning. Hæftet lægger op til, at man som lærer udvælger to centrale ord i hver lektion og arbejder systematisk med ordene sammen med eleven. Faglærere på tværs af fag får her en metode til at arbejde med sprog sammen med eleven. På den måde bliver eleven en del af det faglige og sociale fællesskab i dansk, matematik, engelsk, historie og naturfagene. Hæftet indeholder desuden en introduktion til elev og forældre om, hvad det vil sige at gå i skole i Danmark.

Lyt, tal, læs og skriv

Materialet Lyt, tal, læs og skriv er udviklet til elever, der undervises sammen med andre elever i et modtagetilbud. Kapitlerne tager udgangspunkt i elevernes verden, f.eks. ‘mig selv’, ‘der hvor jeg bor’, ‘året rundt’ og ‘krop og sundhed’. Elevernes kommunikative kompetencer bringes i spil, så de hele tiden veksler mellem at lytte, tale, læse og skrive og dermed hurtigt bliver aktive sprogbrugere.

Bogstaver og tal

Skrivehæftet Bogstaver og tal er til elever, der skal lære det latinske alfabet og øve sig i at skrive bogstaver og tal. Til læreren findes både kopimappen Fart på dansk – Ord og begreber med CL, Fart på dansk – Håndbog og en vejledning til To ord fra timen.

Kig ind på CL-websitet

På cl.alinea.dk finder du kopiark til Fart på dansk – Ord og begreber med CL, lige til at printe ud. Du finder også praktiske værktøjer: stopur, holdtimer, teamplade og rosekort. Forfattere: Helga Conradsen, Lene Krogh Larsen, Mette-Maria Rydén og Cecilie Bogh

Side 21


DANSK SOM ANDETSPROG

Voksenhenvendte materialer Der kan være flere grunde til, at man som voksen skal lære at læse og skrive på dansk. Materialerne henvender sig til unge og voksne, der har dansk som andetsprog men med forskellige udgangs-

punkter for at modtage undervisning. Materialerne er tilrettelagt elever på forskellige niveauer, men de har alle et fælles omdrejningspunkt – samtale, ordforråd og grammatik.  

Ordbøger Ordbøgerne er udviklet til brug i danskundervisningen på sprogskoler og til generel sprogtilegnelse for nye borgere i Danmark. Ordlisterne er udarbejdet med afsæt i ordlister fra Dansk Flygtningehjælp. Der er forklaringer på de danske ords forskellige betydninger med mange eksempler, og ordbøgerne har særligt fokus på det sprog, som er nødvendigt for at kunne skabe sig en hverdag i Danmark. Med ordbøger fra Special-pædagogisk forlag kan kvaliteten i danskundervisningen øges, idet timerne i klassen kan koncentreres om undervisningen og ikke sinkes af omstændelige ordforklaringer.  

En guttermand Udtalebog i dansk for svensktalende En guttermand består af et teksthæfte og et opgavehæfte, som henvender sig til svensktalende, der har brug for at kunne føre en samtale på dansk. Målgruppen er svensktalende, der læser dansk på universitetet, i gymnasiet, arbejder i en virksomhed, som samarbejder med Danmark, eller som har dansk familie og venner.  Forfatter: Lone Koldtoft 

Side 22


Basisgrammatikken Basisgrammatikken er både en begyndergrammatik for skolevante elever og en grammatikbog for ikke-skolevante elever, som har nået et passende niveau. Som en hjælp til læreren er der henvisninger til Grammatikken, så man nemt kan supplere med afsnit herfra, hvis holdets niveau er til det. Basisgrammatikken giver en enkel og overskuelig fremstilling af det grammatiske stof, der indgår i begynderundervisningen. Bogen har en tospaltet opstilling med det teoretiske stof i venstre spalte og eksempler i højre. Både i forklaringer og eksempler er sproget så enkelt som muligt.  Materialet henvender sig til voksne elever med dansk som andetsprog.  Forfattere: Barbara Fischer-Hansen og Ann Kledal 

Parat Start Parat Start er arbejdshæfter til Basisgrammatikken med henvisninger og én eller flere opgaver til hvert punkt i grundbogen. På den måde kan eleverne selv finde frem til det relevante baggrundsstof. Mange af opgaverne afsluttes med pararbejde, der lægger op til mundtlig træning og automatisering af det omhandlede stof. Materialet henvender sig til voksne elever med dansk som andetsprog. Sproget i hæfterne er almindeligt hverdagsdansk tilpasset målgruppen.  Forfattere: Barbara Fischer-Hansen og Ann Kledal 

Side 23


DANSK SOM ANDETSPROG

Grammatikken Grammatikken giver en enkel og overskuelig fremstilling af det grammatiske stof, der indgår i undervisningen efter begynderniveauet. Det teoretiske stof er placeret i bogens venstre spalte, og alle eksempler står i højre. På den måde har eleverne let ved at orientere sig i det grammatiske stof.   Materialet henvender sig til voksne elever med dansk som andetsprog, der er ude over den første begynderundervisning. Håndbogen er skrevet i et meget enkelt sprog.  Forfattere: Barbara Fischer-Hansen og Ann Kledal 

Slut Finale Slut Finale er arbejdshæfter til Grammatikken. Hæfterne følger Grammatikken punkt for punkt, men medtager ikke det, som behandles i Parat Start. Ordforrådet er lidt mere omfattende end i de foregående hæfter, uden at sætningerne bliver så svære, at de tager fokus fra det grammatiske indhold. Hæfterne indeholder test din viden-opgaver, som eleverne kan arbejde med, før de går i gang med selve opgaverne. Hvert hæfte indeholder en rettenøgle, der gør materialet velegnet til selvstudium. Forfattere: Barbara Fischer-Hansen og Ann Kledal

