Specialpædagogik - Katalog 2021

Page 1

Spe cial pæda gogik

Specialpædagogik Katalog 2021

Gå til dine digitale læremidler via minside.alinea.dk Enkelt og overskueligt – alle adgange samlet på ét sted!

Specialpædagogik_Katalog_2021_cover.indd 1-2

21.12.2020 19.49


Har du brug for mere viden? Vil du vide mere om vores læremidler, er du velkommen til at tage kontakt til en af vores læremiddelkonsulenter. De står altid klar til at vejlede om alt fra indkøb og priser til implementering, og de kommer gerne på besøg på din skole.

Jylland og Fyn Læremiddelkonsulent Mie Brøner Thomsen Mie er din konsulent i følgende kommuner: Assens, Billund, Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Hedensted, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Kerteminde, Kolding, Langeland, Mariagerfjord, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odder, Ringkjøbing-Skjern, Struer, Svendborg, Sydslesvig, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Viborg, Ærø, Aabenraa

Kontakt Mie på: +45 22 11 66 66 mie@alinea.dk

Eva Aarris Späth Eva er din konsulent i følgende kommuner: Brønderslev, Esbjerg, Fanø, Favrskov, Fredericia, Frederikshavn, Herning, Hjørring, Jammerbugt, Lemvig, Læsø, Morsø, Norddjurs, Randers, Rebild, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Syddjurs, Thisted, Vesthimmerland, Aalborg, Aarhus

Kontakt Eva på: +45 40 11 41 74 esp@alinea.dk

Implementeringskonsulent Steen Honoré Implementeringskonsulent i alle kommuner i Jylland og på Fyn Steen hjælper jer godt i gang med Alineas digitale læremidler. Det foregår på jeres skole, og det er gratis.

Specialpædagogik_Katalog_2021_cover.indd 3-4

Kontakt Steen på: +45 51 16 45 36 sth@alinea.dk

21.12.2020 19.48


Indhold De gør det så godt, de kan

→4

DANSK Ord

→8

CampOrd

→ 10

Fingernemt

→ 12

Lydretten

→ 13

Ny Staveraket

→ 14

Turbo til dansk

→ 15

Noget om

→ 16

Læs Lydret

→ 17

Tryllestaven

→ 18

Pirat & Ballonskibet

→ 19

120 ords-spillet & Trestavelseslotteriet

→ 20

Fart på dansk

→ 21

Sprogleg

→ 22

Legebaseret læring

→ 23

Undervisning af ordblinde elever i alle fag & → 24 Undervisning af ordblinde – unge og voksne Mål der giver mening & Skru på sprogknappen

→ 25

Dysleksi. Fra teori til praksis & Handleplan for undervisning af ordblinde

→ 26

Sprog på spil

→ 27

Testbatteriet

→ 28

Specialpædagogisk guide til læsning og skrivning, Begrebsforståelse & Begrebsaktiviteter

→ 29

MATEMATIK Mod på mat

→ 32

Turbo til matematik

→ 33

Matematik for mig

→ 34

Konkrete materialer

→ 35

Workshops

→ 38

ENGELSK Words

→ 40

Mød din læremiddelkonsulent

→ 42 3

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 3

21.12.2020 19.34


De gør det så godt, de kan NYHED

Til dig, som vil arbejde med dine elevers personlige og sociale kompetencer Med De gør det så godt, de kan får du konkrete bud på, hvordan du som lærer arbejder med det, som dine elever mangler at lære for at lykkes i klassefællesskabet. Der tages udgangspunkt i de områder, som undersøges i sko­ lernes trivselsmålinger, og materialet hjælper dig med at forstå, hvad der er på spil hos eleverne, og hvordan du kan hjælpe dem med at overkomme det, som er svært. → En elev, som bliver ved med at afbryde, mangler at lære at vente. → En elev, som ikke deltager i klassens faglige snakke, selvom hun har noget at byde ind med, mangler at lære at stole på de andre – eller de andre mangler at gøre det, der skal til, for at hun føler sig tryg i klassen. → En elev, som forlader klassen, før der er ryddet op, har enten ikke lært at opdage, når andre har brug for hjælp, eller har ikke lært at udsætte sine egne behov.

Den amerikanske børnepsykolog Ross W. Greene siger, at børn gør det godt, hvis de kan. Børn vil gerne lytte, byde ind, stole på andre, hjælpe og vente på deres tur. Og de gør det, hvis de kan. Det er netop udgangspunktet for dette materiale. Materialet klæder dig på med den viden, du har brug for, når du arbejder med dine elevers personlige og sociale kompe­ tencer. Men vigtigst af alt rummer materialet opskrifter på små aktiviteter, som du og dine kollegaer uden den store forberedelse kan flette ind i jeres undervisning, så I sammen kan arbejde målrettet med at udvikle klassefællesskabet og skabe et godt grundlag for elevernes læring. På bogens website finder du små videoguides og kopiressourcer. Forfatter: Camilla Mørk

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 4

21.12.2020 19.34


SOCIALPÆDAGO GIK

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 5

5

21.12.2020 19.34


På udkig efter undervisningsmaterialer til ordblinde? FINGERNEMT Helga Conradsen, Mikael

Højbjerg & Thomas Mose

1

FINGERNEMT BESTÅR AF: Fingernemt 1 Fingernemt 2 Fingernemt 3 Fingernemt 4 Fingernemt 5

ord Bogstavlyde og korte lydrette lydrette ord Flere bogstavlyde og korte Lydrette ord Lydrette ord og stavelsesdeling Lydrette flerstavelsesord

FINGERNEMT BESTÅR

Fingernemt 1 Fingernemt 2 Fingernemt 3 Fingernemt 4 Fingernemt 5 Fingernemt

Bogstavlyde og korte lydrette ordLYDE OG BOGSTAV Flere bogsta vlyde og korte lydrette ord Lydrette ord Lydrette ord og stavelsesdelin g Lydrette flerstav elsesord Lærervejledni ng Fingernemt er en serie læremi dler til dansku indskolingen. ndervisningen Materialet er i særligt egnet som er i risiko til undervisning for ordblindhed, af elever, og som derfor forebyggende, har fonologisk indsats behov for en ekstra, indskolingen . Fingernemt som et introdu kan også anvend cerende læse-st es i avekursus. Fingernemt er opbygget med en system og har fokus atisk fonolog på skriftens isk progression basale lydprin undervises eleven cip. Med Fingern således i bogsta emt koblingen af vers navn, form bogstavers og lyd samt lyde til lydrette gennem den ord. Dette gøres multisensorisk bl.a. e metod en taktil-kinæste tisk fornemmelse e tapping, som giver eleven desuden som for lydsyntese. strategi til at Tapping funger fastholde opmæ rækkefølgen er rksomheden af bogstavernes på lyde i arbejd shukommelsen .

Lærervejledning til danskundervisningen i Fingernemt er en serie læremidler af elever, særligt egnet til undervisning indskolingen. Materialet er en ekstra, og som derfor har behov for som er i risiko for ordblindhed, i Fingernemt kan også anvendes forebyggende, fonologisk indsats. læse-stavekursus. indskolingen som et introducerende progression med en systematisk fonologisk Fingernemt er opbygget lydprincip. Med Fingernemt og har fokus på skriftens basale lyd samt i bogstavers navn, form og undervises eleven således ord. Dette gøres bl.a. lydrette til lyde bogstavers koblingen af eleven metode tapping, som giver gennem den multisensoriske for lydsyntese. Tapping fungerer en taktil-kinæstetisk fornemmelse på fastholde opmærksomheden desuden som strategi til at lyde i arbejdshukommelsen. rækkefølgen af bogstavernes

Fingernemt

Gå på opdagelse i vores mange materialer til ordblinde elever og elever i risiko for ordblindhed. I FINGERNEMT 1 UNDERVISES ELEVEN I:

navn, form og lyd: • Genkendelse af bogstavers i, s, e, t, æ, n, a, l, f, ø, v ved afkodning og stavning: • Lydering med tapping Korte lydrette ord lydrette ord • Forlyd og udlyd i korte alfabetets mest anvendte præsenteres 2 og 1 I Fingernemt sammenhæng. bogstaver i en funktionel og på stavning af lydrette enI Fingernemt 3, 4 og 5 fokuseres . I alle fem hæfter er flerstavelsesord samt stavelsesdeling e strategi. tapping en gennemgåend

I FINGERNEMT 2 UNDER

FINGERNEMT BESTÅR AF:

9788723547002_omslag.indd

Elsebeth Otzen og Randi

→ Materialer til dansk → Materialer til engelsk → Testmateriale → Faglitteratur til læreren → Gratis aktiviteter → Artikler om ordblindeundervisning

Med Ny Staveraket, Kortlægning kan du selv følge med i din staveudvikling. Sammen med din lærer evaluerer du, hvordan opgaverne klares. Du kan farvelægge eller skravere delfærdighederne i Staveraketmodellen, efterhånden som du får styr på dem. På den måde kan du altid se, hvor du er i din staveudvikling, og hvad du skal arbejde med som det næste.

Ny Staveraket, Kortlægning suppleres af en række øvehæfter, som er struktureret ud fra de fem faser i staveudviklingen. Det er derfor muligt for eleven at arbejde netop på det niveau, som eleven er kommet til i sin staveudvikling. ELEVEN TIL lydret. Det betyder, skal du lære at skrive I dette øvehæfte og skrive de lyde, gå fra lyd til bogstav at du skal lære at opgaver, bogstaver. Der er rigtige de med du hører, r i ordet og de de første bogstave hvor du skal skrive skrive vokaler, der i ordet. Du skal også sidste bogstaver at stave du blive bedre til kan Sådan er inde i ordet.

Elsebeth Otzen

2

ord rigtigt.

ISBN 978-87-2354039-3

sp-forlag.dk

Dansk · Elevhæfte

TIL LÆREREN

2 i staveudviklingen stavning 1 til fase I øvehæftet Lydret ende, hvilket betyder, at skrive lydbevar øver eleven sig i ge. I dette teres i korrekt rækkeføl at alle lyde repræsen sikker i de første lærer eleven at blive nter. første øvehæfte g lydrette konsona nter og i de sidste di Solvan lydrette konsona Ran og eleven skal indsætte en hvor Otz opgaver, der er h te, Dernæst Elsebet kræver lærerstøt i ord. Øvehæftet og lydrette vokaler opgaver forklare må læse højt og da læreren gerne

5

ord, om mensatte ver. om sam ebogsta om bind der, og I dette øve kellige led bety at skelne ord og fors er mensatte hvad de elser. Der to danne sam ingsend lære at at sætte og bøjn Du skal ved mer ord ord i rodmorfe danne nye r du skal opdele mellem r du skal hvo , hvo , aver opgaver , og opg sammen lte else. orddele de enke m og end som på rodmorfe e opmærk blive mer du Sådan kan ord. plekse dele i kom

TIL ELE VENhæfte skal du lære

riale, gningsmate er et kortlæ . Kortlægning ærdigheder Ny Staveraket, e elevs stavef s rer den enkelt ølje for eleven som evalue som en portef læsekurkan anvendes 9. klasse, på Materialet skolen fra 1.ialet er derfor ling i grund staveudvik gsforløb. Mater rvisnin staves lunde r at følge eleven ser og i specia hvis man ønske valg, t oplag et udvikling tæt. en række træsuppleres af Kortlægning faserne i staveNy Staveraket, ureret ud fra at arbejde som er strukt ningshæfter, muligt for eleven til i sin . Det er derfor er kommet udviklingen , som eleven niveau det netop på g. staveudviklin

TIL LÆRER EN

kning og på nyeste stavefors Ny Staveraket bygger edningen og på findes i lærervejl en fasemodel, som . www.sp-forlag.dk

4 041-6

ISBN 978-87-2354 9 788723 540416

det mor at udnytte den sig i dste bety øver elev er de min er en femer 1-4 ord. Morfemer _omslag.indd 1 9788723540416 se terne Mor femer bær femer og I øvehæf i komplek get, og alle mor lte mor e princip re de enke eder i spro fematisk e opmærk at identifice at blive en mer rende enh ningsbæ skal lære måde en den Elev g. g for på betydnin en s betydnin n får elev nge kende dere vikli e er. 4 i staveud ver, lærer at vær som stav til fase orfeebogsta femer 1 ord i rodm og bind tet Mor opdele I øvehæf satte ord re staver. at kunne sammen en en bed mer og viden om rodmorfe bliver elev model, som på r. Dermed og en fase og på opmærk endelse skning ingen bøjnings stavefor rvejledn mer og nyeste ger på ning, i lære byg læg et erak til Kort Ny Stav rhæftet es i lære som find ea.dk. gogisk www.alin ning. Special-pæda ndervis specialu God til

g1

æfte

Dansk · Elevh

sp-forlag.dk

23 9 7887

540478

alinea.dk

ag.indd

8_omsl

354047

978872

Lydret stavning Dansk · Elevhæfte

9788723547019_omsla

g.indd 1

FINGERNEMT BESTÅR AF: Fingernemt 1 Fingernemt 2 Fingernemt 3 Fingernemt 4 Fingernemt 5

lydrette ord Bogstavlyde og korte og korte lydrette ord Flere bogstavlyde Lydrette ord eling Lydrette ord og stavelsesd sord Lydrette flerstavelse

Helga Conradsen,

& Neerholt, Mikael Højbjerg Henriette Curreaux

ORD

STAVELSESDELING LYDRETTE ORD OG 02/01/2020

Lærervejledning rvisningen i læremidler til danskunde g af elever, Fingernemt er en serie er særligt egnet til undervisnin indskolingen. Materialet behov for en ekstra, d, og som derfor har i som er i risiko for ordblindhe kan også anvendes indsats. Fingernemt forebyggende, fonologisk ursus. introducerende læse-stavek indskolingen som et progression systematisk fonologisk en med Fingernemt er opbygget Med Fingernemt basale lydprincip. og har fokus på skriftens navn, form og lyd samt således i bogstavers undervises eleven Dette gøres bl.a. lyde til lydrette ord. bogstavers af eleven giver koblingen som riske metode tapping, gennem den multisenso . Tapping fungerer fornemmelse for lydsyntese en taktil-kinæstetisk mheden på til at fastholde opmærkso desuden som strategi ommelsen. es lyde i arbejdshuk rækkefølgen af bogstavern