Side 24


H

Å

N

D

V

Æ

R

K

O

G

D

E

S

I

G

N

J

M

O

M

N

Y

T

R

N

M

O

D

I

S

K

O

L

E

Å

G

O

B

I

L

L

E

D

K

U

N

S

T

G

E

N

S

A

P

E

M

N

Z

T

X

R

B

E

K

Y

O

L

O

P

Ø

R

S

T

I

L

S

T

O

L

H

R

T

Å

J

L

A

Y

U

L

E

K

T

I

E

E

N

G

E

L

S

K

F

N

E

G

U

M

V

L

Æ

S

N

I

N

G

O

V

E

Y

K

K

E

L

E

M

N

U

F

T

D

A

Y

N

K

U

M

O

U

M

A

T

E

M

A

T

I

K

S

O

B

I

M

O

P

A

G

P

B

F

Y

S

I

K

K

E

M

I

P

A

T

H

M AT E M AT I K I

S

T

O

R

I

E

N

Y

H

A

M

O

S

V

Y

L

Z

A

L

O

R

L

A

S

Å

L

N

P

Q

M

L

S

S

A

F

S

L

Æ

S

S

K

A

M

C

S

K

I

S

K

A

M

X

H

O

T

S

A

M

F

U

N

D

S

F

A

G

K

R

I

S

T

E

N

D

O

M

S

O

U

P

I

O

N

K

P

S

X

I

L

K

U

N

D

S

K

A

B

F

A

G

M

U

S

I

G

H

K

O

D

N

I

N

G

A

V

T

L

L

L

D

L

E

A

S

Y

R

E

A

D

I

N

B

E

F

Z

S

A

Y

O

Æ

R

I

N

G

S

F

O

R

I

Ø

B

D

Y

N

S

G

S

O

M

A

N

D

E

T

S

O

R

O

E

L

S

V

R

F

M

E

D

S

Æ

R

L

I

L

E

G

P

H

K

Y

A

S

C

V

L

T

P

B

E

H

O

V

P

M

U

N

B

F

R

G

H

J

Q

A

R

U

G

G

T

H

S

L

V

L

I

S

M

M

U

S

I

K

U

H

I

K

S

D

H

Y

K

M

D

C

E

Æ

M

E

C

S

E

R

Y

I

N

A

T

U

R

T

E

K

N

O

L

O

G

I

O

R

O

P

F

R

A

N

S

K

A

T

V

M

S

A

K

C

X

Z


MATEMATIK

Konkrete materialer Konkrete materialer gør matematikundervisningen levende, og med materialerne kan du skabe en aktiv og involverende undervisning. Special-pædagogisk forlag har udvalgt de bedste produkter på markedet, og her kan du se nogle af dem.

Centicubes Centicubes er et uundværligt basismateriale til en række forskellige matematikaktiviteter – f.eks. optælling, regning, vejning, måling, eksperimenter, spil og meget andet. Centicubes har én blank side, fire hulsider og én tapside, og de leveres i poser á 1000 stk.

Side 26


Brøkklodser Brøksættet består af 51 klodser i ni forskellige farver. Hver klods har påtrykt talstørrelsens brøk, decimaltal og procent på hver sin side. Materialet hjælper eleverne med at omsætte mellem brøker, decimaltal og procenter – et vanskeligt emne for mange.  Brøkklodser er ét af mange konkrete materialer, der understøtter arbejdet med brøker og procentregning. Se mere på www.sp-forlag.dk.  

Newmero skolesæt Newmero skolesæt består af farvede talbrikker, som hver især har et tal, en samleknop, tælleknopper og et savtakkemønster på kanterne af brikken. Materialet gør det sjovt for elever i indskolingen at lære forskellige matematiske områder at kende – f.eks. talgenkendelse, talforståelse, 10’er venner, addition og subtraktion. Skolesættet indeholder fem sæt á:

–– To sæt gule brikker med tallene 1-9 –– To sæt grønne brikker med tallene 10-90  –– To sæt blå brikker med tallene 100-900  –– Et sæt orange brikker med tallene 1000-3000. Newmero findes også som begyndersæt.

Taltæppet Med Taltæppet kan eleverne lege og bevæge sig som en aktiv del af matematikundervisningen, mens de træner tal og tabeller eller går på opdagelse i positionssystemet. Tæppet er inddelt i 100 røde, blå, gule og grønne felter med tydelige tal fra 0-99. 

Side 27


MATEMATIK

Skumterninger med øjne eller tal De ’lydløse’ terninger i gult, blødt skummateriale er lette at håndtere for mindre børn. De er tydelige og klare i farven, og de kan trille som almindelige terninger. Skumterningerne leveres i en plastbøtte med låg á 200 stk.

Abaco Abaco-kuglerammen har 20 drejekugler, der alle er grå på den ene halvdel, mens den anden halvdel er rød eller hvid. Ved at føre en finger over kuglerne fra venstre mod højre, kan eleverne frembringe ti røde og ti hvide kugler. Kuglerammen udnytter både den visuelle og taktile sans i elevernes udvikling af talbegreber og -færdigheder.

Kæmpe sorteringssæt Sorteringssættet er velegnet til udtaleøvelser, begrebsindlæring og konkrete eksperimenter inden for tælleøvelser, sortering og samling. Sættet består af en sorteringsæske med otte rum, seks sorteringsskåle i flere farver og mere end 600 forskellige elementer – bl.a. former, dyr, frugter og transportmidler. På www.sp-forlag.dk findes flere forskellige konkrete materialer, som understøtter tælle- og sorteringsøvelser.  

Side 28


Målebånd Målebåndet er 30 meter langt og lavet i glasfiber af høj kvalitet. Det er let at rulle ind i plastikboksen efter brug.

Litersæt Litersættet består af seks forskellige beholdere i klar og slidstærk plastik med måleinddeling på siderne. Sættet indeholder: 

–– En kube á 500 ml –– En kube á 1 liter  –– En cylinder á 500 ml  –– En cylinder á 1 liter  –– En prisme á 250 ml  –– En prisme á 500 ml.

Meterhjul med tæller Et meterhjul gør det let at måle store afstande både ude og inde. Meterhjulet klikker for hver kørte meter, så det er let for eleverne at tælle, hvor langt de måler. Hjulet kan trille frem og tilbage, og håndtaget kan indstilles i tre højder, så hjulet passer til både store og små.  På www.sp-forlag.dk findes en lang række andre konkrete materialer til arbejdet med massefylde, opmåling, vægt og lignende.  

Side 29


MATEMATIK

Blandede mønter Posen med blandede mønter indeholder 200 vellignende mønter fremstillet i forskelligfarvet plastik. Posen består af 40 stk. 50-ører, 40 stk. 1-kroner, 30 stk. 2-kroner, 30 stk. 5-kroner, 30 stk. 10-kroner og 30 stk. 20-kroner.

Pengesedler Mappen med pengesedler indeholder i alt 100 blandede sedler fremstillet i papir. Mappen består af 20 stk. 50 kr. sedler, 20 stk. 100 kr. sedler, 20 stk. 200 kr. sedler, 20 stk. 500 kr. sedler og 20 stk. 1.000 kr. sedler. 

Mønsterbrikker Med mønsterbrikkerne kan eleverne arbejde med, hvordan farver, symmetri og geometriske former kan blive til mønstre. Sættet indeholder to plastikspejle og 250 plastikbrikker i seks forskellige farver og former.  På www.sp-forlag.dk findes en række andre konkrete materialer, der kan anvendes i geometriundervisningen.  

Side 30


Jovo skolesæt Jovo er et byggesystem, der består af 300 plastikbrikker formet som trekanter, kvadrater og femkanter. Brikkerne kan samles i kanterne og leveres i seks forskellige farver med en kantlængde på 5 cm. De er robuste – også i de små kanthængsler, hvor brikkerne klikkes sammen. Jovo skolesættet kan indgå i matematikundervisningen på alle klassetrin og giver eleverne mulighed for at visualisere og arbejde konkret med geometrisk problemløsning, undersøgelse af rumlige figurer, systematisering af mønstre og meget andet. Brikkerne kan anvendes i både to- og tredimensionelle modeller og konstruktioner.  Jovo findes også som startsæt.

Sømbræt 5x5 Sømbrættet er 15x15 cm med 5x5 søm og er fremstillet i gennemsigtig plastik. Hvert søm har en bogstavbetegnelse, og hver række og søjle har et nummer. Der medfølger gummielastikker, som kan anvendes til at lave figurer på sømbrættet. Sømbrættet fås også i størrelsen 23x23 cm med 11x11 søm.  

2 i 1 rumgeometriske modeller De rumgeometriske modeller kan bruges til både målinger, beregninger og illustrationer af 2- og 3-dimensionelle figurer. Materialet består af otte gennemsigtige og otte farvede modeller, der kan foldes ud.

Side 31


MATEMATIK

Træningsmaterialer Ikke alle elever knækker den matematiske kode i de første skoleår. Materialerne støtter på

forskellig vis dine elever, så de kan udvikle deres grundlæggende talforståelse samt tælle- og regnestrategier.

Talkaniner Mange elever ender i matematikvanskeligheder, fordi de ikke har arbejdet systematisk med regnestrategier og kan sidde fast i tælleregler langt op i skoleforløbet. Talkaniner gør arbejdet med regnestrategier konkret og bidrager dermed til stærke matematikfærdigheder. Materialet henvender sig derfor både til elever i indskolingen og til elever, der har brug for ekstra træning af regnestrategierne. Med Talkaniner arbejder eleverne systematisk med regnestrategier på en sjov og spændende måde. Eleverne lærer én strategi ad gangen, så de bagefter kan bruge den i mere sammensatte regneopgaver. For mange elever er det sjovt og motiverende at arbejde med de enkelte talkaniner, og både lærer, elever og forældre kan følge med i den faglige udvikling.  Materialet består af Kaninhæfte, Talkaniner vejledning og Talkaniner plakater.  Forfattere: Lise Astrup, Jimmy Mønsted Krogh og Marianne Billeskov Mortensen 

Talhæfterne I de ni talhæfter arbejder eleverne med at udvikle en grundlæggende forståelse for tal og regnearterne. Talhæfterne kan bruges både til klasseundervisningen i indskolingen og er særligt egnet til elever, som har brug for ekstra træning af specifikke færdigheder. Hæfterne er tematisk opbygget, og de omhandler bl.a.: Tallene fra 0-1000, addition, subtraktion, rækkefølge, multiplikation og kan bruges i vilkårlig rækkefølge. Forfatter: Bent Nørgaard

Side 32


Lærerhenvendte titler til matematik Få inspiration til din undervisning og hold dig opdateret om de nyeste pædagogiske tendenser og den seneste viden inden for matematikundervisning. 

Matematik i bevægelse Bøgerne om bevægelse i undervisningen inspirerer til lege og aktiviteter, du kan inddrage i matematikundervisningen i indskolingen. De har en overskuelig opbygning, og du får let et overblik over, hvilke materialer du skal bruge, hvordan du kan forberede dig, og hvordan aktiviteterne udføres. Aktiviteterne kræver meget lidt forberedelse, de er grundigt beskrevet, og du kan finde alle materialer på skolen. Forfattere: Louise Bach Jeppesen og Anne-Christine Weber

Regningsarter og Talopfattelse Serien Konkrete materialer i indskolingen inspirerer til leg, spil og aktiviteter med konkrete materialer. De to bøger Talopfattelse og Regningsarter kan bruges som et supplement til den daglige matematikundervisning i indskolingen og henvender sig til dig, der også vil lære dine elever matematik gennem aktiviteter med konkrete materialer. Hver bog indeholder vejledning til 44 aktiviteter med konkrete materialer. Forfattere: Louise Bach Jeppesen og Anne-Christine Weber

Side 33


MATEMATIK

Når tal gi’r kaos Mange elever oplever udfordringer i matematikundervisningen, og vi ved kun meget lidt om, hvorfor tal gi’r kaos. Både lærere og forældre er usikre på, hvordan de kan imødekomme og afhjælpe elevernes matematiske udfordringer. Når tal gi’r kaos belyser centrale problemstillinger i matematikundervisningen fra en specialpædagogisk vinkel: kendetegn, problemstillinger, udredning, prøver og tests. Forfatter: Olav Lunde, oversat af Bent Nørgaard