I FINGERNEMT 4 UNDERVISES ELEVEN

Thomas Mose

LYDRETTEDans ORD k · Elevhæfte

Fingernemt

13.14

I:

sord • Lydrette enstavelse og udlyd mhed: Forlyd, indlyd • Fonologisk opmærkso stavning: ved afkodning og • Lydering med tapping klynger og uden konsonant To-stavelsesord med mest anvendte 2 præsenteres alfabetets I Fingernemt 1 og sammenhæng. funktionel en i Bogstavlyde og korte lydrette bogstaver af lydrette en- og ord 5 fokuseres på stavning 9 Flere 788723 I Fingernemt 3, 4 og 547026 fem hæfter er bogstavlyde og korte lydrette ord stavelsesdeling. I alle flerstavelsesord samt Lydrette ord strategi. en gennemgående alinea.dk Lydrette ord og stavelsesdeling tapping Dansk · Elevhæfte ervisning. God til specialund Lydrette flerstavelsesord Lærervejledning

Fingernemt er en serie læremidler til danskundervisningen i indskolingen. Materialet er særligt egnet til undervisning af elever, som er i risiko for ordblindhed, og som derfor har behov for en ekstra, forebyggende, fonologisk indsats. Fingernemt kan også anvendes i indskolingen som et introducerende læse-stavekursus. Fingernemt er opbygget med en systematisk fonologisk progression og har fokus på skriftens basale lydprincip. Med Fingernemt undervises eleven således i bogstavers navn, form og lyd samt koblingen af bogstavers lyde til lydrette ord. Dette gøres bl.a. gennem den multisensoriske metode tapping, som giver eleven forlag en taktil-kinæstetisk fornemmelse for lydsyntese. Tapping 1 mslag.indd fungerer desuden som strategi til at 9788723547033_o fastholde opmærksomhe den på rækkefølgen af bogstavernes lyde i arbejdshukommelsen.

Helga Conradsen, Henriette

Curreaux Neerholt, Mikael

Højbjerg & Thomas Mose

FINGERNEMT 5 LYDRETTE FLERSTAVELSESORD

02/01/2020 08.51

9 788723 547033

alinea.dk

Dansk · Elevhæfte 02/01/2020 10.34

12/02/2019 08.54

I FINGERNEMT 5 UNDERVISES ELEVEN I:

• Lydrette to-, tre- og firestavelsesord • Fonologisk opmærksomhe d: Forlyd, indlyd og udlyd • Stavelsesdeling • Lydering med tapping ved afkodning og stavning: Flerstavelsesord med og uden konsonantklynger I Fingernemt 1 og 2 præsenteres alfabetets mest anvendte bogstaver i en funktionel sammenhæng. I Fingernemt 3, 4 og 5 fokuseres på stavning af lydrette enog flerstavelsesord samt stavelsesdeling . I alle fem hæfter er tapping en gennemgåend e strategi. God til specialundervisning.

9 788723 547040

1

alinea.dk

9788723547040_omslag.indd

forlag Special-pædagogisk

Dansk · Elevhæfte

1

04/07/2019 15.31

02/01/2020 11.16

VÆLG DET HELT RIGTIGE TIL SPECIALUNDERVISNINGEN

N

Retskrivnin

XXXXXX-X ISBN XXX-XX-X

2

Special-pædagogisk

billeder.

sp-forlag.dk

TIL LÆR ERE

Fingernemt 1 Fingernemt 2 Fingernemt 3 Fingernemt 4 Fingernemt 5 Fingernemt

Kortlægning

9788723540393_omslag.indd 1

med du selv følge gning kan rer aket, Kortlæ lærer evalue Med Ny Staver en med din eller dvikling. Samm farvelægge i din staveu klares. Du kan opgaverne odellen, efterdu, hvordan i Staveraketm kan du rdighederne På den måde skravere delfæ dem. på skal styr du du får g, og hvad hånden som staveudviklin du er i din hvor se, altid . som det næste arbejde med

1

3

OG KORTE LYDRETTE

FINGERNEMT 3 4 FINGERNEMT

FINGERNEMT BESTÅR AF:

9788723547026_omslag.indd 1

Find det hele på alinea.dk/ordblindhed

TIL ELEVE N

g

og Randi Solvan

as Mose

FINGERNEMT 2

02/01/2020 12.59

I FINGERNEMT 3 UNDERVISES ELEVEN I:

4

jerg & Thom

Neerholt, Mikael Højbjerg & Thomas Mose

alinea.dk

5

God til specialundervisning.

n, Mikael Højb

FLERE BOG STAVLYDE

9 788723 547019

• Lydrette enstavelsesord • Fonologisk opmærksomhed: Forlyd, indlyd og udlyd • Lydering med tapping ved afkodning og stavning: Enstavelsesord med og uden konsonantklynger

Ny Staveraket, Kortlægning er et kortlægningsmateriale, som evaluerer den enkelte elevs stavefærdigheder. Materialet kan anvendes som en portefølje for elevens staveudvikling i grundskolen fra 1.- 9. klasse, på læsekurser og i specialundervisningsforløb. Materialet er derfor et oplagt valg, hvis man ønsker at følge elevens staveudvikling tæt.

Otzen

Fingernemt er en serie læremidler til danskundervisningen i indskolingen. Materialet er særligt egnet til undervisning af elever, som er i risiko for ordblindhed, og som derfor har behov for en ekstra, forebyggende, fonologisk indsats. Fingernemt kan også anvendes i Solvang indskolingen som et introducerende læse-stavekursus.

Helga Conradse

Dansk · Elevhæfte

alinea.dk

I Fingernemt 1 og 2 præsenteres alfabetets mest anvendte bogstaver i en funktionel sammenhæng. I Fingernemt 3, 4 og 5 fokuseres på stavning af lydrette en- og flerstavelsesord samt stavelsesdeling. I alle fem hæfter er tapping en gennemgående strategi.

TIL LÆREREN

ng, Elsebeth

9 788723 547002

Bogstavlyde og korte lydrette ord Flere bogstavlyde og korte lydrette ord Lydrette ord Lydrette ord og stavelsesdeling Lydrette flerstavelsesord Lærervejledning

Fingernemt er opbygget med en systematisk fonologisk progression og har fokus på skriftens basale lydprincip. Med Fingernemt undervises eleven således i bogstavers navn, form og lyd samt koblingen af bogstavers lyde til lydrette ord. Dette gøres bl.a. gennem den multisensoriske metode tapping, som giver eleven en taktil-kinæstetisk fornemmelse for lydsyntese. Tapping fungerer desuden som strategi til at fastholde opmærksomheden på rækkefølgen af bogstavernes lyde i arbejdshukommelsen.

TIL ELEVEN

Randi Solva

Fingernemt 1 Fingernemt 2 Fingernemt 3 Fingernemt 4 Fingernemt 5 Fingernemt 1

KORTE LYDRETTE ORD

VISES ELEVEN I:

• Genkendelse af bogstavers navn, form og u, m, o, b, å, lyd: p, k, g, j, h, r, d • Lydering med tapping ved afkodning Korte lydrette og stavning: ord • Forlyd og udlyd i korte lydrette ord I Fingernemt 1 og 2 præsen teres alfabet bogstaver i ets mest anvend en funktionel samme te I Fingernemt nhæng. 3, 4 og 5 fokuse res på stavnin flerstavelsesor g af lydrette d samt stavels en- og esdeling. I alle tapping en gennemgående fem hæfter er strategi. God til special Helga Conradsen, Henriette Curreaux undervisning.

God til specialundervisning.

Vi har samlet det hele, så du nemt kan finde det, du skal bruge til netop dine elever.

AF:

forlag

er 1 Mor fem Dansk ·

fte

Elevhæ

020 11.17

26/06/2

→ Få vores mest populære mate­ rialer til specialundervisningen i hånden. Bestil en pakke nu, og få mere end 50 % rabat.

1001

Bestil på alinea.dk/ordblindhed

6

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 6

21.12.2020 19.34


Dansk Mange elever i grundskolen er udfordret af ordblindhed og læsevanskeligheder. På de næste sider finder du læremidler, der er målrettet elever med faglige udfor­ dringer inden for læsning og stavning, så du og din skole kan give børnene succes­ oplevelser med læring.

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 7

21.12.2020 19.34


Den bedste støtte til dine ordblinde elever Ord Ord er en serie læremidler målrettet grundskolens ordblinde elever og elever med fonologiske vanskeligheder. Ord kan anvendes efter den tværgående ordblindetest i 3. klasse og er særlig egnet til elever i gul eller rød kategori. Eleverne undervises i relevante ordlæse- og stavestrategier, så de får solide, overskuelige redskaber til at læse og stave ord. En grundlæggende strategi er den multisensoriske teknik tapping, hvor eleverne bruger fingerbevægelser til at huske bogstavernes lyde og til at samle bogstaver til stavelser og ord. Med Ord opnår eleverne de nødvendige fonologiske kompetencer, som er en forudsætning for at kunne bruge deres læse- og staveteknologi. Materialet er overskueligt for både elever og lærere, og til de fem hæfter hører en grundig lærervejledning. Forfattere: Mikael Højbjerg, Thomas Mose, Birgit Dilling Jandorf og Inga Thorup Thomsen

Elevbøger i serien

Lydrette enstavelsesord 8

Lydrette flerstavelsesord

Vokallyde

Rødder

Endelser

DANSK

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 8

21.12.2020 19.34


” Gennem 10 år har vi undervist mere end 4.000 ordblinde børn og unge. Med Ord har vi skabt et læremiddel, som hjælper eleverne med at overkomme den helt grundlæggende udfordring for ordblinde – nemlig at kunne genkende, fast­ holde og sammensætte bogstavlyde til ord. Ord opbygger elevernes fonologiske kompe­ tencer, som sætter dem i stand til at stave og skrive, men skaber også forudsætningen for, at eleverne får det fulde udbytte af deres læse-staveteknologi.” Mikael Højbjerg og Thomas Mose, konsulenter fra Ordblindetræning og forfattere til Ord

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 9

21.12.2020 19.34


Digital hjælp til ordblinde CampOrd 3.-6. klasse | Digitalt læremiddel CampOrd er et nyudviklet digitalt læremiddel til grund­ skolens ordblinde elever og elever med fonologiske vanskeligheder. Med læremidlet får du helt nye muligheder i din undervisning af ordblinde elever, og samtidig videreføres den kendte struktur, progression og de velafprøvede strategier fra Ord. En gennemgående strategi i CampOrd er derfor tapping, hvor eleven bruger fingerbevægelser til at fastholde bogstavernes lyde og samle dem til stavelser og ord. Opgaverne i CampOrd har lyd og lytning som omdrejningspunkt. Eleverne arbejder indgående med lydering, hvor de kobler de hørte lyde og ord med bogstaver. Læremidlet rummer en imponerende mængde opgaver, og der er dermed god mulighed for at skabe den nødvendige over­ indlæring hos eleverne. CampOrd kan anvendes efter den tværgående ordblindetest i 3. klasse og henvender sig i særlig grad til de elever, som testen placerer i gul eller rød kategori. Forfattere: Mikael Højbjerg og Thomas Mose

Brug Ord og CampOrd hver for sig – og sammen Både Ord og CampOrd er selv­ stændige læremidler, som kan anvendes uafhængigt af hin­ anden, men for at skabe den optimale læringssituation for dine ordblinde elever anbefa­ ler vi en kombination af de to læremidler. Ord vil dermed fungere som udgangspunktet for undervis­ ningen, og CampOrd vil være et supplement, hvor eleverne kan arbejde videre med områder, som kræver mere opmærksomhed. Har eleverne modtaget under­ visning i Ord, vil de i høj grad være selvhjulpne i deres videre arbejde med CampOrd.

10

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 10

21.12.2020 19.34


” CampOrd er et supergodt materiale til elever – også i udskolingen – som har læse- og stavevanskeligheder. CampOrd udmærker sig med en systematisk tilgang til undervisning i koblingen af bogstavlyde til ord og i læse- og stavestra­tegier. CampOrd anvender faser og fremstår dermed neutralt, og det har en stor betydning for udskolings­ elever med stavevanskeligheder.” Læsevejleder Charlotte Bruun Aagaard, Lystrup Skole

DANSK

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 11

11

21.12.2020 19.34


Hjælp elever i risiko for ordblindhed

Helga Conradsen, Mikael

Fingernemt 1 Fingernemt 2 Fingernemt 3 Fingernemt 4 Fingernemt 5 Fingernemt

ord ogstavlyde og korte lydrette lydrette ord ere bogstavlyde og korte

isningen i e læremidler til danskunderv af elever, let er særligt egnet til undervisning behov for en ekstra, blindhed, og som derfor har også anvendes i ogisk indsats. Fingernemt kan rsus. introducerende læse-staveku fonologisk progression ygget med en systematisk Fingernemt ftens basale lydprincip. Med form og lyd samt således i bogstavers navn, Dette gøres bl.a. avers lyde til lydrette ord. som giver eleven sensoriske metode tapping, Tapping fungerer k fornemmelse for lydsyntese. heden på opmærksom fastholde at til egi mmelsen. gstavernes lyde i arbejdshuko

I FINGERNEMT 2 UNDE

1 UNDERVISES ELEVEN I:

mest anvendte g 2 præsenteres alfabetets nktionel sammenhæng. af lydrette en- og og 5 fokuseres på stavning fem hæfter er amt stavelsesdeling. I alle emgående strategi.

ndervisning.

9 788723 547002

en, Mikael Højb

jerg & Thom

as Mose

FINGERNEMT 2 FLERE BOG STAVLY

DE OG KOR TE LYDRET TE

Fingernemt

ORD

Fingernemt er en serie læremidler til danskundervisningen i indskolingen. Materialet er særligt egnet til undervisning af elever, som er i risiko for ordblindhed, og som derfor har behov for en ekstra, forebyggende fonologisk indsats. Materialet kan også anvendes i indskolingen som et intro­ ducerende læse-stave-kursus.

RVISES ELEVEN I:

Helga Conradsen, Henriette Curreaux Neerholt, Mikael Højbjerg & Thomas Mose Dansk · Elevhæfte 9 788723

alinea.dk

ESTÅR AF:

9788723547019_om

slag.indd 1

rg & Neerholt, Mikael Højbje Henriette Curreaux 02/01/2020 12.59 Helga Conradsen, Dansk · Elev hæfte

3

FINGERNEMT BESTÅR AF:

rie læremidler til danskundervisningen i alet er særligt egnet til undervisning af elever, dblindhed, og som derfor har behov for en ekstra, ogisk indsats. Fingernemt kan også anvendes i introducerende læse-stavekursus.

Fingernemt 1 Fingernemt 2 Fingernemt 3 Fingernemt 4 Fingernemt 5

ygget med en systematisk fonologisk progression ftens basale lydprincip. Med Fingernemt åledes i bogstavers navn, form og lyd samt avers lyde til lydrette ord. Dette gøres bl.a. ensoriske metode tapping, som giver eleven en nemmelse for lydsyntese. Tapping fungerer gi til at fastholde opmærksomheden på stavernes lyde i arbejdshukommelsen.

Fingernemt

lydrette ord Bogstavlyde og korte og korte lydrette ord Flere bogstavlyde Lydrette ord deling Lydrette ord og stavelses Lydrette flerstavelsesord

LYDRETTE ORD

02/01/2020

Fingernemt er opbygget med en systematisk fonologisk progression og har fokus på skriftens basale lydprincip. Eleven undervises i bogstavers navn, form og lyd samt koblingen af bogstavers lyde til lydrette ord. Det gøres blandt andet gennem den multisensoriske metode tapping, som giver eleven en taktil-kinæstetisk fornemmelse for lydsyntese. Tapping fun­ gerer desuden som strategi til at fastholde opmærksomheden på rækkefølgen af bogstavernes lyde i arbejdshukommelsen.

13.14

STAVELSESDELING LYDRETTE ORD OG

Lærervejledning

ervisningen i læremidler til danskund Fingernemt er en serie undervisning af elever, t er særligt egnet til indskolingen. Materiale behov for en ekstra, ed, og som derfor har i som er i risiko for ordblindh t kan også anvendes k indsats. Fingernem forebyggende, fonologis ekursus. læse-stav rende introduce indskolingen som et k progression systematisk fonologis en med t Fingernemt er opbygge Med Fingernemt basale lydprincip. samt lyd og og har fokus på skriftens rs navn, form således i bogstave Bogstavlyde ogundervis es eleven korte lydrette gøres bl.a. ord til lydrette ord. Dette Flere bogstavlyde n af bogstavers lyde koblinge som giver eleven og korte lydrette ord oriske metode tapping, Lydrette ord Tapping fungerer gennem den multisens else for lydsyntese. taktil-kinæstetisk fornemm Lydrette ord og en omheden på stavelsesdel ing til at fastholde opmærks desuden som strategi ukommelsen. Lydrette flerstavelses ord gen af bogstavernes lyde i arbejdsh Lærervejledning rækkeføl

FINGERNEMT BESTÅR AF:

Fingernemt 1 Fingernemt 2 Fingernemt 3 Fingernemt 4 Fingernemt 5 Fingernemt

UNDERVISES ELEVEN I:

esord rksomhed: Forlyd, indlyd og udlyd ping ved afkodning og stavning: ed og uden konsonantklynger

Thomas Mose

FINGERNEMT FINGERNEMT 4 547019

alinea.dk

Bogstavlyde og korte lydrette ord Flere bogstavlyde og korte lydrette ord Lydrette ord Lydrette ord og stavelsesdeling Lydrette flerstavelsesord Lærervejledning

visning.

KORTE LYDRETTE ORD

Helga Conrads

• Genkendels e af bogstavers navn, form og u, m, o, b, å, lyd: p, k, g, j, h, r, d • Lydering med tappin g ved afkod Korte lydret ning og stavni te ord ng: • Forlyd og udlyd i korte lydrette ord I Fingernemt 1 og 2 præse nteres alfabe bogstaver i tets mest anven en funktionel dte sammenhæ I Fingernemt ng. 3, 4 og 5 fokuse res på stavni flerstavelses ng af lydrette ord samt stavel en- og sesdeling. I tapping en alle fem hæfte gennemgåe r er nde strategi. God til specia lundervisnin g.

lyd: bogstavers navn, form og l, f, ø, v stavning: apping ved afkodning og ord d i korte lydrette ord

5 fokuseres på stavning af lydrette en- og stavelsesdeling. I alle fem hæfter er ående strategi.

AF:

Bogstavlyde og korte lydret te ord Flere bogst avlyde og korte lydrette ord Lydrette ord Lydrette ord og stavelsesde ling Lydrette flersta velses VLYDE OG ord BOGSTA Lærervejled ning Fingernemt er en serie lærem idler til dansk indskolingen undervisning . Materialet er en i særligt egnet som er i risiko til undervisning for ordblindhed af elever, , og som derfor forebyggend har behov for e, fonologisk indsat en ekstra, s. Fingernemt indskolingen som et introd kan også anven ucerende læse-s des i tavekursus. Fingernemt er opbygget med en system og har fokus atisk fonolo på skriftens gisk progression basale lydpri undervises eleven ncip. Med Finge således i bogst rnemt koblingen af avers navn, bogstavers form og lyd lyde til lydret samt gennem den te ord. Dette multisensor gøres bl.a. iske metode en taktil-kinæs tapping, som tetisk fornem giver eleven melse for lydsyn desuden som tese. Tapping strategi til at fungerer fastholde opmæ rækkefølgen rksomheden af bogstavern på es lyde i arbejd shukommel sen.

ydrette ord ing ydrette ord og stavelsesdel ydrette flerstavelsesord ærervejledning

præsenteres alfabetets mest anvendte onel sammenhæng.

Højbjerg & Thomas Mose

1 T M E N R E FING

FINGERNEMT BESTÅR

TÅR AF:

I:

Fingernemt er en serie læremidler til danskundervisningen i indskolingen. Materialet er særligt egnet til undervisning af elever, som er i risiko for ordblindhed, esord og som derfor enstavels har behov • Lydrette og udlyd for en ekstra, forebyggende, fonologisk indsats. omhed: Forlyd, indlyd sk opmærks Fingernemt kan også • Fonologi anvendes i g og stavning: indskolingen som et introduceren med tapping ved afkodnin de læse-staveku • Lydering rsus. tklynger og uden konsonan Fingernemt er opbygget To-stavelsesord med med en systematisk fonologisk progression alfabetets mest anvendte og har fokus på skriftens basale res mt 1 og 2 præsente lydprincip. Med Fingernemt I Fingerne hæng. undervises eleven således funktionel sammen i bogstaversbogstave r i en en- og navn, form og lyd samt på stavning af lydrette koblingen af bogstavers lyde 3, 4 og 5 fokuseres til lydretteI Fingerne mtgøres ord. Dette bl.a. I alle fem hæfter er gennem den multisensori samt stavelsesdeling. ske metode tapping, sesord flerstavel som giver eleven en taktil-kinæstetisk fornemmels gennemgående strategi. e for lydsyntese. tapping en Tapping fungerer desuden som strategi til at fastholde opmærksomheden dervisning. på rækkefølgen God til specialun 9 788723 547026 af bogstavernes lyde i arbejdshuko mmelsen.

I FINGERNEMT 4 UNDERVISES ELEVEN

Helga Conradsen, Henriette

Curreaux Neerholt, Mikael

Højbjerg & Thomas Mose

FINGERNEMT 5 LYDRETTE FLERSTAVELSESO RD

I alinea.dk FINGERNEMT 5 UNDERVISESDansk ELEVEN· Elevhæfte I:

• Lydrette to-, tre- og firestavelses ord • Fonologisk opmærksom hed: Forlyd, indlyd og udlyd • Stavelsesdeling • Lydering med tapping ved afkodning og stavning: Flerstavelsesord med og uden konsonantklynger I Fingernemt 1 og 2 præsenteres alfabetets mest anvendte bogstaver i en funktionel sammenhæng. I Fingernemt 3, 4 og 5 fokuseres på stavning af lydrette enog flerstavelsesord samt stavelsesdel ing. I alle fem hæfter er 1 tapping en gennemgående 9788723547033_omslag.indd strategi. God til specialundervisning.

9 788723 547033

alinea.dk

02/01/2020 08.51

Dansk · Elevhæfte 02/01/2020 10.34

Forfattere: Mikael Højbjerg, Thomas Mose, Helga Conradsen og Henriette Curreaux

9 788723 547040

alinea.dk

9788723547040_omslag.indd

Dansk · Elevhæfte

1

02/01/2020 11.16

12

DANSK

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 12

21.12.2020 19.34


Differentieret stavetræning til ordblinde elever Lydretten Lydretten er en serie læremidler, som er særligt egnet til undervisningen af ordblinde og elever med fonologiske vanskeligheder fra 3. klasse. Lydretten er et differentieret og systematisk stave- og diktatmateriale, som tager udgangspunkt i Mette Zieglers staveudviklingstrin. De fire hæfter spænder over trinnene 2-4. For at få bedst udbytte af arbejdet med læremidlet bør man kende til, hvor eleven befinder sig i sin staveudvikling. Udfyldningsdiktaterne i Lydretten er på flere niveauer med differentieret støtte. Til hver diktat hører øvesider, hvor eleven arbejder direkte med diktatordene. Øvesiderne indeholder opgaver, som træner eleven i at bruge relevante stavestrategier. Lydrettens grundige gennemgang af stavestrategier og materialets systematiske opbygning er til gavn for alle elever. Lydretten kan derfor med fordel også anvendes som støtte til staveundervisningen for hele klassen.

Elevbøger i serien Dorte Damgaard og Tanja Ibsen

består af:

Dorte Damgaard og Tanja Ibsen

Dorte Damgaard og Tanja Ibsen

Dorte Damgaard

Lydretten består af:

Lydretten består af:

Lydretten består af:

ydrette ord re lydrette ord geregler mer

Lydretten 1 Korte lydrette ord Lydretten 2 Længere lydrette ord Lydretten 3 Lydfølgeregler Lydretten 4 Morfemer Lærervejledning

Lydretten 1 Korte lydrette ord Lydretten 2 Længere lydrette ord Lydretten 3 Lydfølgeregler Lydretten 4 Morfemer Lærervejledning

Lydretten 1 Korte lydrette ord Lydretten 2 Længere lydrette ord Lydretten 3 Lydfølgeregler Lydretten 4 Morfemer Lærervejledning

læremidler, som er særligt egnet til undervisningen af med fonologiske vanskeligheder. - og diktatmateriale, som tager teoretisk udgangspunkt udviklingstrin. De fire hæfter spænder over trinene 2-4. e af arbejdet med Lydretten, bør man kende til, hvor sin staveudvikling.

Lydretten er en serie læremidler, som er særligt egnet til undervisningen af ordblinde og elever med fonologiske vanskeligheder. Materialet er et stave- og diktatmateriale, som tager teoretisk udgangspunkt i Mette Zieglers staveudviklingstrin. De fire hæfter spænder over trinene 2-4. For at få bedst udbytte af arbejdet med Lydretten, bør man kende til, hvor eleven befinder sig i sin staveudvikling.

Lydretten er en serie læremidler, som er særligt egnet til undervisningen af ordblinde og elever med fonologiske vanskeligheder. Materialet er et stave- og diktatmateriale, som tager teoretisk udgangspunkt i Mette Zieglers staveudviklingstrin. De fire hæfter spænder over trinene 2-4. For at få bedst udbytte af arbejdet med Lydretten, bør man kende til, hvor eleven befinder sig i sin staveudvikling.

Lydretten er en serie læremidler, som er særligt egnet til undervisningen af ordblinde og elever med fonologiske vanskeligheder. Materialet er et stave- og diktatmateriale, som tager teoretisk udgangspunkt i Mette Zieglers staveudviklingstrin. De fire hæfter spænder over trinene 2-4. For at få bedst udbytte af arbejdet med Lydretten, bør man kende til, hvor eleven befinder sig i sin staveudvikling.

gennemgang af stavestrategier samt materialets ing er til gavn for alle elever. Lydretten kan derfor med s som støtte til staveundervisningen for hele klassen.

Lydrettens grundige gennemgang af stavestrategier samt materialets systematiske opbygning er til gavn for alle elever. Lydretten kan derfor med fordel også anvendes som støtte til staveundervisningen for hele klassen.

Lydrettens grundige gennemgang af stavestrategier samt materialets systematiske opbygning er til gavn for alle elever. Lydretten kan derfor med fordel også anvendes som støtte til staveundervisningen for hele klassen.

Lydrettens grundige gennemgang af stavestrategier samt materialets systematiske opbygning er til gavn for alle elever. Lydretten kan derfor med fordel også anvendes som støtte til staveundervisningen for hele klassen.

1 har fokus på:

Lydretten 2 har fokus på:

Lydretten 3 har fokus på:

Lydretten 4 har fokus på:

veau for enkeltlyde tavestrategi ord på en til to stavelser

• • • • •

• • • • • •

• • • • • • •

lge

er ti udfyldningsdiktater på to niveauer med differentieret er tilknyttet øvesider, hvor eleven arbejder direkte med erne indeholder opgaver, som gør eleven i stand til at kellige relevante stavestrategier. til elever, der befinder sig på stavetrin 2, lydret stavning.