Dyskalkuli & matematik Matematik er en aktiv del af hverdagen på mange forskellige måder – vi bruger matematikken, når vi handler, vurderer priser og beregner skat. Matematikken er overalt, og børn og voksne, som ikke kan læse tallene, oplever et handicap i hverdagen. Dyskalkuli & matematik er velegnet som opslagsbog og behandler blandt andet emnerne udredning og diagnosticering af dyskalkuli, færdigheds- og kognitiv træning, logik og forståelse samt motivation og lyst. Bogen har både fokus på de kognitive processer og de psykologiske faktorer i beskrivelsen af elevernes vanskeligheder.  Forfatter: Björn Adler, oversat af Bent Nørgaard

Side 34


Nu får jeg det til... Forskning viser, at jo tidligere elever får hjælp med vanskeligheder i matematik, jo større er sandsynligheden for, at de kommer til at mestre faget. Nu får jeg det til … indeholder praktiske anvisninger til lærere, der har én eller flere elever i klassen, som har brug for ekstra hjælp. Kapitlerne i bogen kan tages op enkeltvis og uafhængigt af hinanden i lærerteamet. Som helhed bidrager bogen til en bedre skolegang for elever med matematiske vanskeligheder.  Forfatter: Olav Lunde, oversat af Bent Nørgaard

Værd at vide om dyskalkuli Talord, cifre og mange af matematikkens grundlæggende begreber som mere, mindre og lig med kommer hurtigt på plads hos elever med normale sproglige færdigheder. Visse dele af matematikken er for de fleste elever en ren sproglig øvelse. Børn med forsinket sprogudvikling har derfor brug for flere forklaringer, flere gentagelser og en undervisning med et visuelt og konkret indhold. Værd at vide om dyskalkuli giver lærere og forældre til børn med matematiske vanskeligheder en kort introduktion til dyskalkuli og svarer på spørgsmålene: Hvad er dyskalkuli? Hvor adskiller dyskalkuli sig fra andre matematikvanskeligheder? Hvordan finder man ud af, at der er tale om dyskalkuli? Hvad kan skolen gøre for at hjælpe elever med denne diagnose?  Forfatter: Markus Björnström, oversat af Bent Nørgaard

Side 35


MATEMATIK

Turbo Turbo er en ny serie læremidler målrettet de fagligt mest udfordrede elever i udskolingen. Med seriens udgivelser kan du sammensætte et skræddersyet forløb, der giver eleverne et fagligt løft i dansk og matematik, netop dér hvor deres udfordringer er størst. Serien består af syv elevhæfter til dansk og otte elevhæfter til matematik. Hertil kommer en lærervejledning til henholdsvis dansk og matematik, som bl.a. indeholder vejledninger til en lang række faglige spil og bevægelsesaktiviteter, som kan styrke elevernes læring.

Turbohæfterne til matematik omfatter titlerne: Bogstaver i matematik, Brøker, Geometriske figurer, Ligninger, Måleenheder, Procent, Regnehierarkiet og Regningsarter. Turbo løfter nogle af de fagligt mest udfordrede elever gennem korte, intensive læringsforløb. De gode erfaringer fra læringsforløb hos f.eks. Lær for livet bringes ud i grundskolen i en form, som let kan integreres i skolehverdagen, og Turbo kan derfor både bruges i særligt tilrettelagte forløb for mindre elevgrupper eller som et supplerende materiale i den ordinære undervisning. Forfattere til matematikhæfterne: Stine Dunkan Gents, Julie Hardbo Larsen og Trine Borgen Holm

Brøker

Ligninger

Måleenheder

Procent

Regnehierakiet

Regningsarter

Bogstaver i matematik

Geometriske figurer

Side 36


H

Å

N

D

V

Æ

R

K

O

G

D

E

S

I

G

N

J

M

O

M

N

Y

T

R

N

M

O

D

I

S

K

O

L

E

Å

G

O

B

I

L

L

E

D

K

U

N

S

T

G

E

N

S

A

P

E

M

N

Z

T

X

R

B

E

K

Y

O

L

O

P

Ø

R

S

T

I

L

S

T

O

L

H

R

T

Å

J

L

A

Y

U

L

E

K

T

I

E

E

N

G

E

L

S

K

F

N

E

G

U

M

V

L

Æ

S

N

I

N

G

O

V

E

Y

K

K

E

L

E

M

N

U

F

T

D

A

Y

N

K

U

M

O

U

M

A

T

E

M

A

T

I

K

S

O

B

I

M

O

P

A

G

P

B

F

Y

S

I

K

K

E

M

I

P

A

T

H

I

S

T

O

R

I

E

N

Y

H

A

M

O

S

V

Y

L

Z

A

L

O

R

L

A

S

Å

L

N

P

Q

M

L

S

S

A

F

S

L

Æ

S

S

K

A

M

C

S

K

I

S

K

A

M

X

H

O

T

S

A

M

F

U

N

D

S

F

A

G

K

R

I

S

T

E

N

D

O

M

S

O

U

P

I

O

N

K

P

S

X

I

L

K

U

N

D

S

K

A

B

F

A

G

M

U

S

I

G

H

K

O

D

N

I

N

G

A

V

T

L

L

L

D

L

E

A

S

Y

R

E

A

D

I

N

B

E

F

Z

S

A

Y

O

Æ

R

I

N

G

S

F

O

R

I

Ø

B

D

Y

N

S

G

S

O

M

A

N

D

E

T

S

O

R

O

E

L

S

V

R

F

M

E

D

S

Æ

R

L

I

L

E

G

P

H

K

Y

A

S

C

V

L

T

P

B

E

H

O

V

P

M

U

N

B

F

R

G

H

J

Q

A

R

U

G

G

T

H

S

L

V

L

I

S

M

M

U

S

I

K

U

H

I

K

S

D

H

Y

K

M

D

C

E

Æ

M

E

C

S

E

R

Y

I

N

A

T

U

R

T

E

K

N

O

L

O

G

I

O

R

O

P

F

R

A

N

S

K

A

T

V

M

S

A

K

C

X

Z

E N G E L S K


ENGELSK

Ordblindeundervisning For mange ordblinde elever er det en uoverkommelig opgave at skulle lære et nyt sprog. Men gennem et systematisk fonologisk arbejde er det muligt for eleverne at øge deres sproglige kompetencer. Materialerne herunder er en god støtte i den proces.