Det fonematiske niveau for enkeltlyde Den fonematiske stavestrategi Lydret stavning af ord på to til fem stavelser Stavelsesdeling Alfabetisk rækkefølge

Lydretten 2 indeholder ti udfyldningsdiktater på tre niveauer med differentieret støtte. Til hver diktat er tilknyttet øvesider, hvor eleven arbejder direkte med diktatordene. Øvesiderne indeholder opgaver, som gør eleven i stand til at træne brugen af forskellige relevante stavestrategier. Lydretten 2 er egnet til elever, der befinder sig i slutningen af stavetrin 2, lydret stavning,

Det fonematiske niveau for lydfølger Stavning af ikke-lydrette ord op til fem stavelser Lydfølgereglerne To-tre konsonanter i forlyd og udlyd Korte og lange vokaler (vokaltrappen) Stumme bogstaver

Lydretten 3 indeholder ti udfyldningsdiktater på tre niveauer med differentieret støtte. Til hver diktat er tilknyttet øvesider, hvor eleven arbejder direkte med diktatordene. Øvesiderne indeholder opgaver, som gør eleven i stand til at træne brugen af forskellige relevante stavestrategier. Lydretten 3 er egnet til elever, der befinder sig på stavetrin 3, lydfølgeregler.

visning. God til specialundervisning.

Det morfematiske princip Stavning af længere og sammensatte ord Morfemdeling Rodmorfemer Bøjningsmorfemer Præfiks Suffiks

Lydretten 4 indeholder ni udfyldningsdiktater på tre niveauer med differentieret støtte. Til hver diktat er tilknyttet øvesider, hvor eleven arbejder direkte med diktatordene. Øvesiderne indeholder opgaver, som gør eleven i stand til at træne brugen af forskellige relevante stavestrategier. Lydretten 4 er egnet til elever, der befinder sig på stavetrin 4, morfemer.

God til specialundervisning. God til specialundervisning.

9 788723 551238

alinea.dk

9 788723 551245

Dansk · Elevhæfte

9788723551245_omslag.indd 1001

Korte lydrette ord

alinea.dk

28/10/2020 13.04

9 788723 551269

9 788723 551252

Dansk · Elevhæfte

9788723551252_omslag.indd 1

Længere lydrette ord

alinea.dk

28/10/2020 13.05

Dansk · Elevhæfte

9788723551269_omslag.indd 1

Lydfølgeregler

alinea.dk

28/10/2020 13.06

Dansk · Elevhæfte

28/10/2020 13.06

Morfemer DANSK

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 13

13

21.12.2020 19.34


Styrk dine elevers stavefærdigheder Ny Staveraket

5

Elsebeth Otzen og Randi Solvang TIL ELEVEN

TIL ELEVEN

Elsebeth Otzen og Randi Solvang

I dette øvehæfte skal du lære at blive sproglig opmærksom. Det betyder, at du skal blive opmærksom på bogstaver, bogstavers lyde og ord. Der er opgaver, hvor du skal rime og finde det første bogstav i et ord. I andre opgaver skal du finde ud af, hvor en bestemt lyd er i et ord, fx om lyden er først, midt i eller til sidst i ordet. Du skal også tælle, hvor mange stavelser og hvor mange lyde der er i et ord. Sådan kan du blive bedre til at stave ord rigtigt.

Med Ny Staveraket, Kortlægning kan du selv følge med i din staveudvikling. Sammen med din lærer evaluerer du, hvordan opgaverne klares. Du kan farvelægge eller skravere delfærdighederne i Staveraketmodellen, efterhånden som du får styr på dem. På den måde kan du altid se, hvor du er i din staveudvikling, og hvad du skal arbejde med som det næste.

Ny Staveraket er en revideret og forenklet udgave af det kendte undervisningsmateriale Staveraketten, der indled­ ningsvis kortlægger den enkelte elevs stavefærdigheder med udgangspunkt i de fem staveudviklingstrin.

TIL LÆREREN I øvehæftet Sproglig opmærksomhed til fase 1 i staveudviklingen øver eleven sig i at blive fonologisk opmærksom, hvilket er fundamentet for en god staveudvikling. Først er der opgaver i bogstav-lyd-forbindelser og forlyds-øvelser. Dernæst lærer eleven at blive opmærksom på rækkefølgen af sproglyde i ord, på antal stavelser og på antal lyde i ord. Øvehæftet kræver lærerstøtte, da læreren gerne må læse højt og forklare opgaver og billeder.

TIL LÆREREN

Ny Staveraket, Kortlægning er et kortlægningsmateriale, som evaluerer den enkelte elevs stavefærdigheder. Materialet kan anvendes som en portefølje for elevens staveudvikling i grundskolen fra 1.- 9. klasse, på læsekurser og i specialundervisningsforløb. Materialet er derfor et oplagt valg, hvis man ønsker at følge elevens staveudvikling tæt.

Ny Staveraket er opdateret med den nyeste forskning og udvidet med den femte fase i staveudviklingen, retskrivning, så materialet dækker den samlede staveudvikling fra ind­ skoling til udskoling.

4

2

Ny Staveraket, Kortlægning suppleres af en række øvehæfter, som er struktureret ud fra de fem faser i staveudviklingen. Det er derfor muligt for eleven at arbejde netop på det niveau, som eleven er kommet til i sin staveudvikling.

Ny Staveraket bygger på nyeste staveforskning og en fasemodel, som findes i lærervejledningen og på www.sp-forlag.dk.

3

1

Kortlægning

ISBN 978-87-2354039-3

sp-forlag.dk

9788723540393_omslag.indd 1

Sproglig opmærksomhed

ISBN 978-87-2354040-9

9 788723 540409

Special-pædagogisk forlag

Dansk · Elevhæfte

1

9788723540409_omslag.indd 1

sp-forlag.dk

Dansk · Elevhæfte

Special-pædagogisk forlag

12/02/2019 08.54

12/07/2019 07.34

Kortlægning

Sproglig opmærksomhed

g

og Randi Solvan Elsebeth Otzen TIL ELEVEN

Materialet kan benyttes i den almindelige staveundervisning, i den supplerende undervisning, på læsekurser, i specialunder­­ visningsforløb og til ordblinde elever.

Elsebeth Otzen

I dette øvehæfte skal du lære at skrive lydrette ord og hyppige ord. Det betyder, at du skal lære at gå fra lyd til bogstav og skrive de lyde, du hører, med de rigtige bogstaver. Derfor er der opgaver, hvor du skal skrive hele lydrette ord. Derudover skal du lære at huske, hvordan de mest almindelige ord skrives. Sådan kan blive bedre til at du stave ord rigtigt.

TIL ELEVEN

lydret. Det betyder, skal du lære at skrive I dette øvehæfte og skrive de lyde, gå fra lyd til bogstav at du skal lære at Der er opgaver, rigtige bogstaver. du hører, med de er i ordet og de de første bogstav hvor du skal skrive skrive vokaler, der også skal i ordet. Du sidste bogstaver at stave du blive bedre til kan Sådan er inde i ordet.

TIL LÆRERE N

I øvehæftet Lydret stavning 2 til fase 2 i staveudviklinge øver eleven sig n i at skrive lydbeva rende, hvilket betyder at alle lyde repræse , nteres i korrekt rækkefø lge. I dette andet øvehæfte er der først opgaver , hvor eleven skal skrive hele ord lydret. Her er ord med –e til sidst i ord og det bløde d medtag et. Dernæst lærer eleven at skrive hyppige, højfrekv ente ord korrekt, og eleven øver sig i at huske både de lydrette og de ikke-lydrette hyppige ord. Øvehæftet kræver lærerstøtte, da læreren gerne må læse højt og forklare opgaver og billeder. Ny Staveraket bygger på nyeste stavefor skning og en fasemodel, som findes i lærervej ledningen og på www.sp-forlag.d k.

TIL LÆRERE N

2 i staveudviklingen stavning 1 til fase I øvehæftet Lydret rende, hvilket betyder, at skrive lydbeva øver eleven sig i lge. I dette nteres i korrekt rækkefø at alle lyde repræse sikker i de første lærer eleven at blive nter. første øvehæfte lydrette konsona nter og i de sidste konsona lydrette indsætte , hvor eleven skal tte, Dernæst er der opgaver lærerstø kræver i ord. Øvehæftet og lydrette vokaler forklare opgaver må læse højt og da læreren gerne billeder.

skning og på nyeste stavefor Ny Staveraket bygger ledningen og på findes i lærervej en fasemodel, som k. www.sp-forlag.d

2 1

Lydret stavning

4041-6

ISBN 978-87-235 9 788723 540416

Special-pædagogisk

ISBN

978-87-2354042-3 9 788723 540423

Dansk · Elevhæfte

sp-forlag.dk

g

2

ord rigtigt.

Ny Staveraket består af et kortlægningsmateriale, som nemt giver overblik over, hvor eleven befinder sig i staveudviklingen. Materialet består også af en lang række øvehæfter, som gør det muligt at sætte ind med opgaver netop dér, hvor den enkelte elev er nået til i sin staveudvikling.

og Randi Solvan

sp-forlag.dk

Lydret stavning

forlag

15.31

9788723540423_omslag.indd

Forfattere: Elsebeth Otzen og Randi Solvang

9788723540416_omslag.indd

04/07/2019 Dansk · Elevhæfte

1

2

Special-pædagogisk

forlag

Lydret stavning 1-2

1

08/07/2019 08.08

Klar til skolestart 2021 eth Otzen

Elseb TIL ELEVEN Randi Solvang,

med du selv følge ægning kan erer lærer evalu men med din eller farvelægge klares. Du kan n, efterraketmodelle rne i Stave kan du måde den på dem. På du skal ling, og hvad staveudvik æste.

Randi Solvang, Elsebeth

Med Ny Staveraket, Kortlægnin g kan du selv følge med i din staveudvikling. Sammen med din lærer evaluerer du, hvordan opgaverne klares. Du kan farvelægge eller skravere delfærdighederne i Staveraketmodellen, efterhånden som du får styr på dem. På den måde kan du altid se, hvor du er i din staveudvikling, og hvad du skal arbejde med som det næste.

5

TIL ELEVE N

træeres af en række tlægning suppl e i stavet ud fra fasern er strukturere at arbejde t for eleven er derfor mulig et til i sin n er komm eau, som eleve

Ny Staveraket, Kortlægnin g er et kortlægningsmaterial e, som evaluerer den enkelte elevs stavefærdigheder. Materialet kan anvendes som en portefølje for elevens staveudvikling i grundskole n fra 1.- 9. klasse, på læsekurser og i specialundervisnings forløb. Materialet er derfor et oplagt valg, hvis man ønsker at følge elevens staveudvikling tæt.

med kan du selv følge ket, Kortlægning rer Med Ny Stavera din lærer evalue g. Sammen med gge eller i din staveudviklin Du kan farvelæ opgaverne klares. dellen, efterdu, hvordan Staveraketmo dighederne i måde kan du skravere delfær dem. På den skal du får styr på du som hvad n hånde dvikling, og ISBN XXX-XX-XXXXXXX-X du er i din staveu altid se, hvor sp-forlag.dk som det næste. arbejde med

Elsebeth

Ny Staveraket, Kortlægning er et kortlægnings som evaluerer materiale, den enkelte elevs stavefærdigheder. Materialet kan anvendes som en portefølje staveudvikling for elevens i grundskolen fra 1.- 9. klasse, ser og i specia på læsekurOtzen lundervisning sforløb. Materi et oplagt valg, alet er derfor hvis man ønsker at følge eleven udvikling tæt. s stave-

Rets

sp-forlag.dk

hæfte

Dansk · Elev

5

Dansk · Elevhæfte

TIL LÆRER EN

materiale, er et kortlægnings Kortlægning Ny Staveraket, stavefærdigheder. den enkelte elevs for elevens som evaluerer en portefølje anvendes som på læsekurMaterialet kan fra 1.- 9. klasse, i grundskolen alet er derfor staveudvikling Materi sforløb. lundervisning s staveser og i specia at følge eleven hvis man ønsker et oplagt valg, udvikling tæt. en række træsuppleres af Kortlægning i staveNy Staveraket, reret ud fra faserne struktu er som at arbejde ningshæfter, muligt for eleven Det er derfor i sin udviklingen. er kommet til niveau, som eleven netop på det g. staveudviklin

Elsebeth Otzen

Special-pædagogisk

ISBN XXX-XX-XX XXXXX-X

sp-forlag.dk

forlag

æfte

æfte

Dansk · Elevh

gisk forlag

Retskrivning 5

Special-pædago

ISBN XXX-XX-XX XXXXX-X

sp-forlag.dk

5

TIL LÆ

eth Ot

4

RE

I øvehæ RE N fterne tiske Morfe princi me

TIL LÆREREN

Elseb

9 788723 540492

9788

540478

alinea.dk

Special-pædago

fte alinea.dk

1001

Elevhæ

9788723540492_omslag.indd 1001

gisk forlag

Retskrivning 1-5

Dansk ·

g.indd 1001

9788723540485_omsla

9 788 723

alinea.dk

æfte

Dansk · Elevh

020 11.17

26/06/2

i Solva

ng

540508

alinea.d Dansk · Elevhæfte k

26/06/2020

Dans

11.24

k · Ele

1. klasse

Rand

4

2 er 1MorfemerMor femer 3 Mor fem Mor fe me 72354050 5 5 4 0 4 88_om 9 788723 slag.indd