Learn English with Jack & Molly

Learn English with Jack & Molly er et begyndermateriale, som bygger på lydmetoden phonics. Materialet henvender sig til elever på mellemtrinnet, men er særligt egnet til specialundervisningen. Hæfterne kan både bruges til fordybelse i et særligt område og som supplerende træning. Progressionen i det enkelte hæfte er lille. Eleverne træner gennem forskellige opgavetyper koblingen mellem bogstav og lyd. Opgaver med lydering og rim er gennemgående for alle hæfterne. I de tre første hæfter arbejder eleverne med korte ord, forlyd, indlyd og udlyd. Sidste hæfte introducerer længere ord og to konsonanter i forlyd, både almindelige og særlige.  Forfatter: Katja Julia Heuser 

Help Start Help Start er et omfattende læse- og stavemateriale, som bygger på lydmetoden ’phonics’, hvor eleverne arbejder systematisk med koblingen mellem bogstav og lyd. Materialet henvender sig til elever fra ca. 4.-9. klasse og er særligt egnet til intensiv undervisning af ordblinde elever.  Med Help Start får eleverne strategier, konkrete teknikker og regler til at forbedre deres stavning og læsning. Der bliver anvendt multisensoriske teknikker, bl.a. ’tapping’.   Forfatter: Malin Holmberg, dansk udgave af Lise Marie Nyrop 

Side 38


k i lt

a n a t

nt

jam

b ox when?

tap

clock

w

ca p chat

quic

k

with

r

qu

Words Words er en nyudviklet serie til engelskundervisningen fra 3. klasse. Materialet henvender sig til alle elever, som skal lære at læse og stave på engelsk, men er særlig velegnet til ordblinde elever og elever med fonologiske vanskeligheder. Words bygger på lydmetoden phonics, som systematisk støtter eleven i at koble bogstav og lyd sammen. Eleverne undervises i læse- og stavestrategier, der sætter dem i stand til at læse og stave på engelsk.

NYHED

I hæfterne arbejder eleverne grundigt med engelske lyde og stavelsestyper. Når eleverne kan genkende de forskellige stavelsestyper, ved de, hvordan vokalerne udtales. Dermed bliver de bedre i stand til at læse og stave også ukendte ord. En gennemgående strategi i Words er den multisensoriske teknik ’tapping’, hvor eleverne bruger fingerbevægelser til at fastholde bogstavernes lyde og rækkefølge i arbejdshukommelsen. Forfattere: Dorte Gørtz, Lise Nyrop og Nelly Ø. Jacobsen

Side 39


Danmarks klogeste onlinemagasin om skole og læring Populære artikler om undervisning og specialpædagogik

01 02 03 04

Elevens motivation må ikke kun være drevet af ros og 12-taller

Elever skal have lyst til at lære noget. Men deres motivation må ikke kun være drevet af ros og 12-taller. Ønsket om at blive klogere skal komme indefra. Det kræver medbestemmelse, succesoplevelser og fællesskaber. Men hvordan sikrer vi det i undervisningen?

Flersprogede elever har skarpere hjerner

Forskning viser, at elever, der mestrer flere sprog, er ’klogere’ end andre børn. Og den skjulte ressource skal tydeliggøres i undervisningen, mener Gro Caspersen, lærer fra Svendborg og initiativtager til et projekt, som sætter fokus på styrken ved at være flersproget.

Brug Ordblindetesten med omtanke

I begyndelsen af 2015 lancerede Undervisningsministeriet Ordblindetesten, der blev stillet frit til rådighed for alle skoler i Danmark. Rigtig mange har taget testen til sig og anvender den til diagnosticering af ordblindhed blandt elever i grundskolen. Det er dejligt, at kommunerne har taget redskabet til sig, men det er vigtigt, at man udelukkende bruger testen, når der er en begrundet mistanke om ordblindhed. Denne artikel forklarer, hvorfor det er vigtigt, og hvad en begrundet mistanke bør basere sig på.

Turbo- og intensive læringsforløb

Turbo- og intensive læringsforløb er ofte målrettet elever i læringsvanskeligheder. I denne artikel bliver du klogere på, hvad intensive læringsforløb er, hvilken effekt de har, og hvordan arbejdet med elevens karaktertræk støtter udviklingen af elevens personlige og sociale kompetencer.

Vi ses på blivklog.dk, hvor du kan læse mere end 100 artikler om skole og læring. BlivKlog er til dig, som gerne vil holde sig opdateret om ny viden og relevante metoder, der understøtter læring i det 21. århundrede. Vi sørger for indhold, der inspirerer, formidler erfaringer og bidrager til indsigt og forståelse.