23 9 7887

zen og

4

p i kom r 1-4 rende øver ple en I øvehæfterne Morfemer 1-4 øver eleven skal læ heder i spr kse ord. Mo eleven sig sig i at udnytte det i at ud re at oget, rfeme ide nyt og for på morfematiske princip i komplekse ord. Morfemer r er de mindste betydningsbæden må ntificere de alle morfe er de mind te det mo rfema ste be mer bæ de at enkel enheder i sproget, og alle morfemer det morerende tyd te mo bærer en Øv ehæf betydning. sig i at udnytt skal Eleven blive en rfeme rer en betyd ningsbæte Mo TIL LÆRER EN øver eleven mere lære at identificere de enkelte morfemer ende r og rfeme ning. de mindste betydopmæ og kende Morfemer 1-4 deres lserne betydning r 4 til Morfemer er Eleven I øvehæ - fterne rksom kende de ord. for på s den en måde fas ekse mor sta ad at blive en mere res be kompl e 4 i sta det opmærksom staver. jektive vemåd mer bærer staver ske princip i tydnin r og fun og alle morfe e og . at udnytte femati mer og mang betydSpecial-pæ er i sproget, g betyd veudvikling en sig i e morfe dste I øvehæftet ktio enhed e enkelt Morfemer elev e dago r min de 3 til for fase nin N ne ærend 4 i cere staveudviklingeni lærer eleverne en gisk de øve lt ningsb g. opmærklang tillæ veksleom en lære at identifi TIL LÆR ERE e Morfemer 1-4 ord. Morfemer erforlag r substa at skrive de Her lærer handler om en mere bøjningsendelsern es stavemåde og betydning. Her lærer er bærerbetydn ing. Eleven skal gsform eleven måde at blive se tern m kor bøjnin fem og nti den eleven bli er hæf på plek formor vet for ve rek I øve alle s ende gs, vil ele forme i kom op melt at bøje substantiver og verber og morfem deres betydning get, og lt at bø funktionelt at skrivemæ lse -en t i sætning ven ge e princip enkelte rkskorrekt kende dem om på ere de er og eder i spro fematisk e og je e opmærk nnem i sætninger og tekster. På den måde øges elevensNy Staver eleven de forske verbe tekste at identific at blive en mer som staver. rende enh opmærksomhed aket by på llen. De arbejdet dviklingen lærer ts ende r. e ningsbæ som skal lære ele- og eleven bøjningsendelser, me gger rmed 2 til fase 4 i staveu lse -en Da finde den måd at kende, så bliver dermed en bedre staver. g. Eleven på nye s i læ bliver d dette hæ ftet Morfemer ingsendelser g for på de www.a betydnin I øvehæ ste sta eleven fte og en elser og afledn afledningss betydnin ogStaveraket linea.d rerhæftet elserNy elige forstav så bygger på nyeste staveforskning og vef n får elev en be til Ko k. kende dere rfemer, forstav mest viklinge dre sta e almind rtlægn orskning Goden fasemodel, rksom på rodmo er. somstaver. findes i lærerhæftet til Kortlægning, og en en bedre til sp ver. ing, i 4 i staveud ver, lærer at vær i lærervejledningen som stav fe- opmæ ven bliver ecialu fasem til fase d bliver eleven lærer og nd på i rodmor er i sin stavning. Derme ebogsta vej od femer 1 www.alinea.dk. odel, ord bind led erv el, Mor og tet ninge isning g og en fasem endels opdele I øvehæf satte ord n og re staver. staveforsknin . og på at kunne på sammen ejledn Godingen en en bed bygger på nyeste til specialundervisning. femer og Staver viden om gning, i lærerv Nymod el, aket rodmor bliver elev æftet til Kortlæ som på r. Dermed og en fase på i lærerh opmærk som findes endelse skning ingen og bøjnings stavefor rvejledn www.alinea.dk. mer og nyeste ger på ning, i lære g. eraket byg ftet til Kortlæg lundervisnin Ny Stav God til specia rhæ es i lære find som ea.dk. www.alin sning. undervi special God til

Dansk · Elevh

æfte

bøjnin d og -en rdan gsman kan de forske llige en de, som lyd Der er skelne er opga delse mellem ver, hvo r betyd hvor -ene du er, r du ska og -en rodmo skal sætte l bøje de. de rig rfeme tige bø ordene, og r i sæ tning Sådan jnin op gaver gse er og kan du ndels , i tekste er på ende blive r. lser i mere din ret skrivn opmærksom ing. på bø jnings-

4

Sådan kan du blive mere opmærksom på bøjningsendelser i din retskrivning.

Retskrivning 3 Dansk · Elevh

4 Retskrivning

substantivers og verbers endelser tydeligt, kan det være svært at høre stavemåden. Derfor skal du lære, hvordan endelserne staves. Du lærer også, hvad de forskellige endelser betyder, og hvordan de bruges i tekster. Der er opgaver, hvor du skal bøje ordene, og opgaver, hvor du skal sætte de rigtige bøjningsendelser på ord i sætninger og i tekster.

elige forstaom de almind fte skal du lære dansk. Ved I dette øvehæ , der findes på ingsendelser delse på et velser og afledn afledningsen else eller en at sætte en forstav ing. ordets betydn ord ændres ved at ord danne nye rer, hvor du skal delser på rodmo Der er opgav ingsen afledn ende elser eller skrive de mangl sætte forstav er, hvor du skal opgav tekst. og en femer, delser i eller afledningsen enkelte forstavelser de på rksom blive mere opmæ Sådan kan du ekse ord. dele i kompl

TIL ELEVE N

gning supple res af en række æfter, som er træstruktureret ud fra faserne i staveudviklingen. Det er derfor muligt for eleven netop på det at arbejde niveau, som eleven er kommet til staveudviklin i sin g.

sp-forlag.dk

TIL ELE VE N I dette øvehæ TIL ELEVEN ende lser ng fte skal i Solva g I dette øvehæfte Otzen og Rand ens. Du og om en du lære om di Solvan skal du lære om substantivers Elsebethog de Elsebeth adjek Otzen og Randi Solvang vil læ verbers bøjningsendelser. Da man ikke en og Ran tivers og hvo re, hva lserne -ene altid udtaler

Otz Elsebeth

e ord, om mensatt om sam gstaver. TIL ELE VENhæfte skal du lære og om bindebo der, I dette øve kellige led bety at skelne fors e ord og mensatt hvad de r. Der er danne sam endelse to lære at bøjnings at sætte og er Du skal ved fem ord ord i rodmor ne nye opdele mellem skal dan r du skal du r hvo r, hvo r, ave opgave , og opg sammen . orddele de enkelte endelse fem og som på rodmor e opmærk mer e du bliv Sådan kan se ord. plek dele i kom

Ny Staveraket, Kortlæ ningsh

XXXXX-X ISBN XXX-XX-XX

Lydfølgeregler 1-3

5

Elsebeth Otzen

Retskrivning 2

Ny Staveraket, Kortlægning er et kortlægnings som evaluerer materiale, den enkelte elevs stavefærdigheder. Materialet kan anvendes som en portefølje staveudvikling for elevens i grundskolen fra 1.- 9. klasse, ser og i specia på læsekurlundervisning sforløb. Materi et oplagt valg, alet er derfor hvis man ønsker at følge eleven udvikling tæt. s stave-

TIL LÆRER EN

Randi Solvang,

Med Ny Stavera ket, Kortlægning kan i din staveudviklin Ny du selv følge med Kortlægning g. Sammen med Staveraket, suppleres af din lærer du, hvordan ningsh en række træevalue æfter, opgaverne klares. som rer er struktureret Duudvikli kan farvelæ ud fra faserne skravere delfær ngen.gge i stavedighederne i Det eller er derfor muligt Staver aketmo hånden som for eleven at netop pådellen det niveau , efterdu får styr på arbejde , som eleven dem. På den er kommet til altid se, hvor staveumåde dviklinkan du er i din staveu i sin g. du dvikling, og hvad forlag arbejde med ISBN XXX-XX-XXXXXX du skal ædagogisk som det næste. X-X Special-p

krivning 1

TIL ELEVE N

Randi Solvang,

TIL LÆRER EN

Ny Staveraket, Kortlægnin g suppleres af en række træningshæfter, som er strukturere t ud fra faserne i staveudviklingen. Det er derfor muligt for eleven at arbejde netop på det niveau, som eleven er kommet til i sin staveudvikling.

Randi Solvang, TIL ELEVE N

5

Med Ny Stavera ket, Kortlægning kan du selv følge i din staveudviklin med g. Sammen med din lærer evalue du, hvordan opgaverne klares. rer Du kan farvelæ skravere delfær gge eller dighederne i Staveraketmo hånden som dellen, efterdu får styr på dem. På den altid se, hvor måde kan du du er i din staveu dvikling, og hvad arbejde med du skal som det næste.

TIL LÆREREN

smateriale, et kortlægning ægning er gheder. stavefærdi nkelte elevs elevens portefølje for ndes som en , på læsekur1.- 9. klasse ndskolen fra er derfor . Materialet ervisningsforløb ns staver at følge eleve man ønske

Otzen

vhæfte

r4

06/07/2020 10.18

d 1001

8_omslag.ind

354047

978872

06/07

/2020

14

10.44

DANSK

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 14

21.12.2020 19.34


Giv et boost til elever, der har svært ved dansk Turbo Turbo er en serie læremidler målrettet de fagligt mest udfordrede elever i udskolingen. Her kan du sammensætte et skræddersyet forløb, der giver eleverne et fagligt løft i dansk netop der, hvor deres udfordringer er størst.

Serien består af syv elevhæfter en og lærervejledning, der ud over vejledning indeholder en lang række supplerende aktiviteter og adgang til rettevejledning. Kopiressourcer og rettevejledning ligger på web.

Turbo bygger på de gode erfaringer fra intensive lærings­ forløb hos fx Lær for Livet og har en form, som let kan integreres i en skolehverdag. Turbo kan bruges i særligt tilrettelagte forløb for mindre elevgrupper eller som supplerende materiale i den ordinære undervisning.

Turbo findes også til matematik. Forfattere til danskhæfterne: Kirstine Brandt Pedersen og Anna Boesen

NYHED trykt lærer­ vejledning

Forholdsord, stedord og bindeord

Sammensatte ord

Dobbeltkonsonant og vokalforveksling

Navneord, udsagnsord og tillægsord

Endelser

Punktum & komma

R-problemer

DANSK

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 15

15

21.12.2020 19.34


Lad dine elever træne læseforståelse på en sjov måde! Noget om er en række selvstændige opgavehæfter til danskundervisningen i indskolingen og på mellemtrinnet. Hæfterne handler om hverdagsnære emner og er læsetek­ nisk lette at gå til. Eleverne møder tekster i mange forskel­ lige genrer, fx interview, faktatekster, dagbogsnotater og beretninger, og de skal aflæse skemaer og simple modeller som fx tidslinjer. Til hver tekst følger en opgave, hvor eleverne arbejder direkte med læseforståelsen. Der er stor variation i både tekster og opgaver, og hæfterne er fyldt med faktuel viden og sjove facts.

Pernille Bønløkke

PIGEFODBOLD

NOGET OM

dt i

NOGET OM HJERNEN Icius entemolorem sant audio. Il maiostium quia dolor maximporem ra volupta sitat resto officab ipsame Pernille Bønløkke nestor aut eostis dolores rae dolor ra vid quaspelitati corporest eum esequam rereici pictur arciis aut.

NOGET OM TEK NOLOGI

Noget om teknologi handler om, hvord an vi har brug for teknologi til mange ting i vores i liv. I hæftet lærer man også om teknologien s udvikling, om sundhed, IT, bilen, apps og e-sport. Seriens hæfter handl er om hverdagsnæ re emner og er læseteknisk lette at gå til. Til hver tekst opgave, som giver følger en mulighed for at arbejd e direkte med læseforståe lse.

e emner og st følger en de direkte

odt

HJERNEN NOGET OM

Pernille Bønløkke

e Alma. om at an også

godt i

Forfattere: Kirsten Ahlburg og Pernille Bønløkke

NYHEDER

D

u.

Hæfterne er inddelt i fire niveauer: Grønt: Til den læser, som befinder sig i starten af sin læseudvikling. Gult: Til den letøvede læser, som er godt på vej i sin læseudvikling. Rødt: Til den letøvede læser, som er godt i gang med sin læseudvikling. Blåt: Til den øvede læser, som er godt i gang med sin læseudvikling.

Café-serien NOGET OM PIGEFODBOLD

God til specialunde rvisni

forfatter: Pernille Bønløkke

TEKNOLOGI

Café-serien er inddelt i fire niveauer:

ng.

Noget om teknologi er på rødt niveau .

layout: Notation Design

tryk: Café-serien er

indda/s elt Tarm bogtryk

Til den letøvede læser, som er godt på vej i sin læseu dvikling.

Café-serien NOGET OM TEKNOLOGI

Til den letøvede læser, som er godt i gang med sin læseu dvikling.

tryk: Tarm bogtryk a/s isbn: 978-87-23-54725-5 1. Udgave, 1. Oplag 2020

NOGET OM ISHOCKEY Icius entemolorem sant audio. Il maiostium quia dolor maximporem ra volupta sita t resto officab ipsame nestor Café-serien aut eostis dolo res rae dolor NOGET OM: ra vid quas pelitati corpores HJERNEN t eum esequam rereici forfatter: pictur arciis aut. Pernille Bønløkke

NOGET OM

ISHOCKEY

layout: Notation Design

Til den læser, som befinder sig i starten af sin læseu dvikling.

fotos: Shutterstock.com / fodboldbilleder.dk DBU og Mirko Kappes / DBU side 14 Mirko Kappes / DBU side 17

Pernille Bønløkk e

NOGET OM

isbn: 978-87-7607-363-3

forfatter: Pernille Bønløkke

Til den øvede læser, som er godt i gang med sin læseu dvikling.

i fire niveauer:

1. Udgave, 4. Oplag 2018 udgivet af Alinea

layout: Notation Design fotos: Shutterstock.com

layout: Notation Desig n

tryk: Tarm bogtryk a/s

udgivet af: © Alinea

Café-serien NOGET OM: ISHOCKEY forfatter: Pernille Bønløkke

tryk: Tarm bogtryk

isbn: 978-87-23-54727-9

9 788723 540430

1. Udgave, 1. Oplag 2020

alinea.dk

udgivet af: © Alinea

a/s

isbn: 978-87-7607-363

-3

1. Udgave, 4. Oplag

2018 Dansk · Elevhæfte

udgivet af Alinea

9 788723 547255

Dansk · Elevhæfte

alinea.dk

9 788723 547279

9 788723 54043 0

alinea.dk

Dansk · Elevhæfte

alinea.dk

Dansk · Elevhæf te

16

DANSK

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 16

21.12.2020 19.34


Læs Lydret i indskolingen og til elever i risiko for ordblindhed. Materialet er egnet til både læsekurser og den daglige læseundervisning. Serien er inddelt i fire niveauer: trin 0, 1, 2 og 3.

Læs Lydret er en serie læsepædagogisk bearbejdede, lette og lydrette bøger. Materialet henvender sig til elever, der er i gang med den allerførste læseindlæring og afkodning

L Æ S L Y T D L Æ S L Y RDERT E 1

1

0

No

9 788723

9 788723 551177 Lex-tal: 9

Lix-tal: 5

Lix-tal: 3

0

548740

0

9788723548

Lix-tal: 4

L

Mo i et reb

1

L Æ S

L Y D R E T

1

9 788723 548757

9 788723 551146

Let-tal: 8

MARIE DUEDAH

Mo i et reb

L Æ S

L Y D R E T

L Y D R E T

Mo er en bøf

Mo er en bøf

En ko på

L Æ S

EDAHL

L

L ÆÆS S L Y D R E T 0 L L Y D R E T 0

MARIE DU

MARIE DUEDAH

0

MA

L Y D R E T

Le er en fe

L Æ S

AstEanskeo r en syplå– N hyol!

RIE DUED AHL

PERNILLE BØNLØKKE

Le er en fe

MARIE DUEDAHL

MARIE DUEDAHL

PERNILLE BØNLØKKE

Lix-tal: 4

Let-tal: 10

Let-tal: 9

1

1

740_omslag

.indd 1001

08/10/2020 10.37

9788723548757_om

slag.indd 3

551177_omslag.indd 1001

9788723551146_omslag.indd

07/05/2020 14.00

Trin 1 Bøgerne på trin 1 indeholder lydrette ord og 64 af de 120 mest almindelige ord. Der er kun enstavelsesord på 1-3 bogstaver og med én konsonant i for- og udlyd. Der er 1-3 linjer pr. side.

Trin 0 Bøgerne på trin 0 indeholder lydrette ord og 24 af de 120 mest almindelige ord. Der er kun enstavelsesord på 1-2 bogstaver og med én konsonant i for- og udlyd. Der er 1-2 linjer pr. side. 15/09/2020

Lix-tal: 4 9788723548

3

548733 Lex-tal: 11

3 3

733_omslag

.indd 1001 09.46

.indd 3 07/09/2020

21/08/2020 .indd 3

548719 Let-tal: 10

L Y D R E T

hyl!

2

L Æ S

EDAHL

en syl –

Lix-tal: 4

9 788723

11/06/2020

946_omslag

3

til rodeo 9 788723

546975 Let-tal: 10

MARIE DU

Asta ser

3

975_omslag

9788723542

3 E T L Y D R

Asta ser n syl – hyle !

EDAHL

E T L Y D R

L Y D R E T

MARIE DU

L Æ S

2

Lex-tal: 12

9788723546

2

EDAHL

Romeo

en lama 9 788723 Lix-tal: 4

542946 9 788723 Lix-tal: 4

L Y D R E T

L Æ S

L Æ S

, Odin

Odin får

2

L Æ S

EDAHL

EDAHL

2

Lav en film

L Y D R E T 2 E T L Y D R L Æ S

Lav en fi lm Odin , MARIE DU

EDAHL

EDAHL

E T L Y D R

L Æ S

Romeo til rodeo MARIE DU

MARIE DU

MARIE DU

L Æ S

EDAHL

09.11

MARIE DU

Odin fåar en lam MARIE DU

08/10/2020 10.31

1001

.indd 1

719_omslag

13.34

Trin 2 Bøgerne på trin 2 indeholder lydrette ord på 1-5 bogstaver, 1-2 stavelser og 85 af de 120 almindelige ord. Få af ordene har to konsonanter i for- og udlyd, e-lyden [ ] i udlyd og blødt d. Der er 2-3 linjer pr. side. 9788723548

14.11

08/06/2020

10.16

Trin 3 Bøgerne på trin 3 indeholder lydrette ord på 1-6 bogstaver og de 120 almindelige ord. Ordene er på 1-3 stavelser, flere af dem med konsonantklynger i for- og udlyd og betingede udtaler af g, t og d. Der er 3-5 linjer pr. side.

DANSK

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 17

17

21.12.2020 19.34


Staveundervisning Mange ordblinde har brug for længerevarende og systematisk staveunder­ visning. Derfor har vi udviklet en række materialer, som alle kan benyttes på forskellige klassetrin afhængigt af elevens stavekompetencer.

Tryllestaven stavekursus Tryllestaven stavekursus henvender sig til elever i indskolingen og på mellemtrinnet, som har brug for at træne og mestre det tredje trin i staveudviklingen, lydfølger. Hvert hæfte behandler udelukkende ét staveområde, fx for- og udlyd, vokalforvekslinger eller stumme bogstaver. Det gør det nemt både at differentiere og målrette undervisningen. De enkelte hæfter kan med fordel benyttes som individuelt supplerende materiale til den øvrige danskundervisning og særligt til brug i ordblindeundervisningen.

Tryllestaven læsekursus Tryllestaven læsekursus henvender sig til elever i indskolingen og på mellemtrinnet, som har brug for ekstra læse- og stave­ træning. Serien spænder over hele læseudviklingen. Hvert hæfte behandler udelukkende ét område, fx rim, morfemer og forvekslingsord. Det gør det nemt både at differentiere og målrette undervisningen. De enkelte hæfter kan med fordel benyttes som individuelt supplerende materiale til den øvrige danskundervisning og særligt til brug i ordblindeundervisningen.

18

DANSK

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 18

21.12.2020 19.35


Pirat I Pirat træner eleverne læsning og stavning af korte ord i otte hæfter. Materialet henvender sig til elever i indskolingen og til specialundervisning. Det enkelte ord behandles i flere forskellige opgavetyper. Fokus i hæfterne er koblingen mellem bogstav og lyd i korte og enkle ord. Der er ingen progression i det enkelte hæfte, hvilket gør dem egnet til selvstændigt arbejde. Hvert hæfte bygger videre på det foregående. Der arbejdes med ord på én stavelse op til ord på tre stavelser. Forfatter: Jens Porsborg

Ballonskibet I Ballonskibets 12 hæfter træner eleverne stavning af kortere ord med stigende sværhedsgrad. Materialet henvender sig til elever i indskolingen, men er særlig egnet til specialunder­ visningen. Progressionen i det enkelte hæfte er lille, og alle hæftets ord repeteres i flere forskellige opgavetyper. I de første hæfter møder eleverne overvejende lydrette ord med få bogstaver. Gennem serien bliver ordene længere, sværere og med flere ikke-lydrette ord. I de sidste hæfter arbejder eleverne også med forståelse af korte tekster, bøjningsformer samt opgaver med synonymer og antonymer. Forfatter: Jens Porsborg

DANSK

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 19

19

21.12.2020 19.35


Spil med dine elever

NYHEDER

Træn de 120 hyppigste ord Skab variation i din under­ visning, og lad eleverne lege de 120 ord ind. 120-ords-spillet er et sjovt og enkelt spil, der har til formål at automatisere elevernes læsning, skrivning og stavning af de 120 hyp­ pigste ord. Spillet kan benyttes i undervisningen af elever i indskolingen, i specialunder­ visning og læseklasser, hvor der er brug for at arbejde fokuseret med de 120 ord.

Spil og lær stavelser 3-stavelseslotteri er et billedlotteri, der kan anvendes i arbej­ det med bogstavernes lyde, orddannelse og stavelsesdeling. Spillet har spilleplader på fire niveauer. Med spillet får du leg og variation i undervisningen, samtidig med at eleverne arbejder fokuseret med ord og stavelser. Spillet er oplagt at bruge i danskundervisningen på mel­lem­ trinnet, i specialundervisningen, i læseklasser og til tosprogede elever.

20

DANSK

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 20

21.12.2020 19.35


Få Fart på dansk i din tosprogsundervisning Fart på dansk Fart på dansk er en serie af tværfaglige materialer til flersprogede elever. Serien giver et solidt fundament til flersprogede elever og giver den nye elev et sprog til at kunne deltage aktivt i timerne på en måde, hvor eleven integreres både fagligt og socialt. Da de udenlandske elever har forskellige faglige forudsætninger, er differentiering et bærende element i materialerne. Serien består både af titler til eleverne og læreren.

Lyt, tal, læs og skriv Materialet Lyt, tal, læs og skriv er udviklet til elever, der undervises sammen med andre elever i et modtagetilbud. Kapitlerne tager udgangspunkt i elevernes verden, fx Mig selv, Der hvor jeg bor, Året rundt og Krop og sundhed. Elevernes kommunikative kompetencer bringes i spil, så de hele tiden veksler mellem at lytte, tale, læse og skrive og dermed hurtigt bliver aktive sprogbrugere.

To ord fra timen To ord fra timen er et tværfagligt hæfte målrettet flerspro­ gede elever, der skal deltage i den almindelige undervisning. Hæftet lægger op til, at man som lærer udvælger to centrale ord i hver lektion og arbejder systematisk med ordene sammen med eleven.

Bogstaver og tal Skrivehæftet Bogstaver og tal er til elever, der skal lære det latinske alfabet og øve sig i at skrive bogstaver og tal.

Faglærere på tværs af fag får her en metode til at arbejde med sprog sammen med eleven. På den måde bliver eleven en del af det faglige og sociale fælles­skab i dansk, matematik, engelsk, historie og naturfagene. Hæftet indeholder desuden en introduktion til elev og forældre om, hvad det vil sige at gå i skole i Danmark.

Til læreren findes både kopimappen Fart på dansk – Ord og begreber med CL, Fart på dansk – Håndbog og en vejledning til To ord fra timen. Kig ind på CL-websitet På cl.alinea.dk finder du kopiark til Fart på dansk – Ord og begreber med CL, lige til at printe ud. Du finder også praktiske værktøjer: stopur, holdtimer, teamplade og rosekort. Forfattere: Helga Conradsen, Lene Krogh Larsen, Mette-Maria Rydén og Cecilie Bogh

Far t på dansk Mette-Maria Rydé

n

Fart på dansk – Håndbog

håndbog

sk

Elevbøger i serien

Far t på dan håndbog Undervisnin g af flersprog ede elever

er en hjælp til elever i modta dig, der under getilbud eller viser flersprog i almenunder Håndbogen ede visningen. indeholder alt det, du har brug flersprogede for at vide, når elever. Både om rammerne du underviser hverdag med for undervisnin eleverne. gen og input til din Du kan bl.a. finde kapitler om de overo sprog, om sprog rdnede mål for tilegnelse og dansk om sprogbaser som andet­ Få helt konkr et undervisnin ete råd til, hvord g. an du strækker giver dem de sproglige forud elevernes hverd sætninger for agssprog og faglighed. Og aktivt at kunne find viden om forstå og tilegn børn med traum og forudsigelig e sig er, om hvord hverdag, og an du skaber om hvordan samarbejde. en tryg du etablerer et frugtbart forældre­ Bagest i bogen kan du finde et idekatalog støtter elever over læringsaktiv nes sprogforstå iteter, der bl.a. else, arbejdshuko mmelse og social e kompetenc Bogen bygge er. r på den nyest e viden og forskn er henvendt ing om andet til dig, som er sprogsdidaktik lærer, pædagog Læs bogen fra og eller studerende begyndelse til . ende, eller brug du står over for en konkr den som en et udfordring. opslagsbog, når

Undervisnin g

af flersprog ede elever

alinea.dk 9788723516725_

omslag.indd

1

Dansk som

andetsprog

· Håndbog

10/05/2017

Håndbog

3.-7. klasse

0.-10. klasse

11.02

3.-10. klasse DANSK

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 21

21

21.12.2020 19.35


Når sproget skal være en leg Målrettet 0. og 1. klasse samt den særligt tilrettelagte undervisning. Sprogleg Børn har brug for sprog, når de skal lære og udvikle sig. Derfor er det afgørende, at der i begynderundervisningen arbejdes med sprog på mange måder. Mange elever mestrer ikke sproget på en måde, som gør dem klar til den mere formelle læsetræning. De har en lav sproglig bevidsthed. Måske færdes eleven ikke i et sprog­ stimulerende miljø, eller måske viser eleven tegn på ordblindhed. Heldigvis viser forskning, at sproglig bevidsthed kan trænes. → Sprogleg har fokus på elevernes fonologiske bevidsthed. →   Du får hjælp til at varetage både systematikken og progressionen i din undervisning. →  Materialet indeholder et væld af legeprægede aktiviteter →  Eleverne møder sproget på mange forskellige måder: i jeres dialog om myldrebilleder, i de gode historier, i rim- og billedkort mm. →  Eleverne følger drengen Birk og pigen Anna, som drages ind som en tryg forudsigelighed gennem hele materialet.

NYHED Connie Davis

Brekkli, Trine

22

e Krogh Larsen

Tranum og Len

Sprogleg selevens

r indskoling eter, der styrke Lege og aktivit idsthed fonologiske bev

Når I køber Sprogleg, får I adgang til et site med myldre­ billeder, rim- og billedkort, lydfiler, plakater til klassen og meget mere. Forfattere: Connie L. Davis Brekkli, Trine Sørensen Angel, Hilde Mobæk Tranum og Lene Krogh Larsen

el, Hilde Mobæk

Sørensen Ang

e

hat

kat

rose

han

PM 12/16/20 8:53

d 1

8_Sprogleg.ind

978872354711

DANSK

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 22

21.12.2020 19.35


Klar til skolestart Legebaseret læring Alle børn skal have de bedste forudsætninger for at starte i skole. Det er derfor vigtigt at stimulere de områder, som baner vejen for en vellykket skolestart. Legebaseret læring er udviklet med netop dette formål.