Side 40  Dansk


H

Å

N

D

V

Æ

R

K

O

G

D

E

S

I

G

N

J

M

O

M

N

Y

T

R

N

M

O

D

I

S

K

O

L

E

Å

G

O

B

I

L

L

E

D

K

U

N

S

T

G

E

N

S

A

P

E

M

N

Z

T

X

R

B

E

K

Y

O

L

O

P

Ø

R

S

T

I

L

S

T

O

L

H

R

T

Å

J

L

A

Y

U

L

E

K

T

I

E

E

N

G

E

L

S

K

F

N

E

G

U

M

V

L

Æ

S

N

I

N

G

O

V

E

Y

K

K

E

L

E

M

N

U

F

T

D

A

Y

N

K

U

M

O

U

M

A

T

E

M

A

T

I

K

S

O

B

I

M

O

P

A

G

P

B

F

Y

S

I

K

K

E

M

I

P

A

T

H

I

S

T

O

R

I

E

N

Y

H

A

M

O

S

V

Y

L

Z

A

L

O

R

L

A

S

Å

L

N

P

Q

M

L

S

S

A

F

S

L

Æ

S

S

K

A

M

C

S

K

I

S

K

A

M

X

H

O

T

S

A

M

F

U

N

D

S

F

A

G

K

R

I

S

T

E

N

D

O

M

S

O

U

P

I

O

N

K

P

S

X

I

L

K

U

N

D

S

K

A

B

F

A

G

M

U

S

I

G

H

K

O

D

N

I

N

G

A

V

T

L

L

L

D

L

E

A

S

Y

R

E

A

D

I

N

B

E

F

Z

S

A

Y

O

Æ

R

I

N

G

S

F

O

R

I

Ø

B

D

Y

N

S

G

S

O

M

A

N

D

E

T

S

O

R

O

E

L

S

V

R

F

M

E

D

S

Æ

R

L

I

L

E

G

P

H

K

Y

A

S

C

V

L

T

P

B

E

H

O

V

P

M

U

N

B

F

R

G

H

J

Q

A

R

U

G

G

T

H

S

L

V

L

I

S

M

M

U

S

I

K

U

H

I

K

S

D

H

Y

K

M

D

C

E

Æ

M

E

C

S

E

R

Y

I

N

A

T

U

R

T

E

K

N

O

L

O

G

I

O

R

O

P

F

R

A

N

S

K

A

T

V

M

S

A

K

C

X

Z

F Ø R S K O L E O G B Ø R N E H A V E K L A S S E


FØRSKOLE OG BØRNEHAVEKLASSE

Faglige, personlige og sociale kompetencer Børn skal stimuleres for at udvikle sprog, grundlæggende følelser og sociale kompetencer. Til

det formål har Special-pædagogisk forlag en række materialer, som giver pædagogen og læreren redskaber til at forebygge mobning og vold, fremme empati og udvikle børnenes sociale færdigheder.

De første trin De første trin er et pædagogisk tilrettelagt materiale, som arbejder systematisk med at udvikle børns personlige og sociale kompetencer. Materialet er bygget op omkring fem tematikker: læringsfærdigheder, empati, håndtering af følelser, problemløsning og det at være skoleklar. De første trin henvender sig til daginstitutionernes ældste børn og rummer ugetemaer med lektioner, der byder på sang og musik, leg og dukkespil.  De første trin er et nyudviklet materiale, der har et stærkere fokus på at gøre børnene klar til skole.    Forfatter: dansk udgave af Bente Lindhard

Skoletrin Skoletrin henvender sig til elever i børnehaveklasse og 1. klasse. Materialet har fokus på at udvikle elevernes personlige og sociale kompetencer, der er nødvendige for, at børn kan lykkes socialt og fagligt i skolen og i livet. Materialet rummer ugetemaer med lektioner, som byder på sang og musik, leg og dukkespil. Skoletrin er struktureret om fire temaer: læringsfærdigheder, empati, håndtering af følelser og problemløsning. Elever, som i børnehaven har mødt De første trin, vil opleve Skoletrin som en naturlig efterfølger, og som brobygger mellem børnehave og skole.  Skoletrin kan anvendes selvstændigt.   Skoletrin er et nyudviklet materiale, der har et stærkere fokus på at gøre eleverne læringsparate. Forfatter: dansk udgave af Bente Lindhard

Side 42


Hit med... Hit med… er en række materialer, som stimulerer børns sproglige udvikling. Materialerne er

målrettet børn i daginstitutioner og elever i indskolingen. Gennem samtale, højtlæsning og

lege trænes og stimuleres børnenes sproglige opmærksomhed, og på den måde styrkes de færdigheder, der bl.a. fremmer læseindlæringen.

Hit med sproget

Hit med Anton

Hit med sproget er en pegebog med billeder af dyr, som henvender sig til børn i alderen 0-12 måneder. Bogen giver forældrene et overblik over barnets forventede sproglige udvikling og gode råd til, hvordan man som forældre kan arbejde aktivt med at stimulere barnet.

Det er vigtigt at have samtaler med børn tidligt, fordi det sætter gang i deres sproglige udvikling. Hit med Anton er en samtalebog, som gennem rim og sproglige aktiviteter styrker og udvikler børns sprog. Bogen henvender sig til børn i alderen 1-2 år, og den kan anvendes af forældre såvel som pædagogisk personale i daginstitutioner.

Forfatter: Gitte Skyum Kjøge

Forfatter: Gitte Skyum Kjøge

Hit med udtalen

Hit med tæppet

Børns udtalevanskeligheder skal tages alvorligt, da de kan give udfordringer i forhold til barnets kommunikation og relationer til andre. Hit med udtalen og det tilhørende materiale Palle Post screening tilbyder pædagogen et redskab, som let giver overblik over børns udtale og eventuelle vanskeligheder.

Tæppet er beregnet til sproglege i daginstitutioner og til den første bogstavindlæring i skolen. Børnenes leg på tæppet giver dem færdigheder, som fremmer bogstavindlæring og dermed hjælper dem på vej til en god læsestart.

Forfattere: Gitte Skyum Kjøge og Laila Jeppesen

Hit med tæppet findes også i en mini-udgave og i en udgave kun med vokaler.