Ingunn Størksen, Dieuwer ten Braak , Svanhild Breive , Ragnhild Lenes, Svanaug Martin Carlsen, Ingvald Erfjord Lunde, , Per Sigurd Hundeland og Mari Rege

Legebaseret læring Et forskningsbaseret materia

le til førskolebørn

Legebaseret læring bygger på den nyeste internationale forskning inden for tidlig stimulering af sociale kompetencer, selvregulering, sprogudvikling og matematisk forståelse. Materialet indeholder et væld af aktiviteter, som understøtter børns udvikling inden for disse områder. Du får helt konkrete anvisninger til, hvordan du gennem­ fører aktiviteterne, og hvordan du kan sammensætte dem til et sammenhængende forløb. Du får også støtte til at udforme dagsplaner og årshjul mv. samt en række kopiark, som knytter sig til aktiviteterne. Legebaseret læring er udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med mere end 80 daginstitutioner, og det indeholder derfor også gode råd og erfaringer fra pædagoger, som allerede har gennemført aktiviteterne.

DANSK

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 23

23

21.12.2020 19.35


Undervisning af ordblinde elever i alle fag Ordblinde elever skal have samme udbytte af undervisningen som andre elever i klassen. Denne bog giver inspiration til, hvordan du kan undervise i et hvilket som helst fag i skolen, så ordblinde elever kan deltage ligeværdigt. Til gavn for alle elever i klassen. Det er en praktisk brugsbog, der giver gode råd, eksempler og bud på arbejdsformer og tilgange. Forfatter: Helle Bundgaard Svendsen (red.)

Undervisning af ordblinde – unge og voksne Alle lærere bør have en god forståelse for ordblindhed, hvis de skal kunne skabe et læringsmiljø, hvor ordblinde elever føler sig mødt og udvikler sig fagligt og personligt. Bogen giver indsigt i grundlæggende aspekter ved ordblindhed, og tilbyder eksemplariske undervisningsforløb indenfor skrivning og læsning baseret på stærk stilladsering og inddragelse af LST. Forfatter: Line Lorenzen

24

TIL LÆREREN

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 24

21.12.2020 19.35


Mål der giver mening Differentiering er mulig. Denne bog gør det komplicerede enkelt og bevarer fokus på elevernes læring. Den viser, hvordan du sætter individuelle mål sammen med dem – og motiverer dem til at arbejde med dem. Metoden hedder Blomstermål – og du kan gå ud og bruge den i klassen allerede i morgen. Den bringer enkelheden tilbage og dig som lærer tilbage til eleverne – væk fra skrivebordsarbejdet og tættere på børnenes læring. Forfatter: Karen Engelund

Skru på sprogknappen – fra hverdagssprog til fagsprog i alle fag Skru på sprogknappen er en let tilgængelig indføring i, hvordan du giver dine elever de bedste sproglige forudsætninger for læring. Ved at arbejde med fagsproget sikrer du, at sproget ikke bliver en hindring for læring – og det giver lige læringsvilkår for alle elever. Med enkle greb og tilgange samt en række konkrete øvelser aktiveres og præciseres elevernes sprog i fagundervisningen. Forfattere: Anne Weile og Ann Kristine Langholz

TIL LÆREREN

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 25

25

21.12.2020 19.35


Dysleksi. Fra teori til praksis Forskning støtter hypotesen om, at dysleksi først og frem­ mest handler om problemer med afkodningen, og at denne vanskelighed har sin årsag i mangler i det fonologiske system. Et gennemgående tema i denne bog er derfor fonologiske vanskeligheder. Denne udgave af Dysleksi. Fra teori til praksis indeholder også en beskrivelse af testen Logos til afdækning af læse­ vanskeligheder og en vejledning i pædagogiske tiltag, der kan iværksættes for at hjælpe den enkelte elev. Forfattere: Torleiv Høien og Ingvar Lundberg, dansk udgave af Karl-Åge Andreasen og Birgit Dilling Jandorf

Handleplan for undervisning af ordblinde Der findes i dag en række redskaber til at teste for ordblindhed. Det kan være godt at få stillet en diagnose og få afdækket sit læseproblem så tidligt som muligt. Men det hjælper ikke eleverne at få stillet en ordblindediagnose, hvis ikke den følges op med undervisning, rådgivning og vejledning. Denne handleplan er et redskab til planlægning, gennem­ førelse og evaluering af undervisningen af ordblinde elever i grundskolen. Forfatter: Karin Erbo Jensen

26

TIL LÆREREN

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 26

21.12.2020 19.35


Sprog på spil NYHED

Et brætspil til jer, som vil arbejde systematisk med at udvikle jeres elevers sproglige kompetencer.

MÅLGRUPPE Brætspillets målgruppe er lærere og ledere i grundskolen. FORMÅL Spillet har til formål at gøre jer bevidste om sprogets betydning og hjælpe jer med at udvikle en fælles forståelse og praksis for udvikling af jeres elevers sprog.

Spillet er derfor en uundværlig del af lærerteamets arbejde med den fælles opgave, det er at sikre de nødvendige sprog­ lige kompetencer hos alle elever. Spillet guider jer igennem en række spørgsmål, som I i teamet sammen reflekterer over og diskuterer med hen­ blik på at blive klogere på jeres nuværende praksis, elever­ nes situation og jeres ønsker om en styrket fælles praksis i fremtiden. Forfatter: Alwin de Groot

TIL LÆREREN

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 27

27

21.12.2020 19.35


Få indblik i d Få indblik isdine proglige elevers sproglige v anskeligh vanskeligheder Testbatteriet Testbatteriet er et screeningsmateriale til mellemtrinnet. Med materialet kan du iagttage og evaluere eventuelle afvigelser hos elever med læsevanskeligheder sammenlignet med elever uden. Sammenligner man de to elevtypers resultater, kan man se markante forskelle på en række helt specifikke delområder, især når det kommer til dyslektiske elever. Elever med læsevanskeligheder har brug for træning i fonologisk og morfologisk opmærksomhed og ordgenken­ delse. Testbatteriet danner grundlag for handleplaner til elever med læsevanskeligheder. Materialet er let at gå til og enkelt at bruge, når resultaterne skal opgøres. Testbatteriet består af en pakke med 10 noteringsark, 6 billedark og en lærervejledning.SDu kan desuden købe P E C I A L - P Æ D A G O G I S K noteringsark separat. Testbatterie t sprog- og huko mmelsesprø ver Kirsten Dalg aard, Lislotte Krogshøj, Yvon ne Lund og Elsebeth Otze © Special-pæda n gogisk forlag 2. udgave, 1. oplag 2007 Tryk: Tarm Bog tryk a/s

L

Æ

R

E

R

V

E

J

L

E

D

Layout: Torb en Madsen Forlagsredakt ion: Torben Thuesen Tegninger: Keld Petersen

ISBN: 978-87-7 607-

T E S T B AT T

054-0

I

F O R L A G

D A L G A A R D

Forfattere: Elsebeth Otzen, Kirsten Dalgaard, Liselotte Krogshøj og Yvonne Lund

·

K R O G S H Ø J

·

N

G

T

I

L

ER I ET

SP ROG- OG H U KO M M E LS

Fotografisk, mekanisk eller anden geng af dette hæf ivelse te er kun tillad t i henhold gældende regle til r om ophavsr et og overensk mellem Und ervisningsmin omst isteriet og COP Y-Dan.

testbatteriet_v

N

L U N D

E S P R ØV E R

·

O T Z E N

ejl_omsl_dk_2

007.1-2 1-2

22/02/07 11:38 :55

Testbatterie

DET SAMLEDE TESTBATTERI SER SÅDAN UD

t

→ Hukommelsesprøver Sætningsspændvidde, Verbal arbejdshukommelse, Testbatteriet er eBilledhukommelsestest t screenings prøvermateriale kan du iagtt → Sproglige til mellemtrin age oUdtalekvalitet, g evaluere Ordmobilisering, net. Med ma e v e terialet ntuelle afvOrdkendskab, vanskelighe ig e der saOverbegreber, ls Syntaks, Semantik er hos eleve mmenlignet r med læseto elevtypers → Fonologiske prøvermed elever ud en. Sammen resultater, ka ligner man d n man se m Rim, Fonemgenkendelse, Fonologisk specifikke d e arkantesubtraktion, elområ fo rs k e lle på en ræ der, især når Spoonerisme kke helt det kommer til dyslektisk → Morfologiske prøver Elever med e elever. læsevSammensætning anskelighed og afledning, Bøjning er har brug morfologisk for træning Ork rdgenkendelse opm→æ s o i fonologisk m hed og oGrafisk grundlag fo rd og Helordsgenkendelse, ordgenkendelse, g e nkendelse. Te r handleplan stbatteriet d er ti l elever m Fonologisk ordgenkendelse anne

r ed læsevans keligheder. til og enkelt at bruge, nå r resultatern Testbatterie e skal opgøre t består af e s. n p a k ke med 10 n lærervejled o te ning. Du kan ringsark, 6 b illedark og e desuden kø be notering n s ark separat. Forfattere: Elsebeth O tzen, Kirste Yvonne Lun n Dalgaard d , Liselotte K rogshøj & Materialet e r let at gå

28

TIL LÆREREN

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 28

21.12.2020 19.35


Specialpædagogisk guide til læsning og skrivning er en fagbog til lærere, der arbejder med elever, der har svært ved at lære at læse og skrive. Bogen beskriver undervisning i den inkluderende skole og organisering af arbejdet med elever, som har særlige behov.

og en

øj &

G R U N D B O G LUND & OTZEN

2 . U D G AV E

Forfattere: Elsebeth Otzen, Yvonne Lund

Det gennemgående tema i bogen er det bevidste og målret­ tede arbejde med den enkelte elev. Hertil er der udarbejdet en model for undervisningsforløb, som indeholder afdækning af elevens færdigheder, ideer til metoder og aktiviteter og endelig en evaluering af det lærte. Grafisk tilrettelæggelse: Janus Engelbrecht Grafiksnedkeriet ApS

Udgivet: 2013, 2. udgave, 1. oplag

ISBN: 978 87 7607 792 1

Udgivet af:

Special-pædagogisk forlag Birk Centerpark 32 7400 Herning Tlf.: 9712 8433 Fax: 9721 0107 E-mail: forlag@spf-herning.dk

Tryk: Tarm Bogtryk A/S

Specialpædagogisk guide til læsning og skrivning kan med fordel benyttes sammen med det tilhørende prøvemateriale. Forfattere: Elsebeth Otzen og Yvonne Lund

00166_spguide_grundbog_2udgave_omslag.indd

S PEC I A L- PÆDAGO G I SK FO R LAG

gøres.

S P EC I A L PÆ DAG O G I S K

GUIDE TIL LÆSNING OG SKR IVNING

Specialpædagogisk guide til læsning og skrivning – GRUNDBOG

© Special-pædagogisk forlag

S PEC I A L- PÆDAGO G I SK FO R LAG

1 27/06/13 10.07

Det samle de testbatter i ser sådan u d • Hukomme lsesprøver Sætningsspæ ndvidde, Verbal arbejd shukommels e, Billedhukom melsestest

materialet ed læseman de kke helt er.

gisk og danner

S P EC I A L PÆ DAG O G I S K

Specialpædagogisk guide til læsning og skrivning

GUIDE TIL LÆSNING OG SK RIVNING

i dine elever s e gheder

• Sproglige prøver Udtalekvalite t, Ordmobilis ering, Ordkendska b, Overbegre ber, Syntaks, Sem antik • Fonologis ke prøver Rim, Fonem genkendelse , Fonologisk su btraktion, Spoonerism e • Morfolog iske prøver Sammensæ tning og afle dning, Bøjning

• Ordgenke ndelse Helordsgenke ndelse, Grafi sk ordgenkend else, Fonolo Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 29 gisk

Begrebsforståelse og Begrebsaktiviteter Begrebsforståelse afdækker børns begrebsforståelse og henvender sig til de ældste børn i daginstitutioner samt elever i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse. Børns begrebsfor­ ståelse er en forudsætning for læring, og med denne vejled­ ning er det nemt at kortlægge barnets udfordringer med begrebsindlæring. Håndbogen Begrebsaktiviteter giver støtte til at iværksætte en sprogpædagogisk indsats for børn, som ikke har de grund­ begreber på plads, der er en væsentlig forudsætning for læring i indskolingen. Begrebsforståelse består af observationsark, en vejledning og håndbogen Begrebsaktiviteter. Forfattere: Kari Holde, oversat af Rasmus Holm-Pedersen, Trine Kjær Krogh og Helle Iben Bylander

TIL LÆREREN

29

21.12.2020 19.35


Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 30

21.12.2020 19.35


Matematik Nogle elever i grundskolen har særlig svært ved matematik. På de næste sider finder du læremidler, der er målrettet elever med matematikvanske­ ligheder, så du og din skole kan give børnene succesoplevelser med læring.

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 31

21.12.2020 19.35


Mod på mat

NYHED

Hjælp dine ikke så sprogstærke elever med de basale ord og begreber i matematik Mod på mat består af tre elevhæfter, der er målrettet elever i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling, samt en lærervejledning. Med Mod på mat bliver matematikken en naturlig anled­ ning til at arbejde systematisk med at udvikle og styrke de sproglige kompetencer hos eleverne. Der etableres med materialet en ramme, som det er nemt for læreren at træde ind i, og hvor eleverne støttes i at udbygge både deres fagsprog og deres førfaglige sprog. Materialet støtter altså eleverne i både at forstå og anvende de ord og begreber, som er helt grundlæggende for matematikken. Og som de øvrige læremidler måske tager for givet, at alle elever forstår.