Side 43


FØRSKOLE OG BØRNEHAVEKLASSE

Start Med Start kan du arbejde målrettet med at udvikle børns sociale og emotionelle færdigheder, som de kommer til udtryk i leg, samtaler og andre hverdagssituationer. En tidlig introduktion til disse færdigheder øger trivslen og forudsætningerne for en positiv udvikling hos barnet. Materialet er målrettet børn, fra de starter i daginstitution. Forfattere: Lars Löwenborg og Björn Gislason, oversat af Bente Lindhard

Hermann Bøgerne om Hermann handler om små og store hverdagsoplevelser, som børn i 3-4-års alderen kan glæde sig over og relatere til. Samtidig træner børnene deres kendskab til grundlæggende følelser og sociale kompetencer. Gennem bøgerne lærer børnene at blive fortrolige med menneskets seks basale følelser: glæde, vrede, overraskelse, at være ked af det, bange og følelsen af afsky.  Som inspiration til pædagogen er der oplæg til dukkespil med hånddukkerne fra De første trin samt spørgsmål og idéer til samtale med børnene bagest i bogen.   Hånddukkerne kan købes enkeltvis på www.sp-forlag.dk.  Forfatter: Mette Honoré 

Side 44


Screeningsmaterialer For at forstå et barns udvikling har de voksne omkring barnet brug for at kunne indsamle viden på

en let og overskuelig måde. Special-pædagogisk forlag har en række screeningsmaterialer, der

både kortlægger barnets udvikling og støtter pædagogen og læreren i at igangsætte indsatser, hvis udviklingen er forsinket.

TRAS Sprogudviklingen er afgørende for harmonien i et barns samlede udvikling. Både i småbørnsalderen og senere, når barnet begynder sin indlæring i skolen, spiller de sproglige færdigheder en central rolle.  TRAS er udviklet ud fra et ønske om at give et let anvendeligt og effektivt redskab til professionelle voksne, som er med til at tage vare på sprogudviklingen hos børn. Materialet er med til at danne et overblik over hvert enkelt barns udvikling og fremhæver det, som trænger til at blive styrket.  TRAS består af observationsark, en vejledning og en håndbog.   Forfatter: Inge Benn Thomsen 

TrasMo Både sociale, kulturelle og miljømæssige faktorer påvirker et barns sansemotoriske udvikling og har stor betydning for, hvilke færdigheder barnet har mulighed for at udvikle og motiveres til at lære. TrasMo er udviklet til at fremme en tidlig, målrettet indsats og kan anvendes i det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, dagplejer og ved forældresamtaler.   Materialet er henvendt børn i alderen 2-5 år og er inddelt i tre aldersgrupper: 2-3 år, 3-4 år og 4-5 år. TrasMo er også velegnet til kommende skolebørn, fordi der indgår mange aktiviteter, som er vigtige at mestre ved skolestart.  TrasMo består af observationsark og en manual.   Forfatter: Birte Engmann 

Side 45


FØRSKOLE OG BØRNEHAVEKLASSE

Alle med Alle med følger det enkelte barn i et letlæst, cirkelformet skema fra 1-6 år og er en hjælp til pædagoger, dagplejere og andre ansatte med ansvar for børn i dagtilbud. Personalet kan ud fra en række udsagn følge, om barnet udvikler sig som ønsket, eller om der er områder, hvor barnet ikke udvikles alderssvarende. Materialet dækker seks udviklingsområder: sprog, socio-emotionel udvikling, leg, trivsel, hverdagsaktiviteter og sansning. Alle med består af observationsark og en vejledning.   Forfattere: Inger Kristine Løge, Karina Leidland, Mette Mellegaard, Aud Harriet Sleveland Olsen og Torill Waldeland, dansk udgave af Inge Benn Thomsen og Henrik Knudsen.

MIO Børn i alderen 2-5 år omgives af, udforsker og bruger matematik i mange af deres aktiviteter. MIO er et observationsmateriale, som hjælper pædagogen med at kortlægge det enkelte barns matematiske opmærksomhed og synliggøre, hvilke tiltag der kan være gavnlige for at støtte barnets matematiske udvikling. I materialet beskæftiger børnene sig ikke med skolematematik, men med førfaglige begreber, som de får erfaringer med gennem hverdagsaktiviteter og lege.  MIO består af observationsark og en vejledning.   Forfattere: Hilde Skaar Davidsen, Inger Kristine Løge, Olav Lunde, Elin Reikerås og Tone Dalvang, dansk udgave af Bent Lindhardt, Lone Kathrine Petersen og Michael Wahl Andersen.

Begrebsforståelse og Begrebsaktiviteter Begrebsforståelse afdækker børns begrebsforståelse og henvender sig til de ældste børn i daginstitutioner samt elever i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse. Børns begrebsforståelse er en forudsætning for læring, og med denne vejledning er det nemt at kortlægge barnets udfordringer med begrebsindlæring. Håndbogen Begrebsaktiviteter giver støtte til at iværksætte en sprogpædagogisk indsats for børn, som ikke har de grundbegreber på plads, der er en væsentlig forudsætning for læring i indskolingen. Begrebsforståelse består af observationsark, en vejledning og håndbogen Begrebsaktiviteter. Forfatter: Kari Holde, oversat af Rasmus Holm-Pedersen, Trine Kjær Krogh og Helle Iben Bylander.

Side 46


H

Å

N

D

V

Æ

R

K

O

G

D

E

S

I

G

N

J

M

O

M

N

Y

T

R

N

M

O

D

I

S

K

O

L

E

Å

G

O

B

I

L

L

E

D

K

U

N

S

T

G

E

N

S

A

P

E

M

N

Z

T

X

R

B

E

K

Y

O

L

O

P

Ø

R

S

T

I

L

S

T

O

L

H

R

T

Å

J

L

A

Y

U

L

E

K

T

I

E

E

N

G

E

L

S

K

F

N

E

G

U

M

V

L

Æ

S

N

I

N

G

O

V

E

Y

K

K

E

L

E

M

N

U

F

T

D

A

Y

N

K

U

M

O

U

M

A

T

E

A

T

I

K

S

O

B

I

M

A

G

P

B

F

Y

S

I

K

K

E

M

I

P

A

T

H

I

S

T

O

R

I

D A N S K

O

P

F V U

M

E

N

Y

H

A

M

O

S

V

Y

L

Z

A

L

O

R

L

A

S

Å

L

N

P

Q

M

L

S

S

A

F

S

L

Æ

S

S

K

A

M

C

S

K

I

S

K

A

M

X

H

O

T

S

A

M

F

U

N

D

S

F

A

G

K

R

I

S

T

E

N

D

O

M

S

O

U

P

I

O

N

K

P

S

X

I

L

K

U

N

D

S

K

A

B

F

A

G

M

U

S

I

G

H

K

O

D

N

I

N

G

A

V

T

L

L

L

D

L

E

A

S

Y

R

E

A

D

I

N

B

E

F

Z

S

A

Y

O

Æ

R

I

N

G

S

F

O

R

I

Ø

B

D

Y

N

S

G

S

O

M

A

N

D

E

T

S

O

R

O

E

L

S

V

R

F

M

E

D

S

Æ

R

L

I

L

E

G

P

H

K

Y

A

S

C

V

L

T

P

B

E

H

O

V

P

M

U

N

B

F

R

G

H

J

Q

A

R

U

G

G

T

H

S

L

V

L

I

S

M

M

U

S

I

K

U

H

I

K

S

D

H

Y

K

M

D

C

E

Æ

M

E

C

S

E

R

Y

I

N

A

T

U

R

T

E

K

N

O

L

O

G

I

O

R

O

P

F

R

A

N

S

K

A

T

V

M

S

A

K

C

X

Z


FVU DANSK

Danskundervisning for voksne Dansk Trin er et materiale udviklet til FVU danskundervisning med tekster og tilhørende opgaver,

henvendt til unge og voksne. Materialet kan anvendes til holdundervisning, individuel undervisning og selvstudium. Serien er opbygget efter de fire trin inden for FVU danskundervisning.

Dansk Trin 1

Dansk Trin 2

Dansk Trin 3

Dansk Trin 4

Dansk Trin 1 giver eleverne større viden om sprogets mindste dele – bogstav, stavelse og rod – og større kendskab til almindelige ord, som kan være vanskelige. Både tekst- og opgavehæfte svarer til kravene på FVU trin 1, men indeholder også elementer svarende til trin 2.

På Dansk Trin 3 forbedrer og udvikler eleverne deres kendskab til ords grammatiske sammenhænge og til forskellige teksttypers karakteristika. Både tekst- og opgavehæfte svarer til kravene på FVU trin 3, men indeholder også elementer svarende til trin 4.

Dansk Trin 2 fortsætter arbejdet med grammatik og fremmer elevernes evner til at læse og skrive hverdagstekster. Både tekst- og opgavehæfte svarer til kravene på FVU trin 2, men indeholder også elementer svarende til trin 3.

På Dansk Trin 4 udvikler eleverne deres læsetekniske og skriftsproglige færdigheder, og de får kendskab til metoder og aktiviteter, der kan fremme studieudbyttet.

Til alle fire trin findes opgavehæfte og teksthæfte. Opgavehæftet er basis for elevens arbejde. Teksthæftet indeholder både beskrivende tekster om hverdagslivet og mere informative tekster til praktisk anvendelse.   Forfattere: Inge Allesø Nielsen og Susanne Frost Maarbjerg 

Side 48


Fri- og letlæsning til unge og voksne Unge og voksne med læsevanskeligheder har brug for god litteratur, som både kan underholde

og støtte læseudviklingen. Special-pædagogisk forlag tilbyder et stort udvalg af titler inden for netop dette område.

Læseværkstedet

Læseværkstedet tilbyder et stort udvalg af frilæsningsbøger til unge og voksne, der har svært ved at læse. Bøgerne er overskuelige og emnerne er udvalgt, så de er relevante for målgruppen. Størstedelen af bøgerne er fiktion, andre er bibliografier og nogle er inspireret af virkelige hændelser. Der findes opgaver til de fleste titler i serien. Serien er inddelt i fire niveauer:

–– Rødt niveau (lix 7-10) –– Grønt niveau (lix 13)  –– Gult niveau (lix 20)  –– Blåt niveau (lix 25-30).

Side 49


FVU DANSK

Lette klassikere

Lette klassikere er en serie læsepædagogisk bearbejdede udgaver af kendte og populære bøger. Serien henvender sig til læsesvage unge og voksne, der finder originaludgaverne uoverkommelige eller svære at læse, men som gerne vil have en god læseoplevelse.   Der findes opgaver til mange af titlerne i serien.  

Greyline

Greyline har titler, som kan benyttes til frilæsning, temalæsning og emnearbejde om f.eks. demokrati, medborgerskab, historiske emner og socialrealisme. Serien er udviklet til elever i udskolingen, til kursister på sprogskolerne og til voksne, der har brug for litteratur med relevante emner, som samtidig er læseteknisk lette. Der findes opgaver til mange af titlerne i serien. 

Side 50


MØD DIN LÆREMIDDELKONSULENT Har du brug for mere viden? Vil du vide mere om vores læremidler, er du velkommen til at tage kontakt til en af vores læremiddelkonsulenter. De står altid klar til at vejlede om alt fra indkøb og priser til implementering, og de kommer gerne på besøg på din skole.

Jylland og Fyn

Mie Brøner Thomsen

Eva Aarris Späth

Steen Honoré

+45 22 11 66 66 mie@alinea.dk

+45 40 11 41 74 esp@alinea.dk

+45 51 16 45 36 sth@alinea.dk

Læremiddelkonsulent

Læremiddelkonsulent

Implementeringskonsulent

Sjælland og Øerne

Jes Kristian Larsen

Eva Stokholm

Magnus Søderberg

+45 22 64 60 61 jkl@alinea.dk

+45 25 27 77 08 est@alinea.dk

+45 28 94 80 64 mso@alinea.dk

Læremiddelkonsulent

Læremiddelkonsulent

Implementeringskonsulent


KONTAKT KUNDESERVICE Alle skoledage kl. 10-15 +45 33 69 46 66 info@alinea.dk

Profile for Alinea

Specialpædagogik - Katalog 2019  

Specialpædagogiske titler fra Alinea

Specialpædagogik - Katalog 2019  

Specialpædagogiske titler fra Alinea