Mod på mat har fokus på: → at eleverne skal kunne forstå og anvende grundlæggende ord og begreber i matematik → at støtte op om elever med svage sproglige kompetencer → at få alle med, når du som lærer introducerer nye faglige temaer, ord og begreber → at styrke arbejdet med matematikkens mundtlige dimension. Mod på mat er udviklet som et supplerende materiale, der nemt kan integreres i almenundervisningen eller benyttes i særligt tilrettelagte forløb for mindre elevgrupper. Materialet bygger på resultaterne af et fireårigt forskningsog udviklingsprojekt fra Professionshøjskolen Metropol med støtte fra Egmont Fonden. Forfattere: Signe Gottschau Malm, Steffen Overgaard, Pia Beck Tonnesen, Dorte Maiken Lohse, Diana Rigtrup, Nana Jo Rosenlund og Gry Eliassen

Elevbøger i serien

Indskoling 32

Mellemtrin

Udskoling

MATEMATIK

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 32

21.12.2020 19.35


Giv et boost til elever, der har svært ved matematik Turbo Turbo er en serie læremidler målrettet de fagligt mest udfordrede elever i udskolingen. Her kan du sammensætte et skræddersyet forløb, der giver eleverne et fagligt løft i matematik netop dér, hvor deres udfordringer er størst. Korte intensive læringsforløb Turbo løfter de fagligt mest udfordrede elever gennem korte intensive læringsforløb. De gode erfaringer fra læringsforløb hos fx Lær for Livet, Læringslokomotivet og Drengeakademiet bringes ud i grundskolen i en form, som let kan integreres i en skolehverdag.

Turbo kan bruges i særligt tilrettelagte forløb for mindre elevgrupper eller som supplerende materiale i den ordinære undervisning. Serien består af otte elevhæfter og en lærervejledning, der ud over vejledning indeholder en lang række supplerende aktiviteter og adgang til rettevejledning. Kopiressourcer og rettevejledning ligger på web. Turbo findes også til dansk. Forfattere til matematikhæfterne: Stine Dunkan Gents, Julie Hardbo Larsen og Trine Borgen Holm NYHED trykt lærer­ vejledning

Elevbøger i serien

Brøker

Ligninger

Måleenheder

Procent

Regnehierarkiet

Regningsarter

Bogstaver i matematik

Geometriske figurer MATEMATIK

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 33

33

21.12.2020 19.35


Har du elever med matematikvanskeligheder? Matematik for mig Matematik for mig henvender sig til elever i indskolingen og på mellemtrinnet, der har svært ved matematik, og som har brug for et fagligt løft. Serien er udkommet i en revideret udgave. Serien består af en række overskuelige engangshæfter og en lærervejledning, som gør det muligt at arbejde grundigt og systematisk med at udvikle elevernes matematiske kompetencer. Hvert hæfte er bygget op om et fagligt emne: talforståelse, en af de fire regningsarter, brøker, procent eller decimaltal. Tempoet er roligt, opgaverne anskues fra flere forskellige vinkler, og materialet lægger op til at inddrage spil og kon­ krete materialer. Skræddersyet til holdundervisning Serien klæder dig godt på til at levere en struktureret undervisning til elever med matematikvanskeligheder, og du får overskuelige redskaber til at kortlægge dine elevers færdigheder og planlægge individuelle forløb. Matematik for mig er skræddersyet til holdundervisning og lægger op til samtale med eleverne. Serien er derfor et oplagt materialevalg til matematikløft og lignende supplerende undervisning. Forfattere: Helle Andersen, Lene Hansen og Michael Wahl Andersen

34

MATEMATIK

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 34

21.12.2020 19.35


Få fingrene i matematikken Konkrete materialer til matematik

Børn tilegner sig viden på forskellige måder. En af dem er at have fingrene i matematikken og at lære gennem leg, spil og bevægelse. Her ser du et udvalg af vores mange konkrete materialer til matematik.

Find endnu flere på alinea.dk/konkrete materialer

Klodser og væ

Cuisenaire-regneklodser Sæt med 155 klodser i 10 forskellige længder og farver. Cuisenaire-regneklodser kan bruges til det indledende arbejde med tallene. længder og farver.

Cuisenaire-regneklodser

Centicubes 1 cm

ISBN: 9788723532794 PRIS: 158,-

ISBN: 9788723532831 PRIS: 380,-

Sæt med 155 klodser i 10 forskellige længder og farver.

Centicubes har én blank side, fire hulsider og de. De leveres i poser a 1.000 stk.

Cuisenaire-regneklodser kan bruges til det indledende arbejde med tallene.

Centicubes Centicubes har én blank side, fire hulsider og én tapside. De leveres i poser a 1.000 stk.

Centicubes kan blandt andet bruges til optæ ning, vejning, måling, eksperimenter og spil.

Centicubes kan blandt andet bruges til optælling, regning, vejning, måling, eksperimenter og spil.

KONKRETE MATERIALER

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 35

35

21.12.2020 19.35


Sømbræt 5 x 5 Sømbrættet måler 15 x 15 cm og har 5 x 5 søm. Hvert søm har en bogstavbetegnelse, og hver række og søjle har et nummer. Der medfølger gummielastikker. Pakken består af 10 sømbræt. Sømbrættet findes også i størrelsen 23 x 23 cm med 11 x 11 søm. Sømbrættet kan bruges i geometriundervisningen til at lave geometriske figurer.

Newmero, skolesæt Skolesættet består af fem sæt med hver: → to sæt gule brikker med tallene 1-9 → to sæt grønne brikker med tallene 10-90 → to sæt blå brikker med tallene 100-900 → et sæt orange brikker med tallene 1.000-3.000 → en engelsk vejledning og fem stofposer til opbevaring af brikkerne. Sættets talbrikker har hver et tal, en samleknop og tælleknopper. Newmero kan bruges til talforståelse, talgenkendelse, 10’er-venner, addition og subtraktion.

Brøksæt Sæt med 51 brikker i ni forskellige farver. Med sættet følger 102 forskellige labels med brøker.

Skumterning med øjne Sæt med 200 terninger fremstillet i gult, blødt skummateriale. De kan trille som almindelige terninger. Skumterningerne kan bruges til undervisning i tal og talforståelse.

Meterhjul med tæller Kan trille frem og tilbage, og håndtaget kan indstilles i tre højder. Hjulet klikker for hver kørte meter, så det er let for eleverne at tælle, hvor langt de måler. Meterhjulet kan bruges til at måle store afstande, både ude og inde.

36

KONKRETE MATERIALER

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 36

21.12.2020 19.35


Tal- og geofliser Tal- og geofliserne består af 101 skumplastfliser på 25 x 25 cm. På den ene side finder du tallene fra 0-100 og en talkæde, som viser det enkelte tals placering i rækken. På den anden side finder du 101 geometriske figurer.

Rumgeometriske modeller, 2 i 1 Sættet med de rumgeometriske modeller består af otte gennemsigtige modeller og otte farvede modeller, der kan foldes ud. De rumgeometriske modeller kan bruges til målinger, beregninger og illustrationer af 2- og 3-dimensionelle figurer.

Elevur Elevurene har synkroniserede visere, så de er lette for ele­ verne at stille. De har en diameter på 10 cm, og på bagsiden er der en støttefod, så urene kan stå selv. Pakken indeholder seks ure, så flere elever kan arbejde med materialet samtidig. Findes også som pædagogisk ur, der måler 33 cm i diameter.

Litersæt Seks forskellige beholdere med måle­ inddeling på siderne. Sættet indeholder: → en kube a 500 ml → en kube a 1 liter → en cylinder a 500 ml → en cylinder a 1 liter → en prisme a 250 ml → en prisme a 500 ml.

KONKRETE MATERIALER

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 37

37

21.12.2020 19.35


Vælg rigtigt Gratis præsentation af grundsystemerne Skal I vælge nyt grundsystem? Og savner I mere viden eller svar på spørgsmål? Så bestil en gratis online session, hvor en af vores forlagsredaktører giver jer en introduktion til systemet. → Varighed: 1 time → Sted: Online via Teams → Tidspunkt: Aftales ved booking → Format: Redaktøren fortæller om systemet, og I kan stille spørgsmål. I kan maksimalt være fem tilmeldte til præsentationen..

→ Sådan booker du: Send en mail til workshops@alinea.dk mærket “Gratis præsentation”. → Pris: Gratis

Få endnu mere ud af grundsystemet Workshops med forfatter Vil I have mest muligt ud af jeres grundsystem? Eller savner I inspiration til at bruge systemet på nye måder? Så book en forfatter til at holde en workshop for jeres team. → Varighed: 1 time → Sted: På din skole eller online via Teams → Tidspunkt: Aftales ved booking → Format: Workshop faciliteret af forfatteren. I aftaler på forhånd med forfatteren, hvilke emner der skal tages op.

38

→ Sådan booker du: Find alle de workshops, vi udbyder, på alinea.dk/workshops, og skriv til workshops@alinea.dk → Pris: 3.500 kr. ekskl. moms

WORKSHOP

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 38

21.12.2020 19.35


Engelsk Ordblinde elever oplever ikke kun udfordringer i dansk, men også i engelsk. På næste side finder du læremidler, der er målrettet denne gruppe af elever.

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 39

21.12.2020 19.35


Lær dine ordblinde elever at læse og stave på engelsk Words er en nyudviklet serie til engelskundervisningen fra 3. klasse. Materialet henvender sig til alle elever, som skal lære at læse og stave på engelsk, men er særlig velegnet til ordblinde elever og elever med fonologiske vanskeligheder. Words bygger på lydmetoden phonics, som systematisk støtter eleven i at koble bogstav og lyd sammen. Eleverne undervises i læse- og stavestrategier, der sætter dem i stand til at læse og stave på engelsk.

when?

I hæfterne arbejder eleverne grundigt med engelske lyde og stavelsestyper. Når eleverne kan genkende de forskellige stavelsestyper, ved de, hvordan vokalerne udtales. Dermed bliver de bedre i stand til at læse og stave både kendte og ukendte ord. En gennemgående strategi i Words er den multisensoriske teknik tapping, hvor eleverne bruger fingerbevægelser til at fastholde bogstavernes lyde og rækkefølge i arbejdshukommelsen. Til materialet hører også en lærervejledning.

Elevbøger i serien

Words 1 Vokal- og konsonantlyde 40

nt

jam

b ox

k i lt

a a nt

Words

tap

ca

clock

w

r

with

qu

Words 2 Stavelsestyper

ENGELSK

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 40

21.12.2020 19.35

cha

qui


” Sjældent er jeg blevet så begejstret ved at stå med et materiale i hånden, som jeg blev, da jeg så nærmere på ‘Words’.” Anmelder Sofia Esmann Busch i bladet Folkeskolen

lt

p

Forfatterne bag Words Dorte Gørtz underviser ordblinde i engelsk på HF og VUC Roskilde. Uddannet folkeskolelærer med linjefag i engelsk. Har læst engelsk fonetik på Københavns Universitet og boet og studeret engelsk i Californien i en årrække.

ca p

Nelly Ø. Jacobsen underviser børn med ordblindhed i sin egen virksomhed, Læsekupéen, og har gennem en årrække undervist på Herning HF og VUC. Uddannet folkeskolelærer med linjefag i dansk og engelsk. Lise Nyrop underviser ordblinde i engelsk på KVUC. Uddannet cand.mag. i audiologopædi og engelsk og har oversat HELP Start-materialet. Har boet og arbejdet i England i en årrække.

chat

quic

k

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 41

21.12.2020 19.35


Mød din læremiddelkonsulent Sjælland og Øerne Læremiddelkonsulent Jes Kristian Larsen Jes er din konsulent i følgende kommuner: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Guldborgsund, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Ishøj, Kalundborg, Køge, Lolland, Lyngby-Taarbæk, Ringsted, Rudersdal, Rødovre, Sorø, Tårnby, Vordingborg

Kontakt Jes på: +45 22 64 60 61 jkl@alinea.dk

Eva Stokholm Eva er din konsulent i følgende kommuner: Bornholm, Dragør, Egedal, Faxe, Frederiksberg, Frederikssund, Greve, Grønland, Halsnæs, Holbæk, HøjeTaastrup, Hørsholm, København, Lejre, Næstved, Odense, Odsherred, Roskilde, Slagelse, Solrød, Stevns, Vallensbæk

Kontakt Eva på: +45 25 27 77 08 est@alinea.dk

Implementeringskonsulent Magnus Søderberg Implementeringskonsulent i alle kommuner på Sjælland og Øerne Magnus hjælper jer godt i gang med Alineas digitale læremidler. Det foregår på jeres skole, og det er gratis.

Kontakt Magnus på: +45 28 94 80 64 mso@alinea.dk

42

Specialpædagogik_Katalog_2021_content.indd 42

21.12.2020 19.35


Har du brug for mere viden? Vil du vide mere om vores læremidler, er du velkommen til at tage kontakt til en af vores læremiddelkonsulenter. De står altid klar til at vejlede om alt fra indkøb og priser til implementering, og de kommer gerne på besøg på din skole.

Jylland og Fyn Læremiddelkonsulent Mie Brøner Thomsen Mie er din konsulent i følgende kommuner: Assens, Billund, Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Hedensted, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Kerteminde, Kolding, Langeland, Mariagerfjord, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odder, Ringkjøbing-Skjern, Struer, Svendborg, Sydslesvig, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Viborg, Ærø, Aabenraa

Kontakt Mie på: +45 22 11 66 66 mie@alinea.dk

Eva Aarris Späth Eva er din konsulent i følgende kommuner: Brønderslev, Esbjerg, Fanø, Favrskov, Fredericia, Frederikshavn, Herning, Hjørring, Jammerbugt, Lemvig, Læsø, Morsø, Norddjurs, Randers, Rebild, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Syddjurs, Thisted, Vesthimmerland, Aalborg, Aarhus

Kontakt Eva på: +45 40 11 41 74 esp@alinea.dk

Implementeringskonsulent Steen Honoré Implementeringskonsulent i alle kommuner i Jylland og på Fyn Steen hjælper jer godt i gang med Alineas digitale læremidler. Det foregår på jeres skole, og det er gratis.

Specialpædagogik_Katalog_2021_cover.indd 3-4

Kontakt Steen på: +45 51 16 45 36 sth@alinea.dk

21.12.2020 19.48


Spe cial pæda gogik

Specialpædagogik Katalog 2021

Gå til dine digitale læremidler via minside.alinea.dk Enkelt og overskueligt – alle adgange samlet på ét sted!

Specialpædagogik_Katalog_2021_cover.indd 1-2

21.12.2020 19.49